Barn som pårørende fra lov til praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som pårørende fra lov til praksis"

Transkript

1 Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser ulike måter du kan bruke presentasjonen på; undervisning, fagdager eller veiledning. Presentasjonen gir en introduksjon til hvem barna er, hva de trenger og hvordan vi kan bistå barn og foreldre. Vi håper innholdet sammen med denne veilederen kan være til hjelp i planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning for helsepersonell. Innhold Presentasjonen Barn som pårørende omsorg for pasientens barn er delt inn i 4 deler med til sammen 73 lysbilder som fritt kan benyttes etter behov. Det er mulig å bruke alle bildene som en helhet, bruke deler av presentasjonen eller enkeltbilder. Del 1 Om barna: Informasjon om hvem barn som pårørende er, hvordan de har det, hva som er god hjelp og lovbestemmelsene. Del 2 Første kontakt: Hvordan helsepersonell kan ivareta barn som pårørende, viktige oppgaver og premisser i arbeidet, taushetsplikt og samtykke og vurdering og dokumentasjon. Del 3 Behandling: Kartlegging av barns behov for informasjon og oppfølging, tiltak og hva en gjør når omsorgen ikke er god nok. Del 4 - Avslutning: Tiltak ved avslutning, avslutningssamtalen og samarbeid og kontakt med andre. Hver del består av bilder med tekst, film om Line og spørsmål til refleksjon. Del 3 og 4 innholder i tillegg animasjoner som viser samtaleeksempler. Presentasjonen kan lastes ned på egen pc. Film og animasjoner streames fra ved å trykke på bildene når de er i visningsmodus. For å vise filmene om Line og animasjonene må det derfor være nettoppkopling, tilgang på Youtube og høyttalere. Praktisk bruk Mulighetene for bruk er mange både når det gjelder innhold og form. Presentasjonen kan vises i sin helhet eller deles opp etter behov. Teksten på hvert lysbilde kan med fordel suppleres med eksempler og utfyllende informasjon. Her er noen eksempler på bruk:

2 Kurs for helsepersonell i avdeling. Barneansvarlige innleder med en kort presentasjon av lovbestemmelsene og hvordan arbeidet med barn som pårørende er organisert på arbeidsplassen. Gjennomgang av de 4 delene hvor hver del avsluttes med spørsmål og dialog rundt bildet Snakk sammen. Kollegaveiledning for barneansvarlige. Planlagt veiledning over flere ganger med utgangspunkt i spørsmålene på slutten av hver del. Filmene om Line kan vises som en innledning. Internundervisning om samarbeid. Fokus er hva helsepersonell gjør når de er bekymret for barna til pasienten. En representant fra barnevernet inviteres til å bidra med informasjon og erfaringsutveksling. Vise animasjonen Samtale om bekymring og bildene om temaet i del 3. Fagdag om samtaler med barn og foreldre. Animasjonene kan være en innledning til rollespill og andre praktiske øvelser. Diskusjon og erfaringsutveksling med utgangspunkt i bildene om kartleggingssamtale og avslutningssamtale. Dagen ledes av veiledere med erfaring fra samtalearbeid. Fagdag for helsepersonell i kommuner. Gjennomgang av hele presentasjonen på en dag med informasjon om lokale tiltak og samarbeid. Formidlerrollen Som formidler av informasjon kan det være nyttig å være bevisst hva som gir størst læringseffekt. Læring hos voksne skjer best gjennom dialog, erfaringsutveksling og egenaktivitet. Vi lærer ulikt og for å favne bredt anbefales en veksling mellom ulike formidlingsformer. Vi er mest motivert for å lære det vi selv opplever å ha behov for. Overføringsverdi til deltakernes egen praksis er derfor et viktig utgangspunkt i all formidling. Noen spørsmål til hjelp i planlegging Målgruppe Hvilken kunnskap har deltakerne om barn som pårørende? Hvilken rolle har deltakerne i arbeidet med barn som pårørende? (Eks enhetsledere, behandlere, barneansvarlige, ansatte i en felles enhet, samarbeidspartnere for helsepersonell) Antall deltakere? Mål Hva er hensikten med undervisningen? (Eks introdusere tema, holdningsendring, endring av praksis samarbeid på tvers, bevisstgjøring,) Hva har deltakerne behov for og hvilke forventninger har de til innholdet? Hva ønsker du at deltakerne skal sitte igjen med?

3 Tid og sted Gjelder undervisningen et dagskurs, internundervisning, veiledning eller annen form? Hva er viktigst å vektlegge ut fra tiden som er til rådighet? Hvordan er tiden organisert? (Eks innlegg med tid til spørsmål, gode pauser for erfaringsutveksling og nettverksbygging) Hvilket lokale vil være best egnet? (Eks tilgjengelighet, mulighet for plassering i smågrupper, antall rom) Hvilket utstyr er det behov for? (Eks nettilkobling, Youtubetilgang, høyttalere, flippover) Innhold Hva er fokus i formidlingen og hvilke bilder er da aktuelle? (Eks faglig innhold, generell informasjon, samarbeid, implementering) Hvilke filmer og animasjoner vil egne seg til formålet? Hvordan gjøre innholdet praksisnært? (Eks supplere innholdet med praksiseksempler, innlegg fra erfaringsstemmer, case som viser både ulike norske familier og flyktning- eller innvandrerfamilier, innlegg fra fagpersoner, erfaringsutveksling, tips, presentasjon av lokale tiltak) Hva er viktig innhold i innledningen? (Eks sjekke ut forventninger, agenda, presentasjonsrunde, praksiseksempler, forankring i ledelse) Hvordan sette innholdet inn i en sammenheng? (Eks informere om satsingsområder, BarnsBestes ressursside) Metoder Hvilke undervisningsformer er mest hensiktsmessig? (Eks dialog, refleksjon, erfaringsutveksling, foredrag, mindre innlegg med spørsmål, intervju, gruppeoppgaver, rollespill, øvelser) Hvem er egnet til å lede? (Eks antall ledere, erfaringsbakgrunn, personlig egnethet) Hvordan tilrettelegge for samhandling? (Eks invitere samarbeidspartnere i egen virksomhet og på tvers av virksomheter) Hvordan er du som formidler? (Eks blikkontakt, stemmebruk, språk, fakter, pauser) Hvilket materiell er aktuelt? (Eks deltakerliste, handouts, litteraturliste, brosjyrer) Evaluering Hva ønsker dere tilbakemelding på? (Eks nytte og relevans, tidspunkt og varighet, formidlingsform, forslag til forbedringer, nyttig oppfølging) Hvilken form for evaluering egner seg best? (Eks oppsummering i plenum, evalueringsskjema) Hvordan legge tilrette for evaluering (Eks sette av tid) Lykke til ta gjerne kontakt med BarnsBeste for å dele gode erfaringer på bruk eller ved behov for flere innspill: E-post:

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Hvem jeg er og hva jeg vil

Hvem jeg er og hva jeg vil Hvem jeg er og hva jeg vil Jeg vil praktisere min tro eller mitt livssyn - alene og i fellesskap med andre Innhold Innledning Jeg trives i kirken min Vi er ulike Dette er meg Jeg er med Alle kan få oppgaver

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer