Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Det ble servert lunsj fra kl. 12. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Leder Dovre kommune Ståle Refstie Nestleder Sunndal k Rolf Jonas Hurlen Medlem Nesset k Ingvill Dalseg Medlem Oppdal k Mariann Skotte Medlem Lesja k Hilde Frankmo Tveråen Medlem Folldal k Kurt Fossum Medlem Tynset k Ellen Haugen Bergsrønning Medlem Sør-Trøndelag fylkeskommune Sidsel Pauline Rykhus Medlem Møre og Romsdal FK Iver Erling Støen Medlem Oppland FK Bård Sødal Grasbekk Medlem Hedmark FK Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magnhild Vik Medlem Rauma k Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader

2 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lars Børve nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt nasjonalparkforvalter Godkjenning: Protokollen er bekreftet godkjent ved gjennomsyn hos leder og det valgte medlem i sak 33, se arkivsak 2016/633 og følgende dokumenter: - Utsendt protokollutkast (dok. i 16/633 nr. -59 av ), - nytt utkast (dok. i 16/633 nr. 61 av ) med godkjenninger fra - Sidsel Rykhus (dok. i 16/633 nr. 62 av ) og - Bengt Fasteraune (dok. i 16/633 nr. 63 av ) Side 2 av 18

3 Saksliste Merk: I og med dette skulle vært siste møte i 2016, er møtenummerserien fra Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr ST 33/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, 2003/4333 valg av et medlem til å godkjenne protokollen ST 34/2016 Referatsaker 2003/4333 RS 17/2016 Svar på høring - Motorferdsel i utmark - Revidering av 2016/6364 retningslinjer for saksbehandling i enkeltsaker RS 18/2016 Registrering av dispensasjoner fra verneforskrifter i 2016/8253 Miljøvedtaksregisteret RS 19/2016 Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Langtidsplan 2016/5740 for Kristiansund og Nordmøre turistforening - Hytter og ruter ST 35/2016 Delegerte vedtak 2003/ /2016 Delegert vedtak - Tiillatelse - Dalsida 2016/7846 landskapsvernområde - Transport av materialer med snøskuter til uthus i Merrabotn i Knut Krokrud 137/2016 Dispensasjon - Knutshø landskapsvernområde /5439 Snødekt mark - Transport med snøskuter til Trøasetra 278/2 i Orkeldalen - Mari Sæther 138/2016 Dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Åmotan- 2016/5998 Grøvudalen LVO - Snødekt mark - Transport av båt til Blekbuvatnet - Solveig Pape Hansen 139/2016 Delegert vedtak - Tillatelse - Dalsida 2016/7671 landskapsvernområde - Transport med snøskuter til hytte i Ylsbotn i Hans Riise 140/2016 Delegert vedtak - Dispensasjon - Eikesdalsvatnet 2016/5964 landskapsvernområde - Transport med snøskuter til hytte ved Stordalsvatnet - Erik Bredesen / Vanja Vedal 141/2016 Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark /6482 Bruk av fly for leting og ettersanking av sau i Kristen Kaarbø, Heimfjellet beitelag og Sørhella beitelag i Lesja 142/2016 Delegert vedtak - Tillatelse - Dovrefjell-Sunndalsfjella 2016/6159 nasjonalpark - Transport med snøskuter til bu i Veslsvartdalen Erik Ulateig Saker til behandling ST 36/2016 ST 37/2016 ST 38/2016 Søknad fra Eirik Sæther, Lesjaskog, om transport med snøskuter til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde i 2016 Søknad fra Kirsten Elverhøi Støen, Kvikneskogen, om transport med snøskuter og ATV til Støsetra i Knutshø landskapsvernområde Søknad fra Odd Arne Rønning, Nytrøa, om å kjøre opp skiløype med snøskuter til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde / / /5932 Side 3 av 18

4 ST 39/2016 Søknad fra Savalens Venner om transport med 2016/6451 ATV i Knutshø landskapsvernområde i forbindelse med merking og vedlikehold av sykkelstier i ST 40/2016 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark /8197 Dispensasjon - Motorferdsel Øvelse på Snøheim turisthytte - Innlandet politidistrikt ST 41/2016 Sak - Klage - Knutshø LVO - Flåman NR - Bruk 2015/8086 av snøskuter for transport til egen seter Tanglægret - Ola Forbregd ST 42/2016 Sak - Klage - Knutshø LVO - Flåman NR /1800 Transport med snøskuter til seter gnr. 230/1/144 i Døllia - Geir Olav Slåen ST 43/2016 Søknad fra Berit og Olav Tøndevold, Oslo, om å 2016/6383 sette opp gjerde foran hytte i Skamsdalen i Jora landskapsvernområde ST 44/2016 Søknad fra Ola John Brækken og Eva Marit 2016/6322 Nordlie, Lesja, om å rive gammelt naust og sette opp nytt ved Indre Kjelsungvatnet i Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark ST 45/2016 Anmodning fra Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, 2016/4877 Folldal, om endring av vilkår i dispensasjon til å rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø landskapsvernområde og sette opp ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten ST 46/2016 Høringsuttalelse - Folldal - Sti og løypeplan / ST 47/2016 Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell 2015/7151 nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn 2016 rapport om gjennomføring av tiltak og utbetaling av midler ST 48/2016 Forespørsel om deltakelse i og finansiering av 2016/8427 forprosjekt Kongevegen over Dovre fra Dovre kirke til Oppdal Kirke ST 49/2016 Dovrefjell nasjonalparkstyre - Reoppnevning av 2016/2188 rådgivende utvalg Anmodning fra Forum for natur og friluftsliv om omgjøring av vedtak ST 50/2016 Sak - Dovrefjell nasjonalparkstyre /7095 Delegeringsreglement - tillegg for ny delegering fra Miljødirektoratet, enkle byggesaker til arbeidsutvalget ST 51/2016 Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2016/ ST 52/2016 Forslag til møteplan for resten av /2261 ST 53/2016 Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre /4199 Side 4 av 18

5 ST 33/2016 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et medlem til å godkjenne protokollen Nasjonalparkstyret godkjente innkalling og sakliste. Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble valgt Sidsel Rykhus. ST 34/2016 Referatsaker Følgende dokumenter ble videresendt til medlemmene i nasjonalparkstyret etter at møteinnkalling og saksliste var sendt ut: : Brev fra Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster og Jenstad vedr. sak Reoppnevning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre : Brev fra Møre og Romsdal Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag vedr. sammensetning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret tok referatsakene 17-19/2016 til etterretning, og ba om at det blir sendt svar på brevene fra Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster og Jenstad, og Møre og Romsdal Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag. ST 35/2016 Delegerte vedtak Nasjonalparkstyret tok delegerte saker til referat /2016 til etterretning Side 5 av 18

6 ST 36/2016 Søknad fra Eirik Sæther, Lesjaskog, om transport med snøskuter til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde i 2017 Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Eirik Sæther, Lesjaskog, tillatelse til transport av materialer og redskaper mm. med snøskuter (egen snøskuter og leiekjører) til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde i Det gis tillatelse til inntil 10 turer (tur-retur) fram til Kjørerute er: Fjellvegen Svanningsbotn. Eirik Sæter kan bruke egen snøskuter, men skal ha med seg en leiekjører når mesteparten av materialene og redskapene skal transporteres inn til hytta i Svanningsbotn, og når mesteparten av materialrestene og redskapene skal transporteres tilbake til Fjellvegen. I mellomtiden når arbeidene skal utføres kan han kjøre mellom Fjellvegen og Svanningsbotn med egen snøskuter, men skal planlegge snøskuterturene slik at han tar med noe av materialene som skal innover og noe av materialrestene tilbake på disse turene. Målet er at det skal bli så få turer med snøskuter som mulig. Vilkår: - Det skal benyttes leiekjører som er godkjent av Lesja kommune på de turene det skal være med leiekjører. - Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres. et er fattet med hjemmel i verneforskriften for Dalsida landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 c, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 6 av 18

7 ST 37/2016 Søknad fra Kirsten Elverhøi Støen, Kvikneskogen, om transport med snøskuter og ATV til Støsetra i Knutshø landskapsvernområde Dovrefjell nasjonalparkstyre gir i Kirsten Elverhøi Støen tillatelse til: - Transport av materialer, ved, proviant og utstyr med snøskuter på vinterføre, 4 turer (tur-retur) pr. år, fra grensa for Knutshø landskapsvernområde, langs veien til Nedre Dølvad og videre til Støsetra, og tilbake. - Transport av proviant og utstyr med beltekjøretøy på barmark, 2 turer (tur-retur) pr. år, fra Nedre Dølvad langs kjøresporene til Støsetra, og tilbake. Vilkår: - Beltekjøretøy som kan brukes på barmark er ATV med beltesett, jernhest og / eller elgtrekk. - Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres. - Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer senere. et er fattet med hjemmel i verneforskriften for Knutshø landskapsvernområde, 3 pkt. 5.3 c og e, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 7 av 18

8 ST 38/2016 Søknad fra Odd Arne Rønning, Nytrøa, om å kjøre opp skiløype med snøskuter til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Odd Arne Rønning, Nytrøa, 2500 Tynset, dispensasjon til å kjøre opp skiløype med snøskuter i Gløtdalen, delvis langs elva Gløta og/eller langs veien til Finnhaugan i Knutshø landskapsvernområde, 3 turer i vinterferien og 3 turer i påska i Dispensasjonen gjelder den delen av kjøringen med snøskuter som foregår i Knutshø landskapsvernområde, og begrunnes med at oppkjøring av skiløype med snøskuter til Finnhaugan, 3 turer i vinterferien og 3 turer i påska i , ikke vil være i strid med verneformålene og vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil ikke legge grunnlag for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene, dersom det tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vilkår: - Kjøring i landskapsvernområdet skal begrenses til det som er nødvendig. - Kjøringen skal foregå på en hensynsfull måte. Det skal tas hensyn til villrein og annet dyreliv. Vegetasjonen skal ikke påføres unødige skader. - Eventuell veiledning som forvaltningsmyndigheten, SNO eller fjelloppsynet gir for å ivareta verneformålet, skal følges. - Kjøretillatelse skal være med under transportene, og kjørebok skal føres. - Sluttdato for vintersesongen er 20. april eller 3. påskedag hvis den kommer senere. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven ledd, og med grunnlag i forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell. Vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 8 av 18

9 ST 39/2016 Søknad fra Savalens Venner om transport med ATV i Knutshø landskapsvernområde i forbindelse med merking og vedlikehold av sykkelstier i Dovrefjell nasjonalparkstyre gir ikke tillatelse til å etablere og merke en ny sykkelløype langs Børsjøveien i Gløtdalen og på stier mellom Finnhaugan og Gløtlisætra i Knutshø landskapsvernområde. Avslaget begrunnes med at det er viktig å ta hensyn til villreinen og ikke legge til rette for økt ferdsel og aktivitet i denne delen av Knutshø villreinområde. Det gis derfor heller ikke dispensasjon til transport med ATV på eller langs stier i forbindelse med merking og vedlikehold av sykkelløypa. et er fattet med hjemmel i 3 pkt. 1.3 h i verneforskriften for Knutshø og naturmangfoldloven 48, 1. ledd landskapsvernområde. ST 40/2016 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Øvelse på Snøheim turisthytte - Innlandet politidistrikt Forslag til vedtak - innstilling 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Innlandet politidistrikt om snøskutertransport til Snøheim i perioden februar. Begrunnelsen er at en slik virksomhet vil kunne skade verneformålet, og at den kan gjennomføres på annet tidspunkt uten slik skade. Når det gjelder den del av øvelsen som gjelder generell vintertrening, finnes mange alternativer i området med samme utfordringer der den kan gjennomføres med mindre potensiale for skade på miljøet. 2. et er gjort etter forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Nasjonalparkstyret gir forvalteren fullmakt til å innvilge transport på Snøheimvegen i juni måned for en tilsvarende øvelse, da den kan gjennomføres med liten fare for skade på verneverdiene. Side 9 av 18

10 E-post fra søker mottatt 3.1. med beskjed om at det er en tur inn og en tur ut med 4 skutere. Behovsvurdering og innplassering av øvelsen gjort etter pålegg fra POD som har gitt pålegg om slik trening. ST 41/2016 Sak - Klage - Knutshø LVO - Flåman NR - Bruk av snøskuter for transport til egen seter Tanglægret - Ola Forbregd Forslag til vedtak - innstilling 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre viser til mulige effekter for villreinen og til at forvaltningsplanens retningslinjer for brukssoner ikke er ment å åpne for kjøring gjennom sone uten tilrettelegging og tiltak til brukssone innenfor. Nasjonalparkstyret opprettholder delegert vedtak 27/2016 ved at kjøring henvises til de traseer som er angitt i dette vedtaket, med følgende tillegg: Om transport til Tanglægret kjøres samtidig med utkjøring av saltstein hos aktuelt beitelag, kan det i mars-april kjøres trase 12 Veslvonskardet Karilægret Tanglægret. 2. et er fattet med hjemmel i forskrift for Knutshø landskapsvernområde 3 og naturmangfoldloven 48. Side 10 av 18

11 ST 42/2016 Sak - Klage - Knutshø LVO - Flåman NR - Transport med snøskuter til seter gnr. 230/1/144 i Døllia - Geir Olav Slåen Forslag til vedtak - innstilling 1. Dovrefjell nasjonalparkstyret gjør om delegert vedtak 102/2016 tillatelse ved at det gir Geir Olav Slåen tillatelse til å benytte omsøkt trase gjennom hele vintersesongen. Klagen er dermed tatt til følge. 2. Nasjonalparkstyret oppfordrer de som har tillatelse til å kjøre skuter fra Dalholen til Fundinområdet om å organisere seg slik at de kjører sammen over fjellet. ST 43/2016 Søknad fra Berit og Olav Tøndevold, Oslo, om å sette opp gjerde foran hytte i Skamsdalen i Jora landskapsvernområde Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Berit og Olav Tøndevold, Oslo, tillatelse til å sette opp 27,5 m gjerde foran hytte og uthus i Skamsdalen i Jora landskapsvernområde. Vilkår: - Gjerdet skal ha en eller to grinder som skal stå åpne når det ikke er husdyr på beite, f.eks. fra 1. november til 1. juni - Det skal ryddes opp i materialrester etter at gjerdet er satt opp. Vanlig treverk kan kappes opp til ved som kan brukes på stedet. Impregnerte materialrester skal fraktes ut av landskapsvernområdet, og tas hånd om på forsvarlig måte. et er fattet med hjemmel i verneforskriften Jora landskapsvernområde, jf. 3 pkt. 1.3 j, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 11 av 18

12 ST 44/2016 Søknad fra Ola John Brækken og Eva Marit Nordlie, Lesja, om å rive gammelt naust og sette opp nytt ved Indre Kjelsungvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Ola John Brækken og Eva Marit Nordlie, Lesja, dispensasjon til å rive gammelt naust og sette opp nytt naust på 5 x 2,5 m (12,5 m2), på samme tomt ved Indre Kjelsungvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. En dispensasjon til å rive det gamle naustet og sette opp nytt naust ved Indre Kjelsungvatnet, vil ha begrenset virkning for verneverdiene, og vil sannsynligvis ikke legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Ola John Brækken og Eva Marit Nordlie må sende egen søknad om transport av materialer til nytt naust og transport av materialrester, der det tas hensyn til villreinens bruk av områdene i Kjelungdalen og Grøndalen. Vilkår: - Det gamle naustet skal ikke rives og det nye naustet skal ikke settes opp i villreinjakta, pga. hensyn til villreinen og jakta. - Det nye naustat skal bygges i samsvar med tradisjonell byggeskikk i området, og i samsvar med målene på det nye naustet i søknaden. Det skal brukes materialer og farger som ikke skiller seg ut fra omgivelsene. - Treverk kan kappes opp til bålved som kan brukes på stedet eller som ved et annet sted. Andre materialrester skal fraktes ut av verneområdene og tas hånd om på forsvarlig måte. et er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48, og vilkårene er fastsatt med grunnlag i vanlig praksis innenfor forvaltningsretten. Side 12 av 18

13 ST 45/2016 Anmodning fra Heidi Åsen og Egil Rune Slåen, Folldal, om endring av vilkår i dispensasjon til å rive nåværende hytte og uthus ved Råtåsjøen i Knutshø landskapsvernområde og sette opp ny hytte med uthusdel på ny tomt i nærheten Dovrefjell nasjonalparkstyre endrer det første vilkåret i dispensasjonen som ble gitt i sak nr Dette vilkåret endres til: Tomta under den nye hytta kan markisoleres, og den nye hytta kan settes på støpt såle. Det skal fjernes minst mulig opprinnelig masse fra tomta under hytta. Noe overskuddsmasse kan brukes til å gjenskape naturlig terreng rundt den støpte sålen. Resten av overskuddsmassen kan legges / deponeres ved den gamle hytta og uthuset, og planeres ut til parkeringsplass når den gamle hytta og uthuset har blitt revet. Det skal tilføres minst mulig fremmede masser med andre egenskaper enn de opprinnelige massene på stedet. et er fattet med hjemmel i forvaltningsloven ledd. Side 13 av 18

14 ST 46/2016 Høringsuttalelse - Folldal - Sti og løypeplan Forslag til vedtak - innstilling 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre har følgende merknader til sti og løypeplan for Folldal: a. Det er viktig at formuleringene i utkastet om formelle krav til anlegg og merking av stier i verneområdene (det vil si søknadsplikt hit) blir med i planen når den vedtas. b. Planen bør ta inn i retningslinjene at all motorisert ferdsel for oppkjøring og annet vedlikehold av stier og løyper i verneområdene krever dispensasjon. c. Generelt ivaretar retningslinjene i planen vernehensyn og andre miljøhensyn på en god måte. 2. Løyper som berører verneområdene tas inn i kartbasen ved rullering av forvaltningsplan. Det ble påpekt at det i tekstdelen av planen er vist til «Borkhus-Kvitdalen- Flåman» om et av områdene skiløypene i hovedsak går i. Kart- og tabelldelen av planen viser imidlertid at registrerte / viste løyper i området stopper ved grensen til Flåman naturreservat og ikke berører verneområdene. ST 47/2016 Planer og tiltak i bestillingen mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn 2016 rapport om gjennomføring av tiltak og utbetaling av midler Dovrefjell nasjonalparkstyre er orientert om gjennomføring av tiltak og utbetaling av midler til tiltak i bestillingen mellom nasjonalparkstyret og Miljødirektoratet Side 14 av 18

15 ST 48/2016 Forespørsel om deltakelse i og finansiering av forprosjekt Kongevegen over Dovre fra Dovre kirke til Oppdal Kirke Forslag til vedtak - innstilling 1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til den forelagte samarbeidsavtalen angående forprosjekt Kongevegen over Dovrefjell, og ønsker samtidig å delta i styringsgruppen for prosjektet. Deltakelse på møter i styringsgruppen vil veksle med representant fra Rondane- Dovre nasjonalparkstyre, slik at minimum et av nasjonalparkstyrene er representert. 2. Nasjonalparkstyret vil søke å finansiere sin andel av prosjektfinansieringen, kr , gjennom midler fra bestillingsdialogen, forutsatt at det er naturlig å prioritere dette. ST 49/2016 Dovrefjell nasjonalparkstyre - Reoppnevning av rådgivende utvalg Anmodning fra Forum for natur og friluftsliv om omgjøring av vedtak Saken legges fram uten forslag til vedtak. Behandling i møtet Nasjonalparkstyret diskuterte e-posten fra FNF i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Styret kom fram til følgende omforente forslag til vedtak: «Dovrefjell nasjonalparkstyre tar anmodningen fra FNF i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om omgjøring av vedtak om reoppnevning av rådgivende utvalg, til orientering. Reoppnevning av rådgivende utvalg ble grundig vurdert i sak nr på møte i nasjonalparkstyret Det er ikke klagerett på vedtaket i denne saken, og dette vedtaket står fast inntil videre. Side 15 av 18

16 Når forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell skal revideres og det skal utarbeides en besøksstrategi, er det aktuelt å opprette referansegruppe(r) hvor FNF kan få tilbud om å delta.» Dovrefjell nasjonalparkstyre tar anmodningen fra FNF i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om omgjøring av vedtak om reoppnevning av rådgivende utvalg, til orientering. Reoppnevning av rådgivende utvalg ble grundig vurdert i sak nr på møte i nasjonalparkstyret Det er ikke klagerett på vedtaket i denne saken, og dette vedtaket står fast inntil videre. Når forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell skal revideres og det skal utarbeides en besøksstrategi, er det aktuelt å opprette referansegruppe(r) hvor FNF kan få tilbud om å delta.. ST 50/2016 Sak - Dovrefjell nasjonalparkstyre - Delegeringsreglement - tillegg for ny delegering fra Miljødirektoratet, enkle byggesaker til arbeidsutvalget Forslag til vedtak - innstilling Dovrefjell nasjonalparkstyre endrer sitt delegeringsreglement som foreslått i forslag til revisjon Dette utgjør også den rullering i valgperioden som delegeringsreglementet forutsetter. Side 16 av 18

17 ST 51/2016 Forslag til budsjett for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2017 Dovrefjell nasjonalparkstyre godkjenner forslagene til budsjett for 2017 for drift sekretariat, styret og andre utgifter, med de endringene som nasjonalparkstyret ble enige om på møtet. ST 52/2016 Forslag til møteplan for resten av 2017 Dovrefjell nasjonalparkstyre går inn for følgende møteplan for resten av 2017: Uke 25 passer ikke for styreleder, og det er ønske om at møtet i desember flyttes til en annen dag i denne måneden. Dato for dette møtet avklares via e-post etter styremøtet. Det ble foreslått at nasjonalparkstyret bør dra på studietur til en annen nasjonalpark som alternativ til befaring i juni. Det ble bedt om å vurdere ny dato for desembermøtet. E-postbehandling etter styremøtet Sekretariatet foreslo i e-post til styremedlemmene mandag som møtedato i desember. Frist for tilbakemelding var Det var ingen som meldte tilbake at datoen ikke passet. Side 17 av 18

18 Møteplan for Dovrefjell nasjonalparkstyre 2017: Uke 7 Mandag kl.10 AU Uke 13 Mandag Styret Uke 19 Mandag kl. 10 AU Uke 24 Torsdag og / eller fredag Styret Uke 35 Mandag kl. 10 AU Uke 40 Mandag Styret Uke 45 Mandag kl. 10 AU Uke 51 Mandag Styret ST 53/2016 Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre Forslag til vedtak - innstilling Det ble orientert om følgende saker: 1. Verneplanprosessen for skytefeltet 2. Moskusstien, utfordringer med ny nasjonalparkprofil her og i noen andre saker Styret ber om en sak om forvaltningsplanen inkludert oppnevning av referansegrupper (jf. sak 49/2016) til neste møte. Følgende brev ble referert og diskutert under eventuelt: : Brev fra Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster og Jenstad vedr. sak Reoppnevning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre : Brev fra Møre og Romsdal Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag vedr. sammensetning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret ba om at det blir sendt svar på brevene fra Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster og Jenstad, og Møre og Romsdal Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag. Svarbrevene skal bl.a. inneholde forklaring på hvordan nasjonalparkstyret har tenkt når det gjelder grunneierrepresentasjon i rådgivende utvalg.. I tillegg vises til merknader i saken. Side 18 av 18

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. NVS - stort møterom, Hjerkinn

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. NVS - stort møterom, Hjerkinn - Bengt Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre NVS - stort møterom, Hjerkinn Dato: 02.10.2017 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Oppdal kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Frichs, Dombås Dato: 15.06.2017 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune Leder Mariann

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: 09:00 09:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder Ståle Refstie

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Hjerkinn, Norsk villreinsenter Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 13:00 16:40 Hjerkinn, Norsk villreinsenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2.mars 2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Ramsmoen Møtedato: 27.06.2008 Tid: 10.00 Saksnr. Tittel 83/08 84/08 KLAGE:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK KIRSTEN ELVERHØI STØEN

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Laksforsen Turist-Café Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann Arne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 907 70 908 eller (helst) til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent)

Møteprotokoll. Møysalen nasjonalparkstyre. Ragnhild Redse Mjaaseth Rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland (referent) Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hennes Dato: 10.01.2014 Tidspunkt: 10:30 Møysalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Kjell-Børge Freiberg Arild Pettersen Inga Anita Marthinussen Grete

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU)

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA Protokoll fra møte 19. mars 2014 Tid: Kl. 10.30 13.45 Til stede fra styret: Forfall: Andre til stede: Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret

Protokoll for møte i nasjonalparkstyret DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon)

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. NESTL MEDL (på telefon) Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Knappgården Särna, Sverige Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Bengt Fasteraune LEDER Mirjam

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00

Møteprotokoll. Fulufjellet nasjonalpark. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00-17:00 Møteprotokoll Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Dag Rønning Erik Sletten Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dovrefjell nasjonalparkstyre Norsk Villreinsenter, Hjerkinn Dato: 28.9.2015 Tidspunkt: Kl. 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll. Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Utvalg: Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal, rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 14:30-16:45 (12:00-15:00 møtte styret som styringsgruppe for regional plan,

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 110/07 REGULERINGSPLAN FOR GJØSTJØNNBEKKEN GRUSTAK. KLAGE.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 110/07 REGULERINGSPLAN FOR GJØSTJØNNBEKKEN GRUSTAK. KLAGE. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: kl 09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 110/07 REGULERINGSPLAN FOR GJØSTJØNNBEKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sverige, Knappgården Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 16:00-18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 23/2014 14.08.2014 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Innstilling til vedtak: «Møteinnkalling og saksliste godkjennes.»

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: Kl.. 09.00 Drøfting av budsjettprosess, evt bestillinger til administrasjonen og presentasjon av utfordringer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Christian F. Steenland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kvikne skole og barnehage Møtedato: 02.03.2017 Tid: 09:00 Kl. 13.00 Besøk hos Visbook og Findmysheep Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: Tidspunkt: Befaring Møte Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Schulzhytta, Selbu Dato: 17-18.08.2016 Tidspunkt: Befaring 17. 18.08.2016. Møte 17.08.2016 20.30-21.30 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Audnedal, Fylkeshuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: Tidspunkt: 09:45 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Handlesstedet Forvik Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 09:45 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Jann Arne Løvdal Ole Henrik Kappfjell

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader. Fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Merknader. Fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Store møterom, Hjerkinn, Norsk villreinsenter Dato: 03.10.2016 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils H. Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Formannskapsalen, Flekkefjord rådhus Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: /Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 10.00 15.00 Stabbursnes Naturhus og Museum Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: Tidspunkt: 12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Britt Aune Olsen Leder Egon Kappfjell Funksjon Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012

Møteprotokoll for møte i nasjonalparkstyret 19.6.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:15-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten

Detaljer