INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. s. 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. s. 4"

Transkript

1 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s OM TVIBIT 1. INTERN ORGANISASJON OG ANSATTE 2. AKTIVITET OG BRUKERGRUPPER PÅ HUSET 3. MUSIKK 4. PROSJEKTVUGGA 5. KAFÉ PEGEN 6. TROMSØ UNGDOMSRÅD 7. OMVISNINGER OG DELING AV ERFARING 8. TROMSØ KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM s. 6 s. 6 s. 8 s. 11 s. 12 s. 16 s. 16 s. 18 s FILMHUSET TVIBIT 1. GENERELT, DKS OG DKS REGION 2. FILMVEKSTHUSET FORPROSJEKT - DOKFILMFANGST 3. NUFF -INTERNASJONALT SAMARBEID SØR-AFRIKA OG MURMANSK s. 21 s. 21 s. 22 s PROSJEKTER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT 1. UNG REGION 2. VENNSKAPSBYPROSJEKTET 3. YOGHURT 4. SCREEN FREDSKORPSET UNG-PROSJEKT 5. CYRUS 6. BYFA s. 30 s. 30 s. 32 s. 33 s. 35 s. 36 s ANNET s HELSESTASJON FOR UNGDOM (HSU) 7. VEDLEGG OG TVIBIT I TALL s. 46 s. 50 3

4 1. INNLEDNING Ungdomshuset Tvibit gikk i 2010 inn i sitt 10. år og dagen ble feiret med brask og bram! Vi bestemte oss for å slå sammen denne markeringen med vår årlige kickoffuke som vi har rundt skolestart hver høst, for å rekruttere og promotere huset overfor nye ungdommer. Over tre dager i september ( sept.) forsøkte vi å gi et mest mulig helhetlig og inkluderende tilbud til alle nye og gamle brukere av huset, og alle på huset var involvert i avviklingen. Programmet besto av en hybel-og konsertdag, en filmdag og en dag med utendørs feiring, grilling og konsert i bakgården på Tvibit. Viktig for 10-åringen var selvfølgelig gaver, kake, taler og ikke minst at mange av Tvibits gamle og nye venner deltok! I et jubileumsår er det essensielt å kaste blikket bakover og se på hva som er gjort og oppnådd. Tvibit ble kjempet fram av ungdom på slutten av 1990-tallet og kampen resulterte i et hus i sentrum for, og ikke minst av og med, ungdom i Tromsø. Sentralt i arbeidet som ble gjort var at ungdommene hadde reell innflytelse på hva som skulle være innholdet i det fysiske huset og gjennom ungdomsstyrte aktiviteter forme det daglige innholdet. Huset fikk en klar kulturprofil og en målgruppe fra år. I det daglige har det vært viktig å ha fokus på ungdom som en aktiv ressurs i samfunnet. Ut i fra disse verdiene ble Tvibit-filosofien nedtegnet: TVIBIT-FILOSOFIEN - TØR Å GJØRE DET UMULIGE MULIG! - IKKE VÆR REDD FOR Å MISLYKKES! - TØR Å GJØRE EN FORSKJELL OG FORANDRE VERDEN! - GLEM ALDRI HVOR DU KOMMER FRA! - HUSK Å SE OG OPPMUNTRE ANDRE! Tromsø kommune har lenge ligget i front med sin satsning på kultur, ikke minst på tilbud til barn og unge, og har tatt mange modige og gode valg, som bidrar til å gjøre Tromsø og Troms til en god og attraktiv by og region å leve i. I løpet av de siste 10 årene er det gjort hundrevis av små og store kulturprosjekter i regi av ungdom og Tvibit, både i og utenfor huset. Prosjektene har enten funnet sted i Tromsø, på regionalt, nasjonalt og/ eller internasjonalt plan. Det har vært samarbeid med de fleste kulturaktører i Tromsø, det er utviklet et ressurssenter på ungdomsfilm og en kulturinkubator for prosjekter med næringspotensial. Det har blitt gjennomført festivaler, konserter, utvikling av magasiner, forestillinger, filmproduksjoner, ungdomsutvekslinger 4

5 nasjonalt og internasjonalt og mye, mye mer. I løpet av de siste 10 årene har Tvibit blitt en lokal og nasjonal suksesshistorie. Barneombudet omtaler Tvibit som en nasjonal ledestjerne, og det henvises til Tvibit og metodene som det jobbes etter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er Helsestasjonen for ungdom en av de best besøkte helsestasjonene i landet og har rundt 3000 konsultasjoner i året. Tvibit og ungdommene som har vært og er tilknyttet huset har resultert i at ungdommens status og posisjon i Tromsø er dag er en helt annen enn den var på begynnelsen av 2000-tallet. Det meste er mulig bare man vil det nok og setter inn ressurser på å få det til. Metoden og filosofien Tvibit jobber etter, er hovedgrunnen til at man nå kan se tilbake på 10 år med positive erfaringer og opplevelser for ungdom, så vel som for de ansatte og andre involverte. Som fundament for metodene Tvibit baserer seg på står begrepet empowerment sterkt ( egenkraftmobilisering på norsk); det vil si å sette unge mennesker i stand til å ha reell innflytelse på egen situasjon. Tvibits metode fokuserer på å aktivere ungdom og/ eller ungdomsstyrte prosjekter, enten som initiativtaker, deltaker eller publikum. BRUKERUNDERSØKELSE 2010 I løpet av en uke i september 2010 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant våre brukere og parallelt tok vi en automatisk telling over antall besøk, som gikk over flere uker. 169 besvarte spørreundersøkelsen og antall besøk varierer mellom per uke. Undersøkelsen viser at ungdommene som bruker Tvibit kommer fra alle skolene (ungdomsskole og VGS) i Tromsø kommune, i tillegg til at Tvibit også besøkes av flere som har falt ut av skolen og av en rekke studenter. Kjønnsfordelingen totalt på Tvibit er 50/50 gutter og jenter avvik er Helsestasjonen 13,5 % gutter/86,5 % jenter, øvingsrommet 95 % gutter/5 % jenter. TVIBIT ER ALPHA OG OMEGA FOR MUSIKK BLANT UNGE Fra Brukerundersøkelsen

6 2. OM TVIBIT 1. INTERN ORGANISASJON OG ANSATTE UNGDOMSHUSET TVIBIT INNEHOLDT I 2010 FØLGENDE: Prosjektrom med Prosjektvugga Helsestasjon for Ungdom Filmhuset Tvibit med utstyr, undervisningsrom og klippeceller Yoghurt kulturinkubator med egne kontorlokaliteter vis à vis Tvibit Kafé Pegen Scene og scenerom med plass til ca. 150 personer (for konsert, teater, dans, utstillinger, filmvisninger, konferanser osv) Øvingsrom - fullt utstyrt med forsterkere, trommesett og annet teknisk utstyr Vokalstudio lite studio med utstyr for miksing og vokalopptak Verdensrommet kontor og møterom for internasjonale prosjekter Kontorplass for Kompetansesenteret for rock i Nord-Norge (Kofor) og Yoghurt Fandago prosjektkontor 6

7 DE SOM ARBEIDET VED TVIBIT I 2010 ADMINISTRASJON: CHRISTIAN HYLD LEDER TVIBIT FRA , ETTER KONSTITUERING FRA JULI 2008 FAST ANSATT SIF VIK NESTLEDER FAST ANSATT VILDE FJELDHEIM WOLD AKTIVITETSKOORDINATOR FAST ANSATT MAGNE AMUNDSEN PROSJEKTLEDER FORPROSJEKT FILMVEKSTHUS FAST ANSATT KARL KRISTIAN HANSEN PROSJEKTLEDER OG ANSVARLIG FOR YOGHURT FAST ANSATT ØYSTEIN G. KARLSEN LYDTEKNISK ANSVARLIG FAST ANSATT 50 % DANIEL E. LAVOLL PRAKSISPLASS FRA SEPTEMBER 2010 INGVILL STORVOLL SEKRETÆR TROMSØ UNGDOMSRÅD 20 % ENGASJEMENT OG DIVERSE PROSJEKTLEVERANSER -HONORERT KAFÉ PEGEN: ANNA HALD KAFEANSVARLIG ENGASJEMENT 100 % (FRA AUGUST) FRØYA V. BJØRVIK KAFEANSATT - TIMEBASIS MAGNUS EGGEN KAFEANSATT TIMEBASIS GUTTORM SØRENSEN KAFÉANSATT (100 % FRAM TIL JUNI) FILMHUSET TVIBIT: JOACHIM LYNG LEDER FILMHUSET FAST ANSATT HERMAN GREUEL PROSJEKTLEDER OG FESTIVALLEDER NUFF- FAST ANSATT LIV RAGNHILD KJELLMAN FILMKONSULENT ENGASJEMENT 50 % VIKTOR ENOKSEN FILMKONSULENT ENGASJEMENT 50 % EILIF BREMER LANDSEND BOOKINGANSVARLIG OG KURSHOLDER HONORERT - FRAM TIL AUGUST GRY ELISABETH MORTENSEN BOOKINGANSVARLIG OG KURSHOLDER HONORERT - FRA AUGUST PROSJEKTLEDERE: ASTRID ERIKSEN PROSJEKTLEDER VENNSKAPSBYPROSJEKTET MELLOM TROMSØ OG GAZA ENGASJEMENT ANETTE TUNHEIM JAKOBSEN PROSJEKTLEDER UNG REGION ENGASJEMENT KULTUROPERATØRENE V/ØYVIND BAKKEBY MOE PROSJEKTLEDELSE SCREEN (KJØPT TJENESTE) 7

8 ØKONOMI I tillegg til driften av Tvibit, Kafe og Filmhuset var det 9 aktive prosjektnummer i økonomissystemet for de største prosjektene. Den totale omsetningen for vårt økonomiansvar i 2010 var 16 millioner. Av dette var den kommunale rammen på 4, 7 millioner (inkludert Tromsø Ungdomsråd ,- og Vennskapsbyprosjektet ,-). Ekstern finansiering i 2010 var på i overkant av 11 millioner. Ansvar Tvibit styrte mot et forutsett underskudd på kr ,- da vi fortsatt mangler lønnsmidler på en halv stilling på film. INTERN PROSESS I april gjennomførte vi en intern prosess over to dager ved Malangen Brygge. Markus Søbstad Bensnes var hentet inn som prosessleder. Resultatene av prosessen var at man kom fram til at det var nødvendig å se på arbeidsfordeling, og gå opp grenseganger mellom prosjektledere og administrasjonen på huset. Antallet ansatte i staben og antall større prosjekter har vokst raskt de siste årene og kan være noe av grunnen til at dette ble ansett som nødvendig. Det ble satt ned en ny administrasjonsgruppe (ADMIN), som fikk ansvar for å ta tak i dette. ADMIN består av leder, nestleder, aktivitetskoordinator og leder av Filmhuset. I tillegg ønsket vi å revitalisere Prosjektvugga, gjennomføre brukerundersøkelse og bruke tid på å planlegge 10 års jubileum. 2. AKTIVITET OG BRUKERGRUPPER DEN GAMLE BRANNSTASJONEN STASJON1 Det har i 2010 vært utredet å samlokalisere Tvibit, Helsestasjon for ungdom og Regionalt senter for rytmisk musikk (Rockens/Musikkens hus) i den gamle brannstasjonen i Parkgata. Målet med å samlokalisere Regionalt senter for rytmisk musikk og Tvibit er å skape et kraftsenter for ny kultur, utveksling av ideer, kunnskap og erfaring, og utvikling av gründere innen kulturnæring. Satsningsområder vil primært være ungdom- prosjekt- musikk- film og kulturnæring, og aktørene som ønskes samlokalisert for å nå dette målet er: Regionalt senter for rytmisk musikk Tvibit Helsestasjon for ungdom Filmveksthuset Yoghurt kulturinkubator Enkeltaktører (kontorlokaler til ulike kulturnæringsaktører) 8

9 Nye og gamle venner er samlet til 10års-feiring av Tvibit i bakgården, med grilling og stor stemning Tanken bak en samlokalisering av disse ulike funksjonene er å skape en plattform for unge kreative mennesker i et kreativt miljø. En slik samlokalisering vil være en verdi i seg selv. Regionalt senter for rytmisk musikk og Tvibit vil også oppnå en merverdi ved at de to funksjonene vil ha en rekke sambruksfordeler, blant annet i forhold til lokaler og stillingsressurser. Det vil i 2011 jobbes fram en sak til politisk behandling var et år med høyt aktivitetsnivå på Tvibit, og vårt gjennomsnittlige antall besøkende har ligget på mellom mennesker i uka (totalt både på HSU og Tvibit). Mye av lavterskelaktiviteten på huset forgår enten gjennom Prosjektvugga (se nærmere beskrivelse lenger ned), Kamikaze (på Filmhuset), Hybel eller gjennom ulike drop-in besøk på Prosjektrommet, samt Yoghurt. I tillegg til små og store prosjekter, har vi gjennom hele året hatt flere faste grupper/ organisasjoner som har brukt huset jevnlig til sin aktivitet. Noen av de faste og mest aktive gruppene på Tvibit i 2010 har vært: TROMSØ DANSEVERKSTED danseundervisning for unge av unge, holdt faste undervisningstimer på Tvibit fram til 9

10 BRU på Sommarøy sommeren 2010 UNDEFINED hiphop dansegruppe som holder med show / har hatt faste treninger på Tvibit PUT (PALESTINAKOMITEENS UNGDOMSGRUPPE I TROMSØ) ungdomsgruppe som jobber med opplysning, informasjon og aksjoner for et fritt Palestina NATUR OG UNGDOM LET S TALK samtalegruppe for og av unge OORORACON Norges nordligste japanske convention; en gruppe ungdommer som avholder ulike conventions med fokus på japansk kultur HUMANISTISK UNGDOM LITYA liberiansk gruppe som gjennomførte et Lokalt ungdomsinitiativ 10 (Aktiv Ungdom) sommeren 2010 SKEIV UNGDOM avholdt Skeiv Kafé hver 1.fredag i måneden store deler av året IMPRO-WORKSHOP filmgruppe AUF SOS RASISME LAN ulike grupperinger har gjennomført LAN SAMISK UNGDOMSRÅD GATEMEKLING RUSSESTYRET CODERS CAFE møteplass for og av ungdom som kan eller ønsker å lære seg om dataprogrammering (SE FULLSTENDIG OVERSIKT OVER ALL AKTIVITET PÅ HUSET I KAPITTEL 7-VEDLEGG OG TVIBIT I TALL )

11 Som nevnt går mye av aktiviteten på huset via Prosjektvugga, som er et tilbud på Tvibit hvor ungdom mellom år får mulighet til å realisere egne idéer og prosjekter (les fullstendig beskrivelse av Prosjektvugga i kapittel 2). Tvibit blir også mye brukt av ungdom utenfor åpningstiden alle som har et prosjekt, møte eller behov for å komme inn utenom åpningstid kan få nøkkelkort til huset og får ansvar for huset når de ansatte ikke er tilstede. Gjennom alle år har dette fungert utmerket og det har aldri vært noe problem å dele ut nøkler til huset. SAMLOKALISERING KOFOR OG HSU Tvibit er samlokalisert med to andre funksjoner i Tromsø kommune; Kompetansesenteret for Rock i Nord- Norge(Kofor)og Helsestasjon for Ungdom (HSU). Førstnevnte er et et kompetanseorgan for band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje i Nord-Norge. Kofor er, i likhet med Tvibit, en del av Kultur og Idrett i Tromsø kommune. Kofor har en stor og omfattende virksomhet, som blant annet innbefatter: kursvirksomhet, talentutvikling, næringsutvikling innen musikkbransjen, musikkproduksjon, Kysten Studio, øvingsrom, Rockefabrikker og prosjektledelse av Rockens Hus. Kofor retter seg i hovedsak mot profesjonelle utøvere, men også mot ungdom og nybegynnere. I forhold til sistnevnte brukergruppe har Tvibit og Kofor gjennomført flere arrangementer og tilbud i felleskap, med utgangspunnkt i det unge musikkmiljøet rundt de to aktørene. Helsestasjon for Ungdom er organisert under Forebyggende Helsetjeneste i Tromsø kommune, og har vært lokalisert i de samme lokalene som Tvibit siden oppstarten i Dette har vært en stor suksess og er en vinn-vinn situasjon for begge parter (se egen beskrivelse av HSU i kapittel 6). 3. MUSIKK STUDIO Studioet har hatt en del mindre aktivitet høsten 2010 grunnet tekniske problemer, men fra og med slutten av 2010 ble penger brukt til å oppgradere og reparere det, slik at det fra 2011 er i full drift igjen. For å gjøre terskelen for bruk av studioet lavere har det også blitt utarbeidet en brukerveiledning slik at brukerne kan jobbe mer på egenhånd. Det har vært stor 11

12 variasjon på de ungdommene som har brukt studio; alt fra hip hop og country til tradisjonell afrikansk sang er representert. Noen har hatt faste dager og vært så godt som selvhjulpne, mens andre har vært inne i kortere perioder og fått mye veiledning og hjelp. ØVINGSROM Det har vært stor pågang på øvingsrommet gjennom hele På ukesbasis har det vært ca 8 band som har øvd fast gjennom året på mandager, tirsdager, onsdager og fredager. I tillegg bookes det jevnlig inn band som ikke har faste øvinger i helgene og andre ukedager når dette passer. Bandene som har øvd fast på Tvibit i 2010 har vært: Pest&Kolera, Jackie Moonshine, Necrolatry, Rockford, Two Timing Willy, Gentlemen, Hooked on the Monkey Fonics og Sons of Predition. I tillegg har det vært ca 8 band som har øvd ved jevne tilfeller, samt flere drop in-band. Ved et par tilfeller har det vært utskiftning av band i løpet av året som gikk, og det er kontinuerlig venteliste på øvingsrommet. var det mer enn ett band på scenen. Disse spilte her i 2010: Itch Incide, Rockford, Gentlemen, Necrolatry, Turdus Musicus, Tookoo, Two Timing Willy, Deafdummy, Heidi Solheim, Jabba the Butt, Dozza and the Dragonslayers, Wheels of Fire, Mentory, Madness of Mordi, Jungelkameratene, Razika, Olgas Amazon, Petter Carlsen, Rats from a Sinking Ship, Power to the Robots, 20Mofo, Martin&Me, Shanker og Bear Ice. I tillegg ble det holdt en Buktakvalifiseringsrunde i mars, samt at Ungdom Mot Narkotika avholdt en hiphop-konsert i oktober. STØTTE FRA MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN I november 2010 ble det offentliggjort at Tvibit var blitt tatt inn i Musikkutstyrsordningens utstyrsprogram (MUO). I første omgang betyr det at Tvibit får en betydelig oppgradering på utstyret i salen. I februar 2011 blir det levert nye forsterkere til både PA og monitorer, ny mixer og i tillegg to gitarforsterkere og en bassforsterker. KONSERTER Torsdag er den faste konsertdagen på Tvibit, og så langt det er mulig holder vi disse gratis. I 2010 ble det avviklet totalt 18 konserter, og på de fleste konsertene 4. PROSJEKTVUGGA OG TILDELINGER De fleste som kommer innom Tvibit og ønsker å sette i gang aktiviteter og prosjekter, oppfordres å søke Prosjektvugga 12

13 (alternativt Talentfilmfondet, om de jobber med film). Prosjektvugga er et tilbud på Tvibit hvor ungdom mellom år får mulighet til å realisere egne og hjelp til å skaffe mer finansiering. Tilgang til Prosjektrommet med alt du trenger av utstyr (telefon, faks, data, kopimaskin osv.) Johannes Eilertsen fra Kulta og Nicolai Lòpez, Christopher Walle og Birk fra UnDefined kjører show under 10års-feiringen idéer og prosjekter. Har man en god idé eller ønsker å sette i gang en aktivitet, kan man gjennom Prosjektvugga få hjelp på tre måter: Finansiering Veiledning/coaching - hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning, (Se mer om Prosjektvugga lenger ned). Søknader til Prosjektvugga behandles på de faste filtermøtene (hver fredag eller ved behov), hvor ca. 8 av de ansatte er representert. Ikke alle søker om penger fra Prosjektvugga, så tildelingene gjelder både penger, oppfølging og eventuelt andre 13

14 Nyvalgt Tromsø Ungdomsråd etter Ungdomskonferansen i november 14

15 tjenester (f eks utlån av teknisk utstyr osv). Alle som får tildelinger fra Prosjektvugga blir også fulgt opp av en eller flere av de ansatte og får veiledning etter behov og ønske. I 2010 ble det lagd et elektronisk søknadsskjema som skal gjøre det enklere å sende søknader, samt å behandle dem. Det ble i løpet av 2010 gjort 11 tildelinger gjennom Prosjektvugga, på en totalsum av ,- Videre ble det gjort en avgjørelse på at en i staben hos Tvibit fikk dekt reise og opphold på en studietur som PUT (Palestinakomiteens ungdomsgruppe i Tromsø) gjorde til Palestina i vinterferien (februar/mars). Denne utgiften ble gjort via Prosjektvugga, og Vilde Fjeldheim Wold reiste da sammen med en annen voksenperson og 9 ungdommer tilknyttet PUT. (SE FULLSTENDIG OVERSIKT OVER TILDELINGENE FRA PROSJEKTVUGGA I KAPITTEL 7 - VEDLEGG OG TVIBIT I TALL). PROSJEKTKURS Tvibit gjennomfører også flere prosjektkurs hvert år, for ungdommer som ønsker å gjøre prosjekter. Da samler man deltakerne til en kveld eller helg og går gjennom grunnleggende (eller viderekommende) metoder, tips og triks for hvordan best mulig å gjennomføre prosjekter. I 2010 ble det gjennomført prosjektkurs på våren og i november (i forbindelse med Idéfangst, se under). IDÉFANGST 2010 I forbindelse med Tvibits 10 års jubileum overrakte Sparebank1 Nord Norge Tvibit en sjekk på ,- Disse ble overført inn i Prosjektvugga, og for å kickstarte nye ungdommer til å gjøre aktiviteter og for å finne de gode idéene, utlyste vi i oktober en idékonkurranse Idéfangst. Målgruppen var ungdom i Tromsø mellom år. 3 vinnerne mottok ,- og juryen besto av filtermøtet. Vinnerne av Idéfangst var Rolf Ole Jensen med konseptet Tromsø Avant Garde Club (nå omdøpt til Klubben ), Orooracon, med treffsted og nettverk for Japaninteresserte ungdommer og UngtBlod- festivalen, som skal lage musikkfestival for unge, uetablerte band på Kråkeslottet på Senja. Disse fikk i tillegg til premien på ,- oppfølging fra Tvibit og er alle per i dag i gang med prosjektene sine. 15

16 5. KAFÉ PEGEN Kafé Pegen er Tvibits hjerte og ansikt utad, og er gjerne folks første møte med Tvibit. Kaféen er spesielt tilrettelagt for ungdommer, det er ingenting på menyen til over femtilappen og hver torsdag blir det servert hybelmiddag; en skikkelig middag til en meget rimelig penge. Hybelmiddagen gjennomføres og finansieres gjennom Ung Region-prosjektet (se mer om UR under eget punkt). Kafé Pegen er rusfri og har verken aldersgrense eller kjøpeplikt. Fra november 2010 ble det satt i gang en offensiv i forhold til å få økt omsetning, bedre rutiner og en generelt ny giv i kaféen, noe som blant annet ga seg store utslag i hygge, besøksantall og i omsetningen, og resulterte i omsetningsrekord (på ti år) i januar TROMSØ UNGDOMSRÅD Tromsø Ungdomsråd har som intensjon å gi ungdommer en stemme i saker som angår dem. De jobber for fellesskapet og ønsker å ta tak i dagsaktuelle temaer som berører ungdom i Tromsø. Så langt det er mulig forsøker man å oppnå en spredning i kjønn, alder og bosted blant medlemmene, for å kunne representere Tromsøungdommen på best mulig måte. Tromsø Ungdomsråd ligger under Tromsø kommunes ansvarsområde, men er administrert og holder til på Tvibit, for best å ha nærhet til målgruppen. Ungdomsrådet har en ansatt, en sekretær i 20 % stilling, og siden høsten 2008 har dette vært Ingvild Storvoll. Budsjettet er på ,- per år. Ved inngangen til 2010 hadde 11 medlemmer vært med i Tromsø Ungdomsråd siden høsten 2009, og etter nytt valg høsten 2010 besto Tromsø Ungdomsråd av 13 medlemmer 2009 (se fullstendig navneoversikt bakerst under kapittel 7- Vedlegg og Tvibit i tall). Gjennom året har Ungdomsrådet hatt 7 egne møter på Tvibit og har hatt flere fokusområder; fokus på barnevern, kompetanse til elevråd, et mer synlig ungdomsråd, et rikt fritidstilbud og politisk deltakelse, for å nevne noen. Dette er også temaer de ønsker å jobbe videre med i Gjennom året har også Ungdomsrådet deltatt på en rekke ulike møter, kurs, konferanser, både gjennom invitasjoner og samarbeid eksternt, samt i egen regi. Fordelt på høst- og vårsemesteret har Tromsø Ungdomsråd vært invitert som ungdomsrepresentanter for Tromsø kommune på følgende: Ungdomskonferansen (Troms 16

17 Dokfilmfangst workshop fylkeskommune, april) Ungdommens fylkesråd i Troms (16.april) Sjumilsstegkonferanse (12. mai) Samarbeidsprosjekt med biblioteket (27. mai) NAV- forum (mars november 2010) Vennligst forstyrr -kampanje (Redd barna, 19.oktober) SAMARBEID Årlig samarbeider Tromsø Ungdomsråd med de andre ungdomsrådene i Balsfjord og Karlsøy kommune (BKT) om å lage en regional ungdomskonferanse gjennom prosjektet Ung Region. Konferansen ble i 2010 avviklet på Malangen Brygger februar. Samarbeidet engasjerer Ungdommens kommunestyre (27.oktober) CISV møte (8.november) ungdommene på tvers av de geografiske grensene, og involverer også tilhørende gjester (politikere og administrasjon fra de tre kommunene) som inviteres som tilhørere når konferanseresultatet presenteres. På denne konferansen var det 22 deltakere, samt inviterte gjester. Deltakelsen på disse arrangementene har variert fra 3 10 medlemmer. I tillegg til disse har Ungdomsrådet vært med på å arrangere egne konferanser. 17

18 UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomsrådet arrangerer alene en konferanse for alle ungdommer i Tromsø kommune i alderen år. I 2010 ble konferansen avholdt 4. oktober på Tvibit, med 25 deltakere. Konferansens formål er å gjøre Ungdomsrådet kjent, velge inn nye medlemmer og høre fra de frammøtte hva de mener Ungdomsrådet bør jobbe med. Alle ungdommer inviteres gjennom ungdomsskoler og videregående skolene i byen, i tillegg til enkelte frivillige organisasjoner. Når nye medlemmer er valgt inn i Tromsø Ungdomsråd arrangeres, i samarbeid med Ung Region, en felles opplæringsdag for alle ungdomsrådene i BKT. Totalt deltok 15 ungdommer + inviterte gjester på denne. 7. OMVISNINGER OG DELING AV ERFARING Tvibit gjennomfører hvert år et høyt antall omvisninger på huset. Gjestene kommer fra regionen, landet for øvrig og utlandet, og de besøkene er både ungdommer fra distriktet og statsråder i regjeringen. Ung Region inviterer årlig inn framtidige hybelboere, og drar også ut til Balsfjord og Karlsøy før sommeren hvert år, for å fortelle om Tvibit og tilbudet der. Videre gjennomfører Helsestasjon for Ungdom og Tvibit årlig omvisninger for alle 10. klassingene i Tromsø kommune (se mer under kapittel 6 Helsestasjon for Ungdom). I tillegg får Tvibit veldig mange henvendelser fra ulike aktører som ønsker å besøke Tvibit og lære av de erfaringer som er gjort i arbeidet her. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ta i mot gjester, og omvisninger av disse enkeltpersonene eller gruppene varierer ut fra hvem i staben som er tilgjengelig. Se oversikt over alle besøkende under 7 Vedlegg og Tvibit i tall. Tvibit, ved Sif Vik og Vilde Fjeldheim Wold, har også en lokalkontaktavtale med Aktiv Ungdom, som innebærer at man skal bistå med veiledning, informasjon og promotering av Aktiv Ungdomprogrammet, både overfor besøkende som er i målgruppen, men også i forhold til andre som jobber med ungdom hvor Aktiv Ungdom kan være sentral i deres aktivitet (se mer om Aktiv Ungdom under kapittel 5 Annet). TVIBIT HAR LÆRT MEG Å TENKE STORT Fra Brukerundersøkelsen

19 Kulta sin forestilling ROM, i samarbeid med Vennskapsbyprosjektet. På bildet: Nehal Afana via Skype og Bente Reibo som konferansier 8. TROMSØ KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM Tromsø kommune utlyser hvert år et kulturstipend på ,- Juryen har satt som premiss at like viktig som at man er dyktig til det man gjør, er det å være inspirerende for andre, slik at dette gir ringvirkninger. Det er også viktig å være nyskapende og kreativ, og at man har vært aktiv lengre enn kun i året man nomineres. I 2010 valgte juryen å legge vekt på to personer som har valgt å satse videre på sitt felt, og stipendet gikk til Emilie Blichfeldt og August Falch Sørheim seg. Begge er dyktige innenfor det de gjør og fortjener den oppmuntringen et kulturstipend vil være. I tillegg er de gode forbilder, de hjelper andre og tør å gjøre nye ting selv. Begge satser også på videre aktivitet innen kunst og kultur. Stipendet ble delt mellom de to mottakerne. Juryen besto av: Mette-Marith Aspmo, Hans Bjella, Isak Eriksen Bjørn, Rikke Lange og Sif Vik (sekretær). 19

20 20 DKS distrikt i Harstad

21 3. FILMHUSET TVIBIT 1. GENERELT, DKS OG DKS REGION DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN TROMSØ MODELLEN I likhet med Tvibit som helhet, var 2010 et travelt år for Filmhuset Tvibit (se under Intern organisasjon hvem som var ansatt), med høyt aktivitetsnivå både lokalt, regionalt og internasjonalt. Filmhuset Tvibit gjennomførte i 2010 for niende året Den Kulturelle Skolesekken i Film for alle 9. klassinger i Tromsø kommune (DKS Tromsø modellen). I alt var 748 elever inne på et to-dagers kurs i regi av Filmhuset Tvibit. Kurset går over to dager, hvor alle elevene først i fellesskap ser en film på Aurora Kino Fokus med foredrag av en valgt filmskaper. I år var filmen Its hard to be a rock n roller med filmskaper Gunhild Asting. Dag 2 er elevene i grupper på 16 stykker på Filmhuset Tvibit og får et seks timers filmkurs hvor de lager en film i løpet av dagen. I alt ble det gjennomført 47 kursdager som resulterte i 94 ferdige kortfilmer laget av elevene. DKS DISTRIKT I tillegg gjør Filmhuset Tvibit en DKSdistriktsmodel, hvor man gjør filmkurs for grunnskoler i Troms fylke. Dette ble gjort for femte året i 2010, og det ble gjennomført distriktskurs i: Bardu, på Husøy, på Otern, Lyngen, Kvænangen, i Nordreisa og i Harstad (de to sistnevnte var Talentworkshops, se kommentarer under NUFF). FILMKURS Videre ble det gjort ulike andre typer filmkurs, blant annet sommerfilmkurs Gaza-Tromsø via Skype (som en del av Vennskapsbyprosjektet, se egen beskrivelse av Vennskapsbyprosjektet), et kurs i stunt og kampteknikk i film og filmkurs med bygdeskoler over bredbånd (i samarbeid med Bredbåndsfylket Troms). FILMGRUPPE Filmhuset Tvibit har gjennom 2010 hatt en fast filmgruppe, som møtes en gang i uka under ledelse av en ansatt på Filmhuset. Gruppa het Panorama, men byttet navn til Headshots i løpet av året. Det har vært ca 6 faste deltakere i gruppa, og de har hatt undervisning i film og manus, samt begynt å jobbe med egne produksjoner. Gruppa ble ledet av Viktor Enoksen ut året, før Øyvind Opshaug overtok i januar KAMIKAZE Som et fast tilbud på Filmhuset Tvibit har man Kamikaze-redigering hver 21

22 tirsdag og torsdag ettermiddag. Dette er et lavterskeltilbud til alle som ønsker veiledning, bruk av maskiner og lån av redigeringsutstyr og filmutstyr. I løpet av 2010 ble det registrert omtrent 450 brukere av Kamikaze. PROSJEKTER/FILMPRODUKSJONER Filmhuset Tvibit har også vært involvert i flere filmprosjekter og produksjoner gjennom 2010, og vi nevner spesielt Kiki og Fargelære. Kiki er en kortfilm av Eilif Bremer Landsend (manus og regi) som ble spilt inn i juli Rundt 23 ungdommer dro til Unstad i Lofoten og deltok på den 9 dager lange innspillingen. Budsjettet lå på ca , og filmen hadde premiere som forfilm til åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, samt Tromsøpremiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Kortfilmen Fargelære av Emilie Blichfeldt ble spilt inn i august 2010 med 30 personer på sett, i tilegg til statister og støttespillere. Filmen ble ferdigstilt i janauar 2011, og ble vist på Tromsø Internasjonale Filmfestival. TALENTFILMFONDET Talentfilmfondet er en en satsning med støtte fra Troms fylkeskommune, som blant annet skal være med på å øke filmaktiviteten i distriktet. Ungdommer mellom 15 og 25 år kan søke støtte til filmprosjekter, manusutvikling, deltakelse på kurs, workshops, seminarer eller innleie av mentor. Se hvilke tildelinger som ble gjort fra Talentfilmfondet under 7 - Vedlegg og Tvibit i tall. 2. FILMVEKSTHUSET TVIBIT - FORPROSJEKT I 2010 har Tvibit utredet muligheten for å etablere et Filmveksthus i Tromsøregionen, og vurdert hva som skal til for at det nåværende Filmhuset Tvibit kan settes i stand til å ta oppgaven. Filmveksthuset Tvibit (FVH) skal være et kompetanse- og ressurssenter for ungdomsfilm i Nord- Norge. Styringsgruppen har bestått av representanter fra NNFS, Filmcamp, Film & Kino, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Forprosjektet har i tillegg til utredningen, som vil foreligge i mars 2011, gjort metodeutvikling og avholdt pilotprosjekter for ungdom i Tromsø og i regionen. Det vil bli søkt om et treårig hovedprosjekt våren 2011 med finansiering fra Kulturdepartementet (innvilget år 1), 22

23 private aktører, Film & Kino og RDA. Prosjektleder for forprosjektet har vært Magne Amundsen. I løpet av forprosjekt-året er det blitt gjort diverse utredinger, metoder er blitt testet ut, og et stort arbeid er lagt ned for å kartlegge behovet og veien videre. Dette er noen av aktivitetene og målene gjennom pilotene i forprosjektet FVH s kompetanse er sterkt ønsket i regionen, men må utvikles videre FVH er viktig for rekruttering og utvikling av filmbransjen i Nord- Norge Innspilling av Kiki i Lofoten, regi Eilif Bremer Landsend (juli) som er oppnådd i løpet av forprosjektåret for FVH: 23 av 25 kommuner i Troms har skrevet under Intensjonsavtaler med Filmveksthuset Alle delprosjektene er gjennomført som planlagt FVH har økt kompetansen på dokumentarfilm Det er utviklet ny kompetanse 23

ÅRSMELDING TVIBIT 2013

ÅRSMELDING TVIBIT 2013 ÅRSMELDING TVIBIT 2013 1 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen

Detaljer

VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010 VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010 2 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 INNHOLD Innledning... 4 Daglig drift... 4 Styringsgruppa...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

TVI BIT INNHOLD POTENSIALER TVIBITFILOSOFIEN

TVI BIT INNHOLD POTENSIALER TVIBITFILOSOFIEN TVIBIT 20 06 TVI BIT 20 06 INNHOLD POTENSIALER Tromsø utvikler seg i rekordfart. Det er viktig å få sagt ifra om det som har vært bra, og hvilke muligheter som kommer fremover. Jeg snakker om Bukta Festivalen,

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011

UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM NORGE ÅRSRAPPORT 2011 UKM stimulerer og synliggjør ungdoms kulturaktivitet. UKM er landsomfattende og åpen for alle. UKM synliggjør hele kulturspekteret og fanger opp nye strømninger. UKM pirrer nysgjerrighet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Utgitt 31.mars, nr.17

Utgitt 31.mars, nr.17 Utgitt 31.mars, nr.17 Nasjonalt forum for gatemegling ble arrangert i Tromsø med over 50 deltakere. Ny aktivitet i Tromsø Røde Kors: norsktrening! Vinterleir og ungdomskonferanse på Haraldvollen Feiring

Detaljer

oslo soul children guide

oslo soul children guide oslo soul children guide Innhold Introduksjon... 3 Historie... 4 Soul Children-bevegelsen... 4 Visjon og verdier... 5 Soul Childrens tre søyler... 5 Identitet og tilhørighet... 6 Ansatte... 6 Soul Children...

Detaljer

2007 et år med synlig rasisme i Norge

2007 et år med synlig rasisme i Norge årsrapport 07 1 leder 2007 et år med synlig rasisme i Norge Mari Linløkken, nestleder 2007 var året da vi fikk vite at politimennene som holdt Charles Obiora i et farlig grep i mageleie slik at han døde,

Detaljer

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Årsrapport 2008 Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Leder Kari Helene Partapuoli Daglig leder Rasisme på dagsorden

Detaljer

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza...

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza... TROMSØ 2001 2011 Tromsø Gaza 10 år Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3 Greetings from the Mayor of Gaza...4 Eng. Rafiq Mekky, Mayor of Gaza Kjære venner i Gaza kjære Gazavenner i Tromsø...5 Arild Hausberg,

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Utarbeidet av Riksantikvaren, november 2009. OPPSUMMERING Prosjekt: Connecting Communities Tidsramme: mars november 2009 Prosjektansvarlig/koordinator:

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer