Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok"

Transkript

1 Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO

2 Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre både innholdet i håndboken og designen til produktet. Dokumentnummer: Bewator AB utvikler og markedsfører et fullstendig sikkerhetsprodukt som inkluderer adgangskontroll og alarm. Salg, installasjon og service håndteres gjennom et nettverk av nasjonale forhandlere. Handlinger (som uautorisert håndtering, kopiering osv.) må ikke gjøres av programvaren i produktene og systemene. Slike handlinger betraktes som brudd på copyright og kan føre til fengsling eller bøtelegging, og kan likeledes føre til plikt til å betale skadeerstatning og godtgjørelse for å bruke programvaren.

3 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Innholdsfortegnelse Hva er Bewator Entro Lite?... 5 Konvertere fra frittstående enhet til Entro Lite...5 Installere komponenter... 6 Innstillinger på DC USB RIF/2 - Konvertere for PC...6 RS485-databusskabel og koplingspunkt...7 Anbefalte kabler...7 Strømtilførsel...8 Viktige konsept... 9 Sikkerhetsnivå...9 Eksempler på tidssikkerhetsnivå...9 Tidsskjemaer med tidsintervall Knytte sikkerhetsnivå til tidsskjemaer Før programmering...11 Installere Entro Lite...11 Registrere programvaren Starte programmet og logge inn Avslutte programmet Programmering - Generelt...13 Grunninnstillinger Stille inn tid og dato Sommertid Programmering Tidsskjemaer...14 Ekstra dagtype med et annet tidsintervall Ferieperioder (halvdager) Programmering Dører Sikkerhetsnivå Dørovervåkning Avanserte innstillinger Programmering Kort og koder Kort Registrere systembrukere (til innlogging) Logge inn en serie med kort Gruppekode...20 Bankfunksjon Forvalte Entro Lite Sikkerhetskopiere informasjon...22 Søke etter personer/kort...22 Utskrift av kort og koder...22 Eksportere informasjon om kort...23 Overvåke systemet...23

4 4 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Hendelser Logge inn ukjente kort...24 Vise alle hendelser...24 Vise hendelsene til spesifikke lesere...24 Søke hendelser Utskrift av hendelser Eksportere hendelser til en tekstfil Tekniske spesifikasjoner Kapasitet...26 Minimums systemkrav...26 Bruke Entro Lite...27 Adgang Bistabil-funksjon Overfallskode Diagrammer Tidsskjemaer...28 Ferieperioder/Halvdager/Feriedager...28 Dører...29 Personer/Kort...30 Gruppekoder Merknader... 32

5 DC800 DC A 0 B DC A 0 B DC800 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 5 Hva er Bewator Entro Lite? Bewator Entro Lite er et PC-basert adgangskontrollsystem som bruker DC800-dørsentralen med en slaveleser (kortlesere). DC800-dørsentralen installeres som delt montasje hvis (i et beskyttet miljø) og leserne kan monters utendørs. Bewator Entro Lite er primært utformet for små firmaer for å holde kontrollen over personene som har adgang gjennom forskjellige dører og avdelinger på eiendommen. Ved dørene er det montert kortleser med tastegruppe (valgfritt). DC800 koples deretter via en databuss til en USB RS485-grensesnittkonverter (USB RIF/2). Denne er deretter koplet til en USB-port på PC-en med Bewator Entro Lite-programvaren installert. Opp til 8 dørmiljøer kan programmeres og kontrolleres av Bewator Entro Lite-programvaren. Dette gjør administrasjonen enklere, og de sparer tid på eiendommer hvor kortleserne er montert langt fra hverandre, da du ikke behøver gå rundt og programmere hver enkelt dørsentral. Ved hjelp av hendelseskontroll-funksjonene får man en utmerket oversikt over hendelser som finner sted på eiendommen, f. eks. adgang, sabotasje osv. Bildet nedenfor viser hvordan en installasjon kan se ut og hvor USB RIF/2-konverteren er installert mellom PC-en og dørsentralene. En kortleser kan også koples direkte til USB RIF/2-konverteren for å gjøre det lettere å logge inn kort/brikker i systemet. USB Adgangsleser PR500 USB-RIF/2 RS485 DC800 #1 DC800 #2 DC800 #3 DC800 #8 PR500 HD500 BC43 BC43 PR500 Konvertere fra frittstående enhet til Entro Lite Nedenfor er en liste over forskjeller mellom en frittstående applikasjon for én dør og DC800 med Entro Lite-programvaren installert: Opp til 8 dører kan kontrolleres. En PC brukes til programmering. Administrasjon av kort/brikker går enkelt og raskt. Utskrifter av programmert informasjon er mulig. Utskrift av hendelser er mulig. Søke å eksportere hendelser er mulig. Sikkerhetskopiering av informasjon er mulig. Alle dørsentraler kan lett programmeres om igjen.

6 6 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Installere komponenter Uansett om det finnes én eller åtte dører som skal kontrolleres av Entro Lite, må visse komponenter installeres. Følgende beskriver kravene. Innstillinger på DC800 DC800-dørsentralene kan lett tilpasses fra et frittstående miljø til et systemmiljø: Gjør slik: Slå av strømmen. Åpne opp DC800-dørsentralen. 3. Flytt jumper J3 fra Stand-Alone til Entro Lite. 4. Velg adresse 1-8 med jumper J 5. Uansett om flere dørsentraler skal monteres eller ikke, vent til med å slå på strømmen til alle DC800-dørsentralene har blitt adressert og konfigurert. Husk å slå strømmen av/på hvis adresse jumperen endres. MERK! Når DC800 tilkobles Entro Lite-programvaren, vil minnet i DC800 bli slettet. Dette betyr at kort og koder som ble brukt tidligere ikke lenger vil fungere. USB RIF/2 - Konvertere for PC DC800 har et integrert grensesnitt som bruker RS485 til å kommunisere med flere DC800- dørsentraler (og PC). RS485-grensesnittet må ikke koples direkte til PC-en, men konverteres. USB RIF/2-enheten brukes til dette og koples mellom DC800-dørsentralen og USB porten på PC-en. Uansett om PC-programvaren skal kontrollere én eller åtte dører, må en USB RIF/2 brukes. Neste side viser ulike måter å installere den på. USB-porten til PC-en vil også tilføre strøm til USB RIF/2, så det kreves ikke spesiell strømtilførsel. Du kan kople kablene til DC800 som følger: USB RIF/2 kabelhode nr. Signal DC800 kabelhode nr. 8 Com A 9 7 Com B 10 Innmeldingsleser ved PC-en Systemet gjør det også mulig å kople en leser direkte til USB RIF/ Kortleseren kan da lett brukes til å logge inn kort/brikker (adgang). (Les om denne installasjonen i dokumentasjonen som fulgte med USB RIF/)

7 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 7 RS485-databusskabel og koplingspunkt For å muliggjøre kommunikasjon mellom flere enheter brukes et RS485-grensesnitt (protokoll). Det inkluderer to signaler (COM A og COM B). Dessuten antar grensesnittet at hver enhet har sin egen, unike adresse jumper på DC800-dørsentralen. To hovedprinsipper følges for å kople til en PC (via USB RIF/2); enten i enden eller et sted på midten av RS485-databusskabelen. Husk også på å montere en motstand (120 ohm) i hver ende av RS485-databusskabelen. I hver DC800 finnes det et kabelhode (RS485) som skal koples parallelt med neste DC800. En grunnregel er at kun 2 RS485-databusskabler kan finnes ved hvert RS4850- kabelhode. Nedenfor er 2 eksempler på hvordan databusskablene kan installeres. Alternativ 1: USB-RIF/2 RS485 Alternativ 2: USB-RIF/2 RS485 Anbefalte kabler Strømtilførselskabel Avhengig av hvordan strømtilførselen er planlagt, ifølge neste avsnitt, anbefaler vi følgende kabeltyper til strøm og kommunikasjon. Entro-skjermet strømkabel (2 x 1,5 mm²) og dobbelkommunikasjon (2 x 2 x 0,5 mm²) i samme kabel. Belden 1,5 mm² eller liknende. Kommunikasjonskabel Totallengden til RS485 kan ikke overskride 1200 m. Entro skjermet strømkabel (2 x 1,5 mm²) og dobbelkommunikasjon (2 x 2 x 0,5 mm²) i samme kabel. Revolvert ledningspar, skjermet (1 par + skjerm), f. eks. Belden 9502 (kommunikasjon). Hensyn vedrørende jording & skjerming Kabelskjermene må koples til vernejording, men kun ett sted i systemet. Husk også at metalldeler i dører eller bilbommer kan komme i kontakt med jord. For lesere installert på disse overflatene, må skjermen ikke koples til metall. Unngå å plassere kablene i nærheten av sterkstrøminstallasjoner (f. eks. heis og elektriske dører) da de kan forårsake forstyrrelse.

8 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 8 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Strømtilførsel I et Entro Lite-adgangskontrollsystem kan man bruke enten lokal eller sentralisert strømtilførsel. Ettersom RS485-kommunikasjon krever et referansenivå, anbefales det at man alltid installerer en firetrådstilførsel (2 par) mellom flere DC800, slik at en referanseledningstråd alltid vil være tilgjengelig. Husk også at et spenningsfall større enn 5 Volt i strømkablene kan redusere kommunikasjonskvaliteten. Lokal strømtilførsel Hvis en DC800 er brukt i et frittstående system er det sannsynlig at en liten transformator eller liknende er brukt som strømtilførsel. Selvfølgelig kan man fortsette å bruke denne, hvis man tar hensyn til følgende. Hvis en eller flere lesere er koplet til en lokal strømtilførsel, husk å kople sammen de negative ledningstrådene (0 volt) for å unngå mulige forskjelliger. Se eksempel nedenfor DC800 DC800 DC800 DC800 Sentral strømtilførsel Hvis en sentral strømtilførsel brukes, må du sikre deg mot spenningsfall. Mål strømtilførselsutstyret og -kablene slik at spenningen ved den siste døren, ikke er under toleransen til låsen og leseren. En 24 V elektrisk låsemekanisme har en toleranse på %, som er lik med 20,4 V. En 12 V elektrisk låsemekanisme har en toleranse på %, som er lik med 10,8 V. En måte å redusere mulig spenningsfall på er å plassere strømtilførselsutstyret i midten av kretsen. Således vil belastningen være lik på hver side av strømtilførselen. Hvis avstandene eller belastningen er for stor, trenger man flere strømtilførselsenheter. Kople til strømtilførselen i samsvar med instruksene nedenfor, men kople ikke strømmen til utgående kabler. Tilfør strøm når du starter systemet. Kabelskjermene i hver krets må koples til vernejording, men kun på ett sted i systemet (se bilde). Kabelskjermene må koples til vernejording, men kun ett sted i systemet. Husk også at metalldeler i dører eller bilbommer kan komme i kontakt med jord. For lesere installert på disse overflatene, må skjermen ikke koples til metall. Unngå å plassere kablene i nærheten av sterkstrøminstallasjoner (f. eks. heis og elektriske dører) da de kan forårsake forstyrrelse. PSU + +V, 0V, Com A, Com B + Screen DC800 +V, 0V, Com A, Com B + Screen

9 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 9 Viktige konsept Sikkerhetsnivå Entro Lite kan lett tilpasses sikkerhetskravene til en bestemt bygning, en bestemt ukedag eller tidspunkt på dagen. For å kunne gjøre dette må man være kjent med følgende konsept: Standard sikkerhetsnivå. Forbikoplings sikkerhetsnivå. Standard tidsskjemaer. Tidsskjemaer med tidsintervall. Ferieperioder, halvdager og feriedager. Sikkerhetsnivået bestemmer hva man må gjøre for å låse opp døren. Følgende sikkerhetsnivå finnes: Ulåst dør. Verken kort eller koder er nødvendig for å låse opp døren (fri adgang). Gruppekode. En 4-sifret kode (en kode per tidsskjema) er nødvendig for å åpne døren. Kort. Brukeren må ha kortet sitt for å låse opp døren. Kort + PIN. Brukeren må bruke kortet/merket sitt og legge inn en personlig kode (PIN) for å låse opp døren. Dør lukket. Kun fjernåpning fungerer. Bistabil-funksjon. Brukes sammen med korrekt sikkerhetsnivå, f. eks. Kort, Gruppekode eller Kort + PIN. Hver andre gang kortet eller koden brukes, låses døren opp. Døren fortsetter å være ulåst til kortet/koden brukes neste gang eller til et annet sikkerhetsnivå starter ifølge et tidsskjema. Eksempler på tidssikkerhetsnivå I løpet av arbeidstiden når det er personer på stedet, behøver sikkerhetsnivået kanskje ikke å være så høyt: Ulåst dør eller Gruppekode er kanskje passende nivå. I løpet av lunsjpausen kan nivået heves til Kort. Resten av tiden, dvs. kveld, natt og helg er Kort +PIN et passende sikkerhestnivå. Bistabil-funksjonen kan brukes på steder hvor en person er ansvarlig i løpet av visse perioder, f. eks. et klasserom eller dør til lastehall. I et klasserom kan læreren låse opp døren som vil være ulåst helt til hun/han låser døren. Elevene kan gå inn og ut uten å bruke kort eller gruppekode.

10 10 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Tidsskjemaer med tidsintervall Tidsskjemaer brukes f. eks. når dørsentralen skal endre sikkerhetsnivået automatisk, men også for å gi kortinnehavere adgang på bestemte tidspunkt. Brukertilpassete tidsskjemaer Grunnen til at man lager brukertilpassete tidsskjemaer er å gi ulike personer adgang til visse dører til visse tider, og for å bestemme ulike sikkerhetsnivå for én dør til én bestemt tid. Man kan opprette 10 forskjellige tidsskjemaer. Tidsskjemaet dekker mandag - søndag og dagen kan deles opp i to tidsintervall. I tillegg finnes det en ekstra dagtype (ved siden av ukedagene) som kan inkluderer to spesielle intervall, f. eks. hvis en dør skal ha et høyere sikkerhetsnivå visse dager. Eksempel Annen tid Arbeidstid Annen tid 00:00-07:59 08:00-16:59 17:00-23:59 Standard tidsskjema Entro Lite har som standard tidsskjemaet Alltid som dekker alle dager 24 timer i døgnet. Dette kan brukes hvis f. eks. en person skal ha generell adgang eller hvis én dør alltid skal ha samme sikkerhetsnivå. Knytte sikkerhetsnivå til tidsskjemaer Standard sikkerhetsnivå I Entro Lite kan du spesifisere, for hver dør, et standard sikkerhetsnivå som kan defineres som enten Ulåst, Gruppekode, Kort, Kort+PIN eller Dør lukket. Det betyr at tidsskjemaet Alltid vil brukes. Forbikoplings sikkerhetsnivå Hvis du i ovennevnte eksempel, vil ha Gruppekode i løpet av Arbeidstiden og Kort+PIN i løpet av Annen tid, definer at standard sikkerhetsnivå skal være Kort+PIN. Opprett deretter et tidsskjema for Arbeidstid ( ) og knytt det til sikkerhetsnivå Gruppekode for den bestemte døren. Det kan se ut som følger: STANDARD Kort+PIN Gjelder hver gang Forbikoplings sikkerhetsnivå Tidsskjema Ulåst - Merk Gruppekode Arbeidstid Høyere prioritet enn STANDARD Kort - Kort + PIN - Dør lukket - Bistabil -

11 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 11 Før programmering Før du begynner å programmere systemets grunnleggende informasjon, må du tenke på hvordan systemet skal fungere i bygningen. I løpet av hvilke timer skal adgang via hoveddøren være tillatt? Hvem skal ha adgang til utviklingsavdelingen? Hvordan skal rengjøringspersonalet komme seg inn om morgenen eller kvelden? Uansett hva spørsmålet er, vil svaret komme frem klart og tydelig hvis du fyller in diagrammene som er beskrevet på slutten av denne håndboken. Du vil ha rikelig med tid til å bestemme tidsskjemaer, tidssoner osv. Ta kopier av hvert diagram. Diagrammene finner du bak i denne håndboken. Bruk de ferdig utfylte diagrammene som hjelp under programmering. Selv om programvaren forvalter informasjonen litt annerledes (og med bedre oversikt) sammenlignet med frittstående modus, er det lurt å fylle ut diagrammene kun for å bekrefte hvordan adgangskontrollsystemet skal fungere. MERK! I denne håndboken er alle skjermbilder vist på engelsk, men det tilsvarende bildet i programvaren vil selvfølgelig komme opp på korrekt språk (støttet av programvaren). Utskrifter og sikkerhetskopi Hvis du vil programmere direkte på PC-en, uten å fylle ut diagrammene, vil det fortsatt fungere. Men i dette tilfellet må du være nøyaktig og lage utskrifter av informasjonen (for å dokumentere adgangskontrollsystemet). Vennligst henvis til kapittelet Forvalte Entro Lite i denne håndboken for å lage en sikkerhetskopi av den programmerte informasjonen. Installere Entro Lite CD-en inneholder Entro Lite-programvarens installasjonsfiler (pluss denne håndboken). Slik gjør du for å installere applikasjonen på en PC: Normalt starter installasjonen opp automatisk når CD-en settes inn. Hvis ikke, gå til Windows Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel. Dobbeltklikk Legge til/fjerne programmer-ikonet. 3. Klikk Installer. 4. Følg instruksene på skjermen, f. eks. registrere programvaren.

12 12 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Registrere programvaren Når du installerer Entro Lite-programvaren har du mulighet til å legge informasjon om installatøren og sluttbrukeren til programvaren, og registrere dette hos Bewator. Ved å registrere informasjonen vil du få den aller beste støtten fra Bewator, og at du vil også motta nyheter om hvordan siden kan bedres, utvides osv. Informasjonen som legges inn lagres i en tekstfil, registration.txt, og er tilgjengelig i Entro Lite-programmappen. Det finnes 3 måter å sende informasjonen til Bewator: Samtidig med installasjon av programvaren (krever Internett-tilkopling). Bruke en nettleser og registrere informasjonen på Bewators nettside. Gå til og velg språk. Åpne filen registration.txt, skrive den ut og postere/fakse til din lokale Bewator-filial. Du kan redigere informasjonen i filen registration.txt (som deretter vises i programvaren med kommandoen OmEntro Lite i Hjelp-menyen). Starte programmet og logge inn 3. Gå til Start-menyen, velg Program, Bewator og deretter Entro Lite. Legg inn <brukernavn> (bewa) i Brukernavn-feltet og trykk TAB. Legg inn <passord> (pass) i Passord-feltet og klikk Innlogging. Du er nå logget inn i Entro Lite. Kort og Koder-arkfanen vil fremvises. I den nederste delen av vinduet vil virkelige dører (DC800) som er koplet til systemet fremvises og som er online med PC-en. Hvis døren er offline og ikke har kontakt med PC-en, vil et spørsmålstegn fremvises. Dørene kan oppføres som **Dør #1, ** Dør #2 osv. Du kan nå kontrollere parametere som Navn, Åpningstid, Sikkerhetsnivå osv. Se kapittel Dører. Avslutte programmet I følgende kapitler er det gitt en beskrivelse av hvordan man utfører programmeringen. Noen ganger er det ikke nødvendig at PC-en er online med systemet. I et slikt tilfelle, gå til Fil-menyen og velg Avslutt. Kommunikasjonen stopper og PC-en er offline.

13 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 13 Programmering - Generelt Dette kapittelet gir en beskrivelse av hvordan man programmerer Entro Lite. For å laste den innlagte informasjonen til de tilkoplete dørsentralene, må Entro Lite være online. Men det er mulig å programmere offline, men da må du utføre trinnene nedenfor for hver dør (når programmeringen er ferdig): 3. Høyreklikk på den faktiske døren i nederste del av hovedvinduet til Entro Lite. En undermeny vil komme opp. Velg Programleser. Den programmerte informasjonen lastes ned til den relevante dørsentralen. Gjenta dette for hver dørsentral. MERK! Hvis du ser varselstegnet til venstre for lesersymbolet, må du utføre en Programleser-kommando. Dette vil slette all data i leseren og kan ta opp til 15 minutter for hver leser! Grunninnstillinger Konfigurere USB Sjekk først at alle grunninnstillingene til systemet er korrekte. I System-menyen finnes det noen valgfrie parametere, som nedenfor. (Bankfunkjonen er forklart i et eget kapittel senere). Hvis du kopler en kortleser direkte til USB RIF/2 for å lese kort/merker ved PC-en (innmelding), må du sjekke og ordentlig endre spenningsnivået og grensesnittvalget for USB porten. Gjør slik: Velg Konfigurer USB-RIF i System-menyen. Sjekk at innstillingene tilsvarer kravene til kortleseren. 3. Klikk OK. Kortparametere Hvis Bewator-kort skal brukes i systemet, behøver du IKKE endre noe som helst. Hvis du vil bruke egne kort og de skal leses på en annen måte, legg inn fra hvilken posisjon leseren skal begynne å lese og hvor mange sifre som skal leses (minimum 3, maksimum 8). MERK! Kort som allerede er logget inn vil ikke fungere hvis du endrer kortparameterne. Gå til System-meny og velg Kortparametere. Velg Egen innstilling. 3. I feltet Startposisjon, legg inn fra hvilket siffer i kortnummeret (01-37) sifrene skal leses. 4. I feltet Antall sifre, legg inn antall sifre som skal leses (3-8). 5. Klikk OK. For å tilbakestille denne funksjonen til standardinnstillingene, velg Bewator standard.

14 14 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Stille inn tid og dato Sommertid I Entro Lite er tid og dato synkronisert mellom den tilkoplete DC800-dørsentralen og PC-en når programmet er i gang. Den virkelige tiden på PC-en sendes til dørsentralene. Det finnes ingen separate kommandoer for å stille inn kalenderklokken til dørsentralene, så det er ikke mulig å endre dato og tid fra Entro Lite-programvaren. DC800-dørsentralen vil alltid bruke automatisk endring til/fra sommertid og vil kunne endres fra Entro Lite. Denne funksjonen vil følge den europeiske standarden (siste søndag i mars og oktober). Programmering Tidsskjemaer Neste trinn er å programmere tidsskjemaene som skal brukes. Du bør ha Tidskjemadigrammet for hånden før du begynner programmering Gå til Tidsskjemaer-arkfanen. Til å begynne med vil kun tidsskjemaet Alltid finnes. Så snart du har opprettet et nytt tidskjema, vil selvfølgelig listen øke. Feriedager vil også fremvises i vinduet nedenfor. Klikk Ny og et nytt tidsskjema vil komme opp. Legg inn navnet til tidsskjemaet. Velg dager og legg inn tiden i feltene Fra og Til. Bruk sifrene 0000 eller 1659, uten kolon (:) må legges inn spesifikt. Bruk TAB-tasten for å flytte fra felt til felt (og det vil utheves for å endres). Tips! Du kan kopiere tiden ved å plassere markøren mellom de små pilene, høyreklikke, velge Kopier, flytte markøren til en annen dag og, til slutt, lime inn ved å høyreklikke igjen. Når nødvendige felter er fylt ut, kan tidsskjemaet se ut som på bildet nedenfor. Merk at tidsintervallene fremvises som fargete linjer.

15 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 15 Ekstra dagtype med et annet tidsintervall Hvis du legger inn tid i raden Ekstra (under søndag), vil det være en ny dagtype og kan brukes av Ferie-funksjon for å endre sikkerhetsnivået til en dør eller tillatelsen til en person. Dvs. hvis en person har adgang til en dør i henhold til tidsskjemaet Arbeidstid (normalt mandag - fredag ), men raden Ekstra har tiden , er adgang begrenset visse dager spesifisert i listen over Feriedager. En annen person vil bruke de samme dagene, men tidsintervallet kan endres ved å opprette et nytt tidsskjema hvor raden Ekstra ser annerledes ut (eller er ikke spesifisert i det hele tatt). På samme måte kan sikkerhetsnivåene til dørene endres for visse dager. Ferieperioder (halvdager) Ved å bruke Feriedager-funksjonen kan man bestemme hvilke dager arbeidstiden avviker fra normal arbeidstid (halvdager), feriedager som ikke faller på en søndag og ferieperioder. Merk at de spesifiserte dagene vil gjelde for hele adgangskontrollsystemet Ta ut det ferdigutfylte diagrammet over halvdager, feriedager og ferieperioder. I et tidsskjema, klikk på Ny, ved siden av Feriedager. Legg inn et navn for ønsket halvdag, feriedag eller ferieperiode. Legg inn Startdato for dagen (eller startdatoen til ferieperioden). Legg inn Sluttdato hvis flere dager etter hverandre (f. eks. en ferieperiode). Hvis samme dato legges inn, vil avviket gjelde kun for den dagen. Klikk på ned-pilen ved Dagtype og velg ønsket dagtype. For dager med arbeidstid som er forskjellig fra normal arbeidstid, bør du velge dagtypen Ekstra. For feriedager og ferieperioder, velg Søn, da du trolig vil at systemet skal behandle dem som søndager. Klikk OK og informasjonen vil bli gjeldende og fremvises på listen.

16 16 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Programmering Dører Sikkerhetsnivå Neste trinn er å programmere dørene som er inkludert i systemet. Du bør ha Dører-diagrammet for hånden. Klikk på Dører-arkfanen. Til å begynne med vil alle dører fremvises med standardnavnene **Dør #1, **Dør #2 osv. Velg ønsket dør og klikk Endre (eller dobbleklikk). Nå vil arkfanen Generelt fremvises. Hvis du vil kan du høyreklikke dørsymbolene, se side 23 for alternativer Legg inn navnet til døren i Navn-feltet, f. eks. Hovedinngang. Legg inn ønsket åpningstid i Åpningstid-feltet. Åpningstiden bestemmer hvor lenge låsen er ulåst ved en korrekt transaksjon. Anbefalt tid er 7 sekunder. Legg inn ønsket varslingstid for dør åpen for lenge i Døralarmtid-felt. Hvis døren fortsatt er åpen når åpningstiden er utgått, vil en summer høres i løpet av tiden stilt inn som døralarmtid. Hensikten med dette er å minne personen som går inn om å lukke døren umiddelbart, hvis ikke utløses en alert. Klikk på ned-pilen i listeboksen ved siden av Standard sikkerhetsnivå og velg nivå. Husk at dette nivået vil gjelde for hver time hele uken, med mindre du tidsstyrer som forklart nedenfor. Du kan tidsstyre standardnivået ved å definere et annet tidsskjema for hvert nivå. Klikk på ned-pilen i listeboksen ved siden av det tidsstyrte sikkerhetsnivået, og velg enten - eller et tilpasset Tidsskjema. Eksempel Hvis du vil bruke Kort+PIN-nivået unntatt i Arbeidstiden (når kun Kort gjelder), bør standard sikkerhetsnivå være Kort+PIN, mens tidsskjemaet for raden Kort bør være Arbeidstid. Ingen andre rader endres og det betyr at sikkerhetsnivåene Kort+PIN og Kort kun vil brukes til denne døren.

17 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 17 Dørovervåkning Hver DC800-dørsentral har et kabelhode for å kunne kople til en dørkontakt som føler om døren er åpen for lenge eller har blitt tvunget åpen. For å fungererkorrekt, må du stille denne funksjonen inn i programvaren. Ekstrareleet kan brukes til dette, men du må velge innstillingene. Endre dørinnstillingene og klikk arkfanen Dørkontakt/Reléaktivering for å sjekke og eventuelt endre innstillingene. Hvis du har tenkt til å bruke en dørkontakt, sjekk at boksen Dørkontakt finnes og velg deretter hvordan dørkontakten skal samarbeide med låstypen som brukes. Velg hvordan ekstrareleet skal fungere. Det finnes 4 innstillinger: Varselfunksjon Alertfunksjon Monostabil alarmforbikobling Overfallskode Aktiveres etter åpningstid. Aktiveres etter dørvarseltiden. Merk! Denne innstillingen vil også knytte sabotasjefunksjonen til reléutgangen. Aktiveres når døren åpnes. Aktiveres i 5 sekunder når brukeren øker det siste sifferet i PIN-koden med Avanserte innstillinger Det finnes noen spesielle innstillinger for hvert dørmiljø. For å endre dørinnstillingene, klikk på arkfanen Avanserte innstilinger for å velge flere innstillinger for denne døren. Summer på Lokal antipassback Bankfunksjon Hvis leseren har en summer, vil denne utløses når taster trykkes eller hvis det oppstår feil. Hvis 2 lesere (BCLINK) er installert til samme DC800, kan adgang etter en utgang (eller omvendt) kontrolleres. Gjør det mulig at kort med de samme prefiksene har tilgang parallelt med vanlige, innloggete kort. Les mer i kapittelet Bankfunksjon. Klikk OK for å aktivere dørinnstillingene. MERK! Hvis en DC800 har vært brukt i Frittstående modus tidligere, vil all informasjon i dørsentral nå slettes (og Entro Lites standardinnstillinger vil brukes).

18 18 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Programmering Kort og koder Kort Her forklares hvordan du programmerer informasjon om personene som vil ha adgang gjennom dørene i systemet, samt personene som skal forvalte Entro Lite-adgangskontrollsystemet. Du kan programmere både nye kort (kortinnehavere) eller gruppekoder under denne arkfanen. Du bør ha Personer/Kort-diagrammet for hånden før du begynner programmering Klikk Kort og koder-arkfanen. Klikk Nytt kort og et tomt skjema vil komme opp. Legg inn for- og etternavn til kortinnehaveren i Navn-feltet. Legg inn ønsket informasjon i de frie feltene. Legg inn det 8-sifrete kortnummeret i feltet Kortnummer. Boksen Kort aktivt brukes til raskt å aktivere eller sperre bruken av kort til en kortinnehaver. Dette vil gjøres uten å ta hensyn til eventuelle start- eller sluttdatoer. Merk! Datamaskinen må være online med dørsentralene for at dette skal fungere. Legg inn kortinnehaverens PIN i feltet PIN-kode. Sifrene vises som ****. Klikk på ned-pilen under Tidsskjema for å legge inn tillatelsene for hver dør. Du har innstillingene Alltid, Ingen adgang eller et tilpasset Tidsskjema. Det er her du bestemmer tillatelsen til kortinnehaveren vil ha. I feltet Startdato fremvises dagens dato automatisk. Hvis kortet skal være gyldig fra en annen dato, legg inn datoen i formatet år-måned-dag, f. eks (eller klikk på ned-pilen og bruk kalenderen). Du kan også legge inn Sluttdatoen etter å ha merket av i boksen. Nedenfor er et eksempel på en kortinnehaver. Denne delen forklares på neste side. 10. Klikk OK når all ønsket informasjon er lagt inn.

19 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 19 Registrere systembrukere (til innlogging) Når du har installert programvaren, brukte du standard brukernavn og passord når du logget inn til programvaren. Du kan endre disse for å øke den totale sikkerheten til adgangssikkerhestsystemet. Du gjør dette ved å utvide funksjonaliteten til visse kortinnehavere og registrere dem som systembrukere. De er inkludert i listen over vanlige kortinnhavere, men boksen Systembruker er også merket av og utfylt med brukernavn og passord. På bunnen av bildet på forrige side er det vist hvordan dataen legges inn. Så snart som minst én systembruker er registrert (med innloggingsdetaljer), er standard brukernavn og passord ikke lenger gyldig. Gjør slik: Velg en kortinnehaver og trykk Endre - eller opprett et nytt som tidligere. Merk av boksen Systembruker. To nye felter vil fremvises. 3. Legg inn et Brukernavn og et Passord. Noter deg disse og oppbevar på et sikkert sted. 4. Klikk OK. Neste gang kan disse brukes ved innlogging. Logge inn en serie med kort Ved å bruke denne funksjonen kan du raskt logge inn en hel serie med kort som har fortløpende nummer (som øker med 1). Klikk arkfanen Kort og koder, og velg et kort som skal kopieres. Klikk Kopiere. Følgende vindu vil fremvises: I det første feltet, legg inn antall kopier du vil lage. I feltet Første kortnummer kan et hvilket som helst 8-sifrete nummer legges inn. Det (og påfølgende numre) vil opprettes og lagres i Kortnummer-feltet. Kopier kan opprettes med to forskjellige resultater: Velg %s - [nr] og en indeks legges til teksten som består av Navn-feltet til det opprinnelige kortet. Tillatelsene for hver dør vil kopieres. Eksempel: Hvis du har opprettet et kort Gjest og valgt startnummer 2, vil dette opprette Gjest - [2], Gjest - [3] osv. Merk at det opprinnelige kortet Gjest fortsatt finnes. Velg Samme som kortnummer og kortnummeret øker med 1 og kopieres også til Navn-feltet. Eksempel: Hvis du har lagt inn og har laget 3 kopier, lagres de opprettete kortnumrene også som navn. Dvs , og vil finnes både som navn og kortnummer. Merk at kort aldri må gis ut uten å legge inn korrekt navn i Navn-feltet. Klikk OK for å opprette kortene. Du bør nå bekrefte innstillingene til hvert kort.

20 20 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Gruppekode Du kan tillate adgang for ulike grupper (uten kort eller merker) ved å programmere én eller flere 4-sifrete gruppekoder. Det er sikkerhetsnivået til hver dør som avgjør om gruppekoden vil fungere ved ulike tilfeller. Det betyr at selv om du oppretter en gruppekode, ved å bruke kommandoen nedenfor, men ingen av døren har Gruppekode stilt inn sikkerhetsnivå, vil ingen kunne bruke en gruppekode til adgang. I alle tilfeller, sørg for at du ikke oppretter for mange gruppekoder da disse lett kan distribueres til personer uten tillatelse. Hvis du vil legge til gruppekoder, gjør slik: Klikk på arkfanen Kort og koder. Klikk Ny kode og et tomt skjema vil fremvises. Legg inn et Navn. Legg inn en 4-sifret kode i feltet Gruppekode. For hver dør velger du (i listen under Tidsskjema) Alltid, Ingen adgang eller et tilpasset Tidsskjema. Dette avgjør når gruppekodene kan brukes ved forskjellige dører. Eksempel på hvordan vinduet vil se ut: 6. Klikk OK for å pålegge de nye innstillingene.

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra håndboken kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok

360 Mine OneNote bøker. Brukerhåndbok 360 Mine OneNote bøker Brukerhåndbok Denne håndboken er produsert med ComponentOne Doc-To-Help. 2010 Software Innovation ASA. Med enerett. Firmaer, navn og data som er brukt i eksempler er oppdiktede.

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456

Brukerveiledning. Cyber-Key Nytt navn: Cyber-Key Pulslengde: 3 Tid for innmelding: 9 Tid for utmelding: 17 Mail Passord: 123456789123456 Brukerveiledning Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen. I full versjon har Cyber-Key fire utgangsrele og tre alarminnganger. Standardmodellen er

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

IC550 inneklimalogger

IC550 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av IC550 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. Brukerveiledningen tar

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informasjonen i denne utgivelsen er dekket av Juridiske merknader for dette produktet. 16. november 2015 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Fiery Driver Configurator...5

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer