VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4"

Transkript

1 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: c 1

2 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt om programmering Tele kommando Text/SMS meldinger Spesialfunksjoner: 22 Text/SMS meiding, programmering Inngangstyper DATA??97 BRUK AV INNGANGENE FOR AV/PÅ LÅS PROGRAM DATA??97 PROGRAMMERE TIDER FOR INNGANGENE TEMPERATURMÅLING Still inn nye temperaturgrenser for regulering. Temperaturvarsling ved regulering. Styring av Temperaturregulering Programmering av utganger: DATA??96 Utgang for alarm varsling Spenningsovervåking ALIVE - TIDSRAPPORTERING Passord Eksempel nr 1: SETUP, systeminnstilling for strømforbruk OVERSIKT OVER PROGRAMMER: Tekniske Data: Innganger : Kan settes : 4 alarmsoner NO eller NC AV/PÅ Utganger : 2 transistorutgang max 100 ma +0 Vdc ut. 4 stk relevekslingsutganger for 230Vac maks 5 Amp. Temperaturmåler : Kan tilkoples alle 4 innganger. Spenning: : Vdc, Ved ladning max.700 ma. Strømforbruk ; 7 ma i standby. Batteri: : 1200 ma. Mål: ; 104x85x57 mm. Kapslingsklasse Produsent: ; IP57 Hellmertz Elektronikk AB Sverige Norsk Importør: Holars AS, 2080 Eidsvoll

3 Introduksjon til Heat-Link2 OVERSIKT OVER PROGRAMMER: DATA**01, Inngang 1, sabotasjesone. DATA**02, Alarminngang 2, NO fra fabrikk. DATA**03, Alarminngang 3, No fra fabrikk DATA**04, Temperaturdetektor DATA**31, Første telefonnummer DATA**32, Andre telefonnummer DATA**38, Siste telefonnummer i denne listen DATA**95, Blokkering-, inntid og sirene tid. DATA**96, Program for utganger. DATA**97, Innstilling av soner og funksjoner. TEXT**01, Første tekstmeldingen. TEXT**09, Maks 9 tekstmeldinger. INP?? Aktiveringstid før varsling sendes. VOLT**11.53*05 Varsling ved spenning under i 5 min. POS? Spørre om lengde og breddegrad. OMD!*100,100* Maks 100 meter i hver retning ALIVE!*14.00*0096* Hver 96 timer fra kl 14 TEMP!*04,+030,+015* Mellom +15 til +30C TEMPO**-2 Kalibrering av innvendig temp.sensor. SETUP?? 1.01*2.13*3.01* TEMPO**-2 Maks kalibrering+/-3c OUT*1,1* aktiveres. OUT*1,0* settes AV. Mange ønsker en kompakt GSM-enhet som kan brukes for temperaturmåling og varsling eller for varsling av alarmer med utganger for alarmering og styringer. TR4 er en fleksibel GSM enhet med 4 innganger og 4 utganger. Denne beskrivelsen er tilpasset brukere som ønsker en varmestyring, men også mulighet for tilkopling av en eller to alarmfunksjoner. TR4 er for montering i sikringsskap, og derfor tenkt installert av elektrikere. ALIVE funksjonen kan brukes og også funksjoner med høyere sikkerhet, der en varsling alltid må kvitteres, programm 22. Meldinger kan sendes til 8 mottakere for hver av de fire inngangene. Funksjonsprinsipp. systemet monteres i sikringsskapet med en antenne som strekkes utenfor metallskapet. Utgangene kan belastes med 230 Vac maks. 5 Amp, og derved styre kontaktorreleene for varmekursene i sikringsskapet. Temperaturdetektoren må plasseres i det rommet der den hovedsaklige temperaturreguleringen skjer. Disse kan ha en kabel opp til 100 meters lengde. TR4 har innbygget batteri som ladeas av Vdc under normal drift. Sentralen kan programmeres via et PC program eller ved å sende SMS meldinger. TR4 kan regulere maks. 4 forskjellige varmekurser, men da er den helt fullt utbygget for varmestyring. Du kan velge mellom 1 til 4 varmekurser. Denne beskrivelsen er tenkt for en varmeregulering på inngang3. Ved strømbrudd etter innprogrammert tid, vil den sende en melding om strømbrudd. Spørsmål til Den kan få svar på flere spørsmål som kan være av betydning. STATUS? Spenning, Larm, Temp +,Sign 5 VER? Versjonen på programmet. VOLT? Likespenning målt på kretskortet. INP? Stillingen på inngangene. OUT? Stilling på utgangene. TEMP? Målt temperatur på IN-3 kanalen. På kanal IN-4,ekstern tilkoplet detektor. AON? Spørre om den er aktiv. 1= På. 0= AV AOFF? Spørre om den er i AV stilling. ALIVE?? Får svar om tidsrapportering, hvis det er programmert inn. TELE?? Alle telefonnummer i minnet. POS? Spørre etter posisjon når GPS er montert. 34 3

4 UNIVERSAL PROGRAMMERING Hvis du ikke skal bruke temperaturmåling eller temperaturstyring, velg da dette startprogrammet: Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av funksjonen. Holars AS kan programmere denne for deg mot et gebyr. TR4 kan programmeres for tekniske alarmer, for vann varsling eller andre tekniske av/på varslinger. Sett da inn TR4!! Når du spør om innganger får du en annen funksjon på disse: DATA??97 Svar: DATA**97, #1111XXXXXX#AAAAFEPTCQ Alle 4 inngangene er NO og ligger som 24 timer s varsling. Det er ingen utganger som er aktivert, alle alarmer sendes til telefonlisten som legges inn på TELE?? (Eller DATA**31). Teksten du får, er bare inngangsnummeret. Du kan styre alle utganger som ikke er programmert ved å sende OUT*2,1* (PÅ), eller OUT*2,0* (AV). Du kan også aktivere på tid i sekunder. Alle program kan forandres. Se etterfølgende tekster. 4 33

5 SETUP, systeminnstilling for strømforbruk Du kan spørre: SETUP?? Svar:SETUP**1.04*2.13*3.01* SETUP!*1, Omstart av GSM med en tid fra 1 til 99 timer, for alltid å være på nettet. SETUP!*2, Styrer ladningen av internbatteri og beredskapen i forskjellige situasjoner. SMS kommando SETUP!1,01 SETUP!*3, Styr TR4 med GPS funksjon for optimalenergiuttak. SMS kommando Funksjon Omstart med 1 times intervall Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 IN-1 har funksjon innbruddsalarm, NO, og kan varsle via utgang nr: UT-4 til en sirene. IN-2 har funksjon brannvarsling NO, 24-timer som også varsler via UT-4. IN-3 har funksjon som temperaturinngang for automatisk regulering via utgang nr: UT-3. IN-4 kan benyttes for en kablet temperaturdetektor ute, eller et annet rom. Denne gir bare aktuell temperatur. IN-5 og 6 kan gi status. UT-2 og UT-3 er frie for annen styring. Alle innganger kan programmeres om i program 97 og alle utganger i program 96.Alle 4 utganger kan belastes med 230Vac 5 amp. Oppstartingen er alltid TR4!!01, men du kan få en grunnfunksjon som motsvarer funksjonen hos GSM-A6M3 ved å skrive TR4!! Nettenheten som strømforskyner TR4 må klare oppladningen av batteriet som kan ta max 700 ma når det er helt utladet. Se strømforsyning art.nr: SETUP!*2, 00 TR4 går for fullt ved bortfall av ekstern spenning. Strømforbruk ca 18 ma SETUP!*2,13 TR4 går til energisparing etter lading av batteriet. Strømforbruk 7 ma. Kontrollerer mastinfo hvert 6 minut. Dette er fabrikkinnstillingen og kan brukes normalt. SETUP!*2,15 TR4 går i sove stilling etter 1 t.ved bortkopling av ekstern spenning. Strømforb: 50uA. Går ut av sovestilling ved innkommende SMS. Se setup 1. SMS kommando Funksjon; SETUP!*3,00 GPS er inaktiv men starter og svarer SMS kommando POS? SETUP!*3,01 GPS på lav energi stilling kontrollerer pos. Hver 6 minutt. GPS OMD. Svarer på POS? Strømforbruk ca 20 ma. Dette er fabrikkoppsettet. SETUP!*3,02 GPS går for fullt også ved bortkopling av eksternt batteri til det interne batteriet tar slutt. Strømforbruk ca 100 ma. SETUP!*3,03 GPS går i energisparing når ekstern spenning blir borte, strømforbruk ca 20 ma. Kontrollerer masteinfo GPS OMD hvert 6 minutt VDC - GND - GND Ingång/Input 1 Ingång/Input 2 Ingång/Input 3 Ingång/Input 4 Utgång/Output 5 Utgång/Output 6 Utgång/Output 1 Com Utgång/Output 1 NO Utgång/Output 2 Com Utgång/Output 2 NO Utgång/Output 3 Com Utgång/Output 3 NO Utgång/Output 4 Com Utgång/Output 4 NO COM NO Intern relä koppling Internal relay c onnec tion 32 5

6 Innkoplingsveiledning: Skjema viser en innkopling av innbrudds og røkdetektor i tillegg til 2 stk temperaturdetektorer, 2 stk status indikeringsenheter og en sirene. Temperaturdetektoren på IN-3 gir informasjon for varmestyringen som skjer på utgang UT-3. Temperaturdetektoren på IN-4 er en detektor som gir informasjon om temperaturen i et annet rom, eller ute. Innkoplingen forutsetter en strømforsyning som gir ca 14 VDC til sentralen. Denne kan monteres på en din skinne. Når innbruddsalarm og brannalarm skal benyttes, vil det kreves ekstra terminalkoplingsklemmer på DIN-skinnen. Reservebatteriet i sentralen, gir ikke reservestrøm ut til detektorer. En ekstern strømforsyning med batteri, eller IR detektor og røkvarslere med innbygget 9V batteri. Eksempel nr 1: Kunde ønsker en for to NC alarminnganger som skal settes AV/PÅ med tekstmelding og en AV/PÅ lås på IN- 4. Inngangene må ligge i alarm i 1 minutt (60 sek.). Kunden sender AON= aktivere inngangene og AOFF for at den settes AV. Han vil i tillegg styre en funksjon, sette AV/PÅ en pumpe, den koples til UT-2. Inngangene 1 og 2 er programmert som NO. Han vil fortsatt ha en varmeregulering med temperaturdetektor på IN-3 og UT-3. Gå inn i program 97 DATA??97 Svar: DATA**97, #012XXXX22X#AAGFFAAECP Forandre til DATA!*97, #002XXXX22X#AAGLFAAECP Tidsforsinkelse: INP?? Svar: INP**1,00000,00000*2,00000,00000*3,18000,00300*4,00000,00000 *5,00000,00000*6,00000,00000* Det er inngang 1 og 2 som skal forsinkes. INP!*1,60,00*2,60,00* Svar: INP**1,00060,00000*2,00060,00000*3,18000,00300*4,00000,00000 *5,00000,00000*6,00000,00000* Pumpen styres fra kundens mobil med 6 31

7 Passord Du ser at disse kommandoer er enkle, og gir lav sikkerhet. Noen ønsker å legge til et PASSORD, dette kan endres eller strykes. Lengde på passordet: 4 siffer. Vi velger her å sette inn passord: 1234 Skriv: PSW*/1234: Hvis vi ønsker å forandre passordet til 4321, gjør vi følgende: Skriv: PSW*1234/4321: Hvis vi isteden vil ta bort passordet: Skriv: PSW*1234/: Bruk av passordkommando. Vi setter på varmen på hytta T2 utgangen i 8 timer: sek. Skriv: PSW*1234:OUT*T2,28800* Aktiverer alarmsystemet med passord: Skriv: PSW*1234:AON Spørre: PSW*1234:AON? SIM kort PIN koden skal være AV for å få kortet til å fungere i systemet. Vi vet at Telenor og Netcoms abonnementer fungerer i TR-4. Bruk helst et fast abonnement, f. Eks ALARM. Vi kan ikke garantere funksjonen av systemet ved bruk av andre nettoperatører. Alle SMS-meldinger som systemet ikke kan identifisere, sendes videre til det nummeret som står først på telefonlisten. Det betyr at meldinger som automatisk sendes ut fra nett operatøren som kontantkort status m.m. går videre til dig for reaksjon om det trengs. SIM-kortet settes inn i leseren fra toppen. Se tegningen over den veien det skal settes inn. NB: Passord som legges inn gir høy sikkerhet. Glemmer du passordet, fører dette til store problemer. Det må settes inn et helt nytt program for å nullstille sentralen. Deretter kan det gamle programmet settes tilbake. 30 7

8 Alarm givere Temperaturdetektor: Du kan sette inn fra 1 til 4 temperaturdetektorer, type C, art, nr Det er i dette forslaget tenkt en på sone 3,IN-3, for temperaturregulering og frostsikring og en på sone 4,IN-4 for temperaturmåling ute. IR-detektor eller magnetkontakt. IN-1 er fra fabrikken satt som en NO sone. Art.nr; er en IR-detektor for innbygget batteri som kan brukes som en NO eller NC detektor. Magnetkontakt art.nr: har NO eller NC kontakt. Sonen kan enkelt omprogrammeres i program 97 til NC sone. Røkvarsler, optisk. IN-2 er fra fabrikken satt som en NO sone. Art.nr; er en optisk detektor med 9 Volt batteri og med NO og NC kontakt. Sonen kan enkelt omprogrammeres i program 97 til NC sone. GSM Antenn/Antenna SMA Hona /Female RS-232 serie ingång eller GPS ingång RJ11 6 poler RS-232 serial input or GPSInput Rj11 six pole ALIVE - TIDSRAPPORTERING kan rapportere når du ønsker. Da får du en høyere sikkerhet, men må betale hver gang rapporteringen skjer. Denne rapportering kan programmeres inn for rapportering hver time eller for rapportering hver uke eller mnd. (Min. hver time og max 9999 timer mellom rapporteringene.) Denne rapportering legger ikke beslag på en inngang. Vi skal kunne programmere hvem som skal ha meldingen og hva som skal stå i meldingen. Spør: ALIVE?? Svar: ALIVE**??.00*????* / * Sett inn de ønskemål du har. Vi begynner i dag kl og skal ha en rapport hver 96 time, (kl 14) Skriv: ALIVE!*14.00*0096* Du kan sette AV funksjonen: ALIVE!! Du må sette inn programmet for kanal 10 DATA!*10,023110# Du har allerede telefonnummeret DATA!*31,... Du må sette inn ønsket tekst du vil motta: TEXT!*10 dette er alive rapporten fra hytta. Sett også innganger rett, på nr 10 i alle tre blokker. Eks: DATA**97, #012XXXX22X#AAGFFAAECP 8 29

9 Spenningsovervåking Overvåkingen av spenningen er programmert i oppstartingsprogrammet TR4!!01 Din TR4 vil ikke starte om den eksterne spenningskilden ved igangsetting gir lavere spenning enn ca 12 Vdc på terminal 1 og 2. Spør: VOLT?? Default VOLT**11.62*02 Spenningsgrensen er satt til V. Tiden som den kan være under spenningsgrensen før alarm = 2 minutter. (2 til 99 minutter). Spør om spenningen: VOLT? Svar for eksempel VOLT AD; I program 97, er felt nr 8 funksjonen for nettkontroll, blokk to. 0= bare når TR4 er AON 2= 24 timers overvåking av nettspenningen. Internt batteri. TILBEHØR Antenne og temperaturdetektor som kan brukes til en TR4 sentral. Antenner Typ Bild Art.nr GSM 900/1800 Fönstermontering SMA Mer antenner finns, fråga din säljare Det finnes også andre antenner, men antennen må strekkes utenfor et sikringsskap av metall. Temperaturgivare Typ Bild Art.nr Det interne batteriet lades automatisk. Når ladningen er full, går den over i sovestilling. Utnyttelse av kapasiteten på batteriet, beror på flere forskjellige omsendigheter. Er ALIVE funksjonen aktiv, er sone IN-1 til IN-4, NO eller NC? Det antas at batterikapasiteten kan variere fra 12 timer til 48 timer. Kan bestemmes i program SETUP. Varsling av batterispenningen internt sendes sammen med en rapportering, men det finnes ingen program for å spørre om aktuell ladning. Ladefunksjonen for interne batteri ligger på nr: program 09. I program 97, er felt nr 9 funksjonen for lade kontroll i blokk to. 0= bare når TR4 er AON 2= 24 timers overvåking av nettspenningen. Temperaturgiv are för yttre temperaturmät ning Temperaturomr åde: +50 till

10 Etter montering: 1 Sett inn SIM-kortet: Pinkoden må først settes AV i en mobiltelefon. Test at SIM-kortet er registrert og kan sende og motta SMS meldinger. Bruk helst abonnement som er laget for ALARM. 2 Tilkople Vdc spenning (min 13.0 Vdc), min 700 ma. Tilkoplingen kan være fra en adapter art. nr: LED SIGNAL vil blinke hurtig i ca 2 minutter, deretter går den over til sakte blink. 5 korte =best mottakning, 1 kort= dårlig mottaking. Skulle den fortsette å blinke hurtig, kan dette komme av SIM-kortet eller at det ikke er dekning for GSM. 4 Den første meldingen som sendes må være: TR4!!01 Telefonnummeret lagres automatisk på plass nummer 1. (TELE**1) 5 Du får et svar. Når du da mottar dette svaret, Gsm TR4 initiation ok, er alt bra. Nå er det bare å fortsette å programmere telefonnummer og funksjoner. 6 Neste telefonnummer TELE!*2, Se ellers informasjonen i veiledningen. Ditt nummer er allerede lagret. 7 Inngangene : DATA??97, DATA!*97, #012XXXX22X#AAGFFAAECP 8 Vil du sette temperatur vakt; TEMP?? På sone 3? 9 Forsinkelse på inngangene; INP?? 10 Kontroller om innganger er aktivert, i alarm: INP? 11 Du aktiverer alarminngangene ved å sende AON, og setter disse AV ved å sende AOFF. Sone 2 er fabrikkinnstilt som 24 timers sone. Innganger, utganger, temperaturvarsling, tider og sende til, kan alle programmeres. Utgang for alarm varsling. Sirene I program 96 kan utgang 4 programmeres til E = sirene: DATA **96,xXXIEJHX# Med denne programmeringen har TR4 fått funksjonen til å gi lokalvarsling og varsling via SMS. I program 95 stilles varslingstiden på sirenen. DATA**95,010005# som fra fabrikken er satt til 5 minutter. 01= sonen som kan ha forsinket inntid. 00= inngangstiden. Utgangstiden er alltid 60 sekunder. 05= sirenetiden i minutter. Indikering, LED. I program 96 kan også utgang 6 omprogrammeres for å indikere Status, dvs AV/PÅ alarmanlegg. Her er det satt inn en H. DATA **96,xXXIEJHX# Med denne programmeringen vil TR4 indikere STATUS uten at det må spørres via SMS melding

11 Programmering av utganger: (DATA??96) Utganger, funksjonsvalg Utgangen kan aktiveres av flere funksjoner.(kan tilpasses) Listen nedenfor er generell. Det er derfor bare noen funksjoner som kan brukes på. Utgangsfunksjoner X Fri A Feil (gsm) x x x # B Buzzer (In/Utpass) C Imobiliser D Lantern E Siren ved en alarm. F GPS PD G OMD H Till LED for AV/PÅ indigering. I Termostat, kan styre for temperaturrgulering. J Termostat led L Status for alarm. Utgangene 1 til 4 kan belastes med 230 Vac maks. 5 Amp. Utgangene 5 og 6 med +0Vdc maks.100 ma belastning.. Spørr: DATA??96 Nytt: DATA!*96,xXXIEJHX# Det er her vist 4+2 utganger(. = XXIEJH) Not used UT-1 UT- 2 UT- 3 UT- 4 STATUS INDIKERING Det er praktisk å la bruker benytte et samle program. Bruk derfor STATUS? Alarm off, Temp Indoor +023 Outdoor +023, Heatoff, Termoff, Input power 12.2, Internal battery 4.17, Gsm Signal 3 Status kan programmeres via program TEXT??20 Fra fabrikken: Text**20,Alarm?I123, Temp Indoor?E31 Outdoor?E41, Heat?H1, Term?G1, Input power?n12, Internal battery?l12, Gsm Signal?T Det går også å ta bort informasjoner I STATUS strengen, som kunder ikke ønsker å se. Hvis kunden ikke har ønske om å se temperatur eller annet, kan dette fjernes. Tekstene kan også forandres. STATUS? Er et program som er enkelt for kunder å bruke og bør inneholde de informasjoner som er viktige for kunden. Du kan sette inn, f.eks:?v1, (utgang 1 til 4), for å bli informert om aktuell status på utgangen.?v3 = står utgangen for varme aktiv. Hjelp kunden med å få de informasjoner som han ønsker

12 Generelt om programmering: programmeres ved å sende SMS meldinger. Kan også programmeres via PC og Toolbox programmet. Her vises via SMS. Begynn med TR4!! Disse programmene finnes i for å få denne til å fungere rett på hver inngang. DATA Gir beskjed om det systemet skal gjøre. TEXT Hvilken melding, du mottar. TELE Hvem som skal motta meldingen. INP Tidsinnstillinger eller aktuell status på innganger. Hvis en av disse ikke er rett satt inn, vil systemet ikke fungere. Felles funksjons ordre: DATA!* Programmering av data DATA?? Spørre om programmerte data TEXT!* Programmere teks. TEXT?? Spørre på teks. TEXT** Svar fra TR4 Eksempel Programmer data for inngang 1 DATA!*01,113101# Spør om data for inngang 1 DATA??01 Programmer text 1 TEXT!*01,Alarm garasje Bilveien 11 Spørr text 1 TEXT??01 Telefonnummer 1 DATA!*31, Telefonnummer 2 DATA!*32, Telefonnummer 3 DATA!*33, Teksten sendes til alle på listen nesten samtidig ved aktivering av inngang nr 1 Sett sammen funksjoner Programmering gjøres i blokker med seks tegn som avsluttes med #. 3 blokker kan lagres til hver aktivering. Gjennom dette kan en aktivering sende meldinger til flere ulike mottakere, ekempelvis en sentral og mobiltelefon. Observer: Pin-koden til SIM-kortet må av-aktiveres før det settes inn i. Programmering av utganger: DATA??96 Oppstart TR4!!01 Det er 4 stk utganger som kan styres. UT-3 er satt for temperaturregulering og utgang nr UT-4 for sirene. Utgang 1 og 2 er frie. (X). Utgang 5 og 6 er transistorutganger. Utgangene går lav 0V, maks belastning 100 ma. På utgangen 5 og 6 kan det koples til LED. Art. nr: (12 V ) Først generelt De styringer du ofte foretar, kan legges inn i hukommelsen på din mobiltelefon sammen med nummeret til GSM alarmsenderen, slik at du hurtig kan finne telefonnummer og fjernstyringsfunksjonen. Fjernstyring 1. Styre AV/PÅ en utgang. 2. Tidsstyre en utgang, fra 2 til sekunder. = 2 sek til 18 timer. 3. GSM sender en kvitterings SMS tilbake etter mottatt og utført kommando. En statusrapport for utgangen. Meldingen for å styre utgangene kan se sånn ut: OUT*1,1* Aktiver utgang OUT*1,0* Sett AV utgangen. På tid: OUT*1,60* Impuls i 60 sekunder. Utgang UT-4 er programmert som en sireneutgang ved alarm. Du kan velge utgangenes funksjon i program 96. Alle utganger som ikke er programmert i 96, dvs har X, Kan styres via en SMS melding OUT*1,1* 12 25

13 Styring av Temperaturregulering: All styring av varmerguleringen utføres ved å sende SMS meldinger: LED ingen indikering: SMS: TERMON SMS: TERMOFF = Alt av. = Blinker, da er styringen aktiv. = Ingen blink, alt AV. SMS: HEATON = Fast lys i LED. Varmen på, og styring via termostat. SMS: HEATOFF = Ved Knapp (kommer i neste program) Første trykk: Gult lys lyser fast = Strømplugg PÅ (og grønt lys i selve strømpluggen). Andre trykk: Gult lys gir kort blink aktiv). eller Gult lys gir lange blink (aktiv). = Termostat funksjonen automatisk AV (ikke = Termostat funksjonen aut. PÅ 3C til 7C Tredje trykk: Gult lys slokner = Strømplugg settes AV (og rødt lys i selve stømpluggen). Tele kommando Med kommando TELE kan det legges inn ytterligere 7 telefonnummer i hukommelsen. Totalt 8 telefonnummer. Dette gjelder for programmet til inngang 1. Spør om programmerte telefonnummer: Send teksten: TELE?? Svar: Tele Nr1 ditt nummer Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, (Den legger automatisk inn det nummeret du ringer fra på plass nr 1, første gangen. Legg til telefonnummer 2. Send teksten: TELE!*2, Svar: Tele Nr1 ditt nummer Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, Slett et telefonnummer. Send teksten: Tele!*2, Svar: Tele Nr1 ditt nummer Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7, Nr8, I programmeringen motsvarer: DATA!*31, = TELE!*1, Legga til og ta bort alarmnummer TELE!*2, TELE!*2, TELE?? Legger til nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Rader nummer på plass 2 på listen Samme fremgangsmåte for nummer 3-8 Spør om telefonnummer 24 13

14 Text/SMS meldinger Beskrivelse Formatet er en SMS tekstmelding som kan sendes til mobiltelefoner, for å lese årsaken til en alarm i klartekst. Funksjon 02 genererer en tekstmeling for den valgte inngangen nedenfor i eksemplet. Inngangsfunksjonen deles opp i tre blokker med to siffer i hver blokk. 02= sendes som SMS melding. 31=første plassen i telefonlisten 01= den tekststrengen som ønskes for meldingen. Kommandoen bygges opp på denne måten: Funksjon # Blokkslutt Telefonliste Tekststreng Hver av de tre inngangene må ha et slik program. Temperaturvarsling ved regulering. Her vises programmet som gir varsling av lav temperatur. Temperaturgrensen satt til +5 C, da settes varmen på, og ved +7C settes varmen AV. TEMP**3,+005,+003* Hvis temperaturen ikke har kommet opp til +7C innen 5 timer, gis varsling. Ved for liten varmekilde tar det for lang tid å komme opp til den øverste grensen +7C under den forhåndsinnstilte tiden a 5 timer (18000 sekunder). I tegningen er den bare satt til 60 minutter. Hvis varmekilden hadde vært større, ville varmen ha blitt satt AV ved +7C og temperaturen kunne igjen synke uten at det ble varsling. Alternativt kan tiden sette lengre, helt til sekunder.(ca 27 timer) Løsning: Øk effekten, eller senk grensen eller øke tiden. Frostvarsling ligger inne på +3C etter 5 minutter. Hvis et vindu blir knust, vil temperaturvarslingen hurtigst mulig varsle om for Funksjon: Den mest vanlige funksjonen er 02, eller 11 når den også skal sende en posisjon. Da må GPS antenne være tilkoplet. Alle meldinger sendes over til nettverksserver, som etterhvert distribuerer meldingene videre. Spesialprogram 22, se neste avsnitt, Telefonliste 31 har en liste på maks 8 nummer. Se forklaringen. Tekststreng: Du kan lage 9 tekstmeldinger, fra 01, o2, TEXT!*01, Alarm fra hytta

15 Still inn nye temperaturgrenser for regulering. Oppstart TR4!!01. Når en inngang skal ha regulering av temperaturen vil inngangen styre utgangen med samme nummer. Inngang 3 styrer utgang 3. Du kan maksimalt ha 4 temperaturreguleringer. Alle temperatur reguleringer må angis med G i blokk 3 under DATA**97, Hvilke grenser er innstilt: Spør: TEMP?? Svar: TEMP**1,+003, *2,+003* 3,+008,+003*4,+003* 5,003* Hvis du vil endre grensen til 5 grader der varmen settes på, Skriv: TEMP!*3,+005,+003* Svar : TEMP**3,+005,+003* +005 den laveste grensen, der aktiveres utgang er frostvakten, den gir varsling etter 5 minutter. Reguleringen av temperaturen ligger i +005, da starter utgangen å gi oppvarming. Varmen skal opp 2 C, før den settes av, dvs til +7C. Spør etter aktuell temperatur: TEMP? Svar fra TR4: Temp inp 1?? C inp2?? C inp C inp C DATA!*97, #0120XXX22X#AAGFFAAECP Skriv en SMS melding for temperaturmålingen i en alarmmelding: Hva er aktuell tekst: Spør: TEXT??03 Svar: TEXT**03,Temperature?P?K ,?P = Hvilken inngang gir temperatur varsling.?k = Temperaturen nå, med teksten. OK / Low / Freeze Tid før varsling : INP?? Fra fabrikken er INP for den interne temperatur detektor reguleringen satt til 5 timer = sek. Dvs temperaturen må ligge under øvre grense i lengre tid enn 5 timer. Kalibrering av temperaturdetektor på alle soner, kan skje ved justering av program TEMPO?? Svar : Tempo**1,-0*2,-0*3,-0*4,-0*5,-0* (Maksimalt +/- 5 C.) Reguler inngang 3: TEMPO!*3,+1* Spesialfunksjoner: 22 I steden for funksjon 02 (eller 11), dvs den funksjonen som sender tekstmeldingen til alle på listen, kan TR4 også sende meldinger som vaktmelding: Funksjon 22. Eksempel; # Da må telefonlisten også kompletteres med en pausetid i minutter. DATA!*31, p03 (p03 er den tiden den venter på en kvittering.) p kan settes fra 2 til 99 minutter. Meldingen sendes først, deretter ringer mottakermobilens telefon. Ringetiden begrenses ofte av telefonsystemet. Mottaker stopper syklusen ved å ringe tilbake til innen den programmerte tid er avsluttet. Når program 22 benyttes, forutsettes flere telefonnummer i listen 31 til 38. Hvis ingen har kvittert, vil den starte igjen etter ca 4 minutters pause. Dette gjør den fem ganger før den stopper. Meldinger Meldeteksten lagres i systemhukommelsen og ligger lagret til innholdet forandres eller slettes. Informasjonen går ikke tapt ved strømbrudd. Blokk: Hver inngang kan ha maks 3 melde blokker, eller funksjoner. F.eks: DATA**01,023101#024101#125100# 22 15

16 Funksjonen er Tekst (SMS) Adress Liste med 8 nummer # Telefonnummer DATA!*31, DATA!*32, DATA!*33, DATA!*34, DATA!*35, DATA!*36, DATA!*37, DATA!*38, Text/SMS meiding, programmering Med SMS: Spør: DATA??01 TEXT??01 Nytt: DATA!*01,023101# TEXT!*01 Fritekst Blokkslutt. TEXT! *01,Temperatur for høy i Datarom. Denne meldingen har navnet 01 TEMPERATURMÅLING OG VARSLING Alle innganger kan brukes for temperatur måling. I program TR4!!01 er inngang 3 for regulering og inngang 4 for måling. Bruk detektor type C eller art. nr: , mellom +50 til -30 C. Test nøyaktigheten ved installasjon. Inngang 3 for temperatur regulering. Du kan spørre etter aktuell temperatur, TEMP? Du kan stille inn temperaturgrenser med TEMP??, da kan du få en varsling ved for lav eller for høy temperatur. Nøyaktigheten vil bli ca +/-1 C. Maks avstand for kabling, ca 100 meter. Hvis inngang 4 brukes for temperaturmåling, se på programmeringen nedenfor. Før du kan bruke temperaturen for varsling, må du programmere funksjonen for inngang 4. Hvis du ikke har gjort det, send følgende melding for å programmere inn den nye funksjonen for inngang (04) fra telefonlisten 31 Spør: DATA??04 Svar: DATA**04,... # Skriv: DATA!*04,023104# Du kan spørre om hvilke de aktuelle innstillingene er, ved å skrive DATA?? (Eksempel: DATA??04 for å vite hva som er programmert for inngang 04). Skriv nå inn telefonlisten for varsling av temperaturalarm. Denne kan være den samme som for andre varslinger 31. Spør: DATA??31 Svar: DATA**31, Skriv: DATA!*31, (Dette er nummeret som den skal sende til. Kan være også til 32,33,.. ) Blokk 1: Når du skal måle grense for høy og lav temperatur, bruk da inngang type 2 (type 2 = NO med tilbakestilling varsling, se også soneinnstilling). Varsling ved bare temperatur over, sett 0, ved varsling av bare temp. under sett 1 i blokk 1. I begge tilfeller angis bare en temperatur i TEMP!*4, +020,+010* Skriv følgende melding for å bruke type 2 på inngang 4. Skriv: DATA!*97, #0120XXX22X#AAFFFAAECP (Kan være at det også er andre forandringer som kreves i program 97, i ditt anlegg, ta da alle omprogrammeringer samtidig)

17 Programmere tider for inngangene Tider oppgis i sek, fra 1 til 65000sek. (18 timer). Ved åpning/slutning brukes bare den ene tiden for aktiveringsforsinkelsen. Temperaturdetektoren koples til på sone IN-3 for temperaturregulering. Temperaturdetektor art. nr: kan koples mellom sone 3 og minus. DATA 97 er programmert fra fabrikk når du første gangen satte inn TR4!! Ved temperaturmåling, gjelder den første tiden forsinket alarm ved oppvarming, og den andre tiden forsinket ved kaldere. Alltid varmest først. I Heat-Link2 programmet vil den nedre grensen aktivere utgangen UT-1 for å starte oppvarmningen. Hvis oppvarmingen har kommet til ovre grense innen tiden INP f.eks 5 timer, vil den bare sette av oppvarmingen. Hvis det tar lengre tid enn INP innstillingen, f.eks 5 timer, da vil den sende en melding. Spør: INP?? Svar fra TR4: Inp**1,00000,00000*2,00000,00000*3,18000,00300*4,00000,00000*5,00000,00000*6,00000,00000*7,00000,00000*8,01800,00000*9,00300,00000*A,00 000,00000* Still inn nye tider: INP!*1,30,00*3,65000,00* Svar fra TR4: INP**1,00030,00000*2,00000,00000*3,65000,00000* Radering av alle tider, tilbake til fabrikk verdi. INP!! NB, Hvis det settes en tid for forsinket ved høyere varsling av temperatur bør det helst settes lik tid for reduseringen av temperaturen. Ingångstyper Inngangstyper DATA??97 Ingångarna Inngangene kan fritt väljas velges till att å være vara NO slutande eller NC eller eller brytande ha andre för funksjoner. att aktivering Nedenfor skall ske. er det vist hvordan inngangene er fabrikkprogrammert når du sender TR4!!01. Med programmering av namn!!97 kan ingångarna väljas Med enligt programmering nedan. av kode!!97 kan inngangene velges og forandres. Ingångstyper Ingångstyper Det Ingångstyper: tre blokker som Ingångstyper hver har 10 posisjoner. Blokk Typ 0 1 : Inngangstypen Normalt öppen utan återställning Typ Blokk 1 2 : Alarmtypen Normalt sluten utan återställning Typ Blokk 2 3 : Alarmgivere Normalt öppen i funksjon. med återställning Typ 3 Normalt sluten med återställning Typ 5 Termostat Typ 9 OMD Spør:DATA??97 Felt 1 Alarm Ing 1 Felt 2 Brann Ing 2 Felt 3 Temp Ing 3 Felt 4 Temp ing 4 Felt 5 Intern temp Felt 6 Felt 7 Felt 8 Lading Felt 9 Akk. Internt Felt 10 alive Svar: DATA**97, #012XXXX22X#AAGFFAAECP Blokk 1 Blokk 2 Blokk

18 Program DATA??97, Block 1: Ingångstyper Typ 0 Normalt åpen (NO) uten tilbakestilling Typ 1 Normalt slutten (NC) uten tilbakestilling Typ 2 Normalt åpen (NO) med tilbakestilling Type3 Normalt sluttet (NC) med tilbakestilling. Bruk av inngangene for AV/PÅ lås: Alle innganger kan gjøres om til en lås inngang for AV/PÅ til et innbruddsalarm. Kan være at kunde ønsker IN-4 som LÅSinngang i stedet for temperaturinngang. Blokk 2: Alarmtype 0 = Alarm når ON. 1 = 24Tim (med sirene) 2 = 24Tim (uten sirene) 3 = Alarm når ON. (Stille) X = Bare for statusvisning.. Bare svar på spørsmål. Eks. temperatur Det er ingen sireneutgang. Blokk 3: Alarmgiver A = Plint/Kabel B = Sabotasje sone C = Akk intern D = E = Mains/Ladd (Felt 8) F = Temperatur måling. G = Temp frostvakt, regulering. J = Omd cced (Med GSM) K = Omd GPS L = Man låsfunksjon AV/PÅ. P = Alive Q = reservert X = Gir ingen funksjon Z = Inngang 1 bør være en inngang for detektorer for innbrudd. Inngang 2 for brann. Selv om alle inngangene er like, velger vi her å sette en AV/PÅ funksjon på inngang nr 4. Denne inngangen kan da ikke brukes for temperaturdetektor. Det kan være en kodelås eller en av/på lås med nøkkel. I blokk 1, kan det være 0 (=NO) eller 1 = (NC) Vi setter da inngang 4 i blokk 3 i program 97 til L. Spør først : DATA??97, DATA**97, #012XXXX22X#AAGFFAAECP Når inngang 4 er åpen = TR4 i PÅ posisjon. DATA!*97, #0120XXX22X#AAGLFAAECP NB Når et av programmene i DATA!*97 forandres, må TR4 alltid startes opp på nytt. Send en melding: AOFF, vent på svar. Send en melding: AON. Alternativt, send meldingen RESTART, denne starter programmet på nytt. Vi har da bare en fri alarminngang, men har oppnådd å kunne bruke alarmanlegget uten å sende SMS meldinger

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E

Kundens program: Brukerveiledning VARMESTYRING GSM-TR4E GSM-TR4E GSM-TR4E Kundens program: Lag gjerne beskrivelsen selv av ønsket funksjon. Be montøren programmere det for deg. Brukerveiledning VARMESTYRING V: 1.01.06c 28 1 Register: INNLEDNING 3 STYRING AV ALARMANLEGGET 4 Styring

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer