Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt."

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 13/214-1 Sakstittel: PILOTPROSJEKT VESTRE GOA Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: L81 Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt. Tildelingsregler godkjennes. Pris for tomt T3 fastsettes til selvkost. Grunnlagsdokumenter: Formannskapets vedtak i sak 64/12. Tegninger og illustrasjoner, vedlegg 1. Lov om burettslag, vedlegg 2. Kombinasjonsmodellen, vedlegg 3. Tildelingskriterier og regler for startlån, vedlegg 4. Bakgrunnen for saken: Formannskapet behandlet saken sist i møte , sak 64/12 og fattet følgende vedtak: Stavanger boligbyggelag sitt pilotprosjekt for område T3-Goa vest tas til orientering. Rådmannen arbeider videre med sikte på å realisere prosjektet. Administrasjonen har sammen med ordfører, varaordfører, SBBL og Husbanken bearbeidet prosjektet. Saksopplysninger:

2 Randaberg kommune har sammen med Stavanger Boligbyggelag og Husbanken jobbet for å å finne løsninger for de som skal etablere seg i et vanskelig boligmarked i vår region. De aller fleste unge etablerere har vanskeligheter med å innfri krav til nødvendig egenkapital dersom de ikke har tilgang på ressurser via foreldre eller andre. Det gjelder både blant Randaberg kommunes innbyggere og Stavanger Boligbyggelag sine medlemmer. Det er tatt utgangspunkt i tomt T3 på Vestre Goa. Prosjektet består av 25 boliger fordelt på: - Type A: 2roms 52 m2 BRA 9 stk - Type B: 3roms 65 m2 BRA 9 stk - Type C: 4roms 117 m2 BRA 7 stk

3 Følgende boligtyper er tenkt: Boligtype A & B Boligtype C Se for øvrig vedlegg 1 for mer informasjon vedrørende situasjonskart og detaljer rundt boligtyper. Kombinasjonsmodellen

4 I utgangspunktet ønsket man å gjennomføre en leie/eie modell på hele prosjektet, men dette viste seg ikke å være mulig med dagens lovgivning. Etter samråd med Husbanken ble det derfor valgt en kombinasjonsmodell eie & leie/eie som muliggjør en fullfinansieringsløsning for alle deltakere i prosjektet. Dette er en løsning hvor 70 % selges direkte til personlige andelseiere og 30 % av andelene eies av et aksjeselskap hvor formålet er utleie/salg. Husbanken ønsker å benytte prosjektet som et pilotprosjekt. A. Eie-modellen En fullfinansiert eiemodell hvor startlån fra kommunen gjør det mulig å skaffe seg en bolig uten egenkapital. Hovedpunkter i modellen: Eksempel 1. Rasjonelle boliger 2. Fokus på lave kostnader relatert til tomt, utvikling og bygging rundt 10% rimeligere enn markedskostnad. 3. Alle kostnader inkl. månedlig drift og vedlikehold vil være ca. 30 % rimeligere enn tradisjonell eiermodell. 4. Fellesgjeld kombinert med startlån. Fellesgjeld er annuitetslån fra første dag og 30 års nedbetaling. 5. Gevinst ved salg i løpet av de første 3 år avregnes lineært i henhold til tildelingskriterier gitt av Randaberg kommune. Her er et eksempel med utgangspunkt i en leilighet med markedspris på kr ,-, og hvor Randaberg kommune sammen med Stavanger Boligbyggelag har subsidiert prosjektet, noe som gir en «ny» pris på kr ,-. Kjøpspris = Grunnlån + startlån = kr ,- Finansiert ved grunnlån (fellesgjeld) kr ,- + startlån kr ,- Beregnede månedlige utgifter etter skatt + fellesutgifter: 1. år: = år: = år: = Viser for øvrig til vedlegg 3 som gir en oversikt over månedlige utgifter sammenlignet med alternativ privat finansiert og leie/eie modellen. B. Leie/eie-modellen Denne modellen innebær en leieavtale med en rimeligere leie, samt opsjon på å eie.

5 Hovedpunkter i modellen: 1. Rasjonelle boliger 2. Fokus på lave kostnader relatert til tomt, utvikling og bygging rundt 20% rimeligere enn markedskost 3. Leieforholdet i denne modellen er basert på at leien dekker alle kostnader inkl. månedlig drift og vedlikehold og vil være ca. 40% rimeligere enn tradisjonell eiermodell. 4. Leieperiode er minimum 3 år før kjøpsopsjon kan gjøres gjeldende til markedspris ved oppstartstidspunkt med fratrekk av nedbetaling av fellesgjeld. 5. Husleien baseres på den inngangsverdi boligen har på utleietidspunktet inklusiv månedlig drift- og vedlikeholdsutgifter. 6. Eventuelt kjøp må realiseres innen 6 år fra leiestart. 7. Eie er basert på at beboer fremskaffer egen finansiering og egenkapital. Pris for eventuelle nye leietakere, vil reguleres i henhold til statistikk fra NEF i forhold til opprinnelig ferdigstillelses dato for prosjektet. Eksempel Her er et eksempel med bakgrunn i en leiligheten med markedspris på kr ,- og hvor Randaberg kommune sammen med Stavanger Boligbyggelag har subsidiert prosjektet som dermed gir «ny» pris på kr ,-. Opprinnelig verdi: kr ,- Finansiert ved grunnlån (fellesgjeld) kr ,- + lånetilskudd kr ,-* * Lånetilskuddet skrives ned over 20 år. Kjøp etter 3 år: Markedspris nedbetalt fellesgjeld: Kr ,- - kr ,- = kr ,- Opprinnelig låntaker (utleieselskap) betaler tilbake 17/20 av tilskudd til Husbanken, rest kr ,- beholdes av utleieselskap. NB! Leietaker har ikke skattefradrag i dette alternativet. Beregnet husleie + fellesutgifter: 1. år: = år: = år: = Vi viser for øvrig til vedlegg 3 som gir en oversikt over månedlige utgifter i de ulike modellene.

6 Tildelingskriterier Det er tatt utgangspunkt i kriteriene som ble nyttet ved tildeling av etablererboliger på Vestre Goa. For å sikre en sosial profil er det som nytt punkt tatt inn at søkere må tilfredstille kriteriene til startlån. Forslag til tildelingsregler: Tildelingsregler for boliger på Tomt T3, Vestre Goa. Tildeling finner sted i prioritert rekkefølge: Prioritet 1, personer i gruppe A. Prioritet 2, personer i gruppe B. Prioritet 3, personer i gruppe C. Gruppe A (prioritet 1). Ett av følgende krav må være oppfylt: Søker må ha bodd i Randaberg kommune i minst 10 år. Søker som bor og har bodd i Randaberg kommune de siste 3 år. Søker som er tilsatt i firma/bedrift etablert i Randaberg kommune (hovedarbeidsgiver), og som har arbeidet der sammenhengende de siste 3 år. Gruppe B (prioritet 2). Søker som bor eller arbeider (hovedarbeidsgiver) i Randaberg kommune. Gruppe C (prioritet 3). Andre søkere. Fellesbestemmelser for alle gruppene: 1. Søker, ektefelle, registrert partner eller samboer til søker kan ikke eie, eller ha eiet bolig eller boligtomt. 2. Ektepar eller samboere/registrert partner kan kun levere en søknad. 3. For registrering av kvalifiserende botid skal folkeregisteret legges til grunn. Dokumentasjon kan kreves. 4. Kvalifiserende arbeidstid i kommunen må dokumenteres av arbeidsgiver(e). 5. Søker må være fylt 20 år på søknadstidspunktet.

7 6. Tildeling og prioritering skjer ved loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. 7. Dersom boligen tildeles på uriktig grunnlag, som har sin årsak i feil eller manglende opplysninger fra søker, har kommunen rett til å trekke tilbake tildelt bolig. 8. Søker må fylle kriteriene for tildeling av startlån i Randaberg kommune. Rådmannens vurdering: I regionen er det store utfordringer med å skaffe seg bolig til normal pris. Dette gir ekstra store utfordringer for kommunene i det boligsosiale arbeidet. Rådmannen ser på det fremlagte prosjektet som et bidrag til å gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet. En evaluering av prosjektet vil kunne gi svar på om dette er en modell som kan brukes også på fremtidige prosjekt. Rådmannen vil anbefale at prosjektet gjennomføres innenfor de rammer som fremkommer av saken. Saksbehandler: Leif T. Soland Tjenesteområdesjef: Hvilke planer har dette konsekvenser for: Særutskrift: Stavanger boligbyggelag Saksbehandler

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer