Fange. opp og følge opp!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fange. opp og følge opp!"

Transkript

1 Fange. opp og følge opp! BTI i Nittedal kommune 3. november 2017

2 Pådrivergruppa for BTI Kommunalsjef for oppvekst og utdanning Enhetsleder Barneverntjenesten Enhetsleder Barnehager og forebyggende tjenester Leder Jordmor og helsesøstertjenesten og Familieteamet Leder enhet for psykisk helse og rus Rådgiver i enhet for psykisk helse og rus Avdelingsleder NAV Ungdomskoordinator BTI- og SLT koordinator Enhetsleder PPT

3 Piloten består av Mortetjern barnehage Haugeråsen barnehage Slattum skole Ulverud skole Li ungdomsskole Hjelpetjenestene Barneverntjenesten Jordmor- og helsesøstertjenesten Familieteamet NAV Psykisk helse og Rus Tildeling Tilrettelagte tjenester PPT

4 Kartlegging i kommuner før oppstart Ca. 80% av de spurte har behov for kompetanse på følgende områder: Tegn på at barn lever i en problemfylt omsorgssituasjon. Fange opp bekymring om barnas foreldre. Samtale med foreldrene om bekymringer. Snakke med barn det er knyttet bekymringer til. Identifisere beskyttelsesfaktorer i omgivelsene til barnet. Taushetsplikt/opplysningsplikt

5 Opplæringsplan BTI Fredag 3. november Kirkestua kl. 9:00-13:30 BTI-modellen med handlingsveileder og verktøykasse Taushetsplikt og samtykke v/kommuneadvokat Bjørn Stokvold Mandag 6. november Lillesalen, Kulturhuset Flammen, kl. 09:00 15:30. Vurderingskompetanse i barnehage og skole. Hvordan gjøre gode/riktige vurderinger? Roller og mandat utfordringer/muligheter knyttet til tidlig innsats i barnehage og skole. Hvordan kan skolen og barnehagene tilby kompenserende tiltak. Fredag 10. november Kirkestua ved Nittedal kirke, kl. 9:00-15:30. Hva hindrer oss? Utvikle Barrierekart for vår tjeneste Fredag 17. november Kirkestua ved Nittedal kirke, kl. 9:00-15:30. Opplæring i den digitale Stafettloggen v/conexus og BTI-ansvarlig i Haugesund kommune.

6 Mål og innhold Mål med økta Pilotdeltagerne skal etter opplæringen være trygge nok til å ta i bruk BTI-modellens Handlingsveileder med tilhørende verktøy. Innhold Bakgrunn for og mål med BTI-modellen. Presentasjon av Handlingsveilederen med tilhørende verktøy. Kort om Stafettloggen (eget kurs om loggen den 17.11). Presentasjon av BTI sin nettside.

7 Hva skjer med nye idéer? regelen 60% tatt inn, men ikke i bruk 30% tatt inn, men ikke som man hadde tenkt 10% tatt i bruk og fører til det man har tenkt

8 Forandring skal gi mening En forutsetning for endring av vaner og rutiner er at endringen oppleves som meningsfulle

9 Fange. opp og følge opp! BTI i Nittedal kommune 3. november 2017

10 Usynlige barn og unge?

11 Ser vi dem? Barn/unge 0-17 år= i Nittedal, i Norge 37 % har en eller begge foreldre med psykiske vansker Nittedal 2086 barn/unge Av disse; 26% slik at det går ut over daglig fungering Nittedal: 542 barn/unge Mer enn barn (11,7%) i Norge lever i familier der en eller begge foreldrene har psykiske lidelser. Nittedal: 620 barn/unge

12 eller disse? Mer enn barn i Norge (1,3%) lever i familier der mor/far er innlagt pga. psykisk lidelse. Nittedal: 73 barn/unge Hvert 6. barn/unge lever med foreldre som ruser seg i så stor grad at det påvirker omsorgsrollen Nittedal: 939 barn/unge Mer enn barn/unge (9%) lever med vold i familien (barn er tilstede i %) Nittedal: 563 barn/unge 5 % av alle barn utsettes for gjentatte, grove seksuelle overgrep Nittedal: 282 barn/unge

13 Hvem er barna/ungdommene i målgruppen på din arbeidsplass? Hvem er foreldrene?

14 Bedre tverrfaglig innsats BTI

15 Hvorfor?

16 Fem direktoraters felles rapport Det mest sentrale for at flere utsatte barn og unge skal gjennomføre videregående opplæring: 1) Et helhetlig og samordnet barnehage-, skole- og tjenestetilbud 2) Offentlige tjenester som trekker i samme retning hvor ulike kompetanser på tvers av tjenester kompletterer hverandre og virker sammen.

17 Behov for omstilling, endring og utvikling til barn og unges beste Bedre koordinering Bedre samhandling Behov både innen sektor oppvekst og utdanning, men også mellom enheter / avdelinger og sektor helse og velferd BTI for alle aldersgrupper i hele kommunen, Nittedalsmodellen

18 Hva har barna, ungdommene og familiene behov for? Å bli «sett». At de som tar ansvar ikke «slipper taket». At de som er rundt gir riktig hjelp som er koordinert.

19 Målsetninger Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

20 Barn og unge skal identifiseres - og hjelpes på de universelle arenaene, uten oppfølgingsbrudd

21 Samfunnsmål Barn og unge i risiko får rask, helhetlig og langsiktig hjelp slik at barna gis nødvendige forutsetninger for god psykisk helse gjennom oppveksten, fullfører minimum videregående skole og blir økonomisk selvstendige som voksne.

22 Hovedmål for prosjektet 2016 Nittedal kommune skal utvikle en tverrsektoriell modell for systematisk, kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn og unge i risiko fra svangerskap til 24 år. Modellen skal sikre: Tidlig identifisering og tidlig intervensjon Kontinuitet, helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølging

23 To minutters summing Hvilken erfaring har du på din arbeidsplass med samarbeid rundt barn og unge som krever hjelp fra flere tjenester/instanser?

24 Modellen består av Samhandlingsstruktur Handlingsveileder Verktøykasse

25

26 BTI består av fire prosesser Tidlig innsats Tverretatlig samarbeid Identifisere barn som bekymrer Tjenesteinternt tiltaksarbeid Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

27 Taushetsplikt og samtykke Nivå 1 involver foreldrene Overgang til nivå 2 innhent samtykke til å involvere andre Nye instanser krever utvidelse av samtykke BTI opphever ikke taushetsplikt

28

29 Handlingsveileder Involver foreldrene Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Avklaring: Avslutte eller gå videre? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Del bekymringen Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Undring og observasjon Undringssamtalen Henvisning til riktig hjelpeinstans Henvisning til riktige hjelpeinstanser Er situasjonen akutt? Forbered et godt møte Avklaring og samtykke Avklaring og samtykke

30 Handlingsveileder Nivå 0 Involver foreldrene Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Avklaring: Avslutte eller gå videre? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Del bekymringen Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Undring og observasjon Undringssamtalen Henvisning til riktig hjelpeinstans Henvisning til riktige hjelpeinstanser Er situasjonen akutt? Forbered et godt møte Avklaring og samtykke Avklaring og samtykke

31 Handlingsveileder Nivå 1 Involver foreldrene Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Avklaring: Avslutte eller gå videre? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Del bekymringen Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Undring og observasjon Undringssamtalen Henvisning til riktig hjelpeinstans Henvisning til riktige hjelpeinstanser Er situasjonen akutt? Forbered et godt møte Avklaring og samtykke Avklaring og samtykke

32 Handlingsveileder Nivå 2 Involver foreldrene Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Avklaring: Avslutte eller gå videre? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Del bekymringen Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Undring og observasjon Undringssamtalen Henvisning til riktig hjelpeinstans Henvisning til riktige hjelpeinstanser Er situasjonen akutt? Forbered et godt møte Avklaring og samtykke Avklaring og samtykke

33 Handlingsveileder Nivå 3 Involver foreldrene Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Avklaring: Avslutte eller gå videre? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Del bekymringen Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Iverksetting av koordinerte tiltak Undring og observasjon Undringssamtalen Henvisning til riktig hjelpeinstans Henvisning til riktige hjelpeinstanser Er situasjonen akutt? Forbered et godt møte Avklaring og samtykke Avklaring og samtykke

34 Møter rundt barn og unge ansvarsgruppemøter samarbeidsmøter arbeidsmøter

35 Handlingsveileder Nivå 0 Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep; gå straks til nivå 3. Involver foreldrene Avklaring: Avslutte eller gå videre? Del bekymringen Undring og observasjon Er situasjonen akutt? Hva: Er det grunn til bekymring, skal du informere foreldrene på et tidlig tidspunkt. Foreldrene har rett til å vite, med ett unntak: Dersom vi mistenker seksuelle overgrep eller vold, kontakter vi barneverntjenesten direkte uten å varsle foreldrene. Hvordan: Forklar hvorfor du vil sende en skriftlig invitasjon (ikke innkalling) til møtet. Avtal et tidspunkt som passer foreldrene før du sender invitasjonen. Ikke la det gå for lang tid før samtalen finner sted. Hvem: Alle medarbeidere I samråd med leder. Verktøy: 1) Invitasjonsskjema første møte 2) Undringssamtalen Hva: Avhengig av alvorlighetsgraden av barnets problemer må du og din leder ta en beslutning. Skal dere avslutte saken eller gå videre? Vi trenger ikke å være veldig bekymret før vi inviterer til foreldresamtale. Det holder med en undring vi tenker at vi kan gjøre noe med. Hvordan: Dere skal konkretisere undringen før dere inviterer. Tenk gjennom hvilke ord dere bruker. Dere skal sammenfatte og skriftliggjøre undringen. Vi er ikke bastante, og forstår hvor viktig det er å utfylle egen forståelse av det vi ser og hører med informasjon fra barn, unge og foreldrene. Undringen bør inneholde spørsmål dere ønsker svar på. Hvem: Alle medarbeidere med leder. Verktøy: 1) Språkråd 2) Undringssamtalen Hva: Del bekymringen med nærmeste leder eller en annen kollega. Slike samtaler kan skje uten hinder av taushetsplikten. Du kan også drøfte saken anonymt med barneverntjenesten. Dersom barnet er gammelt nok til å kunne ha en oppfatning av saken, skal du ha en samtale med barnet Hvordan: Del observasjonene dine uten å legge fram konklusjoner. Hvem: Alle medarbeidere deler med leder og eventuelt kollega. Verktøy: 1) Taushetsplikt og alder 2) Å samtale med barn og unge Hva: Hendelser som leder til spørsmål om barn/unges helse og trivsel gir grunn til å undersøke barnets livssituasjon nærmere. Dette er så langt en undring, og innebærer ingen antakelser eller konklusjoner. Hvordan: Observer barnet en kort periode og skriv ned konkrete opplevelser av barnet, ikke fortolkninger. Bruk verktøy. Hvem: Alle medarbeidere. Verktøy: 1) Observasjonsskjema 2) Beskyttelses- og risikofaktorer 3) Bekymringsskala for barn og unge 4) Kjennetegn hos barn med mulig risiko 5) Bekymringsskala for foresatte Hva: Dersom du har grunn til å tro at barn/unge utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep må du handle umiddelbart uten å varsle foreldrene. En akuttsituasjon kan også oppstå dersom barnets foresatte er i en tilstand hvor de ikke kan ta vare på barnet sitt (rus/sykdom). Hvordan: Kontakt andre pårørende, barnevern elller politi avhengig av hva situasjonen krever. Du skal ivareta saken sammen med din leder. Hvem: Alle medarbeidere med nærmeste leder. Verktøy: 1) Akuttsituasjoner 2) Skjema: Bekymringsmelding til barneverntjenesten 3) Veileder til bekymringsmelding 4) Samtidighetsansvar

36 Handlingsveileder Nivå 1 Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Iverksetting av tjenesteinterne tiltak Hva: Dersom vi ser at samarbeidet har ført til at barnet/den unge har fått det tilstrekkelig bra og viser tilfredsstillende utvikling, holder vi kontakt med foreldrene/den unge for å forsikre oss om at den positive utviklingen fortsetter. I motsatt fall skal andre tjenester involveres i tråd med samtykkereglene. Hvordan: Basistjenestene (barnehager og skoler) har mulighet til å søke råd og veiledning fra hjelpetjenester som PPT, helsestasjon og barnevern. Dersom dere ser at tiltakene har tilstrekkelig effekt, kan innsatsen fortsette på nivå 1. I motsatt fall, gå til nivå 2 eller 3. Hvem: Medarbeider og leder. Barnet/ungdommen/foreldrene. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar 2) Taushetsplikt 3) Regler for samtykke Hva: Når det har gått den tiden dere avtalte, evalueres tiltakene i et nytt møte. Vurder andre tiltak og hvorvidt andre tjenester/personer bør involveres. Skriv referat fra alle oppfølgingssamtaler. Avklar hvem som skal gjøre hva, og når arbeidet skal evalueres. Bruk stafettloggen dersom foreldre/ungdom samtykker. Hvordan: Bruk verktøy. Hvem: Den som «eier» bekymringen og leder. Barnet/ungdommen/foreldrene. Verktøy: 1) Oppfølgingsmøter 2) møtereferat med evaluering Hva: Gjennomfør avtalte tiltak og gi støtte underveis. Utfør regelmessige observasjoner av barnet for å se om tiltakene har effekt. Hvordan: Ansvarlig for tiltaket sørger for at det gjennomføres innen fristen. Hvem: Den som «eier» bekymringen og leder. Barnet/ungdommen/foreldrene. Verktøy: 1) Å lage gode mål 2) Tiltaksvifte Undringssamtalen Forbered et godt møte Hva: I undringssamtalen presenteres observasjoner, ikke konklusjoner. Fortell hva dere har observert. Spør foreldrene/den unge hva de tenker om dette, uten å overtale. Blir foreldrene veldig provosert, vurder å avslutte samtalen og avtal et nytt møte. Dersom foreldrene samtykker kan dere opprette stafettlogg allerede nå. Under møtet skal dere bli enige om veien videre. Utarbeid enkle, målbare mål med klare tidsavgrensninger og forslag til spisse og konkrete tiltak. Hvordan: Bruk verktøy. Hvem: Den som «eier» bekymringen og leder. Barnet/ungdommen/foreldrene. Verktøy: 1) Undringssamtalen 2) Å lage gode mål 3) Referatmal med evaluering 4) Språkråd (for stafettloggen, men også alt annet skriftlig) Hva: Det er viktig å gjøre gode forberedelser til møtet med foreldrene og eventuelt barnet/ungdommen. Husk å ivareta barnets rett til medvirkning og samtykke. Hvordan: Bruk verktøy. Hvem: Medarbeidere med leder. Verktøy: 1) Undringssamtalen 2) Samtykkeskjema 3) Møtereferat med evaluering 4) Introduksjon i stafettloggen for foreldre

37 Handlingsveileder Nivå 2 Beslutning: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Hva: Samarbeidet fortsetter inntil barnet/den unge og foreldrene ikke lenger har behov for bistand fra hjelpeinstansene. Det må regelmessig vurderes å gå tilbake til nivå 1, eller gå videre til nivå 3. Hvordan: Stafettholder har hele tiden ansvar for at barnet/den unge/familien blir fulgt opp videre, men hjelpeinstansene som er involvert har også et ansvar for å sjekke at dette faktisk skjer. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, hjelpeinstanser. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Iverksetting av koordinerte tiltak Henvisning til riktig hjelpeinstans Avklaring og samtykke Hva: Eventuelle andre instanser innenfor de kommunale tjenestene involveres etter behov. De får tilgang til loggen etter samtykke fra foreldrene/den unge. Alle tiltak føres i loggen. Tjenestene skal arbeide med felles målsetting. Ansvarsgruppe rundt barnet/ungdommen kan vurderes. Hvordan: Stafettloggen brukes aktivt for å koordinere innsatsen. Tiltak evalueres fortløpende. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, hjelpeinstanser. Verktøy: 1) Referatmal med evaluering/ eller Stafettloggen 2) Oppfølgingsmøter Hva: Når foreldrene/den unge samtykker til å søke hjelp fra andre fagpersoner, holder dere kontakten med dem i påvente av møtet med ny hjelpeinstans. Husk samtidighetsansvaret. Ny hjelpeinstans må få tilgang til stafettloggen. Hvordan: Det holdes et møte med foreldre/den unge, stafettholder og ny hjelpeinstans hvor mål, tiltak og møtetidspunkt avtales. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, ny hjelpeinstans. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar 2)Samtykkeskjema Hva: Dere skal i samarbeid henvise til rett hjelpeinstans. Referat fra møtet skal foreligge med underskrift av foreldrene/den unge og stafettholder. Referat legges ved aktuell henvisning. Hvordan: I referatet må dette komme klart fram: a) Ønsker om bidrag og tiltak fra aktuell hjelpetjeneste. b) Barnehagens/skolens bidrag og effekten av dette. c) Foreldrenes bidrag og effekten av dette. d) Eventuell involvering av det private nettverket. e) Hva som har blitt gjort av hvem. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge. Verktøy: 1) Henvisningsrutiner til hjelpetjenestene 2) Se handlingsveileder for kontaktinformasjon. Hva: Sammen med foreldre/den unge blir dere enige om et samarbeid med for eksempel helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, barnevern, utekontakt, BUP, fysio- eller ergoterapeuter, barnets fastlege, NAV, Familieteamet eller andre fagpersoner. Husk å innhente samtykke. På nivå 2 opprettes alltid en Stafettlogg, dersom foresatte samtykker til det. Dersom foreldrene ikke samtykker til å søke hjelp og samarbeide med andre fagpersoner, er det viktig å presisere at vi som ansatte har meldeplikt til barnevernet ved alvorlig bekymring. (F.eks dersom foreldrene er til hinder for at barnet får nødvendig hjelp) Hvem: Stafettholder, foreldre/den unge, andre samarbeidspartnere. Verktøy: 1) Samtykkeskjema 2) Henvisningsskjema til PPT 3) Skjema for bekymringsmelding til barneverntjenesten 4) Veileder til bekymringsmelding 5)Stafettloggen 6) Språkråd for Stafettloggen 7) Å lage gode mål

38 Handlingsveileder Nivå 3 Veien videre: Avslutte eller gå videre på hvilket nivå? Hva: Dersom barnevernet ikke lenger har et tiltak og følger familien, har barnevernet likevel ansvar for å gi fra seg stafettpinnen til en ansatt på nivå 1 eller 2. Hvordan: Saken kan avsluttes på nivå 3 og føres tilbake til nivå 2 eller 1. Da opprettholdes stafettlogg. Alternativt kan saken avsluttes helt. Stafettloggen avsluttes i samarbeid med barnet, ungdommen og/eller foreldrene. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, hjelpeinstanser, eventuelt barnevern. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar 2) Stafettloggen 3) Språkråd for stafettloggen 4) Å lage gode mål 5) Oppfølgingsmøter Evaluering: Behov for ytterligere innsats? Hva: Arbeidet i tjenestene som er involvert evalueres fortløpende. Eventuelle andre hjelpetjenester involveres etter behov. De får tilgang til loggen etter samtykke fra foreldrene/den unge. Hvordan: Arbeidet koordineres og tiltak evalueres fortløpende. (Se egen veileder for barnevern). Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, hjelpeinstanser, eventuelt barnevern. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar 2) Stafettloggen 3) Språkråd for stafettloggen 4) Å lage gode mål 5) Oppfølgingsmøter Iverksetting av koordinerte tiltak Hva: Når barneverntjenesten har fattet vedtak om tiltak, har de koordineringsansvaret. Innsatsen fortsetter likevel i barnehage/skole. Hvordan: Selv om barnevernet undersøker barnets omsorgssituasjon eller setter i gang tiltak rundt barnet, er det viktig at man fortsetter å bistå barnet/familien dersom ikke annet er avtalt med barneverntjenesten. Dersom det oppstår ny bekymring eller bekymringen vedvarer, må dette meldes fra om raskt og direkte til barnevernet, selv om barneverntjenesten er inne. Hvem: Stafettholder, foreldrene/den unge, hjelpetjenester, eventuelt barnevern. Verktøy: 1) Samtidighetsansvar 2) Stafettloggen 3) Språkråd for stafettloggen 4) Å lage gode mål 5) Oppfølgingsmøter Henvisning til riktige hjelpeinstanser Hva: Barnet/den unge kan ha rett til individuell plan (IP). Når IP foreligger, opphører behovet for en stafettlogg. Når barneverntjenesten er involvert, er det naturlig at de overtar stafettpinnen og blir stafettholder. Stafettpinnen overleveres likevel ikke før barneverntjenesten har fattet vedtak om tiltak til familien. Søk om IP for barnet hvis behov. Hvem: Stafettholder, foreldre/den unge, hjelpetjenester, eventuelt barnevern. Verktøy: 1) Søknad om IP 2) Stafettloggen 3) Språkråd for stafettloggen 4) Å lage gode mål 5) Oppfølgingsmøter Avklaring og samtykke Hva: Her er det behov for et bredt samarbeid. Dersom barnevernet skal inn bør det helst skje i samarbeid med foreldrene, med mindre det er mistanke om vold eller seksuelle overgrep. Alle ansatte har selvstendig plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten dersom foreldrene hindrer barnet i å få nødvendig hjelp. Selv om barneverntjenesten arbeider med barnet og familien, kan du ikke anta at de vet, eller kommer til å finne ut av, det akkurat du er bekymret for. Meld din bekymring! Samarbeidet med foreldrene fortsetter uansett hvem og hvor mange andre hjelpeinstanser som er inne i bildet. NB! Nivå 3 er ikke ensbetydende med barnevern. Nivå 3 er først og fremst komplekst tverrfaglig samarbeid. Hvem: Stafettholder, foreldre/den unge, hjelpetjenester, eventuelt barnevern. Verktøy: 1) Veiledning til bekymringsmelding 2) Skjema for bekymringsmelding til barnevernet 3) Samtidighetsansvar 4) Stafettloggen 5) Språkråd for stafettloggen 6) Å lage gode mål 7) Oppfølgingsmøter

39 Verktøykassa Akuttsituasjoner Beskyttelse- og risikofaktorer, kjennetegn Bekymringsskalaer Observasjonsskjema Taushetsplikt -og samtykkeskjema Åpen tid Undringssamtaler Oppfølgingsmøter Å lage gode mål Samtidighetsansvar Overgangsrutiner Språkråd for stafettloggen

40 Samtidighetsansvar Samtidighetsansvar betyr at hver enkelt person og hvert enkelt tjenestested alltid og uansett har ansvar for det helhetlige tilbudet til barnet, selv om andre tjenester også jobber for og med barnet/familien.

41 Modellen er under stadig utvikling - blir aldri ferdig

42 Evaluering og revidering Vi oppretter et eget meldesystem for gode erfaringer, feil og mangler ved BTI-modellen. Det vil bli en årlig gjennomgang av erfaringer - og revidering av modell og verktøy i tråd med funn.

43 Fremdriftsplan Aktiviteter Tidspunkt for gjennomføring Opplæring av pilotdeltakerne Oppstart og gjennomføring av piloten Måling av nullpunkt ved hjelp av questbackundersøkelse Evaluere piloten, justere handlingsveileder med vedlegg og planlegge utrulling for alle tjenester Opplæring av alle faggrupper handlingsveilederen/basiskunnsk ap Hele kommunen er i gang

44 Værekompetanse, gjørekompetanse og spisse tiltak Å gjøre og være det vi vet er til hjelp lytte for å forstå møte alle med respekt og som likeverdige samarbeidspartnere ha tro på andres ressurser utfordre hverandre på «sannheter» stille krav til oss selv og andre i samarbeid Spisse tiltak = effekt Hvis vi skulle hjelpe barnet ditt med en ting? Finn opprettholdende faktorer for å spisse tiltakene. vi har som regel for vide tiltak Alltid et tiltak i hjemmet som henger sammen med det i tjenesten - tiltaket avtales med foreldre - de må kunne mestre det.

45 Nittedal kommunes nettsider Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Conexus companion

46 Stafettholder Den ansatte som blir bekymret for et barn Forpliktet til å ta initiativ til tidlig innsats i samråd med leder og foreldre, se Handlingsveilederen Innhenter samtykke Innkaller til samarbeidsmøter Vil være ulike personer på de ulike nivåene

47 Har vi nådd målet ved hjelp av innholdet? Mål med økta Pilotdeltagerne skal etter opplæringen være trygge nok til å ta i bruk BTI-modellens Handlingsveileder med tilhørende verktøy. Innhold Bakgrunn for og mål med BTI-modellen. Presentasjon av Handlingsveilederen med tilhørende verktøy. Kort om Stafettloggen (eget kurs om loggen den 17.11). Presentasjon av BTI sin nettside.

48 Lykke til!

Tverrfaglig koordinering er vanskelig

Tverrfaglig koordinering er vanskelig Tverrfaglig koordinering er vanskelig 1 November 20, 2017 PROSJEKT FRA BEDRE TVERRFAGLIG KOORDINERING TIL BTI 2015 2016 2017 2018 - 11/20/2017 Hovedmål: Kort vei mellom uro og gode tiltak! Oversikt og

Detaljer

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune BTI (Bedre tverrfaglig innsats) Handlingsveiledere Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Siljan kommune BTI Siljan Avslutter 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne 3) Fortsette nivå 2 1) Avslutte/fortsette

Detaljer

BTI Siljan. Nivå 2 TPO med involverte hjelpetjenester. Nivå 1 TPO Internt tiltaksarbeid. Nivå 0 Identifisere barn/ungdom

BTI Siljan. Nivå 2 TPO med involverte hjelpetjenester. Nivå 1 TPO Internt tiltaksarbeid. Nivå 0 Identifisere barn/ungdom BTI Siljan Avslutter 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne 3) Fortsette nivå 2 1) Avslutte/fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til tiltaksteam 1) Avslutte/fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til

Detaljer

BTI-handlingsveileder Barnehage. Desember 2017

BTI-handlingsveileder Barnehage. Desember 2017 BTI-handlingsveileder Barnehage Desember 2017 Side 2 Side 3 Side 4 BTI-modellens nivåer og trinn Avslutt Avklar om innsatsen skal endres, videreføres eller avsluttes Avklar om innsatsen(e) skal endres,

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Stafettloggen. Fagsamling Oslo 28. Oktober Bedre tverrfaglig innsats informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Fagsamling Oslo 28. Oktober Bedre tverrfaglig innsats informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Fagsamling Oslo 28. Oktober 2015 30.10.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 30.10.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.10.2015 informasjon fra Haugesund

Detaljer

BTI Siljan. Nivå 2 TPO med involverte hjelpetjenester. Nivå 1 TPO Internt tiltaksarbeid. Nivå 0 Identifisere barn/ungdom

BTI Siljan. Nivå 2 TPO med involverte hjelpetjenester. Nivå 1 TPO Internt tiltaksarbeid. Nivå 0 Identifisere barn/ungdom BTI Siljan Avslutter 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne 3) Fortsette nivå 2 1) Avslutte/fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til tiltaksteam 1) Avslutte/fortsette 2) Systemtiltak 3) Melde til

Detaljer

Handlingsveileder Helsestasjon

Handlingsveileder Helsestasjon Handlingsveileder Helsestasjon Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Handlingsrettleiar BTI

Handlingsrettleiar BTI Handlingsrettleiar BTI Korleis gå frå bekymring til handling Gloppen kommune - Barnetenestene Barnehagar, skular, helsestasjon/skulehelseteneste, PPT, barneverntenesta, fysio/ergo BTI består av fire prosesser

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift ved alle overganger, bytte av barnehage, skole, kommune og ved

Detaljer

BTI Handlingsveileder Barnehage

BTI Handlingsveileder Barnehage BTI Handlingsveileder Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid om bekymringen

Detaljer

Handlingsveileder - Stafettloggen

Handlingsveileder - Stafettloggen Handlingsveileder - Stafettloggen Tysvær 14-Feb-17 2 Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift hvert år, ved bytte av tjeneste og ved avslutning

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen. Ung i Agder Elisabeth Urstad BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS Listerregionen Ung i Agder 03.11.16 Elisabeth Urstad Bakgrunn Kilde: SSB Det er sosial ulikhet i hvem som fullfører videregående opplæring Prosentandel som gjennomfører videregående

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole

Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Bedre tverrfaglig innsats Innføringskurs - Skole Oppdraget: Læring og mestring for alle barn og ungdommer Dette skal vi oppnå gjennom å styrke de ordinære barnehagene og skolene. De barna og unge som trenger

Detaljer

Nivå 0 hva/hvorfor grunnsteinen i BTI?

Nivå 0 hva/hvorfor grunnsteinen i BTI? Nivå 0 hva/hvorfor grunnsteinen i BTI? Identifisere barn som bekymrer og konkludere om det er aktuelt med tiltak Tjenesteinternt tiltaksarbeid Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester

Detaljer

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune

BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune BTI Bedre tverrfaglig innsats - Skien kommune Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI TKSN 2017 Linda Johnsen Seniorrådgiver KoRus-Nord Hva vi skal si noe om Bakgrunnen for BTI-modellen, Hva er BTI? Hvorfor BTI? Hvordan få til BTI i praksis? Litt om hvordan

Detaljer

- Bedre tverrfaglig innsats. Handlingsveilederen

- Bedre tverrfaglig innsats. Handlingsveilederen Handlingsveilederen Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodellen RØROS - Bedre KOMMUNE tverrfaglig innsats Oppmerksomhet avsluttes Lokal innsats fortsetter ved behov Innsatsen fortsetter OBS! Husk samtykkeerklæring

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

BTI Handlingsveileder Skole

BTI Handlingsveileder Skole BTI Handlingsveileder Skole Saken slutter Lokal innsats fortsetter eller avsluttes Koordinert innsats fortsetter (flere/andre deltakere?), saken avsluttes eller settes tilbake til nivå 1. Vurder alltid

Detaljer

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen. Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund og Tysvær kommune, Korus Vest i regi av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet Varighet 2012-2014 ... lykkes det at sikre

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Folk først 15. mars 2016 v/ Tine Kristiansen Tessem og Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge BTI

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1

Stafettloggen. Oslo 18. november 2015. Bedre tverrfaglig innsats. 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Oslo 18. november 2015 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 1 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune 2 24.11.2015 informasjon fra Haugesund kommune

Detaljer

Håndbok. Tverrfaglig samarbeid og samhandling i arbeid med barn, unge og deres familier. Ørland kommune

Håndbok. Tverrfaglig samarbeid og samhandling i arbeid med barn, unge og deres familier. Ørland kommune Håndbok Tverrfaglig samarbeid og samhandling i arbeid med barn, unge og deres familier Ørland kommune "Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må

Detaljer

Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Haugesund kommune 35.099 innbyggere, en kommune i vekst Begrunnelse for å delta: Implementert SLT politisk og administrativt Modellkommuneprosjektet Basen Åpen barnehage

Detaljer

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Bedre tverrfaglig innsats En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: I bvtj.loven, sostj.loven og kommhtj.loven er det bestemmelser om at den enkelte

Detaljer

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Hva er det vi lurer på? Hvorfor valgte dere BTI og ikke en annen samhandlingsmodell?

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune

Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Introduksjon til BTI-modellen og BTI kompetansehevingsprogram i Risør kommune Tillitsfulle møter med barn, unge, foreldre Tillitsfulle forhold mellom ansatte i de forskjellige tjenestene Risør Rådhus 19.

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator

RS Helsenettverk Lister. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Bedre Tverrfaglig Innsats 12.03.15 RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Flekkefjord12.12.2014 Tidlig inn Veilederen "Fra bekymring til handling" Forankret, tverrfaglig samhandling

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles.

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles. Stafettlogg Stafettloggen er et viktig redskap når mange fagpersoner skal arbeide sammen på tvers av fag og sektorer. Stafettloggen dokumenterer innsatsen og er også viktig i dialogen med familien. Følgende

Detaljer

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per

Status oppfølging av tiltak i Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon , per Mål 1 Bydel Østensjøs bistand til barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon er samordnet og helhetlig. 1.1 Den enkelte tjeneste i Bydel Østensjø har et definert ansvar overfor utsatte barn og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Hva er BTI-modellen?

Hva er BTI-modellen? Hva er BTI-modellen? - og hvorfor er den interessant for Risør kommune? Orientering i Helse- og omsorgskomiteen og Komiteen for barnehage, skole og voksenopplæring v/malin Paust 14. September 2016 Hva

Detaljer

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl.

Torsdag økt: kl økt: kl Fredag kl Risør kommune/ Samarbeid Sør. kl. Lederstøtte. Mål: ledere skal ha innflytelse 22.09.17 Samarbeid Sør Ledere i BTI-arbeidet på programmet og deltakelsen fra sine tjenester, og de beste forutsetninger for å drive prosessen underveis Skolens

Detaljer

Barneverntjenesten i Ytre Namdal

Barneverntjenesten i Ytre Namdal Barneverntjenesten i Ytre Namdal Rutiner for barneverntjenesten - Bekymringsmelding - Søknad om hjelpetiltak Leka Nærøy Vikna Til alle offentlige instanser i Ytre Namdal ( Leka, Nærøy og Vikna) Informasjon

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannen Vår dato Vår referanse 17.09.2013 2012/1302-9860/2013 Arkivkode: F40/&00 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Karin Friborg Berger, tlf 77722050 13.05.13

Detaljer

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene

Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Bedre tverrfaglig samarbeid i kommunene Erfaringer fra arbeidet i Siljan kommune Tidlig innsats Tverrfaglig samarbeid Bildet lånt fra Skien kommune «For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det,

Detaljer

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser

Helsetjenes ter. Arbeid/skole/ barnehage BRUKER. Hjem. Fritid. Pleie og omsorg. Andre instanser Statens helsetilsyn anbefaler at barn og voksne som har behov for samordende tiltak og tjenester over tid, bør få opprettet en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen drives på kommunalt nivå, men kan også ha deltakere

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG

BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG BTI BRUK AV ELEKTRONISK STAFETTLOGG Hva er en elektronisk stafettlogg? Elektronisk stafettlogg er et verktøy som benyttes i samarbeidet rundt et barn eller ungdom. Stafettloggen kan være et verktøy i samarbeidet

Detaljer

Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats

Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats Tidlig intervensjon tidlig innsats Med tidlig intervensjon mener vi arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Illustrasjon: Anne Hvål Samarbeidsmodell og samarbeidsrutiner MODELL FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I BAMBLE KOMMUNE Samarbeidsmodellen skal bidra til godt samarbeid og

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt

Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt Handlingsplan for forebygging av radikalisering Tiltaks- og ansvarsoversikt for registrering av radikalisering Offentlige instanser: Skole, Helsestasjon for ungdom, Oppsøkende tjeneste for ungdom, TIBIR,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN

PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN 1 Innholdsfortegnelse PROSEDYRE FOR UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELL PLAN... 3 Avklaring om individuell plan skal utarbeides... 3 Starten på planprosessen... 3

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

PROSEDYRE VED BEKYMRING

PROSEDYRE VED BEKYMRING PROSEDYRE VED BEKYMRING Bekymring oppstår hos den enkelte medarbeidar Informer næraste leiar- seinast neste avdelingsmøte Leiar bestemmer framdrift, (anonym diskusjon med PPT/barnevern, undringssamtale,

Detaljer

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg.

Gruppen møter som regel ca. to ganger i året. Da evaluerer man tiltakene som er satt i gang tidligere, samtidig ser man om behovene har endret seg. Ansvarsgruppe 0-18 En ansvarsgruppe er en forpliktende samarbeidsgruppe rundt barn og unge med særlige behov og deres familie. Den skal være et redskap i habiliteringsarbeidet for å sikre at brukeren får

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune

BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune BARN SOM BEKYMRER Handlingsveileder for Sauherad kommune 24.01.14 FORORD Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier tidlig intervensjon, i regi av Kompetansesenter rus region

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR [vår 2015] OPPVEKST OG KULTURETATEN HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR Storfjord kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om skolevegring ulike grader... 2 3. Lovgrunnlag... 2 4. Handlingsplan over 2 nivå... 3 Nivå

Detaljer

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem?

Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Individuell plan et verktøy for samarbeid Hva er en individuell plan? En plan for hvem? Et historisk poeng Tjenestemottakere og deres pårørende, for eksempel foreldre til funksjonshemmede barn, erfarer

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 4. Oppvekst- og undervisningstjenester 4.3 Grunnskole TIDLIG SAMHANDLING OM ELEVER MED BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 15.05.2015 For rådmannen:

Detaljer