Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord Anne Gerd Jonassen leder

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 2014/31 PS 2014/32 Økning av ressursene i TU ifb med to nye brukere på fulltid Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger X 2010/ /1812

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Anne Berit Holst Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2014/32 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Søknad om tilskudd til aktivitet og drift av lag og foreninger

5 Vedlegg 1 Kulturmidler (KF-109) 2 resultset_146_4908_vedlegg 1 3 resultset_146_4908_vedlegg 2 4 resultset_146_4908_vedlegg 3 5 resultset_146_4908_vedlegg 4 6 Kulturmidler (KF-109) 7 Kulturmidler (KF-109). 8 Kulturmidler (KF-109) 9 Kulturmidler (KF-109) 10 Kulturmidler (KF-109) 11 resultset_146_4998_vedlegg 1 12 Kulturmidler (KF-109) 13 resultset_146_5002_vedlegg 1 14 resultset_146_5002_vedlegg 2 15 resultset_146_5002_vedlegg 3 16 resultset_146_5002_vedlegg 4 17 Søknad om kulturmidler. 18 Kulturmidler (KF-109)

6 19 resultset_146_5013_vedlegg 1 20 resultset_146_5013_vedlegg 2 21 resultset_146_5013_vedlegg 3 22 resultset_146_5013_vedlegg 4 23 Søknad om kulturmidler 24 resultset_146_5017_vedlegg 1 25 resultset_146_5017_vedlegg 2 26 resultset_146_5017_vedlegg 3 27 resultset_146_5017_vedlegg 4 28 Kulturmidler (KF-109) 29 resultset_146_5033_vedlegg H.pdf 31 Kulturmidler (KF-109) 32 resultset_146_5045_vedlegg H.pdf 34 Søknad om kulturmidler Administrasjonssjefens innstilling Forslag Søkere: tildeling Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen

7 Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Burfjord Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Trenings hagen v/aud Tove Tømmerbukt Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen 500 Sum Saksopplysninger Søkere: Søkt sum Grunn/årsak: Burfjord Idrettslag, fotball v/brit Anne Engebretsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Flerbrukshus Ba v/ Dagfinn Pedersen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen rideklubb v/ Cathrine Torvund Drift/reparasjon/nytt tiltak Alteidet samfunnshus v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening v/marit Boberg Reparasjon/vedlikehold Husflidsforeningen Handlaget v/mona Lehne Drift av eksisterende tiltak Nhf Kvænangen v/hermann Ellingsen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen pensjonistforening v/odd Hansen Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Skytterlag v/stein Gjøran Larsen Reparasjon/vedlikehold Kvænangen Idrettslag, skigruppa v/jorunn Farstad Drift av eksisterende tiltak Burfjord Idrettslag, sykkel v/terje Leirbakken Drift av eksisterende tiltak Kvænangen Jeger og Fiskeforening v/oddvar Kiærbech Nytt tiltak Treningshagen v/aud Tove Tømmerbukt Drift av eksisterende tiltak Alta astma- og allergiforening v/nelly Halvorsen Drift av eksisterende tiltak Sum søkte midler totalt kr ,- Vurdering Det er i alt kommet inn 14 søknader om midler til aktivitet og drift av lag og foreninger.

8 Det er totalt kr ,- som skal deles ut til slike formål. Vurdering for tildeling ligger i hva de ønsker å bruke midlene til og hvor mange de engasjerer til aktivitet. I vurderingen av disse søknadene har jeg prøvd å prioritere aktiviteter for barn og ungdom og nye tiltak. Ser også viktigheten for noen at de får tilskudd til drift av eksisterende tiltak og har prøvd å vurdere disse opp mot mengde aktivitet. Burfjord Idrettslag, fotball, engasjerer mange barn og ungdommer i kommunen og skaper liv i bygda. Kvænangen Flerbrukshus ser muligheter for å redusere kostnader ved å investere i varmepumpe. Kvænangen Rideklubb har behov for vedlikehold av bygg og det er en del interesse for ridning og hestestell i kommunen. Derfor kan det være gunstig for dem å øke standarden på bygget noe som igjen kan øke aktiviteten. I tillegg ønsker de å arrangere kurs. Alteidet samfunnshus ønsker å pusse opp garderober og toaletter, dette kan være med på å øke aktiviteten på huset. Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening ønsker å ordne nytt tak på hytta de har på Jøkelfjordeidet. Det er mulig for hele kommunens befolkning å benytte seg av denne hytta annenhver helg fra januar til høst. Husflidsforeningen Handlaget skaper liv i bygda å arrangere ulike aktiviteter som lørdagskafe. Nhf Kvænangen er en aktiv forening med ganske mange medlemmer. Kvænangen pensjonistforening er en stor forening som ønsker å arrangere en tur for medlemmene. Kvænangen Skytterlag er med på å aktivisere mange av de som er interessert i skyting. De ønsker å renovere Koppi skytepark og bytte ut skivetrekk. Dette vedlikeholdet kan øke deres aktivitetsnivå. Burfjord Idrettslag, skigruppa, aktiviserer en mengde barn og unge gjennom vinteren med blant annet onsdagsrenn. Det mange som benytter seg av tilbudet deres. Burfjord Idrettslag, sykkel, er en forholdsvis liten gruppe under Idrettslaget, men vil være svært delaktig i/under Arctic race. Kvænangen Jeger og Fiskeforening ønsker å få til nye aktiviteter denne våren og sommeren. De skal ha ulike aktiviteter for barn og unge i foreningen samt en leir. Til dette trenger de litt mer utstyr. Foreningen er stor og tilgjengelig for alle aldersgrupper. Foreningen er søker for å opprette/få i gang ett nytt tiltak. Treningshagen er nyoppstartet i de nye lokalene til Næringshagen på Sørstraumen. De kom i gang senere enn antatt men hadde allikevel husleiekostnader, derfor søker de disse dekket inn. Alta astma- og allergiforening tilbyr aktiviteter til Kvænangen kommunes medlemmer samt at helsepersonell tilbys kurs/fagdager. Kvænangen astma- og allergiforening gikk inn i Alta sin forening for ca. tre år siden, dette grunnet lavt medlemstall og liten aktivitet.

9 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: S3CXVS Registrert dato: :35:53 Vedlegg: Budsjett 2014 Burfjord idrettslag, fotball.docx Regnskap for Burfjord Idrettslag - kort oversikt.docx Årsmelding Burfjord idrettslag Fotball 2013.doc Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte.docx Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Burfjord Idrettslag Adresse Idrettshuset Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet avdeling fotball Opplysninger om kontaktperson Fornavn Brit Anne Etternavn Engebretsen Adresse Kviteberg Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Kulturmidler (KF-109) - side 1

10 Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Pengene blir brukt til daglig drift som betale for seriespill og fotballturneringer. Trenere trenger utstyr som fotballer og førstehjelpsutstyr. Søknadssum kr Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Flere kommuner Navn på kommunen(e) Kvænangen, samarbeid med Alta, Loppa og Hasvik. Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 300 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd 0 Andre tilskudd 9000 Egne arrangement Andre inntekter 3400 Sum inntekter Kulturmidler (KF-109) - side 2

11 Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter Faste driftsutgifter 0 Kurs/instruktør 4552 Diverse utgifter Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 3

12 Budsjett 2014 Burfjord idrettslag - fotball Utgifter 2014 Inntekter 2014 Turneringer Tilskudd 9000 Trener Verdde /ledergodtgjøring Kontor /porto 700 Kiosksalg,div 3000 inntekter Premier / gaver avslutning Felles lagutgifter Varekjøp Bevertning 2000 Drift bane 5000 Utstyr lag, 8000 førstehjelp Kurs / utdanning 5000 Sum utgifter: Sum inntekter Årsmøtet har satt av kr. til klubbdrakter på oppsparte midler.

13 Litt ekstrainformasjon om søknad på kommunal støtte. Burfjord idrettslag, avdeling fotball hadde årsmøte i går, , hvor regnskap og budsjett og årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Årsmøtet ble to måneder senere enn vanlig pga bl.a sykdom. Neste år vil årsmøtet bli holdt i januar og regnskap og budsjett vil bli gjennomgått tidligere. Jeg har ikke tilgang på alle tall, som antall medlemmer og medlemskontigent Inntekten for fotballgruppa er å selge mat på den årlige Verdde-turneringen. Vi har søkt om sponsorstøtte fra Kvænangen kraftlag også i år, men fått avslag. Håper denne søknaden blir tatt med selv om den er noen dager etter søknadsfrist. Med vennlig hilsen Brit Anne Engebretsen (kasserer for fotballgruppa ut året).

14 Regnskap for Burfjord Idrettslag (fotballgruppa) 2013 Beholdning pr. 1/ Bank kr ,99 Egenkapital kr ,99 Utgifter: Turneringer kr Trener/ledergodtgjøring kr Kontor/ porto kr. 661 Premier /gaver avslutning kr. 779 Felles lagutgifter kr ,70 Varekjøp kr ,17 Varekjøp Verdde kr Bevertning kr. 0 Drift bane kr. 0 Utstyr lag + førstehjelp kr Utstyr lag, Verdde kr Kurs / udanning kr ,50 Inntekter: Tilskudd kr Varesalg Verdde kr Div. inntekter kr ,32 Sum: ,37 Sum: ,32 Underskudd: kr ,05 Bank 1/ kr ,90

15 Årsmelding Burfjord idrettslag. Fotball 2013 Styret 2013 Bernt Mathiassen, leder Brit Anne Engebretsen, kasserer Guro I. Solheim, Sekretær Kurt Ole Karlsen, styremedlem Ole Morten Skum, styremedlem Ola Jonassen, ungdoms representant Irene Kaasen, Varamedlem Caroline Wassnes, Varamedlem Trenere/lagledere Mygg: Paul G. Karlsen og Anette Blomstereng Lillegutter: Kurt O. Karlsen Minigutter: Espen Vidjeland Minijenter: Jørgen Torvund og Ronald Hestnes Småjenter: Ole Engebretsen og Britt Anne Engebretsen Smågutter: Tom Hugo Pedersen Guttelaget: Tom Hugo Pedersen Styret takker alle for innsatsen og for tid som er brukt på treninger, turneringer og kamper, gjennom en lang fotballsesong. 96 spillere har vi hatt i år. Et stort antall aktive i de yngste årsklassene, lover godt for fotballen i årene som kommer. Noe som også har vært positivt, er at antallet jentespillere har økt i de yngste klassene.

16 Mygg Spillere gutter: Sebastian Berg, Elias Boberg, Martin Holst, Lars J Pedersen, Petter Jensen, Johannes Skaare, Aron Skognes, Nilas Lindbom, Trond S Johansen og Markus Holst. Spillere jenter: Karine Lund, Ihne Olsen, Victoria Blomstereng, Rhiana Kaasen, Maiken Jørgensen, Hedda Mathiassen, Maja Karlsen, Ida M Kaino, Monica Boberg, og Sunniva Torvund. Aktiviteter Sankthans turneringen var vi påmeld med bare ett jente lag pga. lite påmeldte spillere. Ved turneringstart møtte nesten alle spillerne opp så det ble liten spilletid på hver spiller. Turneringen ble godt gjennomført av laget. Altaturneringen var vi påmeldt med et guttelag og et jentelag. Vi klarte å gjennomføre alle kampene med litt hjelp fra mini jenter og mini gutter. Godt gjennomført turnering av begge lag. En stor takk til foreldre som stilte opp som lagledere. Bakkebyturneringen stilte vi med ett jente lag og et guttelag. Hær måtte vi også ha litt hjelp fra mini spillere. Godt gjennomført av begge lag. I 2013 har vi trent hver mandag fra januar til november. I vinterhalvåret har vi trent i gymsalen. Det har til tider vært trangt om plassen da vi har vært opp mot 20 spillere. Treningen ute har gått fint med godt oppmøte. En stor takk til foreldre som har stilt opp som hjelpe trenere gjennom hele året. Oppmann og trener, Anette B og Paul K. Minigutter Minigutter deltok i seriespill og de tre turneringene St hans turneringa, Altaturneringa og Bakkebyturneringa.

17 Minijenter I fotballsesongen 2013 har det vært 10 spillere på laget. Trener har vært Ronald Kaino-Hestnes og hjelpetrener har vært Jørgen Torvund. Jentene har spilt 12 hjemmekamper og 12 bortekamper, samt vært med på St. hans-turneringa, Bakkebyturneringa og Altaturneringa. Hilsen Ronald Kaino-Hestnes Lillegutter Småjenter I fotballsesongen 2013 har vært med 13 jenter på laget. De har deltatt i seriespill, Altaturneringen og Bakkebyturneringen.. Det har blitt stadig bedre resultater utover i serien. På Altaturneringen så fikk laget fair-play prisen, og det var veldig fint å få. Vennlig hilsen Ole Johannes Engebretsen, lagleder og Brit Anne Engebretsen, oppmann. Smågutter Spillere: Viktor Ditlefsen, Asgeir Olsen, André Jenssen, Erik Holmen, Fredrik Blomstereng, Vinjar Solheim, Kevin Jørgensen, Joakim Paulsen, Simon Mathiassen (Hospitert fra lillegutter mer enn 1 kamp: Tobias Farstad og Kristoffer Karlsen Hospitert fra småjentelaget mer enn 1 kamp: Mina Karlstrøm) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD Det var et meget ungt småguttelag som «stilte til start» foran sesongen Etter en vanskelig start i seriespillet var det stadig fremgang å spore, selv om resultatene ikke alltid gikk vår vei. Det sportslige høydepunktet var 2. plassen i Lerøy turneringa på Skjervøy, som viste at det bor mye i guttene. Bortsett fra det har det vært stor treningsvilje, og disse guttene vil nok bite kraftig fra seg neste sesong. Lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 SMÅGUTTER 7 ER AVD 1 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Skjervøy

18 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 2 Nordreisa Skjervøy Rotsundelv Burfjord Nordreisa Småguttelaget deltok i følgende turneringer: Ishavskraft Cup (Alta): Uplassert Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale ble nr. 2 St Hans turneringa (Nordreisa): Altaturneringa (Alta): Bakkebyturneringen (Nordreisa): Ingen sluttspill Uplassert Uplassert Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Gutter Spillere: Lasse Danielsen, August Engebretsen, Jens-Richard Pedersen, Isak Karlstrøm, Ola Jonassen, Stian Beldo Knudsen, Jørgen Beldo, Peder Kaasen (Hospitert fra smågutter mer enn 1 kamp: Erik Holmen) Trener: Tom-Hugo Pedersen NOEN ORD

19 Etter et sportslig kronår forrige sesong, hadde vi moderate forventninger til sesongen Dette fordi vi hadde få spillere og overvekt av første års gutter. Disse forventningene ble gjort til skamme, og vi spilte den ene gode kampen etter den andre. Det ble et suverent seriemesterskap mot alle odds. I KM-sluttspillet fikk vi nok merke viktigheten av å ha en større spillerstall, men innsatsen av de som deltok var formidabel. Det ble også 2 turneringsfinaler i løpet av sesongen. Jeg håper at alle disse guttene fortsetter med fotballen. Potensialet er stort, og jeg ønsker lykke til videre! TABELL SERIESPILL SESONGEN 2013 GUTTER 7 ER AVD 2 HJEMME BORTE TOTAL PLASS LAG KAMPERV U T MÅL V U T MÅL V U T MÅL DIFF POENG 1 Burfjord Nordreisa Nordreisa Lyngen/Karnes Som serievinner deltok guttelaget i KM-sluttspill mot Hamna/Stakkevollan og Nordkjosbotn på Nordkjosbotns anlegg. Det ble spilt enkelserie med det resultat at Hamna/Stakkevollan vant KM foran Nordkjosbotn og Burfjord på 3. plass. Guttelaget deltok også i følgende turneringer: -Lerøy turneringa (Skjervøy): Kom til finale, ble nr. 2 -Altaturneringa (Alta): Gikk ikke videre fra gruppespill (uplassert) -Bakkebyturneringa (Nordreisa): Kom til finale, ble nr. 2 Følgende spillere har vært på sonetiltak gjennom Troms Fotballkrets, sone Nord-Troms: Lasse Danielsen, Ola Jonassen, August Engebretsen, Peder Kaasen og Erik Holmen (smågutt).

20 Burfjord, 12. feb Tom-Hugo Pedersen Økonomi Fotballgruppa har en god økonomi. Årets verdeturnering ga et overskudd på kr ,-. (Overskuddet hadde vært større hvis vi ikke hadde kjøpt inn både t- Shorter og spleiset på nye benker med Verddè). Det medfører at vi også til neste år, kan gi et godt tilbud innen aldersbestemt fotball i Kvænangen. Fortsatt er det Verddèturneringa som er bærebjelken for økonomien til fotballgruppa. Generelt Slitasjen på gressbanen begynner å bli betydelig, og en stor renovering må snart påregnes, om vi fortsatt skal ha en gressbane. Mange lag og en stor uorganisert aktivitet på sommeren, setter sine spor. Gressbanen er stort sett i bruk uten noen begrensninger, og åpen for alle. Styre har diskutert kunstgressbane på Stadion, konklusjonen til det er at, før man begynner å arbeide med ny bane må man ha noen som ønsker det og er villige til å jobbe menge timer frivillig, styret ser ikke at vi har de personene tilgjengelig nå, derfor har vi lagt saken litt på is. Uorganisert aktivitet ser klubben også på som svært viktig. Mange barn og voksne møtes og er med på å skape samhandling og samarbeid på tvers av bygdene, og fotballen er med på å skape ny nettverk. Disse nettverkene kan/har gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid om kulturarrangementer (Verddé). Vi takker våre sponsorer som har støttet oss i 2013 Kvænangen kommune

21 Jøkelfjord Laks Til slutt vil styret takke alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte for innsatsen, og et vellykket fotballår For styret Bernt Mathiassen Leder

22 Kulturmidler (KF-109) Referansenummer: SU57WN Registrert dato: :53:05 Innledning Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens nettsider. Opplysninger om foretak/lag/forening Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Kvænangen Flerbrukshus Ba Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Poststed BURFJORD Telefon Telefaks Bankkonto Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet Opplysninger om kontaktperson Fornavn Dagfinn Boberg Etternavn Peedersen Adresse Stormoveien 22 Postnummer 9161 Telefon E-post Poststed BURFJORD Tiltaket Det søkes om tilskudd til Reparasjon/vedlikehold Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vi skal montere varmepumper i sommer i håp om å få ned strømutgiftene noe. Totalkostnad ca ,- Søknadssum kr Kulturmidler (KF-109) - side 1

23 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Medlemmer Antall medlemmer pr dette år 0 Kjønnsfordeling T Blandet Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår. Spesifikasjon av inntekter Medlemskontingenter 0 Kommunale tilskudd Andre tilskudd 0 Egne arrangement Andre inntekter 0 Sum inntekter Spesifikasjon av utgifter Husleie 0 Kontingenter 0 Faste driftsutgifter Kurs/instruktør 0 Diverse utgifter 0 Sum utgifter Kulturmidler (KF-109) - side 2

24 Kulturmidler (KF-109) Versjon: 20 (Produksjon) Status endret : :19:26 R ZUU.44", Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrlsrog annen releuantinformasjon, se k6 munens nettsider. 0 I snin er om foretak/la /forenin Organisasjonsnummer Foretak/lag/forening Adresse ' OLI-o KvA,1 1"i, IN-ENI tt ( VUNJD Postnummer Poststed Telefon Telefaks Bankkonto Æ(9.1 Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet N 11-5 k Nj 1,J1 t.icfrzyts F4T1EFotz-.csj o I snin er om kontakt erson Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Telefon E-post ToKyuND SKOW V-eltil I I 56 ectkr o r\ Poststed U Tiltaket Det søkes om tilskudd til Drift av eksisterende tiltak Reparasjon/vedlikehold Nytt tiltak Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til Vu aadt et,t) Vce --tctv\a 1,, cur al)s af. U_On/Ct ao CL-t, tre.no(s staitolør, r\,/ tt-e(ti0r/a Cyc bt-c KO---tD ILLt( e ort (7)\_i^d,u_er -- La.tetp (uc - tk-t t Wos(j O0\ re,-7 Scw Skc,((c,,F C'g tuytt)" ) t-q--c0 S'^ik_ Som -Ku.År Es-Ci t C unci-c 1(o ilim-luncy1.es1( e \C) - Søknadssum kr )00,- Kulturmidler (KF-109) - side 1

25 Tilknytning til kommunen Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? Ja Nei Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Hele kommunen Sted er /område r 0 Deler av kommunen0 Flere kommuner Navn å kommunen e Medlemmer Antall medlemmer pr dette år FAt't(Litt-lel>LERS Kjønnsfordeling LI Bare gutter/menn LI Hovedsakelig gutter/menn ETregi-lb KONI-W- 3 VA HS P A ST(PTTEI-CfDL W-tftn, DLCI-0-(1), LI Bare jenter/kvinner LI Hovedsakelig jenter/kvinner Aldersfordeling Aktive medlemmer Under 12 år 12 ti118 år Over 18 år Passive medlemmer Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Støttemedlemmer Kulturmidler (KF-109) - side 2

26 Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år Inntekter/utgifter i faktiske inntekter o ut ifter for siste re nska sår. esifikasbn av inntekter Medlemskontingenter Kommunale tilskudd Andre tilskudd Egne arrangement Andre inntekter Sum inntekter esifikasbn av ut ifter Husleie Kontingenter Faste driftsutgifter Kurs/instruktør Diverse utgifter Sum utgifter 9 10, Kulturmidler (KF-109) - side 3

27 Forklaring til feltene Organisasjonsnummer Hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. oppgis. Bankkonto Oppgi kontonummeret som tilskuddet skal utbetales til. Kontonummeret skal oppgis uten mellomrom eller punktum mellom tallene. Telefon Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode. E-post Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending. Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til I dette feltet skal du ikke registrere personsensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer, helseopplysninger eller andre personlige opplysninger. Søknadssum Det finnes flere regler for tildeling av kulturmidler. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer. Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen? I spesielle tilfeller kan organisasjoner utenfor kommunen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, bli tildelt midler. Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor Kommunalt tilskudd til kulturarbeid som ikke har et kommersielt formål, kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser. Sted(er)/område(r) Her skriver du inn navnet på stedet/området hvor laget har kulturaktiviteter. Kulturmidler (KF-109) - side 4

28 = 8rs7\Kst--LELtNINth ÅRSNIELDING 2013 FOR KVÆNANGEN R1DEKLUBB ÅRSMØTE Årsmøte ble avholdt på Kvænangen Produkte ler ble det tatt opp vanlige årsmøtesaker. Til styret ble valgt følgende. Leder: Silje-Marie Johansen Nestleder: Oddrun Marie Johansen. St rernedlemmer: Veronica Olsen Johan-Eirik johansen Beate Olsen Iris Solheim Vara: Kurt Solheim Kjetil Haug Året som har ått I 2013 har virksomheten ikke vært så stor som ønsket for rideklubben. Fra januar- juni hadde rideklubben åtte hester. Noen som dro på vårparten. Vi har hatt et Lola -kurs i februar, to kurs til sammen med Ida Rødberg. Lørdagsridning var jevnt det første halv året men siste halvår har det dessverre ikke vært noen.

29 Høsten 2013 har det kun vært fire hester, i slutten av november kom en ponni til. Så per dags dato er det fem hester som er på stallen. En av hestene er klubben sin, vi har ikke noe inntekt på han nå så til sommeren må vi kvitte oss med hesten. Silje Marie Johansen tar dette ansvaret. Rideklubben var i Forliksrådet høsten 2013 om Ragnar Hansen saken. De som møtte opp for rideklubben var Kurt Solheim, Bjørn-Harald Reiersen og Silje-Marie Johansen. Saken gikk som vi forventet at den ble henlagt. Etter dette har vi ikke hørt noe eller fått noen fiere saker med Ragnar Hansen. Tin som er 'ort: Det har vært for lite dugnad i 2013, men litt har blitt gjort: Nye luker til møkker kjelleren Vasket rundvask på oppholdsrom, bad og garderobe Ryddet fôrlagret Ordnet porten Litt loddsalg Sankthansfeiring Ryddedugnad på vårparten 2013 Polsesalg Juletrefest Lørdagsridning 1 kurs med Lola Marie Foleke 2 kurs med Ida Rødberg Reparasjoner på vannrør Gjerdet har vært et problem som er fikset på best mulig måte hver gang

30 Sankthans feiringa var også i år en veldig god inntektskilde, og det var mye folk som møtte opp. Det ble servert grillmat, rømmegrøt med tilbehør, hestesko kasting og ridning på banen. Pølsesalget ga oss også inntekt på kr. Vareopptellinga 1.nyttårsdag ga oss kr (den er vel gjerne ikke på dette budsjettet). Når det gjelder støtte og sponsorer har det vært Ymber som ga oss kr, Kvænangen Kraftverk ga oss 5000 kr. Arvid Hansen har vært den største sponsoren for oss, han ga oss hele kr. Vi kan takke Arvid for at vi klarte å få hjulene til å gå fra juni når vi var på bunnen økonomisk. Det vil si at vi har fått kr til sammen. Medlemstallet for klubben er kun på 12 medlemmer, dette må nye styret prøve å få flere medlemmer og kanskje firme på noe som vil øke tallet? Når det gjelder rundball utkjøring har Johan-Eirik Johansen og Kvænangen Produkter som har stått for dette. Det har fungert ganske greit. Flis har klubben handlet fra Felleskjøpet i Nordreisa. Vi har som sagt tidligere vært åtte hester på første halvåret, det andre halvåret har det kun vært fem hester. Interessen for hest har ikke vært så stor som ønsket i kommunen. Noen har begynt på videregående skole og flyttet, andre har solgt hesten, eller tatt hestene sine hjem. Dugnad har det vært for lite i forhold til alt som burde vært ordnet. Det nye styret får prøve å stå på og få flere personer med på dugnader. Gjerdet mot sjøen har vært et stort problem hele året. Styret bestilte fra Felleskjøpet med stopler, netting og det som skulle trenges. Dessverre var det feile stolper som kom, derfor ble ikke det nye gjerdet satt opp før vinteren. Hestene har vært ofte på veien, heldigvis har ingen blitt påkjørt. Gjerdet MÅ prioriteres når det blir vår. Første halvåret har vi hatt konflikter med mye rot på stallen. Det siste halvåret har det vært helt annet, ryddig og pent. All ære til de flinke jentene og foreldrene. Det har dessverre vært lite kurs dette året. Enn del av dette kommer av økonomiske ffir å dekke opp kurshelg med Lola Marie Folcke. lda Rødberg er billigere å har hatt 2 kurs. Prisen på boks og spilt har vært 1400,- og 1000,- pr. mnd med fri ffiring og flis. Det er fortsatt i det billigste laget, så her bor det vurderes økning. Vi i styret har sett at inntekten som er per nå er for lite på å drive stallen.

31 Vi i styret synes 2013 har vaert en nedgangsår i forhold til Mange årsaker som har forårsaket som f eks liten interesse, mindre folk som bruker stallen aktivt, små konflikter. Regnskapet ble gjordt opp med kr 3697,59 i overskudd. Nå er det opp til dette årsmøte å avgjøre skjebnen til rideklubben og gjøre et tak -for videre drift og aktivitet på stallen. Vi i det gamle styret ønsker det NYE styret hjertelig velkommen og stå på for framtiden! Takk for oss.

32 61.6isTt ;.ks SkP Dato til: Resultatregnskap med mengde Regnskapsår 2013 for Periode til: 01 Kvænangen rideklubb Side: Nr. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt Mengde Hittil i år Beløp Budsjett Hittil i fjor Mengde Beløp Salgsinntekt vidresalg 1994,00 cr 5 000,00 cr Salgsinntekt Ridetimer 800,00 cr 1500,00 cr Salgsinntekt Lørdagsridning 525,00 cr 7 451,00 cr Salgsinntekt Stalleie 42077,00 cr ,00 cr Salgsinntekt Kvanfor 800,00 cr Salgsinntekt Div arangemang 9 803,00 cr 14322,00 cr Sponsor inntekter 38000,00 cr 28000,00 cr Offentlige tilskudd 10917,00 cr 7 524,00 cr Grassrotandelen 3 816,40 cr 3 728,09 cr Andre tilskudd 2 796,00 cr Kursinntekter 2 900,00 cr 6 900,00 cr Medlemskontigent 1 500,00 cr 4 550,00 cr Loddpenger ,00 cr 2 000,00 cr Andre inntekt ,00 cr ,00 cr Salgs- og driftsinntekt ,40 cr ,09 cr Varekostnad kjøp av Kraftfor 4 296, , Kjøp av Grovfor , , Kjøp av Flis , , Rekvisita stall 1 751, Vetrinærtjenester 750, , Frakt kraftfor, grovfor + flis 3 290, , Skoing av hest 2 343, ,00 Varekostnad, , ,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Strøm , , Annet utstyr 140, , Reparasjon og vedlikehold 545,00 924, Andre kostnader , , Annen kontorkostnad ,50 230,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , ,29 Annen driftskostnad Anonser - Reklamekostnad 630,00 662, Kontingenter 340, , Forsikringer, , , Bank- og kortgebyr 258,00 246,00 Annen driftskostnad , ,00 SYS Kvænangen-ri ekl (MC) :37 4,7C/2/idrib/47/ 0/2/7

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer