ÅRSMELDING TVIBIT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING TVIBIT 2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING TVIBIT

2 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen Bror Hartviksen Christian Hyld Eirin Kristin Kjær Espen Nomedal Espen Skagen Gro Herefoss Davidsen Hermann Greuel Jonas Sivertsen Karl Kristian Hansen Liv Ragnhild Kjellman Randi Elisabeth Olsen Sif Vik Sigrun Granly Ekeland Terje André Nymark Vilde Fjeldheim Wold Tvibit på nett tvibit.net filmveksthuset.no facebook.com/tvibit twitter.com/tvibit instagram.com/tvibit 2

3 4 1. Innledning 6 2. Om Tvibit 2.1 Intern organisasjon og ansatte Økonomi Hvordan vi jobber om metode og Prosjektvugga Aktivitet og aktive grupper på huset Kafé Pegen - Tvibits hjerte Musikk Tromsø Ungdomsråd Forprosjekt Nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og medvirkning 2.9 Samlokalisering Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge og Helsestasjon for Ungdom 2.10 Internprosess Omvisninger, besøk og deling av erfaring Oppdrag for Fritid og Nordøya Bydelsråd 2.13 Tromsø kommunes kulturstipend for ungdom Filmveksthuset Tvibit 3.1 Generelt om Filmveksthuset Tvibit Teknisk utstyr og utlån 3.3 Aktiviteter i Filmveksthuset Tvibit, DKS Tromsø, DKS region og andre bestillingsfilmkurs Nysatsing Fremtidens Bydel 3.5 Satellitt Talentutvikling Tvibit Talentfilmfond Filmbanden Prosjekt Filmfangst - spillefilm av ungdom Dokfilmfangst Kortfilmfangst Filmport Joint Media Initiative BYFA forprosjekt avslutning Nordisk Ungdoms Filmfestival 4.1 Generelt om NUFF Workshopene, deltakere og workshopledere Filmvisninger, filmkonkurranser og seminarer Sideprosjekter Internasjonalt Prosjekter 5.1 Vennskapsbyprosjektet Tromsø-Gaza Screen Connecting Youth through Film Yoghurt kulturinkubator 5.4 Workshop i Murmansk samarbeid med Nord-Vest Russland Helsestasjon for Ungdom Samarbeid og samarbeidspartnere Tvibit i tall 3

4 Stillbilde fra spillefilmen Stup, regissert av Eilif Bremer Landsend FOTO Tor Edvin Eliassen 1. INNLEDNING Tvibit gikk i 2013 inn i sitt 13. år. Tvibit ble kjempet fram av ungdom på slutten av 1990-tallet og kampen resulterte i et hus i sentrum for, og ikke minst av og med, ungdom i Tromsø. Sentralt i arbeidet som ble gjort var at ungdommene hadde reell innflytelse på hva som skulle være innholdet i det fysiske huset og gjennom ungdomsstyrte aktiviteter forme det daglige innholdet. Huset fikk en klar kulturprofil og en målgruppe fra år. I det daglige har det vært viktig å ha fokus på ungdom som en aktiv ressurs i samfunnet. Ut fra disse verdiene ble Tvibit-filosofien nedtegnet. Tromsø kommune har lenge ligget i front med sin satsning på kultur, ikke minst på tilbud til barn og unge, og har tatt mange modige og gode valg, som bidrar til å gjøre Tromsø og Troms til en god og attraktiv by og region å leve i. I løpet av de siste 13 årene er det gjort hundrevis av små og store kulturprosjekter i regi av ungdom og Tvibit, både i og utenfor huset. Prosjektene har enten funnet sted i Tromsø, på regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt plan. Det har vært samarbeid med de fleste kulturaktører i Tromsø, det er utviklet et ressurssenter for ungdomsfilm og en kulturinkubator for prosjekter med næringspotensial. Det har blitt gjennomført festivaler, konserter, forestillinger, filmproduksjoner, ungdomsutvekslinger og mye, mye mer. Tvibit har blitt en lokal og nasjonal suksesshistorie. Tidligere Barneombud Reidar Hjermann har omtalt Tvibit som en nasjonal ledestjerne, og det henvises til Tvibit og metodene som det jobbes etter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er Helsestasjon for 4

5 ungdom en av de best besøkte helsestasjonene i landet og har over 3500 konsultasjoner i året. Tvibit og ungdommene som har brukt og bidratt til huset, har resultert i at ungdommens status og posisjon i Tromsø er dag er en helt annen enn den var på begynnelsen av 2000-tallet. Det meste er mulig bare man vil det nok og setter inn ressurser på å få det til har som alle år på Tvibit vært hektisk og full av aktivitet. Noen milepæler vi vil nevne: I januar gikk vi inn i andre år av det 3-årige prosjektet Filmveksthuset Tvibit, et regionalt kompetansesenter for ungdomsfilm. Filmveksthuset er et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av Tromsø kommune, Kulturdepartementet, Film & Kino, RDA [1] II m.fl. Her ønsker man å dele kompetanse og kunnskap mellom aktører i hele regionen, teste ut metoder og samarbeidstiltak. l løpet av prosjektperioden skal man se på muligheten for å etablere Filmveksthuset som et varig tiltak, samt se på nasjonal overføringsverdi til andre regioner. Tvibit, Helsestasjon for ungdom og Regionalt senter for rytmisk musikk har i flere år arbeidet med å realisere en samlokalisering i den gamle brannstasjonen i Tromsø sentrum. I 2012 var det mye fokus på ekstern finansiering av prosjektet, og Brannstasjonsprosjektet har så langt fått inn 25 millioner i ekstern finansiering fra Kulturdepartementet, Musikkutstyrsordningen, Troms fylkeskommune (tilskuddsordning for regionale kulturbygg), RDA-midler, SpareBank1 Nord-Norge og en kronerulling blant private aktører slik som Bakehuset AS og Coop Nord. I januar 2013 ble prosjektet fullfinansiert. Det ble overlevert en detaljert bestilling fra brukergruppen til Eiendomsenheten i februar 2013, og samme høst ble Nordnorsk Byggekontroll kontrahert som ekstern prosjektleder for byggeprosjektet og startet med rammesøknadsprosess. Brannstasjonsprosjektet forventes å stå ferdig bygd før jul TVIBIT-FILOSOFIEN Tør å gjøre det umulige mulig! Ikke vær redd for å mislykkes! Tør å gjøre en forskjell og forandre verden! Glem aldri hvor du kommer fra! Husk å se og oppmuntre andre! [1] RDA og RDA II: Næringsrettede midler til regional utvikling (kalt RDA-midler), er en støtteordning gitt som kompensasjon til de områder som ikke fikk gjeninnført ordningen med en differensiert arbeidsgiveravgift eller som fikk et høyere avgiftsnivå enn før 2004 (i hovedsak Bodø og Tromsø). RDA-midlene tildeles i form av støtte til konkrete prosjekter som kan bidra til å oppnå målsetningen over. 5

6 Håkon Toft på workshop i ungt lederskap i Finland FOTO Bianca Emilia Fjellstad 2. OM TVIBIT 2.1 INTERN ORGANISASJON OG ANSATTE Tvibit er organisert under Kultur og Idrett i Tromsø kommune, men holder til i et eget hus midt i sentrum av Tromsø. Ungdomshuset Tvibit inneholdt i 2013 følgende rom Prosjektrom med Prosjektvugga Helsestasjon for Ungdom Filmveksthuset Tvibit med utstyr, undervisningsrom og klippeceller Yoghurt kulturinkubator med egne kontor lokaliteter vis á vis Tvibit Kafé Pegen Scene med plass til 200 personer, for konsert, teater, dans, utstillinger, filmvisninger, konferanser osv. Øvingsrom 12 band øver fast hver uke Vokalstudio lite studio med utstyr for miksing og vokalopptak Verdensrommet kontor og møterom for internasjonale prosjekter Fandango prosjektkontor Ansatte på Tvibit i 2013 Christian Hyld - Leder Tvibit 100 % fast ansatt Sif Vik Nestleder 100 % fast ansatt Vilde Fjeldheim Wold Aktivitetskoordinator 100 % fast ansatt Karl Kristian Hansen Prosjektleder Screen og Yoghurt 100 % fast ansatt Anette Tunheim Jakobsen Prosjektleder 6

7 Musikk og Region, 100 % fast ansatt Jonas Sivertsen Lydteknisk ansvarlig 50 % fast ansatt Eirin Kristin Kjær Sekretær Tromsø Ungdomsråd 20 % engasjement Ansatte i Kafé Pegen Steinar Minde Kaféansvarlig engasjement 100 % fram til 30. juni 2013 Sigrun Granly Ekeland Kaféansvarlig engasjement 100 % fra 2. september 2013 Sigbjørn Sand Johansen Kaféansatt timebasis Håkon Toft Kaféansatt timebasis Lucas Müller Kaféansatt timebasis Ansatte på Filmveksthuset Tvbit Bror Hartviksen Leder Filmveksthuset 100 % engasjement Herman Greuel Prosjektleder og festivalleder NUFF 100 % fast ansatt Liv Ragnhild Kjellman Filmkonsulent dokumentarfilm 50 % fast ansatt Espen Skagen Teknisk ansvarlig 50 % engasjement Gry Elisabeth Mortensen Filmkonsulent DKS engasjement 100 % fram til 1. mai 2013 Espen Nomedal Filmkonsulent DKS engasjement 100 % fra 21. mai 2013 Terje André Nymark Filmkonsulent Talentutvikling 100 % engasjement Lillehammer) på Tvibit i perioden 4. februar til og med 15. juni Han hadde blant annet produsentansvar for første gjennomføring av Feedback og arrangementet Det Brenn! 8. juni, for å markere overtakelse av den gamle Brannstasjonen i Parkgata. 2.2 ØKONOMI I tillegg til driften av Tvibit, Kafé og Filmhuset var det 21 aktive prosjektnummer i økonomissystemet under Tvibit s ansvar. Den totale omsetningen for vårt økonomiansvar i 2013 var i overkant av 18 millioner. Av dette var den kommunale rammen på 5, 58 millioner (inkludert Tromsø Ungdomsråd ,- og Vennskapsbyprosjektet ,-). Ekstern finansiering, andre inntekter, bruk av bundne fondsavsetninger fra 2012, refusjoner etc. var i 2013 på rundt 12,3 millioner. Rundt ,- av øremerkede midler ble satt på fond til Ansvar Tvibit hadde et negativt resultat på ,- kroner i Prosjektledere og engasjementer Gro Herefoss Davidsen Prosjektledelse Vennskapsbyprosjektet mellom Tromsø og Gaza engasjement 100 % permisjon 22. april 1. november 2013 Silje H. Ryvold delt Prosjektledelse Vennskapsbyprosjektet i Gros permisjonstid Honorert Markus. S. Bensnes delt Prosjektledelse Vennskapsbyprosjektet i Gros permisjonstid Kjøpt tjeneste Herman Rundberg Lydstudio, ledelse av diverse arrangement (timebasis) Ruben Johnsen Lysteknikk (timebasis) Praksis Guttorm Sørensen gjennomførte praksis i kulturprosjektledelse (studier ved Høgskolen i 7

8 Elever fra Grønnåsen på innspillskonferanse i oktober FOTO Mark Ledingham, Tromsø kommune 2.3 HVORDAN VI JOBBER OM METODE OG PROSJEKTVUGGA Metoden vi i hovedsak bruker når vi jobber med ungdommer og veiledning, kalles prosjektbasert medvirkning. Tanken bak metoden er at ungdommene gjennom å initiere og sette i gang selvvalgte prosjekter medvirker og styrer sin egen hverdag og sitt eget liv. Fordeler ved en slik direkte medvirkning er at man ofte kan få noe konkret til å skje på sin egen måte på relativt kort tid. Prosjektrammen er godt egnet for å realisere nye ideer. Prosjektvugga Kort vei fra idé til handling De fleste som kommer til Tvibit og ønsker å sette i gang aktiviteter og prosjekter, oppfordres å søke Prosjektvugga. Prosjektvugga er et lavterskeltilbud på Tvibit hvor ungdom mellom år får mulighet til å realisere egne idéer og prosjekter, og tilbudet er tenkt som en drahjelp/kickstarter for å sette idéer ut i live på en enkel og hurtig måte. Prosjektvugga skal være lett tilgjengelig, og fokus er på aktivitet og learning by doing. Har man en god idé eller ønsker å sette i gang en aktivitet, kan man gjennom Prosjektvugga få hjelp på følgende måter: 1. Veiledning/coaching hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning, og veiledning med å skaffe mer finansiering om dette er nødvendig 2. Finansiering gjennom Prosjektvugga kan man søke på penger og få tildeling til sitt prosjekt 3. Tilgang til rom på huset, med det som måtte trengs av utstyr (telefon, data, kopimaskin osv.) Søknader til Prosjektvugga behandles ukentlig, og de som får tildeling blir fulgt opp av en/ flere av de ansatte og får veiledning etter behov og ønske. Ikke alle søker om penger fra Prosjektvugga, så tildelingene gjelder både penger, oppfølging og eventuelt andre tjenester (f eks. utlån av teknisk utstyr, bruk av huset til arrangementer osv.). 8

9 Gjennom støtte fra Prosjektvugga i form av veiledning og økonomisk støtte, får unge mennesker eksponert seg, uttrykt seg, de opplever å ta kontroll over eget liv, utvikler bevissthet, kommunikasjonsevner, interaksjon med andre og de former sin identitet gjennom arbeidsprosessen. Prosjektkurs Metoden Tvibit fremmer er som nevnt tidligere prosjektbasert medvirkning. Tanken bak dette er at ungdommene gjennom å sette i gang selvvalgte prosjekter medvirker og styrer sin egen hverdag og sitt eget liv. For å gi ungdommer en innføring i det å gjennomføre prosjekter og lære de nyttige metoder og tips, tilbyr vi ved behov prosjektkurs. Da samler man deltakerne til en kveld eller helg og går gjennom ulike metoder, tips og triks for hvordan best mulig å gjennomføre prosjekter. Gjennom året gjennomføres ofte flere slike kurs, i tillegg til at all oppfølging av prosjekter innebærer bruk av metoder man går gjennom på prosjektkursene. I 2013 ble det gjennomført et prosjekt-jedi-kurs i januar, med hovedfokus på de som allerede hadde gjennomført prosjekter og som ønsket å utvikle sin kompetanse videre. I november ble det gjort et prosjektkurs hvor man jobbet med utvikling av ideer og hvordan man gjennomfører disse. Det ble i løpet av 2013 gjort fem tildelinger gjennom Prosjektvugga på en totalsum av ,- [2] Sjekk Inn våren 2013 Som nevnt tidligere jobber vi mye med det vi kaller for lavterskel; altså at ungdommer skal kunne komme rett inn på huset og sette i gang med det de måtte ønske av aktiviteter. Samtidig ser vi at det for noen kan det være greit å ha noe å hekte seg på når de kommer ny og ukjent inn på Tvibit. Derfor lanserte vi vinteren 2013 et nytt konsept; Sjekk Inn, som skulle rette seg mot de helt ferskeste ungdommene som ikke kjenner til huset eller mulighetene som fins her. Utover vinteren og våren 2013 hadde vi seks onsdager med Sjekk Inn, men dessverre ble ikke konseptet like godt mottatt som vanlig og vi avventer om vi skal fortsette med Sjekk Inn videre. 2.4 AKTIVITET OG AKTIVE GRUPPER PÅ HUSET Aktiviteten har vært høy gjennom hele 2013, både når det gjelder prosjekter som har funnet sted på Tvibit, men også de som foregår utenfor huset; det være seg regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Vårt gjennomsnittlige antall besøkende har ligget på mellom mennesker i uka (totalt både på Helsestasjon for Ungdom og Tvibit). Mye av lavterskel-aktiviteten på huset forgår enten gjennom Prosjektvugga, filmgruppene på Filmveksthuset, musikk, eller gjennom ulike drop-in besøk generelt på huset. Det er også et stort antall unge mennesker som kontakter oss uten konkrete ideer om hva de ønsker å gjøre, og som vi gir individuell oppfølging enten i form av møter eller prosjektkurs, alt etter hva behovet er. Enkelte av disse ender opp som selvstendige prosjekter, andre ikke. I tillegg til små og store prosjekter har vi gjennom hele året hatt flere faste grupper/ organisasjoner som har brukt huset jevnlig til sin aktivitet. [2] Her er ikke tildelinger til veiledning, bruk av teknisk utstyr fra Tvibit og bruk av lokaler regnet inn. Prosjektvugga er lett tilgjengelig, og fokus er på aktivitet og learning by doing. 9

10 Aktive grupper på Tvibit 2013 Buktas Arrangørskole/Teenage Kicks (Dansbart). I regi av Bukta og i samarbeid med Tvibit har en gruppe unge produsent-spirer hatt samlinger hele høsten 2012 og utover vinteren Bukta ble som en av seks pilotprosjekter valgt ut for å gjøre Teenage Kicks og prosjektet var støttet av Norsk Rock Forbund. Formålet har vært å videreutvikle lokale unge arrangører, skape egne arrangementer og legge grobunn for at unge mennesker har et kulturtilbud de kan delta på før de fyller 18 år. Arbeidet kulminerte i en forestilling, Dansbart, som gikk av stabelen på Rådstua fredag 8.mars. Changemaker v/ Ylva Schwenke har hatt faste møter på Tvibit gjennom hele året. Dans gjennom året har mange ulike dansegrupper og dansekonstellasjoner brukt salen på jevnlig basis. Filmgrupper/Filmbanden har hatt møter én gang i uka på Filmveksthuset. Se utfyllende info i kapittel 3.8. Gatemegling v/røde Kors har holdt møter og samlinger jevnlig gjennom året. Humanistisk Ungdom har avholdt jevnlige møter gjennom året. I Dream filmprosjekt i regi av Elisa Fernanda Pirir, Håkon Birkeland Toft, Marte B. Aasen, Tor Edvin Eliassen og Sindre Trosterud. Prosjektet var å lage en animasjonsfilm om barn i Guatemala og barn i Tromsøs drømmer. Prosjektet har holdt på gjennom hele 2012 og fortsatte i Den planlagte premieren av filmen var på åpningen av NUFF 2013, men da filmen ikke var ferdig måtte man vise klipp fra filmen i stedet. LAN v/ Bjørn Giswold har holdt LAN enkelte helger i De har på det meste samlet opp mot 20 ungdommer som har hold til på huset fra fredag ettermiddag til søndag. Natur og Ungdom har hatt faste ukentlige møter på Verdensrommet. NUFU (Nordisk Ungdoms Filmutstilling) ungdomsbedrift v/håkon Toft ved Breivang vgs. som høsten 2012 fikk veiledning til prosjektet. Utstillingen fant sted under TIFF i januar Oororacon Norges nordligste japanske convention; en gruppe ungdommer med fokus på japansk kultur som avholder ulike conventions og har Tvibit som sitt faste møtested. I 2013 avholdt Oororacon Shirocon på Tvibit i april og Halloweencon i oktober. Sjarkfestivalen musikkfestival av og med unge folk. Initiert og ledet av Andrea Conradsen, Simon Eidem, Guro Heiskel, Robban Larsson, Ida-Henriette Skoglund, Marte B. Aasen og Håkon Toft. Første festival ble avholdt i Ramfjorden i juni I 2013 var planen å å flytte festivalen inn til Tromsø sentrum, men det viste seg vanskelig å gjennomføre. Imidlertid gjorde Sjarkfestivalen en kickoff, Agn, på Kulturhuset 15. mars PUT (Palestinakomiteens ungdomsgruppe i Tromsø) har hatt møter gjennom året. Skeiv Ungdom har avholdt Skeiv Kafé på en jevnlig basis gjennom første halvdel av året. Tromsø Filmgalleri v/håkon Toft, Ylva Schwenke og Ingvild Mjøen Sausjord. Prosjektet er et utspring fra NUFU (se lenger opp) og var et samarbeid med PUT (Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø). Prosjektet gikk ut på å stille ut filmene til ti unge, palestinske filmskapere under TIFF Prosjektet fikk veiledning fra Tvibit gjennom høsten 2013 og utstillingen fant sted i januar under TIFF Tromsø Magic Forening v/øystein Prytz organiserer turneringer for Magic-spillere i Tromsøregionen og har hatt disse på Tvibit fast gjennom hele Antall deltakere varierer fra 6-25 personer. Ungdom mot Rasisme har hatt faste møter gjennom hele året. Tromsø Ungdomsråd har hatt faste møter gjennom hele året. 10

11 Dance for Love øver i salen på Tvibit FOTO Jamie Michael Bivard 2.5 KAFÉ PEGEN tvibits hjerte Kafé Pegen er Tvibit sitt hjerte og ansikt utad, og mange har sitt første møte med huset gjennom kaféen. Kaféen er spesielt rettet mot ungdom, men har ingen aldersgrense. På menyen finnes ingenting som koster mer enn 50 kroner. Kaféen er rusfri, i likhet med resten av huset, og det er ingen kjøpeplikt. I Kafé Pegen prøver vi å skape et trivelig miljø med god musikk og godt selskap. Her kan man komme for å slappe litt av i en hektisk hverdag, spise sin egen matpakke, henge med venner eller bare spille et av de mange brettspillene vi har å tilby i kaféen. Hver torsdag serveres det hybelmiddag; som er hjemmelaget middag til under 30 kroner. I august 2013 sluttet daværende kafésjef Steinar Minde, og fast ekstravakt Sigbjørn Sand Johansen tok midlertidig over stillingen. Lucas Müller ble brukt som ekstravakt, og i september gikk Sigrun Granly Ekeland inn i stillingen som ny kafésjef, med Lucas og Sigbjørn som faste ekstravakter. Kaféen lånes ofte ut til organisasjoner og grupper som har diverse sammenkomster på huset, enten i åpningstiden eller utenfor. I 2013 ble Kafé Pegen blant annet brukt ved helge-lan og når Oororacon arrangerte Halloweencon, og for femte året på rad lanserte man Kafé Pegen som de unges festivalkafé under Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar. Under Nordisk Ungdoms Filmfestival juni 2013 var Kafé Pegen ansvarlig for all lunsj- og middagsservering til deltakerne under hele festivalen, med god hjelp fra de frivillige på NUFF. 11

12 Kid Exodus spiller konsert på Tvibit 16. mai FOTO Jonas Sivertsen 2.6 Musikk Generelt om musikk på Tvibit Musikk og musikkprosjekter har alltid spilt en viktig rolle på Tvibit, og den gode trenden de siste årene med en oppblomstring av musikkaktiviteter fortsatte gjennom hele 2013, både i studio, konserter og andre musikkarrangementer. Det har vært noen små endringer av stab innenfor musikk. Jonas Sivertsen har vært teknisk sjef gjennom hele 2013, Herman Rundberg har fungert som tilkallingsvikar våren 2013 og sammen med Jonas hatt hovedansvaret for TviTvi Demos og TviBEAT Studio. Anette Tunheim Jakobsen har hatt ansvaret for DJ-øvingsrommet og har vært produsent av blant annet musikkarrangementet Feedback [3], som var et samarbeid mellom Kofor og Tvibit. Oscar Skaue Jørgensen, Ari Stensletten og Henrik Bangsund Jacobsen har jobbet som tilkallingsvikarer som stagehands i forbindelse med arrangementer som Feedback og Det Brenn. Ruben W. Johnsen og Henrik Mentzoni har jobbet som tilkallingsvikarer på lysteknikk i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. Under avvikling og forberedelse av ulike arrangementer har ungdommer vært involvert på frivillig basis for opplæring på teknisk utstyr og sceneteknikk. TviBEAT Studio TviBEAT Studio er et svært populært tilbud blant de musikkinteresserte ungdommene i byen. Pågangen har vært forholdsvis jevn gjennom året, med en stadig tilstrømning av nye ungdommer. Alle som skal benytte seg av studioet må gjennom et lite opplæringskurs, og får så tilgang til å booke studiotid og bruke det på egenhånd. Programmene som i hovedsak brukes er Cubase, Logic Pro, Pro Tools og Ableton Live. Vi har sett at det har vært stor variasjon innenfor musikksjangere og erfaringsbakgrunn blant brukerne av studioet. I tillegg til demoer og preproduksjoner, har studioet også blitt benyttet som påleggsstudio til diverse EP-produksjoner, deriblant Adjentist sin EP Reach for the Sky, og andre kommersielle non profitt produksjoner gjort av ungdommer. Vi har også sett økt interesse for studioet av bandene som øver hos oss. Studioet har også blitt brukt til overdubbing og lydlegging til ulike filmer produsert av ungdommer i forbindelse med NUFF (Nordisk Ungdoms Filmfestival), TIFF (Tromsø Internasjonale Filmfestival) og andre mindre filmproduksjoner. Øvingsrom Tvibit har et øvingsrom som leies ut til unge, lokale band for 300,- per band per semester. Tilbudet er meget populært og det er som regel 12

13 Konsert på Tvibit FOTO Bianca Emilia Fjellstad venteliste på øvingstid. Gjennom hele 2013 har det vært 12 band per uke som øver fast hos oss. De faste øvingstidene går alle hverdager unntatt torsdag, som er vår faste konsert/ arrangementsdag. I tillegg er det alltid mulighet for å booke seg inn utenom øvingstidene, altså i helgene og andre ukedager hvor det har vært ledig øvingstid. Alle bandene som øver på Tvibit må signere en kontrakt hvor de forholder seg til huset og rommets regler, og de mottar nøkkelkort til huset og nøkler til øvingsrommet. De bandene som øver hos oss forplikter seg også til å holde minst en konsert på Tvibit i løpet av skoleåret. De bandene som har hatt faste øvinger hos oss i 2013 er: Grýla, This Way Up, Rovdyr, Adjentist, Blood Forest Family, Critical Bridge, Sumday, Monolith House, Rambo, Frozen Eye, Nameless, Free The Mooch, Meretzia og Hjerterå, i tillegg til 3 andre band som ikke har bandnavn. Det ble holdt møte for de faste bandene i august på Tvibit med husets tekniker, Jonas Sivertsen, og en representant fra Rockefabrikken (Emil Bekkevold) til stede. På dette møtet ble de ulike bandene presentert for hverandre, i tillegg til at vi gikk gjennom bruk av det tekniske utstyret på øvingsrommet, hvordan arrangere konserter på Tvibit og annen relevant informasjon for unge folk som spiller i band. Sommeren 2013 ble øvingsrommet holdt stengt for oppussing og installering av ny belysning. Konserter Torsdager er den faste konsertdagen på Tvibit. Så langt det har vært mulig har disse konsertene vært gratis for publikum. I de tilfeller hvor det har vært solgt billetter er det bandene selv som har fått inntekten av dette for å kompensere for utgifter i forbindelse med reise og opphold. I 2013 ble det avviklet 17 konserter hvor 7 av disse var i regi av Feedback, (Tvibit og Kofor), Bukta Talenter (Buktafestivalen og Fritid), Barentsjazz, Fredskorpset og UKM Tromsø. Av andre store arrangementer i 2013 var Det Brenn! 8.juni og Samisk Nasjonaldag 7. februar (en dag etter det som er nasjonaldagen). På de fleste konsertene som ble arrangert var det mer enn én artist/band på programmet. Disse artistene/bandene spilte i 2013: Tobias Hug, Hjerterå, Free the Mooch, Sumday, Dienamic, Ondt Blod, Slakt, Jonas Dreyer, Martine Strøm Johansen, Håkon Johnsen, Kaaven, Emmanuel Paturzo Vanni, Dunderland, Mari Eli Gärtner, Moose & Rabbit, Vilde Alida, Elina, 10th Harmonic, Mats Forøy, DJ Aspirin, The Bon Bons, Kristin Loftås, Feskekrok, Kid Exodus, MØRK, Blood Forest Family, Karoline [3] Les mer om Feedback på side 16 13

14 Stensland, Critical Bridge, I Mose, November in Stripes, Grýla, Black Flames, Defaced, Slim Kerk, Adjentist, Monolith House, Rovdyr, Bestiser, Woodland Ninja Cult, Conexus, Climax Course, SlinCraze, Dash, Agnete Båtnes Braaten, Alit Boazu, June Egerton og Dingaan Chabalala. Vi lar i stor grad ungdommene gjøre jobben som arrangører av konsertene og andre arrangementer de selv initierer. Dette innebærer ansvar for planlegging av arrangement, plakatdesign, promotering og avvikling. I de tilfeller hvor vi har manglet utstyr har Fritid, Kulta og Rådstua vært til stor hjelp med utlån. Dette dreier seg hovedsakelig om teknisk utstyr, mikrofoner, backline, scene-elementer, kabling, scenelys, scenetepper og annet scenisk utstyr. TviTvi Demos TviTvi Demos er et tilbud som ble startet våren Konseptet går ut på å kunne tilby ungdom en gratis demo-innspilling av konserter de gjør hos oss, dersom de ønsker dette. Innspillingene gjøres ved at vi tapper direktesignal fra mikser til studiomaskin under arrangementene. Deretter blir disse opptakene mikset og overlevert bandene. Formålet med demoene er at ungdommene skal kunne bruke disse som dokumentasjon i søknadsprosesser som et håndfast produkt. Bandet Blood Forest Family brukte en slik demo fra 2012 i søknadsprosess til spillejobb på By:Larm Det samme gjorde bandet Feskekrok i en søknad om spillejobb på Hovefestivalen TviTvi Demos ble i løpet av våren 2013 inkorporert i Feedback-konseptet [4]. utendørs grilling med pølser til alle besøkende og mye mer. I forkant av arrangementet ble det også gjennomført et informasjonsmøte for beboere i nabolaget for å informere om arrangementet og det fremtidige prosjektet. Infomøtet var godt besøkt og naboene uttrykte at de var fornøyde med informasjonen og prosjektet. Totalt var det opp mot 1000 besøkende på arrangementet, og store deler av disse deltok på omvisningene i huset som ble arrangert hver halvtime. For å kunne gjennomføre konsertene fikk vi låne utstyr fra blant annet Rådstua, Kulta, Fritid og Phil Butterworth (privat). 3 stagehands, Oscar Skaue Jørgensen, Ari Stensletten og Henrik Bansund Jacobsen, ble hyret inn til å jobbe på selve scenen. Hovedscenen var plassert inne i garasjen, mens en liten DJ-scene var plassert på utsiden av bygget. Artistene/bandene som spilte under Det Brenn var: The Bon Bons, DJ Aspirin, Kristin Loftås, Feskekrok, Kid Exodus og MØRK. Det ble også gjort en TV2-reportasje på brannstasjonen hvor Truls Svendsen intervjuet Kid Exodus/Peter Estdahl i forbindelse med tv-innslaget Truls Oppdrag Hurtigruta. [4] Les mer om Feedback på side 16 Det Brenn! 8.juni gjennomførte Tvibit, Helsestasjon for ungdom, NUFF og Kofor et heldags arrangement i den gamle Brannstasjonen for å markere at Brannstasjonsprosjektet var fullfinansiert og at prosjekteringen endelig var i gang.hele staben på Tvibit og Kofor ominnredet den gamle Brannstasjonen og lagde rockescene i 1.etasje, kinosal for NUFF i kjelleren, projiserte frem tegninger fra mulighetsstudiet i kjellersalen og i lydstudioet i 2.etasje, hadde stands for de ulike fagområdene som skal inn i brannstasjonen, lagde improvisert malevegg, gjennomførte 14

15 Det Brenn! FOTO Bianca Emilia Fjellstad m.fl. Blood Forest Family på Tvibit FOTO Bianca Emilia Fjellstad 15

16 Kickoff høsten 2013 Hver høst gjennomfører Tvibit det vi kaller for kickoff, med mål om å rekruttere nye ungdommer til huset, deriblant også nyinnflyttede hybelboere. Kickoff har vært et fast innslag på Tvibit de siste årene, og er et arrangement som involverer alle de ansatte på huset og som er et viktig virkemiddel for å legge et godt grunnlag for påfølgende skoleår. Uken før Kickoff legges det opp til storstilt promoteringsrunde, og man legger inn besøk på alle de videregående skolene i Tromsø kommune, i tillegg til oppslag i media, på sosiale medier og liknende. Totalt vil vi anslå at omtrent 250 mennesker var innom i forbindelse med kickoff Program for kickoff 2013: Onsdag 4. september: Omvisning og gratis pizza Torsdag 5. september: Hybelmiddag og Feedback-konsert Lørdag 7. september: Intro Talent, Kofor og Tvibit presenterer: Artist Aid Convention - Et seminar for de mellom år som vil gi ut egen musikk Støtte fra Musikkutstyrsordningen Våren 2013 sendte vi inn to søknader til Musikkutstyrsordningen (MUO) om innkjøp av utstyr til øvingsrom, DJ-øvingsrom og scene. Begge søknadene ble innvilget. Det ene tilskuddet omfattet en tilskuddsramme på inntil kr ,- netto etter egenandel på 50 % av den totale innkjøpssummen. Dette tilskuddet ble brukt til innkjøp av 2 stk. gitarforsterkere til øvingsrommet og DJ utstyr (2 stk. cd-spillere,1 stk. DJ-mikser og 1 stk. DJ software controller) til DJ-øvingsrommet. Det andre tilskuddet omfattet en tilskuddsramme på inntil kr ,- netto etter egenandel på 50 % av den totale innkjøpssummen. Tilskuddet gikk til innkjøp av el-piano i rufoflight og symbaler (Zildjian symbal-pakke i hardcase) til scene. Utstyret i salen og begge øvingsrommene holder i dag høy standard og kan i forhold til teknisk utrustning sammenliknes med andre profesjonelle scener og øvingsrom rundt om i landet. Feedback 18. april 2013 arrangerte Tvibit og Kofor for første gang Feedback i Tromsø. Ideen er å få unge artister til å gjøre en kort konsert med maks tre låter, hvor de i etterkant får feedback fra et fagpanel bestående av profesjonelle aktører i musikkbransjen. Ideen kom fra et ønske om å kunne gi artistene tilbakemelding på sitt kunstneriske utrykk, få profesjonell konserterfaring og nettverk gjennom fagpanelet. Etter første testrunde har konseptet vist seg å bli et viktig verktøy for både Koforog Tvibit i tillegg til den infrastrukturen som tilbys gjennom musikktilbudet. I alt ble det gjennomført 3 Feedback i løpet av 2013 og man kan trygt si at konseptet er blitt en suksess. Det planlegges flere Feedback i Artister som spilte 18. april: Dj Asprin, Blood Forest Family, Karoline Stensland, Defaced, Black Flames, Jonas Dreyer, Gryla, November in Stripes, I Mose, Critical Bridge og Slim Kerk Fagpanelet 18. april bestod av: Kari Helene Skog Skog Management, Mia Eriksen Yellow Room (promo/booking), Øivind Sjøvoll Kohib/Circa, Tore Bruvoll Hekla Stålstrenga, Kari Westergaard Bukta/Backbeat og Emil Bekkevoll Rockefabrikken Artister 5. September: Martine, Moose &Rabbit, Vilde-Alida, Dienamic, Elina, 10th. Harmonic, Mari Eli Gärtner, Free the Mooch og Mats Forøy. Fagpanelet 5. september bestod av: Morten Rydland Høyning Taliban Airways/Kamikaze a Go Go mfl., Per Kristian Trollvik 22, F.A.C.E, Mia Eriksen Yellow Room, Anna Hald Gestapo Bitches, F.A.C.E, Gabrial McNair No Doubt, Gwen Stephany, Green Day mfl. Artister 17. Oktober: Ondt Blod, Martine Strøm Johansen, Håkon Johnsen, Kaaven, The Computer Heads, Emannuel Paturzo Vanni og Slakt. Fagpanelet 17. oktober bestod av: Daggi Helling, Mia Eriksen, Egil Damsgård, Håvard Stangnes og Liselotte Holt Hansen. 16

17 Artist Aid Convention I forbindelse med høstens kickoff og i samarbeid med Intro og Intro Talent, arrangerte Tvibit og Kofor en seminarrekke lørdag 7.september. I tilknytning til dette seminaret og kickoff ble det også arrangert en runde med Feedback torsdag 5. september etter høstens første hybelmiddag. Målet med seminaret var å gi unge artister nyttige innspill til hvordan de kan bygge videre på sitt konsept og jobbe for at deres musikk kan være en mulig levevei. Seminaret hadde en DIY-tilnærming (Do It Yourself ) til musikkbransjen, noe som er veldig relevant for vår målgruppe som er i startfasen av sin karriere. De ulike seminarene ble holdt av sentrale aktører innenfor sitt felt, både lokale, nasjonale og internasjonale. På arrangementet deltok omtrent 30 personer. Get Started Tre helgekurs i bruk av verktøy og teknikker for produksjon av musikk. Totalt: 33 timer over tre helger i perioden mars-april. Antall deltakere: Del 1: 19, DEL 2: 22, DEL 3: 20 Kursholder: Gudmund R. Østgård. Karoline Stensland opptrer på Feedback 18. april DJ-workshop 31. januar kjørte vi en DJ-workshop hvor deltakerne kunne prøve seg på ulike formater som CD, Traktor, Vinyl og USB. Workshopen hadde i alt 23 deltakere. Instruktørene var: DJ Josef Bamba, Kolbjørn Lyslo / DJ Doc L junior DJ WORKSHOP, Dj Charlotte Bendiks og Kari Westergaard/ DJ Radio Lux Som et fast tilbud gjennom 2013 har vi hatt et rom med DJ-utstyr disponibelt for at de som er interessert kan komme hit og øve på utstyret. Ordningen er drop-in basert og man kan også få en kjapp innføring i hvordan utstyret fungerer før man setter i gang. 17

18 Ungdomskonferansen i september FOTO Tromsø Ungdomsråd 2.7 Tromsø ungdomsråd Om Tromsø Ungdomsråd Tromsø Ungdomsråd (TUR) har som intensjon å gi ungdommer en stemme i saker som angår dem. De jobber for fellesskapet og ønsker å ta tak i dagsaktuelle temaer som berører ungdom i Tromsø. Så langt det er mulig forsøker man å oppnå en spredning i kjønn, alder og bosted blant medlemmene, for å kunne representere ungdommene i Tromsø kommune på best mulig måte. Tromsø Ungdomsråd ligger under Tromsø kommunes ansvarsområde, men er administrert og holder til på Tvibit, for best å ha nærhet til målgruppen. Ungdomsrådet har en ansatt, en sekretær i 20 % stilling. Eirin Kristin Kjær har hatt denne rollen siden høsten TUR har et årlig budsjett på kr , var et svært godt år for ungdomsrådet i Tromsø og for ungdomsråd i hele Norge. Et høringsdokument med forslag om lovfesting av ungdomsråd ble utsendt fra Kommunal- og Regionaldepartementet. Dette skrev selvfølgelig ungdomsrådet et høringssvar på, og de venter spent på om dette blir vedtatt i stortinget. Ungdomsrådet fikk også i 2013 hver sin ipad fra byrådet slik at de også får tilgang til alle politiske dokumenter, og de kan dermed se hva politikerne jobber med av saker som er viktig for ungdom. Nøkkelen til godt samarbeid er at man kjenner hverandre godt og at det er et godt sosialt miljø i rådet. Derfor har ungdomsrådet prioritert flere ulike sosiale aktiviteter gjennom Generelt sett har aktiviteten og engasjementet i ungdomsrådet økt betraktelig i løpet av Ungdomsrådet har i snitt hatt møter en gang i uka og samarbeidet med byrådet, ordfører og andre sentrale personer i kommunen er blitt veldig godt. Tromsø ungdomsråd hadde ved inngangen av 2013 ni medlemmer. Disse ni var representanter fra hele kommunen og variasjonen i alder var stor. Ungdomsrådet har også et arbeidsutvalg som møttes oftere enn de faste TUR-møtene, og de har ansvar for å forberede de ordinære 18

19 møtene i ungdomsrådet. AU består av leder, nestleder, PR-ansvarlig og en plass som rullerer mellom de andre medlemmene. Sekretær tiltrådte AU. Før valget av nytt ungdomsråd høsten 2013 ble antall medlemmer økt fra ni til elleve [5]. Aktiviteter og deltakelse Ungdomsrådet arrangerer flere egne arrangementer og deltar også på mange ulike aktiviteter gjennom året. Noe av den aktiviteten ungdomsrådet deltok på våren 2013 var: Møte med Troms fylkestrafikk, Ungdommens kommunestyremøte, Lederseminar i Danmark, Utvekslingsseminar i Portugal, BRU-konferansen, møte med elevrådslederne, Generasjonskonferansen, Bry Dæ-forestillinga i Balsfjord, Ungdommens storting og møte med barneombudet. Høst 2013: Ungdomskonferansen 2013 (i regi av TUR og Tvibit), Ungdommens fylkesting, Nasjonal Barne- og ungdomskonferanse, MOT-til-åglede-dag, Foreldremøte for Ungdomsrådet, Folkehelsenettverkskonferanse, møte med byrådet, rådgivningsmøte med byrådslederen og opplæringsdag med Balsfjord og Karlsøy ungdomsråd. dem. Ved å samle inn underskrifter mot nedleggelse, delta på aksjoner og skrive høringssvar til fylkesråden, bidro ungdomsrådet til at ingen videregående skoler ble lagt ned i Troms i Ungdomsrådet jobbet også med kommunens kommende kulturplan. Innspillene ungdomsrådet fikk på sin egen ungdomskonferanse ble sendt videre til arbeidsgruppa. Billigere kulturskole, bedre konserttilbud og bedre tilrettelegging for andre aktiviteter enn idrett, var noen av innspillene. Ungdomsrådet vedtar også et politisk dokument som inneholder saker de ønsker å jobbe med i løpet av året. Dette er saker som ungdomsrådet selv anser som viktige og saker som har blitt fremmet av deltakere på ungdomskonferansen. Høsten 2013 vedtok ungdomsrådet at de skulle jobbe med følgende saker: Styrke svømmeopplæringa Synlighet for ungdomsrådet Bekjempelse av mobbing Billigere kulturskole og bedre konserttilbud for de under 18 år Flere bussavganger og et billigere kollektivtransporttilbud Obligatorisk helsesøstertime for alle på ungdomsskole og videregående skole, og helsesøstre som er mer tilstede på skolene [5] Se oversikt over alle medlemmene i TUR i kapittel 8 Gjennom hele året har ungdomsrådet vært representert i ulike arbeidsgrupper: Brukergruppe for forebyggende helsetjenester Arbeidsgruppe for grunnlovsjubileet i Tromsø kommune Brukergruppe for nye Sommerlyst skole Arbeidsgruppe for anti-mobbe-plan Arbeidsgruppe for planlegging av folkehelsedag Arbeidsgruppe for handlingsplan mot voldtekt I tillegg har ungdomsrådet jobbet med å skape politikk. Blant annet har de vært svært aktive i debatten rundt skolestrukturen i Troms fylke. Da flere videregående skoler stod i fare for å legges ned, ble Tromsø ungdomsråd involvert i ungdommens fylkesråds arbeid for å redde 19

20 Ungdomskonferanse høsten 2013 Tromsø Ungdomsråds største og viktigste arrangement er deres årlige ungdomskonferanse, som gjennomføres årlig i samarbeid med Tvibit. Den ble avholdt på Tvibit og i kommunestyresalen på Rådhuset 18. og 19.september. Her inviteres alle videregående-, ungdomsog kombinerte skoler i Tromsø kommune til å delta med fem deltagere. Alle deltagere er fra 8.klasse til 3. klasse på VGS. I 2013 var det over 80 deltagere fra hele kommunen på konferansen. Målet med konferansen, som strekker seg over to dager, er å øke medvirkningen og deltakelsen til unge mennesker i kommunen. I løpet av de to dagene jobber deltagerne med å utarbeide saker som er viktige for ungdommene i Tromsø, de har debatter og skoleres i ungdomsråd- og elevrådsarbeid og politiske prosesser. Ordføreren var til stede på dag nummer 2 og snakket om viktigheten av ungdomsengasjement og sitt forhold til ungdomsrådet. På ungdomskonferansen velges også et nytt ungdomsråd. I 2013 var det 32 stykker som stilte til valg på elleve plasser, så konkurransen var hard om en plass i rådet. BRU: Balsfjord, Karlsøy og Tromsøs Regionale Ungdomssatsning Bakgrunn Politisk medvirkning er viktig i alle samfunn. For ungdom som ikke har stemmerett, er det svært viktig at de får hjelp til å organisere slik politisk medvirkning. Hvordan man velger å gjøre dette er svært ulikt fra kommune til kommune. I prosjektet BRU valgte man å fokusere på politisk medvirkning gjennom ungdomsråd. Ungdomsrådene er en viktig læringsarena for å gi ungdommene makt, kunnskap og påvirkningskraft i lokalpolitikken. Siden 2008 har de tre ungdomsrådene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune (BKT) hatt felles opplæring og regional konferanse gjennom prosjektet Ung Region, hvor Tromsø-områdets regionråd var prosjekteier og prosjektleder var Anette Tunheim Jakobsen på Tvibit. Disse aktivitetene har vært finansiert av egenandeler fra egne budsjett, i tillegg til finansiering fra RDA og i 2013 gjennom Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms. Man har sett at ungdommene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har mange felles utfordringer, og gjennom tidligere erfaringer fant man ut at samarbeid mellom ungdomsrådene, skolering av rådene og sekretærer, i tillegg til felles saker og regionalt ungdomsråd skulle være hovedfokuset i prosjektet. Gjennom disse aktivitetene ville man kunne sikre kontinuitet i ungdomsrådene og samtidig stimulere til ungdommenes aktive deltakelse i lokaldemokratiet. BKTs Regionale Ungdomskonferanse BRU april 2013 gjennomførte Tromsø, Balsfjord og Karlsøy ungdomsråd regional ungdomskonferanse på Malangen Brygger. Tromsø Ungdomsråd og Tvibit hadde mottatt støtte til dette fra Fylkesmannen i Troms, gjennom Skjønnsmidler og fikk i støtte til konferanse og felles opplæring. Det var 22 ungdommer i alderen år som deltok på konferansen. Ved å ha felles konferanse får ungdommene anledning til å jobbe frem konkrete saker som angår hele regionen. Ungdommene kan hente erfaringer og kompetanse fra hverandre. Vi ser også at noen felles samlinger i året er med på å holde liv i de lokale ungdomsrådene, fordi man har noen felles målsetninger og forpliktelser som er med å skape engasjement. Ungdommene hadde disse hovedsakene på konferansen: Roller i ungdomsrådet Felles årshjul med aktiviteter og deadlines Hybelboernes situasjon Regionalt ungdomsråd Forslag om et regionalt ungdomsråd er en sak som har blitt tatt opp gjentatte ganger på BRU-konferansen. Våren 2013 valgte man derfor å velge ut sju representanter som skulle jobbe med å realisere dette. Det arbeides nå med finansiering av det regionale rådet, samt midler til å videreføre felles opplæring og konferanse for de tre kommunene. Saken er til behandling i Tromsø-områdets regionråd. Ungdommene fikk besøk under konferansen av Ole Johan Rødvei, ordfører i Balsfjord, Svein Ludvigsen, Fylkesmannen i Troms og Eivind Pedersen fra Fylkesmannen i Troms som dokumenterte deler av konferansen. 20

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer