Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord Anne Gerd Jonassen leder

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 2014/31 PS 2014/32 Økning av ressursene i TU ifb med to nye brukere på fulltid Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger X 2010/ /1812

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Anne Berit Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2014/32 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger

5 Vedlegg 1 Kulturmidler (KF-109) 2 resultset_146_4908_vedlegg 1 3 resultset_146_4908_vedlegg 2 4 resultset_146_4908_vedlegg 3 5 resultset_146_4908_vedlegg 4 6 Kulturmidler (KF-109) 7 Kulturmidler (KF-109). 8 Kulturmidler (KF-109) 9 Kulturmidler (KF-109) 10 Kulturmidler (KF-109) 11 resultset_146_4998_vedlegg 1 12 Kulturmidler (KF-109) 13 resultset_146_5002_vedlegg 1 14 resultset_146_5002_vedlegg 2 15 resultset_146_5002_vedlegg 3 16 resultset_146_5002_vedlegg 4 17 Søknad om kulturmidler. 18 Kulturmidler (KF-109)

6 19 resultset_146_5013_vedlegg 1 20 resultset_146_5013_vedlegg 2 21 resultset_146_5013_vedlegg 3 22 resultset_146_5013_vedlegg 4 23 Søknad om kulturmidler 24 resultset_146_5017_vedlegg 1 25 resultset_146_5017_vedlegg 2 26 resultset_146_5017_vedlegg 3 27 resultset_146_5017_vedlegg 4 28 Kulturmidler (KF-109) 29 resultset_146_5033_vedlegg H.pdf 31 Kulturmidler (KF-109) 32 resultset_146_5045_vedlegg H.pdf 34 Søknad om kulturmidler Administrasjonssjefens innstilling Forslag Søkere: tildeling Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen

7 Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Burfjord Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Trenings hagen v/aud Tove Tømmerbukt Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen 500 Sum Saksopplysninger Søkere: Søkt sum Grunn/årsak: Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Drift/reparasjon/nytt tiltak Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Drift av eksisterende tiltak Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Drift av eksisterende tiltak Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Nytt tiltak Treningshagen v/aud Tove Tømmerbukt Drift av eksisterende tiltak Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen Drift av eksisterende tiltak Sum søkte midler totalt kr ,- Vurdering Det er i alt kommet inn 14 søknader om midler til aktivitet og drift av lag og foreninger.

8 Det er totalt kr ,- som skal deles ut til slike formål. Vurdering for tildeling ligger i hva de ønsker å bruke midlene til og hvor mange de engasjerer til aktivitet. I vurderingen av disse søknadene har jeg prøvd å prioritere aktiviteter for barn og ungdom og nye tiltak. Ser også viktigheten for noen at de får tilskudd til drift av eksisterende tiltak og har prøvd å vurdere disse opp mot mengde aktivitet. Burfjord Idrettslag, fotball, engasjerer mange barn og ungdommer i kommunen og skaper liv i bygda. Kvænangen Flerbrukshus ser muligheter for å redusere kostnader ved å investere i varmepumpe. Kvænangen Rideklubb har behov for vedlikehold av bygg og det er en del interesse for ridning og hestestell i kommunen. Derfor kan det være gunstig for dem å øke standarden på bygget noe som igjen kan øke aktiviteten. I tillegg ønsker de å arrangere kurs. Alteidet samfunnshus ønsker å pusse opp garderober og toaletter, dette kan være med på å øke aktiviteten på huset. Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening ønsker å ordne nytt tak på hytta de har på Jøkelfjordeidet. Det er mulig for hele kommunens befolkning å benytte seg av denne hytta annenhver helg fra januar til høst. Husflidsforeningen Handlaget skaper liv i bygda å arrangere ulike aktiviteter som lørdagskafe. Nhf Kvænangen er en aktiv forening med ganske mange medlemmer. Kvænangen pensjonistforening er en stor forening som ønsker å arrangere en tur for medlemmene. Kvænangen Skytterlag er med på å aktivisere mange av de som er interessert i skyting. De ønsker å renovere Koppi skytepark og bytte ut skivetrekk. Dette vedlikeholdet kan øke deres aktivitetsnivå. Burfjord Idrettslag, skigruppa, aktiviserer en mengde barn og unge gjennom vinteren med blant annet onsdagsrenn. Det mange som benytter seg av tilbudet deres. Burfjord Idrettslag, sykkel, er en forholdsvis liten gruppe under Idrettslaget, men vil være svært delaktig i/under Arctic race. Kvænangen Jeger og Fiskeforening ønsker å få til nye aktiviteter denne våren og sommeren. De skal ha ulike aktiviteter for barn og unge i foreningen samt en leir. Til dette trenger de litt mer utstyr. Foreningen er stor og tilgjengelig for alle aldersgrupper. Foreningen er søker for å opprette/få i gang ett nytt tiltak. Treningshagen er nyoppstartet i de nye lokalene til Næringshagen på Sørstraumen. De kom i gang senere enn antatt men hadde allikevel husleiekostnader, derfor søker de disse dekket inn. Alta astma- og allergiforening tilbyr aktiviteter til Kvænangen kommunes medlemmer samt at helsepersonell tilbys kurs/fagdager. Kvænangen astma- og allergiforening gikk inn i Alta sin forening for ca. tre år siden, dette grunnet lavt medlemstall og liten aktivitet.

9 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: S3CXVS Registrert dato: :35:53 Vedlegg: Budsjett 2014 Burfjord idrettslag, fotball.docx Regnskap for Burfjord Idrettslag - kort oversikt.docx Årsmelding Burfjord idrettslag Fotball 2013.doc Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte.docx Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Burfjord Idrettslag Adresse Idrettshuset Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet avdeling fotball Opplysninger om kontaktperson Fornavn Brit Anne Etternavn Engebretsen Adresse Kviteberg Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Kulturmidler (KF-109) - side 1

10 Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Pengene blir brukt til daglig drift som betale for seriespill og fotballturneringer. Trenere trenger utstyr som fotballer og førstehjelpsutstyr. Søknadssum kr Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Flere kommuner Navn på kommunen(e) Kvænangen, samarbeid med Alta, Loppa og Hasvik. Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 300 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd 0 Andre tilskudd 9000 Egne arrangement Andre inntekter 3400 Sum inntekter Kulturmidler (KF-109) - side 2

11 Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter Faste driftsutgifter 0 Kurs/instruktør 4552 Diverse utgifter Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 3

12 Budsjett 2014 Burfjord idrettslag - fotball Utgifter 2014 Inntekter 2014 Turneringer Tilskudd 9000 Trener Verdde /ledergodtgjøring Kontor /porto 700 Kiosksalg,div 3000 inntekter Premier / gaver avslutning Felles lagutgifter Varekjøp Bevertning 2000 Drift bane 5000 Utstyr lag, 8000 førstehjelp Kurs / utdanning 5000 Sum utgifter: Sum inntekter Årsmøtet har satt av kr. til klubbdrakter på oppsparte midler.

13 Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte. Burfjord idrettslag, avdeling fotball hadde årsmøte i går, , hvor regnskap og budsjett og årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Årsmøtet ble to måneder senere enn vanlig pga bl.a sykdom. Neste år vil årsmøtet bli holdt i januar og regnskap og budsjett vil bli gjennomgått tidligere. Jeg har ikke tilgang på alle tall, som antall medlemmer og medlemskontigent Inntekten for fotballgruppa er å selge mat på den årlige Verdde-turneringen. Vi har søkt om sponsorstøtte fra Kvænangen kraftlag også i år, men fått avslag. Håper denne søknaden blir tatt med selv om den er noen dager etter søknadsfrist. Med vennlig hilsen Brit Anne Engebretsen (kasserer for fotballgruppa ut året).

14 Regnskap for Burfjord Idrettslag (fotballgruppa) 2013 Beholdning pr. 1/ Bank kr ,99 Egenkapital kr ,99 Utgifter: Turneringer kr Trener/ledergodtgjøring kr Kontor/ porto kr. 661 Premier /gaver avslutning kr. 779 Felles lagutgifter kr ,70 Varekjøp kr ,17 Varekjøp Verdde kr Bevertning kr. 0 Drift bane kr. 0 Utstyr lag + førstehjelp kr Utstyr lag, Verdde kr Kurs / udanning kr ,50 Inntekter: Tilskudd kr Varesalg Verdde kr Div. inntekter kr ,32 Sum: ,37 Sum: ,32 Underskudd: kr ,05 Bank 1/ kr ,90

15 Årsmelding Burfjord idrettslag. Fotball 2013 Styret 2013 Bernt Mathiassen, leder Brit Anne Engebretsen, kasserer Guro I. Solheim, Sekretær Kurt Ole Karlsen, styremedlem Ole Morten Skum, styremedlem Ola Jonassen, ungdoms representant Irene Kaasen, Varamedlem Caroline Wassnes, Varamedlem Trenere/lagledere Mygg: Paul G. Karlsen og Anette Blomstereng Lillegutter: Kurt O. Karlsen Minigutter: Espen Vidjeland Minijenter: Jørgen Torvund og Ronald Hestnes Småjenter: Ole Engebretsen og Britt Anne Engebretsen Smågutter: Tom Hugo Pedersen Guttelaget: Tom Hugo Pedersen Styret takker alle for innsatsen og for tid som er brukt på treninger, turneringer og kamper, gjennom en lang fotballsesong. 96 spillere har vi hatt i år. Et stort antall aktive i de yngste årsklassene, lover godt for fotballen i årene som kommer. Noe som også har vært positivt, er at antallet jentespillere har økt i de yngste klassene.

16 Mygg Spillere gutter: Sebastian Berg, Elias Boberg, Martin Holst, Lars J Pedersen, Petter Jensen, Johannes Skaare, Aron Skognes, Nilas Lindbom, Trond S Johansen og Markus Holst. Spillere jenter: Karine Lund, Ihne Olsen, Victoria Blomstereng, Rhiana Kaasen, Maiken Jørgensen, Hedda Mathiassen, Maja Karlsen, Ida M Kaino, Monica Boberg, og Sunniva Torvund. Aktiviteter Sankthans turneringen var vi påmeld med bare ett jente lag pga. lite påmeldte spillere. Ved turneringstart møtte nesten alle spillerne opp så det ble liten spilletid på hver spiller. Turneringen ble godt gjennomført av laget. Altaturneringen var vi påmeldt med et guttelag og et jentelag. Vi klarte å gjennomføre alle kampene med litt hjelp fra mini jenter og mini gutter. Godt gjennomført turnering av begge lag. En stor takk til foreldre som stilte opp som lagledere. Bakkebyturneringen stilte vi med ett jente lag og et guttelag. Hær måtte vi også ha litt hjelp fra mini spillere. Godt gjennomført av begge lag. I 2013 har vi trent hver mandag fra januar til november. I vinterhalvåret har vi trent i gymsalen. Det har til tider vært trangt om plassen da vi har vært opp mot 20 spillere. Treningen ute har gått fint med godt oppmøte. En stor takk til foreldre som har stilt opp som hjelpe trenere gjennom hele året. Oppmann og trener, Anette B og Paul K. Minigutter Minigutter deltok i seriespill og de tre turneringene St hans turneringa, Altaturneringa og Bakkebyturneringa.

17 Minijenter I fotballsesongen 2013 har det vært 10 spillere på laget. Trener har vært Ronald Kaino-Hestnes og hjelpetrener har vært Jørgen Torvund. Jentene har spilt 12 hjemmekamper og 12 bortekamper, samt vært med på St. hans-turneringa, Bakkebyturneringa og Altaturneringa. Hilsen Ronald Kaino-Hestnes Lillegutter Småjenter I fotballsesongen 2013 har vært med 13 jenter på laget. De har deltatt i seriespill, Altaturneringen og Bakkebyturneringen.. Det har blitt stadig bedre resultater utover i serien. På Altaturneringen så fikk laget fair-play prisen, og det var veldig fint å få. Vennlig hilsen Ole Johannes Engebretsen, lagleder og Brit Anne Engebretsen, oppmann. Smågutter Spillere: Viktor Ditlefsen, Asgeir Olsen, André Jenssen, Erik Holmen, Fredrik Blomstereng, Vinjar Solheim, Kevin Jørgensen, Joakim Paulsen, Simon Mathiassen (Hospitert fra lillegutter mer enn 1 kamp: Tobias Farstad og Kristoffer Karlsen Hospitert fra småjentelaget mer enn 1 kamp: Mina Karlstrøm) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD Det var et meget ungt småguttelag som «stilte til start» foran sesongen Etter en vanskelig start i seriespillet var det stadig fremgang å spore, selv om resultatene ikke alltid gikk vår vei. Det sportslige høydepunktet var 2. plassen i Lerøy turneringa på Skjervøy, som viste at det bor mye i guttene. Bortsett fra det har det vært stor treningsvilje, og disse guttene vil nok bite kraftig fra seg neste sesong. Lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 SMÅGUTTER 7 ER AVD 1 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Skjervøy

18 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 2 Nordreisa Skjervøy Rotsundelv Burfjord Nordreisa Småguttelaget deltok i følgende turneringer: Ishavskraft Cup (Alta): Uplassert Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale ble nr. 2 St Hans turneringa (Nordreisa): Altaturneringa (Alta): Bakkebyturneringen (Nordreisa): Ingen sluttspill Uplassert Uplassert Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Gutter Spillere: Lasse Danielsen, August Engebretsen, Jens-Richard Pedersen, Isak Karlstrøm, Ola Jonassen, Stian Beldo Knudsen, Jørgen Beldo, Peder Kaasen (Hospitert fra smågutter mer enn 1 kamp: Erik Holmen) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD

19 Etter et sportslig kronår forrige sesong, hadde vi moderate forventninger til sesongen Dette fordi vi hadde få spillere og overvekt av første års gutter. Disse forventningene ble gjort til skamme, og vi spilte den ene gode kampen etter den andre. Det ble et suverent seriemesterskap mot alle odds. I KM-sluttspillet fikk vi nok merke viktigheten av å ha en større spillerstall, men innsatsen av de som deltok var formidabel. Det ble også 2 turneringsfinaler i løpet av sesongen. Jeg håper at alle disse guttene fortsetter med fotballen. Potensialet er stort, og jeg ønsker lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 GUTTER 7 ER AVD 2 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Burfjord Nordreisa Nordreisa Lyngen/Karnes Som serievinner deltok guttelaget i KM-sluttspill mot Hamna/Stakkevollan og Nordkjosbotn på Nordkjosbotns anlegg. Det ble spilt enkelserie med det resultat at Hamna/Stakkevollan vant KM foran Nordkjosbotn og Burfjord på 3. plass. Guttelaget deltok også i følgende turneringer: -Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale, ble nr. 2 -Altaturneringa (Alta): Gikk ikke videre fra gruppespill (uplassert) -Bakkebyturneringa (Nordreisa): Kom til finale, ble nr. 2 Følgende spillere har vært på sonetiltak gjennom Troms Fotballkrets, sone Nord-Troms: Lasse Danielsen, Ola Jonassen, August Engebretsen, Peder Kaasen og Erik Holmen (smågutt).

20 Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Økonomi Fotballgruppa har en god økonomi. Årets verdeturnering ga et overskudd på kr ,-. (Overskuddet hadde vært større hvis vi ikke hadde kjøpt inn både t- Shorter og spleiset på nye benker med Verddè). Det medfører at vi også til neste år, kan gi et godt tilbud innen aldersbestemt fotball i Kvænangen. Fortsatt er det Verddèturneringa som er bærebjelken for økonomien til fotballgruppa. Generelt Slitasjen på gressbanen begynner å bli betydelig, og en stor renovering må snart påregnes, om vi fortsatt skal ha en gressbane. Mange lag og en stor uorganisert aktivitet på sommeren, setter sine spor. Gressbanen er stort sett i bruk uten noen begrensninger, og åpen for alle. Styre har diskutert kunstgressbane på Stadion, konklusjonen til det er at, før man begynner å arbeide med ny bane må man ha noen som ønsker det og er villige til å jobbe menge timer frivillig, styret ser ikke at vi har de personene tilgjengelig nå, derfor har vi lagt saken litt på is. Uorganisert aktivitet ser klubben også på som svært viktig. Mange barn og voksne møtes og er med på å skape samhandling og samarbeid på tvers av bygdene, og fotballen er med på å skape ny nettverk. Disse nettverkene kan/har gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid om kulturarrangementer (Verddé). Vi takker våre sponsorer som har støttet oss i 2013 Kvænangen kommune

21 Jøkelfjord Laks Til slutt vil styret takke alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte for innsatsen, og et vellykket fotballår For styret Bernt Mathiassen Leder

22 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: SU57WN Registrert dato: :53:05 Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Kvænangen Flerbrukshus Ba Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet Opplysninger om kontaktperson Fornavn Dagfinn Boberg Etternavn Peedersen Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Reparasjon/vedlikehold Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vi skal montere varmepumper i sommer i håp om å få ned strømutgiftene noe. Totalkostnad ca ,- Søknadssum kr Kulturmidler (KF-109) - side 1

23 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 0 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd Andre tilskudd 0 Egne arrangement Andre inntekter 0 Sum inntekter Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter 0 Faste driftsutgifter Kurs/instruktør 0 Diverse utgifter 0 Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 2

24 Kulturmidler (KF-109) Versjon: 20 (Produksjon) Status endret : :19:26 R ZUU.44", Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrlsrog annen releuantinformasjon, se k6 munens nettsider. 0 I snin er om foretak/la /forenin Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Adresse ' OLI-o KvA,1 1"i, IN-ENI tt ( VUNJD Postnummer Poststed Telefon Telefaks Bankkonto Æ(9.1 Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet N 11-5 k Nj 1,J1 t.icfrzyts F4T1EFotz-.csj o I snin er om kontakt erson Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Telefon E-post ToKyuND SKOW V-eltil I I 56 ectkr o r\ Poststed U Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Reparasjon/vedlikehold Nytt tiltak Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vu aadt et,t) Vce --tctv\a 1,, cur al)s af. U_On/Ct ao CL-t, tre.no(s staitolør, r\,/ tt-e(ti0r/a Cyc bt-c KO---tD ILLt( e ort (7)\_i^d,u_er -- La.tetp (uc - tk-t t Wos(j O0\ re,-7 Scw Skc,((c,,F C'g tuytt)" ) t-q--c0 S'^ik_ Som -Ku.År Es-Ci t C unci-c 1(o ilim-luncy1.es1( e \C) - Søknadssum kr )00,- Kulturmidler (KF-109) - side 1

25 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Ja Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Sted er /område r 0 Deler av kommunen0 Flere kommuner Navn å kommunen e Medlemmer Antall medlemmer pr dette år FAt't(Litt-lel>LERS Kjønnsfordeling LI Bare gutter/menn LI Hovedsakelig gutter/menn ETregi-lb KONI-W- 3 VA HS P A ST(PTTEI-CfDL W-tftn, DLCI-0-(1), LI Bare jenter/kvinner LI Hovedsakelig jenter/kvinner Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 ti118 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Kulturmidler (KF-109) - side 2

26 Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter i faktiske inntekter o ut ifter for siste re nska sår. esifikasbn av inntekter Medlemskontingenter Kommunale tilskudd Andre tilskudd Egne arrangement Andre inntekter Sum inntekter esifikasbn av ut ifter Husleie Kontingenter Faste driftsutgifter Kurs/instruktør Diverse utgifter Sum utgifter 9 10, Kulturmidler (KF-109) - side 3

27 Forklaring til feltene Organisasjonsnummer Hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. oppgis. Bankkonto Oppgi kontonummeret som tilskuddet skal utbetales til. Kontonummeret skal oppgis uten mellomrom eller punktum mellom tallene. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. E-post Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending. Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til I dette feltet skal du ikke registrere personsensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer, helseopplysninger eller andre personlige opplysninger. Søknadssum Det finnes flere regler for tildeling av kulturmidler. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer. Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? I spesielle tilfeller kan organisasjoner utenfor kommunen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, bli tildelt midler. Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Kommunalt tilskudd til kulturarbeid som ikke har et kommersielt formål, kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser. Sted(er)/område(r) Her skriver du inn navnet på stedet/området hvor laget har kulturaktiviteter. Kulturmidler (KF-109) - side 4

28 = 8rs7\Kst--LELtNINth ÅRSNIELDING 2013 FOR KVÆNANGEN R1DEKLUBB ÅRSMØTE Årsmøte ble avholdt på Kvænangen Produkte ler ble det tatt opp vanlige årsmøtesaker. Til styret ble valgt følgende. Leder: Silje-Marie Johansen Nestleder: Oddrun Marie Johansen. St rernedlemmer: Veronica Olsen Johan-Eirik johansen Beate Olsen Iris Solheim Vara: Kurt Solheim Kjetil Haug Året som har ått I 2013 har virksomheten ikke vært så stor som ønsket for rideklubben. Fra januar- juni hadde rideklubben åtte hester. Noen som dro på vårparten. Vi har hatt et Lola -kurs i februar, to kurs til sammen med Ida Rødberg. Lørdagsridning var jevnt det første halv året men siste halvår har det dessverre ikke vært noen.

29 Høsten 2013 har det kun vært fire hester, i slutten av november kom en ponni til. Så per dags dato er det fem hester som er på stallen. En av hestene er klubben sin, vi har ikke noe inntekt på han nå så til sommeren må vi kvitte oss med hesten. Silje Marie Johansen tar dette ansvaret. Rideklubben var i Forliksrådet høsten 2013 om Ragnar Hansen saken. De som møtte opp for rideklubben var Kurt Solheim, Bjørn-Harald Reiersen og Silje-Marie Johansen. Saken gikk som vi forventet at den ble henlagt. Etter dette har vi ikke hørt noe eller fått noen fiere saker med Ragnar Hansen. Tin som er 'ort: Det har vært for lite dugnad i 2013, men litt har blitt gjort: Nye luker til møkker kjelleren Vasket rundvask på oppholdsrom, bad og garderobe Ryddet fôrlagret Ordnet porten Litt loddsalg Sankthansfeiring Ryddedugnad på vårparten 2013 Polsesalg Juletrefest Lørdagsridning 1 kurs med Lola Marie Foleke 2 kurs med Ida Rødberg Reparasjoner på vannrør Gjerdet har vært et problem som er fikset på best mulig måte hver gang

30 Sankthans feiringa var også i år en veldig god inntektskilde, og det var mye folk som møtte opp. Det ble servert grillmat, rømmegrøt med tilbehør, hestesko kasting og ridning på banen. Pølsesalget ga oss også inntekt på kr. Vareopptellinga 1.nyttårsdag ga oss kr (den er vel gjerne ikke på dette budsjettet). Når det gjelder støtte og sponsorer har det vært Ymber som ga oss kr, Kvænangen Kraftverk ga oss 5000 kr. Arvid Hansen har vært den største sponsoren for oss, han ga oss hele kr. Vi kan takke Arvid for at vi klarte å få hjulene til å gå fra juni når vi var på bunnen økonomisk. Det vil si at vi har fått kr til sammen. Medlemstallet for klubben er kun på 12 medlemmer, dette må nye styret prøve å få flere medlemmer og kanskje firme på noe som vil øke tallet? Når det gjelder rundball utkjøring har Johan-Eirik Johansen og Kvænangen Produkter som har stått for dette. Det har fungert ganske greit. Flis har klubben handlet fra Felleskjøpet i Nordreisa. Vi har som sagt tidligere vært åtte hester på første halvåret, det andre halvåret har det kun vært fem hester. Interessen for hest har ikke vært så stor som ønsket i kommunen. Noen har begynt på videregående skole og flyttet, andre har solgt hesten, eller tatt hestene sine hjem. Dugnad har det vært for lite i forhold til alt som burde vært ordnet. Det nye styret får prøve å stå på og få flere personer med på dugnader. Gjerdet mot sjøen har vært et stort problem hele året. Styret bestilte fra Felleskjøpet med stopler, netting og det som skulle trenges. Dessverre var det feile stolper som kom, derfor ble ikke det nye gjerdet satt opp før vinteren. Hestene har vært ofte på veien, heldigvis har ingen blitt påkjørt. Gjerdet MÅ prioriteres når det blir vår. Første halvåret har vi hatt konflikter med mye rot på stallen. Det siste halvåret har det vært helt annet, ryddig og pent. All ære til de flinke jentene og foreldrene. Det har dessverre vært lite kurs dette året. Enn del av dette kommer av økonomiske ffir å dekke opp kurshelg med Lola Marie Folcke. lda Rødberg er billigere å har hatt 2 kurs. Prisen på boks og spilt har vært 1400,- og 1000,- pr. mnd med fri ffiring og flis. Det er fortsatt i det billigste laget, så her bor det vurderes økning. Vi i styret har sett at inntekten som er per nå er for lite på å drive stallen.

31 Vi i styret synes 2013 har vaert en nedgangsår i forhold til Mange årsaker som har forårsaket som f eks liten interesse, mindre folk som bruker stallen aktivt, små konflikter. Regnskapet ble gjordt opp med kr 3697,59 i overskudd. Nå er det opp til dette årsmøte å avgjøre skjebnen til rideklubben og gjøre et tak -for videre drift og aktivitet på stallen. Vi i det gamle styret ønsker det NYE styret hjertelig velkommen og stå på for framtiden! Takk for oss.

32 61.6isTt ;.ks SkP Dato til: Resultatregnskap med mengde Regnskapsår 2013 for Periode til: 01 Kvænangen rideklubb Side: Nr. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt Mengde Hittil i år Beløp Budsjett Hittil i fjor Mengde Beløp Salgsinntekt vidresalg 1994,00 cr 5 000,00 cr Salgsinntekt Ridetimer 800,00 cr 1500,00 cr Salgsinntekt Lørdagsridning 525,00 cr 7 451,00 cr Salgsinntekt Stalleie 42077,00 cr ,00 cr Salgsinntekt Kvanfor 800,00 cr Salgsinntekt Div arangemang 9 803,00 cr 14322,00 cr Sponsor inntekter 38000,00 cr 28000,00 cr Offentlige tilskudd 10917,00 cr 7 524,00 cr Grassrotandelen 3 816,40 cr 3 728,09 cr Andre tilskudd 2 796,00 cr Kursinntekter 2 900,00 cr 6 900,00 cr Medlemskontigent 1 500,00 cr 4 550,00 cr Loddpenger ,00 cr 2 000,00 cr Andre inntekt ,00 cr ,00 cr Salgs- og driftsinntekt ,40 cr ,09 cr Varekostnad kjøp av Kraftfor 4 296, , Kjøp av Grovfor , , Kjøp av Flis , , Rekvisita stall 1 751, Vetrinærtjenester 750, , Frakt kraftfor, grovfor + flis 3 290, , Skoing av hest 2 343, ,00 Varekostnad, , ,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Strøm , , Annet utstyr 140, , Reparasjon og vedlikehold 545,00 924, Andre kostnader , , Annen kontorkostnad ,50 230,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , ,29 Annen driftskostnad Anonser - Reklamekostnad 630,00 662, Kontingenter 340, , Forsikringer, , , Bank- og kortgebyr 258,00 246,00 Annen driftskostnad , ,00 SYS Kvænangen-ri ekl (MC) :37 4,7C/2/idrib/47/ 0/2/7

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 0.06.0 Tidspunkt: 09:00-:0 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Jenssen MEDL KVFRP Ole Josefsen MEDL KVKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Jenssen MEDL KVFRP Ole Josefsen MEDL KVKRF Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 11.06.2009 Tidspunkt: 09:00-12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Josefsen MEDL KVKRF Siv Jenssen MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Josefsen MEDL KVKRF Siv Jenssen MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Jenssen MEDL KVFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Jenssen MEDL KVFRP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 16.04.2009 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer