Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på!"

Transkript

1 Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på! 1 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

2 2 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety Side 2 Navn på seminar / Inspirasjonstreff og nettverksmøte i Oslo Kognitiv miljøterapi utdanningsforløp Innføringsseminar 96 timer 30 timer veiledning Høyskoleeksamen Atferd Lidelsesspesifikke kurs Psykose Rusavhengighet Depresjon Angst

3 3 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

4 4 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

5 Tanken/attribusjon styrer følelsene 5 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

6 Tanken/attribusjon styrer følelsene 6 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

7 Situasjon «En Situasjon gutt sier ikke «En gutt hei» sier ikke hei» Automatisk tanke og/eller et indre bilde «Jeg er en taper» Han ønsker ikke kontakt med meg. Jeg skulle holdt meg hjemme Han hørte meg ikke. Dersom han overså meg, -er det hans problem, - ikke mitt. REAKSJON Tristhet, isolasjon, mat eller sex for trøst, selvskading Opplevelse av selvrespekt, fokus på å forme positive relasjoner 7 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

8 Hjemmeoppgave Veiledet oppdagelse 8 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

9 Atferdseksperiment/rollespill 9 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

10 10 The Norwegian Universal Preventive Program for Social Anxiety

11 KMT To hovedkomponenter Holdningsbit Samarbeidende Nysgjerrig Undrende Problemløsende Undersøkende «Intervensjonsskrin» Kognitiv restrukturering Psykoedukasjon Hjemmeoppgaver Atferds-eksperiment Rollespill Visualisering ABC-modellen Mindfulness Osv osv osv. Alt som fungerer. 11 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

12 Terapeut-pasient relasjon. Et aktivt samarbeid mot felles definerte oppgaver og mål er essensen i den terapeutiske stil 12 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

13 Kognitiv Miljøterapi eller Kognitiv terapi i miljøet 4 ulike modeller A Primary Therapist model Staff model Add-on model «Comprehensive model» 13 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

14 Comprehensive model» I en "helhetlig modell" er alle terapeutiske aktiviteter gjennomsyret av en kognitiv atferds-terapeutisk tilnærming, og det er ingen "støy" i systemet fra andre retninger for terapi. De viktigste funksjonene i denne modusen er: Avdelingsledere, primær-terapeuter, andre terapeuter og hele staben er godt trente og erfarne i kognitiv terapi. Miljøet er utviklet for å utfylle kognitiv terapi. Individuelle-, familie- og gruppe-behandlingsformer er sentrert rundt kognitiv terapi og teknikk. Psykoedukative programmer er utviklet for å supplere innlæring av de kognitive terapiprinsipper; Primær-terapeuter og andre ansatte finner løsninger på teoretiske uenigheter og utvikler en felles behandlingsfilosofi. 14 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

15 Komponenter i kognitiv miljøterapi Relasjonen Ferdigheter, trening og øvelse Identifisere og håndtere skjemaer og tolkningsmønstre 15 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

16 Prosessen i Kognitiv miljøterapi Trøste Relasjonsutvikling Forstå Formulering Endre Intervensjoner Hans M Nordahl, NTNU-Trondheim 16 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

17 Kognitiv kasusformulering Hensikt En kasuskonseptualisering (sammenfatning) er en prosess hvor terapeut og pasient samarbeider først med å beskrive, for derav å forklare de vansker/problemstillinger pasienten presenterer i terapien Hovedmålet er å guide terapien i den hensikt å minske ubehag hos pasienten samtidig som en bygger resiliens hos pasienten. 17 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

18 Smeltedigel Pasientens erfaringer og styrker KAT teori empirisk forskning Samarbeid rundt utforskende prosesser 18 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

19 Fra miljøterapi til kognitiv miljøterapi Det handler om å utnytte de muligheter som ligger i samvær, rutiner og i aktiviteter? En kjerneantakelse i miljøterapi er ; Daglig samspill, støtte i omgivelsene og det å ta del i et fellesskap skal ha en terapeutisk effekt på pasienter og deres problemer!! (Fredheim, 2009) 19 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

20 Miljøterapi grunnleggende antagelse Omsorg En sentral betingelse for menneskelig vekst og utvikling. «Terapi-omsorg» skal kompensere for pasientens manglende egenomsorg. Personalet skal være tilgjengelig for pasienten til enhver tid for å gi hjelp og støtte. Skal legge til rette for inspirasjon i pasientens liv. Dersom pasienten ikke vil møte hverdagen, kan hverdagen møte pasienten (Kværna & Lund, 2004). 20 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

21 Kognitiv Miljøterapi Tre (fire) nivåer Miljøterapi er sterkt forankret i den praktiske hverdagen og kan beskrives ut fra tre nivåer; 1) Overflatenivå 2) Mellomnivå 3-4) Dypere nivå 21 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

22 Miljøterapi Overflatenivå Evnen til å snakke om hverdagslige emner. Mestre hverdagslige høflighetsregler Grunnleggende sosiale ferdigheter (ved å småprate på oppholdsrom, under turer og ved matbordet). 22 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

23 Miljøterapi Mellomnivå. Adressering av alminnelige problemstillinger som de fleste kan ha interesse av. Det som kjennetegner dette nivået er mer struktur og planmessighet. F.eks. diskusjoner og meningsutvekslinger i samtalegrupper, temagrupper eller edukative grupper. 23 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

24 Miljøterapi Dypere nivåer!! Dypere betroelser og vanskelige følelser. Hvor pasienten kan bli både privat, personlig og hvor ofte skam- og skyldfølelse aktiveres. Ofte både relasjon- og prosessorientert. (Ved strukturerte samtaletimer, individuelle timer) 24 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

25 Kognitiv miljøterapi Bevege seg mellom disse nivåene, hvor alle nivå er en terapeutisk arena. Pasientens atferd, tanker og handlinger skal danne en rød tråd og forstås ut fra en kognitiv modell. For å bevege seg mellom nivåene kreves det samarbeid, struktur, tydelighet, grenser og kompetanse. 25 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

26 Kasusformulering: Ungdom på institusjon. Omsorgssvikt med sosial angstlidelse som den primære psykiatriske motor. Bakgrunn; Psykiatriske- og sosiale vansker i primærfamilie. Mye skam, kritikk og sosial unnvikelse. Negativt fokus på det å være i sentrum. Nå-situasjon; Bedre omsorg, skolevegring, ingen organisert aktivitet, få venner, sterk redsel for nye aktiviteter. Trigger situasjoner; Evaueringssituasjoner.»Dumme seg ut». Opprettholdende faktorer; Unnvikelse, Tankefeller-> selektiv persepsjon, selv-persepsjon, Trygghetsstrategier. 26 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

27 Tiltaksplan- Tre terapeutiske rom Overflatenivå; Sosiale ferdigheter-> delta i institusjonens daglige rutiner, -spesielt måltider, -inngangsatferd, fokusere utover. Mellomnivå Jegerprøvekurs; Miljøterapeut- klare oppgaver. Diskutere i bilen- fram og tilbake- evaluere. Dypere nivå Ene-samtaler-> Planlagte samtaler, arbeide på dypere nivå, skam, de grunnleggende levereglene. Dum, ikke elskbar. 27 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

28 Oppsummering Klar teoretisk forankring Samarbeidsallianse Klar problemliste Sosialisering Alle terapeutiske rom. Selvreflekterende og oppmuntrende terapeuter. 28 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

29 Evaluering- Forskning i Norge To artikler av Borge et al. Witsøe «Kognitiv miljøterapi i barnevernets omsorgssituasjoner- en kvalitativ studie av de ansattes erfaringer». Aune et al.(in prep.) «The implementation and evalutaion of Cognitive Milieu Therapy in residental care for adolescents years of age. 29 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

30 Takk for oppmerksomheten. 30 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012(rev.nov) Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 9 desember 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

Institusjonsplan for. Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA

Institusjonsplan for. Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA Institusjonsplan for Rena Ungdoms og familiesenter GRANLIA 2014 Barneverninstitusjon for målgruppen omsorg og akutt Innholdsfortegnelse 1. INSTITUSJONSPLAN... 4 1.1. ORGANISASJONSKART... 4 1.2. OVERORDNEDE

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig.

Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. Konseptualisering målarbeid i kognitiv terapi - hvordan gjøre terapi begripelig. * Per Jostein Matre & # Robert Jensen Inngress Konseptualisering i terapi dreier seg om kartlegging, identifikasjon og målarbeid.

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning 1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) Februar 2005 (revidert 12. oktober 2013) Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning I regi av

Detaljer

Barnehagen og assistentene En intervjustudie

Barnehagen og assistentene En intervjustudie Barn nr. 3 2001:69-87, ISSN 0800-1669 2001 Norsk senter for barneforskning Barnehagen og assistentene En intervjustudie Grethe Borchgrevink Alu, Lisbeth Bjerke, Anne-Marie Hildershavn, Turid Thorsby Jansen

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering

Salutogenese og psykiske helseproblemer. en kunnskapsoppsummering Salutogenese og psykiske helseproblemer en kunnskapsoppsummering FORFATTER: Eva Langeland, Høgskolen i Bergen Rapport nr 1/2014 Utgitt: 2014 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet:

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet: Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Støttekontakt som tiltak i barnevernet: En undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune, sett fra saksbehandleres og støttekontaktenes ståsted. Skrevet av

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning.

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for

Detaljer

Å lære for livet når hverdagen endres. Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når. mor eller far rammes av alvorlig sykdom?

Å lære for livet når hverdagen endres. Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når. mor eller far rammes av alvorlig sykdom? Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Å lære for livet når hverdagen endres Hvordan kan barn lære å håndtere en krisepreget livshendelse når mor eller far rammes av alvorlig sykdom? av Anne Tofte Master

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Er AI og ART smart? En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Eksamensoppgave ved AI studiet ved Høgskolen i Buskerud 12/13, Skrevet av Vidar Bugge Hansen, Elisabeth S. Paulsen, Wenche Veum Bue,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer