Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)"

Transkript

1 Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom Storstua Dato: Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole 9. trinn, Forsøl Skole Medlemmer som ikke møtte: Andreas Johansen Emil Blix Sørnes 9. trinn, Fjordtun Skole Fra sekretariatet møtte: Henrik Skjelbred Theis Irgens Fagleder, Ungdomstjenesten Produsent, Ungdomstjenesten Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 24/13 HUR 25/13 HUR 26/13 HUR 27/13 Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Ungdomsrådssamling for ungdomsrådene i Vest-Finnmark Behandling av søknad: Søknad om midler til studietur til Stortinget Overrekkelse av gave til sykehusets barneavdeling

2 Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Enstemmig vedtatt HUR 24/13 Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Theis informerte om det nyoppstartede «Kulturcash». Kulturcash er en gave fra Strandparken Eiendom, i form av en pengepott på kr ,-. Ungdom kan søke om midler fra denne potten til å gjennomføre kulturarrangementer i henhold til gitte retningslinjer (se vedlegg 1). Ungdomstjenesten ønsker at potten i størst mulig grad skal forvaltes av ungdom, og har derfor valgt å henvende seg til Hammerfest Ungdomsråd. Søknader om midler fra Kulturcash-potten vil behandles av én representant fra Ungdomstjenesten, samt to representanter fra Ungdomsrådet. Representantene fra Ungdomsrådet vil gå på rullering. Hammerfest Ungdomsråd tok saken til etterretning, og stilte seg positive til å være med på søknadsbehandling. HUR 25/13 Ungdomsrådssamling for ungdomsrådene i Vest-Finnmark Hammerfest Ungdomsråd jobber med å arrangere en ungdomsrådssamling for alle ungdomsrådene i Vest-Finnmark. Ettersom samlingen skal planlegges i samarbeid med Porsanger Ungdomsråd, ønsker de å få til et oppstartsmøte på Skaidi. I den forbindelse har prosjektet «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» sagt seg villig til å dekke konferanserom og mat i forbindelse med møtet, mens ungdomsrådene selv dekker transportutgifter. Henrik tar kontakt med Porsanger Ungdomsråd for å avtale møtedato. Forslag fra Hammerfest Ungdomsråd var en av dagene mellom 29. november og 1. desember.

3 HUR 26/13 Behandling av søknad: Søknad om midler til studietur til Stortinget v/tom Vidar Moen Olsen har søkt Hammerfest Ungdomsråd om midler til å gjennomføre studietur til Stortinget for 16 elever i faget «Politikk og menneskerettigheter» (se vedlegg 2). De har samlet inn penger fra ulike hold, men anslår at de mangler ca. kr ,- for å realisere prosjektet. Forslag: Hammerfest Ungdomsråd bevilger kr ,- fra eget budsjett til prosjektet. Vedtak: Som forslaget, enstemmig vedtatt. Henrik informerer søker om vedtaket. HUR 27/13 Overrekkelse av gave til sykehusets barneavdeling Under konserten på Bootleg 9. november 2013 hadde Ungdomsrådet salg av lodd, kaker etc. til inntekt for barneavdelingen på Hammerfest Sykehus. Det ble totalt samlet inn kr. 966,-. I tillegg til denne summen ønsker Ungdomsrådet å bruke resterende midler fra eget budsjett (ved årets utgang) til en gave til barneavdelingen. Gaven vil enten bestå av konkrete ting de har behov for, eller en sjekk som er øremerket ting som kommer barn og unge pasienter til gode. Overrekkelse av gaven vil finne sted kort tid etter årets siste møte, som er satt til onsdag 4. desember. Møtet avsluttet kl. 18:00. Referent: Henrik Skjelbred Neste møte: onsdag 4. desember kl. 17:00. Dette blir siste møte i 2013.

4 Vedlegg 1 av 2, side 1 av 2 Retningslinjer for støtteordningen Kulturcash 1. Formålet med Kulturcash er å: - Øke antall kulturarrangementer av, for og med ungdom i Hammerfest. - Øke arrangørkompetanse blant ungdommer. 2. Hvem kan søke? - Ungdom mellom 13 år og 22 år. - Man må være minst to personer for å søke. - Arbeidet med arrangement skal være basert på frivillig innsats. 3. Hva kan midlene brukes til? - Støtte fra Kulturcash kan brukes til å dekke utgifter i forbindelse med kulturarrangementer som er åpne for publikum, primært ungdom i Hammerfest. - Med kulturarrangementer menes konserter, stand-up, revy, scenekunst, utstillinger og lignende. - Arrangementet skal være gratis for publikum. - Arrangementet skal være rusfritt. - Midlene kan ikke brukes til arrangementer av religiøs eller partipolitisk art. - Det kan ikke gis midler til arrangementer som er gjennomført før søknad er behandlet. 4. Hvor mye kan man søke om? - Søknadssummen er begrenset oppad til kr. 3000,- pr. arrangement. - Det kan ikke gis tilskudd som fører til at arrangementet går med overskudd. 5. Hva skal søknaden inneholde? - Navn på søkere. - Kontaktinformasjon. - Prosjektbeskrivelse. - Hva midlene skal brukes til. - Hvor mye søkes det om. - Budsjett med alle utgifter og eventuelle inntekter. - Kontonummer som støtten kan overføres til. 6. Hvordan behandles søknaden? - Midlene forvaltes av to representanter fra ungdomsrådet og én fra ungdomstjenesten/ansatt ved Bootleg. - Søknader til Kulturcash behandles fortløpende. - Dersom arrangementet får innvilget støtte vil beløpet overføres etter at akseptskjema er signert og returnert.

5 Vedlegg 1 av 2, side 2 av 2 7. Hvilke krav stiller vi til rapportering? - Regnskap og originalkvitteringer innsendes innen rimelig tid etter at arrangementet er gjennomført. - Publikumstall.

6 Vedlegg 2 av 2, side 1 av 1 Ungdomsrådet i Hammerfest Søknad om midler skoletur for unge Hammerfestungdommer. Jeg er seksjonsleder for samfunnsfag ved Hammerfest VGS og underviser dette året i faget "politikk og menneskerettigheter". I dette faget har jeg en gruppe på 16 ungdommer i alderen 17-19år som har valgt å fordype seg i disse emnene. Vi har veldig lyst å få med disse ungdommene en tur til Oslo og besøke Stortinget samt Nobels fredsinstitutt og Fredssenteret. Vi i Hammerfest bor langt fra sentrale politiske aktører og institusjoner i Norge, og har svært få muligheter til å utnytte disse i undervisningen. Får vi til dette vil det være en motivasjonskilde for hele dette skoleåret og for disse ungdommene i videre studier. I etterkant tenker vi at disse elevene kan ha fremføring for andre elevgrupper ved skolen om hva de har erfart og tilegnet seg av kunnskap. Noe som da vil øke bevisstgjøringen rundt mulighetene for politisk innflytelse, viktigheten av stemmeretten og Norge som demokrati. Vi håper at resultatet av dette er en bevisstgjøring av disse ungdommene rundt bruken og betydning av stemmeretten, og hvordan denne henger sammen med den politiske styringen av Norge. Vi, lærere, som til daglig møter ungdom i undervisning om disse temaene ser en skremmende utvikling i forhold til kunnskap om politikk, politisk innflytelse og viktigheten av å benytte stemmeretten. Et slikt prosjekt som vi håper å få til med dette vil være et steg i riktig retning får å øke kunnskapen og det politiske engasjementet blant unge i Hammerfest. Vi har allerede klart å skaffe en og del midler til å dekke reiseutgifter og overnatting. Det vi mangler er noen ekstra midler til å dekke noen reiseutgifter, samt utgifter til kost for elevene i 4 dager. Totalt sett mangler vi rundt 20000kr for å kunne realisere dette prosjektet. Vi håper dere stiller dere positive til prosjektet vårt og er villig til å støtte oss slik at vi kommer nærmere denne summen. Opplegget er tenkt som følger; - Reise fra Hammerfest søndag Besøk ved Nobelinstituttet og Fredssenteret mandag "Minitinget" et praktisk rollespill i politikk på Stortinget tirsdag Omvisning og åpen spørretime ved Stortinget onsdag Hjemreise onsdag Opplysning til andre elever om opphold og tilegnet kunnskap og erfaring. Med Vennlig Hilsen Tom Vidar Moen Olsen Seksjonsleder for Samfunnsfag Og elevene i fordypningsklassen for politikk og menneskerettigheter.

Søknad fra «Nordskjelv» vedr. støtte til World Festival

Søknad fra «Nordskjelv» vedr. støtte til World Festival Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 15.1.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Benedikte Holmen Hammerfest Videregående Skole Båthuset Skole

Detaljer

Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sebastian Olsen Marthe Strømme Benedikte Holmen Trygve Karlsen Hammerfest

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Saksliste Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 24/14 Behandling av søknader

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember

Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember Fauske den 3.oktober 2007 Oppdatert den 21. oktober Oppdatert den 3. Desember Sist oppdatert 21. desember MELENCI ARBEID 2007. Oppsummeringsmøte, og planlegging videre arbeid/besøk/tema/organisering. OPPSUMMERING.

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto.

Dugnadskomiten utpeker en kasserer, og det opprettes en egen klassekonto. KlasseTURene på Nordberg Tips og råd fra FAU Kjære foreldre! På Nordberg skole har det i flere år blitt arrangert klasseturer for elevene. Det er foreldre og elever som står som arrangører av turene, og

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Veflia Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Innhold Årsmøte og kurs... 3 Nytt medlemslotteri... 5 Sommeravslutning Onsdagsklubbene...

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer