Handlingsplan Norges Fotballforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015"

Transkript

1 Handlingsplan Norges Fotballforbund

2

3 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball 8 Norges Fotballforbunds kjerneområder 10 Breddefotball 10 Barnefotball 11 Ungdomsfotball 13 Voksenfotball 15 Klubben 17 Toppfotball 22 Landslagene 23 Toppklubb menn/kvinner 25 Spillerutvikling år 28 Dommerutvikling 30 Trenerutvikling 31 Lederutvikling 33 Konkurransene 34 Strukturer og eierskap 35 Konkurranser 36 Forvaltning 37 3

4 Kjære fotballvenner Det er en fornøyelse å presentere handlingsplanen for perioden som ble vedtatt på fotballtinget, etter en god, engasjerende og målrettet debatt. Handlingsplanen staker ut kursen for fotball-norge, og er resultatet av en omfattende og involverende prosess. De mange forslag, diskusjoner og kreative innspill er en styrke for oss alle. Det viser et brennende ønske om utvikling på alle plan. Fotball er Norges største frivillige organisasjon og det går en linje helt fra de internasjonale fora til keeperen på jenter 8 år. De overordnende rammer settes av FIFA og UEFA og linjen går videre til NFF via kretsene og ut til klubb og lagene med spillere, foreldre og frivillige. Det er viktig for alle parter at kommunikasjonen går begge veier langs linjen. Det er alltid utfordrende å få planer omsatt i praksis, men det er vårt håp at den foreliggende handlingsplan vil være en god retningsviser for mer og bedre aktivitet i alle ledd i hele fotballfamilien. Gjennom 2011 har det vært en prosess i organisasjonen for å tydeliggjøre prioriteringer for NFF de neste fire årene. De fire områdene presenteres innledningsvis i denne planen. Handlingsplanen for vil gi hele fotball-norge et løft og er et godt verktøy for å gjøre fotball-hverdagen på alle plan bedre, enklere og morsommere. Yngve Hallén Fotballpresident 4

5 De fire satsningsområdene Fair play Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play handler om overordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre mennesker, symbolisert gjennom fair play hilsen på fotballbanen. Hendelser i topp- og breddefotballen, både på bane og i klubb, viser oss behovet for å samles om et tydelig sett med verdier. I den kommende periode skal fair play arbeidet styrkes og gis ytterligere oppmerksomhet. Internasjonale resultater Resultatene internasjonalt er det mest synlige sluttprodukt av arbeidet som gjøres daglig innen bredde- og toppfotballen i Norge. Resultatene på A-nivå har vært svingende. Et viktig langsiktig virkemiddel for å forbedre resultatene har vært å øke antall tiltak på aldersbestemte landslag. Et høyt antall tiltak skal opprettholdes fordi fremtidens toppspillere må være internasjonalisert gjennom landskamper for å kunne prestere på det høyeste nivå. Et annet viktig virkemiddel er å styrke kvaliteten i vår hjemlige liga. Toppklubbene har de siste årene benyttet seg av flere unge spillere. Det er en positiv utvikling fordi spilletid både nasjonalt og internasjonalt er viktig for å heve prestasjonene. Norske toppdommere har i de siste årene gjort seg positivt bemerket i UEFAs og FIFAs turneringer. Rekruttering NFF er Norges største barne- og ungdomsorganisasjon. I barnefotballårene spiller en stor andel av barna fotball. I ungdomsårene faller en del fra. Tiltak for å rekruttere og beholde spillere, trenere og ledere skal gis høy prioritet. Forhold som ulike spillformer, differensiering på feltet samt leder- og trenerkompetanse skal vektlegges. Flest mulig skal spille lengst mulig og med best mulig kvalitet. Dette innebærer også inkludering av alle grupperinger i lokalsamfunnet. Fotballen skal være åpen for alle uansett kjønn, alder, funksjonsnivå og seksuell orientering. Et tydelig verdiarbeid skal bidra til å sikre denne åpenheten. Lederutvikling Klubbene som et fundament for aktivitet skal utvikles. NFF skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke klubbene. Rollen som leder i klubben er sentral. Målet er å rekruttere og sikre kompetanse og kontinuitet på ledersiden i alle våre klubber. Klubbens ledelse utvikler og legger til rette for strukturer som skal sikre god og riktig aktivitet i topp- og breddeklubber. Kompetente ledere blir en avgjørende faktor. NFF vil prioritere lederen gjennom nettverksbygging, lederutdanning og ulike samlinger. 5

6 Norges Fotballforbunds verdisett Visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle Norges Fotballforbund vil: Være blant de fremste breddenasjoner i verden Utvikle høy kompetanse i alle ledd innen toppfotballen som medfører at vi kan konkurrere med de beste 6

7 Verdier Fair play Alle som er opptatte av fotball, må bidra til å ta vare på fotballens grunnleggende verdier. Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer. Etikk og moral skal være et fundament for Norges Fotballforbunds (NFFs) organisasjons- og forretningsmessige arbeid. Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Etiske spørsmål skal være en naturlig del av våre utdanningsprogram samtidig som det skal arbeides for at våre profiler fremstår som gode forbilder. Aktivitetsverdier NFFs aktiviteter bygger på verdiene trygghet, glede, respekt og likeverd. Mer og bedre aktivitet skal være ledende begreper i organisasjonen. Fotball er en viktig bidragsyter til folkehelsearbeidet. Klubbene skal være samarbeidspartnere for lokalt folkehelsearbeid. Trygghet Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Glede Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer - trening, konkurranser og det sosiale livet rundt fotballen. Respekt Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena. Likeverd Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotballen. 7

8 Organisasjonsverdier Organisasjonen skal arbeide etter følgende grunnleggende organisasjonsprinspipper: Deltakelse og involvering Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta i beslutningsprosesser. Lovstyring Styringen av organisasjonen skal være forutsigbar med grunnlag i vedtatte lover og regler. Likebehandling og inkludering Sikre at medlemmer blir behandlet på en rettferdig og inkluderende måte. Åpenhet Organisasjonens prosesser og beslutninger skal være åpne for innsyn. Tilbakemeldinger Tilrettelegge for god dialog og rask respons på henvendelser. Samspill topp- og breddefotball Norges Fotballforbund (NFF) ser på samspillet mellom topp- og breddefotball som svært viktig for organisasjonen. Den gjensidige gleden, inspirasjonen og avhengigheten i aktivitetene er en styrke som skal sikre vekst og framgang. NFF vil styrke rekrutteringen, beholde alle aktive i fotballfamilien lengst mulig og utvikle best mulig spillere til toppklubbene og landslag. Idrettsglede, engasjement og økt kvalitet i breddefotballen vil toppfotballen ha glede av. Gode resultater i toppfotballen vil alltid være en inspirasjon for aktive og frivillige i breddefotballen. Topp- og breddefotball skal gå hånd i hånd. Samfunn/ rekruttering Norges Fotballforbund Breddefotball Klubben Toppfotball kompetanse: trener/leder 8

9 Vennskap og forbrødring: Handshake for Peace er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Nobels Fredssenter. Etter kampen tar dommer imot lagkapteinene og utfører et handshake - takk for kampen - der de møttes før kamp for myntkast. Handshake for Peace er en forlengelse av norsk fotballs fair play program og vil i sin form sette søkelyset på vennskap og forbrødring. Bildet viser Morten Gamst Pedersen og Aron Mokoena etter Norges kamp mot Sør Afrika i 2009, den første offisielle åpningen av et VM stadion på afrikansk jord i Rustenburg. Bildet har en sterkt symbolverdi og var en av inspirasjonskildene til handshakeritualet. FIFA skal innføre handshakeprosedyren i alle sine mesterskap fra Foto: Trond Tandberg 9

10 Norges Fotballforbunds Toppfotball kjerneområder Breddefotball Breddefotball Breddefotball Samfunn Klubben NFF Aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer er det sentrale i organisasjonen. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser, utfordrer hverandre og opplever mestring. Sentralt i tilretteleggingen for all aktivitet er klubben. I handlingsplanen er klubben løftet fram som det viktigste fundamentet i organisasjonen og støtter opp under breddefotballens tre målområder. Barnefotball (6-12 år) Ungdomsfotball (13-19 år) Voksenfotball 10

11 Barnefotball I lokalmiljøer over hele landet er store deler av befolkningen involvert i barnefotballens aktivitet. Dette symboliserer noe av barnefotballens enorme kraft og posisjon i Norge. Det at «alle spiller fotball» er noe Norges Fotballforbund (NFF) skal være stolte av og jobbe aktivt for å opprettholde. Det store antallet fotballspillende barn utfordrer organisasjonen i å legge til rette for god aktivitet. Målene NFF arbeider etter skal sikre god kvalitet i aktivitetene på feltet. Barnefotballens hovedmål er: Gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser. NFFs utvidede breddeformel gir klubbene føringen + + Trygghet Utfordringer Mestring = Trivsel og Utvikling Barnefotball skal kjennetegnes ved: Trygge sosiale rammer Fair play Gode mestringsopplevelser Et differensiert treningstilbud Et jevnbyrdig kamptilbud Kampene foregår i nærmiljøet Spilleren skal bli sett av de voksne rundt laget At man tilstreber at: Alle skal spille mye i kamp Unngå topping av lag og selektering Alle skal få utfordringer Rene gutte- og jentelag så langt det er mulig Smålagsspill Aktiviteten på feltet er forankret i NFFs nasjonale rammeplan Hovedmål for perioden Øke kompetanse på trenere og kvalitet på treningsarbeidet Tilby et differensiert treningstilbud i klubbene Skape et jevnbyrdig serie- og kamptilbud tilpasset alle barn Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Spillernes opplevelse av jevnbyrdighet i trening og kamp Kvalitet på treningsøktene i klubb Det store antallet aktive utfordrer oss på å utdanne nok trenere til våre lag. God og riktig aktivitet krever kompetente trenere. NFF ønsker å forsterke innsatsen i perioden Stimulere klubbene til å organisere treninger med hele årskull og mellom årskull. Tilby et turneringsog seriesystem som fremmer jevnbyrdighet Trenerne skal ha gjennomført delkurs 1 i trener C- lisensen. Et minimumskrav til trenere er å ha gjennomført NFFs barnefotballkveld NFFs nasjonale rammeplaner skal gjøres tilgjengelig for trenerne Etablere et system for kartlegging av trenerkompetanse Styrke NFFs veilederkorps 11

12 Sesonglengden i seriespillet er kort Et jevnbyrdig seriesystem Innføre seriestart medio april og avslutte medio oktober som minstekrav i alle kretser Organisere seriene med formål om å øke andelen jevne kamper Differensiert treningstilbud i klubbene Differensiering i trening og jevnbyrdighet i kamp NFF tilbyr maler for varianter av fotball ekstra tilbud NFF skal utvikle maler for FFO -tilbud Tilpasning av treningsinnholdet og hospiteringsordninger ut i fra spillernes forutsetninger har en sentral plass i klubbens planverk Barns muligheter til å drive allsidig aktivitet og være aktiv innenfor flere idretter Fotball skal tilbys som en helårsidrett NFF skal være tydelige på verdien av at barn kan være aktive innenfor flere idretter Flest mulig skal spille mest mulig Antall spillere som møter til kamp bør ikke være mer enn åtte for 5-er fotball og ti for 7-er fotball Rekruttering av jenter til fotballfamilien kan forsterkes i noen områder av landet Etablere jenteprosjekter i kretser hvor deltakelsen ligger under nasjonal norm Tilpassede kampformer Prøve ut ulike kampformer i turneringsspill, herunder treer + keeper og treer mot småmål Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede 12

13 Ungdomsfotball Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. Ungdomsfotballens store mangfold og de aktives ulike behov og ønsker utfordrer organisasjonen til å legge godt nok til rette for riktig aktivitet. Organisasjonen skal utvikle spillere og ivareta det store antallet ungdom som ønsker mestringsopplevelser og trivsel. Tilbudet ungdommene får skal være differensiert og tilpasset de ulike behovene til gruppen. Norges Fotballforbund (NFF) har en unik mulighet for positiv påvirkning på ungdommen gjennom den aktiviteten som fotballen representerer. Verdiene i organisasjonen og det sosiale fellesskapet er en støtte i den enkeltes vei mot voksenlivet. Ungdomsfotballen skal også legge til rette for spillere med ambisjoner og forutsetninger for å nå toppfotballnivå. Ungdomsfotball skal kjennetegnes ved: Et differensiert trenings- og kamptilbud Fair play Medbestemmelse og involvering i fotballhverdagen for spillerne Et godt rammeverk for riktig og god aktivitet Kompetente trenere og ledere At det legges til rette for spillere som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere At kretsene er pådriver og tilrettelegger i spillerutviklingsarbeidet for aldersgruppen år At det legges til rette for turneringsformer tilpasset ungdom som ikke ønsker å delta i ordinært seriespill. Hovedmål for perioden Flest mulig, lengst mulig og best mulig Sikre gode forutsetninger for at spillere og trenere kan utvikle seg i sitt lokalmiljø Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Kamptilbudet i ungdomsfotballen skal være tilpasset ferdigheter og behov NFF skal arbeide aktivt for å unngå frafallet i ungdomsfotballen Styrke 7-er fotballens posisjon i 13-års klassen Prøve ut og vurdere 9-er fotball for 14- åringer Tilby serie- og turneringsspill; 5 - er og 7- er Styrke og videreutvikle et differensiert treningsog kamptilbud Tilby et differensiert opplegg som treffer spillere med høye ambisjoner Individuell oppfølging av enkeltspillere 13

14 NFFs spillerutviklingsmodell skal styrkes gjennom tettere samarbeid mellom toppklubber, kretser og sentrale breddeklubber. Gi et ekstra tilbud til talenter for å beholde dem i sine lokale klubber lengst mulig Kvalitet på treningsøktene Alle klubber skal ha minimum en trener med UEFA B-lisens Trenerne skal ha gjennomført trener C- lisensen. Et minimumskrav til trenere er å ha gjennomført NFFs ungdomsfotballkveld Tilby spesialopplegg for keepere Klubbene skal ha trenerkrefter med kompetanse på keeperutvikling. En trener skal ha Keepertrenerkurs 2 Dårlig oppførsel overfor dommere og motspillere Fair play skal være en del av klubbens og trenerens daglige ansvar. Fair play programmet skal være en del av klubbens rammeverk Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede 14

15 Voksenfotball Voksenfotball i Norges Fotballforbund (NFF) defineres som all fotballaktivitet fra 19 år med unntak av landslagsfotball, Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien. Målgruppen har et enormt mangfold, fra ambisiøse klubber på nivået under toppfotballen og til ulike lavterskeltilbud. Voksenfotball skal kjennetegnes ved: Seriesystem som vektlegger prestasjonsutvikling for dem som har ambisjoner og forutsetninger Klubbene på 2. og 3. divisjon nivå menn og 1. divisjon kvinner er sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljøer Fair play At helse, mosjon og sosialt fellesskap skal være en viktig motivasjon for deltakelse At voksenfotballen er viktig miljøfaktor og et flaggskip i lokalmiljøet Det finnes lavterskeltilbud i et livslangt perspektiv Tilrettelegging for ulike spillformer Hovedmål for perioden Tilrettelegge seriestruktur ut fra forutsetninger, ønsker og nivå Knytte sentrale breddeklubber til kretsens arbeid med kompetanseutvikling Være en arena for mosjon, helsebringende aktivitet og en ivaretakelse av sosiale relasjoner Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Styrke klubbene i 2. og 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner som drivkrefter i utviklingsarbeidet Videreutvikle 3. divisjon som et godt regionalt tilbud Utvikle klubbene til å bli modeller i sitt nærområde gjennom god struktur på spillerutvikling, trener- og ledersiden Samarbeid mellom krets, topp- og breddeklubb NFF skal være pådriver for at klubbene uvikler sine stadionanlegg etter gjeldende retningslinjer 3. divisjon skal utvikles til et kvalitativt godt serietilbud på regionsnivå. Videreutvikle turneringsbestemmelser for 3.divisjon Øke antall senior- og old boys/girls spillere Tilby fotball som sosial aktivitet i et folkehelsemessig perspektiv Prøve ut ulike spill-, serie- og turneringsformer for senior- og old boys /girls spillere Innføre organisert mosjonsfotball 15

16 Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede Utvikle futsal som et vintertilbud NFF skal organisere futsal på en måte som fremmer vekst i aktivitetene 16

17 Klubben Klubben er fundamentet for all fotballaktivitet. Tillitsvalgte i klubbene legger ned tid og ressurser for å skape en god klubbhverdag for medlemmene. Motivasjonen er fellesskap og idrettsglede. Klubben er viktig og er sentral i tilretteleggingen av god aktivitet. En klubb med god styring og struktur sikrer kontinuitet på ledersiden og god rekruttering og utvikling for sine aktive. God styring betyr at klubben har gode planer og strategier og tydelige rolleavklaringer. Av den grunn har Klubben som sjef blitt innført som et nytt begrep i fotballfamilien. Utdanning og kompetanse er viktige bærebjelker i Norges Fotballforbund (NFF). Flere tusen tillitsvalgte deltar årlig på kurs for å videreutvikle sin kompetanse til det beste for de aktive. NFF har valgt å legge viktige utdanningsområder i breddefotballen som trener-, leder- og dommerutvikling inn under Klubben. Signalet er å ha et bevisst forhold til utdanning og kompetanse. Det er NFF sitt ansvar å tilby god kvalitet i utdanningen. Utdanningstilbudene går i fotballinjen; UEFA NFF sentralt fotballkretsene klubbene. For klubben er gode hverdagsanlegg avgjørende for både rekruttering og trivsel. Klubbhuset, treningsbaner og kamparenaer skal holde god nok kvalitet til fortsatt økt rekruttering i organisasjonen og til økt trivsel for aktive og tillitsvalgte. Klubben må ha et aktivt forhold til utvikling av idrettsanlegget. Klubben som sjef kjennetegnes gjennom: Samfunns- og verdiarbeid: Ved å være en aktør i lokalsamfunnet på en måte som er med på å styrke fotballens omdømme både lokalt og nasjonalt Organisasjonen: Ved å ha en ryddig organisasjonsstruktur med tydelig rolle- og ansvarsdeling Sportslig rammeverk: Ved å ha en sportsplan som brukes og gir føringer for trenerne Kompetanse og rekruttering: Ved å ha en helhetlig plan for utdanning og utvikling. Tre fagområder er sentrale: Dommer Trener Leder Anleggsutvikling: Ved å ivareta sin virksomhet gjennom kort- og langsiktig strategisk planarbeid for eget fotballanlegg 1 1 Et fotballanlegg forstås som den infrastruktur som klubbens aktivitetsnivå har behov for. Herunder klubbhus, baneforhold og andre nødvendige fasiliteter. Fotballanlegget skal tilfredsstille de krav som gjelder for klubbens aktivitetsnivå gjennom gjeldende regelverk. Hovedmål for perioden Styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid som fundament for aktivitet Klubben som sjef! Innføre et kvalitetsklubbsystem Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Klubben: Samfunns- og verdiarbeid Bevisstheten om fair play i klubben og rundt lagets kamper Fotballens samfunnsansvar Internasjonalt samfunnsansvar Hvert lag skal gjennomgå fair play - reglene før hver sesong med foreldre, trenere og spillere Kampverter skal være synlige i forbindelse med lagets kamper 17

18 Utfordre klubbene til å etablere en fair play ansvarlig Turneringsarrangør skal ha kampverter for å få godkjent turnering NFF skal være aktive i lokalsamfunnene for å utvikle nærmiljøanlegg Fotball skal være et lavterskeltilbud til alle, og folkehelseperspektivet skal fremmes av NFF Ungdom skal engasjeres i verdi- og holdningsarbeid lokalt. Integrering, respekt og likeverd, trafikksikkerhet og forebygging av rus er sentrale områder NFF skal bidra internasjonalt med sin kompetanse på breddefotball. Kompetanseoverføringen skal skje i samarbeid med Utenriksdepartementet og Norad. Det nasjonale fotballforbundet skal være NFFs lokale partner Gi et tilbud til funksjonshemmede Kretsene skal støtte utviklingen av tilbud til funksjonshemmede Utvikle futsal som et vintertilbud NFF skal organisere futsal på en måte som fremmer vekst i aktivitetene Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Klubben: Organisasjonen Klubbene har behov for et administrativt og sportslig rammeverk Verdi- og utviklingsarbeidet i klubb Klubbene skal ha en sportsplan og klubbhåndbok NFF skal tilby klubbene en administrativ veileder for klubbdrift og maler for sportsplaner NFF skal utvikle og implementere et kvalitetsklubbsystem en veileder for verdi, struktur og sportslig standard i klubbene 18

19 Antall kvinner som ledere og trenere i klubb Øke antall jenter i fotballen Rekruttere flere kvinnelige ledere og trenere til klubben Utfordre klubber uten jentelag til å organisere lag Sikre fotballdeltakelse innenfor trygge rammer NFF skal ha klare og praksisnære retningslinjer på områder som trafikksikkerhet, doping, alkohol, seksuelle overgrep og trakassering Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Sportslig rammeverk Sikre fotballaktiviteter i tråd med NFFs retningslinjer Samarbeid med skoler Styrke klubben gjennom klubbutviklingsprosesser, nettverksbygging og utvikling av møteplasser Prøve ut ulike samarbeidsmodeller for skolefritidsordninger Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Kompetanse og rekruttering Trenerkompetanse i barnefotballen Tilgang til NFFs trenerutdanning Klubben skal gjennomføre en barnefotballkveld for sine trenere og ledere hvert år Legge til rette for at alle trenerne i klubben som ønsker det, kan ta C-lisens Utvikle samarbeidet med sentrale klubber om utdanning Rollen som barnefotballansvarlig og trenerutvikler i klubb skal videreutvikles 19

20 Antall kvinnelige trenere Alle kretsene skal gjennomføre egne trenerkurs for jenter på UEFA C-lisens nivå Frafall i ungdomsfotballen Ha økt fokus på klubben og foreldrenes bidrag til å bygge sosiale rammer rundt lagene Differensiering av trenings- og kamptilbud har en selvfølgelig plass i klubbens planverk Gjennomføre NFFs ungdomsfotballkveld Rekruttere og styrke lederrollene i klubb Antall deltakere på NFFs lederkurs NFFs nye lederkursstige skal promoteres overfor klubbene Tilby erfarings- og utviklingsnettverk for ledere i klubbene NFF skal sette i gang tiltak for å rekruttere ungdom til lederroller i klubb Alternative organiseringsformer for lederkursene skal prøves ut Rekruttering -, videreutvikling - og oppfølging av dommere Antall kvinnelige dommere Oppfølging av nye dommere NFF skal støtte klubbene til å etablere en dommerkontakt Opprette registreringssystem av klubbdommere Utdanne kvalifiserte veiledere og instruktører til de ulike nivåene innen dømming Opprette talentgrupper i kretsene for dommere med ambisjoner NFF skal utvikle en web basert ressursbase for dommere Minimum 20 % av nye rekrutteringsdommere skal være jenter Fadderordninger for dommere skal settes i gang i alle kretser 20

21 Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: KLUBBEN: Anleggsutvikling Fremme aktivitet gjennom å gi tilgang til nye kunstgressflater. Grusbaner kan legges om, og nye arealer kan utnyttes Rehabilitering av eksisterende kunstgressbaner Kapasiteten på spillflater i storbyområdene Klubbenes kjennskap til NFFs anleggskompetanse Tilgjengelighet til kunstgressflater i vinterhalvåret Utendørsanlegg skal prioriteres: Kunstgress 11-er, kunstgress 7- er, balløkker og ballbinger er de sentrale anleggene NFF skal tilby klubbene veiledning og støtte i arbeidet med rehabilitering av eksisterende kunstgressflater Utarbeide spesifikke strategier og handlingsplaner for storbyområdene NFF skal forsterke formidlingen av de gode eksemplene og videreutvikle manualer og driftsplaner Videreutvikle praktiske løsninger for drift av kunstgressbaner om vinteren Dugnad i Svene IL: På vei mot ny kunstgressbane og fritidspark på Stevningsmogen i Flesberg kommune, med dugnadstimer av 400 ildsjeler og totalt 51 maskiner. 21

22 Toppfotball Toppfotball Toppfotball Breddefotball Samfunn Toppklubb NFF Toppfotball er definert som all landslagsfotball, Tippeligaen, Adeccoligaen og Toppserien. Norges Fotballforbunds (NFFs) toppfotballkultur skal kjennetegnes ved at det skapes gode resultater for både landslag og klubb i de internasjonale konkurranser som til enhver tid spilles. Toppfotballen i Norge skal være samlet, kompetansedrevet og nyskapende, og den skal hele tiden jakte på konkurransefortrinn. Aktørene innen toppfotballen er forbilder. Det skal jobbes bevisst med fair play. Alle skal opptre med respekt for med-, motspillere og dommere både på og utenfor banen. Sammen skal NFF og toppklubbene videreutvikle og utveksle verdensklasse kompetanse på spillerutvikling, som gjør trenere og spillere i stand til å utvikle og utnytte sine prestasjonspotensial. Toppfotballen kan vi dele inn i følgende målområder: Landslagene Toppklubbene Spillerutvikling Kompetanse 22

23 Landslagene Med landslagene menes A-menn, A-kvinner og aldersbestemte landslag. Dette er en viktig arena for internasjonalisering av spillere, og hvor de skal prestere på høyeste nivå for å oppnå gode resultater i de mesterskap som arrangeres i FIFA og UEFA regi. Landslagsfotballen skal kjennetegnes ved: En tydelig felles filosofi Høy kompetanse i utviklingsarbeidet En tydelig Fair play profil Hovedmål for perioden A-landslaget menn: Kvalifisere seg til VM sluttspill 2014 og EM sluttspill 2016 og være blant de 25 beste på FIFA rankingen A-landslaget kvinner: Ta medalje i EM sluttspill 2013 og nå kvartfinale VM 2015 og være blant de 10 beste på FIFA rankingen U21: Spille play-off om å kvalifisere seg til EM sluttspill 2013 og 2015 G17 og G19: Kvalifisere seg årlig til eliterunde og ett av lagene en gang til EM sluttspill J17 og J19: Kvalifisere seg til EM sluttspill, og ett av lagene skal kvalifisere seg til VM sluttspill Forberede fremtidens spillere på kravene til internasjonal toppfotball Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: A-landslag menn Norge skal nå sluttspill Til enhver tid ha spillere som spiller jevnlig i de 10 beste ligaene i Europa Mange nok spillere til internasjonalt nivå Spille på alle internasjonale datoer med A- landslaget Etablere ligalandslag Øke antall spilte landskamper på aldersbestemt nivå (internasjonalisere fremtidens toppspillere) Trenings- og forberedelsessenter for landslagene Sette i gang en prosess for utviklingen av Campus Norway, et nasjonalt senter for våre landslag 23

24 Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: A-landslag kvinner Få fram flere spillere på høyt internasjonalt nivå Ha et høyt tiltaksnivå hver sesong og møte de beste Ha høy nok kvalitet i trenings- og kamphverdagen Etablere en tydeligere toppidrettskultur hos våre beste spillere Til enhver tid ha tre-seks spillere som spiller jevnlig i gode internasjonale ligaer Stipendordning for spillerne grunnlag for tilrettelegging i hverdagen Tett oppfølging i hverdagen av de beste Tydeliggjøre krav og forventninger til en toppidrettsutøver Trenings- og forberedelsessenter for landslagene Sette i gang en prosess for utviklingen av Campus Norway, et nasjonalt senter for våre landslag Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Aldersbestemte landslag Gi nok internasjonale erfaringer pr år til mange nok spillere Ha en tydelig rød tråd gjennom alle landslag Få utnyttet erfaringer gjort på den internasjonale arena i klubbhverdagen Etablere en toppidrettskultur hos våre beste spillere Spille minst 10 landskamper pr år på aldersbestemte landslag Gjennom landslagsfora utvikle felles forståelse for måten det ønskes å spille på og løse roller i laget. Det må forankres i klubb Utnytte analyseteknologien til å forsterke utviklingsmål i samspill landslag - klubb -spiller Tydeliggjøre krav og forventninger til en toppidrettsutøver Fysisk nivå ift internasjonale krav Gjennomføre et fysisk prosjekt i samspill med Toppfotballsenteret/OLT med forankring i klubb 24

25 Toppklubb menn/kvinner Med toppklubb menes Tippeliga, Adeccoliga, Toppserien og deres ledere og trenere. Det jobbes daglig på denne arenaen for å utvikle ferdigheter på individuelt og lagsnivå for å kunne prestere best mulig i egen liga. De beste deltar i UEFAs turneringer. Kvaliteten på toppklubbenes trenere og ledere må utvikles. Toppklubbfotballen skal kjennetegnes ved: Stabile utviklingsstrukturer Trenere med høy kompetanse Høy kvalitet i treningsarbeidet Bærekraftig økonomi Kompetent ledelse over tid Strukturert erfaringsdeling mellom klubbene En tydelig Fair play profil Slik at de fremstår som kompetansesentra for fotballutvikling i sitt område. Hovedmål for perioden Den langsiktige internasjonale ambisjonen er å etablere tippeligaen blant de 12 beste på UEFAs klubbranking. I handlingsplan perioden er målet å løfte klubbene til 20. plass på denne rankingen På herresiden skal en-to klubber hvert år nå gruppespillet i en av UEFAs turneringer På kvinnesiden skal ett lag nå kvartfinale i UEFAs turnering Klubbene skal utvikles til sterke organisasjoner med tilstrekkelig ressurser og riktig kompetanse Våre utfordringer: Dette prioriterer vi: Toppklubb menn Legge til rette for klubbene som til enhver tid skal spille kvalifisering til UEFAs turneringer Ha kompetente personer innen utvikling sport over tid Ha en bærekraftig klubbøkonomi Kontinuitet på ledersiden Styrke omdømmet til toppfotballen Utvikle modell for å optimalisere forberedelsene til Champions League og Europa League Videreutvikle internasjonale klubbturneringer som Copa del Sol og La Manga Cup Gjennom utviklingsmidlene gi tilskudd til stillinger som jobber med utvikling Skape gode utviklingsmiljøer for egne trenere internt i egen klubb og mellom klubbene Toppfotballsenteret ut til klubbene, utveksling av kompetanse, beste praksis, tilpasset de strategier og mål klubben og norsk fotball har 25

HANDLINGSPLAN 2012-15, NORGES FOTBALLFORBUND Les hele planen her.

HANDLINGSPLAN 2012-15, NORGES FOTBALLFORBUND Les hele planen her. Dokumentet viser målene i handlingsplanen 2012-2015 med en vurdering fra administrasjonen som viser status med fargekoder. Merk: Noen mål er konkrete og lett målbare, andre er mer normative og krever kontinuerlig

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan

Forslag til. Handlingsplan Forslag til Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg Tiltaksplan 2016 Innledning Tiltaksplanen danner rammene for hvilke innsatsområder og tiltak som SFK skal prioritere i 2016. Tiltaksplanen bygger på NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2015 PÅ GRUNNLAG AV HANDLINGSPLAN NFF 2012-2015 Visjon «Fotball for alle» Forord På NFFs forbundsting i Lillestrøm 2012 ble NFFs handlingsplan for perioden 2012 2015 behandlet og besluttet

Detaljer

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater

HAHANDLINGS HANDLINGSPLANEN 2012-2015. Status til forbundstinget 2015. Disposisjon. Prioriteringer i perioden. Fair Play. Internasjonale resultater HANDLINGSPLANEN 2012-2015 HAHANDLINGS Status til forbundstinget 2015 Prioriteringer i perioden Fair Play Fair play er en gjennomgående satsing for NFF. Noen milepæler: - Bærende verdi i kvalitetsklubbkonseptet

Detaljer

Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017

Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017 Tiltaksplan 2018 Forslag til kretstinget 2017 Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2020

Handlingsplan 2014-2020 Boccia venner. Det er en fornøyelse å presentere handlingsplanen for landslaget for perioden 2014-2020 som jeg håper kan bli vedtatt på seksjonstyret for boccia og teppecurling. Handlingsplanen staker

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016

Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016 Tiltaksplan 2017 Forslag til kretstinget 2016 Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet.

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND

HANDLINGSPLAN. Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND HANDLINGSPLAN 2016 2019Forslag til Forbundstinget NORGES FOTBALLFORBUND Foto omslag: Trond Tandberg, Getty Images 1 INNHOLD VISJON... 2 VERDIER... 3 AKTIVITETEN... 5 SAMFUNNSANSVAR... 7 PRESIDENTENS FORORD...

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Strategiplan Strategiplan for Viking Fotballklubb

Strategiplan Strategiplan for Viking Fotballklubb 1 Strategiplan for Viking Fotballklubb 2017-2019 2 1. Innledning Viking Fotballklubb er en tradisjonsrik og stor fotballklubb, med over 1000 medlemmer og 70 lag. I Viking FK er det et samspill mellom topp-

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Madla IL Handlingsplan

Madla IL Handlingsplan Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Madla IL Handlingsplan 2017-2020 27.02.17 1 Forord Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Denne handlingsplanen beskriver satsningsområdene til Madla IL for perioden 2017-2020.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan for spillerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Spillerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Spillerutviklingsutvalg... 6 Ressursgruppe

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015 Troms Fotballkrets Kurs/utdanningstilbud Høst 2015 Troms Fotballkrets kurstilbud for høst 2015 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud Høst 2015 Trener Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Høst 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai 2017 Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl 1 KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplanen beskriver hva all barne-

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll

0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll PROTOKOLL 0.DIVISJON 2016 0.divisjon 2016 Oppfølging av serienes protokoll FORANKRING Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Lov Innføringen av 0.-divisjon er forankret i NFFs Handlingsplan 2011-2015.

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

Strategiplan (revidert mai 2017)

Strategiplan (revidert mai 2017) Strategiplan 2016-2018 (revidert mai 2017) 2 Strategiplan 2016-2018 Innhold 1 Innledning... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Visjon... 4 4 Verdigrunnlag... 5 5 Virksomhetsområder... 5 6 er... 6 #1 Breddefotball...

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle FOLK I BEVEGELSE, 09.12.08 - Fotball for alle: -Flerkulturell bakgrunn -Kjønn seksualitet -Aktivitet tilpasset spillernes forutsetninger

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Strategi Visjon Mål Handlinger

Strategi Visjon Mål Handlinger HANDLINGSPLAN 2010-2015 Strategi Visjon Mål Handlinger 2010-2015 Innhold Innledning:... 4 Sosiale mål... 4 Verdiregler... 4 Om handlingsplan:... 4 Overordnet strategi... 4 Målsetting og visjon... 5 Visjon...

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Kompetanseplan i klubben nivå 1

Kompetanseplan i klubben nivå 1 Kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig i prosessen

Detaljer