MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/15 KULTURMIDLER /15 KULTURPRIS /15 KONSTITUERING AV 17.MAI-KOMITÉ /15 JUBILEUMSÅRET MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG 5/15 REFERATSAKER HOU-SOK /15 SØKNAD OM SKOLEPLASS VED GROV SKOLE - SKÅNLAND KOMMUNE. Gratangen kommune Utvalgsleder Morten Berg

2 Sak 1/15 KULTURMIDLER 2015 Saksbehandler: Anita Karlsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/260 1/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Rådmannens innstilling: Kulturmidler 2015 til fordeling er kr ,-. Kulturmidler 2015 lyses ut innen på kommunens nettsider, samt per mail til lag og foreninger. Tilsagn kulturmidler 2015 belastes budsjettpost Søknadsfrist på kulturmidler er normalt 1. mai hvert år. Kulturmidlene har de siste årene hovedsaklig vært annonsert på nettsider og per mail, eller i fellesannonsering. Etter budsjettvedtak 2011 ble kulturmidlene redusert fra kr ,- til kr ,-. Fordeling av kulturmidler behandles i HU-SOK møtet før sommerferien. I 2010 ble det endringer i retningslinjene. Tidligere var det kun ideelle lag og foreninger som ikke driver kommersiell aktivitet som kunne søke. Fra 2010 kan i tillegg aktører søke på idretts- og kunststipend, samt tilskudd til arrangement som kommersiell aktør. Retningslinjer Kulturmidler Skjema søknad kulturmidler Gratangen kommune, Anita Karlsen konsulent/biblioteksjef Side 2 av 8

3 Sak 2/15 KULTURPRIS 2015 Saksbehandler: Anita Karlsen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 15/261 2/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Rådmannens innstilling: Kulturprisen deles ut i Annonseres per mail og på kommunens hjemmeside. Forslag til kandidater sendes Servicetorget innen Kulturprisen deles ut på Foldvik markedet I 2011 ble det vedtatt at kulturprisen deles ut hvert år. Administrasjonen ber hovedutvalget ta stilling til om prisen skal deles ut i 2015, og på hvilket arrangement dette skal finne sted. Normalt sett har utdeling av kommunens kulturpris vært Foldvik markedet. Annonsering har de siste årene vært gjort på kommunens nettsider og servicetorget, samt sendt ut per mail til lag og foreninger. Nedenfor refereres det til et utdrag av Kulturprisens statutter: "Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger som har gjort en betydelig frivillig, ulønnet innsats for kulturlivet på det aktive og/-eller administrative plan, eller som på en verdig måtte har representert kommunen utad. Samme person kan ikke motta prisen flere ganger for samme sak. Alle innbyggere i Gratangen kommune inviteres til å foreslå kandidater." Statutter for tildeling av Gratangen kommunes kulturpris. Gratangen kommune, Anita Karlsen konsulent/biblioteksjef Side 3 av 8

4 Sak 3/15 KONSTITUERING AV 17.MAI-KOMITÉ 2015 Saksbehandler: Anita Karlsen Arkiv: X01 Arkivsaksnr.: 15/262 3/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Det er tid for å starte planlegging og organisering av 17.mai Hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur har de siste årene vært 17. mai komité. I 2011 ble det laget en plan for organisering og gjennomføring av 17. mai i Gratangen kommune, se vedlegg. Denne ble også vedtatt i utvalget Det følger også med en liste over arbeidsoppgaver til 17. mai. HU- SOK bør ta en gjennomgang av organiseringa og arbeidslista, samt konstituere seg selv med valg av leder for 17.mai komitéen Organisering og gjennomføring av 17.mai i Gratangen kommune Arbeidsoppgaver til 17.mai arrangement Gratangen kommune, Anita Karlsen konsulent/biblioteksjef Side 4 av 8

5 Sak 4/15 JUBILEUMSÅRET MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG Saksbehandler: Anita Karlsen Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 15/273 4/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Rådmannens innstilling: Gratangen kommune gjennomfører prosesser for kartlegging og evt utdeling av krigsminnemedaljer 8. mai Gratangen kommune har som mål å markere ulike lokale og regionale krigshistoriske hendelser i løpet av våren 2015, i tråd med Det Kongelige Forsvarsdepartementets anbefaling til kommunene. Krigsminneprosjektet i de tre kommunene Salangen, Lavangen og Gratangen har over tid samarbeidet om krigsminneprosjektet vedr registrering av materielle og immaterielle krigsminner, etablering av krigsminneløyper, seminarer, og arrangementer etc. Prosjektgruppa med kulturadministrasjonene i de tre kommunene, tok også på seg å utarbeide RUP søknad til 75 års minnemarkering etter anbefaling fra fylket, rådmenn og ordførere (se vedlegg). I søknaden er det listet opp 13 arrangement i vår region med tilknytning til dato for historiske hendelser fra 2. verdenskrig. Marsj med fakler går som en rød tråd gjennom arrangementene. Det er også etablert samarbeid med kommunene Bardu og Narvik i denne sammenhengen, i tillegg til Hæren, Forsvaret og Krigsmuseet i Narvik. Det er mottatt flere brev etter januar 2015 fra Forsvaret, Det kongelige Forsvarsdepartement, Fylkesmannen i Troms vedrørende 75 års minnemarkeringen, med sterk anbefaling om lokale arrangement og markeringer (se vedlegg). Forsvarsdepartementet har pr , også gitt kommunene i oppdrag å identifisere om det er innbyggere som i henhold til kriterier bør tildeles minnemedalje som takk for innsats i perioden Minnesmedaljen overrekkes av ordfører 8.mai i tilknytning til Frigjørings- og den nasjonale veterandagen. Tiden er knapp og det jobbes på spreng adminstrativt for å identifisere eventuelle militære eller sivile aktører som fortjener anerkjennelse, samt å legge til rette for lokale og regionale arrangement slik at hendelsene og befolkningens lidelser ikke blir glemt. Det er pr i dag ikke mottatt tilbakemelding på RUP-søknad om midler, men avklaring vil antakeligvis foregå i uke13. - RUP-søknad prosjekt 75 års jubileum - Jubileumsåret Markeringer knyttet til andre verdenskrig. - Krigens kulturminner. -Kjære ordfører (8.mai) -Forslag om tildeling av minnemedalje.. Gratangen kommune, Anita Karlsen konsulent/biblioteksjef Side 5 av 8

6 Sak 5/15 REFERATSAKER HOU-SOK Saksbehandler: Lena Solvang Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/395 5/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Rådmannens innstilling: Referatsaker tas til orientering. - Melding om politisk vedtak - Regional bibliotekplan for Astafjordbibliotekene Melding om politisk vedtak - Alf inviterer til debatt i Astafjorden - Fordeling av Bli ny-midler fra prosjekt Bibliotekrom i Troms. - Melding om politisk vedtak - vedrørende skoleskyss - Melding om politisk vedtak - Tilstandsrapport skole Skoleruta for Gratangen kommune, Lena Solvang kontormedarbeider Side 6 av 8

7 Sak 6/15 SØKNAD OM SKOLEPLASS VED GROV SKOLE - SKÅNLAND KOMMUNE. Saksbehandler: Steinar Ellefsen Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 15/402 6/15 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Innstilling: Mats Reinholtsen og Sandra Strand, bosatt Hilleshamn, 9470 Gratangen, søker Gratangen kommune om skolegang for sin datter Signe Sofie Reinholtsen f. 2010, ved Grov skole, Skånland kommune(vedlegg nr. 1.) Etter samtale med Trude Hagland, skolefaglig ansvarlig Skånland kommune, vil Skånland kommune tildele skoleplass. Skånland kommune vil ha refundert kr pr. år for skoleplass. Skånland kommune vil ikke betale for skoleskyss, men foreldre ser for seg at de kjører selv de årene barna skal leveres i Grovfjord barnehage(vedlegg nr. 2). Videre når det gjelder skyss er det pr dd ikke skolerute mellom Grovfjord og Hilleshamn. Hvis kommunen innvilger skolegang ved en annen skole enn nærskolen, er det kommunen som dekker kostander ved skyss. For å frakte elever mellom Hilleshamn og Grovfjord må det opprettes en ny bussrute(vedlegg nr. 3). Skånland kommune betaler ikke for eventuell spesialundervisning. Ved behov for spesialundervisning må Gratangen kommune dekke kostnadene. Spesialundervisning tildeles etter Pedagogisk psykologisk tjenestes sakkyndige vurdering. Vurderingen vil inneholde det timetall på årsbasis en elev vil trenge i spesialundervisning. Gratangen kommune vil måtte dekke kostnadene til antall timer spesialundervisning, dvs. lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. Til informasjon: Det bor pr dd to småbarnsfamilier i Hilleshamn, til sammen fire og fire barn. Barna er født 2010, 2012,2012 og Familien Reinholtsen/Strand ønsker at deres barn får sin skolegang i Grovfjord. - Søknad om gjestekoleplass. Side 7 av 8

8 Sak 6/15 - Vedr. skoleskyss - Svar vedr. skoleskyss Gratangen kommune, Steinar Ellefsen Enhetsleder skole Side 8 av 8

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013.

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 27.11.2013. MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 29.01.2014 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2376 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer