Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010.

2 INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud 20 Risikostyring og internkontroll 23 Konsernledelsen 27 Styret 29 Actakonsernet og Acta Holding ASA - Årsberetning 31 Actakonsernet - IFRS 39 Konsernresultatregnskap 39 Konsernbalanse 40 Endringer i konsolidert egenkapital 42 Konsolidert kontantstrømoppstilling 43 Noter til konsernregnskapet 44 Acta Holding ASA - NGAAP 68 Selskapets resultatregnskap 68 Selskapets balanse 69 Selskapets kontantstrømoppstilling 71 Noter til selskapsregnskapet 72 Ansvarsfraskrivelse: Denne årsrapporten inneholder visse utsagn relatert til fremtidig utvikling som er forbundet med risiko og usikkerhet. Alle utsagn utenom de som er relatert til historiske fakta er utsagn om fremtidig utvikling og må ikke forstås som noen som helst form for garanti for fremtiden. Det vises for øvrig til vilkår og betingelser for bruk av Finanshuset Actas internettsider på Styrets bekreftelse 83 Revisjonsberetning 84 Vedtekter 86 Aksjonærforhold 87 Eierstyring og selskapsledelse 92 Kontoroversikt 98 2

3 Fakta om Acta Fakta om Acta. Finanshuset Acta Finanshuset Acta er Nordens ledende investeringsrådgiver og har gitt investeringsråd siden Finanshuset Acta betjener i dag kunder i Norge, Sverige og Danmark. Siden starten har Acta vokst til nå å ha kunder som har eiendeler for NOK 67 milliarder gjennom Acta. Konsernets hovedadministrasjon er i Stavanger. Finanshuset Acta har 24 rådgivningskontorer i Norge og Sverige, i tillegg har vi to meglerbord for ordreformidling og investeringsmegling plassert i Stavanger og Stockholm, samt en markets avdeling i Oslo. Konsernet har 282 ansatte. Finanshuset Acta tilbyr en rekke investeringsprodukter fra over 30 leverandører innenfor eiendom, private equity, shipping, fornybar energi, strukturerte produkter, verdipapirfond, fondsforsikring og infrastruktur. Strategi Finanshuset Actas hovedvirksomhet er å yte investeringsrådgivning gjennom lokal tilstedeværelse i de største byene i vårt marked. De senere årene har både investeringsmegling og tjenester innenfor markets blitt viktige tilleggstjenester som Actakonsernet vil utvikle videre. Visjon: Vi skal skape et ledende nordisk finanshus. Forretningsidé: Vi skal gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Verdier: Kompetanse - Gode rekrutteringsprosesser - Sertifisering av rådgivere - Utviklingsprogram for fag, salgsledelse og salg/rådgivning/megling Integritet - Kundens behov i sentrum - Nøytral til produkter og leverandører - Kvalitet i alle prosesser - Måling av KTI (kundetilfredshet) Energi - Kultur preget av initiativ og proaktivitet - Trivsel og glede - Måling av ATI (ansattilfredshet) - Konkurransedyktig avlønning 3

4 konsernsjefens kommentar ET UAVHENGIG FINANSHUS. I 2010 fortsatte vi å bygge det nye Acta Finanshuset Acta. Visjonen er å skape et ledende nordisk finanshus gjennom å gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Uavhengighet er det bærende elementet for at Finanshuset Acta skal oppnå målsettingen om å sørge for at interessekonflikter blir redusert til et minimum. Derfor tilbyr Finanshuset Acta uavhengig rådgivning. Vi står fritt til å velge de beste produktene for kunden, uten binding til produktleverandører. Finanshuset Acta har et lønnssystem som sikrer uavhengig rådgivning. Lønnen til våre rådgivere påvirkes ikke av hvilke produkter kunden velger. Finanshuset Acta har en prissetting som sikrer uavhengige råd. Hos oss kan kunden velge å betale en fast årlig avgift på sine investeringer, uavhengig av antall transaksjoner eller produktvalg. Det betyr forutsigbare kostnader for kunden og et interessefellesskap med rådgiveren. Porteføljekonto Etter et omfattende og grundig utviklingsarbeid kunne vi i juni 2010 lansere en ny og bedre måte å betjene kundene på. Vi har valgt å gi den nye betjeningsformen navnet Porteføljekonto. Målet er å sikre at kunden og rådgiveren har mest mulig sammenfallende interesser. Investeringsbeslutninger som er gode for kunden, er også fordelaktig for rådgiveren, og vice versa. Målet er felles økt avkastning på investert beløp, gitt kundens definerte risikopreferanser. Porteføljekonto passer for kunder som vil sikre seg uavhengig rådgiving og velge sparealternativer fra et nøytralt produktutvalg. Tidligere har kunder betalt et tegningshonorar for hvert kjøp eller salg som gjøres. Med Porteføljekonto faller tegningshonoraret bort. Kunden betaler i stedet en månedlig avgift og kan fritt gjøre endringer innenfor Actas produktutvalg. Vi var stolte og sikre på at vi hadde utviklet et godt produkt for kundene, men vi var likevel litt spente på mottagelsen da vi lanserte Porteføljekonto i juni Vi forsto raskt at Porteføljekonto kom til å bli en suksess. Rådgiverne meldte om stor interesse fra kundene. I løpet av høsten valgte 5600 kunder å flytte 7,3 milliarder kroner av sine investeringer over til Porteføljekontoer. På to års sikt forventer vi at brorparten av våre kunder velger Porteføljekonto som den foretrukne betjeningsformen. 4

5 konsernsjefens kommentar Rådgiverlønn som sikrer uavhengighet I tillegg til lanseringen av Porteføljekonto har Finanshuset Acta innført en lønnsmodell som sikrer at kunden får de beste rådene. Lønnen til rådgiveren øker bare når kundens portefølje stiger i verdi, og rådgiver tjener ikke mer på å velge ett produkt fremfor et annet. Porteføljekonto er i tråd med våre kunders ønsker om nøytrale investeringsråd og er Finanshuset Actas svar på europeiske myndigheters ønske om å redusere interessekonflikter til et minimum. Kvalitet i alle ledd Gjennom 2010 fortsatte vi å styrke oss innenfor kvalitetssikring. Et viktig bidrag er sertifisering av investeringsrådgiverne. Finanshuset Actas rådgivere i Norge fullførte i fjor sertifiseringstestene som skal sikre høyere kvalitet i møtet med kunden. Rådgivere testes innen finans, kundebehandling, lover og regler. Finanshuset Acta er blant de første investeringsrådgivningstilbyderne i Norge som har sertifisert alle rådgivere. Dette er vi veldig stolte av. Sertifiseringen bidrar til å heve standarden i Finanshuset Actas rådgiving og i bransjen for øvrig. Sverige har hatt lignende sertifisering lenge, og Finanshuset Actas svenske rådgivere og forsikringsmeglere blir sertifiserte i henhold til de respektive arbeidsoppgavene. Acta har også brukt store ressurser på å utarbeide nye retningslinjer og rutiner for selve investeringsrådgivningen overfor kunder, og skjerpet kontrollen av hvordan dette foregår. En gruppe som vi kaller Team Forkontroll går gjennom alle investeringsråd og transaksjoner og godkjenner disse før de blir gjennomført. Vi har også bygget ut funksjonene for intern kvalitetskontroll som sikrer at vi alle følger både lovens detaljerte regler og de retningslinjene vi har utarbeidet selv. Dette gir oss en ekstra sikkerhet om at de rådene vi gir, er riktige og at dokumentasjonen er komplett. Ny Sverigesjef og ny Acta Markets-sjef Før årsskiftet tiltrådte Arturo Arques som ny Sverige-sjef i Finanshuset Acta. Arques er 45 år og kom fra stillingen som Head of Private Banking & Asset Management og har vært medlem av konsernledelsen i Nordnet. Han har 25 års erfaring fra finansbransjen og har tidligere hatt flere ledende stillinger i SEB og Handelsbanken. Arques studerte foretaksøkonomi ved Universitetet i Stockholm og pedagogikk ved Lærerhøyskolen i Stockholm. Vi er svært tilfreds med at Arturo Arques har valgt å slutte seg til Finanshuset Acta. Arques har bred kompetanse og har oppnådd svært gode resultater innenfor flere områder. Med sin lange erfaring fra finansbransjen i Sverige er han den rette personen for å lede Actas svenske virksomhet mot bedre omdømme, lønnsomhet og vekst. Rett før årsskiftet ansatte Finanshuset Acta Ole Jørgen Jacobsen som administrerende direktør i Acta Markets AS. Jacobsen kommer fra stillingen som Managing Partner i Arctic Capital Partners hvor han primært har hatt ansvaret for institusjonelle eiendomsprosjekter. Vi er meget glade for at vi har fått Ole Jørgen Jacobsen med oss på laget. Hans varierte erfaring både fra norsk og internasjonalt næringsliv vil være en betydelig styrking av Acta Markets, og kompetansen han representerer vil være av stor verdi i forbindelse med vår satsing innen corporate finance. Actakunder solgte eiendommer med milliardgevinst Like før årsskiftet solgte selskapene Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB samtlige eiendommer, og selskapene Boligutleie Holding III AS og Hyresfastigheter Holding III AB solgte via datterselskaper cirka 20 prosent av sine eiendommer. Selskapene, som eies av kunder i Finanshuset Acta, solgte dermed om lag leiligheter i Sverige for i overkant av 7 milliarder svenske kroner. Transaksjonen var den største eiendomstransaksjonen i Sverige i Kjøperen var Willhem AB, som er et nyetablert eiendomsselskap hvis strategi er å investere i svenske utleieboliger. Kjøper eies av Första AP-fonden, som er et av Sveriges største pensjonsfond. På tross av finanskrisen har Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB, som ble etablert i 2003, hatt meget god avkastning i investeringsperioden. Samlet har kundene fått en gevinst på om lag 1,3 milliarder svenske kroner. Sammenlignet med tilsvarende eiendomsinvesteringer i samme periode er dette en avkastning vi er stolte av å levere til våre kunder. Transaksjonen viser også at omsetningen i annenhåndsmarkedet for eiendom er i ferd med å ta seg opp. Acta Markets har, sammen med andre, vært rådgiver i transaksjonen. Acta er godt fornøyd med å delta som rådgiver i denne transaksjonen og at vår satsing på å bli et fullverdig finanshus har gitt resultater. Vi forventer at mange fornøyde kunder velger å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter gjennom Finanshuset Acta. 5

6 konsernsjefens kommentar Actakonferanser Tidlig i 2010 arrangerte Finanshuset Acta for første gang Actakonferansen, med de velrenommerte foredragsholderne Nouriel Roubini, også kalt Dr. Doom, nærings- og handelsminister Trond Giske, Peter Elam Håkansson, som er grunnlegger av fondsforvalteren East Capital og Hogne Tyssøy fra Holberg Fondene. Konferansen, som ble avholdt i Oslo, ble meget godt mottatt av våre kunder og den fikk bred dekning i mediene. En lignende konferanse ble arrangert i Stockholm høsten 2010, hvor blant andre tidligere stasminister Göran Persson og tidligere sjef for Sveriges Riksbank, Bengt Dennis, var blant foredragsholderne. I januar 2011 arrangerte vi en ny Actakonferanse med Nobelprisvinner i økonomi og professor Finn E. Kydland, aksjestrateg Peter Hermanrud fra First Securities, entreprenør og designer Bård Eker og den legendariske pressemannen Kåre Valebrokk som foredragsholdere. Acta fremover I 2010 viste Finanshuset Acta at selskapet følger den kursen som ble staket ut i kjølvannet av finanskrisen. Vi har forbedret organisasjonen, og for å markere at det nå er et tryggere og bedre Acta byttet vi også navn til Finanshuset Acta. Huset er bygget og nå fyller vi det med innhold. Vi føler oss trygge på at våre kunder liker endringene vi har gjort og vil fortsette å komme på besøk. Med vennlig hilsen Geir Inge Solberg Geir Inge Solberg Født: 1956 Sivilstatus: Gift, tre barn Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole I august 2009 tok Geir Inge Solberg over jobben som konsernsjef i Acta. Solberg er oppvokst i Bergen og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Siden han var ferdigutdannet i 1981 har Solberg jobbet innen finans. Han begynte karrieren i Bergen Bank og dro etter noen år videre til lille Bergens Skillingsbank der han ble banksjef for privatkunder. Han har også vært forsikringsog markedsdirektør i Vital. Solberg startet Norges første fondsforsikringsselskap i 1997, før styreleder i Acta Holding, Alfred Ydstebø, hentet ham til Acta i I Acta har Solberg jobbet som forsikringsdirektør og senere investeringsdirektør inntil han i august 2009 fikk forespørsel om å ta steget opp og bli toppsjef. 6

7 årets høydepunkter årets HØYDEPUNKTER Acta gis tillatelse til å overta Axir Enighet vedrørende obligasjoner utstedt av Lehman Brothers Q4: God aktivitet og høy bruttotegning, men lave marginer Kjøp av aksjer i Axir ASA og forhøyelse av aksjekapital Over 80 % akseptgrad for tilbudet fra Kaupthing Tilsynssak i Sverige avsluttet Q1: Redusert usikkerhet og god kostnadskontroll Porteføljekonto lanseres for Actas norske kunder Ny sverigesjef i Acta. Arturo Arques overtar sjefsstolen i Acta Finans fra 1. november Q2: Vellykket lansering av porteføljekonto Porteføljekonto lanseres for Actas svenske kunder Q3: Vellykket innføring av ny forretningsmodell Over 400 misfornøyde investorer saksøker Acta Kapitalforvaltning og Kaupthing Acta-kunder selger eiendommer med milliardgevinst Ny administrerende direktør i Acta Markets. Ole Jørgen Jacobsen tiltrer fra 1. april Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kursutvikling Acta Holding, Oslo Børs. 7

8 hovedtall for acta Hovedtall Konsern. hovedtall konsern Alle beløp i millioner kroner Transaksjonsrelaterte inntekter Porteføljeinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Variable lønns- og personalkostnader Andre variable driftskostnader Sum variable kostnader Aktivitetsbaserte lønns- og personalkostnader Andre aktivitetsbaserte driftskostnader Sum aktivitetsbaserte kostnader Faste lønns- og personalkostnader Andre faste driftskostnader Sum faste kostnader Av- og nedskrivninger Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Årets resultat nøkkeltall konsern Brutto nytegning (MNOK) Bruttomargin (%) 1) 4,6 % 6,2 % 6,2 % 7,6 % 7,9 % Kundemidler under forvaltning (MNOK) Egenkapitalrentabilitet (%) 2) -6 % -11 % 18 % 90 % 88 % Driftsmargin (%) 3) -6 % -7 % 13 % 47 % 51 % Fortjeneste per aksje (NOK) -0,07-0,14 0,44 3,15 2,67 Fortjeneste per aksje utvannet (NOK) -0,07-0,14 0,44 3,15 2,67 Bokført egenkapital per aksje (NOK) 1,27 1,28 1,42 3,52 3,05 Utbetalt utbytte per aksje (NOK) 0,00 0,00 2,55 2,65 2,00 Aksjekurs per (NOK) 2,3 4,1 2,5 22,7 33,0 Antall aksjer ved periodens slutt (mill.) 257,5 251,7 251,7 251,7 251,7 Antall aksjer utvannet (mill.) 257,6 251,8 251,7 251,7 251,7 1) Bruttomargin = Transaksjonsrelaterte inntekter/brutto nytegning. 2) Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt/gj. sn. egenkapital. 3) Driftsmargin = Driftsresultat/sum driftsinntekter. Hovedtallene for konsern er utarbeidet i henhold til IFRS. 8

9 hovedtall for acta Bruttomargin (%) Egenkapitalrentabilitet (%) Bruttomargin (%) Egenkapitalrentabilitet (%) Fortjeneste per aksje (NOK) Driftsmargin (%) Fortjeneste per aksje (NOK) Bokført egenkapital per aksje (NOK) Utbetalt utbytte per aksje (NOK) Bokført egenkapital per aksje (NOK) Utbetalt utbytte per aksje (NOK) 9

10 hovedtall for acta Hovedtall segment. Alle beløp i millioner kroner Brutto nytegning Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Kundemidler under forvaltning Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Driftsinntekter Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Driftsresultat Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Årets resultat Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Hovedtallene for segment er utarbeidet i henhold til IFRS. 10

11 hovedtall for acta Brutto nytegning (MNOK) Kundemidler under forvaltning (mrd. NOK) Norge Sverige Norge Sverige Brutto nytegning (MNOK) Kundemidler under forvaltning (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Driftsresultat (MNOK) 1750 Norge Sverige 900 Norge Sverige New Markets Corporate Driftsinntekter (MNOK) Driftsresultat (MNOK) Antall daglig ledere, rådgivere og meglere Antall kunder 225 Norge Sverige New markets Norge Sverige Antall daglige ledere, rådgivere og meglere Antall kunder 11

12 Markeder Børsoppgang tross usikkerhet og tvil. Etter innhentingen fra 2009 var 2010 et år som ble preget av usikkerhet. På tross av kraftige svingninger på verdens børser endte året 2010 med oppgang i mange markeder. De fleste av verdens aksjeindekser steg i løpet av 2010, og det var de nordiske landene som ledet an. Stockholmsbørsen steg med 23 prosent og Oslo Børs med 18 prosent. Brasil, Russland, India og Kina, også omtalt som BRIC-landene, hadde en mer beskjeden utvikling i 2010 enn hva resultatet var året før. Unntaket var Russland, som med en børsoppgang på 20 prosent kunne måle seg med de nordiske landene. På tross av dette kan 2010 beskrives som tvilens år. Mange makrotall som ble presentert, var svakere enn forventet, og markedet utviklet seg ikke i en tydelig retning. I tillegg dukket det opp nye mørke skyer på finanshimmelen som bidro til ytterligere usikkerhet. Frykt for dobbeldipp Sommeren 2010 ble det snakket mye om frykten for at verdensøkonomien igjen skulle falle til de nivåene man så før oppgangen i 2009, en såkalt dobbeldipp. Økonomene som advarte mot en slik dobbeldipp, viste først og fremst til USAs svake utvikling som en av de største risikoene. Et annet problemområde var gjeldskrisen i Europa. Denne ble tydelig i begynnelsen av året da det viste seg at Hellas sitt budsjettunderskudd var 3,5 ganger større enn hva man tidligere hadde oppgitt. Budsjettunderskuddet var det høyeste i EU og mer enn fire ganger større enn hva som maksimalt er tillatt for medlemslandene i eurosonen. 12

13 Markeder PIIGS-krisen Det var ikke bare Hellas som slet med stor gjeld og høyt budsjettunderskudd i begynnelsen av Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania, populært kalt PIIGSlandene, slet alle med store økonomiske problemer. Både Hellas og Irland var nødt til å be Det internasjonale pengefondet, IMF, og EU om krisehjelp. IMF, Den europeiske sentralbanken og EU opprettet et krisefond på totalt 750 milliarder euro som skulle gis som lån eller garantier til land som fikk problemer med å håndtere statsgjelden sin. De fem PIIGS-landene hadde levd over evne, men det var de slettes ikke alene om. Mange euroland hadde i 2010 budsjettunderskudd som var betydelig høyere enn kravet om maksimalt 3 prosent av bruttonasjonalproduktet. Eurolandenes offentlige gjeld lå i løpet av året på 79 prosent av BNP, hvilket også er langt høyere enn grensen som eurosam arbeidet krever på maksimalt 60 prosent av BNP. Valutakrig? Valutakurser var et annet kritisk tema i løpet av Gjeldskrisen i PIIGS-landene førte til at det ble igangsatt en debatt rundt grunnene til eurosamarbeidet. Usikkerheten dette medførte påvirket valutakursen, og euroen falt i løpet av første halvår 2010 med over 20 prosent mot amerikanske dollar. Under høsten ble visse lands intervensjon på valutamarkedet diskutert. Brasils finansminister, Guido Mantega, vakte stor oppsikt da han hevdet det pågikk en internasjonal valutakrig. Kina, som har bundet sin valuta mot amerikanske dollar, ble anklaget for dumping av varer på verdens markedet gjennom å holde valutaen sin kunstig lav. Andre land, blant annet Japan, Sveits, Sør-Korea og Taiwan, brukte i løpet av året store beløp på å intervenere i valutamarkedet. Målsettingen var å svekke sin egen valuta og dermed bedre egen konkurransekraft. Redselen for en valutakrig gjorde at IMF manet verdens nasjoner til et samarbeid for å begrense skadevirkningene som oppstår som følge av feilaktige priser i valutamarkedet. Tross disse mørke skyene og utfordringene har verdens - markedene hentet seg raskere inn etter finanskrisen enn man på forhånd kunne forvente. En del av året 2010s utfordringer gjenstår fremdeles, blant annet gjeldskrisen i PIIGS-landene og til en viss grad usikkerheten angående den økonomiske utviklingen i USA, men mye taler for at vi står overfor en fortsatt positiv utvikling i verdensøkonomien. 13

14 porteføljekonto Porteføljekonto: Fremtidens sparemodell introdusert til Actas kunder. Den viktigste hendelsen i Finanshuset Acta i 2010 var introduksjonen av Porteføljekonto som er en ny sparemodell med forutsigbare kostnader. I et hendelsesrikt år for Acta var introduksjonen av Porteføljekonto særlig viktig. Den nye sparemodellen er Actas svar på myndighetenes krav til bransjen om å gi nøytrale anbefalinger fri for interessekonflikter. Acta er først i Norden med denne sparemodellen og Porteføljekonto ble svært godt mottatt av både kunder og ansatte. I løpet av 2010 flyttet nær en tredjedel av Actas rådgivningskunder i Norge sine investeringer fra en tradisjonell transaksjonsbasert handelskonto og over i Porteføljekonto. Innføringen av Porteføljekonto i Sverige startet senere på året, men også Actas svenske kunder har tatt godt imot den nye modellen. Porteføljekonto sikrer nøytral rådgivning til forutsigbar pris. Actas kunder kan velge sparealternativer fra et bredt produktutvalg fra eksterne leverandører mot en fast, månedlig avgift. Nøytrale, sammenfallende interesser En av de viktigste aspektene med Porteføljekonto er at kunde og rådgiver har helt sammenfallende interesser. Målet er felles økt avkastning på investert beløp. Sammen med denne sparemodellen har Acta innført en lønnsmodell som sikrer at kunden får de beste rådene. Lønnen til rådgiveren påvirkes bare positivt når kundens portefølje stiger i verdi, og rådgiver belønnes ikke ved å velge ett produkt fremfor et annet. Finansielle tjenester og gode råd Det viktigste i Porteføljekonto er finansielle tjenester. I tillegg får kundene en autorisert rådgiver som gir tett oppfølging og forvaltning av investeringene. Rådgiveren tar alltid utgangspunkt i kundens behov når det anbefales finansielle produkter. Acta har en egen avdeling som går gjennom og kontrollerer situasjonsanalyser og plasseringsforslag. Det er ikke rådene eller rådgivningen som kontrolleres, men at kunden faktisk har fått all den informasjonen han eller hun skal ha i henhold til lover og retningslinjer. Kunder som velger å plassere investeringene sine i Porteføljekonto, får også tilgang til tilleggstjenester som regnskapstjenester og skatterådgivning fra eksterne leverandører. Oversiktlige kostnader Kunder med Porteføljekonto betaler en månedlig avgift og kan fritt gjøre endringer innenfor Actas produktutvalg. Det betales en fast årlig avgift på 1,25 2,25 prosent. Kundene som har valgt Porteføljekonto, vil få tilbakeført alle porteføljeinntektene som Acta Asset Management mottar fra sine leverandører. Dette gir bedre oversikt og kontroll over sparingen for kundene. Kunder som ikke har investeringene sine plassert i Porteføljekonto, betaler honorarer ved hver transaksjon som utføres. Tegningshonorarene faller bort for kunder med Porteføljekonto og man kan gjøre et ubegrenset antall transaksjoner uten ekstra kostnader. Dette gir kunden mulighet til å vekte sin portefølje riktig i markedet uten at det påløper ekstra kostnader. Porteføljekonto passer best for investorer som foretar endringer i porteføljen i løpet av året. Inngangsbeløpet for investeringer gjennom Porteføljekonto er kroner. 14

15 eiendomssalg i sverige MILLARDGEVINST TIL ACTAS KUNDER I ÅRETS STØRSTE EIENDOMSSALG I SVERIGE. I desember 2010 inngikk eiendomsselskaper eid av Actas kunder avtale om årets største eiendomssalg i Sverige leiligheter ble solgt til Willhem AB et nytt aksjeselskap som er eid av det svenske pensjonsfondet Första AP-fonden. I desember 2010 solgte selskapene Boligutleie Holding I AS (BUH I) og Hyresfastigheter Holding I AB (HFH I) samtlige eiendommer. Selskapene Boligutleie Holding III AS (BUH III) og Hyresfastigheter Holding III AB (HFH III) solgte rundt 20 prosent av sin eiendomsportefølje via datterselskaper. Selskapene, som eies av over kunder i Finanshuset Acta, solgte til sammen rundt utleieleiligheter i Sverige for drøyt syv milliarder svenske kroner. Kjøperen er Willhem AB, som er et nystartet eiendomsselskap eid av pensjonsfondet Första AP-fonden. Selskapets strategi går ut på å investere i svenske utleieleiligheter. Budet Styrene i BUH I og det svenske søsterselskapet HFH I, samt styrene i BUH III og søsterselskapet HFH III, mottok våren 2010 et bud på alle leilighetene i BUH I og HFH I, samt alle svenske leiligheter i BUH III og HFH III, unntatt disse selskapenes leiligheter i Umeå. Styrene gjorde en vurdering av budet og valgte å gå videre med denne prosessen. Kjøperen fikk deretter muligheten til å undersøke eiendommene i en såkalt due diligence-prosess. Etter at en slik due diligence var gjennomført, ble det innledet en forhandlingsprosess der pris og andre salgsvilkår ble diskutert. 15

16 eiendomssalg i sverige Forhandling Det faktum at aksjonærene i selskapene var en stor gruppe privatpersoner, spilte en viss rolle i utforming av vilkårene. Det var viktig for styrene i selskapene å ikke å gi for store eller for lange garantier. Styrene ønsket å betale ut penger til aksjonærene så raskt som mulig og unngå å måtte holde igjen store summer i påvente av at garantiperioder skulle løpe ut. Kjøper av eiendommene, Willhem AB, ble representert av ABG Sundal Collier og Pangea Property Partners i salgsprosessen. Styrene i de selgende eiendomsselskapene valgte Acta Markets og advokatfirmaet Schjødt som rådgivere. Rådgiverne ble engasjert for å forhandle pris og vilkår og føre prosessen videre. Ved større avgjørelser ble det kalt inn til styremøter. Disse møtene ble holdt på høsten 2010 ettersom forhandlingsprosessen skred frem. Riktig pris og vedtak I begynnelsen av desember 2010 var partene kommet overens om pris og vilkår. Styrene i BUH I og HFH I kalte inn til generalforsamling der den endelige beslutningen om et eventuelt salg skulle tas av aksjonærene. Før generalforsamlingene ble det gjort en såkalt fairness opinion for å sikre at prisen som styrene hadde forhandlet frem, var riktig i henhold til markedet. Styrene henvendte seg til First Securities, som eies av Swedbank, som brukte blant annet markedsdata og historikk for å bedømme hvilken markedspris eiendommene hadde. Rapporten bekreftet at budet som lå på bordet, var i tråd med markedspris. Denne fairness opinion gjorde at styrene kunne anbefale aksjonærene å takke ja til budet. Like før jul stemte både norske og svenske aksjonærer for styrenes forslag om å selge samtlige eiendommer i BUH I og HFH I. Dermed var den største eiendomshandelen i Sverige i 2010 et faktum. Overtagelse og oppgjør skjedde først i første kvartal Fakta om eiendomssalget Salgspris Drøyt syv milliarder svenske kroner. Gevinst 1,3 milliarder svenske kroner for Finanshuset Actas kunder. Avkastning %* i løpet av investeringsperioden, 12 % årlig avkastning fra 2003 fram til i dag. * forskjell for norske og svenske investorer 16

17 produkter Stort utvalg av produkter fra ledende forvaltere. Finanshuset Acta er en ledende nordisk investeringsrådgiver som tilbyr et bredt utvalg av spare- og investeringsløsninger til privatpersoner og bedrifter. Finanshuset Acta har gitt investeringsråd siden 1990 og har alltid vært tidlig ute med å tilby nye, alternative investeringsprodukter til investorer i det nordiske privatmarkedet. Finanshuset Acta tilbyr sine produkter i samarbeid med flere av verdens ledende finansaktører. Her er en kort beskrivelse av produktklassene som tilbys. Verdipapirfond Finanshuset Acta bruker store ressurser på å analysere fond og forvaltere slik at kundene får tilgang til de beste fondene som gir gode muligheter for avkastning. I dette arbeidet finner Actas eksperter frem til et visst antall fond som er spesielt interessante og som de holder et ekstra øye med. Disse fondene havner på Actas fondsfokusliste, en liste med våre toppanbefalinger som vanligvis inneholder mellom 25 og 30 fond. I Actas totale fondstilbud, som består av rundt 70 fond, finner investorene alt fra brede fond som investerer over hele verden, til spesialiserte fond som investerer i enkelte bransjer eller i spesielle regioner. Listen inneholder også obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Finanshuset Acta er en uavhengig distributør av verdipapirfond. Foretaksobligasjoner I 2009 lanserte Acta investeringer i foretaksobligasjoner gjennom selskapet Cobond AS. Foretaksobligasjoner er rentebærende instrumenter med eksponering i foretak. Prisen på foretaksobligasjoner sank mye i kjølvannet av finanskrisen og strategien som ligger til grunn for Cobond AS, er å utnytte dette fallet for å kjøpe foretaksobligasjoner til en lav pris. Markedet for foretaksobligasjoner kjenne tegnes av store kjøps- og salgsposter og er som regel ikke tilgjengelig for mindre investorer. 17

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer