Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS 9/15 Innhold Kommuneplanens arealdel Fosnes kommune behandling etter 2. høring Forslag til strategisk plan Miljø og Landbruk - høring Salsnes gjestehavn - sluttrapport og regnskap PS 10/15 Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa PS 11/15 Innføring av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune PS 12/15 Tilsyn ved barnehagene i Fosnes - høsten 2014 PS 13/15 Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager PS 14/15 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høring PS 15/15 Ny selskapsavtale for KomRev Trøndelag IKS PS 16/15 Brannsamarbeid i Namdalen PS 17/15 Finansrapport pr PS 18/15 Referatsaker Det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er 15. mars 2015 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 29. januar 2015 Møtet åpnet ved at to elever fra Fosnes kommunale kulturskole, Sofie Nordhus Schei og Mone Skjærvik Høkholm, spilte ett musikkstykke. Møtet ble startet med at tidligere ordfører i Inderøy kommune, Ole Tronstad snakket om erfaringene med kommunesammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune. Vedtak : Sak 1/15 Statusrapport vedrørende arbeidet med kommunereformen i Fosnes kommune ble tatt til etterretning. Sak 2/15 Sluttrapport fra prosjektet «Helhetlige helsetjenester» ble tatt til orientering. Sak 3/15 Kontrollutvalgets årsplan for 2015 ble tatt til orientering. Sak 4/15 Satser for egenbetaling kost (melk inkludert) og uten melk for barnehagene og SFO ble vedtatt som følgende: JØA SALSNES Månedspris (månedspris) (månedspris) uten melk 5 dager 220 kr 220 kr 160 kr 4 dager 176 kr 176 kr 128 kr 3 dager 132 kr 132 kr 96 kr 2 dager 88 kr 88 kr 64 kr SFO 88 kr 88 kr 64 kr Fakturering skjer månedlig. For senere år behandles kostprisen for barnehager og SFO, sammen med de øvrige betalingssatser og gebyr for oppvekst og kulturavdelingen.

3 Sak 5/15 Det ble oppnevnt følgende valgstyre i forbindelse med kommunestyre og fylkestingsvalget 2015: Bjørg Tingstad, leder Jarle Elden, nestleder Ingri M. Langaas Mausner Eva W. Tranås Frank Finstad Guldvik Fosnes kommunestyre delegerer oppnevning av stemmestyrer til valgstyret. Sak 6/15 Referatsakene ble tatt til orientering. Salg av eiendommer i Fosnes kommune Eiendommen Ølhammaren på Elvalandet og eiendommen Brækka på Jøa legges ut for salg på finn.no fredag 13. februar. Kontaktperson er Hans Kjetil Andreassen hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS, tlf Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

4 Ordførerens hjørne - februar 2015 Friluftlivets år Bildet: Rektor ved Salsnes oppvekstsenter, Elin K. Johansen, tar et spretthopp i friluft. Her på Galten. De fleste har vel fått med seg at 2015 er utropt til friluftslivets år. Og det er flott at det gis ekstra oppmerksomhet omkring dette temaet. Med alle våre tekniske duppeditter er det mange av oss som er glade i å sitte inne og oppleve verden via en skjerm. Så en nasjonal aksjon som høvler ned dørstokkene og bidrar til å dytte oss ut i skogen og opp i trærne, er på sin plass. Enhver er først og fremst sin egen «helseminister». Og for en gangs skyld (!) er vi privilegerte vi som nærmest bor ute i villmarka. Vi har fjell og sjø, skog og mark rett utafor stuedøra alle mann. Og kvinner. Og barn. Men dette å bli glad i friluftsliv kommer ikke nødvendigvis av seg sjøl. Vi som er voksne, foreldre og vi som jobber med og for barn og unge, har et særskilt ansvar for å gjøre ungene våre glade i å være utendørs. Og friluftsliv må ikke nødvendigvis være noen ekstremsport! En MÅ ikke være Lars Monsen for å ha glede og nytte av friluftsliv og fysisk aktivitet. En MÅ ikke ligge utendørs vinters tid, og en MÅ ikke gå så lange turer at det er gnagsårene som huskes best fra turen. Friluftsliv kan også være hverdagsaktivitet; uteleik og turer i nærmiljøet. For ungene er kanskje opplevelsen av leirbål og grillkos like spennende og fin to hundre meter fra heimen eller skolen som etter en strabasiøs tur på to mil. Så kan en heller utvide repertoaret etter hvert. I Fosnes ligger alt godt til rette for friluftsliv for både små og store, unge og gamle. Og mitt inntrykk er at mange også er ivrige til å bruke naturen året rundt. Jeg minner om de merkede turløypene, Jøa il`s turorientering og faste trimbokser, sykkelløypene, fjelltoppene, Salfjella, Vassleia med kano eller kajakk. Ordføreren vil i løpet av vårhalvåret ta initiativ til noen fellesturer ut i naturen. Tur til Råfjellet på Salsnes med lokal kjentmann er avtalt, og fellestur til Gapahuken på Jøa vil bli arrangert. Turene vil bli kunngjort i det kommunale informasjonsskrivet og på aktivitetskalenderen på kommunens heimeside. Kanskje flere tar initiativ til å invitere med seg naboer/venner ut på tur? Februar er her igjen med mer dagslys og flere muligheter for utomhusaktiviteter. God tur! Bjørg Tingstad

5 Kommunereformen Fosnes kommunestyre oppnevnte i kommunestyremøte et utvalg for oppfølging av kommunereformen. Utvalget består av medlemmene i formannskapet og en tillitsvalgt, samt rådmannen som er sekretær for utvalget. Utvalget har følgende mandat: 1. Avklare hva som må utredes, det vil si behov for beslutningsgrunnlag 2. Avklare hva Fosnes kommune sjøl må/kan utrede og hva som kan utredes i samarbeid med nabokommunene 3. Foreslå framdriftsplan og milepæler i prosessen 4. Foreslå hvordan innbyggerne skal informeres og involveres 5. Utvalget skal ha spesielt ansvar for å følge med på hva som skjer i kommunereformprosessen på nasjonalt og regionalt hold, og gi råd til kommunestyret basert på dette 6. Utvalgets møteplan følger formannskapsmøtene som følgende i 2014 og 2015: Onsdag 15.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 29.oktober 2014 kl.10:15 Onsdag 12.november 2014 kl.10:15 Onsdag 03.desember 2014 kl.10:15 Onsdag 14. januar 2015 kl. 10:15 Onsdag 4. februar 2015 kl. 10:15 Onsdag 11. mars 2015 kl. 10:15 Onsdag 0. april 2015 kl. 10:15 Onsdag 13. mai 2015 kl. 10:15 Onsdag 10. juni 2015 kl. 10:15 Onsdag 12. august 2015 kl. 10:15 Onsdag 2. september 2015 kl. 10:15 Møtereferat: Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 11:20 Tilstede: Bjørg Tingstad, Trygve Jonny Sandvik (varamedlem for Jarle Elden), Ingri M. Langaas Mausner, Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 1) Varaordfører og rådmann deltok på Fylkesmannens Nyttårskonferanse, der kommunereformen var en del av programmet. Det kom ikke fram noen konkrete nyheter.

6 2) Tidligere ordfører i Inderøy kommune inviteres til kommunestyremøte i januar, for å snakke om prosessen ved kommunesammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy i ) Fosnes kommune deltar i felles utredning med kommunene i Midtre og indre Namdal om grunnlagsmateriale for sammenslåing av 11 kommuner i Namdalen. 4) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (uthevet skrift): Dato: Tidspunkt: fra 10:15 til 11:45 Tilstede: Bjørg Tingstad, Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner, Frank Finstad Guldvik, Eva W. Tranås, Ingunn Duun og Rønnaug Aaring. 5) Ordfører og rådmann refererte fra sine møtedeltakelser siden forrige møte, deriblant ordførerens møter på bibliotekene. 6) Nyttige erfaringer i forbindelse med tidligere ordfører i Inderøy kommune sin gjennomgang av prosessen med sammenslåing av Inderøy og Mosvik kommuner ble gjennomgått. 7) Ordføreren deltar på møte med elevrådet for å utveksle synspunkter om kommunereformen. 8) Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har i samarbeid utarbeidet «Statistikk som grunnlag for regional planlegging». Noe av dette ble delt ut på møtet, rapporten gjennomgås på møte i mars. 9) Oppgaver pr opprettholdes pr med følgende tillegg (uthevet skrift): Interessenter Ordfører Oppgave Informerer i «Ordførerens hjørne» Orientering i kommunestyret ved tidligere ordfører i Inderøy kommune Invitasjon til kommunereform-prat med ordføreren på bibliotekene Deltakelse på elevrådsmøte i februar

7 Formannskap Innbyggere Brukere Tillitsvalgte Ansatte Rådmann Eksterne samarbeidspartnere Referatsak i hvert kommunestyremøte Politisk behandling av statusplan i januar Politisk behandling av rådgivende folkeavstemning i mai Politisk behandling av utredning i juni Politiskbehandling av veivalg i september Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Folkemøte i mai Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Ordfører deltar på møter med eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra utvalgsmøtene sendes alle tillitsvalgte Fast sak i ordinære AMU og tillitsvalgtmøter Referat fra utvalgsmøtene publiseres i INFO-avisa Utarbeider referat og administrerer oppfølging av vedtak Oppretter mappe for arkivering av innspill innbyggerne Deltakelse ved fremleggelse av Ekspertutvalgets rapport Samarbeidspartnere varsles om vedtak i utvalget

8 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG annen hver mandag (partallsuker) Åpent bibliotek på Salsnes Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever ONSDAG Allidrett Friidrett kl Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Åpent bibliotek Salsnes TIRSDAG Drilløvelse Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole Fotballtrening G Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever TORSDAG Treningsaktivitet for ungdomsskoleelever og Åpent bibliotek Jøa FREDAG Skolemusikkøvelse Øvelse Ekko samf.huset LØRDAG SØNDAG

9 Aktivitetskalender Februar Lørdag 14. Lørdagsgrøt kl 15:00 Fosnes bygdemuseum Torsdag 19. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Søndag 22. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 24. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Lørdag 28. Sprell levende kl. 11:00 Dun kirke Stiklingens matkurs kl. 11:30 Jøa skole Mars Onsdag 4. Dugnad registrering av gjenstander kl. 18:00 Fosnes bygdemuseum, skolestua Mandag 9. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 10. Menighetskveld m/årsmøte kl. 19:15 Dun bedehus Fredag 13. Skolemusikkbasar kl. 19:00 Jøa samfunnshus Lørdag 21. Sprell levende kl. 11:00 Dun kirke Søndag 22. Gudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 23. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 24. Kirkens nødhjelp fasteaksjon kl. 18:00 dør til dør Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Tirsdag 31. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim April Torsdag 2. Påskemåltid kl. 19:15 Dun bedehus Mandag 6. Gudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Gudstjeneste kl. 14:00 Salen kapell Mandag 13. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 23. Kommunestyremøte kl. 19:15 - kommunestyresalen Mandag 27. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Tirsdag 28. Trivselskaffe kl. 11:00-13:00 Fosnes sykeheim Mai Mandag 4. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole

10 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFO FRA KIRKEKONTORET GUDSTJENESTER Søndag 22. febr. kl i Dun kirke. Søndag 22. mars kl i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmantene medvirker. Kirkekaffe. Skjærtorsdag 2. apr. kl på Dun bedehus. Påskemåltid for hele familien. Nærmere info kommer. 2. påskedag 6. apr. kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste. 2. påskedag 6. apr. kl i Salen kapell. Høytidsgudstjeneste. Søndag 26. apr. kl i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene og markering for 10. klassingene. Kristi himmelfartsdag 14. mai kl i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 17. mai kl i Dun kirke. Gudstjeneste. UNGDOMSKLUBBEN Mandag 23. feb. Volleyballturnering i gymsalen. Mandag 9. mars Kreativ aften på Dun bedehus. Mandag 13. apr. Tur til gapahuken. For 7. klasse og oppover. Tidsramme: kl ETTERMIDDAGSTREFF På Fosnes sykeheim Onsdag 11. mars kl Onsdag 15. apr. kl Onsdag 10. juni kl Sang Andakt Utlodning Bevertning Et samarbeid mellom Saniteten og menigheta.

11 MENIGHETSKVELD MED MENIGHETENS ÅRSMØTE Tirsdag 10. mars kl På Dun bedehus Årsrapport og regnskap Evt. innkomne saker Aktuelle saker må sendes kirkekontoret innen 3. mars. Den nye prosten, Dagfinn Thomassen, innleder om kirkas vei framover. Servering Utlodning «TRIVSELSKAFFE» Vi ønsker velkommen til «Trivselskaffe» på sykeheimen fra siste tirsdag i januar Ettersom tilbudet er blitt veldig populært og det har ført til plassmangel på Remma, flyttes tilbudet til stua på sykeheimen. Tilbudet er åpent for ALLE!!! Noen ganger blir det litt underholdning Vi serverer kaffe og nystekte vafler. SETT AV SISTE TIRSDAG I HVER MÅNED KL FOR DETTE TILBUDET!! Hilsen Helse- og omsorgsavdelinga i Fosnes.

12 Kriseteamet er en del av kommunens samlede beredskapssystem for håndtering av ulykker/ katastrofer m.m. Det lokale kriseteamet etableres når det eksisterende hjelpeapparat ikke er i stand til å håndtere den aktuelle situasjonen, eller når hjelpeapparatet må utvides.formålet er å tilby hjelp, støtte og omsorg til mennesker i krisesituasjoner, deres pårørende og andre berørte. Eksempler på slike situasjoner kan være uventet dødsfall, personlige kriser, ulykker, brann, alvorlige skader, katastrofer og andre hendelser. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/ de rammedes nærmiljø, gjennom mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer o.s.v. Kriseteamet er et supplement og/ eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelige hjelperessurser. Ved større katastrofer og ulykker skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen, og da er det kommunens kriseledelse som organiserer tiltakene. Når noen i kriseteamet blir gjort kjent med at det foreligger et hjelpebehov, vurderer teamet i hvert enkelt tilfelle om hjelp og støtte skal gis, hvilke tiltak som skal settes i gang og hvor lenge en skal følge opp involverte, alt etter individuelle behov. Medlemmer i det kommunale kriseteamet i Fosnes: -Psykiatrisk vernepleier Eva Solem. -Helse og omsorgsleder Anne Johanne Lajord, også med i kommunens kriseledelse. -Pleie og omsorgsleder Jane Tingstad. -Lege Mari-Ann Geving. -Sykepleier Cathrine Ørjasæter Forås. -Helsesøster Linda Aglen. -Prest Hilde Lundquist. Hvem og hvor mange av kriseteamet som involveres når det oppstår en krisesituasjon, vurderes etter hvilken type krise som oppstår, om det er barn og unge involvert, omfanget av situasjonen og lignende. Spørsmål eller andre typer henvendelser kan rettes til undertegnede. Eva solem Leder for det kommunale kriseteam, Tlf e-post:

13 Dersom du er bekymret for hvordan barn har det i heimen Av og til kan det dukke opp tanker og bekymringer hos oss i forhold til hvordan et barn blir ivaretatt i heimen sin. Det kan være at vi gjennom kjennskap til barnet stiller oss dette spørsmålet på bakgrunn av barnets oppførsel og adferd, uttalelser barnet kommer med eller det kan handle om hvordan vi helhetlig ser barnet. Slike observasjoner kan medføre at vi får tanker om hvorvidt barnet har det godt og får den omsorgen, oppfølgingen og ivaretakelsen det trenger for å vokse og utvikle seg normalt. Dette kan være et barn vi har i nabolaget vårt, eller i vennekretsen. Det kan være noen vi kjenner til fra skolemiljøet eller gjennom fritidsaktiviteter. Hvordan håndterer vi en sånn bekymring? Er det noe vi bør gjøre for å finne ut av om det er hold i denne bekymringen? Eller er det tryggest å prøve legge bekymringen fra oss, og håpe på at andre tar tak i det? Barnevernet er riktig instans for å melde slike bekymringer. Det er denne instansen som er gitt ansvar for å følge opp slike bekymringer, og for å vurdere om det er grunn for bekymring. Det er ikke sånn at hver enkelt av oss skal undersøke om det faktisk er sånn at situasjonen til barnet er bekymringsfull, -denne vurderingen skal overlates til barnevernstjenesten å finne ut av. Det er tilstrekkelig at bekymringen er til stede. En melding til barnevernstjenesten er en informasjon om at et barn kan ha det vanskelig. Barnevernstjenesten er gitt et særlig ansvar for å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. For å kunne ivareta denne oppgaven, er barnevernstjenesten avhengig av at andre som er bekymret for et barns omsorgs- eller livssituasjon melder fra. Manglende meldinger til barnevernstjenesten kan få svært alvorlige konsekvenser for barnet. Derfor svikter vi som lokalsamfunn dersom barnevernstjenesten ikke får vite om barn som lider. I et lite lokalsamfunn som vårt er slike situasjoner ekstra vanskelige å håndtere, da alle mer eller mindre kjenner hverandre. Like fullt er det viktig at vi ikke lukker øynene for det vi ser og hører rundt oss, og at vi ikke skyver tankene unna begrunnet i at dette må andre ta ansvar for.

14 Vi har alle som privatpersoner et moralsk ansvar for å melde fra til barnevernstjenesten dersom vi er alvorlig bekymret for barn. Og det er alltid det beste at den som eier bekymringen melder fra. Dersom det er ønskelig kan man rådføre seg med lege eller helsesøster. Undertegnede kan også kontaktes for å gi råd i forhold til hvordan man går fram for melde en slik bekymring. Kontaktinfo Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune: Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gt. 4, Namsos Postadresse: Midtre Namdal samkommune, Barnevern, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos, Tlf: Anne Johanne Lajord Helse- og omsorgssjef Mob:

15 Ønsker du spenning i arbeidsdagen? Liker du nye utfordringer hver dag? Ønsker du og hjelpe andre mennesker? Er politiyrket noe for deg? Politiet i Namsos ønsker deg velkommen til informasjonskveld hos politiet i Namsos og Fosnes. Torsdag 12.2 kl Målgruppe er jenter og gutter fra 18 år som kan tenke seg å søke Politihøgskolen Omvisning på politistasjonen, gjennomgang av opptakskrav, generelt om politihverdagen og lignende. Vel møtt!!

16

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall. Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall. Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall Nestleder Inger Anita

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08 LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. mai 2008 Møtetid: kl 10.30 Møtested: Kommunestyresalen Saker 009/08-013/08 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Mari-Anne Hoff, leder

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00 Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Å RSPLÅN. For Å nnerudtoppen barnehage 2014-2015

Å RSPLÅN. For Å nnerudtoppen barnehage 2014-2015 Å RSPLÅN For Å nnerudtoppen barnehage 2014-2015 Hei og velkommen til nytt barnehagea r! Vi er klare for ett nytt og begivenhetsrikt år sammen store og små. Vi har lagt bak oss ett år med ganske så store

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: Fra 14:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 7. april 2011 kl 09.45 på Kommunehuset. SAK NR. 07/11 SAK NR. 08/11 SAK NR. 09/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12

INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 INFORMASJONSHEFTE SFO VANG SKOLE 2011/12 VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL SFO VANG SKOLE. Ditt barn har nå fått plass ved SFO, og her er litt informasjon om hvordan vi har det her hos oss. Vi håper at du finner

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 APRIL Utgivelse nr. 8 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VEL OVERSTÅTT PÅSKE

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 29 30 1 2 Aksjon vår-rydding 1. Mai Theodor 3 år! Hurra 3 6 7 8 Vegard begynner å jobbe hos oss. 9 10 Kristihimmelfartsdag Planleggingsdag

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 17.01.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Det er også tid og rom til lek i uglekjelleren. LITT OM KVITREKLUBB:

Det er også tid og rom til lek i uglekjelleren. LITT OM KVITREKLUBB: Vi hadde en god tilvenningstid hos oss og det er en flott gjeng vi har. Det er alltid spennende i starten hvordan den nye barnegruppa kommer til å være i forhold til avdelingen, rutiner og aktiviteter.

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 10:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 1415 15.15 Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: 011 014/13 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Egill Vatne,

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015.

Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Arbeidsplan for Tyrihans februar 2015. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Vi feirer Tuva som blir 2 år Fiskepinner m/ potetstappe og grønnsaker 9 10 11 12 13 16 Ingen kulturskole grunnet vinterferie.

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 2 5. 6. 7. 8. 9. Samling /gå på tur 3 12. Samling: 13. 14. Bursdags feiring av januarbarn 15. 16. Samling: 4 19. Samling

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Tiden går fort og vi er allerede kommet til november. En måned for de voksne, er det det samme som en måned for barna? Barna opplever mye i løpet av en dag i barnehagen. Vi lærer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Månedsplan for Trekanten, mars 2014

Månedsplan for Trekanten, mars 2014 Månedsplan for Trekanten, mars 2014 Mandag 03.13 Tirsdag 04.03 Onsdag 05.03 Torsdag 06.03 Fredag 07.03 Mandag 10.03 Tirsdag 11.03 Onsdag 12.03 Torsdag 13.03 Fredag 14.03 På jakt etter geometriske former

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 09. juni 2008 Møtetid: Kl. 19.15 22.35 Møtested: Fosnes kommune, kommunestyresalen Dun Saker: 007/08 014/08 Av 3 medlemmer møtte 2. Følgende medlemmer

Detaljer