Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektive bygg. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse 13.09.11"

Transkript

1 Energieffektive bygg Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

2 Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Statoil Pecunia Hav Eiendom Vital Eiendom Coop Eiendom Oslo S Utvikling Backe Prosjekt Schage Eiendom Siemens Eiendom Veidekke Eiendom Norwegian Property Undervisningsbygg KF Fredriksborg Eiendom AS Aberdeen Property Investors 42 medlemmer ~ 30 mill m² Oslo Sektor Gruppen Mustad Eiendom BundeEiendom Entra Eiendom Steen & Strøm NEAS Oxer Ferd USBL Linstow KLP Eiendom ROM Eiendom Höegh Eiendom Fabritius Gruppen Bærum Kommune Universitetet i Oslo Telenor Eiendom AS Sparebank1 Eiendom Omsorgsbygg KF Oslo Anthon B Nilsen Eiendom NCC Property Development

3 Hovedaktiviteter Profesjonalisere eiendomsutvikling og -drift gjennom kurs, seminarer og arrangementer Informere og oppdatere gjennom medlemsmøter, GBA-skolen og nyhetsbulletiner I lag med myndighetene fjerne hindringer for bærekraft gjennom sparring, dialog og troverdighet Integrere eiendomsbransjen gjennom medlemssamarbeid og samarbeid i BA-sektoren Samarbeide og koordinere innen bærekraftig innovasjon og utvikling

4 Minimumskrav for medlemsbedriftene i GBA 1. Registrere energibruk i egne bygg og gjøre dataene tilgjengelige i miljønettverket og for Enova SF. 2. Minst en person i medlemsbedriftenes ledergruppe skal gjennomgå et miljøkurs for byggeiere. 3. Bedriftene skal anvende kunnskaper de tilegner seg gjennom medlemskap i nettverket bl.a. ved å gjennomgå sine kravspesifikasjoner på energiområdet. 4. Kvalitetsprogrammer skal utarbeides ved oppstart av nye byggeprosjekter. Programmene skal inngå i en felles database.

5 Minimumskrav for medlemsbedriftene i GBA fortsettelse 5. ENØK-analyser skal gjennomføres i eksisterende bygg. 6. Bedriftene må benytte ISO-deklarasjon EPD for de mest brukte bygningsproduktene ved nybygg og rehabilitering. Alternativer til miljøskadelige kjemiske stoffer skal velges. 7. GBA-medlemmene er kollektivt innmeldt i Norwegian Green Building Council (NGBC)

6 Byggenæringen = 40% næringen med stort sparepotensiale Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere.

7 Foreslåtte mål for energieffektivisering Redusere levert energi til drift av bygg med: 10 TWh/år innen TWh/år innen

8 Hvordan utløse potensialet? Gjennomgripende energiøkonomisering i eksisterende bygningsmasse Rehabilitering stort fokus på energi når bygget oppgraderes vesentlig Nybygg prosjektere og bygge meget energieffektive boliger og næringsbygg

9 Revidert Bygningsenergidirektiv vedtatt i EU, med to års implementeringstid Alle private nye bygninger skal være nesten nullenergibygg senest Nye bygg i offentlige sektor skal være nesten nullenergibygg i 2018 Alle nye eller nyrenoverte bygg skal ha intelligente energimålere Det skal fastsettes mål for når nye og eksisterende bygg skal være energinøytrale Det skal stilles energikrav til bygningselementer og tekniske komponenter

10 Nybyggkrav foreslått av Arnstadutvalget Forskriftskrav til nybygg passivhusnivå i 2015 «nesten nullenergibygg» i 2020

11 Arnstadrapportens forslag til Lavenerginivå yrkesbygg 115 kwh/m²år boliger 95 kwh/m²år kravsnivåer «B» Passivhusnivå yrkesbygg 80 kwh/m²år boliger 70 kwh/m²år «A» «Nesten nullenerginivå» i henhold til revidert bygningsenergidirektiv forslag til tolkning: passivhusnivå der en betydelig andel av varmebehovet er dekket med fornybar energi yrkesbygg 60 kwh/m²år boliger 55 kwh/m²år Alle nivåer er uttrykt i levert energi «A+»

12 De beste bygger i dag bedre enn passivhusnivå Noen nybygg på passivhusnivå i dag: Storøya grendesenter, Bærum kommune NSB-skolen, ROM Eiendom, Drammen Bellonahuset, Aspelin Ramm, Oslo Marienlyst skole, Drammen kommune Løvåshagen leiligheter, ByBo, Bergen Storelva leiligheter, Steinsvik ark., Tromsø LØVÅSHAGEN, BERGEN MARIENLYST SKOLE, DRAMMEN

13 Hva skal til for å nå nesten nullenerginivå? Bygningskropp på passivhusnivå Høyeffektive tekniske installasjoner (enda bedre varmegjenvinner og belysning) Solpaneler til varmtvannsoppvarming Varmebehovet dekkes av for eksempel varmepumpe+solfanger 80 kwh/ m2 år 60 Egenproduksjon

14 Krav til eksisterende bygg foreslått av Arnstadutvalget: Forskriftskrav ved rehabilitering krav om lavenerginivå i 2015 ved totalrehabilitering krav om passivhusnivå i 2020 ved totalrehabilitering krav om bruk av energieffektive komponenter og bygningsdeler ved alle tiltak fra 2015 krav til kompetanse hos byggforetak generelt og til energieffektiviseringskompetanse spesielt krav til individuell energimåling og avregning av enkeltleiligheter og leietagere fra 2015

15 De beste rehabiliterer til lavenerginivå allerede i dag LYSAKER PARK, STOREBRANDS HOVEDKONTOR

16 Det offentlige må gå foran krav foreslått av Arnstadutvalget Det offentlige må tilfredsstille forskriftskrav før private Totalrehabilitering Krav om lavenerginivå i 2014 Krav om passivhusnivå i 2018 Nybygg Krav om passivhusnivå i 2014 Krav om «nesten nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar varmeforsyning i 2018 Krav om at bygg som statlige virksomheter leier på det private markedet skal tilfredsstille lavenerginivå innen 2014 passivhusnivå innen 2018 Krav om at stat og kommune leverer et gitt antall forbildeprosjekter i perioden

17 Drivere for utbyggere Omdømmebygging Forberedelse til forventede fremtidige krav fra marked og myndigheter

18 De store merkevareselskapene krever klassifiserte bygg Google Microsoft Nokia IBM Mc Donalds Marriot Siemens Coca Cola Comp Colgate Nike IKEA Toyota Starbucks HSBC Redevco Unibail Rodamco ICSC

19 Miljøklassifisering av bygg Miljøklassifisering - tallfeste nivå på miljøegenskapene for sammenligning på objektivt grunnlag Mest brukt internasjonalt - BREEAM, LEED og Green Star Norwegian Green Building Council (NGBC) er etablert og BREEAM-NOR ver.1, lanseres

20 Grønn Byggallianse NGBC Unik norsk samling i hele verdikjeden om å utvikle og ta i bruk miljøklassifiseringssystem for bygg; BREEAM-NOR

21 Number of buildings Regulatory minimum Pass Good Very Good Excellent Outstanding Dokumentasjon på at man strekker seg ut over forskriftene BREEAM Minimal Aspirational Environmental Standards

22 BREEAM Ni kategorier for bærekraftighet Bygningsnivå 2 trinns prosess design og ferdigstillelse Obligatoriske standarder Innovasjonspoeng Poengene er vektet pr kategori

23 BREEAM In-Use Bygningens karakteristikk Teknisk drift (ventilasjon, varme etc.) Bruk eks. Miljøfyrtårn

24 Resultat av KPIene (Key Performance Indicator) Ytelse iht 194 spørsmål Ytelse iht til hver kategori Energiforbruk Vannforbruk Avfallsgenerering- og håndtering Tilpassede KPIer

25 BREEAM In-Use 6 klasser for sertifikat <10% >10% >25% >40% >55% >70% >85% IKKE KLASSIFISERT AKSEPTABELT BESTÅTT BRA VELDIG BRA UTMERKET FREMRAGENDE

26 Kravspesifikasjoner Krav i TEK10 er minstekrav og er ikke ambisiøse på energi og miljø Kravspesifikasjoner er ofte selvmotsigende Oppfordre til valg av nye løsninger Lysaker Park 30 Bestillerkompetanse

27 Noen utfordringer Man kan ikke løse morgendagens utfordringer med gårdagens løsninger A. Einstein

28

29 Brukeren av bygget betyr mest!

30 Energieffektiv bruk Slå av lyset om natten Velg energieffektivt utstyr Slå av utstyr når det ikke er i bruk, også transformere

31 Kan spare 80 kwh/m2 på å legge om PC-drift! Mindre kjøling Mindre elektrisitet til drift av PC

32 Nyttige hjelpemidler Hjelp til deg som er ansvarlig for: Innkjøp IT Energibruk Bygning og drift i statsinstitusjoner

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter?

Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Hvordan fastsette et optimalt nivå for energi- og miljø i rehab-prosjekter? Erik A. Hammer Daglig leder Grønn Byggallianse 1 men først litt; info om GBA Erik A. Hammer, daglig leder GBA Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom

Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen. BundeEiendom Steen & Strøm Entra Eiendom Undervisningsbygg Oslo Kommune Skt Sektor Gruppen Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Avantor OBOS Pecunia Vital Eiendom Oslo S Utvikling Siemens Eiendom Norwegian Property Skanska Eiendomsutvikling

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Årsmøte Norwegian Green Building Council

Årsmøte Norwegian Green Building Council Oslo, 09.04.2014 Innkalling Årsmøte Norwegian Green Building Council Tid: Mandag 28. april 2014 kl 12:00 15:00 Sted: Powerhouse Kjørbo, Kjørboveien 12, 1337 Sandvika, Møterom: Kolsåstoppen Kl. 11:30: Registrering

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet

BREEAM-NOR. Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar. Anders Nohre-Walldén. Protecting People, Property and the Planet Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Konsekvenser for prosjekteringsleder? 18.4.2012 FBA-seminar Anders Nohre-Walldén Part of the BRE Trust Agenda Kort om BREEAM? Hvorfor BREEAM (utfordringen)?

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG

ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGG EN AMBISIØS OG REALISTISK PLAN MOT 2040 AUGUST 2010 Forsidefoto: Løvåshagen (ByBo AS). Leilighetsprosjekt i Bergen med passivhusstandard. 28 leiligheter på totalt 2240 m²

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009. Rådgiver Sverre Tiltnes

Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009. Rådgiver Sverre Tiltnes Nordisk Miljøklassifisering 3.3.2009 Rådgiver Sverre Tiltnes Sparebankforreningen Undervisningsbygg Oslo Kommune Skanska Eiendomsutvikling Sektor Gruppen Storebrand Eiendom BundeEiendom Forsvarsbygg Steen

Detaljer

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider

BREEAM-NOR. Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM-NOR Markedsutbredelse og rettslige/kommersielle sider BREEAM NOR i praksis - 28. august 2014 v/advokat Stig Bech og advokatfullmektig Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR #5011286/1 "Å breeame,

Detaljer

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland

De ulike tiltakene er ikke nødvendigvis godt forenbare (i dag) Kan fjernvarme forenes med lavt varmebehov? Plussenergibygg i Freiburg, Tyskland Mange tiltak Så langt som mulig unngå at behov for energi oppstår Det behovet som gjenstår må dekkes av klimanøytrale energikilder Egenproduksjon av energi for å kompensere for bruk av materialer osv.

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust

Protecting People, Property and the Planet. BREEAM-NOR In- Use. Brukerkurs - selvstudium. Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR In- Use Brukerkurs - selvstudium Part of the BRE Trust Velkommen til BREEAM In-Use Dette er kursunderlaget for rollen som «Bruker» i BREEAM In-Use

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer