Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord Anne Gerd Jonassen leder

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 2014/31 PS 2014/32 Økning av ressursene i TU ifb med to nye brukere på fulltid Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger X 2010/ /1812

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Anne Berit Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2014/32 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger

5 Vedlegg 1 Kulturmidler (KF-109) 2 resultset_146_4908_vedlegg 1 3 resultset_146_4908_vedlegg 2 4 resultset_146_4908_vedlegg 3 5 resultset_146_4908_vedlegg 4 6 Kulturmidler (KF-109) 7 Kulturmidler (KF-109). 8 Kulturmidler (KF-109) 9 Kulturmidler (KF-109) 10 Kulturmidler (KF-109) 11 resultset_146_4998_vedlegg 1 12 Kulturmidler (KF-109) 13 resultset_146_5002_vedlegg 1 14 resultset_146_5002_vedlegg 2 15 resultset_146_5002_vedlegg 3 16 resultset_146_5002_vedlegg 4 17 Søknad om kulturmidler. 18 Kulturmidler (KF-109)

6 19 resultset_146_5013_vedlegg 1 20 resultset_146_5013_vedlegg 2 21 resultset_146_5013_vedlegg 3 22 resultset_146_5013_vedlegg 4 23 Søknad om kulturmidler 24 resultset_146_5017_vedlegg 1 25 resultset_146_5017_vedlegg 2 26 resultset_146_5017_vedlegg 3 27 resultset_146_5017_vedlegg 4 28 Kulturmidler (KF-109) 29 resultset_146_5033_vedlegg H.pdf 31 Kulturmidler (KF-109) 32 resultset_146_5045_vedlegg H.pdf 34 Søknad om kulturmidler Administrasjonssjefens innstilling Forslag Søkere: tildeling Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen

7 Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Burfjord Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Trenings hagen v/aud Tove Tømmerbukt Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen 500 Sum Saksopplysninger Søkere: Søkt sum Grunn/årsak: Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Drift/reparasjon/nytt tiltak Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Drift av eksisterende tiltak Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Drift av eksisterende tiltak Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Nytt tiltak Treningshagen v/aud Tove Tømmerbukt Drift av eksisterende tiltak Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen Drift av eksisterende tiltak Sum søkte midler totalt kr ,- Vurdering Det er i alt kommet inn 14 søknader om midler til aktivitet og drift av lag og foreninger.

8 Det er totalt kr ,- som skal deles ut til slike formål. Vurdering for tildeling ligger i hva de ønsker å bruke midlene til og hvor mange de engasjerer til aktivitet. I vurderingen av disse søknadene har jeg prøvd å prioritere aktiviteter for barn og ungdom og nye tiltak. Ser også viktigheten for noen at de får tilskudd til drift av eksisterende tiltak og har prøvd å vurdere disse opp mot mengde aktivitet. Burfjord Idrettslag, fotball, engasjerer mange barn og ungdommer i kommunen og skaper liv i bygda. Kvænangen Flerbrukshus ser muligheter for å redusere kostnader ved å investere i varmepumpe. Kvænangen Rideklubb har behov for vedlikehold av bygg og det er en del interesse for ridning og hestestell i kommunen. Derfor kan det være gunstig for dem å øke standarden på bygget noe som igjen kan øke aktiviteten. I tillegg ønsker de å arrangere kurs. Alteidet samfunnshus ønsker å pusse opp garderober og toaletter, dette kan være med på å øke aktiviteten på huset. Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening ønsker å ordne nytt tak på hytta de har på Jøkelfjordeidet. Det er mulig for hele kommunens befolkning å benytte seg av denne hytta annenhver helg fra januar til høst. Husflidsforeningen Handlaget skaper liv i bygda å arrangere ulike aktiviteter som lørdagskafe. Nhf Kvænangen er en aktiv forening med ganske mange medlemmer. Kvænangen pensjonistforening er en stor forening som ønsker å arrangere en tur for medlemmene. Kvænangen Skytterlag er med på å aktivisere mange av de som er interessert i skyting. De ønsker å renovere Koppi skytepark og bytte ut skivetrekk. Dette vedlikeholdet kan øke deres aktivitetsnivå. Burfjord Idrettslag, skigruppa, aktiviserer en mengde barn og unge gjennom vinteren med blant annet onsdagsrenn. Det mange som benytter seg av tilbudet deres. Burfjord Idrettslag, sykkel, er en forholdsvis liten gruppe under Idrettslaget, men vil være svært delaktig i/under Arctic race. Kvænangen Jeger og Fiskeforening ønsker å få til nye aktiviteter denne våren og sommeren. De skal ha ulike aktiviteter for barn og unge i foreningen samt en leir. Til dette trenger de litt mer utstyr. Foreningen er stor og tilgjengelig for alle aldersgrupper. Foreningen er søker for å opprette/få i gang ett nytt tiltak. Treningshagen er nyoppstartet i de nye lokalene til Næringshagen på Sørstraumen. De kom i gang senere enn antatt men hadde allikevel husleiekostnader, derfor søker de disse dekket inn. Alta astma- og allergiforening tilbyr aktiviteter til Kvænangen kommunes medlemmer samt at helsepersonell tilbys kurs/fagdager. Kvænangen astma- og allergiforening gikk inn i Alta sin forening for ca. tre år siden, dette grunnet lavt medlemstall og liten aktivitet.

9 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: S3CXVS Registrert dato: :35:53 Vedlegg: Budsjett 2014 Burfjord idrettslag, fotball.docx Regnskap for Burfjord Idrettslag - kort oversikt.docx Årsmelding Burfjord idrettslag Fotball 2013.doc Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte.docx Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Burfjord Idrettslag Adresse Idrettshuset Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet avdeling fotball Opplysninger om kontaktperson Fornavn Brit Anne Etternavn Engebretsen Adresse Kviteberg Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Kulturmidler (KF-109) - side 1

10 Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Pengene blir brukt til daglig drift som betale for seriespill og fotballturneringer. Trenere trenger utstyr som fotballer og førstehjelpsutstyr. Søknadssum kr Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Flere kommuner Navn på kommunen(e) Kvænangen, samarbeid med Alta, Loppa og Hasvik. Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 300 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd 0 Andre tilskudd 9000 Egne arrangement Andre inntekter 3400 Sum inntekter Kulturmidler (KF-109) - side 2

11 Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter Faste driftsutgifter 0 Kurs/instruktør 4552 Diverse utgifter Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 3

12 Budsjett 2014 Burfjord idrettslag - fotball Utgifter 2014 Inntekter 2014 Turneringer Tilskudd 9000 Trener Verdde /ledergodtgjøring Kontor /porto 700 Kiosksalg,div 3000 inntekter Premier / gaver avslutning Felles lagutgifter Varekjøp Bevertning 2000 Drift bane 5000 Utstyr lag, 8000 førstehjelp Kurs / utdanning 5000 Sum utgifter: Sum inntekter Årsmøtet har satt av kr. til klubbdrakter på oppsparte midler.

13 Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte. Burfjord idrettslag, avdeling fotball hadde årsmøte i går, , hvor regnskap og budsjett og årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Årsmøtet ble to måneder senere enn vanlig pga bl.a sykdom. Neste år vil årsmøtet bli holdt i januar og regnskap og budsjett vil bli gjennomgått tidligere. Jeg har ikke tilgang på alle tall, som antall medlemmer og medlemskontigent Inntekten for fotballgruppa er å selge mat på den årlige Verdde-turneringen. Vi har søkt om sponsorstøtte fra Kvænangen kraftlag også i år, men fått avslag. Håper denne søknaden blir tatt med selv om den er noen dager etter søknadsfrist. Med vennlig hilsen Brit Anne Engebretsen (kasserer for fotballgruppa ut året).

14 Regnskap for Burfjord Idrettslag (fotballgruppa) 2013 Beholdning pr. 1/ Bank kr ,99 Egenkapital kr ,99 Utgifter: Turneringer kr Trener/ledergodtgjøring kr Kontor/ porto kr. 661 Premier /gaver avslutning kr. 779 Felles lagutgifter kr ,70 Varekjøp kr ,17 Varekjøp Verdde kr Bevertning kr. 0 Drift bane kr. 0 Utstyr lag + førstehjelp kr Utstyr lag, Verdde kr Kurs / udanning kr ,50 Inntekter: Tilskudd kr Varesalg Verdde kr Div. inntekter kr ,32 Sum: ,37 Sum: ,32 Underskudd: kr ,05 Bank 1/ kr ,90

15 Årsmelding Burfjord idrettslag. Fotball 2013 Styret 2013 Bernt Mathiassen, leder Brit Anne Engebretsen, kasserer Guro I. Solheim, Sekretær Kurt Ole Karlsen, styremedlem Ole Morten Skum, styremedlem Ola Jonassen, ungdoms representant Irene Kaasen, Varamedlem Caroline Wassnes, Varamedlem Trenere/lagledere Mygg: Paul G. Karlsen og Anette Blomstereng Lillegutter: Kurt O. Karlsen Minigutter: Espen Vidjeland Minijenter: Jørgen Torvund og Ronald Hestnes Småjenter: Ole Engebretsen og Britt Anne Engebretsen Smågutter: Tom Hugo Pedersen Guttelaget: Tom Hugo Pedersen Styret takker alle for innsatsen og for tid som er brukt på treninger, turneringer og kamper, gjennom en lang fotballsesong. 96 spillere har vi hatt i år. Et stort antall aktive i de yngste årsklassene, lover godt for fotballen i årene som kommer. Noe som også har vært positivt, er at antallet jentespillere har økt i de yngste klassene.

16 Mygg Spillere gutter: Sebastian Berg, Elias Boberg, Martin Holst, Lars J Pedersen, Petter Jensen, Johannes Skaare, Aron Skognes, Nilas Lindbom, Trond S Johansen og Markus Holst. Spillere jenter: Karine Lund, Ihne Olsen, Victoria Blomstereng, Rhiana Kaasen, Maiken Jørgensen, Hedda Mathiassen, Maja Karlsen, Ida M Kaino, Monica Boberg, og Sunniva Torvund. Aktiviteter Sankthans turneringen var vi påmeld med bare ett jente lag pga. lite påmeldte spillere. Ved turneringstart møtte nesten alle spillerne opp så det ble liten spilletid på hver spiller. Turneringen ble godt gjennomført av laget. Altaturneringen var vi påmeldt med et guttelag og et jentelag. Vi klarte å gjennomføre alle kampene med litt hjelp fra mini jenter og mini gutter. Godt gjennomført turnering av begge lag. En stor takk til foreldre som stilte opp som lagledere. Bakkebyturneringen stilte vi med ett jente lag og et guttelag. Hær måtte vi også ha litt hjelp fra mini spillere. Godt gjennomført av begge lag. I 2013 har vi trent hver mandag fra januar til november. I vinterhalvåret har vi trent i gymsalen. Det har til tider vært trangt om plassen da vi har vært opp mot 20 spillere. Treningen ute har gått fint med godt oppmøte. En stor takk til foreldre som har stilt opp som hjelpe trenere gjennom hele året. Oppmann og trener, Anette B og Paul K. Minigutter Minigutter deltok i seriespill og de tre turneringene St hans turneringa, Altaturneringa og Bakkebyturneringa.

17 Minijenter I fotballsesongen 2013 har det vært 10 spillere på laget. Trener har vært Ronald Kaino-Hestnes og hjelpetrener har vært Jørgen Torvund. Jentene har spilt 12 hjemmekamper og 12 bortekamper, samt vært med på St. hans-turneringa, Bakkebyturneringa og Altaturneringa. Hilsen Ronald Kaino-Hestnes Lillegutter Småjenter I fotballsesongen 2013 har vært med 13 jenter på laget. De har deltatt i seriespill, Altaturneringen og Bakkebyturneringen.. Det har blitt stadig bedre resultater utover i serien. På Altaturneringen så fikk laget fair-play prisen, og det var veldig fint å få. Vennlig hilsen Ole Johannes Engebretsen, lagleder og Brit Anne Engebretsen, oppmann. Smågutter Spillere: Viktor Ditlefsen, Asgeir Olsen, André Jenssen, Erik Holmen, Fredrik Blomstereng, Vinjar Solheim, Kevin Jørgensen, Joakim Paulsen, Simon Mathiassen (Hospitert fra lillegutter mer enn 1 kamp: Tobias Farstad og Kristoffer Karlsen Hospitert fra småjentelaget mer enn 1 kamp: Mina Karlstrøm) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD Det var et meget ungt småguttelag som «stilte til start» foran sesongen Etter en vanskelig start i seriespillet var det stadig fremgang å spore, selv om resultatene ikke alltid gikk vår vei. Det sportslige høydepunktet var 2. plassen i Lerøy turneringa på Skjervøy, som viste at det bor mye i guttene. Bortsett fra det har det vært stor treningsvilje, og disse guttene vil nok bite kraftig fra seg neste sesong. Lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 SMÅGUTTER 7 ER AVD 1 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Skjervøy

18 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 2 Nordreisa Skjervøy Rotsundelv Burfjord Nordreisa Småguttelaget deltok i følgende turneringer: Ishavskraft Cup (Alta): Uplassert Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale ble nr. 2 St Hans turneringa (Nordreisa): Altaturneringa (Alta): Bakkebyturneringen (Nordreisa): Ingen sluttspill Uplassert Uplassert Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Gutter Spillere: Lasse Danielsen, August Engebretsen, Jens-Richard Pedersen, Isak Karlstrøm, Ola Jonassen, Stian Beldo Knudsen, Jørgen Beldo, Peder Kaasen (Hospitert fra smågutter mer enn 1 kamp: Erik Holmen) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD

19 Etter et sportslig kronår forrige sesong, hadde vi moderate forventninger til sesongen Dette fordi vi hadde få spillere og overvekt av første års gutter. Disse forventningene ble gjort til skamme, og vi spilte den ene gode kampen etter den andre. Det ble et suverent seriemesterskap mot alle odds. I KM-sluttspillet fikk vi nok merke viktigheten av å ha en større spillerstall, men innsatsen av de som deltok var formidabel. Det ble også 2 turneringsfinaler i løpet av sesongen. Jeg håper at alle disse guttene fortsetter med fotballen. Potensialet er stort, og jeg ønsker lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 GUTTER 7 ER AVD 2 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Burfjord Nordreisa Nordreisa Lyngen/Karnes Som serievinner deltok guttelaget i KM-sluttspill mot Hamna/Stakkevollan og Nordkjosbotn på Nordkjosbotns anlegg. Det ble spilt enkelserie med det resultat at Hamna/Stakkevollan vant KM foran Nordkjosbotn og Burfjord på 3. plass. Guttelaget deltok også i følgende turneringer: -Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale, ble nr. 2 -Altaturneringa (Alta): Gikk ikke videre fra gruppespill (uplassert) -Bakkebyturneringa (Nordreisa): Kom til finale, ble nr. 2 Følgende spillere har vært på sonetiltak gjennom Troms Fotballkrets, sone Nord-Troms: Lasse Danielsen, Ola Jonassen, August Engebretsen, Peder Kaasen og Erik Holmen (smågutt).

20 Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Økonomi Fotballgruppa har en god økonomi. Årets verdeturnering ga et overskudd på kr ,-. (Overskuddet hadde vært større hvis vi ikke hadde kjøpt inn både t- Shorter og spleiset på nye benker med Verddè). Det medfører at vi også til neste år, kan gi et godt tilbud innen aldersbestemt fotball i Kvænangen. Fortsatt er det Verddèturneringa som er bærebjelken for økonomien til fotballgruppa. Generelt Slitasjen på gressbanen begynner å bli betydelig, og en stor renovering må snart påregnes, om vi fortsatt skal ha en gressbane. Mange lag og en stor uorganisert aktivitet på sommeren, setter sine spor. Gressbanen er stort sett i bruk uten noen begrensninger, og åpen for alle. Styre har diskutert kunstgressbane på Stadion, konklusjonen til det er at, før man begynner å arbeide med ny bane må man ha noen som ønsker det og er villige til å jobbe menge timer frivillig, styret ser ikke at vi har de personene tilgjengelig nå, derfor har vi lagt saken litt på is. Uorganisert aktivitet ser klubben også på som svært viktig. Mange barn og voksne møtes og er med på å skape samhandling og samarbeid på tvers av bygdene, og fotballen er med på å skape ny nettverk. Disse nettverkene kan/har gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid om kulturarrangementer (Verddé). Vi takker våre sponsorer som har støttet oss i 2013 Kvænangen kommune

21 Jøkelfjord Laks Til slutt vil styret takke alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte for innsatsen, og et vellykket fotballår For styret Bernt Mathiassen Leder

22 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: SU57WN Registrert dato: :53:05 Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Kvænangen Flerbrukshus Ba Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet Opplysninger om kontaktperson Fornavn Dagfinn Boberg Etternavn Peedersen Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Reparasjon/vedlikehold Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vi skal montere varmepumper i sommer i håp om å få ned strømutgiftene noe. Totalkostnad ca ,- Søknadssum kr Kulturmidler (KF-109) - side 1

23 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 0 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd Andre tilskudd 0 Egne arrangement Andre inntekter 0 Sum inntekter Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter 0 Faste driftsutgifter Kurs/instruktør 0 Diverse utgifter 0 Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 2

24 Kulturmidler (KF-109) Versjon: 20 (Produksjon) Status endret : :19:26 R ZUU.44", Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrlsrog annen releuantinformasjon, se k6 munens nettsider. 0 I snin er om foretak/la /forenin Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Adresse ' OLI-o KvA,1 1"i, IN-ENI tt ( VUNJD Postnummer Poststed Telefon Telefaks Bankkonto Æ(9.1 Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet N 11-5 k Nj 1,J1 t.icfrzyts F4T1EFotz-.csj o I snin er om kontakt erson Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Telefon E-post ToKyuND SKOW V-eltil I I 56 ectkr o r\ Poststed U Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Reparasjon/vedlikehold Nytt tiltak Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vu aadt et,t) Vce --tctv\a 1,, cur al)s af. U_On/Ct ao CL-t, tre.no(s staitolør, r\,/ tt-e(ti0r/a Cyc bt-c KO---tD ILLt( e ort (7)\_i^d,u_er -- La.tetp (uc - tk-t t Wos(j O0\ re,-7 Scw Skc,((c,,F C'g tuytt)" ) t-q--c0 S'^ik_ Som -Ku.År Es-Ci t C unci-c 1(o ilim-luncy1.es1( e \C) - Søknadssum kr )00,- Kulturmidler (KF-109) - side 1

25 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Ja Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Sted er /område r 0 Deler av kommunen0 Flere kommuner Navn å kommunen e Medlemmer Antall medlemmer pr dette år FAt't(Litt-lel>LERS Kjønnsfordeling LI Bare gutter/menn LI Hovedsakelig gutter/menn ETregi-lb KONI-W- 3 VA HS P A ST(PTTEI-CfDL W-tftn, DLCI-0-(1), LI Bare jenter/kvinner LI Hovedsakelig jenter/kvinner Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 ti118 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Kulturmidler (KF-109) - side 2

26 Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter i faktiske inntekter o ut ifter for siste re nska sår. esifikasbn av inntekter Medlemskontingenter Kommunale tilskudd Andre tilskudd Egne arrangement Andre inntekter Sum inntekter esifikasbn av ut ifter Husleie Kontingenter Faste driftsutgifter Kurs/instruktør Diverse utgifter Sum utgifter 9 10, Kulturmidler (KF-109) - side 3

27 Forklaring til feltene Organisasjonsnummer Hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. oppgis. Bankkonto Oppgi kontonummeret som tilskuddet skal utbetales til. Kontonummeret skal oppgis uten mellomrom eller punktum mellom tallene. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. E-post Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending. Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til I dette feltet skal du ikke registrere personsensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer, helseopplysninger eller andre personlige opplysninger. Søknadssum Det finnes flere regler for tildeling av kulturmidler. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer. Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? I spesielle tilfeller kan organisasjoner utenfor kommunen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, bli tildelt midler. Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Kommunalt tilskudd til kulturarbeid som ikke har et kommersielt formål, kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser. Sted(er)/område(r) Her skriver du inn navnet på stedet/området hvor laget har kulturaktiviteter. Kulturmidler (KF-109) - side 4

28 = 8rs7\Kst--LELtNINth ÅRSNIELDING 2013 FOR KVÆNANGEN R1DEKLUBB ÅRSMØTE Årsmøte ble avholdt på Kvænangen Produkte ler ble det tatt opp vanlige årsmøtesaker. Til styret ble valgt følgende. Leder: Silje-Marie Johansen Nestleder: Oddrun Marie Johansen. St rernedlemmer: Veronica Olsen Johan-Eirik johansen Beate Olsen Iris Solheim Vara: Kurt Solheim Kjetil Haug Året som har ått I 2013 har virksomheten ikke vært så stor som ønsket for rideklubben. Fra januar- juni hadde rideklubben åtte hester. Noen som dro på vårparten. Vi har hatt et Lola -kurs i februar, to kurs til sammen med Ida Rødberg. Lørdagsridning var jevnt det første halv året men siste halvår har det dessverre ikke vært noen.

29 Høsten 2013 har det kun vært fire hester, i slutten av november kom en ponni til. Så per dags dato er det fem hester som er på stallen. En av hestene er klubben sin, vi har ikke noe inntekt på han nå så til sommeren må vi kvitte oss med hesten. Silje Marie Johansen tar dette ansvaret. Rideklubben var i Forliksrådet høsten 2013 om Ragnar Hansen saken. De som møtte opp for rideklubben var Kurt Solheim, Bjørn-Harald Reiersen og Silje-Marie Johansen. Saken gikk som vi forventet at den ble henlagt. Etter dette har vi ikke hørt noe eller fått noen fiere saker med Ragnar Hansen. Tin som er 'ort: Det har vært for lite dugnad i 2013, men litt har blitt gjort: Nye luker til møkker kjelleren Vasket rundvask på oppholdsrom, bad og garderobe Ryddet fôrlagret Ordnet porten Litt loddsalg Sankthansfeiring Ryddedugnad på vårparten 2013 Polsesalg Juletrefest Lørdagsridning 1 kurs med Lola Marie Foleke 2 kurs med Ida Rødberg Reparasjoner på vannrør Gjerdet har vært et problem som er fikset på best mulig måte hver gang

30 Sankthans feiringa var også i år en veldig god inntektskilde, og det var mye folk som møtte opp. Det ble servert grillmat, rømmegrøt med tilbehør, hestesko kasting og ridning på banen. Pølsesalget ga oss også inntekt på kr. Vareopptellinga 1.nyttårsdag ga oss kr (den er vel gjerne ikke på dette budsjettet). Når det gjelder støtte og sponsorer har det vært Ymber som ga oss kr, Kvænangen Kraftverk ga oss 5000 kr. Arvid Hansen har vært den største sponsoren for oss, han ga oss hele kr. Vi kan takke Arvid for at vi klarte å få hjulene til å gå fra juni når vi var på bunnen økonomisk. Det vil si at vi har fått kr til sammen. Medlemstallet for klubben er kun på 12 medlemmer, dette må nye styret prøve å få flere medlemmer og kanskje firme på noe som vil øke tallet? Når det gjelder rundball utkjøring har Johan-Eirik Johansen og Kvænangen Produkter som har stått for dette. Det har fungert ganske greit. Flis har klubben handlet fra Felleskjøpet i Nordreisa. Vi har som sagt tidligere vært åtte hester på første halvåret, det andre halvåret har det kun vært fem hester. Interessen for hest har ikke vært så stor som ønsket i kommunen. Noen har begynt på videregående skole og flyttet, andre har solgt hesten, eller tatt hestene sine hjem. Dugnad har det vært for lite i forhold til alt som burde vært ordnet. Det nye styret får prøve å stå på og få flere personer med på dugnader. Gjerdet mot sjøen har vært et stort problem hele året. Styret bestilte fra Felleskjøpet med stopler, netting og det som skulle trenges. Dessverre var det feile stolper som kom, derfor ble ikke det nye gjerdet satt opp før vinteren. Hestene har vært ofte på veien, heldigvis har ingen blitt påkjørt. Gjerdet MÅ prioriteres når det blir vår. Første halvåret har vi hatt konflikter med mye rot på stallen. Det siste halvåret har det vært helt annet, ryddig og pent. All ære til de flinke jentene og foreldrene. Det har dessverre vært lite kurs dette året. Enn del av dette kommer av økonomiske ffir å dekke opp kurshelg med Lola Marie Folcke. lda Rødberg er billigere å har hatt 2 kurs. Prisen på boks og spilt har vært 1400,- og 1000,- pr. mnd med fri ffiring og flis. Det er fortsatt i det billigste laget, så her bor det vurderes økning. Vi i styret har sett at inntekten som er per nå er for lite på å drive stallen.

31 Vi i styret synes 2013 har vaert en nedgangsår i forhold til Mange årsaker som har forårsaket som f eks liten interesse, mindre folk som bruker stallen aktivt, små konflikter. Regnskapet ble gjordt opp med kr 3697,59 i overskudd. Nå er det opp til dette årsmøte å avgjøre skjebnen til rideklubben og gjøre et tak -for videre drift og aktivitet på stallen. Vi i det gamle styret ønsker det NYE styret hjertelig velkommen og stå på for framtiden! Takk for oss.

32 61.6isTt ;.ks SkP Dato til: Resultatregnskap med mengde Regnskapsår 2013 for Periode til: 01 Kvænangen rideklubb Side: Nr. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt Mengde Hittil i år Beløp Budsjett Hittil i fjor Mengde Beløp Salgsinntekt vidresalg 1994,00 cr 5 000,00 cr Salgsinntekt Ridetimer 800,00 cr 1500,00 cr Salgsinntekt Lørdagsridning 525,00 cr 7 451,00 cr Salgsinntekt Stalleie 42077,00 cr ,00 cr Salgsinntekt Kvanfor 800,00 cr Salgsinntekt Div arangemang 9 803,00 cr 14322,00 cr Sponsor inntekter 38000,00 cr 28000,00 cr Offentlige tilskudd 10917,00 cr 7 524,00 cr Grassrotandelen 3 816,40 cr 3 728,09 cr Andre tilskudd 2 796,00 cr Kursinntekter 2 900,00 cr 6 900,00 cr Medlemskontigent 1 500,00 cr 4 550,00 cr Loddpenger ,00 cr 2 000,00 cr Andre inntekt ,00 cr ,00 cr Salgs- og driftsinntekt ,40 cr ,09 cr Varekostnad kjøp av Kraftfor 4 296, , Kjøp av Grovfor , , Kjøp av Flis , , Rekvisita stall 1 751, Vetrinærtjenester 750, , Frakt kraftfor, grovfor + flis 3 290, , Skoing av hest 2 343, ,00 Varekostnad, , ,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Strøm , , Annet utstyr 140, , Reparasjon og vedlikehold 545,00 924, Andre kostnader , , Annen kontorkostnad ,50 230,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , ,29 Annen driftskostnad Anonser - Reklamekostnad 630,00 662, Kontingenter 340, , Forsikringer, , , Bank- og kortgebyr 258,00 246,00 Annen driftskostnad , ,00 SYS Kvænangen-ri ekl (MC) :37 4,7C/2/idrib/47/ 0/2/7

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Gerd Jonassen MEDL KVKP Kristin Livesey MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Gerd Jonassen MEDL KVKP Kristin Livesey MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 17.09.2009 Tidspunkt: 09:00-13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 19.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Fredag 27. februar 2015 kl 13 på møterom 111. Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Lyd/bilde 2. etg., Kommunehuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

. Bingoregneskap Valg

. Bingoregneskap Valg BøFJORDEN GRENDAHUS AL. ÅnsrueLDrNc zol4 ÅnsruØTE r KTELLAREN 23. APRIL KL. 19.30 Konstituering Årsmelding Regnskap Budsjett. Bingoregneskap Valg lnnkomne saker Det blir servert kaffe. vel Møtt! Styret.

Detaljer

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S

Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Årsmøtepapirer for særidrettsgruppene i V/S Hovedstyret har pr. 19. mai mottatt årsmøtepapirer fra Brett Friidrett Fotball Håndball Alpin har sitt årsmøte 26. mai, og deres årsmøtepapirer publiseres på

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer