MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN /14 REFERATSAKER ADU /14 SØKNAD OM STIPEND 4/14 SØKNAD OM PERMISJON 5/14 SØKNAD OM PERMISJON 6/14 SØKNAD OM PERMISJON 7/14 SØKNAD OM DELVIS REDUSERING AV STILLING Gratangen kommune Ronny Grindstein Ordfører

2 Sak 1/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN Saksbehandler: Lena Solvang Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/707 1/14 Administrasjonsutvalg ADU`s møteprotokoll av den godkjennes. Som vedlegg til saken følger: Lena Solvang kontormedarbeider Side 2 av 8

3 Sak 2/14 REFERATSAKER ADU Saksbehandler: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/683 2/14 Administrasjonsutvalg Referatsakene tas til orientering. Følgende vedlagte referatsaker tas til orientering; Oppsigelse av stilling Agnar J Hansen Oppsigelse av stilling, vedr. permisjonssøknad Hanne B Are Vedr. permisjonssøknad Per Molund Vedr. permisjonssøknad Per Holstad Vedr. permisjon Chola Chitula Referatsaker unntatt off.; Vedr. tilsettingsforhold/utløp permisjon Oppsigelse 60 % stilling hjemmehjelp Oppsigelse av 15,38 % still. fagarbeider Oppsigelse av 11,1 % still. SFO-leder Oppsigelse av 14,23 % still. fagarbeider Oppsigelse av 7,7 % still. fagarbeider Tilbud om annen stilling/omplassering i 20 % still. Side 3 av 8

4 Sak 3/14 SØKNAD OM STIPEND Saksbehandler: Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 13/840 18/13 Administrasjonsutvalg /14 Administrasjonsutvalg Det vises til søknad om stipend vedr. videreutdanning spesialpedagogikk 3 ved Høgskolen i Nesna 2013/2014. Hege Sjåfjell innvilges kr. 9618,- i stipend til utgiftsdekning i forbindelse med studiet for høst 2013 og vår Det vises til Gratangen kommunes retningslinjer for tildeling av stipend pkt. 2a. Utgiften belastes b.p Det vises til søknad fra Hege Sjåfjell vedr. stipend ifbm. videreutdanning og utgiftsoversikt (dokumentasjon levert). Hege Sjåfjell er innvilget permisjon med lønn ifbm. studiesamlinger jf. vedtak i ADU sak 18/13. Det er satt av kr ,- på budsjettpost for stipend for hele Det er ikke belastet noe på budsjettet for 2014 og heller ikke noen flere som har søkt om stipend for 1. halvår Hege Sjåfjell har vært ansatt i Gratangen kommune fra , og har ike hatt utdanningspermisjon eller mottatt stipend før. Tidligere enhetsleder for skole vurderte denne kompetansehevingen/utdanningen innenfor spesialpedagogikk som verdifull og relevant ift. behov hos elever, skolens drift og ift. forpliktelser som er inngått med Veilederkorpset fra Utdanningsdirektoratet mht. elever som sliter med innlæring av lesing og lese- og skrivevansker generelt. Det innstilles på at søknaden innvilges som omsøkt. Dette ih.h. til Gratangen kommunes retningslinjer for tildeling av stipend pkt. 2a. Utgiften belastes b.p Tiltaket finansieres slik; Kontonr Kontonavn Saldo før Saldo etter belastning belastning Stipend 44197, ,- Som vedlegg til saken følger: - Søknad om stipend m/utgiftsoversikt - Gratangen kommunes retningslinjer for tildeling av stipend Side 4 av 8

5 Sak 4/14 SØKNAD OM PERMISJON Saksbehandler: Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 14/671 4/14 Administrasjonsutvalg Gunnhild Normann innvilges permisjon uten lønn fra 100 % stilling som pedagogisk leder i Gratangen kommune i ett år. Dette i.h.h. til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1 Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjonen innvilges for tidsrommet Permisjon utover et år kan ikke forventes. Det vises til vedlagte permisjonssøknad fra Gunnhild Normann. Hun søker om permisjon fra 100 % fast stilling i Gratangen kommune for tidsrommet Søker har fast stilling/jobber i Gratangen barnehage avd. Myrland. Denne avdelingen skal fra neste barnehageår drives av Montessori. Søker har i hh til inngått avtale mellom Gratangen kommune og Montessori fått tilbud om fast 100 % stilling som ped.leder i Montessoribarnehage. Det er avholdt drøftingsmøte med søker og hun velger å takke ja til tilbudet fra Montessorimontesori, og søker permisjon fra sin faste stilling hos Gratangen kommune, selv om hun primært ønsket å fortsette som arbeidstaker i Gratangen kommune. Alternativt ville arbeidsgiver måttet ta grep ift. overtallighet. Søker har arbeidet hos arbeidsgiver sammenhengende fom og og har ikke hatt noen permisjoner fra tilsetting annet enn ifbm svangerskap/fødsel. I.h.h til permisjonsreglementet 6.1. Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde, så fyller søker vilkår her. Søker har mer enn 5 års sammenhengende tjeneste og stillingen hun skal over i hos annen arbeidsgiver vil gi faglig nytte/relevant for kommunen. Det innstilles på at permisjonssøknaden innvilges som omsøkt; Gunnhild Normann innvilges permisjon uten lønn fra 100 % stilling som pedagogisk leder i Gratangen kommune i ett år. Dette i.h.h. til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1 Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjonen innvilges for tidsrommet Permisjon utover et år kan ikke forventes. Som vedlegg til saken følger: - Permisjonssøknad fra Gunnhild Normann - Permisjonsreglementet 6.1. Side 5 av 8

6 Sak 5/14 SØKNAD OM PERMISJON Saksbehandler: Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 14/670 5/14 Administrasjonsutvalg Ines Niederschuh innvilges permisjon uten lønn fra 20 % stilling som renholder i Gratangen kommune i ett år. Dette i.h.h. til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1 Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjonen innvilges for tidsrommet Permisjon utover et år kan ikke forventes. Det vises til vedlagte permisjonssøknad fra Ines Niederschuch. Hun søker om permisjon fra 20 % fast stilling som renholder i Gratangen kommune for tidsrommet Søker har fast stilling/jobber i Gratangen barnehage avd. Myrland. Denne avdelingen skal fra neste barnehageår drives av Montessori. Søker har i hh til inngått avtale mellom Gratangen kommune og Montessori fått tilbud om fast stilling i Montessoribarnehage. Det er avholdt drøftingsmøte med søker og hun velger å takke ja til tilbudet fra Montessorii, og søker pemisjon fra sin faste stilling hos Gratangen kommune, selv om hun primært ønsket å fortsette som arbeidstaker i Gratangen kommune. Alternativt ville arbeidsgiver måttet ta grep ift. overtallighet. Søker har arbeidet hos arbeidsgiver sammenhengende fom. april 2008, og og har ikke hatt noen permisjoner før. I.h.h til permisjonsreglementet 6.1. Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde, så fyller søker vilkår her. Søker har mer enn 5 års sammenhengende tjeneste og stillingen hun skal over i hos annen arbeidsgiver vil gi faglig nytte/relevant for kommunen. Det innstilles på at permisjonssøknaden innvilges som omsøkt; Ines Niederschuh innvilges permisjon uten lønn fra 20 % stilling som renholder i Gratangen kommune i ett år. Dette i.h.h. til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1 Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjonen innvilges for tidsrommet Permisjon utover et år kan ikke forventes. Som vedlegg til saken følger: - Permisjonssøknad fra Ines Niederschuch Side 6 av 8

7 Sak 6/14 SØKNAD OM PERMISJON Saksbehandler: Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 14/675 6/14 Administrasjonsutvalg Jorid Sandal innvilges permisjon uten lønn i ett år, for tidsrommet Permisjon innvilges ihh til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1. Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjon utover et år kan ikke forventes. Det vises til vedlagte permisjonssøknad fra Jorid Sandal. Søker har arbeidet sammenhengende hos arbeidsgiver siden Stillingen hun har fått tilbud om hos annen arbeidsgiver vil gi søker faglig utvikling og være relevant/til nytte for kommunen. Arbeidsgiver har behov for søkers kompetanse, men det er vurdert at at en likevel vil innstille på permisjon, både mht. at hun fyller vilkår for å gi permisjon, praksis i tilsvarende saker og at arbeidstaker får redusert fast stilling hos arbeidsgiver. Søknaden foreslås innvilget som omsøkt; Jorid Sandal innvilges permisjon uten lønn i ett år, for tidsrommet Permisjon innvilges ihh til Gratangen kommunes permisjonsreglement 6.1. Overgang til ny stilling utenfor kommunens arbeidsgiverområde. Permisjon utover et år kan ikke forventes. Som vedlegg til saken følger:. søknad fra Jorid Sandal om permisjon Side 7 av 8

8 Sak 7/14 SØKNAD OM DELVIS REDUSERING AV STILLING Saksbehandler: Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 14/673 7/14 Administrasjonsutvalg Per Holstad innvilges reduksjon i stillingsstørrelse fra 100 % fast stilling til 40 % fast stilling som adjunkt med tilleggsutdanning i Gratangen kommune med f.t.tjenestested Gratangsbotn skole. Det vises til vedlagte søknad fra Per Holstad om reduksjon i sitt faste tilsettingsforhold hos arbeidsgiver. Søker har hatt permisjon fra 60 % av sin stilling i ett år for å arbeide v/motessoriskolen. Søker søkte om forlenget permisjon, søknaden ble av avslått. Det søkes nå om stillingsreduksjon hos Gratangen kommune for å arbeide ved Mortessori, slik at søker får tilsetting i 40 % stilling hos Gratangen kommune. Søker har vært tilsatt siden I utgangspunktet er det ikke gunstig/ønskelig for arbeidsgiver å ha deltidsstillinger, men arbeidsgiver vil likevel imøtekomme søknaden. Som vedlegg til saken følger: søknad fra Per Holstad Side 8 av 8

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Følgende orienteringer: FYSAK/Folkehelse Rehabilitering Gratangsbotn og Nord Gratangen skole Nedbemanning ved grunnskolen i Gratangen

MØTEINNKALLING. Følgende orienteringer: FYSAK/Folkehelse Rehabilitering Gratangsbotn og Nord Gratangen skole Nedbemanning ved grunnskolen i Gratangen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.04.2011 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 27.08.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.09.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.06 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 16.10.2012 Kl: 10.00 Sørreisa, 19.10.2012 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Administrasjonsutvalget innkalling til møte Dato: 27.02.2014 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate 9. 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201400003 Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer