Et ekte Powerhouse. Morgendagens Bygg. 8: Tester ut fremtiden På et treningssenter Rom Eiendom framtidens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et ekte Powerhouse. Morgendagens Bygg. 8: Tester ut fremtiden På et treningssenter Rom Eiendom framtidens"

Transkript

1 Dette Dette bilaget bilaget er en er annonse en for for Grønn Byggallianse Morgendagens Bygg Ambisiøse utbyggere viser vei Et ekte Powerhouse Verdens første kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker, utvikles og rehabiliteres nå på Kjørbo. Side Foto: Johnny Syversen 4: Bjørvika ble knutepunkt Et naturlig valg da DNB skulle samlokaliseres 8: Tester ut fremtiden På et treningssenter Rom Eiendom framtidens bygg Foto: Inge Trondsen 12: Ny strategi Skal bygge smartere med Bygg21. 1

2 Foto: Inge Trondsen Foto: Inge Trondsen Styret i Grønn Byggallianse 2013 fra venstre: Erlend Kaland Simonsen, Roy Åge Frivoll, Rigmor Helene Hansen, Tom Holmen-Jensen, Signe Horn, Bjørne Grimsrud Leder Klima- og miljøutfordringene for samfunnet er betydelige. Byggenæringen er en vesentlig bidragsyter for å løse noen av disse utfordringene. Ambisiøse mål fra myndighetene krever ambisiøse aktører. Medlemmene i Grønn Byggallianse er noen av disse og kanskje blant de viktigste. Det er i styrerommet hos utbyggere rammene rundt nye prosjekter settes. Flere av våre medlemmer har allerede satt høye klima- og miljømål til beste for oss alle. Etter 10 års erfaring med Grønn Byggallianse, ser vi at klima- og miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka og samfunnet. Og er dessuten godt for omdømmet og miljøet. Grønn Byggallianse er Norges største nettverk for miljøbevisste eiendomsaktører. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøengasjement fra publikum, fra myndighetene og fra næringen selv. Etter ti års virksomhet har vi god erfaring med å gi våre medlemmer førstehånds kunnskap om hva som skjer innen miljøområdet og hvilke konsekvenser og muligheter det gir for virksomheten, for eksempel i spørsmål om energibruk, miljøriktig materialvalg og klimanøytrale bygg. Vi gir også våre medlemmer god informasjon om hvilke lovkrav som gjelder og hva som etterspørres i markedet. Vi hjelper til med å gjøre kost/nytte-vurderinger av miljøtiltak og til å bestille og markedsføre miljøeffektive bygg. Med sterkt engasjement satte Grønn Byggallianse en hel næring på sporet for å utvikle og etablere miljøklassifiseringssystemet BREEAM NOR. Vi var i førersetet da Norwegian Green Building Council (NGBC ) ble opprettet, hvor våre medlemmer har et kollektivt medlemskap. Med et miljøklassifiseringssystem som BREEAM NOR, får både marked og utbygger et system som enkelt viser hvor miljøeffektivt bygget er. Grønn Byggallianse er en premissleverandør for miljøvennlig og kostnadseffektiv utvikling av byggenæringen. Våre medlemmer er via medlemskapet i Grønn Byggallianse aktivt med på å påvirke rammebetingelsene. Sammen definerer vi rammeverket for fremtidens bærekraftige bygg. Vil din bedrift være med? Jubileum Grønn Byggallianse 10år Fra ØkoBygg til en miljøallianse for hele byggenæringen. Gjennom 10 år har Grønn Byggallianse skapt et miljønettverk bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Forløperen, ØkoBygg, et program som gikk fra 1998 til 2002, fikk store deler av byggenæringen til å åpne øynene og se fordelene av å satse på miljøeffektivitet. Næringen viste et stort engasjement for ØkoBygg og mye erfaring ble opparbeidet gjennom 120 prosjekter i denne programperioden. Etter at programmet var ferdig ved utgangen av 2002, tok Katharina Bramslev og Erik A. Hammer, som administrerte ØkoBygg-programmet i sluttfasen, initiativ til et eiendomsnettverk. Sammen med Sverre Tiltnes, som var administrerende direktør i Skifte Eiendom AS på den tiden, tok de fatt på oppgaven og dette ble starten på Grønn Byggallianse. - Gjennom vårt arbeid både i ØkoBygg og tidligere verv, hadde vi erfaring fra at i Følende har vært styreledere for organisasjonen: - Adm.dir. Per Mortensen, Storebrand Eiendom Viseadm.dir. Espen Madsen, Avantor AS Tekn.dir. Nils Fredrik Skau, Entra Eiendom AS Adm.dir. Tom Holmen-Jensen, OXER Gruppen AS 2013 nettverk kunne deltagerne ha god nytte av hverandres kompetanse og kapasitet i arbeide med felles problemstillinger. Det å dra nytte av andres erfaringer og ikke selv måtte gjøre egne, kan både være besparende for den enkelte deltager og gjøre at fellesskapet kommer lenger med en sak enn hvis hver enkelt drev med problemstillingene hver for seg. Hammer er tydelig på at utbyggere og eiendomsforvaltere er nøkkelaktører i denne satsningen. De har stor innflytelse og får størst effekt av å spare ressurser og redusere miljørisiko. - Det er de som har skoene på, som vet hvor de trykker derfor må næringen selv involvere seg. Det er de som har løsningene og det er de som har nytten av å ta dem i bruk. De erfarte fra ØkoBygg-tiden at nettopp byggeierne kan dra stor nytte av et nærmere samarbeid seg imellom. Selv om byggeierne kan være svært forskjellig både i organisasjon, kapasitet, kompetanse og mål, vil de ha felles interesse og behov for å øke miljøsatsingen i sin virksomhet i takt med de krav myndighetene og markedet stiller. - Den 6. november 2003 fikk vi med oss 10 av de største og mest profilerte aktørene i eiendomsmarkedet til å starte opp. Gjennom en prøveperiode på seks måneder engasjerte nettverket seg i følgende temaer; PCB i lysarmaturer, forurenset grunn, luftmengder i bygg og miljøledelse. Det ble etablert et interimsstyre med adm.dir. Per Mortensen i Storebrand Eiendom, dir. Esben Madsen i Avantor AS, dir. May Balkøy i Statsbygg og adm. dir. Sverre Tiltnes i Skifte Eiendom/Forsvarsbygg. Den ble Grønn Byggallianse endelig etablert slik vi i dag kjenner organisasjonen og siden starten er hele 34 medlemmer kommet til. I dag eier eller forvalter våre medlemmer ca. 30 mill. m 2 yrkesbygg i Norge, samt en rekke m 2 boligmasse. Følgende medlemmer er med i Grønn Byggallianse: - Aberdeen Property Investors AS - Anthon B Nilsen Eiendom AS - Asker kommune - Aspelin Ramm Eiendom AS - Avantor AS - Backe Gruppen - Boligbyggelaget Usbl - Braathen Eiendom AS - Bunde Eiendom AS - DNB Næringseiendom AS - Entra Eiendom AS - Fabritius Gruppen AS - Ferd Eiendom AS - FG Eiendom AS - Forsvarsbygg - Fredriksborg Eiendom AS - HAV Eiendom AS - Höegh Eiendom AS - Kjeldsberg Eiendom - KLP Eiendom AS - Linstow AS - Mustad Eiendom AS - MøllerGruppen Eiendom AS - NCC Property Development AS - Norwegian Property ASA - OBOS AS - Omsorgsbygg Oslo KF - Oslo S Utvikling AS - Oxer Gruppen - Pecunia AS - ROM Eiendom AS - Sektor Eiendomsutvikling AS - Schage Eiendom AS - Selvaag Eiendom AS - Skanska Eiendomsutvikling AS - Sparebank 1 Eiendom AS - Statoil ASA - Statsbygg - Steen & Strøm ASA - Storebrand Eiendom AS - Telenor Eiendom AS - Undervisningsbygg Oslo KF - Universitetet i Oslo - Veidekke Eiendom AS Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse For mer informasjon om Grønn Byggalianse: E-post: Adresse: Kongens gate 9, 0153 Oslo Prosjektleder: Are Jerstad TEKST: Anders Røeggen LAYOUT: Sandra Kovacs TRYKK : Media Norge Trykk AS Oslo DISTRIBUSJON: Dagens Næringsliv For mer informasjon om annonsebilag på papir og nett, kontakt Are Jerstad på telefon: / eller e-post: C media er et skandinavisk medieforetak som jobber med oppdragsbasert kommunikasjon 2

3 For å oppnå målet om redusert energibruk, reduserte kostnader og et bedre miljø, er nøkkelen et langsiktig engasjement. Nøkkelen er langsiktig engasjement Höegh Eiendom har et mål om å bygge miljøvennlige bygg. Videre har vi et mål om at selskapets eiendommer skal utgjøre minst mulig belastning på miljøet. Vi har i flere år arbeidet for å kontrollere og redusere energi- og vannforbruk. Höegh Eiendom vil bidra til å redusere belastningen på miljø og klima ved å fokusere på blant annet innkjøp- og materialbruk, avfallshåndtering, energiforbruk og utslipp. Vi søker kontinuerlig å finne nye løsninger og produkter som hjelper oss i dette arbeidet. For å sette dette arbeidet i system, pågår for tiden et energiledelsesprosjekt. Målet vårt er å redusere energibruken med minst 20%. Vi har implementert energioppfølgingsprogrammet Energinett hvor energi- og vannforbruket vil bli logget og fulgt tett opp. Vi skal drive mest mulig effektivt, unngå effekt-topper som koster oss dyrt, og tidlig fange opp avvik. Driftslederne er våre nøkkelpersoner - også i forhold til vår miljøsatsning. De gjennomfører blant annet tiltak som reduksjon av luftmengder utenfor ordinær arbeidstid, justering av oppvarming og kjøleanlegg slik at man ikke kjøler og varmer bygget på samme tid. Målet er å spare energi samtidig som man har et komfortabelt arbeids- og inneklima. HÖEGH EIENDOM BEST I KlASSEN på MIljøSATSING Miljøperspektivet er i radikal endring. Fra å ha vært en interesse hos noen få idealister har det de siste årene blitt en viktig premiss for alle profesjonelle byggherrer. Rom Eiendom er blant de beste i klassen. For noen år siden var miljøet noe vi tenkte på hvis det ikke kostet oss noe. Nå koster det mer å la være, og Rom har tatt konsekvensen. Selskapet har høye miljøambisjoner, og er i ferd med å gjøre ambisjoner til realitet. Ledende aktør Vi har om lag 100 aktive prosjekter i Norge, og et totalt utviklingspotensial på cirka to millioner kvadratmeter. Ambisjonen er å være en ledende aktør i å skape miljøvennlige løsninger for kunder og samfunn. Konkret er ambisjonen energimerke A og sertifisering som BREEAM Excellent, og samtidig skal det arkitektoniske ha høye estetiske kvaliteter, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i Rom Eiendom. Først med BREEAM Excellent i Norge Rom Eiendom ferdigstiller to bygg i Schweigaards gate 21 og 23 i 2013, hovedkontorer for henholdsvis Gjensidige Forsikring og NSB. Begge byggene har nådd Excellent med god margin, og er de første næringsbyggene i Norge som er blitt klassifisert. Her er det særlig fokus på miljøriktige og varige løsninger, og byggene er i en særklasse i Norge når det gjelder å tenke miljø. I tillegg har Rom to bygg klassifisert i Energiklasse A, ett i Drammen og ett i Trondheim. Disse eskemplene er bevis på at Rom er i tet på dette området. Handling bak ordene Det handler om å gjøre ting skikkelig og kunne dokumentere det. Med en voksende befolkning må vi tenke nytt, og det gjør vi i flere av våre utviklingsprosjekter. Skien Brygge er første prosjekt i Norge som bruker miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM Communities i tidligfaseutviklingen. Rom Eiendom tar ansvar, og tenker miljø ved å sette konkret handling bak ordene, sier Austestad. Utviklingsdirektør Morten Austestad i Rom Eiendom. Schweigaardsgate i bakgrunnen. DEttE ER RoM EiENDoM AS Heleid av NSB AS Hovedkontor i Oslo, fem regionskontorer Er et av landets største eiendomsselskaper Visjonen er å skape bedre byrom der mennesker møtes Utvikler knutepunkter, stasjoner og andre eiendommer Er aktiv i alle ledd i verdikjeden fra utvikling og bygging til drift og forvaltning 3

4 Bjørvika ble et naturlig knutepunkt for DNB og deres tre nybygg Bjørvika Samlet for miljøet Miljø både inne og ute. - Vi mener alvor DNBs nye kontorlokaler skal være noe mer enn et flott signalbygg. Innen 2015 har DNB som mål å sertifisere hele virksomheten i henhold til den internasjonale miljøsystemstandarden ISO (International Organization for Standards 14001). Denne miljøsystemsertifiseringen er etablert for å hjelpe virksomheter med å redusere sin negative påvirkning på miljøet gjennom forurensning av luft, vann eller land. For DNB vil første steg i dette omfattende arbeidet være å sertifisere deler av den norske virksomheten i løpet av 2013, mens resten av virksomheten i Norge og internasjonalt deretter vil sertifiseres fortløpende. - En sertifisering i henhold til ISO vil bidra til kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring av arbeidet med miljø og klima i DNB. Men også bidra til økt engasjement om klima og miljø hos DNBs medarbeidere. - Med dette fokuset viser konsernledelsen at den tar miljøaspektet ved driften seriøst, mener teknisk direktør Erlend Simonsen. 4 Bjørvika var ikke et tilfeldig valg da DNB bestemte seg for å gjøre en omfattende samlokalisering. Selskapet måtte bygge nytt og samlokalisering var grunntanken bak hele prosjektet. Effektivisering av den daglige driften satt inn i et miljøperspektiv har vært et viktig kriterie, forklarer Lasse Olstad fra DNB Næringseiendom og driftssjef for Bjørvika byggene. Det første av i alt tre DNB bygg i Bjørvika ble overtatt allerede sommeren Hovedkontoret består av tre bygg bundet sammen av plan 0 og kjelleretasjene. Når alle byggene er ferdigstilt skal de gi plass til i alt 4200 personer over et areal på kvadratmeter. Et knutepunkt - Bjørvika er ikke en tilfeldig valgt lokalisering. Det var svært viktig at byggene lå ved et knutepunkt, sier Erlend Simonsen, teknisk direktør hos DNB Næringseiendom. Med Oslo Sentralbanestasjon som nærmeste nabo, og et nettverk av toglinjer på byggenes nordlige side, skulle arbeidsplassen være svært tilgjengelig for alle ansatte. Privatbilisme er i denne sammenheng et ukjent begrep. 100 parkeringsplasser er kun til bruk for el-biler, drift, handikappede, VIP-gjester og konsernledelsen. - Folk skal transporteres miljøvennlig. El-bil er et alternativ, og ellers er det lagt - Bjørvika er ikke en tilfeldig valgt lokalisering. Det var svært viktig at byggene lå ved et knutepunkt. opp til innendørs sykkelparkering og gode garderobefasiliteter. Miljø og energi Ellers fremstår det nye hovedkontoret som et fremtidsrettet bygg. Det ble utarbeidet en detaljert miljøplan ved prosjektoppstart, hvor det ble rettet fokus på miljøriktig prosjektering, bygging, innkjøp og drift av bygget. - I tillegg ble det satt tydelige miljømål som vil følges tett nå etter innflytting. Leietakers virksomhet tilfredsstiller bransjekrav i henhold til Miljøfyrtårnsertifisering og leietaker har mål om sertifisering i henhold til ISO Ytre miljø innen utgangen av Spesielle tiltak til forbedring av byggets energiytelse er blant annet: Tetthet av byggets klimaskjerm (målt lekkasjetall på 0,6), behovsstyring av lys og varme, byggets glassandel, klimatisering av innglasset areal, solskjerming i glasset og optimering av dagslysforhold. - Hovedbygget, som er plassert i midten av de tre, styres av mye automatikk og inneklima er state of the art. Under byggeprosessen ble prosjektet omdefinert til et B-bygg. Det var viktig å ha en målsetning om å bygge bedre enn det som er myndighetskrav. Det handler om å legge listen så høyt som mulig innenfor gitte rammer, presiserer Simonsen. - Energieffektivisering og reduserte utslipp har hele tiden vært en rød tråd i byggeprosjektet. Nye, moderne arbeidsformer og verktøy har redusert behovet for å reise. Utstrakt bruk av videokonferanse, begrenset papirbruk og smarte avfallsløsninger er med å bidra her. Erlend Simonsen Nytt kontor hver dag I Bjørvika har man også gått langt i form av arealeffektivitet. Begrepene Clean Desk og Free Seating gjør at de ansatte finner seg en ny kontorplass hver dag. Et skap er alt de har å forholde seg til, og så er det bare å finne en ledig plass i tildelt sone. Er ikke plassen i bruk etter to timer, ryddes den og gjøres tilgjengelig for nestemann. - Det er en stor miljøgevinst i rene og ryddige lokaler. Inneklima forbedres og minsker behovet for renhold. Det gir sunne lokaler for allergikere og enda mer effektive medarbeidere. På listen over sentrale miljøtiltak finner vi også grønn IT. DNB er svært bevisst hvilken type utstyr som kjøpes inn, det være seg datasentraler, servere, PCer og lignende komponenter. Erlend Simonsen, direktør teknisk forvaltning i DNB Næringseiendom.

5 Unngå skadelige stoffer i bygg UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende Ny veileder hjelper deg å velge bort helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosessen. Mange byggevarer inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som kan gjøre skade på både folk og natur. Stoffene kan være farlige for dem som oppfører, bruker og river bygg, og de kan lekke ut i miljøet fra avfallsdeponier. Alle har ansvar for å tenke miljø For å redusere risikoen for fare, skal alle som bruker produkter med skadelige stoffer forsøke å erstatte dem med mindre farlige alternativer. Alle aktører i en byggeprosess har ansvar for å velge byggevarer uten, eller med lavt innhold av skadelige stoffer. Dette ansvaret kalles substitusjonsplikten, og er beskrevet i tekniske byggeregler og i produktkontrolloven. Substitusjon er et viktig prinsipp på veien mot en giftfri bransje. Gir råd om gode materialvalg Direktoratet for byggkvalitet har sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet utgitt en veileder som er til hjelp for de som skal vurdere behovet for substitusjon og finne gode erstatningsprodukter. Veilederen gir byggherrer, prosjekterende, entreprenører og håndverkere enkle og praktiske råd om hvordan de kan gjøre gode material- og produktutvalg. Veilederen beskriver hvilke produktgrupper man skal være særlig oppmerksom på, og gir konkrete forslag til alternative løsninger. Les brosjyren på nett: UiO/Hans Fredrik asbjørnsen En betydelig norsk eiendomsforvalter med et stort ansvar for å møte de globale utfordringene Universitetet i OslO eier, leier, forvalter og drifter kvadratmeter bygningsareal, og er en betydelig aktør i eiendomsbransjen. Med i alt studenter og ansatte er Universitetet i Oslo som en middels stor norsk by. UiO har følgelig et betydelig miljømessig fotavtrykk. Derfor har Universitetet i Oslo satt seg som strategisk mål å redusere sin miljø- og klimapåvirkning, med miljøaspekter som energi, klima og avfall i fokus. som medlem i Grønn Byggallianse vil vi også sørge for tett oppfølging av stadig strengere miljøkrav i våre bygge- og rehabiliteringsprosjekter. vårt Universitet huser blant annet forskere, forskningssentre og prosjekter med energi som hovedfokus. Med forskning på energifeltet følger også et ansvar for å holde orden i eget hus. vi må velge riktige energiløsninger og redusere eget energiforbruk. UiO avvikler nå all oppvarming med fossilt brensel. vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, og vi oppfordrer vår leverandør av fjernvarme til å levere oss en så fornybar energimiks som overhodet mulig. Med innvilget enova-søknad for investerer UiO nå 50 millioner kroner i nye enøk-tiltak. Universitetet i OslO skal være et grønt Universitet. Vi kan alle bidra! 5

6 BREEAM Setter stempel på sunnere bygg BREEAM er noe å strekke seg etter, mener Roy Frivoll Anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav. Med nasjonal tilpasning har bransjen etablert et miljøklassifiseringsystem for bygg. I Norge er systemet som er valgt europeisk og har navnet BREEAM. Systemet forvaltes av Norwegian Green Building Council (NGBC). Grønn Byggallianse tok initiativet til og var vertskap for et utredningsprosjekt med gründerbedrifter fra hele verdikjeden for å utvikle nødvendig grunnlag for et frivillig og etterspurt miljøklassifiseringsverktøy for norske bygninger og byggetiltak. NGBC ble etablert i 2010 og satte i gang arbeidet med å tilpasse BREEAM til norske forhold. - BREEAM-NOR heter det norske tilpassede systemet for nybygg. For eksisterende bygningsmasse jobber vi med å innføre BREEAM In-use. Dette arbeidet ledes av Roy Frivoll, daglig leder hos Avantor eiendomsforvalting. Arbeidet gjøres i samarbeide med Driftsforumet i Grønn Byggallianse. Skal tilpasses norske forhold - Dette systemet har tre sertifikater man kan sertifisere bygget etter: Ett for bygningen, ett for driften og ett for leietakerens bruk av lokalene. BREEAM In-Use er en avlegger fra BREEAM, som i likhet med BRE- EAM-NOR skal tilpasses norske forhold. BRE- EAM-NOR tar for seg prosessen fram til bygget er overlevert, mens In-Use fokuserer på næringseiendom i drift et bygg som er i bruk. BREEAM ble lansert i 1990 og er verdens eldste, og Europas ledende, miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. Frivoll legger vekt på at formålet med BREEAM-NOR Systemet er et lavterskel forvaltningsverktøy for eiere, forvaltere og leietakere. er å motiviere til bærekraft gjennom hele prosessen i byggeprosjektet. Det vil si fra de første planene til overlevert bygg. BREEAM In-Use er et klassifiseringssystem egnet for sertifisering av eksisterende yrkesbygg. - Systemet er et lavterskel forvaltningsverktøy for eiere, forvaltere og leietakere, forklarer Frivoll. Tenker på omdømme Et system som støtter oppunder de med et ønske om å redusere kostnader, energiforbruk og miljøbelastninger, samt øke brukertilfredshet og omdømme. Miljøklassifiseringssystemet opereres internt, og ved hjelp av tredjeparts kontroll kan man få utstedt sertifikat for Roy Frivoll oppnådd miljøytelse innenfor bygget, forvaltningen og bruken hver for seg eller sammen. Det er viktig av In-Use skal være et konstnads- og tidseffektivt system. Selve metoden består av et spørsmålssett på omkring 250 spørsmål. Hvert enkelt av disse har tilhørighet til en av ni definerte miljøkategorier. BREEAM In-Use er et poengbasert system hvor man tildeles poeng på bakgrunn av hvilken miljøkvalitet man kan vise til. - Med dette som utgangspunkt står man godt rustet til å etablere en langsiktig og målrettet handlingsplan, påpeker Frivoll. Foto: GBA Grønn Byggalllianse utfordrer byggenæringen Vil hjelpe de som ønsker å ligge i forkant av utviklingen Grønn Byggallianse har akkurat gitt ut rapporten «Nullutslippsbygg er det mulig». Rapporten er en innføring i problemstillinger som knytter seg til definisjon av nullutslippsbygg og viser ulike scenarier for hvordan dette kan oppnås, både for nybygg og rehabilitering av eksiterende bygg. Samfunnsdebatt - Rapporten utfordrer oppfatninger om at det kun er nybygg som kan få til dette. Nullutslippsbygget er mulig med ulike løsninger, med en kombinasjon av energieffektiviseringstiltak og valg av energiforsyning med lave utslipp, forklarer rådgiver Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. De ønsker også å bidra i samfunnsdebatten om veien til en karbonnøytral byggsektor. 6 Nasjonale og internasjonale myndigheter har fattet vedtak om at vi på sikt skal få et karbonnøytralt samfunn og kommende regelverk vil tilpasse seg denne beslutningen. - Det er ikke definert hva dette konkret vil bety for en utbygger, men et bygg som bygges nå skal stå i mange år framover og mange byggherrer ønsker å ligge i forkant av utviklingen og forholde seg til kommende mål og krav. Lavest mulig kostnad Utgangspunktet er at utbygger eller byggeier ønsker et bygg som bidrar med lavest mulig klimagassutslipp til lavest mulig kostnad. Klimagassutslipp fra byggsektoren er knyttet til energibruk, materialbruk og transport, og disse faktorene henger tett sammen. Gjennom sin rapport ønsker GBA å være en aktiv sparringspartner ovenfor myndighetene i deres arbeid med å utarbeide forskrifter og rammebetingelser. EU krever «nesten nullenergibygg» i EU-direktivet springer ut fra en overordnet målsetning om å redusere klimagassutslipp fra byggsektoren. Grønn Byggallianse ønsker med sin rapport å fokusere på nullutslippsbygg direkte. Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Foto: Inge Trondsen En studie verdig Passivhus og nullenergibygninger i år går studieturen til Dessau og Berlin. For å få perspektiv på ting, inspirasjon og faglig påfyll, arrangerer Grønn Byggallianse studietur 18. til 20. september. Reisemålet er ikke tilfeldig siden Tyskland er et foregangsland når det gjelder utvikling av miljøteknologi. Vi ser blant annet på lavenergibygninger, energieffektiv teknologi, miljøklassifisering av bygg og energiproduksjon i bygget, opplyser Erik Hammer. For tyskere har grønn energi høy politisk prioritet og myndighetene har satt et mål om at den fornybare andelen av tysk strømforbruk skal utgjøre 35 prosent i 2020 og hele 80 prosent i Klimautslippene skal reduseres med 40 prosent innen Årets tur går blant annet innom et nytt bygg tilhørende den nasjonale miljøadministrasjonen. Her er sentrale virkemidler effektivt klimaskall, avanserte fasadesystemer og atrium som en del av energikonseptet.

7 t2 utvidelse OslO lufthavn GardermOen t2: trekledning på nye pir nord KunnsKapssenteret st. Olavs HOspital i samarbeid med ratio arkitekter as Utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen med m² har en meget ambisiøs miljøprofil der hovedfokus har vært å redusere klimagassuslippet over byggets levetid. Det er prosjektert løsninger som minimerer energibruken i drift (arealeffektivitet, bygningsform, klimaskjerm, tetthet, tekniske installasjoner og fornybar energiforsyning). Byggherrens energimål har vært å halvere energibruken i forhold til dagens terminal, men prosjektet har strukket seg enda lenger og tilstreber passivhusstandard og et netto energibehov på 130 kwh/m². Det er valgt materialer som gir lavest mulig utslipp under produksjon, vedlikehold og avhending. Blant annet er det forutsatt omfattende bruk av lavkarbonbetong og ca m² trekledning på tak og fasader av den nye Pir nord. Bygget prosjekteres for å oppnå passivhusstandard og miljøklassifisering iht. BREEAM i klassen Excellent. Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim ferdigstilles nå på passivhusnivå, som første sykehusbygg i Nord-Europa. I forhold til sammenliknbare sykehusprosjekter er energibehovet kuttet med opptil 75 %, med en besparelse på nær 2 mill kilowattimer pr år for dette senteret. Alle krav til bygningselementer i Kunnskapssenteret er skjerpet kraftig, med meget god isolasjon i vindu, vegg og tak, eliminering av kuldebroer og svært god lufttetthet. Særdeles effektive varmegjenvinningsløsninger og intelligent styring og sammenkobling av innvendig lysbruk og utvendig solavskjerming er implementert. Den utvendige solavskjermingen og tette flater i yttervegg er utsmykket i samarbeid mellom kunstner og arkitekt dette lager et kunstverk av fasaden som styres av sammenhengen mellom solpåvirkning og byggets energistyringssystem. Nordic er engasjert i en rekke plan- og byggeprosjekter som utføres med breeamklassifisering, blant annet utvidelse av oslo lufthavn gardermoen og Nordeurpoas første sykehusbygning med passivhus-standard, kunnskapssenteret ved st. olavs hospital i trondheim. BUILDING BUILDING GREEN COUNCIL NORWEGIAN MEDLEM MEDLEM _Grønn Byggallianse - avismagasin i DN.indd :20:58 NOR økonomi Ytre miljø Bærekraftig SoSialt Verdens eldste og mest brukte og miljøklassifiseringsmetode Helhetlig tilnærming til bærekraft gjennom fokus på ledelse, helse og innemiljø, energi, materialer, vann, avfall, arealbruk og økologi, transport og lokal forurensing Sertifiseringen er frivillig, uavhengig og oppfattes som troverdig BREEAM-sertifiserte bygg er godt dokumentert, og mer attraktive ved utleie og salg Multiconsult Multiconsult er involvert i over en tredjedel av de registrerte prosjektene i Norge multiconsult.no 7

8 Miljøsatsing FG Eiendom AS har høye miljøambisjoner og anser miljøsatsing som en del av selskapets samfunnsansvar. Selskapets nye utviklingsprosjekter har høyt miljøfokus, spesielt gjennom fremtidsrettede energiløsninger. Videre har FG Eiendom AS høye mål for å redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse, og man tror at godt vedlikehold gir gode miljøgevinster. I forbindelse med at alle bygg på over m 2 skal energimerkes, har FG Eiendom AS inngått et samarbeid med Rejlers Consulting AS om energimerking av konsernets eiendomsportefølje. I 2012 har vi gjennomført energimerking av ca m 2. Som et resultat av dette er det utarbeidet tiltakslister som Adresse: Storgata Kristiansund Tlf: E-post: Nett: identifiserer energibesparende tiltak. For å iverksette disse tiltakene vil vi med støtte fra Enova gjennomføre et ENØK prosjekt i FG Eiendom har et godt samarbeid med Enova, og vi har gjennomført prosjektutredninger og energisparende tiltak med støtte fra Enova. FG Eiendom AS ønsker også å bidra til at selskapets leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljøbelastning. Eksempler på miljøog energibesparingstiltak er bl.a.: - Raufoss Næringspark ANS hvor energibesparende tiltak gir årlige energibesparelser på MNOK 22 for selskapets leietakere. - I Kristiansund er det gjennomført energibesparende tiltak ved 8 eiendommer, noe som reduserer energiforbruket med kw/h. - Utvikler Breiviksenteret i Ålesundmed m 2 handelsareal i energiklasse A. - Fremtidsrettede og innovative miljø- og energiløsninger ved Oslo Business Park. Hos SATS på Lillestrøm skal Ståle Ottesen og Rom Eiendom bygge mest mulig miljøvennlig. Lillestrøm Rom Eiendom tester ut fremtiden Foto: Arne Henriksen Arkitekter vårt utgangspunkt for eiendomsutvikling:» God tilgjengelighet» Skape gode byrom Langvarig lokalt eierskap har vist oss nytten av å se lokalt og globalt miljø i sammenheng» God materialbruk, varige løsninger» Energivennlig drift» Gode miljøløsninger På Lillestrøm blir SATS sitt nye treningssenter en test i forhold til framtidens bygg. Prosjektet startet «helt» åpent. Vi visste hva bygget skulle brukes til, men ikke hvordan utforming eller hvordan tekniske installasjoner skulle løses. Noen tiltak ser gode ut på papiret, men lar seg vanskelig gjennomføre i praksis. Vi har brukt mye tid på å finne de riktige løsningene. Prosjektsjef Ståle Ottesen forklarer om prosessen da Rom begynte prosjekteringen av et treningssenter, eller nærmere bestemt en spinningsal i tilknytning til treningssenteret SATS på Lillestrøm. På et mindre nybygg ønsker de å teste ut fremtidsideer knyttet til utbygging. - I forhold til prosjekteringen var dette som å jobbe med et større bygg. Men tanken bak var å kartlegge hvilke grep som måtte gjøres for å få til et best mulig miljøbygg. Mål for framtiden Hovedmålsetningen er å bygge så miljøvennlig og energieffektivt som mulig, og se om det er mulig å ferdigstille et bygg som ikke krever tilførsel av energi. Målet er BREEAM-klassifiseringen Outstanding. Det er nettopp det Rom ønsker å oppnå med utbygging i Lillestrøm. - Vi visste ikke hvilke løsninger vi ville lande på, men ønsket å se på hvordan vi kunne oppnå mål for framtiden. Vi vil få til noe mer enn de kravene som settes til utbygger i dag. Sannsynligvis finner vi løsninger som vi kan ta med oss inn i større bygg, forklarer Ottesen. - I løpet av prosjekteringen har vi vært innom veldig mange energiløsninger, men noe faller bort på grunn av størrelsen. Hydrogen og vindmøller er for eksempel ikke driftsmessig lønnsomt, så i dette tilfellet har vi valgt solceller på veggene som den mest effektive løsningen. Veggene blir skråstilte for å få best mulig effekt av Ståle Ottesen disse. I tillegg kommer spinningsalen til å benytte seg av jordvarme og naturlig ventilasjon. Det er mye fokus på energibruk i bransjen, og Rom vil ligge helt i front. Andre miljøfaktorer inkluderer plasseringen. Tog, buss og sykkelparkering ligger i umiddelbar nærhet, så det er ingen grunn til å kjøre til treningssenteret. - Vi viste ikke hvilke løsninger vi ville lande på, men ønsket å se på hvordan vi kunne oppnå mål for framtiden. 8 Mustadsvei 10 / Postboks 100 Lilleaker / 0216 Oslo /

9 Dette bilaget er en annonse for Grønn Byggallianse Kortreist arbeidskraft Rom har også benyttet seg av en lokal entreprenør. Dermed kan prosjektet også vise til kortreist arbeidskraft. - Målet er så lav CO2-belastning som mulig. Kan vi i Norge bygge et reelt plusshus, med høyere egenproduksjon enn forbruk? Alle tiltak, herunder både materialer, utforming, energi, CO2 og økonomi, avgjør resultatet. I dette prosjektet ser Rom også på hva de kan tilføre en bebygd tomt. - Med et grønt tak skal vi gjøre det hyggelig både på taket og rundt bygget. Dermed blir det et større grøntområde og vi tilfører mer enn vi tar bort, presiserer prosjektsjefen. For Ottesen handler det også om mer enn å prosjektere riktig. - Det vi terper på, er at det vi prosjekterer skal vi også bygge. Resultatene vil gi oss verdifulle erfaringer. Skal vi nå målet om BREEAM-klassifiseringen Outstanding, må vi være etterrettelige og samtidig holde det enkelt. - Med slike utfordringer er det viktig å ha med seg en gruppe som er interessert i å nå de samme målene som oss. Vi brukte tid i utvelgelsesprosessen av riktige samarbeidspartnere. Konsulenter med erfaring og engasjement er viktig for å lykkes. Skal vi nå de målene vi har satt oss, må alle trekke i samme retning, avslutter Ottesen. Rom håper å ferdigstille bygget tidlig i Lys fremtid for solenergi i Norge - Da jeg begynte i Multiconsult i oktober 2011 trodde jeg at solceller kun var aktuelt for våre internasjonale prosjekter, men jeg tok fullstendig feil. Nå ser Bjørn Thorud, ansvarlig for solenergi, at det er høyst relevant, og da spesielt for bygg med høye krav til energieffektivitet. I sin tid flagget REC ut til lavkostland på grunn av høyt prispress på solcellemoduler, men prisfallet har vært så stort at de samme solcellemodulene begynner å bli interessante i Norge. - Solceller kan også integreres i fasader og tak. Når solcellene oppfyller en bygningsteknisk funksjon, kan kostnadene deles på byggemateriale og kraftproduksjon. I dette perspektivet begynner solceller å bli interessant økonomisk. Det samme gjelder for solfangere som produserer varmt vann. Men fortsatt er ikke solceller lønnsomt i seg selv. - I enkelte tilfeller er det lønnsomt, men det er ikke lønnsom kraftproduksjon som driver solenergimarkedet i Norge i dag. Motivasjonen i markedet er heller høye ambisjoner i forhold til BREEAM, Energimerkeordningen og erkjennelsen av at nullenergi- og plusshus ikke kan bygges uten bruk av solenergi, sier Thorud. Selskapet er allerede inne i prosjekter som Powerhouse One i Trondheim og nullenergi-boligfeltet Skarpnes utenfor Arendal. - Satsingen på solenergi er logisk og en naturlig videreføring av vårt fokus på BREEAM og miljøvennlige bygg, sier Guri Lindmark, Miljøsjef i Multiconsult. Miljøsjef i Multikonsult, Guri Lindmark Foto: Jamie Siv Joy 9

10 Sandvika Pionerbygg på Kjørbo Foto: Privat Kan bli verdens mest energieffektive kontorbygg. Arbeidet på tomten er i gang og rehabiliteringen pågår for fullt. Entra Eiendom skal sammen med de fire andre i samarbeidet Powerhouse sette noen verdensrekorder på Kjørbo i Sandvika, utenfor Oslo. Det handler om å gjennomføre et byggeprosjekt som over levetiden genererer mer fornybar energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. - Her handler det om å utvikle og rehabilitere verdens første kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker, forteller Carl Henrik Borchsenius, prosjektsjef hos Entra Eiendom. Skal bli moderne Sammen med Snøhetta, Zero, Skanska, og Hydro og Asplan Viak rehabiliterer Entra Eiendom AS to kontorbygg fra tidlig 80-tall. Bygningene på kvadratmeter skal bli moderne og miljøvennlig plusshus som leverer mer energi enn de Bente Haukland Næss i Asplan Viak bruker. Rådgivningsselskapet Asplan Viak blir leietaker i bygget. Lokaliseringen er det heller ingenting å si på. Fremtidens kontorlokaler ligger i den vakre parken på Kjørbo i Bærum. Powerhouse har hittil jobbet med to prosjekter, og Kjørbo blir det første ferdige prosjektet. - Vi er kjempestolt av prosjektet, og det er veldig stas å vise til et energiregnskap som skal gå i pluss. Prosjekteringen startet opp for ett år siden og gjennom et tett samarbeid mellom partnere i Powerhouse, SINTEF og NTNU ble forprosjektet gjennomført. Rivejobben startet i februar og byggene vil stå ferdig i første kvartal i Beregningene viser at vi greier å nå de målene vi har satt oss. Dermed setter vi også to verdensrekorder i prosessen, i alle fall på våre breddegrader. På Kjørbo klarer vi nå å rehabilitere til plusshus, og bygget sikter også mot den høyeste klassifiseringen, BREEAM Outstanding. Spennende å bli leietager og lærerikt å være tekniske rådgivere i prosessen mot verdens kanskje mest energieffektive hus. Bente H. Næss Målet om å produsere mer energi enn byggene bruker oppnås ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter. Solceller skal produsere energi og energibrønner i grunnen bidrar med kjøling og varme. Nøkkelen til å komme Carl Henrik Borchsenius er i gang med Powerhouse-projekt med Kjørbo positivt ut ligger i integrasjonen av energieffektive tekniske løsninger og helhetlig arkitektur. Et A-lag Bak suksessen ligger det ifølge Borchsenius et helt spesielt samarbeid. - Alle fagene må med i prosessen helt fra begynnelsen av. Det er avgjørende at man i fellesskap løser problemene. Man trenger et A-lag som jobber godt sammen, forklarer han. Som et morsomt eksempel på grundigheten i prosjektet, trekker Borchsenius frem et element av gjenbruk at deler av bygget blir med på et naturlig kretsløp. - Gammelt fasadeglassbruker vi igjen. De vil bli til innvendige skillevegger og fungere som fine kontorfronter. FAKTA Hva er Powerhouse? Et samarbeid som består av Entra Eie Asplan Viak. Ble stiftet i april i M produserer mer energi enn det bruker Med på laget har Powerhouse-samarbeid Buildings, et samarbeid mellom NTNU Slik får Asker drahjelp på miljø Det er greit å knytte seg opp til Grønn Byggallianse når man forvalter kvadratmeter bygningsmasse. I Asker kommune er de opptatt av miljø på flere plan. Allikevel er det spesielt viktig å kunne være medlem hos Grønn Byggallianse i forhold til eiendom og drift. - Vi har et energi- og miljøfokus. Engasjementet er stort og har vært det i mange år. Men vi jobber mye alene, og ønsker å være med i et nettverk, forklarer Alf Henning Flåten hos eiendomsforvaltningen i kommunen. Dette nettverket finner de gjennom Grønn Byggallianse. Mer fokus på energiog miljøtiltak, og det har ført til mer økt interesse på området blant de ansatte i eiendomsavdelingen. - De kan hjelpe oss til å komme i kontakt med andre. Med driften av den store bygningsmassen som vi sitter på, må vi passe på. Her kan GBA hjelpe oss med både inspirasjon og påfyll. Dette gjelder både tiltak knyttet til eksisterende bygg og påvirkning i forhold til de byggene kommunen rehabiliterer og på nye bygg. - Det er lett å glemme at ting skal driftes. Asker kommune har en bygningsmasse på kvadratmeter til en verdi av fem milliarder kroner. Kommunen investerer årlig rundt en halv milliard kroner i nye prosjekter. Flere «passivhus»-bygg er under planlegging og oppføring og fokus på det totale miljøet er en ledesnor for både nybygging og drift av bygninger. Et mål for kommunen er å redusere kjøpt energi med 30 prosent og CO2-utslippet med 80 prosent innen Og selv om de nå er ferske medlemmer, tror Flåten de allerede nå kan bidra med overføring av kunnskap og erfaringer. - Kommunen har gjort mye innenfor energi og miljø, eksempelvis påepc-kontrakter og LED-lys. Vi skal være med å spille ball med de andre medlemmene. 10

11 Dette bilaget er en annonse for Grønn Byggallianse lahaugmoen Beregningene viser at vi greier å nå de målene vi har satt oss. Dermed setter vi også to verdensrekorder i prosessen, i alle fall på våre breddegrader. Carl H. Borchsenius E6 bedre bomiljø for dine ansatte! 15min 10 km 15min 10 km 15min 10 km 15min 10 km OSLO S ALNABRU TERMINALEN INNKVARTERING LAHAUGMOEN LILLESTRØM STASJON OSLO LUFTHAVN ndom, Skanska, Snøhetta, Zero, Hydro og ålet er å utvikle og bygge kontorbygg som bygg av typen plusshus. et fått forskningsinstitusjonen Zero Emission og SINTEF. Mer Power Snøhetta ønsket å integrere teknologi og arkitektur på en optimal måte. - På Kjørbo har vi sammen med våre partnere i Powerhouse bidratt til samarbeidsprosesser gjennom konstruktivt samarbeid og respekt for alle faggrupper. Arkitekt Camilla D. Moneta forteller at det handler om å være lydhøre, kreative og ambisiøse på arkitekturens og oppdragsgivers vegne. Med rehabiliteringen av kontorbyggene i Bærum er det også viktig å ha fokus på energibesparelse og effektive tekniske løsninger, som samtidig resulterer i komfortable, fleksible og estetisk appellerende arealer. - Finne materialer med minst mulig bundet energi, forklarer Moneta. - For eksempel har det medført at fasadematerialer som glass er fjernet, og erstattet med brent tre. En teknikk som er mye bedre i energiregnskapet for bundet energi. helt grønn avantor eiendomsforvaltning Vi var den første eiendomsforvalteren som ble ISO sertifi sert i Norge. Foruten å stille høye krav til miljømessig drift, er Avantor Eiendomsforvaltning en sentral medspiller i Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra til økt bærekraft i hele bransjen, derfor er vi også en pådriver for implementeringen av klassifi seringssystemet BREEAM NOR In-Use. BREEAM NOR In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy som skal gjøre det enklere å redusere kostnader, energiforbruk og miljøbelastninger. Ved hjelp av tredjeparts kontroll kan brukerne få utstedt sertifi kat for oppnådd miljøytelse innenfor bygget, forvaltningen og/eller bruken. E6 Avantor Eiendomsforvaltning forvalter ca kvadrat meter og er en del av Avantor, en av Norges ledende eiendomsutviklere. Gjennom Grønn Byggallianse får Alf Henning Flåten og Asker kommune delta i et nettverk. Avantor Eiendomsforvaltning Nydalen Allé avantor.no 11

12 Breeam Dette bilaget er en Outstanding annonse for Grønn Byggallianse på Skøyen Bygg21 ORELØPIG SKISSE RTB ARKITEKTER Kontorbygg av høyeste miljøklasse planlegges i Hoffsveien 1 Storebrand skal være blant landets beste innenfor bærekraftige eiendomsinvesteringer. Vi tror dette målet gir best langsiktig avkastning for våre pensjonskunder. Breeam er et godt verktøy for å sikre høy miljøkvalitet i vår eiendomsmasse. Fornebubane og ny trikketrasé er Ruters planer på Skøyen. Storebrand utreder den langsiktige utviklingen av sine eiendommer ved kollektivknutepunktet. Kontorbygget i klassen Breeam Outstanding kan bli en realitet i Hoffsveien 1. Byggets utforming, orientering, materialbruk og tekniske løsninger gir lav energi- og ressursbruk, godt inneklima og lave driftskostnader. Med tog, buss, trikk og snart metro utenfor døren, får både miljøet og leietakerne full uttelling i transport- og klimaregnskapet. Storebrand har som mål å tilby leietakere med høye miljøkrav høykvalitetslokaler i kjernen av den kommende stasjonsbyen. Kontakt: Miljø- og klimasjef Unn Hofstad tel: SP RE Nå skjerpes energikravene Gjennom Bygg21 tas det grep for å øke kompetansen i næringen. Fra 2015 skal alle nybygg holde passivhusnivå, og fra 2020 blir det krav om nullenerginivå. Byggenæringen inviteres av myndighetene til samarbeid for å få til et kunnskapsløft. Denne satsingen kalles Bygg21. I år skal Bygg21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen. Skal bygges smartere Planen er å modernisere byggbransjen gjennom større kunnskap om hvordan det skal bygges smartere og med bedre kvalitet. Styreleder for Bygg21, Petter Eiken. Dette er et samarbeid om et felles kompetanseløft for å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring. - Bygg21 er en vinn-vinn-situasjon. Samarbeidsprogrammet skal skape kontinuerlig forbedringer og innovasjon. Vi ønsker å skape endringer i bransjen gjennom nytenking og kulturendring, sa regional- og kommunalminister Liv Signe Navarsete i Med styreleder Petter Eiken på plass, er prosessen i gang med å samle næringen til arbeidsmøter for å få innspill til tre nasjonale strategier som skal ta Bygg21 til målet. - Det er bred enighet om Bygg21 i næringen. Dette er et samarbeid om et felles kompetanseløft for å øke produktiviteten og kvaliteten i norsk byggenæring, sier Eiken. Petter Eiken Krever planlegging Som forberedelse til strategiarbeidet vil de sette i gang dybdeintervjuer med daglig ledere i bedrifter i byggenæringen. Strategien er jo ennå ikke på plass, men det er åpenbart at vi må gjøre noe med forbedringer og med byggeprosessene. Min hypotese er at det går an å bygge billigere med høyere kvalitet enn vi klarer i dag, men det krever mer planlegging av den fysiske produksjonen, sier styrelederen til Teknisk Ukeblad. Han er også opptatt av å ha energibruk og distribusjon av energi med i Nå kan du få støtte til å forbedre energikarakteren Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha gyldig energiattest som viser bygningens energistandard. Du kan søke Enova om støtte til å forbedre energikarakteren. Les mer på Støtter innovative Gjennom Enova sine støtteordninger kan byggebransjen styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Betydningen av støtteordninger for næringen inkluderer: - Ny teknologi for fremtidens bygg - Støtte til passivhus og lavenergibygg - Støtte til utredning av passivhus - Støtte til eksisterende bygg - Støtte til varmesentraler Gjennom statlig finansiering og rådgivning gjelder dette også utvikling av energi- og klimateknologi. Enovas oppdrag er å forvalte midlene fra Energifondet. Årlig forvalter vi ca. to milliarder kroner til framtidsrettede energi- og klimaløsninger. Vi er Norges mest effektive byråkrati, sier Christian Hemmingsen, markedssjef for Yrkesbygg Enova SF. Denne virksomheten bidrar til en positiv utvikling også av bygg - og eiendomsbransjen i Norge. Her samarbeider de blant annet med Bygg21 og har ellers en tett dialog med øvrige virkemiddelapparat. 12

13 Foto: Inge Trondsen Dette bilaget er en annonse for Grønn Byggallianse Nye bygg skal få miljøhjelp når Bygg21 etableres Tar ansvar for helheten strategien, samt livsløp både for kostnader og materialegenskaper. Noen er redde for at dette blir altfor teknisk. Jeg håper vi får plass til estetikk også, det er et behov for å se på hvordan det vi bygger påvirker samfunnet. Under en presentasjon til Grønn Byggallianse poengterte Eiken at manglende planlegging og dårlig prosjektledelse er de største utfordringene for byggebransjen. Bygging starter før prosjektering er ferdig. I tillegg er det lite gjenbruk av erfaring, siden det ofte dukker opp nye aktører i hver ny byggesak. Løsningene ligger ifølge Eiken i samspillskontrakter, at man starter samarbeidet før byggingen starter, og mens prosjekteringen pågår. Verdikjeden må lære seg å jobbe sammen. Initiativet Initiativet til Bygg21 ble i sin tid tatt av NTNU og Sintef, staten grep ballen i Stortingsmelding 28 ( ), Gode bygg for eit betre samfunn. Bygg21 skal stimulere nasjonal nytenkning og kulturendring som grunnlag for kontinuerlig forbedring og innovasjon. Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier. Direktoratet for byggkvalitet får ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21. prosjekt - Vi må sette krav til byggebransjen og ha kvalitet i alle ledd. Med vår investeringsstøtte øker også kompetansen. Ifølge Hemmingsen ønsker de å bidra til å alminneliggjøre prosjektering og bygging av passivhus. Investeringsstøtte tilbys ellers til innovative demonstrasjonsprosjekter i fullskala under reelle driftsforhold. Prosjektene skal bidra til energieffektivisering eller økt produksjon av fornybar energi. Christian Hemmingsen fra Enova 13

14 Sykehjem vil gå på solcelle Økern sykehjem i Oslo skal kutte nær 70 prosent av energibehovet. Samtidig som bygget skal rehabiliteres, skal det bygges en solcellepark som produserer kwh årlig. - Dette blir et av Norges største og mestproduserende solenergibygg, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Bygget skal være et demonstrasjonsbygg i det europeiske forskningsprosjektet Nearly Zero Energy Neighborhoods, også kalt ZenN. Bygget skal stå ferdig første kvartal Prosjektet ZenN skal se på de tekniske og økonomiske utfordringene ved renovering til miljøvennlige bygg. Flere tunge norske forskningsmiljøer som SINTEF Byggforsk og NTNU er også med. - Samarbeid med forskningen er viktig for oss for å sikre oppbygging av kompetanse internt i organisasjonen, samt at vi får tilgang til ypperste ekspertise innen bygg som finnes i Europa. Solcellepark er i fokus når Øyern Sykehjem rehabiliteres Foto: Shutterstock EPD-Norge Kundene tenker mer på miljøet Hovedgrunn til at flere produsenter har kontroll på sine produkter. Derfor er det flere produsenter som har kontroll på sine produkter. Markedsjef hos Moelven Nordia, Svein Erik Berntzen, har jobbet gjennom BREEAM-Nor allerede. - Problemet til nå har vært at vi ikke har kunnet dokumentere sammensatte produkt. En vegg eller en dør består av mange komponenter, og hele moduler er selvfølgelig sammensatt av en rekke materialer. - Her er vi ikke helt ferdig, men det er på gang. Målet er at kunder og oppdragsgivere skal ha miljøvennlige og ferdige elementer å forholde seg til, sier Berntzen. Krav i markedet EPD-Norge er et forenklet navn på Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner. Stiftelsen ble etablert av NHO og BNL i Visjonen har vært å bedre produkters og tjenesters miljøprestasjoner. En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte, heter det om EPD. - Vi merker at dette er et krav i markedet. Og vi skal selvfølgelig være ledende på det vi leverer, med best mulig dokumentasjon. Berntzen i Moelven viser til at de allerede nå har miljødokumentasjon på nett til sine kunder. Vi merker at dette er et krav i markedet. Svein Erik Berntzen Hvorfor bør produsent utarbeide EPDer? Tendensen er klar, og det kommer stadig økte krav om detaljert miljødokumentasjon fra både kunder og myndigheter. - Nasjonalt og internasjonalt ser man en tydelig dreining av miljøpolitikken mot en mer produktorientert virkemiddelpolitikk. Dette innebærer at det settes krav til produkters miljøpåvirkning i hele livsløpet, presiserer EPD Norge på sine nettsider. Dokumentasjonen er livsløpsbasert og gir en detaljert oversikt, fra uttak av råvarer til produktet er produsert, forbrukt og kassert. LOKAL FORNyBAR ENERGIPROdUKSjON NORGES STØRSTE BREEAM-PROSjEKT Sammen med våre partnere i Team_T prosjekterer COWI ny Oslo Lufthavn Gardermoen. Vi har utviklet ny teknologi for maksimal utnyttelse av lokale energiressurser. For sommerkjøling av bygget hentes kjøleenergi fra opplagret snø. Renset spillvann fra et kommunalt renseanlegg benyttes til både varme- og kjøleenergi. Bygningsmassen er prosjektert i henhold til passivhus-standard, og klassifiseres BREEAM Excellent, og er det største i sitt slag i Norge. Les mer på facebook.com/cowinorge Illustrasjon: Nordic KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360 LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1000 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på 14 markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6100 medarbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt. Slik skaper vi langsiktige verdier for samfunnet, enkeltmennesket og våre oppdragsgivere.

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen?

Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Del 1 Rådgiveren om ENØK, v/ Erik Hammer, Grønn Byggallianse Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer det hen? Hva jeg skal snakke om Passivhus blitt en selvfølge? Hvor er vi og hvor bærer

Detaljer

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse

Samarbeid om smarte varmenett. v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Samarbeid om smarte varmenett v/ Erik A. Hammer, Grønn Byggallianse Fjernvarmedagene 2012 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo

Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Bygningsintegrerte solceller på Oseana og Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no 16.Juni 2014, Oseana Kunst- og Kultursenter, Os BIPV Oseana Kunst- og kultursenter Norges største

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Velkommen. Nytt programtilbud fra Enova. Rådgiverseminar, Stavanger Magni Fossbakken

Velkommen. Nytt programtilbud fra Enova. Rådgiverseminar, Stavanger Magni Fossbakken Velkommen Nytt programtilbud fra Enova Rådgiverseminar, 19.03.2013 Stavanger Magni Fossbakken Enovas ansvar Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av nye energi-

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11

Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11 1 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS

POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE. Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS POWERHOUSE SOM INSPIRASJONSKILDE Peter Bernhard Energi- og miljørådgiver Asplan Viak AS ASPLAN VIAK - VISJON Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling Avdeling Energi og Miljø Arbeidsområder:

Detaljer

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Ole Aksel Sivertsen Markedssjef Bygg og energisystem Enova SF Livskraftig forandring veien mot lavutslippssamfunnet

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør

BREEAM NOR IN-USE. Roy Frivoll Forvaltningsdirektør BREEAM NOR IN-USE Roy Frivoll Forvaltningsdirektør Avantor - Eiendom for hodet og hjertet Visjon om å være Norges ledende bydelsutvikler Har utviklet Nydalen til å bli et attraktivt sted å bo, jobbe, studere

Detaljer

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll

Driftskonferansen 2014. Roy Frivoll Driftskonferansen 2014 Roy Frivoll BREEAM In Use international Utviklingen, forventninger og ambisjoner Roy Frivoll, Avantor Hvorfor BREEAM In-Use? - Bakgrunn Hvorfor BREEAM In-Use? Communities New Construction

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg?

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013 Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? Marit Thyholt Seniorrådgiver, Skanska Teknikk 1 Marked for strømproduserende bygg? Ja Stort marked?

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

MILJØSTRATEGI 2015-2018

MILJØSTRATEGI 2015-2018 MILJØSTRATEGI 2015-2018 Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 Statsbygg er rådgiver, utvikler, byggherre og eiendomsforvalter for Staten. Gjennom virksomhetens samfunnsoppdrag har Statsbygg et ansvar for

Detaljer

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities

Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Presentasjon: Grønne bygg og BREEAM Communities Miljøstrategi med tydelige ambisjoner Ressursforbruk Kunde og marked Organisasjon Samfunn Ressursforbruk henspiller på Roms reduksjonsmål innen ressurskategorier som energi, avfall, vann, materialer og

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse for reduksjon av energibruk i bygg

Utnyttelse av termisk masse for reduksjon av energibruk i bygg Workshop 3. februar 201 Utnyttelse av termisk masse for reduksjon av energibruk i bygg Skanskas erfaringer og satsning på termisk masse Niels Lassen Marit Kindem Thyholt 1 Simulering av effekten fra termisk

Detaljer

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT SIV.ARK. ANDREW HOLT ING. HANNE GRO KORSVOLD ARCHITECTOPIA HJELLNES CONSULT AS Studentinternat, Toneheim Folkehøgskole, Ridabu Bilde: Aursand og Spangen Oppdragsgiver:

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama

BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama BREEAM Erfaringer med nye moduler om avfall og materialer. Basert på utbyggingen av Asker Panorama Av Yngvar Bekkevold 2016-01-27 OKK Entreprenør 1 OKK ble grunnlagt i Drammen 2. juli 1945 av Ole K Karlsen.

Detaljer

Hovedresultater og sammenligning av alternativer

Hovedresultater og sammenligning av alternativer Klimagassnotat som bygget Powerhouse Kjørbo Hovedresultater og sammenligning av alternativer Marit Thyholt og Alexander Lystad/08.04.2015/versjon 1 Supplert av Civitas på transport, 26.10.2015, Njål Arge/Elin

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Tekna/NITO - 04.06.14 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige» prosjekter

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren

Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Protecting People, Property and the Planet Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren Anders Nohre-Walldén Utviklingssjef, NGBC Part of the BRE Trust «Oppgaven» Markedsdrevet innovasjon i byggesektoren.

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Hvordan legger myndighetene til rette for en innovativ og bærekraftig arkitektur? Erfaringer fra arbeidet med Powerhouse prosjektene.

Hvordan legger myndighetene til rette for en innovativ og bærekraftig arkitektur? Erfaringer fra arbeidet med Powerhouse prosjektene. Illustrasjon: SNØHETTA / MIR Hvordan legger myndighetene til rette for en innovativ og bærekraftig arkitektur? Erfaringer fra arbeidet med Powerhouse prosjektene. Presentasjon for Norges Bygg og Eiendomsforening

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen

Enovas støtte til nye bygg. Ole Aksel Sivertsen Enovas støtte til nye bygg Ole Aksel Sivertsen Energirådgivere og entreprenører Bruk: Energimerkeordningen BREEAM Enovas støtteordninger Få: Forbildeprosjekter (Referanser) Økt oppdragsmengde Kompetanseutvikling

Detaljer

Eiendomsdagene INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar Bedre byrom der mennesker møtes

Eiendomsdagene INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar Bedre byrom der mennesker møtes Eiendomsdagene Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 16 Januar 2015 INVESTERING I VERDISKAPENDE BYGG Bedre byrom der mennesker møtes Bedre byrom der mennesker møtes Bjørvika 12500 arbeidsplasser

Detaljer

Nye Søreide skole, Bergen

Nye Søreide skole, Bergen Nye Søreide skole, Bergen Alexander Lystad, Skanska Korte fakta OPS prosjekt, samarbeid mellom Skanska Eiendomsutvikling og Bergen kommune Skanska investerer, bygger og drifter i 25 år Asplan Viak er arkitekt

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn Grønn Byggallianse 2015 Nye rammebetingelser Vi er på vei mot et nullutslippssamfunn og rammebetingelsene satt av myndigheter, leietakere og finansinstitusjoner endrer

Detaljer

Energi og Teknologi i bygg. Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012

Energi og Teknologi i bygg. Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012 Energi og Teknologi i bygg Jens Petter Burud, Direktør for Teknologi og Utvikling Oslo 5. september 2012 YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginnstallasjoner Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian

Detaljer

Powerhouse Kjørbo energikonseptet, balanseringen, optimaliseringen forbrukende og produserende elementer

Powerhouse Kjørbo energikonseptet, balanseringen, optimaliseringen forbrukende og produserende elementer Nullenergihus og plusshus implikasjoner for systemplanlegging Teknologisk Møteplass, 15. januar 2014 Powerhouse Kjørbo energikonseptet, balanseringen, optimaliseringen forbrukende og produserende elementer

Detaljer

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Miljøhuset GK Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Espen Aronsen, fagsjef GK Norge AS 09.10.2013 TL Agenda Bakgrunn,

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker

Enovas støtteprogram for næringsbygg. Rådgiver Anders Alseth 20. april Lysaker Enovas støtteprogram for næringsbygg Rådgiver Anders Alseth 20. april 2016 - Lysaker Kort om Enova SF Eid av Olje- og energidepartementet (OED) Etablert i 2001 Har fokus på: Miljøvennlig omlegging av energibruk-

Detaljer

Statsbyggs miljøstrategi

Statsbyggs miljøstrategi Langsiktige miljøambisjoner og miljømål Zdena Cervenka, Strategi og utviklingsavdelingen, Statsbygg Hvorfor en langsiktig miljøstrategi En fremtidsrettet miljøstrategi er nødvendig for at Statsbygg klarer

Detaljer

Miljøbygg i verdensklasse

Miljøbygg i verdensklasse Miljøbygg i verdensklasse Fra energisluk til energikilde Trond Simonsen, Teknisk fagsjef Entra, 10.4.2015 Innhold Hvorfor jobbe med energi og miljø Grønne tiltak eksisterende bygg Fremtidens kontorbygg

Detaljer

FRA MILJØSTRATEGI TIL HANDLING: STATSBYGGS SATSING PÅ SOLENERGI. Solenergidagen 2016 Eiendomsdirektør Frode Meinich

FRA MILJØSTRATEGI TIL HANDLING: STATSBYGGS SATSING PÅ SOLENERGI. Solenergidagen 2016 Eiendomsdirektør Frode Meinich FRA MILJØSTRATEGI TIL HANDLING: STATSBYGGS SATSING PÅ SOLENERGI Solenergidagen 2016 Eiendomsdirektør Frode Meinich Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet Parisavtalen på vegne av Norge i FN

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy 1 Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15 Bygg for fremtiden BREEAM In-Use som nyttig verktøy SWECO NORGE AS Energi og miljø BREEAM AP og revisor BREEAM In-Use bruker og revisor Miljøoppfølgingsplaner

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012

Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 Hvordan løse utfordringer (med en miljømessig vinkling) Roy Frivoll Forvaltningsdirektør 12.11.2012 FORANKRING AV MILJØSTRATEGI / FOKUS avantor.no avantor.no Miljøsertifisert ISO 14001 utslipp til luft,vann

Detaljer

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen.

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen. Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Veidekke Eiendom COOP Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Undervisningsbygg Oslo Kommune Fabritius Gruppen Sektor Gruppen Steen & Strøm Entra Eiendom

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3

EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 Presentasjon BJØRVIKA / OSU Miljø- og energihåndtering. Hvor står næringen? 1 11. mai 2010 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør, Oslo S Utvikling AS (OSU) 1 EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 Bjørvika i fremtiden

Detaljer

AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9

AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9 V. 01.2016 AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9 Kontor: Ca. 430-1.228 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Nye totalrehabiliterte lokaler Meget god ventilasjon Eget kundesenter Spennende interiørløsninger Innflytting:

Detaljer

v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR

v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR Et plusshus er en bygning som igjennom driftsfasen genererer mer fornybar energi enn hva den forbruker

Detaljer

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL

Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL Fremtidens bygg Hvordan kan vi ligge i forkant? Jette Cathrin Hopp Project Director, Senior Architect DI M.A. MNAL 2 40% I dag står bygg for 40% av verdens energiforbruk 100% Energiforbruket i bygg vil

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Kommer sommeren 2013!

Kommer sommeren 2013! Kommer sommeren 2013! BREEAM(NOR) In-Use Hvilke krav og kriterier stilles og hva kan systemet brukes til? Magnus Gevelt Hva er et miljøklassifiseringssystem? Begrepene «klassifisering» og «sertifisering»

Detaljer

Energibruk i yrkesbygg

Energibruk i yrkesbygg Energibruk i yrkesbygg Endringer Enovas støtteprogram Nytt støtteprogram for eksisterende bygg 19.06.2013 Magni Fossbakken/Ole Aksel Sivertsen Nybygg/rehabilitering Energimerkeordningen BREEAM Nor/BREEAM

Detaljer

ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM.

ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM. Norges første ferdigstilte næringsbygg klasse A ROM EIENDOM AS ADRESSE KIRKEGATA 15, 0048 OSLO SENTRALBORD +47 47 62 05 00 FAKS +47 23 15 17 56 E-POST POST@ROMEIENDOM.NO WWW ROMEIENDOM.NO Kontakt: Pål

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG. Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse

TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG. Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse TEMAMØTE FORENKLING AV TEKNISKE SYSTEMER I BYGG Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse 1 Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg

Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg Katharina Th. Bramslev daglig leder Grønn Byggallianse Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS

Detaljer

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE V. 02.2015 AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE m 2 er: 12-78,5 m 2 netto Felles kjøkken Eget kundesenter Resepsjonsservice Gratis Wi-Fi Parkering Felles møterom med alle fasiliteter Alt ferdig møblert God offentlig

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2016 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 572-1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Fremtidens klimavennlige bygninger

Fremtidens klimavennlige bygninger Forsvarets energidager 9. Juni 2010, Oslo Fremtidens klimavennlige bygninger Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge Utviklingen 2000-2020 Hva er state-of-the-art i Norge? Aktivhus, Passivhus,

Detaljer

Drivere for solenergi

Drivere for solenergi Drivere for solenergi Solenergimessen i Bergen 11.11.2017 Hanne L. Bottolfsen og Marte W. Nilsson Multiconsult Etablert 1908 Ansatte 2.450 Ansatte i Bergen ca. 250 Tromsø Prosjektering og rådgivning Forretningsområder:

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg?

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Muligheter og problemstillinger som byggeier bør være forberedt på. Hvordan sikre at merkeordningen bidrar til økt energieffektivitet? Tor Lindholt,

Detaljer

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser?

Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Smarte Hjem & Bygg Kan vi lage bygninger uten utslipp av klimagasser? Hans Martin Mathisen Leder av arbeidspakke for energiforsyning og tekniske installasjoner i FME ZEB Professor ved Institutt for energi-

Detaljer