Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt samarbeid og eierskap som Fosnes kommune deltar i. Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/14 Salg av eiendommen Kjelbotnet PS 27/14 Bygging av bolig med 2 leiligheter i Åshaugan PS 28/14 Vedtekter for Fosnes bygdemuseum PS 29/14 Revidering av vedtekter for barnehagene i Fosnes - organisering av tilbud PS 30/14 Betalingssatser tilpasset nytt barnehagetilbud PS 31/14 Vegadressering i Fosnes kommune, Adresseplan , Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser PS 32/14 Fortsatt drift av 110-sentralen i Namsos PS 34/14 Års og kontrollrapport Skatteoppkreverfunksjonen 2013 PS 35/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 PS 36/14 Referatsaker: Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Informasjonsskrivet kan også leses fra kommunens heimeside Frist for stoff til neste skriv er Vi nås på følgende adresse God Påske Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 27. mars Møtet ble startet med en orientering ved Terje Dyngen, leder for Flyktningetjenesten i Namsos, om hva som er viktig å ha på plass og hvordan arbeidet i kommunen foregår ved bosetting av flyktninger. Vedtak : Sak 18/14 Fosnes kommunestyre vedtok at det ikke ønsker at det innføres en ordning med reservasjonsmuligheter for fastleger, dette av hensyn til pasientens rettigheter og tilgjengeligheten av lovpålagte helsetjenester for innbyggerne. Sak 19/14 Handlingsplan for Folkehelse 2014 for Fosnes kommune ble vedtatt. Sak 20/14 Det ble vedtatt uttalelse som oppfordrer til grunnlovsfesting av det lokale folkestyre, som oversendes stortingsrepresentantene. Sak 21/14 Det ble vedtatt forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Sak 22/14 Godtgjøring av medlemmene i Administrativt samarbeidsutvalg i KS ble vedtatt med kr. 0,75 pr. innbygger. Sak 23/14 Det ble vedtatt at folkevalgte i Fosnes kommune innlemmes fra 1. januar 2014 i ordinær tjenestepensjonsordning for kommunalt ansatte. Sak 24/14 Søknad om tilskudd til opparbeidelse av tomt til boligformål gnr 39 bnr 31 Per Karlsen ble innvilget med ,- kroner. Sak 25/14 Referatsaker ble tatt til orientering. Møte i Midtre Namdal samkommunestyre 28. mars 2014 Vedtak : Sak 13/14 Rapport om 2013-regnskapet for Midtre Namdal samkommune barnevern og varsel om merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet for 2014 ble tatt til orientering. Sak 14/14 Det ble vedtatt å etablere et felles brukerutvalg for tjenesteområdene Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), barnevern, NAV og kommuneoverlegen. Sak 15/14 Forslag til planprosess for revidering av Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk ble godkjent.

3 Sak 16/14 Reviderte lokale retningslinjer for behandling av delingssaker etter jordloven ble godkjent. Sak 17/14 Reviderte lokale retningslinjer for praktisering av driveplikten etter jordloven ble godkjent. Sak 18/14, sak 19/14, sak 20/14 og sak 21/14 Meldinger om vedtak etter kommunelovens 13 angående søknader om kjøretillatelser med traktor og snøscooter ble tatt til orientering. Sak 22/14 Tor Brenne ble tilsatt som administrasjonssjef i Midtre Namdal samkommune. Referatsakene ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune Ruteendringer Seierstad - Ølhammeren fra Følgende ruteendringer blir iverksatt med virkning fra den : Avgangen fra Seierstad kl flyttes til Avgangen fra Seierstad kl flyttes til 2330 og avgangen fra Ølhammeren kl flyttes til kl Endringene gjelder mandag fredag. Øvrige turer i forhold til dagens rute blir ikke berørt. FosenNamsos Sjø AS Arild Hoff Rederisjef

4 Ordførerens hjørne, april 2014 Nye adresser Nå holder det ikke lenger med Alhusstrand, 7817 Salsnes eller 7856 Jøa som adresse. Det er et statlig mål at alle skal ha gate-/vegadresse i løpet av Nå er vi i gang med dette arbeidet også i Fosnes. Og det er ikke gjort i en handvending, må dere tro! Hvis det skal ha noe for seg, og bli et viktig og riktig hjelpemiddel for både post, ambulanse, brannbiler og andre, må adressering skje systematisk. Staten sendte ingen penger med vedtaket om at alle skal innføre vegadresser, så dermed utgjør det også en relativt stor kostnad for kommunen. Både sjølve arbeidet og skilting koster. Kommunestyret har vedtatt en forskrift som ligger ute på høring. Den sier noe om de store linjer for dette arbeidet. I forskriften er det også listet opp prinsipper for valg av adressenavn, som f.eks. at Adressenavn må ikke være støtende eller komisk. På bakgrunn av forskriften er det så utarbeidet en mer detaljert adresseplan som behandles i kommunestyret i aprilmøtet. Det er utrolig mange hensyn å ta i dette arbeidet. Det er også laget en framdriftsplan for arbeidet. Det har vist seg mange steder at det har vært svært nyttig å ha tydelige prinsipper i botnet for adressearbeidet. Adressearbeidet har skapt stort engasjement rundt om i landet. Engasjement forventes også i Fosnes når vi kommer til drøfting av navn. Stedsnavn, gate- og vegnavn er noe alle gjerne har meninger om. Et punkt i planen er nettopp at både enkeltpersoner, lag og foreninger skal ha mulighet til å komme med navneforslag. Forhåpentligvis kommer vi igjennom denne prosessen uten alt for mange heite krangler. I en kommune ble det sterk motstand mot forslaget om å kalle en veg for Baksidevegen Men at det blir diskusjon og engasjement, det håper jeg på. Jeg anbefaler alle som er interessert i dette arbeidet om å lese forskriften og adresseplanen. De legges ut på kommunens heimeside og på steder der kommunale papirer vanligvis legges ut (bibliotek, servicekontor, butikk). Ved å lese disse, blir det enklere å forstå både hvorfor du får det vegnummeret du får, og å skjønne hvilke type navn som kan være aktuelle. Gårds- og bruksnummer og gårdsnavn beholdes sjølsagt også etter at vi får vegadresser. Bjørg Tingstad

5 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Allaktivitet unger født kl Friidrettstrening kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke FREDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

6 Aktivitetskalender April Fredag 18. Langfredagsgudstjeneste kl. 19:15 Dun kirke Mandag 21. Påskegudstjeneste kl. 11:15 Dun kirke Onsdag 23. Syng med oss kl. 19:15 - Åsly Torsdag 24. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 25. Friskliv Gapahuken bålkos kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 28. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Mai Onsdag 7. Formannskapsmøte kl. 10:15 kommunestyresalen Fredag 9. Friskliv Angst og depresjon kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 12. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Torsdag 22. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Fredag 23. Friskliv Rakkavika kl. 10:00 - helsestasjon Mandag 26. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Juni Mandag 2. Seniordans kl. 17:15 Jøa skole Lørdag 7. Kystens dag - Brakstad Onsdag 11. Formannskapsmøte kl. 10:15 kommunestyresalen Torsdag 26. Kommunestyremøte kl. 19:15 kommunestyresalen Juli Vedr. endringer i ferjeruta fra 1. mai Som dere leser i meldinga fra FosenNamsos Sjø AS, flyttes første avgang fra Seierstad fra kl 06:15 til kl 06:00 mandag fredag. Dette gjøres for at folk fra Jøa som i jobbsammenheng må rekke morgenflyet fra Namsos, skal slippe å reise heimefra kvelden i forveien. For folk som jobber i Namsos med arbeidsstart klokka sju, er ikke ruteendringa positiv. Endringa vil derfor vurderes etter ett år. Vi får fortsatt ikke utvidet den totale åpningstida vi har på ferjeforbindelsen. Dermed betyr det kvarteret vi flytter fram om morgenen, også et kvarter fram på kvelden. Siste avgang fra både Seierstad og Ølhammeren blir altså et kvarter tidligere enn etter dagens rute. Det blir ingen endringer i rutetabellen for lørdag og søndag. Bjørg Tingstad

7 Fosnes kommune Oppvekst- og kulturavdelingen Fosnes kommune har i budsjettet for 2014 satt av midler som kan fordeles til idretts- og kulturformål, totalt kr ,- Kr av potten er øremerket tiltak for barn/unge, mens potten til voksne er på kr Enkeltpersoner, lag og foreninger kan søke om tilskudd til: Engangstiltak/arrangementer/prosjekter Drift av lag/organisasjoner Andre idretts- og kulturtiltak Tiltak som bidrar til å skape aktivitet i bygda vil prioriteres. Søknad fremmes på eget skjema som du kan finne på Skjemaet fås også ved henvendelse til Fosnes Servicekontor eller Oppvekst- og kulturkontoret i Fosnes. Tlf.Servicekontor: (Kl. 09:00 15:00) Tlf.Oppvekst- og kulturkontor: Søknaden kan enten: sendes som e-post til leveres på Servicekontoret sendes til Fosnes kommune, oppvekst- og kultur, 7856 JØA innen fredag 9. mai 2014

8 Utsatt frist for søknad om barnehageplass i Fosnes kommune Barnehagene i Fosnes har nå tilbud om 2, 3 og 5- dagers plasser. Det er nå kommet ønske om et tilbud på 4-dagersplass. Dette skal opp til politisk behandling for å få endret vedtektene. Behandlingen vil skje i kommunestyremøtet den 24.april. I samme møtet vil også betalingssatsene bli justert etter nye tilbud. Derfor utsettes fristen til å søke barnehageplass i Fosnes til 15.mai. Søknadsskjema vil bli lagt ut på nettet. vedtektenes punkt om inntak av barn i barnehagene: * Jøa og Salsnes barnehager er åpen for barn som hører hjemme i Fosnes kommune. Dersom det er ledig plass, kan det tas inn barn fra andre kommuner. * Det gjøres to hovedopptak i året; 1.august og 1.februar. Plass i barnehagen tildeles etter skriftlig søknad som sendes styrer i barnehagen innen bekjentgjort frist (1.april - 15.mai i år - og 1.oktober). Opptaket foretas av barnehagen og oppvekstkontoret i fellesskap. * Søker utenom hovedopptak tildeles plass inntil barnehagen har fylt opp kapasiteten. Med kapasitet forstås bemanningsberegningen knyttet til antall plasser ved hovedopptak og/eller barnehagens arealbegrensninger. * Ved flere søknader enn ledige plasser/kapasitet ved hovedopptak, avgjør oppvekstsjefen hvem som får tildelt plass. Kriteriene i eget punkt i vedtektene legges til grunn. * Det tas inn barn i alderen 1-6 år (må ha fylt 1 år innen utgangen av henholdsvis august og februar) * Søkere gis skriftlig melding om tildelt plass. Det vil nå også bli arbeidet med alternativ utvidelse av barnehagen, hvis det skulle vise seg at barnehagelokalene blir for små Kari Nielsen Thorsen

9 Namsosløpet utfordrer Fosnes!!!! Og ordføreren utfordrer innbyggerne! Den kommunen som stiller med flest deltakere i Namsosløpet i forhold til innbyggertallet, får kr til eldresenteret (sykeheimen) sin! Løpet er 25. mai, så det er god tid til å trene. En kan gå eller løpe, kjøre barnevogn eller ta noen på "bassarygg". Løypevalg på 1 km, 4 km og 8 km pluss Barnas Namsosløp. Løp og meld på og utfordre hverandre! Vennlig hilsen Bjørg Tingstad Ordfører i Fosnes kommune Tlf

10 Stilling nr. 2055/14 Midt i Norge, i Nord-Trøndelag fylke, ligger Fosnes kommune helt ute mot havet i vest. Dette var Olav Duuns inspirasjonsverden, og Landet i eventyret kan godt være betegnelsen på Fosnes kommunes mangfoldige kyst- og innlandsnatur. Kommunen har ca. 660 innbyggere, kommunesenteret ligger på øya Jøa, mens Elvalandet og Salsnes er på fastlandet. Kommunen ligger ca. 35 km fra Namsos som er nærmeste større handelssentrum. Kommunen har full barnehagedekning, tilbud til alle interesserte i kulturskolen, samt ellers et svært aktivt kulturliv og gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Helse- og omsorgssjef Helse og omsorgssjefen skal delta i rådmannens ledergruppe og er en viktig ressursperson i planlegging, utvikling og drift av hele kommunens virksomhet. Helse og omsorgssjefen har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av helse og omsorgsavdelingen. Dette omfatter lege - og fysioterapitjeneste, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjeneste, rus- og psykiatritjeneste og omsorgsboliger. Sentrale arbeidsoppgaver: - Administrativt ansvar for kommunens oppgaver innen helse, pleie og omsorg - Være pådriver for forebyggende folkehelsearbeid - Delta aktivt i utviklingsarbeidet i kommunen - Behandle saker til politisk organ - Sørge for økonomisk kontroll, styring og rapportering Kvalifikasjoner: - Relevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen helse/sosialfag - Relevant ledererfaring - Kjennskap til budsjett og økonomistyring Vi ønsker en helse og omsorgssjef som: - Er åpen, involverende og samarbeidsorientert - Er god på kommunikasjon - Er fremtidsrettet, resultat og utviklingsorientert - Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne Det vil bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper. Vi tilbyr en utfordrende jobb i et innovativt arbeidsmiljø med mennesker som byr på seg selv. Vi har stor takhøyde for sterke meninger, glimt i øyet, og har en hverdag som stadig byr på spenstige overraskelser. Tiltredelse: 1. august Lønn etter avtale. Kontaktpersoner er rådmann Rønnaug Aaring, tlf , eller stedfortredende rådmann Sonja Høkholm tlf Søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside (ledige stillinger). ID nr. 2055/14. Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist 1. mai 2014.

11 Torsdag 15.mai kl Ta med strikkingen/heklingen eller broderi. Vi spiller kortspill og yatzy. Lån av bøker og filmer - historier fra "gammeltia" Her serveres det nytraktet kaffe, kaker og kamferdrops. Bibliotekbesøk kan også være folkehelse og folkehelse er viktig! Håper vi ses! Hilsen Nina på biblioteket på Jøa Kommunestyremøte 24. april i kommunestyresalen på Duun kl. 19:15 Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt samarbeid og eierskap som Fosnes kommune deltar i.

12 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Medlemmer i Fosnes Landbruksforum Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Tove Berit Ostad Referat fra møte i Fosnes LAndbruksforum 12. mars Til stede: Svenn Ove Fosseng, Arnstein Skjærvik, Bjørg Tingstad (på tampen av møtet), Jo Saugen og Tove B. Ostad. 1. Valg av leder for Først en runde på sammensetningen av Landbruksforum: Ingebrikt representerer skogeierlaget, Arnstein produsentlaget og Svenn Ove bondelaget.trygne Johnny er ikke med i styret for grunneierlaget lenger, Arnstein er leder. Kretsleder for Nortura er nå Olaf Aglen fra Namsos og deltar i landbruksforum der. Vararepresentanten er fra Fosnes, og vedkommende ønskes med i forumet. ToveB undersøker hvem dette er. Svenn Ove valgt til leder. 2. SMIL-midler 2014 v/tove B. - Prioritering og budsjett er satt opp etter samme lest som tidligere. Ingen innvendinger til forslag til budsjett for tildelt ramme på Denne ramma gjelder ikke for tilskudd til grøfting, som håndteres for seg. Rikelig med tilgjengelige midler i år. Løp og søk! - Budsjett og satser for skogmidlene delt ut. Forslag fra Arnstein om å ta opp skogtema på møter i regi av andre enn skogeierlaget for å nå ut til flere. 3. Rullering av strategisk plan v/jo M. Første strategisk plan ble laga i 2005 og revidert i 2008/9. Planen skal igjen revideres i løpet av Forslag til plan for revidering presentert. Landbruksforum ønsker å delta i prosessen. Aktuelt å arrangere et åpent møte for å få opp ideer/innspill. 4. Praktisering av boplikt v/jo M. Forslag til praksis for bopliktsaker lagt fram. Enstemmig tilbakemelding om streng praktisering for å sikre bosetting på bygda og god forvaltning av eiendommene. Bra med samme praktisering i alle kommunene. Bondelaget har fremmet forslag til fylkeslaget om å fremme innføring av kompetansekrav for å få konsesjon på landbrukseiendommer. Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr Postmottak Administrasjonsbygget Servicebygget Bank: OVERHALLA Telefaks Skatt: E-post: Org.nr

13 Side 2 av 2 5. Holdning til dyrking av myr. Spørsmål løftet fram etter forespørsel fra rådmannen i Overhalla. Landbruksforum ønsker ingen endring av dagens praksis. 6. Runde i laga Produsentlaget v/arnstein:har «vanlig» aktivitet med kukaffe og fagmøter, gjerne fellesmøter med andre lag. Grunneierlaget v/arnstein: Det er bestemt at salg av rådyrjakta igjen skal tilbake til det enkelte jaktfelt. Grunneierlaget administrer kun fordeling av dyr. Bondelaget v/svenn Ove:Årsmøte i NT er unnagjort. Ønsker at fylkeslaget skal arbeide for kompetansekrav ved konsesjon, j.fr. sak 4. Har arrangert åpen gård to år på rad. Rekeaften i juli er et populært tiltak. 7. Eventuelt - Spørsmål fra Bjørg om «integrering» av nye utenlandske gårdbrukerne på Jøa. Tine, Nortura og forvaltninga har nybrukerbesøk til alle nye gårdbrukere. De er gjerne medlemmer i laga, men det oppleves som litt vanskelig å få de med på møter/arrangement. Bjørg oppfordrer til å legge vekt på å invitere de nye spesielt, har god erfaring med det fra andre arrangement i kommunal regi. - Bjørg: Gamle rundballer og rundballer og plastikk på avveie er et avfallsproblem, ogbrenning av avfall er IKKE tillatt. Kommunen som forurensingsmyndighet ønsker å få bukt med problemet med informasjon framfor å straff. Landbruksforum skal ta tak i dette og gjennomføre en våraksjon! Med hilsen Tove Berit Ostad referent

14 VÅRAKSJON Fosnes Bondelag vil med dette oppfordre alle gårdbrukere og grunneiere i Fosnes til å ta en ryddesjau før våronna. Det er spesielt med tanke på rundballplast og gamle rundballer som ligger og råtner. Dette er ikke pent å se på om det så er ved fylkesveien eller i naturen ellers. Dette er heller ikke noen god måte å vise frem norsk landbruk på. Fosnes bondelag har som mål at all plast skal være ryddet til 17. mai. Dette krever innsats fra alle. Vi håper at alle ser behovet for dette og rydder på sin egen eiendom. Minner om at landbruksplast skal leveres til gjenvinning, mens innmaten komposteres på et egnet sted. Aksjonen vil i all hovedsak foregå i uke 17 og avsluttes på Faksdal brygge med kaffe lørdag 26.april. klokka Hilsen Styret i Fosnes Bondelag

15 LØRDAGSGRØT Lørdag 10. mai kl i Rakkavika I anledning den nasjonale strandryddedagen starter vi med en vårdugnad. Vi skal rydde søppel, rydde kvist mv. Grøt selges fra kl Alle er velkommen både til dugnad og grøt! Neste lørdagsgrøt blir lørdag 14. juni. Arrangør: Stiklingen (Jøa unge sanitetskvinner)

16 Det skal settes opp GRATIS buss fra Jøa til Namsos 16:45 Ferja (Kalle kjører) Fosnes kommune har sponset utgifter til transport slik at ALLE kan være med å oppleve en hyggelig kveld med sang og musikk!! Påstigning på bussen: Påmelding til å sitte på bussen; Tlf (Cathrine) Sykeheimen fra kl 16:00 Seierstad/ferje ca kl. 16:30 Frøvarpkrysset ca kl 16:50 Myrvika ca kl 17:00

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00.

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen onsdag den , klokka15:00. HITRA KOMMUNE Fillan den 08.05.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Kommunestyresalen

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15

Årsplan for Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den , sak 023/15 Årsplan for 2016 Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 08.12.2015, sak 023/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/16 Melding om vedtak

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25

Innherred Samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 14.06.2012 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste SKIPTVET KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Kommunehuset Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling Forfall meldes til Servicekontoret, telefon 69806000. Varamedlemmer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 72/13 Søknad om

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

Utvalg: Ungdomsrådet Møteinnkalling Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00. Godkjenning av innkalling og saksliste

Utvalg: Ungdomsrådet Møteinnkalling Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00. Godkjenning av innkalling og saksliste Utvalg: Ungdomsrådet Møteinnkalling Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Saksliste Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 36/15 HUR 37/15 Møte med

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Komite næring, landbruk og miljø

Komite næring, landbruk og miljø Møteinnkalling Utvalg: Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Møterom Høihjelle, Namdalshagen Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Vedtekter Berg Familiebarnehage

Vedtekter Berg Familiebarnehage Vedtekter Berg Familiebarnehage Eierforhold Berg familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 0-6 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende. Organisasjonsnummer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik

Byggesak,kartog oppmålingnamsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Hanne Marthe Breivik Namsos kommune Byggesak,kartog oppmålingnamsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/9692-5 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 8/14 Salg av boligeiendom

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer