Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til ordfører fra PS 52/09 Egenbetaling for div. pleie- og omsorgstjenester for 2010 PS 53/09 Betalingssatser oppvekst og kultur 2010 PS 54/09 Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune PS 55/09 Budsjettsaldering 2. halvår 2009 Fosnes kommune PS 56/09 Referatsaker: RS 29/09 Status i brusaken RS 30/09 Tilsagn om skjønnsmidler 2009 for gjennomføring av utredningsprosjekter for NAV i Nord-Trøndelag og kartlegging av interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag - tilleggsbevilgning. RS 31/09 Søknad om skjønnsmidler for 2009 Implementering og utvikling av samkommuneforsøket i Midtre Namdal RS 32/09 Forlengelse av forsøk etter kirkeloven 5 for fellesrådene Fosnes, Flatanger, Overhalla og Namsos Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 5. desember 2009 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Ordførerens hjørne, November 2009 To viktige ting på S... Sykehus og Seierstad... På bildet står Kjellrun Skjærvik ved den gamle sykekorga som ble brukt til syketransport i "gamle dager". I handa har hun jordmorveska hennes Sigrid Grav. Begge gjenstandene kan ses på Fosnes bygdemuseum. Sykehuset Som de fleste har registrert går det nå en debatt om hvordan oppgavefordelinga mellom sykehusene i Nord-Trøndelag skal organiseres. Et strukturutvalg har skissert ulike modeller for hvordan det nord-trønderske sykehusbildet skal se ut i framtida. Spesielt vekker punktene om akuttberedskap og fødeavdeling debatt. Fosnes kommunestyre vedtok på forrige møte en uttalelse der vi tydelig uttrykte bekymring på namdalingers vegne for at det velges en modell som betyr en svekkelse av Sykehuset Namsos. Siden da har folk både i sør- og norddelen av fylket hatt debattinnlegg vedrørende saka. Og flere beklager nå at det blir en verbal skyttergravskrig mellom de som sokner til Sykehuset Levanger og oss namdalinger. Vi blir manet til å sette oss inn i de faglige forhold før vi uttaler oss. Og sjølsagt har mange faglige forhold endret seg kraftig de seinere år. En ambulanse er f.eks. ikke lenger bare et transportmiddel for syke mennesker, men mer å regne som et lite akuttmottak i seg sjøl. Slik at avstand til sykehuset ikke er så avgjørende lenger, hevdes det. Og i de mest akutte situasjoner må folk likevel sendes til St. Olav i Trondheim. Jeg tror at sykehuset er en usedvanlig viktig brikke for Namdalen. Og om jeg er aldri så ufaglig forbeholder jeg meg retten til å være med å debattere sykehusstruktur og funksjonsfordeling. Faglighet er viktig. Og fornuftige forandringer må en hele tida være forberedt på. Men denne debatten kan aldri bli bare faglig! Den er også svært politisk. Den handler om trygghet. Den handler om geografi og avstander. Og den handler om kompetanse. Hvis vi aksepterer at det er opplest og vedtatt at det nærmest er umulig å skaffe kompetanse til Namsos, ja da er vi ille ute på mange områder i Namdalen! Seierstad havn Jeg har fått spørsmål om havneplanene på Seierstad vil bli tatt opp igjen av det sittende kommunestyre. Til det er svaret at kommunen er kjent med at Statens vegvesen har planer for nytt ferjeleie på Seierstad. I vegvesenets skisseplan inngår også ny kai omtrent slik som på Ølhammeren, samt ny oppstillingsplass for biler. Fylkestinget har nå fulgt opp sin handlingsplan med å bevilge 22 mill kroner til dette, og vi forventer nå at Statens vegvesen starter prosessen så raskt som mulig. Vegvesenets planer må da sammenholdes med øvrige planer for området. Dette blir spennende! For 22 millioner skulle vi få et skikkelig solid ferjeleie til bru-anleggsperioden starter!

3 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes > Friidrettstrening klasse Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Allaktivitet unger født Jøa samf.hus Allaktivitet unger Født Åpent bibliotek Jøa Skytetrening voksne Skytterbanen Jøa Dame / herretrim Jøa samf.hus FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus LØRDAG SØNDAG

4 Aktivitet ktivitetskalender NOVEMBER TORSDAG 19. Hildes aften er dessverre avlyst. FREDAG 20. Jøbl-revy Familieforestilling Jøa samfunnshus LØRDAG 21. Jøbl-revy Festforestilling m/ dans ( Rubbel & Beat ) Jøa samfunnshus MANDAG 23. Ungdomsklubb Dun bedehus kl ONSDAG 25. Formiddagstreff Fosnes sykeheim kl ONSDAG 25. Årsmøte i Jøa veg- og brulag Fellesrommet Jøa skole kl FREDAG 27. Julemesse på Åsly Vil du selge dine produkter meld fra til Trine mob innen LØRDAG 28. Julemesse på Åsly Vil du selge dine produkter meld fra til Trine mob innen SØNDAG 29. Adventsgudstjeneste med konfirmantene Dun kirke kl SØNDAG 29. Førjulsfest for de over 60 år middag og underholdning Jøa samfunnshus kl DESEMBER TORSDAG 3. Julegudstjeneste med oppvekstsentertet i Salen kapell kl LØRDAG 5. Juleverksted for små og store Åsly forsamlingshus Kl SØNDAG 6. Adventkveld for hele familien kl Dun Bedehus Årsmøte i Ungdomslaget LIV kl Åsly forsamlingshus TIRSDAG 8. Mens vi venter Kulturskolens årlige førjulskonsert med nåværende og tidligere elever Dun kirke kl LØRDAG 12. Julebord på Åsly påmelding til Trine mob innen 1. desember MANDAG 14. Ungdomsklubb Dun bedehus kl SØNDAG 20. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl SØNDAG 20. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl TIRSDAG 22. Julegudstjeneste-verksted Dun kirke kl TORSDAG 24. Hele familiens julegudstjeneste Dun kirke kl LØRDAG 26. Høytidsgudstjeneste Dun kirke kl LØRDAG 26. Høytidsgudstjeneste Salen kapell kl SØNDAG 27. Tredagsfest i Jøa samfunnshus med Klabblaget Forhåndssalg billetter 12. desember kl TIRSDAG 29. Juletrefest på Åsly ONSDAG 30. Korg- og pakkefest på Åsly

5 Velkommen til Spørretimen Vi innfører en praksis med Spørretime foran hvert kommunestyremøte. Dvs. at innbyggere i Fosnes kan stille spørsmål til ordfører og kommunestyre om saker og forhold man ønsker svar på i offentlighet. For at svarene skal kunne bli best mulig, må spørsmålene meldes til ordfører seinest dagen før kommunestyremøtet. Bruk telefonen, post eller e-post. Velkommen til å bruke Spørretimen. Bjørg Tingstad Ordfører Tlf Mobil: e-post: DATAKVELDER FOR ELDRE Fosnes pensjonistforeningen og Fosnes kommune ved Eldrerådet vil arrangere kvelder med dataopplæring for eldre. Opplegget vil legges etter innmeldte ønsker og behov. Vi har tilgang på PC-er på opplæringsrommet i kommunehuset. Dette vil være et tilbud for alle uansett om du aldri har slått på en PC før, eller om du har brukt PCen en del, og ønsker å lære mer. Vi ønsker innspill på tema. Hva ønsker du å lære mer om? Internett og muligheter her? Bildebehandling? Vi kommer tilbake med dato og program på nyåret. Meld din interesse og innspill til Fosnes eldreråd v/ Sonja H. Telefon eller e-post

6 Helsestasjon informerer: Mandag 23. november blir det på Jøa skole markert Verdens Psykisk Helsedagen og MOT TIL Å GLEDE DAGEN. Mottoet for dagen er: VI SKAL SKAPE ENKEL GLEDE MED ENKLE MIDLER! Ungdomskole elevene er blitt utfordret til å bidra med å lage lunsj til resten av elevene ved skolen. De og resten av skolen er utfordret til å vise omtanke ved å gjøre noe hyggelig mot andre! Oppdatering influensa A(H1N1)-situasjonen Publisert folkehelseinstituttet Stikkord:Influensa A(H1N1) - svineinfluensa Både forekomsten av influensaliknende sykdom og antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller fortsatte å øke kraftig i hele landet i uke 45. Vi er derfor inne i en ny bølge som er betydelig større enn sommerbølgen. Samlet tyder overvåkningsdataene på at det pandemiske influensaviruset nå har spredd seg epidemisk til hele landet, med mest omfattende aktivitet på Sør-, Øst- og Vestlandet. Mer informasjon om influensa A(H1N1)-situasjonen kan hentes på eller panedemi.no. Fosnes kommune har ennå ikke registrert forekomst av influensa. Vaksinasjon vil derfor kunne gi bedre dekning enn andre kommuner som er rammet. I løpet av november har vi klart å vaksinere største gruppen av risikogrupper og andre prioriterte grupper. Resten av innbyggere ble tilbudt vaksinen 16.november. Påfyll av vaksine til barn under 10 år blir 27. januar kl ved JØA Helsestasjon Vi forstår at situasjonen har vært mer krevende enn først antatt, særlig informasjon ut til alle innbyggere. Situasjonen blir i etterkant evaluert og forhåpentligvis blir lignende situasjon bedre ivaretatt. Vi takker for deres forståelse og imøtekommende holdning.

7 Fortsatt anbefalte beskyttelse og hygieneråd som kan hjelpe til med å hindre spredning av viruset: Begrens nærkontakt med diagnostiserte syke personer. Den som er syk må holde avstand til andre for å unngå smittespredning, og gjerne bruke munnbind når du må oppholde deg i nærheten av andre smittemottagelige personer. Dekk til nese og munn med et papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og kast lommetørkleet rett etter bruk. Vask så hendene. Vask hendene ofte med såpe og vann, spesielt hvis du hoster/nyser. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er også effektive. JULEN 2009 HELSESØSTERTJENESTEN VIL ØNSKE ALLE SMÅ OG STORE RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 2010 Samtidig vil vi takke for godt samarbeid både med foresatte og samarbeidskollegaer i det året vi snart legger bak oss og ser frem til et nytt rikt år! Jordmor Synnøve blir å treffe; og 30. desember 6. jan på nyåret! Helsesøster Isabel blir å treffe; og 18. desember og 4. januar på nyåret!

8 Bestillingstransport - Tilbringertjeneste Visste du at du kan bestille skyss til og fra heimen din fra Seierstad når du skal reise med Namdalingen, og kun betale busstakst? For å bestille transport ringer du Du vil bli satt over til nærmeste bestillingskontor. (Dersom du ringer fra mobiltelefon taster du 1 for å godkjenne at vi lokaliserer hvor du ringer fra.) Bestillingstelefon har åpningstid kl alle dager. Alle reiser må bestilles senest 6 timer i forveien. For å ha rett til tilbringertransport må kundens henteadresse være minimum 2 kilometer fra Seierstad. Oppgi navn, telefonnummer og hvor og når du skal reise. En drosje eller minibuss henter deg og bringer deg til eller fra kaia på Seierstad. Du betaler det det ville kostet med buss for turen, uansett hvilket kjøretøy som henter deg. Behov for tilbringertjeneste til Namsos? Nord-Trøndelag fylkeskommune v/trønderbilene tilbyr buss hver time mellom Namsos og Steinkjer (kl. 05:30 19:30 fra Namsos, 6:20 22:20 fra Steinkjer). I tillegg tilbyr fylkeskommunen bestillingstransport (tilbringertjeneste) til bussbillett-pris fra steder uten kollektivtransport til nærmeste bussholdeplass. For at vi i Fosnes også skal få tilbud om slik utvidet tilbringertjeneste (fra Jøa, Elvalandet eller Salsnes til / fra Namsos), må vi dokumentere et behov. Spørsmålet er derfor om et slikt behov finnes? Ville du benyttet et slikt tilbud? Eventuelt hvor ofte? Meld behov til Eldrerådet v/ sekretær Sonja H telefon eller på e-post til

9 Gamle bilder? I forbindelse med dokumentasjon av ulike kulturminner er jeg på jakt etter gamle bilder fra Fosnes. Dersom du har noe du tror kan være interessant i denne sammenheng, vil jeg svært gjerne låne bildene slik at de kan scannes (kopieres). Kikk i gamle skoesker og i gamle album og se om du finner noe interessant! For eksempel er det interessant med bilder fra: - skolehistoria (klassebilder, bilder av skolebygningene på Salsnes, Nufsjord, Skjærvika, Dun ) - kirkehistoria (bilder av kirkebyggene, fra dåp, konfirmasjon, bryllup ) - meierihistoria (bilder av meieri utendørs og innendørs-, melkebil, melkespann ) - ulikt hverdagsarbeid (fiske, jordbruk, håndarbeid, husarbeid ) - skogsarbeid i Salen - passasjer- og godsbåter - bilder fra utflukter, turer.. og mye annet Jeg er bare interessert i bilder som eieren gir sin tillatelse til å bruke i presentasjoner/offentliggjøring. Planen er å lage korte digitale fortellinger om vår lokalhistorie. Send meg gjerne interessante funn, du får dem fort tilbake! Bjørg Tingstad Undersøkelse om lokaldemokrati Fosnes kommune har sagt seg interessert i å være med i en undersøkelse om lokaldemokrati. Det er Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet som står bak undersøkelsen. Vi håper derfor at de av dere som blir oppringt av et meningsmålingsinstitutt vedrørende dette, tar dere tid til å svare på noen spørsmål. I tillegg til et utvalg av innbyggere generelt, vil også de folkevalgte bli intervjuet. Ordføreren

10 Regulering av kommunale eiendomsavgifter. Fosnes formannskap vedtok i møte at forslag til regulering av kommunale eiendomsavgifter for 2010 kan legges ut til offentlig ettersyn. Dokumentene kan ses på Fosnes kommunes hjemmesider, Fosnes servicekontor, bibliotekene på Salsnes og Jøa og på Seierstad Dagligvare fra 16. november til 11. desember Saken skal behandles i Fosnes kommunestyre den 17. desember Innbyggere og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader til forslagene. Merknadene må være skriftlig og må være kommet til Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa før behandlingen i kommunestyret finner sted. Merknaden kan også sendes som e-post til: Plan og utviklingssjefen ******************************************** Avlesning av vannmålere. Det er på tide å lese av vannmåleren igjen. Vennligst foreta avlesning og send oss tallene ved årsskiftet. Vi trenger følgende opplysninger: Navn. Avlest dato: Målerstand: Bruk gjerne våre hjemmesider for registrering av vannforbruk. Undermeny Tekniske tjenester / Informasjon Avlesningen kan også sendes pr. brev, fax , telefon , eller epost: Dersom avlesning mangler vil vi fakturere etter stipulert forbruk. Med hilsen Plan og Utvikling

11 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: FORMIDDAGSTREFF I samarbeid med Saniteten Onsdag 25. nov. kl på Fosnes sykeheim Andakt Servering Utlodning GUDSTJENESTER Dun kirke søn 29. nov. kl Salen kapell tors. 3. des. kl Fosnes sykeheim søn 20. des. kl Dun kirke julaften kl Dun kirke andre juledag kl Salen kapell andre juledag kl Adventsgudstjeneste med konfirmantene Julegudstjeneste med oppvekstsenteret Julegudstjeneste Hele familiens Julegudstjeneste Høytidsgudstjeneste Høytidsgudstjeneste Har du lyst til å være med å lage Julaftensgudstjenesta? Også i år vil vi ha med oss flere til å lage gudstjenesta på julaften. Både barn, unge og voksne inviteres. Aktuelle oppgaver: Bære inn figurene til julekrybba i inngangsprosesjon, tekstlesning, lystenning, sang og dramatisering. Tirsdag 22. desember kl vil vi øve i kirka Si fra til Gunn Ågot Leite på tlf Vi håper du melder deg!!

12 Kulturminnet Botnveien den gamle ferdselsåra mellom Salsnes og Kjelbotnet er trolig den eldste offentlige veien i Fosnes kommune. Veien var delt inn i roder og de ulike gårder og oppsittere i området hadde vedlikeholdsansvar for hver sine roder. De som i sin tid bygde veien kunne sitt fag! De gamle stikkrennene murt av naturstein står like fine og funksjonelle den dag i dag. Nærmest som kunstverk å regne! Stikkrenne, Gensjedalsbekken, Botnveien. Fotograf: Oddbjørn Guldvik TAKK I forbindelse med kulturminnedagen 2009 vil vi takke alle som på forskjellig vis har bidratt til å gjøre dagen til en flott dag. Takk også til alle som gjennom året har hjulpet til og gitt gjenstander til museet. Styret for Fosnes Bygdemuseum Kjellrun Skjærvik

13 Til deg kjære bilist Nå som det har blitt mørkt, oppfordrer vi alle bilister til å sakne farten når de møter hest og rytter. Noen er veldig flinke til det, og gjør det mye tryggere for både hest, rytter og bilist. Dette gjelder også blendingslysene. Vær så snill å slå av dem i god tid før du kjører forbi hesten. Lysene blender både hest og rytter og gjør det trafikkfarlig. Hvis dere kan være litt obs på dette, skal vi passe på at både hest og rytter er godt synlig i mørket. Takk for oppmerksomheten Mvh. Jøa rideklubb Maren Mausner Har du uniformseffekter fra Jøa skolemusikk liggende hjemme?? Jøa skolemusikk ønsker å få levert inn uniformseffekter som ikke er i bruk. Kanskje har du en uniform, en skolemusikkgenser eller et slips, fra den tiden din pode var med i skolemusikken? Ring oss å avtal når du kan levere det, eller stikk innom på samfunnshuset en fredagskveld mellom kl å levér det der. Takk skal du ha Jøa skolemusikk uniformskomite Kjerstin mob el Sonja mob

14 Refusjon av reiseutgifter ved pasientreiser Helseforetakene overtok Nav Fosnes sine pasientreiseoppgaver 3.nov 2009 Når du ordner reisen selv i forbindelse med behandling (reise uten rekvisisjon), kan du få refundert reiseutgifter ved å fylle ut et reiseregningsskjema. Skjema og ferdigadressert konvolutt fås hos behandler eller hos Nav. Skjema sendes: Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, Postboks 2533, 3702 SKIEN Husk å påføre fødselsnummer og kontonummer. Du kan få dekket reiseutgifter for billigste reisemåte med rutegående transport hvis avstanden til behandlingsstedet er mer enn 3 km. Ved mangel på rutegående transport får du dekket bruk av privat bil til og fra behandling. Dersom du bruker privat bil der det er mulig å bruke offentlig transport, får du dekket det rutegående transport ville ha kostet. Vedlegg til reiseregningen: Bekreftelse på at du har vært til behandling, f.eks. stemplet timekort eller reiseregningsskjema, kvittering for betalt egenandel kvitteringskort for egenandel, dersom du ønsker påføring av egenandel i kortet. kvittering for utgifter til ferje, buss, tog, piggdekkavgift, parkering, ev. bompenger. Betaling i bomring ved bruk av brikke, blir dekket selv om en ikke kan vise frem kvittering. Det refunderes da etter gjeldende takster for strekningen. Egenandel for reiser inn i frikort. Vi får en spesiell situasjon i perioden etter at helseforetakene har overtatt ansvaret for reiseutgifter, og før den automatiske frikortordningen er innført i hele landet. Dersom egenandeler for reiser er en del av frikortgrunnlaget, må bruker sende disse til behandling hos helseforetakene, før NAV kan behandle frikortkravet Slik skjer det: 1. Bruker sender pasientreisekrav til helseforetaket. 2. Vedtaket fra helseforetaket vil inneholde en kvittering for betalt egenandel. 3. Bruker må legge ved disse kvitteringene når hun setter fram krav om frikort ovenfor Nav. 4. Nav kan ikke påføre egenandelen i egenandelskortet før bruker har med kvittering fra helseforetaket. Har du spørsmål angående pasientreiser, kan du ring tlf: Her får du informasjon om rettigheter, og hjelp til reiseplanlegging og utfylling av reiseregningsskjema.

15 Årsmøte 2009 Jøa Veg- og Brulag avholder årsmøte onsdag 25. november 2009 kl på fellesrommet på Jøa skole. Sakliste: 1) Åpning 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av to medlemmer til underskrift av protokollen 4) Årsmelding 5) Regnskap 6) Medlemskontingent 7) Status v/ordfører Bjørg 8) Kaffepause 9) Arbeidsform etter vedtaket den 30. september. 10) Budsjett 11) Valg 12) Innkomne saker I pausen kan en kjøpe kaffe og nokkå attåt. Skolekorpset står for matstellet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldt til Jøa Veg- og Brulag v/ leder Lorentz Åge Langaas innen tirsdag 24. november.. Vel møtt på årsmøtet! Styret

16 SALG AV JULENEK 2009 HML Ekko vil også i år selge julenek i kommunen. De som selger er: Kjell I. Tranås: F.o.m. Kvernvika t.o.m. Briksillan torsdag 10. Desember på ettermiddagen. Per Holthe: Elvalandet og Vedøya Jan Arne Løvås: F.o.m. Johannes Leithe via Letvika og Faksdal t.o.m. Anette Flakk og Atle Lajord Sigurd R. Bakken: F.o.m. Ella M. Lassemo t.o.m. Sigmund Forås Jonas Elden: F.o.m. Holvika til Seierstadkorsen Lars Leirvik: F.o.m. Sissel Gjeset t.o.m. Trond Frendalsvik Ida Lovise Gjeset: F.o.m. Idar Prestvik og Jon O. Skreddernes t.o.m. runden (Ingrid Mausner til Lorentz Å. Langaas til Reidar Faksdal til Ingrid Mausner) oppi Byåsen Ole J. Storhaug: F.o.m. Merete Meldal t.o.m. Bjørnar Schei og Bjørg Bogen De som ikke er hjemme når selgerne kommer, kan kontakte selgerne direkte eller ta kontakt med Kjell Ivar Tranås tlf og få levert nek så langt lageret rekker. med julehilsen fra Hornmusikklaget Ekko Kjell Ivar Tranås

17 Fosnes Sanitetsforening inviterer alle over 60 år til tradisjonell FØRJULSFEST på Jøa Samfunnshus søndag 29. november kl Det serveres middag, dessert, kaffe og kaker Underholdning av elever fra 10.kl Utlodning av julestjerner Egenandel: kr. 75 for medlemmer kr. 100 for andre Påmelding til: Guri: telef.: / el. Ingebjørg : / (Sandberg) innen 22.november Hjertelig velkommen!

18 JULEVERKSTED Vi inviterer alle små og store til vårt årlige juleverksted på Åsly lørdag 5. desember kl Vi lager julekort og julepynt, og har ei trivelig førjulstid i lag. Veldig fint om de minste får med seg en voksen eller eventuelt storesøsken Pause med boller og kakao hører med. VELKOMMEN!! Inngang kr 30,- Ta med egen saks! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Andre aktiviteter på Åsly: JULEMESSE 27. og 28. november. Frist påmelding 20. nov. JULEBORD lørd. 12. desember. Frist påmelding 1. des. Påmelding til Trine S. Aagård mob Årsmøte i UL Liv søndag 6. desember kl Årsmøtesaker Mat og loddsalg. Gamle og nye medlemmer velkommen! JULETREFEST tirsdag 29. desember KORG- OG PAKKE-FEST Plakater henges opp på butikkene. Ungdomslaget LIV onsdag 30. desember

19 Mens vi venter Kulturskolens årlige førjulskonsert med nåværende og tidligere elever. Dun Kirke Tirsdag 8. desember Klokken Senk skuldrene og fyll førjulstiden med vakker musikk! Frivillig gave til Redd Barna Arr: Fosnes Kommunale Kulturskole

20 Tredagsfest 27 desember i Jøa Samfunnshus KLABBLAGET spiller til dans Forhåndssalg 12 des i Jøa samfunnshus Rest. På dør cc. 200,- Arr: HML EKKO det nytter Med grasrotandelen kan du støtte JØA IDRETTSLAG når du tipper hos Norsk tipping og det går ikke ut over din spilleinnsats eller din premie. Du kan registrere dette pr 1) SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis) 2) Internett: eller eller 3) Hos tippekommisjonæren: Ta med spillerkortet og organisasjonsnummeret til Jøa idrettslaget Takk for at du støtter JØA IDRETTSLAG gjennom GRASROTANDELEN! Jøa idrettslag v/ styret

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell

Dette må du vite om pasientreiser. for helsepersonell Dette må du vite om pasientreiser for helsepersonell Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåten med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Informasjon til innbyggere i Hurdal

Informasjon til innbyggere i Hurdal Informasjon til innbyggere i Hurdal Desember 2017 Innleveringsfrist til neste utgave: 10. desember Utgiver: Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Telefon: 66 10 66 10 Epost: postmottak@hurdal.kommune.no

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon

Vennatunet. Telefon Hjemmetjenesten telefon Vennatunet Telefon 913 37 230 Hjemmetjenesten telefon 72 86 73 62 Program Høsten 2017 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Mandag 04.09 Forhåndsstemming til Stortingsvalget 2017 Dagtilbud Lunsj kr 40,-

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 68/13 Fastsettelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Hva skjer? desember 2011

Hva skjer? desember 2011 Informasjon fra Frelsesarmeen, Mandal korps (menighet), desember 2011 Hva skjer? desember 2011 desember 2011 Korpsbladet, Mandal korps - 1 Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer