Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 9: Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Dag Brustind (Høyre), Roy-Helge Andreassen (Sp), Sissel Johansen (Ap), Jim Kristiansen (Andørja fellesliste) Møtende varamedlemmer: Forfall: Eva Marie Nilssen (Andørja fellesliste) Andre: Protokollfører: Ass. rådmann/personalsjef Roald Pedersen SAKSKART Side Saker til behandling 14/12 12/ Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /12 11/ Søknad om tilskudd Astrids oase 4 16/12 12/ Oppdrag Nord Norge (Ideprosjektet/Midnattsol) 6 17/12 11/ Godkjenning av salgsavtale - Lokaler ved tidligere Ibestad videregående skole 7 18/12 11/ Daglig leder Ibestad kulturhus. 8 19/12 11/ Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 9 20/12 11/ Søknad om konsesjon 10 21/12 11/ Søknad om konsesjon 11 22/12 12/ Egengodkjenning reguleringsplan for miljøstasjon Hamnvik 12 1

2 23/12 11/ Engenesbrygga Utvidet forhåndskonferanse 13 24/12 12/ Lesebrett - Papirløse møter 14 25/12 12/ Visningssted kino i Ibestad kommune /12 11/ Forlengelse av brøytekontraktene 16 27/12 12/ Styrerepresentanter til Ibestad frivilligsentral 17 Hamnvik, Roald Pedersen referent Godkjent: Dag Sigurd Brustind (H) Roy-Helge Andreassen (SP) Sissel Johansen (AP) Jim Kristiansen (AFL) 2

3 Saker til behandling 14/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Formannskapet /12 Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Endring i sak 2/12, permisjonsreglementet var ikke tatt med: Permisjonsreglementet pkt 2.2 første setning endres til: (...) må ha for å dekke sin stillings fagområde. Protokoll fra formannskapets møte godkjennes med endring. 3

4 15/12 Søknad om tilskudd Astrids oase 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 6/12 Ordfører Dag Brustind fremmet forslag om å utsette saken Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt Saken utsettes Saksframlegg 1. I henhold til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms innvilges Astrids Oase ved Astrid Beer-Sist, tilskudd til utbygging av Vikingstua med inntil 25 % av godkjente kostnader på kr inntil kr Søknad om tilskudd til produksjon av egen markedsførings DVD utsettes til kostnader, produksjonsopplegg og oppfølging i form av distribusjon er klar. 3. Søknad om tilskudd til markedsføringsreise innvilges ikke. Forslag fra Dag Sigurd Brustind (H) til nytt pkt 2: Søknad om tilskudd til produksjon av egen markedsførings DVD innvilges ikke. Punktene i innstillingen ble behandlet hver for seg. Pkt 1: Vedtatt mot en stemme (Jim Kristiansen, AFL) Pkt 2: Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtatt. Pkt 3: Enstemmig vedtatt. 4

5 1. I henhold til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms innvilges Astrids Oase ved Astrid Beer-Sist, tilskudd til utbygging av Vikingstua med inntil 25 % av godkjente kostnader på kr inntil kr Søknad om tilskudd til produksjon av egen markedsførings DVD innvilges ikke. 3. Søknad om tilskudd til markedsføringsreise innvilges ikke. 5

6 16/12 Oppdrag Nord Norge (Ideprosjektet/Midnattsol) 1 Formannskapet /12 1. I henhold til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms innvilges Andørja Adventure, et tilskudd på inntil 66 % av støtteberettiget kostnader begrenset oppad til kr til Oppdrag Nord-Norge. 2. Støttebeløpet klassifiseres som bagatellmessig i henhold til retningslinjer for kommunale utviklingsfond, søker plikter å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatellmessig støtte i løpet av den påfølgende treårsperioden etter tildeling. Enstemmig vedtatt. 1. I henhold til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms innvilges Andørja Adventure, et tilskudd på inntil 66 % av støtteberettiget kostnader begrenset oppad til kr til Oppdrag Nord-Norge. 2. Støttebeløpet klassifiseres som bagatellmessig i henhold til retningslinjer for kommunale utviklingsfond, søker plikter å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatellmessig støtte i løpet av den påfølgende treårsperioden etter tildeling. 6

7 17/12 Godkjenning av salgsavtale - Lokaler ved tidligere Ibestad videregående skole 1 Formannskapet /12 1. Kommunestyret vedtar å selge internatfløyene, kjøkken og kantine med tomt til Ingrid og Leif Magne Johansen. 2. Ordfører og rådmann får fullmakt til å forhandle og inngå salgsavtale. 3. Salgsavtale legges frem for godkjenning i formannskapet. Ordfører og rådmann har i møte med kjøper den blitt enig om salgsavtale. Forslag fra Dag Sigurd Brustind: Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 7

8 18/12 Daglig leder Ibestad kulturhus. 1 Formannskapet /12 1. Det lyses ut eksternt ei 50 % stilling som daglig leder Ibestad kulturhus. 2. Dersom daglig leder oppnår gode økonomiske resultater av driften, gis rådmannen fullmakt til å øke stillingsdelen Omforent forslag til nytt pkt 2: Dersom daglig leder oppnår gode økonomiske resultater av driften, vil rådmannen komme tilbake til formannskapet med forslag til endring av stillingsdelen. Enstemmig vedtatt med endring. 1. Det lyses ut eksternt ei 50 % stilling som daglig leder Ibestad kulturhus. 2. Dersom daglig leder oppnår gode økonomiske resultater av driften, vil rådmannen komme tilbake til formannskapet med forslag til endring av stillingsdelen. 8

9 19/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1 Formannskapet /12 Med hjemmel i Konsesjonslovens 1 og 9 gis Odd-Dagfinn Årsandvik og Ann Kristin Helgesen konsesjon for erverv av eiendommen Gnr.92 bnr. 2 og 5 i Ibestad kommune med følgende vilkår: 1. Søkerne skal bebo eiendommen i minimum 5 år og innen 5 år fra overtakelsesdato drive eiendommen landbruksmessig forsvarlig. 2. Kjøpesum er kr pluss omkostninger Omforent forslag: 1. Kjøpesum er kr, pluss omkostninger. 2. Søkerne skal bebo eiendommen i minimum 5 år og innen 1 år fra overtakelsesdato drive eiendommen landbruksmessig forsvarlig. 3. Driveplikt for jord anses oppfylt ved inngått leieavtale med bruk i drift med minst 10 års varighet. 4. Skogen bør driftes med minst uttak tilsvarende eget formål. Omforent forslag enstemmig vedtatt. 1. Kjøpesum er ,- kr, pluss omkostninger. 2. Søkerne skal bebo eiendommen i minimum 5 år og innen 1 år fra overtakelsesdato drive eiendommen landbruksmessig forsvarlig. 3. Driveplikt for jord anses oppfylt ved inngått leieavtale med bruk i drift med minst 10 års varighet. 4. Skogen bør driftes med minst uttak tilsvarende eget formål. 9

10 20/12 Søknad om konsesjon 1 Formannskapet /12 Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 gis Magne Sigbjørn Hallesen konsesjon for sitt erverv av eiendommen gnr. 94, bnr. 15 og 21 i Ibestad kommune med følgende vilkår. 1. Verditakst/overtakelsessum er ikke over Eiendommens våningshus er i dårlig forfatning og kan ikke brukes som bolig før renovering, bolighus 2 på driftsenheten er imidlertid leid ut til helårsboende. Dette forutsettes videreført så langt som mulig. Søker gis derfor midlertidig personlig fritak for boplikten. 3. Driveplikten for dyrka/dyrkbart/beit areal anses oppfylt ved inngått leieavtale med nabobruk med varighet på 10 år. Utleie videreføres inntil eiendommen selv har behov for arealene. For skogen gis det ikke fritak for driveplikten. Omforent forslag: 1. Verditakst/overtakelsessum er ikke over ,- kr, pluss omkostninger. 2. Søker gis midlertidig fritak for personlig boplikt så lenge det bor fastboende i bolighus 2 på driftsenheten. Dette gjelder i 5 år. 3. Bolig 2 anses som en del av driftsenheten. 4. Driveplikt for jord anses oppfylt ved inngått leieavtale med bruk i drift med minst 10 års varighet. 5. Skogen bør driftes med minst uttak tilsvarende eget formål. Omforent forslag enstemmig vedtatt. 1. Verditakst/overtakelsessum er ikke over ,- kroner, pluss omkostninger. 2. Søker gis midlertidig fritak for personlig boplikt så lenge det bor fastboende i bolighus 2 på driftsenheten. Dette gjelder i 5 år. 3. Bolig 2 anses som en del av driftsenheten. 4. Driveplikt for jord anses oppfylt ved inngått leieavtale med bruk i drift med minst 10 års varighet. 5. Skogen bør driftes med minst uttak tilsvarende eget formål. 10

11 21/12 Søknad om konsesjon 1 Formannskapet /12 Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 gis Odd Jan Helgesen konsesjon for erverv av eiendommen Gnr.115 bnr. 4 i Ibestad kommune med følgende vilkår: 1. Kjøpesum kr Gnr.115 bnr. 4 tillegges søkers eiendom Gnr.103 bnr. 58 med flere som en del av driftsenheten. Enstemmig vedtatt. Med hjemmel i konsesjonslovens 1 og 9 gis Odd Jan Helgesen konsesjon for erverv av eiendommen Gnr.115 bnr. 4 i Ibestad kommune med følgende vilkår: 1. Kjøpesum kr Gnr.115 bnr. 4 tillegges søkers eiendom Gnr.103 bnr. 58 med flere som en del av driftsenheten. 11

12 22/12 Egengodkjenning reguleringsplan for miljøstasjon Hamnvik 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar Ibestad kommune forslag til Reguleringsplan for miljøstasjon med tilhørende reguleringsbestemmelser Forslag fra Dag Sigurd Brustind (H): Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det gjennomføres et møte med beboerne i Skaret før vedtak. Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble vedtatt mot en stemme (Jim Kristiansen, AFL). Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Det gjennomføres et møte med beboerne i Skaret før vedtak. 12

13 23/12 ENGENESBRYGGA- UTVIDET FORHÅNDSKONFERANSE 1 Formannskapet / : Engenesbrygga AS gis tillatelse til bygging av følgende takhøyder: Om det velges pulttak bygges det innen regulert høyde bestemt til 9,0 m. Om det bygges med skrått tak bygges det innen max høyde på 9,9 m Etasje tillates til fiskemottak, FM1, eller annen fiskerirettet virksomhet Og 3. Etasje tillates bygget til rorbuer 4. Endringen ansees å være en mindre vesentlig endring og tas med i ved neste revisjon av planen, dvs innarbeides i nye reguleringplanen for hele Engenes. 5. Berørte naboer skal tilskrives og gjøres kjent med vedtaket og sin klagerett. 6. Byggesøknaden behandles etter Pbl s bestemmelser. Omforent forslag om et tillegg til pkt 3: Dette forutsetter at det ikke medfører næringsmessige begrensninger i området. Enstemmig vedtatt med tillegg. 1. Engenesbrygga AS gis tillatelse til bygging av følgende takhøyder: Om det velges pulttak bygges det innen regulert høyde bestemt til 9,0 m. Om det bygges med skrått tak bygges det innen max høyde på 9,9 m Etasje tillates til fiskemottak, FM1, eller annen fiskerirettet virksomhet Og 3. Etasje tillates bygget til rorbuer. Dette forutsetter at det ikke medfører næringsmessige begrensninger i området. 4. Endringen ansees å være en mindre vesentlig endring og tas med i ved neste revisjon av planen, dvs innarbeides i nye reguleringplanen for hele Engenes. 5. Berørte naboer skal tilskrives og gjøres kjent med vedtaket og sin klagerett. 6. Byggesøknaden behandles etter Pbl s bestemmelser 13

14 24/12 Lesebrett - Papirløse møter 1 Formannskapet /12 1. Ibestad kommune anskaffer løsningen Papirløse møter for ipad for inntil 10 brukere. Løsningen er et tillegg til eksisterende saksbehandlersystem, og Ibestad kommune anskaffer løsningen iht tilbud fra itet. 2. Ibestad kommune anskaffer ipad til formannskapets 5 medlemmer og første vararepresentant til hver gruppe. Enstemmig vedtatt 1. Ibestad kommune anskaffer løsningen Papirløse møter for ipad for inntil 10 brukere. Løsningen er et tillegg til eksisterende saksbehandlersystem, og Ibestad kommune anskaffer løsningen iht tilbud fra itet. 2. Ibestad kommune anskaffer ipad til formannskapets 5 medlemmer og første vararepresentant til hver gruppe. 14

15 25/12 Visningssted kino i Ibestad kommune. 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Ibestad kulturhus blir fast visningssted for bygdekinoen i Ibestad kommune. Enstemmig vedtatt. Ibestad kulturhus blir fast visningssted for bygdekinoen i Ibestad kommune. 15

16 26/12 Forlengelse av brøytekontraktene 1 Formannskapet /12 Ibestad kommune gjør ikke opsjon på 2 år gjeldende. Brøyting av kommunale veger sendes ut på nytt anbud og det inngås nye kontrakter fra høsten Forslag fra Roy-Helge Andreassen (SP): Ibestad kommune gjør opsjon på 2 år gjeldende. Forslag fra Jim Kristiansen (AFL): Brøyting av kommunale veger sendes ut på nytt anbud og det inngås nye kontrakter fra høsten Forslag fra Jim Kristiansen (AFL) ble vedtatt mot 2 stemmer (Roy-Helge Andreassen (SP) og Sissel Johansen (AP). Ved stemmelikhet er ordførerens stemme avgjørende. Brøyting av kommunale veger sendes ut på nytt anbud og det inngås nye kontrakter fra høsten

17 27/12 Styrerepresentanter til Ibestad frivilligsentral 1 Formannskapet /12 Ingen Omforent forslag: Saken utsettes. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 17

18 Orienteringssaker: 1. Arealplan Leder Plan, næring og utvikling (PNU) og Ole Skardal orienterte om arealplanen. 2. FV-848 Ordfører Dag Sigurd Brustind orienterte om status FV Klimaplan Leder (PNU) og ing. Katrine Nordgård orienterte om klimaplanen. 4. Fyrtårnprosjekt Ordfører Dag Sigurd Brustind orienterte om fyrtårnprosjektet. 5. Personalsak Det ble vedtatt at orienteringen ble gitt for lukkede dører med hjemmel i kommunelovens 31 nr. 3. Begrunnelsen er at saken angår tjenstlige forhold til enkeltperson. Rådmannen orienterte om saken. Formannskapet hadde ingen merknader og tok orienteringen til etterretning. 6. Bredbånd Ordfører orienterte om saken. Drøftingssaker: 1. Ti på TOPP i Ibestad Ordfører foretok en gjennomgang av de ti mest prioriterte saker med status og framdrift. 2. Ordfører Dag Sigurd Brustind orienterte om viktigheten ved å ha fokus på service i Ibestad kommune og foreslo at engasjement av vikar på servicetorget videreføres fram til høsten. Formannskapet hadde ingen merknader og sluttet seg til dette. Spørsmål fra representantene: Jim Kristiansen spurte om en delingssak som hadde trukket ut i tid og ennå ikke var behandlet Leder PNU besvarte spørsmålet. 18

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen)

Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag Sigurd Brustind og Sissel Johansen. Trond Arvid Isaksen (for Roy-Helge Andreassen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.01.2014 kl. 10:00 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Eva Nilssen, Dag

Detaljer

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8

20/14 14/00057-2 Havnesamarbeid i Sør-Troms 4. 21/14 14/00259-1 Kvalitet i skolen - 2014. 6. Sørrollnes havn - utbygging 8 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.06.2014 kl. 0900-1600 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen,

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7

13/15 14/00462-8 Regnskap og årsberetning 2014 4. Kontrollutvalget - Ibestad kommunes regnskap 2014 6. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 7 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 10:00 17:20 Sted: Kulturhuset Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Geir-Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.09.2012 Tid: etter PLA kl. 13:55-15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 6/24/2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Nord-Gratangen skole Møtedato: 22.04.2010 Tid: 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631

12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631 Møtende medlemmer: Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2011 Tid: 12.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Margit Langseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer