BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side Programmering av detektorer inn i UniStyr GSM side Snarvei for programmering av detektorer i etterkant side MONTERING AV ANLEGGET side TESTE ANLEGGET 4.1 Magnetkontakter side IR-detektorer side Fjernkontroll side Slå av og på side KOMPONENTER 5.1 Temperatur detektor m adapter side Temperatur detektor m batteri side Trådløs indikasjonspanel side Repeater side 13 Innstikk Meldingsoversikt Side 1 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

2 1.0 UNISTYR GSM Unistyr GSM er en ny og avansert sentral som kan brukes til både strømstyring og/eller alarmsentral. Den består av en GSM del (til bruk via SMS) og en radiodel for trådløs kommunikasjon med strømstyringspluggen(e) i anlegget. Grunnpakken inneholder: UNISTYR GSM sentral 1 adapter 2Ah. batteri 1 innebygd sirene Piskantenne Grunnpakke for 12V består av kun sentralen med sirene og antenne! 1.1 Virkemåte HOVEDFUNKSJONENE FOR VARSLING Du kan sendes en SMS melding til UniStyr GSM som setter strømpluggen PÅ eller AV. Meldingene kan være forhåndslagret i din mobiltelefon. Dette gjør det enkelt å bruke anlegget. Strømpluggen kan få en varig AV/PÅ funksjon, eller settes PÅ en bestemt tid. Tiden kan være fra 1 time til 48 timer. Kvittering sendes alltid tilbake til nr. 1 på telefonlisten. Alarmvarslinger sendes via SMS først til tel. nr: 1, eier men også til nr 6 alarmmottaker. Hvis GSM dekningen forsvinner korte tider opp til 15 minutter, blir dette bare indikert på fronten under tiden som dekningen er borte. Hvis dekningen er borte lengre tid enn 15 minutter, sender sentralen en teknisk SMS melding til nr 6 når forbindelsen igjen er etablert. Dette for å registrere kvaliteten av GSM-dekningen hos kunden. Ved strømbortfall lengre enn 1 time, vil sentralen sende en SMS-melding til nr 1 og nr 6. Da dette er en lang strømutkopling, er det viktig at eieren også varsles. Ved alarm sender sentralen SMS til 6 telefonnummer, og evt. sirene varsler. Telefonnummer 1 og 6 får først meldingen. I tillegg til at nr 1 mottar en SMS melding, vil også telefonen ringe. Tel. 1 har da 1 minutt på seg til å ringe tilbake, vent til du hører nedkoplingen, da skjer kvitteringen. Hvis du ikke kvitterer, sender den SMS meldinger til tel. 2 til 5. En alarm stoppes med fjernkontrollen eller ved å sende SMS til sentralen. Alarmanlegget kan inneholde opp til 42 detektorer, 10 fjernkontroller, og opp til 9 strømstyringsplugger. Avstanden til detektorer kan økes ved å montere en repeater. INNTID Når en person kommer inn gjennom inngangsdøren, vil inngangstiden starte. Tiden kan programmeres til 15, 30, 45 eller 60 sekunder. Forhåndsprogrammert til 30 sekunder. Under inngangstiden vil UniStyr GSM avgi korte beep, for å gjøre eier oppmerksom på at alarmanlegget er PÅ. Anlegget kan settes AV med en fjernkontroll før inngangsdøren åpnes og det er ikke nødvendig med inntid. Inntid kan programmeres til flere detektorer. Side 2 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

3 SABOTASJE Sabotasjekontakten har to hovedfunksjoner. Brukes ved programmering og å sikre mot åpning av boksen når alarmsystemet er installert. Ved programmeringen er boksen åpen og sabotasjekontakten fri, låsen står i programmering. Når programmeringen er klar, settes lokket på, sabotasjekontakten blir påvirket og låsen settes i OFF. Hvis lokket åpnes når låsen står i OFF, vil UniStyr GSM gi en sabotasjealarm. Sabotasjekontakten kan loddes om for også å varsle nedrivning fra vegg. ALARM INNBRUDD Når sentralen mottar signal fra en detektor som overvåker innbrudd, blir signalene vurdert i mikroprosessoren i forhold til om alarmanlegget er AV/PÅ eller i nattsikring. Ved innbrudd sender den SMS, og ca 20 sek. deretter starter sirenen. Tiden er satt for at varslingen først skal sendes ut av huset. En alarm kan stoppes med fjernkontrollen eller ved en SMS-melding. Når sentralen sender meldinger til sirene og til strømplugger, kan det ta noe tid før den reagerer på sendingen fra fjernkontrollen. Du vil alltid høre to bipp når den har mottatt sendingen. Når UniStyr GSM står i AV stilling, vil en sabotasjevarsling overføres via SMS. Når UniStyr GSM står i PÅ stilling, vil den oppføre seg som en innbruddsalarm. VARSLING BRANN Når sentralen mottar signaler fra en optisk røykvarsler, vet den at her må det omgående varsles. Den innebygde sirenen i røykvarsleren vil gi varsling samtidig med sirenen i UniStyr GSM. Varslingen skiller seg fra varslingen ved innbrudd. Den sendes alltid videre via SMS. Varslingen skjer om UniStyr GSM er i AV eller PÅ stilling, dvs 24-timers overvåking. Varslingen i UniStyr GSM kan stoppes med fjernkontrollen, og sirenen i røykvarsleren stoppes ved å få inn frisk luft. VARSLING OVERFALL/HJELP DIP 3 i OFF Når sentralen mottar signal om overfall ved at en person trykker inn knappen på fjernkontrollen, vil den starte å sende melding over GSM til alle på listen. Ingen sirene. Overfallsvarslingen vil alltid sendes, uansett om alarmanlegget står AV/PÅ. Overfallsalarmen kan tilbakestilles med fjernkontrollen. VARSLING VANN/GASS Denne varslingen kan alternativt brukes for innganger fra medisinske instrumenter. Når sentralen mottar melding, vil den varsle med sirenen og sende meldingen videre på samme måte som ved en brann melding. Dette er en 24 timers varsling. Kan kompletteres med følgende tilleggsutstyr; - Strømstyringsplugger - IR/Bevegelsesdetektor, trådløs - Magnetkontakter, trådløs - Fjernkontroll med trygghetsalarm - Optisk røykvarsler, trådløs - Fuktighetsdetektor, trådløs - Innvendig sirene, trådløs - Utvendig sirene, trådløs - Frostsikringsdetektor, trådløs - Ekstra antenne (med 10 meter kabel) - Repeater for å øke rekkevidden - Radiostyrt mottaker for fast installasjon (sikringsskap eller liknende) Side 3 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

4 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmering av Sim-kort. Før SIM kortet kan brukes er det en del ting som må forhåndslagres på dette, det gjøres enklest ved å sette kortet inn i en standard mobiltelefon. Når telefonen er kommet på, sjekk at kortet er aktivt (ring ut eller send en SMS), deretter skal du slå av PIN kontroll, se bruksanvisning på din mobiltelefon dersom du er usikker. Når du er sikker på at PIN kontrollen er avslått skal du åpne telefonboken og lagre de GSM numrene som du ønsker sentralen skal sende melding til samt ditt eget passord. Numrene lagres med navn NC1, NC2 osv. til NC6, NC6 er forbeholdt vår tekniske mottakssentral og skal programmeres med dersom denne skal benyttes. Det er viktig at hele navnelisten settes inn, NC1, NC NC6, selv om ikke disse har telefonnummer. Listen må stå i rekkefølge og alle andre navn/nr på Sim-kortet må slettes. HUSK, bruk alltid 0047 (landsnummer) foran telefonnummeret og bruk alltid store bokstaver. NR TIL SENTRALEN: Ta gjerne en kopi av denne siden og noter etter hvert som SIM kortet programmeres. Nr Hvem Navn Telefonnummer 1 Eier => NC Familie => NC Nabo 1 => NC Nabo 2 => NC Nabo 3 => NC Mottaker => NC Passord => PSW 1. Nr 7 er et passord eller ID nummer. Dersom vår tekniske mottakssentral skal benyttes må det første tallet i koden settes til 1, f. eks , PSW skal alltid være på 8 siffer! Utfør programmering av detektorer på neste side og noter detektorer her: Kanal Funksjon + sone nr. 1 Innbruddalarm 2 Brannvarsling 3 Overfallsvarsling 4 Vannalarm 5 Frostsikring Eksempel for varslingstekst via SMS: (eget GSM nr.)alarm_brannvarsling_sone nr_3. Disse faste GSM informasjoner kan ikke omprogrammerers. Side 4 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

5 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. Åpne boksen og skru fast strømadapter ledningene på terminalen; + nr 16 og (-) minus nr 17 (merket 27 og 28 på enkelte sentraler). Se bilde side 8! Lokaliser GSM enheten, sett deretter Sim-kortet inn i GSM senderen. SIM kortet med kuttet hjørnet nederst til høyre. Se bilde side 8! Kontrollere at DIP.1 står i ON-stilling (avansert alarm). Se bilde side 8! Dip bryterne er hvite i en rød sokkel og står ved siden av P3. Den øverste er Dip1, den skal slås ON mot høyre. Dip2 skal stå OFF - mot venstre, slå denne ON dersom en å benytte de kablede terminalene i sentralen (se side 8). Dip 3 står normalt OFF, slå denne ON dersom en ønsker tidsforsinkelse på sentralens sirene. Dip 4, ikke i bruk. For 12V anlegg koble batteriets pluss spenning til terminal 16 og minus til 17. Sett nøkkelen i stilling TEST! Man er nå klar til å starte innprogrammering av de forskjellige detektorene, fjernkontrollene m.m. Den enkleste måten er og legge alt utstyret på et bord og gjøre ferdig programmeringen før utstyret henges opp. Legg evt. Ir detektorer med fronten ned i esken så de ikke kan se bevegelser i rommet. 2.3 Programmering av detektorer inn i UniStyr GSM Programmering av anlegget foregår på denne måten: 1. Plugg inn strømadapter. Sentralen vil nå utføre en selvtest samt og lese SIM kortets programmering inn i eget minne. Etter en stund tennes lampen for power og sentralen viser t1 i displayet ( t står for transmitter, 1 for nummer 1 i programmeringen). NB! Det tar alltid noe tid for sentralen å telle ferdig, dvs å kontrollere alle funksjoner under programmeringen. 2. Tilbakestilling av sentralen, utføres når t1 indikeres. Dette er bare nødvendig hvis sentralen tidligere har vært programmert. Trykk inn knappene P3 og P4 i ca 5 sekunder. Vent til sentralen viser 99, fjern da all spenning. Sett på spenningen, sentralen teller opp igjen til t1 P3 P1 P4 P2 1 2 P1 = Valg av sone eller nummer P2 =Menyvalg knapper display Programmering av fjernkontrollen 3. Ved å trykke knapp på P1 begynner nummeret på display 2 å blinke (t1). 4. Når fjernkontrollens venstre knapp trykkes inn, blir koden automatisk lagret og på displayet øker det blinkende nummeret med en enhet. For eksempel: fra 1 til 2. Fortsett å lagre i rekkefølge alle fjernkontroller. For å avslutte fjernkontrollenes programmering, trykk P1 på nytt. Sentralen lagrer ved å vise 66. Side 5 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

6 Tenk over om du ønsker at alarmanlegget skal deles inn i soner, dvs at ikke alle detektorer trenger å være på samtidig. Som et eks. på dette kan en se for seg et hus med 2 etasjer hvor soverom og bad er i andre etasje, bruk da Sn på detektorene i andre etasje og de er ikke aktive på nattetid. Trykk på høyre knapp i det du legger deg. Programmering av detektorene DAG (ingen hjemme) - Sd Ved å trykke på knappen P2 kommer Sd på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av detektorer i soner med dagsikring. Hvis hele anlegget alltid skal stå PÅ eller AV, legges alle detektorer inn her. Når du bruker fjernkontrollen, trykker du på den venstre knappen. Dersom man ønsker å ha mulighet for å slå av og på alarmanlegget før man går ut eller kommer inn i beskyttet område må man koble de detektorene som blir berørt med tidsforsinket inn/ut tid. Se pkt.6 5. Ved å trykke på knappen P1 begynner nummeret på display 2 å blinke. 6. NB! Utføres kun dersom detektoren skal ha tidsforsinkelse. Trykk inn knappen P3, LED batteri vil lyse. For hver detektor med forsinkelse må P3 trykkes inn på nytt. 7. Programmer inn IR-detektoren. Sett inn detektorens batteri og trykk sabotasjebryteren, sentralen kvitterer ved å telle opp enhet. For eksempel: fra 2 til Fortsett med å lagre i rekkefølge alle IR-detektorer, magnetkontakter og røykvarslere for sonen med dagsikring (magnetkontakten programmeres ved å trykke rød knapp til en ser displayet øker med en enhet, røykvarslere ved å holde inn testknappen til displayet øker med en enhet). 9. For å avslutte og bekrefte detektorenes programmering, trykk P1 på nytt. Programmering av detektorene NATT Sn 10. Ved å trykke på knappen P2 kommer Sn på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av detektorer i soner med nattsikring, LED for nattsikring lyser. Fortsett likt innlegningen under 5 til 8. Når du bruker fjernkontrollen, er det høyre knapp. 11. For å avslutte og bekrefte detektorenes programmering, trykk P1 på nytt. Eksempel: Har du soveværelse i annen etasje - bruk Sn på detektorer i første etasje. Du trykker på høyre knappen på fjernkontrollen når du legger deg. Av og på av nattsikring gjøres med fjernkontrollens høyre knapp (tast 2), normal (dagsikring) av/på med kontrollens venstre knapp (tast 1). Programmering av inngangs- og utgangstidene D4 12. Ved å trykke på knappen P2 kommer d4 på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av inngangs- og utgangstidene. Funksjonen er innebygd i Unistyr GSM sentralen, inngangs- og utgangstidene blir lik. d1=15 sek. d2=30 sek. d3=45 sek. 13. Trykk på P1. Displayet begynner da å blinke. Bruk P2 til å velge 1, 2 eller 3. Trykk P1 for å lagre inngangstiden. Side 6 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

7 Programmering av strømstyringspluggene. P5 Strømpluggen har to ratt, vi skiller mellom venstre for frekvens og høyre for kanal. Som standard er frekvensen satt til A i UniStyr GSM, det vil si at alle plugger må settes til A. Dersom dette endres må alle strømplugger som skal styres fra denne sentralen settes likt med det som blir innprogrammert. Grunn til å endre frekvens kan være for at to anlegg som ligger nært hverandre ikke skal styre hverandres strømplugger. 14. Ved å trykke på knappen P2 kommer P5 på displayet til syne, som muliggjør programmeringen av strømstyringspluggene. ( P står for power). Det er 9 frekvenser som kan programmeres. A=P1, B=P2, C=P3, D=P4, E=P5, F=P6, G=P7, H=P8 og I=P9. Frekvens J til P, kan ikke programmeres inn. Trykk på P1. Det vises nå P1(nr 1=A). Ved å trykke flere ganger på P2, stiges det frem til ønsket frekvens. F. eks frekvens D=P4. Trykk P1 for å lagre ønsket frekvens. Programmering av temperatur detektorer Ht 15. Etter P5 kommer HT i displayet, her programmeres evt. temperaturdetektorer. Trykk P1 og siffer H1 blinker i display 2. Trykk inn knapp P1 på temp.detektoren i ca 3 sek og LED vil tennes. Se bilde og utførende forklaring på side 12.. Gjør det samme med de andre temp.detektorene. Det er mulig å ha opptil 4 temp.detektorer. De 3 først innprogrammerte gir styring av varmekanal 8, den siste gir kun temperatur avlesning. Beskrivelse og funksjoner på temp.detektoren ligger ved detektoren. P1 for å gå ut av programmet. Avslutte programmering. 16. Ta ut nettkontakt og monter sentralen opp på veggen med tre skruer. Plasseres maksimalt 3 meter fra nærmeste nett-kontakt. Husk at selve sentralen kan bli utsatt for sabotasje og bør derfor monteres skjult. 17. Koble til batteri ledningene, rød til rød og sort til sort. Legg i batteriet, slik at ledningene og kontaktene kommer under kretskortet. 18. Antennen festes på lokket. Sett på lokket så sabotasjekontakten blir inntrykket. Fest dette med medfølgende skruer. 19. Gå ut av programmet ved å sette låsen i "OFF" stilling. Alle enheter er nå programmert. Innlesningen er nå låst, systemet er sperret for innlesning fra andre detektorer. Plugg inn adapter, display skal nå vise signalstyrke på GSM forholdene på plassen, dersom styrke forholdet er under 5 bør en vurdere å anskaffe vår antennepakke eller å plassere sentralen på bedre egnet plass i bygget. KNAPP P4 Under programmeringen vil et trykk på knapp P4, radere den siste innprogrammerte detektoren. Kan brukes hvis en detektor feilaktig blir satt inn. SIRENER Evt. trådløse sirener kan nå programmeres inn i sentralen. Programmering gjøres slik; - fjern sirenens deksel og sett Dip-switch 5 til ON, Dip-switch 6, 7 og 8 skal stå OFF. - Koble til sirenens batteri, beep vil høres og lys vil blinke ca hvert 5 sek. - Slå på alarmen med fjernkontrollens venstre knapp. - Sentralen vil telle ned utgangstid og når denne er ferdig vil sirenen kvittere innprogrammering med å varsle 3 beep og 3 blink. - Sett Dip-swich 5 tilbake til OFF, sirenen er nå klar for montering. Side 7 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

8 Monter alle detektorer, sirener etc. som hører til anlegget, se side 9 for praktiske råd vedrørende montering. Anlegget er nå klart til testing. KABLET TILKOBLING Fra versjon 07 er kretskortet utvidet med innganger for kablet inngang av en innbrudd og en brann sone. Disse kan bare brukes når Dip 2 står i ON stilling. Begge sonene er NC til +12 V. L1 = Brannsone, NC. Terminal 3, Melding sone 55. L2 = Innbruddssone NC uten forsinkelse og bare dag. Terminal 5. Melding sone 44. Disse soner brukes bare hvis en detektor ønskes tilkoplet systemet som ikke er trådløs. 2.4 Snarvei for programmering av detektorer i etterkant Sett nøkkelen i stilling test, ta lokket av sentralen. Sett nøkkelen i stilling off i ca 1 sekund, vri nøkkelen tilbake til test. Etter en stund vil displayet vise T1 og programmeringen kan starte etter punkt 2.3 Bilde 1 Bilde 2 Side 8 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

9 3. MONTERING AV ANLEGGET PLASSERING AV UNISTYR GSM SENTRALEN. Unistyr GSM krever ikke betjening, kun når anlegget skal testes, og eventuelt også når man vil kontrollere hvilken detektor som ga alarm. Derfor kan den settes på et ikke synlig sted, dette er spesielt viktig med tanke på at eventuelle innbruddstyver ikke skal få satt sentralen ut av funksjon før den får gitt melding. Tenk på at: 1. En kontakt for 230V nettspenning ikke er for langt fra Unistyr GSM. Nettadapter har maks. 3 meter ledning. 2. Det må finnes GSM dekning. 3. Den bør plasseres i sentrum i forhold til plassering av detektorer. Dette kan gi kortere avstand og bedre signaler fra alle detektorer. 4. Ikke plassere Unistyr GSM for nær sikringsskap og strømførende kabler. Trådløse telefoner, PC skjermer og mikrobølge ovner kan gi fra seg sterke felt som kan redusere rekkevidden for radiobølgene fra og til sentralen. SIRENE Intern sirene er montert i bunnen av sentralen og da plugget inn på kortet. Alternativt kan en sirene tilkoples via terminaler, releutgang nr 1. Reelutgangen er en potensialfri vekslingskontakt. Det er montert to terminaler for spenningsmatningen til sirenen. I sentralen er det også montert en liten busser, for å gi varsling bare ved nettbortfall hvert 15 minutt. I sentralen er det også montert en liten busser, denne gir varsling hvert 15 minutt ved nettbortfall, etter 1 t. Sendes også SMS melding. PLASSERING AV MAGNETKONTAKT Magnetkontakt for dører eller vinduer. Magneten settes på døren og sender på dørkarmen. Monteres høyt opp på den siden der døren åpnes. Åpningen mellom magneten og sender bør helst ikke være over 10 mm. Dette forutsetter at magneten ligger rett over senderen. Magnetkontakten og magneten festes med to skruer. Det er et merke på begge som skal gå mot hverandre, et pil merke. Det kan hende at en plassering på toppen av døren kan brukes, men er ikke den mest vanlige plasseringen. Når du monterer vil du høre et beep fra sentralen når kontaktene åpnes eller når du trykker inn test knappen. Side 9 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

10 PLASSERING AV IR-DETEKTOR Dette er en passiv Infrarød detektor med innbygget trådløs sender. Når du leter etter den beste monterings plassen er det flere hensyn som bør vurderes: 1. Hvor gir den best overvåking i det aktuelle rommet. 2. Hvor har den best radio dekning i rommet. 3. Er det noen støy kilder som kan forstyrre detektoren? Varme elementer eller sollys kan forstyrre. Plasseres ikke over en ovn eller en fryseboks. Fra detektoren har du et dekningsområde ca 12x12 m med en vinkel på 110 gr. Vi anbefaler IR detektoren monteres min. 2 meter over gulvet men, helt minst 10 cm under taket. Veggfeste monteres først med to skruer. Den justerbare braketten festes på detektoren. Delene trykkes sammen og detektoren justeres. Ikke sett på dekslet før etter TEST. PLASSERING AV OPTISK RØYKVARSLER Dette er en optisk røykvarsler sammenbygget med en trådløs sender og med et 9V batteri. Når du leter etter den beste monterings plassen er det disse hensyn som bør vurderes: 1. Hvor gir den best overvåking i det aktuelle rommet eller i korridoren. 2. Hvor har den best radio dekning i rommet. 3. Er det noen støy kilder som kan forstyrre detektoren? Varme elementer, steking på kjøkkenet, åpen peis eller damp fra en dusj. En optisk detektor gir hurtigere varsling men klarer de fleste støy kilder bedre enn en ionedetektor. 4. Plasseres i taket og minst 0,5 meter fra vegg. Sokkelen monteres først med tre skruer. Detektoren plugges siden på sokkelen. Batteriet sitter i detektoren. 4.0 TESTE ANLEGGET Alle detektor er nå plassert og må nå testes. Nøkkelen settes nå i test stilling. Displayet viser nå PP. Dette er en viktig prosedyre og vil bestemme kvaliteten på signalene i systemet. Du kan nå oppdage om sentralen eller detektorer har godt signalnivå eller om noen må flyttes, eller det må monteres en Repeater 4.1 Detektor ved inngangsdøren Vanligvis en magnetkontakt, men kan også være en IR detektor. Denne sonen vil, dersom programmert, gi en inn- og en utgangstid på 15, 30, 45 eller 60 sekunder avhengig av programmeringen. Hvis inntrenger kommer inn andre steder enn inngangsdøren, vil alarmsystemet varsle omgående. Med en gang detektoren ved døren indikerer, vil den starte å gi beep for inntid. MAGNETKONTAKT Døren åpnes. LED tennes og den sender en melding til sentralen. Den svarer med en beep. Du ser detektor nummeret i displayet. Ved å trykke inn den røde knappen, vil den sende en melding på samme måte som når døren åpnes. Side 10 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

11 4.2 Ir/bevegelses detektor IR detektoren har to test plugger. Den venstre for å aktivere walk test/gang test og den andre for å teste den trådløse kommunikasjonen med sentralen. Du vil se lyset i LED når du beveger deg gjennom detektorsonen. Hver gang LED lyser, vil den sende en testmelding til sentralen som gir fra seg et Beep. Du ser detektor nummeret i displayet, f. eks Fjernkontroll Fjernkontrollen har tre knapper; - Den venstre brukes for å sette AV/PÅ hele alarmanlegget, - Den høyre for å sette AV/PÅ NATTSIKRING - Den i midten for overfall eller trygghetsvarsling. Når sentralen settes AV/PÅ brukes sendernøkkelen ved inngangsdøren. Sentralen vil gi et beep for å sette PÅ og to Beep for å sette AV. Når du trykker inn knappen skal lyset i fjernkontrollen tennes. Nå er alle detektorer stilt inn, samtidig som de er testet med rett rekkevidde. Testpluggen flyttes, lokkene settes på alle detektorer. Nøkkelen for test i sentralen settes nå tilbake til normalstilling. 4.4 Test anlegget ved å gå ut. Trykk på fjernkontrollen for å slå på alarmen. Du vil da høre at sentralen gir en BEEP. Vent utenfor under uttiden. Kan være 15, 30 eller 45 sekunder avhengig av programmering. Gå inn. Dersom inn/ut tid er programmert vil ikke detektor reagere før det er gått er 15, 30, eller 45 sek. Under denne tiden vil du høre Beep fra sentralen, varsler inntid. Sentralen sender melding, men sirenen venter ca 20 sek med å starte. Dette for at sentralen skal ha sendt meldingen til første mottaker før sirenen starter. Første mottaker (eier) kan stoppe varslingen. I tillegg til SMS vil også eieren bli ringt opp. Dette for å øke sikkerheten av at han skal høre meldingen. Eier er master, og kan ringe tilbake til sentralen og stoppe meldingen innen 60 sekunder fra sentralen startet å sende meldingen. Du trykker på fjernkontrollen og stopper sirenen (etter at sentralen er ferdig med nedtelling), ellers vil sirenen gå tiden ut 3 minutter. Det kan være at du må trykke flere ganger på fjernkontrollen når alarmen er i gang. Grunnen er at sentralen er opptatt ved drivning av sender og ved alarm, samtidig som den gir fra seg signaler for å kunne styre eksterne sirener. Du vil samtidig stoppe sentralen fra å sende melding til flere. Varsling skjer samtidig til nr 1 og nr 6. Hvis det har vært et GSM-avbrudd lengre tid enn 15 minutter, vil melding sendes bare til nr: 6 når forbindelsen igjen er etablert. Sentralen vil gi en indikering om at det har vært en alarm. Du kan lese hvilken sone. Hvis flere soner har vært i alarm, kan dette også avleses. Det er ingen hukommelse innbygget som viser tidligere alarmer. Det er heller ingen klokke som kan vise når alarmanlegget ble satt på eller av. Nattsikring Du bruker den høyre knappen på fjernkontrollen, for å sette på nattsikring. Alle detektorer som er programmert for nattsikring er nå innkoplet. Ved nattsikring aktiveres også sentralen, med omgående varsling til nr. 1 og 6 og etter 60 sek. også til 2 til 5. Side 11 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

12 5. KOMPONENTER 5.1 Temperatur detektor med adapter. Sentralen kan styre strømplugger etter signal fra en temperaturdetektor(er) og kan fungere som en frostsikring med termostat. Detektoren(e) kan plasseres der det er størst fare for lave temperaturer. NB! Temperaturdetektorene er beregnet for frostsikring og vil ikke vise negative temperaturer. Detektoren inneholder en temperaturmåler og en sender. En adapter som gir 12 Vdc må koples til 230V nettspenning. Kan alternativt være et 12 V batteri. I Unistyr GSM finnes det to terminaler for matning av 12 Vdc +/-. Temperaturen fra opp til 3 stk detektorer overføres trådløst til Unistyr GSM. Via SMS eller WEB kan det settes inn grenser for en automatisk regulering av varmen via kanal 8. Fra fabrikken er det ikke satt noen temperaturgrense for varmeregulering. Disse grenser må programmeres ved å sende en SMS melding. Temperatur reguleringen kan settes fra og til, f. eks +7 til +3 gr C. Kanal 8 vil da reguleres innen dette området. En ekstra temperatur detektor nr 4, kan tilkoples. Denne måler bare temperaturen. Når bruker spør om temperaturen, vil denne komme med. Ved å sende en SMS melding, for eksempel:! !ttem, kommer det svar om aktuell temperatur. Når temperatur detektoren koples til spenning, tennes Led 1 under noen sekunder. Ved å holde knappen P1 inntrykt i 3 sekunder, etableres en kontakt mellom temperatur detektoren og Unistyr GSM, Led 2 tennes for å indikere at overføringen utføres. Dette forutsetter at Unistyr GSM står i programstilling for innlesning av detektorer Ht, på samme måte som andre detektorer innleses. Bruk P2 og P4 på sentralen for å bla til nr.4. Temperaturdetektorene sender regelmessig meldinger over til Unistyr GSM vedrørende aktuell temperatur. Oppdatering skjer ca hvert 10 minutt. Temperaturgrensene som brukes programmeres inn:! !stexxyy! XX er den høyeste temperaturen og YY er den laveste temperaturgrensen. Det kan være en temperaturgrense for å styre plugger på kanal Temperatur detektor med batteri Temperatur detektoren TC-01B har den samme funksjonen som detektor TC-01A, men er batteridrevet, 9 Volt. Batteriet har en levetid på ca 6 mnd, med et litium batteri ca 1 år. Side 12 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

13 5.3 Trådløs indikasjonspanel Dette er en trådløs batteridrevet indikering som kan vise AV/PÅ status for Unistyr GSM. ENKEL PROGRAMMERING Når et panel skal vise status på en UniStyr GSM sentral, må den lære sentralens kode. 1. Ta av lokket. Sett på batteriet. 2. Når du setter indikasjonspanelet nær en sentral som er programmert og i drift kan den automatiske programmeringen utføres: - Trykk P1 knappen i indikasjonspanelet, den oransje lysdioden tennes. - Bruk nå fjernkontrollen til sentralen. Trykk inn venstre knapp. Sentralen vil gå i påstilling. Den vil samtidig sende ut en melding til indikasjonspanelet og programmere den. Oransje lampen slokker. Den er nå programmert. Hvis den ikke slokker, gjenta bruken med fjernkontrollen. 3. Skru på lokket og plasser enheten. FUNKSJON Du kan velge funksjonen av lysindikeringen ved å plassere: Satt på, kortsluttet pinnene. Vil blinke hvert 15 sekund. Uten kortslutning. Vil vise status 5 sekunder etter forandringen. * Grønn indikering viser alarmsystemet aktivert. * Rød indikering viser at alarmsystemet er i AV stilling. 5.4 Repeater Med radiosignal øker denne Repeateren rekkevidden av de trådløse enhetene. Den kan inneholde maks 50 kodede enheter. Maks 2 repeatere kan brukes i samme system. Repeateren strømforsynes med 9 V batteri (inkludert ). NB. Ved første installasjon må hukommelsen slettes. Se pkt nr 4. Hvis batteri brukes, gå fram på følgende måte: 1 Ta bort dekselet ved å skyve det oppover. 2 Tilkople batteriet 3 Sett tilbake dekselet og se til at det blir helt lukket 4. Selvlæring av koder Trykk ned knappen P 1 De to lysdiodene vil lyse. Send et signal med det produktet som skal leses inn i repeateren. Lysdiodene vil slukke noen få sek, og vil deretter tennes igjen. Dette viser at repeateren er klar til å ta imot en ny kode. Repeter denne operasjonen for hvert produkt som skal leses inn. For å gå ut av selvlæringsmodus, trykk ned knapp P 2 Sletting av minne-hukommelsen. 1 Trykk ned P 1 og P2 samtidig. De to lysdiodene vil blinke 10 sek og deretter slukker. Dette viser at de innleste kodene er slettet og er klar til å ta imot nye enheter. 2 For å gå ut, trykk ned knapp P2. Virkemåte Hver gang repeateren mottar en kode fra en enhet vil dette signal bli videreført til Unistyr GSM sentralen 20 ganger. Under mottaking lyser den grønne lysdioden. Under sendning lyser den røde lysdioden. Side 13 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

14 AKTIVERING VIA SMS MELDING FRA MOBILTELEFON Varmestyring: RNP01#10 For å aktivere plugg(er) på kanal 01 i 10 timer (kan være fra 1 t.o.m. 48t.). RNP01#00 For å aktivere plugg(er) på kanal 01 for ubestemt tid RFP01 For å deaktivere plugg(er) på kanal 01 RL02 Aktivere relé nr 2. PÅ RS02 Sette AV eller tilbakestille relé 2! !TTEM For å spørre på temperatur (krever frostsikringsdetektor)! !stexxyy Sette temp. området på frostsikringen, xx er høyest ønskelig temp. og yy lavest. ALARM OG TEKNISKE STYRINGER: Det er bare programmerte telefonnummer som kan sette PÅ / AV alarmsentralen: Kommando Svar fra UniStyr GSM! !STON! For å sette PÅ alarmen! !ston!yyyy!! !stof! For å sette av alarmen! !stof!yyyy!! !pwst! For å spørre om status! !* se egen rute! !dels#01! Blokkere detektor 01! !DEL01!YYYY!! !STP01! Sjekk status, plugg 01! !Power Plug N01!ON! OK BYTTE AV PASSORD og programmerte telefonnummer. Kan kun utføres fra EIERS telefon (NC1). I disse eksemplene er det tatt utgangspunkt i at passord er satt til Bytte passord:! !cgid# ! (for å bytte fra til ) Forandre eller legge inn nye nr. i NC1 t.o.m. NC6! !WRNR1#NUMMER!! !WRNR2#NUMMER!! !WRNR3#NUMMER!! !WRNR4#NUMMER!! !WRNR5#NUMMER!! !WRNR6#NUMMER! For telefon NC1 For telefon NC2 For telefon NC3 For telefon NC4 For telefon NC5 For telefon NC6 Eksempel på statusmelding:! Main OK GSM REX ON; B=100% RL=OFF T1=+17C T4=+01C PLUG ON 1,2 PLUG 16 OFF Main = Nettspenning OK eler feil. GSM REX = alarm av/på B= Ladetilstand på internt batteri RL= Internt relé av/på T1 osv = avlest temp på programmerte følere, inntil 4 stk. PLUG ON = aktive kanaler PLUG 8 = tilstand på kanal 16, denne styres av tempføler 1 til 3. Svar fra UNISTYR GSM !WRNR!!1!!NUMMER!YYYY !WRNR!!1!!NUMMER!NNNN! !RL02!YYYY!! !RL01!YYYY! ok Hvis ikke ok Aktivering av relé 2. PÅ. Rele 2 AV. Melding ved første aktivering! !;frst!0000! Meldingen sendes bare til mottakersentral nr 6. Meldinger som kommer til mobilen LAVT BATTERI GSM-REX (spenning på batteri er kommet under 10,5v. feil på lader eller nettfeil) LAVT BATTERI SONE XX (XX viser nummer på detektor som det må byttes batteri på) NETTFEIL 230V GSM-REX (strømbrudd med varighet over 1t.) ALARM: INNBRUDD SONE XX (innbruds alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: BRANN SONE XX! (brann alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: VANN SONE XX (vann alarm på detektor med nr. XX er utløst) ALARM: OVERFALL/PANIKK (skjult knapp på fjernkontroll er utløst) ALARM: SABOTASJE SONE XX (lokk på innbruds detektor eller sentral er åpnet uten at nøkkel står i test ) NB! Fra og med versjon 14 av sentralen kan du som bruker bestemme hvor kvittering skal sendes, ved å henge på en * etter meldingen vil kvittering sendes avsender. Uten * går kvittering til NC1 (f. eks. RNP01#10*). Denne siden bør kopieres til alle som skal motta eller sende meldinger. NB! Alle eksempler som krever passord tar utgangspunkt i standard passord, Side 14 av 14 Hyttetorget AS ver UniStyr GSM alarm

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp

UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp UNISAT N. SMS og TALE Trådløs Innbrudd Overfall Brann Temp 1 Holars AS. 2080 Eidsvoll. Unisat N. art. nr 07.650. Korr: 11.04.2008 Innhold Oversikt over de viktigste menyene. Meny nr. 9.0 Programmering....12

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Pakken inneholder: Bevegelsessensor Magnetkontakt 2 stk fjernkontrollere ALARMPAKKE Trådløs alarmpakke for Heat-Link Hurtigveil_Alarmpakke.indd 1 24.10.14 11:26

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77

Brukerveiledning VARSLING SPORING STYRING GSM HOLARS-HE77 Tekniske Data: Innganger : 7+1 alarmsoner NO eller NC Kan settes : AV/PÅ med fjernkontroll og kodelås + SMS Utganger : 3 transistorutganger, max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 30Vdc

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ

GSM-A2 NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM A2 GSM A2. Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Tekniske Data: Innganger : 2 alarmsoner NO eller NC + en sabotasjesone NC. Kan settes : AV/PÅ Utganger : Ingen. NY LITEN GSM-ALARMSENDER GSM-A2 Temperaturmåler : Innbygget i enheten, ingen akseptabel nøyaktighet.

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080

Installatørmanual. Trådløs GSM/GPRS alarm. Holars 2080 Installatørmanual Trådløs GSM/GPRS alarm Holars 2080 Innhold: Holars 2080 Fel! Bokmärket är inte definierat. Sett inn SIM kort 2 Strøm adapteret 2 Tilkobling av kablede enheter 2 Fire nivåer med passord

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2

GSM 12A. Monterings og bruksanvisning OVERSIKT GSM 12A... 2 Side - 1 - GSM 12A Monterings og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12A... 2 OPPKOBLING... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Generelle tilkoblinger:... 3 Følgende koblinger

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer