Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!"

Transkript

1 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel Korr:

2 Innhold Innledning 3 Allment 4 GSM A22 pakken 4 Funksjon 4 Planlegging av installasjonen 5 Montering 6 Indikeringer 7 Lokal styring av varmen 7 Endring av huskode 7 Legge til telefonnummer 8 Endre temperaturinnstillingene 9 Hurtigkommando 10 A22 som alarm 11 Manøvrering av alarmen med SMS 12 Bruk av passord via SMS 12 Montering av brannvarslere 13 Montering av IR Detektor 13 Innstilling av IR Detektor 13 IR Detektor varsling lavt batteri 14 Brannvarslere varsling lavt batteri 14 Avlytting ved alarm 14 Tilbehør og reservedeler 15 Tilbehør & reservedeler Lader 6 VDC Art nr: Strømstyringsplugg 3500 W Art nr: Strømstyringsplugg innbygging 1000 W Art nr: Alarmpakke med IR detektor, brannvarsler og kabler Art nr: IR detektor inkl. 0,5m kabel m/rj45 plugg Art nr: Optisk røkvarsler inkl. 0,5m kabel m/rj45 plugg Art nr: Temperaturdetektor ute Art nr: RJ12 T-stykke Art nr: RJ12 Kabler 2 m Art nr: m Art nr: m Art nr: Antenne m/vindusfeste Art nr: Antenne m/veggfeste Art nr:

3 Etter avsluttet test skal DIP-switchene stilles i ENERGI-sparestilling for å få maksimal livslengde på batteriet. LED Føls. Hvile tid Relè ON Høy 5 min NC OFF Lav 2 sek NO Detektoren leveres med denne innstillingen! 1 er off = lysdiode indikerer ikke ved alarm 2 er off = lav følsomhet (normalstilling) 3 er on = 5 minutter mellom detekteringene 4 = Off (Må ikke røres) Lysdioden indikerer ikke på påvirkning, og alarmintervallet er stilt til 5 minutter for å spare batteri. Sett på lokket og systemet er klart til å brukes. Innledning GSM type A22 Takk for at du har valgt å kjøpe GSM A22 av oss. Les nøye gjennom brukerveiledningen før A22 tas i bruk. GSM A22 er utviklet med tanke på overvåkning og styring av objekter som normalt mangler fast telefonforbindelse. Dette kan være hytter/hus, campingvogner, arbeidsbrakker m.m. Tekniske spesifikasjoner: IR Detektor varsling lavt batteri Når IR detektorens batteri er lavt og trengs å byttes, blinker lysdioden raskt i 1 minutt ved hver detektering. Batteriets levetid er normalt mer enn 2 år ved batteri av god kvalitet. Brannvarsler varsling lavt batteri Når brannvarslerens batteri er lavt og trengs å byttes, gir den et akustisk signal med 1 minutts mellomrom. Batteriets levetid er mer enn 2 år ved batteri av god kvalitet. Avlytting ved alarm A22 har en innebygd mikrofon som gjør det mulig å avlytte rommet den står i. Dette er bare mulig når alarmen er aktivert (på). Ved avlytting ringer man inn til GSM A22 som svarer etter ca 3 ringesignal. Samtalen avsluttes med at oppringeren legger på røret. Telefon type: GSM 900/1800 SIM kort: Standard lite Antall utganger: 4 stk for styrbare radiokanaler til trådløse strømplugger 2 stk utganger for lavt nivå 20 ma 12 VDC Antal innganger: 2 stk digitale I/O programmerbare NO/NC Temperaturmåling: 1 stk intern temperaturføler 1 stk ekstern temperaturføler som tillegg. Lyd 1 stk innebygd mikrofon med volumkontroll Internt batteri 3 stk alkaline type AA for timers reservedrift Strømforsyning: 1 stk 220 VAC til 6 VDC adapter Strømforbruk: 20 ma i hvile Maks ca 300 ma ved oppkoplet taleforbindelse Mål 70 x 170 x 30 mm ( b x h x d ). Temp. område: -20 til 85 C. OBS! Testet med NetCom og Telenor SIM-kort! Følsomheten til den innebygde mikrofonen justeres med volumpotensiometeret i bunnen av A22 OBS! Ved svak signalstyrke i GSM nettet kan det oppstå forstyrrelser, man hører såkalt GSM-brum ved bruk av mikrofon. Oppstår dette fenomenet kan man få vesentlig bedre lydkvalitet ved å bytte til en ekstern antenne for forbedret mottak. 14 3

4 Allment Fjernstyringsenheten GSM A22 kan automatisk styre grunnvarmen til et økonomisk fordelaktig nivå men gir deg også oppvarming av leilighet, hus, hytte eller campingvogn, når du trenger det! Montering av brannvarslere Brannvarsleren monteres i taket. Knytt denne til systemet med hurtigkoplingen og sett i batteriet. Inngangen for brannvarsleren er av såkalt 24 timers sløyfe og gir alltid alarm ved utløst brannvarsling uansett om alarmen er på eller av. GSM A22 gir brukeren mye, men er likevel enkel å montere og bruke. GSM-A22 Pakken. I en standard pakke inngår: GSM A22 sentralen Nettadapter for 230 VAC Trådløs fjernstyrt strømplugg (1 stk. følger med). 3 stk alkaline batterier type AA LR6 1.5V følger med, for reservedrift i mer enn 24 timer. Denne tiden økes med batteri av bedre kvalitet. GSM A22 kommer da til å sende alarm ved lengre strømbrudd enn 30 minutter. Pakken kan kompletteres med flere strømstyringsplugger. Denne beskrivelsen er for deg som vil ha alt enkelt, bare styre varmen for å hindre frostskader, men samtidig ha det varmt og godt når du kommer fram til bostedet. Hvis du ønsker å komplettere med brannvarslere og IR for innbruddsalarm eller føler for utetemperatur, se side 11 og 15. Kontakt din leverandør for mer informasjon. Funksjon Montering av IR Detektor IR detektoren monteres og rettes mot det området som skal overvåkes. Området den dekker er 120 grader og opp til 8-10 m langt. Montèr gjerne i hjørnet, og rett inn mot rommet bort fra vindu. Må ikke monteres slik at den utsettes for direkte sollys eller reflekser. Kople til systemet med hurtigkoplingen og sett i batteriet. IR detektoren er knyttet til en alarminngang, og gir alarm ved detektering dersom alarmen er slått på.. Innstilling av IR Detektor I detektoren finnes et antall DIP switcher som manøvreres ved å skyve disse mellom on/ off stilling med en penn el.l. LED Føls. Hvile tid Relè Strømpluggen plasseres mellom veggkontakten og varmekilden. En strømplugg kan belastes med maks watt. I strømpluggen er det en radiomottager og velgere for huskode og kanal. Huskode A og kanal 1 er forhåndsprogrammert fra fabrikk. Sentralen kan måle innetemperaturen og er fabrikkinnstilt til å styre pluggen slik at temperaturen ikke synker under + 3C. Varmen slås automatisk av ved +7C. Denne fabrikkinnstillingen kan endres, se avsnittet temperaturinnstillinger. Brukeren kan manuelt overstyre funksjonen ved å trykke på knappen på fronten eller sende en SMS melding. Når brukeren skal besøke boenheten sender han i god tid SMS meldingen HEATON. Meldingen overstyrer den automatiske styringen. Varmestyringen er da overtatt av den ordinære termostaten på ovnen, og det er varmt og godt når man ankommer. Hvis besøket avlyses, kan man sende SMS meldingen TERMON, og automatikken for frostfri grunnvarme aktiveres igjen. ON Høy 5 min NC OFF Lav 2 sek NO Gangtest av IR detektor LED Føls. Hvile tid Relè ON Høy 5 min NC OFF Lav 2 sek NO Detektoren leveres med denne innstillingen! 1 er on = lysdiode indikerer ved alarm 2 er off = lav følsomhet (normalstilling) 3 er off = 2 sekunder mellom detekteringene 4 = Off (Må ikke røres) Detektoren leveres med denne innstillingen! 1 er on = lysdiode indikerer ved alarm 2 er off = høy følsomhet 3 er off = 2 sekunder mellom detekteringene 4 = Off (Må ikke røres) Sett DIP-switchene i markert stilling. Sett på lokket! Gå rundt i rommet og kontrollèr at detektering skjer i ønsket område. Rekkevidden (lengde) justeres ved å skyve den innvendige detektorplaten oppover eller nedover. Oppover = kortere. Nedover = lengere. 4 13

5 Styring av alarmen med SMS Slå på alarmen, send følgende SMS: AON Svar: A22 Alarm on, IR on Smoke On Dette SMS-svaret forteller at alarmen er på, og at IR detektoren samt brannvarsleren er OK. Slå av alarmen, send følgende SMS: AOFF Svar: A22 Alarm off, IR off Smoke On Dette SMS-svaret forteller at alarmen er av, og ingen inngang har gitt alarm. Brannvarslingen er fremdeles på, avaktiveres ikke når du slår av alarmen. Har det vært alarm i den tiden alarmen har vært på, får du følgende bekreftelse: A22 Alarm off, IR alarm Smoke alarm Spør om status på alarm og innganger: AON? Svar: A22 Alarm on, IR on Smoke On eller A22 Alarm off, IR off Smoke On*. Dette SMS-svaret forteller at alarmen er slått på/av (on/off) Spør om status på alarm og alarmminne: AOFF? Svar: A22 Alarm on, IR alarm Smoke On eller A22 Alarm off, IR alarm Smoke On*. Dette SMS-svaret forteller at alarmen er slått på/av (on/off) og at IR inngang 1 har gitt alarm. Bruk av passord for SMS Det er mulig å bruke et passord for at uvedkommende ikke skal kunne styre eller forandre innstillinger som er gjort på GSM A22. Dette passordet kan være 3-6 sifret. Passordet velges, byttes eller slettes ved å sende en SMS til GSM A22. Passordet skrives først i SMS-meldingen fulgt av kommandoen som er beskyttet av passordet. Velg passord 1234: PSW*/1234: Bytt passord 1234 til 2580: PSW*1234/2580: Slett passord: PSW*2580/: Bruk av passord PSW*1234:Her kommer kommandoen som er beskyttet av passordet Dersom det blir så kaldt at den innkoplede varmeovnen ikke klarer å holde frostfri temperatur over +3C vil A22 sende varsling om for lav temperatur. Brukeren kan da aktivere en ekstra varmeovn på en av de andre 3 kanalene. Dersom den ekstra varmeovnen finnes på kanal 2 sender man SMS melding ON*2* som da aktiverer denne kanalen. Du kan når som helst spørre om aktuell innetemperatur ved å sende TEMP?. Planlelegging av installasjonen De fleste elektriske varmeovner har jordet støpsel og innebygd termostat. Vanligvis finnes det en ovn i hvert rom. En del rom er mer utsatte enn andre, i kjøkken og baderom finnes det vannrør og vann i toalettet. Dersom bostedet har åpen planløsning eller man forlater stedet med åpne dører kan man klare seg med et mindre antall ovner. I et hus med 3 rom + bad kan være ideelt med 5 strømplugger. En i hvert rom på kanal 1 og en ekstra på kanal 2. Kanal 2 blir da som reserve ved ekstrem kulde. A22 sentralen krever strømforsyning fra 220 volts nettet. Vi anbefaler en plassering av sentralen i det rommet som kan være mest utsatt når det blir kaldt. Plassèr sentralen 0,5 til 1 m over golvet. Den er ikke tett og kan ikke plasseres i et område der den kan bli våt. Plassering på eller i nærheten av store metallgjenstander som kjøleskap kan redusere mottaks- og sendningsforholdene kraftig.. A22 har innebygd måler for innetemperatur. A22 har en antenne på toppen. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å bytte denne mot en uteantenne ved dårlig GSM dekning eller vanskelige mottaksforhold. Dersom dine naboer har samme eller lignende utstyr kan det være nødvendig å bruke en annen huskode enn A, se side 7. I sentralen skal det sitte et standard GSM SIM-kort. Kontantkort kan brukes, men dette har visse begrensninger, og må fylles på minst en gang i året. Systemet er testet med NetCom og Telenor SIM-kort. Hvis du setter i batteri i A22 vil den være i funksjon også under strømbrudd, og du får SMS melding automatisk om dette. Med 3 stk standard AA batterier er reservedrift-tiden minst 12 timer. Batteriene overvåkes, og varsling for lavt batteri sendes. Med batterier av beste kvalitet kan tiden økes til 24 timer. Batteriene må skiftes etter et langvarig strømbrudd, da disse ikke tar ny ladning. Dersom du har glemt passordet, må GSM A22 sendes til fabrikken for tilbakestilling. 12 5

6 Montering Sett først i alle strømpluggene. Kontrollèr at det er rett huskode og kanal, A1. Sentralen settes opp på veggen med to små skruer. Kontrollèr SIM-kortet i din egen mobiltelefon ved å: Slå av PIN koden!!! Prøvering og send en SMS melding Sett i SIM-kortet på siden av A22, kontaktfeltet mot dig og fasingen opp til venstre. P.g.a fjærbelastet lås stopper kortet inne i holderen bare hvis det er rett montert. Sett i nettdelen, og den øverste lysdioden begynner å blinke rødt. Sett i batteriene under det blå lokket ( pluss oppover) Når A22 er klar for bruk blinker den øverste lysdioden grønt. Send følgende SMS fra din mobiltelefon til A22: A22!! Du får svar tillbake: A22 OK. Du har nå programmert inn ditt telefonnummer på plass 1 i nummerlisten. Hvis det oppstår en feil, nettavbrudd, lavt batteri eller lav temperatur får du en SMS om dette. A22 Som alarm GSM A22 kan du også bruke som alarm for å overvåke din eiendom mot innbrudd og brann på en enkel og kostnadseffektiv måte. Vi leverer ferdige alarmsatser eller løse detektorer med ferdige kontakter, ledninger og koplingsstykke for rask og enkel tilkopling til A22. Denne tilkoplingen kan utføres av en nevenyttig bruker. Skal A22 styre sentralvarmen må fagmann tilkalles. Av/på styring av alarmen skjer med SMS til systemet. Som ekstra tilbehør finnes også en føler for utetemperatur. Det finnes 2 alarmsløyfer med følgende funksjon. Sløyfe 1: For alarmgivere av type magnetkontakter eller IR detektorer. Styres med SMS Sløyfe 2: For brannvarslere og føler for utetemperatur. Denne alarmsløyfen er av 24 timers type, det vil si at den er alltid på og sender SMS også når alarmen er slått av. Alarmsløyfene er normalt åpne(no) og gir alarm ved en slutning. Det innebærer at man kan parallellkople flere alarmgivere. Send ny melding: STATUS? Føler utetemperatur SVAR: A22 Mains OK, Batt OK, Temp indoor +024, Outdoor +006, Term off Heat off, Alarm on, Sign 4 Statusmeldingens innhold: A22 Mains OK Nettspenning finnes og er OK Batt OK Batteriet er OK Temp indoor +024 Innetemperaturen er + 24 grader Outdoor +006 Utetemperaturen er +6 grader Term off Termostaten for grunnvarmen er ikke aktiv Heat off Varmen er frakoplet Alarm on Alarmen er slått på Sign 4 GSM signalstyrke er 4 på en skala 1-5 Bør være minst 2 for sikker kommunikasjon RJ 12 T-kabel RJ 12 T-kabel RJ 12 T-kabel 6 11

7 Hurtigkommando Send: Oppgave Svar Kommentar A22!! Aktivering av A22 Oppstart med fabrikkinnstillinger. A22 OK STATUS? Statusrapport ønskes. A22 Mains OK, Batt OK, Temp indoor +024, Outdoor +006, Term off Heat off, Alarm on, Sign 4 TERMON TERMOFF HEATON HEATOFF Bør ikke brukes TEMP? Aktivere termostat fra +3C til +7C. Aut. regulering Slå av termostaten (slå av aut.regulering) Overstyre aut. reg. Starte oppvarming Stoppe oppvarming Stopper også aut. regulering Spør etter aktuell temperatur. = status svaret, men med: Term on Bare ved installasjon OBS Nullstiller systemet. Oversiktsinformasjon Frostvakt aktiv. = status svaret Frostvakt ikke aktiv = status svaret, men med: Heat on = status svaret, men med: Term off, Heat off Temp indoor +024 Outdoor +006 Starter oppvarmingen Varmeovner er slått på Stopper oppvarming Varmeovner avslått Frostvakt ikke aktiv Temperatur kontroll. ON*2* Slå på kanal 2. NEXA ON= 2 Likedan med kanal 3 & 4 OFF*2* Slå av kanal 2. NEXA OFF Likedan med kanal 3 & 4 Indikeringer Den tofargede indikeringen øverst betyr: Blinker rød: Oppstart Blinker grønn: Normal drift Fast grønn: Gsm aktiv Kort grønn: Batteridrift (Mains mangler) Kort grønn/rød: Lavt batteri (Mains mangler) Kort rød: Ute av funksjon/sim kort mangler eller feil. Lokalstyring av varmen Med knappen ON/AUTO/OFF på A22:s front kan du lokalstyre termostaten: Et trykk Strømplugg PÅ Fast gult lys To trykk Termostat AV, ikke aktiv (varme av ) Kort gult blink Termostat PÅ,aktiv ( varme på ) Langt gult blink Tre trykk Strømplugg AV Gult lys slukkes Etter tre trykk på knappen starter den fra begynnelsen igjen. Bruk denne knappen for å lokalt teste om strømpluggene fungerer og at rett kanal er innstilt. Endring av huskode Dersom dine naboer har samme eller lignende utstyr kan det bli nødvendig å bruke en annen huskode enn A. TELE!*2, TELE?? Programmering av flere tlf.nummer (nr2) Spørre om lagrede telefonnummer. HOUSE!*E Sette ny huskode til f. eks. kanal E. TELE nr , Nr , Nr 3,Nr 4,Nr 5,Nr 6, Nr7, Nr 8, TELE Nr1, , Nr , Nr 3,Nr 4,Nr 5,Nr 6, Nr7, Nr 8, HOUSE**E; Oversikt over programmerte mobilnummer. Oversikt over programmerte mobilnummer. A til P er tillatt. Du kan benytte alle huskoder fra A til H. Still om strømpluggene til f.eks. D og programmèr om A22 som vist nedenfor. Send SMS melding: HOUSE!*D Svar: HOUSE**D; Du har nå endret til huskode D1-4. Obs: Alle kanalene endres. 10 7

8 Legge til telefonnummer For å legge til telefonnummer som nummer 2 på listen gjør som vist nedenfor. Sett alltid inn landsnummeret som er +47 for Norge, slik at det blir: Send så en SMS som ser slik ut: TELE!*2, Svaret får man straks tillbake med de telefonnummerne som er lagret. Det kan være totalt 8 telefonnummer på listen. Du gjør det samme dersom et telefonnummer skal erstattes. Det nye nummeret legger seg helt enkelt over det gamle. For å spørre hvilke telefonnummer som finnes på listen, sender du en SMS som ser slik ut: TELE?? Som svar får du en liste med samtlige programmerte telefonnummer. For å ta bort telefonnummer 2 sender du en SMS som ser slik ut: Tele!*2, Telefonnummer 2 slettes når det ikke legges til et nytt nummer. Endre temperaturinnstillinger Det er av og til nødvendig å endre de fabrikkinnstilte temperaturverdiene for den innebygde termostaten. De forhåndsinnstilte verdiene gir alarm og slår på varmen ved +3 og slår av ved +7 grader. Dersom du istedet vil ønsker å få alarm ved 10 grader og at termostaten skal holde grunnvarmen mellom 10 og 12 grader gjør du som vist nedenfor. Kontrollèr først programmert verdi med følgende SMS: TEMP?? Du mottar da følgende svar: Temp**2,xxxx*3,+007,+003* Her er temperaturføler 2 (xxxx) utetemperaturen, og føler 3 er den interne føleren som brukes til frostvakt og termostat. Vi begynner med å stille inn føler 3 til ønsket temperaturnivå med følgende kommando: Send SMS: Temp!*3,+012,+010* (OBS! Varmest først) Svar: Temp**2,xxxx*3,+012,+010* Termostaten gir nå alarm ved +10 grader og dersom den er på, holder den varmen mellom grader. Dersom du har tilkoplet en føler for måling av utetemperatur kan du også sette alarm på denne for å varsle for lav utetemperatur. Hvis du ønsker alarm ved 10 grader gjør du som vist nedenfor. Send SMS: Temp!*2,-010* Svar: Temp**2,-010*3,+012,+010* OBS!! Begge temperaturalarmene er forsinket 5 timer for å unngå unødige alarmer ved raske temperatursvigninger. Disse verdiene kan omprogrammeres. Kontakt din leverandør! 8 9

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO

Brukerveiledning. Art.nr 001270. Rev A NO Brukerveiledning Art.nr 001270 Rev A NO Innhold... 1 1. Compact Rolltalk grunnpakke inneholder:... 3 2. Oversikt over produktet... 4 3. Klargjøring av mus og tastatur... 8 4. Oppstart... 8 5. Lading og

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer