HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN Status til forbundstinget Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater"

Transkript

1 HANDLINGSPLANEN HAHANDLINGS Status til forbundstinget 2015 Prioriteringer i perioden Fair Play Fair play er en gjennomgående satsing for NFF. Noen milepæler: - Bærende verdi i kvalitetsklubbkonseptet - Fair Play skolen er lansert. Unik måloppnåelse med stor oppslutning Internasjonale resultater - A landslaget for kvinners sølv i EM og U 21 bronse er måloppnåelse norsk fotball kan være stolte av. -Herrelandslaget er godt i gang med sin kvalifisering til E -Klubbfotballen må styrkes mot Det er ett år igjen av handlingsplanperioden og forbundsstyret ønsker å presentere en status. Samtidig trekke opp noen føringer for forberedelsene til den neste handlingsplanen. Handlingsplanens fire satsingsområder har vært førende for de respektive hovedområdene og inngår som en naturlig del av målsettingene innenfor hvert enkelt kjerneområde. Harald Sando - Nikken prisen 2014 Rekruttering Aktivitetene må videreutvikles og bevisst rekruttering er viktig. Noen tiltak i perioden: -Nye spillformer er innført -Kvalitetsklubb er innført - Jenterekrutteringsprosjekter i flere kretser Lederutvikling - Lederkursstigen er revidert og framstår i ny drakt. - Kvalitetsklubbkonseptet løfter fram lederrollen - Cupfinalseminaret er videreutviklet Kvalitetsklubbprosjektet har gitt meg et nytt løft som leder, for første gang føler jeg at jeg gjør en forskjell i klubben min (klubbleder i SFK) Saksframlegget er tredelt Disposisjon Handlingsplanen Kjerneområdene med utvalg av sentrale tiltak. 2. En ny handlingsplan skal utarbeides og vedtas på forbundstinget i Arbeidet med den nye planen er i gang og vil bli intensivert ut over våren. Forbundsstyret presenterer en skisse over prosessen mot 2016 Kjerneområdene Breddefotball Toppfotball Konkurransene 3. En oversikt over målene i handlingsplanen med vurdering av måloppnåelse. (vedlegg)

2 Kjerneområde: Breddefotball Kjerneområdet breddefotball er delt inn i hovedområdene: Barnefotball Ungdomsfotball Voksenfotball Klubben Vi presenterer noen av tiltakene innenfor hovedområdene. Det vil være riktig og naturlig å forsterke noen av områdene inn i en ny handlingsplan. Det er gjort betydelige grep innenfor kjerneområdet i perioden. Det største enkeltprosjektet er NFF Kvalitetsklubb som ble lansert januar 2014.Konseptet skal være NFFs rammeverk for klubbutvikling. Nye regler og retningslinjer er vedtatt og innført skal forsterke kvaliteten i aktivitetene. Treningsøkta.no tilbyr trenere en rammeplan og veiledning for barn og ungdom- en NFF standart for god kvalitet på feltet Telenor xtra har blitt en suksess. 92 klubber er i gang. NFF Kvalitetsklubb NFF Kvalitetsklubb er handlingsplanperiodens største og viktigste prosjekt. Lanseringen januar 2014 markerte oppstarten for samarbeidet mellom kretser og klubber. Samtidig ble lanseringen en flott markering av sluttføringen av en god prosess i organisasjonen. En felles nasjonal standard og et rammeverk som hele organisasjonen har tatt del i utarbeidelsen av. Styrken er en felles referanse for klubber over hele landet. Ca 170 klubber i for tiden i prosess med sine kretser. 20 klubber er allerede sertifisert. Krav om trenerkompetanse sentralt i NFF Kvalitetsklubb Tilbakemeldinger fra klubber og kretser viser at rammeverket treffer klubbenes behov. Lederrollen i klubb er styrket 2

3 Regelendringer og nye spillformer 3-er og 9-er fotball planlegges i alle kreter fra Flere kretser er allerede i gang med 9 er fotball og evalueringer fra klubbene er i det store svært positive. Kretsene har gitt tilslutning til at 9-er fotball er riktig spillform i 13 års klassen. Det er behov for å drøfte 3-er fotball vil være obligatorisk fra sesongen 2015 og forberedelsene er i gang. Forsøk i noen kretser har vært vellykket med gode tilbakemeldinger fra involverte klubber. Et av målene i handlingsplanen er å vurdere alternative spillformer for alderen 14 +, med mål om å tilby differensierte spillformer. Det er behov for å arbeide mer med dette. I tillegg alternativ organisering. Målet er å redusere frafallet i ungdomsklassen og styrke voksenfotballen. Nye regler skal bidra til bedre kvalitet i aktiviteten og fremme gode fair play holdninger. Umiddelbar soning ved gule kort er innført i de fleste kretser fra sesongen En evaluering viser at de fleste er positive til tiltaket. Tiltaket som er tenkt forebyggende ser ut til å fungere godt. Interessant å se det norske tiltaket opp mot UEFA presidentens forslag om hvitt kort Pressfri sone og ekstra spiller ved 4 måls ledelse skal legge til rette for en mer spillorientert barnefotball og sikre mer jevnbyrdige kamper. Flere kretser har praktisert reglene i flere år. Fra 2014 er dette nasjonale regler 3

4 Treningsøkta - skoleringsplaner og veileder Donec interdum NFF har sluttført arbeidet med skoleringsplaner for barne- og ungdomsfotballen. Med det er hele utviklingsløpet fra våre yngste utøvere fram til seniorfotballen sluttført. Skoleringsplanene setter en NFF standard på god aktivitet. Treningsøkta er i dag er verktøy for trenere på alle nivåer. Tatt i bruk for deltakerne på UEFA PRO lisens utdanningen og UEFA A lisens spillerutvikling. Treningsøkta har Pellentesque: i en tid vært sentral i de første stegene i vår trenerutdanning. Web verktøyet er gratis for våre klubber. Consectetuer: 4

5 Anleggsutvikling Kunstgressutvikling er viktig for aktiviteten og for å sikre rekruttering til våre klubber. I 2015 når norsk fotball en milepæl gjennom å ferdigstille bane nr 1000 Rehabilitering av eksisterende kunstgressflater var forventet å være et sterkt Kunstgressutviklingen har fortsatt med god styrke. 11-er bane nr 1000 ferdigstilles våren 2015 Telenor Xtra FFO Telenor Xtra fotballfritidsordning er i stadig utvikling. Både i størrelse og innhold. I dag er vi 92 klubber som tilbyr konseptet til ca 7000 barn, hver uke! 700 trenere og ledere er involvert i gjennomføringen og tendensen er at antall barn i hver Telenor Xtra klubb øker hvert år. Hovedfokus i Telenor Xtra FFO er: Allsidig aktivitet med fotball i sentrum Leksehjelp Sunt kosthold Læring av sosiale ferdigheter 5

6 Dommerutvikling i breddefotballen NFF har sterkt fokus på utvikling av dommere i topp og bredde. Det er viktig at det er en klar sammenheng fra kretsene via regioner til NFF sentralt. Da sikrer man en god utvikling og oppfølging av dommere fra talent til toppdommer. Fokusområder i perioden: Innføring av elektroniske regeltester God faglig oppfølging av våre dommerutviklere i kretsene Tett oppfølging av talenter fra regionene 6

7 Kjerneområde: Toppfotball Begge våre A-landslag har økt kompetansen i støtteapparatet med spesialister på ulike områder. Dette kommer både spillere og etter hvert hele norsk fotball til nytte. A landslaget for herrer har i perioden ikke nådd sine sportslige mål om å kvalifisere seg til sluttspill, men har fått en meget god start på inneværende EM kvalik. Laget bygges rundt årgangen som tok bronse i U21 EM. Antall spillere i utlandet har økt, og flere spiller fast på høyt nivå. A landslaget for kvinner har nådd sine målsettinger med sølv i EM 2013 og de er klare for VM i Canada i Det har vært stort fokus på treningsmengde og kvalitet, og en tett oppfølging av spillerne i hverdagen. Det har løftet flere spillere opp på høyt internasjonalt nivå, og i dag har flere spillere fast plass på laget i gode internasjonale ligaer. A landslaget for kvinner med suksess i EM og på vei til Canada 7

8 Spillerutvikling Det har vært stor utvikling innen målområdet toppfotballen i perioden. Det er nå flere heltidsansatte aldersbestemte landslagstrenere enn noen gang. Ved siden av å ha hovedansvar for landslag skal de bidra inn mot spillerutvikling og være aktive ut mot klubbleddet. Økt samspill med klubb vil øke kompetanseoverføringen ut mot det ytterste leddet. Det jobbes hele tiden aktivt med å utvikle «en faglig rød tråd» som binder landslagsarbeidet og spillerutviklingsarbeidet i krets og klubb sammen. Alle involverte i NFFs toppfotball- og utviklingsavdeling er ambassadører for dette arbeidet i sin utadrettede virksomhet. Aldersbestemte landslag: Aktiviteten er stor og mage spillere får internasjonal erfaring gjennom sesongen. De forsterkede satsingen på antall kamper vil over tid føre til en sterkere tilknytning til det høyeste internasjonale nivået Et arbeide med å tydeliggjøre en norsk spillerutviklingsmodell er i gang under arbeidstittelen landslagsskolen Planen skal synliggjøre en råd tråd I spillerutviklingen 8

9 Dommerutvikling toppfotball Det stilles stadig større krav til våre toppdommere. Høyere fart og en voldsom medieinteresse rundt dommerens avgjørelser, er utfordrende. Samtidig er det en sterk motivasjonsfaktor for rekruttering til å bli toppfotballdommer Tett og god oppfølging av våre beste dommere og assistentdommere for å kunne kvalifisere seg til internasjonale mesterskap. Flere faglige samlinger gjennom sesongen Skolering av veiledere og mentorer for å gi best veiledning 9

10 Toppklubb menn og kvinner Toppklubb menn generelt har fått flere heltidsansatte innen sport, mens dette bildet er mer nyansert på kvinnesiden. Her er det kun hovedtrener som er heltidsansatt. Prosessen rundt Campus Norway er i rask og positiv utvikling. Sted er valgt sentralt i Oslo, og mange vil si at Ekeberg er den ultimate plassering. Ferdigstillelse vil fortsatt ta noe tid. Klubbene er blitt sterkere og bedre spørsmålet er bare om dette er godt nok i forhold til de det konkurreres mot. Norsk fotballøkonomi er begrenset sett opp mot de beste i Europa. Grep er tatt for å tilrettelegge for gode prestasjoner i UEFAs turneringer, men målene i HP perioden er ikke nådd. Konkurransen om å nå de store turneringene i Europa er sterk. Det er et prioritert mål å få norske toppklubber nærmere et europeisk toppnivå 10

11 Trenerutdanning Det er tatt store grep i handlingsplanperioden for å styrke vår trenerutdanning. Arbeidet vil fortsette inn i neste periode. Sentrale grep er: UEFA Pro lisens, revidert utgave med oppstart høsten 2014 Oppstart av pilot, UEFA A- Spillerutvikling. Påbegynt september 2014 Norge en av to UEFA nasjoner med godkjent keepertrener stige. Sluttført og godkjent av UEFA november 2014 Etterutdanningstilbud for C-lisens veiledere er en prioritet Planleggingen av B-lisens spillerutvikling er i gang Trenerutdanningsløpet Trenerutvikling er et prioritert område. Nye grep er tatt og arbeidet er i gang med å styrke hele utdanningsløpet Les mer om planene for trenerutdanningen på neste side 11

12 Trenerutdanningen i utvikling Trenerutvikling kan med rette anses som spillerutvikling på høyeste plan utdanning av dyktige trenere vil nødvendigvis generere dyktige spillere! De tradisjonelle utdanningstilbudene er blitt revidert og oppgradert, både med hensyn til UEFA standarder, og ikke minst i forhold til å optimalisere aktiviteten på feltet på alle nivåer på norske fotballbaner. Høsten 2015 lanseres første utgave av NFF Spillerutvikling B. Kurset vil ta sikte på å utdanne trenere i oppfølging av unge, ambisiøse enkeltspillere som enda ikke nødvendigvis operer i våre elitemiljøer. For øvrig vil kurs for trenerutviklere relanseres kraftig i 2015, målsetningen er å styrke «trenernes trener» i klubbmiljøene. Kvalitetsklubbprosjektet vil parallelt generere etterspørselen etter dette kurset. Generelle kjerneverdier i norsk trenerutdanning er i perioden blitt forsterket, det tilstrebes å utdanne trenerne med kompetanse innenfor: En spillsentrert tilnærming (det er i spill-motspill at spillere utvikles optimalt) En problemløsende og inkluderende metode (spillerne er aktive i problemløsningen) Å inneha referanser for bestepraksis (forskjellig beste praksis innenfor forskjellige segment av trenerutdanningen, eksempelvis: på UEFA Pro lisens - nivå for internasjonal toppfotball vs på NFF C-lisens beste praksis for å stimulere til stadig høyere aktivitet blant de yngste) Den norske landslagsskolen (At trenere tilegnes kunnskap om spillerutvikling i den norske modellen: i regi av sone, krets og landslag) Viktigste egenskap vil imidlertid være å utstyre våre trenere med evnen til å kritisk reflektere over egen praksis. Det er i samarbeid med Norsk Fotballtrenerforening etablert et årlig møtested for norske topptrenere, etterutdanningsseminaret under Cupfinaleseminaret. I tillegg arrangeres årlig studietur for Toppserietrenerne til La Manga/Algarve. Andelen av kvinnelige trenere som tar formell utdanning har dessverre ikke steget i perioden. Vi anser at øremerkede midler vil være en hensiktsmessig prioritering for å oppnå en slik målsetning: dels for å tilrettelegge for gode kvinnelige rollemodeller på utdanningene, dels for å få kjennskap til hvorfor vår modell ikke møter tilstrekkelig etterspørsel i det kvinnelige segmentet. Handlingsplanen definerer som målsetning å løfte Norge opp på et internasjonalt toppnivå innen trenerutdanning. Fagansvarlige for trenerutdanning i NFF identifiserer at en tettere oppfølging av treneren, 1 vs 1, vil være den viktigste faktoren for å innfri denne målsetningen. Våre formelle utdanninger inneholder klubbesøk hos trenerne, men en tilfredsstillende gjennomføring fordrer et nasjonalt veilederkorps. Inn mot 2016 vil dette bli en prioritert anbefaling fra Utviklingsavdelingen

13 Kjerneområde: Konkurransene Generelt Forvaltning og videreutvikling av våre konkurranser og strukturer er en kontinuerlig prosess. Betydelige justeringer er gjennomført i perioden hvor omlegging av ansvarsdeling forbundsting og forbundsstyre er en av de største. Hovedmålsettingen om stabilitet rundt eierskap og inntekter er nådd. Strukturer og eierskap - Inntektene fra markeds- og mediesiden har økt i handlingsplanperioden. Dette gir oss gode og forutsigbare rammer. - Arbeidet med salg av rettighetene til toppfotballen for perioden har startet. - Arbeidet med å sikre særforbundenes eierskap til konkurransene pågår kontinuerlig. Ingen vesentlige trusler for tiden. Konkurranser - Hovedterminlister og spilleplaner tilpasses for å legge forholdene best mulig til rette for å oppnå resultater internasjonalt. Lengden på vår nasjonale sesong bør ytterligere vurderes videre. - Klubblisensen er et dynamisk verktøy som stadig utvikles og optimaliseres. - NFF har arrangert ett UEFA mesterskap i perioden Forvaltning - Nettbaserte verktøy utvikles stadig for å gjøre klubbhverdagen lettere. Elektroniske overganger og kamprapporter er to eksempler på verktøy som er innført i perioden. Sammen med NIF arbeides det med moduler for å gjøre den administrative hverdag lettere. - Spillerforsikringen er videreført og videreutviklet. Ordningen er godt tatt imot og regnes som en suksess. - Arbeidet med å vurdere styringsmodeller er igangsatt. - Regler og retningslinjer for å motvirke resultatmanipulering er revidert og implementert. -En betydelig revisjon og endring av myndighet mellom fotballtinget og forbundsstyret er gjennomført. Nytt breddereglement og reaksjonsreglement er etablert. 13

14 På vei mot en ny handlingsplan Arbeidet med en ny handlingsplan for perioden er allerede i gang. Målet er å sikre en bred og god involvering i organisasjonen. Det er naturlig at den inneværende handlingsplanen blir evaluert i denne prosessen og at kretsene og interessegrupperinger evaluerer sine lokale planer. Arbeidet med en ny handlingsplan vil intensiveres fra august Forbundstingets prioritering av fire hovedområder har vært førende for mange av de tiltakene som er gjennomført. Til tross for at organisasjonen har nådd svært mange av sine målsettinger, er det fortsatt noen områder hvor måloppnåelsen ikke er tilfredsstillende. Noen hovedområder må fortsatt prioriteres og forsterkes i kommende periode: Kompetanseløftet vi er inne i må fortsette. Det er behov for flere utdannede trenere. Lederutviklingen er fortsatt et område hvor det er behov for å utvikle nye tiltak for å treffe behovene til våre ledere. Det er behov for å løfte norske toppklubber på herre og kvinnesiden til et høyere europeisk nivå. Her ligger et stort potensial i den kommende perioden. En felles utnyttelse av ressursene i toppfotballen må være en prioritet i årene som kommer. må sammen med interessegrupperingene etablere gode fellesarenaer for utvikling. Rekruttering av flere jenter inn i fotballfamilien er et prioritert område. Arbeidet må fortsatt ha høy prioritet. Breddekomiteen har bestemt å ressurssete et stort prosjekt med mål om å forsterke prosesser i våre fotballkretser Vi må i arbeidet med handlingsplanen identifisere våre utfordringer og gi retning for en ny plan. Forbundsstyret ønsker blant annet å sette fokus på: Rammebetingelser for klubbene Klubbutvikling (utvikling av kvalitetsklubbkonseptet) Frafallet i ungdomsfotballen Jenter og kvinners forhold innen fotballen Strukturer der leken står i fokus Utvikling av futsal Kvalitetsløft i spillerutviklingen Rammebetingelser for å nå internasjonale resultater 14

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg Tiltaksplan 2016 Innledning Tiltaksplanen danner rammene for hvilke innsatsområder og tiltak som SFK skal prioritere i 2016. Tiltaksplanen bygger på NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-15, NORGES FOTBALLFORBUND Les hele planen her.

HANDLINGSPLAN 2012-15, NORGES FOTBALLFORBUND Les hele planen her. Dokumentet viser målene i handlingsplanen 2012-2015 med en vurdering fra administrasjonen som viser status med fargekoder. Merk: Noen mål er konkrete og lett målbare, andre er mer normative og krever kontinuerlig

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

Din klubb i 2015? og klubben blir tildelt kommunens kulturpris samme år!

Din klubb i 2015? og klubben blir tildelt kommunens kulturpris samme år! Din klubb i 2015? Kvalitet i alle funksjoner, ingen klager i innboksen, trenerne ser alle spillerne hver gang, kontinuitet i ledelse og administrasjon, venteliste for kvalifiserte trenere, løkkeaktivitet

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra 1 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp og breddefotball. Flint Fotball er stolt over å være en de utvalgte klubbene til Telenor Xtra, et landsomfattende

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017

Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017 Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017 Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet.

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud Høst 2015 Trener Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Høst 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 2, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. I tillegg kommer krav til to sentrale

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan

Forslag til. Handlingsplan Forslag til Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Høsten 2014 Klubb Leder Dommer - Trener Vestfold fotballkrets kurstilbudet for høsten 2014! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker

Detaljer

Madla IL Handlingsplan

Madla IL Handlingsplan Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Madla IL Handlingsplan 2017-2020 27.02.17 1 Forord Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Denne handlingsplanen beskriver satsningsområdene til Madla IL for perioden 2017-2020.

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

Kompetanseplan i klubben nivå 1

Kompetanseplan i klubben nivå 1 Kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig i prosessen

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016

Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016 Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016 Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet.

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2015 PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015 Visjon «Fotball for alle» Forord På NFFs forbundsting i Lillestrøm 2012 ble NFFs handlingsplan for perioden 2012 2015 behandlet og besluttet

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SØKNAD Telenor xtra. 1.0 Innledning bakgrunn historikk. Telenor xtra

SØKNAD Telenor xtra. 1.0 Innledning bakgrunn historikk. Telenor xtra 1.0 Innledning bakgrunn historikk Telenor xtra og Telenor har inngått en omfattende samarbeidsavtale som strekker seg over fire år og løper ut i 2015. Telenor har samarbeidet med NFF over mange år, og

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den?

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den? Kommunikasjonsplan KOMMUNIKASJONSPLAN AFK 2 1. Bakgrunn Hvorfor bør Akershus Fotballkrets ha en kommunikasjonsplan? For å kommunisere sitt budskap er det nyttig å ha en plan som viser hvilke målgrupper

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 2

Kvalitetsklubb nivå 2 Kvalitetsklubb nivå 2 Gratulerer med: 1. Sertifisering nivå 1 2. Vedtak om nivå 2 prosess Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer status 3. Hva er kvalitetsklubb nivå 2?

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER

TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER TROMS FOTBALLKRETS SØKNADSSKJEMA FOR SAMMENSATT LAG FRA TO ELLER FLERE KLUBBER Søknadsfristene er identisk med fristen for å melde på lag i de ulike klassene: For seniorlag og ungdomslag i fotball 15.01

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 3, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. I tillegg kommer krav til 5 sentrale

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND

HANDLINGSPLAN. Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND HANDLINGSPLAN 2016 2019Forslag til Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND Foto omslag: Trond Tandberg, Getty Images 1 INNHOLD VISJON... 2 VERDIER... 3 AKTIVITETEN... 5 SAMFUNNSANSVAR... 7 PRESIDENTENS FORORD...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Velkommen til strategikonferanse!

Velkommen til strategikonferanse! Velkommen til strategikonferanse! 1 1 ØKONOMIEN I NHF 31.12.2009 Sentralt Regionalt Konsollidert Inntekter 124.074 76.823 200.897 Utgifter 128.431 79.032 207.463 Resultat - 4.357-2.209-6.567 Annen EK 20.034

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Telenor Xtra Norges Fotballforbund nor Xtra. Telenor

Telenor Xtra Norges Fotballforbund nor Xtra. Telenor Telenor Xtra Norges Fotballforbund 2012 Te nor Xtra Telenor tra Innledning bakgrunn historikk Norges Fotballforbund og Telenor har inngått en omfattende samarbeidsavtale som strekker seg over fire år og

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sonemøte fotballsesongen 2017

Sonemøte fotballsesongen 2017 Sonemøte fotballsesongen 2017 Retningslinjer for pilot Spillformer og baneformat for de ulike aldersklassene https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#69839

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Alta IF Fotball. Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015

Alta IF Fotball. Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015 Alta IF Fotball Konsepthefte «Vi skaper heltene» 24.06.2015 24.06.2015 Alta IF Fotball www.fotball.altaif.no 2 Stolthet, prestasjoner og utvikling «Å tenne ildsjeler» Høsten 2009 begynte ballen å rulle

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE

PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN + VEILEDERE Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold KLUBB/LEDERKOMITEEN Sandefjord 30.01.2015 PROTOKOLL KLUBB/LEDERKOMITEEN

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen

Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Forslag til ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen Prosjektbeskrivelse for pilot 2017 Bakgrunn I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere i 10 utvalgte kretser

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for 2009

Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen Kopi til: Fotballkretsene Vår ref: 280959v1 9. februar 2008 Utlysning av utviklingsmidler for 2009 Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har kommet til enighet

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

Norges Håndballforbund Region Midt-Norge. Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Norges Håndballforbund Region Midt-Norge Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play 2 2 Klubbledermøte Trondheim Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Agenda Velkommen, presentasjon Mål og Handlingsplan

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016

Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Årsberetning Gjelleråsen IF Fotball 2016 Styrets oppsummering Det har vært avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Styrets sammensetning har vært; Leder: Leif Brandeggen Nestleder: Janne Haugen Styremedlem:

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015 Troms Fotballkrets Kurs/utdanningstilbud Høst 2015 Troms Fotballkrets kurstilbud for høst 2015 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Handlingsplan 2014-2020

Handlingsplan 2014-2020 Boccia venner. Det er en fornøyelse å presentere handlingsplanen for landslaget for perioden 2014-2020 som jeg håper kan bli vedtatt på seksjonstyret for boccia og teppecurling. Handlingsplanen staker

Detaljer