Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse PS 34/09 Skolegang for elever fra Lund krets i Nærøy kommune ved Salsnes oppvekstsenter i Fosnes kommune 2009/2010 PS 35/09 Årsmelding og regnskap for Midtre Namdal Regionråd PS 36/09 Salg av aksjer i Offshore Union PS 37/09 Endring i møteplan for KST høsten 2009 PS 38/09 Referatsaker: RS 16/09 RS 17/09 RS 18/09 RS 19/09 Status i brusaken Befaringsrapporter, kontroll med omsetningen av alkohol Befaringsrapporter, konreoll med omsetningen av alkohol Årsmelding 2008 for Olav Duun-stiftinga i Namdalen RS 20/09 Revisjonsberetning for 2008 RS 21/09 RS 22/09 Referat - styringsgruppemøte for Marin konsulent Tilbud om tilskudd fra regionalt utviklingsfond Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet, og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 14.september 2009 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne, Takk - og lykke til! Bjørg Tingstad Takk for en trivelig sommer! Takk til alle som har gjort en innsats for lokalsamfunnet ved å bidra til sommerens aktiviteter! Takk til initiativtakere, organisatorer, bidragsytere og dugnadsgjenger på alle nivå! Gjorde du ikke annet enn å delta på et arrangement, sier du? Takk til deg også! Å delta på lokale arrangement er også en innsats! Hva var vel et arrangement uten deltakere? Takk også til alle som i løpet av sommeren har utvist godt vertskap for besøkende i kommunen - å bli møtt av hyggelige og hjelpsomme mennesker er den beste reklamen et sted kan få! Takk til frivillige organisasjoner, næringsdrivende, kommunalt ansatte og positive innbyggere som gjennom sitt arbeid og innsats bidrar til at Fosnes er et godt sted å leve! Takk for at du bruker stemmeretten din! Gjennom at du går og stemmer ved Stortingsvalget 2009, er du med og bidrar til å styrke demokratiet i Norge. Liten valgdeltakelse er et dårlig tegn - da er det de få som bestemmer! Ta ansvar for at alle med stemmerett i familien og vennekretsen din avlegger sin stemme. Be ungdommene om å forhåndsstemme hvor de nå enn er i landet! Du kan stemme på valgdagen 14. september (Salsnes folkebibliotek, Plassen forsamlingshus, Bergum bedehus, Jøa samfunnshus), eller du kan forhåndsstemme fram til 11. september ved å møte opp på Fosnes Servicekontor - åpent ukedager Lykke til med nytt barnehage- og skoleår til små og store! Spesielt ønsker jeg lykke til med nytt skoleår til dere som starter på videregående skole og hybelliv! Jeg håper dere finner dere godt til rette. Jeg håper også at dere i framtida fortsatt vil være positive bidragsytere i forhold til heimkommunen - enten det er i form av organisasjonsliv, kontakt med heimemiljøet og/eller konstruktive tilbakemeldinger. Framtida vil helt sikkert by på mange utfordringer - det kan være godt å vite at en har et ankerfeste i heimkommunen. Jeg ønsker også Fosnes kommune lykke til i samkommuneforsøket! Vi har nå en 4-årig fosøksperiode der vi bl.a. kan finne ut om samkommune er svaret på gode velferdsordninger for innbyggerne, og om det er svaret på kommunestrukturdebatten. Vi fortsetter å ro mange åretak ilag for Fosnes!

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes > Friidrettstrening klasse Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Fotballtrening J og G Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa > Stavgang trim Oppmøte Jøa samfunnshus Trygge, spreke eldre Fotballtrening J og G Fotballtrening J og G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole ONSDAG Terrengløp Jøa stadion Åpent bibliotek Jøa Skytetrening voksne Skytterbanen Jøa Gratis segling med Fembøringen Siglurd Brakstad Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TORSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Fotballtrening J og G Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitetskalender AUGUST SEPTEMBER ONSDAG 2. Åpen avfallsplass Salsnes kl TORSDAG 3. Åpen avfallsplass Jøa kl SØNDAG 6. Rakkavikadag og friluftsgudstjeneste med dåp i Rakkavika kl 1100 SØNDAG 13. Kulturminnedagen 2009 Fosnes bygdemuseum kl 1200 SØNDAG 13. Basar på Plassen, Elvalandet kl Elvalandet il MANDAG 14. Kirkevalget 2009 MANDAG 14. Stortingsvalg 2009 SØNDAG 27. Sanitetsbasar i Dun bedehus ONSDAG 30. Tur til fylkestingsbehandling av handlingsplan for samferdsel Jøa veg- og brulag OKTOBER TORSDAG 1. Åpen avfallsplass Jøa kl ONSDAG 7. Åpen avfallsplass Salsnes kl ONSDAG 14. Menighetsbasar Dun kirke kl Ukjent fotograf

5 Velkommen til Spørretimen Vi innfører en praksis med Spørretime foran hvert kommunestyremøte. Dvs. at innbyggere i Fosnes kan stille spørsmål til ordfører og kommunestyre om saker og forhold man ønsker svar på i offentlighet. For at svarene skal kunne bli best mulig, må spørsmålene meldes til ordfører seinest dagen før kommunestyremøtet. Bruk telefonen, post eller e-post. Velkommen til å bruke Spørretimen. Bjørg Tingstad Ordfører Tlf Mobil: e-post: Fosnes kommune Står du i manntallet? Manntall for Fosnes kommune ved stortingsvalget 2009 er lagt ut til offentlig ettersyn følgende steder: Salsnes Kro, hos Elisabeth og Jonny Nufsfjord (Elvalandet), Seierstad Dagligvare, Jøa S-lag og Fosnes servicekontor (Dun). Manntallet ligger ute til og med valgdagen 14. september. Den som ikke står i manntallet kan ikke avlegge stemme ved valget. Det er derfor svært viktig at du undersøker dette. Den som mener at vedkommende selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Skriftlig og begrunnet klage sendes snarest til Valgstyret i Fosnes, kommunehuset, 7856 Jøa. På valgdagen kan du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si den kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i perioden Spørsmål vedrørende Stortings- og sametingsvalget 2009 rettes til ordfører. Bjørg Tingstad Ordfører/leder i valgstyret

6 Demokratimesterskapet 2009 Hva tror du innbyggerne i Fosnes kommune har mest lyst til å bruke kr på? - gratis barnehageplasser i en periode? porsjoner rømmegrøt på basar eller bingo? - bemanning og lokaler for en ungdomsklubb i 8 måneder? - frukt til skoleelevene elever i et helt skoleår? passeringer i en bomring til 20 kroner? - eller glass akevitt til beboerne på sykeheimen? - kreativitetsstipend for ungdom? - eller noe helt annet? Kommunene og bydelene som deltar i Demokratimesterskapet '09, kjemper om å få høyest valgdeltakelse under årets Stortingsvalg - og dermed motta premien på kroner. Premien er sponset av Kommunenes Landspensjonskasse (KLP), og de ønsker at innbyggerne skal få være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Målet er å skape engasjement rundt det å bruke stemmeretten ved å ha fokus på demokrati, deltakelse og dugnadsånd, ikke bare partipolitikk. Alle over 16 år kan melde på sin kommune. Førstemann blir vår kontaktperson og ordføreren får en e-post om at kommunen er påmeldt. Det kan være greit for kommunene å vite at de ikke er pålagt å sette i gang nye tiltak for å få opp valgdeltakelsen, men at konkurransen heller kan være en motivasjonsfaktor for innbyggerne. Det er enkelt å melde seg på ved å bruke påmeldingsskjemaet på Sjekk om kommunen din allerede er påmeldt først alle deltakere finner du på nettsiden. Demokratimesterskapet 2009 er finansiert av Kommunal- og regionaldepartmentet (KRD). Vi håper dere støtter opp om kampen for det lokale engasjementet og det norske demokratiet. Høy valgdeltakelse og kroner er ikke det verste som kan skje en norsk kommune! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill: Prosjektleder Lise Marie Mørkved, mob

7 Husk! KULTURMINNEDAGEN 2009 Søndag 13. september kl 12 på Fosnes bygdemuseum Kulturminnedagen skal skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Den er en del av en europeisk markering, European Heritage Days, som Europarådet tok initiativet til. En nasjonal komité har ansvaret for markeringen her i landet. Komiteen er oppnevnt av Miljøverndepartementet og har representanter fra Norges kulturvernforbund, Riksantikvaren, ABM-utvikling og Norges museumsforbund. Les mer på: Årets tema er VANN OG DAGLIGLIVETS KULTURMINNER Ordfører Bjørg Tingstad: Kulturminner i Fosnes Bildeframvisning ved Anne-Lill Newermann Underholdning/kulturelle innslag Salg av rømmegrøt, kaffe og vafler 4H deltar med leiker m.m. Velkommen! Styret

8 Nytt fra helse og sosialavdelingen: Utvidelse av Pasientombudets arbeidsområde Nytt navn: Pasient- og brukerombudet i Nord- Trøndelag. Fra blir Pasientombudets arbeidsområde utvidet til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester, med bl.a. endring av navn. Utvidelsen innebærer at Pasient- og brukerombudet skal behandle henvendelser ang. kommunens helsetjenester (fastlege, legevakt, fysioterapi, psykiatrisk helseteam, hjemmesykepleie, sykehjem etc.) Ordningen vil også omfatte kommunale sosialtjenester (brukerstyrt personlig assistent, praktisk bistand som boveileder og hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning, støttekontakt etc.) Økonomisk sosialhjelp, miljørettet helsevern og kvalifiseringsprogram/-stønad er unntatt. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasienters behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten og bidra til bedre kvalitet på tjenesten. Pr. i dag er det spesialisthelsetjenesten som er Pasientombudets arbeidsområde. Likevel utgjør ca. 20 % av alle henvendelsene saker fra kommunal helse- og sosialsektor, og ombudet har delvis bistått i disse sakene når de har hatt kapasitet til det. Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser fra både pasienter, pårørende og helsepersonell. De som henvender seg får informasjon, råd og veiledning. Pasientog brukerombudet prøver å løse henvendelsene på lavest mulige nivå, gjerne i direkte muntlig kontakt med tjenesteytere. I enkelte saker kan det bli behov for mer bistand, og det vil bli tatt hånd om av ombudet. Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag vil ha 3 stillinger som skal betjene befolkningen, og hovedkontoret er på Fylkets Hus på Steinkjer. I tillegg vil det være regelmessig kontortid på sykehusene Namsos og Levanger. Pasientombudet i Nord-Trøndelag: Kjell Vang tlf Adr. Fylkets Hus, 7735 Steinkjer.

9 BOSTØTTE endring av ordningen fra 1. juli Fra 1. juli i år ble bostøtten utvidet til i hovedsak å omfatte alle med lave inntekter og høye boutgifter. Hva er bostøtte Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en trygg og god bolig. Hvem kan få bostøtte Alle over 18 år kan søke om støtte med unntak av studenter uten barn og militære som har egne ordninger. Boligen skal være godkjent for bruk hele året og være en selvstendig bolig med egen inngang og ha mulighet for hvile og matlaging i tillegg til eget toalett/bad. Streng behovsprøving når det gjelder krav til inntekt. Tak på hvor høye boutgifter det gis støtte for. Søknad og saksgang Bostøtteskjema får du ved å henvende deg til helse og sosialsjefen (bostøttekontoret) eller servicekontoret i kommunen. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon, (husleie, boliglån etc.) sender du innen fristen til bostøttekontoret. Utbetaling: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Vedtak og behandling: Ca. den 10. i måneden etter For mer informasjon, kontakt bostøttekontoret i kommunen.

10

11

12

13

14 Informasjon fra LEGEKONTORET Siden vi fikk ny lege har i januar har vi fordoblet antallet pasienter på fastlegelisten. Dette medfører at det er mer å gjøre ved legekontoret. Sekretæren har i perioder ikke hatt kapasitet til å svare på alle telefoniske henvendelser til en hver tid. For å løse dette problemet på best mulig måte vil vi prøve å innføre telefontid mellom kl og kl hvor sekretær vektlegger å være tilgjengelig ved telefonen. På nyåret vil vi evaluere om dette fungerer bra. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på dette. Ellers vil jeg minne om at våre kontordager på JØA: Partalls uker: Mandag ( lege + sekretær ) Torsdag ( lege + sekretær ) Oddetalls uker: Mandag ( lege + sekretær ) Torsdag ( sekretær ) Skulle det være behov for å få snakket med din fastlege Dr. Geving utover disse dagene, kan du kontakte Robrygga legekontor, tlf Vennlig hilsen Cathrine Ørjasæter Forås Sekretær /Sykepleier

15 Vaksine mot influensa. -foreløpig informasjon. Vaksinen vil mest sannsynlig være ferdig i månedsskifte september/oktober. Vi vet ennå ikke hvilket tidspunkt vi kan starte med vaksineringen, og hvilke grupper som først blir prioritert. Dette vil det komme sentrale føringer på som vi må følge. Det vil bli gitt informasjon til alle innbyggere i god tid før vaksinasjonen skal starte. Er du usikre på om du bør/skal vaksinere deg, ta kontakt med fastlegen din. Kari Ørjasæter Bakke Helse og sosialsjef På grunn av. svært lite nedbør i sommer, er det ekstremt lavt grunnavnnsnivå ved vassanlegget på Dun. For anlegget i Fosnesmoan er det betraktelig bedre og vi pumper derfor fra dette anlegget, over til Dun. På grunn av at det i tid tar rundt 1 mnd. før økt nedbør gir resultater i vannkilden på Dun, ber vi at abonnentene på Jøa fortsatt begrenser vannforbruket mest mulig Plan og utviklingssjefen

16 Alle brutilhengere Kjenn deres besøkelsestid! 30. september er århundrets viktigste dag (så langt) for Jøabrua. Nord-Trøndelag Fylkesting behandler fylkets transportplan denne dagen. For oss er poenget at Jøabrua kommer høyest mulig opp på denne planen. Jøa Veg - og Brulag ønsker at mange, mange Jøbygg i grønne bruskjorter skal sitte i tingsalen under behandlingen. Der skal vi sitte som en påminning til politikerne om at vi har ventet lenge nok, og at vi husker det de har sagt fra tingets talerstol i løpet av de siste knappe to årene. Derfor er dette en sterk oppfordring om å delta på denne viktige turen. Planlegg i god tid, og sørg for at dere har bare denne ene saken på timeplanen den 30. september! Nærmere orientering om reisemåte og tid kommer senere Jøa Veg- og Brulag Lorentz Åge Langaas

17 Kommunal bolig vurderes solgt Fosnes kommune vurderer å selge kommunal bolig på Dun, på folkemunne også kalt Nakkenhuset, men med den offentlige benevnelsen bolig nr. 1. Bolig nr 1, gnr 45 bnr38 har en eiendomstomt på m² 1.072m² Boligen ligger i regulert område på Dun og ble oppført Boligen har hovedetasje med sokkel inkl. garasje og har et bebygd areal på 182 BTA m². Bruksareal for hovedetasjen er 88m² og for sokkel 80m² inkl. garasje. Boligen er vedlikeholdt og påkostet noe siden 1987 Mulig eiendomssalg vil skje til høystbydende og Fosnes kommune forbeholder seg retten til å forkaste bud som vurderes å ligge under markedspris. For å få like forhold for mulige tilbydere, settes tilbudsfristen til fredag 4. september kl. 12. Tilbudet skal være skriftlig. Mottas flere tilbud vil alle få sjansen til å høyne sine tilbud i en nærmere bestemt tidsperiode. Det foreligger takst for boligen som utleveres sammen med budskjema ved servicekontoret. For visning av boligen kontaktes teknisk kontor for avtale om tidspunkt. Tilbudene sendes Fosnes kommune, teknisk kontor, 7856 Jøa og konvolutten merkes med: Tilbud kommunal bolig nr 1. Fosnes miljøtorg! MNA vil gjøre ett forsøk med lengre åpningstider i høst og redusert i desember-januar-februar. Følgende tider gjelder for Salsnes: 2. september - 7. oktober - 4. november: kl Desember-januar-februar stengt Jøa: 3. september - 1. oktober - 5. november: kl Desember-januar-februar stengt

18 Søndag 13. september kl holder støtteforeningen for Elvalandet idrettslag basar på Plassen. Salg av lodd med mange fine gevinster. Tombola, kaffesalg. VELKOMMEN En stor takk til alle de 21 som på svært kort varsel tok seg tid til å dra på Arbeiderpartiets valgkampåpning den 14. august i Namsos med, bruskjorte og godt markeringshumør. Vi ble lagt merke til. Jøa Veg- og Brulag L.Å.

19 Fra åpninga av Olav Duunstevnet 2009 Foto: Bjørg Tingstad Utescenen på Brakstad Jøbl Sangerknaben Foto Bjørg Tingstad

20 Lars Bremnes akkompagnert av Georg Buljo på gitar Foto: Bjørg Tingstad Publikum ca. 300 stk Foto: Ella

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09 Søndag 8. mars blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei. Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00 Inngang: Med kostyme gratis! Uten kostyme kr.

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer