Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010"

Transkript

1 MS [1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 67/10 PS 68/10 PS 69/10 Korrigering av vedtatt bruk av fond og disponering av tidligere års avsetning. Reguleringsplan for Moldvik hytteområde gnr 44 bnr1. 2. gangs behandling Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjeneste PS 70/10 Regulering av kommunale gebyrer og avgifter for 2011 PS 71/10 PS 72/10 PS 73/10 Rullering av tiltaksdel i "Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv" Avsetning til fond - Fosnes kommunens del av ekstramilliarden Godtgjøring til ordfører PS 74/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan PS 75/10 Møteplan for Fosnes formannskap og kommunestyre 2011 PS 76/10 RS 29/10 RS 30/10 RS 31/10 Referatsaker: Status i brusaken Orientering fra MN samkommune Befaringsrapporter, kontroll med omsetningen av alkohol RS 32/10 Oversendelsesbrev, saksprotokoll fra kontrollutvalgets møte RS 33/10 Informasjon om Friluft. Stoff til det kommunale informasjonsskrivet. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året, i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 17. januar Vi nås på følgende adresse Vi ønsker alle våre lesere ei hyggelig julehelg og alt godt i det nye året. Fosnes Servicekontor Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne desember 2010: Til Oslo men ikke på julehandel. Sist jeg reiste på busstur til Oslo (nattkjøring), lovte jeg meg sjøl at det var siste gangen. Og ikke er vi i Fosnes kommune spesielt plaget av rovdyr heller. Men nå blir det busstur igjen! Og det for å støtte opp ei sak som har stor betydning for folk i indre Namdal, dermed også for Namdalen som helhet hvilket vi også er en del av. Vi skal, som Øverland sa; ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv "La bygdene leve, Jens!" er en aksjon oppstått i Nord- Trøndelag, som retter seg mot dagens rovdyrpolitikk i Norge. Nå mobiliseres det til demonstrasjon i Oslo17. desember med følgende ramme: (utdrag) Rovdyra tømmer spiskammerset vårt: * Rovdyra tar livskrafta fra reindrifta og den samiske kulturen * Rovdyra reduserer livskvaliteten på bygda * Rovdyra ødelegger saunæringa, og kulturlandskapet gror igjen. Aksjonen krever en fornuftig balanse mellom vern og bruk. Politikerne har vedtatt økte bestander av store rovdyr og kongeørn som i dag overstiger tålegrensen for reindrift, annen beitebruk og bygdefolkets bruk av utmarksressursene. Folk i distriktene vil fortsette å bruke naturen til matauk. Dagens rovviltforvaltning truer folks livskvalitet, kultur og eksistensgrunnlag. Reindriftsnæringa har forlengst nådd tålegrensa grunnet skyhøye rovvilttap. Flere bygdesamfunn trues grunnet avvikling av beitenæringene. Dette er også medvirkende til at kulturlandskapet gror igjen. Utmarksbrukere og jegere er kulturbærere. Vår fantastiske natur med et rikt biologisk mangfold er et resultat av flere tusen år med allsidig utmarksbruk. Vi ønsker ingen utryddelse av rovdyra, men felles stammer av rovdyr i Skandinavia. Rovdyra må tas ut der de gjør skade. Det er på høy tid at regjeringen våkner og ser rovviltsituasjonen i et større perspektiv - både internasjonalt, distriktspolitisk og kulturelt! Folk i indre Namdal generelt, og sørsamene spesielt, opplever rovdyrsituasjonen som direkte truende for levegrunnlaget i området. Jeg støtter aksjonens krav. Jeg oppfordrer også andre som har anledning til å delta i Oslo til å gjøre det. Oppmøte foran Stortinget kl. 10:00 den 17. desember. Informasjon om busstur fåes ved henvendelse til aksjonsleder Tone Vaag, Vi har mye å jobbe med både i Fosnes, i Namdalen og i Norge. Det er mye som kan forbedres og mye som kan rettes på. Likevel må vi ikke glemme det faktum Audun Østeraas nylig minnet oss om i NA; vi bor faktisk i verdens beste land! Jeg ønsker alle innbyggere ei riktig god jul og et godt nytt år! Bjørg Tingstad

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Fotballtrening G Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Allaktivitet unger født Jøa samf.hus Allaktivitet unger født (21.00) Skytetrening voksne Skytterbanen Jøa Åpent bibliotek Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Drill Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Fotballtrening J Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Barnekor klasse i Dun kirke LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender DESEMBER LØRDAG 11. Forhåndssalg av billetter til 3-dagsfest Jøa samfunnshus MANDAG 13. Luciakonsert med Fosnes kulturskole Dun kirke kl Gratis inngang MANDAG 13. Ungdomsklubb Dun bedehus kl arr Fosnes menighet TORSDAG 16. Kommunestyremøte Jøa samfunnshus kl SØNDAG 19. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl SØNDAG 19. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl ONSDAG 22. Julegudstjenesteverksted i Dun kirke kl Vi lager gudstjeneste til julaften. FREDAG 24. Julaftensgudstjeneste i Dun kirke kl SØNDAG 26. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke kl SØNDAG 26. Ungdomstreff for ungdom opp til 35 år Jøa skole fellesrommet kl SØNDAG 26. Julegudstjeneste i Salen kapell kl SØNDAG 26. Julefest på Elvalandet, Plassen forsamlingshus kl MANDAG 27. Tredagsfest i Jøa samfunnshus kl TIRSDAG 28. Juletrefest i Dun Bedehus kl ONSDAG 29. Juletrefest i Jøa samfunnshus kl TORSDAG 30. Korg- og pakkefest i Jøa samfunnshus kl JANUAR SØNDAG 2. Gudstjeneste i Dun kirke kl TORSDAG 27. Paul Colman-konsert Dun kirke kl Fuzz on er oppvarmingsband arr Skjærgårdslive Jøa Til alle HUNT-deltakere Det er lagt ut et informasjonsbrev fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) 2010 på venterommet på legekontor/helsestasjon, på biblioteket på Salsnes og på Servicekontoret. Brevet finnes også via kommunenes hjemmeside Værsågod Fosnes kommune

5 Vindkraftplanene i Grønningfjella (Salfjella) Statskog si Melding med forslag til utredningsprogram for Grønningfjella vindkraftanlegg, Overhalla, Fosnes og Høylandet kommuner er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens Servicekontor, ved bibliotekene (Dun og Salsnes), og Matkroken på Seierstad. Jeg oppfordrer alle som har merknader til meldinga om å sende disse til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) innen høringsfristen 1. februar Send også kopi av merknader til Fosnes kommune. Kommunestyret vil behandle meldinga i sitt møte 21. januar Ordføreren Hvor er dette? Novemberbildet var fra Klubbvatnet på Elvalandet. Fotograf var John Leithe. Riktig svar hadde Else Kvernmo, som får tilsendt sitatboka Ord av Olav Duun Ettersom det har vært litt liten interesse for denne konkurransen, blir nok dette det siste hvor er dette i denne omgangen. Vi vil gjerne få takke de som har sendt inn svar på konkurransen vår. Her kommer altså foreløpig siste mulighet til å svare på: Hvor er dette? Dersom du vet hvor dette bildet er tatt kan du sende svaret på e-post til eller på sms til ordfører Bjørg på tlf

6 Målgruppe: Ungdomsskolealder til 35 som bor/har bodd/kommer til å bo i Fosnes kommune + kommunestyrerepresentanter (sjøl om de er over 35 år ). Hvem, hva, hvor - presentasjon Ordførerens hjørne: Ordføreren utfordrer til innspill på en konkret ide! Rollespill m/ Kjell Tranås i gjesterolle Informasjon om, og innspill til, Tranåsmartnan 2011 Åpen post Ta med en venn og kom! NB! Dere fra fastlandet får dekket reiseutgifter. Ordfører Bjørg

7 God jul fra Biblioteket. I romjula holder biblioteket dessverre stengt. Siste utlånsdag før jul blir derfor torsdag 23. desember. Filialen på Salsnes følger skoleruta og har siste utlånsdag torsdag 16. desember. Biblioteket har bøker, tidskrifter, lydbøker og dvd til utlån. Det er alltid noe å finne på biblioteket og tilbudet er gratis. For mange kan det være vanskelig å nå oss i åpningstiden, men det går an å ringe eller sende e-post. Da kan en bestille bøker og for eksempel få de lagt av ved servicekontorer for senere henting. Vi minner om våre ordinære åpningstider. Hovedbiblioteket: Filialen på Salsnes: Mandag 12:00 14:00 Tirsdag 10:00 14:00 Onsdag 19:00 21:00 Torsdag 10:00 14:00 18:30 20:30 Mvh Oddvin. Ps. Viste du at biblioteket kan nåes via internett? Prøv der finner du biblioteket under kultur i høyre marg.

8 Arrangerer Mandag 13.desember kl Alle er velkommen! Gratis inngang.

9 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: Har du lyst til å være med å lage Julaftensgudstjenesta? Også i år vil vi ha med oss flere til å lage gudstjenesta i Dun kirke på julaften Både barn, unge og voksne inviteres. Aktuelle oppgaver: Bære inn figurene til julekrybba i inngangsprosesjon, tekstlesning, lystenning, sang og dramatisering av juleevangeliet. Onsdag 22. desember kl vil vi øve i Dun kirke. Gudstjenesta er julaften kl i Dun kirke. Si fra til Gunn Ågot på tlf Vi håper du melder deg! Gudstjenester i jula Fosnes sykeheim søndag 19. des. kl Dun kirke julaften kl Dun kirke 2. juledag kl Salen kapell 2. juledag kl Dun kirke søndag 2. jan. kl

10 I Dun kirke Søndag 19. des. kl Skolemusikken, Ekko, Blandakoret, Groms Vocalis, Yatzi, Branok, Angels Forever, Jøbl, Hilde Lundquist Virginija Linkeviciene

11 OPPLÆRING AV UMM UNGDOM MED MOT (publisert i Vikna Nytt ) Tirsdag 16. november gjennomførte 13 ungdommer fra Nærøy, Leka, Vikna og Fosnes skolering som Ungdom med MOT (UMM). Det var spenning i luften da 13 ungdommer fra 4 ulike kommuner ble samlet til skolering som UMM (ungdom med MOT). Men det som eventuelt måtte ligge i luften av sjenanse var som blåst borte etter kort tid, og MOT-informatørene Frode Granli og Håkon Hermanstrand fra Nærøy kjørte skoleringsprgrammet for en engasjert og lærevillig gruppe. Pizza og brus ble servert til lunsj, velvillig sponset av Dijam restaurant og Coop Mega Kolvereid. Arve Nordahl, MOT-koordinator på Vikna, hadde sørget for serveringen. Under lunsjen fikk ungdommene et overaskelsesbesøk av Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag, og Nærøys ordfører Steinar Aspli. Lokalpressen viste interesse for begivenheten, både Namdalsavisa og Ytringen var til stede for å dekke skoleringen. For MOT-informatører og koordinatorer er det godt å se at man klarer å samle seg til et felles løft med MOT som plattform. For ungdommene vil det være betryggende å vite at de er mange som skal utføre samme oppgave, og felles skolering gir felles utgangspunkt for jobben videre. MOT TIL Å GLEDE DAGEN 25. NOV.2010 Jøa barne- og ungdomsskole oppleve hvordan alle ungdommene man kan med enkle og gode ideer glede og skape en kjempe GOD DAG for hverandre! Det er morsomt og gleder mange små og store hjerter, og vi ønsker oss mange slike dager både inneværende og kommende år! Dere ungdommene har masse MOT TIL Å GLEDE! UMM(Ungdom Med MOT),Maria Ø. Forås, Henrik M. Preiss og Are Bjøru fikk for første gang ansvar for å organisere og lede sammen dem oss voksne denne dagen, og de gjorde en BRA innsats! Takk til alle ungdommene og voksne som bidro slik at dagen ble minnerik! Erling og Isabel (MOT INFORMANTER) UMM på skolering fikk besøk av fylkesmann Inge Ryan og ordfører i Nærøy Steinar Aspli.

12 JULEHILSEN FRA LEGEKONTORET VI PÅ LEGEKONTORET VIL ØNSKE ALLE PASIENTER OG KOLLEGER EN RIKTIG GOD JULEFEIRING OG ET HJERTELIG GODT NYTTÅR. VI MINNER SAMTIDIG PÅ Å BESTILLE MEDISINER I GOD TID FØR JULENS HØYTID TRER INN. SISTE LEGEDAG OG MULIGHET TIL Å BESTILLE MEDISINER BLIR MANDAG 20.DESEMBER LEGEKONTORET VIL VÆRE STENGT I JULEN OG FØRSTE LEGEDAG I DET NYE ÅRET ER 3. JANUAR 2010 VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING LEGEVAKTEN TLF I LIVSVIKTIKTIGE SITUASJONER RING 113 HJERTELIG HILSEN MARI-ANN & CATHRINE *********************************************************** Helsestasjonen er stengt i julen. Jordmor Synnøve er på jobb og er tilbake igjen Helsesøster Isabel sin siste arbeidsdag i år er og hun er tilbake igjen

13 Ledig leilighet på Salsnes Sokkelleilighet i kommunal firemannsbolig på Salsnes er ledig. Leiligheten er utstyrt med hvitevarer. Ungdom mellom 18 og 40 prioriteres, men også andre interesserte kan søke. Merk for øvrig at Salsnes barnehage har ledige barnehageplasser og at disse er svært rimelige. Søknadsskjema finnes på Fosnes kommunes intranett, på kommunenes hjemmesider eller fås ved henvendelse til servicekontoret tlf Søknad sendes Fosnes kommune, 7856 Jøa. Ungdomsprofil: Marit Gjeset Navn og alder: Gikk ut av ungdomsskolen: Evt skolegang etter det: Hvor bor du i dag? Hva gjør du i dag? Marit S. Ø. Gjeset født Nauma VGS musikklinja 1998 Viken Folkehøgskole kirkemusikk 2000 Drama og teater pedagogikk Dronning Maudes Minne 2001 Drama og teater Vitenskap NTNU 2002 Musikkpedagogikk Høgskolen i Bergen 2004 Kordireksjon NTNU og Norges korforbund Pendler mellom Verrabotn/ Verran Kommune og Trondheim Dirigerer Kvål Songlag, Skaugdal Songlag og Trondheim Kvinnelige Studentersngforening Freelance innen kulturvirksomhet. Revy/cabaret instruktør, kurs for bedrifter, holder sangkurs, tar spilleoppdrag med bluegrassbandet Big Mama's Cowboys med mere. Om sommeren jobber jeg på Trondheim Interail Center.

14 Jøa vei - og brulag Jøa vei- og brulag holdt årsmøte mandag 29. nov. på fellesrommet på Jøa skole. Årsrapportens oversikt over lagets aktiviteter og markeringer, og årsregnskapets underskudd på vel ,- kr, vitner om nok et aktivt bru-år. Valg: Det nye styret: Gunn Ågot Leite, leder 1 år Kennth Frendalsvik 2 år Åge Ivar Dille 2 år Hans Roger Selnes 1 år John Leithe 1 år igjen Kari N Thorsen vara 1 år Anne Johanne Lajord vara 1 år Ny valgkomite: Bjørnar Schei Kari N Thorsen Ingebrigt Leite Årsmøtet rettet en stor takk til Lorentz Åge Langaas for hans betydningsfulle og lange innsats i styret! Etter 24 år går han nå av. Betal medlemskontingenten for 2011! Fylkestingets vedtak fra september 2009 har brakt brua nærmere enn noen gang før: Planlegging og videre arbeid for å fullfinansiere rv777 bru til Jøa og rv705 gjennomføres i perioden Parallelt med videre planlegging og som ledd i videreføring av finansieringsarbeidet opprettes et fond som har til formål å samle ulike finansieringsbidrag til rv777 bru til Jøa. Samtidig konstaterer vi at vi konkurrerer med flere andre samferdselsprosjekt om fylkets penger. Brulaget ønsker å holde et begeistret fokus på bruplanene og oppfordrer Jøbyggen og andre bruvenner til å betale kontingenten til Jøa vei- og brulag. Mange medlemmer i laget vitner om ståpåvilje og engasjement, dessuten er medlemskontingenten vår eneste inntekstkilde! Kontingenten er fortsatt på kr 100,- for enkeltmedlem og kr 250,- for familiemedlemskap(foreldre og barn under 18 år). Skriv navna på alle medlemskapet gjelder ved betaling. Det er viktig for laget å ha flest mulig medlemmer! Kontonr.: Styret

15 SALG AV JULENEK 2010 HML Ekko vil også i år selge julenek i kommunen. De som selger er: - Kjell Tranås: F.o.m. Kvernvika t.o.m. Briksillan - Per Holthe: Elvalandet og Vedøya - Jan Arne Løvås: F.o.m. Leif Arve Forås via Letvika og Faksdal t.o.m. Anette Flakk og Atle Lajord - Sigurd R. Bakken: F.o.m. Ella M. Lassemo t.o.m. Sigmund Forås - Jonas Elden: F.o.m. Holvika til Seierstadkorsen - Lars Leirvik: F.o.m. Sissel Gjeset t.o.m. Trond Frendalsvik - Emil Skjærvik: F.o.m. Idar Prestvik og Jon O. Skreddernes t.o.m. runden (Ingrid Mausner til Lorentz Å. Langaas til Reidar Faksdal til Ingrid Mausner) oppi Byåsen - Ole J. Storhaug: F.o.m. Merete Meldal t.o.m. Bjørnar Schei og Bjørg Bogen De som ikke er hjemme når selgerne kommer, kan kontakte selgerne direkte eller ta kontakt med Kjell Tranås på tlf og få levert nek så langt lageret rekker. med julehilsen fra Ekko Kjell Ivar Tranås

16 Ønsker du å starte egen virksomhet? Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag gir deg kunnskap du trenger for å lykkes med din etablering. Her får du støtte og veiledning til å utvikle din egen forretningsplan uavhengig av om du allerede har startet en bedrift, har en forretningsidé eller sitter på en ressurs du ønsker å utnytte. Opplæringstilbudet gjelder alle uansett bransje. Du trenger ikke ha erfaring fra bedriftsetablering fra før. Kurset gir deg viktig støtte til å: utvikle din forretningsidé eller ressurs klargjøre dine forutsetninger for etablering utarbeide forretningsplan bygge egne nettverk presentere ditt prosjekt på en profesjonell måte finne vegen videre etter endt kurs Forretningsplanen styrker dine personlige og faglige forutsetninger for å realisere nettopp din idé, samtidig som den er et nyttig verktøy i møte med samarbeidspartnere. Gjennom Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag kan du også knytte verdifulle kontakter med andre som er i samme situasjon som deg. I kursene fokuserer vi på: Sunne forretningsmessige prinsipper Prosesser og verktøy for utvikling av forretningsidé Deg selv som ressurs Ressurser, kompetanse og marked På internettadressen finner du mer informasjon om kursinnhold, når og hvor kursene arrangeres i Nord-Trøndelag samt påmeldingsskjema. Kurset har en egenandel på kr ,-. Kurset leveres av Proneo AS i samarbeid med Prosesskompetanse AS i et oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Du melder interesse eller melder deg på via: Internett: E-post: Telefon: eller med vanlig post til: Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag Proneo AS Neptunvn Verdal Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

17 Juletrefest på Jøa samfunnshus 5. juledag (29. desember) fra kl Matservering. Vi går rundt juletreet Nissen kommer!! VELKOMMEN! Arr: UL Liv 6. juledag blir det KORG- OG PAKKEFEST på Jøa samfunnshus fra kl KENSINGDALE spiller til dans Halv pris for damer som har med matkorg (maks to damer pr korg) Korgene auksjoneres på festen VELKOMMEN!! Arr: UL Liv

18 Julefest på Elvalandet Plassen forsamlingshus 2. juledag Kl 21:00-01:00 Gudmund Thorsen spiller til dans inngang kr 150,- arr: Elvalandet i.l. Juletrefest Juletrefest for hele familien Dun bedehus kl. 15. Jorun.

19 Tredagsfest 27. desember i Jøa Samfunnshus KLABBLAGET spiller til dans Forhåndssalg 11. des i Jøa samfunnshus Rest. På dør cc. 200,- Arr: HML EKKO

20 Ferjeruter jule- og nyttårshelga 2010/2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 20. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 80/12

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 14. desember kl. 10.15 på Sjøsiden Kro og Motell, Salsnes. Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 80/17

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10:30 på Salsnes kro. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 53/08 Plan for selskapskontroll

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Informasjon til innbyggere i Hurdal

Informasjon til innbyggere i Hurdal Informasjon til innbyggere i Hurdal Desember 2017 Innleveringsfrist til neste utgave: 10. desember Utgiver: Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Telefon: 66 10 66 10 Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag

NYHETSBREV. Kontakt- og julemøte. Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag Nyhetsbrev fra NRF Nord- Trøndelag 6-2016 OPPDATERTE MEDLEMSTALL FRA LAG OG FORENINGER JULESTENGNING VED FYLKESKONTORET KURS I RACERUNNING NYHETSBREV Kontakt- og julemøte Det etterhvert så tradisjonelle

Detaljer