MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/12 GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN /12 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND GRATANGEN GEOLOGY SERVICES 18/12 SØKNAD OM STØTTE FRA GRATANGEN NÆRINGSFOND SIVI SPRENGNINGSENTREPRENØR AS 19/12 REGIONPROSJEKT: ØKT VERDISKAPING I SKOGBRUKET 20/12 SØKNAD OM UTSETTELSE/OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD MORGANS SKIP AS Gratangen, Ronny Grindstein ordfører

2 Sak 16/12 GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN Saksbehandler: Arkivsaksnr.: André Selnes 12/1035 Arkiv: 033 Saksnr.: Utvalg 16/12 Næringsfondet Møtedato Rådmannens innstilling: Næringsfondets møteprotokoll av den godkjennes. Saksopplysninger: Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann André Selnes kontormedarbeider Side 2 av 13

3 Sak 17/12 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND GRATANGEN GEOLOGY SERVICES Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1006 Saksnr.: Utvalg 17/12 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Rådmannens innstilling: Gratangen kommunes næringsfondstyre innvilger Gratangen Geology Services AS kr ,til etableringsstøtte. Tilsagnet utgjør 30 % av totale etableringskostnader. Det vektlegges at næringsfondet skal prioritere nyetableringer og nyskaping i kommunen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk. Saksopplysninger: Nine Grib og David Whitehead har etablert aksjeselskapet GRGS, Gratangen Geology Services. GRGS er et konsulentselskap som skal selge kompetanse innen handling og bearbeiding av geologiske data fra mineral- og prospekteringsindustrien. Markedet er hele nordkalotten, og de mener beliggenheten i Gratangen er gunstig med tanke på E6 som går gjennom kommunen, og tre flyplasser og tog fra Narvik innen en time. David Whitehead er utdannet prospekteringsgeolog, og Nine Grib har museumsbakgrunn, men har de siste årene arbeidet med data innen mineralutvinningsindustrien. Målet i denne fasen er å gjennomføre etableringen på en effektiv måte, skape oppmerksomhet rundt bedriften, og videreutvikle etablerte og nye kontakter til forretningsforbindelser. På lang sikt ønsker de å utvide sine tilbud mot et kompetansesenter, og vil i den forbindelse se seg om etter samarbeidspartnere og andre midler til investeringer. Side 3 av 13

4 Sak 17/12 Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann konsulent Side 4 av 13

5 Sak 18/12 SØKNAD OM STØTTE FRA GRATANGEN NÆRINGSFOND SIVI SPRENGNINGSENTREPRENØR AS Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1007 Saksnr.: Utvalg 18/12 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: Gratangen kommunes næringsfond innvilger SIVI AS kr ,- til etableringsstøtte. Tilsagnet utgjør 30 % av totale etableringskostnader. Det vektlegges at næringsfondet skal prioritere nyetableringer og nyskaping i kommunen. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til gjeldende regelverk. Saksopplysninger: SIVI Sprengningsentreprenør A/S er et rent sprengningsfirma med forretningsadresse Gratangen i Sør-Troms. Behovet er formidabelt i denne regionen da det kun er få hovedentreprenører som styrer markedet. Deres erfaring viser at det er ønske om flere aktører som kan konkurrere i dette markedet. Konkurrentene er i dag bare noen få mellom / store entreprenørselskaper som har denne type tilbud. Markedet ønsker at det skapes konkurranse på denne type jobber. Deres konkurransefortrinn er at de kun driver med fjelluttak, og de vil dermed ikke være en bedrift som gir konkurranse til entreprenørselskaper som f.eks driver med veier, vann og avløp osv. De større entreprenørene har også ytret ønske om å leie konseptet da de vil outsource akkurat denne delen i sin bedrift. Deres begrunnelse for dette er at det er forholdsvis dyrt å holde både maskiner, men også personer oppdatert i denne type jobb. Å leie denne type arbeidsoppgave viser seg ofte billigere enn å drive en slik avdeling selv. De er pr. dags dato skolert og innehar alle offentlige dokumenter for å kunne utføre denne type jobb. Visjon og målsetting: SIVI sprengningsentreprenørs visjon er at innen en ti-årsperiode vil de være markedsledere innen sprengning og spesialsprengning. De ønsker å ha et mål for å være best på uttak av tomter, samt være ledende innenfor større uttak av produksjonstein til knuseverk. På kort sikt ønsker de å starte med tomteuttak og større steinuttak i Hålogalandsområdet, men hele Troms og Nordland vil være nedslagsfelt. I de første årene ønsker de å bygge opp egenkapital for videre ekspansjon. Dette betyr at de ikke vil bruke eventuelle overskudd til utbytte, men settes av til fremtidige investeringer. Tiltaket finansieres slik: Side 5 av 13

6 Sak 18/12 Egeninnsats 155 t * 350,Egenkapital Tilskudd kommunalt næringsfond 30 % Totale prosjektkostnader oppstart Side 6 av , , ,-

7 Sak 18/12 Følgende etableringskostnader foreligger: Side 7 av 13

8 Sak 18/12 Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann konsulent Side 8 av 13

9 Sak 19/12 REGIONPROSJEKT: ØKT VERDISKAPING I SKOGBRUKET Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/465 Saksnr.: Utvalg 19/12 Næringsfondet Arkiv: V70 Møtedato Innstilling: Gratangen kommunes næringsfondstyre vedtar å slutte seg til Sør-Troms Regionråds prosjekt Økt verdiskapning i skogbruket, og bevilger totalbeløpet pålydende kr ,- fordelt med kr ,- over årene 2013, 2014 og Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til forelagte prosjektplan. Saksopplysninger: Sør-Troms Regionsråd anmoder kommunene om å slutte seg til deltakelse og bevilge midler til prosjektet Økt verdiskapning i skogbruket. Det vises til behandling i regionrådet og forankring i regionrådets strategiplan. Prosjektet er utarbeidet som en treårig prosjektplan med mål om økt verdiskapning i skogbruket. Prosjektet ble godkjent på regionrådsmøtet , saks nr 24/12. Side 9 av 13

10 Sak 19/12 Side 10 av 13

11 Sak 19/12 Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann konsulent Side 11 av 13

12 Sak 20/12 SØKNAD OM UTSETTELSE/OMGJØRING AV LÅN TIL TILSKUDD MORGANS SKIP AS Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/1676 Saksnr.: Utvalg 3/09 Utviklingsfondet 5/10 Utviklingsfondet 20/12 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: Gratangen kommunes næringsfondstyre avslår søknaden fra Morgans Skip AS om omgjøring av lån pålydende kr ,- til tilskudd. Med bakgrunn i byggeaktivitetene på området som skal være ferdig sommeren 2013, innvilges det et års ytterligere utsettelse på nedbetalingen. Saksopplysninger: Lånet ble innvilget i 2008 etter søknad om tilskudd for å få skulpturen Morgans Skip transportert fra Sverige og montert på Grøsnes. Midlene ble brukt til å finansiere besøk og gjennomgang i Gränna og trailertransport til Gratangen. Det var opprinnelig Astrid Høgmo privat som søkte om tilskudd fra kommunen / næringsfondet. Lånet er i ettertid overført til Morgans Skip as. Ungdomslaget IDYL mottok i ettertid vel 1,2 mill fra Troms Fylkeskommune. Disse midlene ble utløst av blant annet at Gratangen kommune bevilget i 2009 og 2010 til sammen kr ,- fra næringsfondet til prosjektet. I 2010 ble Morgans Skip valgt til Gratangen kommunes pilot i det regionale prosjektet Kulturelle rasteplass, noe som utløste ytterligere kr fra Troms fylke. Til dette prosjektet ga kommunalt næringsfond kr ,- i tilskudd i Det ble også i 2010 søkt om at lånet skulle omgjøres til tilskudd, eventuelt utsette nedbetalingen. Omgjøringen ble avslått av styret i næringsfondet, men det ble gitt en utsettelse på nedbetalingen på to år, som utløp nå høsten 2012 (sak 12/10). Med bakgrunn i de siste tre års tilskudd fra næringsfondet på til sammen kr ,- samt at kommunen var den utløsende faktor for ytterligere kr fra Troms fylke, avslås anmodningen om omgjøring av lån pålydende kr ,- til tilskudd. I forbindelse med prosjektet kulturell rasteplass pågår det mye byggeaktivitet rundt skulpturen. Det er blant annet laget universell adkomst til skulpturen, det er boret etter vann, og det bygges nå et servicebygg. Dette arbeidet skal være ferdig til sommeren 2013, og bygget skal åpnes med mulighet for næringsdrift. Det innvilges derfor ytterligere ett års utsettelse på nedbetalingen av lånet. Som vedlegg til saken følger: 2 vedl. 1. Dokument nr 10/379-4, vedtak 12/10 2. Dokument nt 08/ Side 12 av 13

13 Sak 20/12 Gratangen kommune, Elin Wilsgård rådmann konsulent Side 13 av 13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer