Om diagnose, diagnosekode og diagnosekategori, om sepsis, om nyheter Diagnose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om diagnose, diagnosekode og diagnosekategori, om sepsis, om nyheter 2009. Diagnose"

Transkript

1 Om diagnose, diagnosekode og diagnosekategori, om sepsis, om nyheter 2009 Olafr Steinum 2009 o Er et klinisk begrep Diagnose o Er en fri medisinsk formulering av pasientens sykdom o Ingen pas har en annen spesifisert sykdom eller uspesifisert sykdom o Det er legens formulering av diagnosen som er det viktige, ikke diagnosekodene olafr steinum Best før 17. januar

2 Eksempel fra epikrise o Andre spesifiserte komplikasjoner til inngrep, ikke klassifisert annet sted (T818) o Fistel i magsesekk og tolvfingertarm (K316) o Pleuraeffusjon, ikke klassifisert annet sted(j90) o Candidainfeksjon i lunge (B371) o Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted (T814) o Streptokokker, serogruppe D som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapittel (B952) o Kirurgisk prosedyre med anastomose, bypass eller kartransplantasjon (Y832) o Andre spesifiserte stafylokokker som årsak till sykdommer klassifisert i andre kapitler (B957) o Utilsiktet punktion og laceration under ingrepp, ikke klassifisert annet sted (T812) o Under kirurgisk prosedyre (Y600) olafr steinum Best før 17. januar 2009 Diagnoser o Fistel i magesekk etter gastric bypass operasjon T81.8, K31.6, Y83.2 o Pleuravæske med candidainfeksjon J90.9, B37.1 o Postoperativ sårinfeksjon etter gastric bypass med streptokokker og stafylokokker T81.4, B95.2, B95.7, Y83.2 o Intraoperativ skade på magesekk T81.2, S36.3, Y60.0 olafr steinum Best før 17. januar

3 Diagnose - diagnosekoder o En diagnose er et klinisk begrep som kan beskrives med en eller flere diagnosekoder o Det finnes ingen én til én- relasjon mellom diagnose og diagnosekoder o Urinveisinfeksjon med E. coli N B96.2 o Uretersten med hydronefrose N13.2, N20,1 olafr steinum Best før 17. januar 2009 Medisinsk koding Koding av medisinsk informasjon er ikke det samme som å klassifisere informasjonen. Klassifikasjon er å overføre informasjon til statistiske grupper for analyse. olafr steinum

4 Diagnose - diagnoseklassifikasjon o En kodekategori som beskriver annen sykdom, skal alltid endres i pasientens journal til den aktuelle andre sykdommen som pasienten faktisk har. o Eksempel: K80.1 Gallestein med annen galleblærebetennelse olafr steinum Diagnosekoder o ICD10-kodene er som postnummer o Mange forskjellige gateadresser kan finnes under samme postnummer o Tekstene til kodene er en omtrentlig beskrivelse av postnummerområdet, f eks Majorstua i Oslo o Av og til behøver man komplettere postnummeret særskilt, for å beskrive en kompleks adresse olafr steinum

5 30 Stroke 2006 Sverige Statistikor med konfidensintervall 25 Liggetid (dager) Middel Median Antall diagnosekoder Medel Median1 olafr steinum Antall diagnosekoder per sykehusopph Data: Patientregistret, Sverige Number of diagnoses total 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1, Year År 2007 olafr steinum

6 N Sverige: 3 Regioner Landsting Västerbotten Clinical Clinical Coders: Coders: Ja, Ja, utbildade Nej Nej Jämtland Blandmodell Dalarna Värmland Göteborg Stockholm Södermanland Halland Blekinge Malmö olafr steinum Gjennomsn. antall ICD-10-koder per sykshusopphold Diagnoser per VTF Medel 3,5 Västerbotten 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Halland Dalarna Halland Jämtland Jönköping Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland 0, olafr steinum 2009 Data: Patientregistret, Sverige 12 6

7 olafr steinum Inflammasjon: Betennelse: Inflammasjon - infeksjon Irritasjonstilstand i et vev forårsaket av kroppens reaksjon mot traume autoimmunitet infeksjon neoplasme (kreft) med rubor - dolor - tumor calor og functio laesa (rødme smerte hevelse varme neds. funksjon) Infeksjon: Sykdom forårsaket av et levende smittestoff olafr steinum

8 Antistoffer i aksjon! Bang Bang olafr steinum olafr steinum

9 Sepsis definisjoner 1. SIRS Systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome) Feber >38.2 eller <36 Respirasjonsfrekv >20/min eller PaCO 2 <4,3 LPK >12 eller <3.2 Takycardi >100 Se: 1. ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. Definitions for sepsis and organ failure. Chest 1992;101: Annane D et al. Septic shock. The Lancet 2005;365: Vårdprogram för tidig identifikation och handläggning av vuxna patienter med svår sepsis/septisk chock olafr steinum Sepsis definisjoner 2. SIRS + infeksjon = Sepsis Definisjon: Samlet sykdomsbilde med infeksjon og to av følgende: Feber >38.2 eller <36 Respirasjonsfrekv >20/min eller PaCO 2 <4,3 LPK >12 eller <3.2 Takycardi >100 Obs: Forekomst av bakterier i blod (positiv blodkultur) inngår ikke i definisjonen Sepsis er altså når en infeksjon forårsaker en generell inflammasjonsreaksjon i kroppen olafr steinum

10 R65 Systemisk inflammatorisk responssyndrom - SIRS R65.0 SIRS av infeksiøs årsak uten organsvikt R65.1 SIRS av infeksiøs årsak med organsvikt R65.2 SIRS av ikke-infeksiøs årsak uten organsvikt R65.3 SIRS av ikke-infeksiøs årsak med organsvikt R65.9 SIRS uspesifisert R65.1 Alvorlig sepsis olafr steinum Septisk sjokk A41.9 Uspesifisert sepsis Septisk sjokk Forslag Bruk istedet som tilleggskode: R57.8 Annet spesifisert sjokk Eller vent til neste år på ny spesifikk kode fra WHO: R57.2 Septisk sjokk olafr steinum

11 Sepsis - definisjoner 3. Alvorlighetsgrad Sepsis Alvorlig sepsis Septisk sjokk Graderende tilleggskoder olafr steinum Sepsis Sepsis er altså når en infeksjon forårsaker en generell inflammasjonsreaksjon i kroppen. Sepsis er et aspekt av infeksjonen, og derfor en tilleggsinformasjon. Vi skal registrere infeksjonssykdommen først, og deretter eventuelle septiske manifestasjoner. olafr steinum

12 Sepsis - definisjoner 3. Alvorlighetsgrad Bruk først kode for tilstandet som har forårsaket sepsis! Graderande tilleggskoder Sepsis Alvorlig sepsis Septisk sjokk R65.1 R57.8 olafr steinum Sepsis - SIRS + infeksjon Infeksjonsutløst syndrom forårsaket av kroppens svar på systemisk inflammasjon Infeksjon Biokjemisk påvist sepsis ( ekte SIRS?) MMMMMM ikrobiologisk Mikrobiologisk påvist sepsis Alvorlig sepsis Fysiologisk påvist sepsis (SIRS) Septisk sjokk olafr steinum

13 Sepsis som hovedtilstand? Sepsis er hovedtilstand når en bakterieinfeksjon er generell og sprer seg i blodet med systemisk påvirkning uten definert organopprinnelse for infeksjonen. Eksempel: Meningokokksepsis. Streptokokksepsis Om infeksjonen har en definert opprinnelse skal organsykdommen være hovedtilstand. Eksempel: Galleveissepsis Pneumoni Akutt pyelonefritt olafr steinum De viktigste endringene i norsk ICD Ny kode for virushepatitt der viruset er ukjent, inkluderer også akutt hepatitt uten kjent årsak: B17.9 Akutt uspesifisert virushepatitt Akutt hepatitt INA 13

14 Tilstander med blodpropptendens har hittil vært kodet under D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser. Dette har skapt noe forvirring siden koagulasjonsdefekt kan tolkes som manglende koagulasjon, altså blødningstendens. To nye koder tydeliggjør dette: D68.5 Primær trombofili Aktivert protein C resistens [faktor V Leidenmutasjon] Antitrombinmangel Protein C-mangel Protein S-mangel Protrombingenmutasjon D68.6 Annen trombofili Antikardiolipinsyndrom Antifosfolipidsyndrom Tilstedeværelse av lupus antikoagulant Ekskl: disseminert intravaskulær koagulasjon (D65) hyperhomocysteinemi (E72.1) Fra tidligere finnes kode for øsofagusvaricer pga. andre sykdommer: I98.2 * Øsofagusvaricer ved sykdommer klassifisert annet sted Nå deles denne opp i kode for varicer med og uten blødning: I98.2 * Øsofagusvaricer uten blødning ved sykdommer klassifisert annet sted Øsofagusvaricer ved: leversykdommer (K70-K71, K74.- ) schistosomiasis(b65.- ) I98.3* Øsofagusvaricer med blødning ved sykdommer klassifisert annet sted Øsofagusvaricer ved: Leversykdommer (K70-K71, K74.- ) schistosomiasis (B65.- ) 14

15 L89 Dekubitalsår og trykkskade Decubitus Liggesår Gipssår Merk: ved flere områder med ulike stadier brukes bare koden for det høyeste stadiet olafr steinum Dekubitalsår - stadieinndeling Nyhet 2009 L89.0 Dekubitalsår og trykkskade stadium I Trykkskade begrenset til kun erytem Merk: Skaden sees som et definert område med vedvarende rødhet (erytem) på lett pigmentert hud, mens på mørkere hud kan den ha vedvarende blålig til rødlig fargetone, uten tap av hud. Ekskl: Akutt traumatisk overflateskade (kapittel XIX) L89.1 Dekubitalsår stadium II Dekubitalsår eller trykkskade med: abrasjon delvis tap av hud som inkluderer epidermis og/eller dermis hudtap INA L89.2 Dekubitalsår stadium III Dekubitalsår eller trykkskade med tap av alle lag av hud som inkluderer skade eller nekrose av subkutant vev ned til underliggende fascie L89.3 Dekubitalsår stadium IV Dekubitalsår eller trykkskade med nekrose av muskel, ben eller andre støttestrukturer som sene og leddkapsel L89.9 Uspesifisert dekubitalsår og trykkskade Dekubitalsår eller trykkskade uten angivelse av stadium olafr steinum

16 Nye koder for SIRS, som er betegnelsen på en generell forsvarsreaksjon i kroppen etter bestemte kriterier: R65.0 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak uten organsvikt R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med organsvikt Alvorlig sepsis R65.2 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak uten organsvikt R65.3 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av ikke-infeksiøs årsak med organsvikt R65.9 Uspesifisert systemisk inflammatorisk responssyndrom 16

Koding av kreft, metastaser, palliasjon

Koding av kreft, metastaser, palliasjon Koding av kreft, metastaser, palliasjon Olafr Steinum Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Nosolog (klassifikasjonsekspert) diaqualos AB DRG-forum 18. mars 2013 Oversikt Primærsvulst Sekundærsvulst/metastaser

Detaljer

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD Opplæring ICD-10 Revidert av: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Opplæring ICD-10 ble opprinnelig utgitt som et lite hefte som fulgte med boken ved kjøp, og som ble utgitt i større format som

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten norsk utgave 2004 norsk ICPC-2 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten Oversatt og tilpasset til norske forhold av KITH

Detaljer

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor.

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor. SENSORVEILEDER TIL EKSAMEN I SYKEPLEIE 3, kull S08 VÅR 2010 Kilder: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 1, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. kap.2, 5, 8. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Traumer i det primære tannsettet

Traumer i det primære tannsettet Traumer i det primære tannsettet - forekomst og konsekvenser for permanente tenner Januar 2012 Masteroppgave i odontologi av: Silje Karin Driveklepp og Ann Trude Mohus, kull V07 Veiledere: Anne B. Skaare

Detaljer

Kortutgave av retningslinjer

Kortutgave av retningslinjer Innledning Denne kortutgaven oppsummerer kunnskapsbaserte retningslinjer for forebygging og behandling av trykksår. Den ble utviklet som ledd i et 4-årig samarbeid mellom European Pressure Ulcer Advisory

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen

Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding på tvers av sykehus og foretak, en utfordring Sidsel Aardal overlege, dr.med. Helse Bergen Enhetlig koding - hvorfor det? -Felles forståelse av kodeverket er viktig. -Sammenlikne aktivitet

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Norsk brukerveiledning Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem, 2004 ISBN 82-7846-213-5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 Hvorfor en nasjonal

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Formål med heftet... 5 Hva er en ryggmargsskade?... 6 ryggmargen og nervesystemet anatomi og funksjoner...

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Sårbehandling en utfordring for sykepleieren Katrine Gjelle Hugaas Sårtilhelingsprosessen Inflammasjonsfasen Nydanningsfasen Epitelialiseringsfasen Modningsfasen Inflammasjonsfasen Settes i gang av vevsskade

Detaljer

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest Velkommen til Blodbanken trygghet når du trenger det mest Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer