PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1, Perfekt for Hytte og Bolig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig."

Transkript

1 PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur varsling utgang start sperre GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 1 ( 25)

2 Beskrivelse Generelt I fabrikkprogrammet er det forskjellige innstillinger som alle begynner med oppstarting A6A2!!. Vi har her valgt for hytte og hus program A6A2!!02. GSM-A6A2 er en alarmsentral med en innbygget GSM-alarmsender basert på en liten ny datatelefon, som sitter montert på kretskortet til A6A2 i et metall boks. Fabrikat mobiltelefon: Wavecom Wismo Quick. GSM-A6A2 kan brukes som en alarmenhet for mange formål. Felles er at den kables til detektorer, og varsler via GSM tekst meldinger til mottakere, og lokalt med sirene. I denne beskrivelsen tar vi for oss en montering i et fritidshus, hytte eller en bolig, og velger her Forprogrammering A6A2!!02. Det er andre alternativer å velge mellom i forprogrammet, der flere kan brukes for alarm i båt, campingvogn eller bobil. Det finnes et stort antall programmer som kan tilpasses en aktuell installasjon. Soner, innganger, generelt: Den har seks innganger for innbruddsalarm, alternativt kan alle programmeres for 24-timers brann eller gassvarsling og inngang 5 for temperaturalarm. GSM-A6A2 sender varsling fra alle 6 innganger, og det kan legges inn lister (maks 6 lister 31-81) med 8 telefonnummer på hver inngang. Den kan sende SMS-meldinger eller også ringe i priorotert rekkefølge, vakt ordning. Utganger: Den har 4 stk utganger, et vekslingsrele, og tre transistor utganger, samt styreutganger for NEXA sender og fjernkontroll. Utganger brukes til sirene, startsperre, og utgang til LED indikering. Innkopling Innkopling av detektorer for innbruddsvarsling på kanal 1, 2 og 3. Disse innganger vil være NC, dvs normalt lukket. Inngang 4 er 24 timers med sirene, for røkvarslere eller varmedetektorer. Når antennen monteres er det viktig at den sitter så fritt som mulig, og så langt som mulig fra avskjermende metall. Feilaktig montering av antenne kan gi forstyrrelser på elektronisk utstyr. Driftspenningen må koples slik at den ikke blir brutt ved uhell. Sikring skal monteres på plusskabelen. Pass også på at kablenes isolering ikke kan skaves av slik at kortslutning skjer. De 6 alarminngangene er fra fabrikken satt forskjellig beroende på hvilken funksjon denne skal få. Se tabellen for forprogrammering. Alle innganger kan programmeres, se program nr.!!97. (DATA??97) Alle innganger aktiveres med en negativ inngang, men inngang nr 6 har en optokopler og er galvanisk skilt fra jord, kan ha 5 til 40 Vdc/ac. Når inngang 1,2,3 og 4 er NC, ligger det da disse fast til negativ, GND. På sone 5 kan det koples inn en temperaturgivere (PTC) for avlesning av temperaturer og for varsling av for høy eller lav temperatur. Inngang 6 er en inngang for AC feil eller for eller fra en detektor, f.eks brann detektor. GSM-A6A2 må strømforsynes med spenning 12 Vdc (=14 Vdc.) Pluss terminal er merket med: +MAT, det er flere minus terminaler, alle merket med GND. Tilleggsutstyr og funksjoner GSM-A6A2 kan programmeres for å arbeide med en GPS enhet og antenne, og med 2 temperaturdetektorer, fjernkontroll og NEXA sender mottakere. Programmering Sett det nye SIM - kortet i din GSM mobiltelefon. Sett av PIN-koden. All programmering utføres ved å sende SMS meldinger. Ikke bruk TELE2 eller kontant kort. SMS = Short Message Service er en tekstmelding som kan sendes til en GSM mobiltelefon. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 2 ( 25)

3 KOPLINGS SKJEMA FOR GSM-A6A2 Koplings skjema stemmer for funksjonene som GSM-A6A2 får ved forprogrammering for bolig og hytter. Forprogrammering A6A2!!08 I tabellen kan du velge hvilken forprogrammering som du vil at sentralen skal ha. Fra denne kan du forandre det som ikke passer. Alle innganger må refereres til negativ, GND. Du har en utgang som har rele utgang, utgang 1, de andre tre er en transistor utgang som går lav ved aktivering. På hver av disse kan det settes rele. +MAT, er den positive likespenningen fra 13,8 for ladespenning til et batteri. +GPS, TxGPS, PD og RxRPS er alle innganger for GPS mottaker som ikke brukes for boliger.. De fleste inn og ut ganger kan programmeres. Hvis en sone er satt til NC i forprogrammeringen og ikke er i bruk, må denne stroppes. NB Forprogrammering gjelder fra versjon nr: V: Bruk bare oppstarting : A6A2!! Spør om VER? (versjon) Nr; GSM A6a2 V GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 3 ( 25)

4 Antenn/Antenna + - FUSE NO + BATT FUSE -BATT - + RED Led Indikator Laddare/Charger +13,6 VDC 500 ma Kortslutnings säker Termiskt säkring lindning REL 1 Kodförbikopplare NC = AV/Off NO = PÅ/ON Eksemplet viser et alarmsystem med en tilkopling av en IRdetektor til sone 2, en NO magnetkontakt til sone 1 og en kodelås med en indikering for AV/PÅ funksjonen. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 4 ( 25)

5 Forprogrammering/Preprogramming A6A2 Det mobilnummer som benyttes for å sende A6A2!!02 leggs automatisk inn som TELE 1 (DATA 31) INPUTS Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Virtual input 7 Virtual input 8 Virtual input 9 Virtual input 10 OUTPUTS FEL Out 1 Relay Out 2 Out 3 Out 4 GPS PD A6A2!!02 NC 30 sek delay NC NC NC 24h SIREN X TEMP NO Reserved Voltage 24 h uten siren. NO OMD Reserved A Error E Siren (2 min) I heat control I/OBuzzer Status LED Heat LED OUTPUTS With NEXA Optional transmitter Out 1 NEXA 1 E Siren (2 min) Out 2 NEXA 2 I heat control Out 3 NEXA 3 I/OBuzzer Out 4 NEXA 4 Status LED GPS PD Heat LED NEXA 5 NEXA 6 X NEXA 7 X NEXA 8 X GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 5 ( 25)

6 KANAL INNSTILLING, INNGANGER. I GSM-A6A2 kan alle kanaler stilles inn til forskjellige funksjoner, men er fra fabrikken innstilt i tabellen foran, NC eller NO funksjon. Disse kan omprogrammeres, se program 97. Alle innganger koples til minus "gnd" når sonen er NC. Det er noen hardware koplinger på kretskortet som vi må ta hensyn til. Kanal 1 kan ha en tidsforsinket inn og utgangstid. DATA!*95,00xxyy# xx= innpassering i sekunder. yy=sirene tid i minutter Disse er innstilt på xxx=0030 og yy=05 Uttiden er alltid 1 minutter. Når du spør DATA??95, Svar: DATA**95,003005# Kanal 2 har ingen låst funksjon, men er fra fabrikken innstilt til en NC sone uten forsinkelser for innbruddalarmer. Kanal 3 har ingen spesielle låst funksjon, men er fra fabrikken innstilt til å være en NC innbruddsalarm. Kanal 4 er en sone som kan brukes for temperaturmåling eller for alarmering. I forprogrammeringen er den satt til en 24 timers sone med sireneutgang. Kan brukes til en brannvarsling. Kanal 5 er en sone som gir temperaturmåling og styring og varsling uten sirene.. Denne kan forandres til alarmsone. Med program 02= temperaturinngang, (24-timer), 05= termostatinngang.(for styring av temp.) Kanal 6 har to terminaler. Sone 6 er satt som en NO sone. Har ingen spesiell programmert funksjon. Inngangen kan brukes for å varsle når nett spenningen blir borte, 5 til 50 Vac kan settes på inngangen, men da må denne programmeres. TEMPERATUR : Inngang program 97. Type 5. inngangstype. Velges når utgangen skal styre en utgangsfunksjon fra et minimum til en maksimum temperatur, som en termostat. Eksempel: hvis lav temperatur er +3 C og høy temperatur +7C vil den jobbe med å regulere mellom disse grenser under en satt tid, f.eks 30 minutter (INP 5=01800sek.). Den sender bare en varslingsmelding hvis temperaturen er under denne grensen lengre enn innstilt tid. Det er derfor viktig å ha nok oppvarmningskapasitet for å slippe å få alarm. Grensen i INP kan alternativt økes. Type 0 eller 2 Velges når du ønsker en alarm om temperaturen går over eller under innstilt verdi. Her kan det være klokt å legge inn en forsinkelse i INP. A/B Alarm Larmtyper. Er en spesiell svensk type definisjon på alarmer. Når type 4-7 velges er det for å redusere sendingen av alarmer via SMS. Når en detektor gir flere alarmer under 60 sekunder, blir dette en A alarm, og da sendes det en alarm, Det samme gjelder om flere soner gir alarm innen tidsgapet, sendes alarm. Hvis en sone bare får en impuls, varsler sirenen kort, men ikke SMS varsling. Dette kan være en fordel ved plassering av detektorer ute. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 6 ( 25)

7 SETT SIM-KORTET INN I DIN MOBILTELEFON: Har du mottatt et nytt SIM-kort.? SETT BRUKER AV PIN-KODEN Test at SIM-kortet fungerer. Send en SMS melding til deg selv, til den mobiltelefonen som du har satt inn det nye SIM-kortet i. Du får nå kontrollert at abonnementet fungerer. Ring også med kortet. Nå må kortet være helt tomt. Du kan sette det på uten pin-kode. Kontrollere at det ikke er lagt inn en service telefon fra Telenor. Den må slettes. SETT SIM-KORTET INN I GSM-A6A2 Du er nå klar til å programmere. Hvis du velger en forprogrammering som passer, er det veldig enkelt å hurtig å bli klar. Når antennen er montert, kan du sette på spenningen 12 Vdc.(!3.8VDC) Grønne LED blinker, RØD LED lyser. Etter 40 sek. slukker RØD led og grønn LED viser status på mottagningen. Når den røde lampen slokker er GSM klar til å motta SMS melding. Indikeringen Grønn skal blinke når alt er OK. Viser også signalstyrken ved å blinke i sekvens 1-5 blinkninger hver 4 de sekund Gul lyser med fast lys når alarmsenderen er aktiv. RØD 1 er en feilindikering. Sjekk tilkoplinger og kort. Denne skal også lyse ca 40 sek ved oppstarting. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 7 ( 25)

8 Oppstarting av alarmanlegget: (A6A2!!02) Nå er antennen, AV/PÅ lås, sirenen montert, alle detektorer er montert og SIM-kortet satt inn og du setter på (power) strømforsyning. START ALLTID MED: ALL!! Du velger nå fra FORPROGRAMMERINGS LISTEN hvilken funksjon som passer for din installasjon. F. eks, send ; A6A2!!02. du sender dette som en tekstmelding til nummeret på SIMkortet. Svar: A6a2 ok Nå er ditt telefonnummer allerede innprogrammert på plass nr 1, dvs (DATA!*31) Hvis du ikke har satt inngangene som NC, (satt på detektorer) eller stroppet de som ikke er i bruk, vil den sende alarmer for alle innganger som er åpne. Melding: A6a2 Inp 01 ALARM; Du kan spørre om innstillinger. Eksempel: STATUS? Dette er et viktig spørsmål, som gir verdien på mange funksjoner Innstillingen av inngang: DATA!* # Det er de telefonnummer du ønsker den skal varsle: DATA??31, (liste til 38) TELE?? gir visning av alle telefonnummer som er satt inn. Det er meldingen du skal ha ved ALARM på inngangen TEXT??01, TEXT!*01,Alarm fra hytta på Lillehammer. Sirenetid og innpasseringstid DATA??95, Tidsforsinkelse på innganger (bør ikke brukes hvis du har innbruddalarm på sonen) INP?? Grensen for varsling av lav batterispenning VOLT?? Temperatur varslings grenser: TEMP?? Kontrollere at innganger er satt rett; DATA??97, Se informasjonen om innganger. Kontrollere at utganger er satt rett DATA??96, Se informasjonen om utganger. Gjennomgå de øvrige programmer du ønsker å bruke. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 8 ( 25)

9 SMS PROGRAMMERING GENERELT GSM-A6A2 kan få all programmering eller omprogrammering utført via SMS meldinger. Pinn koden må først slettes. Funksjonen startes med ALL!!?? Spørre om programmert verdi eller data. ** Svar fra GSM-A6A2? Spørre om nå verdien!* Programmere ny verdi eller data!! Tilbakestille til begynnelse verdi og data. (Se den svenske teknikermanualen for ytterligere informasjoner.) Versjon av GSM Spør: VER? Svar: GSM A6A2 V1:03.00.c 02 ( 02= Valgt versjon) Spørsmål til GSM-A6A2 Den kan svare på flere spørsmål som kan være av betydning. Se også i den videre teksten. VER? INP? POS? ALIVE?? STATUS? Versjonen på programmet. Stillingen på inngangene. Når GPS er montert, gis lengde og breddegrad. Får svar om tidsrapportering, hvis den er programmert inn. En viktig informasjons kilde. Her vil du også få info. Om temperatur. Andre funksjoner, spørsmål Du kan spørre Hva er programmert? Skriv DATA??01 Programmert for inngang: 01 DATA??31 Programmert telefonnummer: 31 DATA??95 Programmert tid for sirene og inngang nr 1. DATA??97 Programmert type sone innganger DATA??96 Programmert type av utganger TEXT??01 Programmert tekst på sone 01 INP?? Programmerte tider for alle innganger ALIVE?? Programmert tid for sikkerhetsmeldinger Du kan kontrollere om inngangene er aktivert: INP? Du ønsker å tilbakestille alle data: ALL!! Det anbefales at du legger inn et passord, da omprogrammering er forholdsvis lett. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 9 ( 25)

10 AV/PÅ av GSM-A6A2 GSM-A6A2 kan styres på flere måter Låsen montert på terminal MAN til GND. Åpen sløyfe er PÅ-stilling. Kan settes AV/PÅ fra mobiltelefonen: AON eller AOFF. Kan settes AV/PÅ med en fjernkontroll og en mottaker. Fjernkontroll sender og mottaker er tilleggsenheter. Art. nr: Ved AON får du svar: ALARM ON! 1,1*2,1*3,1*4,1*5,1*6,1* 1=OK=Sløyfen er hel, Ved AOFF får du svar: ALARM OFF! 1,0*2,0*3,0*4,0*5,0*6,0* 0=OK=Slinga har ikke vært i alarm = en liten alarmhukommelse. AON/AOFF er kommando til alarm AON?/AOFF? er spørsmål til alarmen, er alarmen på/av Om du spør AOFF? og den er AV, får du: ALARM OFF! 1,0*2,0*3,0*4,0*5,0*6,0* 0=OK=Sløyfen har ikke vært i alarm = en liten alarmhukommelse. Samme med AON? ALARM ON! 1.1*2.1*3.1*4.1*5.1*6.1* Hvis en sone viser 1,0 = sonen er ikke aktiv, en feil. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 10 ( 25)

11 STATUS INDIKERING Det er praktisk å la bruker benytte et samle program. Bruk derfor STATUS? Status kan programmeres via program TEXT??10 Fra fabrikken: TEXT**10, Gsm A6a2; Alarm?b1, Batt? D123, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Skriv STATUS? Gsm A6A2: Alarm on, Batt ok, Temp +021, Term off, Heat off, Sign 4 Hvis du ønsker å få informasjon om innspenningen, kan du legge til Charge?N12, TEXT!*10, Gsm A6a2; Alarm?b1,Charge?N12, Batt? D123, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Kan legges til temperatur visning fra sone 4, Temp ute?e41, TEXT!*10, Gsm A6a2; Alarm?b1,Charge?N12, Batt? D123, Temp ute?e41, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Det går også å ta bort innformasjoner I STATUS strengen, som kunder ikke ønsker å se. Hvis kunden ikke har ønske om å se temperatur eller termo regulering, kan dette fjernes. Tekstene kan også forandres. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 11 ( 25)

12 Programmerings kart: GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 12 ( 25)

13 Programmering av innganger: I GSM-A6A2 er det 6 innganger. Når du har valgt et oppstartingsprogram, her A6A2!!02 er allerede inngangene programmert. Funksjonen av alle innganger kan forandres. Her et eksempel på omprogrammering: Vi ser nå bare på inngang 1= 01. Spør først: DATA??01 Hvis den tidligere har vært programmert får du svaret: DATA**01,113101# Skriv inn ditt PROGRAM: Tallene står for: 01, = sone 01 DATA!*01,113101# 11 gir SMS og GPS, kan være andre funksjoner, for eksempel 02 eller 22, høy sikkerhet. 31 den første posisjonen for telefonnummer 01 = din tekstmelding som du vil motta. # blokktegn, avslutter meldingen NB: 11 brukes der GPS er montert men også ellers. Med program 97 programmeres type av inngang, dvs om den skal være en NO eller en NC inngang. Se under programmering av innganger Med program 96 programmers utgangene. SE UNDER PROGRAMMERING AV UTGANGER GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 13 ( 25)

14 PROGRAM MED MOTRINGNING (HØY SIKKERHET). Program 22 Tekstmelding SMS. Kvitteres med motringning. (Høy sikkerhet!) Eksempel: DATA!*01,223101# 22 = Funksjon; tekst meldingen sendes først. Pause 1 min. Telefonen ringer. Du kan se telefonnummeret. Ring tilbake til A6A2. Nå kan ventetid (p04 = venter 4 min.) programmeres før sending av tekstmelding til neste på listen. Mottaker kan da ringe A6A2 å stoppe ringesekvensen. Hvis ingen kvitterer, vil den starte igjen etter en pause på ca 10 minutter. A6A2 vet om det er samme nummer som motringer. 31 = Telefon til GSM mottaker for tekstmeldinger, (p04) = 4minutter. Eks. DATA!*31, p04. (p kan settes 2-99 minutter). 01 = Tekstmeldingen. Her kan telefon nr til A6A2 settes inn samt mye mer, Max. 120 tegn. Programmet kan passe ved strømbortfall. (Hvordan få frem p. På min Nokia trykker jeg * tre ganger). NB: Har du testet at SIM-kortet ditt fungerer for vanlige samtaler, altså ikke bare for SMS meldinger. I program 22 må du ha begge delene. Data kort fungerer ikke. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 14 ( 25)

15 PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER Det kan lages en telefonliste for alle seks inngangene med 8 nummer.: DATA!*31, Du kan da fortsette med telefonnummer 32, 33.. til 38 som alle aktiveres i rekkefølge etter telefonnummer 31. I tillegg finnes det telefonliste 41, 51, 61, 71 og 81. Du kan spørre: DATA??31 Du får da svar om hva som ligger som telefonnummer under 31. DATA**31, (her er ingen telefonnummer programmert). Du kan bruke samme liste for alle innganger, eller forskjellig liste for hver inngang. GSM-A6A2 tar mobilnummeret som først har ringt inn, legger det på første plassen i den første telefonlisten. Dette gjelder ved første oppstarting for å gjøre det enkelt for bruker. Dette kan forandres via DATA eller TELE. Se TELE nedenfor. Spørsmål: TELE?? SVAR: TELE Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, Nytt: TELE!*2, SVAR: TELE Nr1, * Nr2, * Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8 De samme 6 telefonlister ligger i GSM-A6A2 som i GSM-A6M2 og kan brukes hvis det er behov. Dis Legg til og ta bort Tele kan bare brukes på liste alarmnummer TELE!*2, Legger til nummer på plass 2 på listensamme fremgangsmåte for nummer 3-8 TELE!*2, TELE?? Rader nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Spør om telefonnummer GSM-A6A2 har flere telefonlister, men TELE kan bare brukes på listen som starter med 31. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 15 ( 25)

16 Programmering av tekster. Alle innganger kan gi en tekstmelding. Tekstmeldingen kan inneholde max 120 tegn. Samme tekstmelding kan brukes også på andre innganger. Du kan spørre etter den melding som er skrevet tidligere ved Skriv: TEXT??01, Svar: Text**01,A6a2 Zon?P?B123 Her har du mottatt standard teksten som ligger på kanal 01 fra fabrikken. Du ønsker å skrive inn en annen tekst: Skriv: TEXT!*01, Innbruddsalarm fra båten sone1,?b123 Du kan da få et svar: TEXT**01,innbruddsalarm fra båten sone 1,?B123. Hvis du gir en alarm vil denne gi teksten til din mobiltelefon: Innbruddsalarm fra båten sone 1,ALARM (Husk at alarmsentralen må være aktiv AON ) Hvis du vil forandre teksten, kan du Skrive: TEXT!*01, xxxxxxxxxxx Når du skriver inn en tekst for kanal 5 som har tilkoplet en temperatur føler, vil du gjerne ha oppgitt den aktuelle temperaturen sammen med meldingen. En slik melding kan da skrives: TEXT!*05,for høy temperatur i hytta?a Den siste del av meldingen?a gir den aktuelle temperaturen selv om du har lagt inn en forsinkelse. Hvis du ønsker varsling ved for høy temperatur, ikke temperatur regulering, må program 97 på aktuell Kanal angis med type 2. DATA!*97, # (For regulering type 5. DATA!*97, # ) GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 16 ( 25)

17 INNSTILLING AV TIDER FOR SIRENE OG BLINKLYS Sirenen er fra fabrikken innstilt på 5 minutter, Det er en innpasseringstid på 30 sek. Innpasseringstiden er fast koplet til sone 1, men tiden kan justeres fra 0 sekunder til 99 sek. Ingen andre soner kan få en inngangstid. I et alarmanlegg brukers ofte en magnetkontakt som detektor. Utgangstiden er helt fast til 60 sekunder, kan ikke justeres. Spørr: Svar: DATA??95 DATA**95,003005# 95=Program 00= reserve, ingen informasjon 30= 30 sekunders innpasserings forsinkelse.inntiden kan settes fra 0 til 99 sekunder. 05= 5 minutters sirene tid ved en alarm. Sirenetide kan settes fra 0 til 99 minutter. # = Avsutningsblokk I program 97 angir du hvilken sone som skal ha sirene utgang. I program 96 (styring av utganger) velger du hvilken utgan som skal gi sirene. FUSE + - Siren FUSE + BATT -BATT GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 17 ( 25)

18 Programmere tider for inngangene Tider oppgis i sek, fra 1 til 65000sek. (18 timer). Ved åpning/slutning brukes bare den ene tiden for aktiveringsforsinkelsen. Ved temperaturmåling, sone 4 og 5 gjelder første tiden forsinket alarm ved oppvarming, andre tiden forsinkelse ved kaldere. Alltid varmest først. Tiden som settes inn i sek. er den minimum tid som inngangen må ligge i alarm før det blir en varsling. Spør: INP?? Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,00000, ,00000,00000*5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,0000,0000* Still inn nye tider: INP!*4,65000,00*8,01800,00* Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,65000,00000 *5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,0000* Det er viktig å kontrollere at det er disse tider du ønsker i ditt anlegg. NB: Radering av alle tider, tilbake til fabrikk verdi. INP!! Sone 1, har alltid en fast utgangstid på 60 sekunder og inngangstiden stilles i program 95. La derfor sone 1 alltid stå med *00000,00000* Dette gjelder inngangstiden, dvs den tid bruker har for å sette AV alarmanlegget for den setter på varslingen. Sone 8= er her en tid for lengden som strømmen kan være borte før det sendes en varsling om nettbortkopling. Alle tider er i sekunder. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 18 ( 25)

19 SPENNINGSOVERVÅKING, LAV SPENNING! Overvåkingen av lav spenningen må programmeres inn. Default VOLT**11.53* Spenningsgrensen er satt til V. Tiden som spenning kan være under grensen = 30 minutter. (1800 sekunder). Tiden kan stilles under INP?? nr 8 Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,00000, ,00000,00000*5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,0000* SONE 8= ER EN TID FOR LENGDEN SOM STRØMMEN KAN VÆRE UNDER GRENSEN FØR DET SENDES EN VARSLING OM LAV TILFØRSELSPENNING. ALLE TIDER ER I SEKUNDER. Lav spenning. Spør: TEXT??10, Eksempel: DATA!*08,023110# 08= måling av lav spenning, under 11,5 V lengre enn 30 minutter. 02= Tekstmelding, SMS til alle. 31= Telefonlisten, første nummer i denne listen. 10= Felles tekstmeldingen for mange funksjoner. (=STATUS) Legg til på svaret hvis du ønsker verdien på målt spenning, se informasjonen om STATUS: Volt?N12 # = Avsutningsblokk SPØRR: TEXT??08, TEXT**08, A6A2 ACK?D123 Kan forandres til en annen tekst TEXT!*08, A6A2 batterispenning?d123 GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 19 ( 25)

20 TEMPERATURMÅLING Inngang 5 kan måle temperaturer mellom +50 til -30 C. Bruk temperatur detektor art. nr: Du kan spørre etter aktuell temperatur og få en temperatur varsling for høy eller for lav. Før du kan måle temperaturen, må du programmere funksjonen for inngang 5. Hvis du ikke har gjort det ennå, send følgende melding for å programmere inn den nye funksjonen Spør: Svar: DATA??05, DATA**05,112105# Du kan derimot spørre om hvilke de aktuelle innstillingene er, ved å skrive DATA?? (Eksempel: DATA??05 for å vite hva som er programmert for inngang 05). Skriv nå inn telefonlisten for varsling av temperaturalarm. Denne kan være den samme som for andre varslinger 31, men her setter vi varslingen til liste som begynner med 41. DATA**05,114105# Spør: DATA??41 Svar: DATA**41, (Dette er nummeret som den skal sende til. ) Når du skal gi varsling for grensen for høy og lav temperatur, bruk da inngang type 2 (type 2 = NO med tilbakestilling varsling, se også soneinnstilling). Skriv følgende melding for å bruke type 2 på inngang 5. Skriv: DATA!*97, # # (Kan være at det er flere forandringer som kreves i program 97) Hvis du ønsker å styre temperaturen mellom 20 til 25 C, bruker du (Term= termostat) DATA!*97, # # I det andre blokket 5 siffer, er her 3 = overvåking styring bare når sentralen er i ON stilling. Hvis det 5 siffret settes til 2, blir det en 24 timers styring. Se også avsnittet Programmere tider for inngangene for innstilling av tiden for aktiveringsforsinkelsen som fra fabrikken er satt til 1800 sek= 30 min. (For eksempel 30 sekunder ønskes på inngang 5). Still inn nye tider: INP!* 5,00030,00000* Still inn nye temperaturgrenser Hvilke grenser som er innstilt: Spør: TEMP?? Svar: TEMP**4,+003, *5,+007,+003*; Skriv: TEMP!*5,+025,+020* Svar : TEMP**5,+025,+020* NB: alltid høyeste temperatur først. Spør etter aktuell temperatur: STATUS? Svar fra A-6A2: GsmA6a2; Alarm on, Batt OK, Temp +022, Term off, Heat off, Sign 4 Skriv en SMS tekstmelding for temperatur målingen i en alarmmelding: Hva er aktuell tekst: Spør: TEXT??05 Svar: TEXT**05, Temperaturen pa sone 5 er?a Skriv; TEXT!*05,Temperaturen i båten?a ?A5 setter teksten til inngang 5, leser inn teksten den aktuelle temperaturen når den gir alarm. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 20 ( 25)

21 INNGANGSTYPER (A6A2) Programmering: 97: Inngangene kan fritt veldes som NO eller NC. NC= Normalt lukket. NO = Normalt åpen kontakt. Ved programmering brukes her program!!97 Inngangstyper: Type 0 Typ 1 Type 2 Type 3 Type 5 Type 9 NO uten tilbakevarsling NC uten tilbakevarsling. NO med tilbakevarsling. NC med tilbakevarsling Termostat OMD Spørga: DATA??97 Nytt: DATA!*97, # # Inngangstyper Alarmtyper Ing 1 Ing 2 Ing 3 Ing 4 Ing 5 Ing 6 n/u n/u n/u n/u 0 = Alarm med sirene 1 = 24Tim med sirene 2 = 24Tim uten sirene 3 = Alarm uten siren 4 = Alarm med sirene + A/B 5 = 24Tim med sirene + A/B 6 = 24Tim uten sirene + A/B 7 = Alarm uten sirene +A/B X = Bare for status x x x x x x x x x x # x x x x x x x x x x # Ing 1 Ing 2 Ing 3 Ing 4 Ing 5 Ing 6 n/u n/u n/u n/u DATA**97, # # Kontroller det programmet som ligger inne for å være sikker på at du får rett funksjon: Skriv: DATA??97, GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 21 ( 25)

22 Programmering av utganger: Fråga: DATA??96 Nytt: DATA!*96,AEIBHJXXX# Utgångs typer X = Fri A = Gsm Fel B = Buzzer (Inn/Utpassering) C = Immobiliser D = Lantern E = Siren I = Thermostat ut gång J = Thermostat LED indikering F= GPS PD G= OMD H= Til LED. A E I B H J X X X # Fel (A) Utg 1 Siren (E) Utg 2 Lanterne (D) Utg 3 Startsperre (C) Utg 4 LED indikering (H) Utg PD GPS Nexa CH 6 Nexa CH 7 Nexa CH 8 Nexa term, (I) Utganger som er programmert: kan du kontrollere med å sende DATA??96, Alle utganger kan settes til X. Funksjonen som er programmert blir da bortkoplet. Utgangen kan da styres med en SMS melding. NB: Sirene og Lanterne er faste utganger koplet til alle innganger. En inngang kan ikke koples til en vilkårlig utgang. Det er funksjonen på inngangene som velger utgangstype. Dette innebærer at sirene (Varsling ved en alarm) ikke behøver å koples til utgang 1 men kan koples til en annen utgang gjennom program 96. Etter omstilling av program 96, sett av/på strømmen, aktiver inngangene for å kontrollere at funksjonen stemmer. RESTART, er en funksjon som gjør det samme som å sette av/på spenningen, en ny oppstarting av programmet. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 22 ( 25)

23 STYRING AV UTGANGER VIA SMS ON*/OFF* kommandoer A6A2 har 4 utganger, disse er programmert i program DATA**96, Alle utganger kan omprogrammeres. Spørr : ON? Svar : Out ON= non Styr utgang nr 1: ON*1* Svar : Out ON=1; Styr utgang nr 1 : OFF*1* Svar; Out ON=non Styre utgang 1 i 1 minutt. Tiden er i sekunder: ON*,1,60* Svar; Out ON=1 Tiden kan settes fra 2 sekunder til sekunder(18 timer) Bruk alltid spørsmål. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 23 ( 25)

24 MIKROFON FOR LYTTING En mikrofon kan koples til en GSM-A6A2 for Lytting ved et innbrudd Lytting ved kjøring av pumper eller vifter. Mikrofon har art. nr; Denne koples til to terminaler på toppen av GSM enheten. Skjerm kople inn mot kortet. GSM-A6A2 må ha en lang antenne eller må mikrofonen sitte langt fra GSM enheten og antennen for å oppnå god mottaking. Du kan ringe inn til GSM-A6A2 når denne er i PÅ-stilling å lytte, men ikke når alarmen er i AVstilling. Du kan også høre fra mikrofonen ved et innbrudd, dvs når det er en alarm. Alt dette må programmeres. Mikrofonfunksjonen har program 98 Vi vil ha en lytt funksjon når vi ringer inn: Spør: DATA??98, Skriv: DATA!*98,080000# GSM-A6A2 svarer etter 2 til 3 ringesignaler. Du kan lytte så lenge du er oppkoplet. Hvis du ønsker å lytte ved en alarm, må dette programmeres inn som en ekstra blokk. Hvis innbruddalarmen er satt på kanal 1 og jeg ønsker oppringning ved alarm: DATA!*01,023101#123100# Her er mitt telefonnummer satt inn på telefonliste 31. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 24 ( 25)

25 TID RAPPORTERING, ALIVE. GSM-A6A2 kan rapportere når du ønsker. Da får du en høyere sikkerhet, men må betale hver gang rapporteringen skjer. Denne rapportering kan programmeres inn for rapportering hver time eller for rapportering hver uke, mnd eller år. (Min. hver time og max 9999 timer mellom rapporteringene.) Denne rapportering vil legge beslag på inngang nr X, (her kanal 03) som ikke kan brukes til andre funksjoner. Vi skal kunne programmere med hvem som skal ha meldingen og hva som skal stå i meldingen. Spør: ALIVE?? Svar: ALIVE**??.00*??* / Sett inn de ønskemål du har. Vi begynner i dag kl 14 og skal ha en rapport hver 96 time,(kl 14) Skriv: ALIVE!*14.00*96* Du kan sette AV funksjonen: ALIVE!! Du må sette inn programmet for kanal 3 Du har allerede telefonnummeret Du må sette inn ønsket tekst du vil motta: DATA!*03,023103# DATA!*31,... TEXT!*03 dette er 96 rapporten fra hytta. ALIVE funksjonen må startes på nytt hvis anlegget har vært helt strømløst. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 25 ( 25)

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1.03.00c. Perfekt for Båt og Bobiler

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1.03.00c. Perfekt for Båt og Bobiler PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1.03.00c Perfekt for Båt og Bobiler Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene områdes varsling med GPS utgang sirene og blinklys

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Utganger : Ingen. NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM-A2 Temperaturmåler : Innbygget i enheten, ingen akseptabel nøyaktighet.

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 Tekniske Data: Innganger : 7+1 alarmsoner NO eller NC Kan settes : AV/PÅ med fjernkontroll og kodelås + SMS Utganger : 3 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 30Vdc

Detaljer

GSM-A2G. NY LITEN GSM-ALARMSENDER med GPS inngang. GSM-A2G GSM-A2G. Tekniske Data: V: 2.06.02c. 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC.

GSM-A2G. NY LITEN GSM-ALARMSENDER med GPS inngang. GSM-A2G GSM-A2G. Tekniske Data: V: 2.06.02c. 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Tekniske Data: Innganger : Kan settes : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. AV/PÅ Utganger : 1 transistorutgang max 100 ma +3 Vdc. Spenningen kommer fra det interne batteriet kan variere fra

Detaljer

GSM-A2. Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c

GSM-A2. Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c Teknikerveiledning VARSLING, STYRING og REGULERING GSM-A2 V: 2.04.05c 4 innganger, NC, NO eller temp. Temperaturmåling og regulering Varsler til 8 telefonnummer 2 reléutganger for styring Alle innstillinger

Detaljer

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c Teknikerveiledning VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.06c Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til GSM-TR4E, Funksjonsprinsipp 3 Programmering 4 Spørsmål til GSM-TR4E 5

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.07c GSM-TR4E GSM-TR4E. Tekniske Data:

Teknikerveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.07c GSM-TR4E GSM-TR4E. Tekniske Data: Tekniske Data: Innganger : 4 alarmsoner NO eller NC + temp.måling. 3 innganger for spesialfunksjoner. Kan settes : AV/PÅ Utganger : 2 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger

Detaljer

Monteringsveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.02c GSM-TR4E GSM-TR4E. Program TOOLBOX.

Monteringsveiledning. VARSLING, STYRING og VARMEREGULERING GSM-TR4E V: 1.04.02c GSM-TR4E GSM-TR4E. Program TOOLBOX. Program TOOLBOX. For deg som ønsker å bruke en PC for å programmere din TR4E, Kan du bestille en pakke med CD og kabler. Art.nr: 07.600 PC program pakke. Denne kan du enkelt oppdatere ved å gå inn på www.hellmertz.se/filer/gsmtools608/prog/smtools608cd.zip.

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+

Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+ Teknikerveiledning TRÅDLØSE VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.13.02c 3,5 GSM A3+ Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for inn

Detaljer

Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 ; V2.04.16c 3.8

Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 ; V2.04.16c 3.8 Tekniske Data: Innganger : Kan settes : Utganger Temperaturmåler Spenning: Strømforbruk Batteri: Mål: Kapslingsklasse Temperaturområde: 2stk innganger kan kables NO. 6 stk trådløse innganger. AV/PÅ med

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V: 3.02.01c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V: 3.02.01c 3.5 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.:, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri. For gjør

Detaljer

Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM

Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM Teknikerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 V: 4.00.35c 1,8 05 Korr, 2012-02-29 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til HE77 3 Programmering. 4 Innganger med kabel 5 Utganger

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp 1 Holars AS. 2080 Eidsvoll. Unisat N. art. nr 07.650. Korr: 11.04.2008 Innhold Oversikt over de viktigste menyene. Meny nr. 9.0 Programmering....12

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM 12A+ Versjon 1.0 INNHOLD INNHOLD... 2 INFORMASJON... 3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3 INTRODUKSJON... 4 HVORDAN VIRKER GSM 12A+... 4 MER INFORMASJON... 4 FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GSM

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58

EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Installasjon og brukermanual: EasyStart GSM Telefonstarter for Eberspächer varmere Bestillingsnummer: 29.24.90.00.00.58 Telefon nummer: PIN: PUK: Innhold: - Elektronikk enhet - GSM Antenne for glassmontering

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Mye mer enn en trådløs alarm

Mye mer enn en trådløs alarm Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat. Status eller

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm

Rev.260908phh. Mye mer enn en trådløs alarm Rev.260908phh Mye mer enn en trådløs alarm Blinking: Alarm Fast lys: Feilmelding Seksjon A er aktivert Seksjon B er aktivert Seksjon C er aktivert Strømtilførsel; Fast lys: OK Blinkende: Kun backup-bat.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer