Kjære kunder og lesere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kunder og lesere"

Transkript

1 Produktkatalog

2 Kjære kunder og lesere Velkommen til Hogrefes produktkatalog. Her vil du finne et bredt utvalg av de testene vi publiserer og distribuerer for det norske markedet. I tillegg til informasjon om produktene inneholder også katalogen stoff som vi håper kan stimulere og interessere deg som kunde. I intervjuet med vår eier Jürgen Hogrefe får du blant annet vite hvordan forlaget ble startet i 1949 og hvordan det har utviklet seg fram til idag. Hogrefe er Europas største forlagsgruppe med hovedkontor i Göttingen, Tyskland, og forlag i flere europeiske land, blant annet Sverige, Danmark, Frankrike og England. Gruppen publiserer psykologiske tester for bruk i både kliniske- og arbeidspsykologiske virksomheter, litteratur samt vitenskapelige tidsskrifter. I Norge har vi de siste årene tilbudt våre kunder en rekke veletablerte og velkjente kliniske tester, og nå har vi også gleden av å komplettere vår produktportefølje med en av verdens mest kjente personlighetstester - NEO PI-R. Les mer i katalogen om professor Hilmar Nordviks syn på instrumentets store betydning for testing av personlighet. Innen det kliniske feltet har vi gleden av å presentere Inventory of Life Quality in Children and Adolescents - ILC. Dette er det eneste livskvalitetsinstrumentet for det norske markedet som er oversatt og normert på norske barn. Les det spennende intervjuet med Professor Thomas Jozefiak, hvor han forteller om sitt arbeid med utviklingen av den norske versjonen, samt instrumentets betydning for bedømming av barns livskvalitet. Vi ønsker å tilby våre kunder tester som er vitenskapelig forankret, og som er nyttige for bruk innenfor ulike kliniske virksomheter, samt for testing innen HR-sektoren. Prisliste finner du separat lengst bak i katalogen, og her får du også opplysninger vedrørende bestilling av materiell og kontaktinformasjon. Vi vil selvsagt gjerne ha en god og aktiv dialog med deg som kunde, og du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål og synspunkter. God leselyst! Elisabeth Bech Daglig Leder 3

3 Innholdsfortegnelse Evnetester Klinisk-diagnostisk vurdering Eksekutive funksjoner Projektive tester Leiter International Performance Scale Revised (Leiter-R) s. 8 Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R)... s. 9 Autsim Diagnostic Interview - Revised (ADI-R)...s. 17 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)... s. 18 Eating Disorders Inventory-3 (EDI-3) s. 19 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)...s. 27 Behavior Rating Inventory of Executive Function Self-Report Version (BRIEF-SR) s. 27 Children s Apperception Test (CAT)...s. 38 Thematic Apperception Test (TAT)...s. 38 Rorschach s. 38 Utviklingsvurdering Griffiths Mental Development Scales Revised: 0 to 2 years (GMDS 0-2)...s. 10 Griffiths Mental Development Scales Extended Revised: 2 to 8 years (GMDS-ER 2-8)...s. 10 Merrill-Palmer-Revised Scales of Development (MP-R) s. 11 Reynell Developmental Language Scales (NRDLS)...s. 11 A Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY)...s. 12 Språk The Token Test for Children 2 nd ed (TTFC-2)...s. 13 Erikametoden s. 20 Social Communication Questionnaire (SCQ)...s. 20 Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC)...s. 21 Oppmerksomhet Children s Color Trails Test (CCTT)...s. 24 Color Trails Test (CTT)...s. 24 Conners Continuous Performance Test II v.5 (CPT-II) s. 2 Conners Kiddie Continuous Performance Test II v.5 (K-CPT v.5)...s. 25 d2 Test of Attention...s. 25 NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module) s. 26 Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult (BRIEF-A)...s. 28 Behavior Rating Inventory of Executive Function Pre-school Version (BRIEF-P)...s. 28 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) s. 30 NAB Mazes Test (Executive Functions Module)...s. 31 Visuell hukommelse og prosessering Rey Complex Figure Test and Recognition Trail (RCFT)...s. 32 The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure (BQSS)...s. 32 NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)...s. 33 NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)...s. 33 Responsbias og suboptimal prestasjon Test of Memory Malingering (TOMM) s. 39 Sosial og emosjonell kompetanse Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory Revised (ECBI/SESBI-R) s. 14 NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)...s. 26 Personlighet NEO Personality Inventory-Revised (NEO PI-R)...s. 35 Family Relations Test for Children (FRT) s. 15 Parenting Stress Index (PSI)...s. 15 Social Responsiveness Scale (SRS)...s. 16 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) s. 36 Personality Assessment Inventory (PAI) s

4 Hjemme hos Hogrefe Carl Jürgen Hogrefe fant ingen utgiver for tidsskriftet han ønsket å publisere. Dermed gav han det ut selv. Det som startet i familien Hogrefes hjem i Tyskland i 1949, har utviklet seg til et selskap med over 200 ansatte og datterselskaper i ti europeiske land. «Alle våre publikasjoner er basert på et vitenskapelig fundament, og de har stor relevans for både vitenskap og praksis.» Det var egentlig ganske tilfeldig at Hogrefe ble til! Min far, Carl Jürgen, var assistent ved det psykologiske institutt ved Universitetet i Göttingen og ønsket å etablere et psykologitidsskrift. Dette var i 1949, og han fant ingen utgiver for tidsskriftet. Det endte med at han utgav tidsskriftet, Psycho logishe Rundschau, selv, forteller Dr. G. Jürgen Hogrefe. «Vi er nær produktene og innholdet i det vi publiserer, og vi er svært fokusert på akkurat det.» Det ble en stor suksess. Psychologishe Rundschau er i dag det viktigste vitenskapelige tidsskrift innenfor psykologi i Tyskland. - Jeg synes det var meget visjonært av min far å se utviklingspotensialet i psykologi som en egen vitenskap og dens praktiske applikasjonsverdi. På dette tidspunktet var psykologi en teoretisk vitenskap, og de fleste områdene innenfor anvendt psykologi eksisterte ikke da, sier Jürgen. Mange milepæler Det startet i det små. Den første tiden holdt forlaget til i familiens private hjem. Firmaet vokste gradvis, og i dag har Hogrefe rundt 220 ansatte og datterselskap i ti ulike land. Publiseringen av Handbuch der Psychologie i tolv bind, er én av milepælene Jürgen trekker frem fra den mer enn 60 år lange historien. En annen milepæl, og kanskje den største, var starten på et testprogram og introduksjonen av kontrollert testdistribusjon i Tyskland. Frem til tidlig på 50-tallet kunne alle som ønsket det kjøpe psykologiske tester. Da Hogrefe begynte å publisere tester, solgte vi dem kun til kvalifiserte brukere. I dag er dette vanlig praksis, men på den tiden var det helt nytt. Jürgen trekker frem et entusiastisk arbeidsmiljø som noe han verdsetter høyt. Teamet har en sterk identifikasjon med firmaet. Hvis jeg har vært med på å bidra til det, så vil det være det største jeg har oppnådd, fastslår Jürgen. Største testutgiver i Europa Opprinnelig publiserte firmaet kun på tysk, men senere begynte de å publisere materiell både på engelsk og en rekke andre språk. Gjennom årene har Hogrefe utviklet et stort tidsskriftprogram, som i dag består av 42 tidsskrifter. Firmaet publiserer rundt 250 nye boktitler i året for studenter, forskere, klinikere, i tillegg til mer generelle bøker om psykologiske emner. Og så er det testpubliseringen! Vi publiserer rundt 800 ulike psykologiske testinstrumenter på flere språk. Jeg tør våge å påstå at vi er den største testutgiveren i Europa, sier Jürgen, som også er gift og pappa til fire. Nærhet til produktene og innholdet Et unikt aspekt ved Hogrefe, er at selskapet alltid har vært ledet av psykologer i de fleste nøkkelposisjonene i firmaet. Vi er nær produktene og innholdet i det vi publiserer, og vi er svært fokusert på akkurat det. Vi går aldri på kompromiss med den vitenskapelige kvaliteten på våre produkter, fastslår Jürgen. Hogrefes strategier baserer seg på et langtidsperspektiv. Alle våre publikasjoner er basert på et vitenskapelig fundament, og de har stor relevans for både vitenskap og praksis. Vi forsøker imidlertid også å være så markeds- og kundeorienterte som mulig. Vi tilbyr sikre jobber i attraktive arbeidsmiljø, og vi mener at våre ansattes kompetanse og entusiasme for arbeidet, er grunnlaget for vår suksess, sier han. Jürgen peker også på fokuset med å opprettholde evnen til fornyelse og engasjementet for innovasjon. Han tror dessuten at klimaet i firmaet påvirkes positivt av det faktum at Hogrefe er og vil forbli et uavhengig, familieeid firma. - Hva er visjonene for fremtiden? Miljøet for publisering er i endring, spesielt som følge av den teknologiske utviklingen. Vi mener det er nødvendig å være en foretaksom aktør for å være en del av den utviklingen. Vi må være oppmerksomme og adoptere de teknologiske nyvinningene. I framtiden vil vi fortsette å tilby våre kunder det innholdet og den servicen de ønsker, uansett i hvilket format de krever det. 6 7

5 Evnetester Evnetester Leiter-R Leiter International Performance Scale Revised Gale H. Roid & Lucy J. Miller SON-R Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test J. Th. Snijders & N. Snijders Oomen Hensikt: Ikke-verbal evnetest Alder: 2-21 år Administrasjon: Varierende tidsbruk etter behov, cand. spes.paed og cand.ed. med spesialkurs fra Universitetet i Oslo Tidsbruk: V-L batteri: IK Screening 30 minutter; IK helskala minutter Språk: Svensk versjon Leiter International Performance Scale Revised er en ikke-verbal evnetest for alderen 2 21 år. Skalaen inneholder totalt 20 deltester fordelt på to batterier. minne forlengs og baklengs, spatial hukommelse, visuell koding, assosiativ hukommelse, forsinket assosiativ hukommelse, umiddelbar gjenkjennelse og forsinket gjenkjennelse) og Oppmerksomhetstest (oppmerksomhet vedholdende og oppmerksomhet delt). Leiter-R har en omfattende målevidde, da skalaen også måler veldig lave IQ-verdier. Foruten IQ-verdiene og skårene for brede evnefaktorer, finnes det et antall spesialdiagnostiske skårer og skalerte skårer som viser sterke og svake sider i hver deltest og testet område, prosentpoeng og testaldersekvivalenter. Skalaen gir utover dette en måling som muliggjør utviklingsbedømmelse i form av små funksjonelle forbedringer i kognitive evner. Både testlederen, foreldrene, læreren og barnet selv gjør sosioemosjonelle vurderinger, som tilfører informasjon fra observasjoner av barnet i ulike miljøer. Visuelt-Logisk batteri anvendes for IQ-vurdering og inneholder deltestene: Logiske tester (klassifisering, rekkefølge og repeterte mønster) og Visuelle tester (visuelle analogier, matching, figurbakgrunn, formkomplettering, bildesammenheng, papirelastitet og figurrotering). Oppmerksomhet-Hukommelsebatteri anvendes for vurdering av hukommelse- og oppmerksomhetsvanskeligheter, i nevropsykologisk bedømmelse og ved innlæringsvansker. Inneholder deltestene: Hukommelsestest (korttids- Skalaen er spesielt gunstig for barn og ungdom med forsinket kognitiv utvikling, ikke-norskspråklige barn, barn med bristende verbale evner og barn med lærevansker, samt ADHD, autisme eller hjerneskade. Det finnes også mange kreative metoder som gjør det mulig for barn som ikke kan snakke eller høre, og/eller har begrensede evner, til å vise med hendene hva de kan under en test med Leiter- R. I Leiter-R komplett kombineres svensk og amerikansk materiell. Alle vesentlige deler med administrering, bedømmelse og tolkninger er på svensk. Bildemateriell og ikkeverbale arbeidshefter er amerikansk originalmateriell. Leiter-R komplett består av amerikansk manual, svensk manual, testmateriell, protokoll x 3, 10 stk., Attention Sustained Booklet x 3, 20 stk., vurderingsskalaer x 3, 10 stk. Hensikt: Ikke-verbal evnetest Alder: 2½-7 år; 5½-17 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon SON-R er en ikke-verbal evnetest. Instruksjonene til SON-R kan gis enten med bare håndtegn, eller bare ord, eller en blanding av de to måtene å kommunisere på. Dette gjør testen anvendelig for stort sett alle barn, uavhengig av språkferdigheter. Dette er ikke bare en fordel ved testing av døve barn, men også når man vurderer for eksempel flyktninge- og innvandrerbarn, samt barn med kommunikasjonsvansker grunnet utviklingsforstyrrelser eller autisme. SON-R 2½ 7 år ble standardisert fra på 1100 hørende barn. Deltester: Mosaics, Categories, Puzzle, Analogies, Situations og Patterns. Normer presenteres med månedsintervall og standardskårene kan transformeres til IQ-skårer. SON-R 5½ 17 år, ble standardisert fra på 1350 hørende barn. Deltest: Categories, Mosaics, Hidden Pictures, Patterns, Situations, Analogies og Stories. Normer som ovenfor. SON-R 2½ 7 år komplett består av engelsk manual, testmateriell, Scoring Form, 50 stk. og Patterns, 50 stk., samt et skåringsprogram. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista. SON-R 5½ 17 år komplett består av engelsk manual, testmateriell, Scoring Form, 50 stk., Hidden Pictures, 50 stk. og Patterns, 50 stk., samt et skåringsprogram. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista. 8 9

6 Utviklingsvurdering Utviklingsvurdering GMDS 0-2 Griffiths Mental Development Scales Revised: 0 to 2 years Ruth Griffiths. Revidert versjon: Michael Huntley Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 0-2 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon GMDS 0-2 er skalaer for vurdering av barns utvikling, og den opprinnelige versjonen som ble publisert i 1954 var på det tidspunktet det aller første utviklingsvurderingsinstrumentet for barn under to år. Denne reviderte versjonen fra 1996, består av en fullstendig nystandardisering med 665 barn i alderen måneder. GMDS 0-2 består av fem delskalaer; motorikk (A-skalaen), personlig- og sosial atferd (B-skalaen), hørsel og tall (Cskalaen), øye- og håndkoordinasjon (D-skalaen), samt utførelse (E-skalaen). GMDS 0-2 komplett består av engelsk manual, testmateriell, protokoll, 10 stk. GMDS-ER 2-8 Griffiths Mental Development Scales Extended Revised: 2 to 8 years Administration manual: D. Luiz, A. Barnard, N. Knosen, N. Kotras, L.E. Burns & D. Challis Analysis manual: D- Luiz, B. Faragher, A. Barnard, N. Knosen, N. Kotras, L.E. Burns & D. Challis Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 2-8 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon Denne tredje og foreløpig siste versjonen av GMDS ble publisert i Materiellet er standardisert og normert på 1026 britiske barn i alderen to til åtte år. GMDS-ER 2-8 består av seks delskalaer; motorikk (A-skalaen), personligog sosial atferd (B-skalaen), hørsel og tall (C-skalaen), øye- og håndkoordinasjon (D-skalaen), utførelse (E-skalaen), samt praktisk resonnering (F-skalaen). GMDS-ER 2-8 komplett består av engelsk manual, testmateriell, administrasjonsmanual, analysemanual, protokoll, 10 stk. Merrill-Palmer Revised Merrill-Palmer - Revised Scales of Development Gale H. Roid & Jackie L. Sampers Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 1 måned - 6½ år Tidsbruk: minutter Språk: Svensk versjon Denne svenske utgaven av MP-R er en kulturell og språklig bearbeidet versjon av den amerikanske. Utviklingsvurderingen består delvis av et kognitivt testbatteri, dels av en skala for vurdering av et barns grovmotoriske utviklingsnivå. Det kognitive testbatteriet er utformet slik at man får ut en generell utviklingsindeks, som speiler barnets generelle kognitive utviklingsnivå. For å kunne bedømme barnets utvikling innen ulike områder, er batteriet inndelt i tre domener: Kognisjon, finmotorikk og reseptivt språk. Des suten finnes tre tilleggsskalaer innen funksjonsområdene minne, bearbeidingshastighet og visuomotorikk. Det kognitive testbatteriet er konstruert ut fra prinsippet om at barn ikke trenger å besvare oppgavene verbalt, men gir sin respons via aktive leker, eller gjennom å peke på stimulusmateriellet. For å gjennomføre en vurdering av utviklingsnivå med MP-R, er man altså ikke avhengig av barnets språklige evner. Resultatet vurderes gjennom sammenlikning med normer (IK-skalaen). Dessuten genereres utviklingspoeng, som gjør det mulig å følge et barns utvikling over tid. NRDLS The New Reynell Developmental Language Scales Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka Hensikt: Utviklingsskalaer for vurdering av verbal forståelse og ekspressivt språk Alder: 2-7½ år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) ble publisert i 2011 og er den fjerde utgaven av dette vurderingsinstrumentet. Det er standardisert på rundt barn i Storbritannia. Skalaene har til hensikt å identifisere tale-og språkvansker hos barn i alderen 2 til 7½ år. Som tidligere versjoner av NRDLS, består også denne av to skalaer Comprehension Scale, som undersøker barnets evne til å forstå uttrykt språk, og Production Scale, som fokuserer på barnets språkproduksjon. Skalaene i denne utgaven er nærmere sammenkoblet for å forenkle sammenlikningen mellom barnets verbale forståelse og dets ekspressive språk. Materiellet er oppdatert og forbedret med hensyn til den nyeste forskning om barns språkutvikling. En annen viktig nyhet i NRDLS, er Multilingual Toolkit. Dette er en håndbok som gir råd og veiledning for tilpasning og bruk av materiellet for utredninger av barn med annet morsmål. NRDLS komplett består av engelsk originalmateriell; test manual, multilingual toolkit manual, picture book 1 comprehension, picture book 2 production, stimulus materiel log, protokoll, 25 stk. MP-R komplett består av amerikansk manual, svensk manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, test protokoll kognitivt testbatteri, 10 stk., testprotokoll grovmotorisk skala, 10 stk., blankett kopiering A, 10 stk., blankett kopiering B, 10 stk., sammenstillingsblankett, 10 stk., Luddes bok, lekemateriell

7 Utviklingsvurdering Språk NEPSY A Developmental Neuropsychological Assessment Marit Korkman, Ursula Krisk & Sally Kemp Hensikt: Testbatteri for nevropsykologiske undersøkelser Alder: 3-12 år Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon, svensk manual NEPSY er en barnenevropsykologisk undersøkelsesmetode, som har sin forankring i Lurias teori og metode, samtidig som den er psykometrisk bearbeidet. Den svenske versjonen som foreligger, gir mulighet for nevropsykologisk bedømmelse, tiltaksplanlegging og oppfølging av barn i alderen 3-12 år. Testingen gir, sammen med resultatet fra en allmenn evnetest, et helhetsbilde av barnets utvikling. Dette er et godt utgangspunkt for planlegging av habiliteringstiltak for barn med utviklingsavvikelser eller dysfunksjon, som DAMP, utviklingsforstyrrelse, språkforstyrrelse eller bevegelseshemming. Medtoden er også verdifull for å forstå barn med epilepsi eller andre nevrologiske, onkologiske eller endokrinologiske sykdommer. NEPSY omfatter 27 deltester, fordelt på fem domener: Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, språklige funksjoner, sensomotoriske funksjoner, visuomotoriske funksjoner og minne- og innlæringsfunksjoner. NEPSY er inndelt i to aldersintervaller, 3-4 og I NEPSY Administreringsanvisninger finnes det forslag på hvilken rekkefølge de inngående deltestene for de respektive alders intervall kan administreres i. Disse såkalte startbatterier, som omfatter minst to deltester fra hvert domene, er beregnet brukt ved mindre omfattende utredninger - og gir et allment bilde av barnets nevropsykologiske status. Psykologen kan siden gå videre ut fra resultatet og de hypoteser som formuleres, gjennom å velge hensiktsmessige deltester fra et utvidet batteri for respektive aldersintervall. En bedømmelse med samtlige inngående deltester, genererer en utfyllende nevropsykologisk vurdering av barnet. De svenske normene er basert på 500 barn. NEPSY Håndbok inneholder historikk og teoretisk forankring, det svenske standardiseringsarbeidet, testens psykometriske egenskaper, normkurver og tolkning av testresultat. NEPSY komplett består av administreringsanvisninger, håndbok, bildebok, testprotokoll 3-4, 10 stk., testprotokoll 5-12, 10 stk., samt 10 stk. hver av svarblankett 1 til 6 og svarhefte 1 og 2. Til de ulike deltestene; Tårnet lage (brette) med pinner og flerfargede kuler, minne for navn åtte tegnede ansiktskort, auditiv oppmerksomhet og auditivt svarmønster 70 flerfargede skumgummibiter, blokkonstruksjon 12 røde kuber, fingerdiskriminering en skjerm, og til auditiv svarmønster og nonsensord en norsk CD. Maler til deltesten Visuell oppmerksomhet: Kaniner, katter og ansikter. Til deltesten Bildestrøm og Figurkopiering mal A linjer og prikker, mal B vinkler og linjal. TTFC-2 The Token Test for Children (2nd ed) Ronnie L. McGhee, David J. Ehrler och Frank DiSimoni Hensikt: Metode for å måle reseptive afatiske språkforstyrrelser Alder: 3-12 år, autorisert logoped Tidsbruk: minutter TTFC-2 er en revidert versjon av The Token Test for Children, som er en hurtig og effektiv metode for å måle subtile, reseptive språkvansker hos barn. Den nye versjonen er oppdatert med helt nye normdata, som bygger på en større normgruppe for økt validitet og reliabilitet. De enkleste items fra TTFC er fjernet i TTFC-2 og erstattet med nye items for barn i de øvre aldersintervallene. I tillegg er anvisningene for administrering og skåring forbedret. Testmateriellet består av 20 tokens (geometriske figurer i hard plast), som anvendes i de ulike oppgavene. TTFC-2 komplett består av amerikansk manual, testmateriell og protokoller, 50 stk

8 Sosial og emosjonell kompetanse Sosial og emosjonell kompetanse ECBI / SESBI-R Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory - Revised Sheila Eyberg FRT Family Relations Test for Children Eva Bene & James Anthony PSI Parenting Stress Index Richard A. Abidin Hensikt: Bedømme atferdsproblemer hos barn og ungdom Alder: 2-16 år Tidsbruk: 5-10 minutter Språk: Amerikansk manual, norske spørreskjemaer Kartlegging av atferdsforstyrrelser er et viktig element i den overgripende forståelsen av en rekke vanlig forekommende og alvorlige psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. Det er viktig at atferdsforstyrrelser oppdages og behandles på et tidlig stadium, for å forebygge varige problemer. Testen har således også et forebyggende formål, ettersom resultatet påviser hvilke barn som kan ha behov for hjelpetiltak, slik at eventuell behandling kan settes inn i tide. Hensikt: Test for å vurdere barns subjektive opplevelser av sine familierelasjoner Alder: Førskole- og skolebarn Språk: Engelsk versjon, svensk protokoll Hensikt: Identifisere og vurdere (potensielle) problemområder i forholdet mellom barn og foreldre Alder: Foreldre til barn i alderen 1-12 år, lærer Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema ECBI og SESBI-R er utviklet med henblikk på å bedømme atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, slik de kommer til uttrykk i hjemmemiljøet og i samspill med for eksempel søsken og venner. Atferdsforstyrrelser omfatter alt fra krangling og motvillighet til trass, impulsivitet og aggressivitet, som ofte er årsaken til at barn henvises til psykologisk vurdering og behandling. ECBI består av 36 påstander og besvares av en forelder eller annen nærstående person. SESBI-R består av 38 påstander og besvares av læreren. Påstandene handler om atferd, som i en viss grad er vanlige hos alle barn og ungdommer. Det som særpreger problematferd, er alvorlighetsgraden som beskrives i form av hyppighet og i hvilken utstrekning atferden oppleves som problematisk av foreldrene eller andre i omgivelsene. Poengsettingen av testen resulterer i råskårer som omregnes til standardskårer (T-verdier) for tolkning av testresultatet. Resultatet på ECBI/SESBI-R sammenlignes med amerikanske normer og bygger på svar fra cirka 800 barn og ungdom i alderen 2-16 år. I testen inngår det en oppsetting av figurer og fargekort. Barnet velger blant figurene og avgjør hvilke som skal representere familien sin. En av figurene skal forestille barnet og ytterligere en kalles «Ingen». Spørsmålskortene består av holdninger og emosjoner som barnet skal tildele familiemedlemmene. De påstandene som ikke passer til noen legges hos «Ingen». Resultatet viser den relative psykologiske betydning de ulike familiemedlemmene har for barnet og deres følelser for hverandre: Positive, negative, ambivalente, ensidige eller gjensidige, hemmende eller overdrevne, i tillegg til forsvar. FRT komplett består av engelsk manual, figurer, eske til kortene, protokoll til barn i førskolealder, 10 stk., protokoll til barn i skolealder, 10 stk. PSI er utviklet for å identifisere stressfylte områder i familier på et tidlig tidspunkt. Testen er derfor velegnet til bruk for profesjonelle som arbeider med utsatte barn og deres familier. Den kan også anvendes forebyggende i familier som ved første øyekast er velfungerende. Testen består av 120 utsagn som besvares av forelderen. Forelderen skal for hvert utsagn ta stilling til hvor enig han/hun er i innholdet i utsagnet. Utsagnene omhandler hvordan barnet oppfører seg, hvordan foreldrene reagerer, samt hvordan familien fungerer som helhet. PSI skåres manuelt ved avmerking av det valgte svar på det tilhørende svarark. Spørreskjema, profilark og svarark er utformet i et praktisk alt-i-ett-format. ECBI/SESBI-R komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og protokoll, 10 stk. Testen skåres i forhold til amerikanske normer, som er basert på svar fra mødre til barn i alderen 1 måned til 12 år, og 200 fedre til barn i alderen 6 måneder til 6 år. PSI komplett består av amerikansk manual, spørreskjema, 10 stk., svar- og skåreark, 10 stk

9 Sosial og emosjonell kompetanse Klinisk-diagnostisk vurdering SRS Social Responsiveness Scale John N. Constantino & Christian P. Gruber Hensikt: Bedømme sosiale ferdigheter Alder: 4-18 år Tidsbruk: 5 20 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilark SRS er en test for å bedømme og kartlegge barns sosiale kompetanse, slik den kommer til uttrykk i barnets naturlige omgivelser og i samspill med andre. SRS kan med fordel benyttes både av foreldre og lærere. Dermed kan resultatene sammenlignes, slik at man får et bredest mulig bilde av barnet. Ved hjelp av SRS er det mulig å beskrive og skille mellom ulike typer avvik i forhold til sosial kompetanse. Avvikene kan være alt fra lett nedsatt sosial funksjon til markante problemer i sosiale sammenhenger. Store avvik er ofte påvist hos barn med autismespektrumsforstyrrelse eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. SRS er også velegnet for å gi et bilde av sosiale ferdigheter hos barn med ADHD, barn med angst eller depresjon og sosialt tilbaketrukne barn. Skjemaet kan dessuten brukes til å bekrefte velfungerende sosial kompetanse, og som verktøy til å styrke barnets ressurser. Spørreskjemaet inneholder 65 spørsmål om barnets daglige liv og atferd innenfor de siste seks månedene. Det skal fylles ut av foreldre, lærere eller andre nærstående personer gjerne av flere. Poengene skåres enkelt på en firepunkts skala og generer T-verdier for totalskåre og for fem underskalaer: Sosial bevissthet, sosial kognisjon, sosial kommunikasjon, sosial motivasjon, samt autistiske mekanismer. I manualen presenteres amerikanske normer, inndelt for henholdsvis lærere og foreldre. SRS komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilark, 10 stk. ADI-R Autsim Diagnostic Interview - Revised Michael Rutter, Ann Le Couteur & Catherine Lord Hensikt: Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser Alder: Barn og voksne, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll ADI-R er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Intervjuspørsmålene kan brukes for å bedømme barn og voksne med mental alder over 2 år. Spørsmålene dekker åtte områder som involverer både anamnestiske og aktuelle opplysninger vedrørende barnets utvikling, kommunikasjon, sosiale interaksjon og stereotype mønstre i forhold til atferd og interesser, familiebakgrunn, skoleforhold og medisinske opplysninger. Intervjuskjemaet består av 93 items og fokuserer på tre atferdsmessige områder, som er sentrale for gjennomgripende forstyrrelser i utviklingen; språk og kommunikative evner, gjensidig, sosial interaksjon, samt begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser. Testleder gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson, som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklingsmessige historie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme, utarbeides det ut fra definerte cut-off-verdier en indikasjon på mulig forekomst av autisme. ADI-R komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll, intervjuprotokoll, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 2-3 år, 10 stk., diagnostisk algoritme, 2-3 år, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 4-9 år, 10 stk., diagnostisk algoritme, 4 år og eldre, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 10 år og eldre, 10 stk. ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med omfattende rutine - og som har erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det anbefales at man kjøper opplæringsprogrammet for materialet, som en veiledning for administrering av intervjuet

10 Klinisk-diagnostisk vurdering Klinisk-diagnostisk vurdering ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore & Susan Risi EDI-3 Eating Disorder Inventory-3 David M. Garner Norsk versjon: Øyvind Rø, Jan Rosenvinge Hensikt: Diagnostisere autisme og autismespektrums forstyrrelser Alder: Barn og voksne, aut. lege, aut. logoped, aut. arbeidsterapeut Tidsbruk: 40 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll ADOS er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og kreativ anvendelse av materiale - for personer som er under mistanke for autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. ADOS kan benyttes for å diagnostisere personer i ulike aldre og på ulike utviklingsnivåer fra småbarn til voksne, med eller uten talespråk. ADOS er velegnet for skoler og klinikker som bedømmer personer med utviklingsforstyrrelser. Ved hjelp av ADOS innhentes standardisert informasjon innenfor områdene sosial atferd, bruk av lyd/tale og gester i sosiale situasjoner, lek og interesser, med henblikk på å kunne stille diagnosen autisme. Strukturerte aktiviteter og materiale gir en standardisert sammenheng, der sosial interaksjon, kommunikasjon og annen atferd som er relevant for autismespektrumsforstyrrelser, kan observeres. ADOS består av fire moduler, og hver modul tar cirka 40 minutter å gjennomføre. Hver enkelt testperson vurderes ut fra en modul, avhengig av hans eller hennes ekspressive språknivå og kronologiske alder. Retningslinjer i manualen gir veiledning for valg av modul. Modul 1 henvender seg til barn som ikke daglig kommuniserer gjennom tale. Modul 2 henvender seg til barn med et kommunikativt talespråk, som består av enkle setninger. Modul 3 henvender seg til barn med flytende talespråk med kompleks setningsoppbygning. Modul 4 henvender seg til unge og voksne med flytende talespråk med kompleks setningsoppbygning. Modul 1 og 2 administreres i stor grad fritt i rommet ved bruk av leker, mens modul 3 og 4 legger vekt på samtale og kan administreres ved et bord. Observasjoner som noteres under administreringen, kodes i etterkant og utgjør grunnlag for diagnose. Hver enkelt modul inneholder en diagnostisk algoritme som inneholder en cut-off-verdi for en bredere autismespektrumsforstyrrelse, samt en cut-off-verdi for en mer avgrenset, tradisjonelt definert autisme. For ADOS, ADI-R og SCQ er det utarbeidet et felles databasert skåringsprogram, som gir enklere skåring. Eksempelrapport kan bestilles via vår kundeservice. ADOS komplett inneholder amerikansk manual og norsk protokoll, testmateriell, protokoll modul 1,10 stk., protokoll modul 2, 10 stk., protokoll modul 3, 10 stk., protokoll modul 4, 10 stk. Hensikt: Bedømme grad av spiseforstyrrelse Alder: 11 år til voksen Administrasjon: Gruppe eller individuell, lege Tidsbruk: 20 minutter Språk: Norsk versjon EDI-3 er en revidert versjon av det velkjente selvrapporteringsinstrumentet EDI-2 og måler en rekke ulike spesifikke egenskaper og atferder, som har vist seg å ha klinisk relevans hos personer med spiseforstyrrelser. EDI-3 gir et godt grunnlag for behandlingsplanlegging og behandlingsevaluering. Instrumentet kan også benyttes som screening for å identifisere spiseforstyrrelser. De 91 spørsmålene fra de tidligere versjonene av EDI, er beholdt intakte. I den nye versjonen, har skalaene blitt vesentlig bearbeidet med bakgrunn i aktuell spiseforstyrrelsesforskning. I tillegg har man utvidet med nye, sammensatte skalaer. EDI-3 gir resultater på 12 primære, ikke overlappende, delskalaer, som består av tre spiseforstyrrelsesspesifikke skalaer og ni psykologiske skalaer med høy relevans for spiseforstyrrelser. Videre gir EDI-3 resultater på seks sammensatte skalaer: Risiko for spiseforstyrrelse, selvvurdering, interpersonlige problemer, affektive problemer, overdreven kontroll og generell psykologisk dysfunksjon. Normene er innsamlet i Sverige i årene 1995 til Normalgruppen består av 648 kvinner i alderen år. Pasientgruppen består av 294 kvinner i alderen år med diagnostisert spiseforstyrrelse. EDI-3 komplett består av amerikansk manual, norsk manualsupplement, spørsmålshefter inkludert bakgrunnsdata, 10 stk., svar- og skåreblankett (selvkopierende), 10 stk., profilblanketter, 10 stk. og symptom checklist-skjema, 10 stk

11 Klinisk-diagnostisk vurdering Klinisk-diagnostisk vurdering Ericametoden Verdensbyggertesten Gösta Harding, Allis Danielson med flere. SCQ Social Communication Questionnaire Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord ILC Inventory of Life Quality in Children and Adolescents Fritz Mattejat & Helmut Remschmidt, Norsk versjon: Thomas Jozefiak Hensikt: Klinisk psykodiagnostisk hjelpemiddel ved vurdering av barn Alder: 3-12 år, fortrinnsvis 5-10 år, kan også anvendes på voksne Tidsbruk: 45 minutter Språk: Svensk versjon, engelsk manual Ericametoden har sin opprinnelse i Lowenfelds «World technique», som ble innført i Sverige i Metoden ble utarbeidet fra av bl.a. Gösta Harding. Erikametoden er en lekediagnostisk metode, som innebærer en fast fremgangsmåte, der man anvender et standardmateriell. Vurderingen bygger på flere observasjons- og registreringsvariabler. Hensikt: Screening av autisme og autismespekterforstyrrelser Alder: Barn og ungdom, aut. lege, sosionom, aut. sykepleier, aut. logoped, aut. arbeidsterapeut, aut. fysioterapeut, spesialpedagog Tidsbruk: 10 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll SCQ er et lettadministrert screeninginstrument for å bedømme kommunikasjonsmåter og sosial funksjon hos barn der det foreligger mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelse. Det kan også fungere som grunnlag for å utarbeide behandlingsplaner og pedagogiske tiltak, samt for å vurdere virkningen av disse. Hensikt: Instrument for kartlegging av livskvalitet Alder: 6-18 år Tidsbruk: 15 minutter Språk: Norsk versjon ILC er et screening-instrument for barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Det gir en kartlegging av livskvaliteten hos friske barn og ungdommer, samt barn og ungdommer med psykiske eller somatiske lidelser. Instrumentet kan anvendes i individuell kliniskterapeutisk diagnostikk for å beslutte aktuelle behandlingstiltak. Det kan også benyttes for kvalitetssikring og terapievaluering av den kliniske praksis, samt i forskning. ILC gir opplysninger om livskvalitet og funksjonsevne fra to perspektiver fra barnet/ungdommen selv og fra foreldrene. Testen skiller mellom følgende ulike livsområder: (1) skole, (2) familie, (3) sosiale kontakter til andre barn/ungdommer, (4) interesser og fritidsaktiviteter. I tillegg kommer de to helserelaterte områdene (5) fysisk helse og (6) psykisk helse. Etter vurderingen av de enkelte områdene, rapporteres en samlet vurdering av livskvaliteten (7). To områder kartlegges bare for syke personer: (8) graden av belastning på grunn av den aktuelle sykdommen/lidelsen og (9) graden av belastning på grunn av de diagnostiske og terapeutiske tiltakene. Vurderingene fra de ulike perspektivene sammenholdes, og som samlet resultat får man en livskvalitetsskår. Kartleggingen av barn fra 6 til 11 år foretas gjennom intervju på grunnlag av intervjuskjemaet (spørreskjema for barn). Intervjuskjemaet gjennomgås av intervjueren og barnet i fellesskap. Ungdommer og barnets/ungdommens foreldre får et spørreskjema som fylles ut på egen hånd. Oppgaven består i å bygge med standardlekene i en sandkasse ved tre anledninger. Observasjonstid er maks 45 minutter per tilfelle. Testmateriellet inneholder 360 «leker» (selges i pakkeenheter, be om separat oversikt), fordelt i et skap med tolv bokser, to rektangulære sandkasser med finkornet sand, tørr respektive våt, samt et trestativ til å plassere i sandkassen. SCQ gjennomføres på kun ti minutter av foreldre eller annen nærstående omsorgsperson, og gir psykologen, barnelegen eller andre grunnlag for å bedømme behov for ytterligere utredning, f. eks. med instrumentene ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). På en rask og enkel måte, og til en lav kostnad, kan SCQ administreres av personal innen omsorg og skole for rutinemessig screening av barn fra 4 år med en mental alder på minst 2 år, der det foreligger mistanke om autismespekterforstyrrelse. Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet av Thomas Jozefiak - og er normert på et representativt utvalg av skoleelever fra Sør-Trøndelag fylke og et skolebasert utvalg av foreldre til elever i samme fylke. I tillegg tilbyr testen normer fra et utvalg av barne- og ungdomspsykiatriske pasienter henvist til poliklinisk behandling, samt deres foreldre. Manualen presenterer også resultater fra et utvalg av overlevende barn med kreft og deres foreldre (Pediatrisk utvalg). ILC komplett består av norsk manual, spørreskjema for barn, 10 stk., spørreskjema for ungdom, 10 stk., spørreskjema for foreldre, 10 stk. analyseskjema for barn, ungdom og foreldre, 10 stk. SCQ dekker de atferdsmessige områdene som er sentrale for autismespekterforstyrrelser: Språk og kommunikativ evne, sosial interaksjon, samt begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser. Administreringen gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema, som finnes i to versjoner: Nåtidsvurdering, som fokuserer på barnets atferd de siste tre måneder og livsløpvurdering, som fokuserer på hele barnets utviklingshistorie. Skjemaene inneholder 40 ja/ nei-spørsmål hver. Vurderingen gjøres gjennom enkel addisjon og tolkes ut fra spesifikke cut-off-verdier. SCQ komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll, nåtidsvurdering, 10 stk., livsløpvurdering,10 stk., skåringsark, 10 stk

12 Barnets subjektive vurdering ILC er enkelt i sin oppbygging og dekker samtidig de viktigste domenene som har betydning for barns livskvalitet. Det er det eneste livskvalitetsinstrumentet på det norske markedet, som tillater at barna gir sin subjektive vurdering av hvordan de har det på gitte livsområder uten bruk av indikatorspørsmål. - Det unike ved ILC, er at det dekker et stort aldersspenn, og at alle viktige skårer kan beregnes ut fra bare sju kjernespørsmål. De resterende spørsmålene er beregnet som tilleggsinformasjon. Intervjuet for 7-11-åringene er designmessig godt tilrettelagt blant annet med smilefjes, forteller Thomas Jozefiak. «Det er nødvendig at barnas egen stemme blir hørt når vi vurderer for eksempel et behandlingsforløp.» Han trekker også frem som unikt at ILC fyller psykometriske krav til faktorstruktur, reliabilitet og validitet, og at det har blitt anvendt i flere norske studier basert på ulike utvalg. Studiene kan brukes som normer og sammenligningsgrunnlag når en benytter instrumentet i det daglige kliniske arbeid eller forskning. ILC er opprinnelig laget i Tyskland. Jozefiak har oversatt og tilpasset ordlyden til norske kulturelle forhold. Vi har involvert barn som «medoversettere» i prosessen. Selv om vi visste at instrumentet fungerer godt psykometrisk i Tyskland, betyr ikke det at det automatisk vil gjøre det i et skandinavisk land. ILC er det eneste livskvalitetsinstrumentet på det norske markedet, som tillater at barna gir sin subjektive vurdering av hvordan de har det på et gitte livsområder uten bruk av indikatorspørsmål. Verdens Helseorganisasjons oppfatning av livskvalitet er per definisjon subjektiv. Det er nødvendig at barnas egen stemme blir hørt når vi vurderer for eksempel et behandlingsforløp, sier Jozefiak. Det som forbauset Jozefiak da han arbeidet med ILC, var hvor lite samsvar det er mellom barna og ungdommenes selvrapport og foreldrerapportene. Dette tydeliggjør behovet for å kartlegge begge perspektivene. Når det er mulig, bør man alltid supplere disse rapportene. Men ILC sin foreldreversjon er også nyttig i de tilfellene barnet, for eksempel på grunn av alvorlig sykdom, ikke selv kan være informant, sier han. Jozefiak synes det er gledelig at det tyske originalinstrumentet er utviklet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, et felt som lenge lå etter i forhold til bruk av livskvalitetsinstrumenter. «Det unike ved ILC, er at det dekker et stort aldersspenn, og at alle viktige skårer kan beregnes ut fra bare sju kjernespørsmål.» Instrumentet kan med fordel brukes i kommunale helseog sosialtjenester, som en første kartlegging av barn som en mistenker at ikke har det så godt - før en går videre med mer spesifikk utredning. Kortfattetheten gjør også ILC ypperlig egnet for store epidemiologiske studier, der en har begrenset plass for antall ulike instrumenter, sier Jozefiak. Thomas Jozefiak har studert filosofi og psykologi. Han har medisinsk embetseksamen og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Jozefiak har arbeidet mange år klinisk med barn og ungdom, hovedsakelig innenfor områdene psykoterapi og nevropsykiatri. Han har doktorgrad (PhD) fra NTNU med tema «Livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge». Jozefiak arbeider nå som førsteamanuensis i klinisk medisin (barne- og ungdomspsykiatri) ved Det medisinske fakultet/ntnu - og som overlege i Fagutviklings- og forskningsenhet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk/st. Olavs Hospital i Trondheim

13 Oppmerksomhet Oppmerksomhet CCTT CTT K-CPT & CPT II d2 Children s Color Trails Test A. M. Llorente, J. Williams, P. Satz & L. F. D Elia Hensikt: Metode for å måle visuell oppmerksomhet og avsøking Alder: 8 16 år Brukergruppe: Aut. psykolog Tidsbruk: 5 7 minutter CCTT er utviklet for å måle oppmerksomhet, avsøking og andre eksekutive funksjoner hos barn og ungdom. Testen har likheter med barneversjonen av Trail Making Test, men den kan også brukes uavhengig av kulturell bakgrunn, ettersom bokstavene i testoppgavene er erstattet med forskjellige farger. Testen brukes først og fremst i nevropsykologiske utredninger, men kan også administreres uten muntlige instruksjoner. CCTT komplett består av amerikansk manual, Record forms, 50 stk., form K, trial 1 og trial 2, 50 stk. Color Trail Test L. F. D Elia, P. Staz, C. L. Uchiyama & T. White Hensikt: Test for å måle visuell oppmerksomhet og avsøkning Alder: 18 år og oppover Tidsbruk: 3-8 minutter Color Trails Test, CTT, har blitt utviklet som en «kulturuavhengig» variant av den velkjente Trail Making Test. CTT gir en måling av opprettholdende visuell oppmerksomhet, avsøking, øye-hånd-koordinasjon og informasjonsbearbeidelse. Testen brukes først og fremst i nevropsykologiske utredninger. CTT består av to deler (trial), 1 og 2. I Del 1 som krever oppmerksomhet, sporing og enkel sekvensering, er oppgaven å forbinde tall i fargede ringer med hverandre i riktig rekkefølge. I Del 2 er oppgaven å forbinde tall i rekkefølge med farge i henhold til en regel. Testen anses å være direkte følsom for effekter av ulike typer hjerneskader, spesielt frontale. Manualen inneholder administreringsanvisninger, oppgaver om reliabilitet og validitet, samt amerikanske normdata. CTT komplett består av amerikansk manual, Rekcord Form, 50 stk., Form A, Trial 1, 25 stk. og Trial 2, 25 stk. Conners Kiddie Continuous Performance Test II Version 5 og Conners Continuous Performance Test II Version 5 C. Keith Conners Hensikt: Mål av oppmerksomhetsvansker og effekt av behandling Alder: 4 år og eldre Tidsbruk: 7-14 minutter CPT-II er et datastyrt nevropsykologisk screeninginstrument som tilbyr en objektiv utredning av oppmerksomhetsvansker hos barn og voksne. For barn under seks år er det utviklet en spesialtilpasset utgave av programmet; K-CPT (Kiddie-CPT). Instrumentet er tidsbegrenset (14 minutter) og administreres ved at testpersonen responderer til målbokstaver, som blir presentert på dataskjermen. Testen måler reaksjonstid, manglende respons, antall feil, kontinuitet i prestasjonen, samt oppmerksomhet på stimuli. I tillegg til oppmerksomhetsvansker, registreres også eksekutive funksjoner, som tidoppfattelse, sekvensiell tenkning, arbeidshukommelse, samt motorikk og impulskontroll. En profilrapport kan skrives ut, og ved gjentatt testing av samme person, kan man generere en utviklingsrapport. På denne måten kan programmene anvendes til å måle og dokumentere effekten av behandlingsforløpet. Testen supplerer testpersonens egen vurdering, eller pårørendes vurderinger, med en objektiv måling av hvordan ved kommende håndterer oppmerksomhetskrevende oppgaver, og tilfører dermed utredninger av f. eks. ADHD en ekstra dimensjon. Test of Attention R. Brickenkamp & E. Zillmer Hensikt: Test for å måle konsentrasjon og selektiv visuell oppmerksomhet Alder: 9-60 år Administrasjon: Gruppe eller individuell Tidsbruk: 8 minutter d2 er en såkalt «cancellation test» og skal først og fremt gi en måling på hurtighet i å bearbeide og vise kvalitet i presentasjonen som den måles i. Oppgaven krever at testpersonen diskriminerer mellom likartede stimuli, som gir informasjon om konsentrasjon og oppmerksomhet. d2 har bred anvendelse innen det nevropsykologiske området for måling av konsentrasjons- og oppmerksomhetsforstyrrelser i sammenheng med bl.a. ervervede hjerneskader, Alzheimers sykdom, demenssykdommer og alkoholmisbruk. Det anvendes også i utredninger av oppmerksomhetsforstyrrelser hos barn. Testmateriellet består av en testblankett, som på den ene siden har plass til personopplysninger og resultatanvisning. Den andre siden, som utgjør selve testen, består av 14 rader med 16 ulike «tegn». Tegnene består av enten bokstaven d eller p med to, tre eller fire prikker. Testpersonens oppgave er å raskt søke av og markere alle tegn som utgjøres av d og to prikker (derav navnet d2), samtidig som alle andre tegn ignoreres. Testen rettes med hjelp av maler og vurderes med hensyn til bl.a. hurtighet og nøysomhet i prestasjonen, stabilitet under arbeidet og graden av fokusert oppmerksomhet. d2 komplett består av manual, testprotokoller (Recording blanks), 20 stk. og 2 samlinger av maler. CPT-II har normer basert på data fra over 2500 personer, hvorav 378 med diagnosen ADHD, 223 med andre nevropsykologiske handikap, og et mindre antall med lidelser som f. eks. angst eller depresjon. K-CPT er normert på 454 barn, hvorav 100 med ADHD og 40 med andre diagnoser. Normene og programmet er amerikanske. CPT-2 og K-CPT kan kjøpes samlet eller separat, begge med et ubegrenset antall testinger. En demoversjon som inneholder veiledning og tre tester, er tilgjengelig ved henvendelse til kundeservice. CPT-2 og K-CPT kommer med enbrukerlisens. Systemkrav: Windos2000/XP/Vista/

14 Oppmerksomhet NAB Digits Forward/ Digits Backward Test NAB Attention Module R. A. Stern & T. White NAB Numbers & Letters Test NAB Attention Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Bedømme oppmerksomhet og arbeidsminne ved muntlig presentert informasjon Alder: år Tidsbruk: minutter Hensikt: Bedømme oppmerksomhet, inhibisjon og impulsivitet Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Digits Forward/Digits Backward Test (inngår i NAB Attention Module) bedømmer nedsatt oppmerksomhet og arbeidsminne. Den første delen av testen består av sju tallrepetisjonsoppgaver forlengs, og den andre delen av sju tallrepetisjonsoppgaver baklengs. Ettersom forlengsog baklengsrepetisjonen måler ulike funksjoner, poengsettes de to delene hver for seg, noe som gir utvidede muligheter for tolking av testresultatet. Testmaterialet består av en testprotokoll som finnes i to likeverdige parallellversjoner (Form 1 og Form 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Digits Forward/Digits Backward Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 stk. og test form 2 record forms, 25 stk. NAB Numbers & Letters Test (inngår i NAB Attention Module) er en lettadministrert test, som inneholder både bokstavkansellering og regneoppgaver for å kunne bedømme manglende oppmerksomhet. De fire deltestene er utviklet for å bedømme sju forskjellige aspekter av oppmerksomhet: Varig oppmerksomhet, psykomotorisk hastighet, selektiv oppmerksomhet, delt oppmerksomhet, hastighet ved informasjonsbearbeidelse, impulsivitet og disinhibisjon. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Numbers & Letters Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., test form 1 response booklets, 25 stk., test form 2 record forms, 25 stk., test form 2 response booklets, 25 stk., test form 1 templates, (3 stk.) og test form 2 templates, (3 stk.)

15 Eksekutive funksjoner Eksekutive funksjoner BRIEF BRIEF-SR BRIEF-P BRIEF-A Behavior Rating Inventory of Executive Function Behavior Rating Inventory of Executive Function Self-report Version Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version Behaviour Rating Inventory of Executive Function Adult Version Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy Steven C. Guy, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Steven C. Guy, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Robert M. Roth, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: 5-18 år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk foreldreog lærerskjema. Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporteringsog skåringsark Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: 2-5 år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporteringsog skåringsark BRIEF er et standardisert spørreskjema for å bedømme eksekutive funksjoner hos barn og ungdom. Det består av to skjema; ett foreldreskjema og ett lærerskjema. Disse er utviklet for å bedømme eksekutive funksjoner i hjemmeog skolemiljø. BRIEF egner seg for utredning av barn og ungdom med et bredt spekter av både utviklingsrelaterte og ervervede nevrologiske skader som lærevansker, oppmerksomhetsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, depresjon, samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. Utredning foregår i to bredere indeks: atferdsregulerende indeks (AI) og metakognisjonsindeks (MI). Utover disse er det også en overordnet indeks; global eksekutiv funksjon (GEF). To av skalaene, arbeidsminne og impulshemming, er klinisk anvendbare for differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet). Amerikanske normer fra som bygger på foreldreskjema og 720 lærerskjema. Det finnes separate normer for jenter og gutter. Et dataskåringsprogram for BRIEF, BRIEF-P og BRIEF-SR genererer rapporter, samt forslag på intervensjoner. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens BRIEF komplett består av amerikansk manual, norsk foreldreskjema, 10 stk., samt norsk lærerskjema, 10 stk. BRIEF-SR er et standardisert selvrapporteringsskjema og et viktig verktøy for å bedømme eksekutive funksjoner hos barn og ungdom, år. BRIEF-SR er et komplement til BRIEF foreldre- og lærerskjema som kan fange barnets/ungdommens selvrapporterte bilde av sin atferd i forhold til oppgaver som involverer eksekutive funksjoner. BRIEF-SR består av 80 testledd, og det er en forutsetning at eleven har leseferdigheter tilsvarende femteklassenivå. BRIEF-SR egner seg for vurdering av ungdom med oppmerksomhetsforstyrrelser, samt høytfungerende innenfor autismespektrumsforstyrrelser og andre utviklingsrelaterte, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. De to indeksene, atferdsregulering og metakognisjon, egner seg til å differensiere mellom de to vanligst forekommende og overordnede, eksekutive dysfunksjoner hos barn og unge - som kommer til uttrykk gjennom lærevansker og/eller atferdsforstyrrelser. To av skalaene, arbeidsminne og impulshemming, kan benyttes for en klinisk differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet). I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2004 med et datagrunnlag på ungdommer. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter for BRIEF, BRIEF-P, og BRIEF-SR og gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens. BRIEF-P er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, førskolelærere eller andre personer som er i nær kontakt med barnet. BRIEF-P egner seg for vurdering av barn med lærevansker, oppmerksomhetsvansker, traumatisk hjerneskade, depresjon eller andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2003, basert på 460 utfylte foreldreskjema og 302 kildeskjema for de samme barna. Det er god validitet og reliabilitet for både skalaene og indeksene. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter for BRIEF-P, BRIEF og BRIEF-SR og gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens BRIEF-P komplett består av amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark, 10 stk. BRIEF-A er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos voksne og består av to skjema med 75 påstander. Det ene skjemaet er et selvvurderingsskjema, og det andre besvares av en person som står klienten nær og er fortrolig med hennes/hans hverdag. BRIEF-A er egnet for vurdering av voksne med eksekutive utfordringer forbundet med f.eks. lærevansker, autismespektrumsforstyrrelser, demens, kognitiv dysfunksjon, multippel sklerose, hjerneskade, epilepsi, schizofreni, depresjon eller ADHD. Amerikanske normer fra 2005 som bygger på selvrapporteringer og bedømminger. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter, samt gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/ Vista/7. Enbrukerslisens BRIEF-A komplett består av amerikansk manual, norsk selvrapporterings- og skåringsark, 10 stk. BRIEF-SR komplett består av amerikansk manual, norske spørreskjema og skåringsark, 10 stk

16 Eksekutive funksjoner Eksekutive funksjoner WCST Wisconsin Card Sorting Test D. A. Grant & E. A. Berg NAB Mazes Test NAB Executive Functions Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Nevropsykologisk test for vurdering av abstrakt analytisk evne til å trekke slutninger Alder: Barn og voksne Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk manual supplement Wisconsin Card Sorting Test (WCST) ble opprinnelig utviklet for å bedømme abstrakt tenkning og fleksibilitet i problemløsning. WCST undersøker «eksekutive funksjoner», og testen er sensitiv til frontale funksjoner, som strategisk planlegging, evne til å håndtere og respondere på tilbakemelding, impulskontroll, målrettet atferd og evnen til å endre kognitive strategier. Testen, som opprinnelig ble konstruert for å måle perseverering og abstrakt tenkning, er i dag et svært populært nevropsykologisk instrument, og inngår som en naturlig del av den nevropsykologiske undersøkelse. WCST anses å måle den høyere virksomme og samordnende funksjon som kreves for å utvikle og beholde en problemløsningsstrategi når stimulusforholdene blir endret. Testen består av fire nøkkelkort og to identiske kortstokker med 64 svarkort i hver og figurer som varierer med hensyn til symbol (kryss, sirkler, triangler eller stjerner), farge (rød, blå, gul eller grønn) og antall (en, to, tre eller fire). På nøkkelkortene og svarkortene brukes figurene som Grant og Berg opprinnelig utviklet og introduserte i Testpersonen skal sortere kortene etter varierende prinsipper. Manualen inneholder blant annet vurderingskriterier for en standardadministrering, demografisk korrigerte normdata for alderen 6 89 år, cut-off-verdien for grad av perseverasjon, samt retningslinjer for klinisk tolkning av WCSTresultat med teststudier. Det norske manualsupplementet, som utgjør en oversettelse av alle nødvendige avsnitt for administrering, skåring, vurdering og tolkning av den amerikanske manualen, presenterer også preliminære svenske normdata. WCST dataversjon for Windows har både administreringsog skåringsfunksjon, hvilket innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen, eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Ubegrenset antall administreringer. Systemkrav: Windows XP/Vista/7. Enbrukerlisens. WCST komplett består av amerikansk manual, norsk manualsupplement, 4 nøkkelkort, 2 kortstokker og testprotokoll, 10 stk. Hensikt: Bedømme eksekutive evner, langsiktig planlegging og organisering Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Mazes Test (inngår i NAB Executive Functions Module) måler evnen til planlegging og organisering deler av eksekutive funksjoner som vanligvis påvises ved frontallappdysfunksjon. Testpersonen skal ved hjelp av en penn finne vei gjennom stadig mer komplekse labyrinter. Testen gir et raskt mål på individets planleggings- og organisasjonsevne. Labyrinttester er kjent for å være følsomme for frontallappskader og påfølgende nedsatte eksekutive funksjoner. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Mazes Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 stk., testform 1 response booklets, 25 stk., test form 2 record forms, 25 stk. og test form 2 response booklets, 25 stk

17 Visuell hukommelse og prosessering Visuell hukommelse og prosessering RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trail John E. Meyers & Kelly R. Meyers NAB Design Construction Test NAB Spatial Processing Module R. A. Stern & T. White NAB Visual Discrimination Test NAB Spatial Processing Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Test for å vurdere visuospatial konstruksjonsevne og visuospatialt minne Alder: 6-89 år Tidsbruk: 45 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk manualsupplement I 1941 tok Rey for første gang frem en kompleks figur for å undersøke visuospatiale konstruksjonsevner og visuell hukommelse hos hjerneskadde personer. Nå blir The Complex Figure Test ofte benyttet som en nevropsykologisk test av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse, samt for å skille mellom ulike typer forstyrrelser som kan påvirke det visuospatiale minnet. Denne utgaven fra 1995 utgår fra Reys opprinnelige vurderingssystem ved å bedømme korrekt gjenkjennelse og plassering av 18 figurenheter. Stimulusfiguren som benyttes er utpekt til å være en korrekt datafremstilt versjon av Rays opprinnelige publikasjon fra RCFT består av fire delprøver: Kopiering, umiddelbar gjenkjennelse, forsinket gjenkjennelse, samt en nykonstruert rekognoseringsprøve. Det norske manualsupplementet gir en bakgrunnsbeskrivelse av RCFT, samt administrerings- og skåringsanvisninger. Svenske data, som støtter anvendelsen av de amerikanske normene, presenteres. Manualsupplementet inneholder videre tolkning av hukommelsesprofiler og beskrivelser av tilfeller. Vær oppmerksom på at normene finnes i den amerikanske manualen. Norske protokoller. RCFT komplett består av amerikansk originalmanual (inneholder amerikanske normdata år), Supplemental norms (inneholder amerikanske normdata 6 17 år), norsk manualsupplement, det plastbelagte RCFT-stimuluskortet, samt norske protokoller (pk à 10 stk.) med et avviksark for gjenkjenningstesten. Testleder kompletterer materiellet med tre blanke papirark i A4-størrelse. BQSS The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure R. A. Stern med flere Hensikt: Metode for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse Alder: 18 år og oppover Tidsbruk: 45 minutter BQSS introduserer et kvalitativt, prosessrettet scoringssystem for Reys komplekse figur (se ovenfor). Ved hjelp av dette scoringssystemet innhentes i tillegg til kvantitative mål også informasjon om testpersonens strategier i gjengivelsen av den komplekse figuren, noe som gir mulighet for dypere kunnskap om testpersonens nevropsykologiske funksjon. BQSS isolerer tre hierarkiske nivåer i figuren (Configural elements, Clusters og Details), og elementene som innbefattes av disse nivåene bedømmes i følgende kategorier: Presence, Accuracy, Placement, Fragmentation, Planning, Neatness, Expansion-Reduction- Rotation, Perseveration-Confabulation, Assymetry. Administreringen omfatter delene kopiering og umiddelbar og utsatt gjengivelse. Innenfor hver enkelt del gis poeng på 17 underskalaer, som hver for seg gir informasjon om spesifikke, kvalitative egenskaper hos testpersonen. I manualen gis detaljerte instrukser om råskåre, samt hjelp til tolkning av hver av de bedømte kategoriene. Hensikt: Bedømme problemer med visuospatial konstruksjonsevne Alder: år Tidsbruk: 15 minutter NAB Design Construction Test (inngår i NAB Spatial Processing Module) er utviklet for å identifisere problemer med visuospatial konstruksjonsevne ved ulike typer tilstander eller forstyrrelser. Testen består av åtte korte konstruksjonsoppgaver med økende vanskelighetsgrad. Opplysningene presenteres som todimensjonale bilder i stimulusboken, og testpersonen bes om å gjengi bildene ved hjelp av geometrisk formede puslespillbiter (såkalte tangrambrikker). Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Design Construction Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., og test form 2 record forms, 25 stk., stimulus book 1 og 2, samt et puslespill. Hensikt: Bedømme visuell persepsjon Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Visual Discrimination Test (inngår i NAB Spatial Processing Module) bedømmer manglende visuell persepsjon ved hjelp av stimuli som er vanskelige å beskrive verbalt. Testpersonen bes om å identifisere hvilken av flere lignende figurer - som er lik figuren som presenteres øverst på siden i stimulusboken. En slik type matchingtest er enkel å administrere og brukes ofte for å måle visuell persepsjon. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Visual Discrimination Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., 2 record forms, 25 stk., test form 1 stimulus book og test form 2 stimulus book. BQSS komplett består av amerikansk manual, stimuluskort, skåringsmaler, protokoll, 50 stk., svarark, 50 stk

18 Personlighet Prestisjetung personlighetstest NEO PI-R NEO Personality Inventory-Revised Paul T. Costa & Robert R. McCrae. Norsk version: Øyvind Martinsen, Hilmar Nordvik, Laila Eriksen Østbø. NEO PI-R bygger på en lang historisk tradisjon og er den ypperste testen innenfor denne tradisjonen. Testen er den eneste som måler hele det personlighets terrenget Femfaktormodellen, Big Five, beskriver. - Den tradisjonen i personlighetsforskning som har ledsaget testtradisjonen, har kulminert i Bige Five, Femfaktormodellen, (FFM). FEM gir den mest omfattende og fullstendige beskrivelsen av personlighetstrekk, eller personlighetstilbøyeligheter, som noen gang er gitt. NEO PI-R er den eneste testen som måler hele det personlighetsterrenget FFM beskriver, sier Hilmar Nordvik, som i arbeidet med NEO PI-R har deltatt i forskningsfronten av internasjonal personlighetspsykologi. «Den tradisjonen i personlighetsforskning som har ledsaget testtradisjonen, har kulminert i Femfaktormodellen.» NEO PI-R er en av verdens mest veldokumenterte personlighetstester og beskriver personligheten ut fra fem faktorer: Nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet for erfaringer, medmenneskelighet og planmessighet. Hver faktor består av seks fasetter, som tilsammen gir et bredt bilde av personligheten. Testen er nyttig. Det er nemlig vanskelig å finne et menneskelig adferdsområde hvor personligheten ikke gjør seg gjeldende, ifølge Nordvik. «NEO PI-R er den eneste testen som måler hele det personlighetsterrenget Femfaktormodellen beskriver.» Det at NEO PI-R er så prestisjetung fører til at andre testkonstruktører beflitter seg på å beskrive hva deres tester har felles med NEO PI-R og hvordan de også måler i det minste noen deler av FFM, forteller Nordvik. Hilmar Nordvik er nå pensjonist. Hans siste stilling var som professor i personlighetspsykologi ved NTNU. Før det var han førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi. Nordvik har fortsatt noe kontakt med NTNU og blir omtalt som «professor emeritus». Han har også erfaring med anvendt psykologi utenfor universitetet. Hensikt: Personlighetstest Alder: Voksne Administrasjon: Gruppe eller Individuell, sertifisert bruker Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon NEO PI-R er en av verdens mest veldokumenterte personlighetstester og bygger på den såkalte femfaktormodellen, Big Five. Testen beskriver personligheten ut fra de fem store faktorene: Nevrotisisme (N), ekstraversjon (E), åpenhet for Erfaringer (O), medmenneskelighet (A) og planmessighet (C). Hver faktor består av seks fasetter, som tilsammen gir et bredt bilde av personligheten. NEO PI-R kan med fordel benyttes i både klinisk og arbeidspsykologisk sammenheng, der man er interessert i å få et klarere bilde av normalpersonligheten. Den norske versjonen av NEO PI-R er standardisert og normert i en norsk populasjon, bestående av mere enn 4000 norske menn og kvinner (2003). Informasjonsskrivet til den norske versjonen av NEO PI-R inneholder en introduksjon av det norske normgrunnlaget og en kort administreringsanvisning. I tillegg beskrives femfaktormodellen, og de norske betegnelsene på domenene og fasettene blir presentert. NEO FFI er kortversjonen av NEO PI-R og består av kun 60 spørsmål. Den måler de fem store faktorene, men gir ikke mål på de 30 fasettene som inngår i NEO PI-R. Hogrefe tilbyr også webbasert testing med både NEO PI-R og NEO FFI. Ta kontakt med kundeservice på telefonnummer , eller på e-post for mer informasjon. NEO PI-R komplett består av amerikansk NEO Inventory manual, introduksjonsskriv om den norske versjonen, spørsmålshefter, 10 stk., svarark, 10 stk., profilark 10 stk. og tilbakemeldingsskjema, 10 stk

19 Personlighet Personlighet MMPI-2 PAI Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Personality Assessment Inventory Leslie C. Morey S. R. Hathaway & J. C. McKinley Hensikt: Personlighetsinventorium Alder: år Administrasjon: Gruppe eller individuell Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon MMPI-2 er en bredspektrumtest, som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser, først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng. Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen. Bruksområdene kan være; i diagnostisering, behandling og forskning, for å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpasning, samt for å finne adekvat behandlingsstrategi. MMPI-2 er en revidert utgave av den opprinnelige MMPI. Det inneholder 567 items, fordelt på 10 kliniske skalaer, 6 validitetsskalaer, 18 tilleggsskalaer, 15 innholdsskalaer, 41 subskalaer og 17 samlinger med kritiske items. Råskårer transformeres til T-verdier som ligger til grunn for skalaprofiler. Normer er basert på norsk og amerikansk normalpopulasjon. Jamført statistikk beskrives i manualen, inkludert en svensk militærgruppe. MMPI-2 dataversjonen har både administrerings- og skåringsfunskjon, noe som innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen, eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Nye administreringer fylles inn i programmet via et fjernoppdateringssystem. Observer at manuell poengberegning ikke er mulig i MMPI-2. Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/ Vista/7. Enbrukerlisens. Hensikt: Personlighetsinventorium Alder: år Administrasjon: Gruppe eller individuell, lege, sertifisert bruker Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon, amerikansk manual PAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i et kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende. PAI er sammen med MMPI-2 en av de mest anvendte testene for klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-R vilpai utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering - av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske vanskeligheter. Spørreskjemet kan enkelt skåres på datamaskin ved hjelp av skåringsprogrammet. Det er også mulig å skåre testen for hånd. PAI komplett består av amerikansk manual og skåringsprogram, svarark til skåringsprogrammet, 10 stk., kritiske items, 10 stk., spørreskjema, 1 stk. MMPI-2 komplett består av software for skåring, manual, manualsupplement, spørrehefte, svarblankett, 10stk., RC Scales, Personality Psychopathology five scales, Content Component Scales, manualsupplement

20 Projektive tester Responsbias og suboptimal prestasjon Rorschach CAT TOMM Herman Rorschach Children s Apperception Test Test of Memory Malingering Leopold & Sonya Bellak Tom N. Tombaugh Hensikt: Projektiv personlighetstest Alder: 5 år og oppover Metode for personlighetsbedømmelse som omfatter ti plansjer med symmetriske blekklatter, 5 sort/hvite, 2 sort/ røde, og 3 pastellfargede. Rorschach er en internasjonalt velkjent metode, som først og fremst brukes innenfor barne- og voksenpsykiatri, i rettspsykiatrien og i yrkesvalgsituasjoner. Metoden gir et bilde av et individs subjektive opplevelsesverden og de problemløsningsstrategier som brukes. Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 4 for Windows (RIAP4 ). RIAP4 for Windows er konstruert for å hjelpe psykologen med å skåre og tolke resultater fra Rorschach for testpersoner i alderen 5 70 år. Psykologen mater inn demografiske data og kodede svar. Programmet presenterer deretter vurdering og tolkning ifølge dr. Exners system. Tolkningsrapporten er basert på en strategi der hypoteser presenteres i ulike grupperinger (Information processing, Affect, Ideation, Capacity for Control and Tolerance for Stress, Self-Perception, Cognitive Mediation). Personlighetsbeskrivelser ifølge dr. Weiner (Principles of Rorschach Interpretation) genereres også av programmet. Systemkrav: Windows XP/Vista/7. Hensikt: Projektiv bildetematisk personlighetstest Alder: 3-10 år Administrasjon: Varierer ut fra alder og barnets muntlige fremstillingsevne Tidsbruk: minutter CAT muliggjør projektiv vurdering av et barns personlighetstrekk, innstilling og motivasjon. Testen er en barneversjon av TAT og består av ti bilder av dyr i ulike sosiale sammenhenger, som involverer barnet i konflikt, identitet, roller, familiestruktur og interpersonal interaksjon. Relatert til barnets fantasier, undersøkes også aggresjon, forholdet til foreldrene og søsken, aksept i den voksne verden og frykt for å bli alene. CAT-S består av ti mindre dyrefigurer, som kan anvendes som supplement til CAT for nærmere undersøkelse av spesielle problemområder. CAT-H består av ti bilder av mennesker i situasjoner maken til dem i CAT og benyttes av litt eldre barn. Samtlige versjoner inneholder manual og bilder. Hensikt: Undersøker visuell gjenkjennelse, konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer Alder: Ungdom og voksne Tidsbruk: minutter Test of Memory Malingering (TOMM) undersøker visuell gjenkjennelse. Testen er konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer. Testen er lett å administrere og genererer et reliabelt mål på om pasienten forsøker å fremstille sine symptomer som verre enn de er. TOMM brukes i en rekke sammenhenger, blant annet innenfor rettspsykiatri, undersøkelser som involverer erstatning (trygdesaker, forsikringssaker etc) og ved generelle nevropsykologiske undersøkelser. TOMM er ikke sensitiv til tilstander som utviklingshemning, afasi, traumatisk hjerneskade, nevrologiske vansker og demens. Testen er validert gjennom 138 nevropsykologiske undersøkelser, både fra inneliggende og polikliniske pasienter, samt 23 pasienter med hodeskader. TOMM komplett består av amerikansk manual, Set of Stimulus Booklets, 1 stk., protokoll, 25 stk. TAT Thematic Apperception Test Henry Alexander Murray Hensikt: Projektiv bildetematisk personlighetstest Alder: Voksne Tidsbruk: 50 minutter TAT består av 31 sort/hvite bilder av mennesker i ulike situasjoner. Klienten oppfordres til å fortelle en dramatisk historie fra hvert bilde. Ut fra analyser og fortolkning av historiene, kan man beskrive karakteristiske trekk hos klienten. Thematic Apperception Test komplett innholder manual og bilder

UTREDNING KARTLEGGING. Pedagogisk-psykologisk utredning av barn med hørselstap INNHOLD. 13.1 Utredning av barn med hørselstap...3

UTREDNING KARTLEGGING. Pedagogisk-psykologisk utredning av barn med hørselstap INNHOLD. 13.1 Utredning av barn med hørselstap...3 13 UTREDNING KARTLEGGING Pedagogisk-psykologisk utredning av barn med hørselstap 21.02.2008 INNHOLD 13.1 Utredning av barn med hørselstap...3 13.1.2 Dynamisk testing...4 13.1.3 Utredning av norsk og norsk

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst INNHOLD BAKGRUNN...3 INNLEDNING...4

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Validering av Språk 5-6

Validering av Språk 5-6 Validering av Språk 5-6 - En valideringsstudie av den nye screeningtesten for språkvansker, Språk 5-6 Monica Lillevold Masteroppgave i spesialpedagogikk Ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE

EN GOD LESER TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE EN GOD LESER K A RTL E G G I N G AV KOM MU N I K ATI V KOM P E TA N S E H O S D Ø V E O G STE R K T TU N G H Ø RTE BA R N TIL BRUK I FØR- OG GRUNNSKOLE PAT P R I TC H A R D O G TO R I L L S O L B Ø Z A

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre

Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak RAPPORT Anders Hellman Terje Knutheim fagsjef Rogaland

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Barns deltakelse i lek

Barns deltakelse i lek Toril Heglum Barns deltakelse i lek En kvalitativ studie om hvordan barn med funksjonsnedsettelse uten verbalt talespråk deltar i lek sammen med funksjonsfriske barn i barnehagen. Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Hanne Marit Kvitting ST306L Masteroppgave i Tilpasset opplæring Universitet i Nordland Våren 2011 40 stp ISSN; 1890-4998 ISBN; 978-82-7314-672-4 Oppgnr; 2/2012

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1

Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus 1 Barn og unge i fosterhjem en kunnskapsstatus Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Tine Egelund, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Toril Havik, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet 2010 Barn

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv.

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. En undersøkelse av foreldres forståelser og råd, slik det kommer til uttrykk på nettfora Stine Møthe Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITETET

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer