BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side Programmering av detektorer inn i UniStyr GSM side Snarvei for programmering av detektorer i etterkant side MONTERING AV ANLEGGET side TESTE ANLEGGET 4.1 Magnetkontakter side IR-detektorer side Fjernkontroll side Slå av og på side KOMPONENTER 5.1 Temperatur detektor m adapter side Temperatur detektor m batteri side Trådløs indikasjonspanel side Repeater side 13 Innstikk Meldingsoversikt Side 1 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

2 1.0 UNISTYR GSM Unistyr GSM er en ny og avansert sentral som kan brukes til både strømstyring og/eller alarmsentral. Den består av en GSM del (til bruk via SMS) og en radiodel for trådløs kommunikasjon med strømstyringspluggen(e) i anlegget. Grunnpakken inneholder: UNISTYR GSM sentral 1 adapter 2Ah. batteri 1 innebygd sirene Piskantenne Grunnpakke for 12V består av kun sentralen med sirene og antenne! 1.1 Virkemåte HOVEDFUNKSJONENE FOR VARSLING Du kan sendes en SMS melding til UniStyr GSM som setter strømpluggen PÅ eller AV. Meldingene kan være forhåndslagret i din mobiltelefon. Dette gjør det enkelt å bruke anlegget. Strømpluggen kan få en varig AV/PÅ funksjon, eller settes PÅ en bestemt tid. Tiden kan være fra 1 time til 48 timer. Kvittering sendes alltid tilbake til nr. 1 på telefonlisten. Alarmvarslinger sendes via SMS først til tel. nr: 1, eier men også til nr 6 alarmmottaker. Hvis GSM dekningen forsvinner korte tider opp til 15 minutter, blir dette bare indikert på fronten under tiden som dekningen er borte. Hvis dekningen er borte lengre tid enn 15 minutter, sender sentralen en teknisk SMS melding til nr 6 når forbindelsen igjen er etablert. Dette for å registrere kvaliteten av GSM-dekningen hos kunden. Ved strømbortfall lengre enn 1 time, vil sentralen sende en SMS-melding til nr 1 og nr 6. Da dette er en lang strømutkopling, er det viktig at eieren også varsles. Ved alarm sender sentralen SMS til 6 telefonnummer, og evt. sirene varsler. Telefonnummer 1 og 6 får først meldingen. I tillegg til at nr 1 mottar en SMS melding, vil også telefonen ringe. Tel. 1 har da 1 minutt på seg til å ringe tilbake, vent til du hører nedkoplingen, da skjer kvitteringen. Hvis du ikke kvitterer, sender den SMS meldinger til tel. 2 til 5. En alarm stoppes med fjernkontrollen eller ved å sende SMS til sentralen. Alarmanlegget kan inneholde opp til 42 detektorer, 10 fjernkontroller, og opp til 9 strømstyringsplugger. Avstanden til detektorer kan økes ved å montere en repeater. INNTID Når en person kommer inn gjennom inngangsdøren, vil inngangstiden starte. Tiden kan programmeres til 15, 30, 45 eller 60 sekunder. Forhåndsprogrammert til 30 sekunder. Under inngangstiden vil UniStyr GSM avgi korte beep, for å gjøre eier oppmerksom på at alarmanlegget er PÅ. Anlegget kan settes AV med en fjernkontroll før inngangsdøren åpnes og det er ikke nødvendig med inntid. Inntid kan programmeres til flere detektorer. Side 2 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

3 SABOTASJE Sabotasjekontakten har to hovedfunksjoner. Brukes ved programmering og å sikre mot åpning av boksen når alarmsystemet er installert. Ved programmeringen er boksen åpen og sabotasjekontakten fri, låsen står i programmering. Når programmeringen er klar, settes lokket på, sabotasjekontakten blir påvirket og låsen settes i OFF. Hvis lokket åpnes når låsen står i OFF, vil UniStyr GSM gi en sabotasjealarm. Sabotasjekontakten kan loddes om for også å varsle nedrivning fra vegg. ALARM INNBRUDD Når sentralen mottar signal fra en detektor som overvåker innbrudd, blir signalene vurdert i mikroprosessoren i forhold til om alarmanlegget er AV/PÅ eller i nattsikring. Ved innbrudd sender den SMS, og ca 20 sek. deretter starter sirenen. Tiden er satt for at varslingen først skal sendes ut av huset. En alarm kan stoppes med fjernkontrollen eller ved en SMS-melding. Når sentralen sender meldinger til sirene og til strømplugger, kan det ta noe tid før den reagerer på sendingen fra fjernkontrollen. Du vil alltid høre to bipp når den har mottatt sendingen. Når UniStyr GSM står i AV stilling, vil en sabotasjevarsling overføres via SMS. Når UniStyr GSM står i PÅ stilling, vil den oppføre seg som en innbruddsalarm. VARSLING BRANN Når sentralen mottar signaler fra en optisk røykvarsler, vet den at her må det omgående varsles. Den innebygde sirenen i røykvarsleren vil gi varsling samtidig med sirenen i UniStyr GSM. Varslingen skiller seg fra varslingen ved innbrudd. Den sendes alltid videre via SMS. Varslingen skjer om UniStyr GSM er i AV eller PÅ stilling, dvs 24-timers overvåking. Varslingen i UniStyr GSM kan stoppes med fjernkontrollen, og sirenen i røykvarsleren stoppes ved å få inn frisk luft. VARSLING OVERFALL/HJELP DIP 3 i OFF Når sentralen mottar signal om overfall ved at en person trykker inn knappen på fjernkontrollen, vil den starte å sende melding over GSM til alle på listen. Ingen sirene. Overfallsvarslingen vil alltid sendes, uansett om alarmanlegget står AV/PÅ. Overfallsalarmen kan tilbakestilles med fjernkontrollen. VARSLING VANN/GASS Denne varslingen kan alternativt brukes for innganger fra medisinske instrumenter. Når sentralen mottar melding, vil den varsle med sirenen og sende meldingen videre på samme måte som ved en brann melding. Dette er en 24 timers varsling. Kan kompletteres med følgende tilleggsutstyr; - Strømstyringsplugger - IR/Bevegelsesdetektor, trådløs - Magnetkontakter, trådløs - Fjernkontroll med trygghetsalarm - Optisk røykvarsler, trådløs - Fuktighetsdetektor, trådløs - Innvendig sirene, trådløs - Utvendig sirene, trådløs - Frostsikringsdetektor, trådløs - Ekstra antenne (med 10 meter kabel) - Repeater for å øke rekkevidden - Radiostyrt mottaker for fast installasjon (sikringsskap eller liknende) Side 3 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

4 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmering av Sim-kort. Før SIM kortet kan brukes er det en del ting som må forhåndslagres på dette, det gjøres enklest ved å sette kortet inn i en standard mobiltelefon. Når telefonen er kommet på, sjekk at kortet er aktivt (ring ut eller send en SMS), deretter skal du slå av PIN kontroll, se bruksanvisning på din mobiltelefon dersom du er usikker. Når du er sikker på at PIN kontrollen er avslått skal du åpne telefonboken og lagre de GSM numrene som du ønsker sentralen skal sende melding til samt ditt eget passord. Numrene lagres med navn NC1, NC2 osv. til NC6, NC6 er forbeholdt vår tekniske mottakssentral og skal programmeres med dersom denne skal benyttes. Det er viktig at hele navnelisten settes inn, NC1, NC NC6, selv om ikke disse har telefonnummer. Listen må stå i rekkefølge og alle andre navn/nr på Sim-kortet må slettes. HUSK, bruk alltid 0047 (landsnummer) foran telefonnummeret og bruk alltid store bokstaver. NR TIL SENTRALEN: Ta gjerne en kopi av denne siden og noter etter hvert som SIM kortet programmeres. Nr Hvem Navn Telefonnummer 1 Eier => NC Familie => NC Nabo 1 => NC Nabo 2 => NC Nabo 3 => NC Mottaker => NC Passord => PSW 1. Nr 7 er et passord eller ID nummer. Dersom vår tekniske mottakssentral skal benyttes må det første tallet i koden settes til 1, f. eks , PSW skal alltid være på 8 siffer! Utfør programmering av detektorer på neste side og noter detektorer her: Kanal Funksjon + sone nr. 1 Innbruddalarm 2 Brannvarsling 3 Overfallsvarsling 4 Vannalarm 5 Frostsikring Eksempel for varslingstekst via SMS: (eget GSM nr.)alarm_brannvarsling_sone nr_3. Disse faste GSM informasjoner kan ikke omprogrammerers. Side 4 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

5 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. Åpne boksen og skru fast strømadapter ledningene på terminalen; + nr 16 og (-) minus nr 17 (merket 27 og 28 på enkelte sentraler). Se bilde side 8! Lokaliser GSM enheten, sett deretter Sim-kortet inn i GSM senderen. SIM kortet med kuttet hjørnet nederst til høyre. Se bilde side 8! Kontrollere at DIP.1 står i ON-stilling (avansert alarm). Se bilde side 8! Dip bryterne er hvite i en rød sokkel og står ved siden av P3. Den øverste er Dip1, den skal slås ON mot høyre. Dip2 skal stå OFF - mot venstre, slå denne ON dersom en å benytte de kablede terminalene i sentralen (se side 8). Dip 3 står normalt OFF, slå denne ON dersom en ønsker tidsforsinkelse på sentralens sirene. Dip 4, ikke i bruk. For 12V anlegg koble batteriets pluss spenning til terminal 16 og minus til 17. Sett nøkkelen i stilling TEST! Man er nå klar til å starte innprogrammering av de forskjellige detektorene, fjernkontrollene m.m. Den enkleste måten er og legge alt utstyret på et bord og gjøre ferdig programmeringen før utstyret henges opp. Legg evt. Ir detektorer med fronten ned i esken så de ikke kan se bevegelser i rommet. 2.3 Programmering av detektorer inn i UniStyr GSM Programmering av anlegget foregår på denne måten: 1. Plugg inn strømadapter. Sentralen vil nå utføre en selvtest samt og lese SIM kortets programmering inn i eget minne. Etter en stund tennes lampen for power og sentralen viser t1 i displayet ( t står for transmitter, 1 for nummer 1 i programmeringen). NB! Det tar alltid noe tid for sentralen å telle ferdig, dvs å kontrollere alle funksjoner under programmeringen. 2. Tilbakestilling av sentralen, utføres når t1 indikeres. Dette er bare nødvendig hvis sentralen tidligere har vært programmert. Trykk inn knappene P3 og P4 i ca 5 sekunder. Vent til sentralen viser 99, fjern da all spenning. Sett på spenningen, sentralen teller opp igjen til t1 P3 P1 P4 P2 1 2 P1 = Valg av sone eller nummer P2 =Menyvalg knapper display Programmering av fjernkontrollen 3. Ved å trykke knapp på P1 begynner nummeret på display 2 å blinke (t1). 4. Når fjernkontrollens venstre knapp trykkes inn, blir koden automatisk lagret og på displayet øker det blinkende nummeret med en enhet. For eksempel: fra 1 til 2. Fortsett å lagre i rekkefølge alle fjernkontroller. For å avslutte fjernkontrollenes programmering, trykk P1 på nytt. Sentralen lagrer ved å vise 66. Side 5 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

6 Tenk over om du ønsker at alarmanlegget skal deles inn i soner, dvs at ikke alle detektorer trenger å være på samtidig. Som et eks. på dette kan en se for seg et hus med 2 etasjer hvor soverom og bad er i andre etasje, bruk da Sn på detektorene i andre etasje og de er ikke aktive på nattetid. Trykk på høyre knapp i det du legger deg. Programmering av detektorene DAG (ingen hjemme) - Sd Ved å trykke på knappen P2 kommer Sd på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av detektorer i soner med dagsikring. Hvis hele anlegget alltid skal stå PÅ eller AV, legges alle detektorer inn her. Når du bruker fjernkontrollen, trykker du på den venstre knappen. Dersom man ønsker å ha mulighet for å slå av og på alarmanlegget før man går ut eller kommer inn i beskyttet område må man koble de detektorene som blir berørt med tidsforsinket inn/ut tid. Se pkt.6 5. Ved å trykke på knappen P1 begynner nummeret på display 2 å blinke. 6. NB! Utføres kun dersom detektoren skal ha tidsforsinkelse. Trykk inn knappen P3, LED batteri vil lyse. For hver detektor med forsinkelse må P3 trykkes inn på nytt. 7. Programmer inn IR-detektoren. Sett inn detektorens batteri og trykk sabotasjebryteren, sentralen kvitterer ved å telle opp enhet. For eksempel: fra 2 til Fortsett med å lagre i rekkefølge alle IR-detektorer, magnetkontakter og røykvarslere for sonen med dagsikring (magnetkontakten programmeres ved å trykke rød knapp til en ser displayet øker med en enhet, røykvarslere ved å holde inn testknappen til displayet øker med en enhet). 9. For å avslutte og bekrefte detektorenes programmering, trykk P1 på nytt. Programmering av detektorene NATT Sn 10. Ved å trykke på knappen P2 kommer Sn på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av detektorer i soner med nattsikring, LED for nattsikring lyser. Fortsett likt innlegningen under 5 til 8. Når du bruker fjernkontrollen, er det høyre knapp. 11. For å avslutte og bekrefte detektorenes programmering, trykk P1 på nytt. Eksempel: Har du soveværelse i annen etasje - bruk Sn på detektorer i første etasje. Du trykker på høyre knappen på fjernkontrollen når du legger deg. Av og på av nattsikring gjøres med fjernkontrollens høyre knapp (tast 2), normal (dagsikring) av/på med kontrollens venstre knapp (tast 1). Programmering av inngangs- og utgangstidene D4 12. Ved å trykke på knappen P2 kommer d4 på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av inngangs- og utgangstidene. Funksjonen er innebygd i Unistyr GSM sentralen, inngangs- og utgangstidene blir lik. d1=15 sek. d2=30 sek. d3=45 sek. 13. Trykk på P1. Displayet begynner da å blinke. Bruk P2 til å velge 1, 2 eller 3. Trykk P1 for å lagre inngangstiden. Side 6 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

7 Programmering av strømstyringspluggene. P5 Strømpluggen har to ratt, vi skiller mellom venstre for frekvens og høyre for kanal. Som standard er frekvensen satt til A i UniStyr GSM, det vil si at alle plugger må settes til A. Dersom dette endres må alle strømplugger som skal styres fra denne sentralen settes likt med det som blir innprogrammert. Grunn til å endre frekvens kan være for at to anlegg som ligger nært hverandre ikke skal styre hverandres strømplugger. 14. Ved å trykke på knappen P2 kommer P5 på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av strømstyringspluggene. ( P står for power). Det er 9 frekvenser som kan programmeres. A=P1, B=P2, C=P3, D=P4, E=P5, F=P6, G=P7, H=P8 og I=P9. Frekvens J til P, kan ikke programmeres inn. Trykk på P1. Det vises nå P1(nr 1=A). Ved å trykke flere ganger på P2, stiges det frem til ønsket frekvens. F. eks frekvens D=P4. Trykk P1 for å lagre ønsket frekvens. Programmering av temperatur detektorer Ht 15. Etter P5 kommer HT i displayet, her programmeres evt. temperaturdetektorer. Trykk P1 og siffer H1 blinker i display 2. Trykk inn knapp P1 på temp.detektoren i ca 3 sek og LED vil tennes. Se bilde og utførende forklaring på side 12.. Gjør det samme med de andre temp.detektorene. Det er mulig å ha opptil 4 temp.detektorer. De 3 først innprogrammerte gir styring av varmekanal 8, den siste gir kun temperatur avlesning. Beskrivelse og funksjoner på temp.detektoren ligger ved detektoren. P1 for å gå ut av programmet. Avslutte programmering. 16. Ta ut nettkontakt og monter sentralen opp på veggen med tre skruer. Plasseres maksimalt 3 meter fra nærmeste nett-kontakt. Husk at selve sentralen kan bli utsatt for sabotasje og bør derfor monteres skjult. 17. Koble til batteri ledningene, rød til rød og sort til sort. Legg i batteriet, slik at ledningene og kontaktene kommer under kretskortet. 18. Antennen festes på lokket. Sett på lokket så sabotasjekontakten blir inntrykket. Fest dette med medfølgende skruer. 19. Gå ut av programmet ved å sette låsen i "OFF" stilling. Alle enheter er nå programmert. Innlesningen er nå låst, systemet er sperret for innlesning fra andre detektorer. Plugg inn adapter, display skal nå vise signalstyrke på GSM forholdene på plassen, dersom styrke forholdet er under 5 bør en vurdere å anskaffe vår antennepakke eller å plassere sentralen på bedre egnet plass i bygget. KNAPP P4 Under programmeringen vil et trykk på knapp P4, radere den siste innprogrammerte detektoren. Kan brukes hvis en detektor feilaktig blir satt inn. SIRENER Evt. trådløse sirener kan nå programmeres inn i sentralen. Programmering gjøres slik; - fjern sirenens deksel og sett Dip-switch 5 til ON, Dip-switch 6, 7 og 8 skal stå OFF. - Koble til sirenens batteri, beep vil høres og lys vil blinke ca hvert 5 sek. - Slå på alarmen med fjernkontrollens venstre knapp. - Sentralen vil telle ned utgangstid og når denne er ferdig vil sirenen kvittere innprogrammering med å varsle 3 beep og 3 blink. - Sett Dip-swich 5 tilbake til OFF, sirenen er nå klar for montering. Side 7 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

8 Monter alle detektorer, sirener etc. som hører til anlegget, se side 9 for praktiske råd vedrørende montering. Anlegget er nå klart til testing. KABLET TILKOBLING Fra versjon 07 er kretskortet utvidet med innganger for kablet inngang av en innbrudd og en brann sone. Disse kan bare brukes når Dip 2 står i ON stilling. Begge sonene er NC til +12 V. L1 = Brannsone, NC. Terminal 3, Melding sone 55. L2 = Innbruddssone NC uten forsinkelse og bare dag. Terminal 5. Melding sone 44. Disse soner brukes bare hvis en detektor ønskes tilkoplet systemet som ikke er trådløs. 2.4 Snarvei for programmering av detektorer i etterkant Sett nøkkelen i stilling test, ta lokket av sentralen. Sett nøkkelen i stilling off i ca 1 sekund, vri nøkkelen tilbake til test. Etter en stund vil displayet vise T1 og programmeringen kan starte etter punkt 2.3 Bilde 1 Bilde 2 Side 8 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

9 3. MONTERING AV ANLEGGET PLASSERING AV UNISTYR GSM SENTRALEN. Unistyr GSM krever ikke betjening, kun når anlegget skal testes, og eventuelt også når man vil kontrollere hvilken detektor som ga alarm. Derfor kan den settes på et ikke synlig sted, dette er spesielt viktig med tanke på at eventuelle innbruddstyver ikke skal få satt sentralen ut av funksjon før den får gitt melding. Tenk på at: 1. En kontakt for 230V nettspenning ikke er for langt fra Unistyr GSM. Nettadapter har maks. 3 meter ledning. 2. Det må finnes GSM dekning. 3. Den bør plasseres i sentrum i forhold til plassering av detektorer. Dette kan gi kortere avstand og bedre signaler fra alle detektorer. 4. Ikke plassere Unistyr GSM for nær sikringsskap og strømførende kabler. Trådløse telefoner, PC skjermer og mikrobølge ovner kan gi fra seg sterke felt som kan redusere rekkevidden for radiobølgene fra og til sentralen. SIRENE Intern sirene er montert i bunnen av sentralen og da plugget inn på kortet. Alternativt kan en sirene tilkoples via terminaler, releutgang nr 1. Reelutgangen er en potensialfri vekslingskontakt. Det er montert to terminaler for spenningsmatningen til sirenen. I sentralen er det også montert en liten busser, for å gi varsling bare ved nettbortfall hvert 15 minutt. I sentralen er det også montert en liten busser, denne gir varsling hvert 15 minutt ved nettbortfall, etter 1 t. Sendes også SMS melding. PLASSERING AV MAGNETKONTAKT Magnetkontakt for dører eller vinduer. Magneten settes på døren og sender på dørkarmen. Monteres høyt opp på den siden der døren åpnes. Åpningen mellom magneten og sender bør helst ikke være over 10 mm. Dette forutsetter at magneten ligger rett over senderen. Magnetkontakten og magneten festes med to skruer. Det er et merke på begge som skal gå mot hverandre, et pil merke. Det kan hende at en plassering på toppen av døren kan brukes, men er ikke den mest vanlige plasseringen. Når du monterer vil du høre et beep fra sentralen når kontaktene åpnes eller når du trykker inn test knappen. Side 9 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

10 PLASSERING AV IR-DETEKTOR Dette er en passiv Infrarød detektor med innbygget trådløs sender. Når du leter etter den beste monterings plassen er det flere hensyn som bør vurderes: 1. Hvor gir den best overvåking i det aktuelle rommet. 2. Hvor har den best radio dekning i rommet. 3. Er det noen støy kilder som kan forstyrre detektoren? Varme elementer eller sollys kan forstyrre. Plasseres ikke over en ovn eller en fryseboks. Fra detektoren har du et dekningsområde ca 12x12 m med en vinkel på 110 gr. Vi anbefaler IR detektoren monteres min. 2 meter over gulvet men, helt minst 10 cm under taket. Veggfeste monteres først med to skruer. Den justerbare braketten festes på detektoren. Delene trykkes sammen og detektoren justeres. Ikke sett på dekslet før etter TEST. PLASSERING AV OPTISK RØYKVARSLER Dette er en optisk røykvarsler sammenbygget med en trådløs sender og med et 9V batteri. Når du leter etter den beste monterings plassen er det disse hensyn som bør vurderes: 1. Hvor gir den best overvåking i det aktuelle rommet eller i korridoren. 2. Hvor har den best radio dekning i rommet. 3. Er det noen støy kilder som kan forstyrre detektoren? Varme elementer, steking på kjøkkenet, åpen peis eller damp fra en dusj. En optisk detektor gir hurtigere varsling men klarer de fleste støy kilder bedre enn en ionedetektor. 4. Plasseres i taket og minst 0,5 meter fra vegg. Sokkelen monteres først med tre skruer. Detektoren plugges siden på sokkelen. Batteriet sitter i detektoren. 4.0 TESTE ANLEGGET Alle detektor er nå plassert og må nå testes. Nøkkelen settes nå i test stilling. Displayet viser nå PP. Dette er en viktig prosedyre og vil bestemme kvaliteten på signalene i systemet. Du kan nå oppdage om sentralen eller detektorer har godt signalnivå eller om noen må flyttes, eller det må monteres en Repeater 4.1 Detektor ved inngangsdøren Vanligvis en magnetkontakt, men kan også være en IR detektor. Denne sonen vil, dersom programmert, gi en inn- og en utgangstid på 15, 30, 45 eller 60 sekunder avhengig av programmeringen. Hvis inntrenger kommer inn andre steder enn inngangsdøren, vil alarmsystemet varsle omgående. Med en gang detektoren ved døren indikerer, vil den starte å gi beep for inntid. MAGNETKONTAKT Døren åpnes. LED tennes og den sender en melding til sentralen. Den svarer med en beep. Du ser detektor nummeret i displayet. Ved å trykke inn den røde knappen, vil den sende en melding på samme måte som når døren åpnes. Side 10 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

11 4.2 Ir/bevegelses detektor IR detektoren har to test plugger. Den venstre for å aktivere walk test/gang test og den andre for å teste den trådløse kommunikasjonen med sentralen. Du vil se lyset i LED når du beveger deg gjennom detektorsonen. Hver gang LED lyser, vil den sende en testmelding til sentralen som gir fra seg et Beep. Du ser detektor nummeret i displayet, f. eks Fjernkontroll Fjernkontrollen har tre knapper; - Den venstre brukes for å sette AV/PÅ hele alarmanlegget, - Den høyre for å sette AV/PÅ NATTSIKRING - Den i midten for overfall eller trygghetsvarsling. Når sentralen settes AV/PÅ brukes sendernøkkelen ved inngangsdøren. Sentralen vil gi et beep for å sette PÅ og to Beep for å sette AV. Når du trykker inn knappen skal lyset i fjernkontrollen tennes. Nå er alle detektorer stilt inn, samtidig som de er testet med rett rekkevidde. Testpluggen flyttes, lokkene settes på alle detektorer. Nøkkelen for test i sentralen settes nå tilbake til normalstilling. 4.4 Test anlegget ved å gå ut. Trykk på fjernkontrollen for å slå på alarmen. Du vil da høre at sentralen gir en BEEP. Vent utenfor under uttiden. Kan være 15, 30 eller 45 sekunder avhengig av programmering. Gå inn. Dersom inn/ut tid er programmert vil ikke detektor reagere før det er gått er 15, 30, eller 45 sek. Under denne tiden vil du høre Beep fra sentralen, varsler inntid. Sentralen sender melding, men sirenen venter ca 20 sek med å starte. Dette for at sentralen skal ha sendt meldingen til første mottaker før sirenen starter. Første mottaker (eier) kan stoppe varslingen. I tillegg til SMS vil også eieren bli ringt opp. Dette for å øke sikkerheten av at han skal høre meldingen. Eier er master, og kan ringe tilbake til sentralen og stoppe meldingen innen 60 sekunder fra sentralen startet å sende meldingen. Du trykker på fjernkontrollen og stopper sirenen (etter at sentralen er ferdig med nedtelling), ellers vil sirenen gå tiden ut 3 minutter. Det kan være at du må trykke flere ganger på fjernkontrollen når alarmen er i gang. Grunnen er at sentralen er opptatt ved drivning av sender og ved alarm, samtidig som den gir fra seg signaler for å kunne styre eksterne sirener. Du vil samtidig stoppe sentralen fra å sende melding til flere. Varsling skjer samtidig til nr 1 og nr 6. Hvis det har vært et GSM-avbrudd lengre tid enn 15 minutter, vil melding sendes bare til nr: 6 når forbindelsen igjen er etablert. Sentralen vil gi en indikering om at det har vært en alarm. Du kan lese hvilken sone. Hvis flere soner har vært i alarm, kan dette også avleses. Det er ingen hukommelse innbygget som viser tidligere alarmer. Det er heller ingen klokke som kan vise når alarmanlegget ble satt på eller av. Nattsikring Du bruker den høyre knappen på fjernkontrollen, for å sette på nattsikring. Alle detektorer som er programmert for nattsikring er nå innkoplet. Ved nattsikring aktiveres også sentralen, med omgående varsling til nr. 1 og 6 og etter 60 sek. også til 2 til 5. Side 11 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

12 5. KOMPONENTER 5.1 Temperatur detektor med adapter. Sentralen kan styre strømplugger etter signal fra en temperaturdetektor(er) og kan fungere som en frostsikring med termostat. Detektoren(e) kan plasseres der det er størst fare for lave temperaturer. NB! Temperaturdetektorene er beregnet for frostsikring og vil ikke vise negative temperaturer. Detektoren inneholder en temperaturmåler og en sender. En adapter som gir 12 Vdc må koples til 230V nettspenning. Kan alternativt være et 12 V batteri. I Unistyr GSM finnes det to terminaler for matning av 12 Vdc +/-. Temperaturen fra opp til 3 stk detektorer overføres trådløst til Unistyr GSM. Via SMS eller WEB kan det settes inn grenser for en automatisk regulering av varmen via kanal 8. Fra fabrikken er det ikke satt noen temperaturgrense for varmeregulering. Disse grenser må programmeres ved å sende en SMS melding. Temperatur reguleringen kan settes fra og til, f. eks +7 til +3 gr C. Kanal 8 vil da reguleres innen dette området. En ekstra temperatur detektor nr 4, kan tilkoples. Denne måler bare temperaturen. Når bruker spør om temperaturen, vil denne komme med. Ved å sende en SMS melding, for eksempel:! !ttem, kommer det svar om aktuell temperatur. Når temperatur detektoren koples til spenning, tennes Led 1 under noen sekunder. Ved å holde knappen P1 inntrykt i 3 sekunder, etableres en kontakt mellom temperatur detektoren og Unistyr GSM, Led 2 tennes for å indikere at overføringen utføres. Dette forutsetter at Unistyr GSM står i programstilling for innlesning av detektorer Ht, på samme måte som andre detektorer innleses. Bruk P2 og P4 på sentralen for å bla til nr.4. Temperaturdetektorene sender regelmessig meldinger over til Unistyr GSM vedrørende aktuell temperatur. Oppdatering skjer ca hvert 10 minutt. Temperaturgrensene som brukes programmeres inn:! !stexxyy! XX er den høyeste temperaturen og YY er den laveste temperaturgrensen. Det kan være en temperaturgrense for å styre plugger på kanal Temperatur detektor med batteri Temperatur detektoren TC-01B har den samme funksjonen som detektor TC-01A, men er batteridrevet, 9 Volt. Batteriet har en levetid på ca 6 mnd, med et litium batteri ca 1 år. Side 12 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

13 5.3 Trådløs indikasjonspanel Dette er en trådløs batteridrevet indikering som kan vise AV/PÅ status for Unistyr GSM. ENKEL PROGRAMMERING Når et panel skal vise status på en UniStyr GSM sentral, må den lære sentralens kode. 1. Ta av lokket. Sett på batteriet. 2. Når du setter indikasjonspanelet nær en sentral som er programmert og i drift kan den automatiske programmeringen utføres: - Trykk P1 knappen i indikasjonspanelet, den oransje lysdioden tennes. - Bruk nå fjernkontrollen til sentralen. Trykk inn venstre knapp. Sentralen vil gå i påstilling. Den vil samtidig sende ut en melding til indikasjonspanelet og programmere den. Oransje lampen slokker. Den er nå programmert. Hvis den ikke slokker, gjenta bruken med fjernkontrollen. 3. Skru på lokket og plasser enheten. FUNKSJON Du kan velge funksjonen av lysindikeringen ved å plassere: Satt på, kortsluttet pinnene. Vil blinke hvert 15 sekund. Uten kortslutning. Vil vise status 5 sekunder etter forandringen. * Grønn indikering viser alarmsystemet aktivert. * Rød indikering viser at alarmsystemet er i AV stilling. 5.4 Repeater Med radiosignal øker denne Repeateren rekkevidden av de trådløse enhetene. Den kan inneholde maks 50 kodede enheter. Maks 2 repeatere kan brukes i samme system. Repeateren strømforsynes med 9 V batteri (inkludert ). NB. Ved første installasjon må hukommelsen slettes. Se pkt nr 4. Hvis batteri brukes, gå fram på følgende måte: 1 Ta bort dekselet ved å skyve det oppover. 2 Tilkople batteriet 3 Sett tilbake dekselet og se til at det blir helt lukket 4. Selvlæring av koder Trykk ned knappen P 1 De to lysdiodene vil lyse. Send et signal med det produktet som skal leses inn i repeateren. Lysdiodene vil slukke noen få sek, og vil deretter tennes igjen. Dette viser at repeateren er klar til å ta imot en ny kode. Repeter denne operasjonen for hvert produkt som skal leses inn. For å gå ut av selvlæringsmodus, trykk ned knapp P 2 Sletting av minne-hukommelsen. 1 Trykk ned P 1 og P2 samtidig. De to lysdiodene vil blinke 10 sek og deretter slukker. Dette viser at de innleste kodene er slettet og er klar til å ta imot nye enheter. 2 For å gå ut, trykk ned knapp P2. Virkemåte Hver gang repeateren mottar en kode fra en enhet vil dette signal bli videreført til Unistyr GSM sentralen 20 ganger. Under mottaking lyser den grønne lysdioden. Under sendning lyser den røde lysdioden. Side 13 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

14 AKTIVERING VIA SMS MELDING FRA MOBILTELEFON Varmestyring: RNP01#10 For å aktivere plugg(er) på kanal 01 i 10 timer (kan være fra 1 t.o.m. 48t.). RNP01#00 For å aktivere plugg(er) på kanal 01 for ubestemt tid RFP01 For å deaktivere plugg(er) på kanal 01 RL02 Aktivere relé nr 2. PÅ RS02 Sette AV eller tilbakestille relé 2! !TTEM For å spørre på temperatur (krever frostsikringsdetektor)! !stexxyy Sette temp. området på frostsikringen, xx er høyest ønskelig temp. og yy lavest. ALARM OG TEKNISKE STYRINGER: Det er bare programmerte telefonnummer som kan sette PÅ / AV alarmsentralen: Kommando Svar fra UniStyr GSM! !STON! For å sette PÅ alarmen! !ston!yyyy!! !stof! For å sette av alarmen! !stof!yyyy!! !pwst! For å spørre om status! !* se egen rute! !dels#01! Blokkere detektor 01! !DEL01!YYYY!! !STP01! Sjekk status, plugg 01! !Power Plug N01!ON! OK BYTTE AV PASSORD og programmerte telefonnummer. Kan kun utføres fra EIERS telefon (NC1). I disse eksemplene er det tatt utgangspunkt i at passord er satt til Bytte passord:! !cgid# ! (for å bytte fra til ) Forandre eller legge inn nye nr. i NC1 t.o.m. NC6! !WRNR1#NUMMER!! !WRNR2#NUMMER!! !WRNR3#NUMMER!! !WRNR4#NUMMER!! !WRNR5#NUMMER!! !WRNR6#NUMMER! For telefon NC1 For telefon NC2 For telefon NC3 For telefon NC4 For telefon NC5 For telefon NC6 Eksempel på statusmelding:! Main OK GSM REX ON; B=100% RL=OFF T1=+17C T4=+01C PLUG ON 1,2 PLUG 16 OFF Main = Nettspenning OK eler feil. GSM REX = alarm av/på B= Ladetilstand på internt batteri RL= Internt relé av/på T1 osv = avlest temp på programmerte følere, inntil 4 stk. PLUG ON = aktive kanaler PLUG 8 = tilstand på kanal 16, denne styres av tempføler 1 til 3. Svar fra UNISTYR GSM !WRNR!!1!!NUMMER!YYYY !WRNR!!1!!NUMMER!NNNN! !RL02!YYYY!! !RL01!YYYY! ok Hvis ikke ok Aktivering av relé 2. PÅ. Rele 2 AV. Melding ved første aktivering! !;frst!0000! Meldingen sendes bare til mottakersentral nr 6. Meldinger som kommer til mobilen LAVT BATTERI GSM-REX (spenning på batteri er kommet under 10,5v. feil på lader eller nettfeil) LAVT BATTERI SONE XX (XX viser nummer på detektor som det må byttes batteri på) NETTFEIL 230V GSM-REX (strømbrudd med varighet over 1t.) ALARM: INNBRUDD SONE XX (innbruds alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: BRANN SONE XX! (brann alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: VANN SONE XX (vann alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: OVERFALL/PANIKK (skjult knapp på fjernkontroll er utløst) ALARM: SABOTASJE SONE XX (lokk på innbruds detektor eller sentral er åpnet uten at nøkkel står i test ) NB! Fra og med versjon 14 av sentralen kan du som bruker bestemme hvor kvittering skal sendes, ved å henge på en * etter meldingen vil kvittering sendes avsender. Uten * går kvittering til NC1 (f. eks. RNP01#10*). Denne siden bør kopieres til alle som skal motta eller sende meldinger. NB! Alle eksempler som krever passord tar utgangspunkt i standard passord, Side 14 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer