PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1, Perfekt for Hytte og Bolig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig."

Transkript

1 PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur varsling utgang start sperre GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 1 ( 25)

2 Beskrivelse Generelt I fabrikkprogrammet er det forskjellige innstillinger som alle begynner med oppstarting A6A2!!. Vi har her valgt for hytte og hus program A6A2!!02. GSM-A6A2 er en alarmsentral med en innbygget GSM-alarmsender basert på en liten ny datatelefon, som sitter montert på kretskortet til A6A2 i et metall boks. Fabrikat mobiltelefon: Wavecom Wismo Quick. GSM-A6A2 kan brukes som en alarmenhet for mange formål. Felles er at den kables til detektorer, og varsler via GSM tekst meldinger til mottakere, og lokalt med sirene. I denne beskrivelsen tar vi for oss en montering i et fritidshus, hytte eller en bolig, og velger her Forprogrammering A6A2!!02. Det er andre alternativer å velge mellom i forprogrammet, der flere kan brukes for alarm i båt, campingvogn eller bobil. Det finnes et stort antall programmer som kan tilpasses en aktuell installasjon. Soner, innganger, generelt: Den har seks innganger for innbruddsalarm, alternativt kan alle programmeres for 24-timers brann eller gassvarsling og inngang 5 for temperaturalarm. GSM-A6A2 sender varsling fra alle 6 innganger, og det kan legges inn lister (maks 6 lister 31-81) med 8 telefonnummer på hver inngang. Den kan sende SMS-meldinger eller også ringe i priorotert rekkefølge, vakt ordning. Utganger: Den har 4 stk utganger, et vekslingsrele, og tre transistor utganger, samt styreutganger for NEXA sender og fjernkontroll. Utganger brukes til sirene, startsperre, og utgang til LED indikering. Innkopling Innkopling av detektorer for innbruddsvarsling på kanal 1, 2 og 3. Disse innganger vil være NC, dvs normalt lukket. Inngang 4 er 24 timers med sirene, for røkvarslere eller varmedetektorer. Når antennen monteres er det viktig at den sitter så fritt som mulig, og så langt som mulig fra avskjermende metall. Feilaktig montering av antenne kan gi forstyrrelser på elektronisk utstyr. Driftspenningen må koples slik at den ikke blir brutt ved uhell. Sikring skal monteres på plusskabelen. Pass også på at kablenes isolering ikke kan skaves av slik at kortslutning skjer. De 6 alarminngangene er fra fabrikken satt forskjellig beroende på hvilken funksjon denne skal få. Se tabellen for forprogrammering. Alle innganger kan programmeres, se program nr.!!97. (DATA??97) Alle innganger aktiveres med en negativ inngang, men inngang nr 6 har en optokopler og er galvanisk skilt fra jord, kan ha 5 til 40 Vdc/ac. Når inngang 1,2,3 og 4 er NC, ligger det da disse fast til negativ, GND. På sone 5 kan det koples inn en temperaturgivere (PTC) for avlesning av temperaturer og for varsling av for høy eller lav temperatur. Inngang 6 er en inngang for AC feil eller for eller fra en detektor, f.eks brann detektor. GSM-A6A2 må strømforsynes med spenning 12 Vdc (=14 Vdc.) Pluss terminal er merket med: +MAT, det er flere minus terminaler, alle merket med GND. Tilleggsutstyr og funksjoner GSM-A6A2 kan programmeres for å arbeide med en GPS enhet og antenne, og med 2 temperaturdetektorer, fjernkontroll og NEXA sender mottakere. Programmering Sett det nye SIM - kortet i din GSM mobiltelefon. Sett av PIN-koden. All programmering utføres ved å sende SMS meldinger. Ikke bruk TELE2 eller kontant kort. SMS = Short Message Service er en tekstmelding som kan sendes til en GSM mobiltelefon. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 2 ( 25)

3 KOPLINGS SKJEMA FOR GSM-A6A2 Koplings skjema stemmer for funksjonene som GSM-A6A2 får ved forprogrammering for bolig og hytter. Forprogrammering A6A2!!08 I tabellen kan du velge hvilken forprogrammering som du vil at sentralen skal ha. Fra denne kan du forandre det som ikke passer. Alle innganger må refereres til negativ, GND. Du har en utgang som har rele utgang, utgang 1, de andre tre er en transistor utgang som går lav ved aktivering. På hver av disse kan det settes rele. +MAT, er den positive likespenningen fra 13,8 for ladespenning til et batteri. +GPS, TxGPS, PD og RxRPS er alle innganger for GPS mottaker som ikke brukes for boliger.. De fleste inn og ut ganger kan programmeres. Hvis en sone er satt til NC i forprogrammeringen og ikke er i bruk, må denne stroppes. NB Forprogrammering gjelder fra versjon nr: V: Bruk bare oppstarting : A6A2!! Spør om VER? (versjon) Nr; GSM A6a2 V GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 3 ( 25)

4 Antenn/Antenna + - FUSE NO + BATT FUSE -BATT - + RED Led Indikator Laddare/Charger +13,6 VDC 500 ma Kortslutnings säker Termiskt säkring lindning REL 1 Kodförbikopplare NC = AV/Off NO = PÅ/ON Eksemplet viser et alarmsystem med en tilkopling av en IRdetektor til sone 2, en NO magnetkontakt til sone 1 og en kodelås med en indikering for AV/PÅ funksjonen. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 4 ( 25)

5 Forprogrammering/Preprogramming A6A2 Det mobilnummer som benyttes for å sende A6A2!!02 leggs automatisk inn som TELE 1 (DATA 31) INPUTS Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Virtual input 7 Virtual input 8 Virtual input 9 Virtual input 10 OUTPUTS FEL Out 1 Relay Out 2 Out 3 Out 4 GPS PD A6A2!!02 NC 30 sek delay NC NC NC 24h SIREN X TEMP NO Reserved Voltage 24 h uten siren. NO OMD Reserved A Error E Siren (2 min) I heat control I/OBuzzer Status LED Heat LED OUTPUTS With NEXA Optional transmitter Out 1 NEXA 1 E Siren (2 min) Out 2 NEXA 2 I heat control Out 3 NEXA 3 I/OBuzzer Out 4 NEXA 4 Status LED GPS PD Heat LED NEXA 5 NEXA 6 X NEXA 7 X NEXA 8 X GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 5 ( 25)

6 KANAL INNSTILLING, INNGANGER. I GSM-A6A2 kan alle kanaler stilles inn til forskjellige funksjoner, men er fra fabrikken innstilt i tabellen foran, NC eller NO funksjon. Disse kan omprogrammeres, se program 97. Alle innganger koples til minus "gnd" når sonen er NC. Det er noen hardware koplinger på kretskortet som vi må ta hensyn til. Kanal 1 kan ha en tidsforsinket inn og utgangstid. DATA!*95,00xxyy# xx= innpassering i sekunder. yy=sirene tid i minutter Disse er innstilt på xxx=0030 og yy=05 Uttiden er alltid 1 minutter. Når du spør DATA??95, Svar: DATA**95,003005# Kanal 2 har ingen låst funksjon, men er fra fabrikken innstilt til en NC sone uten forsinkelser for innbruddalarmer. Kanal 3 har ingen spesielle låst funksjon, men er fra fabrikken innstilt til å være en NC innbruddsalarm. Kanal 4 er en sone som kan brukes for temperaturmåling eller for alarmering. I forprogrammeringen er den satt til en 24 timers sone med sireneutgang. Kan brukes til en brannvarsling. Kanal 5 er en sone som gir temperaturmåling og styring og varsling uten sirene.. Denne kan forandres til alarmsone. Med program 02= temperaturinngang, (24-timer), 05= termostatinngang.(for styring av temp.) Kanal 6 har to terminaler. Sone 6 er satt som en NO sone. Har ingen spesiell programmert funksjon. Inngangen kan brukes for å varsle når nett spenningen blir borte, 5 til 50 Vac kan settes på inngangen, men da må denne programmeres. TEMPERATUR : Inngang program 97. Type 5. inngangstype. Velges når utgangen skal styre en utgangsfunksjon fra et minimum til en maksimum temperatur, som en termostat. Eksempel: hvis lav temperatur er +3 C og høy temperatur +7C vil den jobbe med å regulere mellom disse grenser under en satt tid, f.eks 30 minutter (INP 5=01800sek.). Den sender bare en varslingsmelding hvis temperaturen er under denne grensen lengre enn innstilt tid. Det er derfor viktig å ha nok oppvarmningskapasitet for å slippe å få alarm. Grensen i INP kan alternativt økes. Type 0 eller 2 Velges når du ønsker en alarm om temperaturen går over eller under innstilt verdi. Her kan det være klokt å legge inn en forsinkelse i INP. A/B Alarm Larmtyper. Er en spesiell svensk type definisjon på alarmer. Når type 4-7 velges er det for å redusere sendingen av alarmer via SMS. Når en detektor gir flere alarmer under 60 sekunder, blir dette en A alarm, og da sendes det en alarm, Det samme gjelder om flere soner gir alarm innen tidsgapet, sendes alarm. Hvis en sone bare får en impuls, varsler sirenen kort, men ikke SMS varsling. Dette kan være en fordel ved plassering av detektorer ute. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 6 ( 25)

7 SETT SIM-KORTET INN I DIN MOBILTELEFON: Har du mottatt et nytt SIM-kort.? SETT BRUKER AV PIN-KODEN Test at SIM-kortet fungerer. Send en SMS melding til deg selv, til den mobiltelefonen som du har satt inn det nye SIM-kortet i. Du får nå kontrollert at abonnementet fungerer. Ring også med kortet. Nå må kortet være helt tomt. Du kan sette det på uten pin-kode. Kontrollere at det ikke er lagt inn en service telefon fra Telenor. Den må slettes. SETT SIM-KORTET INN I GSM-A6A2 Du er nå klar til å programmere. Hvis du velger en forprogrammering som passer, er det veldig enkelt å hurtig å bli klar. Når antennen er montert, kan du sette på spenningen 12 Vdc.(!3.8VDC) Grønne LED blinker, RØD LED lyser. Etter 40 sek. slukker RØD led og grønn LED viser status på mottagningen. Når den røde lampen slokker er GSM klar til å motta SMS melding. Indikeringen Grønn skal blinke når alt er OK. Viser også signalstyrken ved å blinke i sekvens 1-5 blinkninger hver 4 de sekund Gul lyser med fast lys når alarmsenderen er aktiv. RØD 1 er en feilindikering. Sjekk tilkoplinger og kort. Denne skal også lyse ca 40 sek ved oppstarting. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 7 ( 25)

8 Oppstarting av alarmanlegget: (A6A2!!02) Nå er antennen, AV/PÅ lås, sirenen montert, alle detektorer er montert og SIM-kortet satt inn og du setter på (power) strømforsyning. START ALLTID MED: ALL!! Du velger nå fra FORPROGRAMMERINGS LISTEN hvilken funksjon som passer for din installasjon. F. eks, send ; A6A2!!02. du sender dette som en tekstmelding til nummeret på SIMkortet. Svar: A6a2 ok Nå er ditt telefonnummer allerede innprogrammert på plass nr 1, dvs (DATA!*31) Hvis du ikke har satt inngangene som NC, (satt på detektorer) eller stroppet de som ikke er i bruk, vil den sende alarmer for alle innganger som er åpne. Melding: A6a2 Inp 01 ALARM; Du kan spørre om innstillinger. Eksempel: STATUS? Dette er et viktig spørsmål, som gir verdien på mange funksjoner Innstillingen av inngang: DATA!* # Det er de telefonnummer du ønsker den skal varsle: DATA??31, (liste til 38) TELE?? gir visning av alle telefonnummer som er satt inn. Det er meldingen du skal ha ved ALARM på inngangen TEXT??01, TEXT!*01,Alarm fra hytta på Lillehammer. Sirenetid og innpasseringstid DATA??95, Tidsforsinkelse på innganger (bør ikke brukes hvis du har innbruddalarm på sonen) INP?? Grensen for varsling av lav batterispenning VOLT?? Temperatur varslings grenser: TEMP?? Kontrollere at innganger er satt rett; DATA??97, Se informasjonen om innganger. Kontrollere at utganger er satt rett DATA??96, Se informasjonen om utganger. Gjennomgå de øvrige programmer du ønsker å bruke. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 8 ( 25)

9 SMS PROGRAMMERING GENERELT GSM-A6A2 kan få all programmering eller omprogrammering utført via SMS meldinger. Pinn koden må først slettes. Funksjonen startes med ALL!!?? Spørre om programmert verdi eller data. ** Svar fra GSM-A6A2? Spørre om nå verdien!* Programmere ny verdi eller data!! Tilbakestille til begynnelse verdi og data. (Se den svenske teknikermanualen for ytterligere informasjoner.) Versjon av GSM Spør: VER? Svar: GSM A6A2 V1:03.00.c 02 ( 02= Valgt versjon) Spørsmål til GSM-A6A2 Den kan svare på flere spørsmål som kan være av betydning. Se også i den videre teksten. VER? INP? POS? ALIVE?? STATUS? Versjonen på programmet. Stillingen på inngangene. Når GPS er montert, gis lengde og breddegrad. Får svar om tidsrapportering, hvis den er programmert inn. En viktig informasjons kilde. Her vil du også få info. Om temperatur. Andre funksjoner, spørsmål Du kan spørre Hva er programmert? Skriv DATA??01 Programmert for inngang: 01 DATA??31 Programmert telefonnummer: 31 DATA??95 Programmert tid for sirene og inngang nr 1. DATA??97 Programmert type sone innganger DATA??96 Programmert type av utganger TEXT??01 Programmert tekst på sone 01 INP?? Programmerte tider for alle innganger ALIVE?? Programmert tid for sikkerhetsmeldinger Du kan kontrollere om inngangene er aktivert: INP? Du ønsker å tilbakestille alle data: ALL!! Det anbefales at du legger inn et passord, da omprogrammering er forholdsvis lett. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 9 ( 25)

10 AV/PÅ av GSM-A6A2 GSM-A6A2 kan styres på flere måter Låsen montert på terminal MAN til GND. Åpen sløyfe er PÅ-stilling. Kan settes AV/PÅ fra mobiltelefonen: AON eller AOFF. Kan settes AV/PÅ med en fjernkontroll og en mottaker. Fjernkontroll sender og mottaker er tilleggsenheter. Art. nr: Ved AON får du svar: ALARM ON! 1,1*2,1*3,1*4,1*5,1*6,1* 1=OK=Sløyfen er hel, Ved AOFF får du svar: ALARM OFF! 1,0*2,0*3,0*4,0*5,0*6,0* 0=OK=Slinga har ikke vært i alarm = en liten alarmhukommelse. AON/AOFF er kommando til alarm AON?/AOFF? er spørsmål til alarmen, er alarmen på/av Om du spør AOFF? og den er AV, får du: ALARM OFF! 1,0*2,0*3,0*4,0*5,0*6,0* 0=OK=Sløyfen har ikke vært i alarm = en liten alarmhukommelse. Samme med AON? ALARM ON! 1.1*2.1*3.1*4.1*5.1*6.1* Hvis en sone viser 1,0 = sonen er ikke aktiv, en feil. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 10 ( 25)

11 STATUS INDIKERING Det er praktisk å la bruker benytte et samle program. Bruk derfor STATUS? Status kan programmeres via program TEXT??10 Fra fabrikken: TEXT**10, Gsm A6a2; Alarm?b1, Batt? D123, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Skriv STATUS? Gsm A6A2: Alarm on, Batt ok, Temp +021, Term off, Heat off, Sign 4 Hvis du ønsker å få informasjon om innspenningen, kan du legge til Charge?N12, TEXT!*10, Gsm A6a2; Alarm?b1,Charge?N12, Batt? D123, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Kan legges til temperatur visning fra sone 4, Temp ute?e41, TEXT!*10, Gsm A6a2; Alarm?b1,Charge?N12, Batt? D123, Temp ute?e41, Temp?E51, Term?G1, Heat?H1, Sign?T Det går også å ta bort innformasjoner I STATUS strengen, som kunder ikke ønsker å se. Hvis kunden ikke har ønske om å se temperatur eller termo regulering, kan dette fjernes. Tekstene kan også forandres. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 11 ( 25)

12 Programmerings kart: GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 12 ( 25)

13 Programmering av innganger: I GSM-A6A2 er det 6 innganger. Når du har valgt et oppstartingsprogram, her A6A2!!02 er allerede inngangene programmert. Funksjonen av alle innganger kan forandres. Her et eksempel på omprogrammering: Vi ser nå bare på inngang 1= 01. Spør først: DATA??01 Hvis den tidligere har vært programmert får du svaret: DATA**01,113101# Skriv inn ditt PROGRAM: Tallene står for: 01, = sone 01 DATA!*01,113101# 11 gir SMS og GPS, kan være andre funksjoner, for eksempel 02 eller 22, høy sikkerhet. 31 den første posisjonen for telefonnummer 01 = din tekstmelding som du vil motta. # blokktegn, avslutter meldingen NB: 11 brukes der GPS er montert men også ellers. Med program 97 programmeres type av inngang, dvs om den skal være en NO eller en NC inngang. Se under programmering av innganger Med program 96 programmers utgangene. SE UNDER PROGRAMMERING AV UTGANGER GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 13 ( 25)

14 PROGRAM MED MOTRINGNING (HØY SIKKERHET). Program 22 Tekstmelding SMS. Kvitteres med motringning. (Høy sikkerhet!) Eksempel: DATA!*01,223101# 22 = Funksjon; tekst meldingen sendes først. Pause 1 min. Telefonen ringer. Du kan se telefonnummeret. Ring tilbake til A6A2. Nå kan ventetid (p04 = venter 4 min.) programmeres før sending av tekstmelding til neste på listen. Mottaker kan da ringe A6A2 å stoppe ringesekvensen. Hvis ingen kvitterer, vil den starte igjen etter en pause på ca 10 minutter. A6A2 vet om det er samme nummer som motringer. 31 = Telefon til GSM mottaker for tekstmeldinger, (p04) = 4minutter. Eks. DATA!*31, p04. (p kan settes 2-99 minutter). 01 = Tekstmeldingen. Her kan telefon nr til A6A2 settes inn samt mye mer, Max. 120 tegn. Programmet kan passe ved strømbortfall. (Hvordan få frem p. På min Nokia trykker jeg * tre ganger). NB: Har du testet at SIM-kortet ditt fungerer for vanlige samtaler, altså ikke bare for SMS meldinger. I program 22 må du ha begge delene. Data kort fungerer ikke. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 14 ( 25)

15 PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER Det kan lages en telefonliste for alle seks inngangene med 8 nummer.: DATA!*31, Du kan da fortsette med telefonnummer 32, 33.. til 38 som alle aktiveres i rekkefølge etter telefonnummer 31. I tillegg finnes det telefonliste 41, 51, 61, 71 og 81. Du kan spørre: DATA??31 Du får da svar om hva som ligger som telefonnummer under 31. DATA**31, (her er ingen telefonnummer programmert). Du kan bruke samme liste for alle innganger, eller forskjellig liste for hver inngang. GSM-A6A2 tar mobilnummeret som først har ringt inn, legger det på første plassen i den første telefonlisten. Dette gjelder ved første oppstarting for å gjøre det enkelt for bruker. Dette kan forandres via DATA eller TELE. Se TELE nedenfor. Spørsmål: TELE?? SVAR: TELE Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, Nytt: TELE!*2, SVAR: TELE Nr1, * Nr2, * Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8 De samme 6 telefonlister ligger i GSM-A6A2 som i GSM-A6M2 og kan brukes hvis det er behov. Dis Legg til og ta bort Tele kan bare brukes på liste alarmnummer TELE!*2, Legger til nummer på plass 2 på listensamme fremgangsmåte for nummer 3-8 TELE!*2, TELE?? Rader nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Spør om telefonnummer GSM-A6A2 har flere telefonlister, men TELE kan bare brukes på listen som starter med 31. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 15 ( 25)

16 Programmering av tekster. Alle innganger kan gi en tekstmelding. Tekstmeldingen kan inneholde max 120 tegn. Samme tekstmelding kan brukes også på andre innganger. Du kan spørre etter den melding som er skrevet tidligere ved Skriv: TEXT??01, Svar: Text**01,A6a2 Zon?P?B123 Her har du mottatt standard teksten som ligger på kanal 01 fra fabrikken. Du ønsker å skrive inn en annen tekst: Skriv: TEXT!*01, Innbruddsalarm fra båten sone1,?b123 Du kan da få et svar: TEXT**01,innbruddsalarm fra båten sone 1,?B123. Hvis du gir en alarm vil denne gi teksten til din mobiltelefon: Innbruddsalarm fra båten sone 1,ALARM (Husk at alarmsentralen må være aktiv AON ) Hvis du vil forandre teksten, kan du Skrive: TEXT!*01, xxxxxxxxxxx Når du skriver inn en tekst for kanal 5 som har tilkoplet en temperatur føler, vil du gjerne ha oppgitt den aktuelle temperaturen sammen med meldingen. En slik melding kan da skrives: TEXT!*05,for høy temperatur i hytta?a Den siste del av meldingen?a gir den aktuelle temperaturen selv om du har lagt inn en forsinkelse. Hvis du ønsker varsling ved for høy temperatur, ikke temperatur regulering, må program 97 på aktuell Kanal angis med type 2. DATA!*97, # (For regulering type 5. DATA!*97, # ) GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 16 ( 25)

17 INNSTILLING AV TIDER FOR SIRENE OG BLINKLYS Sirenen er fra fabrikken innstilt på 5 minutter, Det er en innpasseringstid på 30 sek. Innpasseringstiden er fast koplet til sone 1, men tiden kan justeres fra 0 sekunder til 99 sek. Ingen andre soner kan få en inngangstid. I et alarmanlegg brukers ofte en magnetkontakt som detektor. Utgangstiden er helt fast til 60 sekunder, kan ikke justeres. Spørr: Svar: DATA??95 DATA**95,003005# 95=Program 00= reserve, ingen informasjon 30= 30 sekunders innpasserings forsinkelse.inntiden kan settes fra 0 til 99 sekunder. 05= 5 minutters sirene tid ved en alarm. Sirenetide kan settes fra 0 til 99 minutter. # = Avsutningsblokk I program 97 angir du hvilken sone som skal ha sirene utgang. I program 96 (styring av utganger) velger du hvilken utgan som skal gi sirene. FUSE + - Siren FUSE + BATT -BATT GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 17 ( 25)

18 Programmere tider for inngangene Tider oppgis i sek, fra 1 til 65000sek. (18 timer). Ved åpning/slutning brukes bare den ene tiden for aktiveringsforsinkelsen. Ved temperaturmåling, sone 4 og 5 gjelder første tiden forsinket alarm ved oppvarming, andre tiden forsinkelse ved kaldere. Alltid varmest først. Tiden som settes inn i sek. er den minimum tid som inngangen må ligge i alarm før det blir en varsling. Spør: INP?? Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,00000, ,00000,00000*5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,0000,0000* Still inn nye tider: INP!*4,65000,00*8,01800,00* Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,65000,00000 *5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,0000* Det er viktig å kontrollere at det er disse tider du ønsker i ditt anlegg. NB: Radering av alle tider, tilbake til fabrikk verdi. INP!! Sone 1, har alltid en fast utgangstid på 60 sekunder og inngangstiden stilles i program 95. La derfor sone 1 alltid stå med *00000,00000* Dette gjelder inngangstiden, dvs den tid bruker har for å sette AV alarmanlegget for den setter på varslingen. Sone 8= er her en tid for lengden som strømmen kan være borte før det sendes en varsling om nettbortkopling. Alle tider er i sekunder. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 18 ( 25)

19 SPENNINGSOVERVÅKING, LAV SPENNING! Overvåkingen av lav spenningen må programmeres inn. Default VOLT**11.53* Spenningsgrensen er satt til V. Tiden som spenning kan være under grensen = 30 minutter. (1800 sekunder). Tiden kan stilles under INP?? nr 8 Svar fra A6A2: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,00000,00000*4,00000, ,00000,00000*5,01800,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,0000* SONE 8= ER EN TID FOR LENGDEN SOM STRØMMEN KAN VÆRE UNDER GRENSEN FØR DET SENDES EN VARSLING OM LAV TILFØRSELSPENNING. ALLE TIDER ER I SEKUNDER. Lav spenning. Spør: TEXT??10, Eksempel: DATA!*08,023110# 08= måling av lav spenning, under 11,5 V lengre enn 30 minutter. 02= Tekstmelding, SMS til alle. 31= Telefonlisten, første nummer i denne listen. 10= Felles tekstmeldingen for mange funksjoner. (=STATUS) Legg til på svaret hvis du ønsker verdien på målt spenning, se informasjonen om STATUS: Volt?N12 # = Avsutningsblokk SPØRR: TEXT??08, TEXT**08, A6A2 ACK?D123 Kan forandres til en annen tekst TEXT!*08, A6A2 batterispenning?d123 GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 19 ( 25)

20 TEMPERATURMÅLING Inngang 5 kan måle temperaturer mellom +50 til -30 C. Bruk temperatur detektor art. nr: Du kan spørre etter aktuell temperatur og få en temperatur varsling for høy eller for lav. Før du kan måle temperaturen, må du programmere funksjonen for inngang 5. Hvis du ikke har gjort det ennå, send følgende melding for å programmere inn den nye funksjonen Spør: Svar: DATA??05, DATA**05,112105# Du kan derimot spørre om hvilke de aktuelle innstillingene er, ved å skrive DATA?? (Eksempel: DATA??05 for å vite hva som er programmert for inngang 05). Skriv nå inn telefonlisten for varsling av temperaturalarm. Denne kan være den samme som for andre varslinger 31, men her setter vi varslingen til liste som begynner med 41. DATA**05,114105# Spør: DATA??41 Svar: DATA**41, (Dette er nummeret som den skal sende til. ) Når du skal gi varsling for grensen for høy og lav temperatur, bruk da inngang type 2 (type 2 = NO med tilbakestilling varsling, se også soneinnstilling). Skriv følgende melding for å bruke type 2 på inngang 5. Skriv: DATA!*97, # # (Kan være at det er flere forandringer som kreves i program 97) Hvis du ønsker å styre temperaturen mellom 20 til 25 C, bruker du (Term= termostat) DATA!*97, # # I det andre blokket 5 siffer, er her 3 = overvåking styring bare når sentralen er i ON stilling. Hvis det 5 siffret settes til 2, blir det en 24 timers styring. Se også avsnittet Programmere tider for inngangene for innstilling av tiden for aktiveringsforsinkelsen som fra fabrikken er satt til 1800 sek= 30 min. (For eksempel 30 sekunder ønskes på inngang 5). Still inn nye tider: INP!* 5,00030,00000* Still inn nye temperaturgrenser Hvilke grenser som er innstilt: Spør: TEMP?? Svar: TEMP**4,+003, *5,+007,+003*; Skriv: TEMP!*5,+025,+020* Svar : TEMP**5,+025,+020* NB: alltid høyeste temperatur først. Spør etter aktuell temperatur: STATUS? Svar fra A-6A2: GsmA6a2; Alarm on, Batt OK, Temp +022, Term off, Heat off, Sign 4 Skriv en SMS tekstmelding for temperatur målingen i en alarmmelding: Hva er aktuell tekst: Spør: TEXT??05 Svar: TEXT**05, Temperaturen pa sone 5 er?a Skriv; TEXT!*05,Temperaturen i båten?a ?A5 setter teksten til inngang 5, leser inn teksten den aktuelle temperaturen når den gir alarm. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 20 ( 25)

21 INNGANGSTYPER (A6A2) Programmering: 97: Inngangene kan fritt veldes som NO eller NC. NC= Normalt lukket. NO = Normalt åpen kontakt. Ved programmering brukes her program!!97 Inngangstyper: Type 0 Typ 1 Type 2 Type 3 Type 5 Type 9 NO uten tilbakevarsling NC uten tilbakevarsling. NO med tilbakevarsling. NC med tilbakevarsling Termostat OMD Spørga: DATA??97 Nytt: DATA!*97, # # Inngangstyper Alarmtyper Ing 1 Ing 2 Ing 3 Ing 4 Ing 5 Ing 6 n/u n/u n/u n/u 0 = Alarm med sirene 1 = 24Tim med sirene 2 = 24Tim uten sirene 3 = Alarm uten siren 4 = Alarm med sirene + A/B 5 = 24Tim med sirene + A/B 6 = 24Tim uten sirene + A/B 7 = Alarm uten sirene +A/B X = Bare for status x x x x x x x x x x # x x x x x x x x x x # Ing 1 Ing 2 Ing 3 Ing 4 Ing 5 Ing 6 n/u n/u n/u n/u DATA**97, # # Kontroller det programmet som ligger inne for å være sikker på at du får rett funksjon: Skriv: DATA??97, GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 21 ( 25)

22 Programmering av utganger: Fråga: DATA??96 Nytt: DATA!*96,AEIBHJXXX# Utgångs typer X = Fri A = Gsm Fel B = Buzzer (Inn/Utpassering) C = Immobiliser D = Lantern E = Siren I = Thermostat ut gång J = Thermostat LED indikering F= GPS PD G= OMD H= Til LED. A E I B H J X X X # Fel (A) Utg 1 Siren (E) Utg 2 Lanterne (D) Utg 3 Startsperre (C) Utg 4 LED indikering (H) Utg PD GPS Nexa CH 6 Nexa CH 7 Nexa CH 8 Nexa term, (I) Utganger som er programmert: kan du kontrollere med å sende DATA??96, Alle utganger kan settes til X. Funksjonen som er programmert blir da bortkoplet. Utgangen kan da styres med en SMS melding. NB: Sirene og Lanterne er faste utganger koplet til alle innganger. En inngang kan ikke koples til en vilkårlig utgang. Det er funksjonen på inngangene som velger utgangstype. Dette innebærer at sirene (Varsling ved en alarm) ikke behøver å koples til utgang 1 men kan koples til en annen utgang gjennom program 96. Etter omstilling av program 96, sett av/på strømmen, aktiver inngangene for å kontrollere at funksjonen stemmer. RESTART, er en funksjon som gjør det samme som å sette av/på spenningen, en ny oppstarting av programmet. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 22 ( 25)

23 STYRING AV UTGANGER VIA SMS ON*/OFF* kommandoer A6A2 har 4 utganger, disse er programmert i program DATA**96, Alle utganger kan omprogrammeres. Spørr : ON? Svar : Out ON= non Styr utgang nr 1: ON*1* Svar : Out ON=1; Styr utgang nr 1 : OFF*1* Svar; Out ON=non Styre utgang 1 i 1 minutt. Tiden er i sekunder: ON*,1,60* Svar; Out ON=1 Tiden kan settes fra 2 sekunder til sekunder(18 timer) Bruk alltid spørsmål. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 23 ( 25)

24 MIKROFON FOR LYTTING En mikrofon kan koples til en GSM-A6A2 for Lytting ved et innbrudd Lytting ved kjøring av pumper eller vifter. Mikrofon har art. nr; Denne koples til to terminaler på toppen av GSM enheten. Skjerm kople inn mot kortet. GSM-A6A2 må ha en lang antenne eller må mikrofonen sitte langt fra GSM enheten og antennen for å oppnå god mottaking. Du kan ringe inn til GSM-A6A2 når denne er i PÅ-stilling å lytte, men ikke når alarmen er i AVstilling. Du kan også høre fra mikrofonen ved et innbrudd, dvs når det er en alarm. Alt dette må programmeres. Mikrofonfunksjonen har program 98 Vi vil ha en lytt funksjon når vi ringer inn: Spør: DATA??98, Skriv: DATA!*98,080000# GSM-A6A2 svarer etter 2 til 3 ringesignaler. Du kan lytte så lenge du er oppkoplet. Hvis du ønsker å lytte ved en alarm, må dette programmeres inn som en ekstra blokk. Hvis innbruddalarmen er satt på kanal 1 og jeg ønsker oppringning ved alarm: DATA!*01,023101#123100# Her er mitt telefonnummer satt inn på telefonliste 31. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 24 ( 25)

25 TID RAPPORTERING, ALIVE. GSM-A6A2 kan rapportere når du ønsker. Da får du en høyere sikkerhet, men må betale hver gang rapporteringen skjer. Denne rapportering kan programmeres inn for rapportering hver time eller for rapportering hver uke, mnd eller år. (Min. hver time og max 9999 timer mellom rapporteringene.) Denne rapportering vil legge beslag på inngang nr X, (her kanal 03) som ikke kan brukes til andre funksjoner. Vi skal kunne programmere med hvem som skal ha meldingen og hva som skal stå i meldingen. Spør: ALIVE?? Svar: ALIVE**??.00*??* / Sett inn de ønskemål du har. Vi begynner i dag kl 14 og skal ha en rapport hver 96 time,(kl 14) Skriv: ALIVE!*14.00*96* Du kan sette AV funksjonen: ALIVE!! Du må sette inn programmet for kanal 3 Du har allerede telefonnummeret Du må sette inn ønsket tekst du vil motta: DATA!*03,023103# DATA!*31,... TEXT!*03 dette er 96 rapporten fra hytta. ALIVE funksjonen må startes på nytt hvis anlegget har vært helt strømløst. GSM-A6A2-beskr. (Hytte) Art. Nr: / Holars AS Korr Side 25 ( 25)

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1

ICAS. August. 2002 Per H. Hansen. 6 Installasjonsmanual. Revisjon 1, Side 1 6 Forord Denne manualen inneholder all informasjon du trenger for å installere Orbit 6 boligalarm. Den er delt inn i to hovedkapitler. Et kapitel for oppkopling og et kapitel for programmering. Oppkoplingskapitelet

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer