konsernsjefens kommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "konsernsjefens kommentar"

Transkript

1 konsernsjefens kommentar ET UAVHENGIG FINANSHUS. I 21 fortsatte vi å bygge det nye Acta Finanshuset Acta. Visjonen er å skape et ledende nordisk finanshus gjennom å gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Uavhengighet er det bærende elementet for at Finanshuset Acta skal oppnå målsettingen om å sørge for at interessekonflikter blir redusert til et minimum. Derfor tilbyr Finanshuset Acta uavhengig rådgivning. Vi står fritt til å velge de beste produktene for kunden, uten binding til produktleverandører. Finanshuset Acta har et lønnssystem som sikrer uavhengig rådgivning. Lønnen til våre rådgivere påvirkes ikke av hvilke produkter kunden velger. Finanshuset Acta har en prissetting som sikrer uavhengige råd. Hos oss kan kunden velge å betale en fast årlig avgift på sine investeringer, uavhengig av antall transaksjoner eller produktvalg. Det betyr forutsigbare kostnader for kunden og et interessefellesskap med rådgiveren. Porteføljekonto Etter et omfattende og grundig utviklingsarbeid kunne vi i juni 21 lansere en ny og bedre måte å betjene kundene på. Vi har valgt å gi den nye betjeningsformen navnet Porteføljekonto. Målet er å sikre at kunden og rådgiveren har mest mulig sammenfallende interesser. Investeringsbeslutninger som er gode for kunden, er også fordelaktig for rådgiveren, og vice versa. Målet er felles økt avkastning på investert beløp, gitt kundens definerte risikopreferanser. Porteføljekonto passer for kunder som vil sikre seg uavhengig rådgiving og velge sparealternativer fra et nøytralt produktutvalg. Tidligere har kunder betalt et tegningshonorar for hvert kjøp eller salg som gjøres. Med Porteføljekonto faller tegningshonoraret bort. Kunden betaler i stedet en månedlig avgift og kan fritt gjøre endringer innenfor Actas produktutvalg. Vi var stolte og sikre på at vi hadde utviklet et godt produkt for kundene, men vi var likevel litt spente på mottagelsen da vi lanserte Porteføljekonto i juni 21. Vi forsto raskt at Porteføljekonto kom til å bli en suksess. Rådgiverne meldte om stor interesse fra kundene. I løpet av høsten valgte 56 kunder å flytte 7,3 milliarder kroner av sine investeringer over til Porteføljekontoer. På to års sikt forventer vi at brorparten av våre kunder velger Porteføljekonto som den foretrukne betjeningsformen. 4

2 konsernsjefens kommentar Rådgiverlønn som sikrer uavhengighet I tillegg til lanseringen av Porteføljekonto har Finanshuset Acta innført en lønnsmodell som sikrer at kunden får de beste rådene. Lønnen til rådgiveren øker bare når kundens portefølje stiger i verdi, og rådgiver tjener ikke mer på å velge ett produkt fremfor et annet. Porteføljekonto er i tråd med våre kunders ønsker om nøytrale investeringsråd og er Finanshuset Actas svar på europeiske myndigheters ønske om å redusere interessekonflikter til et minimum. Kvalitet i alle ledd Gjennom 21 fortsatte vi å styrke oss innenfor kvalitetssikring. Et viktig bidrag er sertifisering av investeringsrådgiverne. Finanshuset Actas rådgivere i Norge fullførte i fjor sertifiseringstestene som skal sikre høyere kvalitet i møtet med kunden. Rådgivere testes innen finans, kundebehandling, lover og regler. Finanshuset Acta er blant de første investeringsrådgivningstilbyderne i Norge som har sertifisert alle rådgivere. Dette er vi veldig stolte av. Sertifiseringen bidrar til å heve standarden i Finanshuset Actas rådgiving og i bransjen for øvrig. Sverige har hatt lignende sertifisering lenge, og Finanshuset Actas svenske rådgivere og forsikringsmeglere blir sertifiserte i henhold til de respektive arbeidsoppgavene. Acta har også brukt store ressurser på å utarbeide nye retningslinjer og rutiner for selve investeringsrådgivningen overfor kunder, og skjerpet kontrollen av hvordan dette foregår. En gruppe som vi kaller Team Forkontroll går gjennom alle investeringsråd og transaksjoner og godkjenner disse før de blir gjennomført. Vi har også bygget ut funksjonene for intern kvalitetskontroll som sikrer at vi alle følger både lovens detaljerte regler og de retningslinjene vi har utarbeidet selv. Dette gir oss en ekstra sikkerhet om at de rådene vi gir, er riktige og at dokumentasjonen er komplett. Ny Sverigesjef og ny Acta Markets-sjef Før årsskiftet tiltrådte Arturo Arques som ny Sverige-sjef i Finanshuset Acta. Arques er 45 år og kom fra stillingen som Head of Private Banking & Asset Management og har vært medlem av konsernledelsen i Nordnet. Han har 25 års erfaring fra finansbransjen og har tidligere hatt flere ledende stillinger i SEB og Handelsbanken. Arques studerte foretaksøkonomi ved Universitetet i Stockholm og pedagogikk ved Lærerhøyskolen i Stockholm. Vi er svært tilfreds med at Arturo Arques har valgt å slutte seg til Finanshuset Acta. Arques har bred kompetanse og har oppnådd svært gode resultater innenfor flere områder. Med sin lange erfaring fra finansbransjen i Sverige er han den rette personen for å lede Actas svenske virksomhet mot bedre omdømme, lønnsomhet og vekst. Rett før årsskiftet ansatte Finanshuset Acta Ole Jørgen Jacobsen som administrerende direktør i Acta Markets AS. Jacobsen kommer fra stillingen som Managing Partner i Arctic Capital Partners hvor han primært har hatt ansvaret for institusjonelle eiendomsprosjekter. Vi er meget glade for at vi har fått Ole Jørgen Jacobsen med oss på laget. Hans varierte erfaring både fra norsk og internasjonalt næringsliv vil være en betydelig styrking av Acta Markets, og kompetansen han representerer vil være av stor verdi i forbindelse med vår satsing innen corporate finance. Actakunder solgte eiendommer med milliardgevinst Like før årsskiftet solgte selskapene Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB samtlige eiendommer, og selskapene Boligutleie Holding III AS og Hyresfastigheter Holding III AB solgte via datterselskaper cirka 2 prosent av sine eiendommer. Selskapene, som eies av kunder i Finanshuset Acta, solgte dermed om lag 11 1 leiligheter i Sverige for i overkant av 7 milliarder svenske kroner. Transaksjonen var den største eiendomstransaksjonen i Sverige i 21. Kjøperen var Willhem AB, som er et nyetablert eiendomsselskap hvis strategi er å investere i svenske utleieboliger. Kjøper eies av Första AP-fonden, som er et av Sveriges største pensjonsfond. På tross av finanskrisen har Boligutleie Holding I AS og Hyresfastigheter Holding I AB, som ble etablert i 23, hatt meget god avkastning i investeringsperioden. Samlet har kundene fått en gevinst på om lag 1,3 milliarder svenske kroner. Sammenlignet med tilsvarende eiendomsinvesteringer i samme periode er dette en avkastning vi er stolte av å levere til våre kunder. Transaksjonen viser også at omsetningen i annenhåndsmarkedet for eiendom er i ferd med å ta seg opp. Acta Markets har, sammen med andre, vært rådgiver i transaksjonen. Acta er godt fornøyd med å delta som rådgiver i denne transaksjonen og at vår satsing på å bli et fullverdig finanshus har gitt resultater. Vi forventer at mange fornøyde kunder velger å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter gjennom Finanshuset Acta. 5

3 konsernsjefens kommentar Actakonferanser Tidlig i 21 arrangerte Finanshuset Acta for første gang Actakonferansen, med de velrenommerte foredragsholderne Nouriel Roubini, også kalt Dr. Doom, nærings- og handelsminister Trond Giske, Peter Elam Håkansson, som er grunnlegger av fondsforvalteren East Capital og Hogne Tyssøy fra Holberg Fondene. Konferansen, som ble avholdt i Oslo, ble meget godt mottatt av våre kunder og den fikk bred dekning i mediene. En lignende konferanse ble arrangert i Stockholm høsten 21, hvor blant andre tidligere stasminister Göran Persson og tidligere sjef for Sveriges Riksbank, Bengt Dennis, var blant foredragsholderne. I januar 211 arrangerte vi en ny Actakonferanse med Nobelprisvinner i økonomi og professor Finn E. Kydland, aksjestrateg Peter Hermanrud fra First Securities, entreprenør og designer Bård Eker og den legendariske pressemannen Kåre Valebrokk som foredragsholdere. Acta fremover I 21 viste Finanshuset Acta at selskapet følger den kursen som ble staket ut i kjølvannet av finanskrisen. Vi har forbedret organisasjonen, og for å markere at det nå er et tryggere og bedre Acta byttet vi også navn til Finanshuset Acta. Huset er bygget og nå fyller vi det med innhold. Vi føler oss trygge på at våre kunder liker endringene vi har gjort og vil fortsette å komme på besøk. Med vennlig hilsen Geir Inge Solberg Geir Inge Solberg Født: 1956 Sivilstatus: Gift, tre barn Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole I august 29 tok Geir Inge Solberg over jobben som konsernsjef i Acta. Solberg er oppvokst i Bergen og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Siden han var ferdigutdannet i 1981 har Solberg jobbet innen finans. Han begynte karrieren i Bergen Bank og dro etter noen år videre til lille Bergens Skillingsbank der han ble banksjef for privatkunder. Han har også vært forsikringsog markedsdirektør i Vital. Solberg startet Norges første fondsforsikringsselskap i 1997, før styreleder i Acta Holding, Alfred Ydstebø, hentet ham til Acta i 2. I Acta har Solberg jobbet som forsikringsdirektør og senere investeringsdirektør inntil han i august 29 fikk forespørsel om å ta steget opp og bli toppsjef. 6

4 Markeder Børsoppgang tross usikkerhet og tvil. Etter innhentingen fra 29 var 21 et år som ble preget av usikkerhet. På tross av kraftige svingninger på verdens børser endte året 21 med oppgang i mange markeder. De fleste av verdens aksjeindekser steg i løpet av 21, og det var de nordiske landene som ledet an. Stockholmsbørsen steg med 23 prosent og Oslo Børs med 18 prosent. Brasil, Russland, India og Kina, også omtalt som BRIC-landene, hadde en mer beskjeden utvikling i 21 enn hva resultatet var året før. Unntaket var Russland, som med en børsoppgang på 2 prosent kunne måle seg med de nordiske landene. På tross av dette kan 21 beskrives som tvilens år. Mange makrotall som ble presentert, var svakere enn forventet, og markedet utviklet seg ikke i en tydelig retning. I tillegg dukket det opp nye mørke skyer på finanshimmelen som bidro til ytterligere usikkerhet. Frykt for dobbeldipp Sommeren 21 ble det snakket mye om frykten for at verdensøkonomien igjen skulle falle til de nivåene man så før oppgangen i 29, en såkalt dobbeldipp. Økonomene som advarte mot en slik dobbeldipp, viste først og fremst til USAs svake utvikling som en av de største risikoene. Et annet problemområde var gjeldskrisen i Europa. Denne ble tydelig i begynnelsen av året da det viste seg at Hellas sitt budsjettunderskudd var 3,5 ganger større enn hva man tidligere hadde oppgitt. Budsjettunderskuddet var det høyeste i EU og mer enn fire ganger større enn hva som maksimalt er tillatt for medlemslandene i eurosonen. 12

5 Markeder PIIGS-krisen Det var ikke bare Hellas som slet med stor gjeld og høyt budsjettunderskudd i begynnelsen av 21. Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania, populært kalt PIIGSlandene, slet alle med store økonomiske problemer. Både Hellas og Irland var nødt til å be Det internasjonale pengefondet, IMF, og EU om krisehjelp. IMF, Den europeiske sentralbanken og EU opprettet et krisefond på totalt 75 milliarder euro som skulle gis som lån eller garantier til land som fikk problemer med å håndtere statsgjelden sin. De fem PIIGS-landene hadde levd over evne, men det var de slettes ikke alene om. Mange euroland hadde i 21 budsjettunderskudd som var betydelig høyere enn kravet om maksimalt 3 prosent av bruttonasjonalproduktet. Eurolandenes offentlige gjeld lå i løpet av året på 79 prosent av BNP, hvilket også er langt høyere enn grensen som eurosam arbeidet krever på maksimalt 6 prosent av BNP. Valutakrig? Valutakurser var et annet kritisk tema i løpet av 21. Gjeldskrisen i PIIGS-landene førte til at det ble igangsatt en debatt rundt grunnene til eurosamarbeidet. Usikkerheten dette medførte påvirket valutakursen, og euroen falt i løpet av første halvår 21 med over 2 prosent mot amerikanske dollar. Under høsten ble visse lands intervensjon på valutamarkedet diskutert. Brasils finansminister, Guido Mantega, vakte stor oppsikt da han hevdet det pågikk en internasjonal valutakrig. Kina, som har bundet sin valuta mot amerikanske dollar, ble anklaget for dumping av varer på verdens markedet gjennom å holde valutaen sin kunstig lav. Andre land, blant annet Japan, Sveits, Sør-Korea og Taiwan, brukte i løpet av året store beløp på å intervenere i valutamarkedet. Målsettingen var å svekke sin egen valuta og dermed bedre egen konkurransekraft. Redselen for en valutakrig gjorde at IMF manet verdens nasjoner til et samarbeid for å begrense skadevirkningene som oppstår som følge av feilaktige priser i valutamarkedet. Tross disse mørke skyene og utfordringene har verdens - markedene hentet seg raskere inn etter finanskrisen enn man på forhånd kunne forvente. En del av året 21s utfordringer gjenstår fremdeles, blant annet gjeldskrisen i PIIGS-landene og til en viss grad usikkerheten angående den økonomiske utviklingen i USA, men mye taler for at vi står overfor en fortsatt positiv utvikling i verdensøkonomien. 13

6 årets høydepunkter årets HØYDEPUNKTER Acta gis tillatelse til å overta Axir Enighet vedrørende obligasjoner utstedt av Lehman Brothers Q4: God aktivitet og høy bruttotegning, men lave marginer Kjøp av aksjer i Axir ASA og forhøyelse av aksjekapital Over 8 % akseptgrad for tilbudet fra Kaupthing Tilsynssak i Sverige avsluttet Q1: Redusert usikkerhet og god kostnadskontroll Porteføljekonto lanseres for Actas norske kunder Ny sverigesjef i Acta. Arturo Arques overtar sjefsstolen i Acta Finans fra 1. november Q2: Vellykket lansering av porteføljekonto Porteføljekonto lanseres for Actas svenske kunder Q3: Vellykket innføring av ny forretningsmodell Over 4 misfornøyde investorer saksøker Acta Kapitalforvaltning og Kaupthing Acta-kunder selger eiendommer med milliardgevinst Ny administrerende direktør i Acta Markets. Ole Jørgen Jacobsen tiltrer fra 1. april Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Kursutvikling Acta Holding, Oslo Børs. 7

7 porteføljekonto Porteføljekonto: Fremtidens sparemodell introdusert til Actas kunder. Den viktigste hendelsen i Finanshuset Acta i 21 var introduksjonen av Porteføljekonto som er en ny sparemodell med forutsigbare kostnader. I et hendelsesrikt år for Acta var introduksjonen av Porteføljekonto særlig viktig. Den nye sparemodellen er Actas svar på myndighetenes krav til bransjen om å gi nøytrale anbefalinger fri for interessekonflikter. Acta er først i Norden med denne sparemodellen og Porteføljekonto ble svært godt mottatt av både kunder og ansatte. I løpet av 21 flyttet nær en tredjedel av Actas rådgivningskunder i Norge sine investeringer fra en tradisjonell transaksjonsbasert handelskonto og over i Porteføljekonto. Innføringen av Porteføljekonto i Sverige startet senere på året, men også Actas svenske kunder har tatt godt imot den nye modellen. Porteføljekonto sikrer nøytral rådgivning til forutsigbar pris. Actas kunder kan velge sparealternativer fra et bredt produktutvalg fra eksterne leverandører mot en fast, månedlig avgift. Nøytrale, sammenfallende interesser En av de viktigste aspektene med Porteføljekonto er at kunde og rådgiver har helt sammenfallende interesser. Målet er felles økt avkastning på investert beløp. Sammen med denne sparemodellen har Acta innført en lønnsmodell som sikrer at kunden får de beste rådene. Lønnen til rådgiveren påvirkes bare positivt når kundens portefølje stiger i verdi, og rådgiver belønnes ikke ved å velge ett produkt fremfor et annet. Finansielle tjenester og gode råd Det viktigste i Porteføljekonto er finansielle tjenester. I tillegg får kundene en autorisert rådgiver som gir tett oppfølging og forvaltning av investeringene. Rådgiveren tar alltid utgangspunkt i kundens behov når det anbefales finansielle produkter. Acta har en egen avdeling som går gjennom og kontrollerer situasjonsanalyser og plasseringsforslag. Det er ikke rådene eller rådgivningen som kontrolleres, men at kunden faktisk har fått all den informasjonen han eller hun skal ha i henhold til lover og retningslinjer. Kunder som velger å plassere investeringene sine i Porteføljekonto, får også tilgang til tilleggstjenester som regnskapstjenester og skatterådgivning fra eksterne leverandører. Oversiktlige kostnader Kunder med Porteføljekonto betaler en månedlig avgift og kan fritt gjøre endringer innenfor Actas produktutvalg. Det betales en fast årlig avgift på 1,25 2,25 prosent. Kundene som har valgt Porteføljekonto, vil få tilbakeført alle porteføljeinntektene som Acta Asset Management mottar fra sine leverandører. Dette gir bedre oversikt og kontroll over sparingen for kundene. Kunder som ikke har investeringene sine plassert i Porteføljekonto, betaler honorarer ved hver transaksjon som utføres. Tegningshonorarene faller bort for kunder med Porteføljekonto og man kan gjøre et ubegrenset antall transaksjoner uten ekstra kostnader. Dette gir kunden mulighet til å vekte sin portefølje riktig i markedet uten at det påløper ekstra kostnader. Porteføljekonto passer best for investorer som foretar endringer i porteføljen i løpet av året. Inngangsbeløpet for investeringer gjennom Porteføljekonto er 5 kroner. 14

8 eiendomssalg i sverige MILLARDGEVINST TIL ACTAS KUNDER I ÅRETS STØRSTE EIENDOMSSALG I SVERIGE. I desember 21 inngikk eiendomsselskaper eid av Actas kunder avtale om årets største eiendomssalg i Sverige leiligheter ble solgt til Willhem AB et nytt aksjeselskap som er eid av det svenske pensjonsfondet Första AP-fonden. I desember 21 solgte selskapene Boligutleie Holding I AS (BUH I) og Hyresfastigheter Holding I AB (HFH I) samtlige eiendommer. Selskapene Boligutleie Holding III AS (BUH III) og Hyresfastigheter Holding III AB (HFH III) solgte rundt 2 prosent av sin eiendomsportefølje via datterselskaper. Selskapene, som eies av over 12 kunder i Finanshuset Acta, solgte til sammen rundt 11 1 utleieleiligheter i Sverige for drøyt syv milliarder svenske kroner. Kjøperen er Willhem AB, som er et nystartet eiendomsselskap eid av pensjonsfondet Första AP-fonden. Selskapets strategi går ut på å investere i svenske utleieleiligheter. Budet Styrene i BUH I og det svenske søsterselskapet HFH I, samt styrene i BUH III og søsterselskapet HFH III, mottok våren 21 et bud på alle leilighetene i BUH I og HFH I, samt alle svenske leiligheter i BUH III og HFH III, unntatt disse selskapenes leiligheter i Umeå. Styrene gjorde en vurdering av budet og valgte å gå videre med denne prosessen. Kjøperen fikk deretter muligheten til å undersøke eiendommene i en såkalt due diligence-prosess. Etter at en slik due diligence var gjennomført, ble det innledet en forhandlingsprosess der pris og andre salgsvilkår ble diskutert. 15

9 eiendomssalg i sverige Forhandling Det faktum at aksjonærene i selskapene var en stor gruppe privatpersoner, spilte en viss rolle i utforming av vilkårene. Det var viktig for styrene i selskapene å ikke å gi for store eller for lange garantier. Styrene ønsket å betale ut penger til aksjonærene så raskt som mulig og unngå å måtte holde igjen store summer i påvente av at garantiperioder skulle løpe ut. Kjøper av eiendommene, Willhem AB, ble representert av ABG Sundal Collier og Pangea Property Partners i salgsprosessen. Styrene i de selgende eiendomsselskapene valgte Acta Markets og advokatfirmaet Schjødt som rådgivere. Rådgiverne ble engasjert for å forhandle pris og vilkår og føre prosessen videre. Ved større avgjørelser ble det kalt inn til styremøter. Disse møtene ble holdt på høsten 21 ettersom forhandlingsprosessen skred frem. Riktig pris og vedtak I begynnelsen av desember 21 var partene kommet overens om pris og vilkår. Styrene i BUH I og HFH I kalte inn til generalforsamling der den endelige beslutningen om et eventuelt salg skulle tas av aksjonærene. Før generalforsamlingene ble det gjort en såkalt fairness opinion for å sikre at prisen som styrene hadde forhandlet frem, var riktig i henhold til markedet. Styrene henvendte seg til First Securities, som eies av Swedbank, som brukte blant annet markedsdata og historikk for å bedømme hvilken markedspris eiendommene hadde. Rapporten bekreftet at budet som lå på bordet, var i tråd med markedspris. Denne fairness opinion gjorde at styrene kunne anbefale aksjonærene å takke ja til budet. Like før jul stemte både norske og svenske aksjonærer for styrenes forslag om å selge samtlige eiendommer i BUH I og HFH I. Dermed var den største eiendomshandelen i Sverige i 21 et faktum. Overtagelse og oppgjør skjedde først i første kvartal 211. Fakta om eiendomssalget Salgspris Drøyt syv milliarder svenske kroner. Gevinst 1,3 milliarder svenske kroner for Finanshuset Actas kunder. Avkastning %* i løpet av investeringsperioden, 12 % årlig avkastning fra 23 fram til i dag. * forskjell for norske og svenske investorer 16

10 hovedtall for acta Hovedtall Konsern. hovedtall konsern Alle beløp i millioner kroner Transaksjonsrelaterte inntekter Porteføljeinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Variable lønns- og personalkostnader Andre variable driftskostnader Sum variable kostnader Aktivitetsbaserte lønns- og personalkostnader Andre aktivitetsbaserte driftskostnader Sum aktivitetsbaserte kostnader Faste lønns- og personalkostnader Andre faste driftskostnader Sum faste kostnader Av- og nedskrivninger Driftsresultat Netto finansresultat Skattekostnad Årets resultat nøkkeltall konsern Brutto nytegning (MNOK) Bruttomargin (%) 1) 4,6 % 6,2 % 6,2 % 7,6 % 7,9 % Kundemidler under forvaltning (MNOK) Egenkapitalrentabilitet (%) 2) -6 % -11 % 18 % 9 % 88 % Driftsmargin (%) 3) -6 % -7 % 13 % 47 % 51 % Fortjeneste per aksje (NOK) -,7 -,14,44 3,15 2,67 Fortjeneste per aksje utvannet (NOK) -,7 -,14,44 3,15 2,67 Bokført egenkapital per aksje (NOK) 1,27 1,28 1,42 3,52 3,5 Utbetalt utbytte per aksje (NOK),, 2,55 2,65 2, Aksjekurs per (NOK) 2,3 4,1 2,5 22,7 33, Antall aksjer ved periodens slutt (mill.) 257,5 251,7 251,7 251,7 251,7 Antall aksjer utvannet (mill.) 257,6 251,8 251,7 251,7 251,7 1) Bruttomargin = Transaksjonsrelaterte inntekter/brutto nytegning. 2) Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt/gj. sn. egenkapital. 3) Driftsmargin = Driftsresultat/sum driftsinntekter. Hovedtallene for konsern er utarbeidet i henhold til IFRS. 8

11 HoVedtall for acta Bruttomargin (%) Egenkapitalrentabilitet (%) Bruttomargin (%) Egenkapitalrentabilitet (%) Fortjeneste per aksje (NOK) Driftsmargin (%) Fortjeneste per aksje (NOK) Bokført egenkapital per aksje (NOK) Utbetalt utbytte per aksje (NOK) Bokført egenkapital per aksje (NOK) Utbetalt utbytte per aksje (NOK) 9

12 hovedtall for acta Hovedtall segment. Alle beløp i millioner kroner Brutto nytegning Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Kundemidler under forvaltning Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Driftsinntekter Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Driftsresultat Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Årets resultat Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate Sum Hovedtallene for segment er utarbeidet i henhold til IFRS. 1

13 HoVedtall for acta Brutto nytegning (MNOK) Kundemidler under forvaltning (mrd. NOK) 175 Norge Sverige 7 Norge Sverige Brutto nytegning (MNOK) Kundemidler under forvaltning (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Driftsresultat (MNOK) 175 Norge Sverige 9 Norge Sverige New Markets Corporate Driftsinntekter (MNOK) Driftsresultat (MNOK) Antall daglig ledere, rådgivere og meglere Antall kunder 225 Norge Sverige New markets 6 Norge Sverige Antall daglige ledere, rådgivere og meglere Antall kunder 11

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER På grunn

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport mars 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 KVARTALSRAPPORT MARS 2014

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultater for 3. kvartal Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge Resultater for 3. kvartal 2015 Pressemøte Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Solid resultat for 3. kvartal 2015 Nordea Bank Norge leverer et solid driftsresultat for tredje kvartal

Detaljer

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea.

Resultat for 4. kvartal og året Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. Resultat for 4. kvartal og året 2015 Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge. Gunn Wærsted, Head of Wealth Management, Nordea. 1 Godt resultat i krevende tider Nordea Bank Norge leverer

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD 2 Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport mars 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport september 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport september 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport mars 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer