LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1"

Transkript

1 LANDSMØTE mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1

2 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte Tre år er gått siden sist vi var samlet til diskusjon og valg. Landsmøtet i 2012 var preget av dårlig økonomi og formaliteter gjennom en rekke forslag til vedtektsendringer. Når vi nå møtes igjen, kan vi vise til en god økonomi som fortsatt er i vekst og en årsberetning som viser høy aktivitet. En fantastisk innsats er nedlagt både lokalt og sentralt. Selv om vi i 2013 nesten halverte antall ansatte, kuttet vi ikke ned på aktivitetstilbud, og medlemstallet økte. Vi hadde flere presseppslag enn tidligere og ble invitert inn i flere fora. Lokallagene våre er mer aktive enn noen gang. I 2013 ble foreldreforeningen for barn med språkvansker en del av vår organisasjon. I tillegg til de nye medlemmene er mange i vår opprinnelige medlemsmasse også berørt. En satsing på spesifikke språkvansker har vært viktig for organisasjonen. Vi har mye å være stolte av i organisasjonen vår. Vi gleder oss til å møte alle igjen! Vennlig hilsen Caroline Solem Generalsekretær, Dysleksi Norge Ta vare på sakspapirene dere får ikke tildelt nye på landsmøtet! s. 2

3 Innholdsfortegnelse Program s. 4 Sak a) Konstituering: s. 6 - Godkjenning av innkalling s. 6 - Valg av 1. og 2. møteleder s. 6 - Valg av 2 referenter s. 6 Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) s. 6 Sak c) Godkjenning av saksliste s. 6 Sak d) Godkjenning av forretningsorden s. 7 Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden s. 7 Om Dysleksi Norge s. 10 Landsmøtet 2012, landsstyret og sekretariatet s. 11 Interne utvalg/ ressursgrupper og representasjon s. 12 Medlemstall s. 13 Økonomi s. 13 Medlemsbladet Dyslektikeren s. 16 Web og sosiale medier s. 18 Dysleksivennlig skole s. 20 Foreldreforeningen for barn med språkvansker (FBS) s. 22 Samarbeid og nettverksbygging s. 23 Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet s. 24 Presse og profilering s. 29 Prosjekter s. 33 Kurs og aktiviteter s. 35 Nettkurs s. 37 Handlingsplan s. 38 Dysleksi Ungdoms årsmelding s. 43 Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden s. 50 Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år s. 66 Sak h) Valg s. 68 Valgkomiteens innstilling s. 69 Presentasjon av personer på valg s. 70 Sak i) Forslag til vedtektsendringer s. 73 Sak j) Innkomne saker s. 92 Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode s. 97 Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode s. 107 s. 3

4 Program Fredag 20. mars Registrering og kaffe Frivillig innføringskurs For nye deltagere blir det et innføringskurs i hvordan et landsmøte fungerer Velkommen v/ 1. nestleder Trine Aakermann Middag Lørdag 21. mars Saksliste: Sak a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. møteleder - Valg av 2 referenter Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) Sak c) Godkjenning av saksliste Sak d) Godkjenning av forretningsorden Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden PAUSE Saksliste fortsetter Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år PAUSE Saksliste fortsetter Sak h) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor LUNSJ Saksliste fortsetter Sak i) Forslag til vedtektsendringer PAUSE Saksliste fortsetter Sak i) Forslag til vedtektsendringer Sak j) Innkomne saker PAUSE Saksliste fortsetter Sak j) Innkomne saker FESTMIDDAG s. 4

5 Søndag 22. mars Saksliste fortsetter Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode PAUSE med mulighet for utsjekk Avslutning Utdeling av hedersprisen LUNSJ Takk for nå og vel hjem! s. 5

6 SAK A - Konstituering 1. Godkjenning av innkalling Innstilling: Redegjørelse: Innkalling godkjennes. Vedtektene krever at landsstyret skal innkalle til Landsmøte med minst tre måneders varsel. Første innkalling ble kunngjort i Dyslektikeren nr som kom ut i november Valg av 1. og 2. møteleder Innstilling: Magne Ellingsen (FFO) og Silje Hasle (Sekretariatet). 3. Valg av referenter Innstilling: Kine Dahl og Anne Lene Blystad. 4. Valg av tellekorps Innstilling: Marianne Rindal, Åsne Midtbø Aas og to representanter fra Dysleksi Lørenskog/ Romerike. SAK B - Valg av protokollkomité Innstilling: Trine Aakermann og Rune Lie. SAK C - Godkjenning av saksliste Innstilling: Redegjørelse: Sakslisten godkjennes. Sakslisten er skrevet iht vedtektene: Sak a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. møteleder - Valg av 2 referenter Sak b) Valg av protokollkomité (to delegater) Sak c) Godkjenning av saksliste Sak d) Godkjenning av forretningsorden Sak e) Dysleksi Norges beretning for perioden Sak f) Dysleksi Norges regnskap for perioden Sak g) Orientering om budsjett for inneværende år Sak h) Valg s. 6

7 - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor Sak i) Forslag til vedtektsendringer Sak j) Innkomne saker Sak k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode Sak l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode SAK D - Godkjenning av forretningsorden Innstilling: Redegjørelse: Forretningsorden godkjennes. Dysleksi Norges forretningsorden: 1. Dysleksi Norges leder åpner forhandlingene og leder møtet til møteledere er konstituert/valgt. 2. Landsmøte velger 1. og 2. møteleder. 3. Møteleder leder møtet videre. 4. Alle som ønsker ordet viser dette med nummerskilt. 5. Taletid begrenses i utgangspunktet ikke. Møteleder kan forslå å begrense taletiden. 6. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes med navn og lokal- eller fylkeslagsnavn. (Det kan gis skrivehjelp) 7. Forslag til vedtak som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke. 8. Når strek settes, skal de fremsatte forslag til vedtak og talelisten refereres. 9. Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. 10. Replikk varsles med eget tegn. Til hvert innlegg er det anledning til replikk, hver på maksimum 1 ett minutt. I tillegg har taleren rett til eventuell svar/replikk. Det er ikke anledning til replikk til replikken. (duplikk). 11. Alle som ber om ordet til forretningsorden får dette straks. 12. Utsettelsesforslag tas umiddelbart opp til behandling og votering. Sak E - Forbundets beretning for perioden Innstilling: Landsstyrets forslag til beretning godkjennes. Redegjørelse: Beretningen dekker landsstyreperioden Se side 8 til 49. s. 7

8 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Årsberetning s. 8

9 2012 til 2015 Innholdsfortegnelse Om Dysleksi Norge s. 10 Landsmøtet 2012 s. 11 Landsstyret s. 11 Sekretariatet s. 11 Interne utvalg/ ressursgrupper s. 12 Representasjon s. 12 Medlemstall s. 13 Økonomi s. 13 Medlemsbladet Dyslektikeren s. 16 Webside - s. 18 Sosiale medier s. 19 Dysleksivennlig skole s. 20 Foreldreforeningen for barn med språkvansker (FBS) s. 22 Samarbeid og nettverksbygging s. 23 Beskrivelse av det interessepolitiske arbeidet s. 24 Prioriterte saker i perioden s. 25 Presse og profilering s. 29 Prosjekter s. 33 Sentrale kurs og aktiviteter s. 35 Lokale kurs og aktiviteter s. 36 Nettkurs s. 37 Handlingsplan s. 38 Dysleksi Ungdoms årsmelding s. 43 s. 9

10 Om Dysleksi Norge Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Dysleksi Norge ble stiftet 4. mai 1976 som Norsk Interesseorganisasjon for lese- og skrivehemmede (NILS). Siden den gang har vi vært igjennom flere navnebytter: Norsk Dysleksiforbund, Dysleksiforbundet i Norge og Dysleksi Norge. Organisasjonens høye beskytter er prinsesse Astrid Fru Ferner. det enkelte medlem Fylkeslag kan danne... kan organisere seg i... Lokallag gis delegater til... sender deltagere til... kan etablere... Lokale ungdomslag LANDSMØTE organisasjonens høyeste organ LANDSTREFF velger Dysleksi Ungdoms høyeste organ Dysleksi Ungdoms styre velger Økonomiutvalg Valgkomite Dysleksi Norges landsstyre ansetter oppnevner Sekretariatet Råd og utvalg s. 10

11 2012 til 2015 Landsmøtet 2012 Landsmøtet ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø april i Lokal arrangør: Dysleksi Tromsø. Det møtte: - 76 delegater - 30 observatører - 6 landsstyremedlemmer - 7 øvrige Landsstyret la frem årsberetning for april 2010 til april Det ble fremlagt regnskap for årene 2010 og Det ble vedtatt ny handlingsplan og valg et nytt styre. Landsstyret Følgende landsstyre ble valgt på Landsmøtet i Tromsø: Forbundsleder: Nikolai Malling Oslo 1. nestleder Trine Aakermann Horten 2. nestleder Ottar Nerland Molde Styremedlemmer: Heidi Ekehaug Laila Johnson Trond Lind Hege Trana Varamedlemmer: Katrin Dahlstrøm Bjørg Wangsmo Ståle Brennsæter Inger Andersen Kise Sunnfjord Sandefjord/Larvik Tromsø Namsos Sunnmøre Asker og Bærum Ringerike Grenland I 2012 ble det avholdt 4 landsstyremøter og det ble behandlet 50 saker. I 2013 ble det avholdt 5 landsstyremøter (hvorav 1 telefonmøte) og det ble behandlet 43 saker. I 2014 ble det avholdt 6 landsstyremøter (hvorav 2 telefonmøter) og det ble behandlet 53 saker. Marianne Kufaas Sæterhaug har vært fast styrerepresentant for Dysleksi Ungdom. I november 2014 trakk styremedlem Trond Lind seg fra sitt verv. Katrin Dahlstrøm rykket opp til ordinært styremedlem. Sekretariatet Sekretariatet har kontorer sentralt i Oslo. I årsskiftet 2013/2014 flyttet vi fra Youngstorget til Storgata, et steinkast unna. Det nye kontoret deler vi med organisasjonen ADHD Norge Årsverk 5,14 3,71 4,77 Sekretariatet har godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Følgende har vært ansatt i hele eller deler av perioden: Arne Svartis (generalsekretær t.o.m ), Caroline Solem (generalsekretær f.o.m ), Espen Schønfeldt, Silje Hasle, Cristina Mihai, Åsne Midtbø Aas, Saima Durrani, Kine Hvinden Dahl, Marianne Kvernbekk Rindal og Anne Lene Blystad. s. 11

12 Interne utvalg/ ressursgrupper Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Økonomiutvalget Torbjørn Festvåg, Inger Jonsvik og Terje Skår ble valgt på landsmøtet i Torbjørn Festvåg trakk seg fra sitt verv i november Likepersonsutvalget I september 2014 vedtok landsstyret å opprette et likepersonsutvalg. Utvalget har bestått av: Knut Rinden, Marianne Kufaas Sæterhaug, Nikolai Malling, Mette Marie Berntsberg, Anne Cathrine Høvik og Anette Beichmann (vara). Styret i Det norske Dysleksifond Styret i 2012 bestod av Elenor W. Holter (leder), Nikolai Malling og Bjørg Ven. Styret i 2013 bestod av Bjørg Ven (leder), Nikolai Malling og Elenor W. Holter Styret i 2014 bestod av Bjørg Ven (leder), Nikolai Malling og Caroline Solem Styret i Hans Jørgen Gjessings fond Styret i 2012 bestod av Elenor W. Holter, Finn Dybvik og Kjell Arne Lie. Fondet ble nedlagt i 2012 da fondets samtlige midler var utdelt. Styret i Otto Vangsmos legat Styret i 2012 har bestått av Caroline Solem (leder), Mona Lie og Arne Opheim i hele perioden. Representasjon Representasjon i råd og utvalg ble vedtatt av landsstyret 01. juni Europeisk samarbeid Elenor W. Holter og Inger Andersen Kise Grundtvig-prosjekter (EU): Elenor W. Holter (fast), Nikolai Malling (vara) Nordisk samarbeid: Nikolai Malling (fast), Caroline Solem (vara) Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Ottar Nerland og Silje Hasle. s. 12

13 Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Åsne Midtbø Aas og Laila Johnson (vara) til 2015 Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU): Inger Andersen Kise Brukerforum for likeverdig utdanning: Rullerende IT Funk: Laila B. Johnson (nedlagt mai i 2013). NONITE, Forum for lese- og skrivevansker: Laila B. Johnson (fast), Caroline Solem (vara) Statped Organisasjonen er bredt representert i Statped. Etter Statpeds omorganisering og oppnevning av nye brukerrepresenterte fikk Dysleksi Norge inn brukerrepresentanter i alle lokale og sentrale ledd. Nasjonalt brukerråd: Åsne Midtbø Aas Statped Sørøst: Anne Cathrine Høvik Statped Vest: Heidi Ekehaug Statped Midt: Hege Trana Statped Nord: Torill Pedersen Faglig samarbeidsråd språk og tale: Trine Aakermann og Guro Bergseth Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) Caroline Solem har værts styremedlem med observatørstatus i Norsk- Lyd og Blindeskriftbiblioteks styre. Hans Christian Holdt har vært vara. Leser Søker Bok Caroline Solem satt i Leser Søker Boks valgkomite i Knut Rinden ble valgt inn som styremedlem i Klar Tale Elenor W. Holter (fast), Torunn Trollebø (vara) NHO Attføringsbedriftenes fagråd 2012: Trine Aakermann og Nikolai Malling : Caroline Solem s. 13

14 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Medlemstall Organisasjonen har i perioden vokst. Fra 2012 til 2013 var medlemsveksten på ca. 2%. Det er antall husstandsmedlemmer som er økt. Faktisk er det en marginal nedgang i hovedmedlemmer som bl.a. forklares i opprettelsen av studentmedlemskap. Fra 2013 til 2014 var medlemsveksten på nesten 6% og for første gang i historien er reviderte og tellende medlemmer ved utgangen av et år over 7 000! Reviderte medlemstall 2012: hvorav var hovedmedlemmer og var husstandsmedlemmer. 2013: hvorav var hovedmedlemmer, var husstandsmedlemmer og 29 var studentmedlemmer. 2014: hvorav var hovedmedlemmer, var husstandsmedlemmer og 59 var studentmedlemmer. Økonomi Ved Landsmøtet i Tromsø sto vi ovenfor en alvorlig økonomisk situasjon. Regnskapet for 2011 viste et underskudd på over 1,5 millioner kroner. Organisasjonens egenkapital ble tapt. Vi stod med en negativ egenkapital på nesten kroner. Den vanskelige økonomiske situasjonen i 2011 fortsatte inn i For det første var vi allerede i slutten av april da regnskapet for 2011 ble kjent. Overforbruket hadde fortsatt inn i 2012 og prognosen per mai 2012 viste også en alvorlig situasjon. I tillegg til dette var 2012 et landsmøteår, en kostbar affære. Andre halvdel av 2012 ble en voldsom snuoperasjon. Målet var å gå i balanse. Vi hadde en anstrengt likviditet og måtte avhjelpe en akutt likviditetskrise sommeren 2012 ved å låne kr av Dysleksi Vestfold. Pengene ble tilbakebetalt Vi snudde på hver eneste stein. Vi ringte leverandører og forhandlet ned priser. Vi sa opp avtaler vi ikke anså som nødvendige og vi tok regnskapet selv istedenfor å sette det bort. Vi ansatte heller ikke nye personer for å erstatte de som sluttet (til å begynne med). Vi sto fast på at vi ikke skulle kutte i aktivitetsnivå fordi en reduksjon i medlemstall (som en mulig konsekvens av lavere aktivitetsnivå) ville hatt ytterligere negativ påvirkning på økonomi og organisasjon og ført til en situasjon det ville være enda mer tidkrevende å komme seg ut av. Vi klarte ikke å unngå et underskudd i Det var riktignok et mindre underskudd enn året før, men like fullt et underskudd, som ytterligere reduserte den negative egenkapitalen til kr I 2013 begynte tiltakene å få effekt. Vi gikk med et overskudd på over 1,3 millioner og vi hadde endelig positiv egenkapital på over 0,6 millioner. Vi å oppjusterte bemanningen til et mer akseptabelt nivå. Det var satsingen på nettkurs som tillot oss å gjøre dette. Festen fortsatte inn i 2014, og dette ble det første året i perioden vi ikke hadde likviditetsproblemer på noe tidspunkt gjennom året. Vi fortsatte å bygge egenkapital og endte med et resultat på nesten 1 million. Egenkapitalen hadde per økt til 1,6 millioner. s. 14

15 2012 til 2015 Dysleksifondet I 2011 og 2012 mottok organisasjonen store tilskudd fra dysleksifondet pålydende kr hvert år. I 2013 og 2014 mottok organisasjonen tilskudd pålydende kr hvert år. Langsiktig bygging av egenkapitalen Egenkapitalen ved utgangen av 2014 var høyere enn egenkapitalen før problemene i Det har vært naturlig å spørre seg hvilke mål organisasjonen bør ha for egenkapital på sikt. Det er ønskelig med en solid egenkapital som gir organisasjonen trygghet. Det er ikke heldig med en for stor egenkapital da organisasjonens midler skal komme medlemmene til gode. Hvor går grensen? Landsstyret har kommet til at organisasjonen bør ha en egenkapital som tilsvarer 20-30% av nødvendige driftsutgifter (definert som utgifter uten prosjekter, satsinger og utvidelser, per 2015 på 7,2 millioner) eller 3 måneder drift (fortstått som lønnsutgifter, husleie og andre løpende utgifter som ikke enkelt kan sies opp). Per 2014 ville dette bety en egenkapital på mellom 1,4 og 2,1 millioner. Det er bestemt at: - Driftsbudsjett skal vedtas med et overskudd på mist som et slingringsmonn ved uforutsette hendelser. - Fra 2016 avsettes per år til Landsmøter/Ledermøter slik at den økonomiske belastningen ved disse fordeler seg jevnt. - Organisasjonen bør ikke ha en egenkapital som overstiger 30% av nødvendige driftsutgifter. - Tilskudd fra fondet bør ikke benyttes til nødvendige driftsutgifter og bør derfor være mindre enn differansen mellom driftsutgifter og nødvendige driftsutgifter (uten at tilskuddet teller som dobbelfinansiering ved eksternt finansierte prosjekter) s. 15

16 Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Medlemsbladet Dyslektikeren Dysleksi Norges medlemsblad utgis 4 ganger p r år og er pr 2015 inne i sin 37. årgang. Opplag: Annonseinntekter 2012: Annonseinntekter 2013: Annonseinntekter 2014: Utgiver: Redaktør: Trykkeri og distribusjon: eksemplarer kroner kroner kroner Dysleksi Norge Helge Svein Halvorsen (ny redaktør ansatt fra , Anne Lene Blystad) 07 gruppen og Bring. Dyslektikeren er medlem av Den Norske Fagpresseforening og redigeres etter Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. Sekretariatet har ansvaret for omsetning og tilrettelegging av annonser. Medlemsbladet fortsetter å være et satsingsområde for organisasjonen. I 2013 varslet vår redaktør sin avgang og i januar 2015 ble det ansatt en ny redaktør for bladet. Avtroppende redaktør Helge Svein Halvorsen har vært involvert i organisasjonen i 25 år, først som medlem i landsstyret og deretter som redaktør av Dyslektikeren siden høsten Det ble også mange år i Kristiansand lokallagsstyre. Dysleksisaken har vært en stor og engasjerende del av livet hans. Han uttaler at dysleksisaken aldri har stått bedre rustet enn nå og roser organisasjonens evne til å tilpasse seg nye utfordringer. Jeg har tidligere slått til lyd for at Dysleksi Norge må satse mer på kommunikasjon fordi det er her de viktigste framtidige utfordringene er. Derfor er jeg glad for at det ble opprettet en kombinert stilling som redaktør for bladet og for nye medier. Det er riktig vei å gå. Jeg ønsker den nye redaktøren lykke til samtidig som jeg varmt anbefaler alle til å ta hyggelige Anne Lene Blystad godt i mot. Jeg takker for meg med alle gode ønsker for Dysleksi Norge, sier Helge Svein Halvorsen. Ny redaktør I tillegg til å overta som redaktør av Dyslektikeren, får Anne Lene Blystad også ansvaret for organisasjonens hjemmeside og Facebook. Det er i utgangspunktet en 40 prosent stilling som stiller krav til effektivitet og omstilling. Jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene som venter meg i den nye stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Dysleksi Norge. Dette er en jobb som byr på interessante og spennende oppgaver. Jeg tror absolutt at utfordringen kan passe meg godt, sier Anne Lene Blystad (30) som valget falt på av 160 søkere. Anne Lene er opprinnelig fra Hamar, men bor og jobber i Oslo. Levende journalistikk står hennes hjerte nærmest. Hun går nå grundig inn i Dysleksi Norges mangfold av oppgaver for på best mulig måte å synliggjøre saken og behovene til de ulike målgruppene. Hun møter oppgaven godt forberedt og har flere tanker om fornyelse som hun kommer tilbake til etter hvert. Velkommen til familien! s. 16

17 Dyslektikeren nr 4_2014.indd : til DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Dysleksi Vestfolds mattekonferanse Side 6 NIKOLAI MALLING, ny offensiv styreleder i Dysleksi Norge Side 8 Julie Brodtkorb dysleksivennlig rikskjendis Side 8 Marianne Kufaas Sæterhaug om dysleksi på TV Side 5 Fra ord til handling i Tromsø Side 10 Ny GIV gir bedre mestring Side 12 Jentene fører an i Dysleksi Ungdom ANITA SIMONSEN mottok Gjessingstipendiet Side 11 MERETHE SØRENSEN leder nytt lokallag i Bodø Side 17 Satsing og mestring SONDRE BJØRNSTAD fra Eidsvoll klatrer mot nye høyder Side 18 Caroline Solem godt motivert for lederrollen Side 9 «Pageturner» har gjort elever til bedre lesere Side 14 Ola Braanaas gründer med dysleksi Side 4-6 Erna Solberg lover dysleksisatsing Side 6 Ingjerd Høien- Tengesdal med doktorgrad i dysleksi Side 13 Tommelen opp for mestring! Magnus Tronstad (14 år) fra Spydberg er en av mange dyslektikere som har opplevd mestring på kurs. Flere mestringskurs omtales i bladet DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Solfrids mestring som alenemor til fire Side 6 Venstre-leder med dysleksi Side 4 Ginas historie Side 9 Ustoppelige Malin Side 8 Super Laila om de «glemte» dyslektikerene SV-topp om dysleksi og fordommer Tom Arne Lefsaker, dyslektiker som vet råd Mestring til fjells Side 4-10 Kristian Tangen om ødelagt skolegang Side 8 Side 6 Side 12 Side 10 Nikolai Malling om «nye» Dysleksi Norge Side 11 De bygger nettverk for MESTRING Side 4-7 Dyslektisk studentleder Side 16 GOD RESPONS PÅ DYSLEKSIVENNLIG SKOLE Nils Andreas er elev på Nesheim skole ved Arendal, og ville svært gjerne promotere prisen Dysleksivennlig skole. Side Dag Henrik Nygård, dyslektiker med topp karakterer Side 22 Dysleksi-eliten tar styringen Side 12 Vellykket landstreff Dysleksi Ungdom side DYSLEKTIKEREN STERKT VITNEMÅL: Dag Henrik Nygård frå Florø er blant dei vel fem prosent av befolkninga i Norge som har dysleksi. Men gjennom målretta, disiplinert arbeid gjekk han nyleg ut av vidaregåande skule med berre seksarar. No vil han motivere andre unge med dysleksi til å ta opp kampen mot diagnosen. Foto: David E. Antonsen «Dysleksien er motivasjon» Er du disiplinert og jobbar hardt, klarar du alt du vil, seier Dag Henrik Nygård (19). Denne livsfilosofien gjorde at han gjekk ut frå vidaregåande med toppkarakterar trass i at han har ei 2014 ekstra utfordring i dysleksien. David E. Antonsen DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE DYSLEKTIKEREN NR ÅRGANG UTGIVER: DYSLEKSI NORGE Lokallagsleder og mor til tre dyslektikere, Tove Ødegård TV-læreren Håvard Tjora i kampform Side 6 Side 6 Offensiv ungdomsleder, Sander (16), fra Bergen Side 8 Laila Brandsdal Johnson, veteran med gode budskap Side 15 Erna roser dysleksivennlig skole Foto: Marte Skjesol, side 6 Dan (23) om spesifikke språkvansker og åpenhet Side 10 Pernille viser mestringsglede under sommerleiren i Valdres Foto: Anette Beichmann Side 4-9 Leksehjelper i nord, Linn Amalie Estensen Side 30 Samuels vei ut av tilværelsen som skoletaper Side 4 Foto: NRK s. 17

18 Webside - Organisasjonens webside er en viktig kommunikasjonskanal. Mens medlemsbladet når ut til medlemmene, når vi ut til alle, også potensielle medlemmer, med web-siden kombinert med sosiale medier (omtalt spesielt på neste side). Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Vår web-side var ny og moderne da den ble lansert i I denne bransjen er imidlertid 5 år pensjonistalder og hjemmesiden mangler nå en rekke funksjoner man kan forvente av websider idag. Den er ikke mobiltilpasset og integrerte funksjoner som eks. talesyntese fungerer ikke optimalt. Når det er sagt kan ikke web-siden kalles mislykket. Vi har svært mange treff og får oppmerksomhet på artikler vi legger ut. Selv om artikkel-samlingen av statiske artikler har blitt noe uoversiktelig over årenes løp, er web-siden stadig aktuell. Web-siden får stadig nye visninger og i perioden har tallet blitt høyere og høyere. Gjennomsnittlige sidevisninger per måned var i 2012, i 2013 og i Totalt antall sidevisninger gjennom hele året var i 2012, i 2013 og i Økningen fra 2012 til 2015 var dermed på 63%! s. 18

19 2012 til 2015 Sosiale medier Facebook Fra mars 2012 til februar 2015 hadde organisasjonen en økning på 225% (!) hva gjelder antall liker på Facebook. (Fra til 5 489). Facebook er en lav-terskel kommunikasjonskanal. Organisasjonen bruker Facebook til å dele informasjon om f.eks. pedagogikk, rettigheter, nyheter og tips samt aktiviteter i organisasjonen. En kanal der en kan dele ting som idag var vi på møte med... er en svært effektiv måte å være synlig på. Alt trenger ikke å være lange utdypende artikler. Vi viser at vi er til stede og følger med hele tiden. Vi er svært aktive på facebook og er godt synlige. Hvis en skal peke ut forbedringspotensiale er det mer strategisk bruk av Facebook. Twitter Fra mars 2012 til februar 2015 hadde organisasjonen en økning på over 800% (!) hva gjelder antall følgere på Twitter. (Fra 74 til 601). Vi har forbedret oss på Twitter i perioden, men ligger fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med der vi er på Facebook. Twitter er også en lav-terskel kommunikasjonskanal, med en noe annen målgruppe. En lavere andel av totalbefolkningen er på Twitter, men særlig blant politikere og journalister er andelen høy. Derfor er Twitter en enda viktigere interessepolitisk arena. Vi har stort forbedringspotensiale på Twitter. Vi har altfor få oppdateringer og har ikke lykkes med å skape de store Twitterdebattene. s. 19

20 Dysleksivennlig skole Dysleksi Norges årsberetning for 2012 til 2015 Det er nå totalt 22 sertifiserte Dysleksivennlige skoler i porteføljen. I perioden er følgende blitt sertifisert: 2012 Skagerak International School, Barne-, ungdoms- og videregående skole. (Sandefjord, Vestfold) Nesset skole, ungdomsskole. (Levanger, Nord-Trøndelag) Borkenes barne- og ungdomsskole (Kvæfjord, Troms) Rustad skole, barneskole (Ås, Akershus) Nesheim skole, barneskole (Arendal, Aust-Agder) 2013 Benterud skole, barneskole (Lørenskog, Akershus) Eikanger skule, barneskole (Lindås, Hordaland) Solneset skole (Tromsø, Troms) 2014 Sandefjord VGS (Sandefjord, Vestfold) Toppidrettsgymnaset i Telemark (Skien, Telemark) Ulverud skole, barneskole (Nittedal, Akershus) Slåtten skule, barneskole (Førde, Sogn og Fjordane) 2015 Rasta skole, barneskole (Lørenskog, Akershus) Voksenopplæringen i Grimstad. (Aust-Agder) Det er interessant å se at mange av de ansatte på de nye skolene har tatt nettkursene våre, og kommer tilbake med søknad etter dette. Dysleksivennlig skole vekker interesse både politisk og faglig, og vi har brukt mye tid på å informere skoler/kommuner om hva dette er. Dette gjelder også på nasjonalt nivå. I perioden har vi hatt to samlinger for skolene. Dette har vært 2-dagers samlinger med vekt på erfaringsutveksling og deling av god praksis. En del av skolene bruker oss mye, og er også flinke til å dele med hverandre. Flere av skolene har ansatte som bidrar med foredrag, veiledning på nett og som ledere på f.eks. engelskkurs/mestringsleir. Vi har revidert rutinene for arbeidet i perioden. I mars 2014 besøkte statsminister Erna Solberg vår dysleksivennlige skole Nesset i Nord-Trøndelag. Det var statsministeren selv som ba om å få besøke skolen for å se hvordan en dysleksivennlig skole jobber. Ifm besøket uttalte hun at regjeringen vil følge opp først og fremst gjennom etter- og videreutdanning av lærere og at det dessuten vil bli en diskusjon rundt pc-støtten (hvilket vi også skjedde, se egen omtale om PCsaken). Hun understreket imidlertid at det ikke bare er et spørsmål Foto: Marte Skjesol om penger, men like mye om systematisk arbeid. Statsministeren avsluttet med å oppfordrer flere skoler til å gjøre som Nesset i Levanger, nemlig å satse på å bli en dysleksivennlig skole. Bedre anbefaling av prosjektet kunne vi ikke få! I perioden har vi også fått prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet til å skrive en bok om prosjekt dysleksivennlig skole, se egen omtale. Boken utkommer første halvdel av s. 20

21 2012 til 2015 Foredragsvirksomhet I perioden har vi hatt svært mange eksterne kurs og foredrag. Skoler og kommuner leier oss gjerne inn til en kursrekke, eller en planleggingsdag. En del lokallag har også arrangert slike kurs på dagtid, noe som ofte har åpnet dører for oss videre. Dette gjelder også foredrag på høgskoler og universitet. Kursene har variert fra 2 til 6 timer. Dette er stort sett kurs vi hvor vi har fakturert alle utgifter. Her er en oversikt over de stedene vi har besøkt i perioden (med forebehold om feil og mangler). Finmark Kirkenes kommune Troms Tromsø kommune Troms fylkeskommune Nord-Troms (Sørkjosen) Tromsø Sør-Troms (Harstad) SMI-skolen Kvæfjord kommune. Universitet i Tromsø Nordland Narvik kommune Bodø kommune Brønnøy kommune Nord-Trøndelag Levanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (Stjørdal) Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Ålesund (Fagdag for 11 kommuner) Giske kommune Høgskolen i Volda Sogn og Fjordane: Førderegionen. (5 kommuner) Vestlandske lærarstevne, Sogndal. Øvre Årdal Hordaland Høgskolen i Bergen Bergen kommune Sund kommune Lindås kommune Rogaland Ingen Vest-Agder Moi kommune Kvinesdal kommune Søgne kommune Kristiansand kommune Aust- Agder Grimstad kommune Arendal kommune Evje kommune Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn kommune Bamble kommune Drangedal kommune Nissedal kommune Kviteseid kommune Seljord kommune Vinje kommune Tokke kommune Notodden kommune Sauherad kommune Bø kommune Nome kommune Telemark fylkeskommune Vestfold Vestfold fylkeskommune Gjennestad VGS Buskerud Buskerud fylkeskommune Kongsbergregionen,PPT/ skolesjefer. Lier kommune Oppland Ingen Hedemark Folldal kommune Fjellregionen (Tynset) Akershus Ullensaker kommune Skedsmo kommune Lørenskog kommune Nittedal kommune Fet kommune Sørum kommune Ås kommune Frogn kommune Ski kommune Universitetet på Ås. NTGu, Bekkestua Oslo Nedre- Bekkelaget skole Tåsen skole PPT Oslo NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Østfold Spydeberg kommune Moss kommune Høgskolen i Østfold NAV Sarpsborg NAV Østfold s. 21

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 4. og 5. oktober 2014 Til: Forfall: Referent: Marianne Kufaas Sæterhaug, Nina Negaard, Nina Murberg, Jardar Dahlstrøm, Tanja Emile Henriksen, Helene Hagen Marius

Detaljer

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM

STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin Kjørsvik

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010

Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Referat STYREMØTE I UNGDOMSGRUPPA Oslo, 11.-13. februar 2010 Til stede: Meldt forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Lemet Graven, Ørjan Fjellkårstad, Pernille Olimb Storm Mai Linn Holdt, Jonas Olsen, Elisabeth

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm Referat STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo, 8-9 februar 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy Tanja Emile Henriksen, Eirin Kjørsvik og Jardar Dahlstrøm

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI

RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI S A K S P A P I R E R O G P R O G R A M DYSLEKSI NORGE Landsmøte 2012 20. - 22. april RICA ISHAVSHOTELL, TROMSØ DYSLEKSI NORGE Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2012.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014 GENERALFORSAMLING Bjerkebæk, Lillehammer 30. april SAKSLISTE Sak 01 Sak 02 Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322 Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 166.875,- totalt. Fordelt med kr. 96.875 for revisjon samt kr. 70.000,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE 2017 Sakspapirer Sjusjøen Lodge i Lillehammer, 11. februar 2017 1 NORILCOs Ungdoms vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU). Lokale ungdomslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer