Drammen 15/1-14 Hva kan VI gjøre for at VÅRE pasienter skal få tryggere legemiddelbehandling? UNIVERSITETET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen 15/1-14 jorund.straand@medisin.uio.no. Hva kan VI gjøre for at VÅRE pasienter skal få tryggere legemiddelbehandling? UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 Drammen 15/1-14 Hva kan VI gjøre for at VÅRE pasienter skal få tryggere legemiddelbehandling?

2 Noen ubehagelige fakta først 1. DIAGNOSEN er ofte feil 2. Det er ofte gjort mangelfull UTREDNING og dokumentasjon 3. Det skrives ofte ut feil LEGEMIDDEL i forhold til diagnosen 4. Det er ofte mangelfull OPPFØLGING 5. Det er svært ofte feil HÅNDTERING og feil BRUK 6. Det er ofte mange andre problemer

3

4 Legemiddelproblem finnes og må angripes på ulike nivå Legemiddelbehandlingsfeil:lege avhengig av observasjoner fra pleiepersonell Legemiddel-håndteringsfeil Lege, (hjemme-)sykepleier, multidosepakker, pårørende mv. Legemiddel feilbruk (compliance/adherence) PASIENTEN Avdeling for ALLMENNMEDISIN, HELSAM, UiO

5

6 Potensielt risikabel behandling God dokumentasjon på at det virker på medisinene God dokumentasjon på at de fører til færre legemiddelrelaterte problemer (LRP) Fortsatt mangelfull dokumentert effekt på «harde» endepunkt som Livskvalitet Sykelighet (innleggelser i sykehus) Død Gode ERFARINGER på at det er nyttig!

7 Hva må gjøres? 1. Kunnskap - opplæring & holdninger 2. Problemdiagnostikk 3. Intervensjoner/audit inkl organisatoriske forsøk Må vi på attføring for å gjenoppdage betydningen av nøye pasientobservasjon? Trues det kliniske innholdet i sykepleiefaget av bestillerkontorenes vedtak på hva som (ikke) skal gjøres? Gjør multidosepakking at vi glemmer å oppdatere oss om legemidler? 4. Forskningsmessig evaluering

8 Tiltak? Legemiddelkomite Legemiddelliste Kompetanse i system Lege og sykepleier Farmakologi/farmasi

9 Forslag til tiltak Kunnskap/opplæring Tiltak for at problem skal erkjennes Opplæring Tenk bivirkninger og potensielle problem Rutiner for dokumentasjon og melding Lære av feil og nesten feil Pasienthavarikommisjon? Tverrfaglig samarbeid!

10 POLYFARMASI anvendbart begrep? For mange piller? For sterke piller? For ofte doserte piller? Unødvendige piller? Kontraindiserte piller? Hvor mange er poly : 3+? 4+? 5+? 6+? For mange i forhold til hva? Bra polyfarmasi vs. uhensiktsmessig polyfarmasi Ordet bør gravlegges

11 Hva må gjøres (forts.)? EU-kontroll bare for bil? Tiltak for å redusere problemene Rutiner ved skifte av omsorgsnivå med medikamentskjema Medikamentgjennomgang (klinisk + farmakologisk) ( EU-kontroll ) regelmessig!» Fast skjema?» Standardiserte analyser?» Individuelle kommentarer» Kvalitetsindikatorer

12

13

14

15 Saksliste for gjennomgang av totalmedikasjonen 1. Foreligger indikasjonene ennå? 2. Finnes uheldige medikamentkombinasjoner? 3. Finnes mulige medikamentbivirkninger? 4. Kan noen doser reduseres? 5. Kan noen preparater seponeres? 6. Oversette behandlingsindikasjoner?

16

17 Tricyclic antidepressants: Amitryptilin Doxepine Klomipramin Trimipramin NorGeP-kriteriene kan være nyttig sjekkliste: Enkeltmedikament 1st generation antihistamines: Deksklorfeniramin Promethazin Hydroxyzin 1st generation (low potency) antipsychotics Klorpromazin Klorprotixen Levopromazin Proklorperazin Benzodiazepines and related drugs Diazepam Nitrazepam Flunitrazepam Oxazepam > 30 mg/24 h Zopiklon > 7,5 mg/24h Various Karisoprodol Dekstropropoxyfen Teofyllin per os Sotalol

18 NorGep: 2. Kombinasjoner Warfarin in different combinations: Warfarin + NSAID Warfarin + Ofloksacin og Ciprofloksacin Warfarin + Erytromycin or Klaritromycin NSAIDS in different combinations: NSAIDS + ACE inhibitor or AII-blocker NSAIDS + Diuretic NSAIDS + systemic glucocorticosteroid NSAIDS + Selective Serotonine Reuptake Inhibitor (SSRI) Other combinations: Erytromycin or Klaritromycin + Statin ACE inhibitor + Potassium or a potassium-saving diuretic Betablocker + An unselective calciumblocker Simultaneously use of 3 or more psychotrophic drugs in ATC groups N05,N06 and N02

19 Bruk av NorGep-kriteriene på Karoline Olsen sin medisinliste Diltiazem + Metoprolol Diltiazem + Statin Candesartan + NSAID Paroxitine + NSAID Nitrazepam 33 AV-blokk; hypotensjon 34 Statin ADRs 31 Nyresvikt 29 GI-blødning 10 Svekket kognisjon og stødighet Kommentar: Ved hjertesvikt er diltiazem uansett kontraindisert (økt mortalitet). Metoprolol + SSRI er også skummelt fordi SSRI forsterker betablokkereffekten Haloperidol er uansett et skummelt risikopreparat som bør unngås hos skjøre gamle Jørund Straand 2012

20 Kommer: NORGEP liste med kriterier skreddersydd for sykehjemspasienter Kriteriene tilpasset til at: De fleste har korte livsutsikter De fleste er multimorbide De fleste er demente Formidabelt overforbruk av psykofarmaka Department of General Practice, Institute of Health and Society

21 Å fremme eller måle/vurdere kvaliteten av legemiddelbehandling er to til dels forskjellige ting! Å fremme god kvalitet på legemiddel-behandling i sykehjem og i åpen omsorg, handler i stor grad om: Bemanning (ex minstenorm for bemanning med fagpersonell) Kompetanse Fagmiljø faglig interesse og faglig status Økonomi og organisasjon Holdninger og verdier

22 Fra 2020 øker antall 85+ kraftig! Kan vi bygge ut og bemanne dobbelt så mange sykehjem som i dag? Hva med samhandlingsreformen? Avansert geriaitrisk sykepleie Sykehjemsmedisin som kompetanseområde for leger Hvordan diagnostisere og bremse opp/reversere begynnende funksjonstap hos hjemmeboende gamle?

23 Medication review in the GP s surgery: Clinical assessment along with your patient The regulation for General Practice (Norway) («fastlegeforskriften»): GPs should coordinate updating the medication list for their listed patients. GPs are encouraged to undertake regular medication reviews when needed. Tariff (economic incentive) for medication review (patients using 4+ drugs/ no more than once a year per patient): NOK 162 (20.25 Euro) Department of General Practice, Institute of Health and Society

24 Verktøy for legemiddelgjennomgang Eksplisitte kriterier for farmakologisk uhensiktsmessighet Ex. NorGeP (2009), Beers (2012) Eksplisitte kriterier i forhold til diagnose Ex. STOPP kriteriene Interaksjonstabeller Ex. DRUID, legemidler.no, FEST etc Informasjon/innspill fra annet helsepersone eller pårørende Svar fra supplerende undersøkelser Klinisk vurdering med pasienten selv Department of General Practice, Institute of Health and Society

25 Gjennomgang av totalmedikasjonen (1-2) 1. Foreligger indikasjonene ennå? 2. Finnes uheldige medikamentkombinasjoner?

26 Gjennomgang av totalmedikasjonen (3-4) - 3. Finnes mulige medikamentbivirkninger? 4. Kan noen doser reduseres?

27 Gjennomgang av totalmedikasjon (5-6) 5. Kan noen preparater seponeres? 6. Har vi oversett diagnoser som trenger behandling?

28 Medisiner for ,60 funnet i et dødsbo!!! UNIVERSITETET Lillestrøm apotek 2005 Avdeling for ALLMENNMEDISIN, HELSAM, UiO

29

30

Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk

Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk Ambulerende tverrfaglig team riktigere legemiddelbruk Et samarbeidsprosjekt mellom Midtre Namdal samkommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag 2010-2011 Anne Elisabeth Skjørholm Siri Andreassen Devik 1 Kontakter

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene

hver i løpet av studieperioden. To av tre foreskrevne legemidler ble imidlertid aldri gitt til pasientene Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: For å sikre sykehjemspasienter effektiv og forsvarlig legemiddelbehandling, kreves hensiktsmessige rutiner for forskrivning, håndtering og effektdokumentasjon

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter. Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege

Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter. Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege Kontroll av legemidler til sykehjemspasienter noen momenter Kjell Krüger MD, PhD, MHA Spesialist geriatri/indremedisin Avdelingsoverlege Forutsetninger for kvalitet Oppfølging og tilbakemelding Medisinsk

Detaljer

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk -

Rapport publisert 23.06. 2015. Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Rapport publisert 23.06. 2015 Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Nordland sør - fra pilot til læringsnettverk - Ellen Mogård Larsen Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Rapport 1/2015 2 Sammendrag

Detaljer

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014

«Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 «Forskerblikk» En oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter i perioden 2008 2014 Sykehusapotekene i Midt-Norge har de siste årene økt aktiviteten innen forskning og utvikling. Forskningen vår er

Detaljer

Akkurat passe medisiner

Akkurat passe medisiner Akkurat passe medisiner Anette Hylen Ranhoff Overlege dr med, Diakonhjemmet sykehus Professor, Kavlis forskningssenter for aldring og demens. Inst for indremedisin Universitetet i Bergen. Den 4. Norske

Detaljer

Farmasøytiske tjenester på apotek

Farmasøytiske tjenester på apotek Farmasøytiske tjenester på apotek Kommunikasjon mellom farmasøyt og lege Bjørg Merete Grønseth Bacheloroppgave i farmas:i 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkjent: VT 2014 Veiledere: Andy Wallman,

Detaljer

«Multidose og pasientsikkerhet» «Multidose and patient security»

«Multidose og pasientsikkerhet» «Multidose and patient security» Elverum Folkehelse 4DBACH Tiril Krogh Bestum Veileder: Ida Eggen «Multidose og pasientsikkerhet» «Multidose and patient security» Antall ord: 11 637 BASYD 2011 2014 Samtykker til utlån hos biblioteket:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i sykehjem Grimstad kommune 12. september 2012 ved Vibeke Bostrøm Pasientsikkerhetskampanjen/Prosjektleder ITH Vestfold Aust-Agder en del av et nasjonalt læringsnettverk 13.09.2012

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag forskning nr 4, 2010; 5: 304-311 ORIGINALARTIKKEL > Manglende medisinsk informasjon ved innkomst på sykehjem Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Artikkelen viser at mangelfull dokumentasjon

Detaljer

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus medisinsk

Detaljer

Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd Internserien 18/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd Godkjent av Lars E. Hanssen 6. desember 2010 Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Det komplette sykehjem

Det komplette sykehjem Det komplette sykehjem Som kan behandle og samhandle Kjell Krüger Takk for hjelpen, Einar Engtrø og Kristian Jansen Innhold Det komplette sykehjem; kultur og struktur I samme båt livsfilosofisk basis for

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9

TRYGG MEDISIN BRUK. Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DEN NASJONALE PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER TRYGG MEDISIN BRUK Hva er sikkert for deg og barnet? Pilotprosjekt ga Hans Andersen nytt liv SIDE 8 9 Hans

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler

Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler Legemiddelgjennomganger i apotek Legemiddelsamtaler Rapport fra Apotekforeningens pilotprosjekt Desember 2007 Legemiddelgjennomganger i apotek - Legemiddelsamtaler 1 Sammendrag Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Englevakt eller trygge hender? Pasientsikkerhet og legemidler

Englevakt eller trygge hender? Pasientsikkerhet og legemidler Englevakt eller trygge hender? Pasientsikkerhet og legemidler Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Geriatrisk avdeling - Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin - fastlege

Detaljer

Forebygging av legemiddelskade hos eldre

Forebygging av legemiddelskade hos eldre Forebygging av legemiddelskade hos eldre Notat Desember 2010 Bakgrunn: En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt

Detaljer

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste Rapport publisert 1. april 2012 Ved prosjektleder Jorunn Larsen, Kvaløya hjemmetjeneste, UHT Troms Riktigere legemiddelbruk for eldre i sykehjem og hjemmetjeneste i Tromsø kommune i sykehjem og hjemmetjeneste

Detaljer

Omsorg og kvalitet. Vidar Hagerup, kvalitetsjef Helse Møre og Romsdal HF

Omsorg og kvalitet. Vidar Hagerup, kvalitetsjef Helse Møre og Romsdal HF Omsorg og kvalitet Sykepleiens kunnskapsgrunnlag Omsorg, barmhjertighet og respekt for menneskerettigheter. Privat omsorg vs profesjonell omsorg Omsorgsplan 2015 Omsorg Ingen klar definisjon. Fra tidlig

Detaljer