UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN (UTVIKLINGSPLAN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN 2013-2015 (UTVIKLINGSPLAN)"

Transkript

1 UTVIKLINGSPROSJEKT VED KRUS FOR PERIODEN (UTVIKLINGSPLAN) PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKTER Hensikten med planen er å synliggjøre innholdet i de ulike utviklingsoppgavene som er planlagt gjennomført, angi når oppgavene skal startes og fullføres. Forskningsprosjekter er omtalt i forskningsplanen. Kursvirksomheten er omtalt i KRUS- katalogen. Prosjektnr. Prosjekt Beskrivelse Tid Status Ansvarlig Kompetanseløftet Tilrettelegging for gjennomføring av hele KL lokalt i region Nord for større grupper Evalueringsrapport høsten. Oppstart av region Vest høsten og oppstart av lokal Birgitte Storvik Fokusgruppeintervju gjennomføring av to kull region i etterkant Nord våren av at deltakere har gjennomført Kompetan 2014 Elektroniske evalueringsskjema for bruk i kvalitetssikringssystem Systematisere tilbakemeldingene fra kurs og konferanser for å ta ut statistiske data Evalueringsskjemaene blir i løpet av høsten sendt til trykking og optisk lesing er da mulig Hege Bøhm Ottar Criminal Justice Social Work (CJSW ) Utvikle studiepoengbasert opplæring for friomsorgsansatte. Opplæringsforløpet Arbeid påbegynt. Oppstart pilot i, videreføring i 2014 Anne E. Natrud

2 inneholder 6 moduler. KRUS har ansvar for å utvikle og levere modul 3 Assessment Lovbruddsamtalen I samarbeid med region vest og David Thornton og Linda Blud utarbeides en pilot som testes ved Halden, Bjørgvin og ungdomsenheten i Bergen fengsler våren Evaluering og utviklingsarbeid høsten Opplæring gjennomført høsten Anne E.Natrud Oversette manual i Opplæring og implementering i Programbanken/tiltaksdatabase Registrering av programmer/tiltak Nettsiden skal videreutvikles Programbanken er publisert på krus.no, og registrering av programmer er i gangsatt høsten Hege Bøhm Ottar EØS- samarbeidet Følge opp eventuell avtale med Tsjekkia Utvikling og samarbeid om opplæring Arbeid påbegynt. Hege Lauritzen 2

3 Russland- samarbeidet Følge opp innholdet i intensjonsavtalen med Ryazan Avtalt undertegning av intensjonsavtale med Ryazan våren 2014 Hege Lauritzen Gjennomført møter på ledernivå i Moskva og Ryazan. Bidratt med opplæring i MI og erfaringssamling om VINN. Opplæring av ansatte ved Trandum Utvikling og gjennomføring av studieopplegg for 22 dager opplæring våren Avtale med Trandum inngått høsten Anne E.Natrud Lederopplæring Miljøarbeid Utvikle kurskonsept og materiell for oppfølging og opplæring for ledere som har gjennomført kurset fra 2009 til våren. Gjennomføre pilot mai Arbeid påbegynt Elisabeth Leten KOMPIS Utarbeide instruktørmanual til Kompis Kia og Kompis Kif Testing av manualene i 2014 og distribuert ut til regionene Arbeidsgruppen hadde tre møter i, og manualene ble ferdigstilt i Hege Bøhm Ottar Russamtalen Revidere eksisterende manual kun for bruk som Samarbeidsavtale med Sonans, pilot startet høsten Trond Martinsen 3

4 alt.reaksjon til 40. Tilrettelegge eksisterende manual for bruk i friomsorgen og som tilbud til innsatte. Manual oversatt til Russisk, se Russlandssamarbeidet. Utvikle innholdet i instruktørutdanning. Pilot for nettbasert undervisning. Opplæring i Russland. NSAP Revidere og språkvaske manualene. Utvikle ny teorimanual Kristin O. Haugli Brotts- brytet Revidere manualene, lage ny versjon av BB individuelt Arbeid påbegynt høsten Møter med programutvikler høsten Kristin O. Haugli VINN - motivasjonsprogram for kvinner Manualer oppdatert våren. Ferdigstilt. Hanne Kristine Axelsen Brosjyrer revideres og trykkes opp. 4

5 Program mot ruspåvirket kjøring Gjennomføringsmanualen revideres ved behov Håndboka (gjennomføringsmanual) revidert høsten. Marie Toreld Nasjonal kartlegging av bruken. Kartlegging skal gjennomføres årlig, og er gjennomført høsten. Håndbokas teoridel skal revideres og trykkes opp i Tilrettelegge gjennomføringsmanual for å erstatte «trafikk og rus». Utvikle opplæringsmodul i sikkerhet for forvaltnings- samarbeidspartnere Arbeid sluttført Dag Sandham Kartlegging i kriminalomsorgen (BRIK) To- dagers opplæring for de syv nye enhetene Opplæring gjennomført høsten Birgitte Storvik Lærebok om personundersøkelse (PU) Utvikle læringsmateriell om PU i samarbeid med forskningsavdelingen Birgitte Storvik Utvikle opplæringsopplegg til 5

6 kurs om PU. Elektronisk kontroll Utarbeide opplæringsopplegg for gjennomføring av EK i samarbeid med KDI Birgitte Storvik Sinnemestrings- programmet Manual er under utarbeidelse. Oversette og tilpasse programmet til norsk Akkrediteringssøknad påbegynt Hege Bøhm Ottar Prosjekt Ung Ut Delta i referansegruppe i regi av Oslo fengsel. Samarbeid om kursutvikling innen flerkulturell forståelse Møte med Oslo fengsel høsten Trond Martinsen Program for unge lovbrytere (FIT) Vurdere å inngå samarbeid med BUFetat om å utprøve programmet FIT i kriminalomsorgen Møte med region Nord og BUFetat høsten Anne Natrud Pappa i fengsel Evaluering og revidering av programmet Evalueringsarbeidet påbegynt i regi av HiØ Anne E Natrud 6

7 Kurs i oppmerksomhetstrening for domfelte/innsatte kvinner Forberede, utvikle og prøve ut kurskonsept for friomsorg og fengsel Samarbeid med Tromsø friomsorgskontor høsten Elisabeth Leten Pilot planlagt gjennomført i 2015 ICDP Ferdigstille veileder for programmet for ansatte i fengsel. Programmet er det samme, men eksempler og materiell er tilpasset vår målgruppe Arbeid sluttført Anne E. Natrud Motiverende samtale Utvikle undervisningsmateriell for kriminalomsorgen Opprettet MI gruppe med representanter fra EVU og studieavd Vidar Kessel Opplæring av ufaglærte i fysisk maktanvendelse Utvikle opplæringsplan. Opplæringen må være integrert i en eventuell eksisterende opplæringsstruktur ved den enkelte enhet Arbeid sluttført Dag Sandham Rutiner for sertifisering av programledere Revidere rutiner for sertifisering av programledere i akkrediterte Arbeid påbegynt, avventer avklaring KDI Hege Lauritzen 7

8 programmene Evaluering av kriminalitetsforebyggende programmer Utvikle forslag til evalueringsdesign for program som skal akkrediteres og reakkrediteres Søkt forskningsmidler, avventer avklaring KOA og KDI Hege Lauritzen Akkrediteringssekretariatet Saksforbereder til akkrediteringspanelet. Gi veiledning til de som søker om akkreditering Veiledning Kristin O Haugli 8

FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS 2014 4 GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5.

FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS 2014 4 GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5. Innholdsfortegnelse FORORD 3 ORGANISASJONSKART KRUS 2014 4 GRUNNUTDANNINGEN OG VBU 5 NOKUT-GODKJENNING 5 SIKRE TILGANGEN PÅ UTDANNET PERSONELL 5 Rekruttering 6 ETTER- OG VIDEREUTDANNING 8 Etterutdanning

Detaljer

Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Årsmelding 2008 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Innholdsfortegnelse Dette er KRUS 2008.... 2 Direktørens forord... 3 Fengselsskolen / Grunnutdanningen... 4 Fengselsfaglig seksjon... 7 FoU-avdelingen...

Detaljer

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4

KRUS årsmelding 2013 FORORD EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 KRUS årsmelding 2013 FORORD 3 EN GRUNNUTDANNING SOM DEKKER ETATENS BEHOV FOR KVALIFISERT PERSONELL 4 Fengselsbetjenter med 120 studiepoeng Kompetanseutvikling og mastergrader Personer uten fengselsbetjentutdanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K R U S

ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K R U S ÅRSRAPPORT 2007 K r i m i n a l o m s o r g e n s u t d a n n i n g s s e n t e r K RU S 1 BUDSJETTRAMME FOR 2007...2 1.1 BUDSJETTRAMMEN...2 1.2 INNTEKTER FOR ÅR 2007...2 2 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2007...3

Detaljer

Samfunnsstraffen i Norge. 2. rapport fra prosjektet «Hva nytter i Norge» Erlend Sand Bruer

Samfunnsstraffen i Norge. 2. rapport fra prosjektet «Hva nytter i Norge» Erlend Sand Bruer Samfunnsstraffen i Norge 2. rapport fra prosjektet «Hva nytter i Norge» Erlend Sand Bruer Forsidebilde og fotografier: Tormod Rype. Bildene er tatt ved Digerød fyr på Nesodden, som Arbeidsgruppa ved Oslo

Detaljer

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Innhold 1. Prosjektets bakgrunn a. Prosjektformål b. Prosjektmandat c. Prosjektorganisering 2. Prosjektets aktiviteter 3. Økonomi 4. Resultater 5. Hva nå? Styringsgruppens

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet :

1.1.1 Utvikle og igangsette lederutviklingsprogram for nivå 3 ledere Det personlige lederskapet : Rapportering HR-Strategi 2. tertial 2011 Fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK)

Årsrapport 2006. for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Årsrapport 2006 for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget i kriminalomsorgen (SAK) Forord Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for kriminalomsorgen (SAK) består av 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiversiden og 3 fra

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege

Drammen kommune. Sluttrapport. Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Sluttrapport Forprosjekt Meldingsutveksling PLO-fastlege 16.05.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Solid Raus Spenstig

Virksomhetsplan 2014. Solid Raus Spenstig Virksomhetsplan 2014 Solid Raus Spenstig Stavne Arbeid og Kompetanse KF Virksomhetsplan 2014 Innhold: 1. Om Planen 2. Felles mål for Trondheim kommune 3. Strategiske mål, satsingsområder og resultatmål

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD K R I M I N A L O M S O R G E N R E G I O N Ø S T SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTET FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG I ØSTFOLD 30.03.07-31.12.09 Forord Etter nærmere tre år har jeg nå sett igjennom alle prosjektbeskrivelser,

Detaljer

Årsrapport Prosjekt Ung Ut sammen om tilbakeføring 1. juni 2013 31.mai 2014

Årsrapport Prosjekt Ung Ut sammen om tilbakeføring 1. juni 2013 31.mai 2014 Årsrapport Prosjekt Ung Ut sammen om tilbakeføring 1. juni 2013 31.mai 2014 Ung Ut -Et samarbeidsprosjekt mellom Arbeid og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings-og

Detaljer

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt)

Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Prosjektet avlyst (ikke igangsatt) Tilskuddsrapport Skjemaet inneholder 0 mangler eller feil. Generelt Tilskuddsordning: Tilskudd til etablerervirksomhet for innvandrere Prosjektnavn: Etablereropplæring for innvandrere i Telemark Sakstittel

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015

Gjennomføringsplan 2015 Gjennomføringsplan 2015 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet Oversiktsarbeid identifisere folkehelseutfordringer 4 Ungdata 4 Planlegging

Detaljer

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere

Prosjekt. Etablereropplæring for innvandrere Prosjekt Etablereropplæring for innvandrere 1. BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn for prosjektet Her refereres til aktuell dokumentasjon og beslutninger som ligger til grunn for prosjektet. I tillegg gis avgrensninger/rammer

Detaljer

Prosjektplan for SEVU-PPT

Prosjektplan for SEVU-PPT Prosjekt: SEVU-PPT 003.2 Prosjektplan for SEVU-PPT 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 1.1 BAKGRUNN... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 PROSJEKTEIER... 5 2 PROSJEKTETS OMFANG... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer