Handlingsplan Norges Fotballforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015"

Transkript

1 Handlingsplan Norges Fotballforbund

2

3 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball 8 Norges Fotballforbunds kjerneområder 10 Breddefotball 10 Barnefotball 11 Ungdomsfotball 13 Voksenfotball 15 Klubben 17 Toppfotball 22 Landslagene 23 Toppklubb menn/kvinner 25 Spillerutvikling år 28 Dommerutvikling 30 Trenerutvikling 31 Lederutvikling 33 Konkurransene 34 Strukturer og eierskap 35 Konkurranser 36 Forvaltning 37 3

4 Kjære fotballvenner Det er en fornøyelse å presentere handlingsplanen for perioden som ble vedtatt på fotballtinget, etter en god, engasjerende og målrettet debatt. Handlingsplanen staker ut kursen for fotball-norge, og er resultatet av en omfattende og involverende prosess. De mange forslag, diskusjoner og kreative innspill er en styrke for oss alle. Det viser et brennende ønske om utvikling på alle plan. Fotball er Norges største frivillige organisasjon og det går en linje helt fra de internasjonale fora til keeperen på jenter 8 år. De overordnende rammer settes av FIFA og UEFA og linjen går videre til NFF via kretsene og ut til klubb og lagene med spillere, foreldre og frivillige. Det er viktig for alle parter at kommunikasjonen går begge veier langs linjen. Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at den foreliggende handlingsplan vil være en god retningsviser for mer og bedre aktivitet i alle ledd i hele fotballfamilien. Gjennom 2011 har det vært en prosess i organisasjonen for å tydeliggjøre prioriteringer for NFF de neste fire årene. De fire områdene presenteres innledningsvis i denne planen. Handlingsplanen for vil gi hele fotball-norge et løft og er et godt verktøy for å gjøre fotball-hverdagen på alle plan bedre, enklere og morsommere. Yngve Hallén Fotballpresident 4

5 De fire satsningsområdene Fair play Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play handler om overordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre mennesker, symbolisert gjennom fair play hilsen på fotballbanen. Hendelser i topp- og breddefotballen, både på bane og i klubb, viser oss behovet for å samles om et tydelig sett med verdier. I den kommende periode skal fair play arbeidet styrkes og gis ytterligere oppmerksomhet. Internasjonale resultater Resultatene internasjonalt er det mest synlige sluttprodukt av arbeidet som gjøres daglig innen bredde- og toppfotballen i Norge. Resultatene på A-nivå har vært svingende. Et viktig langsiktig virkemiddel for å forbedre resultatene har vært å øke antall tiltak på aldersbestemte landslag. Et høyt antall tiltak skal opprettholdes fordi fremtidens toppspillere må være internasjonalisert gjennom landskamper for å kunne prestere på det høyeste nivå. Et annet viktig virkemiddel er å styrke kvaliteten i vår hjemlige liga. Toppklubbene har de siste årene benyttet seg av flere unge spillere. Det er en positiv utvikling fordi spilletid både nasjonalt og internasjonalt er viktig for å heve prestasjonene. Norske toppdommere har i de siste årene gjort seg positivt bemerket i UEFAs og FIFAs turneringer. Rekruttering NFF er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. I barnefotballårene spiller en stor andel av barna fotball. I ungdomsårene faller en del fra. Tiltak for å rekruttere og beholde spillere, trenere og ledere skal gis høy prioritet. Forhold som ulike spillformer, differensiering på feltet samt leder- og trenerkompetanse skal vektlegges. Flest mulig skal spille lengst mulig og med best mulig kvalitet. Dette innebærer også inkludering av alle grupperinger i lokalsamfunnet. Fotballen skal være åpen for alle uansett kjønn, alder, funksjonsnivå og seksuell orientering. Et tydelig verdiarbeid skal bidra til å sikre denne åpenheten. Lederutvikling Klubbene som et fundament for aktivitet skal utvikles. NFF skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke klubbene. Rollen som leder i klubben er sentral. Målet er å rekruttere og sikre kompetanse og kontinuitet på ledersiden i alle våre klubber. Klubbens ledelse utvikler og legger til rette for strukturer som skal sikre god og riktig aktivitet i topp- og breddeklubber. Kompetente ledere blir en avgjørende faktor. NFF vil prioritere lederen gjennom nettverksbygging, lederutdanning og ulike samlinger. 5

6 Norges Fotballforbunds verdisett Visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Norges Fotballforbund vil: Være blant de fremste breddenasjoner i verden Utvikle høy kompetanse i alle ledd innen toppfotballen som medfører at vi kan konkurrere med de beste 6

7 Verdier Fair play Alle som er opptatte av fotball, må bidra til å ta vare på fotballens grunnleggende verdier. Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer. Etikk og moral skal være et fundament for Norges Fotballforbunds (NFFs) organisasjons- og forretningsmessige arbeid. Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Etiske spørsmål skal være en naturlig del av våre utdanningsprogram samtidig som det skal arbeides for at våre profiler fremstår som gode forbilder. Aktivitetsverdier NFFs aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Mer og bedre aktivitet skal være ledende begreper i organisasjonen. Fotball er en viktig bidragsyter til folkehelsearbeidet. Klubbene skal være samarbeidspartnere for lokalt folkehelsearbeid. Trygghet Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Glede Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer - trening, konkurranser og det sosiale livet rundt fotballen. Respekt Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena. Likeverd Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotballen. 7

8 Organisasjonsverdier Organisasjonen skal arbeide etter følgende grunnleggende organisasjonsprinspipper: Deltakelse og involvering Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i beslutningsprosesser. Lovstyring Styringen av organisasjonen skal være forutsigbar med grunnlag i vedtatte lover og regler. Likebehandling og inkludering Sikre at medlemmer blir behandlet på en rettferdig og inkluderende måte. Åpenhet Organisasjonens prosesser og beslutninger skal være åpne for innsyn. Tilbakemeldinger Tilrettelegge for god dialog og rask respons på henvendelser. Samspill topp- og breddefotball Norges Fotballforbund (NFF) ser på samspillet mellom topp- og breddefotball som svært viktig for organisasjonen. Den gjensidige gleden, inspirasjonen og avhengigheten i aktivitetene er en styrke som skal sikre vekst og framgang. NFF vil styrke rekrutteringen, beholde alle aktive i fotballfamilien lengst mulig og utvikle best mulig spillere til toppklubbene og landslag. Idrettsglede, engasjement og økt kvalitet i breddefotballen vil toppfotballen ha glede av. Gode resultater i toppfotballen vil alltid være en inspirasjon for aktive og frivillige i breddefotballen. Topp- og breddefotball skal gå hånd i hånd. Samfunn/ rekruttering Norges Fotballforbund Breddefotball Klubben Toppfotball kompetanse: trener/leder 8

9 Vennskap og forbrødring: Handshake for Peace er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Nobels Fredssenter. Etter kampen tar dommer imot lagkapteinene og utfører et handshake - takk for kampen - der de møttes før kamp for myntkast. Handshake for Peace er en forlengelse av norsk fotballs fair play program og vil i sin form sette søkelyset på vennskap og forbrødring. Bildet viser Morten Gamst Pedersen og Aron Mokoena etter Norges kamp mot Sør Afrika i 2009, den første offisielle åpningen av et VM stadion på afrikansk jord i Rustenburg. Bildet har en sterkt symbolverdi og var en av inspirasjonskildene til handshakeritualet. FIFA skal innføre handshakeprosedyren i alle sine mesterskap fra Foto: Trond Tandberg 9

10 Norges Fotballforbunds Toppfotball kjerneområder Breddefotball Breddefotball Breddefotball Samfunn Klubben NFF Aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer er det sentrale i organisasjonen. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser, utfordrer hverandre og opplever mestring. Sentralt i tilretteleggingen for all aktivitet er klubben. I handlingsplanen er klubben løftet fram som det viktigste fundamentet i organisasjonen og støtter opp under breddefotballens tre målområder. Barnefotball (6-12 år) Ungdomsfotball (13-19 år) Voksenfotball 10

11 Barnefotball I lokalmiljøer over hele landet er store deler av befolkningen involvert i barnefotballens aktivitet. Dette symboliserer noe av barnefotballens enorme kraft og posisjon i Norge. Det at «alle spiller fotball» er noe Norges Fotballforbund (NFF) skal være stolte av og jobbe aktivt for å opprettholde. Det store antallet fotballspillende barn utfordrer organisasjonen i å legge til rette for god aktivitet. Målene NFF arbeider etter skal sikre god kvalitet i aktivitetene på feltet. Barnefotballens hovedmål er: Gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser. NFFs utvidede breddeformel gir klubbene føringen + + Trygghet Utfordringer Mestring = Trivsel og Utvikling Barnefotball skal kjennetegnes ved: Trygge sosiale rammer Fair play Gode mestringsopplevelser Et differensiert treningstilbud Et jevnbyrdig kamptilbud Kampene foregår i nærmiljøet Spilleren skal bli sett av de voksne rundt laget At man tilstreber at: Alle skal spille mye i kamp Unngå topping av lag og selektering Alle skal få utfordringer Rene gutte- og jentelag så langt det er mulig Smålagsspill Aktiviteten på feltet er forankret i NFFs nasjonale rammeplan Hovedmål for perioden Øke kompetanse på trenere og kvalitet på treningsarbeidet Tilby et differensiert treningstilbud i klubbene Skape et jevnbyrdig serie- og kamptilbud tilpasset alle barn Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Spillernes opplevelse av jevnbyrdighet i trening og kamp Kvalitet på treningsøktene i klubb Det store antallet aktive utfordrer oss på å utdanne nok trenere til våre lag. God og riktig aktivitet krever kompetente trenere. NFF ønsker å forsterke innsatsen i perioden Stimulere klubbene til å organisere treninger med hele årskull og mellom årskull. Tilby et turneringsog seriesystem som fremmer jevnbyrdighet Trenerne skal ha gjennomført delkurs 1 i trener C- lisensen. Et minimumskrav til trenere er å ha gjennomført NFFs barnefotballkveld NFFs nasjonale rammeplaner skal gjøres tilgjengelig for trenerne Etablere et system for kartlegging av trenerkompetanse Styrke NFFs veilederkorps 11

12 Sesonglengden i seriespillet er kort Et jevnbyrdig seriesystem Innføre seriestart medio april og avslutte medio oktober som minstekrav i alle kretser Organisere seriene med formål om å øke andelen jevne kamper Differensiert treningstilbud i klubbene Differensiering i trening og jevnbyrdighet i kamp NFF tilbyr maler for varianter av fotball ekstra tilbud NFF skal utvikle maler for FFO -tilbud Tilpasning av treningsinnholdet og hospiteringsordninger ut i fra spillernes forutsetninger har en sentral plass i klubbens planverk Barns muligheter til å drive allsidig aktivitet og være aktiv innenfor flere idretter Fotball skal tilbys som en helårsidrett NFF skal være tydelige på verdien av at barn kan være aktive innenfor flere idretter Flest mulig skal spille mest mulig Antall spillere som møter til kamp bør ikke være mer enn åtte for 5-er fotball og ti for 7-er fotball Rekruttering av jenter til fotballfamilien kan forsterkes i noen områder av landet Etablere jenteprosjekter i kretser hvor deltakelsen ligger under nasjonal norm Tilpassede kampformer Prøve ut ulike kampformer i turneringsspill, herunder treer + keeper og treer mot småmål Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede 12

13 Ungdomsfotball Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. Ungdomsfotballens store mangfold og de aktives ulike behov og ønsker utfordrer organisasjonen til å legge godt nok til rette for riktig aktivitet. Organisasjonen skal utvikle spillere og ivareta det store antallet ungdom som ønsker mestringsopplevelser og trivsel. Tilbudet ungdommene får skal være differensiert og tilpasset de ulike behovene til gruppen. Norges Fotballforbund (NFF) har en unik mulighet for positiv påvirkning på ungdommen gjennom den aktiviteten som fotballen representerer. Verdiene i organisasjonen og det sosiale fellesskapet er en støtte i den enkeltes vei mot voksenlivet. Ungdomsfotballen skal også legge til rette for spillere med ambisjoner og forutsetninger for å nå toppfotballnivå. Ungdomsfotball skal kjennetegnes ved: Et differensiert trenings- og kamptilbud Fair play Medbestemmelse og involvering i fotballhverdagen for spillerne Et godt rammeverk for riktig og god aktivitet Kompetente trenere og ledere At det legges til rette for spillere som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere At kretsene er pådriver og tilrettelegger i spillerutviklingsarbeidet for aldersgruppen år At det legges til rette for turneringsformer tilpasset ungdom som ikke ønsker å delta i ordinært seriespill. Hovedmål for perioden Flest mulig, lengst mulig og best mulig Sikre gode forutsetninger for at spillere og trenere kan utvikle seg i sitt lokalmiljø Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Kamptilbudet i ungdomsfotballen skal være tilpasset ferdigheter og behov NFF skal arbeide aktivt for å unngå frafallet i ungdomsfotballen Styrke 7-er fotballens posisjon i 13-års klassen Prøve ut og vurdere 9-er fotball for 14- åringer Tilby serie- og turneringsspill; 5 - er og 7- er Styrke og videreutvikle et differensiert treningsog kamptilbud Tilby et differensiert opplegg som treffer spillere med høye ambisjoner Individuell oppfølging av enkeltspillere 13

14 NFFs spillerutviklingsmodell skal styrkes gjennom tettere samarbeid mellom toppklubber, kretser og sentrale breddeklubber. Gi et ekstra tilbud til talenter for å beholde dem i sine lokale klubber lengst mulig Kvalitet på treningsøktene Alle klubber skal ha minimum en trener med UEFA B-lisens Trenerne skal ha gjennomført trener C- lisensen. Et minimumskrav til trenere er å ha gjennomført NFFs ungdomsfotballkveld Tilby spesialopplegg for keepere Klubbene skal ha trenerkrefter med kompetanse på keeperutvikling. En trener skal ha Keepertrenerkurs 2 Dårlig oppførsel overfor dommere og motspillere Fair play skal være en del av klubbens og trenerens daglige ansvar. Fair play programmet skal være en del av klubbens rammeverk Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede 14

15 Voksenfotball Voksenfotball i Norges Fotballforbund (NFF) defineres som all fotballaktivitet fra 19 år med unntak av landslagsfotball, Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien. Målgruppen har et enormt mangfold, fra ambisiøse klubber på nivået under toppfotballen og til ulike lavterskeltilbud. Voksenfotball skal kjennetegnes ved: Seriesystem som vektlegger prestasjonsutvikling for dem som har ambisjoner og forutsetninger Klubbene på 2. og 3. divisjon nivå menn og 1. divisjon kvinner er sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljøer Fair play At helse, mosjon og sosialt fellesskap skal være en viktig motivasjon for deltakelse At voksenfotballen er viktig miljøfaktor og et flaggskip i lokalmiljøet Det finnes lavterskeltilbud i et livslangt perspektiv Tilrettelegging for ulike spillformer Hovedmål for perioden Tilrettelegge seriestruktur ut fra forutsetninger, ønsker og nivå Knytte sentrale breddeklubber til kretsens arbeid med kompetanseutvikling Være en arena for mosjon, helsebringende aktivitet og en ivaretakelse av sosiale relasjoner Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Styrke klubbene i 2. og 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner som drivkrefter i utviklingsarbeidet Videreutvikle 3. divisjon som et godt regionalt tilbud Utvikle klubbene til å bli modeller i sitt nærområde gjennom god struktur på spillerutvikling, trener- og ledersiden Samarbeid mellom krets, topp- og breddeklubb NFF skal være pådriver for at klubbene uvikler sine stadionanlegg etter gjeldende retningslinjer 3. divisjon skal utvikles til et kvalitativt godt serietilbud på regionsnivå. Videreutvikle turneringsbestemmelser for 3.divisjon Øke antall senior- og old boys/girls spillere Tilby fotball som sosial aktivitet i et folkehelsemessig perspektiv Prøve ut ulike spill-, serie- og turneringsformer for senior- og old boys /girls spillere Innføre organisert mosjonsfotball 15

16 Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede Utvikle futsal som et vintertilbud NFF skal organisere futsal på en måte som fremmer vekst i aktivitetene 16

17 Klubben Klubben er fundamentet for all fotballaktivitet. Tillitsvalgte i klubbene legger ned tid og ressurser for å skape en god klubbhverdag for medlemmene. Motivasjonen er fellesskap og idrettsglede. Klubben er viktig og er sentral i tilretteleggingen av god aktivitet. En klubb med god styring og struktur sikrer kontinuitet på ledersiden og god rekruttering og utvikling for sine aktive. God styring betyr at klubben har gode planer og strategier og tydelige rolleavklaringer. Av den grunn har Klubben som sjef blitt innført som et nytt begrep i fotballfamilien. Utdanning og kompetanse er viktige bærebjelker i Norges Fotballforbund (NFF). Flere tusen tillitsvalgte deltar årlig på kurs for å videreutvikle sin kompetanse til det beste for de aktive. NFF har valgt å legge viktige utdanningsområder i breddefotballen som trener-, leder- og dommerutvikling inn under Klubben. Signalet er å ha et bevisst forhold til utdanning og kompetanse. Det er NFF sitt ansvar å tilby god kvalitet i utdanningen. Utdanningstilbudene går i fotballinjen; UEFA NFF sentralt fotballkretsene klubbene. For klubben er gode hverdagsanlegg avgjørende for både rekruttering og trivsel. Klubbhuset, treningsbaner og kamparenaer skal holde god nok kvalitet til fortsatt økt rekruttering i organisasjonen og til økt trivsel for aktive og tillitsvalgte. Klubben må ha et aktivt forhold til utvikling av idrettsanlegget. Klubben som sjef kjennetegnes gjennom: Samfunns- og verdiarbeid: Ved å være en aktør i lokalsamfunnet på en måte som er med på å styrke fotballens omdømme både lokalt og nasjonalt Organisasjonen: Ved å ha en ryddig organisasjonsstruktur med tydelig rolle- og ansvarsdeling Sportslig rammeverk: Ved å ha en sportsplan som brukes og gir føringer for trenerne Kompetanse og rekruttering: Ved å ha en helhetlig plan for utdanning og utvikling. Tre fagområder er sentrale: Dommer Trener Leder Anleggsutvikling: Ved å ivareta sin virksomhet gjennom kort- og langsiktig strategisk planarbeid for eget fotballanlegg 1 1 Et fotballanlegg forstås som den infrastruktur som klubbens aktivitetsnivå har behov for. Herunder klubbhus, baneforhold og andre nødvendige fasiliteter. Fotballanlegget skal tilfredsstille de krav som gjelder for klubbens aktivitetsnivå gjennom gjeldende regelverk. Hovedmål for perioden Styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid som fundament for aktivitet Klubben som sjef! Innføre et kvalitetsklubbsystem Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Klubben: Samfunns- og verdiarbeid Bevisstheten om fair play i klubben og rundt lagets kamper Fotballens samfunnsansvar Internasjonalt samfunnsansvar Hvert lag skal gjennomgå fair play - reglene før hver sesong med foreldre, trenere og spillere Kampverter skal være synlige i forbindelse med lagets kamper 17

18 Utfordre klubbene til å etablere en fair play ansvarlig Turneringsarrangør skal ha kampverter for å få godkjent turnering NFF skal være aktive i lokalsamfunnene for å utvikle nærmiljøanlegg Fotball skal være et lavterskeltilbud til alle, og folkehelseperspektivet skal fremmes av NFF Ungdom skal engasjeres i verdi- og holdningsarbeid lokalt. Integrering, respekt og likeverd, trafikksikkerhet og forebygging av rus er sentrale områder NFF skal bidra internasjonalt med sin kompetanse på breddefotball. Kompetanseoverføringen skal skje i samarbeid med Utenriksdepartementet og Norad. Det nasjonale fotballforbundet skal være NFFs lokale partner Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede Utvikle futsal som et vintertilbud NFF skal organisere futsal på en måte som fremmer vekst i aktivitetene Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Klubben: Organisasjonen Klubbene har behov for et administrativt og sportslig rammeverk Verdi- og utviklingsarbeidet i klubb Klubbene skal ha en sportsplan og klubbhåndbok NFF skal tilby klubbene en administrativ veileder for klubbdrift og maler for sportsplaner NFF skal utvikle og implementere et kvalitetsklubbsystem en veileder for verdi, struktur og sportslig standard i klubbene 18

19 Antall kvinner som ledere og trenere i klubb Øke antall jenter i fotballen Rekruttere flere kvinnelige ledere og trenere til klubben Utfordre klubber uten jentelag til å organisere lag Sikre fotballdeltakelse innenfor trygge rammer NFF skal ha klare og praksisnære retningslinjer på områder som trafikksikkerhet, doping, alkohol, seksuelle overgrep og trakassering Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Sportslig rammeverk Sikre fotballaktiviteter i tråd med NFFs retningslinjer Samarbeid med skoler Styrke klubben gjennom klubbutviklingsprosesser, nettverksbygging og utvikling av møteplasser Prøve ut ulike samarbeidsmodeller for skolefritidsordninger Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Kompetanse og rekruttering Trenerkompetanse i barnefotballen Tilgang til NFFs trenerutdanning Klubben skal gjennomføre en barnefotballkveld for sine trenere og ledere hvert år Legge til rette for at alle trenerne i klubben som ønsker det, kan ta C-lisens Utvikle samarbeidet med sentrale klubber om utdanning Rollen som barnefotballansvarlig og trenerutvikler i klubb skal videreutvikles 19

20 Antall kvinnelige trenere Alle kretsene skal gjennomføre egne trenerkurs for jenter på UEFA C-lisens nivå Frafall i ungdomsfotballen Ha økt fokus på klubben og foreldrenes bidrag til å bygge sosiale rammer rundt lagene Differensiering av trenings- og kamptilbud har en selvfølgelig plass i klubbens planverk Gjennomføre NFFs ungdomsfotballkveld Rekruttere og styrke lederrollene i klubb Antall deltakere på NFFs lederkurs NFFs nye lederkursstige skal promoteres overfor klubbene Tilby erfarings- og utviklingsnettverk for ledere i klubbene NFF skal sette i gang tiltak for å rekruttere ungdom til lederroller i klubb Alternative organiseringsformer for lederkursene skal prøves ut Rekruttering -, videreutvikling - og oppfølging av dommere Antall kvinnelige dommere Oppfølging av nye dommere NFF skal støtte klubbene til å etablere en dommerkontakt Opprette registreringssystem av klubbdommere Utdanne kvalifiserte veiledere og instruktører til de ulike nivåene innen dømming Opprette talentgrupper i kretsene for dommere med ambisjoner NFF skal utvikle en web basert ressursbase for dommere Minimum 20 % av nye rekrutteringsdommere skal være jenter Fadderordninger for dommere skal settes i gang i alle kretser 20

21 Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Anleggsutvikling Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater. Grusbaner kan legges om, og nye arealer kan utnyttes Rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner Kapasiteten på spillflater i storbyområdene Klubbenes kjennskap til NFFs anleggskompetanse Tilgjengelighet til kunstgressflater i vinterhalvåret Utendørsanlegg skal prioriteres: Kunstgress 11-er, kunstgress 7- er, balløkker og ballbinger er de sentrale anleggene NFF skal tilby klubbene veiledning og støtte i arbeidet med rehabilitering av eksisterende kunstgressflater Utarbeide spesifikke strategier og handlingsplaner for storbyområdene NFF skal forsterke formidlingen av de gode eksemplene og videreutvikle manualer og driftsplaner Videreutvikle praktiske løsninger for drift av kunstgressbaner om vinteren Dugnad i Svene IL: På vei mot ny kunstgressbane og fritidspark på Stevningsmogen i Flesberg kommune, med dugnadstimer av 400 ildsjeler og totalt 51 maskiner. 21

22 Toppfotball Toppfotball Toppfotball Breddefotball Samfunn Toppklubb NFF Toppfotball er definert som all landslagsfotball, Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien. Norges Fotballforbunds (NFFs) toppfotballkultur skal kjennetegnes ved at det skapes gode resultater for både landslag og klubb i de internasjonale konkurranser som til enhver tid spilles. Toppfotballen i Norge skal være samlet, kompetansedrevet og nyskapende, og den skal hele tiden jakte på konkurransefortrinn. Aktørene innen toppfotballen er forbilder. Det skal jobbes bevisst med fair play. Alle skal opptre med respekt for med-, motspillere og dommere både på og utenfor banen. Sammen skal NFF og toppklubbene videreutvikle og utveksle verdensklasse kompetanse på spillerutvikling, som gjør trenere og spillere i stand til å utvikle og utnytte sine prestasjonspotensial. Toppfotballen kan vi dele inn i følgende målområder: Landslagene Toppklubbene Spillerutvikling Kompetanse 22

23 Landslagene Med landslagene menes A-menn, A-kvinner og aldersbestemte landslag. Dette er en viktig arena for internasjonalisering av spillere, og hvor de skal prestere på høyeste nivå for å oppnå gode resultater i de mesterskap som arrangeres i FIFA og UEFA regi. Landslagsfotballen skal kjennetegnes ved: En tydelig felles filosofi Høy kompetanse i utviklingsarbeidet En tydelig Fair play profil Hovedmål for perioden A-landslaget menn: Kvalifisere seg til VM sluttspill 2014 og EM sluttspill 2016 og være blant de 25 beste på FIFA rankingen A-landslaget kvinner: Ta medalje i EM sluttspill 2013 og nå kvartfinale VM 2015 og være blant de 10 beste på FIFA rankingen U21: Spille play-off om å kvalifisere seg til EM sluttspill 2013 og 2015 G17 og G19: Kvalifisere seg årlig til eliterunde og ett av lagene en gang til EM sluttspill J17 og J19: Kvalifisere seg til EM sluttspill, og ett av lagene skal kvalifisere seg til VM sluttspill Forberede fremtidens spillere på kravene til internasjonal toppfotball Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: A-landslag menn Norge skal nå sluttspill Til enhver tid ha spillere som spiller jevnlig i de 10 beste ligaene i Europa Mange nok spillere til internasjonalt nivå Spille på alle internasjonale datoer med A- landslaget Etablere ligalandslag Øke antall spilte landskamper på aldersbestemt nivå (internasjonalisere fremtidens toppspillere) Trenings- og forberedelsessenter for landslagene Sette i gang en prosess for utviklingen av Campus Norway, et nasjonalt senter for våre landslag 23

24 Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: A-landslag kvinner Få fram flere spillere på høyt internasjonalt nivå Ha et høyt tiltaksnivå hver sesong og møte de beste Ha høy nok kvalitet i trenings- og kamphverdagen Etablere en tydeligere toppidrettskultur hos våre beste spillere Til enhver tid ha tre-seks spillere som spiller jevnlig i gode internasjonale ligaer Stipendordning for spillerne grunnlag for tilrettelegging i hverdagen Tett oppfølging i hverdagen av de beste Tydeliggjøre krav og forventninger til en toppidrettsutøver Trenings- og forberedelsessenter for landslagene Sette i gang en prosess for utviklingen av Campus Norway, et nasjonalt senter for våre landslag Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Aldersbestemte landslag Gi nok internasjonale erfaringer pr år til mange nok spillere Ha en tydelig rød tråd gjennom alle landslag Få utnyttet erfaringer gjort på den internasjonale arena i klubbhverdagen Etablere en toppidrettskultur hos våre beste spillere Spille minst 10 landskamper pr år på aldersbestemte landslag Gjennom landslagsfora utvikle felles forståelse for måten det ønskes å spille på og løse roller i laget. Det må forankres i klubb Utnytte analyseteknologien til å forsterke utviklingsmål i samspill landslag - klubb -spiller Tydeliggjøre krav og forventninger til en toppidrettsutøver Fysisk nivå ift internasjonale krav Gjennomføre et fysisk prosjekt i samspill med Toppfotballsenteret/OLT med forankring i klubb 24

25 Toppklubb menn/kvinner Med toppklubb menes Tippeliga, Adeccoliga, Toppserien og deres ledere og trenere. Det jobbes daglig på denne arenaen for å utvikle ferdigheter på individuelt og lagsnivå for å kunne prestere best mulig i egen liga. De beste deltar i UEFAs turneringer. Kvaliteten på toppklubbenes trenere og ledere må utvikles. Toppklubbfotballen skal kjennetegnes ved: Stabile utviklingsstrukturer Trenere med høy kompetanse Høy kvalitet i treningsarbeidet Bærekraftig økonomi Kompetent ledelse over tid Strukturert erfaringsdeling mellom klubbene En tydelig Fair play profil Slik at de fremstår som kompetansesentra for fotballutvikling i sitt område. Hovedmål for perioden Den langsiktige internasjonale ambisjonen er å etablere tippeligaen blant de 12 beste på UEFAs klubbranking. I handlingsplan perioden er målet å løfte klubbene til 20. plass på denne rankingen På herresiden skal en-to klubber hvert år nå gruppespillet i en av UEFAs turneringer På kvinnesiden skal ett lag nå kvartfinale i UEFAs turnering Klubbene skal utvikles til sterke organisasjoner med tilstrekkelig ressurser og riktig kompetanse Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Toppklubb menn Legge til rette for klubbene som til enhver tid skal spille kvalifisering til UEFAs turneringer Ha kompetente personer innen utvikling sport over tid Ha en bærekraftig klubbøkonomi Kontinuitet på ledersiden Styrke omdømmet til toppfotballen Utvikle modell for å optimalisere forberedelsene til Champions League og Europa League Videreutvikle internasjonale klubbturneringer som Copa del Sol og La Manga Cup Gjennom utviklingsmidlene gi tilskudd til stillinger som jobber med utvikling Skape gode utviklingsmiljøer for egne trenere internt i egen klubb og mellom klubbene Toppfotballsenteret ut til klubbene, utveksling av kompetanse, beste praksis, tilpasset de strategier og mål klubben og norsk fotball har 25

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer