NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011"

Transkript

1 TOÅRS-BERETNING FOR Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk fra Akershus fra samlingen «Arvegods» - arrangert av Even Kruse Skatrud. Side 1 av 12

2 TOÅRS-BERETNING FOR Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001, og har i perioden markert 10 års virke i form av ulike aktiviteter i løpet av jubileumsåret DISTRIKTSLEDDENE Organisatorisk Medlemsservice er sekretariatets viktigste oppgave, med fokus på enkle og brukervennlige rutiner for medlemskontakt og håndtering av organisasjonens drift. MEDLEMSSITUASJONEN Store Norske Mandskor, Svalbard, nytt medlem i 2010 Siste 2-årsperiode viser at trenden i medlemssituasjonen holder seg stabil, med en moderat kontinuerlig vekst. I perioden har 27 kor meldt seg inn i Norsk sangerforum, fordelt slik fylkesvis; Akershus (3), Aust Agder (2), Buskerud (2), Hedmark (2), Nordland (1), Nord Trøndelag (1), Oppland (1), Oslo (2), Sør Trøndelag (3), Telemark (1), Troms (6) og Østfold (3). Pr hadde Norsk sangerforum 290 kor og medlemmer. Medlemsutvikling Caspar Hennig m.fl. på Kor-møte i Stavanger Rogaland sangerforum ble etablert 1. desember 2010, og med det dekker NSFs egne distriktsledd i alt 12 fylker: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fordelt på 8 distriktsledd. Distriktsleddene heter; Finnmark Korforbund, Troms sangerforum (inkluderer Nordland), Trøndelag sangerforum, Hedmark og Oppland sangerforum, Akershus Korforbund, Østfold sangerforum, Agder Sangerforum og Rogaland sangerforum. I de øvrige fylkene fungerer fylkesmusikkrådene som gode kontaktpunkt for våre medlemskor, spesielt i voksenopplæringsspørsmål, men også i forhold til andre musikkpolitiske og organisatoriske spørsmål. Den 12. og 13. februar 2011 arrangerte NSF treff for tillitsvalgte i distriktene på Gardermoen, hvor tema var hvilke utfordringer har vi i de ulike distriktene og hvordan imøtekomme dem. Tilbakemeldingene fra dette treffet ga sterkt uttrykk for at «distriktstreff» er ønskelig som et fast og gjentagende tiltak hvert annet år i organisasjonen. I tillegg foretok administrasjonen en del reisevirksomhet ut i distriktene for å informere, samt ta del i planleggingsarbeidet i forhold til konkrete tiltak innen distriktet. NSFs administrasjon har bl.a. hatt utsendinger i Agder, Akershus, Hedmark og Rogaland i løpet av denne 2års-perioden. Distriktsleddet har lokalkunnskapen, og sentralleddet bidrar med organisatorisk kunnskap til fordel for de lokale kor. Som et konkret resultat av fokus på Side 2 av 12

3 distriktene, ble Rogaland sangerforum etablert under et kormøte i Stavanger 1. desember SEKRETARIATET Administrasjonen består av daglig leder, Jon G. Olsen, som har ansvar for sentrale avtaler, musikkpolitikk og økonomi, organisasjonskonsulent Marit S. Østby som tar seg av medlemskontakt, informasjon og aktiviteter, og konsulent Marianne Holm som håndterer ajourføring av medlemsdatabase, fakturering og utbetalinger med mer. Styremedlem Roar Kjelsaas Trøndelag Styremedlem Tore Tunold Agder Styremedlem Jorunn Alvær Hauge Rogaland 1. varamedlem Nils Tore Enget Hedmark (fratrådte vervet jan. 2011) 2. varamedlem Randi Johansen Perreau Trøndelag Valgkomité Valgkomité Valgkomité, vara Arne Moseng Hedmark Caspar Hennig Rogaland Ivar Solberg Troms Jon G. Olsen Marit S. Østby Marianne Holm daglig leder konsulent konsulent I 2008 ble bemanningen økt fra 0,7 årsverk til 1,05 årsverk, og slik fremstår administrasjonsressursen fortsatt pr. dag. Arbeidsmengden øker i takt med vekst i organisasjonen, og det som oppleves som en spesiell utfordring igjennom siste periode, er behovet for en ekstra innsats i forhold til å styrke distriktsleddene. Gjennom perioden har administrasjonen derfor brukt en god del ressurser på distriktsleddene. Ved å inspirere og øke kompetansen i distriktsleddene, styrke deres identitet og hjelpe de i gang med egne aktiviteter og informasjon ut til korene, har det likevel latt seg gjøre å balansere arbeidsmengde og kunnskap tilfredsstillende mellom distriktsleddene og sentralleddet en vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Administrasjonsressursen er dog fortsatt på et minimums nivå, og det føres en meget stram prioritering av oppgavene i sekretariatet. Samarbeidsavtalen med kjøp av sentrale administrasjonstjenester og leie av lokaler gjennom Akershus musikkråd på Kjeller er videreført i 2010 og 2011, og fungerer godt. STYRET På årsmøtet 30. mai 2010 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum for perioden : Styreleder Nestleder Kjell Johansen Finnmark Jon G. Reinholdt Akershus Kjell Johansen Jon Reinholdt Jorunn A. Hauge leder nestleder styremedl. Roar Kjelsaas Tore Tunold Randi J. Perreau styremedl. styremedl. 2. varamedl. JUBILEUMSKOMITE Styret i NSF nedsatte høsten 2010 en jubileumskomite som skulle planlegge og iverksette forskjellige aktiviteter og tiltak i forbindelse med jubileumsåret Komiteen besto av: Leder Medlem Medlem Medlem Bjørn Løkken, Akershus Korforbund /Lørenskog Mannskor Roar Kjelsaas, Styret NSF Solfrid Vestøl, Agder sangerforum Marit S. Østby, NSF-adm. Side 3 av 12

4 styremedlem i MSF. Begge ble på dette landsmøtet gjenvalgt i sine posisjoner. NSFs styremedlem Tore Tunold satt som nestleder i NMR fram til landsmøtet, men tok ikke gjenvalg. Vår styreleder i NSF, Kjell Johansen, ble valgt inn som 1. varamedlem til styret i NMR på dette landsmøtet. Nils Petter Pedersen har i hele perioden sittet som styremedlem i Nordisk Sangerforbund. MØTEVIRKSOMHET Det er holdt 8 styremøter i 2010 og 7 styremøter samt 1 arbeidsmøte i 2011, de fleste som telefonmøter. Det har vært 2 fysiske styremøter i 2010 (i tillegg til styremøte i forbindelse med landsmøtet) og 2 fysiske styremøter i 2011 (i tillegg til styremøte i forbindelse med jubileumshelga). Våren 2010 ble det avholdt et fysisk styremøte i egne lokaler på Kjeller i Skedsmo i tillegg til styremøtet i forbindelse med Landsmøtet i Stjørdal i mai). Høsten 2010 ble det lagt et fysisk styremøte på Garder Kurs- og konferansesenter. Våren 2011 ble det lagt et fysisk styremøte til samme helg som distriktstreffet på Gardermoen. Høsten 2011 ble avholdt et fysisk styremøte i egne lokaler på Kjeller i tillegg til styremøtet på Gardermoen Airport Hotel i forbindelse med jubileumshelga i november. TILHØRIGHET Norsk sangerforum er godt forankret i paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, og er som nevnt representert i deres respektive tillitsapparat. NSF er medlem av Frivillighet Norge et samarbeidsforum for hele den frivillige sektor, som arbeider for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Frivillighet Norge arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Et godt eksempel på en slik sak, er Frivillighet Norges innsats for å få på plass en moms-kompensasjonsordning, en ordning flere av våre medlemskor nå har hatt glede av i 2010 og Norsk sangerforum har vært representert ved flere informasjons- og kontaktmøter, både med andre kororganisasjoner, andre samarbeidspartnere, egne distriktsorganisasjoner, med Norsk musikkråd og med Musikkens studieforbund. NSF var representert under NMRs landsmøte/musikkting og Musikkens studieforbunds representantskapsmøte på Oscarsborg ved Drøbak mai Nils Petter Pedersen, NSFs representant i Nordisk Sangerforbund NSF står tilsluttet Nordisk Sangerforbund, en organisasjon for mannskor i Norden og Baltikum. Nordisk Sangerforbund skal skape og vedlikeholde kontakt mellom de nasjonale kororganisasjoner og de enkelte mannskor i de nordiske og baltiske land, og på nordisk basis arbeide for mannskorsangen i medlemslandene. Utekonsert på Oscarsborg I perioden fram til landsmøtene NMR/MSF i Drøbak mai 2011 satt vår daglige leder Jon G. Olsen som nestleder, og vår egen nestleder i NSF, Jon G Reinholdt, som NSFs representant i Nordisk Sangerforbund har i perioden vært Nils Petter Pedersen, Vadsø Mannssangforening. I forbindelse med en nordisk korfestival i Sandviken, Gävle i Sverige 12. juni 2010 og Side 4 av 12

5 Nordisk Sangerforbunds generalforsamling der, mottok Nils Petter Pedersen Nordisk Sangerforbunds medalje for lang og tro tjeneste for korbevegelsen generelt og mannskorbevegelsen spesielt på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Nils Petter Pedersen er den første nordmannen som mottar denne høyaktede utmerkelsen. Norsk sangerforum er også med i sangfelleskapet Syng for Livet, som pr. oktober 2011 besto av flg. organisasjoner; Folkeakademienes Landsforbund, Musikk i Skolen, Ung i Kor, Norsk Musikkråd, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na- Ku-Hel Norge, Norsk Forening For Musikkterapi, Musikkens studieforbund og Norges Korforbund. Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge. NSF var bl.a. representert på Sangkulturkonferansen okt og på møte om Krafttak for sang 2. nov begge deler i Oslo og i regi av Syng for Livet. KURSVIRKSOMHET Korutvikling og styrearbeid I forbindelse med Norsk sangerforums landsmøte på Hell 30. mai 2010, avholdt vi kurs i Korutvikling og styrearbeid. Kurset var basert på siste ferdigstilte hefte i serien «Korenes hverdag» - «Koret mitt! om ledelse og utvikling av kor» av Arne Petter Iversen. Arne Petter var også instruktør på kurset. Kurs for tillitsvalgte på distriktsnivå Som en del av distriktstreffet på Gardermoen 12. og 13. februar 2011, arrangerte NSF kurs for distriktskontaktene over tema «Hvilke utfordringer har vi ute i distriktene? Hvordan imøtekomme disse?» og «Hvordan formulere en god søknad om fylkesmidler?». Kurset ble ledet av NSFs administrasjon. KORFESTIVAL I STJØRDAL 2010 Trøndelag sangerforum inviterte til landsomfattende korfestival mai 2010 i Stjørdal, med tilbud om kurs for vokalgrupper, kor, enkeltsangere og dirigenter, samt flere konserter. Dessverre ble festivalen avlyst på grunn av manglende oppslutning. LØRENSKOG SANGFESTIVAL 2011 Lørenskog Mannskor på Skårer Gård Lørdag 28.mai 2011 arrangerte Lørenskog Mannskor og Lørenskog Damekor «Lørenskog Sangfestival 2011». Dette er en festival som inneholder flere konserttilbud (sakralt, verdslig, friluftskonsert, singers corner) samt workshop og bankett. Stilett ledet årets workshop. Festivalen kjøpte sekretariatstjenester av Norsk sangerforum, som fungerte som festivalens administrasjon, og bisto i forhold til musikkfaglig innhold, organisering av konserter og kontakt med de påmeldte. Festivalen trakk 500 deltagere, og hadde Skårer Gård, Skårer kirke og Lørenskog Hus som arenaer. JUBILEUMSKONSERT I EIDSVOLL KIRKE Søndag 9. oktober 2011 arrangerte Norsk sangerforum (10 år) sammen med Akershus Korforbund (30 år) sakral jubileumskonsert i Eidsvoll kirke «30 år med hjerte for kor!». Musikkfaglig Det musikkfaglige tilbudet i Norsk sangerforum er videreført og videreutviklet. Flere av enkelttiltakene denne perioden kan knyttes opp mot aktivitetene som ble lansert i forbindelse med jubileumsåret Den norske Studentersangforening i Eidsvoll Her fikk organisasjonene vist de enorme variasjoner innen type vokalensembler/kor Side 5 av 12

6 og type vokalrepertoar som medlemmene representerer. Mannskor, damekor, vokalensemble og blandet kor var representert, hvor spesielt Den norske Studentersangforening gjorde et sterkt inntrykk. KORKONKURRANSE I ARENDAL 2011 Lørdag 29. oktober 2011 arrangerte Norsk sangerforum i samarbeid med Aust Agder musikkråd og Agder sangerforum landsomfattende korkonkurranse i Arendal Kulturhus. Tolv kor konkurrerte i to åpne klasser, og vinnere ble henholdsvis Skedsmo Voices i Klasse 2 og Bærum Vokalensemble i Klasse 1. Under denne festkonserten benyttet NSF anledningen til å presentere smakebiter fra «Arvegods»-prosjektet et samarbeid med Korpsnett Norge om en samling folkemusikk arrangert for kor og blåsere. LØPENDE Forarbeid til mannskorfestival i Tartu 2012 Norsk sangerforum har i form av møter, telefoner og løpende mailutveksling bidratt til informasjon om og rekruttering til den store festivalen for mannskor i Tartu, Estland juni 2012 igjennom hele Festivalen skjer i regi av det Estiske Mannskorforbundet i samarbeid med Nordisk Sangerforbund. 6 norske kor er påmeldt hvorav 5 fra NSF, og til å dirigere det norske bidraget som skal fremføres fra hovedscenen 16. juni 2012, er Sigurd Engesnes valgt ut (dir. for Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor). Utsnitt av vinnerkoret i Åpen klase 2, Skedsmo Voices Dommere var Kjetil Almenning, hoveddommer, Anne Haugland Balsnes, dommer og Andrew Wilder, dommer. JUBILEUMSMARKERING 5. NOV. Lørdag 5. november var det 10 år og 1 dag siden NSF ble stiftet, og dagen ble markert på flere måter. Det startet med mottakelse i Lillestrøm Gamle Skole hvor stiftelsesmøtet fant sted i Videre fikk inviterte gjester servert lunsj, omvisning og bildekavalkade fra NSFs 10årige historie i NSFs egne lokaler på Kjeller, før det hele endte i en flott festkonsert på Lørenskog Hus arrangert av Lørenskog Mannskor og med avsluttende middag på samme sted. Festkonsert i Lørenskog Hus NSF 10 år! Hovedscenen i Tartu Jubileumskalender 2011 NSF har igjennom hele 2011 hatt en jubileumskalender liggende ute på web, hvor alle medlemskor gratis kunne legge ut info om sine aktiviteter (måtte være åpne for publikum) gjennom året. Hver måned ble det trukket en vinner av kr. 1000,- til korkassa, som en motivasjon for å legge ut informasjon om hva som skjedde av aktiviteter innen NSF-familien gjennom året. Kalenderen ble benyttet i temmelig stor grad, med desember måned som den «mest aktive». Dirigentbank NSF videreførte arbeidet med å legge inn informasjon om dirigenter/instruktører som ønsket å melde om ledig kapasitet gjennom «Dirigentbanken» på Voksenopplæringsvirksomheten (VO) VO er en viktig del av Norsk sangerforums faglige arbeid. Tilskuddet til korene har i perioden vært inntil kr 100,- pr time, og mange av medlemskorene er VO-søkere. Norsk sangerforum har aktivt deltatt i utarbeidelse av forslag til nye 3-trinns studieplaner i MSF, og informerer Side 6 av 12

7 fortløpende medlemmene om endringer i søke- og rapporteringsrutiner. «Arvegods» - for kor, korps og blåsergrupper Arbeidet med prosjektet «Arvegods» ble sluttført i perioden. Prosjektet er et samarbeid med Korpsnett Norge, hvor folkemusikk fra foreløpig to fylker Akershus og Møre og Romsdal er samlet inn og arrangert for kor, blåsergrupper og korps. Musikken er arrangert og satt sammen slik at kor og korps kan samarbeide om en helaftens konsert med musikk fra «Arvegods»-materialet. Prosjektet er nå behørig lansert både under NMRs landsmøte på Oscarsborg i mai 2011, under NSFs jubileumskonsert i Lørenskog i november 2011, samt på de respektive organisasjoners hjemmesider. Informasjon Norsk sangerforums viktigste informasjonskilde er nettstedet og stadig mer av informasjonen skjer elektronisk. Enten det gjelder haste-info, nyhetsbrev, informasjon om konkrete tiltak eller utsendelse av sakspapirer, er e-post blitt en effektiv og rask informasjonskanal. Informasjonsarbeidet er i hovedsak rettet mot medlemskor, men også mot samarbeidspartnere, media og publikum generelt. Korene er blitt veldig flinke til å benytte de ressursene de har krav på gjennom NSF som sin medlemsorganisasjon, og de er bevisste på de mulighetene de har til for eksempel å synliggjøre sine ulike aktiviteter, konserter og annonsere ved behov for ny dirigent med mer via våre informasjonskanaler. Det er likevel et økende behov for mer tid til medlemskontakt, og informasjonsarbeid spesielt, siden utviklingen går i retning av at korene stadig blir mer selvgående i forhold til egen vokalopplæring, og i stedet har behov for mer service og informasjon fra sin moderorganisasjon. Dette dreier seg gjerne om formidling av kontakt, utlysing av annonsetekster, oversikt over festivaler, tilskuddsordninger etc., noe som igjen krever tid til researcharbeid i vår administrasjon i tråd med medlemmenes behov. Fra konsertkalenderen på Behovet for veiledning overfor korene i forhold til statlige støtteordninger, sentrale regelverk og avtaler er gjentagende og konstant på grunn av stadige utskiftninger i korenes styrer og utvalg. Norsk sangerforum i «Kordirigenten» Vår samarbeidsavtale med FONOKO Foreningen for norske kordirigenter - er videreført, og innebærer at NSF i hvert nummer av fagbladet Kordirigenten har 2 faste sider til disposisjon. Her tar vi opp saker av interesse spesielt for dirigentene, og vi har også gjennom avtalen med FONOKO en gratis utsending av bladet Kordirigenten til alle våre dirigenter. 2-veis kommunikasjon via StyreWeb Sommeren 2010 inngikk Norsk sangerforum avtale om administrasjon av medlemsdatabase gjennom StyreWeb, samt StyreWeb til alle sine medlemskor. StyreWeb er et nettbasert system for bl.a. administrasjon av medlemsregister, og delt inn i 3 moduler hvor man velger den modulen/de modulene man trenger. NSF kjøpte Basis-modulen til seg og sine kor, som hovedsakelig inneholder medlemsregister, dokumentarkiv og meldingstjeneste. Ved at korene tar i bruk systemet og registrerer sine medlemmer i StyreWeb, vil det medføre en enklere administrasjon av eget kor, men samtidig holde sentralleddet (NSF) oppdatert til enhver tid vedrørende riktig antall medlemmer og riktige data på kontaktperson og dirigent. Side 7 av 12

8 StyreWeb vil gradvis erstatte det gamle rapportskjemaet korene må sende inn årlig lettere og mer effektivt for korene (når registreringsjobben først er gjort), og lettere for oss. Fler og fler av korene har nå begynt å ta i bruk StyreWeb, gjøre seg kjent med løsningen, og ser fordelene ved dette systemet i forhold til for eksempel en gjensidig informasjonsflyt sentralleddet og koret imellom. Vi erfarer imidlertid at slike systemendringer krever en viss modningstid. NSF har siden starten benyttet seg av meldingstjenesten og dokumentarkivet som basismodulen inneholder ved for eksempel fellesutsendelser til kor og styremedlemmer, og er svært tilfreds med løsningen. Samarbeid Styret i NSF arbeider bevisst med å pleie og videreutvikle Norsk sangerforums relasjoner til samarbeidende organisasjoner og institusjoner. NORSK MUSIKKRÅD/MUSIKKENS STUDIEFORBUND Også i perioden opplever Norsk sangerforum samarbeidet mellom sang- og kororganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som svært viktig for organisasjonen og korbevegelsen generelt. Dette fellesskapet har i perioden hatt flere viktige saker å samarbeide om, og har i flere tilfeller også involvert organisasjoner utenfor paraplyorganisasjonene for eksempel Norges Korforbund og Norges Musikkorps Forbund. Av større saker som har engasjert hele eller deler av felleskapet i perioden, kan vi nevne; felles innsats for å forsøke å komme frem til en kollektiv kopieringsavtale med KOPINOR et forsøk som strandet da KOPINORs tilbud på 1,6 mill. kroner sto fast mot musikkorganisasjonenes tilbud på kr ,- (2010) et felles initiativ mot endring av tippenøkkelen, da 3 av Arbeiderpartiets fylkeslag foreslo for landsmøtet en økning i idrettens andel av tippemidlene med 630 millioner kroner på bekostning av kulturen (2011) i samarbeid med Frivillighet Norge arbeide for en videreføring av momskompensasjonsordningen (2011) I tillegg har saker av noe mindre format vært gjenstand for samarbeid innen paraplyorganisasjonene i perioden. For eksempel var NSF med i utarbeidelse av forslag til nye studieplaner for voksenopplæring i kor (2010) og i planlegging av felles strategi for opplæring i ensembleledelse (2011). SYNG FOR LIVET Som nevnt under avsnittet «Organisasjon» er NSF en del av felleskapet Syng for Livet. Syng for Livet er en bred samarbeidsplattform som har som formål å reformere og styrke sangens rolle i Norge. Gjennom sitt engasjement her, vil NSF bidra til en mer profesjonell og systematisk kunnskap om sang i form av forskning og gjennom dokumentasjon av praktisk erfaring. NSF er derfor representert på forumets møter og konferanser, og vil følge arbeidet videre i nysatsningen «Krafttak for Sang ». FONOKO FORENINGEN FOR NORSKE KORDIRIGENTER Norsk sangerforum samarbeider med FONOKO både når det gjelder informasjon gjennom en avtale som gir NSF to sider spalteplass i hver utgivelse av deres tidsskrift «Kordirigenten», gjennom å benytte FONOKOs kompetanse i musikkfaglige spørsmål, og ved flere anledninger ha støttet deres Kongress økonomisk. NORGES KORFORBUND I løpet av siste periode, har NSF også hatt samarbeid med Norges Korforbund utover de initiativ som MSF eller NMR har tatt til felles arenaer og/eller engasjement. Norsk sangerforum deltok, sammen med Norges kirkesangforbund, Ung i kor (den gang NOBU) og Ung Kirkesang i et Side 8 av 12

9 samarbeid initiert av Norges Korforbund vedr. evaluering av ordningen «Aktivitetsmidler for kor» med påfølgende høring ute blant kororganisasjonene. En del kriterier ble endret, og utlysing av ny og revidert utgave av støtteordningen kom i juli Norges Korforbund og Norsk sangerforum utveksler jevnlig invitasjon til hverandres aktiviteter. Norsk sangerforum var gjester under Norges Korforbunds 25års-jubileum i 2010, og Norges Korforbund var gjester under Norsk sangerforums 10års-jubileum i 2011, Medlemskontakt Det er viktig å holde god kontakt med medlemmene, og dette arbeidet er alltid høyt prioritert. Kontakten skjer både telefonisk, gjennom e-post, via nettsidene og også via personlig kontakt. Kontakten er utviklet videre, og øker i omfang i takt med et økende antall medlemmer, og som følge av at korene i økende grad benytter seg av den servicen vi kan gi. Kontakt med medlemmene og medlemskorene utgjør hovedarbeidet i sekretariatet. Henvendelser fra korene omfatter alle mulige emner. Det som korene lokalt er opptatt av, er det viktig for oss å fokusere på. Alle de små (og de mer omfattende) dialogene vi har, bidrar til å utvikle oss som organisasjon. På mange måter er dette de viktigste innspillene vi får til videreutvikling av organisasjonen, og som en god rettesnor i forhold til hvilke oppgaver vi skal prioritere. Flere av henvendelsene er mer tidkrevende og krever at sekretariatet foretar grundige undersøkelser før svar kan gis. Samtidig er dette med på å videreutvikle sekretariatet rent faglig, øke vår kompetanse, og er nyttig for organisasjonen som helhet. Når det ringer i telefonen. Flere av henvendelsene medfører også at vi legger ut mer informasjon på nettsidene våre, til nytte og hjelp for kor som seinere har samme type spørsmål. Et viktig prinsipp for NSF er å ha et åpent øre til innspill fra distriktsforbund og medlemskor. Å bygge og utvikle organisasjonen ut fra medlemmenes behov og ønsker, sikrer medlemstjenester som er reelt nyttige. Disse innspillene angir viktige prioriteringer for vårt praktiske arbeid. Selve de konkrete aktivitetene har for det meste vært, og vil også i tiden fremover bli gjennomført av distriktsorganisasjoner og medlemskor. NSF sentralt er en aktiv samarbeidspartner både på det faglige området, med generell veiledning, og i formidling av informasjon gjennom vårt totale nettverk. NSF har deltatt i flere informasjonsmøter med medlemskor og potensielle medlemskor, for å fortelle om organisasjonene og for å holde kontakt med medlemmene. Mye av medlemskontakten skjer elektronisk pr e-post og gjennom våre nettsider, men det er også fortsatt mange som velger å kontakte oss pr telefon. Sosiale nettsamfunn er blitt en mer og mer vanlig kommunikasjonsarena, og i takt med tiden er nå også Norsk sangerforum å finne på nettsamfunnet Facebook. Facebookgruppen fungerer både som et diskusjonsforum, et sted å markedsføre kommende kor-/sangaktiviteter og et sted å «finne hverandre». Økonomi Norsk sangerforum har et stadig fokus på å bidra til å bedre medlemskorenes økonomiske forutsetninger, samt sikre og videreutvikle Norsk sangerforums egen økonomi. NSFs bidrag på dette området er i første rekke knyttet opp mot de statlige voksenopplæringstilskuddene, fordeling av FRIFOND-midler til kor med minst 1/3 av medlemmene under 26 år, fordeling av Side 9 av 12

10 momskompensasjon (nytt fra 2010), samarbeidsavtalene med Musikkforlaget Cantando, rettighetsforvalterne i TONO og IF Forsikring, og ved å holde vår egen medlemskontingent på et lavt nivå. Statlig tilskudd til voksenopplæring (VOmidler) har i perioden hatt timesatser på inntil kr. 100,- pr. time med lærer/dirigent og kr. 40,- pr. time uten lærer/dirigent. Ved en gjennomsnittlig kordrift med ca 70 timer i semesteret, tilsvarer dette inntil kr. 7000,- i VO-støtte pr. semester. Dette er et kjærkomment tilskudd som mange kor gjør seg nytte av som aktive i voksenopplæringssammenheng. Voksenopplæringsmidlene utbetales gjennom Musikkens studieforbund 2 ganger årlig (mai og november). Norsk sangerforum fordelte i 2010 kr ,- og i 2011 kr ,- i Frifondtilskudd til kor der minst 1/3 av medlemsmassen er under 26 år. Størrelsen på dette statstilskuddet avhenger altså av hvor mange kor som for tiden innfrir kriteriene om aldersfordeling. Frifondtilskuddene har vært stabile i perioden, og er en ordning til inspirasjon og støtte for de korene som har en tydelig satsning i retning av unge korsangere. Da Norsk kulturråds tilskuddsordning til lokale konserter (LOK-ordningen) ble nedlagt i 2006, ble det i stedet opprettet en statlig tilskuddsordning spesielt for kor som fikk navnet Aktivitetsmidler for kor. Forvaltningsansvaret for denne ordningen ble lagt til Norges Korforbund. Denne plasseringen av forvaltningsansvar har Norsk sangerforum sammen med flere andre kororganisasjoner reagert på og engasjert seg i for å få omgjort. Dette på bakgrunn av en felles oppfatning om at forvaltning av statlige midler ikke kan skje fra brukernivå, men må være plassert på et overordnet nivå. I 2010 ble Norsk sangerforum invitert til å ta del i en evaluering av denne ordningen, som bl.a. førte til en avtale der medlemmene i fordelingsutvalget skulle sirkulere mellom kororganisasjonene i NMR og med fast representasjon fra Norges Korforbund. Denne ordningen er et steg i riktig retning, og gir oss bedre innsikt, og samtidig muligheter til å komme med innspill i henhold til selve fordelingen. NSFs erfaring er at ordningen etter hvert er blitt godt kjent og benyttet blant våre medlemskor. Samarbeidsavtalen med CANTANDO MUSIKKFORLAG er viktig, og gir korene gode rabatter og rimelige priser på i første rekke noter, men også annen rekvisita som inngår i avtalen. I tillegg til rabatterte priser, gir avtalen også fordelen av tidlig å få informasjon om nye utgivelser. Rimelig og god forsikringsavtale med IF forsikring er en annen gunstig medlemsfordel. IF-avtalen er frivillig, og har i perioden kostet kr. 30,- pr. pers. NSF har en samarbeidsavtale med TONO som gjelder for alle medlemskorene, og som sikrer at korene vederlagsfritt kan framføre de verk TONO forvalter (i praksis all rettighetsbelagt musikk) på sine konserter. Uten denne avtalen, ville korene måttet betale prosentvis andel av billettinntekter pr. konsert i TONO-avgift, evt. en minstesats ved gratiskonserter (kr. 553,- pr. 1/1 2011). Avtalen er således gunstig både økonomisk og formelt. Ordningen med momskompensasjon til frivillige lag kom i 2010, og det ble satt av 1,2 milliarder kroner til fordeling og opptrapping over en 3års-periode til dette formålet. For det første året 2010 (dvs. regnskapsåret 2009 med utbetaling i 2010) ble det satt av 398 millioner kroner, hvorav kr ,- ble overført NSF til fordeling. I 2011 foretok Lotteri- og stiftelsestilsynet en utbetaling på 600 millioner kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2010, hvorav kr ,- ble overført NSF til fordeling. NSF bidrar også til å styrke medlemskorenes økonomi gjennom bevisst å holde en lav kontingent - et gode som absolutt alle medlemskor har fordelen av. Side 10 av 12

11 På Landsmøtet i NSF 2010 under behandling av handlingsplan for perioden 1/ / ble det vedtatt å opprette en støtteordning for stimuleringstiltak i distriktsleddene. Det ble satt av kr ,- til dette formålet i 2011, og NSF mottok 6 søknader hvorav 4 ble innvilget. Midlene utbetales pr. rapport for gjennomført tiltak. En viktig del av NSFs egen økonomi er det statlige driftstilskuddet som forvaltes av Norsk musikkråd. I 2010 mottok NSF kr ,- i driftstilskudd, og i 2011 mottok vi kr ,-. Utviklingen er nå positiv, men har i flere år vært skadelidende av en fordelingsnøkkel som ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kraftig vekst i organisasjonene. Dette har spesielt gått ut over unge organisasjoner i en oppbyggingsfase. NSF har forhandlet med NMR vedr. denne fordelingsnøkkelen, og vi opplever nå en klar forbedring. Kontingentinngangen er også av vesentlig betydning for NSFs drift, og utgjorde i 2010 ca kr ,- og i 2011 ca kr ,- (det vises til fremlagte regnskap for eksakte tall). Den forholdsvis store differansen mellom 2010 og 2011 skyldes hovedsakelig en økning i kontingent på kr. 10,- pr. medlem for 2011, samt en økning i antall medlemmer samme år. Nestleder i MSF, Jon G. Olsen 1. vara til styret i NMR, Kjell Johansen Styremedlem i MSF, Jon G. Reinholdt NSF er saks- og resultatorienterte medspillere, og vi har i samarbeid med andre musikkorganisasjoner under perioden blant annet engasjert oss i saken vedr. endring av «tippenøkkelen» i et felles framstøt overfor politikere i møter og i media. Politikk Norsk sangerforum har i perioden videreført sitt musikkpolitiske engasjement, spesielt gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF arbeider på det musikkpolitiske området hovedsakelig gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF er representert i begge landsstyrene gjennom ulike tillitsverv, og fra og med landsmøtene i 2011 har NSF 1. varamedlem til styret i Norsk musikkråd, Kjell Johansen, ett styremedlem i Musikkens Studieforbund, Jon Reinholdt, og i tillegg er sekretariatsleder Jon G. Olsen nestleder i styret i Musikkens studieforbund. NSF har vært aktive både på landsmøtet, ledermøter og i andre fora - et møysommelig arbeid som både tar tid og krever innsikt og engasjement. Side 11 av 12

12 Gardermoen, 11. februar 2012 Kjell Johansen leder Jon G. Reinholdt nestleder Roar Kjelsaas / sign styremedlem Tore Tunold / sign styremedlem Jorunn Alvær Hauge / sign styremedlem Jon G. Olsen / Marit Skoveng Østby administrasjonen

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer