NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011"

Transkript

1 TOÅRS-BERETNING FOR Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk fra Akershus fra samlingen «Arvegods» - arrangert av Even Kruse Skatrud. Side 1 av 12

2 TOÅRS-BERETNING FOR Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001, og har i perioden markert 10 års virke i form av ulike aktiviteter i løpet av jubileumsåret DISTRIKTSLEDDENE Organisatorisk Medlemsservice er sekretariatets viktigste oppgave, med fokus på enkle og brukervennlige rutiner for medlemskontakt og håndtering av organisasjonens drift. MEDLEMSSITUASJONEN Store Norske Mandskor, Svalbard, nytt medlem i 2010 Siste 2-årsperiode viser at trenden i medlemssituasjonen holder seg stabil, med en moderat kontinuerlig vekst. I perioden har 27 kor meldt seg inn i Norsk sangerforum, fordelt slik fylkesvis; Akershus (3), Aust Agder (2), Buskerud (2), Hedmark (2), Nordland (1), Nord Trøndelag (1), Oppland (1), Oslo (2), Sør Trøndelag (3), Telemark (1), Troms (6) og Østfold (3). Pr hadde Norsk sangerforum 290 kor og medlemmer. Medlemsutvikling Caspar Hennig m.fl. på Kor-møte i Stavanger Rogaland sangerforum ble etablert 1. desember 2010, og med det dekker NSFs egne distriktsledd i alt 12 fylker: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fordelt på 8 distriktsledd. Distriktsleddene heter; Finnmark Korforbund, Troms sangerforum (inkluderer Nordland), Trøndelag sangerforum, Hedmark og Oppland sangerforum, Akershus Korforbund, Østfold sangerforum, Agder Sangerforum og Rogaland sangerforum. I de øvrige fylkene fungerer fylkesmusikkrådene som gode kontaktpunkt for våre medlemskor, spesielt i voksenopplæringsspørsmål, men også i forhold til andre musikkpolitiske og organisatoriske spørsmål. Den 12. og 13. februar 2011 arrangerte NSF treff for tillitsvalgte i distriktene på Gardermoen, hvor tema var hvilke utfordringer har vi i de ulike distriktene og hvordan imøtekomme dem. Tilbakemeldingene fra dette treffet ga sterkt uttrykk for at «distriktstreff» er ønskelig som et fast og gjentagende tiltak hvert annet år i organisasjonen. I tillegg foretok administrasjonen en del reisevirksomhet ut i distriktene for å informere, samt ta del i planleggingsarbeidet i forhold til konkrete tiltak innen distriktet. NSFs administrasjon har bl.a. hatt utsendinger i Agder, Akershus, Hedmark og Rogaland i løpet av denne 2års-perioden. Distriktsleddet har lokalkunnskapen, og sentralleddet bidrar med organisatorisk kunnskap til fordel for de lokale kor. Som et konkret resultat av fokus på Side 2 av 12

3 distriktene, ble Rogaland sangerforum etablert under et kormøte i Stavanger 1. desember SEKRETARIATET Administrasjonen består av daglig leder, Jon G. Olsen, som har ansvar for sentrale avtaler, musikkpolitikk og økonomi, organisasjonskonsulent Marit S. Østby som tar seg av medlemskontakt, informasjon og aktiviteter, og konsulent Marianne Holm som håndterer ajourføring av medlemsdatabase, fakturering og utbetalinger med mer. Styremedlem Roar Kjelsaas Trøndelag Styremedlem Tore Tunold Agder Styremedlem Jorunn Alvær Hauge Rogaland 1. varamedlem Nils Tore Enget Hedmark (fratrådte vervet jan. 2011) 2. varamedlem Randi Johansen Perreau Trøndelag Valgkomité Valgkomité Valgkomité, vara Arne Moseng Hedmark Caspar Hennig Rogaland Ivar Solberg Troms Jon G. Olsen Marit S. Østby Marianne Holm daglig leder konsulent konsulent I 2008 ble bemanningen økt fra 0,7 årsverk til 1,05 årsverk, og slik fremstår administrasjonsressursen fortsatt pr. dag. Arbeidsmengden øker i takt med vekst i organisasjonen, og det som oppleves som en spesiell utfordring igjennom siste periode, er behovet for en ekstra innsats i forhold til å styrke distriktsleddene. Gjennom perioden har administrasjonen derfor brukt en god del ressurser på distriktsleddene. Ved å inspirere og øke kompetansen i distriktsleddene, styrke deres identitet og hjelpe de i gang med egne aktiviteter og informasjon ut til korene, har det likevel latt seg gjøre å balansere arbeidsmengde og kunnskap tilfredsstillende mellom distriktsleddene og sentralleddet en vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Administrasjonsressursen er dog fortsatt på et minimums nivå, og det føres en meget stram prioritering av oppgavene i sekretariatet. Samarbeidsavtalen med kjøp av sentrale administrasjonstjenester og leie av lokaler gjennom Akershus musikkråd på Kjeller er videreført i 2010 og 2011, og fungerer godt. STYRET På årsmøtet 30. mai 2010 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum for perioden : Styreleder Nestleder Kjell Johansen Finnmark Jon G. Reinholdt Akershus Kjell Johansen Jon Reinholdt Jorunn A. Hauge leder nestleder styremedl. Roar Kjelsaas Tore Tunold Randi J. Perreau styremedl. styremedl. 2. varamedl. JUBILEUMSKOMITE Styret i NSF nedsatte høsten 2010 en jubileumskomite som skulle planlegge og iverksette forskjellige aktiviteter og tiltak i forbindelse med jubileumsåret Komiteen besto av: Leder Medlem Medlem Medlem Bjørn Løkken, Akershus Korforbund /Lørenskog Mannskor Roar Kjelsaas, Styret NSF Solfrid Vestøl, Agder sangerforum Marit S. Østby, NSF-adm. Side 3 av 12

4 styremedlem i MSF. Begge ble på dette landsmøtet gjenvalgt i sine posisjoner. NSFs styremedlem Tore Tunold satt som nestleder i NMR fram til landsmøtet, men tok ikke gjenvalg. Vår styreleder i NSF, Kjell Johansen, ble valgt inn som 1. varamedlem til styret i NMR på dette landsmøtet. Nils Petter Pedersen har i hele perioden sittet som styremedlem i Nordisk Sangerforbund. MØTEVIRKSOMHET Det er holdt 8 styremøter i 2010 og 7 styremøter samt 1 arbeidsmøte i 2011, de fleste som telefonmøter. Det har vært 2 fysiske styremøter i 2010 (i tillegg til styremøte i forbindelse med landsmøtet) og 2 fysiske styremøter i 2011 (i tillegg til styremøte i forbindelse med jubileumshelga). Våren 2010 ble det avholdt et fysisk styremøte i egne lokaler på Kjeller i Skedsmo i tillegg til styremøtet i forbindelse med Landsmøtet i Stjørdal i mai). Høsten 2010 ble det lagt et fysisk styremøte på Garder Kurs- og konferansesenter. Våren 2011 ble det lagt et fysisk styremøte til samme helg som distriktstreffet på Gardermoen. Høsten 2011 ble avholdt et fysisk styremøte i egne lokaler på Kjeller i tillegg til styremøtet på Gardermoen Airport Hotel i forbindelse med jubileumshelga i november. TILHØRIGHET Norsk sangerforum er godt forankret i paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er som nevnt representert i deres respektive tillitsapparat. NSF er medlem av Frivillighet Norge et samarbeidsforum for hele den frivillige sektor, som arbeider for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Frivillighet Norge arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Et godt eksempel på en slik sak, er Frivillighet Norges innsats for å få på plass en moms-kompensasjonsordning, en ordning flere av våre medlemskor nå har hatt glede av i 2010 og Norsk sangerforum har vært representert ved flere informasjons- og kontaktmøter, både med andre kororganisasjoner, andre samarbeidspartnere, egne distriktsorganisasjoner, med Norsk musikkråd og med Musikkens studieforbund. NSF var representert under NMRs landsmøte/musikkting og Musikkens studieforbunds representantskapsmøte på Oscarsborg ved Drøbak mai Nils Petter Pedersen, NSFs representant i Nordisk Sangerforbund NSF står tilsluttet Nordisk Sangerforbund, en organisasjon for mannskor i Norden og Baltikum. Nordisk Sangerforbund skal skape og vedlikeholde kontakt mellom de nasjonale kororganisasjoner og de enkelte mannskor i de nordiske og baltiske land, og på nordisk basis arbeide for mannskorsangen i medlemslandene. Utekonsert på Oscarsborg I perioden fram til landsmøtene NMR/MSF i Drøbak mai 2011 satt vår daglige leder Jon G. Olsen som nestleder, og vår egen nestleder i NSF, Jon G Reinholdt, som NSFs representant i Nordisk Sangerforbund har i perioden vært Nils Petter Pedersen, Vadsø Mannssangforening. I forbindelse med en nordisk korfestival i Sandviken, Gävle i Sverige 12. juni 2010 og Side 4 av 12

5 Nordisk Sangerforbunds generalforsamling der, mottok Nils Petter Pedersen Nordisk Sangerforbunds medalje for lang og tro tjeneste for korbevegelsen generelt og mannskorbevegelsen spesielt på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Nils Petter Pedersen er den første nordmannen som mottar denne høyaktede utmerkelsen. Norsk sangerforum er også med i sangfelleskapet Syng for Livet, som pr. oktober 2011 besto av flg. organisasjoner; Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk Musikkråd, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na- Ku-Hel Norge, Norsk Forening For Musikkterapi, Musikkens studieforbund og Norges Korforbund. Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge. NSF var bl.a. representert på Sangkulturkonferansen okt og på møte om Krafttak for sang 2. nov begge deler i Oslo og i regi av Syng for Livet. KURSVIRKSOMHET Korutvikling og styrearbeid I forbindelse med Norsk sangerforums landsmøte på Hell 30. mai 2010, avholdt vi kurs i Korutvikling og styrearbeid. Kurset var basert på siste ferdigstilte hefte i serien «Korenes hverdag» - «Koret mitt! om ledelse og utvikling av kor» av Arne Petter Iversen. Arne Petter var også instruktør på kurset. Kurs for tillitsvalgte på distriktsnivå Som en del av distriktstreffet på Gardermoen 12. og 13. februar 2011, arrangerte NSF kurs for distriktskontaktene over tema «Hvilke utfordringer har vi ute i distriktene? Hvordan imøtekomme disse?» og «Hvordan formulere en god søknad om fylkesmidler?». Kurset ble ledet av NSFs administrasjon. KORFESTIVAL I STJØRDAL 2010 Trøndelag sangerforum inviterte til landsomfattende korfestival mai 2010 i Stjørdal, med tilbud om kurs for vokalgrupper, kor, enkeltsangere og dirigenter, samt flere konserter. Dessverre ble festivalen avlyst på grunn av manglende oppslutning. LØRENSKOG SANGFESTIVAL 2011 Lørenskog Mannskor på Skårer Gård Lørdag 28.mai 2011 arrangerte Lørenskog Mannskor og Lørenskog Damekor «Lørenskog Sangfestival 2011». Dette er en festival som inneholder flere konserttilbud (sakralt, verdslig, friluftskonsert, singers corner) samt workshop og bankett. Stilett ledet årets workshop. Festivalen kjøpte sekretariatstjenester av Norsk sangerforum, som fungerte som festivalens administrasjon, og bisto i forhold til musikkfaglig innhold, organisering av konserter og kontakt med de påmeldte. Festivalen trakk 500 deltagere, og hadde Skårer Gård, Skårer kirke og Lørenskog Hus som arenaer. JUBILEUMSKONSERT I EIDSVOLL KIRKE Søndag 9. oktober 2011 arrangerte Norsk sangerforum (10 år) sammen med Akershus Korforbund (30 år) sakral jubileumskonsert i Eidsvoll kirke «30 år med hjerte for kor!». Musikkfaglig Det musikkfaglige tilbudet i Norsk sangerforum er videreført og videreutviklet. Flere av enkelttiltakene denne perioden kan knyttes opp mot aktivitetene som ble lansert i forbindelse med jubileumsåret Den norske Studentersangforening i Eidsvoll Her fikk organisasjonene vist de enorme variasjoner innen type vokalensembler/kor Side 5 av 12

6 og type vokalrepertoar som medlemmene representerer. Mannskor, damekor, vokalensemble og blandet kor var representert, hvor spesielt Den norske Studentersangforening gjorde et sterkt inntrykk. KORKONKURRANSE I ARENDAL 2011 Lørdag 29. oktober 2011 arrangerte Norsk sangerforum i samarbeid med Aust Agder musikkråd og Agder sangerforum landsomfattende korkonkurranse i Arendal Kulturhus. Tolv kor konkurrerte i to åpne klasser, og vinnere ble henholdsvis Skedsmo Voices i Klasse 2 og Bærum Vokalensemble i Klasse 1. Under denne festkonserten benyttet NSF anledningen til å presentere smakebiter fra «Arvegods»-prosjektet et samarbeid med Korpsnett Norge om en samling folkemusikk arrangert for kor og blåsere. LØPENDE Forarbeid til mannskorfestival i Tartu 2012 Norsk sangerforum har i form av møter, telefoner og løpende mailutveksling bidratt til informasjon om og rekruttering til den store festivalen for mannskor i Tartu, Estland juni 2012 igjennom hele Festivalen skjer i regi av det Estiske Mannskorforbundet i samarbeid med Nordisk Sangerforbund. 6 norske kor er påmeldt hvorav 5 fra NSF, og til å dirigere det norske bidraget som skal fremføres fra hovedscenen 16. juni 2012, er Sigurd Engesnes valgt ut (dir. for Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor). Utsnitt av vinnerkoret i Åpen klase 2, Skedsmo Voices Dommere var Kjetil Almenning, hoveddommer, Anne Haugland Balsnes, dommer og Andrew Wilder, dommer. JUBILEUMSMARKERING 5. NOV. Lørdag 5. november var det 10 år og 1 dag siden NSF ble stiftet, og dagen ble markert på flere måter. Det startet med mottakelse i Lillestrøm Gamle Skole hvor stiftelsesmøtet fant sted i Videre fikk inviterte gjester servert lunsj, omvisning og bildekavalkade fra NSFs 10årige historie i NSFs egne lokaler på Kjeller, før det hele endte i en flott festkonsert på Lørenskog Hus arrangert av Lørenskog Mannskor og med avsluttende middag på samme sted. Festkonsert i Lørenskog Hus NSF 10 år! Hovedscenen i Tartu Jubileumskalender 2011 NSF har igjennom hele 2011 hatt en jubileumskalender liggende ute på web, hvor alle medlemskor gratis kunne legge ut info om sine aktiviteter (måtte være åpne for publikum) gjennom året. Hver måned ble det trukket en vinner av kr. 1000,- til korkassa, som en motivasjon for å legge ut informasjon om hva som skjedde av aktiviteter innen NSF-familien gjennom året. Kalenderen ble benyttet i temmelig stor grad, med desember måned som den «mest aktive». Dirigentbank NSF videreførte arbeidet med å legge inn informasjon om dirigenter/instruktører som ønsket å melde om ledig kapasitet gjennom «Dirigentbanken» på Voksenopplæringsvirksomheten (VO) VO er en viktig del av Norsk sangerforums faglige arbeid. Tilskuddet til korene har i perioden vært inntil kr 100,- pr time, og mange av medlemskorene er VO-søkere. Norsk sangerforum har aktivt deltatt i utarbeidelse av forslag til nye 3-trinns studieplaner i MSF, og informerer Side 6 av 12

7 fortløpende medlemmene om endringer i søke- og rapporteringsrutiner. «Arvegods» - for kor, korps og blåsergrupper Arbeidet med prosjektet «Arvegods» ble sluttført i perioden. Prosjektet er et samarbeid med Korpsnett Norge, hvor folkemusikk fra foreløpig to fylker Akershus og Møre og Romsdal er samlet inn og arrangert for kor, blåsergrupper og korps. Musikken er arrangert og satt sammen slik at kor og korps kan samarbeide om en helaftens konsert med musikk fra «Arvegods»-materialet. Prosjektet er nå behørig lansert både under NMRs landsmøte på Oscarsborg i mai 2011, under NSFs jubileumskonsert i Lørenskog i november 2011, samt på de respektive organisasjoners hjemmesider. Informasjon Norsk sangerforums viktigste informasjonskilde er nettstedet og stadig mer av informasjonen skjer elektronisk. Enten det gjelder haste-info, nyhetsbrev, informasjon om konkrete tiltak eller utsendelse av sakspapirer, er e-post blitt en effektiv og rask informasjonskanal. Informasjonsarbeidet er i hovedsak rettet mot medlemskor, men også mot samarbeidspartnere, media og publikum generelt. Korene er blitt veldig flinke til å benytte de ressursene de har krav på gjennom NSF som sin medlemsorganisasjon, og de er bevisste på de mulighetene de har til for eksempel å synliggjøre sine ulike aktiviteter, konserter og annonsere ved behov for ny dirigent med mer via våre informasjonskanaler. Det er likevel et økende behov for mer tid til medlemskontakt, og informasjonsarbeid spesielt, siden utviklingen går i retning av at korene stadig blir mer selvgående i forhold til egen vokalopplæring, og i stedet har behov for mer service og informasjon fra sin moderorganisasjon. Dette dreier seg gjerne om formidling av kontakt, utlysing av annonsetekster, oversikt over festivaler, tilskuddsordninger etc., noe som igjen krever tid til researcharbeid i vår administrasjon i tråd med medlemmenes behov. Fra konsertkalenderen på Behovet for veiledning overfor korene i forhold til statlige støtteordninger, sentrale regelverk og avtaler er gjentagende og konstant på grunn av stadige utskiftninger i korenes styrer og utvalg. Norsk sangerforum i «Kordirigenten» Vår samarbeidsavtale med FONOKO Foreningen for norske kordirigenter - er videreført, og innebærer at NSF i hvert nummer av fagbladet Kordirigenten har 2 faste sider til disposisjon. Her tar vi opp saker av interesse spesielt for dirigentene, og vi har også gjennom avtalen med FONOKO en gratis utsending av bladet Kordirigenten til alle våre dirigenter. 2-veis kommunikasjon via StyreWeb Sommeren 2010 inngikk Norsk sangerforum avtale om administrasjon av medlemsdatabase gjennom StyreWeb, samt StyreWeb til alle sine medlemskor. StyreWeb er et nettbasert system for bl.a. administrasjon av medlemsregister, og delt inn i 3 moduler hvor man velger den modulen/de modulene man trenger. NSF kjøpte Basis-modulen til seg og sine kor, som hovedsakelig inneholder medlemsregister, dokumentarkiv og meldingstjeneste. Ved at korene tar i bruk systemet og registrerer sine medlemmer i StyreWeb, vil det medføre en enklere administrasjon av eget kor, men samtidig holde sentralleddet (NSF) oppdatert til enhver tid vedrørende riktig antall medlemmer og riktige data på kontaktperson og dirigent. Side 7 av 12

8 StyreWeb vil gradvis erstatte det gamle rapportskjemaet korene må sende inn årlig lettere og mer effektivt for korene (når registreringsjobben først er gjort), og lettere for oss. Fler og fler av korene har nå begynt å ta i bruk StyreWeb, gjøre seg kjent med løsningen, og ser fordelene ved dette systemet i forhold til for eksempel en gjensidig informasjonsflyt sentralleddet og koret imellom. Vi erfarer imidlertid at slike systemendringer krever en viss modningstid. NSF har siden starten benyttet seg av meldingstjenesten og dokumentarkivet som basismodulen inneholder ved for eksempel fellesutsendelser til kor og styremedlemmer, og er svært tilfreds med løsningen. Samarbeid Styret i NSF arbeider bevisst med å pleie og videreutvikle Norsk sangerforums relasjoner til samarbeidende organisasjoner og institusjoner. NORSK MUSIKKRÅD/MUSIKKENS STUDIEFORBUND Også i perioden opplever Norsk sangerforum samarbeidet mellom sang- og kororganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som svært viktig for organisasjonen og korbevegelsen generelt. Dette fellesskapet har i perioden hatt flere viktige saker å samarbeide om, og har i flere tilfeller også involvert organisasjoner utenfor paraplyorganisasjonene for eksempel Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund. Av større saker som har engasjert hele eller deler av felleskapet i perioden, kan vi nevne; felles innsats for å forsøke å komme frem til en kollektiv kopieringsavtale med KOPINOR et forsøk som strandet da KOPINORs tilbud på 1,6 mill. kroner sto fast mot musikkorganisasjonenes tilbud på kr ,- (2010) et felles initiativ mot endring av tippenøkkelen, da 3 av Arbeiderpartiets fylkeslag foreslo for landsmøtet en økning i idrettens andel av tippemidlene med 630 millioner kroner på bekostning av kulturen (2011) i samarbeid med Frivillighet Norge arbeide for en videreføring av momskompensasjonsordningen (2011) I tillegg har saker av noe mindre format vært gjenstand for samarbeid innen paraplyorganisasjonene i perioden. For eksempel var NSF med i utarbeidelse av forslag til nye studieplaner for voksenopplæring i kor (2010) og i planlegging av felles strategi for opplæring i ensembleledelse (2011). SYNG FOR LIVET Som nevnt under avsnittet «Organisasjon» er NSF en del av felleskapet Syng for Livet. Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge. Gjennom sitt engasjement her, vil NSF bidra til en mer profesjonell og systematisk kunnskap om sang i form av forskning og gjennom dokumentasjon av praktisk erfaring. NSF er derfor representert på forumets møter og konferanser, og vil følge arbeidet videre i nysatsningen «Krafttak for Sang ». FONOKO FORENINGEN FOR NORSKE KORDIRIGENTER Norsk sangerforum samarbeider med FONOKO både når det gjelder informasjon gjennom en avtale som gir NSF to sider spalteplass i hver utgivelse av deres tidsskrift «Kordirigenten», gjennom å benytte FONOKOs kompetanse i musikkfaglige spørsmål, og ved flere anledninger ha støttet deres Kongress økonomisk. NORGES KORFORBUND I løpet av siste periode, har NSF også hatt samarbeid med Norges Korforbund utover de initiativ som MSF eller NMR har tatt til felles arenaer og/eller engasjement. Norsk sangerforum deltok, sammen med Norges kirkesangforbund, Ung i kor (den gang NOBU) og Ung Kirkesang i et Side 8 av 12

9 samarbeid initiert av Norges Korforbund vedr. evaluering av ordningen «Aktivitetsmidler for kor» med påfølgende høring ute blant kororganisasjonene. En del kriterier ble endret, og utlysing av ny og revidert utgave av støtteordningen kom i juli Norges Korforbund og Norsk sangerforum utveksler jevnlig invitasjon til hverandres aktiviteter. Norsk sangerforum var gjester under Norges Korforbunds 25års-jubileum i 2010, og Norges Korforbund var gjester under Norsk sangerforums 10års-jubileum i 2011, Medlemskontakt Det er viktig å holde god kontakt med medlemmene, og dette arbeidet er alltid høyt prioritert. Kontakten skjer både telefonisk, gjennom e-post, via nettsidene og også via personlig kontakt. Kontakten er utviklet videre, og øker i omfang i takt med et økende antall medlemmer, og som følge av at korene i økende grad benytter seg av den servicen vi kan gi. Kontakt med medlemmene og medlemskorene utgjør hovedarbeidet i sekretariatet. Henvendelser fra korene omfatter alle mulige emner. Det som korene lokalt er opptatt av, er det viktig for oss å fokusere på. Alle de små (og de mer omfattende) dialogene vi har, bidrar til å utvikle oss som organisasjon. På mange måter er dette de viktigste innspillene vi får til videreutvikling av organisasjonen, og som en god rettesnor i forhold til hvilke oppgaver vi skal prioritere. Flere av henvendelsene er mer tidkrevende og krever at sekretariatet foretar grundige undersøkelser før svar kan gis. Samtidig er dette med på å videreutvikle sekretariatet rent faglig, øke vår kompetanse, og er nyttig for organisasjonen som helhet. Når det ringer i telefonen. Flere av henvendelsene medfører også at vi legger ut mer informasjon på nettsidene våre, til nytte og hjelp for kor som seinere har samme type spørsmål. Et viktig prinsipp for NSF er å ha et åpent øre til innspill fra distriktsforbund og medlemskor. Å bygge og utvikle organisasjonen ut fra medlemmenes behov og ønsker, sikrer medlemstjenester som er reelt nyttige. Disse innspillene angir viktige prioriteringer for vårt praktiske arbeid. Selve de konkrete aktivitetene har for det meste vært, og vil også i tiden fremover bli gjennomført av distriktsorganisasjoner og medlemskor. NSF sentralt er en aktiv samarbeidspartner både på det faglige området, med generell veiledning, og i formidling av informasjon gjennom vårt totale nettverk. NSF har deltatt i flere informasjonsmøter med medlemskor og potensielle medlemskor, for å fortelle om organisasjonene og for å holde kontakt med medlemmene. Mye av medlemskontakten skjer elektronisk pr e-post og gjennom våre nettsider, men det er også fortsatt mange som velger å kontakte oss pr telefon. Sosiale nettsamfunn er blitt en mer og mer vanlig kommunikasjonsarena, og i takt med tiden er nå også Norsk sangerforum å finne på nettsamfunnet Facebook. Facebookgruppen fungerer både som et diskusjonsforum, et sted å markedsføre kommende kor-/sangaktiviteter og et sted å «finne hverandre». Økonomi Norsk sangerforum har et stadig fokus på å bidra til å bedre medlemskorenes økonomiske forutsetninger, samt sikre og videreutvikle Norsk sangerforums egen økonomi. NSFs bidrag på dette området er i første rekke knyttet opp mot de statlige voksenopplæringstilskuddene, fordeling av FRIFOND-midler til kor med minst 1/3 av medlemmene under 26 år, fordeling av Side 9 av 12

10 momskompensasjon (nytt fra 2010), samarbeidsavtalene med Musikkforlaget Cantando, rettighetsforvalterne i TONO og IF Forsikring, og ved å holde vår egen medlemskontingent på et lavt nivå. Statlig tilskudd til voksenopplæring (VOmidler) har i perioden hatt timesatser på inntil kr. 100,- pr. time med lærer/dirigent og kr. 40,- pr. time uten lærer/dirigent. Ved en gjennomsnittlig kordrift med ca 70 timer i semesteret, tilsvarer dette inntil kr. 7000,- i VO-støtte pr. semester. Dette er et kjærkomment tilskudd som mange kor gjør seg nytte av som aktive i voksenopplæringssammenheng. Voksenopplæringsmidlene utbetales gjennom Musikkens studieforbund 2 ganger årlig (mai og november). Norsk sangerforum fordelte i 2010 kr ,- og i 2011 kr ,- i Frifondtilskudd til kor der minst 1/3 av medlemsmassen er under 26 år. Størrelsen på dette statstilskuddet avhenger altså av hvor mange kor som for tiden innfrir kriteriene om aldersfordeling. Frifondtilskuddene har vært stabile i perioden, og er en ordning til inspirasjon og støtte for de korene som har en tydelig satsning i retning av unge korsangere. Da Norsk kulturråds tilskuddsordning til lokale konserter (LOK-ordningen) ble nedlagt i 2006, ble det i stedet opprettet en statlig tilskuddsordning spesielt for kor som fikk navnet Aktivitetsmidler for kor. Forvaltningsansvaret for denne ordningen ble lagt til Norges Korforbund. Denne plasseringen av forvaltningsansvar har Norsk sangerforum sammen med flere andre kororganisasjoner reagert på og engasjert seg i for å få omgjort. Dette på bakgrunn av en felles oppfatning om at forvaltning av statlige midler ikke kan skje fra brukernivå, men må være plassert på et overordnet nivå. I 2010 ble Norsk sangerforum invitert til å ta del i en evaluering av denne ordningen, som bl.a. førte til en avtale der medlemmene i fordelingsutvalget skulle sirkulere mellom kororganisasjonene i NMR og med fast representasjon fra Norges Korforbund. Denne ordningen er et steg i riktig retning, og gir oss bedre innsikt, og samtidig muligheter til å komme med innspill i henhold til selve fordelingen. NSFs erfaring er at ordningen etter hvert er blitt godt kjent og benyttet blant våre medlemskor. Samarbeidsavtalen med CANTANDO MUSIKKFORLAG er viktig, og gir korene gode rabatter og rimelige priser på i første rekke noter, men også annen rekvisita som inngår i avtalen. I tillegg til rabatterte priser, gir avtalen også fordelen av tidlig å få informasjon om nye utgivelser. Rimelig og god forsikringsavtale med IF forsikring er en annen gunstig medlemsfordel. IF-avtalen er frivillig, og har i perioden kostet kr. 30,- pr. pers. NSF har en samarbeidsavtale med TONO som gjelder for alle medlemskorene, og som sikrer at korene vederlagsfritt kan framføre de verk TONO forvalter (i praksis all rettighetsbelagt musikk) på sine konserter. Uten denne avtalen, ville korene måttet betale prosentvis andel av billettinntekter pr. konsert i TONO-avgift, evt. en minstesats ved gratiskonserter (kr. 553,- pr. 1/1 2011). Avtalen er således gunstig både økonomisk og formelt. Ordningen med momskompensasjon til frivillige lag kom i 2010, og det ble satt av 1,2 milliarder kroner til fordeling og opptrapping over en 3års-periode til dette formålet. For det første året 2010 (dvs. regnskapsåret 2009 med utbetaling i 2010) ble det satt av 398 millioner kroner, hvorav kr ,- ble overført NSF til fordeling. I 2011 foretok Lotteri- og stiftelsestilsynet en utbetaling på 600 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2010, hvorav kr ,- ble overført NSF til fordeling. NSF bidrar også til å styrke medlemskorenes økonomi gjennom bevisst å holde en lav kontingent - et gode som absolutt alle medlemskor har fordelen av. Side 10 av 12

11 På Landsmøtet i NSF 2010 under behandling av handlingsplan for perioden 1/ / ble det vedtatt å opprette en støtteordning for stimuleringstiltak i distriktsleddene. Det ble satt av kr ,- til dette formålet i 2011, og NSF mottok 6 søknader hvorav 4 ble innvilget. Midlene utbetales pr. rapport for gjennomført tiltak. En viktig del av NSFs egen økonomi er det statlige driftstilskuddet som forvaltes av Norsk musikkråd. I 2010 mottok NSF kr ,- i driftstilskudd, og i 2011 mottok vi kr ,-. Utviklingen er nå positiv, men har i flere år vært skadelidende av en fordelingsnøkkel som ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kraftig vekst i organisasjonene. Dette har spesielt gått ut over unge organisasjoner i en oppbyggingsfase. NSF har forhandlet med NMR vedr. denne fordelingsnøkkelen, og vi opplever nå en klar forbedring. Kontingentinngangen er også av vesentlig betydning for NSFs drift, og utgjorde i 2010 ca kr ,- og i 2011 ca kr ,- (det vises til fremlagte regnskap for eksakte tall). Den forholdsvis store differansen mellom 2010 og 2011 skyldes hovedsakelig en økning i kontingent på kr. 10,- pr. medlem for 2011, samt en økning i antall medlemmer samme år. Nestleder i MSF, Jon G. Olsen 1. vara til styret i NMR, Kjell Johansen Styremedlem i MSF, Jon G. Reinholdt NSF er saks- og resultatorienterte medspillere, og vi har i samarbeid med andre musikkorganisasjoner under perioden blant annet engasjert oss i saken vedr. endring av «tippenøkkelen» i et felles framstøt overfor politikere i møter og i media. Politikk Norsk sangerforum har i perioden videreført sitt musikkpolitiske engasjement, spesielt gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF arbeider på det musikkpolitiske området hovedsakelig gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF er representert i begge landsstyrene gjennom ulike tillitsverv, og fra og med landsmøtene i 2011 har NSF 1. varamedlem til styret i Norsk musikkråd, Kjell Johansen, ett styremedlem i Musikkens Studieforbund, Jon Reinholdt, og i tillegg er sekretariatsleder Jon G. Olsen nestleder i styret i Musikkens studieforbund. NSF har vært aktive både på landsmøtet, ledermøter og i andre fora - et møysommelig arbeid som både tar tid og krever innsikt og engasjement. Side 11 av 12

12 Gardermoen, 11. februar 2012 Kjell Johansen leder Jon G. Reinholdt nestleder Roar Kjelsaas / sign styremedlem Tore Tunold / sign styremedlem Jorunn Alvær Hauge / sign styremedlem Jon G. Olsen / Marit Skoveng Østby administrasjonen

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

Toårsmelding

Toårsmelding Toårsmelding 01.01.2014-31.12.2015 Side 1 av 8 Toårsmelding for 01.01.2014 31.12.2015 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for kor og

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 Bærum Vokalensemble, vinnere i klasse 1 i Korkonkurransen i Oslo 2009 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2008 OG 2009 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001,

Detaljer

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum:

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Melding om virksomheten for perioden 2004 og 2005 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. Årene 2004 og 2005 har i stor grad vært preget av konsolidering av organisasjonen. Videreutvikling av kontakten

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM For 2011 og 2012 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2011-2013 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund

Detaljer

Norsk sangerforums landsmøte 21. mai 2006

Norsk sangerforums landsmøte 21. mai 2006 LANDSMØTE Lørenskog 21. mai 2006 INNHOLD side Saksliste 4 Sak 1 Konstituering 5 Sak 2 Toårsmelding 7 Sak 3 Regnskap 14 Sak 4 Innkomne saker 20 Sak 5 Handlingsprogram 22 Sak 6 Kontingent og budsjett 24

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2008

Norsk sangerforum. landsmøte 2008 Norsk sangerforum landsmøte 2008 Hamar Søndag 25. mai 2008 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 7 SAK 3 Behandle regnskap... 8 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2012

Norsk sangerforum. landsmøte 2012 Norsk sangerforum landsmøte 2012 Tromsø Søndag 29. april 2012 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 9 SAK 3 Behandle regnskap... 10 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2004

Norsk sangerforum. landsmøte 2004 Norsk sangerforum landsmøte 2004 Lørenskog Søndag 13. juni 2004 Sakliste DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTEKTENES 4.2 OPPDATERT for 2004 1. Konstituering a. Godkjenne representantenes fullmakter b. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Modulbasert dirigentopplæring

Modulbasert dirigentopplæring Modulbasert dirigentopplæring Koralliansen Bakgrunn Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2007 2009 (10) 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2007 2009 (10) Styremedlemmer: Ivar Solberg Styreleder Tromsø Ultima Thule m.fl. Inger Strand Styremedlem

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling.

Visjon. Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Sang hele livet . Visjon Et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Hvorfor? Det synges mindre i Norge i dag enn tidligere

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 23. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim, Bente Kvile Buflod og Silvia Breuss Grøndahl Fra

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 Sted: Glåmdalsmuseet, Elverum Tid: 1200-1515 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal (unntatt sak 17/07), Ole Bjørn Salvesen, Gunleik Groven

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang!

KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016. Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! KRAFTTAK FOR SANG 2012-2016 Et rikere liv, et rikere land gjennom sang! DET ER TID FOR EN NASJONAL STORSATSING PÅ SANG! Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke

Detaljer

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Sted: Kapp næringshage, Kapp (Østre Toten) Tid: 1000-1500 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Monica Korsli Solberg, Erik Aune, Tone Vold og Jan Morten Rønning

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE MANDAG 2. FEBRUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1330-1530 Til stede: Fra styret: Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli og Arne Johan Austrheim Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Årsmelding for 2013 og 2014

Årsmelding for 2013 og 2014 Årsmelding for 2013 og 2014 VOFO Troms 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. AKTIVITETER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. ANDRE OPPLYSNINGER 9. SLUTTORD 1. INNLEDNING

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013

MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN NORDNORSK VISEFORUM KALENDERA RET 2013 1. januar 31. desember 2013 Meldingen gjelder aktiviteten i kalendera ret 2013. Nordnorsk viseforum har arrangert to seminar for arrangører

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer