Biskopen i Os. Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biskopen i Os. Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England."

Transkript

1 Nr. 4 - juni årgang Biskopen i Os Les om Bispevisitasen s. 6, 7 og 11. Konfirmant 2011 Er du konfirmant til neste år? Sjå utvalet av grupper du kan bli med i s. 04 Fokus på val Sjå korleis det går med dansegruppa som er starta av misjonærane våre i England. s. 05 Vil du dra på leir? Her får du ein oversikt over sommarleir for barn i alle aldrar s. 09

2 LEIAR Kyrkjebladet for Os kjem ut 8 gonger i året, og vert sendt til alle heimar i Os. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanbygds. Redaksjon: Geir Sakseid, Gerhard Hansen og Birgitte Vaksdal, redaktør. Adresse: Os Kyrkjeblad, Boks 209, 5202 Os Besøksadresse: Øyro 49 Bladkontingent: 200,- pr.år/250,- for utanbygds. Bankgiro nr Boks 209, 5202 Os. E.post: Utgjevar: Os sokneråd Ansvarleg redaktør: Kyrkjeverja Layout og produksjon av bladet: MacBox AS - Trykk: Grafisk Team Opplag: 7100 stk Forsidefoto: Birgitte Vaksdal Er Gud heime? Spørsmålet i overskrifta kan tolkast på fleire måtar. Eg vil gjerne at du skal spørja deg sjølv: Korleis kjem trua på Gud til uttrykk heime hos deg? Er Gud heime - i din familie? Kyrkja blir ofte kalla Guds hus. Det er godt at det står ei kyrkje i bygda - eit heilagt rom der me kan søka inn i Guds nærleik. Men det er ein annan stad som er minst like viktig for at trua på Gud skal veksa og utvikla seg, både for born og for vaksne: Det er din eigen heim. Heimen - ei lita kyrkje Kyrkja er meir enn kyrkjehuset. Kyrkja er eit levande fellesskap som lever og rører seg heile veka. Me treng gudstenesta og det store fellesskapet om søndagen, men me treng også å leva ut trua vår i kvardagen. Forsking viser at borna får dei viktigaste impulsane til tru frå foreldra sine. Når begge foreldra lærer borna sine å be, vil ein mykje større del av borna bli praktiserande kristne, enn om berre ein av foreldra er involvert i opplæringa. Martin Luther har sagt at foreldra er apostlar, biskopar og prestar for borna sine, for det er foreldra som gjer dei kjende med evangeliet. I andre land er folk ofte flinke til å gi plass for trua i heimen. Muslimske born ber saman med foreldra heime. Hinduar har ofte eit husaltar heime, slik at alle kan sjå at her bur det hinduar. Kva slags synlege uttrykk for trua vår kan me som er kristne ha heime? Mange som har vore på tur til Syden har med seg heim ikonar med religiøse motiv. Kan me bruka slike bilde som meir enn pynt? Kva med å laga ein krok i stova som viser kven me trur på? Alle borna i Os som blir døypte, får også med heim eit lite bilde med teksten til ei kveldsbøn. Kva med å henga dette opp over senga? For mange er det kjøkenbordet som er det viktigaste husaltaret. Her kan ein be bordbøn til måltida. Her kan ein snakka saman om dei viktigaste tinga som skjer i familien. Kanskje går det også an å lesa saman ein andakt eller eit avsnitt frå Bibelen, og be om Guds velsigning. Vanskeleg i praksis? Det er ikkje lett å få dette til i praksis. Det er så mange ting som konkurrerar om merksemda vår. Om morgonen er det kanskje fullt kaos for at alle skal komma seg tidsnok ut. Om ettermiddagen skal me kjøyr til og frå diverse treningar og fritidsaktivitetar. I stova dominerer oftast TV-en, eller me sit med kvar vår PC eller dataspel. Å setja av kvalitetstid saman med borna krev at me gjer medvitne val. Det krev også at me ikkje gir opp med ein gong når me ikkje får det heilt til. Her treng me det store fellesskapet. Saman kan me inspirera kvarandre, setja mot i kvarandre og gi kvarandre idear. Kyrkja og ulike organisasjonar har også mange ressursar som foreldre kan bruka heime når dei skal dela trua med borna. IKO-forlaget (www. iko.no) tilbyr til dømes Dåpsklubben Tripp Trapp, der foreldre og fadrar kan kjøpa bøker og musikk til borna. IKO har også ei eiga side for foreldre, med råd og tips til korleis dei kan gjera trua synleg heime. Er Gud heime? Eg trur Gud ønskjer både at me finn han heime når me søkjer hjelp hos han, og at han kan vera til stades heime hos oss. Lukke til! Geir Sakseid KApellan

3 OS Kyrkjeblad Nr aktuelt Dåp i Nore Neset Endringar i staben Barnesekretær Kari Torsvik sluttar i løpet av juni. Ho har arbeidt ved kyrkjekontoret i sju år og skal ha mykje av æra for det blømande barnearbeidet. Ikkje minst har ho brukt både hjarta og songstemma på babysong, konsertar,lovsong på 5 aren og kor for dei større borna. VI ynskjer Kari lukke til vidare og takkar for innsatsen. Ungdomsarbeidar Knut-Inge Johnsen kom til oss for to år sidan og har blitt ein sjølvsagt del av ungdomsmiljøet i kyrkjelyden vår. Det er mange som vil sakne han når han no tek eit års permisjon for å arbeide som fotolærar ved Fana folkehøgskule. At han kan sine saker på det området er det likevel ingen tvil om og vi veit at det er mange ungdomar som vil få eit flott år der på grunn av Knut-Inge. I samband med at desse to sluttar er det lyst ut to stillingar. Ei 50 prosent fast stilling som ungdomsarbeidar og eit 100 prosent årsvikariat som barne- og ungdomsarbeidar. Tilsetjing vil skje i næraste framtid. På musikkfronten skjer det også endringar. Organist Linda Haugland har sagt opp frå hausten av. Linda har delteke over heile fjøla med sin musikalitet. Både på gudstenester, eldretreff og babysong. Etter nesten tre år er Linda klar for nye utfordringar og vi ynskjer henne lukke til vidare. Også i hennar stilling ventar vi å kunne tilsetje nokon i løpet av kort tid. Kantorvikar Aasmund Brekke skal til hausten attende i si ordinære stilling i Fjell kyrkjelyd. Heldigvis er Aasmund osing så vi har god von om at han som frivillig vil prege kyrkjelyden med sin kreativitet og speleglede. Så er det med stor glede vi ynskjer kantor Tore Hegdahl attende frå hausten etter at han har fordjupa seg i studier det siste året. Diakon Bjørg Sørfonden Bye er for tida sjukmeld, venteleg til over sommaren. Frivilligkoordinator og mediearbeidar Anne Marie Aarøen Vangnes er attende frå morspermisjon frå mai månad. Frå august går ho ned i 60 prosent. Birgitte Vaksdal vil ha ansvaret for kyrkjebladet ut august. Sekretær Monica Refsdahl held fram i eit 80 prosent vikariat til sommaren Os kyrkjekontor Linda Haugland Knut-Inge Johnsen Os sokneråd Aasmund Brekke Kari Torsvik

4 4 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Vert du med i golfgruppa får du ta grøntkortkurs. Ung Er du glad i ballspel og idrett kan KRIK kanskje vere noko for deg. Konfirmant 2011 Opplevinga av årets konfirmantopplegg har vore særdeles positiv. Av den grunn vil vi fortsetja å ha dette tilbodet til komande konfirmantar. Tekst: Arne Stautland Det vert nok gjort litt endringar på fleire område, men du vil og dette året få tilbod om fleire forskjellige konfirmantgrupper. Dette er utvalet konfirmantane kan velja: Barnearbeid her kan du få vera leiar og førebilete for born i kyrkjelyden saman med vaksne. Her er alternativ som kor, klubb og speidar. Båt- og Sjøliv båtførarprøva er noko vi prøver å få til her, men også fisking og mykje meir. Golf Gjennom denne gruppa får du bli med på grøntkortkurs på Bjørnefjorden golfklubb Join Us band Join Us ten sing Klubben på Os Dette er Os kyrkjelyd sin ungdomsklubb i Kyrkjetunet. To grupper om naudsynt. KRIK Os idrettsgruppe KRIK Nore Neset idrettsgruppe KRIK explore friluftslivgruppe Kunst måling, teikning m.m Musikal i høve 10-årsjubileet til Nore Neset kyrkje. Musikalen Josef skal setjast opp. Ungdomsklubb på Søfteland klubben har samling på Søfteland bedehus. Oppmelding til konfirmasjon skjer i år som i fjor via internett. Linken finn du på nettsida til Os kyrkje, og er open i perioden 7. juni til 1. juli. Det er mogleg å melde seg opp og etter fristen, men då stiller du bakerst i køen. Kristendomsundervisninga vil i stor grad skje i gruppene ved at gruppeleiar eller nokon frå kyrkja er med. Det blir minimum to timar undervisning kvar månad. Dette i tillegg til gudstenester, fasteaksjon, andakter m.m. Konfirmanten skal ved årets slutt ha hatt minimum 45 timar med kristendomsundervisning. Lurer du på noko vedrørande konfirmasjonstida i Os er det mogleg å ta kontakt med oss her på kontoret. Eller du kan høyre med årets konfirmantar om kva erfaringar dei har hatt. Det er og sett av tid til eit foreldremøte med informasjon onsdag 16. juni kl i Os kyrkje. Explore på kajakktur.

5 OS Kyrkjeblad Nr Misjon Å ta eit val Familien Hallesby Evjedal fortel på bloggen sin korleis det gjekk då dramagruppa Xpressions skulle halde deira fyrste store oppsetjing. Tekst og foto: Ingvild Hallesby og Roar Evjedal. «Choices» var tittelen på gruppa si fyrste opptreden utanfor gudstenestesetting. Sidan vi starta opp etter juleferien i januar, har denne framføringa vore fokuset for øvingane. Alt som er gjort av dans, drama og song har handla om val i forhold til skule, yrkesval, kjærleik og tru. Det har handla om at vala vi tek får konsekvensar. Det har handla om å bli akseptert for den ein er. Det har handla om at vi skal vere forsiktige med kva vi ynskjer. Det er ikkje sikkert ting blir så mykje betre om vi får alle ynskjer oppfylt. Og ikkje minst har det handla om at uansett kva slags val vi tek, så ynskjer Gud å vere tilstades i liva våre. Fyrste dansenummer var til songen «Lord give me a sign». Breakdansing av Ollie, Sam og Joel. Til tider har frustrasjonsnivået vore høgt. Greier vi verkeleg å lære alle trinna i hip hop-dansen? Finn vi gode replikkar til dramaet, som strengt tatt berre er basert på eit «screenplay», som igjen er basert på ei idémyldring med dramagruppa. Og får vi songen «Lean on me» til å høyrest bra ut, og ikkje som om den er framført av ein saueflokk? dramastykket «If I was not upon the stage» og til avslutningsnummeret, eit pantomimestykke med DC Talks «In the light» som medfølgjande musikk. Dette vart berre nokre av mange høgdepunkt for denne kvelden. Svaret er eit rungande ja! Dei siste vekene før framføringa 7. mai falt ting på plass. Gruppa følte at dette har vi kontroll på. Ei generalprøve for eit spesielt invitert publikum bekrefta det. Då kvelden kom, var det likevel ei spent gruppe som gjorde seg klar for å gjere «Choices» for 100 betalande publikummarar. Men alt satt som det skulle frå gjengen marsjerte inn, syngande til Queen sin «We will rock you», via Zoe, Katie og Anna sin nydelege dans til Tim Hughes «Everything», Ingvild Hallesby og Roar Evjedal er tilsette som misjonærar i teneste i Carlisle, England. Dei bur i den vesle industribyen Barrow-in-Furness der dei er engasjerte i etablering av nye ungdomskyrkjelydar saman med lokale samarbeidspartnarar. Følg familien på bloggen deira: Ingvild Hallesby, Roar Evjedal og Marie (1).

6 6 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Biskop Halvor på besøk: Kom for å heie oss fram Henrik (4) i Nøtteliten barnehage fekk æra av å helse på og slå av ein liten prat med biskop Halvor Nordhaug. Tekst: Birgitte Vaksdal Foto: Birgitte Vaksdal og Gerhard Hansen Torsdag 22. april er ein heilt spesiell dag for borna i Nøtteliten barnehage på Søfteland. Dei har førebudd seg godt, nesten som om Kongen skal kome på besøk. Utanfor barnehagen er det pynta med flagg. Borna er samla i eit rom og venter spent på gjesten. Vi veit kven biskopen er, ikkje sant? Han er sjef for prestane i heile bergensområdet, forklarer pedagogisk leiar Liv Wallem Aspaker til borna. Song med Like etter kjem biskopen inn, smilande og ikledd lilla skjorte med ein stor kross rundt halsen. Med songar som «Du er du og du duger», «Blomster små» og «Guds kjærlighet er rundt meg», stemmer biskopen i saman med ungane. Røyrslene er han óg med på. De er flinke til å synge, roser biskopen etterpå. Halvor Nordhaug fortel at han har tre søner som alle har gått i barnehage. Ein av dei var særs glad i å klatre i trær. Ein dag datt han ned. Han fekk hol i hovudet og måtte til lege, men vart frisk igjen. Hugs å klatre ned att og ikkje hopp med hovudet først, seier biskopen til barna. Helste på biskopen Etter samlingsstunda har biskopen eit lite møte med leiinga før det er tid for omvisning. Hei, kva heiter du? Henrik (4) ser opp frå legobygginga og gir biskopen eit varmt handtrykk. Eg heiter Henrik, seier han og tek samstundes runden på kva resten av borna rundt bordet heiter. Dei små helser på biskopen og viser fram leiker og ting dei har laga. Besøket er dessverre litt kort, for programmet er tett. Deretter går turen til Søfteland skule for biskopen og følgjet hans. Ærlege svar 10. klasse på Søfteland skule får møte biskopen til spørjetime i auditoriet på skulen. Elevane Katrine Marie Håvik og Gaute Djupevåg har samla inn spørsmål på vegne av dei tre parallellklassane. Kvifor må biskopen reise rundt? spør dei først. Eg besøker kyrkjelydar for å oppmuntre og heie dei fram, svarer Nordhaug. Biskopen fortel at han har bitre minne frå Os. På ei tid då det gjekk dårleg med Fredrikstad fotballklubb, klubben i heimbyen hans, var det opptrykkskamp på Kuventræ mellom FFK og Os. Triveleg bygd Fredrikstad tapte. Sidan den gong har eg hatt eit vanskeleg forhold til Os. Men no når eg er her, så ser eg at det er ei hyggeleg bygd, seier den fotballinteresserte biskopen til elevane. Han får spørsmål om alt frå inntekt, homofili, sex før ekteskapet, brot på dei ti bod, om å leve i sølibat og kva biskopen meiner er negativt med kristendommen. Han svarer rett fram på alle spørsmåla, utan å nøle. Kva skjer etter døden, vil elevane vite vidare. Eg trur vi får leve med Gud, vi som er teikna med krossmerket, svarer han. Vindfanget Neste stopp på programmet er Vindfanget oppfølgingssenter på Osøyro. Her får biskopen og følgjet hans møte både tilsette og brukarar ved senteret. Her kan ein få plass i ei mellomfase etter rusmisbruk eller soning i fengsel. Det blir servert varm lunsj og kaffi. Biskopen er imponert over det flotte nye bygget ved Oselva. Det vert også tid til omvisning i sykkelverkstaden utanfor. Det er godt at kyrkja har stader der folk kan kome og kjenne at dei blir tatt imot med respekt, og der ein kjenner at det er godt å vere. Vi i kyrkja kan vere med og be for, og gje støtte til verksemda, seier biskopen under lunsjen. Etter visitten på senteret går turen vidare til Kongshaug musikkgymnas. Brukarane på Vindfanget sit igjen med gode minner frå besøket Dei set stor pris på at biskopen og følgjet tok seg tid til å besøke oss. Han virka oppriktig interessert i livet deira og det dei jobbar med, seier daglig leier Gunnvor Hernes Leonsen. Visitasforedrag Som avslutning på visitasen, preika Halvor Nordhaug under gudstenesta søndag 25. april. Etter sjølve gudstenesta leste han opp sitt visitasforedrag. Det er ei tilbakemelding til kyrkjelyden om hans inntrykk etter besøket i Os. Biskopen hadde mykje godt å seie om Os Visitasforedraget kan du laste ned på heimesidene til Os kyrkje: kyrkjelyd, men peika samtidig på fleire utfordringar. Han meiner mellom anna at vi treng å styrke givartenesta og å få ei betre form på ungdomsgudstenestene. Kyrkjelyden fekk høve til å stille spørsmål om visitasforedraget under kyrkjekaffien etter gudstenesta. Fleire peika på at han ikkje hadde nemnt arbeidet for dei eldre. Eg valde å kommentere ting der det er mogleg å gje utfordringar, og ting som er gjenstand for diskusjon. Eg har registrert at eldrearbeidet ikkje er gjenstand for særleg mykje diskusjon, men heller takksemd, svara biskopen.

7 OS Kyrkjeblad Nr Biskopen set seg ned i lang med Hans Christian (frå venstre), Frithjof og Roy, og spør korleis dei har det på Vindfanget. Henrik (4) sit og byggjer lego når biskopen kjem og helser på han. Halvor Nordhaug forsyner seg med kake under kyrkjekaffien. Borna i Nøtteliten barnehage, 10. klassingane på Søfteland skule og brukarane på Vindfanget Oppfølgings senter var blant dei heldige som blei vitja av biskop Halvor Nordhaug. Eg ynskjer å vere ungdommens biskop fordi dei unge er framtida, seier biskopen til 10. klassingane på Søfteland skule. Biskopen var med på både sang og røyrsler i Nøtteliten barnehage. Varaordførar Marie Bruarøy takkar biskopen for ei spennande gudsteneste og veke under kyrkjekaffien. Ho oppfordrar samtidig kyrkja til å bli flinkare til å ta kontakt med kommunen. Biskop Halvor Nordhaug les opp visitasforedraget sitt under gudstenesta i Os kyrkje søndag 25. april.

8 8 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Nytt frå verda 5'aren hausten 'aren har vore ein vital del av Os kyrkjelyd i tre år no med gudstenester første og tredje søndag i månaden. Det er Einar Ekerhovd, som har leia arbeidet frå starten. No leverer han stafettpinnen vidare til resten av styringsgruppa og prestane i kyrkjelyden. Til hausten vert det tre 5' ar-gudstenester, 5. september, 3. oktober og 21. november. Faste element vil framleis vere nyare lovsong, forkynning, nattverd og barne samling. Soknerådet arbeider med å utarbeida ein gudstenesteplan som ser alle gudstenestetilbod i Os kyrkjelyd i ein samanhang. 5'aren inngår som ei gudsteneste spesielt tilrettelagt for barnefamiliar. Men også mange godt vaksne kjenner seg heime i denne forma for gudsteneste og er velkomne. Vi ynskjer at alle skal finna sin plass i kyrkjelyden vår og delta i fellesskapet Os kyrkjelyd Gjevartenesta Biskopen utfordra kyrkjelyden til å styrke gjevartenesta. Han sa mellom anna følgjande: «Det er eit større potensial i Os. Os kyrkjelyd er rik. Tenk på kor mange pengar kyrkjelyden har gjennom sine medlemar, 85 prosent av nesten (16 684). Då er i underkant av kroner i året i gjevarteneste alt for svakt. Prestane må forkynna det fram og soknerådet må legga til rette». Seks nye gjevarar har meldt seg no i vår; i tillegg er det ein del som har fått justert opp sitt månadlege trekk på avtalegiro. Men det er framleis plass til fleire. Ta snarleg kontakt med kyrkjekontoret og få hjelp til fast gjevarteneste. Gjevarteneste til eigen kyrkjelyd er ei god teneste Jan Febr Mars April Som du ser av søylane over, manglar vi nærare 5000 for kvar månad i gåver for å nå det mål soknerådet har sett, nemleg i Nyfiken? Er du nøgd med kyrkjebladet? Set du pris på å få nytt om smått og stort i kyrkjelyden heim i postkassa di? Du kan vise det ved å betale bladkontingenten for Du la kanskje ikkje merke til giroblanketten som kom i februarnummeret? Budsjett Innkommet så langt i år Fotvil ikkje - det er framleis tid til å betale kr. 200 til konto nr Så er du med og sikrar at vi kan lage eit like godt og enno betre blad i Os sokneråd

9 OS Kyrkjeblad Nr Oversikt over kva vi har fått inn i offer sidan 28. mars Blå Kors: kr 5254, Misjonsprosjektet: kr , Amathea: kr 1234, Barnearbeid i eigen kyrkjelyd: kr 4900, Bymisjonen: kr 4950,50 Vil du dra på leir? Sommaren er ei fin tid for å dra på leir og bli kjent med nye. Her finn du ei oversikt over leirstader som arrangerer leirar i sommar Menighetsfakultetet: kr , og Konfirmantarbeid i kyrkjelyden: kr , Norsk Misjonsselskap: kr. 3559, Kyrkjetunet: kr. 3316, Kristent Interkulturelt Arbeid: kr. 6618, og Misjonshøgskulen: kr. 8077,- NMS Leirdatoar juni: Sommeraktivitetsleir for klasse på Alværa juni: Sommerleir for klasse på Alværa august: Tenmisjonfestivalen (TMF) for dei som er ferdig med 8. klasse til 19 år på Åpta i Farsund. Påmelding på telefon eller på e-post: Wallemtunet på Kvamskogen (Søndagsskolen) juni: år 29. juni 2. juli: 9-12 år juli: 7-10 år Påmelding på telefon eller på e-post: Skotnes på Askøy (KFUK/ KFUM) 28. juni juli : «Kula og Myggen leir» for alle barn frå klasse Påmelding på telefon / eller sjå heimesida Brandøy på Bjoa (Indremisjonssamskipnaden) Sjå heimesida for oversikt og påmelding: Helgatun i Myrkdalen (Indremisjonssamskipnaden) jui: Sommarleir klasse. For meir informasjon, ring: juli: Ten-sommarleir, 8. klasse og oppover. Tlf: juli: Familieleir. Tlf: august: Weekend for åringar. For meir informasjon, ring: Sætervika Ungdomssenter, Norsk Luthersk Misjonssamband juni Sommarleir 9-12 år juni Sommarleir år juni Sommarleir 7-10 år 27. juni - 1. juli Sommarleir år Informasjon og påmelding:

10 10 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Guds kjærleik 1. Guds kjærleik er som stranda og som graset Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Vi fridom fekk å bu der, gå og koma, å seia ja til Gud og seia nei. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. 2. Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve, ein fridom vi kan gjera noko av, der ingen tomleik finst, men rom for draumar, ei jord der tre og blomar kan slå rot. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. 3. Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! I di forlating fridom finst og von. Den rekk så vide som din kjærleik vandrar, til folk av kvar ein rase og nasjon. Guds kjærleik er som stranda og som graset, som vind og vidd og jord og allheims rom. Kvifor har du valt akkurat den salmen? Eg har mista tre nære familiemedlemer då dei alle var unge, ei søster, ein bror, ei tante og ein svoger. I alle gravferdene song vi denne salmen. Når vi syng denne salmen i familien er han samlande, sjølv i ein trist situasjon, og han set døden i perspektiv. Han minner meg spesielt om dei vi har mista, men viser til at livet går vidare sjølv om nokon døyr. Kjærleiken til oss frå desse menneska som vi har mista er med å prege våre liv vidare. Salmen viser til håp og at det fortsett er moglegheiter for draumar om fridom for alle menneske. Han er med å setje døden inn i eit perspektiv som viser at den er ein del av skaparverket. Salmen viser også til at naturen må bli bevart. Den fyrste gongen vi brukte denne salmen var då tanta mi på 48 år døydde. Ho hadde vore gjennom ein lang sjukdomsperiode og valde denne salmen for gravferda si. Då svogeren min, søstera mi og broren min døydde, var eg med Salmestafetten Salmestafetten med Torhild Frønsdahl og valde salmane saman med dei andre pårørande. Eg synest det er fint at salmen var med vidare i dei gravferdene. Bruker du salmen andre stader enn i kyrkja? Nei, ikkje utan at eg kan nynna han for meg sjølv. Kva er ein god salme for deg? Eg set mest pris på salmar som alle kan synge, salmar som er kjende. Eg synest det kan vere vanskeleg med nye salmar, sjølv om tekstane er gode. Det er kanskje fordi eg er opptatt av at kyrkja er for alle og at det derfor er viktig at ein kjenner seg heime i kyrkja. Eg legg godt merke til kva salmar som vert nytta i konfirmasjonar, bryllaup, gravferder og ikkje minst i dåp, når det er mange menneske i kyrkja. Mange salmar kan vekke gode minner når vi syng dei. Det kan vere minner frå skulen, frå kor og frå andre situasjonar der ein syng. Tid til overs? I kyrkjelyden er det no plass til frivillige medarbeidarar. Velkomen til Ungdomsklubben i Kyrkjetunet. Du treng ikkje stille kvar fredagskveld frå kl. 20 og utover, men du må vere til å lite på og vere der når du har lovt det. Kven er du? Du er ein trygg vaksen som trivst i selskap med unge menneske og toler litt støy og ungdomeleg entusiasme. Ledig frå hausten. Prøveperiode på eit år med moglegheit for forlenging. Løn; vafler og saft og gode venskap. Ta kontakt med ungdomsarbeidar Knut-Inge Johnsen på eller tlf / Glad i å synge? Vi har også nokre moglegheiter for deg som har songglede og hjarte for born. Vi treng hjelpeleiarar i Gla'sangerne som øver i Nore Neset kyrkje annankvar måndag kl Aldersgruppa er 2-5 år. Den same aldersgruppa øver i Kyrkjetunet annankvar måndag til same tidspunkt, men der heiter dei Småsongarane. Her er det også trong for medhjelparar. Og dersom du spelar piano, så er kanskje 7 and Up staden for deg? Same tid og stad, men alderen her er som namnet seier 7 år og oppover. Eller kva med å bli hjelpeleiarar hos Os Barnekor? Born i alderen 5-7 år treng nokre vaksne til å hjelpe til. Uansett kor du vel å bli med, lovar vi at det er ein herleg gjeng. Du får både rørt deg og bli rørt. Ledig frå hausten. Prøveperiode på eit år med moglegheit for forlenging. Løn; frukt, gratis konsertar og gode venskap. Ta kontakt med barnesekretær Kari Torsvik på eller tlf klasse-klubben Her treng vi gode medarbeidarar. Møtest annankvar onsdag på Kyrkjetunet kl Akkurat som på Ungdomsklubben treng du ikkje møte kvar gong, men stille dei gongane det blir avtalt. Heile huset aular av aktive born og uansett kva du kan så er det heilt sikkert bruk for evnene dine. Bill. mrk. du med tid og hjarta for born. Os kyrkjekontor

11 NYTT OS Kyrkjeblad Nr Nytt frå soknerådet: Anne Magnus fortel Soknerådet hadde møte 5.mai med bispevisitasen på sakslista. Etter eit fem dagar langt vellykka besøk av biskop Halvor Nordhaug, var det no tid for soknerådet å sjå på biskopen sine utfordringar og tilbakemeldingar til soknet. Øyvind Vedvik innleia kvelden med ord frå Johannesevangeliet om at i min fars hus er det mange rom. Dette var ein god innfallsvinkel til debatten om visitasforedraget til biskopen, der biskopen framheva det rike og mangfaldige kyrkjelydsarbeidet i Os. Dette må vi ta vare på og sjå verdien av våre ulike, og flotte bredde i, aktivitetane våre. Konkrete betraktningar Trass ei lita veke i Os, hadde Nordhaug fått med seg mykje av kyrkjelydslivet her, både våre ressursar og utfordringar. Han har levert ærlege og konkrete betraktningar om kva utfordringar vi har i arbeidet vårt og kjem tilbake til soknerådsmøte i juni for å vegleie oss på våre vegval vidare. Soknerådet kjenner seg igjen i dei tilbakemeldingane biskopen har gitt oss. Utfordringar som ungdomsgudsteneste der konfirmantar kan kjenne seg heime, våre ulike gudstenester generelt, både femmaren og ellevaren, og praksisen vår ved gudstenester og dåp, må løftast til diskusjon. Våre ulike gudstenesteformer gjev rom for ulike innspel og uttrykk. Dette mangfaldet vil vi ta vare på, slik at vi kan romme ulike uttrykk for tru og meiningar inn i vår kyrkjelyd. Høgmessa Biskopen påpeika at høgmessa er vår hovudgudsteneste og at alle andre gudsteneste er flotte supplement, men ikkje eit alternativ. Korleis kan vi bidra til at høgmessa og blir ein stad for ungdomen? Kan vi få inn element frå dei ulike andre gudstenesteformene i høgmessa vår? Korleis får vi til eit barnefokus på høgmessa? Spørsmåla var mange og gudstenesteutvalet får ballen vidare til drøfting og tilbakemelding til soknerådet. Vidare må vår praksis i ungdomsarbeidet fastsetjast i retningslinjer og ved vegleiing. Dette er eit arbeid som er godt i gang og som blir tatt hand om av tilsette og ungdomsutvalet. Faste givarar Utfordringane frå biskopen er gitt oss med utgangspunkt i visjonen for Bjørgvin Bispedømmeråd: «Saman vil vi ære den treeinige Gud ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd». Her vart det tydelig for soknerådet at dersom vi skal byggje kyrkjelyd, må det bety at vi må verve kvarandre til å bli faste givarar. Vi må utfordre oss sjølv som kyrkjelyd til å få til ein meir føreseieleg givarteneste. Offernemnda og økonomiutvalet får denne utfordringa vidare, men må utvidast med fleire medlemer for å få løfta denne saka. Grøn kyrkjelyd Grøn kyrkjelyd er ei sak diakoniutvalet arbeider med og gir soknerådet tilbakemeldingar på etter kvart. Det vart også tid til andre saker og eventuelt på møtet. Det var ønskjeleg å finne ein avløysing for Lars Hernes som Bibelkontakt for Bibelselskapet, men det vart vedtatt at denne kontakten nå blir lagt inn under undervisningsutvalet. Soknerådet takker Lars Hernes for hans store engasjement som kontaktansvarleg. Når det gjeld planer om utbygging av Kyrkjetunet, er det gjort kontakt med arkitekt Agnar Lunde og Bergen Kirkelige Fellesråd for å få viktige innspel om utbygginga. Diskusjonen etter biskopen sine tilbakemeldingar er satt i gang, og eit engasjert sokneråd ser fram til vidare drøftingar med biskopen tilstades neste gong.

12 12 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Alværastemnet Søndag 13. juni vert det familiestemne på Alværa Misjonssenter i Lavik i Sogn. Vel møtt til stemnet som varer frå klokka til ca. klokka klokka : Gudsteneste ved Andreas Ester presten i Lavik. Offer til Alværa 12.30: Middag høve til å kjøpe middag 14.00: Uteaktivitetar for heile familien ved NMS U 15:00: Familiesamling ved Leirstadsleiar Seth Chancy frå Stavanger og Guddal familiekor Musikk i kyrkja: Avlysing av konsert Konserten som er kunngjort 13. juni kl 20:00 med Tone Lise Moberg vert diverre avlyst. Etter samlinga vert det kaffi og kaker med eitt åresal. Senior-Koinonia Startar haustsemesteret torsdag 9. september. Møt opp klokka 11:30-14:00 i Eldstova i Kyrkjetunet Eldretreff Startar opp tysdag 7. september. Tid og stad er som vanleg klokka 12:00 til 14:00o Kløvertun. Velkomen!

13 OS Kyrkjeblad Nr OS Kyrkjeblad Nr REISENE BESTILLER VI HOS OS REISEBYRÅ AS Boks 274, 5203 Os Tlf.: Fax: e-post: Sage og fjerne trær, mur og belegningsstein Tlf.: Mobil: Ordner alt i hagen for deg! ALT I: MALING - TAPETSERING - RENGJØRING - GULVLEGGING - FLISEARBEID Aut. installatør og kompetansebedrift / fagkunnskap gir trygghet Døgntelefon Jorunn Moberg Anne Grethe D. Haugland Ope etter avtale Landboden, Os. Vi utfører Botnevik alt det praktiske, eller KVALITET! Kvalitet! legg til rette for pårørande som ønskjer å gjera noko sjølve. Botnevik Samdrift DA Alt Vi fikser innen graving graving og og transport transport Ring Olav på Ring Olav på Eller Bård A. på Eller Bård A. på Verktøy, maskiner og redskap for HUS OG HAGE PM Sælen&Co AS Tlf Vi tar på oss alt arbeid innan: VVS - Nybygg - Rehabilitering Varmepumper - leverer og installerer Høytrykkspyling av rør TV-inspeksjon av rør og kablar Lekkasjesøk Rehabilitering av avløpsledning utan oppgraving Utleige av minigravar Sjå vår utstilling! Utstillingen vår i Jordmorsvingen 2 har ope onsdag og fredag Tlf /Fax: Postboks Os E-post:

14 14 OS Kyrkjeblad Nr.4-10 Døypte / Vigde / DØYDE Døypte 28. mars Sverre Bjerkvig f Mariell Bøe f Vilde Tønnessen Brandt f Erik Torsnes Drotningshaug f Kristian Otneim f Anneli Østgulen Rondestveit f Andrea Gjevre Røttingen f Jonas Svarthumle f Jørgen Vetaas f april Elise Åkvik Ingebrigtsen f april Mathea Kvåle Hovland f Alexandra Hufthammer f Elias Nicolai Indrevær Paus f Lilli Røren f Elise Tveit Sælen f Kullikki Sarglepp f Thale Søreide Solberg f april Markus Fagna-Fossåskaret f Annette Søfteland Landsvik f Pontus Mathisen f Samuel Mobergslien f Mira Pedersen f Elias Rekkum Røttingen f Amalie Bøe Røttingen f mai Sunniva Clark-Lekven f Adrian Tveit Håvardstun f Maximilian Mo Monsen f Emil Lyssand Nilsen f Maya Vinje Nydal f Linnea Lyngbø Råheim f Thomas Heggland Sælen f mai Adrian Leonard Ramsdal Bøe f Louise Myre Dale f Sivert-André Halhjem f Kasper Teigen Moldskred f Theodor Strand Ragnhildstveit f mai Ingrid Isrenn Andreassen f Tian Hagevik f Herman Gjerde Onstad f Haakon Gjerde Onstad f mai Adrian Bugge Amundsen f Kamilla Bruarøy f Dani Canizares f Elisabeth Røttingen Natvik f Vigde 30. april Os kyrkje Vigdis Øvreeide og Agnar Frydenlund 15. mai Os kyrkje Madeleine Reiertsen og Espen Karstad Sigrun Mosaker og Eivind Carlson 22. mai Os kyrkje May Eva Sandvik og Rolf Magne Tveit Elin Johnsen og Halvor Hanevik Christine Skjoldal og Frode Ormehaug 29. mai Os kyrkje Synniva Steinbakk og Lars Christian Nyvold Kvitvang. Wibeke Lund og Kristen Hunnes Døde Martha Natvik f d Gunnar Nesbjørg f d Alf Sælen f d Gunn Torill Sagstuen f d Ingeborg Mathilde Bøe f d Kirsten Johanne Kårbø f d Sverre Bøthun f d Ellinor Røneid f d Lars Andreas Haugland f d Fusa gravmonument Øyvind helland Oppretting og sikring Oppussing Tilføyelse Knut Skogstad f d Marie Kristine Jøssang f d Hjørdis Lekven f d Gunvor Haugland f d Marta Larsson f d Einar Hagen f d Ingrid Bertine Strønen f d Kåre Nissestad f d Arne Haugland f d Kirsten Marie Liavåg f d Bjarne Lunde f d Helga Hatvik f d Kari Johanna Sundøy f d Tlf.: Fax: Mob: Innhogne bokstavar Påsette bronse og gullbokstavar.

15 Velkomne til gudsteneste OS Kyrkjeblad Nr Gudstenester i Os kyrkje Sundag Namne- og adresseliste: Gudstenester i Nore Neset kyrkje Sundag sundag etter pinse - Luk 19: 1-10 Kl. 11: Familiegudsteneste. Dåp. Prest: Margethe Holmboe Askeland. Sundag sundag etter pinse - Mark 2: Kl. 11: Gudsteneste med dåp.. Prest: Margethe Holmboe Askeland. Sundag sundag etter pinse - Luk 12: Kl. 11: Presentasjonsgudsteneste. Dåp. Prest: Anne-Marie Sandve. Selskapsmenyer Konfirmasjon Tapas Koldtbord Industrivegen Os Tlf: Mob: Sundag sundag etter pinse - Joh 8: sundag etter pinse - Matt 16: Sundag sundag etter pinse - Matt 16: Sundag sundag etter påske - Jes 49: sundag etter pinse - Matt 7:21-29 Sundag sundag etter pinse - Luk 12: Sundag sundag etter pinse - Joh 6: sundag etter pinse - Sal 32: sundag etter pinse - Matt 12: sundag etter pinse - Matt 5: Gudstenester i Lysekloster kapell Søndag søndag etter pinse - Matt 11: Kl. 11: Gudsteneste med dåp. Prest: Margrethe Holmboe Askeland.. Os sokneråd: Postboks Os Leiar: Lill-Karin Wallem, Brothaugen 55, 5200 Os. Tlf Os kyrkje: Tlf Kyrkjetunet i Os: Tlf (tel. automat) Kyrkjekontoret i Os: Postboks 209, 5202 Os. Tlf Fax E-post: Kontortid: mandag-fredag kl Opplysning heile døgnet om vakthavande prest: tlf Tilsette: Prost i Midhordland: Margrethe Holmboe Askeland, Sokneprestkontoret: tlf Mob: , Sokneprest i Os: Anne-Marie Sandve, tlf Mob: E-post: KAPELLAN i OS: Geir Sakseid, Tlf , mob, Kyrkjeverje/Dagleg leiar: Gerhard Hansen, tlf , mob: sekretærar: Elin Oldervoll Moberg Tlf E-post: Monica Refsdahl E-post: Diakon: Bjørg Sørfonden Bye Tlf E-post: ungdomsarbeidar: Knut-Inge Johnsen, tlf , mob: Kyrkjelydspedagog: Arne Stautland, tlf , mob: Barnesekretær: Kari Torsvik, Mob: Kantor/ORGANIST: Aasmund Brekke E-post: Mob: Linda Haugland: E-post: Tore Hegdahl: permisjon til 4/7-10 REDAKTØR: Birgitte Vaksdal E-post: Mob: Anne Marie Vangsnes: Permisjon til aug Drift av kyrkjer/kyrkjegardar: Reidar Berge (mob ), Trygve Helgesen og Arne Fossåskaret

16 Avs: Os Kyrkjelyd Postboks Os Fullt trøkk Fredag og laurdag 7. og 8. mai hadde barnekora i Os besøk av barneevangelist Jarle Waldemar. Fredagen var vigd til inspirasjon og øving. Både band og solistar stilte - dei yngste berre fire år gamle og veldig søte. Etterpå var det seminar for alle barneleiarane i kyrkjelyden, med det positive temaet «korleis sjå moglegheiter». Waldemar, for han heiter faktisk det til etternamn, har skrive boka «196 ideer til barnearbeid» og alle fekk eit eksemplar av denne. Veldig inspirerande for oss som var der. 100 barn Laurdag klokka 10 braka det laus i gymsalen på Os barneskule med heile 100 barnekorborn frå to og eit halvt til tolv år. Dei fyrste timane var det fullt fokus på dei minste. Vi øvde på songane vi skulle synge og øvde inn nokre nye også. Og så lærte vi nye, morosame reglar, leikar og songleikar. Lunsjen bestod av heimelaga pizzabollar og pizzahorn som barneutvalet og leiarane hadde bakt. Og dei var gode, for rubbel og bit gjekk unna før dagen var omme. Etter lunsj var det tid for øving med kor, solistar og band. Sjølvsagt hadde vi mange pausar slik at borna fekk kose seg med aktivitetar både inne i gymsalen og ute på skuleplassen. Litt frukt og drikke fekk vi lurt innimellom også. Etter ein lang øvingsdag reiste alle heim og åt middag og slappa av før det endeleg var tid for konsert. (Ja, dersom dei ikkje drog på tivoli då...) Stor innleving Publikum som kom til konserten vart helsa velkomen i døra. Ikkje av vaksne slik det er vanlegvis, men av born frå barnekora våre. Dei gjorde ein flott jobb! Borna framførte songane med stor innleving og solistane gjorde ein fin innsats framfor ein nær fullsett gymsal. Jarle trylla, leia kor, solistar, heldt ei kreativ preike og fekk heile forsamlinga med på kjende barnesongar som til dømes «Om jeg er liten eller stor». Frivilleg innsats frå barneutvalet, korleiarar, musikarar og lydmann Arthur Håkon Bjørnevik, gjorde det mogleg for oss å gjennomføre opplegget. Takk til Os barneskule for lånet av gymsalen. Barneutvalet/ Anne Marie Aarøen Vangsnes 100 born halde konsert i lag med Jarle Waldemar i Os barneskule. Solistane gjorde ein flott innsats under konserten.

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Foto: Knut Inge Johnsen. Os kyrkjelyd inviterer til

Foto: Knut Inge Johnsen. Os kyrkjelyd inviterer til Foto: Knut Inge Johnsen Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2009/2010 Kan du tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit ekstra spanande opplegg i år som me trur

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL 2.-5. OG 7. DESEMBER 2014 Kjære kyrkjelyd! No er vi komne til avslutninga av min andre visitas som fungerande biskop. Det har vore flotte dagar, og eg kjenner

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune.

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune. Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer