K100 Generalentreprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K100 Generalentreprise"

Transkript

1 Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av 6

2 1 Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg Oslo KF, heretter kalt byggherren, innbyr til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole. Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebygg. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 175 skoler og 750 bygninger elever og lærere er daglige brukere av Undervisningsbyggs lokaler. Konkurransen er kunngjort i Doffin og TED ca Anskaffelsen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Dette er en begrenset anbudskonkurranse og vil således følge reglene for gjennomføring av denne typen konkurranser. 2 Om prosjektet Hauketo skole skal rehabiliteres og utvides. Prosjektet omfatter nybygg på ca 1900 m2 og rehabilitering av ca 5100 m2 eksisterende bygningsmasse herunder et svømmeanlegg. Utomhusanlegget er på ca m2. Skolen vil i byggeperioden være lokalisert i skolepaviljonger på skolens område. Det settes store krav til leverandørens forståelse og erfaring med byggevirksomhet tett innpå bygg i drift. Skolepaviljonger etableres av annen leverandør forut for oppstart av byggearbeidene. Fjerning av skolepaviljonger og ferdigstillelse av utomhusanlegg hvor skolepaviljonger er lokalisert i byggeperioden utføres etter overtagelse av selve skolebygget. Orienterende angivelse av fremdrift: Oppstart april 2008 Ferdig råbygg november 2008 Tett hus februar 2009 Ferdig gangbru hovedatkomst til skolen Teknisk ferdigstillelse (bygg klart for innregulering og prøvedrift) september 2009 FDV dokumentasjon Flytting av rigg Fjerning rigg Overtagelse av skolebygget Oppretting av feil og mangler etter overtakelse av skolebygget (Overtagelse av utomhusarbeider) (Oppretting av feil og mangler etter overtakelse av utomhusanlegg) Nærmere angivelse av milepælsdatoer vil bli gitt i tilbudsgrunnlag som sendes prekvalifiserte tilbydere. Hauketo skole ligger bydel Søndre Nordstrand, adresse Øvre Prinsdalsvei 52, 1263 Oslo. Arbeidene vil bli gjennomført som generalentreprise og Norsk Standard 8405 med Undervisningsbyggs unntak og utfyllende bestemmelser vil bli benyttet. Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 2-2 av 6

3 3 Krav til leverandøren kvalifikasjonskrav 3.1 Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i denne anbudskonkurransen. Dette er altså minimumskrav for å kunne delta i konkurransen. Oppdragsgiver vil nevne at noen av kravene er obligatoriske og ufravikelige og følger direkte av forskrift om offentlige anskaffelser. Dette er skatteattest, merverdiavgiftattest og HMS-egenerklæring. Det tekniske kvalifikasjonsnivå defineres av oppdragsgiver og skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Oppdragsgiver vil vurdere hvorvidt den fremlagte dokumentasjon gir et godt nok finansielt og økonomisk sikkerhetsnivå. Oppdragsgiver vil vurdere om det er synliggjort et tilstrekkelig fagmessig nivå og tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre oppdraget. Oppdragsgiver vil bemerke at oppdragets kompleksitet og størrelse vil være retningsgivende for kvalifikasjonsnivået, men at det gjennomgående kreves gode kvalifikasjoner på alle de etterspurte områder for alle typer oppdrag. Det er absolutt krav at leverandøren tidligere har erfaring med oppdrag av tilsvarende kompleksitet og størrelse. Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Kriterier Lovlig etablert foretak Tekniske kvalifikasjoner Administrative kvalifikasjoner Kapasitet Økonomiske / finansielle kvalifikasjoner Dokumentasjon Det skal fremlegges firmaattest eventuelt tilsvarende attest som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert. En oversikt over arbeider som er utført i løpet av de siste 5 år, sammen med attester over tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. Attestene skal angi arbeidenes verdi samt tid og sted for arbeidsutførelsen, og oppgi hvorvidt arbeidene er blitt fagmessig utført og behørig fullført. Referanseperson bør oppgis og Undervisningsbygg gis fullmakt til å kontakte vedkommende. Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner Erfaring med byggevirksomhet tett innpå bygg i drift Sentral godkjennelse eller erklæring på at firmaet/virksomheten er kvalifisert for lokal godkjennelse Annen relevant dokumentasjon Redegjørelse vedrørende firmaets helse, miljø og sikkerhet (HMS) i utførelsesfasen Redegjørelse vedrørende firmaets kvalitetssikringssystem/- styringssystem Annen relevant dokumentasjon Oversikt over firmaets totale bemanning Dokumentasjon som redegjør for at tilbyder har kapasitet til å overholde frist for ferdigstillelse. Gjelder også for underleverandører. Årsregnskap, total omsetning de siste 3 regnskapsår Annen relevant dokumentasjon Om leverandørens økonomiske og finansielle stilling Det skal fremlegges årsregnskap for de siste 3 regnskapsår og erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten. Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 3-3 av 6

4 Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan godtgjøre sin økonomiske stilling i tråd med ovennevnte dokumentasjonskrav, vil oppdragsgiver vurdere annen egnet dokumentasjon. Opplysning om tilbyders underentreprenører Tilbyder skal redegjøre for hvilke underentreprenører som vil bli benyttet for hvilke arbeider. 3.2 Annen obligatorisk dokumentasjon Skatteattester Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer der (skjema RF-1244) der entreprenøren har sitt hovedkvarter. Skatteattesten skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Ved bygge- og anleggskontrakter skal entreprenøren tilsvarende kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kroner eks. mva HMS-egenerklæring Det skal fremlegges en egenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Egenerklæringen må foreligge senest innen tilbudsfristens utløp. Ved bygge- og anleggskontrakter skal entreprenøren tilsvarende kreve HMS-erklæring i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget som overstiger en verdi på kroner eks. mva. 4 Hva skal leveres Dokumentasjonen som er angitt i punkt 3 skal vedlegges på følgende måte: Skilleark 1 Firmainformasjon: 1.1 Leverandørens navn og adresse 1.2 Firmaets organisasjonsnummer (firmaattest) Skilleark 2 Tekniske kvalifikasjoner; 2.1 Oversikt over arbeider utført de siste 5 år 2.2 Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner 2.3 Oversikt over arbeider som er gjennomført med byggevirksomhet tett innpå bygg i drift 2.4 Sentral godkjennelse eller erklæring på at virksomheten er kvalifisert for lokal godkjenning 2.5 Annen relevant dokumentasjon Skilleark 3 Administrative kvalifikasjoner: 3.1 Redegjørelse vedrørende firmaets helse, miljø og sikkerhet (HMS) i utførelsesfasen 3.2 Redegjørelse vedrørende firmaets kvalitetssikringssystem/-styringssystem 3.3 Annen relevant dokumentasjon Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 4-4 av 6

5 Skilleark 4 Kapasitet 4.1 Oversikt over firmaets totale bemanning 4.2 Dokumentasjon som redegjør for at tilbyder har kapasitet til å overholde frist for ferdigstillelse. Gjelder også for underleverandører. Skilleark 5 Økonomisk/finansielle kvalifikasjoner 5.1 Årsregnskap, total omsetning de siste 3 regnskapsår Eventuelt annet egnet dokumentasjon dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan godtgjøre sin økonomiske stilling i tråd med dette dokumentasjonskrav 5.2 Annen relevant dokumentasjon Skilleark 6 Skatteattester Skilleark 7 HMS egenerklæring 5 Fremgangsmåte ved utvelgelse Blant de kvalifiserte tilbydere vil oppdragsgiver invitere det antall tilbydere som fremgår av kunngjøringen, dvs 5 tilbydere. Utvelgelsen vil bli foretatt i forhold til hvilke entreprenør oppdragsgiver vurderer til å være best kvalifisert. 6 Innleveringssted Prekvalifiseringsgrunnlaget skal leveres til: Undervisningsbygg Oslo KF Besøksadresse : Fredrik Selmersvei 2 Oslo Postadresse: Postboks 6473 Etterstad 0605 Oslo Prekvalifiseringsgrunnlaget skal leveres i 2 eksemplarer i nøytral, lukket konvolutt, merket "Hauketo skole entreprise K100 ". Alle kostnader ved å utarbeide prekvalifiseringsgrunnlag må bæres av entreprenør/leverandør. 7 Leveringsfrist Prekvalifiseringsgrunnlaget skal være mottatt innleveringsstedet innen mandag 3. desember 2007 kl 12,00. 8 Språk Prekvalifiseringsgrunnlaget skal utformes på norsk. Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 8-5 av 6

6 9 Offentlighet Utfylt og innlevert prekvalifiseringsgrunnlag er unntatt offentlighet. Oslo den sign. Seksjonsleder Anne Sandok sign. Prosjektleder Tom Erik Strøm Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 9-6 av 6

Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV

Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale- benchmarking av byggeprosjekter og FDV 22.april 2008 Tilbudsinnbydelse, Åpen anbudskonkurranse 1 Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg Oslo KF, heretter kalt Oppdragsgiver,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse- innleie av økonomikonsulent 03.09.2008 (08/543) Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg Oslo KF, heretter kalt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - kontroll av automatiske sprinkleranlegg 12/189-20.01.2012 100508 2.1 100508-2.1 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Kvalifikasjonssgrunnlag

Kvalifikasjonssgrunnlag Kvalifikasjonssgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av Totalentreprenør i forbindelse med riving, ombygging og rehabilitering i Osterhaugsgt. 22. 09/xxx - xx.xx2009 100508-1.5 Prekvalifisering

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Oversiktsbilde etter utbygging Begrenset anbudskonkurranse - Prekvalifisering Anskaffelse av totalentreprenør Tonsenhagen skole, utvidelse fra 2 til 3 klasserekker 12/107-24.01.2012

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utbedring av lutskader/bytte av kjølsvin samt totalservice/bytte av motor på SS Dyrafjeld 14/915-05.03.2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av samspillsentreprenør for prosjektering og nybygging av Vollebekkveien skole 1-10 13/220-18.02.2013 100445 3.1 Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale for service, vedlikehold og levering av ventilasjonsanlegg 100508 2.3 12/5677 07.11.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av SHA og KS rådgivning 13/1088 10.12.2013 100508 2.5 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flyttetjenester mellom skoler 2015 100508 3.0 14/875-20.01.2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse. - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester. Oppgradering av offentlige tilfluktsrom

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse. - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester. Oppgradering av offentlige tilfluktsrom Tilbudsinnbydelse - parallelle rammeavtaler for prosjektledertjenester Åpen anbudskonkurranse Oppgradering av offentlige tilfluktsrom 12/804-11.05.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse

Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse -om utførelse av riving og miljøsanering på deler av Sogn VGS, i forbindelse med etablering av midlertidig lokaler for Blindern videregående Skole. 100508-2.0 Prosjekt:

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester 15/646-20.04.2016 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole /

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole / Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av varmepumpe- og bakkesolfangeranlegg på Ljan skole 11/1360 11.04.2011 100508 2.0 100508-2.0 Varmepumpeanlegg Ljan skole Tilbudsinnbydelse, åpen

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Ås kommune Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med oppgradering/rehabilitering

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Taktekker Og Blikkenslager 09/1787-03.07.2009 100508-1.5 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Prosjekt: Rammeavtale

Detaljer

Jevnaker kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester

Jevnaker kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler Håndverkstjenester Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av 09/2453 - xx.xx2009 100508-1.5 Rammeavtaler håndtverkstjenester Tilbudsinnbydelse,

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Korsvoll skole 12/652 16.02.2012 100508-2.1 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse 12/

Tilbudsinnbydelse 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for årlig sikkerhets- og tilstandsvurdering, service og vedlikehold, og innkjøp med montering av nytt idrettsutstyr og heve-/skyvevegger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82 Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for bygging av Grefsen fleridrettshall ved Kapellveien 82 12/4720-26.06.2013 Prosjekt: Kapellveien 82 - Grefsen fleridrettshall>

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/ Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rustad skole - Ventilasjon 12/1879 07.11.2012 100508 2.3 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo kommune v/undervisningsbygg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Vestli grendeskole, Lofsrud skole, Årvoll skole, Østensjø skole og Haukåsen skole 12/2092 31.10.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vågan kommune. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av. møbler

Konkurransegrunnlag. Vågan kommune. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av. møbler Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av møbler Vågan kommune Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Vågan eiendom KF, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr på vegne

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utomhusanlegg på Grünerløkka skole, Ila skole, Haugen skole, Bryn skole og Lambertseter skole 15/98 22.01.2015 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Generalentreprenør for etablering av balansert ventilasjon i deler av bygg G ved Hellerud videregående skole 13/644-15.08.2013 Tilbudsinnbydelse,

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rosenholm skole nytt administrasjonsbygg 14/449-11554901-2015 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Anskaffelse 10/2591. Innbydelse til Konkurranse med forhandling

Anskaffelse 10/2591. Innbydelse til Konkurranse med forhandling LØRENSKOG KOMMUNE Anskaffelse 10/2591 Innbydelse til Konkurranse med forhandling Om kjøp av: Heldøgns bo- og omsorgstjeneste Postadresse: Postboks 304 1471 Lørenskog Besøksadresse: Hasselveien 6 1470 Lørenskog

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR. Tømrertjenester. Saksnr. 08/1170

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR. Tømrertjenester. Saksnr. 08/1170 Teknisk Drift og Utbygging KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE RAMMEAVTALE FOR Tømrertjenester Saksnr. 08/1170 Konkurransegrunnlag rammeavtale Tømrertjenester Askøy Kommune. 1 1 INVITASJON 1.1

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) PROSJEKT: EF1303 - LANDØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL SAMSPILL TIL TOTALENTREPRISE K201 Asker 26.februar 2015 Innholdsfortegnelse: TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon

Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon Komplett tilbud tilbudets innhold og disposisjon. Tilbudsbrev Skatteattester (Merverdiavgift og skatt) HMS-egenerklæring Organisatoriske og juridiske stilling Finansielle og økonomiske kapasitet Tekniske

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-50954 Rammeavtale ventilasjonsarbeider OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Pr. nr Bekkestua skole

Pr. nr Bekkestua skole Prosjektnr 501561 Bekkestua skole Begrenset anbudskonkurranse for prosjekteringsgrupper Konkurransegrunnlag Del 1 utvelgelse av prosjekteringsgrupper Side 1 av 8 01.10.08 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Prosjektnr Jong skole

Prosjektnr Jong skole Prosjektnr 501560 Byggeledelse Begrenset anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Del 1 - utvelgelse av firmaer Side 1 av 10 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 4 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse

Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Bok 0 Invitasjon til utvelgelse Prekvalifisering for rammeavtale prosjekteringsoppdrag Konkurranse med forhandling P-50226 Rammeavtale prosjekteringsoppdrag byggeteknikk OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen. åpen konkurranse. kontrakt. Totalentreprisentreprise. ventilasjonsanlegg. Henningsvær skole

Konkurransebeskrivelsen. åpen konkurranse. kontrakt. Totalentreprisentreprise. ventilasjonsanlegg. Henningsvær skole Konkurransebeskrivelsen åpen konkurranse kontrakt Totalentreprisentreprise ventilasjonsanlegg Henningsvær skole Dato: 06.05.2016 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Nytt ventilasjonsanlegg Henningsvær

Detaljer

Anskaffelse 11/4806. Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelse 11/4806. Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse Innbydelse til Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale: Prosjektarbeid knyttet til byggeprosjekter SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03,

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst Vegavdeling Østfold E2-1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap: erklæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I TURVEI FJORDPARKEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I JUNI 2012 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Oppdragsgiver 3 1.3 Konkurransegrunnlaget 3 1.4 Anmodning fra tilbyder om endring

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprenør for detaljprosjektering og rehabilitering av Møllergata skole 12/6489-12.10.2012 Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1.

Detaljer

Fjell Vatn Avløp og Renovasjon AS. Levering av husvannmålere - Prekvalifiseringsgrunnlag. Utgave: 1 Dato:

Fjell Vatn Avløp og Renovasjon AS. Levering av husvannmålere - Prekvalifiseringsgrunnlag. Utgave: 1 Dato: Levering av husvannmålere - Prekvalifiseringsgrunnlag Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Levering av husvannmålere - Prekvalifiseringsgrunnlag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Levering av husvannmålere

Detaljer

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for arkitekttjenester og prosjekteringsytelser med prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver i små byggeprosjekter i Undervisningsbygg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer