NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK"

Transkript

1 NETTSTEDET ENTITLED SOFTWARE SUPPORT (ESS) REGISTRERING OG BRUK Hjelp og støtte ESS Call Center Kontaktinformasjon for System i- og System p-kunder: Help Desk: Du finner telefonnumre til kontaktpersoner i de enkelte landene via ESS-nettstedet - klikk på Contacts i ruten til venstre. Du kan også sende en e-postmelding til følgende adresser: USA Europa, Midtøsten og Afrika Canada Asia, Australia og Oceania (unntatt Japan) Japan Latin-Amerika Kontakt oss straks hvis du trenger hjelp eller det oppstår problemer med overføringer. Husk å notere feilmeldingen som systemet returnerer, for videre undersøkelse. Telefon: (gratis) Faks: Slik registrerer du deg Logg deg på ESS-skjermbildet blir vist. DEL I REGISTRERE DEG SOM EN IBM-BRUKER: Hvis dette er første gang du bruker dette nettstedet, må du klikke på register og deretter velge og oppgi en gyldig e-postadresse (i feltet IBM-ID), et passord og et sikkerhetsspørsmål. DEL II REGISTRERE KUNDENUMMERET: Dette trenger du bare å gjøre en gang. Du tilføyer kundenummeret til din web inventory. Du finner all nødvendig informasjon på 1. pakkseddelen (Software Packing List) som ble levert sammen med programvarebestillingen 2. avtalen om fornyelse av programvarevedlikehold Merk: Kunden må passe på å oppbevare disse dokumentene. De utgjør kjøpsbeviset for programvareproduktene. Velg Administrator Functions > Register IBM Customer No, oppgi kundenummeret (landkode 806 for Norge etterfulgt av ditt 7-sifrede kundenummer) og: 1. et bestillingsnummer (Order Number) knyttet til maskinen som du vil arbeide med programvaren fra, eller 2. systemnummeret (System Number) som er knyttet til maskinen (5 sifre/bokstaver) ikke serienummeret til maskinen, eller 3. avtalenummeret (Contract Number) fra avtalen om programvarevedlikehold

2 Funksjon som primær bruker Autorisasjon som Primary User/Admin blir gitt til den første personen som registrerer kundenummeret. Andre brukerautorisasjoner og administratorrettigheter for kundenummeret må tildeles av den primære kontaktpersonen. Når du skal gi en annen bruker tilgang, må brukeren først registrere seg som en IBM-bruker (se Del I Registrere deg som en IBM-bruker): 1. Klikk på Administrator Functions > Manage Customer Numbers 2. Velg kundenummeret og klikk på Manage Authorizations. Med denne funksjonen kan du registrere nye brukere for et kundenummer. 3. Oppgi ESS IBM-registrerings-IDen til IBM-brukeren du vil autorisere, oppgi hvilke typer av handlinger vedkommende skal ha rett til å utføre, ved å merke av i de aktuelle boksene, og valider inndataene. Systemet viser et valideringsskjermbilde. Primær bruker Den første personen som registrerer et kundenummer på ESS-nettstedet, blir automatisk registrert som Primary/Admin User for kundenummeret. Hvis en bruker prøver å registrere et kundenummer som allerede er registrert av en annen bruker, blir det vist en feilmelding: There is already an Admin/Primary user Brukeren blir automatisk omdirigert til en side med videre instruksjoner for hvordan brukeren kan bli autorisert av den primære brukeren. BP-autorisasjonsrolle ESS-brukere hos IBM Business Partnere kan be om rollen IBM Business Partner Authorization Role, som gir en BP ESS-bruker tilgang til ethvert kundenummer selv om det allerede er knyttet en primær bruker til kontoen. Dette krever at BP-brukeren må ha den nødvendige registreringsinformasjonen (se Del II Registrere kundenummeret). En BP som registrerer seg for et kundenummer, har rett til å se på eksisterende nøkler og kjøpsbevis. Når en BP-bruker registrerer seg for et kundenummer, får den primære brukeren og alle andre administratorbrukere som er knyttet til kundenummeret, en melding om registreringen via en e-postmelding fra applikasjonen. E-postmeldingen inneholder instruksjoner for hva som må gjøres hvis BP-registreringen er uønsket. Hvis en BP-bruker gjentatte ganger registrerer seg for en konto mot en administrators ønske, må du kontakte Software Call Center. Flere administratorer En primær bruker kan autorisere et ubegrenset antall brukere med administratorrettigheter til et kundenummer. Alle brukere med administratorrettighet til et bestemt kundenummer kan gi flere brukere tilgang og/eller håndtere autorisasjoner for eksisterende eller nye ESS-brukere. Merk: Av sikkerhetsårsaker anbefaler IBM på det sterkeste at det straks blir registrert en administratorbruker i tillegg til den primære brukeren. Entitled Software Support for System i- & System p-brukere Informasjon om Software Maintenance Agreement (SWMA) (for kunder i USA, Canada og EMEA) Det finnes en ny flipp med tittelen SWMA Inv (Software Maintenance Inventory) på ESS-nettstedet, som brukes til å verifisere SWMA-inventardata for anskaffede programvareprodukter. Denne funksjonen er tilgjengelig for System i og System p, og den finnes for øyeblikket for kunder i USA, EMEA og Canada. Det kreves en aktiv SWMA for alle programvareoppdateringer, inkludert ESU-støtten (Entitled Software Update). Det kreves også en aktiv SWMA for System p ESD-støtten (Electronic Software Download). Både ESU og ESD er beskrevet i dette dokumentet. Velg flippen SWMA Inv på skjermbildet My entitled software for å hente SWMA-informasjon for systemet via maskinvarens serienummer eller et registrert kundenummer. 2

3 SWMA Status: Du kan vise aktive og utløpte SWMA-avtaler for et bestemt kundenummer eller maskinvareserienummer. SWMA Product ID Content: Du kan vise innholdet for en støttet SWMA Product ID (PID) ved å klikke på produkt-iden. SWMA Content Information: Du kan vise gjeldende data som kundenummer, konsernnummer (affiliate number), avtalenummer, utgavenivå (bare for System i) og utløpsdato. SWMA Inventory: Det er nå mulig å vise programvareproduktene som støttes av en SWMA-avtale, på konsernnivå. En SWMA-bruker kan vise all informasjon for en bestemt maskin selv om det er registrert flere numre. Alle numre under samme konsernnummer (affiliate number) blir vist. SWMA-feilmeldinger: Kontakt din IBM-representant eller Business Partner hvis du ønsker fornyelse av SWMA eller har andre spørsmål i forbindelse med SWMA-avtalen. For System i-kunder: For ESU kan du få følgende feilmeldinger når du prøver å registrere en bestilling. Kontroller at SWMA er aktiv og fungerer på riktig måte: Feilmelding: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected Kontroller at SWMA for den maskinen du prøver å oppdatere, fortsatt er gyldig (kontroller utløpsdatoen). 4006: No updates available for the selected system Kontroller under SWMA PID hva som er høyeste tilgjengelige utgave for en bestemt maskin. For System p-kunder: For ESU må det finnes en gyldig og aktiv SWMA. Du kan kontrollere om det er en gyldig SWMA for en bestemt maskin. Du kan få følgende feilmelding når du prøver å registrere en bestilling. Kontroller at SWMA er aktiv og fungerer på riktig måte: Feilmelding: 1317: IBM records shows that there are no valid subscriptions on the software serial number you selected For ESD kan du sjekke SWMA-inventaret for å kontrollere hvilke programmer som er tilgjengelige for nedlasting. Programoppdateringer (gjelder bare for kunder i USA) ESU kan bestilles via ESS-nettstedet for både System i og System p. Velg flippen Updates på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan ikke benyttes for førstegangs (fakturerbare) programvarebestillinger eller tilleggsbestillinger. Alle ESU-bestillinger fra dette nettstedet leveres vederlagsfritt for kunden. For System i-kunder må det finnes en registrering av et elektronisk kjøpsbevis (epoe) (eller en registrering i IBMs administrasjonssystem) og en gyldig SWMA-avtale. Programvareproduktene som skal oppgraderes, må være versjon 5. Det fullstendige settet med programvareprodukter blir presentert for oppgradering til et høyere utgavenivå. Oppdateringer som ikke er tillatt, er individuelle produktbestillinger, forespørsler om utgavenedgraderinger og bestillinger for samme utgavenivå. 3

4 For System p-kunder må det finnes en gyldig SWMA-avtale for hvert programvareprodukt du ber om oppdatering for. Du kan be om en oppgraderingsutgave, en nedgraderingsutgave eller en oppdatering av et eksisterende produkt. Hjelpen til skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får de ønskede oppdateringene. Elektronisk nedlasting av programvare (gjelder bare for kunder i USA og Europa) ESD (Electronic Software Download) kan bestilles via ESS-nettstedet for både System i og System p. Velg flippen Downloads på skjermbildet My entitled software. Når det blir registrert programvarebestillinger for fysiske medier, kan de bestilte programvareproduktene også lastes ned elektronisk. Programvarebestillinger som ber om elektronisk levering, er tilgjengelig på nedlastingsserveren så snart bestillingene er ferdigbehandlet. Merk: Bare bestilte programvareprodukter er tilgjengelig for elektronisk nedlasting. For System i-kunder må det finnes en epoe-registrering. Programvareproduktene som skal lastes ned, må være versjon 5 utgave 3 eller nyere. Det fullstendige settet med programvareprodukter du har rett til, blir presentert for nedlasting. Du kan velge ut de produktene du vil laste ned. For System p-kunder må det finnes en gyldig SWMA-avtale for hvert programvareprodukt du ber om elektronisk nedlasting av. Programvareproduktene som skal lastes ned, må være versjon 5 utgave 2 eller nyere. Det fullstendige settet med programvareprodukter du har rett til, blir presentert for nedlasting. Du kan velge ut de produktene du vil laste ned. Hjelpen til skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får de ønskede nedlastingene. Entitled Software Support for System p-brukere Capacity On Demand Aktiveringskode for On Demand Capacity kan hentes fra en annen URL enn ESS-nettstedet: Du må vite systemtypen og serienummeret til maskinen. Entitled Software Support for System i-brukere Du kan velge programvarenøkler via flippen Keys på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan benyttes for alle programvarenøkler. Programvarenøkler leveres via ESS-nettstedet for mange System i-programvareprodukter og produktalternativer. Ferdigstillingsprosessen for programvarebestillinger oppretter de nødvendige programvarenøklene og gjør dem tilgjengelige på ESS-nettstedet der kunden kan se på dem og laste dem ned. Programvarenøkler gjelder spesifikt for maskinvareserienummer, versjons-/utgavenivå, produkt-id og rettighetsnivået som er anskaffet. Permanente programvarenøkler blir opprettet for å gi kontinuerlig støtte for et programvareprodukt så lenge ingen av de nøkkelspesifikke produktparameterne blir endret. Hvis det ikke blir opprettet en permanent nøkkel av programvarebestillingen, kan kunden be om at det opprettes en midlertidig programvarenøkkel, ved å kontakte Software Call Center. Neste forespørsel om en midlertidig nøkkel må komme fra kundens representant for programvarestøtte. En midlertidig nøkkel er gyldig i opptil 40 dager. 4

5 Merk: Hvis programvarebestillingen ikke er bestilt og behandlet på riktig måte, er det mulig at det ikke blir opprettet en permanent nøkkel, eller at nøkkelen kan være feil. I slike situasjoner må kundens salgsrepresentant kontaktes, slik at feilen kan rettes opp og kunden kan få en midlertidig eller permanent programvarenøkkel. Du kan velge å se på, laste ned eller installere en programvarenøkkel. Hjelpen til ESS-skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får behandlet din forespørsel om programvarenøkkel. Kjøpsbevis for programvare Du kan velge elektroniske kjøpsbevis (epoes) via flippen Entitlements på skjermbildet My entitled software. Denne støtten kan benyttes for programvarebestillinger som er behandlet for forsendelse etter 10. juni Kjøpsbevis for programvare leveres via ESS-nettstedet for alle System i-programvareprodukter og produktalternativer som anskaffes via en programvarebestilling. Ferdigstillingsprosessen for programvarebestillinger oppretter kjøpsbevisene for programvare og gjør dem tilgjengelige på ESS-nettstedet der kunden kan se på og arbeide med dem. Kjøpsbevis for programvare gjelder spesifikt for kundenummer, versjonsnivå, produkt-id og rettighetsnivået som er anskaffet. Det blir opprettet et unikt kjøpsbevisnummer (proof number) for hvert epoe. IBM-bestillingsnummeret som er knyttet til et epoe, blir vist sammen med epoe-kjøpsbeviset. Et epoe kan kun opprettes via en IBM-bestilling. Et epoe ligger aktivt på ESS-nettstedet til bruk for kunden, og det kan ikke slettes eller flyttes til LMS-historikken (License Management System) av andre enn et medlem av ESS Call Center-teamet. Hvis det blir bestilt et epoe for et system med et bestemt maskinvareserienummer, blir det også opprettet en permanent programvarenøkkel som plasseres på ESS-nettstedet til bruk for kunden. epoe-overføring epoe-kjøpsbevis for programvare kan velges for visning eller overføring. Hjelpen til ESS-skjermbildene leder deg gjennom skjermbildene for valg av maskin og produkt slik at du får behandlet din epoe-forespørsel. Kunder kan velge å overføre et epoe til et annet system i samme konsern. Dette kan de gjøre på ESS-nettstedet. En overføring av et epoe fjerner kjøpsbeviset fra avgiversystemet og tildeler det til målsystemet. Programvarenøkkelen for avgiversystemet blir slettet fra LMS, og det blir opprettet en ny nøkkel for målsystemet. Hvis kunden fjerner produktet fra et avgiversystem og ikke samtidig tildeler det til et annet system, kan epoe-beviset overføres til et tomt serienummer (lar feltet for maskinvareserienummer stå tomt uten data), og det vil da kun være knyttet til kundenummeret. Merk: Denne typen av kundenummer -overføring gjør det mulig for kunden å spare på kjøpsbevis som for øyeblikket ikke er tildelt til noe system, til de blir tildelt til et annet maskinvaresystem. epoe-beviset kan senere overføres fra kundenummeret til et målsystem. Hvis det er mulig å overføre kjøpsbeviset til et system utenfor kundens konsern, må kunden kontakte Call Center og be om hjelp. Merk: Hvis programvarebestillingen ikke er bestilt og behandlet på riktig måte, er det mulig at det ikke blir opprettet et epoe-bevis, eller at det kan være feil. I slike situasjoner må kundens salgsrepresentant kontaktes, slik at feilen kan rettes opp. Forhåndsbetingelser for epoe-overføring Det finnes forhåndsbetingelser for epoe-overføring på ESS-nettstedet: v Maskinvareserienumrene for avgiver- og målsystemet må være kjent for IBM: produsert og registrert i administrasjonssystemet 5

6 registrert i din ESS-brukerprofil (oppført under brukerens kundenummer) registrert i kundens ESS-profil Merk: Hvis kundenumrene er registrert for samme konsern, men finnes i forskjellige brukerprofiler, må du kontakte Call Center og be om hjelp. v Begge System i-maskinene må være koblet til Internett. Hvis avgiversystemet er frakoblet, må du kontakte Call Center og be om hjelp. v Et epoe kan bare overføres når brukeren er logget på System i-avgivermaskinen der kjøpsbeviset er registrert. Slik utfører du en overføring Logg deg på Når du skal arbeide med et epoe, må du velge flippen Entitlements på ESS-hovedsiden. Du kommer til skjermbildet My software entitlements. På denne siden kan du velge mellom to alternativer, Transfer epoes og View epoes: v Transfer epoe: Velg kundenummer/maskinnummer for transfer from og for transfer to fra listen som blir vist i profilen din. Når du klikker på Go, blir det vist en liste over epoe-kjøpsbevis som kan overføres. Merk: Listen viser kun produkter som kan overføres. OS/400 Base-rettigheter (5722-SS1 funksjon 5050, 5051, 5052 og 5053) blir ikke vist på listen. Hvis du skal overføre et epoe som er beskyttet av en nøkkel, må du velge aktuelt epoe og velge Continue. Når du har valgt Continue, starter System i Applet Sign On -prosedyren. Det betyr følgende: v Først blir det vist en Java/Security Warning-melding der du må gi tillatelse til å laste ned applettkoden. v Når du har gitt tillatelse til installering, må du logge deg på System i-tjeneren ved å oppgi vertsnavn (nettverksnavn eller TCP/IP-adresse) og gyldig bruker-id og passord. v Når du har fylt ut påloggingsboksen og velger OK, får du se alle overføringsdataene på bekreftelsessiden. Velg Continue for å validere og behandle overføringen. Oktober 2007 Trykt i USA Henvisninger i denne publikasjonen til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at IBM har til hensikt å gjøre dem tilgjengelige i alle land der IBM driver virksomhet. Henvisninger til IBM-programprodukter betyr heller ikke at det bare er IBMs programprodukter som kan benyttes. Ethvert funksjonelt likeverdig program kan brukes i stedet. Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved. GI

Veiledning til Autodesk Subscription Center

Veiledning til Autodesk Subscription Center Veiledning til Autodesk Subscription Center Utarbeidet av NTI CADcenter A/S oktober 2008 Gå inn på internettadressen: http://subscription.autodesk.com som ser slik ut: Tast inn din User ID og Password

Detaljer

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014

MyAccount. Sluttbruker. Citrix Norway Systems. April 2014 MyAccount Sluttbruker Citrix Norway Systems April 2014 Innhold Account Profile ᵒ Legge til og fjerne brukertilgang side 3-5 ᵒ Navnendring side 6 ᵒ Adresseendring side 7 ᵒ Åpen/Sikker tilgang side 8 Hvem

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Trend Micro-nettsiden for detaljerte systemkrav. Hvis du støter på problemer under installering eller aktivering av denne programvaren, gå

Detaljer

Oppgradere Polycom Video-programvare

Oppgradere Polycom Video-programvare Oppgradere Polycom Video-programvare Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi for videokonferanser.

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Veiledning Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Rev A NO HP har ikke testet ElitePad 900 med Windows 8.1 Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste at man ikke oppdaterer HP ElitePad 900

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014 Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 4 Ny sak... 5 Forklaring til feltene... 6 Ny melding i opprettet sak... 7 Avslutning av sak... 7 Dine Saker...

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde September 2016 Innhold Om automatisk etterfylling av forbruksmateriell... 2 Spørsmål 1. Hva er ASR?... 2 Spørsmål 2. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Bruk av Spark. ikke til dytting og sitting. Universitetet i Tromsø 22. mars Torbein Kvil Gamst Bruk av Spark, Side 1

Bruk av Spark. ikke til dytting og sitting. Universitetet i Tromsø 22. mars Torbein Kvil Gamst Bruk av Spark, Side 1 Bruk av Spark ikke til dytting og sitting Universitetet i Tromsø 22. mars 2010 Torbein Kvil Gamst Bruk av Spark, Side 1 Direktemelding, eller instant messaging (IM) Direktemelding, eller instant messaging

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

OS X: Oppdatere OS X og Mac App Storeapper

OS X: Oppdatere OS X og Mac App Storeapper OS X: Oppdatere OS X og Mac App Storeapper Lær hvordan du får programvareoppdateringer til OS X og apper fra Mac App Store. I Mountain Lion bruker du Mac App Store til OS X- oppdateringer. I Mountain Lion

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8 Mobilsynkronisering for Windows phone 8 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Legg til firmakonto... 5 5. Innstillinger relatert til firmakontoen....

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett

Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Aktiver Taleboka lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for å aktivere Taleboka på datamaskinen din. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse

Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse Registrering av nytt medlem Dyptgående beskrivelse På de neste sidene ser dere en dyptgående beskrivelse av hvordan en kan registrere et nytt medlem. Det er veldig enkelt og tar ca 5 min. Det er også viktig

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

OnTheHub Brukerveiledning

OnTheHub Brukerveiledning OnTheHub Brukerveiledning Denne brukerveiledningen er IKKE en erstatning til arket du fikk med pcen etter den ble tanket som privat. Du MÅ ha det arket for å kunne følge denne brukerveiledningen. 1. Åpne

Detaljer

Skrankerutine: Låntakerinformasjon

Skrankerutine: Låntakerinformasjon Versjon 1.0 Basert på Alma i betaversjon 13. november 2015 Skrankerutine: Låntakerinformasjon Denne rutinen tar for seg registrering av nye lånere og endring av eksisterende lånere. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fleet Management Portal (FMP)

Fleet Management Portal (FMP) Fleet Management Portal (FMP) Kundeguide Oversikt Fleet Management Portalen (FMP) sørger for at autoriserte brukere får sanntidsinformasjon om din flåte av skrivere og multifunksjonsenheter (MFD) og sørger

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Administrere abonnementet

Administrere abonnementet Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. I denne videoen som er 04:30 min lang viser

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring

8. FILOVERFØRING. 8. Filoverføring 8. FILOVERFØRING 8. Filoverføring 8 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 8.1 Send filer Funksjonen brukes for å sende filer fra regnskaps-/lønnssystemet til Nettbank Bedrift. Når du trykker på Send

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Hvordan registrere et nytt medlem

Hvordan registrere et nytt medlem Gå til web siden til den som er sponsor. (eks. www.mxi.myvoffice.com/sponsors navn) Klikk på SIGN UP 1) Velg det landet du bor i 2) Diskuter med din sponsor, hvilket alternativ du skal velge. I eksempelet

Detaljer

LibNet 3.0 Abonnementshåndtering. Brukerveiledning

LibNet 3.0 Abonnementshåndtering. Brukerveiledning LibNet 3.0 Abonnementshåndtering Brukerveiledning 1. Generelt 3 1.1 Tekniske krav 3 2. Tilgang til LibNet 4 3. Forside 4 4. Abonnement 6 4.1 Abonnementssøk 6 4.2 Avansert søk 7 4.3 Abonnementsinformasjon

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer