Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014"

Transkript

1 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

2 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon

3 Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for utviklingshemmede Egen klinisk hverdag SUMO-prosjektet ; Interpellasjon på Stortinget etter medieoppslag av journalist Thomas Ergo:

4 227 artikler om utviklingshemmede og utsatthet for overgrep 11 artikler om konsekvenser 4 artikler om behandling etter overgrep Hvorfor er det lite forskning på utviklingshemmede og konsekvenser/behandling etter overgrep?

5 Problemstillinger: Hva sier litteraturen og klinikere om hvilke konsekvenser det har for mennesker med psykisk utviklingshemming å bli utsatt for seksuelle overgrep? Hva sier litteraturen og klinikere om hva som kan være beste praksis ved oppfølging og behandling av utviklingshemmede etter seksuelle overgrep?

6 Mangefasettert problemområde og omfattende teori-del, men utelatelser; Utdypende definisjoner, seksuell sosialisering, seksuell orientering, tilknytningsteori og seksuell utvikling, biologiske aspekter ved seksualitet, seksuell skjev utvikling, sårbarhetsfaktorer og samtykkekompetanse. Ikke sammenligninger med andre nordiske land, drøftinger om tidsskrift og publikasjoner eller hvilke nasjoner som forsker på temaet.

7

8 Kognitive behandlingsmetoder Sårbarhetsfaktorer hos individet Konsekvenser; multifaktoriell modell av voldsutøvelse Kulturelle script/profesjonelle script Diskurs og konstruksjonisme; ikke eie egen seksualitet

9

10 Kvalitativ studie basert på litteraturundersøkelse og eliteintervju. Intervju med 4 nøkkelpersoner rekruttert fra andre helseforetak. Vil informantene støtte resultatene i litteraturen eller vil de motsi litteraturen? Ved samsvar mellom informanter og litteratur regnes resultatene som valide.

11 Induktiv del av forskningsprosessen er litteratursøk Deduktiv del er å utvikle analytiske rammer med basis i teori Induktiv kategorisering og kartlegging av data generer nye teorier Inovativt; eksempel utvidet PLISSITmodell

12 Inkluderingskriterium 1- SUMO Artikler fra 2000 og fram til søketidspunktet, Voksne psykisk utviklingshemmede, over18 år Utsatt for seksuelle overgrep. Engelskspråklige og tyske studier ble tatt med. Eventuelle guidelines og klassikere ;

13 Ekskluderingskriterium 1- SUMO Artikler fra før 2000 Mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser Omhandlet utviklingshemmede som hadde begått seksuelle overgrep Barn ble utelatt Språk prosjektgruppen ikke kunne lese

14 Inkluderingskriterium 2 som i SUMO-søket, men tilleggskriterium var at artiklene skulle omhandle konsekvenser og behandling. Ekskluderingskriterium 2 som i SUMO-søket, men i tillegg var artikler som omhandlet forebygging, rettssikkerhet, omfang, sårbarhetsfaktorer, holdninger og historikk utelatt.

15 Litteratur: 18 artikler om konsekvenser etter seksuelle overgrep (økning på 7 artikler). 9 artikler om oppfølging og behandling etter seksuelle overgrep (økning på 5 artikler).

16 5 litteraturoversikter 5 kvantitative studier 6 kvalitative studier 2 systematiske utprøvinger og rapporter.

17 1 litteraturoversikt 5 artikler om kognitive behandlingsmetoder 3 artikler om psykoterapeutisk behandling

18 Anbefalt behandling er lik som til øvrig befolkning, men i modifisert, tilpasset form. lett utviklingshemmede kan vel nyttiggjøre seg en form for samtalebaserte behandlingsmetoder litt tilpasset selvsagt.. deres nivå. Eksponeringsterapi kan ha god effekt. Løsningsfokusert terapi kan ha god effekt.

19 Litteraturoversikter viser at få metoder om behandling er empirisk evaluert. Mennesker med autisme kan bli feildiagnostisert og slik få feil behandling etter traumer, da behandlere ikke gjenkjenner symptomer på PTSD grunnet likhet med karakteristiske trekk med autisme.

20 Diskurs- og konversasjonsanalyse; IF bør ha en aktiv rolle i samtaler om seksualitet og re-konstruere en personlig historie for å hjelpe dem over sitt trauma. Overgriper er oftest en tillitsperson. I ALL HOVEDSAK KAT-METODER, MEN OGSÅ PSYKODYNAMISKE METODER. ALLE SKAL MOTTA BEHANDLING! Traume behandler ikke seg selv.

21 Generell enighet om at konsekvenser etter seksuelle overgrep er PTSD: (irrasjonell) redsel, negativt selvbilde, sinne, depresjon, utfordrende atferd, mareritt, stress, fortvilelse, stereotypisk atferd (rugging, repetitive atferder), angst-forstyrrelser, psykoseksuelle dysfunksjoner, dissosiering, somatiske plager, spisevansker, selvskading, unngåelsesatferd, mistillit, flashbacks.

22 Flere diagnoser hos overgrepsutsatte IF, enn hos ikke overgrepsutsatte IF. Mer medikamentbruk hos overgrepsutsatte IF. Svake ferdigheter på å ta valg og sette grenser. Utsatte for reviktimisering han er lite empatisk ovenfor henne og vi tror at hun kanskje blir utsatt for overgrep. Men hun vil ikke si noe om det. Så det er ganske vanskelig. hun hadde tidligere også vært utsatt for overgrep.

23 Evidens for høyere forekomst av psykiatriske og atferdsmessige vansker hos IF som har vært utsatt for overgrep vi har hatt fokus på den sosiale angsten og jeg har hatt hun med i jentegruppe i forhold til seksualitet og hun der vi har hatt fokus på dette å bestemme over seg selv.

24 Mange mottar aldri tilbud om behandling; behov for at både IF og pårørende får parallell behandling. man ser at alt ikke bare kan foregå i terapirommet Homoseksuelle høy prevalens av overgrep og opplevelse av manglene støtte i forhold til orientering. PTSD symptomer mer intensivt hos

25 Rusmisbrukere med IF var utsatt for seksuell utnytting. Undertrykkelse og overgrep må sees i kontekst som foranledning til selv-skading hos IF.

26 Alle overgrepsutsatte skal ha tilbud om behandling og oppfølging. Beste praksis er KAT med individuelle tilrettelegginger. Foresatte og personalgrupper mottar veiledning parallelt med behandling av IF.

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Jeg bærer så mye du ikke kan se

Jeg bærer så mye du ikke kan se Jeg bærer så mye du ikke kan se En kvalitativ studie av barrierer førskolelærere opplever kan hindre at det handles etter formelle føringer fra bekymring til bekymringsmelding ved mistanke om seksuelle

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Man snakker ikke om sånt

Man snakker ikke om sånt Man snakker ikke om sånt En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Yasmin Therese Walås Master i Psykisk helsearbeid. Institutt for folkehelse, Elverum. HØGSKOLEN

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det?

Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Å ha foreldre av samme kjønn hvordan er det, og hvor mange gjelder det? Eivind Grip Fjær & elisabeth Backe-hansen Rapport nr 9/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Å ha

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Møt opp på Møteplasse

Møt opp på Møteplasse Møt opp på Møteplasse Norsk Ergoterapeutforbund arrangerer jevnlig konferanser som kalles «Møteplasser» for medlemmer fra hele landet. Målet med Møteplas - sene er å oppdatere medlemmer om utvikling og

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer