FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a"

Transkript

1 FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang kan tilkoples 2 stk ekspansjonsenheter kan styre andre GSM-alarmer 4 utganger for fjernstyring temperatur varsling nettfeil varsling GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 1

2 Beskrivelse Generelt GSM-A6MT er en varslingssentral med en innbygget GSM-sender basert på en liten ny datatelefon, som sitter montert på kretskortet til A6M. Fabrikat mobiltelefon: Wavecom Wismo Quick. GSM-A6MT er for anlegg med krav til varsling ved for lav eller for høy temperatur. Det er ekstra innganger på A6MT for andre typer av varslinger, sikringsbrudd eller brannvarsling og det er utganger som kan brukes for styring, 4 stk på sentralen A6MT og to på hver XAD ekspansjonsenhet. A6MT sender varsling fra alle innganger, og det kan legges inn telefonlister med 8 telefonnummer på hver inngang. All varsling fra XAD går via en liste med maks 8 nummer. A6MT kan sende bare SMS-meldinger alternativt sende SMS meldinger og i tillegg ringe i prioritert rekkefølge, vakt ordning. Maks 3 blokker kan en inngang aktivere. Den har 4 stk utganger som er frie for alle typer av styring. En releveksling og tre transistorutganger. Programmering gjøres ved å sende, SMSmeldinger. Et SIM-kort abonnement av type ALARM abonnement, anbefales. Kontroller at abonnementet gir SMS meldinger. Spenning: 12Vdc. En stor forskjell mellom GSM-A6M3 og GSM-A6MT, er at en GSM-A6MT har et forhåndsprogram fra fabrikken som er laget for et anlegg for temperaturovervåking og varsling. Dette gjør at den er lett å programmere og kan samtidig styre to ekspansjonsenheter type XAD. Innkopling Innkopling av detektorer for alle typer tekniske varslinger kan skje på alle 6 inngangene. Inngang 4 og 5 har funksjon for temperaturmåling i tillegg til å være en vanlig digital inngang. Temperaturdetektor type art. nr er den kalibrert til. Inngang 6a og 6b er en inngang for DC spenning eller AC spenning. Når den brukes for DC spenning, kan en av inngangene legges fast til spenning mens den andre er styre inngangen. Når den brukes for vekselspenning, kan det være for å kontrollere sekundærsiden av transformatoren fra nettspenningen. I den store plastboksen er denne innkoplet for varsling av nettbortkopling. GSM-A6MT har spenningskontroll som må programmeres for aktuell lav spennings grense. Programmering Sett av PIN-koden før du setter SIM-kortet inn i A6MT. All programmering utføres ved å sende SMS meldinger. SMS = Short Message Service er en tekstmelding som kan sendes til en GSM mobiltelefon. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 2

3 KOPLINGS SKJEMA FOR GSM-A6MT Inngang 1, 2 og 3 er vanlige digitale NO innganger som aktiveres ved å legge disse til 0-V, (GND) uten forsinkelser. Inngang 4 og 5 er for tilkopling av temperaturdetektorer, type , ikke samme som til XAD, ekspansjonsenheten. A6MT har et fabrikkprogram lagt temperaturstyring med ekspansjonsenheter. Alt annet må programmeres etter behov. Inngang 6a og 6b er en optokopler som kan tilkoples en DC spenning 8 til 40 volt eller AC spenning 9 28 Vac. Denne er koplet til inngangspenningen i den store plast boksen. Når den brukes for likespenning, må en av inngangene tilkoples fast spenning, f. eks + 12 V og den andre GND som styrespenning. Legg fast minus på 6b og inngangen fra tenningen inn på 6a (+) MAN inngangen kan brukes for å sperre alle inngangene. FEL, er en utgang for å kunne varsle feil og GSM kommunikasjonsproblem. U2, U3 og U4 er transistorutganger som bare kan belastes med 150 ma. Når disse er aktive går utgangene lav, til GND. NO,NC og C er utgang U1 som er en potensial fri releveksling. Maks. 1 Amp 24 Vdc. Alle inn og ut ganger kan programmeres. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 3

4 GSM A6MT Sentral Ekstern tilkopling Microphone + GND + GND AC AC Output 17 VAC AC Input 110/220 GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 4

5 Programmering av A6MT sammen med XAD a 6b Man Gnd Fel U2 U3 U4 Plus Gnd +Gps Ut Pd In Gnd Nc No C o o o o o o o o o Dette er en GSM-A6MT. I denne byttes det program fra GSM-A6M3 til programmet for A6MT. Når det nye programmet er satt inn, antennen montert, kabling tilkoplet, tilkoples spenningen. Send først meldingen: ALL!! Da slettes hele hukommelsen for alle programmer, også eventuelle testprogrammer. Skriv så inn den nye fabrikksinnstillingen A6MT!! GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 5

6 w Innkopling av temperatur detektorer til A6MT Detektorene er av art. nr: Detektorene er ikke polaritets avhengige. Gnd a 6b Man Gnd Fel U2 U3 U4 Plus Gnd +Gps Ut Pd In Gnd Nc No C o o o o o o o o o Temperaturgivare 4 Temperaturgivare 5 Ved tilkopling av detektorer på inngangene 4 og 5 i A6MT, må disse programmeres for å kunne gi varsling. Dette gjøres i program 97 med type 2. I fabrikks programmet er disse programmert. Hvis de ikke skal brukes, anbefales det å sette en 10 kohms motstand i disse innganger. Ellers vil de vise feil i STATUS. Temperatur grensene må også programmeres i TEMP?? GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 6

7 Innkopling av to XAD enheter til o o o o o o Givare V - sda scl n/u - Röd Svart Gul Brun Grön Orange 1 - o o o o oo Byggles for adress 2. Giver V - sda scl n/u - Röd Svart Gul Brun Grön Orange 1 - Når anlegget leveres med 2 stk ekspansjonsenheter XAD, skal disse koples sammen parallelt. Den XAD som er nummer to, dvs med innganger fra 21 til 28, skal påføres en stropp mellom de to høyre pinnene på kretskortet. På hvert av kretskortene er det to releer med potensiell fri vekslingskontakt. Releene kan styre funksjoner ved å sende en SMS melding til disse. OUT*11,1* Dette kan være en AV/PÅ melding eller en impuls. En times impuls på rele nr 11, skriv; OUT*11,3600* GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 7

8 Tilkopling av temperaturgivere art. nr: Polariteten er viktig. Hvis det ikke skal fylles opp med temperaturgivere. Hvis det ikke er montert detektorer, blir temperaturen -00. o o o o o o +V - sda scl n/u - Vit Brun 1 - Temperaturgivare 7508 Kabelen må installeres med rett polaritet. Kontroll av tilkoplet kabel, skjer kontinuerlig. Hvis en kabel klippes, vil A6MT sende en melding, A6MT inp 11 ALARM. (når det er på sone 11) Denne alarmen er avhengig av tidsinnstillingen i INP, som fra fabrikken er satt til sekunder = 30 minutter. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 8

9 GSM-A6MT generelt. GSM-A6MT er konstruert for å være en alarmsender og styringsenhet som alltid er aktiv. Det er derfor ikke tenkt å sette innganger AV/PÅ. Det er en terminal merket MAN, som kan brukes for å sperre at signaler på inngangene 1 til 6 ikke gir alarm. Spørsmål til GSM-A6MT Den kan svare på flere spørsmål som kan være av betydning. Se også i den videre teksten. VER? VER1?, VER2? VOLT? STATUS? INP? INP1? og INP2? INP?? INP1?? og INP2?? OUT? OUT1? og OUT2? Versjonen på programmet. Versjonen for XAD1 og XAD2 Likespenning målt på kretskortet. Innganger i ALARM, og batterispenning og signalstyrken. Stillingen på inngangene til A6MT. Stillingen på inngangene til XAD1 og XAD2 Tidsinnstillingen for A6MT innganger. Tidsinnstilling for XAD1 og XAD2 Utgangenes stilling. 0=AV, 1= Aktivert. Utgangenes stilling på XAD1 og XAD2 TEMP? TEMP1? og TEMP2? TEMPO1?? og TEMPO2?? DATA??97 DATA1??97 og DATA2??97 Målt temperatur på alle innganger Måle temperaturen på XAD1 og XAD2 Kalibrering av detektorer. Innstillingen av A6MT Innstillingen av XAD1 og XAD2 TELE?? Hvilke telefonnummer er programmert på første telefonliste (31 til 38). ALIVE?? Stilles inn for tidsvarsling ved å bruke sone 3. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 9

10 SETT SIM-KORTET INN I DIN MOBILTELEFON: Har du mottatt et nytt SIM-kort.? SETT PIN-KODEN i AV. Sett SIM-kortet inn i en mobiltelefon for å kunne sette av PIN-koden. Du finner på mange mobiltelefoner innstillingen av PIN koden under sikkerhet. Test at SIM-kortet fungerer. Send en SMS melding til deg selv, til den mobiltelefonen som du har satt inn det nye SIM-kortet i. Du får nå kontrollert at abonnementet fungerer. Ring også med kortet. Nå må kortet være helt tomt. Kontroller at det ikke er lagt inn en service telefon fra Telenor. Den må slettes. Det bør være et abonnement for GSM-ALARM. SETT SIM-KORTET INN I GSM-A6MT Du er nå klar til å programmere. Når antennen er montert, batteriet tilkoplet kan du sette strøm på transformatoren. Transformatoren gir 17 Vac. Hvis du ikke har en transformator, kan du kople inn en 24 Vdc fra en adapter. Grønne LED blinker, RØD LED lyser. Etter 40 sek. slukker RØD led og grønn LED viser status på mottagningen. Når den røde lampen slokker er GSM klar til å motta SMS melding. Indikeringen Grønn skal blinke når alt er OK. Viser også signalstyrken ved å blinke i sekvens 1-5 blinkninger hvert 4 de sekund Gul lyser med fast lys når alarmsenderen er aktiv. RØD 1 er en feilindikering. Sjekk tilkoplinger og kort. Denne skal lyse ca 40 sek ved oppstarting. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 10

11 Etter monteringen: Det forutsettes her at du har en eller to ekspansjonsenhet XAD 1 Sett inn SIM-kortet i GSM-A6MT etter at du har testet at SIM-kortet fungerer og at PIN kode er satt AV. 2 Du har kablet alle detektorer og kabel mellom A6MT og XAD, satt på antennen, og satt inn batteriet. Først når du setter spenning på transformatoren starter det å blinke. 3 Send først: A6MT!! Send etterpå XAD1!! hvis det er to ekspansjonsenheter, send også XAD2!! Alltid når du sender en melding, kommer et svar. 4 Versjonsnummer på dine enheter: VER?, VER1? og VER2? Kan være greit å notere. 5 Du må gå inn og aktivere de innganger som skal brukes; DATA??97 for A6MT. Fabrikk program: DATA** # Inngang 4 og 5 er programmert for temp. detektor. For XAD1 og XAD2. Dette ligger i program 97 programmet for DATA1, og DATA2: DATA1!*97,xKKKKKKKK#xXXXXXXXX#,. X= avsatt. 0=med detektorer. 6 Du kan sette inn individuelle tider med INP??, eller INP1?? eller INP2?? Tidene setter du for å slippe varsling under normale variasjoner. Tider i sekunder, maks 65000sek. Disse er satt fra fabrikken til 1800 sekunder, 30 minutter 7 Still inn temperaturgrenser, disse er fra fabrikken satt til +30 til +15. Send et spørsmål: TEMP??, eller TEMP1?? eller TEMP2?? Den høyeste temperaturen først. 8 Kalibrering av detektorer kan gjøres innen +/- 9C. Spør om : TEMPO1?? og TEMPO2??. 9 TELE??, forteller deg hvilke telefonnummer som er programmert. Du kan programmere inn 8 telefonnummer for varsling om temperatur fra alle 18 temperatur detektorer. Du kan også lage en vaktordning, der det sendes en SMS melding og deretter begynner telefonen å ringe. Hvis du ikke kvitterer, får neste person en oppringning. 10 Du kan styre flere utganger ved å sende en SMS melding. På A6MT har du 4 utganger, og på hver XAD har du 2 stk releutganger. Disse kan brukes for å styre AV/PÅ funksjoner i et anlegg. 11 Sett inn navnet på anlegget: Spør: TEXT??07, Svar: TEXT!*07, A6mT Inp?P?B123 Sett inn: TEXT!*07, A6mT,Temperatur kontroll HOLARS, Inp?P?B GSM-A6MT har 6 innganger, bare 4,5 og 6 er fabrikkprogrammert. 13 GSM-A6MT har en ALIVE funksjon. Her kan du regelmessig få en oppringning for å teste forbindelsen. Denne blokkerer inngang nr 3 på A6MT. 14 Send nå ett første test spørsmål om temperatur: TEMP? Se for øvrig under hver programposisjon bakover i denne beskrivelsen. 15 Styring av utganger, hvilke utganger er aktivert; OUT?. OUT1? OUT2? 16 Spør alltid om STATUS? Da får du vite feilvarslingene i anlegget. 17 Avslutt alltid innstillingen med RESTART, eller fjerne spenningen og sette den på igjen. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 11

12 SMS PROGRAMMERING GENERELT GSM-A6MT kan få all programmering eller omprogrammering utført via SMS meldinger. Pin koden må først slettes. Funksjonen startes med ALL!! (gjelder bare om alt skal slettes.)?? Spørre om programmert verdi eller data. ** Svar fra GSM-A6MT? Spørre om nå verdien!* Programmere ny verdi eller data!! Tilbakestille til begynnelse verdi og data. (Se den svenske teknikermanualen for ytterligere informasjoner.) Versjon av GSM Spør: VER? Svar: GSM A6MT V1:01.00d Programmering eller endring av tekster: Spør: TEXT??01 Svar fra A6MT TEXT**01,Innbrudd storgaten 12 NY tekst: TEXT!*01,Innbrudd lillegaten 9 RADER alle tekster: TEXT!! RADER bare en tekst, 01. TEXT!*01, Andre funksjoner, spørsmål Du kan spørre Hva er programmert? Skriv DATA??01 Programmert for inngang: 01 DATA??31 Programmert telefonnummer: 31 DATA??97 Programmert type sone: 97 Du kan kontrollere om inngangene er aktivert: INP? Du kan programmere inn nye informasjoner: DATA!*01,023101# DATA!*31, p04 DATA!*97, #, dvs. NO på 5 første innganger, NC på siste. Intervallsending av data. ALIVE?? Du ønsker å tilbakestille alle data: ALL!! Det anbefales at du legger inn et passord, da omprogrammering er forholdsvis lett. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 12

13 Oppstartingsprogram Du har satt inn SIM-kortet, satt AV pin koden, og tilkoplet antenne og spenning, har tilkoplet givere på de forskjellige innganger og du vet nå hvilke givere som skal være aktive, start da programmeringen. Det ligger et oppstartingsprogram for å legge inn fabrikksprogrammeringen. A6MT!! Når du sender en SMS melding med A6MT!! vil den automatisk sette alle program til fabrikk programmeringen, men også sette ditt telefonnummer som nummer 1 i listen: listen nr 31, dvs. fra nr 31 til 38. Dvs: DATA**31, (Holars mottaker) A6MT!! gir en automatisk lagring av telefonnummeret som meldingen sendes fra. For listen 31 til 38 kan det isteden brukes TELE. Du kan spørre hvilke nummer som er lagret ved å send TELE?? Innganger er da programmert til: DATA**01,023101# DATA**02 DATA**03 DATA**04, DATA**05, DATA**06,023106# (Program 02=er for tekst meldinger) Tekster er da satt på alle 6 kanaler, innganger. Alarm input1: A6MT Inp?P?B123 Alarm input 2: Alarm input 3: Alarm input 4: Alarm input 5: Alarm input 6: A6MT Mains?B123 (?P blir erstattet med sonenummeret.?b123 er en formel som blir erstattet med ordene Alarm/OK ) Sone innstilling: Spør: DATA??97, DATA**97, # Alle er satt til 0= NO Det er de første 6 siffer som er viktig for innstillingen. Når en eller to XAD er tilkoplet, må pos 7 settes til 2. Tider for hver inngang: INP?? INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,01800,01800* 5,01800,01800*6,00600,00000* Ingen forsinkelser er programmert. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 13

14 Programmerings kart: GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 14

15 PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER Det kan lages en telefonliste for alle seks inngangene med 8 nummer.: DATA!*31, (Bruk gjerne landsnummer) Du kan da fortsette med telefonnummer 32, 33.. til 38 som alle aktiveres i rekkefølge etter telefonnummer 31. Du kan spørre: DATA??31 Du får da svar om hva som ligger som telefonnummer under 31. DATA**31, Du kan bruke samme liste for alle innganger, eller forskjellig liste for hver inngang. GSM-A6MT tar mobilnummeret som først har ringt inn, legger det på første plassen i den første telefonlisten. Dette gjelder ved første oppstarting for å gjøre det enkelt for bruker. 6 stk telefonlister kan legges inn i GSM-A6MT og kan brukes ved behov. Disse begynner på: 31,41,51,61,71 og 81. Dette kan forandres via DATA eller TELE. Se TELE nedenfor. Spørsmål: TELE?? SVAR: TELE Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, Nytt: TELE!*2, * SVAR: TELE Nr1, * Nr2, * Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8 Alle telefonnummer for ekspansjonsboksene gir varsling ut på liste 31 GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 15

16 Programmering av innganger: I GSM-A6MT er det 6 innganger. Alle innganger som skal brukes må programmeres: Inngang 4 og 5 kan brukes for temperatur detektorer. Inngang nr 6a og 6b kan brukes for varsling ved strømbortkopling. I den store boksen er inngangene 6a og 6b fysisk koplet til inngangspenningen, men inngangene er ikke programmert fra fabrikken. Vi ser nå bare på inngang 1= 01. Spør først: DATA??01 Hvis den tidligere har vært programmert får du svaret: DATA**01,023101# Skriv inn ditt PROGRAM: Tallene står for: 01, = sone 01 DATA!*01,023101# 02 gir SMS, kan være andre funksjoner, for eksempel 22 eller 11 med GPS. 31 den første posisjonen for telefonnummer 01 din tekstmelding = 01 # blokktegn, avslutter meldingen KONTROLLER AT DU HAR EN FORBINDELSE TIL XAD VIA GSM-A6MT Skriv : Svar : DATA??07 DATA**07,023107# Denne forbindelsen er nødvendig mellom A6MT og ekspansjonsenhetene. Skal du ha temperaturdetektorer på inngangene 4 og 5? Inngangene må da programmeres DATA!*04,023104# og med tekster. TEXT!*04, ALARM ved feil i sone 4?A Det samme må gjøres for sone 05. Alltid må sonefunksjonen programmeres DATA??97, for å spørre. I fabrikkprogrammet er det forbredt for bruk av temperatur detektorer på sone 4 og 5. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 16

17 PROGRAM MED MOTRINGNING (HØY SIKKERHET). Program 22 Tekstmelding SMS. Kvitteres med motringning. (Høy sikkerhet!) Eksempel: DATA!*07,223107# 22 = Funksjon; tekst meldingen sendes først. Pause 1 min. Telefonen ringer. Du kan se telefonnummeret. Ring tilbake til A6MT. Nå kan ventetid (p04 = venter 4 min.) programmeres før sending av tekstmelding til neste på listen. Mottaker kan da ringe A6MT og stoppe ringesekvensen. Hvis ingen kvitterer, vil den starte igjen etter en pause på ca 10 minutter. A6MT vet om det er samme nummer som motringer. 31 = Telefon til GSM mottaker for tekstmeldinger, (p04) = 4minutter. Eks. DATA!*31, p04. (p kan settes 2-99 minutter). 07 = Tekstmeldingen. Her kan telefon nr til A6MT settes inn samt mye mer, Max. 120 tegn. Programmet kan passe ved strømbortfall. (Hvordan få frem p. På min Nokia trykker jeg * tre ganger). NB: Har du testet at SIM-kortet ditt fungerer for vanlige samtaler, altså ikke bare for SMS meldinger. I program 22 må du ha begge delene. SPESIAL PROGRAM: Program 22 skal gi høyere sikkerhet for at en melding blir mottatt, den vil derfor ringe gjennom listen til noen kvitterer. Hvis kvittering ikke skjer ved første sekvensen, vil den repetere sekvensen 5 ganger, før den gir opp. Hvis det er lagt inn 8 telefonnummer og kunden har 5 minutter på å kvittere, vil en sekvens ta hele 5 x 5 = 25 minutter og når denne sekvensen gjentas 5 ganger vil den ringe minst i 2 timer. Etter hver sekvens stopper den i tillegg noen minutter. Hvis det stilles krav til at dette antallet sekvenser ønskes forandret, kan det utføres i dette spesialprogrammet: Spørr SETUP?? SETUP**1,04*4,05* (4,xx) xx= antallet sekvenser fra 01 til 98. Den er her innstilt på 05 sekvenser. (4,05) Hvis tallet 99 settes inn, vil den ikke stoppe før den blir nedkvittert. (1.04 = en funksjon som har med omstart på telenettet, hver 4 time.) GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 17

18 KANAL INNSTILLING I GSM-A6MT kan alle kanaler stilles inn til forskjellige funksjoner, men er fra fabrikken innstilt til NO funksjon, normalt åpen med unntak av inngang 6 og 7. Inngangene må alltid omprogrammeres, se program 97. Alle innganger aktiveres ved en tilkopling til minus "gnd". Det er noen hardware koplinger på kretskortet som vi må ta hensyn til. Sone 4 og 5 kan brukes for temperatur måling og varsling. Sone 6a og 6b er en optokopler og kan brukes for DC eller AC spenning. Programmering: 97 Velge sonetyper og varslinger for hver kanal. A6MT leveres med alle soner NO. Spør: DATA??97 Svar: DATA!*97, # Første 10 inngangstallende: (6 innganger +4 interne) Hvis du ønsker sone 1 og 2 = NC, sone 3 ikke aktiv, sone 4 og 5 temperaturovervåking og sone 6 nettovervåking og resten NO. Sett inn:data!*97, # type 0= NO uten tilbakestilling type 1 = NC uten tilbakestilling type 2 = NO med tilbakestilling varsling type 3 = NC med tilbakestilling varsling GSM-A6MT har ingen kopling mellom innganger og utganger. Utgangene styres alltid med en SMS melding. Alle innganger er alltid aktive, som en varsler. Terminal M har funksjonen med å kunne være enn sperrer for signaler på alle innganger. Ved å legge en minus på terminal M, sperres alle innganger. For ekspansjonsenheter XAD: Spør: DATA1??97, For Nr 2 DATA2??97, Svar : DATA1**97,xKKKKKKKK#xXXXXXXXX# Forandre: DATA1!*97,xKKKKKKKK#x000XXXXX# Svar: DATA1**97,xKKKKKKKK#x000XXXXX# I den første blokken skal alle markeres med = K ( fabrikkinnstilling.) De tre første innganger har detektorer tilkoplet. I den siste blokken stilles inn innganger med detektorer. De andre står åpne. X= Åpen skal gi -00 0= Detektor montert GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 18

19 Programmering av tekster. Alle innganger kan gi en tekstmelding. Tekstmeldingen kan inneholde max 120 tegn. Samme tekstmelding kan brukes også på andre innganger. Du kan spørre etter den melding som er skrevet tidligere ved Skriv: TEXT??01 Her spør du om hvilken tekstmelding som ligger i kanal 01. Du kan da få et svar: TEXT**01,dette er en innbruddsalarm. Hvis du vil forandre teksten, kan du Skrive: TEXT!*01, xxxxxxxxxxx Når du skriver inn en tekst for kanal 4 som har tilkoplet en temperaturføler vil du gjerne ha oppgitt den aktuelle temperaturen sammen med meldingen. En slik melding kan da skrives: TEXT!*04,for høy temperatur i datarom?a Den siste del av meldingen?a gir den aktuelle temperaturen selv om du har lagt inn en forsinkelse. Den minste lengde på teksten er 3 tegn. Tekster kortere vil ikke bli sendt. Ekspansjonsenhet EXT: Alle innganger er programmert med et nummer. EXT nr 1 = 11 til 18 EXT nr 2 = 21 til 28. Når mottaker får en melding fra en GSM-A6MT kan han skille mellom anlegg, ved at teksten, navnet på anlegget skrives inn på TEXT??07 Svar: TEXT**07, A6mT Inp?P?B123 Eksempel: Navnet er HOLARS Sett inn TEXT!*07, A6mT HOLARS, Inp?P?B123 GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 19

20 Programmere tider for inngangene Tider oppgis i sek, fra 1 til 65000sek. (18 timer). Ved åpning/slutning brukes bare den ene tiden for aktiveringsforsinkelsen. Ved temperaturmåling, sone 4 og 5 gjelder første tiden forsinket alarm ved oppvarming, andre tiden forsinkelse ved kaldere. Alltid varmest først. Spør: INP?? Svar fra A6M3: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,01800,01800* 5,01800,01800*6,00600,00000* Still inn nye tider: INP!*1,30,00*4,65000,00* Svar fra A6M3: INP**1,00030,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,00000, ,65000,00000*5,01800,01800*6,00000,00000* Radering av alle tider, tilbake til fabrikk verdi. INP!! Det finnes flere programmer, f.eks. intervallkontroll program, og andre SMS programmer, se den svenske teknikerbeskrivelsen. Ekspansjonsenheter; EXT For den første EXT sett INP1?? For den andre EXT sett INP2?? Du kan sette inn tider på samme måte som for A6MT. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 20

21 TEMPERATURMÅLING Inngang 4 og 5 kan måle temperaturer mellom +50 til -30 C. Du kan spørre etter aktuell temperatur og få en temperatur varsling for høy eller for lav. Før du kan måle temperaturen, må du programmere funksjonen for inngang 4 og 5. Hvis du ikke har gjort det ennå, send følgende melding for å programmere inn den nye funksjonen.: Spør: DATA??04 Svar: DATA**04,... # Skriv: DATA!*04,023104# Det samme gjøres for inngang nr 5. Skriv: DATA!*05,023105# Du kan spørre om hvilke de aktuelle innstillingene er, ved å skrive DATA?? (Eksempel: DATA??04 for å vite hva som er programmert for inngang 04). Skriv nå inn telefonlisten for varsling av temperaturalarm. Se programmering av telefonnummer. Når du skal måle grense for høy og lav temperatur, bruk da inngang type 2 (type 2 = NO med tilbakestilling varsling, se også soneinnstilling). Skriv følgende melding for å bruke type 2 på inngang 4 og 5. Skriv: DATA!*97, # (Kan være at det er flere forandringer som kreves i program 97) Still inn nye temperaturgrenser Høyeste temperaturen må alltid stå først. Hvilke grenser som er innstilt: Spør: TEMP?? Svar: TEMP**4,+28,+15*5,+28,+15*; Sett inn ny grense på inngang 4: Spør etter aktuell temperatur: TEMP!*4,+23,+15* Svar; TEMP**4,+23,+15*5,+28,+15*; TEMP? Da får du alle temperaturer. TEMP1?, da får du bare temperaturer fra detektor 11 til 18 TEMP2?, da får du bare temperaturer fra detektor 21 til 28 Skriv en SMS tekstmelding for temperatur målingen i en alarmmelding: Hva er aktuell tekst for inngang 4: Spør: TEXT??04 Svar: TEXT**04, Temperaturen på sone 4 er?a Skriv; TEXT!*04,Temperaturen i båten?a ?A4 setter teksten til inngang 4, leser inn aktuell temperatur som alarmmelding Ekspansjonsenheter EXT: Spør: TEMP1?? Eller TEMP2?? Det er satt inn en fast tekst for hver inngang, fra nr 11 til 18 på nr 2 fra 21 til 28. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 21

22 Kalibrering av TEMPERATUR Det er flere grunner for at en temperatur kan vise noe avvik fra kontrollert verdi. Kan være lange kabler, eller at kontrollmålingen foretas i en avstand fra detektoren. De fleste detektorer vil mange steder henge fra taket. Alle detektorer som koples på ekspansjonsenheten kan kalibreres +/- 9 C. Spør først om målt temperatur: TEMP1? eller TEMP2? Når du skal kontrollere kalibreringen send TEMPO1?? eller TEMPO2?? Hvis detektorer må kalibreres send TEMPO1!*11,+1*15,-1* Svaret angir forandringen og hva de andre er innstilt på. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 22

23 Spenningsovervåking, DC spenningen. Overvåkingen av DC spenningen er programmert for 12 V. Ved en annen spenning må data 93 omprogrammeres ved varsling ved en annen spenning. GSM-A6MT levert i stor boks, mates fra en utvendig transformator til et likeretterkort. Transformatorspenningen er da ca 17 VAC. Denne varslingen har sammenheng med lavt batteri. En GSM-A6MT kan ha en tilført likespenning på 13,6 V. Derfor må grensene settes individuelt fra anlegg til anlegg. Hvis du spør; VOLT?? Får du f. eks dette svaret: Volt 11.53*05; Spenningsgrensen er satt til 11,53 V, og tiden er satt til at spenningen får gå under denne grensen i maks 5 minutter før den gir alarm. (01 til 99 minutter). Hvis du tilkopler en spenning som er lavere enn 11,53 V, vil A6MT ikke starte. 93 Lav spenning. Spør: DATA??93 Eksempel: DATA!*93,023108# Her er: 93= måling av lav spenning, under V lengre enn 5 minutter. 02= Tekstmelding. 31= Telefonlisten 08= Tekstmeldingen. F.eks : TEXT!*08,A6MT Ack?B123 # = Avsutningsblokk A6MT Ack?B123 her er (A6MT) en tekst du kan sette fritt, mens Ack?B123 er en kode som gir deg informasjon om spenningen i svaret. 94 Spenning tilbake til normal. Hvis du ønsker denne meldingen, må også dette programmeres inn. (Samme funksjons program som for 93) Spør om spenningen: VOLT? Svar for eksempel VOLT GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 23

24 Spenningsovervåking, AC spenning. Denne funksjonen må programmeres. Med inngangene terminal 6a og 6b kan det varsles om AC spenningen 9 til 28 Vac blir borte. Vekselspenningen tas fra sekundærsiden av transformatoren. På denne inngangen kan det bare vises om det er spenning eller ikke, ikke hvor høy spenningen er. I tillegg kan det programmeres en forsinkelse før alarm fra 1 sekund til 18 timer( sek.). Må programmeres i sekunder. I noen anlegg aksepteres at nett spenningen er borte f eks 10 minutter før det skal varsles. Derfor denne forsinkelsen. Eksempel: DATA!*06,023106# 02= Tekstmelding. 31= Telefonlisten 06= Tekstmeldingen. F eks : TEXT!*06,Nettspenningen?B123 # = Avsutningsblokk 97 DATA!*97, # Her settes sonen til type 3 TYPE 3 = NC, med varsling også når inngangen kommer tilbake til NC. INP Varsling: Tilbake: Forsinkelsen fra nettet forsvinner til den gir varsling. På inngang 6 er denne satt fra fabrikk til 600 sekunder = 10 minutter A6mT Mains ALARM A6mT Mains OK. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 24

25 MIKROFON FOR LYTTING En mikrofon kan koples til en GSM-A6MT for Lytting ved kjøring av pumper eller vifter. Lytting ved unaturlige lyder. Mikrofon har art. nr; Denne koples til to terminaler på toppen av GSM enheten. Skjermen koples inn mot kortet. GSM-A6MT må ha en lang antenne eller må mikrofonen sitte langt fra GSM enheten og antennen for å oppnå god mottaking. Du kan ringe inn til GSM-A6MT når denne er i PÅ-stilling å lytte, men ikke når alarmen er i AVstilling. Du kan også høre fra mikrofonen ved et innbrudd, dvs når det er en alarm. Alt dette må programmeres. Mikrofonfunksjonen har program 98 Vi vil ha en lytt funksjon når vi ringer inn: Spør: DATA??98, Skriv: DATA!*98,080000# Funksjonen må programmeres. GSM-A6MT svarer etter 2 til 3 ringesignaler. Du kan lytte så lenge du er oppkoplet. Hvis du ønsker å lytte ved en alarm, må dette programmeres inn som en ekstra blokk. Hvis temperaturalarmen er satt på kanal 7 og jeg ønsker oppringning ved alarm: DATA!*01,023107#123100# Her er mitt telefonnummer satt inn på telefonliste 31. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 25

26 Styring av utganger i A6MT: Først generelt De styringer du ofte foretar deg, kan legges inn i hukommelsen på din mobiltelefon sammen med nummeret til GSM alarmsenderen, slik at du hurtig kan finne telefonnummer og fjernstyringsfunksjonen. Ingen utganger er programmert til funksjoner. Fjernstyring 1. Styre AV/PÅ en utgang. 2. Tidsstyre en utgang, fra 2 til sekunder. = 2 sek til 18 timer. 3. GSM sender en kvitterings SMS tilbake etter mottatt og utført kommando. En status rapport for utgangen. Meldingen for å styre utgangene kan se sånn ut: OUT*1,x*2,x*3,x* Forklaring: OUT = Kommando *1,1 = Utgang 1 aktivert, til *2,0 = Utgang 2 tilbakestilt, fra. *3,2 = Utgang 3 aktiv i 2 sekunder, kort impuls. *4,300 = Utgang 4 aktiv i 300 sekunder, en lang impuls. * = Avslutning. # = OUT# ikke tilbakemelding. Eksempel: A6MT har utgang 1 som fri relékontakt, normalt åpen, NO. Hvis jeg ønsker å styre strøminnkoplingen på hytta, men vil at varmen ikke skal stå på mer enn 8 1timer; OUT*1,28800* Du kan aktivere en utgang på tid, f. eks sirene i 5 sekunder: OUT*1,5* Status Du kan alltid spørre om status på utganger. Utgang 2,3 og 4 er transistorutganger. Du vil alltid få en statusmelding i retur når du sender en kommando. Skriv: OUT? (Hvordan står utgangene?) Svar: OUT*1,0*2,1*3,0*4,0* Forklaring: OUT = Kommando *1,0 = Utgang 1, relekontakt, fra *2,1 = Utgang 2 aktivert, til *3,0 = Utgang 3 tilbakestilt, fra *4,0 = Utgang 4 tilbakestilt, fra * = Avslutning. Dette forteller at utgang 2 er aktivert. Skriv: INP? (Hvilke innganger er aktivert?) Svar: INP* 1,0*2,1*3,0*4,0*5,0*6.0* Sone 2 er aktivert. GSM-A6MT-beskr Art. Nr: / Holars AS Korr Side 26

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Utganger : Ingen. NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM-A2 Temperaturmåler : Innbygget i enheten, ingen akseptabel nøyaktighet.

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1.03.00c. Perfekt for Båt og Bobiler

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1.03.00c. Perfekt for Båt og Bobiler PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1.03.00c Perfekt for Båt og Bobiler Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene områdes varsling med GPS utgang sirene og blinklys

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

GSM-A2G. NY LITEN GSM-ALARMSENDER med GPS inngang. GSM-A2G GSM-A2G. Tekniske Data: V: 2.06.02c. 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC.

GSM-A2G. NY LITEN GSM-ALARMSENDER med GPS inngang. GSM-A2G GSM-A2G. Tekniske Data: V: 2.06.02c. 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Tekniske Data: Innganger : Kan settes : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. AV/PÅ Utganger : 1 transistorutgang max 100 ma +3 Vdc. Spenningen kommer fra det interne batteriet kan variere fra

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

GSM-A2. Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c

GSM-A2. Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c Teknikerveiledning VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c 4 innganger, NC, NO eller temp. Temperaturmåling og regulering Varsler til 8 telefonnummer 2 reléutganger for styring Alle innstillinger

Detaljer

Monteringsveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.02c GSM-TR4E GSM-TR4E. Program TOOLBOX.

Monteringsveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.02c GSM-TR4E GSM-TR4E. Program TOOLBOX. Program TOOLBOX. For deg som ønsker å bruke en PC for å programmere din TR4E, Kan du bestille en pakke med CD og kabler. Art.nr: 07.600 PC program pakke. Denne kan du enkelt oppdatere ved å gå inn på www.hellmertz.se/filer/gsmtools608/prog/smtools608cd.zip.

Detaljer

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c Teknikerveiledning VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til GSM-TR4E, Funksjonsprinsipp 3 Programmering 4 Spørsmål til GSM-TR4E 5

Detaljer

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 Tekniske Data: Innganger : 7+1 alarmsoner NO eller NC Kan settes : AV/PÅ med fjernkontroll og kodelås + SMS Utganger : 3 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 30Vdc

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.07c GSM-TR4E GSM-TR4E. Tekniske Data:

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.07c GSM-TR4E GSM-TR4E. Tekniske Data: Tekniske Data: Innganger : 4 alarmsoner NO eller NC + temp.måling. 3 innganger for spesialfunksjoner. Kan settes : AV/PÅ Utganger : 2 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 ; V2.04.16c 3.8

Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 ; V2.04.16c 3.8 Tekniske Data: Innganger : Kan settes : Utganger Temperaturmåler Spenning: Strømforbruk Batteri: Mål: Kapslingsklasse Temperaturområde: 2stk innganger kan kables NO. 6 stk trådløse innganger. AV/PÅ med

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+

Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+ Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+ Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for inn

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12A+... 4 MER INFORMASJON... 4 FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GSM

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Installasjon og brukermanual: EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Telefon nummer: PIN: PUK: Innhold: - Elektronikk enhet - GSM Antenne for glassmontering

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM

Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 V: 4.00.35c 1,8 05 Korr, 2012-02-29 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til HE77 3 Programmering. 4 Innganger med kabel 5 Utganger

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i Basispakken... 4 Tekniske

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

GSM Alarm Controller II

GSM Alarm Controller II GSM Alarm Controller II Bruksanvisning - Fjernstyring av varme Kan fjernstyre tre sikringskurser/funksjoner. - Alarm GSM Alarm Controller II overvåker fire innganger og sender melding til opptil fire mobilnumre

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM 12-24V og hyttami.no til strømstyring 1.Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2.Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...3 3.PIN-frie nummer...3

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS.

Brukerveiledning for. GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Brukerveiledning for GSM Mini + NB! Kapittel 2 gjelder kunder med abonnement fra Hyttestyring AS. Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske

Detaljer