Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem til kontrollutvalget i Fosnes PS 7/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 PS 8/12 PS 9/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rutiner og praksis, institusjonsbasert pleie og omsorg. Staten må gi mer penger til vei PS 10/12 Referatsaker: RS 5/12 RS 6/12 RS 7/12 RS 8/12 Status i brusaken Prosjekt flerbrukshall Salsnes gjestehavn Orientering fra MN samkommune RS 9/12 Oversendelse Regionalt utviklingsprogram 2012 RS 10/12 Rapport etter gjennomgang av vederlagsberegning RS 11/12 Protokoll representantskap LINA 1. desember 2011 Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e- post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 19. mars 2012 Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 26. januar Sak 1/12 Kommunestyret godkjente Samarbeidsavtalen som er framforhandlet mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag. Denne består av overordnet samarbeidsavtale og foreløpig 4 tjenesteavtaler. Avtalene gjelder fra Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene. Sak 2/12 Kommunestyre vedtok revidert planstrategi for kommuneplanarbeidet i inneværende kommunestyreperiode. Fosnes kommunes planstrategi finnes på hjemmesiden under : Politikk/sentrale planer/ Sak 3/12 Kommunestyret vedtok følgende seniorpolitikk for ansatte i Fosnes kommune: 1. Seniorsamtaler gjennomføres første gang seinest ved fylte 58 år og andre gang seinest ved fylte 60 år. Ansvarlig for samtalene er nærmeste leder med personalansvar, eventuelt med bistand fra personalkonsulent. Medarbeideren har rett til å ha med seg tillitsvalgt under samtalene 2. Følgende seniortiltak kan iverksettes fra og med det året den ansatte fyller 62 år: For alle ansatte unntatt undervisningspersonell: Inntil 10 % redusert stilling med full lønn eller 7 ekstra feriedager uten avkorting i lønn. For undervisningspersonell: Inntil 12,5 % reduksjon i tilstedeværelsestid eller 7 ekstra feriedager uten avkorting i lønn 3. Følgende seniortiltak kan iverksettes fra og med det året den ansatte fyller 55 år: Permisjon med lønn i en avtalt periode for å øke kompetanse som letter arbeidet og hvor kurs- og reiseutgifter dekkes av arbeidsgiver. Fysisk aktivitet i arbeidstida med inntil 2 timer pr. uke. Andre tiltak når det er avgjørende for om arbeidstakeren vil fortsette i jobben,spesielt med fokus på HMS-tiltak. 4. Tiltakene gjelder fast ansatte i minst 50 % stilling, og som har vært ansatt i kommunen i minst 5 år. For ansatte i reduserte stillinger gis tidsrammer som andel i forhold til ansettelsesforholdet. Tidsrammen disponeres i samråd med nærmeste leder, ut fra hensynet til tjenestene, og for øvrig på følgende måte: A. Tidsrammen kan under følgende forutsetninger tas ut som ekstra fritid: Fritiden kan gis som deler av dager eller hele dager. Ekstra fri kan som hovedregel ikke legges til bevegelige helligdager, høytidsdager eller i tilknytning til ordinær hovedferie. For undervisningspersonalet forutsettes at fritid ikke reduserer den ansattes tidsramme for undervisning. Fritiden tas ut etter avtale med leder.

3 B. Tidsrammen følger kalenderåret; ubrukt tid/dager kan ikke overføres til neste år. Tid som ikke tas ut, kompenseres ikke som utbetaling av lønn. 5. Seniortiltakene varer til og med utgangen av det kalenderåret vedkommende arbeidstaker fyller 67 år. 6. Dersom det i det aktuelle tilfellet ikke blir enighet om de seniorpolitiske tiltakene, kan saken bringes inn for AMU til behandling. 7. Seniorpolitikken iverksettes fra og med vedtaksdato i kommunestyret og vedtas i første omgang for en periode fram til 31. desember Deretter evalueres den før den eventuelt videreføres med mulige korreksjoner. Sak 4/12 Referatsaker Sak 5/12 Kommunestyret godkjente overordnet samarbeidsavtale, samt underliggende 4 tjenesteavtaler mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Fosnes kommune. Kommunestyret delegerte til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i tjenesteavtalene. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene preges av gjensidig tillit mellom partene, og med et tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis. Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune Fra Kvernvika mot Salsnes og Jøa 19. februar 2012 foto: Ella

4 Ordførerens hjørne februar 2012, Vi er hele mennesker Foto: Cathrine N. Guldvik Det er de trygge voksne som barna møter til daglig, som betyr mest. Dette er ikke et innlegg som argumenterer imot faglighet og imot formell kompetanse. Dette er en refleksjon i etterkant av en svært så interessant konferanse om barnevern jeg var på nylig. Og også en refleksjon omkring våre forventninger til at ANDRE som kommer på banen kan endre VÅR situasjon. Alle har vi vel som mål å bidra til at våre barn vokser opp og blir til gangs menneske, mennesker som får det godt både med seg sjøl og med omgivelsene. For at dette skal kunne skje, er det mye som skal klaffe. Ingen får velge sine foreldre eller hvor en skal bli født. De mest avgjørende faktorene i livet kan synes nokså tilfeldige. For å bli trygge barn, kreves trygge og stabile voksne. Voksne som forstår hvilken viktig rolle de spiller i barnas liv, og at mye av barnas framtid avhenger av hvordan vi tolker vår rolle som oppdragere, forbilder og veiledere. Mange voksne kan synes å ha mer enn nok med å takle sine egne liv, og har derfor behov for hjelp og støtte fra samfunnet både for sin egen del, og for at barna skal få en så god oppvekst som mulig. Kommunene har ansvar for mange tjenester rettet mot barn. Helsestasjon, barnehage og skole for å nevne noen. I beste fall spiller disse instansene på lag med foreldrene slik at ungene opplever at voksensamfunnet er trygt, tydelig og godt. Mange barn og familier har også behov for andre hjelpeinstanser; det være seg innafor f.eks. helsevesenet, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) eller barneverntjenesten. Og det er her jeg kommer i virkelig refleksjonsmodus: Noen ganger ganske ofte, forresten er det mange ulike instanser som kobles inn for å hjelpe barn og familier. Noen skal hjelpe med det ene, og noen med det andre. Og alle vil det godt og gjør sitt beste. Men sjøl om noen blir satt til å skulle koordinere det hele, kan nok hjelpe-systemene synes uoversiktlige. Det blir mange å forholde seg til, og det må uhorvelig mange møter til for å sy sammen hjelpetiltak, gjøre vurderinger og skrive rapporter. Jeg har jobbet i grunnskolen. Og jeg husker godt at jeg av og til definerte noen problemstillinger til å være utafor min kompetanse. Da hadde jeg ei slags forventning til at andre, gjerne en psykolog i PPT, skulle ordne opp i saka. Jeg visste vel godt at PPT bare kunne analysere situasjonen, kartlegge barnets vansker faglige eller atferdsmessige og være veileder for foreldrene og for meg. Det var vi som møtte barna hver dag, som måtte stå i situasjonen og håndtere de daglige utfordringene.

5 Og slik er det fortsatt; det er barns nærpersoner som kan utgjøre en forskjell. Så får hjelpeinstansene være støtteapparatet for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Men vi må ikke tro de kan utrette undere. Og vi må, slik det ble sagt på konferansen, slutte å løpe stafett i hjelpeapparatet; vi må over til lagspill. Bjørg Tingstad ******************** Flere fra Fosnes som blir med på Nordfjellrennet? På oppfordring fra min ordførerkollega i Overhalla, stiller jeg på Nordfjellrennet søndag 4. mars Jeg stiller av minst 4 årsaker: 1. Man KAN ikke si nei til ei slik oppfordring 2. Jeg har så evig godt av det! 3. Kanskje får jeg med meg flere Fosnesbygg!?! 4. Det kan jo fort bli artig også! Blir du/dere med på turrenn? Vi trenger heia-gjeng også! Praktiske opplysninger: Start fra Gimle (Ranemsletta) kl. 12:00. Innkomst på Leddmyra Skistadion på Skage. Du kan velge mellom 24, 14 eller 7 km løype Påmelding ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole (ved Gimle) før rennstart. I 2012 stiller jeg med eget skiutstyr, men det gikk fint med lånt utstyr i 1963 (?) Ordfører Bjørg

6 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

7 Aktivitetskalender FEBRUAR SØNDAG 26. Årsmøte i Jøa idrettslag kl MANDAG 27. Årsmøte i Fosnes sanitetsforening i fellesrommet kl TIRSDAG 28. Folkemøte kommuneplan kommunestyresalen kl ONSDAG 29. Folkemøte kommuneplan Salsnes oppvekstsent. kl MARS LØRDAG SØNDAG Namsos-cup Fotballcup aldersbestemte klasser i Namsoshallen MANDAG 5. Ungdomsklubb Dun bedehus kl ONSDAG 7. Årsmøte Jøa kystlag kl 19:15 Fosnes kommunehus, Dun LØRDAG 10. Formiddagstreff i Bergum bedehus kl SØNDAG 11. Gudstjeneste Dun kirke kl 11:15 Sanger og salmer vi gjerne hører SØNDAG 11. Gudstjeneste Salen kapell kl 15:00 FREDAG 16. Vårbasar Jøa skolemusikkorps - Jøa samfunnshus FREDAG OG LØRDAG FREDAG SØNDAG 23. og Forestilling Jøa blandakor Jøa samfunnshus UKM Fylkesfinale Frosta SØNDAG 25. Gudstjeneste Dun kirke kl 19:30 Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon MANDAG 26. Ungdomsklubb - Dun bedehus kl TIRSDAG 27. Fasteaksjonen til Kikens nødhjelp kl ONSDAG 28. Ettermiddagstreff Fosnes sykeheim kl 15:30 APRIL TORSDAG 5. Påskefelten Namdalscupen Kleiva FREDAG 6. Langfredagsgudstjeneste Dun kirke kl 19:30 MANDAG 9. Påskegudstjeneste Dun kirke kl 11:15 MANDAG 9. Påskegudstjeneste Salen kapell kl SØNDAG 15. Jøamesterskap i feltskyting - Kleiva MAI LØRDAG 5. Auksjon og loppemarked - Åsly

8 Revisjon av kommuneplanen Vi har nå startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen vår. Kommuneplanen ble sist revidert i Kommuneplan er vårt viktigste verktøy for samfunnsutvikling og det er avgjørende for et godt resultat at så mange som mulig deltar med spørsmål, forslag og innspill i arbeidet. Det er i dette arbeidet det gis føringer for samferdselsprioriteringer, nye bolig-, hytte- og næringsområder, stedsutvikling, oppvekstvilkår, kvalitet i omsorgstjenestene, kulturtilbud, energi og klimapolitikk, natur-, kulturmiljø- og landskapsvern med mer. Gjennom god planlegging er vi med på å skape gode steder å bo, arbeide og bruke fritiden vår. Med ny plan og bygningslov fra 2010 er det innført nye bestemmelser og begreper for den kommunale planleggingen. Det er ikke lenger krav om helhetlig revisjon av kommuneplanen, men det er obligatorisk å vedta en kommunal planstrategi. Fosnes kommune har begynt arbeidet slik i henhold til loven: Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forslag til planstrategi for Fosnes kommune ble behandlet i FSK 14. desember 2011 Planstrategien ble lagt ut til høring med høringsfrist 6 uker Planstrategi for Fosnes kommune ble vedtatt i kommunestyret 26. januar 2012 Planprogram Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosesser med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram ble behandlet i Fosnes formannskap 8. februar Planprogrammet ble lagt ut til høring 13. februar 2012 med høringsfrist 6 uker Planprogrammet fastsettes i kommunestyremøte 26. april Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med de enkelte kommunale planer (areal og samfunnsplan), og det utarbeides handlings/tiltaksplaner i henhold til de utfordringer og behov som er nødvendig. I forbindelse med det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanen inviteres det til folkemøter: Tirsdag 28. februar på Jøa Med hilsen Rønnaug Aaring Rådmann i Fosnes kommune Temamøte i kommunestyre 29. mars 2012 Onsdag 29. februar på Salsnes

9 INVITASJON TIL FOLKEMØTER Jøa kommunestyresalen tirsdag 28. februar kl 19:30 Salsnes oppvekstsenter onsdag 29. februar kl 19:30 Hvordan skal Fosnes-samfunnet utvikles? Program: 1. Orientering om det kommunale planprogrammet 2. Gjennomgang av eksiterende planer: Styrke og legge til rette for næringsutvikling Tilby offentlige tjenester av høy kvalitet Utvikle et stimulerende livsmiljø for alle aldersgrupper Botilbudet legges til rette for attraktiv bosetting Styrke og legge til rette for gode kulturtilbud 3. Spørsmål og diskusjon Bjørg Tingstad Ordfører Rønnaug Aaring rådmann

10 NYTT FRA HITTEGODSAVDELINGEN VED JØA SKOLE Vår hittegodsavdeling fylles stadig opp med klær, sko, smykker m.m. Vi vil derfor gjerne bli kvitt gjenglemte saker! Her er alt fra flotte, nye ytterjakker, gensere, sko, votter/hansker, gymtøy, sekker, refleksvester til smykker og klokker. Dette må vi etter hvert bare kaste hvis ingen savner det! Mye finner vi i garderoben og samfunnshuset så det kan også tilhøre noen som ikke nødvendigvis har elever på skolen! Dersom du savner noe, anbefaler vi deg sterkt om å ta kontakt for å ta en titt på utvalget vårt!! Med hilsen rektor, renholdere og øvrige ansatte ved skolen

11 Bibliotekenes leseaksjon. Leseaksjonen i regi av bibliotekene i Midtre Namdal er avsluttet. Til sammen har over 170 barn deltatt, de har lest 10 bøker eller 1000 sider i perioden 26.oktober 2011 til 10.januar Elever fra klasse i Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla har vært med. Torgersen bokhandel har bidratt med gavekort, og alle som gjennomførte aksjonen har fått T-skjorter. Det var stor deltagelse fra Fosnes og Martin Jakobsen, 5.klasse ved Salsnes oppvekstsenter ble den heldige vinneren av et gavekort. Vi gratulerer Martin! Vi håper dette motiverer til videre lesing for alle elever. Biblioteksjef Unni Reppen. Fosnes folkebibliotek Biblioteket har dessverre vært delvis ubemannet på nyåret. Vi har fått inn vikar på kveldstid, de fleste kveldene biblioteket er åpent: Jøa og Salsnes Dette vil fortsatt være situasjonen ut februar måned. Det er mulig å få en avtale for å komme på biblioteket, ved å ringe oppvekst og kulturkontoret tlf Kari Thorsen Konst. oppvekst og kultursjef

12 Informasjon om Fosnes kommunes startlånordning. Hva kan det gis lån til : Kjøp av bolig ; Startlån kan gis til kjøp av bolig, i hovedsak toppfinansiering, og i særlig tilfeller fullfinansiering. Utbedring; Startlån kan brukes til utbedring av bolig. Oppføring av bolig; Startlån kan brukes til toppfinansiering sammen med annen grunnfinansiering. Refinansiering; Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån, dersom dette resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Hvem kan få lån : Startlån skal i utgangspunktet være et finansieringstilbud for husstander som vanligvis ike gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Lånet er behovsprøvd. Målgruppene er; Unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, eldre, flyktninger og andre vanskeligstilte. I Fosnes kommune ønsker vi også å ha fokus på å bruke startlånordningen i forbindelse med rekruttering til og opprettholdelse av bosetting i kommunen. Søknadsskjema: Søknadsskjem finnes på Søknadsskjema og informasjonsbrosjyre fås også på Fosnes Servicekontor og på NAV-kontoret i Fosnes.

13 SAMHANDLINGSREFORMEN Hva er «samhandlingsreformen». Navnet «samhandlingsreformen» kommer fra stortingsmelding nr 47 fra med samme navn. Meldingen hadde undertittel: «Rett behandling på rett sted til rett tid». Målsettingene med samhandlingsreformen: Økt livskvalitet for den enkelte Mer helhetlige og koordinerte tjenester Dempet vekst i bruk av sykehustjenester Større nærhet mellom pasienter, helsehjelp og pårørende Kommunene skal både bli flinkere til å drive forebyggende helsearbeid og til å gi tidligere hjelp enn i dag. Kommunene skal også etter hvert bygge opp et nytt tjenestetilbud som skal redusere trykket på, og etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. Sykehusene skal på sin side utvikle tilbudet sitt i mer spesialisert retning. Samhandlingsreformen trådte i kraft Sykehustjenester og kommunale tjenester Det er henvisning fra lege eller innleggelse fra akuttmottak som avgjør om du blir lagt inn på sykehus for behandling. Det er lege på sykehus som avgjør når du kan skrives ut derfra. Rutinene som gjelder fra 1. januar 2012 er de samme som tidligere. Etter utskriving fra sykehus kan du fortsatt ha behov for helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen betyr at kommunene får en sterkere forpliktelse til å gi deg disse tjenestene. Det betyr at du kan få et opphold på Fosnes sykeheim eller få tjenester fra hjemmebasert omsorg i en periode etter at du har vært innlagt på sykehus. Et annet alternativ er å få dagbehandling på legekontoret/ sykeheimen som en forlengelse av sykehusopphold eller poliklinisk time. I enkelte tilfeller kan legen også be om at du blir lagt inn hos oss til observasjon og behandling der hvor det ikke er behov for sykehusinnleggelse. Det er helsetilstanden til den enkelte som er avgjørende for hvor pasienten får behandling. Vi vil presisere at alle innbyggerne i Fosnes som har behov for sykehusinnleggelse selvfølgelig fortsatt skal få det!!! Det blir ingen endringer for tjenester innen psykisk helsevern nå.

14 Mer fokus på forebygging Med samhandlingsreformen blir det større fokus på arbeidet med helsefremmende tiltak. Etter hvert vil det bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, bli mer fysisk aktive eller stumpe røyken. Dette handler om tidlig innsats for bedre helse. Fosnes kommune og samhandlingsreformen I kommunen har vi begynt arbeidet med å tilrettelegge for samhandlingsreformen for lenge siden. Vi er delaktige i flere samarbeidsprosjekt direkte knyttet opp mot reformen i Midtre Namdal samkommune og Flatanger og Osen. Eksempler på det er demensteam og pasientkoordinator. Lokalt her i Fosnes har vi ei gruppe som jobber med dette kontinuerlig. Undertegnede har fra fått tillagt rollen som samhandlingskoordinator i Fosnes i deler av sin stilling. Min oppgave blir å koordinere de kommunale tjenestene som kommer som en følge av reformen, være en pådriver i det lokale arbeidet her i Fosnes og sammen med andre ansatte i kommunen delta i interkommunale prosjekter. Jeg vil ha et nært samarbeid med både pleie- og omsorgstjenesten og helseavdelingen (lege, legesekretær, helsesøster og jordmor.) En av de store satsningsområdene i samhandlingsreformen er forebygging av sykdom. I Fosnes har vi en folkehelseplan vi arbeider etter, og mange tiltak er satt i gang, eksempler på det er røykeavvenningskurs, folkemøter med fokus på riktig ernæring, samarbeid om trimgruppe osv. Dette arbeidet vil ha stort fokus også i tiden fremover. Innen 2016 skal alle kommunene i landet tilby øyeblikkelig hjelp til sine innbyggere. Vi er allerede i gang med å ruste oss til denne oppgaven både med kompetanseheving av våre ansatte og ved tilrettelegging av lokaler både oppe i avdelingen og nede på legekontoret. Spørsmål Spørsmål angående samhandlingsreformen kan rettes til undertegnede på tlf eller på e-post: Hilsen Jane Tingstad Samhandlingskoordinator

15 SØKNAD PÅ ØKONOMISKE MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK. Kommunen ønsker å gi støtte til tiltak som fremmer psykisk helse i et forebyggende perspektiv. Kommunen ser viktigheten av å prioritere forebygging og støtte opp om tiltak i lokalsamfunnet, som kan bidra til en positiv utvikling i nærmiljøet vårt. I den forbindelse er det viktig for oss å få bidrag/ søknader fra kommunens befolkning, i forhold til hva som oppleves som gode og forebyggende tiltak og aktiviteter. Vi vet det er mange rundt omkring som har mange kreative tanker, og oppfordrer herved alle til å sette fantasien i sving og klekke ut gode ideer, alene eller sammen med andre. Dette er en gylden mulighet til å kunne få litt økonomisk støtte til å iverksette tiltak. Kriteriene for søknadene er som tidligere, at de skal inneholde en begrunnelse for og en beskrivelse av tiltaket, og om en har søkt på annen form for kommunal støtte i tillegg. Nytt i år er at tilskuddet utbetales mot framvisning av kvitteringer/ fakturaer så snart tiltaket er gjennomført/ planlagt gjennomført, og tilsagnet gjelder for inneværende år. Vi håper med dette å kunne bidra til gode helsefremmende tiltak for både barn, unge og eldre i kommunen vår. Søknadsfrist 12. april Søknad sendes til Fosnes kommune, psykiatritjenesten, ved Eva Solem.

16 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: INFORMASJON FREA KIRKEKONTORET Gudstjenester Søndag 11. mars kl Dun kirke Salmer & sanger vi gjerne hører. Søndag 11. mars kl Salen kapell Søndag 25. mars kl Dun kirke, markering av kirkens Nødhjelps fasteaksjon Langfredag 6. apr. kl Dun kirke 2. påskedag 9. apr. kl Dun kirke 2. påskedag 9. apr. kl Salen kapell Fosnes minnefond Bak- og forside: Fosnes menighetsråd har laget dette minnekortet som selges til inntekt for Fosnes minnefond. Kortet koster kr 100,- og selges på begge butikkene på Jøa. Fondets formål er blant anna å medvirke til at det gis midler til stell, vedlikehold og fornyelse av utstyr til kirkene og kirkegårdene i Fosnes. Kortet inni

17 OBS OBS Tidlig varsel ta vare på godbitene til: Loppemarked og auksjon til inntekt for forskjønning i bygda på Åsly lørdag 5. mai Vi tar imot det meste av brukbare ting, unntatt tekstiler og bøker. Nærmere informasjon kommer. Stemødrene Sonja & Bjørg PS. Vi blir glade for gode hjelpere! Informasjon fra MNA: SMS-tjeneste for deg som synes det er vanskelig å huske hvilket søppel som hentes når av Nina Tyldum Er du blant dem som glemmer å sette fram dunken på tømmedag? Fra 2012 kan du abonnere på en SMS-tjeneste der du mottar en påminnelse om å sette fram dunk eller sekk kvelden før tømmedagen. Det eneste du trenger å gjøre, er å sende en SMS med kodeord MNA AVFALL til Eksempel; MNA AVFALL 22. Husk åpenrom etter MNA. (Fosnes har rutenummer 22). Du kan enkelt stoppe denne abonnementstjenesten ved å skrive MNA STOPP til samme nummer. Tjenesten koster kr. 2,- pr mottatte melding. Ønsker du annen viktig informasjon som gjelder din husstand tilsendt på SMS? Denne tjenesten er gratis. Send MNA INFO til Eks: MNA INFO 22. Du kan enkelt stoppe tjenestene ved å sende MNA STOPP til samme nummer. Annen nyttig informasjon om renovasjonsordningen finner du i - informasjonsavisa fra MNA - på tømmekalenderen - på MNAs heimeside:

18 ÅRSMØTE I JØA I.L SØNDAG 26. FEBRUAR KL I FELLESROMMET PÅ JØA SKOLE - - Vanlige årsmøtesaker. - Orientering om planene med flerbrukshall og svømmebasseng. Vel møtt! Styret i Jøa i.l v/ Torgeir Strøm, leder

19 TERMINLISTE FOR JØA SKYTTERLAG 2012 TRENINGER: Barn og unge : Mandager fra kl >>> Se informasjon om oppstartstidspunkt på skolen og i butikkene. Voksne : Fortsetter etter at de yngste er ferdig på mandager KONKURRANSER : FELTSKYTING Arrangement Dato Dag Påskefelten Namdalscup 5. April Skjærtorsdag Jøamesterskap i felt 15. April Søndag BANESKYTING Åpningstevne m/pokalskyting 6. mai Søndag Jøastevne Namdalscup 8. og 9. juni Fre-Lørdag Sommerstevne m/pokal og merkeskyting 10. juni Søndag Skytingens Dag (familieskyting) 19. August Søndag Serieskyting (2 lag fra Jøa) Mai Juli Onsdager Avslutningstevne m/pokalskyting 2.september Søndag JEGERFELTSKYTING Jaktfelt august Lørdag Jaktfelt august Lørdag Jaktfelt 3 1. september Lørdag JAKTPRØVER 30. juli 24. September (Mandager) Start Kl Slutt kl

20 INFO FRA UL LIV OG ÅSLY. Nye husleiesatser for Åsly 2012: (vedtatt på årsmøtet i desember 2011) Hele huset 1800 kr / 1250 kr (medl.) Lillesal over 4 timer 1000 kr / 750 kr (med.) Lillesal under 4 timer 750 kr / 500 kr (medl.) Bare scene 250 kr / 200 kr (medl.) Husleia inkluderer vasking. Skal du/dere leie Åsly til ulike arrangement kontakt Trine Skjærvik Aagård - Mob Maskerade 2012 I løpet av de to siste årene er Åsly blitt et flott forsamlinghus, til glede og nytte for hele bygda. Like før jul ble vi også tildelt kr fra Marine Harvest til støtte til utbyggingsprosjektet. Det setter vi stor pris på. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et aktivt ungdomslag! Dess flere unger og ungdommer som er medlemmer, dess mer får laget i Frifondsmidler, så meld gjerne barna inn som medlemmer i ungdomslaget også. Frifondsmidlene gir oss mulighet til å holde lave priser på de arrangement vi har for barn og unge. Kontingent for 2012 betales inn på UL Livs konto nr: ! Barn under 15 år 50 kr. / Voksne 200 kr. Skriv navn og fødselsår på alle det betales kontingent for, ved betaling. Dess flere vi er, dess flere er det å dele arbeids-oppgavene på. For styret i UL Liv - Anlaug Skjærvik - leder

21 Jøa Blandakor med gjester inviterer til Humor & Kanari Jøa Blandakor har invitert Songlaget Cygnus fra Namsos Jøbl Sangerknaben og oktetten Groms Vocalis Sammen byr vi på en forestilling med Humor & Kanari Familieforestilling fredag 23.mars kl Inngang kr. 50,- for barn og kr. 100,- for voksne Salg av kaffe og kaker Festforestilling lørdag 24.mars kl Inngang kr. 250,- Salg av varm mat, mineralvann, kaffe & te, snacks Dans med Rubbel&Beat etter forestillingen

22 FORMIDDAGSTREFF PÅ BERGUM BEDEHUS Lørdag 10.mars. kl Salg av kaffe og kaker Underholdning av Jøbl Allsang Åresalg Velkommen til ei trivelig formiddagsstund! Arr: Bergum bedehusfor.

23 Seierstad Servicebygg AS Ny Cafè Paradis! Har du lyst til å være med på laget når vi nå skal utvide Servicebygget på Seierstad? Vi skal bygge på ca. 150 m2. Da skal det blant annet bli en større Cafè Paradis, turistinfo, serviceanlegg for båt- og bilturister, døgnåpent toalett m.m. Seierstad Servicebygg AS finansierer utbygginga med tilskudd, lån og utvidelse av aksjekapital. Vil du kjøpe aksjer, ta kontakt med: Seierstad Servicebygg AS v/arnstein Skjærvik, 7856 Jøa eller e-post:

24 Jøa Kystlag 7856 Jøa Innkalling Årsmøte 2012 Kantina, Fosnes kommunehus, Dun Onsdag 07. mars kl Sakliste: 1. Åpning, valg av møteleder og sekretær 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Årsmelding Regnskap Aktivitetsplan Deltakeravgifter og utleiepriser Driftsbudsjett Prosjekter: kystkulturhus/landstevne 9.Innkomne saker 10. Valg 11. Eventuelt Saker som ønskers behandlet på årsmøtet må være styre i hende innen 29 feb. Kaffeservering Velkommen Hilsen styret VERN GJENNOM BRUK Lokallag i Forbundet Kysten Side 1 av 1

25 Hunder og båndtvang Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Reglene om hunder og båndtvang fremgår av hundelovens kap 2. Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av eieren eller andre som disponerer hunden. For at en hund skal følges på forsvarlig måte, må det kreves at den er under fullstendig kontroll av eier/ besitter. I perioden 1. april august er det båndtvang for alle hunder. I dette tidsrommet skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, uavhengig av om eier/ besitter har kontroll over hunden eller ikke. Dyrelivet er ekstra sårbart i denne tiden. Alle hundeeiere er forpliktet til å sette seg godt inn i hundelovens bestemmelser Båndtvangen gjelder i både inn- og utmark.

26 Vinter på Salsnes 19. februar 2012

27 Fosnes kommune har lagt om telefonsystemet sitt og de fleste avdelingene har fått nye telefonnummer. Det nye telefonnummeret til legekontoret er; Telefonliste: åpent Telefonliste hverdager Intern Fosnes kommune De gamle telefonnumrene er slettet og dere vil ikke komme frem på dem. Liste over nye telefonnummer til avdelinger og ansatte: FELLESFUNKSJONER Sentralbord Servicekontor Telefax Rådmann Rønnaug Aaring Sekretær Ella Skjærvik Personalkonsulent Erna Lervik IT-konsulent Arnt Åge Rian Ordfører Bjørg Tingstad Saksbeh. rådmann Sonja Høkholm Økonomisjef Per G. Holthe Sekretær lønn Toril A. Lindseth HELSE OG SOSIAL Sentralbordet har fremdeles nr Helse- og sosialsjef Kari Ø. Bakke Daglig leder Anne J. Lajord Psyk. vernepleier Eva Solem Telefax Vaktrom Sykeheimen Vaktrom Kjøkken / kantine Fagsykepleier Jane Tingstad Legesekretær Cathrine Forås Telefax Legekontoret Helsesøster Isabel Binderø Fysioterapeut Jan K. Kjøren Jordmor Synnøve Laukholm Remma

28 ANDRE / MNR Kirkekontor Gunn Ågot Leite NAV Siri Sandvik Utviklingskontoret Kjell Tranås Tannlege PLAN OG UTVIKLING Teknisk sjef Knut Skreddernes Teknisk kontor 2 Jan Arne Løvås Teknisk Oddvind Moan Teknisk Stig Bjøru Vaktmester sykeheimen Torger Pettersen Vaktmester Jøa skole Birger Bakke OPPVEKST OG KULTUR Oppvekst og kultursjef Kari N. Thorsen Sekretær Toril O. Holthe Jøa barnehage Jorun Prestvik Jøa barnehage Arbeidsrom Kulturskolen Ann Evy Duun Fosnes folkebibl. Jøa Unni S. Reppen Fosnes folkebibl. Salsnes Unni S. Reppen JØA SKOLE Rektor Knut Dypvik Telefax Utdanningsforbundet Torgeir Strøm Arb.rom barneskole Arb.rom ungd.skole SALSNES OPPVEKSTSENTER Rektor Lærerrom Barnehage Napp ut telefonlista og ta vare på den

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011 Fosnes Partsammensatt utvalg 23/11 14.12.2011 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/4833-5 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Seniortiltak i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes arbeidsmiljøutvalg 4/11 24.11.2011

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2012 2023 FOSNES KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2023 FOSNES KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG KOMMUNEPLANENS AREALDEL Høringsutkast vedtatt sendt på høring av Fosnes formannskap 08.02.12 Høringsfrist 25.03. INNHOLD 1.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 04. mars 2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Første del av møte blir en temadel om skole. Kåre Aalberg, daglig leder

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalling og sakliste godkjent. Søndre Land kommune side 1 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.09.2013 Tid: 17:00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Ine Lindalen

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2007 Tid: KL. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.09.2012 Tid: 18.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.09.2012 Tid: 18.00. Til stede på møtet Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.09.2012 Tid: 18.00 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Knut Ingolf Dragset,

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00

Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Sektorstyre for helse og omsorg Møtested: Møterom ved kjøkken, Porsanger Helsetun Dato: 24.01.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Eva Marie Johansen Leder

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen kommunestyre Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland Ordfører OS-KRF/V Per

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer