Sportsplan for Flint Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Flint Fotball"

Transkript

1 Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede.

2 Innhold 1 Organisasjonen side Fotballstyret side Sportslig Utvalg side 3 2 Sportslige mål side Overordnet klubbmål side Overordnet lagsmål side. 4 3 Fair Play side 5 4 Spillerutvikling side 5 5 Trenerutvikling side 6 6 Talent-/Utviklingsgrupper side Intercity satsing side 6 7 Skyving/hospitering/rullering side Kjøreregler (ved bruk av spillere på flere lag) side 7 8 Bruk av overårige spillere ved cup deltakelse side 8 9 Lagsammensetting side 8 10 Barnefotballen (6 12 år) side Treningsmengde side Prinsipper i barnefotballen side Prosedyre ved anmodning om etablering av ekstralag side Generell info fra Barnefotballen side Ungdomsfotballen (13 16 år) side Lagapparatets oppgaver i ungdomsfotballen side Smågutter (13 14 år) side Gutter (15 16 år) side Jenter 13/14 år side Jenter 15/16 år side Voksenfotballen (17 33 år og eldre) side Juniorlag (17 19 år) og rekruttlag side Juniorlag side Rekruttlag (spillere eldre enn 19 år som ikke får A-lagsspill) side A-lag (herrer) side A-lag (damer) side Treningstilbud for alle side 13 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 2

3 1 Organisasjonen 1.1 Fotballstyret FOTBALLSTYRET KIOSK SPORTSLIG UTVALG BARNE- FOTBALLEN ØKONOMI CUPER Fotballstyret er det øverste styrende organet i Flint Fotball. 1.2 Sportslig Utvalg Sportslig Utvalg har Sportslig leder som representant i Fotballstyret. Sportslig leder velges av årsmøtet for 2 år om gangen, mens øvrige medlemmer utvelges fortløpende av Sportslig Utvalg. Representantene som sitter i Sportslig Utvalg får tildelt ulike ansvarsområder. Sportslig Utvalg er styrets forlengede arm når det gjelder sportslig styring og utvikling i klubben. SU har mandat/myndighet til å iverksette tiltak basert på klubbens Sportsplan som er vedtatt av fotballstyret. Barneutvalget velger selv en representant til Sportslig Utvalg. Representantene i Sportslig Utvalg for 2014 Representanter: Telefon: E-postadresse: Oppgave: Espen H. Røkaas Sportslig leder Kjell Chr. Andersen Kontraktansvarlig/Overganger Tom Evan Hansen Lagspåmelding/Sekretær Finn Zachariasen A-laget/8. divisjon/junior Runar Olsen Alle jentelag Rikard Demer G Rune Syvertsen G Frank Haugli G Vegard Vinje G Barne Utvalget For Barneutvalget Haakon Andersen Konfliktløser Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 3

4 2 Sportslige mål 2.1 Overordnet klubbmål Flint Fotball sin visjon er: Flint for alle - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Sammen med denne visjonen, og det å være en «Fair Play»-klubb, så har Flint Fotball har følgende hovedmålsettinger: IL Flint Fotball skal rekruttere flest mulig spillere til eget A-lag som har mål om å etablere seg i toppen av 3. divisjon. Vi ønsker å være den klubben i Vestfold som avgir flest spillere til norsk toppfotball. G 16-laget skal kvalifisere seg til interkretsspill og være blant Vestfolds tre beste lag. I jente/damefotball er det primære mål å stille lag i alle klasser. Sportsplanens mål evalueres etter hver sesong. 2.2 Overordnet lagsmål Herrenes A-lag skal være i toppen i 3. divisjon. Flint fotball skal arbeide for å etablere et A-lag for damer. Gutter 16-1 skal være blant Vestfolds tre beste i interkrets. Jenter 16-1 har mål om å kvalifisere seg til interkrets. Gutter 14-1 skal sikte mot interkretsspill, da det er en god utviklingsarena. Jenter 14 har mål om å kvalifisere seg til interkrets. Sportslig Utvalg oppfordrer det enkelte lag til å sette egne sportslige og sosiale mål. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 4

5 3 Fair Play I Flint er det viktig å etablere gode trenings- og spillerholdninger hos alle så tidlig som mulig. Alle spillere og ledere skal ha kollektivt ansvar for innsats, lojalitet, åpenhet og disiplin. Rasisme skal aktivt forebygges. Lagledelsen har hovedansvar for utvikling av både laget og den enkelte spiller. Flints spillere og lagledere skal alltid opptre positivt overfor dommere, motspillere og medspillere. Banning skal aktivt forebygges. Lagledere skal ikke røyke på trening eller på laglederbenken. Røyking og snus skal aktivt motarbeides i Flint. Flint vil konkretisere «Fair Play» i klubben. Flint sine spillere skal alltid gjøre «Fair Play»-hilsen før og etter kampene. Flint vil fremover arbeide videre med: Fair Play-foreldrevettregler. Fair Play på skolen, turneringer og fotballskole. Fair Play-holdningskontrakter for spillere og ledere. Fair Play-konkurranse internt i klubben. 4 Spillerutvikling IL Flint Fotball vil kontinuerlig arbeide for bedret kvalitet på spillerutviklingen. Vi ønsker å starte et prosjekt som skal sikre gode og «standardiserte» treninger for alle spillere i Flint fra barnefotball gjennom ungdomsfotballen og videre inn i seniorsatsingen. Vi vil ha et aktivt holdningsskapende arbeid (se punkt 3 Fair Play). Vi vil legge til rette for spillerutvikling gjennom egen talentgruppe, rullering og hospitering og evt. permanent skyving. De beste spillerne får tilbud fra bylag og kretslag via IL Flint Fotball skal ha et differensiert tilbud: I barnefotballen skal alle få tilbud om ekstra frivillige treninger. De beste spillerne skal få trene og spille på høyere nivå (skyving/rullering/hospitering se senere). Alle spillere bør ha mulighet for dobbelt så mange treninger i forhold til antall kamper. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 5

6 5 Trenerutvikling Flint Fotball vil arbeide for bedret trenerkompetanse. I barnefotballen skal trenerne være rekruttert fra foreldregruppen. Flint Fotball hjelper til med utdanning og oppfølging. I ungdomsfotballen er Flint Fotball behjelpelig med å skaffe kvalifiserte trenere. For A-lag, rekruttlag og juniorlag ansetter Flint, ved Sportslig Utvalg, kvalifiserte trenere. Trenerne er forpliktet til å følge Flint Fotball sin Sportsplan. Det er Sportslig Utvalg, evt. styret i klubben, som avgjør disputter/diskusjoner. Flint arrangerer regelmessige trenersamlinger/trenerforum. Klubben ønsker at alle trenere tar trenerutdanning, og så langt det er mulig så vil Flint finansiere, helt eller delvis, denne typen utdanning. Flints Sportslige leder og eventuelt klubbens spillerutvikler/trenerkoordinator holder tett kontakt med trenerne for at vi skal kunne gi spillerne så gode utviklingsmuligheter som mulig. 6 Talent-/Utviklingsgrupper Spillere i alderen år med de beste holdningene og ferdighetene tas ut til talentgrupper i regi av SF Fotball og Vestfold Fotball Krets. Flint Fotball har i tillegg valgt å sette fokus på spillerne fra «nr. 4 10» i egne utviklingsgrupper. Dette gjøres via treninger en gang pr. uke, fredager. Sportslig leder og årgangens hovedtrener avgjør hvem som skal delta i utviklingsgruppene. Uttak til de eksterne talentgruppene gjøres utenfor klubben. Flint Fotball skal ha en egen keepertreningsgruppe med egen trener. Utviklingsgruppenes trener kan, i samråd med Sportslig Utvalg, invitere med spillere fra samarbeidsklubber. 6.1 Intercity satsing Flint Fotball ønsker å gi et ekstra tilbud til de beste/mest talentfulle spillerne i G14 og G16 med egne treningssamlinger hvor det også åpnes for hospitering fra andre klubber. Kjøreregler for Intercity satsningen er under utarbeidelse og blir nedfelt i eget dokument godkjent av fotballstyre. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 6

7 7 Skyving/hospitering/rullering Flint som klubb går foran det enkelte lag. Flint Fotball definerer følgende som lag i ungdomsfotballen; J/G 13, J/G 14 og J/G 16. Trenerne (og eventuelt spillerutvikler) skal velge ut spillere som skal få tilbud om å trene og spille kamper på høyere nivå. Skyving vil si at en spiller er fast spiller på høyere nivå, hospitering at spilleren for en periode spiller på høyere nivå, og rullering vil si at spilleren av og til spiller på høyere nivå og ellers på eget lag. Skyving er mest aktuelt i ungdomsfotballen. Hospitering og rullering kan gjøres i alle aldersgrupper, og skal av hensyn til spillerutvikling prioriteres. Skyving, hospitering og rullering skal alltid skje etter konkret samarbeid mellom de aktuelle trenerne, og etter retningslinjer fra Sportslig Utvalg. 7.1 Kjøreregler (ved bruk av spillere på flere lag) A-lagstrener disponerer de spillerne han vil, men må ta kontakt med vedkommende spillers trener før direkte kontakt med spiller. Dersom en spiller deltar på flere lag må trenerne beslutte hva som er vedkommende spillers hovedlag. Vedkommende spillers hovedtrener har ansvar for spillerens totalbelastning. Spillerens trenere skal kommunisere mht bruk av spilleren. Det skal ikke være direkte kontakt med spilleren før trenerne har snakket sammen. Treningene med hovedlaget er viktigst, mens trening med andre lag kommer i tillegg. Det skal minst være en dags spillefri før kamp med spillerens hovedlag, men spilleren kan spille på et annet lag dagen etter kamp med hovedlaget. Kamp med spillerens annetlag går foran trening med hovedlaget. Eventuelle uenigheter bringes inn for Sportslig Utvalg, som avgjør. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 7

8 8 Bruk av overårige spillere ved cup deltakelse Ved deltakelse i enkelte cuper, spesielt utenlandske cuper som for eksempel Dana Cup, så tillates det bruk av et begrenset antall overårige spillere. Flint gir åpning for at man kan bruke overårige spillere, men dette under forutsetning av at det er informert/forankret i både spiller- og foreldregrupper i god tid i forkant av turneringen. Dersom en spiller skal spille på to lag (forskjellige årganger) i samme turnering, så skal dette være avtalt på forhånd, og spiller skal gjøre dette under hele cupen (ikke bare hvis det ene laget er slått ut). 9 Lagsammensetning Treningsgrupper I Flint anbefales storgruppemodellen fra første års ungdomsfotball (J/G 13). Storgruppemodellen betyr at det i hver årgang normalt skal være felles treningstid (minimum en gang pr. uke) og noen felles sosiale tiltak. Dersom det er over 30 spillere i kullet, anbefales to treningsgrupper, men fortsatt drift så langt som mulig etter storgruppeprinssippet. Kampgrupper Fra første års ungdomsfotball (J/G 13) skal det deles inn i lag basert på ferdigheter og holdninger. SU anbefaler for J/G 13 å ha en stamme på 6-8 spillere som spiller de fleste 1. lagskamper, mens det rulleres på de øvrige plassene. Anslagsvis bør ca. 20 spillere være involvert i 1. lags kamper i løpet av sesongen. For eldre lag vil det være naturlig å spisse i økende grad. Generelt Det skal være åpne linjer mellom lagene, både mellom første- og andrelag i samme årgang, og mellom årgangene. Inndeling i treningsgruppe og uttak av lag skal skje etter innsats, holdninger, treningsmengde og ferdigheter. Jo eldre spillere, desto mer vekt på holdninger og ferdigheter. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 8

9 10 Barnefotballen (6 12 år) Trenerne skal være rekruttert fra foreldregruppen. Flint Fotball hjelper til med utdanning og oppfølging, aktivitetslederkurs og eksterne og interne trenersamlinger. Se pkt. 4 og Treningsmengde 6-7 år: 1 trening per uke + mulighet for 1 frivillig 8-12 år: 2 treninger per uke + mulighet for 1 frivillig trening. I sesong: kamp + lagstrening + frivillig trening Det åpnes for flere frivillige treninger Prinsipper i barnefotballen Alle skal få mye spilletid i kampene. Miljø og trivsel prioriteres. Flint åpner for skyving, hospitering og rullering for spillere med spesielt gode ferdigheter og holdninger. Dette er mest aktuelt de siste årene. Det er utarbeidet egne retningslinjer for lagapparatet se Flint Fotball sine hjemmesider! 10.3 Prosedyre ved anmodning om etablering av ekstralag Dersom et lag eller en årgang opplever å ha mange spillere som ikke får tilstrekkelig med sportslige utfordringer innenfor egen årgang, kan det på bestemte vilkår søkes til barneutvalget og Sportslig Utvalg om etablering av ett eller flere ekstralag i en årgang over. Det er utarbeidet egen prosedyre for slik søknad, hvor følgende punkter er sentrale: Det må dokumenteres at laget kan hevde seg på normalt nivå for den årgangen ekstralaget skal spille. Ekstralag bør påmeldes nivå A i årsklassen over. Ekstralaget skal være et tillegg og ikke en erstatning for det ordinære årgangslaget. Ekstralaget skal være årsgangsforankret. Valg av spillere til ekstralaget skal skje på bakgrunn av holdninger, ferdigheter, modenhet og innsats. Det er ikke aktuelt å bruke kun ferdighet som kriterium. Sportslig Utvalg anbefaler etablering av ekstralag (11 lag) siste år i barnefotball. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 9

10 10.4 Generell info fra Barnefotballen Barneutvalget har utarbeidet sin veileder: BF-Veileder.pdf Barneutvalgets egne hjemmesider: Flint Barnefotball (BF) Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 10

11 11 Ungdomsfotballen (13 16 år) 11.1 Lagapparatets oppgaver i ungdomsfotballen Det er foreldrenes ansvar at hvert lag i ungdomsfotballen har lagleder(e). Disse velges årlig på foreldremøte. Lagleder er lagets administrative leder, og har ansvar for at alt det praktiske rundt laget fungerer, herunder navnelister, budsjett og informasjon til foreldre og spillere. Lagleder/trener har ansvar for lagets fellesutstyr, for eksempel drakter og baller, og har ansvar for å påse at nødvendig utstyr er tilstede til kamper og treninger. Sportslig utvalg har utarbeidet detaljert beskrivelse av lagapparatets oppgaver (under revisjon) se Flint Fotball sine hjemmesider Smågutter (13 14 år) Flint Fotball er behjelpelig med å engasjere kvalifiserte trenere. Flint skal legge til rette for minst tre aktiviteter per uke hele året, inkludert kamper. Storgruppemodellen anvendes så langt det er praktisk mulig. Spillerne med de beste holdningene og ferdighetene får tilbud om å delta på ukentlig Talentgruppe for åringer. Flint tar ut lag basert på holdninger og ferdigheter. Det skal være fokus på prestasjon, deretter resultat Gutter (15 16 år) Flint Fotball er behjelpelig med å engasjere kvalifiserte trenere. Flint skal legge til rette for fire aktiviteter per uke hele året, inkludert kamper, for treningsgruppe 1 og minst tre aktiviteter per uke hele året, inkludert kamper, for treningsgruppe 2. De to årgangene organiseres etter årlige beslutninger fra Sportslig Utvalg. Gutter 16-1 stiller til en hver tid med de beste spillerne fra de to årgangene. Gutter 16-1 skal ha som målsetting å være blant Vestfolds tre beste lag. Flint skal stille med minst tre guttelag hvert år (så sant forutsetningen er tilstede for dette). Spillerne med de beste holdningene og ferdighetene får tilbud om å delta på ukentlig Talentgruppe for åringer. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 11

12 11.4 Jenter 13/14 år Flint Fotball er behjelpelig med å engasjere kvalifiserte trenere. Flint skal legge til rette for 2 3 aktiviteter hver uke hele året, inkludert kamper. Flint skal ha minst ett jentelag i årsklassen iht kretsens klasseinndeling. Det skal være fokus på prestasjon, deretter resultat. Spillerne med de beste holdningene og ferdighetene får tilbud om å delta på ukentlig Talentgruppe for åringer Jenter 15/16 år Flint Fotball er behjelpelig med å engasjere kvalifiserte trenere. Flint skal legge til rette for 3 4 aktiviteter hver uke hele året, inkludert kamper. Flint skal ha minst ett jentelag i årsklassen iht kretsens klasseinndeling. Det skal være fokus på prestasjon, deretter resultat. Spillerne med de beste holdningene og ferdighetene får tilbud om å delta på ukentlig Talentgruppe for åringer. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 12

13 12 Voksenfotballen (17 33 år og eldre) 12.1 Juniorlag (17 19 år) og rekruttlag Juniorlag Kvalifisert trener ansettes av Flint Fotball. Det skal gis et tilbud om minst 3 treninger per uke Rekruttlag (spillere eldre enn 19 år som ikke får A-lagsspill) Kvalifisert trener ansettes av Flint Fotball. Rekruttlaget består av spillere fra A-stall og jr-stallen. Hjelpetreneren for A-laget skal i utgangspunktet lede rekruttlaget. Prioritering av spillere gjøres av A-lagstrener og juniortrener. Ved uenighet om prioritering av spillere har Sportslig Utvalg avgjørende myndighet A-lag (herrer) Kvalifiserte trenere ansettes av Flint Fotball. Målsetting: Toppen av 3. divisjon. Treningsmengde: Minst 4 aktiviteter per uke. Det skal ikke være betalt å spille fotball i Flint, så Flint dekker kun kostnader i forbindelse med kamper og trening A-lag (damer) Kvalifiserte trenere ansettes av Flint Fotball. Målsetting: Å skape og opprettholde et varig tilbud til senior damespillere i Flint. Treningsmengde: 2 3 aktiviteter per uke Treningstilbud for alle Flint skal forsøke å legge til rette for at voksne spillere som ikke ønsker å satse på A-laget, skal få tilbud om trening og seriespill. Såfremt det er mulig vil det gis tilbud om minst to treninger per uke. Lagene er selv ansvarlig for å engasjere trener. Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Side 13

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN FOR FLINT FOTBALL 2016

SPORTSPLAN FOR FLINT FOTBALL 2016 SPORTSPLAN FOR FLINT FOTBALL 2016 FLINT FOR ALLE VI VINNER SAMMEN 1 Organisasjonen side 4 1.1 Fotballstyret side 4 1.2 Sportslig Utvalg side 4 2 Mål side 6 2.1 Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Under revisjon for 2016 Versjon 08.12.15 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 www.ilflint.no

Detaljer

FLINT TØNSBERG AIL-FOTBALL

FLINT TØNSBERG AIL-FOTBALL SPORTSPLAN FLINT TØNSBERG AIL-FOTBALL 2017 FLINT FOR ALLE VI VINNER SAMMEN INNHOLD 1 Organisasjon 4 1.1 Fotballstyret 4 1.2 Sportslig Utvalg 4 2 Mål 6 2.1 Misjon hva er Flint 6 2.2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb

Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Sportslige retningslinjer for Søgne Fotballklubb Innledning Søgne Fotballklubb skal være en breddeklubb hvor alle spillerne skal spille på lag tilpasset sitt nivå. SFK skal fremstå som en klubb hvor førstelagene

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Herrer A-lag Herrer er det kvalitetsmessig beste laget i Elverum Fotball. Laget har som ambisjon i første omgang å etablere seg i 2 div. Dette understøttes som Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan

T E R T N E S I D R E T T S L A G. Sportsplan Sportsplan 1. Generelt (TFH) er en bredde- og satsingsklubb, med nedslagsfelt i nordre bydel og hovedfokus på Tertnes-området. TFH sin sportslige hovedmålsetning er å rekruttere egne spillere til eget

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

KLUBBKVELD STRØMSGODSET TOPPFOTBALL 08.11.2015. Oppsummering etter tiltaket

KLUBBKVELD STRØMSGODSET TOPPFOTBALL 08.11.2015. Oppsummering etter tiltaket KLUBBKVELD STRØMSGODSET TOPPFOTBALL 08.11.2015 Oppsummering etter tiltaket Tekst sendt i mail 18.nov 2015 til alle klubbene etter møtet: Viktigst nå er nomineringen til EA 2016 som har en frist 1. desember

Detaljer