KOGNITIV MILJØTERAPI VED SEKSJON ALLMENNPSYKIATRI OG SEKSJON PSYKOSER SYKESHUSET LEVANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOGNITIV MILJØTERAPI VED SEKSJON ALLMENNPSYKIATRI OG SEKSJON PSYKOSER SYKESHUSET LEVANGER"

Transkript

1 KOGNITIV MILJØTERAPI VED SEKSJON ALLMENNPSYKIATRI OG SEKSJON PSYKOSER SYKESHUSET LEVANGER

2 PSYKIATRISK KLINIKK SYKEHUSET LEVANGER

3 EFFEKTIV & HENSIKTSMESSIG METODE? KMT er et resultat av hva man har sett etter i studier Liten til moderat effekt på symptomer God effekt ift livskvalitet, lidelsestrykk og selvbilde Bruke prinsipper fra kognitiv terapi i samtaler og miljøterapeutiske situasjoner, med mål om å endre uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønster. 90% av tankegodset vårt er ubevisst og medfører automatiske reaksjoner på samme måte som våre bevisste tanker Altså ikke tilgjengelig for det kritiske blikk I KMT søker man å identifisere Negative automatiske tanker Bevisste tanker kan ses nærmere på og modifiseres Modifisering kan bidra til å dempe ubehag

4 KRAV TIL PASIENTEN? Pasienten sosialiseres til den kognitive modell Et avgrenset problemområde defineres Pasienten erkjenner behov for behandling ift eget reaksjonsmønster (PS! problemområdet pasienten ønsker å jobbe med trenger ikke å være det området vi anser som viktigst) Pasienten er motivert og nysgjerrig (Vilje til endring, evne til endring, parat til endring) Erkjennelse av at eget tankemønster opprettholder psykiske problemer Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det

5 DEN KOGNITIVE DIAMANT Situasjon: Nervøs for å lede dette kurset A1: Ringer meg inn syk A2: Gjennomfører kurset som planlagt Følelser F1: Nervøs, engstelig F2: Lettelse Atferd Tanker K1: Svetting, skjelving, hjertebank K2: Rolig, avspent Kropp T1: Jeg kommer til å si noe dumt T2: Dette har jeg gjort så mange ganger før at det går greit

6 Seksjon allmennpsykiatri/seksjon psykoser. Sykehuset Levanger 5 KOLONNESKJEMA (ABCDE modellen) A B C D E Situasjon Automatisk Negativ Tanke (NAT) Følelser Kropp Atferd Revurdering Utfall Nervøs for å holde foredrag Jeg kommer til å si noe dumt Nervøs Engstelig Skvetten Skjelving Hjertebank Ringer meg inn syk Dette er gøy å snakke om! Lettelse Rolig Avslappet Møter på jobb

7 SEKSJON ALLMENNPSYKIATRI Utredning/diagnostisering/behandling 14 sengeplasser 267 pasienter i dager gjennomsnittlig liggetid 2011 Pasientkategorier Kriser/tilpasningsforstyrrelser Personlighetsforstyrrelser Affektive lidelser Angst/tvang ADHD Alkohol og medikamentrelaterte tilstander Dobbeldiagnoser Ca. 30 ansatte med ulik fagbakgrunn

8 UKEPLAN KL. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Friluftstur KPE Kognitiv Psykoedukativ gruppe KPE Kognitiv Psykoedukativ gruppe Turgruppe møte Samtalegruppe Bevegelsesgruppe Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Middag Middag Middag Middag Middag Samling m/personalet Kaffe på stua Samling m/personalet Kaffe på stua Samling m/personalet Kaffe på stua Samling m/personalet Kaffe på stua Samling m/personalet Kaffe på stua Trim Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat Kveldsmat

9 KOGNITIV PSYKOEDUKATIV GRUPPE (KPE) Vi presenterer: o Stress-sårbarhetsmodell o Angstmodeller o Depresjonsmodell o Bruk av angstskala o Bruk av firkantpust o Flash-cards o Holdninger til Benzodiazepiner ved kognitiv terapi o Forebygging av tilbakefall Pasientene bruker aktivt kursperm: o Anti-janteloven o Kortfattet informasjon om kognitiv miljøterapi o ABC og 5-kolonne skjema o Linjert skrivepapir

10 KOGNITIV PSYKOEDUKATIV GRUPPE (KPE) Gruppe to dager i uka, seks tema over tre uker: Kognitiv teori (følelser, tanker, kropp, atferd) Kognitive modeller (ABC og 5- kolonneskjema, kognitive diamant ) Kognitiv terapi og depresjon Kognitiv terapi og angst Kognitiv terapi og søvnforstyrrelser Kognitiv terapi og fysisk aktivitet

11 GRIPE DET GYLNE ØYEBLIKKET Vi prøver å skape en kognitiv holdning hos miljøterapeutene, slik at vi møter pasientene relativt likt Kognitiv terapi er ledet oppdagelse. Vi prøver å stille spørsmål oftere enn å gi svar. Pasienten oppfordres til selv å komme med løsningsforslag og til å avvente akutte situasjoner

12 SEKSJON PSYKOSER Utredning/behandling/rehabilitering 10 sengeplasser 80 pasienter dager gjennomsnittlig liggetid Pasientkategorier Psykoser F Dobbeldiagnoser Ca. 25 ansatte

13 PSYKOSEUTVIKLING Psykosen Følelsene Tenkningen Atferd Bedring & behandling Relasjoner Omgivelser/miljø Psykose utbrudd

14 UTFORDRINGER VED PSYKOSE Positive symptom Negative symptom Kognitiv svikt (Innsikt) Selvforstyrrelser Allmennpsykiatriske tilleggssymptom Angst, depresjon, tvang, rus Sosiale ferdigheter Relasjoner & familie

15 KT VS. KMT? Tanke Atferd SITUASJON Følelse OMVERDEN Kropp Handling gir forvandling All handling fører til endring som vi lærer av. Noen pasienter kan ha vanskelig for å jobbe med tanker. Da kan fokus på endring av atferd undersøkes. Endres våre negative reaksjoner når vi gjør ting annerledes?

16 EKSEMPEL PÅ DIAMANT VED PSYKOSE Helikopter i luften Helikoptret forsøker å lese mine tanker Tanke Så ned i fortauet Talte brostein Gikk hjem Atferd SITUASJON Følelse OMVERDEN Redsel Kropp Hjertebank

17 INTERVENSJONER VED PSYKOSE 1. Engasjere 2. Psykoedukasjon (kunnskap og normalisering) 3. Kognitiv terapi (mestring) 4. Ferdighetstrening 5. Tilbakefallsforebygging Cognitive behavioral therapy for psychotic symptoms A therapist`s manual

18 ENGASJERE Lytte (og observere) Oppdage Forstå Behandle Stimulere pasienten til å sette ord på sine opplevelser. Ikke utfordre eller realitetsorientere. Oppdage sammenhenger mellom vansker, mestringsstrategier og symptomer fra pasientens perspektiv. Forstå logikken og vis pasienten at du har forstått. Empatiske tilbakemeldinger kan være vanskelig ved bisarre opplevelse. Benytte kognitive teknikker med mål om å juster mestringsstrategier, hverdagsfungering og livskvalitet.

19 ERFARINGER FRA PERSONALET Reflekterer med pasienten i stedet for å levere fasiten Undrende holdning Nysgjerrig fremfor korrigerende Mer tålmodig Ikke frustrert over manglende oppmøte i aktiviteter, men interessert i hva som gjør det vanskelig Tolker fortsatt, men på en bevisst måte Hypoteser Frigjørende Mindre opphengt i skjema Mindre papirer Mindre låst av ulike modeller Mindre avhengig av det riktige spørsmålet til riktig tid

20

21 UTFORDRINGER Varierte symptomer og funksjonsnivå Hvordan tilpasse KMT individuelt? Rolleavklaring og ansvarsfordeling Jobbe som et lag o Behandler og miljøkontakter i teamet o Skeptikerne og ildsjelene i avdelingen Kognitiv svikt vs. kognitiv terapi Gunderson vs. KMT Er det noen motsetning? Kognitiv tekning hos samarbeidspartnere Pasientene er hos oss i en kort periode i livet Hvilken tilnærming møter de over et langsiktig perspektiv? Når er vi ferdig implementert? Hvordan måler vi prosessen?

22 TAKK FOR OSS Holter, Elisabeth (1995) Ledelse og ledere i sykehus. Oslo: Tano Aschehaug Forlag Holm, Lennart, Oestrich, Irene Henriette, Austin, Stephen, Beck, Søren, LaCour, Lise Lotte & Lykke, Jørn (2006) Kognitiv miljøterapi. At skabe et behandlingsmiljø i ligeverdigt samarbejde. Virum: Dansk psykologisk forlag a/s Lykke, Jørn & Oestrich, Irene Henriette (2006) Kognitiv miljøterapi manual til personalet. Virum: Dansk psykologisk forlag a/s Simonsen, Inge E.(2007) Kognitiv miljøterapi og erfaringslæring. Tidsskrift for norsk psykologforening. Nr 44, s Wright, J.H., Thase, M.E., Beck, A.T. & Ludgate, J.W. (1993) Cognitive therapy with inpatients- developing a cognitive milieu. New York: The Guildford Press Ueland, T. & Oie, M. ( ). Kognitiv svikt ved psykotiske lidelser. Sec. Stavanger, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. ref Type: Pamphlet Parnas, J. (2011). A disappearing heritage: the clinical core of schizophrenia. Schizophr.Bull, 37, Kingdon, D.G. & Turkington D. (2007) Kognitiv terapi ved schizofreni. Universitetsforlaget. Oslo. Hvis du tror du er gal, tro om igjen! Morrison, Renton, French & Bentall Cognitive behavioral therapy for psychotic symptoms - A therapist`s manual. Smith, Nathan, Juniper, Kingsep & Lim ttp://www.cci.health.wa.gov.au/docs/psychosis%20manual.pdf Staying Well After Psychosis: A Cognitive Interpersonal Approach to Recovery and Relapse Prevention. Gumley & Schwanauer. 2007

23 QUESTBACK Måling av anvendte ferdigheter og implementering av KMT

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 9 desember 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Samfunnet er svært lite ADHD-vennlig. Hågen Haugrønningen slet i mange år: tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Kognitiv miljøterapi gir nye muligheter Nytt stipend Terapeuter må lære om brukermedvirkning Psykisk helse og rus nr. 1-2012 årgang 23 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 10 april 2009

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 10 april 2009 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 10 april 2009 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kari Fasting er vernepleier med videreutdannelse i klinisk miljøterapi og i kognitiv atferdsterapi for unge. Hun arbeider i Ambulante tjenester i BUP,

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.2013 Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012(rev.nov) Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Spesialergoterapeut Seksjon psykoser, Levanger Psykologspesialist Seksjon psykoser, Levanger Psykiatrisk klinikk

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen 1 Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie Skriftlig individuell eksamen BACHELOR OPPGAVE Emne: VERN 3900 Kull: D09V Eksamensdato: 16.05.2013 Norsk tittel:

Detaljer

Hva er kognitiv terapi

Hva er kognitiv terapi 7 ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan virke vanskelige, uklare og diffuse,

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer