Skriving Navn Nivå A1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skriving Navn Nivå A1"

Transkript

1 kriving Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. K R I V skrive et meget kort og enkelt postkort. (F.eks. hvor jeg befinner meg og hva jeg gjør) skrive om meg selv og andre i meget enkle setninger. (F.eks. hva jeg heter, hvor jeg bor, hva jeg jobber med) skrive meget enkle skriftlige meddelelser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. jeg er syk i dag, kontoret er stengt ) opplyse om tid og sted i enkle vendinger. (F.eks. møtet er klokken 5 i aud. 12 ; kontoret er åpent fra ) utfylle meget enkle spørreskjemaer og blanketter og gi opplysninger om meg selv. (F.eks. navn, adresse og fødselsdato ved innsjekking på et hotell) gjengi en meget enkel fortelling skriftlig. (F.eks. beskrivelse av en person: alder, adresse, navn, nasjonalitet)

2 kriving Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. K R I V i enkle setninger skrive om meg selv, min familie eller mitt arbeid. (F.eks. hvordan jeg bor, hva jeg liker å gjøre, beskrive jobben min eller hverdagen min) skrive i enkle setninger om noe som har skjedd, samt beskrive hvor og når det skjedde. (F.eks. skrive om en fest, et ferieopphold m.m.) skrive enkle instruksjoner og beskrivelser. ( F.eks. hvordan jeg kommer fra til B, hvilken buss man skal ta, hvor man skal gå av og på m.m.) skrive en meget enkel og kort tekst om et emne jeg er fortrolig med. (F.eks. beskrive min familie, hva jeg liker å gjøre og mine arbeidsoppgaver i et enkelt språk) gi opplysninger om meg selv, min utdannelse og mitt arbeid i et skjema. (F.eks. bolig, familieforhold, utdannelse) skrive enkle standardbrev, e-poster, ordrer og forespørsler. (F.eks. bestille et hotellrom, forhøre meg om pris på arbeid evt. også leveringsdato, kvalitet m.m.)

3 kriving Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. K R I V skrive en enkel, men sammenhengende tekst om emner innen mitt fageller interesseområde. (F.eks. beskrive en fritidsinteresse sammenhengende og ganske detaljert) uttrykke mine følelser og beskrive mine drømmer og mål i enkle, men sammenhengende setninger. (F.eks. hvorfor jeg vil lære et bestemt språk; beskrive hva mine fremtidsplaner er - privat eller yrkesmessig) skrive en kort tekst innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. skrive et referat fra et kurs) skrive små veiledninger om dagligdagse ting og enkle instruksjoner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. lage en liste med viktige opplysninger til gjester som besøker mitt land eller min bedrift; beskrive hvordan en bestemt maskin fungerer; beskrive alminnelige arbeidsrutiner) skrive et personlig brev eller en e-post og fortelle om nyheter, erfaringer, opplevelser og uttrykke følelser i et enkelt språk. (F.eks. beskrive hva jeg gjorde forrige helg, hvor jeg var og hva jeg synes om det) skrive enkle offisielle brev og e-poster. (F.eks. svare på en annonse og be om mer informasjon)

4 kriving Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. K R I V skrive en klar og sammenhengende tekst innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. lage en detaljert arbeidsbeskrivelse; skrive et leserbrev til en avis om et emne som interesserer meg) skrive et referat av en artikkel eller en bok - både innen mitt fagområde og innen et emne av allmenn interesse. (F.eks. av en avisartikkel om et dagligdags emne eller en fagartikkel) gjengi hovedpunktene i en samtale eller en diskusjon, eller gjengi en presentasjon innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. gjengi hovedpunktene fra et foredrag eller de viktigste vedtakene fra et møte) skrive en rapport eller et diskusjonsopplegg, fremheve hovedpunktene og argumentere for eller mot en bestemt løsning. (F.eks. anbefale et bestemt prosjekt på jobben, diskutere et emne som interesserer mig) i brev og e-post skjelne mellom formelt og uformelt språk og tilpasse min stil til formelt eller uformelt språk. (F.eks. skjelne mellom private og offisielle anledninger samt vite hvilke emner man skriver om i private eller offisielle brev og e-poster) i brev og e-post beskrive hva en opplevelse har betydd for meg, og uttrykke mine tanker og følelser. (F.eks. beskrive familieproblemer til en venn, og beskrive hva de betyr for meg)

5 kriving Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. K R I V skrive strukturert om stort alle emner. skrive en lengre og klart strukturert redegjørelse om kompliserte emner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. skrive en utførlig rapport om et vanskelig emne, som klart avveier fordeler og ulemper samt anbefaler en foretrukken løsning) skrive både formelle og uformelle brev om de fleste emner, stort korrekt. (F.eks. alminnelig korrespondanse med myndigheter eller forretningskorrespondanse med andre bedrifter, uten at en annen behøver lese korrektur på det språklige innholdet) gjengi innhold i møter, diskusjoner, presentasjoner og foredrag ganske detaljert. (F.eks. skrive referat fra et foredrag eller et møte) tilpasse ordvalg og stil til et gitt emne eller en gitt anledning. (F.eks. tilpasse ordvalget til en formell eller mer uformell mottaker; skjelne tydelig mellom interne og eksterne rapporter m.m.) uten større vanskeligheter bruke mitt fag- eller interesseområdes terminologi samt bruke idiomatiske vendinger for å uttrykke meg mer presist og variert. (F.eks. skrive et innlegg om mitt interesseområde eller en fagartikkel til et fagblad)

6 kriving Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. K R I V skrive velstrukturerte, flytende og stort korrekte tekster. skrive stort alle former for alminnelige (formelle og uformelle) brev og e-poster i et velformulert og stort korrekt språk. gjengi innhold i møter, diskusjoner, foredrag, tv-program, bøker og andre kilder detaljert og i et variert og stort korrekt språk. skrive en klar og velstrukturert kommentar eller redegjørelse i et variert, velformulert og stort korrekt språk. (F.eks. skrive et essay, en kommentar til et prosjekt, en anmeldelse av en bok eller film) revidere andres tekster og rette dem grammatisk, språklig og stilistisk, hvis jeg er fortrolig med emnet de skriver om. i brev og e-poster bruke humor, ironi, sarkasme og idiomatiske vendinger bevisst og målrettet for å uttrykke mitt humør og mine følelser. (F.eks. skrive et ironisk innlegg til en avis; skrive en vittig gratulasjon til en venns eller kollegas jubileum eller fødselsdag)

7 esing Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. forstå et kort og enkelt postkort. (F.eks. hvordan været er, hvor avsenderen befinner seg, feriehilsener) forstå ord og korte, enkle fraser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. røyking forbudt ; privat ; "stasjon", "parkeringsplass", "ta til høyre" er straks tilbake, stengt på lørdag ) finne fram til opplysninger om personer i tekster. (F.eks. bosted, alder osv.) lese enkle spørreskjemaer og blanketter godt nok til å gi opplysninger om meg selv. (F.eks. navn, adresse og fødselsdato, nasjonalitet ved insjekking på et hotell) forstå enkle og korte skriftlige veibeskrivelser, og enkle instruksjoner sammen med bilder. (F.eks. hvor møtestedet er eller hvilken buss jeg skal ta fra til B) velge en film eller en konsert fra en plakat eller i en arrangementskalender, og finne frem til sted og tid for arrangementet.

8 esing Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. få fatt i hovedinnholdet i enkle avisartikler med en klar struktur, støttet av bilder, navn og tall. finne frem til den viktigste informasjonen i trykksaker, brosjyrer og enkle avisartikler. (F.eks. hvilke aktiviteter et feriested tilbyr, hva en bedrift gjør, og hvem jeg kan kontakte for ytterligere informasjon) lese korte og enkelt formulerte tekster og fortellinger om dagligdagse emner eller emner jeg er fortrolig med. ( F.eks. en kort beskrivelse av min arbeidsplass eller mitt hjemsted, en beskrivelse av en ferie, korte fortellinger) forstå enkle bruksanvisninger til maskiner og automater, og enkle hjelpetekster i dataprogrammer, når de er strukturert oppbygd og evt. støttes av illustrasjoner. (F.eks. heve penger i en minibank, bruke mynt- eller korttelefon) forstå enkle skriftlige meddelelser av privat eller arbeidsrelatert art. (F.eks. en invitasjon til en fest, en beskjed om at et møte er flyttet til en annen dag) forstå hovedinformasjonen i enkle brev, fakser eller e-poster. (F.eks. fakturaer, ordrebekreftelser, reservasjoner og personlige avtaler)

9 esing Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. forstå innholdet av klart strukturerte tekster om emner jeg kjenner til på forhånd. forstå det viktigste i avisartikler eller andre alminnelige tekster og få fatt i de viktigste konklusjoner i en klart skrevet argumenterende tekst. (F.eks. hvem som har gjort hva, når og hvorfor) forstå offisielle meddelelser og standardbrev. (F.eks. et brev fra banken om prisforhøyelser, fra en leverandør om forsinket levering m.m.) samle informasjon fra forskjellige tekster for å løse en oppgave. følge handlingen i en klart strukturert fortelling og få fatt i de vesentligste punktene. (F.eks. en enkel roman/fortelling, en reisebeskrivelse m.m.) forstå beskrivelser av handlinger, følelser og planer i private brev og e- poster. (F.eks. hva som skjedde på en feriereise, en persons fremtidsplaner m.m.)

10 esing Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. forstå tekster og korrespondanse fra mitt fag- eller interesseområde i alle vesentlige detaljer. forstå fagartikler som ligger utenfor mitt fagområde, når jeg f.eks. har en ordbok til rådighet. lese korrespondanse innen mitt fag- eller interesseområde og forstå hovedpunktene. raskt finne frem til bestemte opplysninger i stort alle alminnelige tekster. (F.eks. finne konkret informasjon i en brosjyre) raskt skumme gjennom alle slags tekster fra mitt fag- eller interesseområde for å vurdere om det lønner seg å lese tekstene nøye. forstå artikler og andre tekster om aktuelle emner som avspeiler forfatterens holdning eller standpunkt.

11 esing Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. forstå stort all slags korrespondanse og har kun sjelden behov for ordbok. forstå lengre og krevende tekster, også når de gjengir holdninger og meninger. (F.eks. analyser, kommentarer eller mer detaljerte rapporter i ukeblader, fagblader og aviser) forstå alminnelige bruksanvisninger og instruksjoner også utenfor mitt fagområde. forstå de vesentligste detaljer i de fleste tekster. forstå handling, utsagn, ideer og sammenhenger i de fleste former for litteratur. forstå selv detaljerte annonser og brosjyrer. (F.eks. en humoristisk reklame i en avis)

12 esing Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2.. forstå detaljene i standardkontrakter eller vedtekter. (F.eks. en leiekontrakt eller styrevedtekter i en bedrift eller forening) forstå håndbøker selv om jeg ikke på forhånd kjenner området. forstå stort alle former for skjønnlitteratur (språklig ). forstå stort alle former for sakprosatekster.. også forstå tekster som inneholder mye talespråk, slang eller kortere passasjer med dialektpreget tale. forstå ironi, sarkasme og humor samt de fleste idiomatiske vendinger og talemåter.

13 ytting Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. Y forstå enkle dagligdagse vendinger. (F.eks. god dag, farvel, unnskyld, å bli presentert for personer). forstå enkle dagligdagse spørsmål om navn, jobb, m.m. (F.eks. hva heter du?, hvor bor du?, hva gjør du i fritiden? ; skal vi ta en kopp kaffe? ) forstå enkle instruksjoner og forklaringer på et langsomt og tydelig språk. ( F.eks. røyking er forbudt, toalettet er i 2. etasje ; hvor møtestedet er eller hvilken buss jeg skal ta fra til B) forstå tall, prisangivelser og tidsangivelser. (F.eks. telefonnumre, priser, klokkeslett, datoer, dager) forstå korte dialoger om personrelaterte emner, når de er basert på dagligdags ordforråd og begge snakker langsomt og tydelig. (F.eks. om bolig, jobb, familieforhold og venner) skjelne mellom tillatelser og forbud. ( Det er forbudt å parkere her, men man kan parkere der )

14 ytting Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. Y forstå enkle spørsmål og informasjon om dagligdagse emner. (F.eks. innkjøp, restaurantbesøk, boligforhold, legebesøk; skjelne mellom f.eks. skal jeg åpne døren?, døren er åpen og kan du åpne døren? ) forstå korte og klare beskjeder av mer offisiell karakter. (F.eks. en telefonsvarerbeskjed om åpningstider, en tydelig beskjed i høyttaleren) forstå det vesentligste innhold i en samtale om dagligdagse emner, hvis det snakkes langsomt og tydelig, og skjelne mellem ting som skjer her og nå, og ting som har skjedd tidligere. (F.eks. smalltalk i et selskap om jobb, familieforhold, bolig) oppfatte hovedinnholdet i tv-program om aktuelle begivenheter, når informasjonen støttes av bilder. (F.eks. en værmelding i nyhetene eller et innslag i en nyhetssending om et emne jeg kjenner til på forhånd) følge enkle beskrivelser og instruksjoner i forbindelse med mitt arbeid eller et emne jeg interesserer meg for, hvis de understøttes av tydelig kroppsspråk eller praktiske demonstrasjoner. (F.eks. hvordan en ny maskin skal brukes når jeg får det vist i praksis) forstå enkle instruksjoner om steder, transport m.m. (F.eks. veibeskrivelser til fots, i bil eller med offentlig transport)

15 ytting Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. Y forstå hovedinnholdet i korte foredrag eller presentasjoner om emner jeg er fortrolig med, når det snakkes et klart og forståelig standardspråk. følge en alminnelig dagligdags samtale når det snakkes langsomt og tydelig, men jeg må noen ganger be om å få enkelte ord og vendinger gjentatt eller forklart. følge en samtale eller diskusjon om emner jeg kjenner på forhånd, så lenge det snakkes et klart og tydelig standardspråk. forstå hovedpunktene i radio- eller tv-program om emner jeg kjenner på forhånd, hvis det snakkes et klart og tydelig standardspråk. forstå de fleste opplysninger i alminnelige rutinepregede telefonsamtaler. (F.eks. hvem personen vil snakke med og hvorfor; at en person (eller en leveranse) er forsinket; ta imot en beskjed i telefonen) forstå alminnelige tekniske instruksjoner når jeg får hjelp. (F.eks. når en kollega viser meg hovedfunksjonene på en kopimaskin)

16 ytting Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. Y forstå talt standardspråk (uten dialekt og slang) om både kjente og ukjente emner i dagligdagse situasjoner. følge foredrag, lengre taler og faglige diskusjoner innen mitt fagområde, når oppbyggingen er klar og enkel. forstå hovedinnholdet i selv livlige diskusjoner på alminnelig standardspråk (uten dialekt og slang). forstå hovedinnholdet i radioprogram. følge med i tv-programmer og spillefilmer. forstå alminnelige instruksjoner innen mitt arbeids- eller interesseområde. (F.eks. en overordnet arbeidsinstruks innen mitt fagområde; et muntlig referat fra et møte)

17 ytting Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. Y følge lengre muntlige innlegg og samtaler om ukjente og mer abstrakte emner, selv om jeg i blant må spørre om detaljer. (F.eks. et foredrag om et lands historie og samfunnsforhold hvis jeg kan stille spørsmål om detaljer etter foredraget) følge stort alle tv- og radioprogram, selv om det brukes hverdagsspråk eller fagspråk. (F.eks. spillefilmer, talkshow, nyhetsmagasiner og reportasjer) forstå stort all informasjon i en telefonsamtale om alminnelige dagligdagse og arbeidsrelaterte emner. forstå detaljert teknisk informasjon om produkter eller ting jeg er fortrolig med. (F.eks. motta produktinformasjon over telefon, få beskrevet hvordan en maskin virker) forstå detaljerte instruksjoner, diskusjoner og prosedyrer innen mitt fageller interesseområde. (F.eks. en introduksjon til et prosjekt samt en redegjørelse for fordeler og ulemper ved å delta i prosjektet) forstå et bredt spekter av talemåter og dialektpreget tale, kan skjelne mellom tale- og standardspråk samt identifisere forskjellige språklige nivåer.

18 ytting Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. Y forstå stort alle former for talt språk: foredrag, instruksjoner, diskusjoner, tv og radio. forstå stort alt talt språk, også talt i hurtig tempo og med regional dialekt hvis jeg får mulighet til å venne meg til dialekten. følge faglige foredrag eller presentasjoner, både når de inneholder uttrykk fra talespråk, slang eller dialekter, og når de inneholder en viss grad av fagterminologi. forstå stort alle former for tekniske instruksjoner, manualer og veiledninger. forstå all informasjon i en telefonsamtale. forstå ironi, sarkasme og humor, samt forstå de fleste idiomatiske vendinger og talemåter.

19 aleferdighet Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. presentere meg selv og andre. (F.eks. hilse på folk, presentere folk kort for hverandre) fortelle litt om meg selv og personer jeg kjenner godt. (F.eks. fortelle om jobb, hjemland, hvilke språk jeg snakker, fritidsinteresser) oppgi tidspunkter og datoer. (Dvs. kjenner til dager, måneder, tall, klokkeslett m.m.) presentere enkle setninger, hvis jeg kan forberede dem på forhånd. (F.eks. presentere en taler, ønske gjester velkommen) presentere mitt firma, utdannelsessted eller et annet sted jeg kjenner godt i meget enkle vendinger, hvis jeg får mulighet til å forberede meg. (F.eks. overfor besøkende, kolleger fra andre firmaer og venner) gi meget elementære instruksjoner og opplysninger. (F.eks. her kan man ikke røyke ; kontoret er åpent, butikkens åpningstider, bedriftens beliggenhet)

20 aleferdighet Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. lage en enkel, kort presentasjon om et emne, hvis jeg kan øve på forhånd. (F.eks. presentere mitt arbeidssted eller hjemsted) kort og enkelt fortelle om noe som har funnet sted. (F.eks. beskrive min utdannelse, min forrige ferie) beskrive ting og steder med enkle ord og evt. hjelp av kroppsspråk. (F.eks. hvordan jeg bor, min jobb) gi enkle telefonbeskjeder om dagligdagse emner. (F.eks. at et møte er blitt flyttet, at jeg er blitt syk m.m.) fortelle i en enkel form om fremtidige begivenheter. (F.eks. hvor jeg skal dra på ferie i år) gi enkle instruksjoner. (F.eks. beskrive veien fra stasjonen til mitt hjem eller arbeidssted, hvilken buss man skal ta, hvor man skal gå på eller av m.m)

21 aleferdighet Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1.. fortelle en historie eller fortelle om hendelser og erfaringer i enkle, men sammenhengende setninger. (F.eks. hvor jeg var på ferie i fjor, hva jeg gjorde der) beskrive og begrunne mine drømmer, håp og mål, og underbygge min mening med argumenter. (F.eks. fortelle om mine private eller yrkesmessige fremtidsplaner) presentere min arbeidsplass, mine kolleger, beskrive prosesser i forbindelse med mitt arbeid, samt foreta en kort omvisning på min arbeidsplass hvis jeg har tid til å forberede meg (eller, hvis jeg ikke har en jobb, gjøre tilsvarende med et emne som interesserer meg). gi en ukomplisert presentasjon om et emne jeg er fortrolig med, hvis jeg kan forberede den på forhånd. (F.eks. fra mitt fag- eller interesseområde) i enkel form gjengi passasjer fra tekster og manualer, hvis jeg kan bruke teksten (og tekstens formuleringer) som utgangspunkt. (F.eks. gjengi dagligdagse tekster eller enkle instruksjoner fra manualer) gjengi handlingen i en film eller en bok i store trekk samt beskrive min reaksjon. (F.eks. fortelle om en film og beskrive hvorfor jeg likte den)

22 aleferdighet Navn Niveau B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. fremføre mange emner innen mitt fag- eller interesseområde klart og strukturert (hvis jeg har tid til å forberede meg). (F.eks. holde et kort foredrag eller introdusere en foredragsholder, hans emne og bakgrunn) bygge opp en argumentasjon logisk og sammenhengende og presentere mine argumenter på en forståelig måte. (F.eks. beskrive hvorfor jeg vil anbefale et bestemt feriested eller en bestemt løsning innen mitt arbeidsområde) komme med formodninger og drøfte hypotetiske forhold samt forklare hvordan jeg forholder meg til et bestemt problem. (F.eks. redegjøre for forskjellige hypotetiske muligheter i forbindelse med et jobbskifte) beskrive prosesser klart og tydelig. (F.eks. gjengi en matoppskrift; forklare hva man skal ta hensyn til ved anelsen av en medarbeider) uttrykke forskjellige nyanser i følelser samt uttrykke hvilken betydning ting har for meg personlig, og rette opp misforståelser. (F.eks. uttrykke glede over anelsen av en ny kollega, men samtidig uttrykke at jeg er lei for å ha mistet den gamle kollegaen) sammenfatte og gjengi informasjon og holdninger. (F.eks. gjengi en nyhetssending, et intervju, en diskusjon eller et kort foredrag innen mitt fag- eller interesseområde )

23 aleferdighet Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C1. holde et lengre og strukturert innlegg innen mitt fag- eller interesseområde. forte mitt innlegg uten større besvær selv om det blir nødvendig å gå utover den forberedte delen. (F.eks. hvis målgruppen har andre behov enn forventet eller spontane spørsmål fra tilhørerne gjør det nødvendig) argumentere spontant, tydelig og strukturert for å forklare min holdning til et bestemt emne. (F.eks. presentere et emne, argumentere for og mot og avrunde presentasjonen med min konklusjon selv om jeg ikke har hatt tid til å forberede mig) sammenfatte og gjengi også lange og krevende tekster. (F.eks. fagartikler fra mitt fag- eller interesseområde, artikler i aviser og nyhetsmagasiner som går i dybden med stoffet) gjengi hovedinnholdet i en diskusjon, et foredrag eller en film og tydelig fremheve de viktigste elementene. som regel erstatte et ord jeg mangler med tilsvarende ord og vendinger.

24 aleferdighet Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2.. presentere stort alle emner innen mitt fag- eller interesseområde selv om jeg ikke har tid til å forberede presentasjonen. tilpasse mitt språk til et bestemt publikums forutsetninger og behov. (F.eks. tilpasse stil, faglig eller språklig vanskelighetsgrad, bruk av fagspråk m.m) gjengi stort alle former for muntlig og skriftlig informasjon sammenhengende, velstrukturert og nyansert. (F.eks. fagbøker, faglige analyser, møter og diskusjoner om komplekse emner) tale et variert, flytende og stort korrekt språk, og leter kun sjelden etter riktig uttrykk. bruke humor, ironi, sarkasme og idiomatiske vendinger bevisst og målrettet for å uttrykke mitt humør og mine følelser. (F.eks. holde en vittig tale til en venns eller kollegas jubileum eller fødselsdag) Beherske spesialspråk også delvis utenfor mitt fag- eller interesseområde.

25 Delta i en samtale Navn Nivå 1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 1. M presentere meg selv og andre og bruke enkle vendinger for å si god dag og farvel. (F.eks. navn, yrke, familie, bolig) stille og besvare enkle spørsmål om personlige emner. (F.eks. navn, adresse, alder, telefonnummer) forstå og selv uttrykke klokkeslett, tall, dager, datoer, enkle tidsangivelser, mengdeangivelser og priser. (F.eks. i morgen, på fredag, i november, om formiddagen, klokken fire, 20 kilo, 10 pund, 20 uro ) be om noe og reagere på andres ønsker, når jeg samtidig bruker tegn og fakter for å gjøre meg forstått. (F.eks. be om en liter melk i butikken) føre en meget enkel samtale om basale, dagligdagse emner. (F.eks. fortelle hva jeg liker å spise og spørre den andre om det samme) tilkjennegi om jeg forstår det som blir sagt og f.eks. be om å få noe gjentatt. ( Kan du gjenta det? ; n gang til, men langsommere )

26 Delta i en samtale Navn Nivå 2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. M klare meg og skaffe meg enkel informasjon i forbindelse med enkle dagligdagse situasjoner. (F.eks. bestille og betale mat og drikke, kjøpe billetter, ærender på posthuset eller i banken, gå på marked og avtale priser; spørre om veien og vise veien på et kart) stille og besvare enkle spørsmål om kjente eller enkle dagligdagse emner. (F.eks. vær, familieforhold, hobby, arbeidsforhold, hvordan det går) unnskylde meg og reagere på andres unnskyldninger samt fortelle hva jeg liker og hva jeg ikke liker (i et enkelt språk). klare meg i alminnelige dagligdagse servicesituasjoner overfor venner eller kunder i et enkelt språk. (F.eks. ta imot en venn eller kunde, by på kaffe, spørre hvordan reisen har vært) føre en enkel telefonsamtale. (F.eks. bestille et hotellrom, spørre om pris på ting m.m.) invitere noen, og ta imot eller avslå en invitasjon. (F.eks. diskutere hva vi skal gjøre, eller hvor vi skal gå; avtale hvor og når vi skal møtes)

27 Delta i en samtale Navn Nivå B1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B1. M klare meg i alminnelige dagligdagse situasjoner og klare alminnelige dagligdagse oppgaver. (F.eks. avtale tid hos legen og forklare legen hva problemet er; ta imot en beskjed og gi opplysninger i telefonen) delta aktivt i en samtale om emner jeg er fortrolig med. (F.eks. fritid og familie, været, hverdagsaktiviteter, arbeid eller hobby) gi uttrykk for min personlig holdning og mening i uformelle samtaler med venner samt i en vanlig arbeidsrelatert situasjon. (F.eks. delta i et uformelt møte om et emne jeg kjenner til på forhånd ) delta i en diskusjon og samtale om emner jeg ikke er fortrolig med, men forstår ikke alltid alt akkurat som jeg selv ikke alltid kan uttrykke meg forståelig. uttrykke enighet og uenighet, foreslå alternativer og delta i en beslutningsprosess om vanlige dagligdagse og arbeidsrelaterte emner. (F.eks. delta i forberedelsen av et selskap, forberede et uformelt rutinemøte m.m.) uttrykke følelser som overraskelse, glede, usikkerhet, frustrasjon og interesse i en samtale. (F.eks. gratulere en venn med ny jobb, uttrykke interesse for samarbeid om et bestemt prosjekt m.m.)

28 Delta i en samtale Navn Nivå B2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå B2. M delta aktivt i alle samtaler om emner jeg er fortrolig med, kan argumentere for min sak og reagere på de andres argumenter. (F.eks. diskutere min holdning til et prosjekt eller et aktuelt emne med kolleger eller venner) begynne, videreføre og avslutte en samtale av allmenn karakter samt innlemme andre i samtalen. (F.eks. lede en samtale / et uformelt mindre møte om et emne jeg er fortrolig med) utveksle selv spesifikke opplysninger om emner innen mitt fag- eller interesseområde. (F.eks. drøfte et prosjekt med andre fagpersoner eller diskutere et emne som interesserer meg) reagere på forskjellige nyanser i følelser samt uttrykke hvilken betydning ting har for meg personlig. (F.eks. forstå og dele gleden over en venns snarlige bryllup, og uttrykke hva et bryllup betyr for meg personlig) beskrive også kompliserte prosesser klart og detaljert, samt reagere på spørsmål underveis. (F.eks. gjengi en matoppskrift; forklare hva man skal ta hensyn til når man aner en medarbeider i et bestemt land samt svare på utdypende spørsmål om emnet) uten problemer løse de fleste praktiske arbeidsrelaterte eller dagligdagse problemer. (F.eks. finne frem til riktig person i en telefonsamtale, ta meg av de fleste former for telefonsamtaler m.m.)

29 Delta i en samtale Navn Nivå C1 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå 2. M delta i stort alle samtaler med flere personer, selv samtaler mellom innfødte om emner jeg ikke er fortrolig med. delta aktivt i selv livlige samtaler om aktuelle emner eller emner jeg på forhånd kjenner litt til. (F.eks. snakke om et aktuelt politisk emne eller alle former for fagrelaterte emner innen mitt fag- eller interesseområde) uttrykke (og reagere på) ordspill, humor, ironi og følelser. (F.eks. delta i en vittig og ironisk konversasjon på en fest) formulere mine tanker klart og strukturert, og argumentere klart og overbevisende. bruke språket effektivt og fleksibelt i forskjellige sammenhenger. (F.eks. skjelne mellem uformelle og formelle situasjoner og tilpasse mitt språk til anledningen) i telefonen delta aktivt i stort alle former for samtaler og problemløsning. (F.eks. ringe til myndigheter ang. konkrete problemer, klare stort alle former for kundekontakt på jobben)

30 Delta i en samtale Navn Nivå C2 språklige nivå. Hvis du oppfyller 5 av de 6 språklige kompetansene, har du oppnådd nivå C2. M delta aktivt og uten vanskeligheter i stort alle samtaler og diskusjoner. delta i stort alle former for arbeidsrelaterte samtaler, diskusjoner, møter m.m. nesten på nivå med en innfødt. uten problemer forstå og reagere på ironi og humor, uten problemer forstå talespråk og dialektpreget tale, uttrykke og forstå selv fine betydningsnyanser. snakke og forstå et variert og nyansert språk, og leter kun sjelden etter riktig uttrykk. presentere stort alle emner innen mitt fag- og interesseområde og svare på nesten alle, selv uventede spørsmål. bruke idiomatiske uttrykk og vendinger og spesialspråk innen mitt fagog interesseområde.

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Det felles europeiske rammeverket for språk

Det felles europeiske rammeverket for språk Det felles europeiske rammeverket for språk æring, undervisning, vurdering Jeg kan fylle ut tabeller og lister med detaljert informasjon. COUC OF UROP CO D 'UROP Felles referansenivåer abell 1. Felles

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Før du begynner å arbeide på CVen, er det en del grunnleggende regler du må huske på:

Før du begynner å arbeide på CVen, er det en del grunnleggende regler du må huske på: Veiledning for bruk av Europass curriculum vitae (http://europass.cedefop.europa.eu) Innledning Det å utarbeide CVen er noe av det viktigste du gjør når du skal søke arbeid eller utdanning. CVen er ofte

Detaljer

Les nøye gjennom nedenstående informasjon før du fyller ut CV-malen.

Les nøye gjennom nedenstående informasjon før du fyller ut CV-malen. Veiledning for bruk av Europass curriculum vitae (http://europass.cedefop.europa.eu) Innledning Det å utarbeide CVen er noe av det viktigste du gjør når du skal søke arbeid eller utdanning. CVen er ofte

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lysgata 9 1482 Nittedal Telefonnumre +0047 67074540 Mobil: +0047 91353961 E-postadresse(r) muring@nokab.no Nasjonalitet(er) Norsk Fødselsdato

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas Europeisk språkperm European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas 6 12 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben

122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben Nils Petter Smeby 122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben ISBN 82-91701-09-1 2009 KLARTEKST Henrik Gerners gt. 14, 1530 Moss Telefon: 90 16 95 18 E-post: info@klartekst.no Web:

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: denne brosjyren inneholder: Deltidsjobb? Julejobb? Fast stilling? 3 Hvor finner jeg jobbene? 4 Stillingsannonsen 5 Eksempel, jobbannonse 6 Telefonsamtalen 7 Curriculum Vitae

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Læringsmål i lesing og skriving

Læringsmål i lesing og skriving Læringsmål i lesing og skriving Eksempel på lokal læreplan i å kunne lese og skrive som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læringsmappe for barnehageassistenter

Læringsmappe for barnehageassistenter Læringsmappe for barnehageassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje

Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje Muntlig eksamen i fremmedspråk Grete Sevje Muntlig eksamen Eksamen skal være i samsvar med forskriftene 3-25 Generelle føresegner 3-25 Lokalt gitt eksamen 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Evt retningslinjer

Detaljer