Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS - vurdering av kommunes eierandel PS 78/ gnr 55 bnr 2 - Søknad om flytting av flytekai PS 79/11 Retningslinjer for kommunens erverv av fast eiendom. PS 80/11 Søknad om kommunalt tilskudd til boring etter vann i Moldvika PS 81/11 Egenbetaling for diverse pleie- omsorg- og helsetjenester 2012 PS 82/11 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. PS 83/11 Skoleutvikling i Midtre og Indre Namdal - overgang fra prosjekt til fast ordning. PS 84/11 Valg av overformyndere i Fosnes - fra PS 85/11 Valg av styremedlemmer i Olav Duun-stiftinga i Namdalen for perioden PS 86/11 Referatsaker: RS 53/11 Status i brusaken RS 54/11 Prosjekt flerbrukshall RS 55/11 Salsnes gjestehavn RS 56/11 Orientering fra MN samkommune Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til siste info-skriv i 2011 er 2. desember. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 29. september og 27. oktober 2011: Kommunestyremøtene 29. september og 27. oktober behandlet saker i forbindelse med kommunevalget 2011, i første møte 29.september ble det foretatt konstituering med de krav til valg som dette medfører, mens det i det andre møte 27. oktober ble valgt nye medlemmer til kommunens nemnder, utvalg, råd osv. Det er behov for oppnevning av representanter til flere råd, utvalg og nemnder enn de som nå er gjort, dette vil gjøres senere i år. Konstituerende kommunestyremøte 29. september 2011: Sak 65/11 Fosnes kommunestyre godkjente kommunestyrevalget Sak 66/11 Valg av formannskap og vararepresentanter for ble gjennomført etter kommunelovens bestemmelser om avtalevalg. Representanter i Fosnes Formannskap med varamedlemmer: Fellesliste SpKrf: Bjørg Tingstad, Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner varamedlemmer: Trygve Jonny Sandvik, Tone Laugen, Sissel Margrethe Gjeseth, Åge Ivar Dille og Jon Olav Skreddernes Arbeiderpartiet: Eva W. Tranås og Frank Finstad Guldvik varamedlemmer: Nicolay Coogan Vatne, Ruth Vendil Vatne, Joar Kolbjørn Reppen og Baard S. Kristiansen Sak 67/11 Bjørg Tingstad ble enstemmig valgt med 14 stemmer til ordfører i Fosnes kommune i perioden Sak 68/11 Jarle Elden ble valgt med 9 stemmer til varaordfører i Fosnes kommune i perioden Eva W. Tranås fikk 5 stemmer. Sak 69/11 Valg av kontrollutvalg med varamedlemmer ble utsatt til neste kommunestyremøte. Sak 70/11 Ordfører Bjørg Tingstad ble valgt til kommunens representant til KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon) Sak 71/11 Følgende ble oppnemnd som medlemmer til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ingri M. L. Mausner som leder Asgeir Tranås som nestleder Fransvis Frendalsvik varamedlem Jane Tingstad Sak 72/11 Følgende ble oppnevnt som representanter til eldrerådet i Fosnes kommune for perioden oktober 2011 oktober 2015: Mari Sandvik med Åse Tingstad som personlig vara

3 Jarle Bragstad med Anton O. Leite som personlig vara Astrid Aarmo med Arne B. Skomsvold som personlig vara Ella Marit Lassemo med Lorentz Åge Langaas som personlig vara Joar Kolbjørn Reppen med Jon Olav Skreddernes som personlig vara Sak 73/11 Fosnes kommunestyre vedtok følgende møteplan for høsten 2011: Fosnes formannskap onsdager kl. 12:15 Fosnes kommunestyre torsdager kl. 19:15 Fosnes kommunestyre torsdag kl. 10: oktober 2. november 23. november 14. desember 29. september 27. oktober 24. november 15. desember Dato for folkevalgtopplæring fastsettes av ordfører, som innkaller til opplæring. Kommunestyremøte 27. oktober 2011: Sak 74/11 Fosnes kommunestyres valg av kontrollutvalg med varamedlem i perioden : Leder Egill Vatne Nestleder Aase Helene Aglen Rune Wik Varamedlem: Åsa Skjærvik Tranås Sak 75/11 Fosnes kommunestyres valg av nemnder, råd og utvalg m.m. i Fosnes kommune perioden Representanter fra Fosnes kommunestyre til Midtre Namdal samkommunestyre for perioden : Bjørg Tingstad Jarle Elden med vararepresentanter Ingri M. Langaas Mausner og Trygve Jonny Sandvik Eva W. Tranås med vararepresentant Frank Finstad Guldvik Valgkomiteen for valg under punkt 2 19 har vært Bjørg Tingstad og Eva W. Tranås. 2. Representant i Midtre Namdal kirkelige fellesråd for perioden : Baard Kristiansen med vararepresentant Rune Wik 3. Valg av medlemmer i overformynderiet i Fosnes kommune for perioden , eller til vedtak om

4 overføringstidspunkt til fylkesmannen foreligger, ble utsatt til neste møte og skal sees i sammenheng med valg til forliksrådet. 4. Medlemmer i innkvarteringsnemnd og tilflyttingsnemnd for Fosnes kommune : Gunn Aarmo, Vebjørg Leirbekk Pettersen, Ingunn Duun, Ingunn Finstad og Kirsti Wika 5. Fosnes kommunes beredskapsråd for : Medlemmene i formannskapet og rådmannen 6. Kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdige drikkevarer i Fosnes kommune for : Medlemmene i formannskapet 7. Representant i Namdal Interkommunalt utvalg mot forurensning (IUA) for perioden : Ordfører med varaordfører som vararepresentant. 8. Representant med særlig ansvar for barn og ungdom i Fosnes kommune i perioden Brynjar Gevik med vararepresentant Ruth Vendil Vatne 9. Representanter i samarbeidsutvalgene i skole og barnehager i Fosnes kommune : Jøa skole: Sissel Gjeset Jøa barnehage: Tone Laugen Salsnes oppvekstsenter: Frank Finstad Guldvik Varamedlemmer: Jøa skole: Jarle Elden Jøa barnehage: Eva W. Tranås Salsnes oppvekstsenter: Joar Kolbjørn Reppen 10. Representant i rådet for Fosnes sykeheim: Jon Olav Skreddernes 11. Styret for Fosnes bygdemuseum : Kjellrun Skjærvik, Sigbjørn Gjeset, Arne Skomsvold, Ella Marit Lassemo, Knut Sandvik varamedlemmer: 1. varamedlem Åge Ivar Dille, Frode Bjøru, Odd Jekthammer 1. varamedlem møter fast på møtene. 12. Fosnes kommunes representant til å sitte i oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere for perioden : Ordfører

5 13. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet for KomRev Trøndelag IKS : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner 14. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet for KomSek Trøndelag IKS : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner 15. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet til Midtre Namdal Avfallsselskap for : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner og Eva W. Tranås 16. Heimevernsnemnd: Medlemmer perioden : Arnstein Johnsen og Ann Aune Indermo 17. Takstnemnd for eiendomsskatt i Fosnes kommune : Margreet Sloot, Ola Ugseth, Tore Tranås varamedlemmer: Viggo Nufsfjord, Siri Sandvik, Hallvard Flakk 18. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Fosnes kommune : Stig Schei leder, Elin Grongstad - nestleder, Gunn Aarmo, Ingebrigt Leite, Bjørn Bogen, Hilde Skjærvik varamedlemmer: Arnfinn Leirbekk, Jenny Jensen, Stian Skjærvik, Viggo Rapp, Edel Skreddernes, Marit Hoff 19 Forhandlingsutvalg grunneiere i Fosnes kommune : Baard Kristiansen, Eva W. Tranås, Trygve Jonny Sandvik Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

6 Presentasjon av Fosnes eldreråd Leder Mari Sandvik Nestleder Jarle Brakstad Astrid Aarmo Ella Marit Lassemo Fra Fosnes kommunestyre Joar Kolbjørn Reppen

7 Ordførerens hjørne november 2011, Rock og anna kulturframtid Foto: UKM-innslag i Fosnes 2011, Anne -Lill Newermann Jeg gratulerer Namsos og Namdalen med Rock City og ny-hotellet! En trenger ikke verken å være interessert i rock eller hotellovernattinger for å være glad og stolt over at vi i Namdalen nå har fått et unikt opplevelsessenter for Trønderrock og et tema-hotell det ikke finnes maken til noe sted i verden. Det er ikke bygningene på Vestre havn i Namsos i seg sjøl som er så spesielle, men mulighetene som ligger i disse fasilitetene også for oss i nabokommunene. Ifølge ordtaket drypper det på klokkeren når det regner på presten! Med litt tålmodig og smart manøvrering fra reiselivs- og opplevelsesaktører i området kan det utvikles gode vinn-vinn-forhold, slik at mange klokkere kan bli våte. De fleste ungdommene fra Fosnes og andre namdalskommuner går dessuten på videregående skole i Namsos. De får gjennom Rock City enda større mulighet til å videreutvikle de kulturuttrykk de har fått med seg som basis i heimkommunen. Jeg håper riktig mange Fosnesbygg stikker innom Rock City og gjør seg kjent med hva dette går ut på! På heimebane tenker jeg at det å få på plass et flerbrukshus med svømmehall, bibliotek, idretts- og kulturarena er svært viktig. Akkurat nå synes det som det mest framtidsretta vi som kommune kan gjøre for våre barn og unge i Fosnes. Dagens bygningsmasse med samfunnshus og svømmehall har tjent oss bra i flere tiår. Et nytt anlegg vil kunne være et godt utgangspunkt for positive aktiviteter i mange tiår framover! Det blir derfor svært spennende når arbeidsgruppa skal presentere planene for kommunestyret. Det blir garantert ei økonomisk utfordring å få dette prosjektet i havn. Utfordringer knyttet til grunnundersøkelsene ser det også ut til å bli. Vi får lære av Rock City-entusiastene og ha tro på at det e mulig det umulige. Eller som vår egen Olav Duun sa: Umulig ska freistas det òg. Fosnes kommune gratulerer Siv Strand og Tor Nordbakk med rockebabyen Storm! Jeg håper at Storm og alle andre som vokser opp i Fosnes og i Namdalen skal ha gode kulturarenaer også i framtida! Bjørg Tingstad

8 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

9 Aktivitetskalender NOVEMBER FREDAG år med Jøbl Sangerknaben - familieforestilling Jøa samfunnshus kl 19:30 LØRDAG år med Jøbl Sangerknaben - festforestilling Jøa samfunnshus kl 19:30 ONSDAG 23. Formannskapsmøte kl 12:15 Årsmøte i Jøa vei- og brulag på Åsly kl 19:30 TORSDAG 24. Kommunestyremøte Dun kl 19:15. FREDAG -LØRDAG Julemesse på Åsly fredag kl 19:00 22:00, lørdag kl 11:00 16:00 SØNDAG 27. Adventsgudstjeneste Dun kirke kl 11:15 Førjulsfest for de over 60 år - på Åsly kl 15:00 Fosnes sanitetsforening MANDAG 28. Bibeltime med Inge Torset i Dun kirke kl 19:30 DESEMBER TORSDAG 1. Møte i Jøa kulturforum Fellesrommet Jøa skole kl 17:00 LØRDAG 3. Adventsamling i Dun bedehus kl 11:00 Formiddagskaffe på Fosnes bygdemuseum kl 12:00 Juleverksted på Åsly kl 13:00-15:30 SØNDAG 4. Årsmøte i U.L. Liv på Åsly kl 20:00 ONSDAG 14. Formannskapsmøte kl 12:15 TORSDAG 15. Kommunestyremøte kl 10:15 SØNDAG 18. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl 16:30 SØNDAG 18. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl 19:30 Vi synger og spiller jula inn TIRSDAG 20. Førjulsgudstjeneste i Salen kapell kl 17:00 TORSDAG 22. Julegudstjenesteverksted Dun kirke kl 11:15 LØRDAG 24. Julaftengudstjeneste Dun kirke kl 13:30 MANDAG 26. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke kl 11:15 Julegudstjeneste i Salen kapell kl 14:00

10 MOT til å glede for åttende gang! Mandag 23. November kommer ungdom over hele landet til å bruke enkle midler for å glede mennesker rundt seg. Det er klart for den sjette MOT til å glede-dagen! Hvert år den 23. november arrangeres MOT til å glede-dagen. Nesten ungdommer deltar i MOTs program i skolen, og denne dagen har de alle et felles mål - å glede andre mest mulig med små midler! Denne dagen oppfordrer MOT ungdom og voksne over hele landet til å spre glede! Det viktigste stikkordet for MOT til å glede-dagen er: TENK ENKELT! Gled mannen på gata, gode venner, naboen, bestemor på aldershjemmet, farfar som sitter alene, klassekamerater, kolleger eller barna i barnhagen. Ungdommene oppfordres også til å gi en hjelpende hånd. Enten måke litt snø, feie gata, gå et ærend for noen, arrangere sms-kurs, pc-kurs eller kortspill på gamlehjemmet. Ungdommene vil også ha litt ekstra fokus på å si hei, gi et smil, et nikk og kanskje til og med en klem til noen som trenger det. MOT ønsker å bidra til å skape varmere og tryggere miljøer. Det kan koste litt mot å gjøre noe ekstra for å spre litt glede, men glede smitter og verdien til sammen blir veldig stor! Og mange ungdommer merker godt at et å glede andre gleder mest. Den 23. november har blitt en merkedag for alle som jobber med MOT. Det planlegges i disse dager små og store aktiviteter rundt om i alle lokalsamfunn som har MOTs programmer i skolen og på fritidsarenaen. Ved Jøa barne- og ungdomsskole vil dagen bli markert 24. november. MOTteamet Bjørg, Isabel og Erling

11 Stilling nr. 1409/11 Materialforvalter Ved brann- og redningstjenesten i Fosnes er det ledig stilling som materialforvalter i 5 % stilling. Arbeidsoppgaver: Ansvar for at brann- og redningstjenestens utstyr og kjøretøy til enhver tid er i forskriftsmessig og utrykningsklar stand. Holde oversikt over brann- og redningstjenestens utstyr. Ønskede kvalifikasjoner: Må være praktisk anlagt. Forståelse for og erfaring med mekaniske, tekniske, elektroniske og elektriske innretninger. Gjerne bakgrunn fra vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Vi søker en person som Kan arbeide nøyaktig, selvstendig, strukturert, målrettet og systematisk. Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til brann- og redningsvesenet ved Jan Arne Løvås eller varabrannsjef Olav Skaret Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside: (under ledige stillinger). Id. nr Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist: Det tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer.

12 Stilling nr. 1417/11 Fysioterapitjenesten i Fosnes kommune dekkes gjennom et samarbeid mellom Robrygga Helse AS og Fosnes kommune. Tjenesten er lagt opp som en kombinasjon av faste stillinger og avtaler om driftstilskudd. En av våre fysioterapeuter ønsker å slutte og i den forbindelse søker vi etter en ny fysioterapeut som kan være interessert i å inngå: Driftsavtale om privat praksis i fysioterapi Fosnes kommune og Robrygga Helse AS har ledig 20 % driftsavtale for fysioterapeut i privat praksis. Hjemmelen er knyttet sammen med evt. praktisering ved Robrygga Helse AS. Praksisen skal utøves fra de lokaler i Fosnes kommune som blir avsatt til slikt bruk, for tiden ved Fosnes Sykeheim på Jøa. Fosnes kommune yter driftstilskudd tilsvarende fastsatt sats mellom Kommunenes Sentralforbund og Norske Fysioterapeuters forbund. Vi søker en person som ønsker å jobbe i team og i et bredt tverrfaglig miljø. Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte fysioterapeut Jan Kristian Kjøren Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside: (under ledige stillinger). Id. nr Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist:

13 Nye telefonnummer: Vi har gått over til nytt telefonsystem og det har medført i at de fleste kommunale avdelningene har fått eller vil få nye telefonnummer. Vi kommer her med en liste over de som allerede har fått nye nummer: Det offisielle telefonnummeret til Fosnes kommune mellom og er fremdeles: Det nye nummeret til legekontoret er: NAV kan ikke nås ved å ringe Fosnes kommune, de har nummer Nye telefonnummer Fosnes kommune 2011 Avd Bruker Nr Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Stig Bjøru Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Erna Lervik Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Servicekontoret Ella Skjærvik Helse og Omsorg Kari Ø. Bakke Helse og Omsorg Jane Tingstad Helse og Omsorg Eva Solem Helse og Omsorg Bolig Namsos Helse og Omsorg REMMA Helse og Omsorg Kjøkkenet sykeheimen Helse og Omsorg Vaktrom sykeheimen Helse og Omsorg Anne J. Lajord Helse og Omsorg Fysioterapeut Helse og Omsorg Legesekretær Helse og Omsorg Helsesøster (Isabel)

14 Regulering av kommunale eiendomsavgifter. Fosnes formannskap skal behandle forslag til regulering av kommunale eiendomsavgifter for Dokumentene kan ses på Fosnes kommunes hjemmesider, Fosnes servicekontor, bibliotekene på Salsnes og Jøa og på Seierstad Dagligvare fra 24. november til 9. desember Saken skal behandles i Fosnes kommunestyre den 15. desember Innbyggere og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader til forslagene. Merknadene må være skriftlig og må være kommet til Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa før behandlingen i kommunestyret finner sted. Merknaden kan også sendes som e-post til: Teknisk sjef. Avlesning av vannmålere. Det er på tide å lese av vannmåleren igjen. Vennligst foreta avlesning og send oss tallene ved årsskiftet. Vi trenger følgende opplysninger: Navn. Avlest dato: Målerstand: Bruk gjerne våre hjemmesider for registrering av vannforbruk. Undermeny Tekniske tjenester / Informasjon Avlesningen kan også sendes pr. brev, fax , telefon , eller epost: Dersom avlesning mangler vil vi fakturere etter stipulert forbruk. Med hilsen Plan og Utvikling

15 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Regionråd har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål: - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide ifm forannevnte) - Etablererkurs Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid (tiltak som initieres politisk eller administrativt - eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for regionen o.l.) Beløpsgrense for tiltak som omfattes av det regionale fondet er: - Bedriftsutvikling - Tilskudd kan gis med inntil 30/50 %, maksimalt kr ,- pr. tiltak. - Investeringstilskudd - Tilskudd kan gis med inntil 20/30 %, maksimalt kr pr. tiltak - Regionalt tiltaksarbeid - Tilskudd kan gis med inntil 100 % av kostnaden maksimalt kr ,- - Ungdom og kvinner kan oppnå høyeste tilskuddssatser. Det gis ikke tilskudd til: Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet Lett omsettbart løsøre som bil, henger, pc, møbler Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet Prosjekt med kapitalbehov under kr ,- Kostnader der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato Eget arbeid med timesatser over 1 promille av brutto årslønn maksimalt kr 350,- pr time Innleie av vikar Intern opplæring Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finner på nettsidene til Midtre Namdal Samkommune Utvikling, Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved servicekontoret i Namsos Kommmune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker skal gi er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

16 Informasjon fra Helseavdelingen Jula 2011 og nyttår 2012 Legekontorets siste dag før jul og nyttår blir 22. desember og vi er alle tilbake igjen mandag 2. januar Vi velger å stenge hele helseavdelingen i mellom jula. Derfor er det viktig å være ute i god tid før jul for bestilling av medisiner, spesielt de som vil ha den sendt med posten (i en tid mye brev og pakker som hefter den normale postgangen). Litt info. ang fridager og ferier fremover: Helsesøster Isabel avspaserer uke 51 hun er tilbake 5.januar 2012 Jordmor Synnøve er fortsatt sykemeldt ut 2011 Fotterapeut Monica setter opp avtaler fortløpende fremover. Hun nås på telefon Mari-Ann og Cathrine går ut i 2 ukers ferie i januar 2012 ( Uke 2 og 3 ) I disse 2 ukene stenges legekontoret og Robrygga legekontor bistår med legekonsultasjoner/ø-hjelp i Namsos. Legekontoret er tilbake i vanlig drift igjen mandag 23. januar Vi ønsker alle små og store en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR! Hilsen Isabel Synnøve Monica Mari-Ann Cathrine

17 Vi fortsetter med markering av Helsestasjonen i Norge fyller 100 år! 2.des. kl inviteres alle småbarnsforeldre i kommunen til å delta på tema time sammen med tidligere helsesøster i Fosnes kommune, Unni T. Vannebo, som skal snakke om SAMSPILL. Flere nøkkelpersoner vil også bli invitert... VELKOMMEN! Kommunikasjonskurs Etter Godt samlivsmodell. Målet er å opprettholde/fremme god kommunikasjon i parforholdet TIDSPUNKT: 2. des Kl STED: JØA helsestasjon Påmelding innen 19. nov Arrangør og foredragsholdere er familieterapeut Eva Bjørnstad og helsesøster Isabel K Binderø.

18 Nytt fra helsedirektoratet; I forbindelse at overvekt og inaktivitet som er blant våre største helseutfordringer er følgende retningslinjer gitt av helsedirektoratet som kommunene må forholde seg til. [ ] I dag lanseres de nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt hos barn, unge og voksne, og for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi er ikke fysisk aktive nok i forhold til hva vi spiser, og dette gjør at vi står overfor en overvektsepidemi, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog. ( ) Informasjon til foreldre om veiing og måling i skolen Vekt og høydeutvikling er en viktig indikator på barns utvikling og trivsel. Forekomst av overvekt og fedme er sterkt økende i Norge som i resten av Europa. Med det følger økende risiko for sykdom både hos barn og voksne. Overvekt og fedme blant barn er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon og for sykelighet i voksen alder. Det er derfor særlig viktig å legge vekt på forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge. Det kan også være et symptom på bakenforliggende sykdom om vekt og vekst avtar og barnet ikke vokser og legger på seg som forventet. For å sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å følge med utviklingen i barnepopulasjonen, har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessige målinger av høyde, vekt og hodeomkrets på gitte alderstrinn i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. For skolehelsetjenesten innebærer anbefalingene veiing og måling i skolestart, 3. og 8. klasse. Dette er et tilbud til alle barn og foreldre. Veiing og måling vil foregå individuelt med formål om å avdekke uheldig vektutvikling. Foreldrene vil få en skriftlig tilbakemelding på barnets vekt og lengde. Dersom barnet er i ferd med å utvikle overvekt eller fedme, eller veksten ikke er som forventet, vil helsesøster ta kontakt med tilbud om samtale og videre oppfølging. Det er langt enklere å forebygge enn å behandle fedme og viktig å avdekke evt. bakenforliggende faktorer om barnet legger på seg for lite. Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet, reduseres risiko for sykdommer senere i livet. Gode levevaner som et riktig kosthold og fysisk aktivitet vil ha en helsegevinst for hele familien. Måling av høyde og vekt er et frivillig tilbud. Dersom det er spørsmål rundt denne undersøkelsen, vennligst ta kontakt med Fosnes kommune ved skolehelsetjenesten vil på ny-året følge opp familier som ønsker det.

19 Ta formiddagskaffen på Fosnes bygdemuseum 3. desember kl 12:00! Førjulskaffe med nåkkå attåt Det er etter hvert blitt en tradisjon med kaffe-stund på Fosnes bygdemuseum en lørdag før jul. Alle velkommen til ei trivelig stund med kulturinnslag og enkel servering. Arrangør: Fosnes kommune/styret i Fosnes bygdemuseum

20 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: Fosnes prestegård 1824 GUDSTJENESTER UT ÅRET 1. søndag i advent 27. nov. kl Adventsgudstjeneste i Dun kirke. Konfirmantene overnatter i kirka og er med og lager gudstjenesta. Dåp Søndag 18. des. kl Tirsdag 20. des. kl Julaften kl Andre juledag kl Andre juledag kl Julegudstjeneste på sykeheimen. Førjulsgudstjeneste for hele menigheta med Salsnes oppvekstsenter i Salen kapell Julaftensgudstjeneste i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke Julegudstjeneste i Salen kapell ETTERMIDDAGSTREFF PÅ SYKEHEIMEN Onsdag 16. nov. kl Andakt v/hilde Lundquist Allsang Sang v/jonas Linkevicius Utlodning

21 Adventsamling på Dun bedehus lørdag 3. desember kl. 11. Det blir loddsalg, kaffesalg, andakt og sang. Velkommen til en trivelig adventstund! Arr. Bedehusforeninga TRADISJON TRO VIL HORNMUSIKKLAGET EKKO OGSÅ I ÅR KOMME RUNDT FØR JUL OG SELGE JULENEK PÅ JØA, ELVALANDET, OG SALSNES. UNDERTEGNEDE VIL SELGE PÅ SALSNES TORSDAG 1. DESEMBER MELLOM KL OG 21.00, PER HOLTHE VIL SELGE PÅ ELVALANDET, OG PÅ JØA VIL SELGERE OG RUTER BLI KUNNGJORT MED OPPSLAG PÅ BUTIKKENE FØRST I DESEMBER. DE SOM IKKE HAR MULIGHET TIL Å FÅ KJØPT AV DEN SOM DRAR RUNDT OG SELGER PÅ DØRA, KAN KONTAKTE UNDERTEGNEDE PÅ TLF MED JULEHILSEN FRA HML EKKO Kjell Ivar Tranås

22 Årsmøte 2011 i Jøa vei- og brulag avholdes på Åsly onsdag 23. nov. kl Saksliste: 1 Åpning 2 Valg av møteleder og sekretær 3 Godkjenning av innkalling og saksliste 4 Årsmelding 5 Regnskap 6 Status i brubygginga v/ordfører Bjørg 7 Veien videre for Brulaget. Har vi utspilt vår rolle? 8 Servering 9 Budsjett 10 Valg 11 Innkomne saker Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til leder Gunn Ågot Leite innen mandag 21. nov. Vel møtt på årsmøte! Styret

23 Velkommen til På Åsly 25. og 26. november ÅPNINGSTIDER: Fredag 25. november: kl Lørdag 26. november: kl Lørdag kl.13.00: Fosnes kulturskole underholder Matsalg Det er fremdeles mulig å melde seg på til julemessa. (Frist 21. november, påmelding til Trine S. Aagård tlf ) Deltakeravgift kr 200 Arr. UL Liv Årsmøte i UL Liv på Åsly søndag 4. desember kl Årsmøtesaker og matservering. Gamle og nye medlemmer velkommen!

24 JULEVERKSTED Vi inviterer alle små og store til vårt årlige juleverksted, på Åsly lørdag 3. desember kl Vi lager julekort og julepynt, og har ei trivelig førjulstid i lag. Veldig fint om de minste får med seg en voksen eller eventuelt storesøsken Pause med boller, kanelsnurrer og kakao hører med. VELKOMMEN!! Inngang kr 50,- (inkl materialer og servering) Familiepris kr 100,- Ta med egen saks! Ungdomslaget LIV

25 Fosnes Sanitetsforening inviterer alle over 60 år til tradisjonell FØRJULSFEST på Åsly søndag 27. november kl Det serveres juletallerken og kaffe med dessert- og kakebord Underholdning av Frank Runar Gansmo og Brynjar Gevik Utlodning av julestjerner Egenandel: kr. 75,- for medlemmer 100,- for andre Det settes opp skyss for deltakere fra Elvalandet og Salsnes, mot en egenandel på kr 50,-. Dette tiltaket finansieres gjennom Den kulturelle spaserstokken.si fra ved påmelding hvis du ønsker skyss. Påmelding til Marianne : telef.: / el. Randi : / Styret innen 21.november Hjertelig velkommen!

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 29.09.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes styre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre hus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Laugen Medlem FOSPKRF Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 15:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Jonny Sandvik Ordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.06.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 10:25 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:25 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.02.2016 Tidspunkt: Fra 14:10 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: Fra 11:15 til 14.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1.

Fosnes kommune. Fosnes oppvekst og kultur. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo. Medlem. 1. Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Fosnes Museumsstyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 12:30 Faste medlemmer som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: Fra 11:45 til 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL.Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: 13:15 til 15:00 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Egill Vatne Saker: 010-015/16 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: Fra 14:00 til 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 23:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 12.08.2015 Tidspunkt: Fra 11:25 til 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: /12 Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. juni 2012 Møtetid: Kl. 1000 1215 Møtested: Namsos kommune, møterom Lyon Saker: 013 015/12 Av 4 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Hilde

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir Strøm Åsa Påhlsson Bjøru Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes arbeidsmiljøutvalg Møtested: kantina, Kommunehuset Dun Dato: 25.06.2013 Tidspunkt: Fra 11:25 til 13.06. Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: /13 FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 1415 15.15 Møtested: Fosnes kommune, kantina Saker: 011 014/13 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Egill Vatne,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingri M. Langaas Mausner Medlem FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Valg av nemnder, råd og utvalg m.m. i Fosnes kommune - perioden 2011-2015. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Valg av nemnder, råd og utvalg m.m. i Fosnes kommune - perioden 2011-2015. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8093-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av nemnder, råd og utvalg m.m. i Fosnes kommune - perioden 2011-2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 30.06.2011 Tidspunkt: Fra 19:50 til 22:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 76/15 Innhold Framtidig organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fellesfunksjoner. St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/5068-22 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:20 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.02.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Marte Jensen MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Marte Jensen MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Fyret, Jøa Dato: 22.08.2017 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad Ordfører NAAP Lisa

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap. Fordeling av kommunale kulturmidler med hovedvekt på tiltak for barn / unge : Mottaker / Navn nr

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap. Fordeling av kommunale kulturmidler med hovedvekt på tiltak for barn / unge : Mottaker / Navn nr Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/2007-19 Saksbehandler: Per A. Sperstad Saksframlegg Kommunale kulturmidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 14.15 til 15.30 Møtested: Spiserommet, kommunehuset Møteleder: Magnus Elden Saker: 001-006/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 09. juni 2008 Møtetid: Kl. 19.15 22.35 Møtested: Fosnes kommune, kommunestyresalen Dun Saker: 007/08 014/08 Av 3 medlemmer møtte 2. Følgende medlemmer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 68/13 Fastsettelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. november 2010 Møtetid: Kl. 1915 2115 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 017 021/10 Av 3 medlemmer møtte 2 Følgende medlemmer møtte

Detaljer