Kjære kunder og lesere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære kunder og lesere"

Transkript

1 Produktkatalog

2 Kjære kunder og lesere Velkommen til Hogrefes produktkatalog. Her vil du finne et bredt utvalg av de testene vi publiserer og distribuerer for det norske markedet. I tillegg til informasjon om produktene inneholder også katalogen stoff som vi håper kan stimulere og interessere deg som kunde. I intervjuet med vår eier Jürgen Hogrefe får du blant annet vite hvordan forlaget ble startet i 1949 og hvordan det har utviklet seg fram til idag. Hogrefe er Europas største forlagsgruppe med hovedkontor i Göttingen, Tyskland, og forlag i flere europeiske land, blant annet Sverige, Danmark, Frankrike og England. Gruppen publiserer psykologiske tester for bruk i både kliniske- og arbeidspsykologiske virksomheter, litteratur samt vitenskapelige tidsskrifter. I Norge har vi de siste årene tilbudt våre kunder en rekke veletablerte og velkjente kliniske tester, og nå har vi også gleden av å komplettere vår produktportefølje med en av verdens mest kjente personlighetstester - NEO PI-R. Les mer i katalogen om professor Hilmar Nordviks syn på instrumentets store betydning for testing av personlighet. Innen det kliniske feltet har vi gleden av å presentere Inventory of Life Quality in Children and Adolescents - ILC. Dette er det eneste livskvalitetsinstrumentet for det norske markedet som er oversatt og normert på norske barn. Les det spennende intervjuet med Professor Thomas Jozefiak, hvor han forteller om sitt arbeid med utviklingen av den norske versjonen, samt instrumentets betydning for bedømming av barns livskvalitet. Vi ønsker å tilby våre kunder tester som er vitenskapelig forankret, og som er nyttige for bruk innenfor ulike kliniske virksomheter, samt for testing innen HR-sektoren. Prisliste finner du separat lengst bak i katalogen, og her får du også opplysninger vedrørende bestilling av materiell og kontaktinformasjon. Vi vil selvsagt gjerne ha en god og aktiv dialog med deg som kunde, og du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål og synspunkter. God leselyst! Elisabeth Bech Daglig Leder 3

3 Innholdsfortegnelse Evnetester Klinisk-diagnostisk vurdering Eksekutive funksjoner Projektive tester Leiter International Performance Scale Revised (Leiter-R) s. 8 Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R)... s. 9 Autsim Diagnostic Interview - Revised (ADI-R)...s. 17 Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)... s. 18 Eating Disorders Inventory-3 (EDI-3) s. 19 Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)...s. 27 Behavior Rating Inventory of Executive Function Self-Report Version (BRIEF-SR) s. 27 Children s Apperception Test (CAT)...s. 38 Thematic Apperception Test (TAT)...s. 38 Rorschach s. 38 Utviklingsvurdering Griffiths Mental Development Scales Revised: 0 to 2 years (GMDS 0-2)...s. 10 Griffiths Mental Development Scales Extended Revised: 2 to 8 years (GMDS-ER 2-8)...s. 10 Merrill-Palmer-Revised Scales of Development (MP-R) s. 11 Reynell Developmental Language Scales (NRDLS)...s. 11 A Developmental Neuropsychological Assessment (NEPSY)...s. 12 Språk The Token Test for Children 2 nd ed (TTFC-2)...s. 13 Erikametoden s. 20 Social Communication Questionnaire (SCQ)...s. 20 Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC)...s. 21 Oppmerksomhet Children s Color Trails Test (CCTT)...s. 24 Color Trails Test (CTT)...s. 24 Conners Continuous Performance Test II v.5 (CPT-II) s. 2 Conners Kiddie Continuous Performance Test II v.5 (K-CPT v.5)...s. 25 d2 Test of Attention...s. 25 NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module) s. 26 Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult (BRIEF-A)...s. 28 Behavior Rating Inventory of Executive Function Pre-school Version (BRIEF-P)...s. 28 Wisconsin Card Sorting Test (WCST) s. 30 NAB Mazes Test (Executive Functions Module)...s. 31 Visuell hukommelse og prosessering Rey Complex Figure Test and Recognition Trail (RCFT)...s. 32 The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure (BQSS)...s. 32 NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)...s. 33 NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)...s. 33 Responsbias og suboptimal prestasjon Test of Memory Malingering (TOMM) s. 39 Sosial og emosjonell kompetanse Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory Revised (ECBI/SESBI-R) s. 14 NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)...s. 26 Personlighet NEO Personality Inventory-Revised (NEO PI-R)...s. 35 Family Relations Test for Children (FRT) s. 15 Parenting Stress Index (PSI)...s. 15 Social Responsiveness Scale (SRS)...s. 16 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) s. 36 Personality Assessment Inventory (PAI) s

4 Hjemme hos Hogrefe Carl Jürgen Hogrefe fant ingen utgiver for tidsskriftet han ønsket å publisere. Dermed gav han det ut selv. Det som startet i familien Hogrefes hjem i Tyskland i 1949, har utviklet seg til et selskap med over 200 ansatte og datterselskaper i ti europeiske land. «Alle våre publikasjoner er basert på et vitenskapelig fundament, og de har stor relevans for både vitenskap og praksis.» Det var egentlig ganske tilfeldig at Hogrefe ble til! Min far, Carl Jürgen, var assistent ved det psykologiske institutt ved Universitetet i Göttingen og ønsket å etablere et psykologitidsskrift. Dette var i 1949, og han fant ingen utgiver for tidsskriftet. Det endte med at han utgav tidsskriftet, Psycho logishe Rundschau, selv, forteller Dr. G. Jürgen Hogrefe. «Vi er nær produktene og innholdet i det vi publiserer, og vi er svært fokusert på akkurat det.» Det ble en stor suksess. Psychologishe Rundschau er i dag det viktigste vitenskapelige tidsskrift innenfor psykologi i Tyskland. - Jeg synes det var meget visjonært av min far å se utviklingspotensialet i psykologi som en egen vitenskap og dens praktiske applikasjonsverdi. På dette tidspunktet var psykologi en teoretisk vitenskap, og de fleste områdene innenfor anvendt psykologi eksisterte ikke da, sier Jürgen. Mange milepæler Det startet i det små. Den første tiden holdt forlaget til i familiens private hjem. Firmaet vokste gradvis, og i dag har Hogrefe rundt 220 ansatte og datterselskap i ti ulike land. Publiseringen av Handbuch der Psychologie i tolv bind, er én av milepælene Jürgen trekker frem fra den mer enn 60 år lange historien. En annen milepæl, og kanskje den største, var starten på et testprogram og introduksjonen av kontrollert testdistribusjon i Tyskland. Frem til tidlig på 50-tallet kunne alle som ønsket det kjøpe psykologiske tester. Da Hogrefe begynte å publisere tester, solgte vi dem kun til kvalifiserte brukere. I dag er dette vanlig praksis, men på den tiden var det helt nytt. Jürgen trekker frem et entusiastisk arbeidsmiljø som noe han verdsetter høyt. Teamet har en sterk identifikasjon med firmaet. Hvis jeg har vært med på å bidra til det, så vil det være det største jeg har oppnådd, fastslår Jürgen. Største testutgiver i Europa Opprinnelig publiserte firmaet kun på tysk, men senere begynte de å publisere materiell både på engelsk og en rekke andre språk. Gjennom årene har Hogrefe utviklet et stort tidsskriftprogram, som i dag består av 42 tidsskrifter. Firmaet publiserer rundt 250 nye boktitler i året for studenter, forskere, klinikere, i tillegg til mer generelle bøker om psykologiske emner. Og så er det testpubliseringen! Vi publiserer rundt 800 ulike psykologiske testinstrumenter på flere språk. Jeg tør våge å påstå at vi er den største testutgiveren i Europa, sier Jürgen, som også er gift og pappa til fire. Nærhet til produktene og innholdet Et unikt aspekt ved Hogrefe, er at selskapet alltid har vært ledet av psykologer i de fleste nøkkelposisjonene i firmaet. Vi er nær produktene og innholdet i det vi publiserer, og vi er svært fokusert på akkurat det. Vi går aldri på kompromiss med den vitenskapelige kvaliteten på våre produkter, fastslår Jürgen. Hogrefes strategier baserer seg på et langtidsperspektiv. Alle våre publikasjoner er basert på et vitenskapelig fundament, og de har stor relevans for både vitenskap og praksis. Vi forsøker imidlertid også å være så markeds- og kundeorienterte som mulig. Vi tilbyr sikre jobber i attraktive arbeidsmiljø, og vi mener at våre ansattes kompetanse og entusiasme for arbeidet, er grunnlaget for vår suksess, sier han. Jürgen peker også på fokuset med å opprettholde evnen til fornyelse og engasjementet for innovasjon. Han tror dessuten at klimaet i firmaet påvirkes positivt av det faktum at Hogrefe er og vil forbli et uavhengig, familieeid firma. - Hva er visjonene for fremtiden? Miljøet for publisering er i endring, spesielt som følge av den teknologiske utviklingen. Vi mener det er nødvendig å være en foretaksom aktør for å være en del av den utviklingen. Vi må være oppmerksomme og adoptere de teknologiske nyvinningene. I framtiden vil vi fortsette å tilby våre kunder det innholdet og den servicen de ønsker, uansett i hvilket format de krever det. 6 7

5 Evnetester Evnetester Leiter-R Leiter International Performance Scale Revised Gale H. Roid & Lucy J. Miller SON-R Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test J. Th. Snijders & N. Snijders Oomen Hensikt: Ikke-verbal evnetest Alder: 2-21 år Administrasjon: Varierende tidsbruk etter behov, cand. spes.paed og cand.ed. med spesialkurs fra Universitetet i Oslo Tidsbruk: V-L batteri: IK Screening 30 minutter; IK helskala minutter Språk: Svensk versjon Leiter International Performance Scale Revised er en ikke-verbal evnetest for alderen 2 21 år. Skalaen inneholder totalt 20 deltester fordelt på to batterier. minne forlengs og baklengs, spatial hukommelse, visuell koding, assosiativ hukommelse, forsinket assosiativ hukommelse, umiddelbar gjenkjennelse og forsinket gjenkjennelse) og Oppmerksomhetstest (oppmerksomhet vedholdende og oppmerksomhet delt). Leiter-R har en omfattende målevidde, da skalaen også måler veldig lave IQ-verdier. Foruten IQ-verdiene og skårene for brede evnefaktorer, finnes det et antall spesialdiagnostiske skårer og skalerte skårer som viser sterke og svake sider i hver deltest og testet område, prosentpoeng og testaldersekvivalenter. Skalaen gir utover dette en måling som muliggjør utviklingsbedømmelse i form av små funksjonelle forbedringer i kognitive evner. Både testlederen, foreldrene, læreren og barnet selv gjør sosioemosjonelle vurderinger, som tilfører informasjon fra observasjoner av barnet i ulike miljøer. Visuelt-Logisk batteri anvendes for IQ-vurdering og inneholder deltestene: Logiske tester (klassifisering, rekkefølge og repeterte mønster) og Visuelle tester (visuelle analogier, matching, figurbakgrunn, formkomplettering, bildesammenheng, papirelastitet og figurrotering). Oppmerksomhet-Hukommelsebatteri anvendes for vurdering av hukommelse- og oppmerksomhetsvanskeligheter, i nevropsykologisk bedømmelse og ved innlæringsvansker. Inneholder deltestene: Hukommelsestest (korttids- Skalaen er spesielt gunstig for barn og ungdom med forsinket kognitiv utvikling, ikke-norskspråklige barn, barn med bristende verbale evner og barn med lærevansker, samt ADHD, autisme eller hjerneskade. Det finnes også mange kreative metoder som gjør det mulig for barn som ikke kan snakke eller høre, og/eller har begrensede evner, til å vise med hendene hva de kan under en test med Leiter- R. I Leiter-R komplett kombineres svensk og amerikansk materiell. Alle vesentlige deler med administrering, bedømmelse og tolkninger er på svensk. Bildemateriell og ikkeverbale arbeidshefter er amerikansk originalmateriell. Leiter-R komplett består av amerikansk manual, svensk manual, testmateriell, protokoll x 3, 10 stk., Attention Sustained Booklet x 3, 20 stk., vurderingsskalaer x 3, 10 stk. Hensikt: Ikke-verbal evnetest Alder: 2½-7 år; 5½-17 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon SON-R er en ikke-verbal evnetest. Instruksjonene til SON-R kan gis enten med bare håndtegn, eller bare ord, eller en blanding av de to måtene å kommunisere på. Dette gjør testen anvendelig for stort sett alle barn, uavhengig av språkferdigheter. Dette er ikke bare en fordel ved testing av døve barn, men også når man vurderer for eksempel flyktninge- og innvandrerbarn, samt barn med kommunikasjonsvansker grunnet utviklingsforstyrrelser eller autisme. SON-R 2½ 7 år ble standardisert fra på 1100 hørende barn. Deltester: Mosaics, Categories, Puzzle, Analogies, Situations og Patterns. Normer presenteres med månedsintervall og standardskårene kan transformeres til IQ-skårer. SON-R 5½ 17 år, ble standardisert fra på 1350 hørende barn. Deltest: Categories, Mosaics, Hidden Pictures, Patterns, Situations, Analogies og Stories. Normer som ovenfor. SON-R 2½ 7 år komplett består av engelsk manual, testmateriell, Scoring Form, 50 stk. og Patterns, 50 stk., samt et skåringsprogram. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista. SON-R 5½ 17 år komplett består av engelsk manual, testmateriell, Scoring Form, 50 stk., Hidden Pictures, 50 stk. og Patterns, 50 stk., samt et skåringsprogram. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista. 8 9

6 Utviklingsvurdering Utviklingsvurdering GMDS 0-2 Griffiths Mental Development Scales Revised: 0 to 2 years Ruth Griffiths. Revidert versjon: Michael Huntley Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 0-2 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon GMDS 0-2 er skalaer for vurdering av barns utvikling, og den opprinnelige versjonen som ble publisert i 1954 var på det tidspunktet det aller første utviklingsvurderingsinstrumentet for barn under to år. Denne reviderte versjonen fra 1996, består av en fullstendig nystandardisering med 665 barn i alderen måneder. GMDS 0-2 består av fem delskalaer; motorikk (A-skalaen), personlig- og sosial atferd (B-skalaen), hørsel og tall (Cskalaen), øye- og håndkoordinasjon (D-skalaen), samt utførelse (E-skalaen). GMDS 0-2 komplett består av engelsk manual, testmateriell, protokoll, 10 stk. GMDS-ER 2-8 Griffiths Mental Development Scales Extended Revised: 2 to 8 years Administration manual: D. Luiz, A. Barnard, N. Knosen, N. Kotras, L.E. Burns & D. Challis Analysis manual: D- Luiz, B. Faragher, A. Barnard, N. Knosen, N. Kotras, L.E. Burns & D. Challis Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 2-8 år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon Denne tredje og foreløpig siste versjonen av GMDS ble publisert i Materiellet er standardisert og normert på 1026 britiske barn i alderen to til åtte år. GMDS-ER 2-8 består av seks delskalaer; motorikk (A-skalaen), personligog sosial atferd (B-skalaen), hørsel og tall (C-skalaen), øye- og håndkoordinasjon (D-skalaen), utførelse (E-skalaen), samt praktisk resonnering (F-skalaen). GMDS-ER 2-8 komplett består av engelsk manual, testmateriell, administrasjonsmanual, analysemanual, protokoll, 10 stk. Merrill-Palmer Revised Merrill-Palmer - Revised Scales of Development Gale H. Roid & Jackie L. Sampers Hensikt: Utviklingsvurdering Alder: 1 måned - 6½ år Tidsbruk: minutter Språk: Svensk versjon Denne svenske utgaven av MP-R er en kulturell og språklig bearbeidet versjon av den amerikanske. Utviklingsvurderingen består delvis av et kognitivt testbatteri, dels av en skala for vurdering av et barns grovmotoriske utviklingsnivå. Det kognitive testbatteriet er utformet slik at man får ut en generell utviklingsindeks, som speiler barnets generelle kognitive utviklingsnivå. For å kunne bedømme barnets utvikling innen ulike områder, er batteriet inndelt i tre domener: Kognisjon, finmotorikk og reseptivt språk. Des suten finnes tre tilleggsskalaer innen funksjonsområdene minne, bearbeidingshastighet og visuomotorikk. Det kognitive testbatteriet er konstruert ut fra prinsippet om at barn ikke trenger å besvare oppgavene verbalt, men gir sin respons via aktive leker, eller gjennom å peke på stimulusmateriellet. For å gjennomføre en vurdering av utviklingsnivå med MP-R, er man altså ikke avhengig av barnets språklige evner. Resultatet vurderes gjennom sammenlikning med normer (IK-skalaen). Dessuten genereres utviklingspoeng, som gjør det mulig å følge et barns utvikling over tid. NRDLS The New Reynell Developmental Language Scales Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka Hensikt: Utviklingsskalaer for vurdering av verbal forståelse og ekspressivt språk Alder: 2-7½ år Tidsbruk: minutter Språk: Engelsk versjon The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) ble publisert i 2011 og er den fjerde utgaven av dette vurderingsinstrumentet. Det er standardisert på rundt barn i Storbritannia. Skalaene har til hensikt å identifisere tale-og språkvansker hos barn i alderen 2 til 7½ år. Som tidligere versjoner av NRDLS, består også denne av to skalaer Comprehension Scale, som undersøker barnets evne til å forstå uttrykt språk, og Production Scale, som fokuserer på barnets språkproduksjon. Skalaene i denne utgaven er nærmere sammenkoblet for å forenkle sammenlikningen mellom barnets verbale forståelse og dets ekspressive språk. Materiellet er oppdatert og forbedret med hensyn til den nyeste forskning om barns språkutvikling. En annen viktig nyhet i NRDLS, er Multilingual Toolkit. Dette er en håndbok som gir råd og veiledning for tilpasning og bruk av materiellet for utredninger av barn med annet morsmål. NRDLS komplett består av engelsk originalmateriell; test manual, multilingual toolkit manual, picture book 1 comprehension, picture book 2 production, stimulus materiel log, protokoll, 25 stk. MP-R komplett består av amerikansk manual, svensk manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, test protokoll kognitivt testbatteri, 10 stk., testprotokoll grovmotorisk skala, 10 stk., blankett kopiering A, 10 stk., blankett kopiering B, 10 stk., sammenstillingsblankett, 10 stk., Luddes bok, lekemateriell

7 Utviklingsvurdering Språk NEPSY A Developmental Neuropsychological Assessment Marit Korkman, Ursula Krisk & Sally Kemp Hensikt: Testbatteri for nevropsykologiske undersøkelser Alder: 3-12 år Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon, svensk manual NEPSY er en barnenevropsykologisk undersøkelsesmetode, som har sin forankring i Lurias teori og metode, samtidig som den er psykometrisk bearbeidet. Den svenske versjonen som foreligger, gir mulighet for nevropsykologisk bedømmelse, tiltaksplanlegging og oppfølging av barn i alderen 3-12 år. Testingen gir, sammen med resultatet fra en allmenn evnetest, et helhetsbilde av barnets utvikling. Dette er et godt utgangspunkt for planlegging av habiliteringstiltak for barn med utviklingsavvikelser eller dysfunksjon, som DAMP, utviklingsforstyrrelse, språkforstyrrelse eller bevegelseshemming. Medtoden er også verdifull for å forstå barn med epilepsi eller andre nevrologiske, onkologiske eller endokrinologiske sykdommer. NEPSY omfatter 27 deltester, fordelt på fem domener: Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, språklige funksjoner, sensomotoriske funksjoner, visuomotoriske funksjoner og minne- og innlæringsfunksjoner. NEPSY er inndelt i to aldersintervaller, 3-4 og I NEPSY Administreringsanvisninger finnes det forslag på hvilken rekkefølge de inngående deltestene for de respektive alders intervall kan administreres i. Disse såkalte startbatterier, som omfatter minst to deltester fra hvert domene, er beregnet brukt ved mindre omfattende utredninger - og gir et allment bilde av barnets nevropsykologiske status. Psykologen kan siden gå videre ut fra resultatet og de hypoteser som formuleres, gjennom å velge hensiktsmessige deltester fra et utvidet batteri for respektive aldersintervall. En bedømmelse med samtlige inngående deltester, genererer en utfyllende nevropsykologisk vurdering av barnet. De svenske normene er basert på 500 barn. NEPSY Håndbok inneholder historikk og teoretisk forankring, det svenske standardiseringsarbeidet, testens psykometriske egenskaper, normkurver og tolkning av testresultat. NEPSY komplett består av administreringsanvisninger, håndbok, bildebok, testprotokoll 3-4, 10 stk., testprotokoll 5-12, 10 stk., samt 10 stk. hver av svarblankett 1 til 6 og svarhefte 1 og 2. Til de ulike deltestene; Tårnet lage (brette) med pinner og flerfargede kuler, minne for navn åtte tegnede ansiktskort, auditiv oppmerksomhet og auditivt svarmønster 70 flerfargede skumgummibiter, blokkonstruksjon 12 røde kuber, fingerdiskriminering en skjerm, og til auditiv svarmønster og nonsensord en norsk CD. Maler til deltesten Visuell oppmerksomhet: Kaniner, katter og ansikter. Til deltesten Bildestrøm og Figurkopiering mal A linjer og prikker, mal B vinkler og linjal. TTFC-2 The Token Test for Children (2nd ed) Ronnie L. McGhee, David J. Ehrler och Frank DiSimoni Hensikt: Metode for å måle reseptive afatiske språkforstyrrelser Alder: 3-12 år, autorisert logoped Tidsbruk: minutter TTFC-2 er en revidert versjon av The Token Test for Children, som er en hurtig og effektiv metode for å måle subtile, reseptive språkvansker hos barn. Den nye versjonen er oppdatert med helt nye normdata, som bygger på en større normgruppe for økt validitet og reliabilitet. De enkleste items fra TTFC er fjernet i TTFC-2 og erstattet med nye items for barn i de øvre aldersintervallene. I tillegg er anvisningene for administrering og skåring forbedret. Testmateriellet består av 20 tokens (geometriske figurer i hard plast), som anvendes i de ulike oppgavene. TTFC-2 komplett består av amerikansk manual, testmateriell og protokoller, 50 stk

8 Sosial og emosjonell kompetanse Sosial og emosjonell kompetanse ECBI / SESBI-R Eyberg Child Behavior Inventory/Sutter-Eyberg Student Inventory - Revised Sheila Eyberg FRT Family Relations Test for Children Eva Bene & James Anthony PSI Parenting Stress Index Richard A. Abidin Hensikt: Bedømme atferdsproblemer hos barn og ungdom Alder: 2-16 år Tidsbruk: 5-10 minutter Språk: Amerikansk manual, norske spørreskjemaer Kartlegging av atferdsforstyrrelser er et viktig element i den overgripende forståelsen av en rekke vanlig forekommende og alvorlige psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. Det er viktig at atferdsforstyrrelser oppdages og behandles på et tidlig stadium, for å forebygge varige problemer. Testen har således også et forebyggende formål, ettersom resultatet påviser hvilke barn som kan ha behov for hjelpetiltak, slik at eventuell behandling kan settes inn i tide. Hensikt: Test for å vurdere barns subjektive opplevelser av sine familierelasjoner Alder: Førskole- og skolebarn Språk: Engelsk versjon, svensk protokoll Hensikt: Identifisere og vurdere (potensielle) problemområder i forholdet mellom barn og foreldre Alder: Foreldre til barn i alderen 1-12 år, lærer Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema ECBI og SESBI-R er utviklet med henblikk på å bedømme atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, slik de kommer til uttrykk i hjemmemiljøet og i samspill med for eksempel søsken og venner. Atferdsforstyrrelser omfatter alt fra krangling og motvillighet til trass, impulsivitet og aggressivitet, som ofte er årsaken til at barn henvises til psykologisk vurdering og behandling. ECBI består av 36 påstander og besvares av en forelder eller annen nærstående person. SESBI-R består av 38 påstander og besvares av læreren. Påstandene handler om atferd, som i en viss grad er vanlige hos alle barn og ungdommer. Det som særpreger problematferd, er alvorlighetsgraden som beskrives i form av hyppighet og i hvilken utstrekning atferden oppleves som problematisk av foreldrene eller andre i omgivelsene. Poengsettingen av testen resulterer i råskårer som omregnes til standardskårer (T-verdier) for tolkning av testresultatet. Resultatet på ECBI/SESBI-R sammenlignes med amerikanske normer og bygger på svar fra cirka 800 barn og ungdom i alderen 2-16 år. I testen inngår det en oppsetting av figurer og fargekort. Barnet velger blant figurene og avgjør hvilke som skal representere familien sin. En av figurene skal forestille barnet og ytterligere en kalles «Ingen». Spørsmålskortene består av holdninger og emosjoner som barnet skal tildele familiemedlemmene. De påstandene som ikke passer til noen legges hos «Ingen». Resultatet viser den relative psykologiske betydning de ulike familiemedlemmene har for barnet og deres følelser for hverandre: Positive, negative, ambivalente, ensidige eller gjensidige, hemmende eller overdrevne, i tillegg til forsvar. FRT komplett består av engelsk manual, figurer, eske til kortene, protokoll til barn i førskolealder, 10 stk., protokoll til barn i skolealder, 10 stk. PSI er utviklet for å identifisere stressfylte områder i familier på et tidlig tidspunkt. Testen er derfor velegnet til bruk for profesjonelle som arbeider med utsatte barn og deres familier. Den kan også anvendes forebyggende i familier som ved første øyekast er velfungerende. Testen består av 120 utsagn som besvares av forelderen. Forelderen skal for hvert utsagn ta stilling til hvor enig han/hun er i innholdet i utsagnet. Utsagnene omhandler hvordan barnet oppfører seg, hvordan foreldrene reagerer, samt hvordan familien fungerer som helhet. PSI skåres manuelt ved avmerking av det valgte svar på det tilhørende svarark. Spørreskjema, profilark og svarark er utformet i et praktisk alt-i-ett-format. ECBI/SESBI-R komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og protokoll, 10 stk. Testen skåres i forhold til amerikanske normer, som er basert på svar fra mødre til barn i alderen 1 måned til 12 år, og 200 fedre til barn i alderen 6 måneder til 6 år. PSI komplett består av amerikansk manual, spørreskjema, 10 stk., svar- og skåreark, 10 stk

9 Sosial og emosjonell kompetanse Klinisk-diagnostisk vurdering SRS Social Responsiveness Scale John N. Constantino & Christian P. Gruber Hensikt: Bedømme sosiale ferdigheter Alder: 4-18 år Tidsbruk: 5 20 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilark SRS er en test for å bedømme og kartlegge barns sosiale kompetanse, slik den kommer til uttrykk i barnets naturlige omgivelser og i samspill med andre. SRS kan med fordel benyttes både av foreldre og lærere. Dermed kan resultatene sammenlignes, slik at man får et bredest mulig bilde av barnet. Ved hjelp av SRS er det mulig å beskrive og skille mellom ulike typer avvik i forhold til sosial kompetanse. Avvikene kan være alt fra lett nedsatt sosial funksjon til markante problemer i sosiale sammenhenger. Store avvik er ofte påvist hos barn med autismespektrumsforstyrrelse eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. SRS er også velegnet for å gi et bilde av sosiale ferdigheter hos barn med ADHD, barn med angst eller depresjon og sosialt tilbaketrukne barn. Skjemaet kan dessuten brukes til å bekrefte velfungerende sosial kompetanse, og som verktøy til å styrke barnets ressurser. Spørreskjemaet inneholder 65 spørsmål om barnets daglige liv og atferd innenfor de siste seks månedene. Det skal fylles ut av foreldre, lærere eller andre nærstående personer gjerne av flere. Poengene skåres enkelt på en firepunkts skala og generer T-verdier for totalskåre og for fem underskalaer: Sosial bevissthet, sosial kognisjon, sosial kommunikasjon, sosial motivasjon, samt autistiske mekanismer. I manualen presenteres amerikanske normer, inndelt for henholdsvis lærere og foreldre. SRS komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilark, 10 stk. ADI-R Autsim Diagnostic Interview - Revised Michael Rutter, Ann Le Couteur & Catherine Lord Hensikt: Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser Alder: Barn og voksne, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll ADI-R er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Intervjuspørsmålene kan brukes for å bedømme barn og voksne med mental alder over 2 år. Spørsmålene dekker åtte områder som involverer både anamnestiske og aktuelle opplysninger vedrørende barnets utvikling, kommunikasjon, sosiale interaksjon og stereotype mønstre i forhold til atferd og interesser, familiebakgrunn, skoleforhold og medisinske opplysninger. Intervjuskjemaet består av 93 items og fokuserer på tre atferdsmessige områder, som er sentrale for gjennomgripende forstyrrelser i utviklingen; språk og kommunikative evner, gjensidig, sosial interaksjon, samt begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser. Testleder gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson, som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklingsmessige historie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme, utarbeides det ut fra definerte cut-off-verdier en indikasjon på mulig forekomst av autisme. ADI-R komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll, intervjuprotokoll, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 2-3 år, 10 stk., diagnostisk algoritme, 2-3 år, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 4-9 år, 10 stk., diagnostisk algoritme, 4 år og eldre, 10 stk., aktuell atferdsalgoritme, 10 år og eldre, 10 stk. ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med omfattende rutine - og som har erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det anbefales at man kjøper opplæringsprogrammet for materialet, som en veiledning for administrering av intervjuet

10 Klinisk-diagnostisk vurdering Klinisk-diagnostisk vurdering ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore & Susan Risi EDI-3 Eating Disorder Inventory-3 David M. Garner Norsk versjon: Øyvind Rø, Jan Rosenvinge Hensikt: Diagnostisere autisme og autismespektrums forstyrrelser Alder: Barn og voksne, aut. lege, aut. logoped, aut. arbeidsterapeut Tidsbruk: 40 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll ADOS er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og kreativ anvendelse av materiale - for personer som er under mistanke for autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. ADOS kan benyttes for å diagnostisere personer i ulike aldre og på ulike utviklingsnivåer fra småbarn til voksne, med eller uten talespråk. ADOS er velegnet for skoler og klinikker som bedømmer personer med utviklingsforstyrrelser. Ved hjelp av ADOS innhentes standardisert informasjon innenfor områdene sosial atferd, bruk av lyd/tale og gester i sosiale situasjoner, lek og interesser, med henblikk på å kunne stille diagnosen autisme. Strukturerte aktiviteter og materiale gir en standardisert sammenheng, der sosial interaksjon, kommunikasjon og annen atferd som er relevant for autismespektrumsforstyrrelser, kan observeres. ADOS består av fire moduler, og hver modul tar cirka 40 minutter å gjennomføre. Hver enkelt testperson vurderes ut fra en modul, avhengig av hans eller hennes ekspressive språknivå og kronologiske alder. Retningslinjer i manualen gir veiledning for valg av modul. Modul 1 henvender seg til barn som ikke daglig kommuniserer gjennom tale. Modul 2 henvender seg til barn med et kommunikativt talespråk, som består av enkle setninger. Modul 3 henvender seg til barn med flytende talespråk med kompleks setningsoppbygning. Modul 4 henvender seg til unge og voksne med flytende talespråk med kompleks setningsoppbygning. Modul 1 og 2 administreres i stor grad fritt i rommet ved bruk av leker, mens modul 3 og 4 legger vekt på samtale og kan administreres ved et bord. Observasjoner som noteres under administreringen, kodes i etterkant og utgjør grunnlag for diagnose. Hver enkelt modul inneholder en diagnostisk algoritme som inneholder en cut-off-verdi for en bredere autismespektrumsforstyrrelse, samt en cut-off-verdi for en mer avgrenset, tradisjonelt definert autisme. For ADOS, ADI-R og SCQ er det utarbeidet et felles databasert skåringsprogram, som gir enklere skåring. Eksempelrapport kan bestilles via vår kundeservice. ADOS komplett inneholder amerikansk manual og norsk protokoll, testmateriell, protokoll modul 1,10 stk., protokoll modul 2, 10 stk., protokoll modul 3, 10 stk., protokoll modul 4, 10 stk. Hensikt: Bedømme grad av spiseforstyrrelse Alder: 11 år til voksen Administrasjon: Gruppe eller individuell, lege Tidsbruk: 20 minutter Språk: Norsk versjon EDI-3 er en revidert versjon av det velkjente selvrapporteringsinstrumentet EDI-2 og måler en rekke ulike spesifikke egenskaper og atferder, som har vist seg å ha klinisk relevans hos personer med spiseforstyrrelser. EDI-3 gir et godt grunnlag for behandlingsplanlegging og behandlingsevaluering. Instrumentet kan også benyttes som screening for å identifisere spiseforstyrrelser. De 91 spørsmålene fra de tidligere versjonene av EDI, er beholdt intakte. I den nye versjonen, har skalaene blitt vesentlig bearbeidet med bakgrunn i aktuell spiseforstyrrelsesforskning. I tillegg har man utvidet med nye, sammensatte skalaer. EDI-3 gir resultater på 12 primære, ikke overlappende, delskalaer, som består av tre spiseforstyrrelsesspesifikke skalaer og ni psykologiske skalaer med høy relevans for spiseforstyrrelser. Videre gir EDI-3 resultater på seks sammensatte skalaer: Risiko for spiseforstyrrelse, selvvurdering, interpersonlige problemer, affektive problemer, overdreven kontroll og generell psykologisk dysfunksjon. Normene er innsamlet i Sverige i årene 1995 til Normalgruppen består av 648 kvinner i alderen år. Pasientgruppen består av 294 kvinner i alderen år med diagnostisert spiseforstyrrelse. EDI-3 komplett består av amerikansk manual, norsk manualsupplement, spørsmålshefter inkludert bakgrunnsdata, 10 stk., svar- og skåreblankett (selvkopierende), 10 stk., profilblanketter, 10 stk. og symptom checklist-skjema, 10 stk

11 Klinisk-diagnostisk vurdering Klinisk-diagnostisk vurdering Ericametoden Verdensbyggertesten Gösta Harding, Allis Danielson med flere. SCQ Social Communication Questionnaire Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord ILC Inventory of Life Quality in Children and Adolescents Fritz Mattejat & Helmut Remschmidt, Norsk versjon: Thomas Jozefiak Hensikt: Klinisk psykodiagnostisk hjelpemiddel ved vurdering av barn Alder: 3-12 år, fortrinnsvis 5-10 år, kan også anvendes på voksne Tidsbruk: 45 minutter Språk: Svensk versjon, engelsk manual Ericametoden har sin opprinnelse i Lowenfelds «World technique», som ble innført i Sverige i Metoden ble utarbeidet fra av bl.a. Gösta Harding. Erikametoden er en lekediagnostisk metode, som innebærer en fast fremgangsmåte, der man anvender et standardmateriell. Vurderingen bygger på flere observasjons- og registreringsvariabler. Hensikt: Screening av autisme og autismespekterforstyrrelser Alder: Barn og ungdom, aut. lege, sosionom, aut. sykepleier, aut. logoped, aut. arbeidsterapeut, aut. fysioterapeut, spesialpedagog Tidsbruk: 10 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll SCQ er et lettadministrert screeninginstrument for å bedømme kommunikasjonsmåter og sosial funksjon hos barn der det foreligger mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelse. Det kan også fungere som grunnlag for å utarbeide behandlingsplaner og pedagogiske tiltak, samt for å vurdere virkningen av disse. Hensikt: Instrument for kartlegging av livskvalitet Alder: 6-18 år Tidsbruk: 15 minutter Språk: Norsk versjon ILC er et screening-instrument for barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Det gir en kartlegging av livskvaliteten hos friske barn og ungdommer, samt barn og ungdommer med psykiske eller somatiske lidelser. Instrumentet kan anvendes i individuell kliniskterapeutisk diagnostikk for å beslutte aktuelle behandlingstiltak. Det kan også benyttes for kvalitetssikring og terapievaluering av den kliniske praksis, samt i forskning. ILC gir opplysninger om livskvalitet og funksjonsevne fra to perspektiver fra barnet/ungdommen selv og fra foreldrene. Testen skiller mellom følgende ulike livsområder: (1) skole, (2) familie, (3) sosiale kontakter til andre barn/ungdommer, (4) interesser og fritidsaktiviteter. I tillegg kommer de to helserelaterte områdene (5) fysisk helse og (6) psykisk helse. Etter vurderingen av de enkelte områdene, rapporteres en samlet vurdering av livskvaliteten (7). To områder kartlegges bare for syke personer: (8) graden av belastning på grunn av den aktuelle sykdommen/lidelsen og (9) graden av belastning på grunn av de diagnostiske og terapeutiske tiltakene. Vurderingene fra de ulike perspektivene sammenholdes, og som samlet resultat får man en livskvalitetsskår. Kartleggingen av barn fra 6 til 11 år foretas gjennom intervju på grunnlag av intervjuskjemaet (spørreskjema for barn). Intervjuskjemaet gjennomgås av intervjueren og barnet i fellesskap. Ungdommer og barnets/ungdommens foreldre får et spørreskjema som fylles ut på egen hånd. Oppgaven består i å bygge med standardlekene i en sandkasse ved tre anledninger. Observasjonstid er maks 45 minutter per tilfelle. Testmateriellet inneholder 360 «leker» (selges i pakkeenheter, be om separat oversikt), fordelt i et skap med tolv bokser, to rektangulære sandkasser med finkornet sand, tørr respektive våt, samt et trestativ til å plassere i sandkassen. SCQ gjennomføres på kun ti minutter av foreldre eller annen nærstående omsorgsperson, og gir psykologen, barnelegen eller andre grunnlag for å bedømme behov for ytterligere utredning, f. eks. med instrumentene ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). På en rask og enkel måte, og til en lav kostnad, kan SCQ administreres av personal innen omsorg og skole for rutinemessig screening av barn fra 4 år med en mental alder på minst 2 år, der det foreligger mistanke om autismespekterforstyrrelse. Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet av Thomas Jozefiak - og er normert på et representativt utvalg av skoleelever fra Sør-Trøndelag fylke og et skolebasert utvalg av foreldre til elever i samme fylke. I tillegg tilbyr testen normer fra et utvalg av barne- og ungdomspsykiatriske pasienter henvist til poliklinisk behandling, samt deres foreldre. Manualen presenterer også resultater fra et utvalg av overlevende barn med kreft og deres foreldre (Pediatrisk utvalg). ILC komplett består av norsk manual, spørreskjema for barn, 10 stk., spørreskjema for ungdom, 10 stk., spørreskjema for foreldre, 10 stk. analyseskjema for barn, ungdom og foreldre, 10 stk. SCQ dekker de atferdsmessige områdene som er sentrale for autismespekterforstyrrelser: Språk og kommunikativ evne, sosial interaksjon, samt begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser. Administreringen gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema, som finnes i to versjoner: Nåtidsvurdering, som fokuserer på barnets atferd de siste tre måneder og livsløpvurdering, som fokuserer på hele barnets utviklingshistorie. Skjemaene inneholder 40 ja/ nei-spørsmål hver. Vurderingen gjøres gjennom enkel addisjon og tolkes ut fra spesifikke cut-off-verdier. SCQ komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll, nåtidsvurdering, 10 stk., livsløpvurdering,10 stk., skåringsark, 10 stk

12 Barnets subjektive vurdering ILC er enkelt i sin oppbygging og dekker samtidig de viktigste domenene som har betydning for barns livskvalitet. Det er det eneste livskvalitetsinstrumentet på det norske markedet, som tillater at barna gir sin subjektive vurdering av hvordan de har det på gitte livsområder uten bruk av indikatorspørsmål. - Det unike ved ILC, er at det dekker et stort aldersspenn, og at alle viktige skårer kan beregnes ut fra bare sju kjernespørsmål. De resterende spørsmålene er beregnet som tilleggsinformasjon. Intervjuet for 7-11-åringene er designmessig godt tilrettelagt blant annet med smilefjes, forteller Thomas Jozefiak. «Det er nødvendig at barnas egen stemme blir hørt når vi vurderer for eksempel et behandlingsforløp.» Han trekker også frem som unikt at ILC fyller psykometriske krav til faktorstruktur, reliabilitet og validitet, og at det har blitt anvendt i flere norske studier basert på ulike utvalg. Studiene kan brukes som normer og sammenligningsgrunnlag når en benytter instrumentet i det daglige kliniske arbeid eller forskning. ILC er opprinnelig laget i Tyskland. Jozefiak har oversatt og tilpasset ordlyden til norske kulturelle forhold. Vi har involvert barn som «medoversettere» i prosessen. Selv om vi visste at instrumentet fungerer godt psykometrisk i Tyskland, betyr ikke det at det automatisk vil gjøre det i et skandinavisk land. ILC er det eneste livskvalitetsinstrumentet på det norske markedet, som tillater at barna gir sin subjektive vurdering av hvordan de har det på et gitte livsområder uten bruk av indikatorspørsmål. Verdens Helseorganisasjons oppfatning av livskvalitet er per definisjon subjektiv. Det er nødvendig at barnas egen stemme blir hørt når vi vurderer for eksempel et behandlingsforløp, sier Jozefiak. Det som forbauset Jozefiak da han arbeidet med ILC, var hvor lite samsvar det er mellom barna og ungdommenes selvrapport og foreldrerapportene. Dette tydeliggjør behovet for å kartlegge begge perspektivene. Når det er mulig, bør man alltid supplere disse rapportene. Men ILC sin foreldreversjon er også nyttig i de tilfellene barnet, for eksempel på grunn av alvorlig sykdom, ikke selv kan være informant, sier han. Jozefiak synes det er gledelig at det tyske originalinstrumentet er utviklet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, et felt som lenge lå etter i forhold til bruk av livskvalitetsinstrumenter. «Det unike ved ILC, er at det dekker et stort aldersspenn, og at alle viktige skårer kan beregnes ut fra bare sju kjernespørsmål.» Instrumentet kan med fordel brukes i kommunale helseog sosialtjenester, som en første kartlegging av barn som en mistenker at ikke har det så godt - før en går videre med mer spesifikk utredning. Kortfattetheten gjør også ILC ypperlig egnet for store epidemiologiske studier, der en har begrenset plass for antall ulike instrumenter, sier Jozefiak. Thomas Jozefiak har studert filosofi og psykologi. Han har medisinsk embetseksamen og er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Jozefiak har arbeidet mange år klinisk med barn og ungdom, hovedsakelig innenfor områdene psykoterapi og nevropsykiatri. Han har doktorgrad (PhD) fra NTNU med tema «Livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge». Jozefiak arbeider nå som førsteamanuensis i klinisk medisin (barne- og ungdomspsykiatri) ved Det medisinske fakultet/ntnu - og som overlege i Fagutviklings- og forskningsenhet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk/st. Olavs Hospital i Trondheim

13 Oppmerksomhet Oppmerksomhet CCTT CTT K-CPT & CPT II d2 Children s Color Trails Test A. M. Llorente, J. Williams, P. Satz & L. F. D Elia Hensikt: Metode for å måle visuell oppmerksomhet og avsøking Alder: 8 16 år Brukergruppe: Aut. psykolog Tidsbruk: 5 7 minutter CCTT er utviklet for å måle oppmerksomhet, avsøking og andre eksekutive funksjoner hos barn og ungdom. Testen har likheter med barneversjonen av Trail Making Test, men den kan også brukes uavhengig av kulturell bakgrunn, ettersom bokstavene i testoppgavene er erstattet med forskjellige farger. Testen brukes først og fremst i nevropsykologiske utredninger, men kan også administreres uten muntlige instruksjoner. CCTT komplett består av amerikansk manual, Record forms, 50 stk., form K, trial 1 og trial 2, 50 stk. Color Trail Test L. F. D Elia, P. Staz, C. L. Uchiyama & T. White Hensikt: Test for å måle visuell oppmerksomhet og avsøkning Alder: 18 år og oppover Tidsbruk: 3-8 minutter Color Trails Test, CTT, har blitt utviklet som en «kulturuavhengig» variant av den velkjente Trail Making Test. CTT gir en måling av opprettholdende visuell oppmerksomhet, avsøking, øye-hånd-koordinasjon og informasjonsbearbeidelse. Testen brukes først og fremst i nevropsykologiske utredninger. CTT består av to deler (trial), 1 og 2. I Del 1 som krever oppmerksomhet, sporing og enkel sekvensering, er oppgaven å forbinde tall i fargede ringer med hverandre i riktig rekkefølge. I Del 2 er oppgaven å forbinde tall i rekkefølge med farge i henhold til en regel. Testen anses å være direkte følsom for effekter av ulike typer hjerneskader, spesielt frontale. Manualen inneholder administreringsanvisninger, oppgaver om reliabilitet og validitet, samt amerikanske normdata. CTT komplett består av amerikansk manual, Rekcord Form, 50 stk., Form A, Trial 1, 25 stk. og Trial 2, 25 stk. Conners Kiddie Continuous Performance Test II Version 5 og Conners Continuous Performance Test II Version 5 C. Keith Conners Hensikt: Mål av oppmerksomhetsvansker og effekt av behandling Alder: 4 år og eldre Tidsbruk: 7-14 minutter CPT-II er et datastyrt nevropsykologisk screeninginstrument som tilbyr en objektiv utredning av oppmerksomhetsvansker hos barn og voksne. For barn under seks år er det utviklet en spesialtilpasset utgave av programmet; K-CPT (Kiddie-CPT). Instrumentet er tidsbegrenset (14 minutter) og administreres ved at testpersonen responderer til målbokstaver, som blir presentert på dataskjermen. Testen måler reaksjonstid, manglende respons, antall feil, kontinuitet i prestasjonen, samt oppmerksomhet på stimuli. I tillegg til oppmerksomhetsvansker, registreres også eksekutive funksjoner, som tidoppfattelse, sekvensiell tenkning, arbeidshukommelse, samt motorikk og impulskontroll. En profilrapport kan skrives ut, og ved gjentatt testing av samme person, kan man generere en utviklingsrapport. På denne måten kan programmene anvendes til å måle og dokumentere effekten av behandlingsforløpet. Testen supplerer testpersonens egen vurdering, eller pårørendes vurderinger, med en objektiv måling av hvordan ved kommende håndterer oppmerksomhetskrevende oppgaver, og tilfører dermed utredninger av f. eks. ADHD en ekstra dimensjon. Test of Attention R. Brickenkamp & E. Zillmer Hensikt: Test for å måle konsentrasjon og selektiv visuell oppmerksomhet Alder: 9-60 år Administrasjon: Gruppe eller individuell Tidsbruk: 8 minutter d2 er en såkalt «cancellation test» og skal først og fremt gi en måling på hurtighet i å bearbeide og vise kvalitet i presentasjonen som den måles i. Oppgaven krever at testpersonen diskriminerer mellom likartede stimuli, som gir informasjon om konsentrasjon og oppmerksomhet. d2 har bred anvendelse innen det nevropsykologiske området for måling av konsentrasjons- og oppmerksomhetsforstyrrelser i sammenheng med bl.a. ervervede hjerneskader, Alzheimers sykdom, demenssykdommer og alkoholmisbruk. Det anvendes også i utredninger av oppmerksomhetsforstyrrelser hos barn. Testmateriellet består av en testblankett, som på den ene siden har plass til personopplysninger og resultatanvisning. Den andre siden, som utgjør selve testen, består av 14 rader med 16 ulike «tegn». Tegnene består av enten bokstaven d eller p med to, tre eller fire prikker. Testpersonens oppgave er å raskt søke av og markere alle tegn som utgjøres av d og to prikker (derav navnet d2), samtidig som alle andre tegn ignoreres. Testen rettes med hjelp av maler og vurderes med hensyn til bl.a. hurtighet og nøysomhet i prestasjonen, stabilitet under arbeidet og graden av fokusert oppmerksomhet. d2 komplett består av manual, testprotokoller (Recording blanks), 20 stk. og 2 samlinger av maler. CPT-II har normer basert på data fra over 2500 personer, hvorav 378 med diagnosen ADHD, 223 med andre nevropsykologiske handikap, og et mindre antall med lidelser som f. eks. angst eller depresjon. K-CPT er normert på 454 barn, hvorav 100 med ADHD og 40 med andre diagnoser. Normene og programmet er amerikanske. CPT-2 og K-CPT kan kjøpes samlet eller separat, begge med et ubegrenset antall testinger. En demoversjon som inneholder veiledning og tre tester, er tilgjengelig ved henvendelse til kundeservice. CPT-2 og K-CPT kommer med enbrukerlisens. Systemkrav: Windos2000/XP/Vista/

14 Oppmerksomhet NAB Digits Forward/ Digits Backward Test NAB Attention Module R. A. Stern & T. White NAB Numbers & Letters Test NAB Attention Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Bedømme oppmerksomhet og arbeidsminne ved muntlig presentert informasjon Alder: år Tidsbruk: minutter Hensikt: Bedømme oppmerksomhet, inhibisjon og impulsivitet Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Digits Forward/Digits Backward Test (inngår i NAB Attention Module) bedømmer nedsatt oppmerksomhet og arbeidsminne. Den første delen av testen består av sju tallrepetisjonsoppgaver forlengs, og den andre delen av sju tallrepetisjonsoppgaver baklengs. Ettersom forlengsog baklengsrepetisjonen måler ulike funksjoner, poengsettes de to delene hver for seg, noe som gir utvidede muligheter for tolking av testresultatet. Testmaterialet består av en testprotokoll som finnes i to likeverdige parallellversjoner (Form 1 og Form 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Digits Forward/Digits Backward Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 stk. og test form 2 record forms, 25 stk. NAB Numbers & Letters Test (inngår i NAB Attention Module) er en lettadministrert test, som inneholder både bokstavkansellering og regneoppgaver for å kunne bedømme manglende oppmerksomhet. De fire deltestene er utviklet for å bedømme sju forskjellige aspekter av oppmerksomhet: Varig oppmerksomhet, psykomotorisk hastighet, selektiv oppmerksomhet, delt oppmerksomhet, hastighet ved informasjonsbearbeidelse, impulsivitet og disinhibisjon. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Numbers & Letters Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., test form 1 response booklets, 25 stk., test form 2 record forms, 25 stk., test form 2 response booklets, 25 stk., test form 1 templates, (3 stk.) og test form 2 templates, (3 stk.)

15 Eksekutive funksjoner Eksekutive funksjoner BRIEF BRIEF-SR BRIEF-P BRIEF-A Behavior Rating Inventory of Executive Function Behavior Rating Inventory of Executive Function Self-report Version Behavior Rating Inventory of Executive Function Preschool Version Behaviour Rating Inventory of Executive Function Adult Version Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy Steven C. Guy, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Steven C. Guy, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Robert M. Roth, Peter K. Isquith & Gerard A. Gioia Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: 5-18 år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk foreldreog lærerskjema. Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporteringsog skåringsark Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: 2-5 år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon Alder: år, lege Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk selvrapporteringsog skåringsark BRIEF er et standardisert spørreskjema for å bedømme eksekutive funksjoner hos barn og ungdom. Det består av to skjema; ett foreldreskjema og ett lærerskjema. Disse er utviklet for å bedømme eksekutive funksjoner i hjemmeog skolemiljø. BRIEF egner seg for utredning av barn og ungdom med et bredt spekter av både utviklingsrelaterte og ervervede nevrologiske skader som lærevansker, oppmerksomhetsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, utviklingsforstyrrelser, depresjon, samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. Utredning foregår i to bredere indeks: atferdsregulerende indeks (AI) og metakognisjonsindeks (MI). Utover disse er det også en overordnet indeks; global eksekutiv funksjon (GEF). To av skalaene, arbeidsminne og impulshemming, er klinisk anvendbare for differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet). Amerikanske normer fra som bygger på foreldreskjema og 720 lærerskjema. Det finnes separate normer for jenter og gutter. Et dataskåringsprogram for BRIEF, BRIEF-P og BRIEF-SR genererer rapporter, samt forslag på intervensjoner. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens BRIEF komplett består av amerikansk manual, norsk foreldreskjema, 10 stk., samt norsk lærerskjema, 10 stk. BRIEF-SR er et standardisert selvrapporteringsskjema og et viktig verktøy for å bedømme eksekutive funksjoner hos barn og ungdom, år. BRIEF-SR er et komplement til BRIEF foreldre- og lærerskjema som kan fange barnets/ungdommens selvrapporterte bilde av sin atferd i forhold til oppgaver som involverer eksekutive funksjoner. BRIEF-SR består av 80 testledd, og det er en forutsetning at eleven har leseferdigheter tilsvarende femteklassenivå. BRIEF-SR egner seg for vurdering av ungdom med oppmerksomhetsforstyrrelser, samt høytfungerende innenfor autismespektrumsforstyrrelser og andre utviklingsrelaterte, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. De to indeksene, atferdsregulering og metakognisjon, egner seg til å differensiere mellom de to vanligst forekommende og overordnede, eksekutive dysfunksjoner hos barn og unge - som kommer til uttrykk gjennom lærevansker og/eller atferdsforstyrrelser. To av skalaene, arbeidsminne og impulshemming, kan benyttes for en klinisk differensiering av diagnostiske undergrupper innen gruppen oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD med og uten hyperaktivitet). I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2004 med et datagrunnlag på ungdommer. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter for BRIEF, BRIEF-P, og BRIEF-SR og gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens. BRIEF-P er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, førskolelærere eller andre personer som er i nær kontakt med barnet. BRIEF-P egner seg for vurdering av barn med lærevansker, oppmerksomhetsvansker, traumatisk hjerneskade, depresjon eller andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2003, basert på 460 utfylte foreldreskjema og 302 kildeskjema for de samme barna. Det er god validitet og reliabilitet for både skalaene og indeksene. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter for BRIEF-P, BRIEF og BRIEF-SR og gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7. Enbrukerlisens BRIEF-P komplett består av amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark, 10 stk. BRIEF-A er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos voksne og består av to skjema med 75 påstander. Det ene skjemaet er et selvvurderingsskjema, og det andre besvares av en person som står klienten nær og er fortrolig med hennes/hans hverdag. BRIEF-A er egnet for vurdering av voksne med eksekutive utfordringer forbundet med f.eks. lærevansker, autismespektrumsforstyrrelser, demens, kognitiv dysfunksjon, multippel sklerose, hjerneskade, epilepsi, schizofreni, depresjon eller ADHD. Amerikanske normer fra 2005 som bygger på selvrapporteringer og bedømminger. Dataskåringsprogrammet genererer rapporter, samt gir forslag til intervensjon. Systemkrav: Windows 2000/XP/ Vista/7. Enbrukerslisens BRIEF-A komplett består av amerikansk manual, norsk selvrapporterings- og skåringsark, 10 stk. BRIEF-SR komplett består av amerikansk manual, norske spørreskjema og skåringsark, 10 stk

16 Eksekutive funksjoner Eksekutive funksjoner WCST Wisconsin Card Sorting Test D. A. Grant & E. A. Berg NAB Mazes Test NAB Executive Functions Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Nevropsykologisk test for vurdering av abstrakt analytisk evne til å trekke slutninger Alder: Barn og voksne Tidsbruk: minutter Språk: Amerikansk manual, norsk manual supplement Wisconsin Card Sorting Test (WCST) ble opprinnelig utviklet for å bedømme abstrakt tenkning og fleksibilitet i problemløsning. WCST undersøker «eksekutive funksjoner», og testen er sensitiv til frontale funksjoner, som strategisk planlegging, evne til å håndtere og respondere på tilbakemelding, impulskontroll, målrettet atferd og evnen til å endre kognitive strategier. Testen, som opprinnelig ble konstruert for å måle perseverering og abstrakt tenkning, er i dag et svært populært nevropsykologisk instrument, og inngår som en naturlig del av den nevropsykologiske undersøkelse. WCST anses å måle den høyere virksomme og samordnende funksjon som kreves for å utvikle og beholde en problemløsningsstrategi når stimulusforholdene blir endret. Testen består av fire nøkkelkort og to identiske kortstokker med 64 svarkort i hver og figurer som varierer med hensyn til symbol (kryss, sirkler, triangler eller stjerner), farge (rød, blå, gul eller grønn) og antall (en, to, tre eller fire). På nøkkelkortene og svarkortene brukes figurene som Grant og Berg opprinnelig utviklet og introduserte i Testpersonen skal sortere kortene etter varierende prinsipper. Manualen inneholder blant annet vurderingskriterier for en standardadministrering, demografisk korrigerte normdata for alderen 6 89 år, cut-off-verdien for grad av perseverasjon, samt retningslinjer for klinisk tolkning av WCSTresultat med teststudier. Det norske manualsupplementet, som utgjør en oversettelse av alle nødvendige avsnitt for administrering, skåring, vurdering og tolkning av den amerikanske manualen, presenterer også preliminære svenske normdata. WCST dataversjon for Windows har både administreringsog skåringsfunksjon, hvilket innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen, eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Ubegrenset antall administreringer. Systemkrav: Windows XP/Vista/7. Enbrukerlisens. WCST komplett består av amerikansk manual, norsk manualsupplement, 4 nøkkelkort, 2 kortstokker og testprotokoll, 10 stk. Hensikt: Bedømme eksekutive evner, langsiktig planlegging og organisering Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Mazes Test (inngår i NAB Executive Functions Module) måler evnen til planlegging og organisering deler av eksekutive funksjoner som vanligvis påvises ved frontallappdysfunksjon. Testpersonen skal ved hjelp av en penn finne vei gjennom stadig mer komplekse labyrinter. Testen gir et raskt mål på individets planleggings- og organisasjonsevne. Labyrinttester er kjent for å være følsomme for frontallappskader og påfølgende nedsatte eksekutive funksjoner. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Mazes Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 record forms, 25 stk., testform 1 response booklets, 25 stk., test form 2 record forms, 25 stk. og test form 2 response booklets, 25 stk

17 Visuell hukommelse og prosessering Visuell hukommelse og prosessering RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trail John E. Meyers & Kelly R. Meyers NAB Design Construction Test NAB Spatial Processing Module R. A. Stern & T. White NAB Visual Discrimination Test NAB Spatial Processing Module R. A. Stern & T. White Hensikt: Test for å vurdere visuospatial konstruksjonsevne og visuospatialt minne Alder: 6-89 år Tidsbruk: 45 minutter Språk: Amerikansk manual, norsk manualsupplement I 1941 tok Rey for første gang frem en kompleks figur for å undersøke visuospatiale konstruksjonsevner og visuell hukommelse hos hjerneskadde personer. Nå blir The Complex Figure Test ofte benyttet som en nevropsykologisk test av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse, samt for å skille mellom ulike typer forstyrrelser som kan påvirke det visuospatiale minnet. Denne utgaven fra 1995 utgår fra Reys opprinnelige vurderingssystem ved å bedømme korrekt gjenkjennelse og plassering av 18 figurenheter. Stimulusfiguren som benyttes er utpekt til å være en korrekt datafremstilt versjon av Rays opprinnelige publikasjon fra RCFT består av fire delprøver: Kopiering, umiddelbar gjenkjennelse, forsinket gjenkjennelse, samt en nykonstruert rekognoseringsprøve. Det norske manualsupplementet gir en bakgrunnsbeskrivelse av RCFT, samt administrerings- og skåringsanvisninger. Svenske data, som støtter anvendelsen av de amerikanske normene, presenteres. Manualsupplementet inneholder videre tolkning av hukommelsesprofiler og beskrivelser av tilfeller. Vær oppmerksom på at normene finnes i den amerikanske manualen. Norske protokoller. RCFT komplett består av amerikansk originalmanual (inneholder amerikanske normdata år), Supplemental norms (inneholder amerikanske normdata 6 17 år), norsk manualsupplement, det plastbelagte RCFT-stimuluskortet, samt norske protokoller (pk à 10 stk.) med et avviksark for gjenkjenningstesten. Testleder kompletterer materiellet med tre blanke papirark i A4-størrelse. BQSS The Boston Qualitative Scoring System for the Rey-Osterrieth Complex Figure R. A. Stern med flere Hensikt: Metode for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse Alder: 18 år og oppover Tidsbruk: 45 minutter BQSS introduserer et kvalitativt, prosessrettet scoringssystem for Reys komplekse figur (se ovenfor). Ved hjelp av dette scoringssystemet innhentes i tillegg til kvantitative mål også informasjon om testpersonens strategier i gjengivelsen av den komplekse figuren, noe som gir mulighet for dypere kunnskap om testpersonens nevropsykologiske funksjon. BQSS isolerer tre hierarkiske nivåer i figuren (Configural elements, Clusters og Details), og elementene som innbefattes av disse nivåene bedømmes i følgende kategorier: Presence, Accuracy, Placement, Fragmentation, Planning, Neatness, Expansion-Reduction- Rotation, Perseveration-Confabulation, Assymetry. Administreringen omfatter delene kopiering og umiddelbar og utsatt gjengivelse. Innenfor hver enkelt del gis poeng på 17 underskalaer, som hver for seg gir informasjon om spesifikke, kvalitative egenskaper hos testpersonen. I manualen gis detaljerte instrukser om råskåre, samt hjelp til tolkning av hver av de bedømte kategoriene. Hensikt: Bedømme problemer med visuospatial konstruksjonsevne Alder: år Tidsbruk: 15 minutter NAB Design Construction Test (inngår i NAB Spatial Processing Module) er utviklet for å identifisere problemer med visuospatial konstruksjonsevne ved ulike typer tilstander eller forstyrrelser. Testen består av åtte korte konstruksjonsoppgaver med økende vanskelighetsgrad. Opplysningene presenteres som todimensjonale bilder i stimulusboken, og testpersonen bes om å gjengi bildene ved hjelp av geometrisk formede puslespillbiter (såkalte tangrambrikker). Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Design Construction Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., og test form 2 record forms, 25 stk., stimulus book 1 og 2, samt et puslespill. Hensikt: Bedømme visuell persepsjon Alder: år Tidsbruk: minutter NAB Visual Discrimination Test (inngår i NAB Spatial Processing Module) bedømmer manglende visuell persepsjon ved hjelp av stimuli som er vanskelige å beskrive verbalt. Testpersonen bes om å identifisere hvilken av flere lignende figurer - som er lik figuren som presenteres øverst på siden i stimulusboken. En slik type matchingtest er enkel å administrere og brukes ofte for å måle visuell persepsjon. Testen finnes i to likeverdige parallellversjoner (skjema 1 og skjema 2) for å redusere risikoen for læringseffekt ved gjentatt testing. NAB Visual Discrimination Test komplett består av amerikansk manual, test form 1 recordforms, 25 stk., 2 record forms, 25 stk., test form 1 stimulus book og test form 2 stimulus book. BQSS komplett består av amerikansk manual, stimuluskort, skåringsmaler, protokoll, 50 stk., svarark, 50 stk

18 Personlighet Prestisjetung personlighetstest NEO PI-R NEO Personality Inventory-Revised Paul T. Costa & Robert R. McCrae. Norsk version: Øyvind Martinsen, Hilmar Nordvik, Laila Eriksen Østbø. NEO PI-R bygger på en lang historisk tradisjon og er den ypperste testen innenfor denne tradisjonen. Testen er den eneste som måler hele det personlighets terrenget Femfaktormodellen, Big Five, beskriver. - Den tradisjonen i personlighetsforskning som har ledsaget testtradisjonen, har kulminert i Bige Five, Femfaktormodellen, (FFM). FEM gir den mest omfattende og fullstendige beskrivelsen av personlighetstrekk, eller personlighetstilbøyeligheter, som noen gang er gitt. NEO PI-R er den eneste testen som måler hele det personlighetsterrenget FFM beskriver, sier Hilmar Nordvik, som i arbeidet med NEO PI-R har deltatt i forskningsfronten av internasjonal personlighetspsykologi. «Den tradisjonen i personlighetsforskning som har ledsaget testtradisjonen, har kulminert i Femfaktormodellen.» NEO PI-R er en av verdens mest veldokumenterte personlighetstester og beskriver personligheten ut fra fem faktorer: Nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet for erfaringer, medmenneskelighet og planmessighet. Hver faktor består av seks fasetter, som tilsammen gir et bredt bilde av personligheten. Testen er nyttig. Det er nemlig vanskelig å finne et menneskelig adferdsområde hvor personligheten ikke gjør seg gjeldende, ifølge Nordvik. «NEO PI-R er den eneste testen som måler hele det personlighetsterrenget Femfaktormodellen beskriver.» Det at NEO PI-R er så prestisjetung fører til at andre testkonstruktører beflitter seg på å beskrive hva deres tester har felles med NEO PI-R og hvordan de også måler i det minste noen deler av FFM, forteller Nordvik. Hilmar Nordvik er nå pensjonist. Hans siste stilling var som professor i personlighetspsykologi ved NTNU. Før det var han førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi. Nordvik har fortsatt noe kontakt med NTNU og blir omtalt som «professor emeritus». Han har også erfaring med anvendt psykologi utenfor universitetet. Hensikt: Personlighetstest Alder: Voksne Administrasjon: Gruppe eller Individuell, sertifisert bruker Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon NEO PI-R er en av verdens mest veldokumenterte personlighetstester og bygger på den såkalte femfaktormodellen, Big Five. Testen beskriver personligheten ut fra de fem store faktorene: Nevrotisisme (N), ekstraversjon (E), åpenhet for Erfaringer (O), medmenneskelighet (A) og planmessighet (C). Hver faktor består av seks fasetter, som tilsammen gir et bredt bilde av personligheten. NEO PI-R kan med fordel benyttes i både klinisk og arbeidspsykologisk sammenheng, der man er interessert i å få et klarere bilde av normalpersonligheten. Den norske versjonen av NEO PI-R er standardisert og normert i en norsk populasjon, bestående av mere enn 4000 norske menn og kvinner (2003). Informasjonsskrivet til den norske versjonen av NEO PI-R inneholder en introduksjon av det norske normgrunnlaget og en kort administreringsanvisning. I tillegg beskrives femfaktormodellen, og de norske betegnelsene på domenene og fasettene blir presentert. NEO FFI er kortversjonen av NEO PI-R og består av kun 60 spørsmål. Den måler de fem store faktorene, men gir ikke mål på de 30 fasettene som inngår i NEO PI-R. Hogrefe tilbyr også webbasert testing med både NEO PI-R og NEO FFI. Ta kontakt med kundeservice på telefonnummer , eller på e-post for mer informasjon. NEO PI-R komplett består av amerikansk NEO Inventory manual, introduksjonsskriv om den norske versjonen, spørsmålshefter, 10 stk., svarark, 10 stk., profilark 10 stk. og tilbakemeldingsskjema, 10 stk

19 Personlighet Personlighet MMPI-2 PAI Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Personality Assessment Inventory Leslie C. Morey S. R. Hathaway & J. C. McKinley Hensikt: Personlighetsinventorium Alder: år Administrasjon: Gruppe eller individuell Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon MMPI-2 er en bredspektrumtest, som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser, først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng. Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen. Bruksområdene kan være; i diagnostisering, behandling og forskning, for å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpasning, samt for å finne adekvat behandlingsstrategi. MMPI-2 er en revidert utgave av den opprinnelige MMPI. Det inneholder 567 items, fordelt på 10 kliniske skalaer, 6 validitetsskalaer, 18 tilleggsskalaer, 15 innholdsskalaer, 41 subskalaer og 17 samlinger med kritiske items. Råskårer transformeres til T-verdier som ligger til grunn for skalaprofiler. Normer er basert på norsk og amerikansk normalpopulasjon. Jamført statistikk beskrives i manualen, inkludert en svensk militærgruppe. MMPI-2 dataversjonen har både administrerings- og skåringsfunskjon, noe som innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen, eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Nye administreringer fylles inn i programmet via et fjernoppdateringssystem. Observer at manuell poengberegning ikke er mulig i MMPI-2. Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/ Vista/7. Enbrukerlisens. Hensikt: Personlighetsinventorium Alder: år Administrasjon: Gruppe eller individuell, lege, sertifisert bruker Tidsbruk: minutter Språk: Norsk versjon, amerikansk manual PAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i et kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende. PAI er sammen med MMPI-2 en av de mest anvendte testene for klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-R vilpai utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering - av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske vanskeligheter. Spørreskjemet kan enkelt skåres på datamaskin ved hjelp av skåringsprogrammet. Det er også mulig å skåre testen for hånd. PAI komplett består av amerikansk manual og skåringsprogram, svarark til skåringsprogrammet, 10 stk., kritiske items, 10 stk., spørreskjema, 1 stk. MMPI-2 komplett består av software for skåring, manual, manualsupplement, spørrehefte, svarblankett, 10stk., RC Scales, Personality Psychopathology five scales, Content Component Scales, manualsupplement

20 Projektive tester Responsbias og suboptimal prestasjon Rorschach CAT TOMM Herman Rorschach Children s Apperception Test Test of Memory Malingering Leopold & Sonya Bellak Tom N. Tombaugh Hensikt: Projektiv personlighetstest Alder: 5 år og oppover Metode for personlighetsbedømmelse som omfatter ti plansjer med symmetriske blekklatter, 5 sort/hvite, 2 sort/ røde, og 3 pastellfargede. Rorschach er en internasjonalt velkjent metode, som først og fremst brukes innenfor barne- og voksenpsykiatri, i rettspsykiatrien og i yrkesvalgsituasjoner. Metoden gir et bilde av et individs subjektive opplevelsesverden og de problemløsningsstrategier som brukes. Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 4 for Windows (RIAP4 ). RIAP4 for Windows er konstruert for å hjelpe psykologen med å skåre og tolke resultater fra Rorschach for testpersoner i alderen 5 70 år. Psykologen mater inn demografiske data og kodede svar. Programmet presenterer deretter vurdering og tolkning ifølge dr. Exners system. Tolkningsrapporten er basert på en strategi der hypoteser presenteres i ulike grupperinger (Information processing, Affect, Ideation, Capacity for Control and Tolerance for Stress, Self-Perception, Cognitive Mediation). Personlighetsbeskrivelser ifølge dr. Weiner (Principles of Rorschach Interpretation) genereres også av programmet. Systemkrav: Windows XP/Vista/7. Hensikt: Projektiv bildetematisk personlighetstest Alder: 3-10 år Administrasjon: Varierer ut fra alder og barnets muntlige fremstillingsevne Tidsbruk: minutter CAT muliggjør projektiv vurdering av et barns personlighetstrekk, innstilling og motivasjon. Testen er en barneversjon av TAT og består av ti bilder av dyr i ulike sosiale sammenhenger, som involverer barnet i konflikt, identitet, roller, familiestruktur og interpersonal interaksjon. Relatert til barnets fantasier, undersøkes også aggresjon, forholdet til foreldrene og søsken, aksept i den voksne verden og frykt for å bli alene. CAT-S består av ti mindre dyrefigurer, som kan anvendes som supplement til CAT for nærmere undersøkelse av spesielle problemområder. CAT-H består av ti bilder av mennesker i situasjoner maken til dem i CAT og benyttes av litt eldre barn. Samtlige versjoner inneholder manual og bilder. Hensikt: Undersøker visuell gjenkjennelse, konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer Alder: Ungdom og voksne Tidsbruk: minutter Test of Memory Malingering (TOMM) undersøker visuell gjenkjennelse. Testen er konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer. Testen er lett å administrere og genererer et reliabelt mål på om pasienten forsøker å fremstille sine symptomer som verre enn de er. TOMM brukes i en rekke sammenhenger, blant annet innenfor rettspsykiatri, undersøkelser som involverer erstatning (trygdesaker, forsikringssaker etc) og ved generelle nevropsykologiske undersøkelser. TOMM er ikke sensitiv til tilstander som utviklingshemning, afasi, traumatisk hjerneskade, nevrologiske vansker og demens. Testen er validert gjennom 138 nevropsykologiske undersøkelser, både fra inneliggende og polikliniske pasienter, samt 23 pasienter med hodeskader. TOMM komplett består av amerikansk manual, Set of Stimulus Booklets, 1 stk., protokoll, 25 stk. TAT Thematic Apperception Test Henry Alexander Murray Hensikt: Projektiv bildetematisk personlighetstest Alder: Voksne Tidsbruk: 50 minutter TAT består av 31 sort/hvite bilder av mennesker i ulike situasjoner. Klienten oppfordres til å fortelle en dramatisk historie fra hvert bilde. Ut fra analyser og fortolkning av historiene, kan man beskrive karakteristiske trekk hos klienten. Thematic Apperception Test komplett innholder manual og bilder

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel?

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? -en oversikt over de ulike verktøyene brukt ved Haugaland A-senter Outcome Rating Scale (ORS) Gi ved starten av hver time

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker

Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker Andre måter å oppdage og avdekke språkvansker I tillegg til samtale med foresatte og observasjoner av hvordan barnet forstår og bruker språket i hverdagen, finnes det noen verktøy som du kan bruke for

Detaljer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer med hovedvekt på språklige ferdigheter Nina Rohrer-Baumgartner, psykolog, PhD uxronb@sunnaas.no Veiledere: Heidi Aase, PhD, avdelingsdirektør ved

Detaljer

Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009

Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009 Versjon 05.02.10 Tilleggshefte nr 8 Tilleggsintervju: AUTISME SPEKTER FORSTYRRELSER KIDDIE- SADS- PL 2009 Kiddie SADS (PL) 2009 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia present-life version For

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

Tidlige tegn på autisme

Tidlige tegn på autisme Tidlige tegn på autisme Kenneth Larsen Teamleder Glenne regionale senter for autisme Studier viser at tidlig innsats er av avgjørende betydning for barn med autisme (Lovaas, 1987; Sheinkopf og Siegel,

Detaljer

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring?

Detaljer

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 Oddmar Ole Steinsvik Nevropsykolog, leder Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset

Detaljer

Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF

Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF Presentasjon av resultater fra utviklingen av et foreldreprogram for foreldre til ungdom med ASF Vegard Henriksen og Terje Wårheim Glenne regionale senter for autisme Bakgrunn for foreldreprogrammet Kvaliteten

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

The Children s Communication Checklist. Second Edition CCC-2 Manualsupplement. Norsk versjon

The Children s Communication Checklist. Second Edition CCC-2 Manualsupplement. Norsk versjon The Children s Communication Checklist Second Edition CCC-2 Manualsupplement Norsk versjon The Children s Communication Checklist Second Edition, CCC-2 Dette manualsupplementet fokuserer på tolkningen

Detaljer

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD.

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Epidemiology of Autism Spectrum Disorders M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Publikasjoner I. Posserud, M. B., Lundervold, A. J., & Gillberg,

Detaljer

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog 16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling Livø Nyhus Spesialpedagog Hva skal jeg snakke om? Hva kan gjøre det vanskelig å lære? Kartlegging Sosial kompetanse og deltagelse Læringshindringer

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative

Detaljer

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 En tverrfaglig studie Nevropsykologisk testbatteri Nevromedisinsk undersøkelse Miljøkartlegging Tidlige

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet. Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016

Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet. Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016 Nevropsykologisk undersøkelse i døgnenhet Hella Irene Oelmann Nevropsykolog ved Ruspoliklinikken/UNN April 2016 Nevropsykologisk undersøkelse Målsetting for NU Henvisning/bestilling Hva undersøkes Hvem

Detaljer

Psykiske lidelser hos fosterbarn:

Psykiske lidelser hos fosterbarn: U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Psykologisk fakultet Psykiske lidelser hos fosterbarn: -forekomst, belastninger og screening Stine Lehmann Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, PhD stipendiat

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Asperger syndrom fremtid som diagnose?

Asperger syndrom fremtid som diagnose? Asperger syndrom fremtid som diagnose? v/psykologspesialist Niels Petter Thorkildsen Innlegg på årsmøte i Autismeforeningen / Akershus lokallag Februar 2013 Utgangspunkt Diagnosemanualer og kriterier er

Detaljer

Eksamen psyc 4305 høst sem Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra

Eksamen psyc 4305 høst sem Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra Eksamen psyc 4305 høst sem. 2016 Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra fastlege med ønske om nevropsykologisk undersøkelse og diagnostiske

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Innhold Steg 1: Innlogging til brukerlisten... 2 Steg 2: Brukerlisten... 3 Steg 3: Innlogging til HEVD-skjema...

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kognitiv svikt konsekvenser for foreldrefunksjoner Kartlegging og vurderinger Barneverntjenestens problem Barneverntjenesten spurte: hvorfor fungerer ikke

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study

The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study The International ADHD in Substance use disorders Prevalence (IASP) study Samarbeid med: ICASA (Nederland, Frankrike, Sveits, Spania, Ungarn, Norge, Sverige, Belgia, Australia og USA) Norsk bidrag finansiert

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

Beskrivelse av forskjeller mellom WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse av forskjeller mellom WISC-V og WISC-IV Beskrivelse av forskjeller mellom WISC-V og WISC-IV Nedenfor presenteres en oversikt over forandringene som er gjennomført i forbindelse med revideringen av WISC-IV til WISC-V. Først beskrives de endringene

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Etterutdanningskurs i flymedisin, 7.09.07 Rita Bast-Pettersen dr.psychol, Statens Arbeidsmiljøinstitutt,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Logos nytt nytt i Logos!!!

Logos nytt nytt i Logos!!! Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport

Detaljer

NEVROPSYKOLOGISK UTREDNING AV FREMMEDSPRÅKLIGE FRA PRAKSIS

NEVROPSYKOLOGISK UTREDNING AV FREMMEDSPRÅKLIGE FRA PRAKSIS NEVROPSYKOLOGISK UTREDNING AV FREMMEDSPRÅKLIGE FRA PRAKSIS Hvem er vi? Nevropsykolog og logoped som jobber på Habilitering for barn og voksne, UNN Harstad. Vi er absolutt ikke eksperter, men gjør så godt

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere. En spire til kommunikasjon

En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere. En spire til kommunikasjon Social Networks En kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere En spire til kommunikasjon Steinkjer, 28. mars 2007 Hanne Almås Oversatt til norsk

Detaljer

Vær oppmerksom på gapet

Vær oppmerksom på gapet Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. En helhetlig oppfølging: nye retningslinjer for behandling av HS En helhetlig oppfølging:

Detaljer

Hva er kognisjon og nevropsykologi?

Hva er kognisjon og nevropsykologi? HVA BETYR KOGNITIVE VANSKER FOR INNLÆRING OG SOSIALT SAMSPILL FOR BARN MED RYGGMARGSBROKK? Mars 2012 Nevropsykolog/stipendiat Jan Stubberud Hva er kognisjon og nevropsykologi? Kognisjon er en fellesbetegnelse

Detaljer

Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE. Merete Glenne Øie

Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE. Merete Glenne Øie Kognitive funksjonsvansker ved schizofreni- BETYDNING FOR Å VURDERE SAMTYKKEKOMPETANSE Merete Glenne Øie NOTATET ER BASERT PÅ MIN OG ANDRES FORSKNING DE SISTE 20 ÅRENE PÅ KOGNISJON VED SCHIZOFRENIOG ANDRE

Detaljer

Autismespektervansker

Autismespektervansker Helse Midt 24.10.11 Genetiske syndromer og autismespektervansker Autismespektervansker Britta Nilsson Psykolog/Sekjsonsleder Oslo universitetssykehus Tre barn med autismespekterforstyrrelse Daniel barneautisme.

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Sosial utvikling Nonverbale lærevansker Anne-Kin Pfister Spesialpedagog Juni 2012 2 For å fungere sosialt, er det ikke bare viktig å forstå hvilke regler som gjelder i den sosiale

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ikke-suicidal selvskading hos ungdom: Eksekutive funksjoner og rollen til serotonin i impulsivitet. Linn T. Fikke 30. august 2012

Ikke-suicidal selvskading hos ungdom: Eksekutive funksjoner og rollen til serotonin i impulsivitet. Linn T. Fikke 30. august 2012 Ikke-suicidal selvskading hos ungdom: Eksekutive funksjoner og rollen til serotonin i impulsivitet Linn T. Fikke 30. august 2012 Ikke-suicidal selvskading Overveid, direkte ødeleggelse eller endring av

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

Henvisning av barn med autismespekterforstyrrelse

Henvisning av barn med autismespekterforstyrrelse Henvisning av barn med autismespekterforstyrrelse Spesialist nevropsykologi Eirik Nordmark Barnehabiliteringen, autismeteamet 1 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk

Detaljer

(forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS

(forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS Brukerveiledning til Veilederen-3 (forkortet versjon) (revidert pr. 1.3.2015) 2002 NetPed AS Generell informasjon om Veilederen-3 Veilederen-3 er utviklet for Internett, og gir sammen med papirtesten Rådgiveren

Detaljer

Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning

Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning HABILITERINGSAVDELINGEN I BUSKERUD Lisa Ingebrethsen Uppsala 2010 En tverrfaglig studie Nevropsykologisk testbatteri Nevromedisinsk

Detaljer

finnborg.scheving@statped.no

finnborg.scheving@statped.no finnborg.scheving@statped.no Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Nanna Sønnichsen Kayed Prosjektleder/Førsteamanuensis RKBU/NTNU Thomas Jozefiak Førsteamanuensis RKBU/NTNU Tormod Rimehaug Førsteamanuensis RKBU/NTNU

Detaljer

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016 Ellen Bjøralt Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk avdeling, SI Psykisk helse: Angst Depresjon Demens

Detaljer

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS Resultatene fra studien viser at barna med CdLS er en svært heterogen gruppe. Selv om de har samme diagnose, viser det seg at de har ulike forutsetninger og behov. Store

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

CGAS Children s Global Assessment Scale

CGAS Children s Global Assessment Scale CGAS Children s Global Assessment Scale Barne- og ungdomspsykiater Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Aktuelle instrumenter for å måle psykososialt funksjonsnivå GAS

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Children`s Cooking Task. En test for kartlegging av eksekutiv funksjon hos barn og unge.

Children`s Cooking Task. En test for kartlegging av eksekutiv funksjon hos barn og unge. Children`s Cooking Task En test for kartlegging av eksekutiv funksjon hos barn og unge. Kartlegging av eksekutiv funksjon Tradisjonelle tester for eksekutiv funksjon Får ikke frem vansker hos pasienten

Detaljer

Beskrivelse av forskjeller mellom WPPSI-III og WPPSI-IV

Beskrivelse av forskjeller mellom WPPSI-III og WPPSI-IV Beskrivelse av forskjeller mellom WPPSI-III og WPPSI-IV Denne informasjonen beskriver endringene som er gjennomført mellom WPPSI-III og WPPSI-IV. Først presenteres endringer som er gjennomført i forbindelse

Detaljer

R.Melsom,april 2012 1

R.Melsom,april 2012 1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk

Detaljer

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15) Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15) Mari Hysing 1 (mari.hysing@psybp.uib.no) Tormod Bøe 1 (tormod.boe@uni.no) PsykTestBARN 2013, 1:3 ISSN 1893-9910 Mottatt dato 11. november

Detaljer

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs HABU Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn og unge 0-18 år 34,9 stillinger Arendal og Kristiansand Tverrfaglig fagstab: psykolog, spesialpedagog, lege, vernepleier, logoped, fysioterapeut, sosionom,

Detaljer

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Phd Gro CC Løhaugen Nevropsykolog Sørlandet Sykehus Arendal Oslo, Januar 2017 Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) Kliniske

Detaljer

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for

Detaljer

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar

PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar PSY1000/PSYC1201 Eksamensoppgaver og skriveseminar Nedenfor følger 90 oppgaver. Fra disse blir det hentet 10 oppgaver til eksamen. Av de 10 oppgavene du får på eksamen skal du besvare 6, men du velger

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Fra bekymring for et barns utvikling til utredning

Fra bekymring for et barns utvikling til utredning Fra bekymring for et barns utvikling til utredning Tidlig hjelp til sårbare barnehjerner Barnehjernen fra fødsel til 6 år Fødsel: Alle 100milliarder nerveceller på plass Men mye gjenstår Forgreninger og

Detaljer

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland-II)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland-II) Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland-II) Sonja Heyerdahl 1 (sonja.heyerdahl@r-bup.no) Svein Eikeseth 2 (svein.eikeseth@hioa.no) PsykTestBarn

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Veileder for bruk av HEVD-verktøyet i kommunale helsetjenester Foto istock Thomas Tollefsen, RBUP Øst og Sør I samarbeid med: Lier kommune, Psykisk helse Asker kommune, Barne- og

Detaljer

Barn i katastrofer. Grete Dyb Dr.med., Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Prosjektleder, NKVTS

Barn i katastrofer. Grete Dyb Dr.med., Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Prosjektleder, NKVTS Barn i katastrofer Grete Dyb Dr.med., Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Prosjektleder, NKVTS DEN TRAUMATISKE HENDELSEN Hvordan er barns oppfatning og vurdering av fare? Har foreldrenes opplevelser

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU

Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU Evaluerings og kartleggingsverktøy SPPB (Short Physical Performance Battery) Pernille Thingstad, PhD Forskningsgruppen for Geriatri, NTNU 1 Hva skal jeg snakke om.. Validitet Hvilket fenomen ønsker en

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne

Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD hos voksne Kortversjon for fastleger Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Innhold Diagnostikk og behandling... 2 Fastlegens oppgaver (i henhold til retningslinjen)...

Detaljer

Ung i Vestfold Ekspertkommentar

Ung i Vestfold Ekspertkommentar Ung i Vestfold Ekspertkommentar Arne Holte Professor, Dr. Philos. Assistrende Direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt Ung i Vestfold Vestfold Fylkeskommune Park Hotell, Sandefjord, 25. nov, 2013 Når den

Detaljer

Utredning av personer med ROP-lidelser. Arne Jan Hjemsæter Spesialist klinisk voksenpsykologi Rådgiver KoRus-Øst

Utredning av personer med ROP-lidelser. Arne Jan Hjemsæter Spesialist klinisk voksenpsykologi Rådgiver KoRus-Øst Utredning av personer med ROP-lidelser Arne Jan Hjemsæter Spesialist klinisk voksenpsykologi Rådgiver KoRus-Øst Utredning Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk

Detaljer

PP-tjenesten. - til alle ansatte i barnehage og skole

PP-tjenesten. - til alle ansatte i barnehage og skole PP-tjenesten - til alle ansatte i barnehage og skole PP-tjenesten - veileder til barnehager og skoler Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Bamble er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 24.5.2013 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord»

Symptomkartlegging. Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord» Symptomkartlegging Kurs i lindrende behandling Tromsø 2017 Kreftsykepleier Bodil Trosten, «Lindring i nord» Målet med lindrende behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og de pårørende best mulig

Detaljer

ET STEG VIDERE START BAKGRUNN BAKGRUNN START. Hva er START ET STEG VIDERE. Bakgrunn for valg av START Hva er START Behandlingsplaner Implementering

ET STEG VIDERE START BAKGRUNN BAKGRUNN START. Hva er START ET STEG VIDERE. Bakgrunn for valg av START Hva er START Behandlingsplaner Implementering ET STEG VIDERE Psykiatrisk sykepleier Kenneth Åsenhus Psykiatrisk sykepleier Truls W. Pedersen ET STEG VIDERE Bakgrunn for valg av Hva er Behandlingsplaner Implementering BAKGRUNN KVALITETSHEVING AV: RISIKOVURDERING

Detaljer

Skjermingsprosjektet akuttnettverket

Skjermingsprosjektet akuttnettverket Skjermingsprosjektet akuttnettverket Status april 2014 Prosjektets mål Utvikle kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming En søker å operasjonalisere skjermingsbegrepet slik at det kan lages et instrument

Detaljer

De vanligste kognitive testene. Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avd OUS Ullevål

De vanligste kognitive testene. Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avd OUS Ullevål De vanligste kognitive testene Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avd OUS Ullevål Mini Mental Status Enkelt screeningtest for kognitiv svikt Brukt i hele verden Alle typer

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Sammenfatning av endringer fra WAIS-III til WAIS-IV

Sammenfatning av endringer fra WAIS-III til WAIS-IV Kapittel 5 Sammenfatning av endringer fra WAIS-III til WAIS-IV Mål for revideringen Dette kapittelet beskriver endringene som er gjort fra WAIS-III til WAIS-IV. Revideringen er basert på nesten 70 års

Detaljer

EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP

EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP Kristian Sørensen Nettverkssamling for intensivert habilitering, Egenledelse Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig

Detaljer

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling Program undervisning gruppe vår -10 2. samling 12.00 Egenledelse, læringsprinsipper og samhandling v/kristian og Mette 12.45 Motorikk v/siri Om hjernen 13.45 Arbeid i TS-teamet med evaluering av GAS skala

Detaljer