NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK"

Transkript

1 NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK Hjelp og støtte ESS Call Center Kontaktinformasjon for System i- og System p-kunder: Help Desk: Du finner telefonnumre til kontaktpersoner i de enkelte landene via ESS-nettstedet - klikk på Contacts i ruten til venstre. Du kan også sende en e-postmelding til følgende adresser: USA Europa, Midtøsten og Afrika Canada Asia, Australia og Oceania (unntatt Japan) Japan Latin-Amerika Kontakt oss straks hvis du trenger hjelp eller det oppstår problemer med overføringer. Husk å notere feilmeldingen som systemet returnerer, for videre undersøkelse. Telefon: (gratis) Faks: Slik registrerer du deg Logg deg på ESS-skjermbildet blir vist. DEL I REGISTRERE DEG SOM EN IBM-BRUKER: Hvis dette er første gang du bruker dette nettstedet, må du klikke på register og deretter velge og oppgi en gyldig e-postadresse (i feltet IBM-ID), et passord og et sikkerhetsspørsmål. DEL II REGISTRERE KUNDENUMMERET: Dette trenger du bare å gjøre en gang. Du tilføyer kundenummeret til din web inventory. Du finner all nødvendig informasjon på 1. pakkseddelen (Software Packing List) som ble levert sammen med programvarebestillingen 2. avtalen om fornyelse av programvarevedlikehold Merk: Kunden må passe på å oppbevare disse dokumentene. De utgjør kjøpsbeviset for programvareproduktene. Velg Administrator Functions > Register IBM Customer No, oppgi kundenummeret (landkode 806 for Norge etterfulgt av ditt 7-sifrede kundenummer) og: 1. et bestillingsnummer (Order Number) knyttet til maskinen som du vil arbeide med programvaren fra, eller 2. systemnummeret (System Number) som er knyttet til maskinen (5 sifre/bokstaver) ikke serienummeret til maskinen, eller 3. avtalenummeret (Contract Number) fra avtalen om programvarevedlikehold

2 Funksjon som primær bruker Autorisasjon som Primary User/Admin blir gitt til den første personen som registrerer kundenummeret. Andre brukerautorisasjoner og administratorrettigheter for kundenummeret må tildeles av den primære kontaktpersonen. Når du skal gi en annen bruker tilgang, må brukeren først registrere seg som en IBM-bruker (se Del I Registrere deg som en IBM-bruker): 1. Klikk på Administrator Functions > Manage Customer Numbers 2. Velg kundenummeret og klikk på Manage Authorizations. Med denne funksjonen kan du registrere nye brukere for et kundenummer. 3. Oppgi ESS IBM-registrerings-IDen til IBM-brukeren du vil autorisere, oppgi hvilke typer av handlinger vedkommende skal ha rett til å utføre, ved å merke av i de aktuelle boksene, og valider inndataene. Systemet viser et valideringsskjermbilde. Primær bruker Den første personen som registrerer et kundenummer på ESS-nettstedet, blir automatisk registrert som Primary/Admin User for kundenummeret. Hvis en bruker prøver å registrere et kundenummer som allerede er registrert av en annen bruker, blir det vist en feilmelding: There is already an Admin/Primary user Brukeren blir automatisk omdirigert til en side med videre instruksjoner for hvordan brukeren kan bli autorisert av den primære brukeren. BP-autorisasjonsrolle ESS-brukere hos IBM Business Partnere kan be om rollen IBM Business Partner Authorization Role, som gir en BP ESS-bruker tilgang til ethvert kundenummer selv om det allerede er knyttet en primær bruker til kontoen. Dette krever at BP-brukeren må ha den nødvendige registreringsinformasjonen (se Del II Registrere kundenummeret). En BP som registrerer seg for et kundenummer, har rett til å se på eksisterende nøkler og kjøpsbevis. Når en BP-bruker registrerer seg for et kundenummer, får den primære brukeren og alle andre administratorbrukere som er knyttet til kundenummeret, en melding om registreringen via en e-postmelding fra applikasjonen. E-postmeldingen inneholder instruksjoner for hva som må gjøres hvis BP-registreringen er uønsket. Hvis en BP-bruker gjentatte ganger registrerer seg for en konto mot en administrators ønske, må du kontakte Software Call Center. Flere administratorer En primær bruker kan autorisere et ubegrenset antall brukere med administratorrettigheter til et kundenummer. Alle brukere med administratorrettighet til et bestemt kundenummer kan gi flere brukere tilgang og/eller håndtere autorisasjoner for eksisterende eller nye ESS-brukere. Merk: Av sikkerhetsårsaker anbefaler IBM på det sterkeste at det straks blir registrert en administratorbruker i tillegg til den primære brukeren. Entitled Software Support for System i- & System p-brukere Informasjon om Software Maintenance Agreement (SWMA) (for kunder i USA, Canada og EMEA) Det finnes en ny flipp med tittelen SWMA Inv (Software Maintenance Inventory) på ESS-nettstedet, som brukes til å verifisere SWMA-inventardata for anskaffede programvareprodukter. Denne funksjonen er tilgjengelig for System i og System p, og den finnes for øyeblikket for kunder i USA, EMEA og Canada. Det kreves en aktiv SWMA for alle programvareoppdateringer, inkludert ESU-støtten (Entitled Software Update). Det kreves også en aktiv SWMA for System p ESD-støtten (Electronic Software Download). Både ESU og ESD er beskrevet i dette dokumentet. Velg flippen SWMA Inv på skjermbildet My entitled software for å hente SWMA-informasjon for systemet via maskinvarens serienummer eller et registrert kundenummer. 2

3 SWMA Status: Du kan vise aktive og utløpte SWMA-avtaler for et bestemt kundenummer eller maskinvareserienummer. SWMA Product ID Content: Du kan vise innholdet for en støttet SWMA Product ID (PID) ved å klikke på produkt-iden. SWMA Content Information: Du kan vise gjeldende data som kundenummer, konsernnummer (affiliate number), avtalenummer, utgavenivå (bare for System i) og utløpsdato. SWMA Inventory: Det er nå mulig å vise programvareproduktene som støttes av en SWMA-avtale, på konsernnivå. En SWMA-bruker kan vise all informasjon for en bestemt maskin selv om det er registrert flere numre. Alle numre under samme konsernnummer (affiliate number) blir vist. SWMA-feilmeldinger: Kontakt din IBM-representant eller Business Partner hvis du ønsker fornyelse av SWMA eller har andre spørsmål i forbindelse med SWMA-avtalen. For System i-kunder: For ESU kan du få følgende feilmeldinger når du prøver å registrere en bestilling. Kontroller at SWMA er aktiv og fungerer på riktig måte: Feilmelding: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected Kontroller at SWMA for den maskinen du prøver å oppdatere, fortsatt er gyldig (kontroller utløpsdatoen). 4006: No updates available for the selected system Kontroller under SWMA PID hva som er høyeste tilgjengelige utgave for en bestemt maskin. For System p-kunder: For ESU må det finnes en gyldig og aktiv SWMA. Du kan kontrollere om det er en gyldig SWMA for en bestemt maskin. Du kan få følgende feilmelding når du prøver å registrere en bestilling. Kontroller at SWMA er aktiv og fungerer på riktig måte: Feilmelding: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected For ESD kan du sjekke SWMA-inventaret for å kontrollere hvilke programmer som er tilgjengelige for nedlasting. Programoppdateringer (gjelder bare for kunder i USA) ESU kan bestilles via ESS-nettstedet for både System i og System p. Velg flippen Updates på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan ikke benyttes for førstegangs (fakturerbare) programvarebestillinger eller tilleggsbestillinger. Alle ESU-bestillinger fra dette nettstedet leveres vederlagsfritt for kunden. For System i-kunder må det finnes en registrering av et elektronisk kjøpsbevis (epoe) (eller en registrering i IBMs administrasjonssystem) og en gyldig SWMA-avtale. Programvareproduktene som skal oppgraderes, må være versjon 5. Det fullstendige settet med programvareprodukter blir presentert for oppgradering til et høyere utgavenivå. Oppdateringer som ikke er tillatt, er individuelle produktbestillinger, forespørsler om utgavenedgraderinger og bestillinger for samme utgavenivå. 3

4 For System p-kunder må det finnes en gyldig SWMA-avtale for hvert programvareprodukt du ber om oppdatering for. Du kan be om en oppgraderingsutgave, en nedgraderingsutgave eller en oppdatering av et eksisterende produkt. Hjelpen til skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får de ønskede oppdateringene. Elektronisk nedlasting av programvare (gjelder bare for kunder i USA og Europa) ESD (Electronic Software Download) kan bestilles via ESS-nettstedet for både System i og System p. Velg flippen Downloads på skjermbildet My entitled software. Når det blir registrert programvarebestillinger for fysiske medier, kan de bestilte programvareproduktene også lastes ned elektronisk. Programvarebestillinger som ber om elektronisk levering, er tilgjengelig på nedlastingsserveren så snart bestillingene er ferdigbehandlet. Merk: Bare bestilte programvareprodukter er tilgjengelig for elektronisk nedlasting. For System i-kunder må det finnes en epoe-registrering. Programvareproduktene som skal lastes ned, må være versjon 5 utgave 3 eller nyere. Det fullstendige settet med programvareprodukter du har rett til, blir presentert for nedlasting. Du kan velge ut de produktene du vil laste ned. For System p-kunder må det finnes en gyldig SWMA-avtale for hvert programvareprodukt du ber om elektronisk nedlasting av. Programvareproduktene som skal lastes ned, må være versjon 5 utgave 2 eller nyere. Det fullstendige settet med programvareprodukter du har rett til, blir presentert for nedlasting. Du kan velge ut de produktene du vil laste ned. Hjelpen til skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får de ønskede nedlastingene. Entitled Software Support for System p-brukere Capacity On Demand Aktiveringskode for On Demand Capacity kan hentes fra en annen URL enn ESS-nettstedet: Du må vite systemtypen og serienummeret til maskinen. Entitled Software Support for System i-brukere Du kan velge programvarenøkler via flippen Keys på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan benyttes for alle programvarenøkler. Programvarenøkler leveres via ESS-nettstedet for mange System i-programvareprodukter og produktalternativer. Ferdigstillingsprosessen for programvarebestillinger oppretter de nødvendige programvarenøklene og gjør dem tilgjengelige på ESS-nettstedet der kunden kan se på dem og laste dem ned. Programvarenøkler gjelder spesifikt for maskinvareserienummer, versjons-/utgavenivå, produkt-id og rettighetsnivået som er anskaffet. Permanente programvarenøkler blir opprettet for å gi kontinuerlig støtte for et programvareprodukt så lenge ingen av de nøkkelspesifikke produktparameterne blir endret. Hvis det ikke blir opprettet en permanent nøkkel av programvarebestillingen, kan kunden be om at det opprettes en midlertidig programvarenøkkel, ved å kontakte Software Call Center. Neste forespørsel om en midlertidig nøkkel må komme fra kundens representant for programvarestøtte. En midlertidig nøkkel er gyldig i opptil 40 dager. 4

5 Merk: Hvis programvarebestillingen ikke er bestilt og behandlet på riktig måte, er det mulig at det ikke blir opprettet en permanent nøkkel, eller at nøkkelen kan være feil. I slike situasjoner må kundens salgsrepresentant kontaktes, slik at feilen kan rettes opp og kunden kan få en midlertidig eller permanent programvarenøkkel. Du kan velge å se på, laste ned eller installere en programvarenøkkel. Hjelpen til ESS-skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får behandlet din forespørsel om programvarenøkkel. Kjøpsbevis for programvare Du kan velge elektroniske kjøpsbevis (epoes) via flippen Entitlements på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan benyttes for programvarebestillinger som er behandlet for forsendelse etter 10. juni Kjøpsbevis for programvare leveres via ESS-nettstedet for alle System i-programvareprodukter og produktalternativer som anskaffes via en programvarebestilling. Ferdigstillingsprosessen for programvarebestillinger oppretter kjøpsbevisene for programvare og gjør dem tilgjengelige på ESS-nettstedet der kunden kan se på og arbeide med dem. Kjøpsbevis for programvare gjelder spesifikt for kundenummer, versjonsnivå, produkt-id og rettighetsnivået som er anskaffet. Det blir opprettet et unikt kjøpsbevisnummer (proof number) for hvert epoe. IBM-bestillingsnummeret som er knyttet til et epoe, blir vist sammen med epoe-kjøpsbeviset. Et epoe kan kun opprettes via en IBM-bestilling. Et epoe ligger aktivt på ESS-nettstedet til bruk for kunden, og det kan ikke slettes eller flyttes til LMS-historikken (License Management System) av andre enn et medlem av ESS Call Center-teamet. Hvis det blir bestilt et epoe for et system med et bestemt maskinvareserienummer, blir det også opprettet en permanent programvarenøkkel som plasseres på ESS-nettstedet til bruk for kunden. epoe-overføring epoe-kjøpsbevis for programvare kan velges for visning eller overføring. Hjelpen til ESS-skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får behandlet din epoe-forespørsel. Kunder kan velge å overføre et epoe til et annet system i samme konsern. Dette kan de gjøre på ESS-nettstedet. En overføring av et epoe fjerner kjøpsbeviset fra avgiversystemet og tildeler det til målsystemet. Programvarenøkkelen for avgiversystemet blir slettet fra LMS, og det blir opprettet en ny nøkkel for målsystemet. Hvis kunden fjerner produktet fra et avgiversystem og ikke samtidig tildeler det til et annet system, kan epoe-beviset overføres til et tomt serienummer (lar feltet for maskinvareserienummer stå tomt uten data), og det vil da kun være knyttet til kundenummeret. Merk: Denne typen av kundenummer -overføring gjør det mulig for kunden å spare på kjøpsbevis som for øyeblikket ikke er tildelt til noe system, til de blir tildelt til et annet maskinvaresystem. epoe-beviset kan senere overføres fra kundenummeret til et målsystem. Hvis det er mulig å overføre kjøpsbeviset til et system utenfor kundens konsern, må kunden kontakte Call Center og be om hjelp. Merk: Hvis programvarebestillingen ikke er bestilt og behandlet på riktig måte, er det mulig at det ikke blir opprettet et epoe-bevis, eller at det kan være feil. I slike situasjoner må kundens salgsrepresentant kontaktes, slik at feilen kan rettes opp. Forhåndsbetingelser for epoe-overføring Det finnes forhåndsbetingelser for epoe-overføring på ESS-nettstedet: v Maskinvareserienumrene for avgiver- og målsystemet må være kjent for IBM: produsert og registrert i administrasjonssystemet 5

6 registrert i din ESS-brukerprofil (oppført under brukerens kundenummer) registrert i kundens ESS-profil Merk: Hvis kundenumrene er registrert for samme konsern, men finnes i forskjellige brukerprofiler, må du kontakte Call Center og be om hjelp. v Begge System i-maskinene må være koblet til Internett. Hvis avgiversystemet er frakoblet, må du kontakte Call Center og be om hjelp. v Et epoe kan bare overføres når brukeren er logget på System i-avgivermaskinen der kjøpsbeviset er registrert. Slik utfører du en overføring Logg deg på Når du skal arbeide med et epoe, må du velge flippen Entitlements på ESS-hovedsiden. Du kommer til skjermbildet My software entitlements. På denne siden kan du velge mellom to alternativer, Transfer epoes og View epoes: v Transfer epoe: Velg kundenummer/maskinnummer for transfer from og for transfer to fra listen som blir vist i profilen din. Når du klikker på Go, blir det vist en liste over epoe-kjøpsbevis som kan overføres. Merk: Listen viser kun produkter som kan overføres. OS/400 Base-rettigheter (5722-SS1 funksjon 5050, 5051, 5052 og 5053) blir ikke vist på listen. Hvis du skal overføre et epoe som er beskyttet av en nøkkel, må du velge aktuelt epoe og velge Continue. Når du har valgt Continue, starter System i Applet Sign On -prosedyren. Det betyr følgende: v Først blir det vist en Java/Security Warning-melding der du må gi tillatelse til å laste ned applettkoden. v Når du har gitt tillatelse til installering, må du logge deg på System i-tjeneren ved å oppgi vertsnavn (nettverksnavn eller TCP/IP-adresse) og gyldig bruker-id og passord. v Når du har fylt ut påloggingsboksen og velger OK, får du se alle overføringsdataene på bekreftelsessiden. Velg Continue for å validere og behandle overføringen. Oktober 2007 Trykt i USA Henvisninger i denne publikasjonen til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at IBM har til hensikt å gjøre dem tilgjengelige i alle land der IBM driver virksomhet. Henvisninger til IBM-programprodukter betyr heller ikke at det bare er IBMs programprodukter som kan benyttes. Ethvert funksjonelt likeverdig program kan brukes i stedet. Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved. GI

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader

IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition. Versjonsmerknader IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 IBM DB2 Information Integrator OmniFind Edition Versjonsmerknader Versjon 8.2 Før du bruker opplysningene i denne boken og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

NetVista. Hurtigreferanse

NetVista. Hurtigreferanse NetVista Hurtigreferanse NetVista Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

microchipdirect Brukerveiledning

microchipdirect Brukerveiledning microchipdirect Brukerveiledning microchip.com Den komplette nettjenesten for designingeniører Microchips nettsider er din ressurs på nettet som bistår deg med rask og effektiv produktutvikling. Enten

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer