Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok"

Transkript

1 Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO

2 Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre både innholdet i håndboken og designen til produktet. Dokumentnummer: Bewator AB utvikler og markedsfører et fullstendig sikkerhetsprodukt som inkluderer adgangskontroll og alarm. Salg, installasjon og service håndteres gjennom et nettverk av nasjonale forhandlere. Handlinger (som uautorisert håndtering, kopiering osv.) må ikke gjøres av programvaren i produktene og systemene. Slike handlinger betraktes som brudd på copyright og kan føre til fengsling eller bøtelegging, og kan likeledes føre til plikt til å betale skadeerstatning og godtgjørelse for å bruke programvaren.

3 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Innholdsfortegnelse Hva er Bewator Entro Lite?... 5 Konvertere fra frittstående enhet til Entro Lite...5 Installere komponenter... 6 Innstillinger på DC USB RIF/2 - Konvertere for PC...6 RS485-databusskabel og koplingspunkt...7 Anbefalte kabler...7 Strømtilførsel...8 Viktige konsept... 9 Sikkerhetsnivå...9 Eksempler på tidssikkerhetsnivå...9 Tidsskjemaer med tidsintervall Knytte sikkerhetsnivå til tidsskjemaer Før programmering...11 Installere Entro Lite...11 Registrere programvaren Starte programmet og logge inn Avslutte programmet Programmering - Generelt...13 Grunninnstillinger Stille inn tid og dato Sommertid Programmering Tidsskjemaer...14 Ekstra dagtype med et annet tidsintervall Ferieperioder (halvdager) Programmering Dører Sikkerhetsnivå Dørovervåkning Avanserte innstillinger Programmering Kort og koder Kort Registrere systembrukere (til innlogging) Logge inn en serie med kort Gruppekode...20 Bankfunksjon Forvalte Entro Lite Sikkerhetskopiere informasjon...22 Søke etter personer/kort...22 Utskrift av kort og koder...22 Eksportere informasjon om kort...23 Overvåke systemet...23

4 4 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Hendelser Logge inn ukjente kort...24 Vise alle hendelser...24 Vise hendelsene til spesifikke lesere...24 Søke hendelser Utskrift av hendelser Eksportere hendelser til en tekstfil Tekniske spesifikasjoner Kapasitet...26 Minimums systemkrav...26 Bruke Entro Lite...27 Adgang Bistabil-funksjon Overfallskode Diagrammer Tidsskjemaer...28 Ferieperioder/Halvdager/Feriedager...28 Dører...29 Personer/Kort...30 Gruppekoder Merknader... 32

5 DC800 DC A 0 B DC A 0 B DC800 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 5 Hva er Bewator Entro Lite? Bewator Entro Lite er et PC-basert adgangskontrollsystem som bruker DC800-dørsentralen med en slaveleser (kortlesere). DC800-dørsentralen installeres som delt montasje hvis (i et beskyttet miljø) og leserne kan monters utendørs. Bewator Entro Lite er primært utformet for små firmaer for å holde kontrollen over personene som har adgang gjennom forskjellige dører og avdelinger på eiendommen. Ved dørene er det montert kortleser med tastegruppe (valgfritt). DC800 koples deretter via en databuss til en USB RS485-grensesnittkonverter (USB RIF/2). Denne er deretter koplet til en USB-port på PC-en med Bewator Entro Lite-programvaren installert. Opp til 8 dørmiljøer kan programmeres og kontrolleres av Bewator Entro Lite-programvaren. Dette gjør administrasjonen enklere, og de sparer tid på eiendommer hvor kortleserne er montert langt fra hverandre, da du ikke behøver gå rundt og programmere hver enkelt dørsentral. Ved hjelp av hendelseskontroll-funksjonene får man en utmerket oversikt over hendelser som finner sted på eiendommen, f. eks. adgang, sabotasje osv. Bildet nedenfor viser hvordan en installasjon kan se ut og hvor USB RIF/2-konverteren er installert mellom PC-en og dørsentralene. En kortleser kan også koples direkte til USB RIF/2-konverteren for å gjøre det lettere å logge inn kort/brikker i systemet. USB Adgangsleser PR500 USB-RIF/2 RS485 DC800 #1 DC800 #2 DC800 #3 DC800 #8 PR500 HD500 BC43 BC43 PR500 Konvertere fra frittstående enhet til Entro Lite Nedenfor er en liste over forskjeller mellom en frittstående applikasjon for én dør og DC800 med Entro Lite-programvaren installert: Opp til 8 dører kan kontrolleres. En PC brukes til programmering. Administrasjon av kort/brikker går enkelt og raskt. Utskrifter av programmert informasjon er mulig. Utskrift av hendelser er mulig. Søke å eksportere hendelser er mulig. Sikkerhetskopiering av informasjon er mulig. Alle dørsentraler kan lett programmeres om igjen.

6 6 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Installere komponenter Uansett om det finnes én eller åtte dører som skal kontrolleres av Entro Lite, må visse komponenter installeres. Følgende beskriver kravene. Innstillinger på DC800 DC800-dørsentralene kan lett tilpasses fra et frittstående miljø til et systemmiljø: Gjør slik: Slå av strømmen. Åpne opp DC800-dørsentralen. 3. Flytt jumper J3 fra Stand-Alone til Entro Lite. 4. Velg adresse 1-8 med jumper J 5. Uansett om flere dørsentraler skal monteres eller ikke, vent til med å slå på strømmen til alle DC800-dørsentralene har blitt adressert og konfigurert. Husk å slå strømmen av/på hvis adresse jumperen endres. MERK! Når DC800 tilkobles Entro Lite-programvaren, vil minnet i DC800 bli slettet. Dette betyr at kort og koder som ble brukt tidligere ikke lenger vil fungere. USB RIF/2 - Konvertere for PC DC800 har et integrert grensesnitt som bruker RS485 til å kommunisere med flere DC800- dørsentraler (og PC). RS485-grensesnittet må ikke koples direkte til PC-en, men konverteres. USB RIF/2-enheten brukes til dette og koples mellom DC800-dørsentralen og USB porten på PC-en. Uansett om PC-programvaren skal kontrollere én eller åtte dører, må en USB RIF/2 brukes. Neste side viser ulike måter å installere den på. USB-porten til PC-en vil også tilføre strøm til USB RIF/2, så det kreves ikke spesiell strømtilførsel. Du kan kople kablene til DC800 som følger: USB RIF/2 kabelhode nr. Signal DC800 kabelhode nr. 8 Com A 9 7 Com B 10 Innmeldingsleser ved PC-en Systemet gjør det også mulig å kople en leser direkte til USB RIF/ Kortleseren kan da lett brukes til å logge inn kort/brikker (adgang). (Les om denne installasjonen i dokumentasjonen som fulgte med USB RIF/)

7 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 7 RS485-databusskabel og koplingspunkt For å muliggjøre kommunikasjon mellom flere enheter brukes et RS485-grensesnitt (protokoll). Det inkluderer to signaler (COM A og COM B). Dessuten antar grensesnittet at hver enhet har sin egen, unike adresse jumper på DC800-dørsentralen. To hovedprinsipper følges for å kople til en PC (via USB RIF/2); enten i enden eller et sted på midten av RS485-databusskabelen. Husk også på å montere en motstand (120 ohm) i hver ende av RS485-databusskabelen. I hver DC800 finnes det et kabelhode (RS485) som skal koples parallelt med neste DC800. En grunnregel er at kun 2 RS485-databusskabler kan finnes ved hvert RS4850- kabelhode. Nedenfor er 2 eksempler på hvordan databusskablene kan installeres. Alternativ 1: USB-RIF/2 RS485 Alternativ 2: USB-RIF/2 RS485 Anbefalte kabler Strømtilførselskabel Avhengig av hvordan strømtilførselen er planlagt, ifølge neste avsnitt, anbefaler vi følgende kabeltyper til strøm og kommunikasjon. Entro-skjermet strømkabel (2 x 1,5 mm²) og dobbelkommunikasjon (2 x 2 x 0,5 mm²) i samme kabel. Belden 1,5 mm² eller liknende. Kommunikasjonskabel Totallengden til RS485 kan ikke overskride 1200 m. Entro skjermet strømkabel (2 x 1,5 mm²) og dobbelkommunikasjon (2 x 2 x 0,5 mm²) i samme kabel. Revolvert ledningspar, skjermet (1 par + skjerm), f. eks. Belden 9502 (kommunikasjon). Hensyn vedrørende jording & skjerming Kabelskjermene må koples til vernejording, men kun ett sted i systemet. Husk også at metalldeler i dører eller bilbommer kan komme i kontakt med jord. For lesere installert på disse overflatene, må skjermen ikke koples til metall. Unngå å plassere kablene i nærheten av sterkstrøminstallasjoner (f. eks. heis og elektriske dører) da de kan forårsake forstyrrelse.

8 DC800 DC800 DC800 DC800 DC800 8 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Strømtilførsel I et Entro Lite-adgangskontrollsystem kan man bruke enten lokal eller sentralisert strømtilførsel. Ettersom RS485-kommunikasjon krever et referansenivå, anbefales det at man alltid installerer en firetrådstilførsel (2 par) mellom flere DC800, slik at en referanseledningstråd alltid vil være tilgjengelig. Husk også at et spenningsfall større enn 5 Volt i strømkablene kan redusere kommunikasjonskvaliteten. Lokal strømtilførsel Hvis en DC800 er brukt i et frittstående system er det sannsynlig at en liten transformator eller liknende er brukt som strømtilførsel. Selvfølgelig kan man fortsette å bruke denne, hvis man tar hensyn til følgende. Hvis en eller flere lesere er koplet til en lokal strømtilførsel, husk å kople sammen de negative ledningstrådene (0 volt) for å unngå mulige forskjelliger. Se eksempel nedenfor DC800 DC800 DC800 DC800 Sentral strømtilførsel Hvis en sentral strømtilførsel brukes, må du sikre deg mot spenningsfall. Mål strømtilførselsutstyret og -kablene slik at spenningen ved den siste døren, ikke er under toleransen til låsen og leseren. En 24 V elektrisk låsemekanisme har en toleranse på %, som er lik med 20,4 V. En 12 V elektrisk låsemekanisme har en toleranse på %, som er lik med 10,8 V. En måte å redusere mulig spenningsfall på er å plassere strømtilførselsutstyret i midten av kretsen. Således vil belastningen være lik på hver side av strømtilførselen. Hvis avstandene eller belastningen er for stor, trenger man flere strømtilførselsenheter. Kople til strømtilførselen i samsvar med instruksene nedenfor, men kople ikke strømmen til utgående kabler. Tilfør strøm når du starter systemet. Kabelskjermene i hver krets må koples til vernejording, men kun på ett sted i systemet (se bilde). Kabelskjermene må koples til vernejording, men kun ett sted i systemet. Husk også at metalldeler i dører eller bilbommer kan komme i kontakt med jord. For lesere installert på disse overflatene, må skjermen ikke koples til metall. Unngå å plassere kablene i nærheten av sterkstrøminstallasjoner (f. eks. heis og elektriske dører) da de kan forårsake forstyrrelse. PSU + +V, 0V, Com A, Com B + Screen DC800 +V, 0V, Com A, Com B + Screen

9 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 9 Viktige konsept Sikkerhetsnivå Entro Lite kan lett tilpasses sikkerhetskravene til en bestemt bygning, en bestemt ukedag eller tidspunkt på dagen. For å kunne gjøre dette må man være kjent med følgende konsept: Standard sikkerhetsnivå. Forbikoplings sikkerhetsnivå. Standard tidsskjemaer. Tidsskjemaer med tidsintervall. Ferieperioder, halvdager og feriedager. Sikkerhetsnivået bestemmer hva man må gjøre for å låse opp døren. Følgende sikkerhetsnivå finnes: Ulåst dør. Verken kort eller koder er nødvendig for å låse opp døren (fri adgang). Gruppekode. En 4-sifret kode (en kode per tidsskjema) er nødvendig for å åpne døren. Kort. Brukeren må ha kortet sitt for å låse opp døren. Kort + PIN. Brukeren må bruke kortet/merket sitt og legge inn en personlig kode (PIN) for å låse opp døren. Dør lukket. Kun fjernåpning fungerer. Bistabil-funksjon. Brukes sammen med korrekt sikkerhetsnivå, f. eks. Kort, Gruppekode eller Kort + PIN. Hver andre gang kortet eller koden brukes, låses døren opp. Døren fortsetter å være ulåst til kortet/koden brukes neste gang eller til et annet sikkerhetsnivå starter ifølge et tidsskjema. Eksempler på tidssikkerhetsnivå I løpet av arbeidstiden når det er personer på stedet, behøver sikkerhetsnivået kanskje ikke å være så høyt: Ulåst dør eller Gruppekode er kanskje passende nivå. I løpet av lunsjpausen kan nivået heves til Kort. Resten av tiden, dvs. kveld, natt og helg er Kort +PIN et passende sikkerhestnivå. Bistabil-funksjonen kan brukes på steder hvor en person er ansvarlig i løpet av visse perioder, f. eks. et klasserom eller dør til lastehall. I et klasserom kan læreren låse opp døren som vil være ulåst helt til hun/han låser døren. Elevene kan gå inn og ut uten å bruke kort eller gruppekode.

10 10 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Tidsskjemaer med tidsintervall Tidsskjemaer brukes f. eks. når dørsentralen skal endre sikkerhetsnivået automatisk, men også for å gi kortinnehavere adgang på bestemte tidspunkt. Brukertilpassete tidsskjemaer Grunnen til at man lager brukertilpassete tidsskjemaer er å gi ulike personer adgang til visse dører til visse tider, og for å bestemme ulike sikkerhetsnivå for én dør til én bestemt tid. Man kan opprette 10 forskjellige tidsskjemaer. Tidsskjemaet dekker mandag - søndag og dagen kan deles opp i to tidsintervall. I tillegg finnes det en ekstra dagtype (ved siden av ukedagene) som kan inkluderer to spesielle intervall, f. eks. hvis en dør skal ha et høyere sikkerhetsnivå visse dager. Eksempel Annen tid Arbeidstid Annen tid 00:00-07:59 08:00-16:59 17:00-23:59 Standard tidsskjema Entro Lite har som standard tidsskjemaet Alltid som dekker alle dager 24 timer i døgnet. Dette kan brukes hvis f. eks. en person skal ha generell adgang eller hvis én dør alltid skal ha samme sikkerhetsnivå. Knytte sikkerhetsnivå til tidsskjemaer Standard sikkerhetsnivå I Entro Lite kan du spesifisere, for hver dør, et standard sikkerhetsnivå som kan defineres som enten Ulåst, Gruppekode, Kort, Kort+PIN eller Dør lukket. Det betyr at tidsskjemaet Alltid vil brukes. Forbikoplings sikkerhetsnivå Hvis du i ovennevnte eksempel, vil ha Gruppekode i løpet av Arbeidstiden og Kort+PIN i løpet av Annen tid, definer at standard sikkerhetsnivå skal være Kort+PIN. Opprett deretter et tidsskjema for Arbeidstid ( ) og knytt det til sikkerhetsnivå Gruppekode for den bestemte døren. Det kan se ut som følger: STANDARD Kort+PIN Gjelder hver gang Forbikoplings sikkerhetsnivå Tidsskjema Ulåst - Merk Gruppekode Arbeidstid Høyere prioritet enn STANDARD Kort - Kort + PIN - Dør lukket - Bistabil -

11 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 11 Før programmering Før du begynner å programmere systemets grunnleggende informasjon, må du tenke på hvordan systemet skal fungere i bygningen. I løpet av hvilke timer skal adgang via hoveddøren være tillatt? Hvem skal ha adgang til utviklingsavdelingen? Hvordan skal rengjøringspersonalet komme seg inn om morgenen eller kvelden? Uansett hva spørsmålet er, vil svaret komme frem klart og tydelig hvis du fyller in diagrammene som er beskrevet på slutten av denne håndboken. Du vil ha rikelig med tid til å bestemme tidsskjemaer, tidssoner osv. Ta kopier av hvert diagram. Diagrammene finner du bak i denne håndboken. Bruk de ferdig utfylte diagrammene som hjelp under programmering. Selv om programvaren forvalter informasjonen litt annerledes (og med bedre oversikt) sammenlignet med frittstående modus, er det lurt å fylle ut diagrammene kun for å bekrefte hvordan adgangskontrollsystemet skal fungere. MERK! I denne håndboken er alle skjermbilder vist på engelsk, men det tilsvarende bildet i programvaren vil selvfølgelig komme opp på korrekt språk (støttet av programvaren). Utskrifter og sikkerhetskopi Hvis du vil programmere direkte på PC-en, uten å fylle ut diagrammene, vil det fortsatt fungere. Men i dette tilfellet må du være nøyaktig og lage utskrifter av informasjonen (for å dokumentere adgangskontrollsystemet). Vennligst henvis til kapittelet Forvalte Entro Lite i denne håndboken for å lage en sikkerhetskopi av den programmerte informasjonen. Installere Entro Lite CD-en inneholder Entro Lite-programvarens installasjonsfiler (pluss denne håndboken). Slik gjør du for å installere applikasjonen på en PC: Normalt starter installasjonen opp automatisk når CD-en settes inn. Hvis ikke, gå til Windows Start-menyen, velg Innstillinger og deretter Kontrollpanel. Dobbeltklikk Legge til/fjerne programmer-ikonet. 3. Klikk Installer. 4. Følg instruksene på skjermen, f. eks. registrere programvaren.

12 12 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Registrere programvaren Når du installerer Entro Lite-programvaren har du mulighet til å legge informasjon om installatøren og sluttbrukeren til programvaren, og registrere dette hos Bewator. Ved å registrere informasjonen vil du få den aller beste støtten fra Bewator, og at du vil også motta nyheter om hvordan siden kan bedres, utvides osv. Informasjonen som legges inn lagres i en tekstfil, registration.txt, og er tilgjengelig i Entro Lite-programmappen. Det finnes 3 måter å sende informasjonen til Bewator: Samtidig med installasjon av programvaren (krever Internett-tilkopling). Bruke en nettleser og registrere informasjonen på Bewators nettside. Gå til og velg språk. Åpne filen registration.txt, skrive den ut og postere/fakse til din lokale Bewator-filial. Du kan redigere informasjonen i filen registration.txt (som deretter vises i programvaren med kommandoen OmEntro Lite i Hjelp-menyen). Starte programmet og logge inn 3. Gå til Start-menyen, velg Program, Bewator og deretter Entro Lite. Legg inn <brukernavn> (bewa) i Brukernavn-feltet og trykk TAB. Legg inn <passord> (pass) i Passord-feltet og klikk Innlogging. Du er nå logget inn i Entro Lite. Kort og Koder-arkfanen vil fremvises. I den nederste delen av vinduet vil virkelige dører (DC800) som er koplet til systemet fremvises og som er online med PC-en. Hvis døren er offline og ikke har kontakt med PC-en, vil et spørsmålstegn fremvises. Dørene kan oppføres som **Dør #1, ** Dør #2 osv. Du kan nå kontrollere parametere som Navn, Åpningstid, Sikkerhetsnivå osv. Se kapittel Dører. Avslutte programmet I følgende kapitler er det gitt en beskrivelse av hvordan man utfører programmeringen. Noen ganger er det ikke nødvendig at PC-en er online med systemet. I et slikt tilfelle, gå til Fil-menyen og velg Avslutt. Kommunikasjonen stopper og PC-en er offline.

13 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 13 Programmering - Generelt Dette kapittelet gir en beskrivelse av hvordan man programmerer Entro Lite. For å laste den innlagte informasjonen til de tilkoplete dørsentralene, må Entro Lite være online. Men det er mulig å programmere offline, men da må du utføre trinnene nedenfor for hver dør (når programmeringen er ferdig): 3. Høyreklikk på den faktiske døren i nederste del av hovedvinduet til Entro Lite. En undermeny vil komme opp. Velg Programleser. Den programmerte informasjonen lastes ned til den relevante dørsentralen. Gjenta dette for hver dørsentral. MERK! Hvis du ser varselstegnet til venstre for lesersymbolet, må du utføre en Programleser-kommando. Dette vil slette all data i leseren og kan ta opp til 15 minutter for hver leser! Grunninnstillinger Konfigurere USB Sjekk først at alle grunninnstillingene til systemet er korrekte. I System-menyen finnes det noen valgfrie parametere, som nedenfor. (Bankfunkjonen er forklart i et eget kapittel senere). Hvis du kopler en kortleser direkte til USB RIF/2 for å lese kort/merker ved PC-en (innmelding), må du sjekke og ordentlig endre spenningsnivået og grensesnittvalget for USB porten. Gjør slik: Velg Konfigurer USB-RIF i System-menyen. Sjekk at innstillingene tilsvarer kravene til kortleseren. 3. Klikk OK. Kortparametere Hvis Bewator-kort skal brukes i systemet, behøver du IKKE endre noe som helst. Hvis du vil bruke egne kort og de skal leses på en annen måte, legg inn fra hvilken posisjon leseren skal begynne å lese og hvor mange sifre som skal leses (minimum 3, maksimum 8). MERK! Kort som allerede er logget inn vil ikke fungere hvis du endrer kortparameterne. Gå til System-meny og velg Kortparametere. Velg Egen innstilling. 3. I feltet Startposisjon, legg inn fra hvilket siffer i kortnummeret (01-37) sifrene skal leses. 4. I feltet Antall sifre, legg inn antall sifre som skal leses (3-8). 5. Klikk OK. For å tilbakestille denne funksjonen til standardinnstillingene, velg Bewator standard.

14 14 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Stille inn tid og dato Sommertid I Entro Lite er tid og dato synkronisert mellom den tilkoplete DC800-dørsentralen og PC-en når programmet er i gang. Den virkelige tiden på PC-en sendes til dørsentralene. Det finnes ingen separate kommandoer for å stille inn kalenderklokken til dørsentralene, så det er ikke mulig å endre dato og tid fra Entro Lite-programvaren. DC800-dørsentralen vil alltid bruke automatisk endring til/fra sommertid og vil kunne endres fra Entro Lite. Denne funksjonen vil følge den europeiske standarden (siste søndag i mars og oktober). Programmering Tidsskjemaer Neste trinn er å programmere tidsskjemaene som skal brukes. Du bør ha Tidskjemadigrammet for hånden før du begynner programmering Gå til Tidsskjemaer-arkfanen. Til å begynne med vil kun tidsskjemaet Alltid finnes. Så snart du har opprettet et nytt tidskjema, vil selvfølgelig listen øke. Feriedager vil også fremvises i vinduet nedenfor. Klikk Ny og et nytt tidsskjema vil komme opp. Legg inn navnet til tidsskjemaet. Velg dager og legg inn tiden i feltene Fra og Til. Bruk sifrene 0000 eller 1659, uten kolon (:) må legges inn spesifikt. Bruk TAB-tasten for å flytte fra felt til felt (og det vil utheves for å endres). Tips! Du kan kopiere tiden ved å plassere markøren mellom de små pilene, høyreklikke, velge Kopier, flytte markøren til en annen dag og, til slutt, lime inn ved å høyreklikke igjen. Når nødvendige felter er fylt ut, kan tidsskjemaet se ut som på bildet nedenfor. Merk at tidsintervallene fremvises som fargete linjer.

15 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 15 Ekstra dagtype med et annet tidsintervall Hvis du legger inn tid i raden Ekstra (under søndag), vil det være en ny dagtype og kan brukes av Ferie-funksjon for å endre sikkerhetsnivået til en dør eller tillatelsen til en person. Dvs. hvis en person har adgang til en dør i henhold til tidsskjemaet Arbeidstid (normalt mandag - fredag ), men raden Ekstra har tiden , er adgang begrenset visse dager spesifisert i listen over Feriedager. En annen person vil bruke de samme dagene, men tidsintervallet kan endres ved å opprette et nytt tidsskjema hvor raden Ekstra ser annerledes ut (eller er ikke spesifisert i det hele tatt). På samme måte kan sikkerhetsnivåene til dørene endres for visse dager. Ferieperioder (halvdager) Ved å bruke Feriedager-funksjonen kan man bestemme hvilke dager arbeidstiden avviker fra normal arbeidstid (halvdager), feriedager som ikke faller på en søndag og ferieperioder. Merk at de spesifiserte dagene vil gjelde for hele adgangskontrollsystemet Ta ut det ferdigutfylte diagrammet over halvdager, feriedager og ferieperioder. I et tidsskjema, klikk på Ny, ved siden av Feriedager. Legg inn et navn for ønsket halvdag, feriedag eller ferieperiode. Legg inn Startdato for dagen (eller startdatoen til ferieperioden). Legg inn Sluttdato hvis flere dager etter hverandre (f. eks. en ferieperiode). Hvis samme dato legges inn, vil avviket gjelde kun for den dagen. Klikk på ned-pilen ved Dagtype og velg ønsket dagtype. For dager med arbeidstid som er forskjellig fra normal arbeidstid, bør du velge dagtypen Ekstra. For feriedager og ferieperioder, velg Søn, da du trolig vil at systemet skal behandle dem som søndager. Klikk OK og informasjonen vil bli gjeldende og fremvises på listen.

16 16 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Programmering Dører Sikkerhetsnivå Neste trinn er å programmere dørene som er inkludert i systemet. Du bør ha Dører-diagrammet for hånden. Klikk på Dører-arkfanen. Til å begynne med vil alle dører fremvises med standardnavnene **Dør #1, **Dør #2 osv. Velg ønsket dør og klikk Endre (eller dobbleklikk). Nå vil arkfanen Generelt fremvises. Hvis du vil kan du høyreklikke dørsymbolene, se side 23 for alternativer Legg inn navnet til døren i Navn-feltet, f. eks. Hovedinngang. Legg inn ønsket åpningstid i Åpningstid-feltet. Åpningstiden bestemmer hvor lenge låsen er ulåst ved en korrekt transaksjon. Anbefalt tid er 7 sekunder. Legg inn ønsket varslingstid for dør åpen for lenge i Døralarmtid-felt. Hvis døren fortsatt er åpen når åpningstiden er utgått, vil en summer høres i løpet av tiden stilt inn som døralarmtid. Hensikten med dette er å minne personen som går inn om å lukke døren umiddelbart, hvis ikke utløses en alert. Klikk på ned-pilen i listeboksen ved siden av Standard sikkerhetsnivå og velg nivå. Husk at dette nivået vil gjelde for hver time hele uken, med mindre du tidsstyrer som forklart nedenfor. Du kan tidsstyre standardnivået ved å definere et annet tidsskjema for hvert nivå. Klikk på ned-pilen i listeboksen ved siden av det tidsstyrte sikkerhetsnivået, og velg enten - eller et tilpasset Tidsskjema. Eksempel Hvis du vil bruke Kort+PIN-nivået unntatt i Arbeidstiden (når kun Kort gjelder), bør standard sikkerhetsnivå være Kort+PIN, mens tidsskjemaet for raden Kort bør være Arbeidstid. Ingen andre rader endres og det betyr at sikkerhetsnivåene Kort+PIN og Kort kun vil brukes til denne døren.

17 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 17 Dørovervåkning Hver DC800-dørsentral har et kabelhode for å kunne kople til en dørkontakt som føler om døren er åpen for lenge eller har blitt tvunget åpen. For å fungererkorrekt, må du stille denne funksjonen inn i programvaren. Ekstrareleet kan brukes til dette, men du må velge innstillingene. Endre dørinnstillingene og klikk arkfanen Dørkontakt/Reléaktivering for å sjekke og eventuelt endre innstillingene. Hvis du har tenkt til å bruke en dørkontakt, sjekk at boksen Dørkontakt finnes og velg deretter hvordan dørkontakten skal samarbeide med låstypen som brukes. Velg hvordan ekstrareleet skal fungere. Det finnes 4 innstillinger: Varselfunksjon Alertfunksjon Monostabil alarmforbikobling Overfallskode Aktiveres etter åpningstid. Aktiveres etter dørvarseltiden. Merk! Denne innstillingen vil også knytte sabotasjefunksjonen til reléutgangen. Aktiveres når døren åpnes. Aktiveres i 5 sekunder når brukeren øker det siste sifferet i PIN-koden med Avanserte innstillinger Det finnes noen spesielle innstillinger for hvert dørmiljø. For å endre dørinnstillingene, klikk på arkfanen Avanserte innstilinger for å velge flere innstillinger for denne døren. Summer på Lokal antipassback Bankfunksjon Hvis leseren har en summer, vil denne utløses når taster trykkes eller hvis det oppstår feil. Hvis 2 lesere (BCLINK) er installert til samme DC800, kan adgang etter en utgang (eller omvendt) kontrolleres. Gjør det mulig at kort med de samme prefiksene har tilgang parallelt med vanlige, innloggete kort. Les mer i kapittelet Bankfunksjon. Klikk OK for å aktivere dørinnstillingene. MERK! Hvis en DC800 har vært brukt i Frittstående modus tidligere, vil all informasjon i dørsentral nå slettes (og Entro Lites standardinnstillinger vil brukes).

18 18 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Programmering Kort og koder Kort Her forklares hvordan du programmerer informasjon om personene som vil ha adgang gjennom dørene i systemet, samt personene som skal forvalte Entro Lite-adgangskontrollsystemet. Du kan programmere både nye kort (kortinnehavere) eller gruppekoder under denne arkfanen. Du bør ha Personer/Kort-diagrammet for hånden før du begynner programmering Klikk Kort og koder-arkfanen. Klikk Nytt kort og et tomt skjema vil komme opp. Legg inn for- og etternavn til kortinnehaveren i Navn-feltet. Legg inn ønsket informasjon i de frie feltene. Legg inn det 8-sifrete kortnummeret i feltet Kortnummer. Boksen Kort aktivt brukes til raskt å aktivere eller sperre bruken av kort til en kortinnehaver. Dette vil gjøres uten å ta hensyn til eventuelle start- eller sluttdatoer. Merk! Datamaskinen må være online med dørsentralene for at dette skal fungere. Legg inn kortinnehaverens PIN i feltet PIN-kode. Sifrene vises som ****. Klikk på ned-pilen under Tidsskjema for å legge inn tillatelsene for hver dør. Du har innstillingene Alltid, Ingen adgang eller et tilpasset Tidsskjema. Det er her du bestemmer tillatelsen til kortinnehaveren vil ha. I feltet Startdato fremvises dagens dato automatisk. Hvis kortet skal være gyldig fra en annen dato, legg inn datoen i formatet år-måned-dag, f. eks (eller klikk på ned-pilen og bruk kalenderen). Du kan også legge inn Sluttdatoen etter å ha merket av i boksen. Nedenfor er et eksempel på en kortinnehaver. Denne delen forklares på neste side. 10. Klikk OK når all ønsket informasjon er lagt inn.

19 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite 19 Registrere systembrukere (til innlogging) Når du har installert programvaren, brukte du standard brukernavn og passord når du logget inn til programvaren. Du kan endre disse for å øke den totale sikkerheten til adgangssikkerhestsystemet. Du gjør dette ved å utvide funksjonaliteten til visse kortinnehavere og registrere dem som systembrukere. De er inkludert i listen over vanlige kortinnhavere, men boksen Systembruker er også merket av og utfylt med brukernavn og passord. På bunnen av bildet på forrige side er det vist hvordan dataen legges inn. Så snart som minst én systembruker er registrert (med innloggingsdetaljer), er standard brukernavn og passord ikke lenger gyldig. Gjør slik: Velg en kortinnehaver og trykk Endre - eller opprett et nytt som tidligere. Merk av boksen Systembruker. To nye felter vil fremvises. 3. Legg inn et Brukernavn og et Passord. Noter deg disse og oppbevar på et sikkert sted. 4. Klikk OK. Neste gang kan disse brukes ved innlogging. Logge inn en serie med kort Ved å bruke denne funksjonen kan du raskt logge inn en hel serie med kort som har fortløpende nummer (som øker med 1). Klikk arkfanen Kort og koder, og velg et kort som skal kopieres. Klikk Kopiere. Følgende vindu vil fremvises: I det første feltet, legg inn antall kopier du vil lage. I feltet Første kortnummer kan et hvilket som helst 8-sifrete nummer legges inn. Det (og påfølgende numre) vil opprettes og lagres i Kortnummer-feltet. Kopier kan opprettes med to forskjellige resultater: Velg %s - [nr] og en indeks legges til teksten som består av Navn-feltet til det opprinnelige kortet. Tillatelsene for hver dør vil kopieres. Eksempel: Hvis du har opprettet et kort Gjest og valgt startnummer 2, vil dette opprette Gjest - [2], Gjest - [3] osv. Merk at det opprinnelige kortet Gjest fortsatt finnes. Velg Samme som kortnummer og kortnummeret øker med 1 og kopieres også til Navn-feltet. Eksempel: Hvis du har lagt inn og har laget 3 kopier, lagres de opprettete kortnumrene også som navn. Dvs , og vil finnes både som navn og kortnummer. Merk at kort aldri må gis ut uten å legge inn korrekt navn i Navn-feltet. Klikk OK for å opprette kortene. Du bør nå bekrefte innstillingene til hvert kort.

20 20 Installasjons- og brukerhåndbok for Entro Lite Gruppekode Du kan tillate adgang for ulike grupper (uten kort eller merker) ved å programmere én eller flere 4-sifrete gruppekoder. Det er sikkerhetsnivået til hver dør som avgjør om gruppekoden vil fungere ved ulike tilfeller. Det betyr at selv om du oppretter en gruppekode, ved å bruke kommandoen nedenfor, men ingen av døren har Gruppekode stilt inn sikkerhetsnivå, vil ingen kunne bruke en gruppekode til adgang. I alle tilfeller, sørg for at du ikke oppretter for mange gruppekoder da disse lett kan distribueres til personer uten tillatelse. Hvis du vil legge til gruppekoder, gjør slik: Klikk på arkfanen Kort og koder. Klikk Ny kode og et tomt skjema vil fremvises. Legg inn et Navn. Legg inn en 4-sifret kode i feltet Gruppekode. For hver dør velger du (i listen under Tidsskjema) Alltid, Ingen adgang eller et tilpasset Tidsskjema. Dette avgjør når gruppekodene kan brukes ved forskjellige dører. Eksempel på hvordan vinduet vil se ut: 6. Klikk OK for å pålegge de nye innstillingene.

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer