HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN Status til forbundstinget Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater"

Transkript

1 HANDLINGSPLANEN HAHANDLINGS Status til forbundstinget 2015 Prioriteringer i perioden Fair Play Fair play er en gjennomgående satsing for NFF. Noen milepæler: - Bærende verdi i kvalitetsklubbkonseptet - Fair Play skolen er lansert. Unik måloppnåelse med stor oppslutning Internasjonale resultater - A landslaget for kvinners sølv i EM og U 21 bronse er måloppnåelse norsk fotball kan være stolte av. -Herrelandslaget er godt i gang med sin kvalifisering til E -Klubbfotballen må styrkes mot Det er ett år igjen av handlingsplanperioden og forbundsstyret ønsker å presentere en status. Samtidig trekke opp noen føringer for forberedelsene til den neste handlingsplanen. Handlingsplanens fire satsingsområder har vært førende for de respektive hovedområdene og inngår som en naturlig del av målsettingene innenfor hvert enkelt kjerneområde. Harald Sando - Nikken prisen 2014 Rekruttering Aktivitetene må videreutvikles og bevisst rekruttering er viktig. Noen tiltak i perioden: -Nye spillformer er innført -Kvalitetsklubb er innført - Jenterekrutteringsprosjekter i flere kretser Lederutvikling - Lederkursstigen er revidert og framstår i ny drakt. - Kvalitetsklubbkonseptet løfter fram lederrollen - Cupfinalseminaret er videreutviklet Kvalitetsklubbprosjektet har gitt meg et nytt løft som leder, for første gang føler jeg at jeg gjør en forskjell i klubben min (klubbleder i SFK) Saksframlegget er tredelt Disposisjon Handlingsplanen Kjerneområdene med utvalg av sentrale tiltak. 2. En ny handlingsplan skal utarbeides og vedtas på forbundstinget i Arbeidet med den nye planen er i gang og vil bli intensivert ut over våren. Forbundsstyret presenterer en skisse over prosessen mot 2016 Kjerneområdene Breddefotball Toppfotball Konkurransene 3. En oversikt over målene i handlingsplanen med vurdering av måloppnåelse. (vedlegg)

2 Kjerneområde: Breddefotball Kjerneområdet breddefotball er delt inn i hovedområdene: Barnefotball Ungdomsfotball Voksenfotball Klubben Vi presenterer noen av tiltakene innenfor hovedområdene. Det vil være riktig og naturlig å forsterke noen av områdene inn i en ny handlingsplan. Det er gjort betydelige grep innenfor kjerneområdet i perioden. Det største enkeltprosjektet er NFF Kvalitetsklubb som ble lansert januar 2014.Konseptet skal være NFFs rammeverk for klubbutvikling. Nye regler og retningslinjer er vedtatt og innført skal forsterke kvaliteten i aktivitetene. Treningsøkta.no tilbyr trenere en rammeplan og veiledning for barn og ungdom- en NFF standart for god kvalitet på feltet Telenor xtra har blitt en suksess. 92 klubber er i gang. NFF Kvalitetsklubb NFF Kvalitetsklubb er handlingsplanperiodens største og viktigste prosjekt. Lanseringen januar 2014 markerte oppstarten for samarbeidet mellom kretser og klubber. Samtidig ble lanseringen en flott markering av sluttføringen av en god prosess i organisasjonen. En felles nasjonal standard og et rammeverk som hele organisasjonen har tatt del i utarbeidelsen av. Styrken er en felles referanse for klubber over hele landet. Ca 170 klubber i for tiden i prosess med sine kretser. 20 klubber er allerede sertifisert. Krav om trenerkompetanse sentralt i NFF Kvalitetsklubb Tilbakemeldinger fra klubber og kretser viser at rammeverket treffer klubbenes behov. Lederrollen i klubb er styrket 2

3 Regelendringer og nye spillformer 3-er og 9-er fotball planlegges i alle kreter fra Flere kretser er allerede i gang med 9 er fotball og evalueringer fra klubbene er i det store svært positive. Kretsene har gitt tilslutning til at 9-er fotball er riktig spillform i 13 års klassen. Det er behov for å drøfte 3-er fotball vil være obligatorisk fra sesongen 2015 og forberedelsene er i gang. Forsøk i noen kretser har vært vellykket med gode tilbakemeldinger fra involverte klubber. Et av målene i handlingsplanen er å vurdere alternative spillformer for alderen 14 +, med mål om å tilby differensierte spillformer. Det er behov for å arbeide mer med dette. I tillegg alternativ organisering. Målet er å redusere frafallet i ungdomsklassen og styrke voksenfotballen. Nye regler skal bidra til bedre kvalitet i aktiviteten og fremme gode fair play holdninger. Umiddelbar soning ved gule kort er innført i de fleste kretser fra sesongen En evaluering viser at de fleste er positive til tiltaket. Tiltaket som er tenkt forebyggende ser ut til å fungere godt. Interessant å se det norske tiltaket opp mot UEFA presidentens forslag om hvitt kort Pressfri sone og ekstra spiller ved 4 måls ledelse skal legge til rette for en mer spillorientert barnefotball og sikre mer jevnbyrdige kamper. Flere kretser har praktisert reglene i flere år. Fra 2014 er dette nasjonale regler 3

4 Treningsøkta - skoleringsplaner og veileder Donec interdum NFF har sluttført arbeidet med skoleringsplaner for barne- og ungdomsfotballen. Med det er hele utviklingsløpet fra våre yngste utøvere fram til seniorfotballen sluttført. Skoleringsplanene setter en NFF standard på god aktivitet. Treningsøkta er i dag er verktøy for trenere på alle nivåer. Tatt i bruk for deltakerne på UEFA PRO lisens utdanningen og UEFA A lisens spillerutvikling. Treningsøkta har Pellentesque: i en tid vært sentral i de første stegene i vår trenerutdanning. Web verktøyet er gratis for våre klubber. Consectetuer: 4

5 Anleggsutvikling Kunstgressutvikling er viktig for aktiviteten og for å sikre rekruttering til våre klubber. I 2015 når norsk fotball en milepæl gjennom å ferdigstille bane nr 1000 Rehabilitering av eksisterende kunstgressflater var forventet å være et sterkt Kunstgressutviklingen har fortsatt med god styrke. 11-er bane nr 1000 ferdigstilles våren 2015 Telenor Xtra FFO Telenor Xtra fotballfritidsordning er i stadig utvikling. Både i størrelse og innhold. I dag er vi 92 klubber som tilbyr konseptet til ca 7000 barn, hver uke! 700 trenere og ledere er involvert i gjennomføringen og tendensen er at antall barn i hver Telenor Xtra klubb øker hvert år. Hovedfokus i Telenor Xtra FFO er: Allsidig aktivitet med fotball i sentrum Leksehjelp Sunt kosthold Læring av sosiale ferdigheter 5

6 Dommerutvikling i breddefotballen NFF har sterkt fokus på utvikling av dommere i topp og bredde. Det er viktig at det er en klar sammenheng fra kretsene via regioner til NFF sentralt. Da sikrer man en god utvikling og oppfølging av dommere fra talent til toppdommer. Fokusområder i perioden: Innføring av elektroniske regeltester God faglig oppfølging av våre dommerutviklere i kretsene Tett oppfølging av talenter fra regionene 6

7 Kjerneområde: Toppfotball Begge våre A-landslag har økt kompetansen i støtteapparatet med spesialister på ulike områder. Dette kommer både spillere og etter hvert hele norsk fotball til nytte. A landslaget for herrer har i perioden ikke nådd sine sportslige mål om å kvalifisere seg til sluttspill, men har fått en meget god start på inneværende EM kvalik. Laget bygges rundt årgangen som tok bronse i U21 EM. Antall spillere i utlandet har økt, og flere spiller fast på høyt nivå. A landslaget for kvinner har nådd sine målsettinger med sølv i EM 2013 og de er klare for VM i Canada i Det har vært stort fokus på treningsmengde og kvalitet, og en tett oppfølging av spillerne i hverdagen. Det har løftet flere spillere opp på høyt internasjonalt nivå, og i dag har flere spillere fast plass på laget i gode internasjonale ligaer. A landslaget for kvinner med suksess i EM og på vei til Canada 7

8 Spillerutvikling Det har vært stor utvikling innen målområdet toppfotballen i perioden. Det er nå flere heltidsansatte aldersbestemte landslagstrenere enn noen gang. Ved siden av å ha hovedansvar for landslag skal de bidra inn mot spillerutvikling og være aktive ut mot klubbleddet. Økt samspill med klubb vil øke kompetanseoverføringen ut mot det ytterste leddet. Det jobbes hele tiden aktivt med å utvikle «en faglig rød tråd» som binder landslagsarbeidet og spillerutviklingsarbeidet i krets og klubb sammen. Alle involverte i NFFs toppfotball- og utviklingsavdeling er ambassadører for dette arbeidet i sin utadrettede virksomhet. Aldersbestemte landslag: Aktiviteten er stor og mage spillere får internasjonal erfaring gjennom sesongen. De forsterkede satsingen på antall kamper vil over tid føre til en sterkere tilknytning til det høyeste internasjonale nivået Et arbeide med å tydeliggjøre en norsk spillerutviklingsmodell er i gang under arbeidstittelen landslagsskolen Planen skal synliggjøre en råd tråd I spillerutviklingen 8

9 Dommerutvikling toppfotball Det stilles stadig større krav til våre toppdommere. Høyere fart og en voldsom medieinteresse rundt dommerens avgjørelser, er utfordrende. Samtidig er det en sterk motivasjonsfaktor for rekruttering til å bli toppfotballdommer Tett og god oppfølging av våre beste dommere og assistentdommere for å kunne kvalifisere seg til internasjonale mesterskap. Flere faglige samlinger gjennom sesongen Skolering av veiledere og mentorer for å gi best veiledning 9

10 Toppklubb menn og kvinner Toppklubb menn generelt har fått flere heltidsansatte innen sport, mens dette bildet er mer nyansert på kvinnesiden. Her er det kun hovedtrener som er heltidsansatt. Prosessen rundt Campus Norway er i rask og positiv utvikling. Sted er valgt sentralt i Oslo, og mange vil si at Ekeberg er den ultimate plassering. Ferdigstillelse vil fortsatt ta noe tid. Klubbene er blitt sterkere og bedre spørsmålet er bare om dette er godt nok i forhold til de det konkurreres mot. Norsk fotballøkonomi er begrenset sett opp mot de beste i Europa. Grep er tatt for å tilrettelegge for gode prestasjoner i UEFAs turneringer, men målene i HP perioden er ikke nådd. Konkurransen om å nå de store turneringene i Europa er sterk. Det er et prioritert mål å få norske toppklubber nærmere et europeisk toppnivå 10

11 Trenerutdanning Det er tatt store grep i handlingsplanperioden for å styrke vår trenerutdanning. Arbeidet vil fortsette inn i neste periode. Sentrale grep er: UEFA Pro lisens, revidert utgave med oppstart høsten 2014 Oppstart av pilot, UEFA A- Spillerutvikling. Påbegynt september 2014 Norge en av to UEFA nasjoner med godkjent keepertrener stige. Sluttført og godkjent av UEFA november 2014 Etterutdanningstilbud for C-lisens veiledere er en prioritet Planleggingen av B-lisens spillerutvikling er i gang Trenerutdanningsløpet Trenerutvikling er et prioritert område. Nye grep er tatt og arbeidet er i gang med å styrke hele utdanningsløpet Les mer om planene for trenerutdanningen på neste side 11

12 Trenerutdanningen i utvikling Trenerutvikling kan med rette anses som spillerutvikling på høyeste plan utdanning av dyktige trenere vil nødvendigvis generere dyktige spillere! De tradisjonelle utdanningstilbudene er blitt revidert og oppgradert, både med hensyn til UEFA standarder, og ikke minst i forhold til å optimalisere aktiviteten på feltet på alle nivåer på norske fotballbaner. Høsten 2015 lanseres første utgave av NFF Spillerutvikling B. Kurset vil ta sikte på å utdanne trenere i oppfølging av unge, ambisiøse enkeltspillere som enda ikke nødvendigvis operer i våre elitemiljøer. For øvrig vil kurs for trenerutviklere relanseres kraftig i 2015, målsetningen er å styrke «trenernes trener» i klubbmiljøene. Kvalitetsklubbprosjektet vil parallelt generere etterspørselen etter dette kurset. Generelle kjerneverdier i norsk trenerutdanning er i perioden blitt forsterket, det tilstrebes å utdanne trenerne med kompetanse innenfor: En spillsentrert tilnærming (det er i spill-motspill at spillere utvikles optimalt) En problemløsende og inkluderende metode (spillerne er aktive i problemløsningen) Å inneha referanser for bestepraksis (forskjellig beste praksis innenfor forskjellige segment av trenerutdanningen, eksempelvis: på UEFA Pro lisens - nivå for internasjonal toppfotball vs på NFF C-lisens beste praksis for å stimulere til stadig høyere aktivitet blant de yngste) Den norske landslagsskolen (At trenere tilegnes kunnskap om spillerutvikling i den norske modellen: i regi av sone, krets og landslag) Viktigste egenskap vil imidlertid være å utstyre våre trenere med evnen til å kritisk reflektere over egen praksis. Det er i samarbeid med Norsk Fotballtrenerforening etablert et årlig møtested for norske topptrenere, etterutdanningsseminaret under Cupfinaleseminaret. I tillegg arrangeres årlig studietur for Toppserietrenerne til La Manga/Algarve. Andelen av kvinnelige trenere som tar formell utdanning har dessverre ikke steget i perioden. Vi anser at øremerkede midler vil være en hensiktsmessig prioritering for å oppnå en slik målsetning: dels for å tilrettelegge for gode kvinnelige rollemodeller på utdanningene, dels for å få kjennskap til hvorfor vår modell ikke møter tilstrekkelig etterspørsel i det kvinnelige segmentet. Handlingsplanen definerer som målsetning å løfte Norge opp på et internasjonalt toppnivå innen trenerutdanning. Fagansvarlige for trenerutdanning i NFF identifiserer at en tettere oppfølging av treneren, 1 vs 1, vil være den viktigste faktoren for å innfri denne målsetningen. Våre formelle utdanninger inneholder klubbesøk hos trenerne, men en tilfredsstillende gjennomføring fordrer et nasjonalt veilederkorps. Inn mot 2016 vil dette bli en prioritert anbefaling fra Utviklingsavdelingen

13 Kjerneområde: Konkurransene Generelt Forvaltning og videreutvikling av våre konkurranser og strukturer er en kontinuerlig prosess. Betydelige justeringer er gjennomført i perioden hvor omlegging av ansvarsdeling forbundsting og forbundsstyre er en av de største. Hovedmålsettingen om stabilitet rundt eierskap og inntekter er nådd. Strukturer og eierskap - Inntektene fra markeds- og mediesiden har økt i handlingsplanperioden. Dette gir oss gode og forutsigbare rammer. - Arbeidet med salg av rettighetene til toppfotballen for perioden har startet. - Arbeidet med å sikre særforbundenes eierskap til konkurransene pågår kontinuerlig. Ingen vesentlige trusler for tiden. Konkurranser - Hovedterminlister og spilleplaner tilpasses for å legge forholdene best mulig til rette for å oppnå resultater internasjonalt. Lengden på vår nasjonale sesong bør ytterligere vurderes videre. - Klubblisensen er et dynamisk verktøy som stadig utvikles og optimaliseres. - NFF har arrangert ett UEFA mesterskap i perioden Forvaltning - Nettbaserte verktøy utvikles stadig for å gjøre klubbhverdagen lettere. Elektroniske overganger og kamprapporter er to eksempler på verktøy som er innført i perioden. Sammen med NIF arbeides det med moduler for å gjøre den administrative hverdag lettere. - Spillerforsikringen er videreført og videreutviklet. Ordningen er godt tatt imot og regnes som en suksess. - Arbeidet med å vurdere styringsmodeller er igangsatt. - Regler og retningslinjer for å motvirke resultatmanipulering er revidert og implementert. -En betydelig revisjon og endring av myndighet mellom fotballtinget og forbundsstyret er gjennomført. Nytt breddereglement og reaksjonsreglement er etablert. 13

14 På vei mot en ny handlingsplan Arbeidet med en ny handlingsplan for perioden er allerede i gang. Målet er å sikre en bred og god involvering i organisasjonen. Det er naturlig at den inneværende handlingsplanen blir evaluert i denne prosessen og at kretsene og interessegrupperinger evaluerer sine lokale planer. Arbeidet med en ny handlingsplan vil intensiveres fra august Forbundstingets prioritering av fire hovedområder har vært førende for mange av de tiltakene som er gjennomført. Til tross for at organisasjonen har nådd svært mange av sine målsettinger, er det fortsatt noen områder hvor måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende. Noen hovedområder må fortsatt prioriteres og forsterkes i kommende periode: Kompetanseløftet vi er inne i må fortsette. Det er behov for flere utdannede trenere. Lederutviklingen er fortsatt et område hvor det er behov for å utvikle nye tiltak for å treffe behovene til våre ledere. Det er behov for å løfte norske toppklubber på herre og kvinnesiden til et høyere europeisk nivå. Her ligger et stort potensial i den kommende perioden. En felles utnyttelse av ressursene i toppfotballen må være en prioritet i årene som kommer. må sammen med interessegrupperingene etablere gode fellesarenaer for utvikling. Rekruttering av flere jenter inn i fotballfamilien er et prioritert område. Arbeidet må fortsatt ha høy prioritet. Breddekomiteen har bestemt å ressurssete et stort prosjekt med mål om å forsterke prosesser i våre fotballkretser Vi må i arbeidet med handlingsplanen identifisere våre utfordringer og gi retning for en ny plan. Forbundsstyret ønsker blant annet å sette fokus på: Rammebetingelser for klubbene Klubbutvikling (utvikling av kvalitetsklubbkonseptet) Frafallet i ungdomsfotballen Jenter og kvinners forhold innen fotballen Strukturer der leken står i fokus Utvikling av futsal Kvalitetsløft i spillerutviklingen Rammebetingelser for å nå internasjonale resultater 14

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging

Strategiplan. Verdier Identitet. Sportslig strategi. Iverksetting og oppfølging Strategiplan 2013 2018 Verdier Identitet Sportslig strategi Iverksetting og oppfølging Norges Basketballforbund Norwegian Basketball Association Postadresse: N-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 73 N-0855

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud Fotballutdanning 1-2-3 på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger!

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

SPILLERUTVIKLING I NORSK TOPPFOTBALL

SPILLERUTVIKLING I NORSK TOPPFOTBALL Nil satis nisi optimum SPILLERUTVIKLING I NORSK TOPPFOTBALL Hvilke erfaringer og utfordringer formidler 4 spillere, 4 naboklubber, tidligere toppspillerutvikler og spillerutvikler i krets om framtidig

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015

PRIMÆRLOGO. Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 PRIMÆRLOGO Protokoll NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 8. MARS 2015 Innhold Side A: Godkjenne fullmakter 9 B: Vedtakelse av forretningsorden 9 C: Godkjenning av innkalling 9 D: Vedtakelse av sakslisten 9

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020

STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 STRATEGIPLAN FOR NORSK FRIIDRETT 2015-2020 Innledning friidrettens største muligheter og utfordringer Denne planen er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden.

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer