Endringsdokument for norsk utgave av ICD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014"

Transkript

1 Endringsdokument for norsk utgave av ICD Helsedirektoratet Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2014 og relevante for norske forhold og løpende endringer som er foreslått for Helsedirektoratet og godkjent inntil september Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra under «Datafiler». Nye koder som innføres C77-C79 Metastase i ulike lokalisasjoner Alle 4-tegnskoder får 5-tegnsinndeling med femte tegn 0 og kodetekst «Mikrometastase i» Dette gir følgende nye 5-tegnskoder: C77.00 Mikrometastase i lymfeknuter i hode, ansikt og på hals C77.10 Mikrometastase i intratorakale lymfeknuter C77.20 Mikrometastase i intraabdominale lymfeknuter C77.30 Mikrometastase i lymfeknuter i aksille og overekstremitet C77.40 Mikrometastase i lymfeknuter i lyske og underekstremitet C77.50 Mikrometastase i lymfeknuter i bekken C77.80 Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner C77.90 Mikrometastase i lymfeknute, uspesifisert C78.00 Mikrometastase i lunge C78.10 Mikrometastase i mediastinum C78.20 Mikrometastase i brysthinne C78.30 Mikrometastase i andre og uspesifiserte åndedrettsorganer C78.40 Mikrometastase i tynntarm C78.50 Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning C78.60 Mikrometastase i retroperitoneum og bukhinne C78.70 Mikrometastase i lever og intrahepatiske galleganger C78.80 Mikrometastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer C79.00 Mikrometastase i nyre og nyrebekken C79.10 Mikrometastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier C79.20 Mikrometastase i hud C79.30 Mikrometastase i hjerne og hjernehinner C79.40 Mikrometastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet C79.50 Mikrometastase i knokler og benmarg C79.60 Mikrometastase i eggstokk C79.70 Mikrometastase i binyre C79.80 Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon C79.90 Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon Kommentar: gjør det mulig å skille mikrometastaser fra ordinære metastaser. M63* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted Eksisterende firetegnskoder M63.0* - M63.8* får frivillig 5-tegnsinndeling etter lokalisasjon som angitt i kapittelinnledningen. Se datafilene for nye koder og tekster. Kommentar: meningsfylt underinndeling som også finnes i tysk ICD-10 M67 Andre lidelser i synovialhinne og sene Eksisterende firetegnskoder M M67.9 får frivillig 5-tegnsinndeling etter lokalisasjon som angitt i kapittelinnledningen. Se datafilene for nye koder og tekster. Kommentar: meningsfylt underinndeling som også finnes i tysk ICD-10 M68* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted M68.0* og M68.8* får frivillig 5-tegnsinndeling etter lokalisasjon som angitt i kapittelinnledningen. Se datafilene for nye koder og tekster. Kommentar: meningsfylt underinndeling som også finnes i tysk ICD-10 M93 Andre osteokondropatier Eksisterende firetegnskoder M93.2 og M93.8 får frivillig 5-tegnsinndeling etter lokalisasjon som angitt i kapittelinnledningen, sifrene 0-7. Se datafilene for nye koder og tekster. Kommentar: meningsfylt underinndeling 1

2 Nye koder som innføres Q85.01 Nevrofibromatose type 1 Von Recklinghausens sykdom Kommentar: se under Q85.0 under «Andre endringer» Q85.02 Nevrofibromatose type 2 Kommentar: se under Q85.0 under «Andre endringer» Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt Helseundersøkelse av barn under 29 dagers alder Kommentar: til bruk ved polikliniske besøk eller innleggelser etter fødeoppholdet hovedsakelig for rutinemessig helseundersøkelse. Også ved overflytning til annen avdeling etter ukomplisert fødsel. Z22.30 Latent tuberkulose Kommentar: se f.eks. Tuberkuloseveilederen på Folkehelseinstituttets sider for forklaring av latent tuberkulose/latent infeksjon med tuberkulosebakterier, 3:0:25,6829&Content_6493=6441:83541::0:6446:1:::0:0#eHandbook

3 Koder som utgår M24.70-M24.79 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M24.7 Protrusio acetabuli M43.18 Spondylolistese i sakral- eller sakrococcygealregionen Kommentar: antar at dette er anatomisk umulig M43.28 Annen sammenvoksing i ryggsøylens sakral- eller sakrococcygealregion Kommentar: meningsløs kode; disse avsnittene er allerede sammenvokst M43.30-M43.39 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M43.3 Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati M43.40-M43.49 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M43.4 Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon M43.58 Annen residiverende subluksasjon av virvel i sakral- eller sakrococcygealregionen Kommentar: antar at dette er anatomisk umulig M43.60-M43.69 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M43.6 Torticollis M46.10-M46.19 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M46.1 Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted M53.00-M53.09 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M53.0 Cervikokranialt syndrom M53.10-M53.19 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M53.1 Cervikobrakialt syndrom M53.30-M53.39 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M53.3 Sakrococcygeal lidelse, ikke klassifisert annet sted M54.20-M54.29 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M54.2 Smerte i nakke M54.30-M54.39 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M54.3 Isjialgi M54.40-M54.49 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M54.4 Lumbago med isjialgi M54.50-M54.59 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M54.5 Lumbago M54.60-M54.69 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M54.6 Ryggsmerte i torakaldelene M71.41 Kalknedslag i slimpose i skulderregionen Kommentar: dette har kode M75.3 Skuldertendinitt med kalknedslag M71.51 Annen bursitt, ikke klassifisert annet sted, i skulderregionen Kommentar: dette har kode M75.5 Bursitt i skulder M72.10-M72.19 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M72.1 Garrods puter M72.20-M72.29 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M72.2 Plantar fascial fibromatose M77.90-M77.99 Kommentar: harmonisering med svensk, tysk og amerikansk versjon som ikke har noen underinndeling av M77.9 Uspesifisert entesopati. Uspesifisert betyr også her at lokalisasjon ikke er angitt. M79.40-M79.49 Kommentar: lokalisasjon er gitt for koden M79.4 Hypertrofi av (infrapatellar) fettpute M79.68 Smerte i ekstremitet i annen lokalisasjon Kommentar: annen lokalisasjon enn de som kan spesifiseres med de andre femte tegn finnes ikke M79.70-M79.79 Kommentar: 5-tegnsinndeling gir ingen mening for koden M79.7 Fibromyalgi som per definisjon må affisere flere regioner M85.20-M85.29 Kommentar: lokalisasjon er gitt for koden M85.2 Hyperostose i hjerneskalle M99.15-M99.18 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.1 Subluksasjonskompleks (vertebralt) M99.25-M99.28 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.2 Subluksasjonsstenose i nervekanal M99.35-M99.38 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.3 Benet stenose i nervekanal M99.45-M99.48 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.4 Bindevevsstenose i nervekanal M99.54-M99.58 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.5 Stenose i nervekanal på grunn av mellomvirvelskiveprolaps M99.65-M99.68 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.6 Benet stenose og subluksasjonsstenose i mellomvirvelforamen (foramen intervertebrale) 3

4 Koder som utgår M99.75-M99.78 Kommentar: uaktuelle lokalisasjoner for M99.7 Bindevevs- og skivestenose i rotkanal Z03.9 Observasjon ved mistanke om uspesifisert sykdom eller tilstand Kommentar: Fjernes fra datafilene. I FinnKode legges merknaden (brukes ikke i Norge) til kodeteksten. Koden gir ingen nyttig informasjon. Z04.9 Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak Kommentar: Fjernes fra datafilene. I FinnKode legges merknaden (brukes ikke i Norge) til kodeteksten. Koden gir ingen nyttig informasjon. 4

5 Andre endringer B17.9 Akutt uspesifisert virushepatitt Legg til linje i underteksten: Akutt infeksiøs hepatitt INA C77, C78 og C79 Hver av disse 3-tegnskategoriene får følgende tillegg øverst i underteksten: Mikrometastase kodes med 5. tegn 0. Ved både vanlig metastase og mikrometastase i samme lokalisasjon kodes kun vanlig metastase. C77.0-C77.9, C78.0-C78.8 og C79.0-C79.9 Alle disse 4-tegnskodene får to nye linjer nederst i underteksten: Først Norsk 5.tegnskode Deretter den tilhørende 5-tegnskoden fra listen: C77.00 Mikrometastase i lymfeknuter i hode, ansikt og på hals C77.10 Mikrometastase i intratorakale lymfeknuter C77.20 Mikrometastase i intraabdominale lymfeknuter C77.30 Mikrometastase i lymfeknuter i aksille og overekstremitet C77.40 Mikrometastase i lymfeknuter i lyske og underekstremitet C77.50 Mikrometastase i lymfeknuter i bekken C77.80 Mikrometastase i lymfeknuter i flere kroppsregioner C77.90 Mikrometastase i lymfeknute, uspesifisert C78.00 Mikrometastase i lunge C78.10 Mikrometastase i mediastinum C78.20 Mikrometastase i brysthimme C78.30 Mikrometastase i andre og uspesifiserte åndedrettsorganer C78.40 Mikrometastase i tynntarm C78.50 Mikrometastase i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning C78.60 Mikrometastase i retroperitoneum og bukhinne C78.70 Mikrometastase i lever og intrahepatiske galleganger C78.80 Mikrometastase i andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer C79.00 Mikrometastase i nyre og nyrebekken C79.10 Mikrometastase i urinblære og andre og uspesifiserte urinveier C79.20 Mikrometastase i hud C79.30 Mikrometastase i hjerne og hjernehinner C79.40 Mikrometastase i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet C79.50 Mikrometastase i knokler og benmarg C79.60 Mikrometastase i eggstokk C79.70 Mikrometastase i binyre C79.80 Mikrometastase med annen spesifisert lokalisasjon C79.90 Mikrometastase med uspesifisert lokalisasjon D33.3 Hjernenerver Ny merknad: Merk: Ved svulst som skyldes nevrofibromatose kodes også nevrofibromatose med kode fra Q85.0 D76 Andre spesifiserte sykdommer der lymforetikulært og retikulohistiocyttisk vev inngår Siste del av eksklusjonsmerknaden, fra linjen «retikuloendoteliose eller retikulose:» endres til følgende: retikuloendoteliose: leukemisk (C91.4) ikke-lipid (C96.0) retikulose: histiocytær medullær (C96.8) lipomelanotisk (I89.8) ondartet INA (C86.0) G25.8 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst. Akathisi (legemiddelutløst) 5

6 Andre endringer K10.2 Betennelsestilstander i kjeve Legg til som linje 3 i underteksten: Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst) i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Endre siste linje til: Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst eller legemiddel hvis legemiddelutløst. K85.3 Medikamentindusert akutt pankreatitt Kodetekst og undertekst endres til: Legemiddelutløst akutt pankreatitt Bruk om mulig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for legemiddel Kommentar: gjennomføre bruk av ordet «legemiddel» M63* Muskelsykdommer ved sykdommer klassifisert annet sted [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet] M67 Andre lidelser i synovialhinne og sene [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M67.1-M67.9] M68* Affeksjon av synovialhinne og sene ved sykdommer klassifisert annet sted [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet] M87 Osteonekrose (osteonecrosis) Legg til i ekslusjonsmerknaden: osteonekrose i kjeve (legemiddelutløst)(strålingsutløst) (K10.2) M93 Andre osteokondropatier [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M93.2 og M93.8] M96 Lidelse i muskel-skjelettsystemet etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet for kodene M96.0 og M96.6] N19 Uspesifisert nyresvikt Første linje i eksklusjonsmerknaden endres til: Ekskl: nyresvikt som skyldes hypertensjon (I12.0) N89.8 Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i skjede Ny linje i underteksten før eksklusjonene: Bakteriell vaginose Kommentar: hyppig forekommende ikke-inflammatorisk tilstand som skyldes kolonisering med aerobe bakterier. Blir ofte feilkodet under N76. O99.6 Sykdommer i fordøyelsessystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid Ny linje i eksklusjonsmerknaden: hemoroider under svangerskap (O22.4) Q85.0 Nevrofibromatose (ikke-ondartet) Underteksten endres til følgende: Norske 5.tegnskoder for frivillig underinndeling. Q85.01 Nevrofibromatose type 1 Von Recklinghausens sykdom Q85.02 Nevrofibromatose type 2 Kommentar: ønske fra spesialistmiljøet om en underinndeling. Forslaget bruker samme 5. tegn som i amerikansk versjon av ICD-10 R50.2 Medikamentindusert feber Kodetekst og undertekst endres til: Legemiddelutløst feber Bruk om mulig ATC-kode for å angi legemiddel Kommentar: gjennomføre bruk av ordet «legemiddel» 6

7 Andre endringer R57.2 Septisk sjokk Ny merknad: Merk: Denne koden skal ikke brukes alene. Den er til bruk ved multippel koding som tillegg til tilstanden som har forårsaket sjokket. Kommentar: klargjøre at denne koden, i likhet med R65.- er ment som tilleggskode. Ved septisk sjokk med ukjent infeksjonsfokus kodes A R57.2 som beskrevet i kodeveiledningen. (T80-T88) Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted I eksklusjonsmerknaden for kategoriblokken flyttes siste linje: skadevirkninger, ikke klassifisert annet sted (T78) opp til første linje, som da blir: bivirkninger av legemidler og substanser i medisinsk bruk (A00-R99, T78) Kommentar: blir da identisk med teksten i bl.a. engelsk (og svensk) utgave T88.7 Annen og ikke spesifisert bivirkning av legemiddel Kodeteksten endres til: Uspesifisert bivirkning av legemiddel Kommentar: har vært feiloversatt inntil nå. Original engelsk tekst er Unspecified adverse effect of drug or medicament Kapittel XXII Koder for spesielle formål (U00-U85) I innledningen med listen over kategoriblokker erstattes ordet «medikamenter» med «legemidler» i linjen for kategoriblokk U82-U85. (U82-U85) Resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter I kategoriblokkteksten erstattes ordet «medikamenter» med «legemidler». Det samme gjøres i merknaden. U84 Resistens mot andre antimikrobielle medikamenter og U85 Resistens mot antineoplastiske medikamenter «Medikament» eller «medikamenter» erstattes med «legemiddel» eller «legemidler» i alle kodetekster og undertekster (til sammen 9 steder, inkludert «medikamentresistens»). Z36.0 Prenatal diagnostikk med henblikk på kromosomavvik I underteksten endres linjen: Placentaprøve (tatt vaginalt) til: Placentaprøve Kommentar: prøven kan tas både vaginalt og transabdominalt Z37 Resultat av forløsning Merknaden endres til: Merk: Denne kategorien anvendes som kode for hovedtilstand ved normal, ukomplisert fødsel, og ved operativ forløsning når ikke indikasjonen for forløsningsinngrepet anses å være en viktigere årsak til behovet for helsehjelp enn fødselen som sådan. Den skal tas med som kode for annen tilstand når svangerskaps- eller fødselskomplikasjon anses som hovedtilstand. Kommentar: Z37.- tas alltid med for å kunne telle antall fødsler 7

ICD-10 2007 kodehjelp@kith.no

ICD-10 2007 kodehjelp@kith.no Nytt i ICD-10 2007 DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Ressurser på internett Spørsmål om bruk av koder kodehjelp@kith.no Elektronisk søkeverktøy http://finnkode.kith.no ICD-10 på KITHs

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Noen nyheter i kodeverkene 2011 T-koder Sekvensiell tverrfaglig utredning Cytostatikakurer

Noen nyheter i kodeverkene 2011 T-koder Sekvensiell tverrfaglig utredning Cytostatikakurer Noen nyheter i kodeverkene 2011 T-koder Sekvensiell tverrfaglig utredning Cytostatikakurer www.kith.no ICD-10 2011 Endringsdokument på www.kith.no/icd-10 Også oversikt over alle endringer fra 1999 (Excelark)

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2012-2013

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2012-2013 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2012-2013 Helsedirektoratet 03.12.2012 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2013 og relevante for norske

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007 KITH/ØH/08.01.2007 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter 2004 og 2005 som er relevante for norske forhold, løpende endringer

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler ISF-møtet 18.10.2018 Orientering fra Direktoratet for e-helse Agenda 2019-utgaven av ICD-10, prosedyrekodeverkene og den multiakisale klassifikasjonen for psykisk

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012 /ØH/16.08.2011 Dokumentet inneholder endringer fra s oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2012 og relevante for norske forhold og løpende

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Endringer i ICD10 gjeldende fra 2016

Endringer i ICD10 gjeldende fra 2016 Endringer i ICD10 gjeldende fra 2016 Helsedirektoratet informerer Seksjon helsefaglige kodeverk - desember 2015 (versjon 2, 18/12-15) Hvem er denne bildeserien beregnet for, og hva inneholder den? Versjon

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2010-2011

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2010-2011 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2010-2011 /ØH/31.08.2010 Dokumentet inneholder endringer fra s oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2011 og relevante for norske forhold og løpende

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017

Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017 Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017 Informasjon til sektoren Avdeling helsefaglige kodeverk, oktober 2016 Formålet med denne lysbildeserien Serien er laget for undervisningsformål og beregnet på ledere,

Detaljer

Koding av kreft, metastaser, palliasjon

Koding av kreft, metastaser, palliasjon Koding av kreft, metastaser, palliasjon Olafr Steinum Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Nosolog (klassifikasjonsekspert) diaqualos AB DRG-forum 18. mars 2013 Oversikt Primærsvulst Sekundærsvulst/metastaser

Detaljer

Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial

Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Reglene i ICD-10 for koding av avanserte stadier av ondartet

Detaljer

Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014. Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk

Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014. Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014 Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk ICD-10 Nye koder for mikrometastaser C77 Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter C78 Metastase i åndedrettsorganer

Detaljer

Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler. Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk

Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler. Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk Endringer i kliniske kodeverk og kodingsregler Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk Informasjon til lokal bruk Denne presentasjonen viser hovedendringer i kodeverkene, gjeldende fra 1/1-2018.

Detaljer

Nyheter i kodeverkene 2010

Nyheter i kodeverkene 2010 Nyheter i kodeverkene 2010 Mest om ICD-10 Litt om NCMP og NCSP Øystein Hebnes, KITH www.kith.no KITH KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for nyutvikling oppdatering hjelp for de medisinske kodeverk

Detaljer

DRG-forum Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi

DRG-forum Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi DRG-forum 26.11.2018 Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi Agenda Endringer i kodeverkene fra 2019 Endringer i kodingsregler Presisering av gjeldende regler Og litt til DRG-forum

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Helsedirektoratet 24.11.2014 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2015 og relevante for norske

Detaljer

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse Kasus 1: Jeg har fått spørsmål fra leger angående riktig koding av undersøkelser som er gjort i etterkant av et problem. Tidligere ble det brukt en del Z01-koder ved slike undersøkelser, men jeg har forstått

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07

Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Vedlegg 1. Oversikt over antall opphold i HDG 24 og antall opphold kodet med T00-07 Datagrunnlaget er ISF 2009 og 2010. Tabell 1. Antall opphold i HDG 24 Signifikante multitraumer per sykehusregion og

Detaljer

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset.

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset. 31. DESEMBER 2010 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2 v.4.2 FRA 1. januar 2011 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Endringer i kodeverk og kodingsregler

Endringer i kodeverk og kodingsregler Endringer i kodeverk og kodingsregler DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-2015 Endringer i prosedyrekodeverket 2 Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling

Detaljer

Innsendte kodingsspørsmål. Avdeling helsefaglige kodeverk DRG-forum 15.03.2016

Innsendte kodingsspørsmål. Avdeling helsefaglige kodeverk DRG-forum 15.03.2016 Innsendte kodingsspørsmål Avdeling helsefaglige kodeverk Bruk av koden Z04.8 Spørsmål: Noen avd. bruker veldig mye Z04.8. Dette er på vanlig kontroll og nye pasienter. Jeg trodde den koden var mest brukt

Detaljer

Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no

Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no Ved Ole-Fredrik Melleby, spesiallege KITH A/S DRG forum 8. mars 2011 www.kith.no Ny bokutgave for ICD-10 i april 2011 Endringer fra forrige utgave Pris

Detaljer

ICD-10 norsk bokutgave 1998

ICD-10 norsk bokutgave 1998 Statens helsetilsyn 1. oktober 1998 ICD-10 norsk bokutgave 1998 Utgitt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet med tillatelse fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Endringer og

Detaljer

1. DESEMBER 2012 Ver1.0

1. DESEMBER 2012 Ver1.0 1. DESEMBER 2012 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2n-v.4.2.1 FRA 1. januar 2013 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer

Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer Riksrevisjonens koderevisjon 2009 på 2008-data ved St. Olavs Hospital HF. Kommentarer St. Olavs Hospital HF Enhet for økonomi Anne Stenseth 10. Mars 2010 Det er også forstemmende at Riksrevisjonen i 2009

Detaljer

OPPDATERING AV ICD-10 FOR 2005

OPPDATERING AV ICD-10 FOR 2005 IT-leverandører SINTEF Helse Norsk pasientregister SINTEF Helse Pasientklassifisering og finansiering Regionale helseforetak Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Vår dato: AOR/TKA 191/04 21.06.04 OPPDATERING

Detaljer

Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding. 1 Generelt om multippel koding i ICD-10

Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding. 1 Generelt om multippel koding i ICD-10 Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Dette dokumentet inneholder en samlet oppsummering av bestemmelser om multippel koding

Detaljer

Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne. St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul

Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne. St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul Reseksjon maligne hj svulster Revisjon vs reoperasjon Revisjoner er naturlige flere inngrep i en behandlingssekvens. Skader,

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Versjon 2 rettet oktober 2017 Innledning Formål

Detaljer

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige ii Tittel Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør

Detaljer

Nytt om de kliniske kodeverkene fra 2020

Nytt om de kliniske kodeverkene fra 2020 Nytt om de kliniske kodeverkene fra 2020 Orientering fra Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi ISF-møtet 12-06-2019 Agenda Om ICD-11 Noen påminnelser etter avregningsutvalgets dokumentkontroll

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012. K 2012 ved ODEVEILEDNING Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012. Kodeveiledning 2012 - Innledning KODEVEILEDNING 2012 Dette er tredje utgave

Detaljer

Helsedirektoratets time

Helsedirektoratets time Helsedirektoratets time DRG-forum 10.03.15 DRG-forum Trondheim 9-10.mars 2015 Helsedirektoratet har fått ny hjemmeside Ny design Nye tjenester Forbedret innhold Tilpasset mobil og nettbrett Digitalisering

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

De viktigste endringene i norsk ICD-10 2009

De viktigste endringene i norsk ICD-10 2009 De viktigste endringene i norsk ICD-10 2009 Ny kode for virushepatitt der viruset er ukjent, inkluderer også akutt hepatitt uten kjent årsak: B17.9 Akutt uspesifisert virushepatitt Akutt hepatitt INA Tilstander

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Svar fra ehelse på innsendte spørsmål fra HNT. Bente Sofie Nessan, Spesialrådgiver Helse Nord-Trøndelag

Svar fra ehelse på innsendte spørsmål fra HNT. Bente Sofie Nessan, Spesialrådgiver Helse Nord-Trøndelag Svar fra ehelse på innsendte spørsmål fra HNT Bente Sofie Nessan, Spesialrådgiver Helse Nord-Trøndelag Hvilken prosedyrekode skal benyttes for ph-måling i øsofagus ved hjelp av Bravokapsel. Skal man bruke

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2008-2009

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2008-2009 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2008-2009 KITH/ØH/30.09.2008 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2009 og relevante for norske forhold

Detaljer

Informasjon til sektoren høst 2015

Informasjon til sektoren høst 2015 Informasjon til sektoren høst 2015 Endringer i prosedyrekodeverkene fra 2016 Seksjon helsefaglige kodeverk, Helsedirektoratet, desember 2015 (Versjon 2) Hvem er denne bildeserien beregnet for, og hva inneholder

Detaljer

Nytt fra Direktoratet for e-helse

Nytt fra Direktoratet for e-helse Nytt fra Direktoratet for e-helse Avdeling helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 21/11-2016 Agenda Om endringer i ICD-10 Om endringer i prosedyrekodeverkene Om tilgang på informasjonsmateriell Om

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Nytt i kodeverkene fra Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17

Nytt i kodeverkene fra Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17 Nytt i kodeverkene fra 2018 Direktoratet for e-helse orienterer DRG-forum 27/11-17 Agenda Nytt i kodeverkene ICD-10 Prosedyrekodeverkene Nye kodingsregler (og et par gamle) Side 2 Nytt i kodeverkene fra

Detaljer

1. DESEMBER 2008 (V1.1)

1. DESEMBER 2008 (V1.1) 1. DESEMBER 2008 (V1.1) OPPDATERT ICPC-2 v.4.1 FRA 1. januar 2009 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS. Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08

Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS. Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08 Opplæring i koding / klassifikasjon ved SUS Aase Lode Kalberg, overlege 27.02.08 Kirurgiske og ortopediske avdelinger Andre norske sykehus SUS Organisering FFU en 50 % stilling Økonomi controllere Klinikker

Detaljer

Hverdagsproblemer hvordan finne riktig kode? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetjenesteutvikling Mars 2019

Hverdagsproblemer hvordan finne riktig kode? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetjenesteutvikling Mars 2019 Hverdagsproblemer hvordan finne riktig kode? Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. Seksjon for Helsetjenesteutvikling Mars 2019 Pleuratapping hva skal man velge og hvorfor? GAA10 Interkostal innlegging

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes

Referat fra møte i Avregningsutvalget 10. april 2014, kl , Rica Hell Hotel, Værnes Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 10.04.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass, August Bakke, Kahtan Al-Azawy Arne Seternes,

Detaljer

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Storbrukarar av sjukehus

Storbrukarar av sjukehus Storbrukarar av sjukehus ei målgruppe for Samhandlingsreforma? Presentasjon i Nordfjordeid november 2012 Torhild Heggestad FoU-avdelinga, Haukeland Universitetssjukehus (Ei) målgruppe for reformarbeidet

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

Hud og bløtdelsinfeksjoner. Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017

Hud og bløtdelsinfeksjoner. Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017 Hud og bløtdelsinfeksjoner Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017 Hud og bløtdelsinfeksjoner abscesser Ikke-abscederende infeksjoner Infeksjoner i fingre og tær Generelle prinsipper-1

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007 NCMP 2008 Øystein Hebnes KITH DRGforum 22.10.2007 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Kommunenes

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet

Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet Medisinsk koding sett fra Helsedirektoratet DRG Forum 10 mars 2010 18.03.2010 Tema for presentasjonen 1 Kodeverksarbeid: aktører og roller Ledelsen i RHF/HF myndighetsorgan bestiller kompetansemiljø utfører

Detaljer

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row

Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: Referent: lst/row Møte om: Avregningsutvalget Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 19.4.2013 Referent: lst/row Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Kahtan Al- Azawy, Eva Wensaas, Arne Seternes, Folke Sundelin,

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

Nytt i (k)hodeverk for sykehus

Nytt i (k)hodeverk for sykehus Nytt i (k)hodeverk for sykehus NSH konferanse - Helsesekretæren 14. og 15. november 2013, Bergen Roar Brenden Agenda Medisinsk koding overordnede myndighetskrav Hvilke kodeverk har vi Registrering og rapportering

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Generell henvisningspraksis/ gjennomgang av regionale henvisningsråd

Generell henvisningspraksis/ gjennomgang av regionale henvisningsråd Muskel-skjelett radiologi: Generell henvisningspraksis/ gjennomgang av regionale henvisningsråd Mehdi Behzadi Seksjonsoverlege Avdeling for radiologi, SUS MSK radiologi ved SUS MSK radiologen er avhengig

Detaljer

ISF-møtet 13.juni Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk

ISF-møtet 13.juni Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 13.juni 2017 Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk Agenda Om formålet med koding Nye referansegrupper i revisjonsarbeidet for de kliniske kodeverkene Endringer i kodeverkene gjeldende

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - juni 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 04.07.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - september 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 10.10.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - mars 2018 Om statistikken Rapport oppdatert: 03.04.2018 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon RAS - AMF Teknisk dokumentasjon Dokumentasjon av RAS koder og AMF koder for Direktoratet for arbeidstilsynet Version 1.0 Terje Sagen MD KITH As Sukkerhuset N-7489 Trondheim, Norway firmapost@kith.no Dokumentet

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2011.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2011. K 2011 ved ODEVEILEDNING Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2011. Kodeveiledning 2011 - Innledning KODEVEILEDNING 2011 Dette er andre utgave

Detaljer

Retningslinjer for beinvevsbanker

Retningslinjer for beinvevsbanker Retningslinjer for beinvevsbanker Rundskriv IK-17/2001fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus 17.12.2001 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Referat fra møte i Avregningsutvalget 16. mai 2014, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Referat fra møte i Avregningsutvalget 16. mai 2014, kl , Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Møte om: Avregningsutvalget (AU) Referat Møteleder: Bjørn Buan Dato: 16.05.2014 Referent: KVI/LLEIV Til stede: Kopi til: Bjørn Buan, Marianne Altmann, Halfdan Aass (på telefon fram til lunsj), August Bakke,

Detaljer

Om statistikken Rapport oppdatert:

Om statistikken Rapport oppdatert: AAP180 Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Diagnose detaljer. Januar - april 2017 Om statistikken Rapport oppdatert: 08.05.2017 "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no

Detaljer

STØTTE SEG PÅ? DRG-forum november 2017

STØTTE SEG PÅ? DRG-forum november 2017 KODING KAN VÆRE KOMPLISERENDE HVA OG HVEM SKAL MAN STØTTE SEG PÅ? DRG-forum november 2017 Litt om: Med bakgrunn i Riksrevisjonens rapport og diverse innspill m.a. fra pressen: Hva er andelen av kompliserende

Detaljer

Medisinsk koding Quo vadis

Medisinsk koding Quo vadis , MD, MPH KITH AS, avd. Oslo www.kith.no www.kith.no/kodeverk Medisinsk koding Quo vadis Medisinske kodeverk: Retningslinjer Opplæring Støttesystemer Omtale vektlagt etter kompleksitet: ICD-10, NCMP -

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

NORPAT brukerveiledning

NORPAT brukerveiledning NORPAT brukerveiledning Følgende tekst er hentet fra "blåboken"- Den norske SNOMED. Kodeverk for norske patologiavdelinger, annen utgave 1999 utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF. Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell

Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF. Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell Gjennomført kodepilot ved Sykehuset Telemark HF Resultater Seksjon for plastikkirurgi Prosjektleder Silje Adele Angell 150 000 konsultasjoner 20 000 dagopphold 35 000 døgnopphold Ca 170 000 innbyggere

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2013.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2013. K 2013 ved ODEVEILEDNING Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2013. Kodeveiledning 2013 - Innledning KODEVEILEDNING 2013 Dette er fjerde utgave

Detaljer

DRG forum mars Spørsmål om koding. Olafr Steinum

DRG forum mars Spørsmål om koding. Olafr Steinum DRG forum mars 2017 Spørsmål om koding Olafr Steinum Best før 18 mars 2017 Spørsmål 1: Etterbehandling etter kirurgi WHO ICD-10: Other surgical follow-up care Z48 koder er utfordrende. Når pasienter kommer

Detaljer

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK?

INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? INFORMASJON VED UTSKRIVELSE ER VI GODE NOK? Samhandlingsseminar 04.06.19 Torunn Nesset, Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus DETTE HAR JEG TENKT Å SI LITT OM: PLO-kommunikasjon generelt Utskrivningsrapporter

Detaljer

Spørsmål til og svar fra Direktoratet for e-helse. Sidsel Aardal Spesialrådgiver, lege,dr.med. Haukeland Universitetssykehus

Spørsmål til og svar fra Direktoratet for e-helse. Sidsel Aardal Spesialrådgiver, lege,dr.med. Haukeland Universitetssykehus Spørsmål til og svar fra Direktoratet for e-helse Sidsel Aardal Spesialrådgiver, lege,dr.med. Haukeland Universitetssykehus Spørsmål og svar Det kom en koderegel fra e-helse om at pasienter som kom inn

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2015

Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2015 Regelverk IS-2300 Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2015 Publikasjonens tittel: Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Spørsmål om koding. Viktig nyhet ICD-10 2008

Spørsmål om koding. Viktig nyhet ICD-10 2008 Spørsmål om koding Olavsgaard 17. 18. januar 2008 Gunnar og Olafr Y4n Viktig nyhet ICD-10 2008 Gammel tekst: Bivirkninger av terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske doser Teksten

Detaljer