M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap"

Transkript

1 Miljøhandlingsplan Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet

2

3 I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi, bærekraftig utvikling og bruk og vern av naturressurser. Fagområdene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap er helt sentrale i møtet med disse utfordringene. UMBs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. UMB skal være internasjonalt i forskningsfronten og utdanne kandidater godt rustet til å bidra til en bærekraftig fremtid. UMBs posisjon som miljøuniversitet skal gjenspeiles i hele virksomheten. Hele miljøhandlingsplanen finner du på umb.no/miljo

4

5 Forskning og innovasjon UMB vil være nasjonalt ledende og bemerke seg internasjonalt innen miljø- og klimaforskning. UMB vil være et sentrum for miljørettet innovasjon. Bidra med forskningsbasert miljøkompetanse til samfunnet. Invitere til dialogmøter med departement og forskningsråd. Øke omfang, kvalitet og ekstern finansiering av forskning på miljøområdet. Tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere innen miljøområdet. Koordinere og synliggjøre miljøforskningen ved UMB. Arrangere nasjonale og internasjonale miljøkonferanser. Styrke campussamarbeidet. Tildele rekrutteringsstillinger til miljøområdet Oppfordre master- og PhD-veiledere til å fremme miljøfokus i prosjekter. Etablere arenaer på Campus Ås for å teste ut nye miljøløsninger.

6 Utdanning UMB vil utdanne miljøbevisste kandidater med kunnskap til å løse fremtidens utfordringer. Utvikle tydelig miljøprofil i alle programmer. Inkludere en egen miljødeklarasjon i emnebeskrivelsene. Øke omfanget av miljørelaterte emner i utdanningsporteføljen. Opprette et miljøgrunnemne for alle studenter på UMB. Opprette årlig pris for beste doktoravhandling og beste masteroppgave med miljøtema. Formidling og samfunnskontakt UMB vil være samfunnets førstevalg ved behov for miljøkompetanse. Delta aktivt i samfunnsdebatten omkring miljøspørsmål. Videreutvikle gode relasjoner til næringsliv, forvaltning og beslutningstagere. Tilrettelegge for aktiv opplevelse, kunnskapsøkning og formidling av UMBs fagområder på Campus.

7 Markedsføre UMB som Norges miljøuniversitet. Etablere en egen miljødag i samarbeid med studentene. Opprette nettside som tydelig viser miljøarbeidet på UMB. Drift UMB vil belaste miljøet minst mulig. Energieffektiv drift av bygningsmassen og optimal arealutnyttelse. Velge energioptimale løsninger. Redusere mengden restavfall og forbedre kildesorteringen. Bruke grønn serverteknologi. Tilstrebe økoteknologiske løsninger. Redusere forbruk av og erstatte miljøfarlige kjemikalier. Opplæring i kjemikaliehåndtering og laboratoriesikkerhet.

8 Klimapåvirkning UMB vil være klimanøytralt. Benytte fornybare energikilder og handle opprinnelsesgaranti for grønn strøm Koble flest mulige bygninger til fjernvarme. Delta i pilotprosjektet klimanøytral stat. Bedre kollektivtransport og tilrettelegge for økt bruk av sykkel. Velge hybrid-, el-biler eller biler som benytter biodrivstoff ved fornying av bilparken. Redusere skadelige gasser fra husdyrhold. Bedre logistikk og varetransport. Miljøvennlige tjenestereiser. Benytte videokonferanser og tilrettelegge for fjernundervisning.

9 Arealforvaltning UMB skal skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning. Utarbeide en helhetlig forvaltningsplan som omfatter alle UMBs arealer, inkludert biologisk mangfold. Vurdere frivillig vern av skog. Iverksette habitatforbedrende tiltak og tiltak for å bevare rødlistede arter. Aktivt fjerne svartelistede arter som er i spredning på UMBs områder. Fange opp, behandle og utnytte tak- og overflatevann. Kartlegge og fjerne eller sikre gamle forurensninger i grunnen på en forsvarlig måte. Videreføre økologisk dyrket areal og gjennomføre miljøtiltak på øvrig dyrket areal.

10

11 Innkjøp UMB vil minimere den totale miljøbelastningen fra innkjøp av varer og tjenester. Innarbeide miljøkrav og etiske krav i alle aktuelle konkurransegrunnlag og kontrakter. Personal, ledelse og organisering UMB skal ha miljøkompetente medarbeidere og ledere. Tydeliggjøre miljøhandlingsplanen i alle utlysningstekster. Gi alle nytilsatte opplæring og informasjon om miljøhandlingsplanen. Gi alle ansatte og studenter informasjon om miljøhandlingsplanen. Innføre grønn time som alternativ for ansatte som ikke benytter treningstimen. Opprette styringsgruppe for miljø. Fortsatt være miljøsertifisert. Foto: Shutterstock, Håkon Sparre, Bente Geving

12 umb.no/miljo UMB er miljøsertifisert etter NS-EN ISO Trykket på miljøpapir hos et svanemerket trykkeri

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan 2015-2027. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Ås kommune. Kommuneplan 2015-2027. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 07.11.2014 Innholdsfortegnelse 2 Forord 3 Hovedsatsningsområder Miljø mangfold muligheter 4 Hovedmål 1 I 2027 er Ås en miljøvennlig

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

Et miljø- og klimaløft i Steinkjer

Et miljø- og klimaløft i Steinkjer Til Senterpartiets programkomité Et miljø- og klimaløft i Steinkjer Forslag fra miljøpolitisk arbeidsgruppe Februar 2015 Sammendrag av Arbeidsgruppas anbefalinger I 2007 tok Senterpartiet initiativ til

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling?

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Miljømelding for Bærum kommune 2007-2010 1. Innledning 1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling/miljøvern dreier seg mer og mer om menneskers livskvalitet,

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI

MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI MILJØPROGRAM 2007 STAVANGER SENTERPARTI 1: INNLEDNING En av Senterpartiets grunnholdninger er at du skal behandle jorden som om du skulle leve evig. Dette gjelder også i kommunepolitikken. Stavanger Senterparti

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Det grønne skiftet skjer lokalt.

Det grønne skiftet skjer lokalt. Det grønne skiftet skjer lokalt. Venstres tiltakspakke for klima- og miljøpolitikk til kommune- og fylkestingsvalget 2015 1 Forord Kommunene og fylkeskommunene våre har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning:

Utdanning. Universitetet skal i perioden: Etter- og videreutdanning: Universitetet for miljø- og biovitenskap - Det levende universitet Strategi 2010-2013 Utdanning Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde

Detaljer

Veikart for Avdeling for IT

Veikart for Avdeling for IT Veikart for Avdeling for IT 2013-2017 Administrasjon, Avdeling for IT Revidert versjon av veikartet godkjent av universitetsdirektøren 27.01.2015 Foto: Trond A. Jenssen Veikart 2.0 for Avdeling for IT

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer