Skriving Navn Nivå A1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skriving Navn Nivå A1"

Transkript

1 kriving Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. K R I V skrive et meget kort og enkelt postkort. (F.eks. hvor jeg befinner meg og hva jeg gjør) skrive om meg selv og andre i meget enkle setninger. (F.eks. hva jeg heter, hvor jeg bor, hva jeg jobber med) skrive meget enkle skriftlige meddelelser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. jeg er syk i dag, kontoret er stengt ) opplyse om tid og sted i enkle vendinger. (F.eks. møtet er klokken 5 i aud. 12 ; kontoret er åpent fra ) utfylle meget enkle spørreskjemaer og blanketter og gi opplysninger om meg selv. (F.eks. navn, adresse og fødselsdato ved innsjekking på et hotell) gjengi en meget enkel fortelling skriftlig. (F.eks. beskrivelse av en person: alder, adresse, navn, nasjonalitet)

2 kriving Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. K R I V i enkle setninger skrive om meg selv, min familie eller mitt arbeid. (F.eks. hvordan jeg bor, hva jeg liker å gjøre, beskrive jobben min eller hverdagen min) skrive i enkle setninger om noe som har skjedd, samt beskrive hvor og når det skjedde. (F.eks. skrive om en fest, et ferieopphold m.m.) skrive enkle instruksjoner og beskrivelser. ( F.eks. hvordan jeg kommer fra til B, hvilken buss man skal ta, hvor man skal gå av og på m.m.) skrive en meget enkel og kort tekst om et emne jeg er fortrolig med. (F.eks. beskrive min familie, hva jeg liker å gjøre og mine arbeidsoppgaver i et enkelt språk) gi opplysninger om meg selv, min utdannelse og mitt arbeid i et skjema. (F.eks. bolig, familieforhold, utdannelse) skrive enkle standardbrev, e-poster, ordrer og forespørsler. (F.eks. bestille et hotellrom, forhøre meg om pris på arbeid evt. også leveringsdato, kvalitet m.m.)

3 kriving Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. K R I V skrive en enkel, men sammenhengende tekst om emner innen mitt fageller interesseområde. (F.eks. beskrive en fritidsinteresse sammenhengende og ganske detaljert) uttrykke mine følelser og beskrive mine drømmer og mål i enkle, men sammenhengende setninger. (F.eks. hvorfor jeg vil lære et bestemt språk; beskrive hva mine fremtidsplaner er - privat eller yrkesmessig) skrive en kort tekst innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. skrive et referat fra et kurs) skrive små veiledninger om dagligdagse ting og enkle instruksjoner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. lage en liste med viktige opplysninger til gjester som besøker mitt land eller min bedrift; beskrive hvordan en bestemt maskin fungerer; beskrive alminnelige arbeidsrutiner) skrive et personlig brev eller en e-post og fortelle om nyheter, erfaringer, opplevelser og uttrykke følelser i et enkelt språk. (F.eks. beskrive hva jeg gjorde forrige helg, hvor jeg var og hva jeg synes om det) skrive enkle offisielle brev og e-poster. (F.eks. svare på en annonse og be om mer informasjon)

4 kriving Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. K R I V skrive en klar og sammenhengende tekst innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. lage en detaljert arbeidsbeskrivelse; skrive et leserbrev til en avis om et emne som interesserer meg) skrive et referat av en artikkel eller en bok - både innen mitt fagområde og innen et emne av allmenn interesse. (F.eks. av en avisartikkel om et dagligdags emne eller en fagartikkel) gjengi hovedpunktene i en samtale eller en diskusjon, eller gjengi en presentasjon innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. gjengi hovedpunktene fra et foredrag eller de viktigste vedtakene fra et møte) skrive en rapport eller et diskusjonsopplegg, fremheve hovedpunktene og argumentere for eller mot en bestemt løsning. (F.eks. anbefale et bestemt prosjekt på jobben, diskutere et emne som interesserer mig) i brev og e-post skjelne mellom formelt og uformelt språk og tilpasse min stil til formelt eller uformelt språk. (F.eks. skjelne mellom private og offisielle anledninger samt vite hvilke emner man skriver om i private eller offisielle brev og e-poster) i brev og e-post beskrive hva en opplevelse har betydd for meg, og uttrykke mine tanker og følelser. (F.eks. beskrive familieproblemer til en venn, og beskrive hva de betyr for meg)

5 kriving Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. K R I V skrive strukturert om stort alle emner. skrive en lengre og klart strukturert redegjørelse om kompliserte emner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. skrive en utførlig rapport om et vanskelig emne, som klart avveier fordeler og ulemper samt anbefaler en foretrukken løsning) skrive både formelle og uformelle brev om de fleste emner, stort korrekt. (F.eks. alminnelig korrespondanse med myndigheter eller forretningskorrespondanse med andre bedrifter, uten at en annen behøver lese korrektur på det språklige innholdet) gjengi innhold i møter, diskusjoner, presentasjoner og foredrag ganske detaljert. (F.eks. skrive referat fra et foredrag eller et møte) tilpasse ordvalg og stil til et gitt emne eller en gitt anledning. (F.eks. tilpasse ordvalget til en formell eller mer uformell mottaker; skjelne tydelig mellom interne og eksterne rapporter m.m.) uten større vanskeligheter bruke mitt fag- eller interesseområdes terminologi samt bruke idiomatiske vendinger for å uttrykke meg mer presist og variert. (F.eks. skrive et innlegg om mitt interesseområde eller en fagartikkel til et fagblad)

6 kriving Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. K R I V skrive velstrukturerte, flytende og stort korrekte tekster. skrive stort alle former for alminnelige (formelle og uformelle) brev og e-poster i et velformulert og stort korrekt språk. gjengi innhold i møter, diskusjoner, foredrag, tv-program, bøker og andre kilder detaljert og i et variert og stort korrekt språk. skrive en klar og velstrukturert kommentar eller redegjørelse i et variert, velformulert og stort korrekt språk. (F.eks. skrive et essay, en kommentar til et prosjekt, en anmeldelse av en bok eller film) revidere andres tekster og rette dem grammatisk, språklig og stilistisk, hvis jeg er fortrolig med emnet de skriver om. i brev og e-poster bruke humor, ironi, sarkasme og idiomatiske vendinger bevisst og målrettet for å uttrykke mitt humør og mine følelser. (F.eks. skrive et ironisk innlegg til en avis; skrive en vittig gratulasjon til en venns eller kollegas jubileum eller fødselsdag)

7 esing Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. forstå et kort og enkelt postkort. (F.eks. hvordan været er, hvor avsenderen befinner seg, feriehilsener) forstå ord og korte, enkle fraser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. røyking forbudt ; privat ; "stasjon", "parkeringsplass", "ta til høyre" er straks tilbake, stengt på lørdag ) finne fram til opplysninger om personer i tekster. (F.eks. bosted, alder osv.) lese enkle spørreskjemaer og blanketter godt nok til å gi opplysninger om meg selv. (F.eks. navn, adresse og fødselsdato, nasjonalitet ved insjekking på et hotell) forstå enkle og korte skriftlige veibeskrivelser, og enkle instruksjoner sammen med bilder. (F.eks. hvor møtestedet er eller hvilken buss jeg skal ta fra til B) velge en film eller en konsert fra en plakat eller i en arrangementskalender, og finne frem til sted og tid for arrangementet.

8 esing Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. få fatt i hovedinnholdet i enkle avisartikler med en klar struktur, støttet av bilder, navn og tall. finne frem til den viktigste informasjonen i trykksaker, brosjyrer og enkle avisartikler. (F.eks. hvilke aktiviteter et feriested tilbyr, hva en bedrift gjør, og hvem jeg kan kontakte for ytterligere informasjon) lese korte og enkelt formulerte tekster og fortellinger om dagligdagse emner eller emner jeg er fortrolig med. ( F.eks. en kort beskrivelse av min arbeidsplass eller mitt hjemsted, en beskrivelse av en ferie, korte fortellinger) forstå enkle bruksanvisninger til maskiner og automater, og enkle hjelpetekster i dataprogrammer, når de er strukturert oppbygd og evt. støttes av illustrasjoner. (F.eks. heve penger i en minibank, bruke mynt- eller korttelefon) forstå enkle skriftlige meddelelser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. en invitasjon til en fest, en beskjed om at et møte er flyttet til en annen dag) forstå hovedinformasjonen i enkle brev, fakser eller e-poster. (F.eks. fakturaer, ordrebekreftelser, reservasjoner og personlige avtaler)

9 esing Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. forstå innholdet av klart strukturerte tekster om emner jeg kjenner til på forhånd. forstå det viktigste i avisartikler eller andre alminnelige tekster og få fatt i de viktigste konklusjoner i en klart skrevet argumenterende tekst. (F.eks. hvem som har gjort hva, når og hvorfor) forstå offisielle meddelelser og standardbrev. (F.eks. et brev fra banken om prisforhøyelser, fra en leverandør om forsinket levering m.m.) samle informasjon fra forskjellige tekster for å løse en oppgave. følge handlingen i en klart strukturert fortelling og få fatt i de vesentligste punktene. (F.eks. en enkel roman/fortelling, en reisebeskrivelse m.m.) forstå beskrivelser av handlinger, følelser og planer i private brev og e- poster. (F.eks. hva som skjedde på en feriereise, en persons fremtidsplaner m.m.)

10 esing Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. forstå tekster og korrespondanse fra mitt fag- eller interesseområde i alle vesentlige detaljer. forstå fagartikler som ligger utenfor mitt fagområde, når jeg f.eks. har en ordbok til rådighet. lese korrespondanse innen mitt fag- eller interesseområde og forstå hovedpunktene. raskt finne frem til bestemte opplysninger i stort alle alminnelige tekster. (F.eks. finne konkret informasjon i en brosjyre) raskt skumme gjennom alle slags tekster fra mitt fag- eller interesseområde for å vurdere om det lønner seg å lese tekstene nøye. forstå artikler og andre tekster om aktuelle emner som avspeiler forfatterens holdning eller standpunkt.

11 esing Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. forstå stort all slags korrespondanse og har kun sjelden behov for ordbok. forstå lengre og krevende tekster, også når de gjengir holdninger og meninger. (F.eks. analyser, kommentarer eller mer detaljerte rapporter i ukeblader, fagblader og aviser) forstå alminnelige bruksanvisninger og instruksjoner også utenfor mitt fagområde. forstå de vesentligste detaljer i de fleste tekster. forstå handling, utsagn, ideer og sammenhenger i de fleste former for litteratur. forstå selv detaljerte annonser og brosjyrer. (F.eks. en humoristisk reklame i en avis)

12 esing Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2.. forstå detaljene i standardkontrakter eller vedtekter. (F.eks. en leiekontrakt eller styrevedtekter i en bedrift eller forening) forstå håndbøker selv om jeg ikke på forhånd kjenner området. forstå stort alle former for skjønnlitteratur (språklig ). forstå stort alle former for sakprosatekster.. også forstå tekster som inneholder mye talespråk, slang eller kortere passasjer med dialektpreget tale. forstå ironi, sarkasme og humor samt de fleste idiomatiske vendinger og talemåter.

13 ytting Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. Y forstå enkle dagligdagse vendinger. (F.eks. god dag, farvel, unnskyld, å bli presentert for personer). forstå enkle dagligdagse spørsmål om navn, jobb, m.m. (F.eks. hva heter du?, hvor bor du?, hva gjør du i fritiden? ; skal vi ta en kopp kaffe? ) forstå enkle instruksjoner og forklaringer på et langsomt og tydelig språk. ( F.eks. røyking er forbudt, toalettet er i 2. etasje ; hvor møtestedet er eller hvilken buss jeg skal ta fra til B) forstå tall, prisangivelser og tidsangivelser. (F.eks. telefonnumre, priser, klokkeslett, datoer, dager) forstå korte dialoger om personrelaterte emner, når de er basert på dagligdags ordforråd og begge snakker langsomt og tydelig. (F.eks. om bolig, jobb, familieforhold og venner) skjelne mellom tillatelser og forbud. ( Det er forbudt å parkere her, men man kan parkere der )

14 ytting Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. Y forstå enkle spørsmål og informasjon om dagligdagse emner. (F.eks. innkjøp, restaurantbesøk, boligforhold, legebesøk; skjelne mellom f.eks. skal jeg åpne døren?, døren er åpen og kan du åpne døren? ) forstå korte og klare beskjeder av mer offisiell karakter. (F.eks. en telefonsvarerbeskjed om åpningstider, en tydelig beskjed i høyttaleren) forstå det vesentligste innhold i en samtale om dagligdagse emner, hvis det snakkes langsomt og tydelig, og skjelne mellem ting som skjer her og nå, og ting som har skjedd tidligere. (F.eks. smalltalk i et selskap om jobb, familieforhold, bolig) oppfatte hovedinnholdet i tv-program om aktuelle begivenheter, når informasjonen støttes av bilder. (F.eks. en værmelding i nyhetene eller et innslag i en nyhetssending om et emne jeg kjenner til på forhånd) følge enkle beskrivelser og instruksjoner i forbindelse med mitt arbeid eller et emne jeg interesserer meg for, hvis de understøttes av tydelig kroppsspråk eller praktiske demonstrasjoner. (F.eks. hvordan en ny maskin skal brukes når jeg får det vist i praksis) forstå enkle instruksjoner om steder, transport m.m. (F.eks. veibeskrivelser til fots, i bil eller med offentlig transport)

15 ytting Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. Y forstå hovedinnholdet i korte foredrag eller presentasjoner om emner jeg er fortrolig med, når det snakkes et klart og forståelig standardspråk. følge en alminnelig dagligdags samtale når det snakkes langsomt og tydelig, men jeg må noen ganger be om å få enkelte ord og vendinger gjentatt eller forklart. følge en samtale eller diskusjon om emner jeg kjenner på forhånd, så lenge det snakkes et klart og tydelig standardspråk. forstå hovedpunktene i radio- eller tv-program om emner jeg kjenner på forhånd, hvis det snakkes et klart og tydelig standardspråk. forstå de fleste opplysninger i alminnelige rutinepregede telefonsamtaler. (F.eks. hvem personen vil snakke med og hvorfor; at en person (eller en leveranse) er forsinket; ta imot en beskjed i telefonen) forstå alminnelige tekniske instruksjoner når jeg får hjelp. (F.eks. når en kollega viser meg hovedfunksjonene på en kopimaskin)

16 ytting Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. Y forstå talt standardspråk (uten dialekt og slang) om både kjente og ukjente emner i dagligdagse situasjoner. følge foredrag, lengre taler og faglige diskusjoner innen mitt fagområde, når oppbyggingen er klar og enkel. forstå hovedinnholdet i selv livlige diskusjoner på alminnelig standardspråk (uten dialekt og slang). forstå hovedinnholdet i radioprogram. følge med i tv-programmer og spillefilmer. forstå alminnelige instruksjoner innen mitt arbeids- eller interesseområde. (F.eks. en overordnet arbeidsinstruks innen mitt fagområde; et muntlig referat fra et møte)

17 ytting Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. Y følge lengre muntlige innlegg og samtaler om ukjente og mer abstrakte emner, selv om jeg i blant må spørre om detaljer. (F.eks. et foredrag om et lands historie og samfunnsforhold hvis jeg kan stille spørsmål om detaljer etter foredraget) følge stort alle tv- og radioprogram, selv om det brukes hverdagsspråk eller fagspråk. (F.eks. spillefilmer, talkshow, nyhetsmagasiner og reportasjer) forstå stort all informasjon i en telefonsamtale om alminnelige dagligdagse og arbeidsrelaterte emner. forstå detaljert teknisk informasjon om produkter eller ting jeg er fortrolig med. (F.eks. motta produktinformasjon over telefon, få beskrevet hvordan en maskin virker) forstå detaljerte instruksjoner, diskusjoner og prosedyrer innen mitt fageller interesseområde. (F.eks. en introduksjon til et prosjekt samt en redegjørelse for fordeler og ulemper ved å delta i prosjektet) forstå et bredt spekter av talemåter og dialektpreget tale, kan skjelne mellom tale- og standardspråk samt identifisere forskjellige språklige nivåer.

18 ytting Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. Y forstå stort alle former for talt språk: foredrag, instruksjoner, diskusjoner, tv og radio. forstå stort alt talt språk, også talt i hurtig tempo og med regional dialekt hvis jeg får mulighet til å venne meg til dialekten. følge faglige foredrag eller presentasjoner, både når de inneholder uttrykk fra talespråk, slang eller dialekter, og når de inneholder en viss grad av fagterminologi. forstå stort alle former for tekniske instruksjoner, manualer og veiledninger. forstå all informasjon i en telefonsamtale. forstå ironi, sarkasme og humor, samt forstå de fleste idiomatiske vendinger og talemåter.

19 aleferdighet Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. presentere meg selv og andre. (F.eks. hilse på folk, presentere folk kort for hverandre) fortelle litt om meg selv og personer jeg kjenner godt. (F.eks. fortelle om jobb, hjemland, hvilke språk jeg snakker, fritidsinteresser) oppgi tidspunkter og datoer. (Dvs. kjenner til dager, måneder, tall, klokkeslett m.m.) presentere enkle setninger, hvis jeg kan forberede dem på forhånd. (F.eks. presentere en taler, ønske gjester velkommen) presentere mitt firma, utdannelsessted eller et annet sted jeg kjenner godt i meget enkle vendinger, hvis jeg får mulighet til å forberede meg. (F.eks. overfor besøkende, kolleger fra andre firmaer og venner) gi meget elementære instruksjoner og opplysninger. (F.eks. her kan man ikke røyke ; kontoret er åpent, butikkens åpningstider, bedriftens beliggenhet)

20 aleferdighet Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. lage en enkel, kort presentasjon om et emne, hvis jeg kan øve på forhånd. (F.eks. presentere mitt arbeidssted eller hjemsted) kort og enkelt fortelle om noe som har funnet sted. (F.eks. beskrive min utdannelse, min forrige ferie) beskrive ting og steder med enkle ord og evt. hjelp av kroppsspråk. (F.eks. hvordan jeg bor, min jobb) gi enkle telefonbeskjeder om dagligdagse emner. (F.eks. at et møte er blitt flyttet, at jeg er blitt syk m.m.) fortelle i en enkel form om fremtidige begivenheter. (F.eks. hvor jeg skal dra på ferie i år) gi enkle instruksjoner. (F.eks. beskrive veien fra stasjonen til mitt hjem eller arbeidssted, hvilken buss man skal ta, hvor man skal gå på eller av m.m)

21 aleferdighet Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1.. fortelle en historie eller fortelle om hendelser og erfaringer i enkle, men sammenhengende setninger. (F.eks. hvor jeg var på ferie i fjor, hva jeg gjorde der) beskrive og begrunne mine drømmer, håp og mål, og underbygge min mening med argumenter. (F.eks. fortelle om mine private eller yrkesmessige fremtidsplaner) presentere min arbeidsplass, mine kolleger, beskrive prosesser i forbindelse med mitt arbeid, samt foreta en kort omvisning på min arbeidsplass hvis jeg har tid til å forberede meg (eller, hvis jeg ikke har en jobb, gjøre tilsvarende med et emne som interesserer meg). gi en ukomplisert presentasjon om et emne jeg er fortrolig med, hvis jeg kan forberede den på forhånd. (F.eks. fra mitt fag- eller interesseområde) i enkel form gjengi passasjer fra tekster og manualer, hvis jeg kan bruke teksten (og tekstens formuleringer) som utgangspunkt. (F.eks. gjengi dagligdagse tekster eller enkle instruksjoner fra manualer) gjengi handlingen i en film eller en bok i store trekk samt beskrive min reaksjon. (F.eks. fortelle om en film og beskrive hvorfor jeg likte den)

22 aleferdighet Navn Niveau B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. fremføre mange emner innen mitt fag- eller interesseområde klart og strukturert (hvis jeg har tid til å forberede meg). (F.eks. holde et kort foredrag eller introdusere en foredragsholder, hans emne og bakgrunn) bygge opp en argumentasjon logisk og sammenhengende og presentere mine argumenter på en forståelig måte. (F.eks. beskrive hvorfor jeg vil anbefale et bestemt feriested eller en bestemt løsning innen mitt arbeidsområde) komme med formodninger og drøfte hypotetiske forhold samt forklare hvordan jeg forholder meg til et bestemt problem. (F.eks. redegjøre for forskjellige hypotetiske muligheter i forbindelse med et jobbskifte) beskrive prosesser klart og tydelig. (F.eks. gjengi en matoppskrift; forklare hva man skal ta hensyn til ved anelsen av en medarbeider) uttrykke forskjellige nyanser i følelser samt uttrykke hvilken betydning ting har for meg personlig, og rette opp misforståelser. (F.eks. uttrykke glede over anelsen av en ny kollega, men samtidig uttrykke at jeg er lei for å ha mistet den gamle kollegaen) sammenfatte og gjengi informasjon og holdninger. (F.eks. gjengi en nyhetssending, et intervju, en diskusjon eller et kort foredrag innen mitt fag- eller interesseområde )

23 aleferdighet Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. holde et lengre og strukturert innlegg innen mitt fag- eller interesseområde. forte mitt innlegg uten større besvær selv om det blir nødvendig å gå utover den forberedte delen. (F.eks. hvis målgruppen har andre behov enn forventet eller spontane spørsmål fra tilhørerne gjør det nødvendig) argumentere spontant, tydelig og strukturert for å forklare min holdning til et bestemt emne. (F.eks. presentere et emne, argumentere for og mot og avrunde presentasjonen med min konklusjon selv om jeg ikke har hatt tid til å forberede mig) sammenfatte og gjengi også lange og krevende tekster. (F.eks. fagartikler fra mitt fag- eller interesseområde, artikler i aviser og nyhetsmagasiner som går i dybden med stoffet) gjengi hovedinnholdet i en diskusjon, et foredrag eller en film og tydelig fremheve de viktigste elementene. som regel erstatte et ord jeg mangler med tilsvarende ord og vendinger.

24 aleferdighet Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2.. presentere stort alle emner innen mitt fag- eller interesseområde selv om jeg ikke har tid til å forberede presentasjonen. tilpasse mitt språk til et bestemt publikums forutsetninger og behov. (F.eks. tilpasse stil, faglig eller språklig vanskelighetsgrad, bruk av fagspråk m.m) gjengi stort alle former for muntlig og skriftlig informasjon sammenhengende, velstrukturert og nyansert. (F.eks. fagbøker, faglige analyser, møter og diskusjoner om komplekse emner) tale et variert, flytende og stort korrekt språk, og leter kun sjelden etter riktig uttrykk. bruke humor, ironi, sarkasme og idiomatiske vendinger bevisst og målrettet for å uttrykke mitt humør og mine følelser. (F.eks. holde en vittig tale til en venns eller kollegas jubileum eller fødselsdag) Beherske spesialspråk også delvis utenfor mitt fag- eller interesseområde.

25 Delta i en samtale Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. M presentere meg selv og andre og bruke enkle vendinger for å si god dag og farvel. (F.eks. navn, yrke, familie, bolig) stille og besvare enkle spørsmål om personlige emner. (F.eks. navn, adresse, alder, telefonnummer) forstå og selv uttrykke klokkeslett, tall, dager, datoer, enkle tidsangivelser, mengdeangivelser og priser. (F.eks. i morgen, på fredag, i november, om formiddagen, klokken fire, 20 kilo, 10 pund, 20 uro ) be om noe og reagere på andres ønsker, når jeg samtidig bruker tegn og fakter for å gjøre meg forstått. (F.eks. be om en liter melk i butikken) føre en meget enkel samtale om basale, dagligdagse emner. (F.eks. fortelle hva jeg liker å spise og spørre den andre om det samme) tilkjennegi om jeg forstår det som blir sagt og f.eks. be om å få noe gjentatt. ( Kan du gjenta det? ; n gang til, men langsommere )

26 Delta i en samtale Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. M klare meg og skaffe meg enkel informasjon i forbindelse med enkle dagligdagse situasjoner. (F.eks. bestille og betale mat og drikke, kjøpe billetter, ærender på posthuset eller i banken, gå på marked og avtale priser; spørre om veien og vise veien på et kart) stille og besvare enkle spørsmål om kjente eller enkle dagligdagse emner. (F.eks. vær, familieforhold, hobby, arbeidsforhold, hvordan det går) unnskylde meg og reagere på andres unnskyldninger samt fortelle hva jeg liker og hva jeg ikke liker (i et enkelt språk). klare meg i alminnelige dagligdagse servicesituasjoner overfor venner eller kunder i et enkelt språk. (F.eks. ta imot en venn eller kunde, by på kaffe, spørre hvordan reisen har vært) føre en enkel telefonsamtale. (F.eks. bestille et hotellrom, spørre om pris på ting m.m.) invitere noen, og ta imot eller avslå en invitasjon. (F.eks. diskutere hva vi skal gjøre, eller hvor vi skal gå; avtale hvor og når vi skal møtes)

27 Delta i en samtale Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. M klare meg i alminnelige dagligdagse situasjoner og klare alminnelige dagligdagse oppgaver. (F.eks. avtale tid hos legen og forklare legen hva problemet er; ta imot en beskjed og gi opplysninger i telefonen) delta aktivt i en samtale om emner jeg er fortrolig med. (F.eks. fritid og familie, været, hverdagsaktiviteter, arbeid eller hobby) gi uttrykk for min personlig holdning og mening i uformelle samtaler med venner samt i en vanlig arbeidsrelatert situasjon. (F.eks. delta i et uformelt møte om et emne jeg kjenner til på forhånd ) delta i en diskusjon og samtale om emner jeg ikke er fortrolig med, men forstår ikke alltid alt akkurat som jeg selv ikke alltid kan uttrykke meg forståelig. uttrykke enighet og uenighet, foreslå alternativer og delta i en beslutningsprosess om vanlige dagligdagse og arbeidsrelaterte emner. (F.eks. delta i forberedelsen av et selskap, forberede et uformelt rutinemøte m.m.) uttrykke følelser som overraskelse, glede, usikkerhet, frustrasjon og interesse i en samtale. (F.eks. gratulere en venn med ny jobb, uttrykke interesse for samarbeid om et bestemt prosjekt m.m.)

28 Delta i en samtale Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. M delta aktivt i alle samtaler om emner jeg er fortrolig med, kan argumentere for min sak og reagere på de andres argumenter. (F.eks. diskutere min holdning til et prosjekt eller et aktuelt emne med kolleger eller venner) begynne, videreføre og avslutte en samtale av allmenn karakter samt innlemme andre i samtalen. (F.eks. lede en samtale / et uformelt mindre møte om et emne jeg er fortrolig med) utveksle selv spesifikke opplysninger om emner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. drøfte et prosjekt med andre fagpersoner eller diskutere et emne som interesserer meg) reagere på forskjellige nyanser i følelser samt uttrykke hvilken betydning ting har for meg personlig. (F.eks. forstå og dele gleden over en venns snarlige bryllup, og uttrykke hva et bryllup betyr for meg personlig) beskrive også kompliserte prosesser klart og detaljert, samt reagere på spørsmål underveis. (F.eks. gjengi en matoppskrift; forklare hva man skal ta hensyn til når man aner en medarbeider i et bestemt land samt svare på utdypende spørsmål om emnet) uten problemer løse de fleste praktiske arbeidsrelaterte eller dagligdagse problemer. (F.eks. finne frem til riktig person i en telefonsamtale, ta meg av de fleste former for telefonsamtaler m.m.)

29 Delta i en samtale Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. M delta i stort alle samtaler med flere personer, selv samtaler mellom innfødte om emner jeg ikke er fortrolig med. delta aktivt i selv livlige samtaler om aktuelle emner eller emner jeg på forhånd kjenner litt til. (F.eks. snakke om et aktuelt politisk emne eller alle former for fagrelaterte emner innen mitt fag- eller interesseområde) uttrykke (og reagere på) ordspill, humor, ironi og følelser. (F.eks. delta i en vittig og ironisk konversasjon på en fest) formulere mine tanker klart og strukturert, og argumentere klart og overbevisende. bruke språket effektivt og fleksibelt i forskjellige sammenhenger. (F.eks. skjelne mellem uformelle og formelle situasjoner og tilpasse mitt språk til anledningen) i telefonen delta aktivt i stort alle former for samtaler og problemløsning. (F.eks. ringe til myndigheter ang. konkrete problemer, klare stort alle former for kundekontakt på jobben)

30 Delta i en samtale Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. M delta aktivt og uten vanskeligheter i stort alle samtaler og diskusjoner. delta i stort alle former for arbeidsrelaterte samtaler, diskusjoner, møter m.m. nesten på nivå med en innfødt. uten problemer forstå og reagere på ironi og humor, uten problemer forstå talespråk og dialektpreget tale, uttrykke og forstå selv fine betydningsnyanser. snakke og forstå et variert og nyansert språk, og leter kun sjelden etter riktig uttrykk. presentere stort alle emner innen mitt fag- og interesseområde og svare på nesten alle, selv uventede spørsmål. bruke idiomatiske uttrykk og vendinger og spesialspråk innen mitt fagog interesseområde.

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B1 Jeg kan følge en hverdagssamtale hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg kan forstå hovedpoengene i en diskusjon om et kjent tema, hvis det snakkes tydelig og på standardspråk. Jeg

Detaljer

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011

Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Mette-Lise Mikalsen TFN F21 12.3. 2011 Tilpasset opplæring Språkpermen Språklæring Læringsstragier Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting B2 Jeg kan forstå samtaler i hverdagssituasjoner på standardspråk om kjente og mindre kjente temaer. Jeg kan forstå informasjon og beskjeder om abstrakte og konkrete temaer på standardspråk, hvis

Detaljer

Veiledning for bruk av Europass språkpass

Veiledning for bruk av Europass språkpass Veiledning for bruk av Europass språkpass Innledning Europass språkpass er et dokument du kan bruke til å beskrive språkkunnskapene dine. Dokumentet er utviklet av Europarådet og er en av tre deler i det

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting C2 Jeg har ingen problemer med å forstå muntlig språk, selv når det snakkes forholdsvis fort. Jeg kan forstå aksenter og dialekter som avviker noe fra standardspråket, hvis jeg kan bruke tid på

Detaljer

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet?

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskopplæring på veien til arbeid, Oslo 20.-21. oktober 2014 Cecilie Hamnes Carlsen, Vox, Bergen Mål Prøver som portvakt eller som døråpner Norskprøvens betydning

Detaljer

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 -

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Gølin Kaurin Nilsen Doktorgradsstipendiat, IGIS Fakultet for utdanning og humaniora Universitetet i Stavanger B1/B2-prøven Nivå B2, skriftlig og muntlig, gir

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting C2 Eg har ingen problem med å forstå munnleg språk, sjølv når det blir snakka forholdsvis fort. Eg kan forstå aksentar og dialektar som avvik noko frå standardspråket, dersom eg kan bruke tid på

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting C1 Eg kan følgje eit munnleg innlegg eller ein samtale av noka lengd, sjølv når innhaldet er ustrukturert og det ikkje finst nokon tydeleg raud tråd. Eg kan forstå eit stort spekter av idiomatiske

Detaljer

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig

TID KAPITTEL KOMPETANSEMÅL DOMENEINNHOLD 1 Vi blir kjent. Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen Personlig Plan God i norsk, tekstbok, arbeidsbok, lærernettsted, elevnettsted Til God i norsk har vi laget en periodeplan der de fleste kompetansemålene og alle domeneemnene er inkludert. Vi har tatt utgangspunkt

Detaljer

Appellative tekster: Sakprosatekster som har som mål å påvirke den som ser teksten, kalles appellative tekster. Eksempel på dette er reklametekster.

Appellative tekster: Sakprosatekster som har som mål å påvirke den som ser teksten, kalles appellative tekster. Eksempel på dette er reklametekster. Sakprosa Stoffet er hentet og bearbeidet fra Tekst og tanke Norsk for grunnkurset. Lære og Litteraturbok. Aschehoug. 2000 og Tekst og tanke Norsk for VKI og VKII Lærebok. Aschehoug 2003 Sakprosatekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Den europeiske språkpermen og metasamtalen. Mette-Lise Mikalsen

Den europeiske språkpermen og metasamtalen. Mette-Lise Mikalsen Den europeiske språkpermen og metasamtalen Sett i lys av John Flavells teori om metakognitiv kunnskap: Personvariabler Oppgavevariabler Strategivariabler (J. Flavell, 1979) Resultater: Liten grad av metakognisjon

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39.

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Side 1 av 9 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser.

LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. bruke egnete strategier for hjemmearbeid/lekser. Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I TYSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne reflektere rundt

Detaljer

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det Lytting A1 Jeg kan forstå en del ord og korte uttrykk om meg selv og min familie, hvis den andre snakker langsomt og tydelig. Jeg kan forstå enkle beskjeder i undervisningen. Jeg kan forstå navn på ting

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico

Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico Språkpass Language Passport Sprachenpass Passeport des langues Pasaporte lingüístico Språkpasset har samme form og innhold i alle Europarådets medlemsland. All tekst skal stå på minst ett av de offisielle

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39 Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting B1 Eg kan følgje ein kvardagssamtale dersom det blir snakka tydeleg og på Eg kan forstå hovudpoenga i ein diskusjon om eit kjent tema, dersom det blir snakka tydeleg og på Eg kan følgje korte forteljingar

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve. Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox

NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve. Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox Innhold Teoretisk innledning Hva er muntlige språkferdigheter? Utfordringer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i. FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i. FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk FAUSKE mars 2009 Hanne Haugli Kartlegging Systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon for å få et helhetlig bilde av elevens språkferdigheter

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Kompetansemål for lesing og skriving

Kompetansemål for lesing og skriving Kompetansemål for lesing og skriving Målgrupper Rammeverket er utviklet med tanke på voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. I tillegg kan rammeverket være

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 33-UKE 42 projektarbeid Paris

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 33-UKE 42 projektarbeid Paris Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 10.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Periode 1: UKE 33-UKE 42 projektarbeid Paris utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast)

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Utarbeidet av Hilde Paaske-Knauer, Anne Rebekka Øiseth og Olav Gåsemyr Myking ved Bjørkelangen vgs. Kommentarer og forslag til endringer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-42 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger

Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger Leksjon Øving Del 1: Uttaleøvinger Del 2: Lytteøvinger/ Kopieringsoriginaler 1 Alfabetet 10 2 Vokaler 10 3 Vokaler 10 4 Diftonger 10 5 a-lyden 10 6 i-lyden 11 7 e-lyden 11 8 Hva hører du? 11 90 9 o-lyden

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg

Fyll inn datoar i rutene etter kvart som du set deg mål og når dei. Mitt mål Språk: Dette kan eg Lytting B2 Eg kan forstå samtalar i kvardagssituasjonar på standardspråk om kjende og mindre kjende tema. Eg kan forstå informasjon og beskjedar om abstrakte og konkrete tema på standardspråk når det blir

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere

Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere B2 Domener Personlig Fritid og kultur Offentlig Politiske forhold og valg Rettssystemet Norge i en internasjonal kontekst Miljøvern Kulturelle uttrykk

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter

MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN. Skjema for vurdering av norskferdigheter Skolens interne arbeidsdokument, unntatt offentlighet Skal scannes inn på elevmappen MINORITETSSPRÅKLIG ELEV I GRUNNSKOLEN EIDSBERGSKOLEN Bakgrunnsopplysninger Navn Fødselsdato Skole Klassetrinn Morsmål

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Jeg har cerebral parese

Jeg har cerebral parese Mine kognitive vansker består blant annet i at jeg bruker lengre tid enn andre på å løse oppgaver. Derfor bør noen andre ta seg av hastesakene. Jeg er flink med detaljer, nøyaktighet og systematisering,

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Mål og nivåer i norsk

Mål og nivåer i norsk Mål og nivåer i norsk Globale mål utdrag læreplan i norsk og samfunnskunnskap 1 På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering. spesifisert for norsk tegnspråk (2011)

Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering. spesifisert for norsk tegnspråk (2011) Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering spesifisert for norsk tegnspråk (2011) Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering spesifisert

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

KARTLEGGINGSMATERIELL SPRÅKKOMPETANSE I GRUNNLEGGENDE NORSK 28.02.2013

KARTLEGGINGSMATERIELL SPRÅKKOMPETANSE I GRUNNLEGGENDE NORSK 28.02.2013 KARTLEGGINGSMATERIELL SPRÅKKOMPETANSE I GRUNNLEGGENDE NORSK 28.02.2013 Evnen til å lære seg språk automatisk synker ved 12 års alderen «Språkbad» ikke nok Viktig med gode rollemodeller Trenger opplæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 It s my Life! - familie - hus og hjem - kjente fabler

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer