Pasientinformasjon Gastric Bypass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientinformasjon Gastric Bypass"

Transkript

1 Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet

2 Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig helseproblem 6 4 Overvektsoperasjoner 8 5 Kriterier for gastric bypass ved Aleris Sykehus 11 6 Risiko og komplikasjoner ved gastric bypass 12 7 Før operasjonen 14 8 Etter operasjonen 15 9 Oppfølging etter operasjon Graviditet etter operasjonen Resultater og referanser Fysisk aktivitet og mosjon Vanlige spørsmål Pasienthistorie 22

3 1 Aleris Overvektsklinikk Dr. med. Hjørtur Gislason er vår fagansvarlige kirurg. Han er spesialist i gastrokirurgi og er en av Europas ledende kirurger på området. Han har utført over 5000 laparoskopiske overvekts-operasjoner med meget godt resultat. Aleris Overvektsklinikk, Aleris Sykehus er en privat helseaktør og mange av våre pasienter betaler operasjonen selv. Vi har avtale med Helfo (tidligere NAV) om operasjon av fristbruddpasienter. Noen får betalt sin operasjon av sitt forsikringsselskap. Hjørtur Bent Johnny Hedin Ebrahim Nærmere opplysninger fås på: eller og ved å kontakte Aleris Overvektsklinikk på tlf eller e-post: Anine Agnete Kristiane 2 Vårt tilbud Hilde Ingrid Linn Ann Overlege gastrokirurgi dr. med. Hjørtur Gislason Overlege gastrokirurgi dr. Bent Johnny Nergård Overlege gastrokirurgi dr. Hedin Jacobsen Overlege gastrokirurgi dr. med. Ebrahim Aghajani Gastrokirurg dr. Lars Norum Gastrokirurg dr. Tom Nordby Leder for Aleris Overvektsklinikk og klinisk ernæringsfysiolog Anine Medin Klinisk ernæringsfysiolog Kristiane Hjelkrem Klinisk ernæringsfysiolog Hilde Gudem Hvem er vi: Venche Tanja Hedin Ann-Mari Klinisk ernæringsfysiolog Ingrid Oldertrøen Sykepleier Linn Bjørkeng Mærli Sykepleier Jela Aleksic Koordinator og spesialsykepleier Ann Vikebø Fysioterapeut Agnete Thorne Sekretær Tanja Natalie Nygård Sekretær Ann-Marie Bakkerud Sekretær Venche Gjerde Andersen Sektretær Veronika Olesen Alle pasienter får etter en individuell vurdering tilbud om den overvektsbehandlingen som passer best for den enkelte. Pasienter hos oss får behandling og oppfølging av faglig høy kvalitet. Følgende inngår i vår behandling av pasienter som gjennomgår gastric bypass og gastric sleeve: Konsultasjon hos sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, kirurg og narkoselege før operasjonen. Operasjon utført av vårt kirurgteam som har lang erfaring og svært gode resultater med denne typen operasjon. Opphold på sengeposten. Dersom det skulle bli komplikasjoner som følge av operasjonen, sørger vi for og bekoster eventuell reoperasjon og annen nødvendig medisinsk behandling. Rutinekontroller det første året etter operasjonen. Mestringskurs 3 mnd og 12 mnd etter operasjonen i regi av Aleris Overvektsklinikk i samarbeid med psykolog. Det første året etter operasjonen står vårt team til rådighet ved behov. Videre inntil 5 års oppfølging, avhengig av oppfølgingspakke. Livslang oppfølging i samarbeid med fastlegen ved spesielle behov. Som ledd i vårt kvalitetssikringsarbeid og vår kompetansebygging, drives det klinisk forskning ved vår avdeling. Vi vil opplyse om at anonymiserte pasientopplysninger kan bli brukt i dette arbeidet. 4 5

4 3 Fedme et alvorlig helseproblem Fedme er et raskt voksende helseproblem som fører til betydelig risiko for uførhet og kortere levetid. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert sykelig overvekt ved BMI > 35 med tilleggslidelser eller BMI > 40 uavhengig av tilleggsslidelser. BMI = body mass index = kroppsvekt / høyde2 (Eks. 100 kg/ (1,78 m)2 =32 kg/m2, det vil si BMI på 32.) Klassifisering av overvekt: BMI Definisjon 18,5 Undervekt 18,5-24,9 Normalvekt 25,0-29,9 Overvekt 30,0-34,9 Fedme grad 35,0-39,9 Fedme grad 40 Fedme grad Fedme øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag, sukkersyke, skader i muskler og skjelett og søvnforstyrrelser. Fertiliteten/fruktbarheten reduseres. Graviditet og fødsel er forbundet med økt risiko hos overvektige. Hyppigheten av enkelte kreftformer er nesten doblet og dødeligheten er større blant pasienter som lider av alvorlig fedme. Konsekvensene av fedme øker med økende alvorlighetsgrad og varighet. Det er dermed særlig bekymringsfullt med fedme som starter i ung alder. Undersøkelser viser at forekomsten av mentale problemer som depresjon, angst og redusert selvbilde øker med økende grad av fedme. Mange får redusert deltagelse i sosiale aktiviteter og isolerer seg. Sjansene for å få brukt sine kvalifikasjoner blir betydelig redusert. Pasienter med alvorlig fedme blir møtt med mange fordommer. Alvorlig fedme dreier seg ikke om latskap eller svak karakter, men er en sykdom med underliggende genetiske, biologiske og psykologiske forklaringer. Mennesker med alvorlig overvekt lykkes gjerne gjentatte ganger å gå ned i vekt, problemet er at det på lang sikt er svært vanskelig å holde den nye vekten. Kroppens hormonsystem reagerer på raske vekttap og skaper en ikke-viljestyrt oppregulering av vekten igjen. Kroppen husker den høyeste stabile vekten og prøver å unngå en lavere vekt. Dette er hovedgrunnen til at nesten alle mislykkes med slanking. De fleste legger på seg igjen og ender ofte med en vekt som ligger litt høyere enn utgangsvekten. En annen viktig målestokk på sykelig overvekt er bukomfang. Hvis overvekten sitter på buken er sannsynligheten for å få sykdommer større. Livvidde > 94 cm for menn og > 80 cm for kvinner anses for å være forbundet med økt helserisiko. 6 7

5 4 Overvektsoperasjoner Gastric bypass Gastric banding Gastric sleeve Overvekt er et kronisk problem. Varig vektreduksjon lykkes sjelden uten operasjon. Ved alvorlig fedme har bypass av mage og tynntarm vist seg å være en svært god metode. Gastric banding og gastric sleeve er to andre operasjoner som tilbys ved Aleris Overvektsklinikk. De egner seg til pasienter med mindre alvorlig grad av fedme: BMI < 40 og som ikke har sukkersyke eller problemer med sure oppstøt. Ved gastric banding settes et regulerbart bånd rundt magesekken og ved gastric sleeve fjernes 80 % av magesekken. Disse operasjonene kan også sees som forebyggende operasjoner for å hindre videre vektøkning. Se våre pasientbrosjyrer om gastric sleeve og gastric banding for ytterligere informasjon. Operasjonen utføres av et team med kirurger, operasjonssykepleiere, anestesilege og sykepleier. Man stikker en nål gjennom navlen, og fyller bukhulen med gass utenfor tarmene. Deretter fører man 5 små rør gjennom bukveggen som vist på figuren. Gjennom disse rørene kan man arbeide med lange smale instrumenter. I røret i midten er det et TV-kamera (laparoskop) som gjør at man kan se inngrepet på en TV-skjerm ovenfor pasienten. Selve operasjonen tar vanligvis ca minutter, men forberedelse av pasienten og oppvåkningen etter operasjonen tar tid, så hele prosessen tar 1,5-2 timer. Illustrasjon av gastric bypassoperasjon Gastric bypass Gastric banding Gastric sleeve Operasjonsmetoden gastric bypass Den metoden som synes å gi best resultater på lang sikt, er gastric bypass. En stor del av magesekken og en del av tynntarmen kobles da bort fra fordøyelses- og næringsopptaksprosessen. Ved hjelp av dette inngrepet oppnås en god vektreduksjon uten at langtidskomplikasjonene blir for store. Metoden har vært benyttet enkelte steder internasjonalt de siste 20 år med svært gode langtidsresultater. Tidligere utførte man denne operasjonen som en åpen operasjon, det vil si en stor operasjon forbundet med en relativ høy grad av akutte kirurgiske komplikasjoner. Utviklingen av kikkhullskirurgi, har medført at denne operasjonen nå har blitt raskere, enklere og forbundet med færre komplikasjoner. Kirurgene ved Aleris sykehus har benyttet denne metoden på Island fra år 2000 og på Aleris fra De har svært gode resultater og har per mars 2012 operert over 3000 pasienter med denne metoden siden oppstarten på Aleris i Hva gjøres med fordøyelsesorganene under operasjonen og hvilke konsekvenser får dette? Operasjonen har tre virkningsmekanismer: % av magesekken kobles ut, (ingen ting blir fjernet), slik at kun 5 % av magen brukes til å ta imot maten man spiser. Dette gjør at pasienten bare kan spise lite av gangen. I løpet av noen måneder vil magevolumet øke noe, men det blir aldri stort. Hvis man spiser for mye av gangen, vil en føle ubehag i magen. 2. Første tredjedel av tynntarmen kobles ut slik at fordøyelsen kun foregår i nedre 2/3 av tynntarmen. Mindre av næringsstoffene blir da tatt opp i tarmen. 3. Ved at man forminsker magesekken og frakobler det meste av den samt 1/3 av tynntarmen, får man forandringer både i nerve- og hormonkontrollsystemene som styrer fordøyelsen. Dette medfører at de fleste pasientene mister store deler av sultfølelsen og trangen til å spise for mye. Operasjonen er kun et hjelpemiddel Operasjonen er kun et tilbud til pasienter med alvorlig fedme, og den forutsetter helt nødvendige forandringer i livsstil. Hvis ikke, kan resultatene bli dårlige, og risikoen for å gå gradvis opp i vekt igjen vil på lang sikt øke. De som gjennomgår operasjonen og klarer de nødvendige livsstilsforandringene, har svært gode muligheter for å oppnå et varig godt resultat. Vekttapet etter operasjonen er raskest de første månedene, og pasienten får en ny stabil vekt 1,5 til 2 år etter operasjonen. I denne perioden vil pasienten i gjennomsnitt miste over 80 % av overvekten (vekten over normalvekt). Størrelsen på vekttapet er individuelt. Omkring 90 % av pasientene klarer ved hjelp av operasjon og adferdsendring å komme helt ned mot normalvekt (BMI <25). 8 9

6 Gastric bypass og psykologiske reaksjoner Gastric bypass-operasjon har positive effekter også på psykisk helse. Overvekt fører hos mange til nedsatt livskvalitet. Derfor fører vektnedgang til at psykiske problemer som depresjon og lettere angst-tilstander kan bedre seg. Det er likevel en omfattende reise å gå gjennom en slik operasjon. I løpet av ett år er det stor vektreduksjon, og dermed også store endringer både fysisk og psykisk. I perioder med endring blir vi alle mer sårbare. En må regne med å få følelser og reaksjoner som kanskje ikke er helt som forventet både egne reaksjoner, fra personer som står en nær og fra helt fremmede. Det er bra å ha en viss stabilitet i livet før operasjonen gjennomføres. Er det noe pasienten strever med, er det viktig å ta kontakt med fastlegen for hjelp slik at man har et støtteapparat. Det er også viktig at pasienten forteller oss om eventuelle psykiske plager og tar kontakt hvis det kommer reaksjoner som det er vanskelig å håndtere. Vi har psykolog tilknyttet teamet som har særskilt kompetanse innen overvektsbehandling. Mange bruker mat til å dempe uro og vanskelige følelser. Etter operasjonen vil man ikke kunne bruke maten på denne måte, det er derfor viktig at man lærer seg andre måter å håndtere situasjoner som oppleves belastende. De fleste opplever tiden etter operasjonen, når de går fort ned i vekt, som meget positiv. Selvbildet bedres, og man får ros fra omgivelsene. Sosial status blir ofte bedre, og pasienten får et nytt liv når det gjelder studier, jobb og privatliv. Dette skjer ofte til tross for eventuelle små komplikasjoner. Det er viktig å være klar over at man må ha en varig endring i livsstil for å opprettholde vekttapet. Noen går litt opp i vekt etter 2-3 år. Dersom man da fortsetter med gode spisevaner og aktivitetsmønster, vil vekten fort igjen stabiliseres. Overvektsoperasjoner redder liv! Det er stor helsemessig gevinst av en fedmeoperasjon! Mange overvektsrelaterte sykdommer og plager som diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, søvnforstyrrelse, hormonforstyrrelser og ufrivillig barnløshet forsvinner eller bedres etter operasjonen. Det samme gjelder for angst og depresjon. Nyere forskning: Swedish Obese Subjects og en studie fra Utah publisert i New England Journal of Medicine, viser at pasienter som gjennomgår fedmeoperasjon lever over 10 år lengre enn de ville gjort dersom de ikke ble operert. Dødeligheten av sukkersyke reduseres med 95 %, risikoen for å dø av hjerte-karsykdom reduseres med 56 % og det er 50 % mindre kreftdødelighet blant de opererte. 80 % blir helbredet av sin sukkersyke etter operasjonen. Operasjonen i seg selv innebærer imidlertid en viss risiko for helsemessige problemer, se avsnittet om komplikasjoner og oppfølging. Det er derfor viktig å følge våre anbefalinger og kontroller. 5 Kriterier for gastric bypass ved Aleris Sykehus BMI over 35 Dette er ikke et absolutt tall, men er avhengig av din høyeste tidligere vekt. Pasienter med lavere BMI kan opereres dersom de har fedmerelaterte sykdommer (som diabetes eller høyt blodtrykk). Mange av pasientene har gått noe ned i vekt før operasjon, dette er en stor fordel. Alder (over 18 år) De fleste av våre pasienter er mellom 18 og 60 år. Behandling av pasienter over 60 år kan være aktuelt og avhenger av en totalvurdering av pasientens helse. Det er en fordel om operasjonen utføres før mange fedmerelaterte sykdommer oppstår. Behandlingen vil da forhindre utvikling av disse sykdommene. Egen forståelse for problemet og evne til adferdsendring Pasienten må ha forståelse for sitt vektproblem, det vil si forståelse for at overvekten er et kronisk problem og at operasjon alene ikke løser problemet fullt ut. Operasjonen er et hjelpemiddel, pasienten må forandre adferd for å sikre godt langsiktig resultat. Det kreves at pasienten har prøvd andre muligheter for å gå ned i vekt, og at man anser operasjon for å være den eneste utvei for å oppnå varig vektreduksjon. Det forutsettes også at pasienten er i stabil mental og fysisk tilstand, og i stand til å takle eventuelle problemer som kan oppstå etter operasjonen. Samarbeid med fastlege og andre spesialister Samarbeid med pasientens egen lege er viktig. Etter operasjonen trenger pasienten å gå jevnlig til kontroll hos sin fastlege/behandlende spesialist. Før operasjon er det ønskelig med en skriftlig henvisning fra pasientens fastlege. Fastlegen vil etter operasjonen få tilbakemelding herfra vedrørende inngrepets art og nødvendig oppfølging. Hvis pasienten er under behandling for en alvorlig sykdom som f.eks. hjerte-/lungesykdom, stoffskiftesykdom, diabetes eller psykisk lidelse, er det viktig at pasienten tar opp operasjonsplanene med behandlende lege. Operasjonen og vektreduksjonen som følger, medfører behov for tettere oppfølging og betydelige forandringer (reduksjon) i medikamentforbruket. Før operasjonen skal sykehuset ha en skriftlig erklæring fra vedkommende spesialist eller fastlege om at pasienten anses å være under ideell behandling og i stabil tilstand. Pasienten må forplikte seg til å følge et oppfølgingsopplegg resten av livet! Nødvendige tiltak før operasjonen Pasienter med ekstrem overvekt må gå ned i vekt i ukene før operasjonen. Pasienter som er i dårlig form, skal bruke tiden før operasjonen til opptrening. Denne forbehandlingen utføres i samarbeid med fagpersonellet ved overvektsenheten på Aleris. Enkelte ganger krever vi et opphold på en rekonvalesensinstitusjon for at pasienten skal være best mulig forberedt. Dersom pasienten klarer å gå ned i vekt og øke sin fysiske aktivitet ukene før operasjon, gjør dette operasjonen og tiden etterpå lettere og det er mindre risiko for komplikasjoner. Røyking og alkohol Det er svært viktig at pasienten ikke røyker de siste 2 ukene før operasjonen. Vi anbefaler at man benytter anledningen til å slutte å røyke for godt. Pasienter som er aktive alkoholikere, er ikke aktuelle for operasjon

7 6 Risiko og komplikasjoner ved gastric bypass Komplikasjoner Et inngrep for overvekt er en stor operasjon i bukhulen med mange potensielle komplikasjoner. Pasienter med alvorlig overvekt har spesielle risikofaktorer som pasienter med normal vekt ikke har. Man kan regne med at risikoen for å få komplikasjoner etter operasjon hos oss er 2-3 %, men disse komplikasjonene er vanligvis ikke av alvorlig karakter. Den mest alvorlige komplikasjonen er lekkasje i sammenskjøtene, noe som kan medføre bukhinnebetennelse (kan være livsfarlig). Ved mistanke om en slik komplikasjon (skjer hos under 1 % av pasientene) gjør vi raskt en ny operasjon. En sjelden gang kan det begynne å blø etter operasjonen, oftest fra sammenskjøtene. Dette kan også medføre en ny operasjon kort tid etter den første. Andre mulige komplikasjoner er blodpropp, lungebetennelse og sårinfeksjon. For å minske risikoen for disse komplikasjonene får pasienten blodfortynnende medisin én gang i døgnet etter operasjonen og antibiotika gis som engangsdose like før operasjonen for å redusere faren for sårinfeksjon. Det er svært viktig at pasienten er i så god fysisk form som mulig før operasjonen og kommer seg tidlig opp av sengen etter operasjonen. Pasienter som er i god form og godt forberedt, har mindre risiko for å få komplikasjoner. Det er viktig at pasienten har diskutert risikoen og muligheten for å få komplikasjoner med sine nærmeste før operasjonen. Dersom komplikasjoner oppstår, kan liggetiden på sykehus bli flere dager. Sannsynlighetsrisiko for komplikasjoner: Lekkasje fra sammenskjøtinger 0,5-1 % Blødning som medfører ny operasjon 0,5-1 % Sårinfeksjon 0,5-1 % Død 0,1 % Hos over 97 % av pasientene oppstår ingen komplikasjoner. I en artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Obesity Surgery fra januar 2012 presenteres komplikasjonstall fra de 2000 første pasienter operert ved Aleris sykehus. Artikkelen viser at vårt ansvarlige kirurgteam, ledet av Hjörtur Gislason, har lave komplikasjonstall. Per februar 2012 har over 3000 pasienter blitt operert for sin overvekt ved Aleris sykehus. Senkomplikasjoner og følgetilstander Ved en stor operasjon som denne, kan ulike problemer og komplikasjoner oppstå. Vanligvis kan det meste av dette løses, men samarbeid og tålmodighet er viktig. Magesår Det er en økt risiko for å utvikle magesår i den lille magesekken, særlig ved skjøten, etter en operasjon. Faren er størst i perioden 1-3 måneder etter operasjonen. Alle vil derfor få syrehemmende medisin de 100 første dager etter operasjon som forebyggende behandling. Det er også viktig at man ikke overbelaster den lille magesekken med å spise for mye av gangen, spesielt de første måneder etter operasjonen. Ernæringsmangler På grunn av en kombinasjon av redusert inntak av mat og redusert opptak av næringsstoffer etter en gastric bypassoperasjon står man i risiko for å få mangel på nødvendige næringsstoffer etter operasjonen. Mangel på vitamin-d, kalsium, vitamin B12 og jern kan oppstå, og alle er nødt til å ta tilskudd av vitaminer og mineraler daglig resten av livet etter operasjon, i tillegg til å være nøye med hva man spiser. Indre brokk Etter gastric bypass får noen pasienter indre brokk. Dette kan enkelt løses ved å operere på nytt. Dersom dette blir aktuelt vil Aleris ta hånd om reoperasjonen uten å belaste pasienten for noen ekstra kostnad, uavhengig av når det skjer. Fettdiare Ved inntak av fettrik kost, vil mange etter operasjonen få diaré. Dumping Etter en gastric bypassoperasjon kommer maten umiddelbart ned i tarmen. Dersom man spiser mat med høyt sukkerinnhold, for store mengder, eller for fort, vil blodsukkeret stige raskt og tarmen vil utvide seg mekanisk. Kroppen reagerer på dette med økt insulinfrigjøring som igjen gir et raskt blodsukkerfall samtidig som man kan få et blodtrykksfall. Dette kan gi symptomer som slapphet, hjertebank uvelhetsfølelse og kvalme. Gallestein Når man går raskt ned i vekt, kan dette føre til dannelse av gallestein. Rundt 35 % av pasientene har gallesteiner før operasjonen, og noen vil få det etterpå. Vi anser ikke dette som et stort problem. Dersom en pasient som har vært operert hos oss, får et gallesteinsanfall, blir hun/han behandlet på samme måte som andre som har gallestein. Hvis man har kjent gallestein med symptomer, fjerner vi galleblæren samtidig med gastric bypassoperasjonen. Spesielle problemer etter operasjonen Etter operasjonen er det ikke mulig å gjøre gastroskopi /inspisere magesekken via en slange med kamera på den store delen av magesekken (den frakoblede delen). Det er heller ikke mulig å gjøre endoskopisk undersøkelse av galleganger etter operasjonen. Når pasienten har gått kraftig ned i vekt, kan det bli overflødig hud som kan være plagsom og kosmetisk skjemmende. Dette kan korrigeres ved plastisk kirurgi, men vi anbefaler at pasienten venter med slike inngrep i ca 2 år (til vekten har stabilisert seg)

8 7 Før operasjonen 8 Etter operasjonen De pasientene som er i god fysisk form og ikke svært overvektige (BMI under 60), forberedes direkte til operasjon via vår poliklinikk. Pasientene møter kirurg, anestesilege, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier og eventuelt andre spesialister ved behov til samtale og undersøkelse før operasjonen. Det blir foretatt en klinisk undersøkelse, medikamentforbruk blir registrert og nødvendige blodprøver blir tatt. Innleggelsen på kirurgisk avdeling på Aleris Sykehus Pasienten møter fastende til avtalt tid dagen før eller samme dag som operasjon. Blodprøvetakning og eventuelle forundersøkelser som EKG gjøres. Kvelden før operasjonen skal pasienten faste fra klokken 24.00, det vil si ikke spise. Man kan drikke vann inntil fire timer før operasjonen. De siste fire timene før operasjonen skal man ikke drikke, røyke, tygge tyggegummi eller spise pastiller. Man kan skylle munnen med vann og pusse tenner. Pasienten skal dusje med Hibiscrub (kjøpes på apoteket) og rense navlen godt med sprit kvelden før og operasjonsdagen. Toalettsaker og komfortable inneklær tas med til sykehuset. På sykehuset Etter operasjonen føres pasienten til en oppvåkningsstue og blir observert der de første 2-3 timer før flytting til sengeposten. Pasienten vil få væske i en blodåre (intravenøst). Pasienten skal aktivt bruke en blåsefløyte med luftmotstand på dette tidspunktet for å komme seg raskere etter operasjonen. Man opplever alltid noe smerter første tid etter operasjonen, og smertestillende medisiner gis ved behov. Det forventes at pasienten er i stand til å drikke litt vann, stå opp av sengen og gå i avdelingen allerede noen timer etter operasjonen. Pårørende kan ringe vår sengepost på telefon Ernæring og mobilisering Første dagen etter operasjonen skal pasienten komme i gang med flytende kost. Det serveres havrevelling og yoghurt som første måltid. Man starter med lett aktivitet hvor man går mange turer i avdelingen. Bevegelse reduserer faren for komplikasjoner som blodpropp og lungebetennelse og bidrar også for å sette i gang tarmbevegelser. Intravenøs væske gis dersom man drikker mindre enn 1,5 liter, for å unngå dehydrering. Det skal derfor føres dagbok der man registrer nøyaktig hvor mye som inntas. Man får ta sine faste medisiner. I løpet av dag 1 etter operasjon er de fleste i form til å reise hjem eller bo på hotell Pasienten skal innta flytende kost. Det er viktig å bruke god tid når man drikker/spiser og ikke sluke væsken. Innen hjemreise skal pasienten delta på felles undervisning om flytende kost, og får også individuell samtale med avdelingens kliniske ernæringsfysiolog. Det legges vekt på at pasienten er mobil, gjør pusteøvelser med blåsefløyten og gradvis øker treningen. De tre første ukene skal pasientene kun ha flytende kost uten større partikler. Mat som renner kalles flytende, det kan være buljong, supper, yoghurt, smoothies og proteindrikker. Etter 3 uker går man over til findelt kost i ytterligere 2 uker. Pasienten får grundig informasjon både skriftlig og muntlig om dette fra klinisk ernæringsfysiolog, og det er svært viktig å følge alle beskjeder vedrørende drikke og ernæring som gis for å oppnå best mulig resultat og unngå komplikasjoner. Hjemreise De fleste reiser hjem første dag etter operasjonen. Lengre opphold er i noen få tilfeller nødvendig, dette vurderes individuelt. Før hjemreise skrives det ut resept på smertestillende, kvalmestillende, og magesyrehemmende medisiner. Pasienten blir kontaktet per telefon eller får time for kontroll på poliklinikken en uke senere. Dersom pasienten bor over to timer fra Oslo, krever vi at pasienten finner et sted å bo i Oslo-området noen dager etter utskriving. Det anbefales at man har kontakt med pårørende daglig de første 5 dager etter operasjon. Mange velger å ha pårørende med seg på hotell eller bor hos familie eller venner noen dager etter operasjonen. Aleris har avtale med Rica Hotell Bygdøy Allé, hvor mange overnatter etter utskrivelse, telefon

9 9 Oppfølging etter operasjon Poliklinisk kontroll Pasienten er i kontakt med Aleris Overvektsklinikk dagen etter utskrivning, 1 uke og 3 uker etter operasjonen. Deretter etter 3 måneder. Pasienten skal ha kontroll og ta blodprøver minst to ganger i året de første tre årene, siden en gang årlig. Det første året bestiller pasienten kontroller ved Aleris Overvektsklinikk, kontrollene kan også gjøres i samarbeid med egen lege etter avtale. Antall kontroller økes ved behov. Fastlegen og diverse spesialister 14 dager etter operasjon skal pasienten til sin fastlege for å fjerne klipsene etter operasjonen, som sitter overfladisk i huden. Etter operasjonen må pasienten gå til jevnlige kontroller hos fastlege eller behandlende spesialist. Det er spesielt viktig med hyppige kontroller hvis pasienten bruker medisiner for høyt blodtrykk, diabetes, hjerte-, lunge- eller mental sykdom. Behovet for medikamenter blir ofte betydelig redusert etter operasjonen, og man kan bli kvitt flere sykdommer. Overbehandling av sukkersyke og høyt blodtrykk (som mange blir kvitt) kan være farlig. Mange av kontrollene kan foretas hos egen lege i samarbeid med Aleris Overvektsklinikk. Samarbeid med fastlegen er viktig. Pasienten må følges opp med kontroll og blodprøver en til to ganger i året resten av livet for å følge vitamin- og mineralstatusen og dermed forebygge sykdom og symptomer forårsaket av mangeltilstander. Fastlegen vil få skriftlig informasjon fra Aleris Overvektsklinikk om inngrepets art og retningslinjer for videre oppfølging av pasienten. Mestringskurs 3 måneder etter operasjonen blir alle tilbudt et dagskurs ved Aleris sykehus. Det vil her bli anledning til å utveksle erfaringer med andre overvektsopererte. Under kurset vil man få praktiske oppgaver og veiledning ved lege, psykolog, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og spesialsykepleier. Et oppfølgingskurs vil også arrangeres etter 12 mnd. Mestringskursene og de polikliniske kontrollene inngår i operasjonsprisen. Reise og eventuelle utgifter til opphold må man dekke selv. Fravær fra arbeid Det er individuelt hvor lenge man trenger å være borte fra arbeid etter en fedmeoperasjon. De fleste er tilbake i jobb 1-6 uker etter operasjonen. Pasienten får sykemelding fra kirurgen som opererer ved Aleris for den første tiden rett etter operasjonen. 10 Graviditet etter operasjonen Redusert fruktbarhet er vanlig hos kvinner med alvorlig fedme. Risikoen for komplikasjoner under graviditet og fødsel er økt hos overvektige. Når man går ned i vekt, er det vanlig at fruktbarheten øker. Prevensjon er derfor viktig. Enkelte undersøkelser antyder at opptak av p-piller kan være redusert hos enkelte, annen prevensjon kan derfor vurderes som f.eks hormonspiral, p-piller administrert via plaster eller P-ring. Vi anbefaler ikke kvinnene å bli gravide de to første årene etter operasjonen, spesielt ikke før vekten har stabilisert seg. Skulle man allikevel bli gravid før dette, er det viktig å gi beskjed til oss på Aleris

10 11 Resultater og referanser I perioden rett etter operasjonen er vekttapet størst. Etter 1,5-2 år har vekten stabilisert seg på et nytt nivå. De fleste klarer å beholde det nye vektnivået de oppnår, forutsatt at de følger instruksjonene for mat, drikke og trening etter operasjonen. Det er viktig å ha klart for seg at resultatet blir dårligere hvis man ikke spiser regelmessig og spiser feil mat. Våre kirurger har publisert resultatene fra sine første 150 operasjoner med kikkehullskirurgi i det internasjonale legetidsskriftet for fedmekirurgi (Obesity Surgery, januar 2005). Resultatene er svært lovende og har vakt oppmerksomhet. Langtidsresultatene utover 5 år foreligger ikke for denne studien enda, men i løpet av 2012 regner vi med å kunne fremlegge resultatene. Vi har (med kun få unntak) gode resultater, pasientene mister over 80 % av overvekten (vekt over idealvekt), og det har vært svært få komplikasjoner. Resultatene fra de 129 første operasjonene ved Aleris er publisert i Tidskrift for Den norske legeforening i januar pasienter på Island før operasjon i Figuren viser tap av vekt etter gastric bypass operasjon. 100 % av overvekten vekk betyder at man har fått normal vekt (BMI = 25) To år og 300 kg senere % Excess Weight loss Months post op Total Population BMI > 50 BMI 50 Etter operasjonen blir det store forandringer i kroppsvekt og helsetilstand for pasienten. Det er viktig å samle informasjon om effekten av operasjonen, både når det gjelder fysisk og mental helse. Derfor ønsker vi at de pasienter som inngår i vår fedmebehandling, også deltar i våre undersøkelser slik at vi kan dokumentere effekten av behandlingen. Det er også viktig å kunne dokumentere både den helsemessige og økonomiske gevinsten av operasjonene overfor myndighetene, slik at denne virksomheten kan fortsette å ekspandere etter behov. Ved en slik operasjon spares det store summer i form av mindre medisinbruk og mindre sykefravær. En del pasienter som allerede er uføretrygdet, har mulighet til å komme tilbake i arbeid igjen etter operasjonen. Operasjonen kan dessuten forhindre at mange blir sykemeldte eller uføre i fremtiden. Det er imidlertid viktig å se på operasjonen som et godt hjelpemiddel for at bli kvitt fedmen. Et godt langtidsresultat avhenger således av pasienten selv. 12 Fysisk aktivitet og mosjon Det er viktig med regelmessig trening og mosjon etter operasjonen, for at kroppen skal komme raskere i balanse og for å oppnå et godt langtidsresultat. Vi anbefaler at pasientene begynner å gå små turer nærmest straks etter operasjonen. Vekttap etter operasjonen skyldes ikke bare redusert fettmengde, men også reduksjon av muskelmasse. Det er veldig viktig å komme fort i gang med trening når vekten reduseres, og spise proteiner slik at muskelmassen blir minst mulig redusert. Vi anbefaler regelmessig trening, gjerne i treningssal eller svømming 3-4 ganger i uken. Minst 30 minutter hver dag bør man trene ved å gå raske turer, sykle, ro eller lignende. Når det gjelder annen fysisk aktivitet som for eksempel seksualliv, er det ingen restriksjoner i forbindelse med dette. Man kan bevege seg normalt etter operasjonen, smertegrensen vil avgjøre hva en pasient kan tåle etter et inngrep

11 13 Vanlige spørsmål og svar 1. Hvordan kan jeg finne ut om en gastric bypass operasjon er noe for meg? Hvor starter man prosessen? Svar: Det beste er å diskutere dette med din fastlege, som sender en henvisning videre til Aleris Sykehus hvor du blir vurdert. Du kan også bestille time direkte på vår poliklinikk på Aleris Sykehus i Oslo og diskutere dette med kirurg og/eller ernæringsfysiolog. 2. Er operasjon et alternativ for alle som lider av fedme? Har man krav på å få operasjon? Svar: Nei. Beslutningen om en operasjon tas i samarbeid med ansvarlig kirurg og andre fagfolk ved i Aleris og fastlegen. Dette er en potensielt risikofylt operasjon. Grunnen til at den har god effekt på lang sikt, er at den er brutal når det gjelder inntak av mat. Det er derfor avgjørende at pasienten forstår hva man går til, er mentalt og fysisk i stand til å tåle den belastningen som operasjonen er, og tåler perioden etter operasjonen (som kan være utfordrende). Det er veldig viktig at man endrer livsstil, slik at resultatet blir tilfredsstillende. Pasienter som har et alkohol- eller medikamentmisbruk, eller som er i mental ubalanse, med alvorlige psykiske lidelser eller som sannsynligvis ikke vil følge det postoperative kontrollopplegget, er dårlig egnet for denne type behandling. 3. Hvorfor er det viktig å gå ned i vekt de siste ukene før operasjonen? Svar: a) Dette er en stor operasjon og det er viktig å være i så god fysisk form som mulig på forhånd, for at perioden etterpå skal bli lettere. b) Dersom pasienten holder på å gå opp i vekt eller ikke har gått ned i vekt, er ofte leveren stor (fettlever). Det gjør at operasjonen både blir teknisk vanskeligere (lite plass i bukhulen) og farligere. Ved fettlever er det mer fare for blødninger under operasjonen. Magesekken ligger like under venstre leverlapp, og med stor fettlever kan det være vanskeligere å utføre inngrepet. Hvis pasienten har gått ned i vekt, ca. 10 kg før operasjonen, kan man forvente at ca 2 kg har forsvunnet fra leveren, som dermed skrumper og blir normal. c) Dersom pasienten går en del ned i vekt før operasjonen, skjer vekttapet like etter operasjonen ikke så raskt. Dette er en fordel da det kan være belastende for kroppen å gå mye ned i vekt på kort tid. 4. Hvor lang tid må man beregne sykefravær etter operasjonen? Svar: De fleste trenger 1-6 ukers sykemelding etter operasjonen. Dette er individuelt og kommer an på hva slags arbeid man har, og om forløpet har vært komplikasjonsfritt. Pasienter som har tungt fysisk arbeid, må regne med å være sykemeldt i 3 måneder. 5. Hvorfor behøver man å være i kontakt med fastlegen? Svar: Etter operasjonen må man gå til livslang kontroll med blodprøver hos fastlegen. De 3 første årene etter operasjon skal man til kontroll minst hvert halvår, deretter årlig. Kontroller det første året skjer hos Aleris Overvektsklinikk. Mange har kontakt med sin fastlege i tillegg i denne perioden. Mange pasienter tar medisiner som fastlegen (eller andre spesialister) har forordnet. Tidlig etter operasjon er det viktig at slik medisinering revurderes jevnlig, da man vanligvis kan redusere eller slutte med medikamenter for mange sykdommer. Dette gjelder spesielt medisiner for diabetes og høyt blodtrykk. Behandlende lege er den rette personen for å justere medisiner etter operasjonen. 6. Mister jeg hår etter operasjonen? Svar: Mange opplever at håret faller av i betydelig grad etter operasjonen. Årsaken er at pasienten er i en underernæringsfase de første måneder etter operasjon. Håret kommer til å bli normalt igjen når en ny stabil vekt er oppnådd. 7. Endres fruktbarheten? Svar: Redusert fruktbarhet er vanlig hos kvinner med alvorlig fedme. Når de går ned i vekt, er det vanlig at fruktbarheten øker, slik at man må passe godt på prevensjon straks etter operasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste at kvinnene ikke blir gravide de første 2 årene etter operasjonen, spesielt ikke den første tiden når pasienten lider av underernæring. Når pasienten har nådd en stabil vekt, og har fått bedre ernæringsstatus, kan hun begynne å planlegge en graviditet. Risikoen for komplikasjoner er økt både når det gjelder graviditet og fødsel hos overvektige. Hvis pasienten blir gravid kort tid etter operasjonen, er det derfor viktig at hun går til ekstra kontroller både hos fastlege og gynekolog/fødselslege for å kontrollere blodprøver og ernæringsstatus. 8. Hva kan forhindre godt resultat av operasjonen på langt sikt? Svar: De to vanligste årsakene er; a) At man spiser for mye rent sukker. Se avsnitt om dumping. b) At man begynner å spise uregelmessig igjen, dropper frokost og lunsj men småspiser hele tiden fra man kommer fra jobb til man legger seg. Det er viktig å definere måltider, kun spise 4-5 ganger om dagen på lang sikt. Hvis man spiser mellom måltidene skal dette kun være frukt/grønnsaker. 9. Er det vanlig å ha diaré etter operasjonen? Svar: Dersom man ikke passer godt på hva man spiser, kan man få løs avføring og eventuelt diaré, spesielt dersom maten inneholder for mye fett. De fleste vil etter operasjonen raskt lære hvor grensen går, og passe seg for dette. 10. Hvordan er det med plastisk kirurgiske inngrep for å rette på overflødig hud etter operasjon? Svar: Huden kan bli veldig slapp, spesielt den første tiden etter operasjon. Den blir vanligvis noe bedre med tiden, men huden trenger mye lengre tid på å trekke seg sammen enn den tiden det tar å gå ned i vekt. Vi anbefaler ikke at det utføres plastikk-kirurgiske inngrep før det har gått ca 2 år fra operasjonen, for å sikre at resultatet blir best mulig. Eventuell plastikkirurgi i den tidlige fasen hvor man fortsatt er underernært, medfører mye større fare for komplikasjon og infeksjon, og resultatet blir dårligere. Det vanligste problemet er et stort fettforkle, og man må regne med at nærmere halvparten av pasientene vil få behov for å rette på dette i fremtiden

12 14 Pasienthistorie Geir Ludvigsen Etter 18 måneder i kø og overskredet tidsfrist ringte jeg Nav og fikk klarsignal for operasjon ved Aleris. Vekten var da 140 kg. I januar 2007 ble jeg operert og vekten har nå stabilisert seg rundt 80 kg. Jeg har gått fra 5 XL til M og det å kunne gå inn i en vanlig butikk å finne klær som passer er helt fantastisk. Før operasjonen spiste jeg få og store måltider, nå spiser jeg små og mange. I tillegg er jeg blitt en ivrig turgåer. Etter operasjonen har jeg vært på de fleste nuter og fjelltopper rundt Stavangerdistriktet. Jeg går ca 7-11 kilometer hver dag og da kan du jo se hvor langt det blir etter operasjonen. Før var det andre som prøvde å få meg med på tur (hadde alltid en unnskyldning for å slippe), men nå er det omvendt. Nå er det jeg som maser på andre om å bli med. Jeg har veldig mye bøy og tøy i jobben min og dette går mye lettere nå. Bare det å kunne gå inn i en butikk og finne klær i min størrelse er en fantastisk opplevelse. Før var jo ikke ekspeditørene akkurat service innstilt når en i min gamle størrelse kom inn i butikken. Etter operasjonen har jeg fått et nytt liv. Alt er mye enklere, selvtilliten har økt og det sosiale livet mitt har blitt mye rikere

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter

Detaljer