RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI"

Transkript

1 S A K S P A P I R E R O G P R O G R A M DYSLEKSI NORGE Landsmøte april RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI NORGE

2 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte RICA ISHAVSHOTELL TROMSØ april. Dette er landsmøtepapirer for Landsmøtet Du mottar disse fordi du er delegat/ observatør. Alle papirer foreligger som lydfiler, de kan du finne sammen med pdf-versjonen og annen informasjon på: Velkommen til Landsmøtet! Vennlig hilsen Caroline Solem Informajsonskonsulent i Dysleksi Norge

3 Ta vare på sakspapirene - dere får ikke tildelt nye på landsmøtet! INNHOLDSFORTEGNELSE Program for Landsmøtet i Tromsø 2012 s. 4 Sak A Konstituering s. 6 Sak B Valg av protokollkomité s. 7 Sak C Godkjenning av saksliste s. 8 Sak D Godkjenning av forretningsorden s. 9 Sak E Forbundets beretning for perioden s. 10 Sak F Forbundets regnskap for perioden s. 64 Sak G Orientering om budsjett for inneværende år s. 64 Sak H Eventuelle vedtektsendringer s. 65 Sak I Innkomne saker s. 84 Sak J Forbundets program s. 96 Sak K Fastsetting av medlemskontingent for neste periode s. 102 Sak L Valg s. 103 * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.3

4 P R O G R A M Fredag 20. april Registrering og kaffe Velkommen v/forbundsleder Elenor W. Holter Leder i Dysleksi Tromsø, Trond Lind Ordfører i Tromsø kommune, Jens Johan Hjort Øyvind Næss fra FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) PAUSE Innføringskurs For nye medlemmer blir det et innføringskurs i hvordan et landsmøte fungerer MIDDAG Lørdag 21. april Åpning av Landsmøtet v/forbundsleder Elenor W. Holter SAK A Konstituering SAK B Valg av protokollkomité SAK C Godkjenning av saksliste SAK D Godkjenning av forretningsorden SAK E Forbundets beretning for perioden s.4

5 Kaffe Sakslisten fortsetter SAK F SAK G SAK H LUNSJ Forbundets regnskap for perioden Orientering om budsjett for inneværende år Forslag til vedtektsendringer PAUSE: For de som vil blir det tur med Fjellheisen. En buss henter oss på hotellet og kjører oss dit, via bl.a. Ishavskatedralen. Pris: 100,-. Påmelding fredag kveld til Trond Lind Landsmøtet fortsetter... SAK H Forslag til vedtektsendringer SAK I Innkomne saker Festmiddag: Underholdning og dans! Søndag 22. april Landsmøtet settes igjen SAK J Forbundets program SAK K Fastsetting av medlemskontingent for neste periode SAK L Valg Avslutning Lunsj * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.5

6 SAK A - Konstituering 1. Godkjenning av innkalling Innstilling: Redegjørelse: Innkalling godkjennes Vedtektene krever at landsstyret skal innkalle til landsmøte med minst tre måneders varsel. Første innkalling ble kunngjort i Dyslektikeren nr , som kom ut i november Vedtak: 2. Valg av 1. og 2. møteleder Innstilling: Vedtak: Jon Berg Hansen (FFOs hovedstyre) og Kjell Arne Lie (Dysleksi Horten) 3. Valg av referenter Innstilling: Vedtak: Caroline Solem, Silje Hasle og Cristina Mihai. 4. Valg av tellekorps Innstilling: Vedtak: Siw Bomstad, Rita Lie, Knut Rinden og Anne Cathrine Høvik. s.6

7 SAK B - Valg av protokollkomite Innstilling: Gunn Ellingsen, Lise Alsaker og Anne Hermansen. Redegjørelse: Vedtak: * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.7

8 SAK C - Godkjenning av saksliste Innstilling: Sakslisten godkjennes Redegjørelse: Landsstyret foreslår at sak L) Valg flyttes opp til etter G) Orientering om budsjett for inneværende år. Viser for øvrig til forslag til vedtektsendringer som foreslår dette som en permanent løsning. Sakslisten omfatter de saker som er fastsatt i vedtektenes 9.11: A) Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. møteleder - Valg av referenter B) Valg av protokollkomité (to delegater) C) Godkjenning av saksliste D) Godkjenning av forretningsorden E) Forbundets beretning for perioden F) Forbundets regsnkap for perioden G) Orientering om budsjett for inneværende år L) Valg i samsvar med vedtektene H) Eventuelle vedtektsendringer H1: Vedtektsendringer som vedrører ungdomsgruppa H2: Politiattest H3: Kontingentberegning H4: Landsmøtet holdes hvert tredje år H5: Delegatfordeling ved Landsmøtet H6: Vedtektsendringer som vedrører Landsstyret/Landsmøtet H7: Vedtektsendringer som vedrører Lokal- og fylkeslag H8: Økonomiutvalget H9: Forslag fra Dysleksi Alta H10: Språkvask og presiseringer I) Innkomne saker Sak 1 fra Landsstyret: Frivillighet og betaling Sak 2 fra Landsstyret: Utgifter til reise og opphold ved Landsmøtet Sak 3 fra Landsstyret: Inkludere Foreldreforeningen for barn med spesifikke språkvansker i vår organisasjon. Sak 4 Dysleksi Telemark: Kalkulator som hjelpemiddel Sak 5 fra Dysleksi Telemark: Dysleksi og dyskalkuli i lærerutdanninga Sak 6 fra Dysleksi Grenland: Dyslektikere blir diskrimnert i arbeidslivet Sak 7 fra Dysleksi Grenland: Samhandlingsreformen Sak 8 fra Dys. Hedmark og Oppland: Nettkurs i Dysleksivennlig skole for alle styremedlemmer Sak 9 fra Dys. Hedmark og Oppland: Skolering av tillitsvalgte Sak 10 fra Dys. Hedmark og Oppland: Selvstendig næringsdrivende og verv i landsstyret Sak 11 fra Dys. Hedmark og Oppland: Valgkomite på Landsmøtet Sak 12 fra Dysleksi Sunnmøre: Hemmelighald av Medlemsskap/Taushetsplikt i Dys. Norge J) Forbundets program K) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode L) Valg i samsvar med vedtektene Vedtak: s.8

9 SAK D - Godkjenning av forretningsorden Innstilling: Forretningsorden godkjennes. Redegjørelse: Se forretningsorden under. Vedtak: Forretningsorden for Dysleksi Norge 1. Landsmøte velger 1. og 2. møteleder. 2. Dysleksi Norges leder åpner forhandlingene og leder møtet til møteledere er konstituert/valgt. 3. Møteleder leder møtet videre. 4. Alle som ønsker ordet viser dette med nummerskilt. 5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan forslå å begrense taletiden. 6. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes med navn og lokal- eller fylkeslagsnavn. (Det kan gis skrivehjelp) 7. Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke. 8. Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talelisten refereres. 9. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 10. Replikk varsles med eget tegn. Til hvert innlegg er det anledning til replikk, hver på maksimum 1 ett minutt. I tillegg har taleren rett til eventuell svar/ replikk. Det er ikke anledning til replikk til replikken. (duplikk). 11. Alle som ber om ordet til forretningsorden får dette straks. 12. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til behandling og votering. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.9

10 SAK E - Forbundets beretning for perioden Innstilling: Landsstyrets forslag til beretning godkjennes. Redegjørelse: Beretningen dekker landsstyreperioden Se side 11 til 63. Vedtak: s.10

11 Dysleksi Norges årsberetning: INNHOLD O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Om Dysleksi Norge s. 12 Landsmøte 2010 s. 13 Landsstyret s. 13 Sekretariatet s. 14 Interne utvalg/ressursgrupper s. 15 Økonomi s. 17 O r g a n i s a s j o n e n u t a d Medlemsbladet Dyslektikeren s. 18 Hjemmeside s. 20 Sosiale medier s. 22 Informasjonsmateriell s. 23 Ny logo og visuell profil s. 25 Samarbeid og nettverksbygging s. 26 Presse / media s. 31 A k t i v i t e t Politisk arbeid s. 33 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Prosjekter s. 36 Sentrale aktiviteter s. 39 Lokale aktiviteter s. 42 Oppfølging av program, langtidsplan og tiltaksplan s. 47 Barne- og ungdomsaktiviteten s. 59 Ungdomsgruppas årsmelding s. 60 * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.11

12 Om Dysleksi Norge Dysleksi Norge ble stiftet 4. mai 1976 som Norsk Interesseorganisasjon for leseog skrivehemmede (N.I.L.S.). Siden den gang har vi vært igjennom flere navn: Norsk Dysleksiforbund, Dysleksiforbundet i Norge, før landsmøte i Sandefjord 2010 enstemmig vedtok forbundets nåværende navn: Dysleksi Norge. Organisasjonens høye beskytter er prinsesse Astrid, fru Ferner Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Medlemstall og organsisasjonsstruktur: Landsmøtet Landsstyret Fylkeslag Lokallag Landsmøte ble holdt på Rica Park Hotell Sandefjord mars Det møtte totalt: 94 deltagere. Se eget avsnitt, neste side. Det ble valgt et landsstyre på landsmøtet i Sandefjord. 1 forbundsleder, 1. og 2. nestleder, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. 2010: 5 fylkeslag 2010: 37 lokallag 2011: 5 fylkeslag 2011: 37 lokallag Det enkelte medlem 2010: 4121 hovedmedlemmer 1984 husstandsmedlemmer 6105 medlemmer TOTALT 2011: 4174 hovedmedlemmer 2092 husstandsmedlemmer 6266 medlemmer TOTALT s.12

13 LANDSMØTET 2010 Landsmøte ble holdt på Rica Park Hotell Sandefjord mars Lokal arrangør: Dysleksi Horten. Det møtte: 64 delegater 9 landsstyremedlemmer 18 med tale og forslagsrett 3 øvrige. Totalt: 94 deltagere. Landsstyret la fram årsberetning for mars 2008 til mars Det ble framlagt regnskap for 2008 og Det ble vedtatt ny handlingsplan, se s.47 for oppfølgingen av den. Landsmøtet vedtok også navne- og logobytte, samt et økt fokus på dyskalkuli. LANDSSTYRE 2010 Følgende styre ble valgt på landsmøtet i Sandefjord 2010: Forbundsleder: Elenor W. Holter (Oslo) 1. nestleder: Trine Aakermann (Horten) 2. nestleder: Ove Knutsen (Nedre Buskerud) Styremedlemmer: Laila Johnson Inger Andersen Kise Ottar Nerland Torunn Trollebø (Vestfold) (Telemark) (Molde) (Ytre Nordfjord) Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Ungdomsrepresentant: Frem til september 2010, Jonas Olsen (Hamar) Etter september, Mai-Linn Holdt (Oslo) Varamedlemmer: Mona Johnsen Nils Sverre Eik (Halden) (Sunnmøre) * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.13

14 Birger Punsvik Ståle Brennsæter (Alta) (Buskerud) I 2010 ble det holdt 4 styremøter og det ble behandlet 44 saker. I 2011 ble det holdt 5 styremøter og det ble behandlet 57 saker. I mars 2011 trakk Ove Knutsen seg fra sitt verv som 2. nestleder. Laila Johnson rykket opp i hans sted som 2. nestleder, og Mona Johnsen rykket opp fra varamedlem til ordinært styremedlem. Per Emil Kyllo har vært til stede under landsstyremøtene som representant for seniorgruppa. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d I perioden mai - september 2011 fungerte Elenor W. Holter som forbundsleder og generalsekretær. SEKRETARIATET Marianne Grønner 100 % stilling som generalsekretær Gikk ut i permisjon våren Elenor W. Holter ble konstituert som generalsekretær, frem til 1. september Arne Svartis ble ansatt som vikarierende generalsekretær for ett år fra og med 01. september Silje Hasle 100 % stilling som organisasjonskonsulent. Gikk ned til 50% f.o.m november 2010 grunnet studier. Caroline Solem 100 % stilling organisasjonssekretær. Endret stillingstittel til informasjonskonsulent i oktober Deltok på kurset Fra idé til trykksak over 16 kvelder i Cristina Mihai ble ansatt i et 100 % vikariat 01. februar 2011 for Silje Hasle sin stilling. Espen Schønfeldt 100 % stilling som seniorrådgiver. Åsne Midtbø Aas 50 % stilling som prosjektleder (hospiteringsavtale fra NAV i 2010), ble ansatt som pedagog f.o.m. 1. januar Saima Durrani 50 % stilling som kontormedarbeider (på avklaringstiltak siden november 2009, ble ansatt i april 2010). Ola Grønning ble ansatt i 50% stilling i en måned på prosjekt (Breaking Barriers). 2 vikarer har ifbm langtidssykemeldinger vært engasjert i perioden: Jenny Åkerstrøm og Ingeborg Stang. Sekretariatet har kontor på Youngstorget, sentralt i Oslo. s.14

15 Interne utvalg/ressursgrupper I perioden hadde Dysleksi Norge følgende styrer og utvalg: Økonomiutvalg Styret for Det norske Dysleksifond Styret for Hans Jørgen Gjessings fond Faglig utvalg Utvalget for lokallagsstøtte (faddergruppa) Økonomiutvalget: Irene Skaar (leder), Sevat Thon og Arild Gangsø. Utvalget hadde møte i oktober 2010 og mars Styret i Det norske Dysleksifond: Jan Dahl styreleder, Nicolai Malling og Gunnar Talen. Det er ikke jevnlige møter i fondet. Administrativ leder for fondet (Generalsekretær) har kontakt med leder for fondet. Forslag til eventuelle endringer av forvaltning, regler, e.l. sendes hele styret. I 2010 var det ingen møter i fondet. I 2011 var det et møte på høsten. Styret i Hans Jørgen Gjessings fond Leder Elenor W. Holter, Finn Dybvik, og Kjell Arne Lie. Utvalget har i perioden delt ut stipendier på ,- ihht fondets retningslinjer, til to forskjellige prosjekter. I 2010 ble stipendet på kr ,- tildelt Pål Lennart Horne for å utvikle at nettbasert øvingsprogram. Resultatet kan du se på I 2011 ble stipendet på kr ,- tildelt Maaike Visser for sitt arbeid med Lydfargemetoden, ved å finansiere innkjøp av kursmateriell. Les mer om kurset på Faglig utvalg Leder Trine Aakermann, Eldbjørg Lyssand, Gullborg Rogstad, Vigdis Refsahl og Turid Helland. Utvalget har ikke vært virksomme i perioden. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Støttegruppe for lokallagene Leder Elenor W. Holter, Torunn Trollebø og Silje Hasle Utvalget har ikke vært virksomme i perioden. Styret i Otto Vangsmos Legat Elenor W. Holter, Arne Oppheim og Nils Sverre Eik. Det er ikke jevnlige møter i legatet. Legatet styres gjennom e-post og telefonkommunikasjon. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.15

16 REPRESENTASJON I RÅD OG UTVALG Følgende representasjon ble vedtatt på første landsstyremøte etter landsmøtet: Endringer vedtatt på landsstyremøte 14. mai 2011: FFO Ottar Nerland fast, Elinor W.Holter møter etter behov. Marianne Grønner møter etter behov Klar Tale Elenor W. Holter fast, Torunn Trollebø vara. FFO Ottar Nerland fast, Elenor W. Holter og Marianne Grønner møter etter behov. Klar Tale Elenor W. Holter fast, Torunn Trollebø vara. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Åsne Midtbø Aas fast, Ove Knutsen vara, Laila B. Johnson vara. Nordisk Samarbeid Elenor W. Holter fast, Torunn Trollebø vara Grundvigprosjekter(EU) Elenor W. Holter, Turid Sandbakken, Inger Andersen Kise vara. Marianne Grønner sekretær NONITE faglig nettverk for bruk av IKT som lese- og skrivestøtte Laila Brandsdal Johnson, Elenor W. Holter vara Europisk samarbeid Elenor W. Holter, Inger Andersen Kise, Mona Johnsen vara. Brukerforum for høyere utdanning Trine Aakermann, Mona Johnsen, Inger Andersen Kise og ungdomsrepresentant Birgitte Meyer Brukerforum for utdanning Inger Andersen Kise, Jonas Olsen og Mai - Linn Holdt. Samarbeidsutvalget for språk og talesektoren Turid Sandbakken og Laila Johnson Funksjonshemmedes Studieforbund Åsne Midtbø Aas fast, Laila B. Johnson vara. Nordisk Samarbeid Elenor W. Holter fast, Torunn Trollebø vara Grundvigprosjekter(EU) Elenor W. Holter, Turid Sandbakken, Inger Andersen Kise vara. Marianne Grønner sekretær. NONITE faglig nettverk for bruk av IKT som lese- og skrivestøtte Laila Brandsdal Johnson, Elenor W. Holter vara Europisk samarbeid Elenor W. Holter, Inger Andersen Kise, Mona Johnsen vara. Brukerforum for høyere utdanning (Rullerende) Trine Aakermann, Mona Johnsen, Inger Andersen Kise, Birgitte Meyer, Jonas Olsen og Mai-Linn Holdt. Samarbeidsutvalget for språk og talesektoren Elenor W. Holter og Laila Johnson Rettighetssenterets juridiske forum Silje Hasle og Ove Knutsen NHO Attføringsbedriftenes fagråd Ove Knutsen og Espen Schønfeldt. ITfunk Laila B. Johnson Media LT Laila B Johnson Laila B. Johnson vara til AU i Dysleksi Norge Rettighetssenterets juridiske forum Silje Hasle og Trine Aakermann. NHO Attføringsbedriftenes fagråd Laila Johnson og Mona Johnsen. ITfunk Laila B. Johnson Media LT Laila B. Johnson Mona Johnson 1. vara og Inger Andersen Kise 2. vara til AU i Dysleksi Norge s.16

17 ØKONOMI Dysleksi Norge inntekter kommer hovedsakelig fra statlige tilskudd, medlemskontingent, kursinntekter og Dysleksifondet. I tillegg har forbundet varierende prosjektinntekter for eksempel gjennom Helse og Rehabilitering (Extrastiftelsen). Dysleksi Norges årsresultat endret seg fra et overskudd på kr ,- i 2010 til et underskudd på kr ,- i Likviditetsbeholdningen var kr ,- pr , mot kr ,- pr Totalkapitalen var ved utgangen av året kr ,- sammenlignet med kr ,- året før var egenkapitalen 8 %, sammenlignet med 42 % pr Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n i n n a d * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.17

18 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Medlemsbladet: DYSLEKTIKEREN Dysleksi Norges medlemsblad Dyslektikeren utkommer 4 ganger i året og er inne i sin 34 årgang. Opplag: 5500 ekspl. Dysleksi Norge er utgiver. Redaktøransvaret er etter avtale delegert til Helge Svein Halvorsen som har en profesjonell presse- og informasjonsbakgrunn. Dyslektikeren er medlem av Den Norske Fagpressesforening og redigeres etter Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. Dysleksi Norges sekretariat har ansvaret for omsetning og tilrettelegging av annonser. Her følger redaktørens oppsummering av situasjonen for bladet: Dyslektikeren er et viktig satsingsobjekt for Dysleksi Norge. Bladet henvender seg til en sammensatt målgruppe. Det er et mål å utvikle bladet faglig, journalistisk og grafisk. Redaktøren leder dette arbeidet og samarbeider med sekretariatet gjennom kontinuerlige redaksjonsmøter hvor bladet evalueres løpende og hvor opplegget for nye utgivelser planlegges. Det er grunn til å understreke betydningen av det gode samarbeidet og felles innsats. Et hovedmål redaksjonelt er å fremme dysleksisaken i henhold til handlingsplan og målsetting for organisasjonen, dvs tale dyslektikernes sak og være til støtte for den enkelte og saken. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom intervjuer, reportasjer og andre redaksjonelle vinklinger. Bladet legger vekt på å gjenspeile aktivitetsbildet i organisasjonen, f.eks. konferanser, mestringskurs, informasjonsvirksomhet samt lokallagenes spesielle arrangementer. Bladet skal ha et åpent blikk for nye utviklingstendenser. I perioden siden siste landsmøte har det f.eks. vært økende vektlegging på ungdomsutviklingen i organisasjonen. Dysleksi Ungdom har bl.a. har egne faste redaksjonelle innslag i bladet. I 2011 gjennomgikk bladet en teknisk fornyelse i overensstemmelse med organisasjonens nye grafiske profil. Den løpende evaluering bærer preg av at bladet, i forhold til de begrensede ressurser som brukes, har en redaksjonell positiv og god utvikling. Parallelt med bladets redaksjonelle og grafiske utvikling foregår det i Dysleksi Norge en utvikling innen ny informasjonsteknologi gjennom hjemmesiden. Dette stiller krav til å se organisasjonens informasjonsoppgaver i en sammenheng slik at trykte og digitale medier kan trekke fordel av samspill og vekselvirkning. Det er et mål at dette tilsammen håndteres slik at det betyr en best mulig styrkelse av organisasjonens samlede informasjonsutfordringer. s.18

19 Annonseinntektene i 2010 var på kr ,Annonseinntektene i 2011 var på kr ,Helge Svein Halvorsen har det redaksjonelle ansvaret. Bladet er blitt trykket hos R. Stav Johansen Trykkeri AS i Kristiansand. Det er landsstyret som vedtar utgivelsesplan og antall utgivelser av bladet. Landsstyret har også ansvaret for å skaffe annonser. Nr årgang Utgiver: Dysleksiforbundet i Norge Endelig hjelp, sier Maja (17) Nr årgang Utgiver: Dysleksi Norge Endelig hjelp, sier Maja (17) Side 5 Håvard Tjora, læreren i TV-serien «Blanke Ark» TV-fokus på tilpasset undervisning Side 6 Lydbøker ble min redning, sier Line Håvard Tjora, læreren i TV-serien «Blanke Ark» Mai-Linn Holdt, leder i Dysleksi Norges ungdomsgruppe «Dumme» Odd ble hjertespesialist Side 6 Bilde: Norsklæreren i sentral rolle Side Side 4-6 Side Vi har tro på fremtiden, sier professorene Torleiv Høien og Ingvar Lundberg. Lydbøker ble min redning, sier Line Side 10 Norges beste mattelærer, Ingvill Stedøy-Johansen Tobias fra Narvik på sommerleir Side 5 Nr årgang Utgiver: Dysleksi Norge Nr årgang Utgiver: Dysleksi Norge Foto: Helge Svein Halvorsen Side 10 Side Oppbyggende sommerleir for dysleksi-familier Anne-mor på offensiven Professor Torleiv Høien vil ha ventegaranti Side Side 8 Dyslektikeren Anders Nybu i full fres på land og sjø. Oseberg C plattformen i bakgrunnen. Side 6-7 Utgivelser i 2011 DYSLEKTIKEREN DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE ÅRSBERETNING : Organisasjonen utad Utgivelser i 2010 DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Rock hjelper mot alt! Sidene Mestringskurs på Gomobu fjellstue i Valdres Side Dysleksi en styrke i mitt liv! Skremmende signaler om hjelpemiddelbruk i skolen Side 6 Seljord ønsker å bli en dysleksivennlig kommune Side 10 Bråkmakeren som ble pedagog Side 16 Påfyll i organisasjonen Litteraturprisvinner Else «Sprossa» Rønnevig Side 4 Riksrevisjonen avdekker betydelige svakheter! Side 14 Side 6 Funksjonell analfabet blir blogg-kjendis Sidene voksne sliter med lesevansker Side Torhild Moen med ny barnebok om dysleksi Side Side 6 Vikarierende generalsekretær Side 4-5 Alle trenger en fair sjanse 16 Nordisk ungdomstreff Side 20 * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * Vellykket landstreff for ungdom Side 20 s.19

20 HJEMMESIDE - I tillegg holder vi en rekke domener som: dysleksiforbundet.no, dysleksinorge.net/org/info/com, dysno.net/org/info/no og dys.no. Nettsiden har talesyntese og en rekke andre tilgjengelighetsfremmende løsninger. Dysleksinorge.no har mange besøkende og mange av de nye innmeldingene kommer via nettet. Hjemmesiden gjennomgikk en storslagen oppussing i forbindelse med prosjektet Lett på nett som var finanisert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Utdypende beskrivelse om prosjektet er å finne i avsnittet prosjekter. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Hvem og hvor mange har besøkt hjemmesiden vår i perioden? Siden statistikk-funksjonen ble tatt i bruk (oktober 2010) har hjemmesidens forside blitt åpnet ganger. Det betyr ikke unike brukere, men totalt antall treff på hjemmesidens forside. På bildet til høyre ser du hvordan vi blir funnet på nett. Det er helt påfallende at de fleste taster nettsidens adresse (url) rett inn, eller finner oss gjennom google. Andre kilder med over 500 treff er tatt med i denne listen. Den høye andelen andre (9%) består av 823 ulike kilder som kommuners nettsider, aviser, tv-stasjoner, e-postservere, etc. Sidevisninger Siden oktober 2010, har vi hatt sidevisninger. Det betyr at de som besøkte hjemmesidens forside (83 499) i gjennomsnitt trykket seg videre 3,4 ganger. Disse fordelte seg over åretsom vist på bildet til høyre. I gjennomsnitt var det i overkant av sidevisninger per måned i Det betyr ca 760 sidevisininger per dag igjennom hele året. Som dere ser er det relativt jevne besøkstall. Sommermånedene utpeker seg med lavere besøkstall enn resten av året. Vi ser også at september utpeker seg som en svært bra måned, nesten flere treff enn i en gjennomsnittsmåned. s.20

21 8. september er dysleksiens dag, og omtales i en rekke lokale og sentrale medier. I september satt Dysleksi Norge i nettmøte i forbindelse med TV3-serien Det blir bedre der dyslektikeren og sangeren Rein Alexander fortalte sin historie. Se s 33. Popularitet: Artikkelmappe En måte å måle popularitet på en nettside, er å se hvor mange som har åpnet de ulike mappene. En mappe er f.eks Om oss -et sted du trykker for å komme til en artikkelsamling. Til høyre ser du de mest populære artikkelmappene på hjemmesiden vår. Popularitet: Artikkel Vi kan gå dypere inn i hva som er populært på nettsiden vår ved å se hvor mange som har åpnet de enkelte artiklene. Her kan du se hvilke artikler som er mest lest. Interne søkeord Øverst til høyre på hjemmesiden vår, er det et søkefelt. Der kan man søke opp det man er interessert i internt på vår nettsted. De mest søkte ordene er de du ser til høyre. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Eksterne søkeord Eksterne søkeord betyr hvilke ord folk har søkt i f.eks google, som har ført til at de finner vår nettside. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.21

22 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Sosiale medier Dysleksi Norge har i perioden vært aktiv på Facebook og Twitter. Dysleksi Norge har vært langt mer aktiv på Facebook enn på Twitter i perioden. Facebook Dysleksi Norge har i skrivende stund 2434 venner på facebook. Vår facebookprofil heter Dysleksiforbundet i Norge. Dette skyldes at Facebook ikke tillater navnebytte av grupper som har flere enn 100 venner. Facebook-profilen administreres av totalt 7 personer, og brukes som en lav-terskel kanal for informasjon. Facebook opererer med statistikklagring av besøkende på siden. I løpet av perioden har de endret sine rutiner, det er derfor vanskelig å vise en fullstendig oversikt. Følgende tall er derfor for utgangen av 2011 (nov og des). Kjønns- og aldersfordeling av våre tilgengere: Denne grafen viser hvor mange vi har nådd i perioden nov - des 2011, og hvordan vi har nådd dem. Grønn: Totalt Blå: Antall som har sett innhold på siden vår. Lilla: Antall som har sett innhold på siden vår via en venn. Gul: Antall som har sett oss gjennom reklame/annonser. Et kulepunkt representerer antallet over en uke. Denne grafen viser hvor mange ganger vi har nådd de forskjellige personene: Første søyle er så mange vi har nådd 1 gang, andre søyle hvor mange vi har nådd 2 ganger, og helt til siste søyle som viser hvor mange vi har nådd mer enn 21 ganger i løpet av en 2-måneders periode. s.22 Twitter Dysleksi Norge har 74 følgere på twitter. Dysleksi Norge har i perioden hatt ca noe som vil si i overkant av en tweet i måneden. Vi har hvilket betyr følgere av oss som har kommentert noe om oss, eller noe som vi har sagt, videre til sine følgere. Twitterprofilen har primært blitt brukt til å informere om aktiviteter, og eventuelle aktiviteter av politisk art. Se handlingsplan for mål om økt aktivitet for neste periode.

23 Informasjonsmateriell/produksjon Dysleksi Norge har i perioden utviklet en rekke nytt informasjonsmateriell i brosjyreform og som video. I tillegg til et stort behov for revidering av informasjonsbrosjyrer ut, inneholdt handlingsplanen for en rekke mål om produksjon av rapporter, veiledere, video etc. F ø l g e n d e i n f o r m a s j o n s b ro s j y re r h a r b l i t t u t v i k l e t i perioden: DYSLEKSI Råd til eleven NORGE NORGE Råd til eleven Hva kan du gjøre Råselv? d ti med les l voksnn ORe e- og s S kriveevan GE lvt sker illi t DYSLEK SI SI DYSLEK E NORG Råd til voksne SI LEK Oversikt over datahjelpemidler E S DY ORG om k su r ho tilta ske DY teo ri til NOSLEKS RG I E e- o gs kriv eva n se KS lvt I il ite n ho sv åre ba rn? Fra Les Begrepsinnlæringshefte (fullført i 2012) LE er t ov kan ersik n ov som er e mer ed Her gram r oss m pro fo er. data ige nsk nytt eva være g skriv -o lese Kunsten å uttrykke seg godt skriftlig DY S Hv av ord /J an o Er byg ik Br ge øy op n p er t ov idler rsik Ove jelpem h data ngd Rå l ore av: il f dt N TAK TIL ann SKTrOineLAEakd me err Kompendium LOSSIG Rettigheter i grunnskolen på 10 språk: Norsk Engelsk Spansk Fransk Urdu Tamil Polsk Somali Russisk Tyrkisk ÅRSBERETNING : Organisasjonen utad Råd til foreldre Rettigheter i VGS F ø l g e n d e b ro s j y re r h a r b l i t t re v i d e r t / n y t t o p p t r y k k i perioden: Lese- og skrivevansker fra teori til tiltak Skoletiltak Selvtillitsbygging Stolt og glad CD-rom: Lese- og skrivestøtte i grunnskole * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.23

24 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Annet Klistrelapper Jeg har dysleksi, derfor mine skrivefeil Kalender (kjøleskapmagnet) Visittkort til utdeling (upersonlig) Brosjyre Notatblokker T-skjorter Videoer Likemannsarbeid (fullført i 2012) Nytteverdi IKT (fullført i 2012) Veldrevet barnehage (fullført i 2012) DYSLEKSI NORGE Info om oss? Send: INFO + din e-post... og send til 2040 Tilleggsvansker /psykisk helse (fullført i 2012) Opplæring for voksne (fullført i 2012) Rapporter Tilgang til pensum på lyd (fullført i 2012) Gode erfaringer fra høyere utdanning (fullføres i 2012) Tilgjengelighet De økonomiske konsekvensene av å ikke ha tilgang til hjelpemidler (fullføres i 2012) Betydningen av forebygging (fullføres i 2012) Kost/Nytte analyse av konkrete tiltak (fullføres i 2012) Sammenhengen mellom psykisk helse og lese-, skrive- og mattevansker (fullføres i 2012) Det gamle informasjonsmateriellet vårt var utdatert, og ikke pusset opp på mange år. Vi fikk stadige tilbakemeldinger om at materiellet vi delte ut var tungt skrevet og utilgjengelig for personer med lese- og skrivevansker. Det var en omfattende jobb å utvikle det nye materiellet, og det er en løft for forbundet at det nå er tilgjengelig for medlemmer. Tidligere førte vi ikke statistikk over hvor mye vi sendte ut av de ulike brosjyrene/utskriftene. I 2011 førte vi statistikk over hvor mye vi trykket opp av det selvproduserte materiellet: Dysleksi Norge Svarsending OSLO Bli medlem for 250,- i året Kontakt oss! Tlf: Pb 8731 Youngstorget 0028 Oslo DYSLEKSI NORGE Dysleksi og Dysleksi Norge DYSLEKSI NORGE Denne notatboken tilhører: Info om oss? Send: INFO + din e-post... og send til 2040 Bli medlem for 250,- i året Råd til foreldre 174 Råd til eleven 180 Råd til voksne dyslektikere 143 Klistrelapper Jeg er dyslektiker 185 Rettigheter 398 Selvtillitsbygging 153 Oversikt over datahj.midler 173 Skoletiltak 147 Teori til tiltak 83 TOTALT 1636 s.24 * Dette er kun for 2011, og inkluderer ikke materiell som trykkes opp eksternt, eks. Stolt og Glad, skrivehefte, LOSSIG, etc.

25 Ny logo og visuell profil På landsmøtet i Sandefjord ble det vedtatt at Dysleksi Norge skulle bytte navn og logo. I den forbindelse har hele forbundets profil endret seg. Alexander Schindler fra Lettlest Media AS og Klar Tale har hjulpet oss å utvikle ny logo og designmanual. Nederst kan du se noen varianter av den nye logoen vår: Logo i farger Logo i svart/hvitt Logo i negativ (når logoen skal plasseres på en mørk farge) Logo for lokallag Designmanualen inneholdt regler for fargebruk, bildebruk, plasseringer osv. I 2010 opparbeidet Dysleksi Norge internt kompetanse på å sette sammen dokumenter som disse (se Sekretariatet s. 14). Dette sparer oss for tid og utgifter. Samtidig som det ble utviklet en ny logo ble forbundets totale profil forbedret og modernisert. Dette kommer tydelig frem i Dysleksi Norges nye informasjonsmateriell (se foregående sider), forbundets nye hjemmeside (se s. 20) og medlemsbladet Dyslektikeren (se s. 18). Dysleksi Norges profil kommer i tillegg til syne i invitasjoner til kurs og konferanser lokalt og sentralt, diverse materiell fra ungdomsgruppa, og det kontinuerlige arbeidet med nettsiden, medlemsbladet osv. DYSLEKSI NORGE DYSLEKSI NORGE Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d DYSLEKSI NORGE DYSLEKSI NAMSOS * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.25

26 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Samarbeid og nettverksbygging Det er viktig for Dysleksi Norge å ha et nettverk bestående av ulike aktører innen dysleksi/dyskalkuli-relaterte virkeområder. Dysleksi Norge skal ihht vedtektene være representert i en rekke fora. Det krever tid og planlegging å være representert i ulike fora. Klar Tale Dysleksi Norge er tildelt FFOs plass i Klar Tale. Elenor W. Holter har sittet som Dysleksi Norges representant i styret. Klar Tale har også vært en viktig samarbeidspartner ifbm utvikling av ny logo og nettside. Forum for lese- og skrivestøtte Dysleksi Norge er igjennom Forum for lese- og skrivestøtte i dialog og samarbeid med Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, Utdanningsdirektoratet, Bredtvet Kompetansesenter og NAV. Forumet har hatt en rekke møter igjennom perioden. Samarbeid med Bredtvet og Statped Vest Dysleksi Norge inviterte Bredtvet kompetansesenter til møte i september 2010, for å diskutere det formelle samarbeidet. Det ble uttrykt et ønske fra begges sider om et mer jevnlig samarbeid. Dysleksi Norge har hatt sporadisk samarbeid med enkelte av Bredtvets ansatte fra sak til sak. Siden dette har vi tatt opp en jevnlig dialog der vi diskuterer hverandres gjøremål og satsningsområder. Vi hadde et møte hos dem i mars 2011 og hos oss høsten Sørlandet Kompetansesenter/forum for matematikkmestring Dysleksi Norge har hatt jevnlig dialog og møtevirksomhet med forum for matematikkmestring, i forbindelse med forbundets økte innsats mot dyskalkulifeltet. Dysleksi Norge deltok på en omfattende fagkonferanse arrangert av Forum for matematikkmestring. Samarbeidet fortsetter inn i NAV Dysleksi Norge har vært i en rekke møter med NAV blant annet ang Klart Språkarbeid. Et mål har vært å utvikle funksjonskrav til forståelse av informasjon, fremfor krav til opplesning alene. Brukerne skal finne frem og forstå informasjonen, for å unngå tap av rettigheter. Vi har vært i dialog med en rekke fagmiljøer om dette. FFO Dysleksi Norge har deltatt på FFOs kongresser og på representantskapsmøter. Dysleksi Norge har jevnlig og god kontakt med FFO om utdanningspolitikken s.26

27 Dysleksi Norge har vært i jevnlig dialog med FFO knyttet til det interessepolitiske arbeidet med Midtlyngutvalgets utredning og høringer i forbindelse med den. FFO har også vært en samarbeidspartner i prosjektet mestringskameratene. Dysleksi Norge deltok på Hjelpemiddelkonferanse i forbindelse med Stortingsmld om tema. Vi deltok også på FFOs 60 års feiring. Afasiforbundet og ADHD-Norge Dysleksi Norge arbeider sammen med disse foreningene fra sak til sak. I løpet av siste halvdel av 2010 innledet vi et mer formelt samarbeid med ADHD Norge i forbindelse med en rekke interessepolitiske saker, men først og fremst i forbindelse med brukermedvirkning: Mestringshus og mestringskameratene. Dysleksi Norge og Afasiforbundet har over en viss tid nå diskutert om en undergruppe av Afasiforbundet som kaller seg Foreldreforeningen for barn med spesifikke språkvansker heller hører hjemme under Dysleksi Norge. Se egen innkommende sak 3, s. 86. Vi har også samarbeidet med ADHD Norge i prosjektet fra LSD til ABC som ble avsluttet i Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek Dysleksi Norge har jevnlig kontakt med NLB. På NLBs låneskjema kan man hake av for å få informasjon om Dysleksi Norge. NLB sender oss lister over de som har gjort det, som vi sender en informasjonsbrosjyre til. Leser Søker Bok Leser søker bok er et nettverk av organisasjoner som ønsker at alle skal ha tilgang til litteratur: Grafikere, forlag og formidlere. Leser søker bok gir støtte til utvikling og utgiving av lettleste og tilrettelagte bøker. Dysleksi Norge har deltatt på flere av Leser Søker Boks debatter og arrangementer i perioden. Dysleksi Norge formidler informasjon om Leser Søker Bok til våre medlemmer, og vi benytter hverandres kompetanse fra sak til sak. Mestringskameratene I 2010 startet ideen om et brukermedvirkningsprosjekt kalt mestringskameratene. Det har vært omfattende møteaktivitet knyttet til igangsetting av prosjektet både med andre brukerorganisasjoner, politikere, og paraplyorganisasjoner. Det er jobbet med å forfatte søknader for å få midler til videreføring av prosjektet. Prosjektet er så langt ikke finansiert, men det fortsetter på eget initiativ ut i Sentrale organisasjoner har vært ADHD Norge, FFO, foreldreforeningen for barn med språkvansker og Anance. Dysleksi Norge vil fortsette å jobbe for realisering av prosjektet Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.27

28 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Funksjonshemmedes Studieforbund Dysleksi Norge deltar jevnlig på Studieforum for å være oppdatert på FS regelverk og mulighetene for støtte som ligger der. Dysleksi Norge samarbeidet i 2010 med FS om datakurs i Alta og Tromsø. I tillegg har vi vært med i to prosjekter: - Sosiale medier i frivillige organisasjoner, sitter i styringsgruppe. - E-læring på vår måte, aktører. Gjennom disse har vi fått både faglig og økonomisk støtte til utvikling av nettkurs. Mental Helse Samarbeid i 2010 om brukermedvirkning, mestringskameratene, se eget punkt. Mental Helse var også samarbeidspartner i prosjektet fra LSD til ABC som ble avsluttet i Forskningsrådet Dysleksi Norge har i perioden samarbeidet med forskningsrådet og Synshemmedes akademikeres forening om å tilgjengeliggjøre elektroniske forskningsrapporter. Det foreligger nå en veileder på området, og det stilles krav til forskere som mottar midler fra Forskningsrådet. Norsk Regnesentral Dysleksi Norge har samarbeidet med Norsk Regnesentral, blant annet ved å mobilisere testpersoner til deres forskningsprosjekter om tilgjengelighet. (F.eks. om elektronisk stemmeavgivning ved politiske valg). Universitet/høgskole Dysleksi Norge har formelle og mindre formelle samarbeid med flere studieinstitusjoner i høyere utdanning. I 2010 har vi for 7. året på rad bidratt med forelesninger til fremtidige lærere om hvordan de på best mulig måte kan tilrettelegge opplæringen for elever med dysleksi på Universitetet i Ås. I tillegg til dette har Dysleksi Norge forelest på følgende studieinstitusjoner, ved flere anledninger: Høgskolen i Halden Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Narvik Høgskolen i Grimstad Universitetet i Agder Universitetet i Oslo Høgskolen i Sør-trøndelag Universitet i Stavanger s.28

29 Det har vært forelest på lærerutdanningen, førskolelærerutdanningen, spesialpedagogikk. Vi har også forelest for andre fagretninger, da har målet vært å forbedre studiesituasjonen for de studentene som har dysleksi. Microsoft Dysleksi Norge har dialog med Microsoft om forbundets satsning på IKT. Microsoft har prosjekter som retter seg mot skole og universell utforming. Dysleksi Norge er i dialog for å få støtte til en rekke lisenser til sentrale og lokale fra Microsoft, som en støtte til IKT-opplæringen i forbundet. Samarbeid med forlag Dysleksi Norge har i perioden samarbeidet med en rekke forlag, hovedsakelig Gyldendal, om lettleste fagbøker (læremidler). Vi har holdt workshops og presentasjoner om utforming av bøker. Politiske fora Kunnskapsdepartementet Dysleksi Norge har hatt dialog med departementet gjennom året. Møtevirksomhet: Kristin Halvorsen 23. mars 2010 angående Midtlyngutvalgets utredning. Kristin Halvorsen 20. desember 2011 angående tidlig innsats, datautstyr, m.m. Høringer: Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen. Høring om byggdrifterfaget. Statsbudsjettet 2011 Statsbudsjettet 2012 Stortingsmelding 18 - Læring og felleskap kap 6 Stortingsmelding 18 - Læring og felleskap unntatt kap 6 Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Stortinget Dysleksi Norge hadde taletid under høringen i forbindelse med budsjettforhandlingene. Dysleksi Norge har jevnlig kontakt med utdanningskomiteen generelt, og utdanningskomiteens leder Marianne Aasen spesielt. Dysleksi Norge lyktes i å få et separat møte med komiteen i forbindelse med høringen knyttet til Midtlyngutvalgets utredning. 8. september 2010 (dysleksiens dag) markerte Dysleksi Norge dysleksiens dag ved å invitere stortingsrepresentanter til møte agående PC-saken. De oppmøtte (5-6) uttrykte støtte til at PC-stønaden med fordel burde gjeninnføres. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.29

30 Arbeidsdepartementet Høringer: Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - Et helhetlig hjelpemiddeltilbud, og høring ifbm Statsbudsjettet. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Utdanningsdirektoratet Dysleksi Norge har et tett samarbeid med utdanningsdirektoratet. Dysleksi Norge har jevnlig dialog i ulike saker. Vi har vært representert i brukerforum. Dysleksi Norge er i dialog med Utdanningsdirektoratet jevnlig, og spesielt når regelverket er uklart og tolkes ulikt. Udir har blant annet på Dysleksi Norges oppfordring klarlagt hva som skal skje når en elev med påvist dysleksi ikke ble orientert om mulighet for fritak for vurdering i sidemål, og har en stryk-karakter i faget på vitnemålet sitt. Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter gav ut et temahefte om lese- og skrivevansker i sommeren Dysleksi Norge var bidragsyter og skrev en dobbel-side i heftet som gikk ut til myndighetsinstanser i hele Norden. Heftet viet tre artikler til temaet politikk: En av Erna Solberg, En av Dysleksi Norge, og en om Finnlands skolemodell. Internasjonalt samarbeid Marianne Grønner representerte Norge på Grundtvigs jubileum i København. Dysleksi Norge har også vært med i det EU-finansierte prosjektet Breaking Barriers, se s. 37. Ungdomsleder Mai-Linn Holdt har representert Dysleksi Norge på DAISYconsortiets årlige møte i Japan. Dysleksi Norge var vertsnasjon for et Nordisk møte i oktober Representanter for samtlige land (Sverige, Finland, Island, Færøyene og Danmark) var i Oslo. Landene utvekslet erfaringer, og diskuterte utfordringer og muligheter. Representantene deltok på skolekonferansen med Håvard Tjora i oktober. Hans Christian Holdt deltok på konferanse i det svenske DAISY-konsortiet: DAISY i dag og i fremtiden, Stockholm nov Konferansen hadde blant annet tema: Tilgjengelig informasjon, Daisy lydbøker på alle bibliotek og Lovfestede skolebibliotek. Ungdomsgruppa har tatt initiativet til et eget ungdomsmøte, se ungdonsgruppas årsmelding, s. 62. Annen profilering Dysleksi Norge deltok på Østlandske lærerstevne i 2010 og s.30

31 Dysleksi Norge profileres med informasjonsfilm på TV og radiospotter under reklamefrie dager i påsken, pinsen og jula. Vi deltok på Ja til utdanning for dyslektikere et demonstrasjontog initiert av jusstudent Sunnive DeLeon foran Stortinget i 2010, med appell. Leseevne skaper klasseskille, en debatt arrangert av Leser Søker Bok. Dysleksi Norge deltok i 2010 på en rekke konferanser i regi av ulike arrangører: Møteplassen 2010, om mangfold og frivillighet. Spesielle utfordringer med tanke på å være en inkluiderende organisasjon for Norges mange minoriteter. SIU konferanse om frafall i høyere utdanning Hjelpemiddelkonferanse, FFO. Diverse konferanser referert til andre steder i årsberetningen. Matematikkonferanse arrangert av Sørlandet Kompetansesenter. Jubileumskonferansen til Lærings- og mestringssenteret. Presse/media Dysleksi og Dysleksi Norge omtales hyppig i pressen. I perioden har det totalt vært oppslag om dysleksi (lese- og skrivevansker) / dyskalkuli (mattevansker) og Dysleksiforbundet/ Dysleksi Norge i lokale og sentrale aviser på nett og papir. Disse fordeler seg som vist i diagrammene på denne siden. Lokal/riks Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d 1 Tallet baserer seg på søkemotoren Intermedium, hvor vi abonnerer på nyheter. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.31

32 Type medie Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d Geografisk fordeling Dysleksi Norge vil gjerne trekke frem følgende pressesaker: Saksøker kommunen/ringebu: Dysleksi Norge ble intervjuet på dagsrevyen, NRK Hedmark og Oppland, oppfølging i NRK radio samt nettartikler. Tidlig hjelp, Kristin Halvorsen: Dialog I Dagsavisen mellom Dysleksi Norge og Kristin Halvorsen Sjakk matt på arbeidsmarkedet: Om NAVs utfordringer i å hjelpe personer med lese-, skrive- og mattevansker. Dobbeltside-oppslag i Aftenposten. Mye teori i byggfag på videregående: Innslag på Dagsrevyen om teoretisering av yrkesfag og frafall med Espen Schønfeldt. PC-stønaden: Innslag om PC-stønadens bortfall gikk på TV2-nyhetskanalen over flere dager i deres nyhetskarusell. Nettkurs: Innslag om nettkurset i Tromsø, om behov og interesse for kurset om dysleksivennlig skole. Dysleksiens dag: Dysleksi Norge ble intervjuet i studio i forbindelse med dysleksiens dag (2010) om PC-støttens bortfall og lese- og skrivevansker generelt. Lærte å lese som voksen: Daværende generalsekretær Marianne Grønner og førsteamanuensis ved UiS Egil Gabrielsen ble intervjuet om dysleksi som alvorlig samfunnsproblem i forbindelse med et stort oppslag om Anne Danielsen som åpent fortalte om dysleksi blant voksne (tidligere leder av Dysleksi Molde). s.32

33 NRK om søksmål: Marianne Grønner ble intervjuet av NRK dagsrevyen om en kvinne fra Trøgstad i Østfold som tapte en sak mot kommunen og pådro seg ,- i saksomkostminger. Foresatte betaler selv for undervisning: Fokus i flere lokale og sentrale medier. Intervju med bl.a. Elenor W. Holter, Caroline Solem og Tom Myhre. Om klart språk i staten: På NRK Morgennytt med Sylfest Lomheim. VG Helg: Om dysleksi og gründervirksomhet. ØVRIG MEDIA Dysleksi Norge satt i nettmøte etter TV-programmet Det blir bedre hvor sangeren Rein Alexander fortalte åpenhjertig om sin dysleksi. Vi har også vært profilert gjennom reklamefrie dager på TV og radio. Politisk arbeid Møte med Kristin Halvorsen mars mars fikk Dysleksi Norge innpass hos statsråden i nærmere en klokketime. Til stede var daværende generalsekretær Marianne Grønner, forbundsleder Elenor W. Holter, superbruker og leder av ungdomsgruppa Mai-Linn Holdt, og hennes far; Hans Christian Holdt. Det var et positivt møte der følgende ble diskutert: Mulige årsaker til frafall som svak faglig basis fra grunnskolen, krav om bedre tilgang til pensum ved bruk av lydbøker, bruk av IKT-hjelpemidler og engelskundervisning. Dysleksi Norge tok også opp fattigdomsproblematikk og pekte på sammenhengen mellom lese- og skriveferdigheter og deltagelse i arbeidslivet. Midtlyngutvalgets utredning ble også kommentert. Møte med Kristin Halvorsen i desember 2011 På møtet fokuserte vi på følgende saker: Vi opplever at skolene har for stor grad av frihet i hva slags tilbud de velger å gi sine elever med lese- og skrivevansker. Kommunalt selvstyre MÅ IKKE brukes som argument for å gi kommunene anledning til å prioritere bort f.eks lydbøker, PC eller tilpasset opplæring. Vi trenger en overordnet strategi: Kanskje en helt enkel og konkret ABC-veileder for PPT og lærere? I tillegg forslår vi følgende 3 straks-tiltak: PC-støtten tilbake, lydbøker uten gebyrer og 2. fremmedspråk valgfritt for elever med spesifikk diagnose! Til stede var Generalsekretær Arne Svartis, Caroline Solem, Åsne Midtbø Aas, og Ingjerd Tengesdal Høien (tilknyttet Logometrica) som nettopp har skrevet en doktorgrad om lesing. Hun redegjorde for nyere relevant forskning. Å R S B E R E T N I N G : O r g a n i s a s j o n e n u t a d * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.33

34 Høring på Stortinget ifbm Statsbudsjettet 2011 Marianne Grønner og Åsne Midtbø Aas fremførte primært følgende budskap til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: Elever med dysleksi faller mellom to stoler.begrepet bingo-skole ble lansert - det er rimelig tilfeldig hvem som får hjelp, og som regel taper du i bingo. I tillegg til en grundig redegjørelse for situasjonen fremmet vi følgende krav: Sikre elevene tilgang til IKT (gjeninnføre støtten til PC), fjern gebyret på lydbøker, tilpassete prøver, ventelistegaranti på utredning, hjelpemidler på nasjonale prøver og forbedre lærerutdanningen. Å R S B E R E T N I N G : A k t i v i t e t Høring på Stortinget ifbm Statsbudsjettet 2012 Caroline Solem og Arne Svartis deltok i høringsrunden til kirke- utdannings- og forskningskomiteen, og Arbeids- og sosialkomiteen. I førstnevnte komite tok vi primært opp lydbøker som en del av den tilpassete opplæringen. Et gebyrkrav på lydbøker fører til et veldig underforbruk av denne typen tilpasset opplæring. I Arbeids- og sosialkomiteen tok vi primært opp situasjonen knyttet til PC-stønad, og forholdet mellom grunn- og hjelpestønad sett i sammenheng med foreldrenes forutsetninger. Møte med rep. fra Utdanningskomiteen om mestringskameratene Mestringskameratene (Representerte ved ADHD Norge og Dysleksi Norge) hadde møte med komiteleder Marianne Aasen og Ove Helset fra FFO, der vi sammen diskuterte behovet for brukerfokus også i skolen. Vi diskuterte mulighetene for å jobbe med lærings og mestringstanken i skolen. Stortingsmelding 18: Læring og fellesskap Caroline Solem og Åsne Midtbø Aas representerte Dysleksi Norge i et eget møte med Stortingets Utdanningskomite i forbindelse med høringen om stortingsmeldingen som kom som et resultat av Midtlyngutvalgets utredning. Meldingens kapittel 6 beskrev omorganiseringen av Statped og hadde en egen høringsrunde. Dysleksi Norge spilte inn (oppsummert og forenklet) at forholdet mellom de nasjonale sentrene og de regionale statpedsentrene må vurderes, spes. sett i sammenheng med indikasjonen/misforståelsen at lavfrekvente vansker er spesialpedagogiske og at høyfrekvente vansker er allmennpedagogiske, noe som kan være svært uheldig for vår gruppe. Ang. resten av Stortingsmeldingen spilte Dysleksi Norge inn (kort oppsummert og opplistet): Halvårsrapporten må bestå, Rettigheten til PC og hjelpeprogrammer må utløses etter elevens behov for hjelp, ikke etter skolens evne til organisering, brukerne må tas mer med på råd i opplæringssektoren f.eks. under organiseringen av mestringshus (se eget pkt om mestringskameratene. I tillegg til møtet med komiteen leverte vi skriftlig høring, og jobbet oppimot presse, og samarbeidet med andre organisasjoner blant annet SAFO og NFU som inviterte oss til dialog. s.34

35 Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) I perioden har Dysleksi Norge bedt om vurderinger på flere saker i forbindelse med det interessepolitiske arbeidet: Dysleksi Norge ba LDO vurdere om regjeringens kutt i stønad til datautstyr kan indirekte eller direkte ha ført til en praksis som er diskriminerende for personer med lese- og skrivevansker. Dysleksi Norge ba LDO vurdere om gebyrkravet på lydbøker kan regnes som diskriminerende. Dysleksi Norge henvendte seg på vegne av et medlem til LDO angående førstegangstjeneste i det militære og egnethet til administrative oppgaver etter vurdering av total helsetilstand. Dysleksi Norge deltok også på et debattmøte med LDO (arrangert av FFO) 8. juni Kommunevalget i 2011 I forbindelse med kommunevalget i 2011 skrev Dysleksi Norge pressemeldinger/ artikler som lokallagene kunne bruke lokalt. Artiklene ble sendt på e-post og det ble sendt informasjonsbrev til alle lokallag. PC-saken Siden stønaden til ordinært datautstyr bortfalt 01. juli 2010, har Dysleksi Norge arbeidet interessepolitisk for å få den tilbake. Sakens natur har stadig forandret seg, og således har forbundet kommet med uttalelser tilpasset det. Spesielt har ungdomsgruppa vært opptatt av denne saken. Partienes partiprogrammer for perioden Dysleksi Norge leverte i desember 2011/januar 2012 innspill til partienes partiprogrammer, som starter sine arbeider med det nå. Vi leverte et dokument med 11 punkter for full samfunnsdeltagelse for personer med lese-, skrive- og matematikkvansker. Det 9 siders-lange dokumentet ble sendt til alle partier, og inneholder tiltak i større og mindre størrelsesorden innenfor målene fra forslag til handlingsplan. Å R S B E R E T N I N G : A k t i v i t e t Skolenettverket i Akershus Holdt innlegg om lese- og skrivevansker ifbm Stortingsmelding 18, for lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet i Akershus. AUF Oslo og Akerhus Holdt innlegg om viktige satsningsområder for personer med lese- og skrivevansker på et årsmøte i Oslo og Akershus AUF i 2010, førte til at det ble fremlagt forslag på Arbeiderpartiets Landsmøte om fritak for 2. fremmedspråk. Forslaget ble dessverre stemt ned. * Dysleksi Norges Landsmøte 2012, Tromsø * s.35

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s.

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. kvartennr. 2-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. 9 Invitasjon til familiesamling s. 28 Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Kongelig beskytterskap. Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til 31.12.2015.

Kongelig beskytterskap. Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til 31.12.2015. ÅRSMELDING 2012 1 Kongelig beskytterskap Prinsesse Märtha Louise fortsetter som beskytter for Norges Døveforbund i en femårs periode til 31.12.2015. 2 Innholdsfortegnelse 1. Forbundslederen har ordet...04

Detaljer

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322 Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 166.875,- totalt. Fordelt med kr. 96.875 for revisjon samt kr. 70.000,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter til landsmøtet. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. 20.-21. april 2013

Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter til landsmøtet. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. 20.-21. april 2013 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Foreningen 2 Foreldre Saksdokumenter

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer