Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring - regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag PS 82/14 Medlemskap i Foreningen Kystriksveien PS 83/14 Medlemskap i Visit Namdalen SA PS 84/14 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 PS 85/14 Budsjettjustering 2014 PS 86/14 Tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2015 PS 87/14 Søknad om stønad til Olav Duun-stemnet i Namdalen 2015 PS 88/14 Fastsettelse av gebyr og avgifter teknisk avdeling PS 89/14 Budsjett 2015 og økonomiplan PS 90/14 Referatsaker Dette er årets siste informasjonsskriv fra Fosnes kommune Fosnes Servicekontor ønsker alle våre innbyggere og lesere ei riktig God Jul Vi er tilbake på nyåret med nye informasjonsskriv og vi håper dere vil fortsette å sende oss informasjon fra lokale lag og foreninger også i året som kommer. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens hjemmeside Frist for stoff til neste skriv er 18. januar 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 27. november Møtet startet med en orientering om prosjektet «Butikken som sosial arena» ved driver Hilde Skjærvik, Seierstad Dagligvare AS. Vedtak : Sak 72/14 Forslag til revidert utkast for Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk ble tatt til orientering. Sak 73/14 Seierstad Dagligvare AS ble tildelt kroner av avsatte folkehelsemidler til videreføring av transporttilbud til eldre innbyggere på fastlandet ut året Sak 74/14 Søknad om kausjon til finansiering av nytt kaianlegg fra Faksdal Båteierlag ble avslått. Sak 75/14 Forslag til revidert instruks for rådet ved Fosnes sykeheim ble vedtatt. Sak 76/14 Gebyrer og betalingssatser i 2015 for helse og omsorgsavdelingen ble fastsatt. Sak 77/14 Gebyrer og betalingssatser i 2015 for oppvekst og kulturavdelingen ble fastsatt. Sak 78/14 Behandling av fastsettelse av gebyrer og avgifter i 2015 for teknisk avdeling ble vedtatt utsatt til neste kommunestyremøte i desember. Sak 79/14 Møteplan for Fosnes formannskap og kommunestyre i 2015 ble vedtatt som følgende: Formannskapsmøter onsdag kl. 10:15 Kommunestyremøter torsdag kl. 19: januar 29. januar 4. februar 19. februar 11. mars 26. mars 8. april 23. april 13. mai 28. mai 10. juni 27. juni 12. august 27. august 2. september 1. oktober 1.oktober er konstituerende kommunestyremøte etter valget, da vil møtedatoene for resten av året vedtas. Sak 80/14 Referatsaker ble tatt til orientering.

3 Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 14. november Sak 54/14 Uttalelse i forbindelse med høring av forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikt ble vedtatt. Sak 55/14 Ole Petter Solbakken sin søknad om konsesjon for erverv av Jamtheimen gnr 32 bnr 28 i Overhalla kommune ble innvilget. Sak 56/14 Forprosjekt for digitalisering av arkivene i samarbeidskommunene ble iverksatt. Sak om felles dokumentsenter for samarbeidskommunene følges ikke videre opp av samkommunen. Sak 57/14 Budsjettkontroll for 2. tertial 2014 ble tatt til etterretning. Sak 58/14 Budsjett 2015 for kontroll og tilsyn Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 59/14 Handlingsprogram med økonomiplan for og budsjett for 2015 for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt. Sak 60/14 Behandling av søknad om fritak fra kontrollutvalgets i Midtre Namdal samkommune ble vedtatt utsatt. Sak 61/14 Møteplan for Midtre Namdal samkommune ble vedtatt som følgende: Samkommunestyremøter fredag kl. 09:00 6. februar 27. mars 22. mai 12. juni 25. september 13. november Orienteringssaker: Kommunereformen innspill fra kommunene, Fylkesmannen og KS. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 ÅPNINGSTIDER I JULEN 2014 Sentralbordet og servicekontoret: Juleaften: Stengt 5. juledag: 10:00-14:00 6. juledag: 10:00-14:00 Nyttårsaften: Stengt 2. januar 09:00-15:00 Juleferja Seierstad - Ølhammeren M/F Geisnes tlf: Ons Tors Fre Ons Tors Onsdagsrute tom avg fra Jøa og 2100 fra Ølhammeren. Avg. Jøa 2145 og 2245, og avg. Ølhammeren 2200 og 2300 er bestillingsturer Søndagsrute hvor avg fra Jøa og 0800 fra Ølhammeren er bestillingsturer Søndagsrute Onsdagsrute tom avg fra Jøa og 2100 fra Ølhammeren. Avg. Jøa 2145 og 2245, og avg. Ølhammeren 2200 og 2300 er bestillingsturer Søndagsrute

5 Ordførerens hjørne desember 2014 Å de penga desember skal kommunestyret drøfte og vedta budsjett for Fosnes kommune for 2015 og økonomiplanen for fire år framover. Heldigvis slipper vi å få oss forelagt dramatiske kuttlister, slik vi ser enkelte nabokommuner må forholde seg til. Det skyldes slett ikke at vi har raust med kommunale kroner i Fosnes, men heller at det i alle år har vært kjørt ei stram økonomisk linje. Vi har stadig nedgang i folketall og det betyr nedgang i inntektene fra staten. En godt samstemt administrasjon tar dette innover seg og er føre var i forhold til hva dette betyr for tjenestene våre, og hvordan dette best mulig kan håndteres. Det er en trygghet for oss lokalpolitikere å vite at administrasjonen er «på hogget» i forhold til hvordan vår organisasjon best skal drives. Vi har generelt lite å gå på og lite penger å flytte på. Administrasjon og kommunestyre er samstemte på at det er basistjenestene våre de tjenestene som innbyggerne har størst behov for som må prioriteres. Kommuneøkonomi er ikke veldig annerledes enn privatøkonomi. Når vi vet hvor mye vi har å rutte med, må vi prioritere hvordan vi skal bruke pengene. Og skal vi skaffe oss noe nytt/begynne med noe nytt, må vi enten kutte ut noe annet eller sørge for å skaffe oss økte inntekter. I økonomiplanen legges det opp til eiendomsskatt i kommunen for å kunne finansiere bygging av flerbrukshall. Alternativet ville være drastiske kutt i tjenester. Og det er ikke ønskelig. Jeg er stolt over hvordan Fosnes kommune klarer å tilpasse aktiviteten etter pengboka. Og jeg er glad for at vi har dyktige medarbeidere som utfører oppgavene sine innafor de rammene som gis. Menneskene er tross alt den viktigste kapitalen en organisasjon rår over. Takk til dere alle! Jeg ønsker alle medarbeidere i kommunen, alle innbyggere og alle besøkende ei riktig trivelig jul og et godt, nytt år! Bjørg Tingstad, ordfører Det blir ikke noe Ungdomstreff 2. juledag i år, da ordføreren er bortreist i jula.

6 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 21. des. kl på Fosnes sykeheim. Julegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Julaften 24. des. kl i Dun kirke. Julaftensgudstjeneste med små & store. Andre juledag 26. des. kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Andre juledag 26. des. kl i Salen kapell. Julegudstjeneste v/sokneprest Hilde Lundquist. Søndag 18. jan. kl i Dun kirke. Søndag 1. febr. kl i Dun kirke. Bibeldagen. Familiegudstjeneste. Kirkekaffe. Søndag 22. febr. kl i Dun kirke. Søndag 22. mars kl i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene medvirker. Kirkekaffe. UNGDOMSKLUBBEN Mandag 15. des. kl Juleavslutning på Dun bedehus For 7. klasse og oppover. SVARTSØNDAGSKONSERTEN Søndag 21. des. kl Mange aktører Nytt i år: innlagt kaffepause

7 Har du lyst til å være med å lage Julaftensgudstjenesta? Også i år vil vi ha med oss flere til å lage gudstjenesta i Dun kirke på julaften Både barn, unge og voksne inviteres. Aktuelle oppgaver: Dramatisering av juleevangeliet, bære inn figurene til julekrybba i inngangsprosesjon, tekstlesning og lystenning. Mandag 22. desember kl vil vi øve i Dun kirke. Gudstjenesta er julaften kl i Dun kirke. Vi håper DU kommer! Rutetabellen 2015, Seierstad Ølhammeren, har du innspill? Så lenge vi ikke har fastlandsforbindelse vil ferjerutene aldri passe 100 % for alle. Med økt arbeidspendling til og fra Jøa endrer behovene seg, og vi prøver å bidra til at rutetabellen er best mulig for innbyggerne. Eventuelle endringer i ferjeruta skjer hvert år fra 1. mai. I 2014 ble første avgang flyttet et kvarter fram (til 06:00 fra Jøa) og dermed også siste avgang et kvarter tidligere. Dette har nå virket ei tid, og på nyåret vil formannskapet igjen gjøre en vurdering av om dagens rutetabell er den mest hensiktsmessige. Vi ber derfor om innspill fra dere som er ferjeavhengige i jobbsammenheng. Er det forhold i rutetabellen som er uheldig? Er dagens ferjerute OK for deg som er arbeidspendler, vil vi gjerne høre det også. Send gjerne en e-post til ordføreren eller ta en telefon dersom du har synspunkt på dette. Ordfører Bjørg Tingstad, tlf ,

8 E HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

9 Aktivitetskalender Desember Lørdag 13. Førjulskaffe og lørdagsgrøt kl. 13:00 - Museet Mandag 15. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 18. Kommunestyremøte kl. 10:15 - Kommunestyresalen Søndag 21. Svartsøndagskonsert kl. 19:30 - Dun kirke Mandag 22. Julegudstjenesteverksted kl. 11:15 13:15 - Dun kirke Onsdag 24. Julaftensgudstjeneste kl. 13:30 - Dun kirke Fredag 26. Høytidsgudstjeneste kl. 11:15 - Dun kirke Julegudstjeneste kl. 14:00 Salen kapell Lørdag 27. Tredagsfest kl. 21:00 Jøa samfunnshus Tirsdag 30. Korg- og pakkefest kl. 21:00-02:00 - Åsly Januar Søndag 11. Konsert med 10.-klassen kl. 14:30 Jøa samfunnshus Mandag 12. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Mandag 26. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Februar Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Søndag 8. UKM 2015 kl. 14:00-16:30 Jøa samfunnshus Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole KONSERT TAKK FOR OSS KLASSE Årets 10.klasse v/ Jøa skole ønsker velkommen til konsert. Søndag 11.januar kl. 14:30 i Jøa samfunnshus Det blir varierte innslag fra elevene i tillegg til noen andre inviterte. Matsalg Bill. 100,-/50,-

10 Jul og nyttårshøytiden nærmer seg, og vi ønsker å opplyse om åpningstider for legekontoret, helsestasjonen, fysioterapien og fotterapeut. Helseavdelingen er stengt fra 24.des. til 02.jan. Siste dag før jul Tilbake Mari-Ann 22.des. 05.jan Cathrine 23.des. 02.jan Linda 19.des. 08.jan Monica 12.des. 05.jan Synnøve 18.des. 15.jan Jan Kristian 22.des 05.jan Helseavdelingen vil være i normal drift igjen 05.januar 2015 Oppfordrer alle til å være ute i god tid med bestilling av medisiner og tatt eventuelle reise- og influensavaksiner før ferien! VED AKUTT MEDISINSKHJELP RING GOD JUL og GODT NYTTÅR til alle fra oss! Mari-Ann, Cathrine, Linda, Monica, Synnøve og Jan Kristian

11 Oppfriskningsvaksinasjon Info fra helsesøster Når vi blir voksne så må vi selv oppdatere oss i fht. hvilke vaksiner vi trenger. Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon. Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. Boostrix polio (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) kan dere få hos meg, men bestill time først. Den vil koste 335 kr. Reisevaksiner Når det gjelder utenlandsreiser, så kan det være at det er anbefalt å vaksinere seg før en reiser. Det er viktig at man tar kontakt i god tid før reise, slik at man er sikker på at man er godt beskyttet før en reiser. Da kan det være at ½ - 1 år i forveien er nødvendig. I tillegg har jeg ikke alle vaksiner på lager til enhver tid, og må bestille etter behov. Om du lurer på om du trenger vaksiner for din reise, kan du sjekke dette ut på Der klikker du deg inn på landet du skal reise til og får da opp anbefalte vaksiner. Tran Tran anbefales av helsemyndighetene til barn og unge, fordi det inneholder både vitamin D (A og E)og de viktige omega 3 fettsyrene. Vitamin D er nødvendig for optimal utvikling av skjelettet. Omega 3 og DHA er viktig for optimal utvikling av hjerne og synsfunksjon. I tillegg så styrkes immunforsvaret. Alternativt kan man gi D-vitamindråper. På sommeren produseres D-vitamin når sola skinner på huden vår, men nå på vinteren er det mindre sol, og vi er mer påkledd. Derfor er det lurt å ta litt ekstra D-vitaminer. Helsesøster Linda, tlf

12 Bruk av trimrommet Trimrommet i underetasjen på sykeheimen er et flott tilbud for å kunne holde seg litt i form og sørge for at kroppen får fysisk aktivitet. Særlig på denne årstiden, da dårlig vær- og føreforhold samt mangel på lys gjør det mer utfordrende å benytte seg av de mange mulighetene som finnes utendørs. Vi har i år fått tilskudd fra Fosnes sanitetsforening til innkjøp av nytt utstyr. Det er derfor kjøpt inn endel mindre utstyr som puter, baller, aerobicstrikk, vekter osv. På grunn av plassbegrensning er det ikke mulig å kjøpe inn større utstyr uten at noe av det vi har flyttes ut. Pr idag har vi derfor valgt å ikke gjøre noen utskiftinger på det. Dersom det er noe av utstyret som ikke fungerer som det skal, er det fint at dette skrives i notisboka som er lagt fram til dette formålet, slik at vi har mulighet til å få vedlikeholdt/ reparert det. Vi som er brukere av trimrommet må rydde bort utstyr vi har brukt og holde det i orden. Det er også viktig å huske på å lukke vinduene før man forlater rommet dersom man har luftet. Vil ønske alle sammen en riktig god jul og et godt og aktivt 2015! Legg gjerne inn et besøk på trimrommet mellom juleselskapene! Helse- og omsorgskontoret Anne Johanne Lajord Helse- og omsorgssjef/ folkehelsepådriver Husk vannmåleravlesningen ved årsskiftet. Avlesningen kan legges inn på kommunens hjemmeside, sendes inn på e-post til eller på telefon

13 Tenk brannsikkerhet i julen I desember er det mer enn dobbelt så mange boligbranner som ellers i året. Hvert år er mange branner som skyldes levende lys, men også elektrisk julepynt. Skru av julelysene før du legger deg. Vær kritisk når du kjøper elektrisk julepynt. Det finnes en del utstyr som kan være brannfarlig. Det gjelder ikke minst dersom det henges opp på utradisjonelle steder der brannfarlige materialer kan komme for nær Husk også å sjekke røykvarsleren før jul Hva kan du selv gjøre for å forebygge brann i ditt hjem? Forlat aldri et rom med levende lys. Sett ikke levende lys hvor barn eller husdyr kan nå dem. Adventskranser og juledekorasjoner med stearinlys må lages slik at de ikke kan ta fyr. Bruk selvslukkende lys eller lysmansjetter av stanniol i adventskranser og i dekorasjoner, ikke la lysene brenne helt ned. Behandle adventskranser og dekorasjoner med brannhemmende middel. Dette reduserer risikoen for brann. La likevel ikke dekorasjoner med tente lys være uten oppsyn. Sett ikke levende lys i nærheten av gardiner eller andre ting som lett kan ta fyr. Telys må settes i lysestaker eller på ildfaste fat, bruk gjerne lykter Ikke bruk levende lys på juletreet. Slukk lysene på juletreet om natten og når du forlater hjemmet. Ha brannteppe, pulver- eller skumapparat lett tilgjengelig. Sørg for at alle i husholdningen kjenner til plassering og anvendelse. Tørrkoking og smultbranner er en hyppig brannårsak, skru derfor av kokeplater og komfyr hvis du forlater kjøkkenet. Fyr med tørr ved, ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Sørg for god trekk i ovnen, dette gir god forbrenning og reduserer fare for sotbrann i skorstein. Fakler må plasseres i slik avstand at de ikke kan antenne boligen. Installer røykvarslere i alle stuer, soverom og på kjøkkenet. Holde øye med de levende lysene. Bruk dem med omtanke, så kan du unngå mange ubehagelige overraskelser.

14 Seniordans vårhalvåret 2015 Fosnes seniordans danser på fellesrommet på Jøa skole følgende mandager kl : 12. januar 26. januar 9. februar 23. februar 9. mars 23. mars 13. april 27. april 4. mai 18. mai 1. juni 15.juni På bildet har vi besøk av seniordansere fra Namsos Gamle og nye dansere (over 50..) er velkommen! Tidspunktet er tilpasset ferjetidene slik at det også passer for dere på fastlandet. Kom og dans og ha det trivelig ilag med oss! Velkommen! Elin og Bjørg, danseledere

15 JULETREFEST på Åsly 5. juledag (29. desember) fra kl Matservering. Vi går rundt juletreet, og kanskje kommer nissen! VELKOMMEN! Arr: UL Liv 6. juledag blir det KORG- OG PAKKEFEST på Åsly fra kl Knall Ivars spiller til dans Inngang kr. 200 Halv pris for damer som har med matkorg (maks to damer pr korg) Korgene auksjoneres på festen VELKOMMEN! Arr: UL Liv

16 SALG AV JULENEK 2014 HML Ekko vil også i år selge julenek i kommunen. De som selger er: - Kjell I. Tranås: F.o.m. Kvernvika t.o.m. Briksillan - Per G. Holthe: Elvalandet og Vedøya - Jan Arne Løvås: F.o.m. Leif Arve Forås via Letvika og Faksdal t.o.m. Anette Flakk og Atle Lajord - Anlaug Skjærvik: F.o.m. Ella M. Lassemo t.o.m. Sigmund Forås - Jonas Elden: F.o.m. Holvika til Seierstadkorsen - Anne Johanne Lajord: F.o.m. Sissel Gjeset t.o.m. Trond Frendalsvik - Toril Holthe: F.o.m. Idar Prestvik og Jon O. Skreddernes t.o.m. runden (Ingrid Mausner til Lorentz Å. Langaas til Reidar Faksdal til Ingrid Mausner) oppi Byåsen - Hilde Skjærvik: F.o.m. Irene og Ole E. Barup (Stein Vestre) t.o.m. Bjørnar Schei og Bjørg Bogen De som ikke er hjemme når selgerne kommer, kan kontakte selgerne direkte eller ta kontakt med Kjell på tlf og få levert nek så langt lageret rekker. med julehilsen fra HML Ekko Kjell Ivar Tranås

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 90/15 Revidering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 20. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 80/12

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 14. desember kl. 10.15 på Sjøsiden Kro og Motell, Salsnes. Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 80/17

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/17 Unntatt offentlighet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/16 Melding om vedtak

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: Onsdag 5. september 2012 Møtetid: Kl. 0900 1200 Møtested: Kommunestyresalen Saker: 013 021/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer / varamedlemmer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 76/15 Innhold Framtidig organisering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 68/13 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteprotokoll. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr.

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteprotokoll. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr. NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2007 Møtetid: Kl. 14:30 16:15 Fra saksnr. 18/07-24/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Følgende

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl. 1000 1215 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 013 015/12 Av 4 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/16 Oppvekstplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. august kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 58/15 Kort under veisrapport

Detaljer

Fosnes Partsammensatt utvalg

Fosnes Partsammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes Partsammensatt utvalg Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 12:30 De faste medlemmeneinnkalles

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer