Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS - vurdering av kommunes eierandel PS 78/ gnr 55 bnr 2 - Søknad om flytting av flytekai PS 79/11 Retningslinjer for kommunens erverv av fast eiendom. PS 80/11 Søknad om kommunalt tilskudd til boring etter vann i Moldvika PS 81/11 Egenbetaling for diverse pleie- omsorg- og helsetjenester 2012 PS 82/11 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. PS 83/11 Skoleutvikling i Midtre og Indre Namdal - overgang fra prosjekt til fast ordning. PS 84/11 Valg av overformyndere i Fosnes - fra PS 85/11 Valg av styremedlemmer i Olav Duun-stiftinga i Namdalen for perioden PS 86/11 Referatsaker: RS 53/11 Status i brusaken RS 54/11 Prosjekt flerbrukshall RS 55/11 Salsnes gjestehavn RS 56/11 Orientering fra MN samkommune Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til siste info-skriv i 2011 er 2. desember. Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 29. september og 27. oktober 2011: Kommunestyremøtene 29. september og 27. oktober behandlet saker i forbindelse med kommunevalget 2011, i første møte 29.september ble det foretatt konstituering med de krav til valg som dette medfører, mens det i det andre møte 27. oktober ble valgt nye medlemmer til kommunens nemnder, utvalg, råd osv. Det er behov for oppnevning av representanter til flere råd, utvalg og nemnder enn de som nå er gjort, dette vil gjøres senere i år. Konstituerende kommunestyremøte 29. september 2011: Sak 65/11 Fosnes kommunestyre godkjente kommunestyrevalget Sak 66/11 Valg av formannskap og vararepresentanter for ble gjennomført etter kommunelovens bestemmelser om avtalevalg. Representanter i Fosnes Formannskap med varamedlemmer: Fellesliste SpKrf: Bjørg Tingstad, Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner varamedlemmer: Trygve Jonny Sandvik, Tone Laugen, Sissel Margrethe Gjeseth, Åge Ivar Dille og Jon Olav Skreddernes Arbeiderpartiet: Eva W. Tranås og Frank Finstad Guldvik varamedlemmer: Nicolay Coogan Vatne, Ruth Vendil Vatne, Joar Kolbjørn Reppen og Baard S. Kristiansen Sak 67/11 Bjørg Tingstad ble enstemmig valgt med 14 stemmer til ordfører i Fosnes kommune i perioden Sak 68/11 Jarle Elden ble valgt med 9 stemmer til varaordfører i Fosnes kommune i perioden Eva W. Tranås fikk 5 stemmer. Sak 69/11 Valg av kontrollutvalg med varamedlemmer ble utsatt til neste kommunestyremøte. Sak 70/11 Ordfører Bjørg Tingstad ble valgt til kommunens representant til KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon) Sak 71/11 Følgende ble oppnemnd som medlemmer til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ingri M. L. Mausner som leder Asgeir Tranås som nestleder Fransvis Frendalsvik varamedlem Jane Tingstad Sak 72/11 Følgende ble oppnevnt som representanter til eldrerådet i Fosnes kommune for perioden oktober 2011 oktober 2015: Mari Sandvik med Åse Tingstad som personlig vara

3 Jarle Bragstad med Anton O. Leite som personlig vara Astrid Aarmo med Arne B. Skomsvold som personlig vara Ella Marit Lassemo med Lorentz Åge Langaas som personlig vara Joar Kolbjørn Reppen med Jon Olav Skreddernes som personlig vara Sak 73/11 Fosnes kommunestyre vedtok følgende møteplan for høsten 2011: Fosnes formannskap onsdager kl. 12:15 Fosnes kommunestyre torsdager kl. 19:15 Fosnes kommunestyre torsdag kl. 10: oktober 2. november 23. november 14. desember 29. september 27. oktober 24. november 15. desember Dato for folkevalgtopplæring fastsettes av ordfører, som innkaller til opplæring. Kommunestyremøte 27. oktober 2011: Sak 74/11 Fosnes kommunestyres valg av kontrollutvalg med varamedlem i perioden : Leder Egill Vatne Nestleder Aase Helene Aglen Rune Wik Varamedlem: Åsa Skjærvik Tranås Sak 75/11 Fosnes kommunestyres valg av nemnder, råd og utvalg m.m. i Fosnes kommune perioden Representanter fra Fosnes kommunestyre til Midtre Namdal samkommunestyre for perioden : Bjørg Tingstad Jarle Elden med vararepresentanter Ingri M. Langaas Mausner og Trygve Jonny Sandvik Eva W. Tranås med vararepresentant Frank Finstad Guldvik Valgkomiteen for valg under punkt 2 19 har vært Bjørg Tingstad og Eva W. Tranås. 2. Representant i Midtre Namdal kirkelige fellesråd for perioden : Baard Kristiansen med vararepresentant Rune Wik 3. Valg av medlemmer i overformynderiet i Fosnes kommune for perioden , eller til vedtak om

4 overføringstidspunkt til fylkesmannen foreligger, ble utsatt til neste møte og skal sees i sammenheng med valg til forliksrådet. 4. Medlemmer i innkvarteringsnemnd og tilflyttingsnemnd for Fosnes kommune : Gunn Aarmo, Vebjørg Leirbekk Pettersen, Ingunn Duun, Ingunn Finstad og Kirsti Wika 5. Fosnes kommunes beredskapsråd for : Medlemmene i formannskapet og rådmannen 6. Kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdige drikkevarer i Fosnes kommune for : Medlemmene i formannskapet 7. Representant i Namdal Interkommunalt utvalg mot forurensning (IUA) for perioden : Ordfører med varaordfører som vararepresentant. 8. Representant med særlig ansvar for barn og ungdom i Fosnes kommune i perioden Brynjar Gevik med vararepresentant Ruth Vendil Vatne 9. Representanter i samarbeidsutvalgene i skole og barnehager i Fosnes kommune : Jøa skole: Sissel Gjeset Jøa barnehage: Tone Laugen Salsnes oppvekstsenter: Frank Finstad Guldvik Varamedlemmer: Jøa skole: Jarle Elden Jøa barnehage: Eva W. Tranås Salsnes oppvekstsenter: Joar Kolbjørn Reppen 10. Representant i rådet for Fosnes sykeheim: Jon Olav Skreddernes 11. Styret for Fosnes bygdemuseum : Kjellrun Skjærvik, Sigbjørn Gjeset, Arne Skomsvold, Ella Marit Lassemo, Knut Sandvik varamedlemmer: 1. varamedlem Åge Ivar Dille, Frode Bjøru, Odd Jekthammer 1. varamedlem møter fast på møtene. 12. Fosnes kommunes representant til å sitte i oppnevningsutvalget for konfliktsrådsmeglere for perioden : Ordfører

5 13. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet for KomRev Trøndelag IKS : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner 14. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet for KomSek Trøndelag IKS : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden og Ingri M. Langaas Mausner 15. Representant fra Fosnes kommune i representantskapet til Midtre Namdal Avfallsselskap for : Ordfører Bjørg Tingstad med varerepresentanter varaordfører Jarle Elden, Ingri M. Langaas Mausner og Eva W. Tranås 16. Heimevernsnemnd: Medlemmer perioden : Arnstein Johnsen og Ann Aune Indermo 17. Takstnemnd for eiendomsskatt i Fosnes kommune : Margreet Sloot, Ola Ugseth, Tore Tranås varamedlemmer: Viggo Nufsfjord, Siri Sandvik, Hallvard Flakk 18. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt i Fosnes kommune : Stig Schei leder, Elin Grongstad - nestleder, Gunn Aarmo, Ingebrigt Leite, Bjørn Bogen, Hilde Skjærvik varamedlemmer: Arnfinn Leirbekk, Jenny Jensen, Stian Skjærvik, Viggo Rapp, Edel Skreddernes, Marit Hoff 19 Forhandlingsutvalg grunneiere i Fosnes kommune : Baard Kristiansen, Eva W. Tranås, Trygve Jonny Sandvik Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

6 Presentasjon av Fosnes eldreråd Leder Mari Sandvik Nestleder Jarle Brakstad Astrid Aarmo Ella Marit Lassemo Fra Fosnes kommunestyre Joar Kolbjørn Reppen

7 Ordførerens hjørne november 2011, Rock og anna kulturframtid Foto: UKM-innslag i Fosnes 2011, Anne -Lill Newermann Jeg gratulerer Namsos og Namdalen med Rock City og ny-hotellet! En trenger ikke verken å være interessert i rock eller hotellovernattinger for å være glad og stolt over at vi i Namdalen nå har fått et unikt opplevelsessenter for Trønderrock og et tema-hotell det ikke finnes maken til noe sted i verden. Det er ikke bygningene på Vestre havn i Namsos i seg sjøl som er så spesielle, men mulighetene som ligger i disse fasilitetene også for oss i nabokommunene. Ifølge ordtaket drypper det på klokkeren når det regner på presten! Med litt tålmodig og smart manøvrering fra reiselivs- og opplevelsesaktører i området kan det utvikles gode vinn-vinn-forhold, slik at mange klokkere kan bli våte. De fleste ungdommene fra Fosnes og andre namdalskommuner går dessuten på videregående skole i Namsos. De får gjennom Rock City enda større mulighet til å videreutvikle de kulturuttrykk de har fått med seg som basis i heimkommunen. Jeg håper riktig mange Fosnesbygg stikker innom Rock City og gjør seg kjent med hva dette går ut på! På heimebane tenker jeg at det å få på plass et flerbrukshus med svømmehall, bibliotek, idretts- og kulturarena er svært viktig. Akkurat nå synes det som det mest framtidsretta vi som kommune kan gjøre for våre barn og unge i Fosnes. Dagens bygningsmasse med samfunnshus og svømmehall har tjent oss bra i flere tiår. Et nytt anlegg vil kunne være et godt utgangspunkt for positive aktiviteter i mange tiår framover! Det blir derfor svært spennende når arbeidsgruppa skal presentere planene for kommunestyret. Det blir garantert ei økonomisk utfordring å få dette prosjektet i havn. Utfordringer knyttet til grunnundersøkelsene ser det også ut til å bli. Vi får lære av Rock City-entusiastene og ha tro på at det e mulig det umulige. Eller som vår egen Olav Duun sa: Umulig ska freistas det òg. Fosnes kommune gratulerer Siv Strand og Tor Nordbakk med rockebabyen Storm! Jeg håper at Storm og alle andre som vokser opp i Fosnes og i Namdalen skal ha gode kulturarenaer også i framtida! Bjørg Tingstad

8 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Salsnes Åpent bibliotek Jøa Drill Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Åpent bibliotek Jøa Åpent bibliotek Jøa Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Friidrettstrening klasse FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

9 Aktivitetskalender NOVEMBER FREDAG år med Jøbl Sangerknaben - familieforestilling Jøa samfunnshus kl 19:30 LØRDAG år med Jøbl Sangerknaben - festforestilling Jøa samfunnshus kl 19:30 ONSDAG 23. Formannskapsmøte kl 12:15 Årsmøte i Jøa vei- og brulag på Åsly kl 19:30 TORSDAG 24. Kommunestyremøte Dun kl 19:15. FREDAG -LØRDAG Julemesse på Åsly fredag kl 19:00 22:00, lørdag kl 11:00 16:00 SØNDAG 27. Adventsgudstjeneste Dun kirke kl 11:15 Førjulsfest for de over 60 år - på Åsly kl 15:00 Fosnes sanitetsforening MANDAG 28. Bibeltime med Inge Torset i Dun kirke kl 19:30 DESEMBER TORSDAG 1. Møte i Jøa kulturforum Fellesrommet Jøa skole kl 17:00 LØRDAG 3. Adventsamling i Dun bedehus kl 11:00 Formiddagskaffe på Fosnes bygdemuseum kl 12:00 Juleverksted på Åsly kl 13:00-15:30 SØNDAG 4. Årsmøte i U.L. Liv på Åsly kl 20:00 ONSDAG 14. Formannskapsmøte kl 12:15 TORSDAG 15. Kommunestyremøte kl 10:15 SØNDAG 18. Julegudstjeneste Fosnes sykeheim kl 16:30 SØNDAG 18. Svartsøndagskonsert Dun kirke kl 19:30 Vi synger og spiller jula inn TIRSDAG 20. Førjulsgudstjeneste i Salen kapell kl 17:00 TORSDAG 22. Julegudstjenesteverksted Dun kirke kl 11:15 LØRDAG 24. Julaftengudstjeneste Dun kirke kl 13:30 MANDAG 26. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke kl 11:15 Julegudstjeneste i Salen kapell kl 14:00

10 MOT til å glede for åttende gang! Mandag 23. November kommer ungdom over hele landet til å bruke enkle midler for å glede mennesker rundt seg. Det er klart for den sjette MOT til å glede-dagen! Hvert år den 23. november arrangeres MOT til å glede-dagen. Nesten ungdommer deltar i MOTs program i skolen, og denne dagen har de alle et felles mål - å glede andre mest mulig med små midler! Denne dagen oppfordrer MOT ungdom og voksne over hele landet til å spre glede! Det viktigste stikkordet for MOT til å glede-dagen er: TENK ENKELT! Gled mannen på gata, gode venner, naboen, bestemor på aldershjemmet, farfar som sitter alene, klassekamerater, kolleger eller barna i barnhagen. Ungdommene oppfordres også til å gi en hjelpende hånd. Enten måke litt snø, feie gata, gå et ærend for noen, arrangere sms-kurs, pc-kurs eller kortspill på gamlehjemmet. Ungdommene vil også ha litt ekstra fokus på å si hei, gi et smil, et nikk og kanskje til og med en klem til noen som trenger det. MOT ønsker å bidra til å skape varmere og tryggere miljøer. Det kan koste litt mot å gjøre noe ekstra for å spre litt glede, men glede smitter og verdien til sammen blir veldig stor! Og mange ungdommer merker godt at et å glede andre gleder mest. Den 23. november har blitt en merkedag for alle som jobber med MOT. Det planlegges i disse dager små og store aktiviteter rundt om i alle lokalsamfunn som har MOTs programmer i skolen og på fritidsarenaen. Ved Jøa barne- og ungdomsskole vil dagen bli markert 24. november. MOTteamet Bjørg, Isabel og Erling

11 Stilling nr. 1409/11 Materialforvalter Ved brann- og redningstjenesten i Fosnes er det ledig stilling som materialforvalter i 5 % stilling. Arbeidsoppgaver: Ansvar for at brann- og redningstjenestens utstyr og kjøretøy til enhver tid er i forskriftsmessig og utrykningsklar stand. Holde oversikt over brann- og redningstjenestens utstyr. Ønskede kvalifikasjoner: Må være praktisk anlagt. Forståelse for og erfaring med mekaniske, tekniske, elektroniske og elektriske innretninger. Gjerne bakgrunn fra vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Vi søker en person som Kan arbeide nøyaktig, selvstendig, strukturert, målrettet og systematisk. Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til brann- og redningsvesenet ved Jan Arne Løvås eller varabrannsjef Olav Skaret Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside: (under ledige stillinger). Id. nr Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist: Det tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer.

12 Stilling nr. 1417/11 Fysioterapitjenesten i Fosnes kommune dekkes gjennom et samarbeid mellom Robrygga Helse AS og Fosnes kommune. Tjenesten er lagt opp som en kombinasjon av faste stillinger og avtaler om driftstilskudd. En av våre fysioterapeuter ønsker å slutte og i den forbindelse søker vi etter en ny fysioterapeut som kan være interessert i å inngå: Driftsavtale om privat praksis i fysioterapi Fosnes kommune og Robrygga Helse AS har ledig 20 % driftsavtale for fysioterapeut i privat praksis. Hjemmelen er knyttet sammen med evt. praktisering ved Robrygga Helse AS. Praksisen skal utøves fra de lokaler i Fosnes kommune som blir avsatt til slikt bruk, for tiden ved Fosnes Sykeheim på Jøa. Fosnes kommune yter driftstilskudd tilsvarende fastsatt sats mellom Kommunenes Sentralforbund og Norske Fysioterapeuters forbund. Vi søker en person som ønsker å jobbe i team og i et bredt tverrfaglig miljø. Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte fysioterapeut Jan Kristian Kjøren Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside: (under ledige stillinger). Id. nr Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist:

13 Nye telefonnummer: Vi har gått over til nytt telefonsystem og det har medført i at de fleste kommunale avdelningene har fått eller vil få nye telefonnummer. Vi kommer her med en liste over de som allerede har fått nye nummer: Det offisielle telefonnummeret til Fosnes kommune mellom og er fremdeles: Det nye nummeret til legekontoret er: NAV kan ikke nås ved å ringe Fosnes kommune, de har nummer Nye telefonnummer Fosnes kommune 2011 Avd Bruker Nr Plan- og Utvikling Åge Røsdal Plan- og Utvikling Birger Bakke Plan- og Utvikling Torger Pettersen Plan- og Utvikling Joar Guldvik Plan- og Utvikling Stig Bjøru Plan- og Utvikling Knut Skreddernes Plan- og Utvikling Jan Arne Løvås Plan- og Utvikling Oddvin Moan Fellesfunksjoner Erna Lervik Fellesfunksjoner Sonja Høkholm Fellesfunksjoner Rønnaug Aaring Fellesfunksjoner Bjørg Tingstad Servicekontoret Ella Skjærvik Helse og Omsorg Kari Ø. Bakke Helse og Omsorg Jane Tingstad Helse og Omsorg Eva Solem Helse og Omsorg Bolig Namsos Helse og Omsorg REMMA Helse og Omsorg Kjøkkenet sykeheimen Helse og Omsorg Vaktrom sykeheimen Helse og Omsorg Anne J. Lajord Helse og Omsorg Fysioterapeut Helse og Omsorg Legesekretær Helse og Omsorg Helsesøster (Isabel)

14 Regulering av kommunale eiendomsavgifter. Fosnes formannskap skal behandle forslag til regulering av kommunale eiendomsavgifter for Dokumentene kan ses på Fosnes kommunes hjemmesider, Fosnes servicekontor, bibliotekene på Salsnes og Jøa og på Seierstad Dagligvare fra 24. november til 9. desember Saken skal behandles i Fosnes kommunestyre den 15. desember Innbyggere og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader til forslagene. Merknadene må være skriftlig og må være kommet til Fosnes Servicekontor, 7856 Jøa før behandlingen i kommunestyret finner sted. Merknaden kan også sendes som e-post til: Teknisk sjef. Avlesning av vannmålere. Det er på tide å lese av vannmåleren igjen. Vennligst foreta avlesning og send oss tallene ved årsskiftet. Vi trenger følgende opplysninger: Navn. Avlest dato: Målerstand: Bruk gjerne våre hjemmesider for registrering av vannforbruk. Undermeny Tekniske tjenester / Informasjon Avlesningen kan også sendes pr. brev, fax , telefon , eller epost: Dersom avlesning mangler vil vi fakturere etter stipulert forbruk. Med hilsen Plan og Utvikling

15 REGIONALT NÆRINGSFOND FOR MIDTRE NAMDAL Midtre Namdal Regionråd har fått midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til etablering av regionalt næringsfond. Alle bedrifter og enkeltpersoner i regionen kan i prinsippet søke om tilskudd fra det regionale fondet. Unntatt er søkere med landbrukstilknytning. De kan oppnå de samme tilskuddene under BU-ordningene, og søker på eget søknadsskjema som sendes via Miljø- og Landbruksforvaltningen i Midtre Namdal til Innovasjon Norge. Det kan søkes om tilskudd til følgende formål: - Bedriftsutvikling (prosjektering av bygg og anlegg (tjenester fra arkitekt, ingeniør, geolog), produktutvikling, kompetanseheving, nettverksarbeid, utredninger, markedsundersøkelser, markedsplan, markedsføring, annet markedsarbeide, forretningsplan (tjenester fra bedriftsrådgiver, advokat), stiftelse/registrering av selskap, regnskapsføring og revisjon samt reise/opphold og eget arbeide ifm forannevnte) - Etablererkurs Deltageravgift kan dekkes etter at kurset er fullført - Investering i bygg og anlegg, maskiner og utstyr som ikke er lett omsettbart - Regionalt tiltaksarbeid (tiltak som initieres politisk eller administrativt - eks. utredninger av allmenn interesse, utarbeidelse av informasjonsmateriell for regionen o.l.) Beløpsgrense for tiltak som omfattes av det regionale fondet er: - Bedriftsutvikling - Tilskudd kan gis med inntil 30/50 %, maksimalt kr ,- pr. tiltak. - Investeringstilskudd - Tilskudd kan gis med inntil 20/30 %, maksimalt kr pr. tiltak - Regionalt tiltaksarbeid - Tilskudd kan gis med inntil 100 % av kostnaden maksimalt kr ,- - Ungdom og kvinner kan oppnå høyeste tilskuddssatser. Det gis ikke tilskudd til: Virksomhet som ikke kan sannsynliggjøre lønnsomhet Lett omsettbart løsøre som bil, henger, pc, møbler Virksomhet som med stor sannsynlighet vil komme i uønsket konkurranse med etablert virksomhet Prosjekt med kapitalbehov under kr ,- Kostnader der faktura har forfallsdato før tilsagnsdato Eget arbeid med timesatser over 1 promille av brutto årslønn maksimalt kr 350,- pr time Innleie av vikar Intern opplæring Søknader som omfatter virksomhet med nasjonalt eller internasjonalt marked, skal sendes Innovasjon Norge. Elektronisk søknadsskjema finner på nettsidene til Midtre Namdal Samkommune Utvikling, Saksbehandlingstiden vil være 2 4 uker fra fullstendig søknad er registrert ved servicekontoret i Namsos Kommmune. Med fullstendig søknad menes at alle dokumenter/ opplysninger som skal følge søknaden er registrert, og at alle opplysninger som søker skal gi er kommet fram til den som skal registrere søknaden. Midtre Namdal Samkommune - Utvikling

16 Informasjon fra Helseavdelingen Jula 2011 og nyttår 2012 Legekontorets siste dag før jul og nyttår blir 22. desember og vi er alle tilbake igjen mandag 2. januar Vi velger å stenge hele helseavdelingen i mellom jula. Derfor er det viktig å være ute i god tid før jul for bestilling av medisiner, spesielt de som vil ha den sendt med posten (i en tid mye brev og pakker som hefter den normale postgangen). Litt info. ang fridager og ferier fremover: Helsesøster Isabel avspaserer uke 51 hun er tilbake 5.januar 2012 Jordmor Synnøve er fortsatt sykemeldt ut 2011 Fotterapeut Monica setter opp avtaler fortløpende fremover. Hun nås på telefon Mari-Ann og Cathrine går ut i 2 ukers ferie i januar 2012 ( Uke 2 og 3 ) I disse 2 ukene stenges legekontoret og Robrygga legekontor bistår med legekonsultasjoner/ø-hjelp i Namsos. Legekontoret er tilbake i vanlig drift igjen mandag 23. januar Vi ønsker alle små og store en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR! Hilsen Isabel Synnøve Monica Mari-Ann Cathrine

17 Vi fortsetter med markering av Helsestasjonen i Norge fyller 100 år! 2.des. kl inviteres alle småbarnsforeldre i kommunen til å delta på tema time sammen med tidligere helsesøster i Fosnes kommune, Unni T. Vannebo, som skal snakke om SAMSPILL. Flere nøkkelpersoner vil også bli invitert... VELKOMMEN! Kommunikasjonskurs Etter Godt samlivsmodell. Målet er å opprettholde/fremme god kommunikasjon i parforholdet TIDSPUNKT: 2. des Kl STED: JØA helsestasjon Påmelding innen 19. nov Arrangør og foredragsholdere er familieterapeut Eva Bjørnstad og helsesøster Isabel K Binderø.

18 Nytt fra helsedirektoratet; I forbindelse at overvekt og inaktivitet som er blant våre største helseutfordringer er følgende retningslinjer gitt av helsedirektoratet som kommunene må forholde seg til. [ ] I dag lanseres de nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt hos barn, unge og voksne, og for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi er ikke fysisk aktive nok i forhold til hva vi spiser, og dette gjør at vi står overfor en overvektsepidemi, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog. (www.helsedir ) Informasjon til foreldre om veiing og måling i skolen Vekt og høydeutvikling er en viktig indikator på barns utvikling og trivsel. Forekomst av overvekt og fedme er sterkt økende i Norge som i resten av Europa. Med det følger økende risiko for sykdom både hos barn og voksne. Overvekt og fedme blant barn er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon og for sykelighet i voksen alder. Det er derfor særlig viktig å legge vekt på forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge. Det kan også være et symptom på bakenforliggende sykdom om vekt og vekst avtar og barnet ikke vokser og legger på seg som forventet. For å sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å følge med utviklingen i barnepopulasjonen, har Helsedirektoratet anbefalt rutinemessige målinger av høyde, vekt og hodeomkrets på gitte alderstrinn i det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. For skolehelsetjenesten innebærer anbefalingene veiing og måling i skolestart, 3. og 8. klasse. Dette er et tilbud til alle barn og foreldre. Veiing og måling vil foregå individuelt med formål om å avdekke uheldig vektutvikling. Foreldrene vil få en skriftlig tilbakemelding på barnets vekt og lengde. Dersom barnet er i ferd med å utvikle overvekt eller fedme, eller veksten ikke er som forventet, vil helsesøster ta kontakt med tilbud om samtale og videre oppfølging. Det er langt enklere å forebygge enn å behandle fedme og viktig å avdekke evt. bakenforliggende faktorer om barnet legger på seg for lite. Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet, reduseres risiko for sykdommer senere i livet. Gode levevaner som et riktig kosthold og fysisk aktivitet vil ha en helsegevinst for hele familien. Måling av høyde og vekt er et frivillig tilbud. Dersom det er spørsmål rundt denne undersøkelsen, vennligst ta kontakt med Fosnes kommune ved skolehelsetjenesten vil på ny-året følge opp familier som ønsker det.

19 Ta formiddagskaffen på Fosnes bygdemuseum 3. desember kl 12:00! Førjulskaffe med nåkkå attåt Det er etter hvert blitt en tradisjon med kaffe-stund på Fosnes bygdemuseum en lørdag før jul. Alle velkommen til ei trivelig stund med kulturinnslag og enkel servering. Arrangør: Fosnes kommune/styret i Fosnes bygdemuseum

20 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: Fosnes prestegård 1824 GUDSTJENESTER UT ÅRET 1. søndag i advent 27. nov. kl Adventsgudstjeneste i Dun kirke. Konfirmantene overnatter i kirka og er med og lager gudstjenesta. Dåp Søndag 18. des. kl Tirsdag 20. des. kl Julaften kl Andre juledag kl Andre juledag kl Julegudstjeneste på sykeheimen. Førjulsgudstjeneste for hele menigheta med Salsnes oppvekstsenter i Salen kapell Julaftensgudstjeneste i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste i Dun kirke Julegudstjeneste i Salen kapell ETTERMIDDAGSTREFF PÅ SYKEHEIMEN Onsdag 16. nov. kl Andakt v/hilde Lundquist Allsang Sang v/jonas Linkevicius Utlodning

21 Adventsamling på Dun bedehus lørdag 3. desember kl. 11. Det blir loddsalg, kaffesalg, andakt og sang. Velkommen til en trivelig adventstund! Arr. Bedehusforeninga TRADISJON TRO VIL HORNMUSIKKLAGET EKKO OGSÅ I ÅR KOMME RUNDT FØR JUL OG SELGE JULENEK PÅ JØA, ELVALANDET, OG SALSNES. UNDERTEGNEDE VIL SELGE PÅ SALSNES TORSDAG 1. DESEMBER MELLOM KL OG 21.00, PER HOLTHE VIL SELGE PÅ ELVALANDET, OG PÅ JØA VIL SELGERE OG RUTER BLI KUNNGJORT MED OPPSLAG PÅ BUTIKKENE FØRST I DESEMBER. DE SOM IKKE HAR MULIGHET TIL Å FÅ KJØPT AV DEN SOM DRAR RUNDT OG SELGER PÅ DØRA, KAN KONTAKTE UNDERTEGNEDE PÅ TLF MED JULEHILSEN FRA HML EKKO Kjell Ivar Tranås

22 Årsmøte 2011 i Jøa vei- og brulag avholdes på Åsly onsdag 23. nov. kl Saksliste: 1 Åpning 2 Valg av møteleder og sekretær 3 Godkjenning av innkalling og saksliste 4 Årsmelding 5 Regnskap 6 Status i brubygginga v/ordfører Bjørg 7 Veien videre for Brulaget. Har vi utspilt vår rolle? 8 Servering 9 Budsjett 10 Valg 11 Innkomne saker Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til leder Gunn Ågot Leite innen mandag 21. nov. Vel møtt på årsmøte! Styret

23 Velkommen til På Åsly 25. og 26. november ÅPNINGSTIDER: Fredag 25. november: kl Lørdag 26. november: kl Lørdag kl.13.00: Fosnes kulturskole underholder Matsalg Det er fremdeles mulig å melde seg på til julemessa. (Frist 21. november, påmelding til Trine S. Aagård tlf ) Deltakeravgift kr 200 Arr. UL Liv Årsmøte i UL Liv på Åsly søndag 4. desember kl Årsmøtesaker og matservering. Gamle og nye medlemmer velkommen!

24 JULEVERKSTED Vi inviterer alle små og store til vårt årlige juleverksted, på Åsly lørdag 3. desember kl Vi lager julekort og julepynt, og har ei trivelig førjulstid i lag. Veldig fint om de minste får med seg en voksen eller eventuelt storesøsken Pause med boller, kanelsnurrer og kakao hører med. VELKOMMEN!! Inngang kr 50,- (inkl materialer og servering) Familiepris kr 100,- Ta med egen saks! Ungdomslaget LIV

25 Fosnes Sanitetsforening inviterer alle over 60 år til tradisjonell FØRJULSFEST på Åsly søndag 27. november kl Det serveres juletallerken og kaffe med dessert- og kakebord Underholdning av Frank Runar Gansmo og Brynjar Gevik Utlodning av julestjerner Egenandel: kr. 75,- for medlemmer 100,- for andre Det settes opp skyss for deltakere fra Elvalandet og Salsnes, mot en egenandel på kr 50,-. Dette tiltaket finansieres gjennom Den kulturelle spaserstokken.si fra ved påmelding hvis du ønsker skyss. Påmelding til Marianne : telef.: / el. Randi : / Styret innen 21.november Hjertelig velkommen!

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.01.201 kl. 19.15 i kommunestyresalen i NTE-bygget på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/12 Samarbeidsavtale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 3. april kl. 19.15 i kommunehuset, Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 13/08 Søknad om reduksjon av

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/09 Søknad om tilleggsbevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med at tidligere ordfører i Inderøy kommune Ole Tronstad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2007 Det nye kommunestyret holder sitt første møte torsdag den 11. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET Eks. nr X av 21 BEREDSKAPSPLAN inkl. kriseledelse for FOSNES KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 23.04.2009 PS 12/09 Sist oppdatert 09.03.2011 2 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

Fosnes kommune. Årsmelding 2011 17.04.12

Fosnes kommune. Årsmelding 2011 17.04.12 Fosnes kommune Årsmelding 2011 17.04.12 Innhold 1.Forord side 3 2. Virksomheten til kommunestyret og politiske organ side 4 2.1 Sammensetning av politiske utvalg i perioden side 4 2.2 Aktivitet side 4

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer