INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. s. 4"

Transkript

1 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s OM TVIBIT 1. INTERN ORGANISASJON OG ANSATTE 2. AKTIVITET OG BRUKERGRUPPER PÅ HUSET 3. MUSIKK 4. PROSJEKTVUGGA 5. KAFÉ PEGEN 6. TROMSØ UNGDOMSRÅD 7. OMVISNINGER OG DELING AV ERFARING 8. TROMSØ KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM s. 6 s. 6 s. 8 s. 11 s. 12 s. 16 s. 16 s. 18 s FILMHUSET TVIBIT 1. GENERELT, DKS OG DKS REGION 2. FILMVEKSTHUSET FORPROSJEKT - DOKFILMFANGST 3. NUFF -INTERNASJONALT SAMARBEID SØR-AFRIKA OG MURMANSK s. 21 s. 21 s. 22 s PROSJEKTER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT 1. UNG REGION 2. VENNSKAPSBYPROSJEKTET 3. YOGHURT 4. SCREEN FREDSKORPSET UNG-PROSJEKT 5. CYRUS 6. BYFA s. 30 s. 30 s. 32 s. 33 s. 35 s. 36 s ANNET s HELSESTASJON FOR UNGDOM (HSU) 7. VEDLEGG OG TVIBIT I TALL s. 46 s. 50 3

4 1. INNLEDNING Ungdomshuset Tvibit gikk i 2010 inn i sitt 10. år og dagen ble feiret med brask og bram! Vi bestemte oss for å slå sammen denne markeringen med vår årlige kickoffuke som vi har rundt skolestart hver høst, for å rekruttere og promotere huset overfor nye ungdommer. Over tre dager i september ( sept.) forsøkte vi å gi et mest mulig helhetlig og inkluderende tilbud til alle nye og gamle brukere av huset, og alle på huset var involvert i avviklingen. Programmet besto av en hybel-og konsertdag, en filmdag og en dag med utendørs feiring, grilling og konsert i bakgården på Tvibit. Viktig for 10-åringen var selvfølgelig gaver, kake, taler og ikke minst at mange av Tvibits gamle og nye venner deltok! I et jubileumsår er det essensielt å kaste blikket bakover og se på hva som er gjort og oppnådd. Tvibit ble kjempet fram av ungdom på slutten av 1990-tallet og kampen resulterte i et hus i sentrum for, og ikke minst av og med, ungdom i Tromsø. Sentralt i arbeidet som ble gjort var at ungdommene hadde reell innflytelse på hva som skulle være innholdet i det fysiske huset og gjennom ungdomsstyrte aktiviteter forme det daglige innholdet. Huset fikk en klar kulturprofil og en målgruppe fra år. I det daglige har det vært viktig å ha fokus på ungdom som en aktiv ressurs i samfunnet. Ut i fra disse verdiene ble Tvibit-filosofien nedtegnet: TVIBIT-FILOSOFIEN - TØR Å GJØRE DET UMULIGE MULIG! - IKKE VÆR REDD FOR Å MISLYKKES! - TØR Å GJØRE EN FORSKJELL OG FORANDRE VERDEN! - GLEM ALDRI HVOR DU KOMMER FRA! - HUSK Å SE OG OPPMUNTRE ANDRE! Tromsø kommune har lenge ligget i front med sin satsning på kultur, ikke minst på tilbud til barn og unge, og har tatt mange modige og gode valg, som bidrar til å gjøre Tromsø og Troms til en god og attraktiv by og region å leve i. I løpet av de siste 10 årene er det gjort hundrevis av små og store kulturprosjekter i regi av ungdom og Tvibit, både i og utenfor huset. Prosjektene har enten funnet sted i Tromsø, på regionalt, nasjonalt og/ eller internasjonalt plan. Det har vært samarbeid med de fleste kulturaktører i Tromsø, det er utviklet et ressurssenter på ungdomsfilm og en kulturinkubator for prosjekter med næringspotensial. Det har blitt gjennomført festivaler, konserter, utvikling av magasiner, forestillinger, filmproduksjoner, ungdomsutvekslinger 4

5 nasjonalt og internasjonalt og mye, mye mer. I løpet av de siste 10 årene har Tvibit blitt en lokal og nasjonal suksesshistorie. Barneombudet omtaler Tvibit som en nasjonal ledestjerne, og det henvises til Tvibit og metodene som det jobbes etter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er Helsestasjonen for ungdom en av de best besøkte helsestasjonene i landet og har rundt 3000 konsultasjoner i året. Tvibit og ungdommene som har vært og er tilknyttet huset har resultert i at ungdommens status og posisjon i Tromsø er dag er en helt annen enn den var på begynnelsen av 2000-tallet. Det meste er mulig bare man vil det nok og setter inn ressurser på å få det til. Metoden og filosofien Tvibit jobber etter, er hovedgrunnen til at man nå kan se tilbake på 10 år med positive erfaringer og opplevelser for ungdom, så vel som for de ansatte og andre involverte. Som fundament for metodene Tvibit baserer seg på står begrepet empowerment sterkt ( egenkraftmobilisering på norsk); det vil si å sette unge mennesker i stand til å ha reell innflytelse på egen situasjon. Tvibits metode fokuserer på å aktivere ungdom og/ eller ungdomsstyrte prosjekter, enten som initiativtaker, deltaker eller publikum. BRUKERUNDERSØKELSE 2010 I løpet av en uke i september 2010 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant våre brukere og parallelt tok vi en automatisk telling over antall besøk, som gikk over flere uker. 169 besvarte spørreundersøkelsen og antall besøk varierer mellom per uke. Undersøkelsen viser at ungdommene som bruker Tvibit kommer fra alle skolene (ungdomsskole og VGS) i Tromsø kommune, i tillegg til at Tvibit også besøkes av flere som har falt ut av skolen og av en rekke studenter. Kjønnsfordelingen totalt på Tvibit er 50/50 gutter og jenter avvik er Helsestasjonen 13,5 % gutter/86,5 % jenter, øvingsrommet 95 % gutter/5 % jenter. TVIBIT ER ALPHA OG OMEGA FOR MUSIKK BLANT UNGE Fra Brukerundersøkelsen

6 2. OM TVIBIT 1. INTERN ORGANISASJON OG ANSATTE UNGDOMSHUSET TVIBIT INNEHOLDT I 2010 FØLGENDE: Prosjektrom med Prosjektvugga Helsestasjon for Ungdom Filmhuset Tvibit med utstyr, undervisningsrom og klippeceller Yoghurt kulturinkubator med egne kontorlokaliteter vis à vis Tvibit Kafé Pegen Scene og scenerom med plass til ca. 150 personer (for konsert, teater, dans, utstillinger, filmvisninger, konferanser osv) Øvingsrom - fullt utstyrt med forsterkere, trommesett og annet teknisk utstyr Vokalstudio lite studio med utstyr for miksing og vokalopptak Verdensrommet kontor og møterom for internasjonale prosjekter Kontorplass for Kompetansesenteret for rock i Nord-Norge (Kofor) og Yoghurt Fandago prosjektkontor 6

7 DE SOM ARBEIDET VED TVIBIT I 2010 ADMINISTRASJON: CHRISTIAN HYLD LEDER TVIBIT FRA , ETTER KONSTITUERING FRA JULI 2008 FAST ANSATT SIF VIK NESTLEDER FAST ANSATT VILDE FJELDHEIM WOLD AKTIVITETSKOORDINATOR FAST ANSATT MAGNE AMUNDSEN PROSJEKTLEDER FORPROSJEKT FILMVEKSTHUS FAST ANSATT KARL KRISTIAN HANSEN PROSJEKTLEDER OG ANSVARLIG FOR YOGHURT FAST ANSATT ØYSTEIN G. KARLSEN LYDTEKNISK ANSVARLIG FAST ANSATT 50 % DANIEL E. LAVOLL PRAKSISPLASS FRA SEPTEMBER 2010 INGVILL STORVOLL SEKRETÆR TROMSØ UNGDOMSRÅD 20 % ENGASJEMENT OG DIVERSE PROSJEKTLEVERANSER -HONORERT KAFÉ PEGEN: ANNA HALD KAFEANSVARLIG ENGASJEMENT 100 % (FRA AUGUST) FRØYA V. BJØRVIK KAFEANSATT - TIMEBASIS MAGNUS EGGEN KAFEANSATT TIMEBASIS GUTTORM SØRENSEN KAFÉANSATT (100 % FRAM TIL JUNI) FILMHUSET TVIBIT: JOACHIM LYNG LEDER FILMHUSET FAST ANSATT HERMAN GREUEL PROSJEKTLEDER OG FESTIVALLEDER NUFF- FAST ANSATT LIV RAGNHILD KJELLMAN FILMKONSULENT ENGASJEMENT 50 % VIKTOR ENOKSEN FILMKONSULENT ENGASJEMENT 50 % EILIF BREMER LANDSEND BOOKINGANSVARLIG OG KURSHOLDER HONORERT - FRAM TIL AUGUST GRY ELISABETH MORTENSEN BOOKINGANSVARLIG OG KURSHOLDER HONORERT - FRA AUGUST PROSJEKTLEDERE: ASTRID ERIKSEN PROSJEKTLEDER VENNSKAPSBYPROSJEKTET MELLOM TROMSØ OG GAZA ENGASJEMENT ANETTE TUNHEIM JAKOBSEN PROSJEKTLEDER UNG REGION ENGASJEMENT KULTUROPERATØRENE V/ØYVIND BAKKEBY MOE PROSJEKTLEDELSE SCREEN (KJØPT TJENESTE) 7

8 ØKONOMI I tillegg til driften av Tvibit, Kafe og Filmhuset var det 9 aktive prosjektnummer i økonomissystemet for de største prosjektene. Den totale omsetningen for vårt økonomiansvar i 2010 var 16 millioner. Av dette var den kommunale rammen på 4, 7 millioner (inkludert Tromsø Ungdomsråd ,- og Vennskapsbyprosjektet ,-). Ekstern finansiering i 2010 var på i overkant av 11 millioner. Ansvar Tvibit styrte mot et forutsett underskudd på kr ,- da vi fortsatt mangler lønnsmidler på en halv stilling på film. INTERN PROSESS I april gjennomførte vi en intern prosess over to dager ved Malangen Brygge. Markus Søbstad Bensnes var hentet inn som prosessleder. Resultatene av prosessen var at man kom fram til at det var nødvendig å se på arbeidsfordeling, og gå opp grenseganger mellom prosjektledere og administrasjonen på huset. Antallet ansatte i staben og antall større prosjekter har vokst raskt de siste årene og kan være noe av grunnen til at dette ble ansett som nødvendig. Det ble satt ned en ny administrasjonsgruppe (ADMIN), som fikk ansvar for å ta tak i dette. ADMIN består av leder, nestleder, aktivitetskoordinator og leder av Filmhuset. I tillegg ønsket vi å revitalisere Prosjektvugga, gjennomføre brukerundersøkelse og bruke tid på å planlegge 10 års jubileum. 2. AKTIVITET OG BRUKERGRUPPER DEN GAMLE BRANNSTASJONEN STASJON1 Det har i 2010 vært utredet å samlokalisere Tvibit, Helsestasjon for ungdom og Regionalt senter for rytmisk musikk (Rockens/Musikkens hus) i den gamle brannstasjonen i Parkgata. Målet med å samlokalisere Regionalt senter for rytmisk musikk og Tvibit er å skape et kraftsenter for ny kultur, utveksling av ideer, kunnskap og erfaring, og utvikling av gründere innen kulturnæring. Satsningsområder vil primært være ungdom- prosjekt- musikk- film og kulturnæring, og aktørene som ønskes samlokalisert for å nå dette målet er: Regionalt senter for rytmisk musikk Tvibit Helsestasjon for ungdom Filmveksthuset Yoghurt kulturinkubator Enkeltaktører (kontorlokaler til ulike kulturnæringsaktører) 8

9 Nye og gamle venner er samlet til 10års-feiring av Tvibit i bakgården, med grilling og stor stemning Tanken bak en samlokalisering av disse ulike funksjonene er å skape en plattform for unge kreative mennesker i et kreativt miljø. En slik samlokalisering vil være en verdi i seg selv. Regionalt senter for rytmisk musikk og Tvibit vil også oppnå en merverdi ved at de to funksjonene vil ha en rekke sambruksfordeler, blant annet i forhold til lokaler og stillingsressurser. Det vil i 2011 jobbes fram en sak til politisk behandling var et år med høyt aktivitetsnivå på Tvibit, og vårt gjennomsnittlige antall besøkende har ligget på mellom mennesker i uka (totalt både på HSU og Tvibit). Mye av lavterskelaktiviteten på huset forgår enten gjennom Prosjektvugga (se nærmere beskrivelse lenger ned), Kamikaze (på Filmhuset), Hybel eller gjennom ulike drop-in besøk på Prosjektrommet, samt Yoghurt. I tillegg til små og store prosjekter, har vi gjennom hele året hatt flere faste grupper/ organisasjoner som har brukt huset jevnlig til sin aktivitet. Noen av de faste og mest aktive gruppene på Tvibit i 2010 har vært: TROMSØ DANSEVERKSTED danseundervisning for unge av unge, holdt faste undervisningstimer på Tvibit fram til 9

10 BRU på Sommarøy sommeren 2010 UNDEFINED hiphop dansegruppe som holder med show / har hatt faste treninger på Tvibit PUT (PALESTINAKOMITEENS UNGDOMSGRUPPE I TROMSØ) ungdomsgruppe som jobber med opplysning, informasjon og aksjoner for et fritt Palestina NATUR OG UNGDOM LET S TALK samtalegruppe for og av unge OORORACON Norges nordligste japanske convention; en gruppe ungdommer som avholder ulike conventions med fokus på japansk kultur HUMANISTISK UNGDOM LITYA liberiansk gruppe som gjennomførte et Lokalt ungdomsinitiativ 10 (Aktiv Ungdom) sommeren 2010 SKEIV UNGDOM avholdt Skeiv Kafé hver 1.fredag i måneden store deler av året IMPRO-WORKSHOP filmgruppe AUF SOS RASISME LAN ulike grupperinger har gjennomført LAN SAMISK UNGDOMSRÅD GATEMEKLING RUSSESTYRET CODERS CAFE møteplass for og av ungdom som kan eller ønsker å lære seg om dataprogrammering (SE FULLSTENDIG OVERSIKT OVER ALL AKTIVITET PÅ HUSET I KAPITTEL 7-VEDLEGG OG TVIBIT I TALL )

11 Som nevnt går mye av aktiviteten på huset via Prosjektvugga, som er et tilbud på Tvibit hvor ungdom mellom år får mulighet til å realisere egne idéer og prosjekter (les fullstendig beskrivelse av Prosjektvugga i kapittel 2). Tvibit blir også mye brukt av ungdom utenfor åpningstiden alle som har et prosjekt, møte eller behov for å komme inn utenom åpningstid kan få nøkkelkort til huset og får ansvar for huset når de ansatte ikke er tilstede. Gjennom alle år har dette fungert utmerket og det har aldri vært noe problem å dele ut nøkler til huset. SAMLOKALISERING KOFOR OG HSU Tvibit er samlokalisert med to andre funksjoner i Tromsø kommune; Kompetansesenteret for Rock i Nord- Norge(Kofor)og Helsestasjon for Ungdom (HSU). Førstnevnte er et et kompetanseorgan for band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje i Nord-Norge. Kofor er, i likhet med Tvibit, en del av Kultur og Idrett i Tromsø kommune. Kofor har en stor og omfattende virksomhet, som blant annet innbefatter: kursvirksomhet, talentutvikling, næringsutvikling innen musikkbransjen, musikkproduksjon, Kysten Studio, øvingsrom, Rockefabrikker og prosjektledelse av Rockens Hus. Kofor retter seg i hovedsak mot profesjonelle utøvere, men også mot ungdom og nybegynnere. I forhold til sistnevnte brukergruppe har Tvibit og Kofor gjennomført flere arrangementer og tilbud i felleskap, med utgangspunnkt i det unge musikkmiljøet rundt de to aktørene. Helsestasjon for Ungdom er organisert under Forebyggende Helsetjeneste i Tromsø kommune, og har vært lokalisert i de samme lokalene som Tvibit siden oppstarten i Dette har vært en stor suksess og er en vinn-vinn situasjon for begge parter (se egen beskrivelse av HSU i kapittel 6). 3. MUSIKK STUDIO Studioet har hatt en del mindre aktivitet høsten 2010 grunnet tekniske problemer, men fra og med slutten av 2010 ble penger brukt til å oppgradere og reparere det, slik at det fra 2011 er i full drift igjen. For å gjøre terskelen for bruk av studioet lavere har det også blitt utarbeidet en brukerveiledning slik at brukerne kan jobbe mer på egenhånd. Det har vært stor 11

12 variasjon på de ungdommene som har brukt studio; alt fra hip hop og country til tradisjonell afrikansk sang er representert. Noen har hatt faste dager og vært så godt som selvhjulpne, mens andre har vært inne i kortere perioder og fått mye veiledning og hjelp. ØVINGSROM Det har vært stor pågang på øvingsrommet gjennom hele På ukesbasis har det vært ca 8 band som har øvd fast gjennom året på mandager, tirsdager, onsdager og fredager. I tillegg bookes det jevnlig inn band som ikke har faste øvinger i helgene og andre ukedager når dette passer. Bandene som har øvd fast på Tvibit i 2010 har vært: Pest&Kolera, Jackie Moonshine, Necrolatry, Rockford, Two Timing Willy, Gentlemen, Hooked on the Monkey Fonics og Sons of Predition. I tillegg har det vært ca 8 band som har øvd ved jevne tilfeller, samt flere drop in-band. Ved et par tilfeller har det vært utskiftning av band i løpet av året som gikk, og det er kontinuerlig venteliste på øvingsrommet. var det mer enn ett band på scenen. Disse spilte her i 2010: Itch Incide, Rockford, Gentlemen, Necrolatry, Turdus Musicus, Tookoo, Two Timing Willy, Deafdummy, Heidi Solheim, Jabba the Butt, Dozza and the Dragonslayers, Wheels of Fire, Mentory, Madness of Mordi, Jungelkameratene, Razika, Olgas Amazon, Petter Carlsen, Rats from a Sinking Ship, Power to the Robots, 20Mofo, Martin&Me, Shanker og Bear Ice. I tillegg ble det holdt en Buktakvalifiseringsrunde i mars, samt at Ungdom Mot Narkotika avholdt en hiphop-konsert i oktober. STØTTE FRA MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN I november 2010 ble det offentliggjort at Tvibit var blitt tatt inn i Musikkutstyrsordningens utstyrsprogram (MUO). I første omgang betyr det at Tvibit får en betydelig oppgradering på utstyret i salen. I februar 2011 blir det levert nye forsterkere til både PA og monitorer, ny mixer og i tillegg to gitarforsterkere og en bassforsterker. KONSERTER Torsdag er den faste konsertdagen på Tvibit, og så langt det er mulig holder vi disse gratis. I 2010 ble det avviklet totalt 18 konserter, og på de fleste konsertene 4. PROSJEKTVUGGA OG TILDELINGER De fleste som kommer innom Tvibit og ønsker å sette i gang aktiviteter og prosjekter, oppfordres å søke Prosjektvugga 12

13 (alternativt Talentfilmfondet, om de jobber med film). Prosjektvugga er et tilbud på Tvibit hvor ungdom mellom år får mulighet til å realisere egne og hjelp til å skaffe mer finansiering. Tilgang til Prosjektrommet med alt du trenger av utstyr (telefon, faks, data, kopimaskin osv.) Johannes Eilertsen fra Kulta og Nicolai Lòpez, Christopher Walle og Birk fra UnDefined kjører show under 10års-feiringen idéer og prosjekter. Har man en god idé eller ønsker å sette i gang en aktivitet, kan man gjennom Prosjektvugga få hjelp på tre måter: Finansiering Veiledning/coaching - hjelp til å utvikle prosjektet/rådgivning, (Se mer om Prosjektvugga lenger ned). Søknader til Prosjektvugga behandles på de faste filtermøtene (hver fredag eller ved behov), hvor ca. 8 av de ansatte er representert. Ikke alle søker om penger fra Prosjektvugga, så tildelingene gjelder både penger, oppfølging og eventuelt andre 13

14 Nyvalgt Tromsø Ungdomsråd etter Ungdomskonferansen i november 14

15 tjenester (f eks utlån av teknisk utstyr osv). Alle som får tildelinger fra Prosjektvugga blir også fulgt opp av en eller flere av de ansatte og får veiledning etter behov og ønske. I 2010 ble det lagd et elektronisk søknadsskjema som skal gjøre det enklere å sende søknader, samt å behandle dem. Det ble i løpet av 2010 gjort 11 tildelinger gjennom Prosjektvugga, på en totalsum av ,- Videre ble det gjort en avgjørelse på at en i staben hos Tvibit fikk dekt reise og opphold på en studietur som PUT (Palestinakomiteens ungdomsgruppe i Tromsø) gjorde til Palestina i vinterferien (februar/mars). Denne utgiften ble gjort via Prosjektvugga, og Vilde Fjeldheim Wold reiste da sammen med en annen voksenperson og 9 ungdommer tilknyttet PUT. (SE FULLSTENDIG OVERSIKT OVER TILDELINGENE FRA PROSJEKTVUGGA I KAPITTEL 7 - VEDLEGG OG TVIBIT I TALL). PROSJEKTKURS Tvibit gjennomfører også flere prosjektkurs hvert år, for ungdommer som ønsker å gjøre prosjekter. Da samler man deltakerne til en kveld eller helg og går gjennom grunnleggende (eller viderekommende) metoder, tips og triks for hvordan best mulig å gjennomføre prosjekter. I 2010 ble det gjennomført prosjektkurs på våren og i november (i forbindelse med Idéfangst, se under). IDÉFANGST 2010 I forbindelse med Tvibits 10 års jubileum overrakte Sparebank1 Nord Norge Tvibit en sjekk på ,- Disse ble overført inn i Prosjektvugga, og for å kickstarte nye ungdommer til å gjøre aktiviteter og for å finne de gode idéene, utlyste vi i oktober en idékonkurranse Idéfangst. Målgruppen var ungdom i Tromsø mellom år. 3 vinnerne mottok ,- og juryen besto av filtermøtet. Vinnerne av Idéfangst var Rolf Ole Jensen med konseptet Tromsø Avant Garde Club (nå omdøpt til Klubben ), Orooracon, med treffsted og nettverk for Japaninteresserte ungdommer og UngtBlod- festivalen, som skal lage musikkfestival for unge, uetablerte band på Kråkeslottet på Senja. Disse fikk i tillegg til premien på ,- oppfølging fra Tvibit og er alle per i dag i gang med prosjektene sine. 15

16 5. KAFÉ PEGEN Kafé Pegen er Tvibits hjerte og ansikt utad, og er gjerne folks første møte med Tvibit. Kaféen er spesielt tilrettelagt for ungdommer, det er ingenting på menyen til over femtilappen og hver torsdag blir det servert hybelmiddag; en skikkelig middag til en meget rimelig penge. Hybelmiddagen gjennomføres og finansieres gjennom Ung Region-prosjektet (se mer om UR under eget punkt). Kafé Pegen er rusfri og har verken aldersgrense eller kjøpeplikt. Fra november 2010 ble det satt i gang en offensiv i forhold til å få økt omsetning, bedre rutiner og en generelt ny giv i kaféen, noe som blant annet ga seg store utslag i hygge, besøksantall og i omsetningen, og resulterte i omsetningsrekord (på ti år) i januar TROMSØ UNGDOMSRÅD Tromsø Ungdomsråd har som intensjon å gi ungdommer en stemme i saker som angår dem. De jobber for fellesskapet og ønsker å ta tak i dagsaktuelle temaer som berører ungdom i Tromsø. Så langt det er mulig forsøker man å oppnå en spredning i kjønn, alder og bosted blant medlemmene, for å kunne representere Tromsøungdommen på best mulig måte. Tromsø Ungdomsråd ligger under Tromsø kommunes ansvarsområde, men er administrert og holder til på Tvibit, for best å ha nærhet til målgruppen. Ungdomsrådet har en ansatt, en sekretær i 20 % stilling, og siden høsten 2008 har dette vært Ingvild Storvoll. Budsjettet er på ,- per år. Ved inngangen til 2010 hadde 11 medlemmer vært med i Tromsø Ungdomsråd siden høsten 2009, og etter nytt valg høsten 2010 besto Tromsø Ungdomsråd av 13 medlemmer 2009 (se fullstendig navneoversikt bakerst under kapittel 7- Vedlegg og Tvibit i tall). Gjennom året har Ungdomsrådet hatt 7 egne møter på Tvibit og har hatt flere fokusområder; fokus på barnevern, kompetanse til elevråd, et mer synlig ungdomsråd, et rikt fritidstilbud og politisk deltakelse, for å nevne noen. Dette er også temaer de ønsker å jobbe videre med i Gjennom året har også Ungdomsrådet deltatt på en rekke ulike møter, kurs, konferanser, både gjennom invitasjoner og samarbeid eksternt, samt i egen regi. Fordelt på høst- og vårsemesteret har Tromsø Ungdomsråd vært invitert som ungdomsrepresentanter for Tromsø kommune på følgende: Ungdomskonferansen (Troms 16

17 Dokfilmfangst workshop fylkeskommune, april) Ungdommens fylkesråd i Troms (16.april) Sjumilsstegkonferanse (12. mai) Samarbeidsprosjekt med biblioteket (27. mai) NAV- forum (mars november 2010) Vennligst forstyrr -kampanje (Redd barna, 19.oktober) SAMARBEID Årlig samarbeider Tromsø Ungdomsråd med de andre ungdomsrådene i Balsfjord og Karlsøy kommune (BKT) om å lage en regional ungdomskonferanse gjennom prosjektet Ung Region. Konferansen ble i 2010 avviklet på Malangen Brygger februar. Samarbeidet engasjerer Ungdommens kommunestyre (27.oktober) CISV møte (8.november) ungdommene på tvers av de geografiske grensene, og involverer også tilhørende gjester (politikere og administrasjon fra de tre kommunene) som inviteres som tilhørere når konferanseresultatet presenteres. På denne konferansen var det 22 deltakere, samt inviterte gjester. Deltakelsen på disse arrangementene har variert fra 3 10 medlemmer. I tillegg til disse har Ungdomsrådet vært med på å arrangere egne konferanser. 17

18 UNGDOMSKONFERANSEN Ungdomsrådet arrangerer alene en konferanse for alle ungdommer i Tromsø kommune i alderen år. I 2010 ble konferansen avholdt 4. oktober på Tvibit, med 25 deltakere. Konferansens formål er å gjøre Ungdomsrådet kjent, velge inn nye medlemmer og høre fra de frammøtte hva de mener Ungdomsrådet bør jobbe med. Alle ungdommer inviteres gjennom ungdomsskoler og videregående skolene i byen, i tillegg til enkelte frivillige organisasjoner. Når nye medlemmer er valgt inn i Tromsø Ungdomsråd arrangeres, i samarbeid med Ung Region, en felles opplæringsdag for alle ungdomsrådene i BKT. Totalt deltok 15 ungdommer + inviterte gjester på denne. 7. OMVISNINGER OG DELING AV ERFARING Tvibit gjennomfører hvert år et høyt antall omvisninger på huset. Gjestene kommer fra regionen, landet for øvrig og utlandet, og de besøkene er både ungdommer fra distriktet og statsråder i regjeringen. Ung Region inviterer årlig inn framtidige hybelboere, og drar også ut til Balsfjord og Karlsøy før sommeren hvert år, for å fortelle om Tvibit og tilbudet der. Videre gjennomfører Helsestasjon for Ungdom og Tvibit årlig omvisninger for alle 10. klassingene i Tromsø kommune (se mer under kapittel 6 Helsestasjon for Ungdom). I tillegg får Tvibit veldig mange henvendelser fra ulike aktører som ønsker å besøke Tvibit og lære av de erfaringer som er gjort i arbeidet her. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ta i mot gjester, og omvisninger av disse enkeltpersonene eller gruppene varierer ut fra hvem i staben som er tilgjengelig. Se oversikt over alle besøkende under 7 Vedlegg og Tvibit i tall. Tvibit, ved Sif Vik og Vilde Fjeldheim Wold, har også en lokalkontaktavtale med Aktiv Ungdom, som innebærer at man skal bistå med veiledning, informasjon og promotering av Aktiv Ungdomprogrammet, både overfor besøkende som er i målgruppen, men også i forhold til andre som jobber med ungdom hvor Aktiv Ungdom kan være sentral i deres aktivitet (se mer om Aktiv Ungdom under kapittel 5 Annet). TVIBIT HAR LÆRT MEG Å TENKE STORT Fra Brukerundersøkelsen

19 Kulta sin forestilling ROM, i samarbeid med Vennskapsbyprosjektet. På bildet: Nehal Afana via Skype og Bente Reibo som konferansier 8. TROMSØ KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM Tromsø kommune utlyser hvert år et kulturstipend på ,- Juryen har satt som premiss at like viktig som at man er dyktig til det man gjør, er det å være inspirerende for andre, slik at dette gir ringvirkninger. Det er også viktig å være nyskapende og kreativ, og at man har vært aktiv lengre enn kun i året man nomineres. I 2010 valgte juryen å legge vekt på to personer som har valgt å satse videre på sitt felt, og stipendet gikk til Emilie Blichfeldt og August Falch Sørheim seg. Begge er dyktige innenfor det de gjør og fortjener den oppmuntringen et kulturstipend vil være. I tillegg er de gode forbilder, de hjelper andre og tør å gjøre nye ting selv. Begge satser også på videre aktivitet innen kunst og kultur. Stipendet ble delt mellom de to mottakerne. Juryen besto av: Mette-Marith Aspmo, Hans Bjella, Isak Eriksen Bjørn, Rikke Lange og Sif Vik (sekretær). 19

20 20 DKS distrikt i Harstad

21 3. FILMHUSET TVIBIT 1. GENERELT, DKS OG DKS REGION DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN TROMSØ MODELLEN I likhet med Tvibit som helhet, var 2010 et travelt år for Filmhuset Tvibit (se under Intern organisasjon hvem som var ansatt), med høyt aktivitetsnivå både lokalt, regionalt og internasjonalt. Filmhuset Tvibit gjennomførte i 2010 for niende året Den Kulturelle Skolesekken i Film for alle 9. klassinger i Tromsø kommune (DKS Tromsø modellen). I alt var 748 elever inne på et to-dagers kurs i regi av Filmhuset Tvibit. Kurset går over to dager, hvor alle elevene først i fellesskap ser en film på Aurora Kino Fokus med foredrag av en valgt filmskaper. I år var filmen Its hard to be a rock n roller med filmskaper Gunhild Asting. Dag 2 er elevene i grupper på 16 stykker på Filmhuset Tvibit og får et seks timers filmkurs hvor de lager en film i løpet av dagen. I alt ble det gjennomført 47 kursdager som resulterte i 94 ferdige kortfilmer laget av elevene. DKS DISTRIKT I tillegg gjør Filmhuset Tvibit en DKSdistriktsmodel, hvor man gjør filmkurs for grunnskoler i Troms fylke. Dette ble gjort for femte året i 2010, og det ble gjennomført distriktskurs i: Bardu, på Husøy, på Otern, Lyngen, Kvænangen, i Nordreisa og i Harstad (de to sistnevnte var Talentworkshops, se kommentarer under NUFF). FILMKURS Videre ble det gjort ulike andre typer filmkurs, blant annet sommerfilmkurs Gaza-Tromsø via Skype (som en del av Vennskapsbyprosjektet, se egen beskrivelse av Vennskapsbyprosjektet), et kurs i stunt og kampteknikk i film og filmkurs med bygdeskoler over bredbånd (i samarbeid med Bredbåndsfylket Troms). FILMGRUPPE Filmhuset Tvibit har gjennom 2010 hatt en fast filmgruppe, som møtes en gang i uka under ledelse av en ansatt på Filmhuset. Gruppa het Panorama, men byttet navn til Headshots i løpet av året. Det har vært ca 6 faste deltakere i gruppa, og de har hatt undervisning i film og manus, samt begynt å jobbe med egne produksjoner. Gruppa ble ledet av Viktor Enoksen ut året, før Øyvind Opshaug overtok i januar KAMIKAZE Som et fast tilbud på Filmhuset Tvibit har man Kamikaze-redigering hver 21

22 tirsdag og torsdag ettermiddag. Dette er et lavterskeltilbud til alle som ønsker veiledning, bruk av maskiner og lån av redigeringsutstyr og filmutstyr. I løpet av 2010 ble det registrert omtrent 450 brukere av Kamikaze. PROSJEKTER/FILMPRODUKSJONER Filmhuset Tvibit har også vært involvert i flere filmprosjekter og produksjoner gjennom 2010, og vi nevner spesielt Kiki og Fargelære. Kiki er en kortfilm av Eilif Bremer Landsend (manus og regi) som ble spilt inn i juli Rundt 23 ungdommer dro til Unstad i Lofoten og deltok på den 9 dager lange innspillingen. Budsjettet lå på ca , og filmen hadde premiere som forfilm til åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, samt Tromsøpremiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Kortfilmen Fargelære av Emilie Blichfeldt ble spilt inn i august 2010 med 30 personer på sett, i tilegg til statister og støttespillere. Filmen ble ferdigstilt i janauar 2011, og ble vist på Tromsø Internasjonale Filmfestival. TALENTFILMFONDET Talentfilmfondet er en en satsning med støtte fra Troms fylkeskommune, som blant annet skal være med på å øke filmaktiviteten i distriktet. Ungdommer mellom 15 og 25 år kan søke støtte til filmprosjekter, manusutvikling, deltakelse på kurs, workshops, seminarer eller innleie av mentor. Se hvilke tildelinger som ble gjort fra Talentfilmfondet under 7 - Vedlegg og Tvibit i tall. 2. FILMVEKSTHUSET TVIBIT - FORPROSJEKT I 2010 har Tvibit utredet muligheten for å etablere et Filmveksthus i Tromsøregionen, og vurdert hva som skal til for at det nåværende Filmhuset Tvibit kan settes i stand til å ta oppgaven. Filmveksthuset Tvibit (FVH) skal være et kompetanse- og ressurssenter for ungdomsfilm i Nord- Norge. Styringsgruppen har bestått av representanter fra NNFS, Filmcamp, Film & Kino, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Forprosjektet har i tillegg til utredningen, som vil foreligge i mars 2011, gjort metodeutvikling og avholdt pilotprosjekter for ungdom i Tromsø og i regionen. Det vil bli søkt om et treårig hovedprosjekt våren 2011 med finansiering fra Kulturdepartementet (innvilget år 1), 22

23 private aktører, Film & Kino og RDA. Prosjektleder for forprosjektet har vært Magne Amundsen. I løpet av forprosjekt-året er det blitt gjort diverse utredinger, metoder er blitt testet ut, og et stort arbeid er lagt ned for å kartlegge behovet og veien videre. Dette er noen av aktivitetene og målene gjennom pilotene i forprosjektet FVH s kompetanse er sterkt ønsket i regionen, men må utvikles videre FVH er viktig for rekruttering og utvikling av filmbransjen i Nord- Norge Innspilling av Kiki i Lofoten, regi Eilif Bremer Landsend (juli) som er oppnådd i løpet av forprosjektåret for FVH: 23 av 25 kommuner i Troms har skrevet under Intensjonsavtaler med Filmveksthuset Alle delprosjektene er gjennomført som planlagt FVH har økt kompetansen på dokumentarfilm Det er utviklet ny kompetanse 23

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

KONSEPT BRANNSTASJONEN En samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon for ungdom

KONSEPT BRANNSTASJONEN En samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon for ungdom KONSEPT BRANNSTASJONEN En samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon for ungdom IDÉ Gjennom en samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

Prosjektrapport 2011-2012

Prosjektrapport 2011-2012 Prosjektrapport 2011-2012 Målsetting - Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen, til kritisk og skapende forhold til film - Skape regionale og internasjonale møteplasser

Detaljer

Tvibit Årsmelding 2012

Tvibit Årsmelding 2012 Tvibit Årsmelding 2012 1 REDAKTØR Vilde Fjeldheim Wold TEKST AV Anette Tunheim Jakobsen Bror Hartviksen Christian Hyld Eilif Bremer Landsend Eirin Kristin Kjær Espen Skagen Gro Herefoss Davidsen Gry Elisabeth

Detaljer

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å

Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å Bare tenke seg til hva det hadde betydd for et band som Bel Canto, hvis vi hadde hatt det samme tilbudet på 80- og 90-tallet! Da hadde vi sluppet å bo langt hjemmefra og å måtte spille inn platene våre

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2009 Situasjonen i Gaza dette året har vært preget av videreføring av blokaden og dermed også store vanskeligheter med å reise inn og ut av Gaza. Befolkningen i Gaza lider

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Samdrift a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Prosjektrapport 2011

Prosjektrapport 2011 Prosjektrapport 2011 Målsetting - Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen, til kritisk og skapende forhold til film - Skape regionale og internasjonale møteplasser for

Detaljer

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS

YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS YOUNG LEADERS IN BARENTS SPORTS (YLiB) Et lederprogram for ungdom i Barentsidretten SAMMENDRAG Når Barents Summer Games går av stabelen i Nordlands fylkeshovedstad Bodø, 1.-3. september 2017, gjennomfører

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl

Emilie, Ane, Andreas, Maja, Mira, Sara, Simen, Snorre, Stephanie, Anosha og Stein Thoresen. Marte, Aslak, Fridtjof, og Karl Oslo kommune Bydel Nordre Aker Seksjon for ungdom og kultur Protokoll Utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: Onsdag 17.03.10 og torsdag 18.03.10 Tidspunkt: 18.00 20.00 Møtested: Glasshuset på Nordberg skole. Sognsveien

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

bestemt seg for å sende ingeniører fra Vann- og avløp til Gaza. Gaza har takket ja til dette. Vi håper dette lar seg gjøre i løpet av våren 2014.

bestemt seg for å sende ingeniører fra Vann- og avløp til Gaza. Gaza har takket ja til dette. Vi håper dette lar seg gjøre i løpet av våren 2014. ÅRSMELDING 2013 2013 startet med besøk fra Gaza. Ordfører Rafiq Mekky fikk endelig besøkt Tromsø. Direktør for protese- og polioverkstedet i Gaza, Hazem Shawa, og to andre representanter fra Gaza kommune

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Vennskap Tromsø - Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø - Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2012 Den største begivenheten i vennskapssamarbeidet dette året skjedde egentlig i 2013. Da fikk vi besøk fra Gaza, og Gazaordfører Rafiq Mekky fikk endelig besøkt Tromsø! Direktør for proteseog

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016

TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 OPEN RCTIC TROMSØ 25. 29. FEBRUAR 2016 1 For å feire den 10. Arctic Frontiers konferansen organiseres programserien Open Arctic i Tromsø sentrum. Arctic Frontiers er en arena hvor politikere, næringslivsfolk

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Kontaktperson i fylkeskommunen: Rune Eliassen, rådgiver i plan- og næringsetaten i Troms fylkeskommune

Kontaktperson i fylkeskommunen: Rune Eliassen, rådgiver i plan- og næringsetaten i Troms fylkeskommune Sluttrapport Samdrift til Kommunal- og Regionaldepartementet Samdrift KKF DA, postboks 223, 9253 Tromsø samdrift.no Prosjektleder Ylva Maria Pavval, tlf. 92669903 Kommune: Tromsø Kommune Prosjektnavn:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak

Plan for kultursamarbeidet mellom Murmansk oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak Plan for kultursamarbeidet mellom oblast og Finnmark fylkeskommune Tiltak 2014-2016 Planen definerer samarbeidet i en treårig periode, og inneholder beskrivelser av tiltak og prosjekter. Planen er forankret

Detaljer

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? EUs program for ungdom (13-30 år), ungdomsarbeidere og organisasjoner som jobber for ungdom 2017: 3,3 millioner euro (ca. 30 millioner kroner) til fordeling i Norge Ca. 10%

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor Prosjektnummer 2013-3-390 Rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN BARNE OG UNGDOMSKOR... 1 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING...

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk;

Internasjonal festival Jazz Days, årlig i september, Arkhangelsk; 14.06.2009 PROGRAM for kultursamarbeidet mellom Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket Norge og Kulturministeriet i Den Russiske Føderasjon for perioden 2010-2012 Kultur- og Kirkedepartement i Kongeriket

Detaljer

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd Arena skole-næringsliv Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt Sør-Troms Regionråd 17.02.2017 Bakgrunn er diverse seminarer og møter hvor temaet har vært diskutert Initiativtakere:

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra ungdomsråd 2015-2019 Møtested: Kantina, Hitra rådhus Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 16:00 17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Regina

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer